ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2014
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου οι οποίες δεν βρίσκονται αναρτημένες στον Πίνακα που ακολουθεί, σημαίνει ότι αυτές δεν δημοσιοποιούνται δεδομένου ότι, είτε φέρουν βαθμό διαβάθμισης οποιασδήποτε κατηγορίας, είτε η μη δημοσιοποίησή τους αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Hidden Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
78.08923/12/20141223Διαπίστευση του κ. Abdul Wahab Naser Abdullah Alnajjar ως Πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 217Σχετική Ανακοίνωση
78.13123/12/20141223Κόστος Πετρελαίου για Γεωργική Χρήση.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 229Σχετική Ανακοίνωση
78.07823/12/20141223α)Οι περί Εισπράξεως Φόρων (Δήμευση Κινητής Ιδιοκτησίας) Κανονισμοί του 2014. β)Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Δήμευση Κινητής Ιδιοκτησίας) Κανονισμοί του 2014. Αναφορικά με την ενδυνάμωση των εξουσιών των φορολογικών αρχών για την διασφάλιση της καταβολής των ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων, μέσω της κατάσχεσης κινητής ιδιοκτησίας.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 209Σχετική Ανακοίνωση
78.13323/12/20141223Ειδικό Καθεστώς Ενίσχυσης για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το 2011.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 231Σχετική Ανακοίνωση
78.09023/12/20141223Διαπίστευση της κας Yael Ravia-Zadok ως νέας Πρέσβειρας του Κράτους του Ισραήλ στην Κυπριακή Δημοκρατία.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 218Σχετική Ανακοίνωση
78.08623/12/20141223Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός και της Γεωργίας, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 214Σχετική Ανακοίνωση
78.11623/12/20141223Πώληση δημοτικής ακίνητης ιδιοκτησίας του Δήμου Παραλιμνίου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 223Σχετική Ανακοίνωση
78.07523/12/20141223Κατανομή των αποθεμάτων νερού κατά περιοχή και χρήση για το 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 207Σχετική Ανακοίνωση
78.07223/12/20141223Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων και υλοποίηση της Σύστασης για τη Νεολαία.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 206Σχετική Ανακοίνωση
78.07023/12/20141223Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 204Σχετική Ανακοίνωση
78.08423/12/20141223Απονομή Στρατιωτικών Μεταλλίων σε μόνιμους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 212Σχετική Ανακοίνωση
78.08523/12/20141223Κύρωση της τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Κιότο για την κλιματική αλλαγή από την Τροπολογία της Ντόχα.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 213Σχετική Ανακοίνωση
78.13223/12/20141223Παράταση Σχεδίου Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 230Σχετική Ανακοίνωση
78.11423/12/20141223Τροποποίηση των ορίων του χώρου (θαλάσσιου και χερσαίου) χαρακτηρισμένου ως Μαρίνα Αγίας Νάπας.Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 221Σχετική Ανακοίνωση
78.09123/12/20141223Παράταση της υπηρεσίας του κ. Δημήτρη Χατζηαργυρού, Πληρεξούσιου Υπουργού, που υπηρετεί ως Πρέσβης της Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 219Σχετική Ανακοίνωση
78.12923/12/20141223Αίτημα για έγκριση πρόσληψης Έκτακτου Προσωπικού στις Υπηρεσίες/Τμήματα του Υπουργείου Υγείας μέχρι 31.12.2015, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτούμενων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του (Ν.25(Ι)/2011) μέσα στα πλαίσια του Προϋπολογισμού του 2015.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 227Σχετική Ανακοίνωση
78.07623/12/20141223Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 208Σχετική Ανακοίνωση
78.13623/12/20141223Παράταση ισχύος των προσφορών για περίοδο που θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο - Ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας με τη μέθοδο «Design-Build-Finance-Operate» (DBFO). Λήξη ισχύος προσφορών 31.12.2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 234Σχετική Ανακοίνωση
78.12623/12/20141223Παράταση περιόδου ισχύος διαγωνισμού Δ.Ο. 16/2013 «Ναυπήγηση και Προμήθεια Πέντε Ταχύπλοων Περιπολικών Ακάτων εξολοκλήρου από Αλουμίνιο, Δοκιμές/Μετρήσεις των Σκαφών, Εκπαίδευση στη Χρήση και Συντήρηση» της Αστυνομίας Κύπρου.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 224Σχετική Ανακοίνωση
78.13023/12/20141223Αγορά Υπηρεσιών από το Εργαστήριο Μοριακής και Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στον τομέα της μοριακής μελέτης και της άμεσης παροχής διαγνωστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συμβουλευτικής για τις συγγενείς παθήσεις των νεφρών.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 228Σχετική Ανακοίνωση
78.11523/12/20141223Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας μέρους οικίας Καραμιχάλη στην Κοινότητα Καλοπαναγιώτη, τεμάχιο αρ. 923, Φ/Σχ. 37-1424V07.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 222Σχετική Ανακοίνωση
78.08323/12/20141223Ετήσια Έκθεση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2013.Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 211Σχετική Ανακοίνωση
78.12723/12/20141223Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 225Σχετική Ανακοίνωση
78.13723/12/20141523Παραχώρηση επιδόματος τέκνου και ενδεχόμενο τροποποίησης της σχετικής Νομοθεσίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 235Σχετική Ανακοίνωση
78.12823/12/20141223Μίσθωση υπηρεσιών ενός Γενετιστή, που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ).Προεδρία της Δημοκρατίαςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 226Σχετική Ανακοίνωση
78.08023/12/20141223Οι περί της Ρύθμισης της λειτουργίας των καταστημάτων και των όρων απασχόλησης των υπαλλήλων τους Νόμοι του 2006-2011.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 210Σχετική Ανακοίνωση
78.13523/12/20141223Παραχώρηση Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) στον κτηνοτρόφο κ. Νίκο Μιχαήλ.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 233Σχετική Ανακοίνωση
78.08723/12/20141223Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 215Σχετική Ανακοίνωση
78.08823/12/20141223Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 216Σχετική Ανακοίνωση
78.09223/12/20141223Κατά χάριν παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς το Ίδρυμα «Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 220Σχετική Ανακοίνωση
78.06023/12/20141223Απασχόληση εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στα Τμήματα/Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο 2015-2016.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 202Σχετική Ανακοίνωση
78.06723/12/20141223Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στους υπαλλήλους διαφόρων Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 203Σχετική Ανακοίνωση
78.13423/12/20141223Παραχώρηση Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) στον κτηνοτρόφο κ. Παναγιώτη Φιλίππου.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 232Σχετική Ανακοίνωση
78.07123/12/20141223Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2014-2017.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 205Σχετική Ανακοίνωση
78.05823/12/20141223Διαδικασία υπόδειξης υποψηφίων της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκλογή δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Τροποποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.854.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 201Σχετική Ανακοίνωση
77.96810/12/20141210Παροχή βοήθειας προς τους ορεινούς υδατοκαλλιεργητές γλυκού νερού.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 156Σχετική Ανακοίνωση
78.04810/12/20141210Οφειλές Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου – έκδοση εντάλματος προκαταβολής.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 197Σχετική Ανακοίνωση
78.02310/12/20141210Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18(7) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 183Σχετική Ανακοίνωση
77.97610/12/20141210Καθορισμός διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 164Σχετική Ανακοίνωση
77.98610/12/20141210Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 173Σχετική Ανακοίνωση
Ε77.95510/12/20141210Πλήρωση μόνιμων θέσεων Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο.Υπουργικό Συμβούλιοε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 146Σχετική Ανακοίνωση
78.03410/12/20141210Σχέδια Υπηρεσίας Προσωπικού του Γραφείου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 187Σχετική Ανακοίνωση
77.97710/12/20141210Διάλυση του Ταμείου Ευημερίας Εθνοφρουρού.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 165Σχετική Ανακοίνωση
77.97510/12/20141210Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2014.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 163Σχετική Ανακοίνωση
77.97010/12/20141210Προϋπολογισμός 2015 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) – Τροποποιήσεις.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 158Σχετική Ανακοίνωση
77.98210/12/20141210Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 169Σχετική Ανακοίνωση
78.03510/12/20141210Έγγραφο Κάλυψης και Αποζημίωσης (Indemnity).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 188Σχετική Ανακοίνωση
77.96410/12/20141210Αντικατάσταση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Ι.Υ & Υ.Δ.Υ) που βρίσκεται με άδεια μητρότητας.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 152Σχετική Ανακοίνωση
ΠΧ77.95810/12/20141210Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 147Σχετική Ανακοίνωση
ΠΧ77.95910/12/20141210Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Εταιρειών Νόμο για εισαγωγή σχεδίου αναδιάρθρωσης χρέους βιώσιμων επιχειρήσεων.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 148Σχετική Ανακοίνωση
77.99510/12/20141210Παράταση ισχύος της Προσφοράς για την αγορά εμφυτευμάτων ολικής αρθροπλαστικής γόνατος σταθερής πλατφόρμας για τις ανάγκες των ορθοπεδικών τμημάτων.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 182Σχετική Ανακοίνωση
78.02510/2/20140210Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας ΙΧ Επαρχίας Λευκωσίας).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 184Σχετική Ανακοίνωση
78.05010/12/20141210Επέκταση Λιμανιού Λεμεσού για σκοπούς λιμενικής ανάπτυξης.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 199Σχετική Ανακοίνωση
77.98110/12/20141210Νομοσχέδια με τίτλο: α)«Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)«Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 168Σχετική Ανακοίνωση
78.02810/12/20141210Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Τσεχίας, με έδρα την Μπρατισλάβα.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 185Σχετική Ανακοίνωση
77.99010/12/20141210Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σλοβακία.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 177Σχετική Ανακοίνωση
77.97810/12/20141210Δωρεά Τροφίμων της Εθνικής Φρουράς στα Κοινωνικά Παντοπωλεία στο Πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς του Υπουργείου Άμυνας.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 166Σχετική Ανακοίνωση
78.04710/12/20141210Επιχορήγηση άπορων μαθητών για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ΗΥ).Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 196Σχετική Ανακοίνωση
78.04210/12/20141210Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Κρατών της Δυτικής Αφρικής, της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Δυτικής Αφρικής και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών-Μελών της.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 192Σχετική Ανακοίνωση
77.99410/12/20141210Παράταση ισχύος της προσφοράς για τη Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση της νέας Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας – Αρ. Διαγ.: 9/2012.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 181Σχετική Ανακοίνωση
78.04110/12/20141210Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014».Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 191Σχετική Ανακοίνωση
77.98810/12/20141210Παράταση της υπηρεσίας διπλωματικών λειτουργών που υπηρετούν στο εξωτερικό.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 175Σχετική Ανακοίνωση
77.99110/12/20141210Διαπίστευση του κ. Jose Alvaro Robelo Gonzalez ως νέου Πρέσβη της Νικαράγουας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα την Ρώμη.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 178Σχετική Ανακοίνωση
77.97310/12/20141210Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2015.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 161Σχετική Ανακοίνωση
78.04010/12/20141210Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 190Σχετική Ανακοίνωση
78.02910/12/20141210Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πόλη Κάλγκαρι της Επαρχίας της Αλμπέρτας του Καναδά.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 186Σχετική Ανακοίνωση
77.97110/12/20141210Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2015.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 159Σχετική Ανακοίνωση
77.99310/12/20141210Παράταση της ισχύος των προσφορών για την Μετατροπή της Στέγης «Νέα Ελεούσα» σε Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες – Αρ. Διαγωνισμού Α/1/2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 180Σχετική Ανακοίνωση
78.04610/12/20141210Παραχώρηση στους λήπτες του μηνιαίου τιμητικού επιδόματος του επιδόματος για το μήνα Δεκέμβριο 2014.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 195Σχετική Ανακοίνωση
77.97410/12/20141210Προϋπολογισμός Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το έτος 2015.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 162Σχετική Ανακοίνωση
77.96310/12/20141210Έγκριση Σχεδίου «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω» για επιχειρήσεις και κατοικίες.Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 151Σχετική Ανακοίνωση
77.96210/12/20141210Παρακολούθηση και Συντονισμός του Μνημονίου Συναντίληψης.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 150Σχετική Ανακοίνωση
77.97210/12/20141210Προϋπολογισμός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2015.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 160Σχετική Ανακοίνωση
77.96610/12/20141210Τροποποίηση Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 154Σχετική Ανακοίνωση
78.05110/12/20141210Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Λειτουργίας και Ελέγχου Καζίνου Νόμος του 2014».Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 200Σχετική Ανακοίνωση
77.98510/12/20141210Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τη Συνεργασία στους Τομείς Έρευνας και Διάσωσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 172Σχετική Ανακοίνωση
77.98710/12/20141210Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Κανονισμοί (Συντάξεις και Φιλοδωρήματα) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 174Σχετική Ανακοίνωση
77.96910/12/20141210Σχέδιο παροχής βοήθειας προς τους ψαράδες για ζημιές που προκαλούνται από δελφίνια.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 157Σχετική Ανακοίνωση
77.96510/12/20141210Όροι Εργασίας του Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 153Σχετική Ανακοίνωση
77.96710/12/20141210Παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου στους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για το 2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 155Σχετική Ανακοίνωση
78.04910/12/20141210Οφειλές Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας – έκδοση εντάλματος προκαταβολής.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 198Σχετική Ανακοίνωση
78.04310/12/20141210Μεταθέσεις/Τοποθετήσεις Αρχηγών Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 193Σχετική Ανακοίνωση
77.98910/12/20141210Μνημόνιο Συνεργασίας στον Τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της Ελλάδας.Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 176Σχετική Ανακοίνωση
77.96010/12/20141210Σύνδεση Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών ως Προστάδιο στην Πλήρη Ένταξη.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 149Σχετική Ανακοίνωση
77.98010/12/20141210Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόμος του 2014».Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 167Σχετική Ανακοίνωση
77.98410/12/20141210Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 171Σχετική Ανακοίνωση
77.98310/12/20141210Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 170Σχετική Ανακοίνωση
78.04510/12/20141210Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 194Σχετική Ανακοίνωση
78.03910/12/20141210Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 189Σχετική Ανακοίνωση
77.99210/12/20141210Παράταση ισχύος προσφοράς για κατασκευή της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και μέρους των Λεωφόρων Λάρνακας και Αμμοχώστου στην Αγλαντζιά – Αρ. Διαγωνισμού: PS/C/585.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 179Σχετική Ανακοίνωση
77.91226/11/20141126Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Πολιτική 2014 – 2020.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 115Σχετική Ανακοίνωση
77.94826/11/20141126Παράταση της ισχύος των προσφορών του Διαγωνισμού Δ.Ο. 28/2013 – «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη Χρήση/ Υποστήριξη και Τριετής Συντήρηση Εφαρμογών G.P.S. της Αστυνομίας Κύπρου».Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 139Σχετική Ανακοίνωση
77.91626/11/20141126Καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη χρήση χερσαίου χώρου από την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου – Καθορισμός νέου αναθεωρημένου ενοικίου για το χώρο που έχει εκμισθωμένο η Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 119Σχετική Ανακοίνωση
77.91726/11/20141126Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς την εταιρεία «Α.Π. Γεωργιάδης ΛΤΔ» για μετακίνησή της από την κατοικημένη περιοχή του Πέρα Χωρίου – Νήσου.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 120Σχετική Ανακοίνωση
77.94226/11/20141126Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εσωτερικού Ελέγχου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 134Σχετική Ανακοίνωση
77.91826/11/20141126Ίδρυση Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής στην περιοχή Βασιλικού.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 121Σχετική Ανακοίνωση
77.94926/11/20141126Μετάβαση τεσσάρων (4) μελών της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.) της Αστυνομίας στο Βέλγιο, για μεταφορά του ελικοπτέρου ΑΧΙΛΛΕΑΣ (CP-6) AW139, για την 4ετή συντήρηση.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 140Σχετική Ανακοίνωση
77.95426/11/20141126Εναρμόνιση των περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) Κανονισμών του 1994 έως 2013, με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ερωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, τη γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (αναφορά 2/2013) της 9ης Μαϊου 2014 και το άρθρο 12 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 143Σχετική Ανακοίνωση
77.92426/11/20141126Επέκταση των Ορίων Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού με την ένταξη της Κοινότητας Μουτταγιάκας.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 123Σχετική Ανακοίνωση
77.95126/11/20141126Εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013, σύμφωνα με τα εδάφια (1) έως (3) του άρθρου 4 των Νόμων αυτών 91 συνολικά θέσεων στο Υπουργείο Υγείας Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 142Σχετική Ανακοίνωση
77.91426/11/20141126Δυνατότητα απευθείας ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζικών Ιδρυμάτων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 117Σχετική Ανακοίνωση
77.94326/11/20141126α)Οι περί Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. β)Οι περί Γυναικών Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. γ)Οι περί Εθελοντών Πενταετούς Υποχρεώσεως του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 135Σχετική Ανακοίνωση
77.91526/11/20141126Υποτροφίες Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού επιπέδου σε Κύπριους σπουδαστές στη Γαλλία μέσω CAMPUS FRANCE.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 118Σχετική Ανακοίνωση
77.94126/11/20141126Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 133Σχετική Ανακοίνωση
77.93726/11/20141126Αναπλήρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.Υπουργικό Συμβούλιοε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 131Σχετική Ανακοίνωση
77.91126/11/20141126Μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών που προνοούνται στους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2014 στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 114Σχετική Ανακοίνωση
77.94426/11/20141126Ειδικό Καθεστώς Ενίσχυσης για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κατά το έτος 2010.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 136Σχετική Ανακοίνωση
77.92826/11/20141126α)Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. β)Οι περί Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. γ)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2014. δ)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. ε)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. στ)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Αμίαντο) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 127Σχετική Ανακοίνωση
77.92926/11/20141126Επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της ακίνητης ιδιοκτησίας στην ενορία Χρυσελεούσας στο Στρόβολο.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 128Σχετική Ανακοίνωση
77.94026/11/20141126Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2015.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 132Σχετική Ανακοίνωση
77.95026/11/20141126Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάλυσης και σχεδιασμού προτάσεων όσον αφορά στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε οριζόντια θέματα ανθρώπινου δυναμικού.Προεδρία της Δημοκρατίαςε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 141Σχετική Ανακοίνωση
77.94726/11/20141126Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 138Σχετική Ανακοίνωση
77.91926/11/20141126Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Σουλτανάτου του Ομάν για την Κατάργηση Θεωρήσεων σε Διπλωματικά, Υπηρεσιακά και Ειδικά Διαβατήρια.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 122Σχετική Ανακοίνωση
77.92626/11/20141126Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Θέσπισης, Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 125Σχετική Ανακοίνωση
77.92526/11/20141126Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία στον Τομέα της Ενέργειας μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου και του Υπουργείου Οικονομίας της Σλοβακίας.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 124Σχετική Ανακοίνωση
77.92726/11/20141126Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 126Σχετική Ανακοίνωση
77.91326/11/20141126Προϋπολογισμός του Ταμείου τουρκοκυπριακών περιουσιών για το έτος 2015.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 116Σχετική Ανακοίνωση
77.94526/11/20141126Τροποποίηση του Νόμου για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 137Σχετική Ανακοίνωση
77.93526/11/20141126Αίτηση για χορήγηση Ειδικής Άδειας για Μελέτη, Παρασκευή Σχεδίου Εκτέλεσης και Επίβλεψης Έργου.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 130Σχετική Ανακοίνωση
77.93326/11/20141126Οι περί Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας και Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 129Σχετική Ανακοίνωση
77.91026/11/20141126Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 113Σχετική Ανακοίνωση
77.90419/11/20141119Πρόσληψη Εμπειρογνωμόνων για παροχή βοήθειας στο ανακριτικό έργο για την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας για τη διακρίβωση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων – Επιστολή Διορισμού των AlixPartners και όρος για Αποζημίωση (Indemnity).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 107Σχετική Ανακοίνωση
77.87119/11/20141119Παράταση ισχύος προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή του Προγράμματος Διεθνής Δειγματοληψία με Τράτα Βυθού στη Μεσόγειο (MEDITS) – (Αρ. Διαγωνισμού: 09/2014). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 87Σχετική Ανακοίνωση
77.86419/11/20141119Οι περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Μεταθέσεις των Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών στη Δημόσια Υπηρεσία) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 82Σχετική Ανακοίνωση
77.85919/11/20141119Λειτουργία εξειδικευμένου Κέντρου Μαστού στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 77Σχετική Ανακοίνωση
77.87719/11/20141119Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 70.551 και ημερ. 9.6.2010 για διορισμό Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς αναθεώρησης και τροποποίησης του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 93Σχετική Ανακοίνωση
77.87819/11/20141119Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 72.078 και ημερ. 20.5.2011 για διορισμό Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 94Σχετική Ανακοίνωση
77.89919/11/20141119Διερεύνηση του πρόσφατου αεροπορικού ατυχήματος από την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων – Αίτημα για παροχή πρόσθετων πιστώσεων.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 103Σχετική Ανακοίνωση
77.89219/11/20141119Υπογραφή συμφωνίας δανείου ύψους μέχρι €162 εκ. μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, για χρηματοδότηση του έργου που αφορά στη Β΄ Φάση της Πανεπιστημιούπολης (University of Cyprus II/A).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 96Σχετική Ανακοίνωση
77.86219/11/20141119Το περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Πίνακες Αδικημάτων και Προστίμων) (Τροποποιητικό) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 80Σχετική Ανακοίνωση
77.86819/11/20141119Συμμετοχή Λειτουργών της Πολιτικής Άμυνας σε υπηρεσιακή συνάντηση στο εξωτερικό, με θέμα «Nereids – Final Conference».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 84Σχετική Ανακοίνωση
77.90219/11/20141119Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 105Σχετική Ανακοίνωση
77.89319/11/20141119Παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για τη χορήγηση δανείου ύψους μέχρι €25 εκ. προς την Άλφα Τράπεζα Κύπρου, για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 97Σχετική Ανακοίνωση
77.85619/11/20141119Υποβολή 1ης Τριμηνιαίας Έκθεσης Προόδου του Εφόρου Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και έγκριση Εσωτερικών Κανονισμών Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 74Σχετική Ανακοίνωση
77.89419/11/20141119Παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για τη χορήγηση δανείου ύψους μέχρι €15 εκ. προς την Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου, για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 98Σχετική Ανακοίνωση
77.90319/11/20141119Παράταση ισχύος της προσφοράς για την Αποκατάσταση Διατηρητέας Οικοδομής - Αρ. Διαγ. Α/3/2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 106Σχετική Ανακοίνωση
77.85719/11/20141119Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας για συνεργασία στον τομέα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 75Σχετική Ανακοίνωση
77.86519/11/20141119Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη βελτίωση της Διεθνούς Φορολογικής Συμμόρφωσης για την εφαρμογή του FATCA (Foreign Account Compliance Act).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 83Σχετική Ανακοίνωση
77.86919/11/20141119Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός και της Ουκρανίας αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 85Σχετική Ανακοίνωση
77.90519/11/20141519Τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 108Σχετική Ανακοίνωση
77.86119/11/20141119Κρατική χορηγία Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ).Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 79Σχετική Ανακοίνωση
77.90119/11/20141119Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2014.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 104Σχετική Ανακοίνωση
77.89519/11/20141119Παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για τη χορήγηση δανείου ύψους μέχρι €25 εκ. προς την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Κύπρου, για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 99Σχετική Ανακοίνωση
77.86319/11/20141119Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 81Σχετική Ανακοίνωση
77.89119/11/20141119Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για Συνεργασία στον Τομέα της Ενέργειας και Τεχνοκρατική Συνεργασία στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 95Σχετική Ανακοίνωση
77.87619/11/20141119Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 69.528 και ημερ. 5.11.2009 για διορισμό Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Σολέας.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 92Σχετική Ανακοίνωση
77.86019/11/20141119Μηχανογράφηση των αναλωσίμων στους θαλάμους των Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Αμμοχώστου.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 78Σχετική Ανακοίνωση
77.87419/11/20141119Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών για 11 οικοδομές/ ομάδες οικοδομών / περιοχές στο Δήμο Λεμεσού (Κ.Δ.Π. 297/2012), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 90Σχετική Ανακοίνωση
77.89719/11/20141119Παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για τη χορήγηση δανείου ύψους μέχρι €30 εκ. προς την Eurobank Cyprus, για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 101Σχετική Ανακοίνωση
77.87219/11/20141119Τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας χρήσης θαλάσσιου χώρου για τη λειτουργία της μονάδας υδατοκαλλιέργειας Blue Island Public Ltd.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 88Σχετική Ανακοίνωση
77.87519/11/20141119Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 69.493 και ημερ. 27.10.2009 για διορισμό Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 91Σχετική Ανακοίνωση
77.87019/11/20141119Διαπίστευση του κ. Essam Ibrahim Bait Almal ως Πρέσβη του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα την Αθήνα.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 86Σχετική Ανακοίνωση
77.89619/11/20141119Παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για τη χορήγηση δανείου ύψους μέχρι €10 εκ. προς την Societe Generale Bank Cyprus, για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 100Σχετική Ανακοίνωση
77.89819/11/20141119Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τέσσερις μήνες για το έργο: Προμήθεια Θερμοπλαστικής Μπογιάς – Αρ. Διαγωνισμού: PS/G/75A.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 102Σχετική Ανακοίνωση
77.87319/11/20141119Κήρυξη έκτασης γης που απαλλοτριώθηκε ως μη αναγκαίας για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 89Σχετική Ανακοίνωση
77.85819/11/20141119Ένταξη του Προτεινόμενου Γεωπάρκου Τροόδους στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 76Σχετική Ανακοίνωση
78.11723/12/20141223Αίτηση του κ. Ανδρέα Σπύρου (για κ.κ. Δημήτρη Ιεροδιακόνου και Χαράλαμπο Κακουλλή - Μουσική Σκηνή Πύλες) (ΛΕΥ/2581/2010), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη βιοτεχνική ανάπτυξη (βιοτεχνία αλουμινίου) και αλλαγή χρήσης της σε μουσικοχορευτικό κέντρο, στα Λατσιά.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 67 ε.ε. 4427, ημερ. 30.1.2015 (Διόρθωση) Σχετική Ανακοίνωση
77.11818/6/20140618Αίτηση του κ. Λούκα Χρ. Λουκαϊδη (ΠΑΦ/0311-0312/2006), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για πτηνοτροφικά υποστατικά και δημιουργία εργαστηρίου επεξεργασίας άσπρου κρέατος, στην Αγία Βαρβάρα, στην Επαρχία Πάφου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 68Σχετική Ανακοίνωση
77.81512/11/20141112Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2014.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 51Σχετική Ανακοίνωση
77.81912/11/20141112Οι περί της Θαλάσσιας Επιστημονικής Έρευνας Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 55Σχετική Ανακοίνωση
77.85112/11/20141112Ενοικίαση Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 66Σχετική Ανακοίνωση
77.81612/11/20141112Οι περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 52Σχετική Ανακοίνωση
77.82912/11/20141112Έγκριση αιτήσεων για την παραχώρηση, εκχώρηση, ανταλλαγή ή εκμίσθωση κρατικής/δασικής γης ως και την παροχή διόδου μέσω κρατικής/δασικής γης – Συνεδρία Υπουργικής Επιτροπής ημερ. 8.4.2014.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 59Σχετική Ανακοίνωση
77.82112/11/20141112Μετατροπή των τεμαχίων με αρ. 105, 108, 109 και 159 από χώρο πρασίνου σε δημόσιο χώρο στον Οικισμό Στέγασης Εκτοπισθέντων Αγ. Αναργύρων II στη Λάρνακα.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 56Σχετική Ανακοίνωση
77.82212/11/20141112Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 57Σχετική Ανακοίνωση
77.84012/11/20141112Επιστολή παραίτησης Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 61Σχετική Ανακοίνωση
77.82312/11/20141112Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Άδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 58Σχετική Ανακοίνωση
77.81012/11/20141112Κυπριακή Προεδρία Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Νοέμβριος 2016 – Μάιος 2017.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 46Σχετική Ανακοίνωση
77.81712/11/20141112Οι περί των Υποθαλάσσιων Καλωδίων Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 53Σχετική Ανακοίνωση
77.81112/11/20141112Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στη Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 47Σχετική Ανακοίνωση
77.84112/11/20141112Παράταση ημερομηνίας ισχύος των προσφορών και εγγύησης συμμετοχής για τη σύμβαση για την ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση της Μαρίνας Πάφου.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 62Σχετική Ανακοίνωση
77.84912/11/20141112Παράταση ισχύος περιόδου αξιολόγησης για την αγορά καρδιολογικών αναλωσίμων για τις ανάγκες των επεμβατικών καρδιολογικών εργαστηρίων – Υ.Υ. 13.25.041.003.098 - Αρ. Διαγ. ΣΥ 49/2013.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 64Σχετική Ανακοίνωση
77.84212/11/20141112Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις θέσεις Πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με τα άρθρα 32(3) και (4) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 63Σχετική Ανακοίνωση
77.81212/11/20141112Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου, 2014 – Μαρτίου, 2015.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 48Σχετική Ανακοίνωση
77.81412/11/20141112Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2015.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 50Σχετική Ανακοίνωση
77.81312/11/20141112Προϋποθέσεις για την καταβολή κρατικής ενίσχυσης/χορηγίας σε αιτητή/δικαιούχο.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 49Σχετική Ανακοίνωση
77.85012/11/20141112Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές (Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2014) – Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης σύμφωνα με το Κανονισμό 22.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 65Σχετική Ανακοίνωση
77.83012/11/20141112Έγκριση αιτήσεων για την παραχώρηση, εκχώρηση, ανταλλαγή ή εκμίσθωση κρατικής/δασικής γης ως και την παροχή διόδου μέσω κρατικής/δασικής γης – Συνεδρία Υπουργικής Επιτροπής ημερ. 23.7.2014.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 60Σχετική Ανακοίνωση
77.81812/11/20141112Οι περί των Υποθαλάσσιων Αγωγών Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 54Σχετική Ανακοίνωση
77.74629/10/20141529Σχέδιο Πρόωρης Στοχευμένης Εθελούσιας Αφυπηρέτησης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 5Σχετική Ανακοίνωση
77.7955/11/20141105Ανανέωση της απόσπασης της κας Ελένης Κουζούπη-Ζαλέβσκι, Δικηγόρου της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 37Σχετική Ανακοίνωση
77.74529/10/20141029Αναστολή επιβολής πρόσθετου τέλους για τις καθυστερημένες εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων για το 2014, εάν αυτές εξοφληθούν μέχρι την 31.12.2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 4Σχετική Ανακοίνωση
77.74929/10/20141529Απαλλοτριώσεις/Επιτάξεις γης στον Διεθνή Αερολιμένα Πάφου.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 8Σχετική Ανακοίνωση
77.8075/11/20141505Μισθοδοσία Προέδρων Ανεξάρτητων Αρχών/Υπηρεσιών, Επιτρόπων/Εφόρων και Βοηθών τους.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 45Σχετική Ανακοίνωση
77.74829/10/20141529Προϋπολογισμός 2014 – Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 7Σχετική Ανακοίνωση
77.75429/10/20141029Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014».Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 13Σχετική Ανακοίνωση
77.78129/10/20141529Αλλαγή στους όρους εντολής και στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Φαρμάκων.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 25Σχετική Ανακοίνωση
77.8065/11/20141105Αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας – Αμμοχώστου για διάθεση δασικής γης, μέρους του Δάσους «Άγιοι Σαράντα» της Επαρχίας Αμμοχώστου, για ανέγερση Μονής.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 44Σχετική Ανακοίνωση
77.7975/11/20141105Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας κενής θέσης Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου [Κλ. Α15(i)], στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.Υπουργικό Συμβούλιοε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 39Σχετική Ανακοίνωση
77.75529/10/20141529Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για την περίοδο 1.1.2013 – 31.12.2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 14Σχετική Ανακοίνωση
77.75129/10/20141029Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τη Συνεργασία στους Τομείς Έρευνας και Διάσωσης.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 10Σχετική Ανακοίνωση
77.78529/10/20141029Αίτημα Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση του χώρου της Στέγης Αγίου Χαραλάμπους στη Λάρνακα.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 28Σχετική Ανακοίνωση
77.7885/11/20141105Καταβολή Μερίσματος από την Αρχή Λιμένων Κύπρου.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 30Σχετική Ανακοίνωση
77.8035/11/20141105Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από έξι σε δώδεκα μήνες για το Διαγωνισμό με αρ. 14.021 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού για τα νεκροτομεία των Γενικών Νοσοκομείων Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου με παρεμπίπτουσες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 42Σχετική Ανακοίνωση
77.76929/10/20141529Παράταση της περιόδου αξιολόγησης Διαγωνισμού για την αγορά ασκών αίματος με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Επαρχιακών Τραπεζών Αίματος των Κρατικών Νοσηλευτηρίων – Υ.Υ. 13.25.007.005.041, Αρ. Διαγ. Σ.Υ. 45/14.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 21Σχετική Ανακοίνωση
77.77029/10/20141529Παράταση της περιόδου αξιολόγησης για την προμήθεια αναλωσίμων για τη χρήση Sterile Docking Device for PVC Tubes με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος (Υ.Υ. 13.25.007.005.043, Αρ. Διαγ. Σ.Υ. 60/14).Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 22Σχετική Ανακοίνωση
77.76029/10/20141529Παραχώρηση κρατικής ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De minimis) σε δύο παραγωγούς πατατών στα Μανδριά.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 17Σχετική Ανακοίνωση
77.77629/10/20141529Διαπίστευση του κ. Δημήτριου Χρονόπουλου ως νέου Πρέσβη της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 23Σχετική Ανακοίνωση
77.78329/10/20141529Οφειλές Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου – Έκδοση εντάλματος προκαταβολής.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 26Σχετική Ανακοίνωση
77.7875/11/20141105Παράταση για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 της διδασκαλίας, στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) και στα απογευματινά και βραδινά μαθήματα των Τεχνικών Σχολών, μαθημάτων προετοιμασίας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 29Σχετική Ανακοίνωση
77.74729/10/20141529Προϋπολογισμός Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2015.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 6Σχετική Ανακοίνωση
77.7935/11/20141105Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 35Σχετική Ανακοίνωση
77.77729/10/20141529Παράταση της υπηρεσίας διπλωματικών λειτουργών που υπηρετούν στο εξωτερικό.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 24Σχετική Ανακοίνωση
77.75829/10/20141529Οφειλές Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας – Έκδοση Ενταλμάτων προκαταβολής.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 16Σχετική Ανακοίνωση
77.7905/11/20141105Κατασκευή έργων προστασίας και βελτίωσης των ακτών με χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 32Σχετική Ανακοίνωση
77.76829/10/20141529Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 20Σχετική Ανακοίνωση
77.75029/10/20141529Προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Διεθνή Σύμβαση του Ναϊρόμπι για την Ανέλκυση Ναυαγίων του 2007.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 9Σχετική Ανακοίνωση
77.8055/11/20141105Αξιοποίηση κρατικής ιδιοκτησίας στην περιοχή της Γεροσκήπου, με τη μορφή σύμβασης μακροχρόνιας αδειοδότησης/μίσθωσης (land license/lease agreement).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 43Σχετική Ανακοίνωση
77.7915/11/20141105Μεταπωλήσεις των Μακροχρόνιων Μισθώσεων στις Μαρίνες Λεμεσού και Αγίας Νάπας, στις περιπτώσεις όπου οι Υπομισθωτές/Μισθωτές έχουν εξεύρει νέο Υπομισθωτή/Μισθωτή και επιθυμούν να του μεταπωλήσουν τη μακροχρόνια μίσθωση της οικιστικής τους μονάδας.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 33Σχετική Ανακοίνωση
77.7985/11/20141105Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πλήρωση δύο κενών μόνιμων θέσεων Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία.Υπουργικό Συμβούλιοε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 40Σχετική Ανακοίνωση
77.7945/11/20141105Οι περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίας L1e μέχρι L7e), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 36Σχετική Ανακοίνωση
77.75729/10/20141529Μετάβαση τεσσάρων μελών της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας (Μ.Α.ΕΠ.) στο Βέλγιο, για μεταφορά του ελικοπτέρου Agusta Westland, για την 4ετή συντήρηση.Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 15Σχετική Ανακοίνωση
77.75229/10/20141529Περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμος του 2004 (Αριθμός 38(Ι)/2004) – Διάταγμα με βάση το άρθρο 6. (Το περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Προσδιορισμός στατιστικών κατωφλιών) Διάταγμα του 2014).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 11Σχετική Ανακοίνωση
77.7925/11/20141105Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 34Σχετική Ανακοίνωση
77.76629/10/20141529Σύναψη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλανδίας.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 18Σχετική Ανακοίνωση
77.7965/11/20141105Ανανέωση Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών Συνεργάτη/ Επαγγελματία Δημοσιογράφου για θέματα Τύπου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Ρώμη.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 38Σχετική Ανακοίνωση
77.7895/11/20141105Αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν μετά την απομείωση των καταθέσεων των ατόμων που εμπίπτουν σε ευαίσθητες ανθρωπιστικές περιπτώσεις.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 31Σχετική Ανακοίνωση
77.7995/11/20141105Εφοριακό Συμβούλιο.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 41Σχετική Ανακοίνωση
77.75329/10/20141529Προβλήματα που απορρέουν από την εφαρμογή των «περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμων του 1978 έως 2013» και των «περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικών Κανονισμών του 2000 έως 2013». (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»).Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 12Σχετική Ανακοίνωση
77.78429/10/20141529Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 27Σχετική Ανακοίνωση
77.76729/10/20141529Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Υποθέσεις Νόμος του 2014».Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 19Σχετική Ανακοίνωση
77.84812/11/20141112Διορισμός Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4424, ημερ. 9.1.2015, αρ. γνωστ. 1Σχετική Ανακοίνωση
78.02610/12/20141210Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4424,ημερ. 9.1.2015, αρ. γνωστ. 2Σχετική Ανακοίνωση
78.02710/12/20141210Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4424, ημερ. 9.1.2015, αρ. γνωστ. 3Σχετική Ανακοίνωση
78.04410/12/20141410Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1030Σχετική Ανακοίνωση
77.88419/11/20141419Αίτηση της Εταιρείας Κεραμείον Κακογιάννης και των Νικόλαου Κακογιάννη και Ανδριάνθης Κακογιάννη (ΛΕΥ/1663/2009), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας 2013, για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενο κεραμείο (βιομηχανία παραγωγής τούβλων), στα τεμάχια με αρ. 53, 54, 78, 607, 612 και 614 φ/σχ. 30/55.Ε2, Τμήμα 3, στη Νήσου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1024Σχετική Ανακοίνωση
78.03710/12/20141410Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμος του 2008.Υπουργικό Συμβούλιοε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1029Σχετική Ανακοίνωση
78.03210/12/20141410Διορισμός Συμβουλίου Οδοντοτεχνιτών.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1027Σχετική Ανακοίνωση
78.03110/12/20141410Διορισμός Σχολικής Εφορείας Αρμενικών ΣχολείωνΥπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1026Σχετική Ανακοίνωση
78.03310/12/20141410Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1028Σχετική Ανακοίνωση
77.88319/11/20141419Αίτηση της Εταιρείας C.A.C. Papantoniou Ltd (ΛΕΜ/1107/2010/Α), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές σε εγκριμένη υπεραγορά, στα τεμάχια με αρ. 1706, 2160, 1862 και 1295, φ/σχ. 53/63, Τμήμα Ο, στον ΄Υψωνα.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1023Σχετική Ανακοίνωση
78.03010/12/20141410Διορισμός νέου μέλους στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1025 Σχετική Ανακοίνωση
77.6788/10/20141408Μνημόνιο συναντίληψης για συνεργασία στον τομέα της Ενέργειας μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων της Ιορδανίας.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 980Σχετική Ανακοίνωση
77.6858/10/20141408Διαπίστευση του κ. Bala Chandran Tharman ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Μαλαισίας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα την Βηρυτό.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 987Σχετική Ανακοίνωση
77.6838/10/20141408Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αλβανία και στη Γεωργία, με έδρα την Αθήνα.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 985Σχετική Ανακοίνωση
77.6868/10/20141408Διαπίστευση του κ. Wahidur Rahman ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα το Κάιρο.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 988Σχετική Ανακοίνωση
77.6938/10/20141408Αναπλήρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.Υπουργικό Συμβούλιοε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 993Σχετική Ανακοίνωση
77.6738/10/20141408Νέα Ημερομηνία Έναρξης Παροχής Υπηρεσιών από Ταχυδρομικά Γραφεία για Υπηρεσίες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. (Το περί Ταχυδρομείων (Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Κοινού Σχετικές με Οδικές Μεταφορές) Διάταγμα του 2014).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 975Σχετική Ανακοίνωση
77.6818/10/20141408Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 983Σχετική Ανακοίνωση
77.6748/10/20141408α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». β)Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 976Σχετική Ανακοίνωση
77.6828/10/20141408Παραίτηση του νυν και διορισμός νέου Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πολιτεία του Ιλλινόις, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 984Σχετική Ανακοίνωση
77.6908/10/20141408Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για 2 μήνες για το έργο για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση του Κέντρου Υγείας Φυλακών και Επέκταση Πτέρυγας 3 στις Κεντρικές Φυλακές – Αρ. Διαγωνισμού 1/2012.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 991Σχετική Ανακοίνωση
77.6798/10/20141408Κατάργηση του περί Λαχείου Πρόνοιας Νόμου του 1992 και των περί Λαχείου Πρόνοιας Κανονισμών του 1994 και 2010. α)Ο περί Λαχείου Πρόνοιας (Καταργητικός) Νόμος του 2014. β)Οι περί Λαχείου Πρόνοιας (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 981Σχετική Ανακοίνωση
77.6688/10/20141408Παραχώρηση προκαταβολών στους έκτακτους Διπλωματικούς Λειτουργούς.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 970Σχετική Ανακοίνωση
77.6768/10/20141408Νομοσχέδιο τιτλοφορούμενο «Νόμος που τροποποιεί τον περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμο του 2012».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 978Σχετική Ανακοίνωση
77.6678/10/20141408Μίσθωση υπηρεσιών τριών Νομικών Συμβούλων για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 969Σχετική Ανακοίνωση
77.6778/10/20141408Αίτημα παραχώρησης ορισμένων τεμαχίων στο Κοινοτικό Συμβούλιο Σαλαμιούς.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 979Σχετική Ανακοίνωση
77.6928/10/20141408Αγορά Υπηρεσιών ενός φιλόλογου και αποστολή του για στελέχωση του Πατριαρχικού Σχολείου της Νέας Σιών στα Ιεροσόλυμα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 992Σχετική Ανακοίνωση
77.6848/10/20141408Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Εσθονία, με έδρα το Ελσίνκι.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 986Σχετική Ανακοίνωση
77.6718/10/20141408Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες σε ενοικιαζόμενα κτήρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 973Σχετική Ανακοίνωση
77.6758/10/20141408 Έκτακτα μέτρα στήριξης των παραγωγών εσπεριδοειδών λόγω της επιβολής στις 7.8.2014 από τη Ρωσική Κυβέρνηση απαγόρευσης εισαγωγείς ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 977Σχετική Ανακοίνωση
77.6878/10/20141408Διαπίστευση της κας Felleng Mamakeka Makeka ως νέας Ύπατου Αρμοστή του Βασιλείου του Λεσόθο στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα το Λονδίνο.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 989Σχετική Ανακοίνωση
77.6948/10/20141408Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τέσσερις μήνες για τη Μελέτη και Κατασκευή του Κάθετου Δρόμου που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, Φάση ΙΙ – Τμήμα Α – Αρ. Διαγωνισμού: PS/DB/5.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 994Σχετική Ανακοίνωση
77.6698/10/20141408Τροποποίηση στις επεξηγήσεις του περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου του 2014 και του περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου του 2014 σχετικά με τις πρόνοιες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2014.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 971Σχετική Ανακοίνωση
77.6728/10/20141408Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στην Κύπρο.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 974Σχετική Ανακοίνωση
77.6808/10/20141408Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 982Σχετική Ανακοίνωση
77.6898/10/20141408Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε στο χωριό Παχύαμμος της Επαρχίας Λευκωσίας, στον πρώην ιδιοκτήτη της.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 990Σχετική Ανακοίνωση
77.6708/10/20141408Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2009. (Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2009, Νόμου του 2009, Νόμος του 2014).Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 972Σχετική Ανακοίνωση
77.70022/10/20141422Αποποίηση δικαιώματος για πρόωρη αποπληρωμή από την Ιρλανδία προς τον προσωρινό μηχανισμό στήριξης «EFSF».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 996Σχετική Ανακοίνωση
77.69822/10/20141422Δημιουργία Ομάδας Υλοποίησης Έργου για την εφαρμογή του Νέου Πλαισίου Αφερεγγυότητας.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 995Σχετική Ανακοίνωση
77.72022/10/20141422Έκδοση διατάγματος για απαγόρευση μεταφοράς οπλισμού και συναφούς υλικού προς το Νότιο Σουδάν.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1013Σχετική Ανακοίνωση
77.71122/10/20141422Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κρατικών Οργανισμών και Κρατικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1006Σχετική Ανακοίνωση
77.70122/10/20141422Εκπροσώπηση της Κύπρου στο Βερολίνο, στις 28-29 Οκτωβρίου, 2014 στην 7η Συνάντηση του Global Forum για την φορολογική διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών (Tax Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 997Σχετική Ανακοίνωση
77.71722/10/20141422Καταβολή ποσού στο Σωματείο «Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία» για χρήση του οικήματός του, παρά το οδόφραγμα «Λήδρας Πάλας», κατά την περίοδο 2003-2011.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1010Σχετική Ανακοίνωση
77.72622/10/20141422Διαπίστευση της κας Eszter Sandorfi ως νέας Πρέσβη της Ουγγαρίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1019Σχετική Ανακοίνωση
77.73322/10/20141422Δανεισμός τριάντα έξι αρχαιολογικών αντικειμένων στην έκθεση «ΙΑΣΙΣ: Υγεία-Νόσος-Θεραπεία από τον Όμηρο στον Γαληνό» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα, Νοέμβριος 2014 – Μάιος 2015.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1021Σχετική Ανακοίνωση
77.70722/10/20141422Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1002Σχετική Ανακοίνωση
77.71822/10/20141422Επέκταση ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας με την ένταξη της νέας οικιστικής περιοχής του Δήμου Γερμασόγιας.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1011Σχετική Ανακοίνωση
77.70822/10/20141422Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1003Σχετική Ανακοίνωση
77.71422/10/20141422Μετάβαση έξι μελών της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας (Μ.Α.ΕΠ.) στη Γερμανία, για μεταφορά των δύο ελικοπτέρων Bell 412, για τη 5ετή/3000 ώρες επιθεώρησή τους.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1009Σχετική Ανακοίνωση
77.70922/10/20141422Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1004Σχετική Ανακοίνωση
77.71222/10/20141422Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Συμβούλιο Εφέσεων και Συμβούλιο Εφέσεων Ανώτερων Αξιωματικών.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1007Σχετική Ανακοίνωση
77.72222/10/20141422Μνημόνιο συναντίληψης για αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας του πλοιάρχου και αξιωματικών εμπορικού ναυτικού που έχουν εκδοθεί από τις Κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιθιοπίας.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1015Σχετική Ανακοίνωση
77.70322/10/20141422Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2010. (Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2010, Νόμου του 2010, Νόμος του 2014).Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 999Σχετική Ανακοίνωση
77.70522/10/20141422Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1001Σχετική Ανακοίνωση
77.72522/10/20141422Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ισλανδία, με έδρα την Κοπεγχάγη.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1018Σχετική Ανακοίνωση
77.71322/10/20141422Υπηρεσιακό ταξίδι Προέδρου, μέλους και Διευθύντριας της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, Αθήνα 10- 11 Απριλίου, 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1008Σχετική Ανακοίνωση
77.72122/10/20141422Έκδοση διατάγματος για απαγόρευση μεταφοράς οπλισμού και συναφούς υλικού προς το Σουδάν.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1014Σχετική Ανακοίνωση
77.70422/10/20141422Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το 2014.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1000Σχετική Ανακοίνωση
77.72322/10/20141422Μνημονιακά Νομοσχέδια με τίτλο: α)«Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». β)«Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1016Σχετική Ανακοίνωση
77.72422/10/20141422Διαπίστευση του κ. Peter Reinhardt ως νέου Πρέσβη της Ελβετίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1017Σχετική Ανακοίνωση
77.73922/10/20141422Εκλογή Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Λονδίνο, Ιούνιος 2015.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1022Σχετική Ανακοίνωση
77.71022/10/20141422α)Ο περί Εγγραφής Γεωπόνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1005Σχετική Ανακοίνωση
77.71922/10/20141422Έκδοση διατάγματος για απαγόρευση μεταφοράς όπλων και συναφούς υλικού προς την Ακτή Ελεφαντοστού.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1012Σχετική Ανακοίνωση
77.70222/10/20141422Τροποποίηση Επιχορήγησης του Ινστιτούτου Διεπιστημονικών Κυπριακών Ερευνών στο Πανεπιστήμιο του Μύνστερ.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 998Σχετική Ανακοίνωση
77.73222/10/20141422Διαγωνισμός για τη Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 και 2 - Τροποποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 25.6.2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1020Σχετική Ανακοίνωση
77.93626/11/20141426Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4421, ημερ. 5.12.2014, αρ. γνωστ. 915Σχετική Ανακοίνωση
77.95326/11/20141426Διορισμός μελών του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε αντικατάσταση μελών που έχουν παραιτηθεί.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4421, ημερ. 5.12.2014, αρ. γνωστ. 917Σχετική Ανακοίνωση
77.95226/11/20141426Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ. Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4421, ημερ. 5.12.2014, αρ. γνωστ. 916Σχετική Ανακοίνωση
77.56822/9/20141422Πρόσληψη εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων (Κλ. Α8), για την κάλυψη των αναγκών κατά το σχολικό έτος 2014-2015.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 921Σχετική Ανακοίνωση
77.56922/9/20141422Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.450 και ημερ. 5.2.2014 – Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα και Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των Εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 922Σχετική Ανακοίνωση
77.57922/9/20141422Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ρουμανίας για Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 930Σχετική Ανακοίνωση
77.59522/9/20141422Αίτημα Κοινοτικού Συμβουλίου Καλοπαναγιώτη για ανταλλαγή δικαιώματος διάβασης.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 934Σχετική Ανακοίνωση
77.58022/9/20141422Οι περί Συμπληρωμάτων Διατροφής Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 931Σχετική Ανακοίνωση
77.57322/9/20141422Πρωτόκολλο που τροποποιεί την Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Παρεμπόδισης της Φοροδιαφυγής αναφορικά με τους Φόρους πάνω στο Εισόδημα και στο Κεφάλαιο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Νοτίου Αφρικής.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 925Σχετική Ανακοίνωση
77.58122/9/20141422Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Νησιά Φίτζι, στο Τιμόρ Λέστε και στα Νησιά του Σολομώντα, καθώς και Ύπατου Αρμοστή στη Νέα Ζηλανδία, στην Παπούα Νέα Γουϊνέα, στην Τόγκα και στη Σαμόα, με έδρα την Καμπέρα.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 932Σχετική Ανακοίνωση
77.60322/9/20141422Ειδοποίηση που υποβλήθηκε από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, προς το Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ως Πολεοδομική Αρχή, σε σχέση με την ανέγερση νέου κτηρίου για τις ανάγκες της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ), στο τεμάχιο με αρ. 444, Φ/Σχ. XLIX.47, στην Κοφίνου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 936Σχετική Ανακοίνωση
77.56722/9/20141422Παράταση υπηρεσιών εργοδοτούμενου προσωπικού καθορισμένης διάρκειας στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Γενικό Χημείο του Κράτους και Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως μέχρι έξι μηνών.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 920Σχετική Ανακοίνωση
77.56622/9/20141422Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν τις Θρησκευτικές Ομάδες.Υπουργικό Συμβούλιοε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 919Σχετική Ανακοίνωση
77.58222/9/20141422Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για το Διαγωνισμό Υ.Ο. 2014/01/Π για την εξασφάλιση Συμβουλευτικών Αναλογιστικών Υπηρεσιών από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 933Σχετική Ανακοίνωση
77.57622/9/20141422Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 928Σχετική Ανακοίνωση
77.57022/9/20141422Αίτημα παραχώρησης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Νέου Χωριού Πάφου στο Κοινοτικό Συμβούλιο.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 923Σχετική Ανακοίνωση
77.56416/9/20141416Ειδοποίηση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων προς την Πολεοδομική Αρχή, σε σχέση με κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής υγρής λάσπης (liquid mud plant), εργαστηρίου ανάλυσης, λυόμενων υποστατικών για το προσωπικό και κατασκευή και λειτουργία αποθήκης χημικών, που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, εντός του χώρου του Λιμανιού Λάρνακας.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 918Σχετική Ανακοίνωση
77.57122/9/20141422Αγορά Εξειδικευμένου Λογισμικού για τη Διαχείριση Δεδομένων που λαμβάνονται κατά τις Εργασίες Αναζήτησης/Έρευνας Υδρογονανθράκων.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 924Σχετική Ανακοίνωση
77.57522/9/20141422Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 927Σχετική Ανακοίνωση
77.57722/9/20141422Κατά χάριν παραχώρηση οχήματος μεταφοράς προσωπικού στην Ομάδα ΕΤΕΑ του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 929Σχετική Ανακοίνωση
77.59622/9/20141422Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Λέμπας της Επαρχίας Πάφου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 935Σχετική Ανακοίνωση
77.57422/9/20141422Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 926Σχετική Ανακοίνωση
77.62730/9/20141430Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Ιατρικής Επιστήμης.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 954Σχετική Ανακοίνωση
77.62430/9/20141430Μετάβαση 12μελούς αποστολής της CytaHellas στην Αθήνα, 2-3 Οκτωβρίου, 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 951Σχετική Ανακοίνωση
77.62530/9/20141430Διόρθωση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.587, ημερ. 26.2.2014 με θέμα την «Εκμίσθωση δασικής γης στο δάσος Αγίας Νάπας με σκοπό τη δημιουργία Γηπέδου Γκολφ».Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 952Σχετική Ανακοίνωση
77.63730/9/20141430Παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών που υποβλήθηκαν για το διαγωνισμό με αρ. 10/2014 που αφορά την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ταχείας δοκιμής, για την εξέταση 27,000 περίπου δειγμάτων εγκεφάλου το χρόνο, (για χρονική διάρκεια 1+1 χρόνο) για την επιτήρηση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (BSE) και των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) των Αιγοπροβάτων, καθώς επίσης και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών για τη διεξαγωγή της εξέτασης.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 963Σχετική Ανακοίνωση
77.61230/9/20141430Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διαχείρισης δικτύου Πράσινων Σημείων στα Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων της κάθε Επαρχίας.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 942Σχετική Ανακοίνωση
77.60930/9/20141430Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Δήμου Λεμεσού της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 κατ’ εξαίρεση κάλυψη της συνεισφοράς του Δήμου από το Κράτος και αποκοπή του αντίστοιχου ποσού από την Ετήσια Κρατική Χορηγία.Γραφείο Προγραμματισμούε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 939Σχετική Ανακοίνωση
77.61730/9/20141430α)Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2014. β)Αίτημα του Ινστιτούτου Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου για συμμετοχή στον Εθνικό Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 946Σχετική Ανακοίνωση
77.62130/9/20141430Παραχώρηση παράτασης άδειας απουσίας χωρίς απολαβές σε εκπαιδευτικό λειτουργό για να ασχοληθεί στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης (European Training Foundation) στο Τορίνο Ιταλίας στα θέματα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 948Σχετική Ανακοίνωση
77.61130/9/20141430Φορολογία Οχημάτων και Οικοσκευής Κυπρίων Διπλωματικών/ Υπαλλήλων που επιστρέφουν στη Δημοκρατία – Τροποποίηση.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 941Σχετική Ανακοίνωση
77.60830/9/20141430Εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την 50ή Σύνοδο του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού για την Τροπική Ξυλεία για την επιλογή νέου Εκτελεστικού Διευθυντή.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 938Σχετική Ανακοίνωση
77.61630/9/20141430Παράταση της ισχύος του Σχεδίου για την κατεδάφιση με σκοπό τη μετεγκατάσταση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 945Σχετική Ανακοίνωση
77.62830/9/20141430Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 955Σχετική Ανακοίνωση
77.63630/9/20141430Παράταση της ισχύος των προσφορών για το διαγωνισμό «Design, Build and Operate of the Achna Sewage Treatment Plant and Associated Works» - Αρ. Διαγωνισμού : ΤΑΥ 10/2013.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 962Σχετική Ανακοίνωση
77.63130/9/20141430Οι περί Υπουργείου Υγείας (Διοίκηση) – Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών – Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Βοηθού Προϊσταμένης Επισκεπτριών Υγείας Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 958Σχετική Ανακοίνωση
77.65930/9/20141430Παράταση περιόδου ισχύος προσφορών του Διαγωνισμού Δ.Ο. 16/2013 «Ναυπήγηση και προμήθεια πέντε ταχύπλοων περιπολικών ακάτων εξολοκλήρου από Αλουμίνιο, Δοκιμές/Μετρήσεις των Σκαφών, Εκπαίδευση στη Χρήση και Συντήρηση», της Αστυνομίας Κύπρου.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 967Σχετική Ανακοίνωση
77.62630/9/20141430Υδροδότηση Κτηνοτροφικής Περιοχής Γερίου από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 953Σχετική Ανακοίνωση
77.62230/9/20141430Κατ’ εξαίρεση παραχώρηση άδειας χωρίς απολαβές σε Βοηθό Λογιστικό Λειτουργό.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 949Σχετική Ανακοίνωση
77.61430/9/20141430Αγορά υπηρεσιών πληροφοριακού συστήματος Διοίκησης Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Στρατηγικού Επενδυτή – Η-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 944Σχετική Ανακοίνωση
77.62930/9/20141430α)Ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Οι περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 956Σχετική Ανακοίνωση
77.63230/9/20141430Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και Εξαρτωμένους τους) (όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 959Σχετική Ανακοίνωση
77.60730/9/20141430Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» - Προσχέδιο Προγράμματος.Γραφείο Προγραμματισμούε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 937Σχετική Ανακοίνωση
77.63430/9/20141430Παράταση ισχύος για πέντε μήνες της Προσφοράς για την προμήθεια – εγκατάσταση και εκπαίδευση στη σωστή χρήση και συντήρηση μηχανημάτων τεχνικού, για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς (Αρ. Διαγωνισμού ΔΙΔΜ/28/2013).Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 960Σχετική Ανακοίνωση
77.66030/9/20141430Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 – Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 968Σχετική Ανακοίνωση
77.61030/9/20141430Αναθεώρηση του Εβδομαδιαίου και Ετήσιου Ποσού των Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών του έτους 2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 940Σχετική Ανακοίνωση
77.61830/9/20141430Σχέδιο παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους μέχρι €150 εκ. προς τις Κυπριακές τράπεζες για σύναψη συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για εγγυήσεις από το μηχανισμό για την Ενίσχυση της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου (Trade Finance Facility).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 947Σχετική Ανακοίνωση
77.61330/9/20141430Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης (ΣΕΑ) του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 943Σχετική Ανακοίνωση
77.63030/9/20141430Τροποποίηση του Παραρτήματος IV των περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 2013. (Οι περί της Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 957Σχετική Ανακοίνωση
77.65630/9/20141430Παράταση ισχύος των προσφορών για το διαγωνισμό με θέμα: «Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος».Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 965Σχετική Ανακοίνωση
77.63530/9/20141430Παράταση ισχύος περιόδου αξιολόγησης για την αγορά νεφρολογικών αναλωσίμων για τις ανάγκες των κρατικών νοσηλευτηρίων (Υ.Υ. 13.25.043.003.010, Αρ. Διαγ. ΣΥ 15/2014).Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 961Σχετική Ανακοίνωση
77.65730/9/20141430Έγγραφο Κάλυψης και Αποζημίωσης (Indemnity).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 966Σχετική Ανακοίνωση
77.64030/9/20141430Κήρυξη σε Κρατικό Δάσος της κρατικής γης, μέρους του «Δάσους των Λεπρών», που εξαιρέθηκε από την κήρυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 964Σχετική Ανακοίνωση
77.62330/9/20141430Μισθοί των αγνοούμενων κρατικών υπαλλήλων για το 2015.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 950Σχετική Ανακοίνωση
77.88519/11/20141419Ανανέωση του καταλόγου των μελών της Εθνικής Επιτροπής ICOM Κύπρου.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4420, ημερ. 28.11.2014, αρ. γνωστ. 913Σχετική Ανακοίνωση
77.90019/11/20141419Καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του άρθρου 18ΦΖ(7) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Κεφ.105) Νόμου και του άρθρου 4 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2014, για συγκεκριμένες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4420, ημερ. 28.11.2014, αρ. γνωστ. 914Σχετική Ανακοίνωση
77.88619/11/20141419Διορισμός Προέδρου και δύο μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4420, ημερ. 28.11.2014, αρ. γνωστ. 912Σχετική Ανακοίνωση
77.84312/11/20141412Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4419, ημερ. 21.11.2014, αρ. γνωστ. 909Σχετική Ανακοίνωση
77.73822/10/20141422Διορισμός του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4419, ημερ. 21.11.2014, αρ.γνωστ. 908Σχετική Ανακοίνωση
77.84412/11/20141412Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Ποδολόγων σύμφωνα με τον περί της Εγγραφής Ποδολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμο.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4419, ημερ. 21.11.2014, αρ. γνωστ. 910Σχετική Ανακοίνωση
77.6668/10/20141408Διορισμός του Εφόρου και Βοηθού Εφόρου Φορολογίας.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε 4419, ημερ. 21.11.2014, αρ. γνωστ. 907Σχετική Ανακοίνωση
77.84512/11/20141412Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4419, ημερ. 21.11.2014, αρ. γνωστ. 911, ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014 (Διόρθωση)Σχετική Ανακοίνωση
77.8015/11/20141405Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4418, ημερ. 14.11.2014, αρ. γνωστ. 906 Σχετική Ανακοίνωση
77.73422/10/20141422Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 (2) και 26 (3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 905Σχετική Ανακοίνωση
77.5264/9/20141404Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 878Σχετική Ανακοίνωση
77.5193/9/20141403Μετάβαση έξι Λειτουργών (τριών της Νομικής Υπηρεσίας και τριών της Αστυνομίας) στην Αθήνα για συμμετοχή στη συνάντηση της Eurojust-Coordination Meeting που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδος στις 4.9.2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 872Σχετική Ανακοίνωση
77.4993/9/20141403 Παράταση Ισχύος Προσφοράς για πέντε (5) μήνες για την προμήθεια διαφόρων πηλικίων και καπέλων για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς (Αρ. Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/18/2013) – Λήξη ισχύος προσφορών 11.10.2014. Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 865Σχετική Ανακοίνωση
77.5013/9/20141403Κήρυξη αρχαίων μνημείων Πρώτου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου (Κ.Δ.Π. 295/2014).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 867Σχετική Ανακοίνωση
77.4913/9/20141403Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 857Σχετική Ανακοίνωση
77.4823/9/20141403Αποστολή φαρμάκων στο Κράτος της Παλαιστίνης στα πλαίσια παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 848Σχετική Ανακοίνωση
77.4983/9/20141403Παράταση Ισχύος Προσφοράς για πέντε (5) μήνες για την προμήθεια και εκπαίδευση στη σωστή χρήση και συντήρηση μιας ημιφουσκωτής λέμβου (Αρ. Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/25/2013) - Λήξη ισχύος προσφορών 14.9.2014.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 864Σχετική Ανακοίνωση
77.4903/9/20141403Ο περί Συσκευών Αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμος του 2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 856Σχετική Ανακοίνωση
77.5254/9/20141404Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 877Σχετική Ανακοίνωση
77.5304/9/20141404Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 882Σχετική Ανακοίνωση
77.4923/9/20141403Οι περί Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων των Υπαλλήλων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Κανονισμοί του 2002 και 2006.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 858Σχετική Ανακοίνωση
77.4873/9/20141403Διαπραγμάτευση Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου περί επανεισδοχής προσώπων της 18ης Σεπτεμβρίου 2007.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 853Σχετική Ανακοίνωση
77.5274/9/20141404Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 879Σχετική Ανακοίνωση
77.5023/9/20141403Κήρυξη αρχαίων μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου (Κ.Δ.Π. 296/2014).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 868Σχετική Ανακοίνωση
77.5314/9/20141404Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 883Σχετική Ανακοίνωση
77.5284/9/20141404Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 880Σχετική Ανακοίνωση
77.5183/9/20141403Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εφαρμογή Στρατηγικής Συνεργασίας (Country Cooperation Strategy) μεταξύ των δύο.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 871Σχετική Ανακοίνωση
77.5234/9/20141404Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 875Σχετική Ανακοίνωση
77.5294/9/20141404Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 881Σχετική Ανακοίνωση
77.5224/9/20141404Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2014».Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 874Σχετική Ανακοίνωση
77.4843/9/20141403Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου – Σχέδιο Δράσης 2015-2017.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 850Σχετική Ανακοίνωση
77.5244/9/20141404Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμο του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 876Σχετική Ανακοίνωση
77.5203/9/20141403Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τον περί Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί των Κοινωνικών Παροχών του 2014 – Παράταση στην περίοδο υποβολής αίτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τους χαμηλοσυνταξιούχους.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 873Σχετική Ανακοίνωση
77.5173/9/20141403Καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του άρθρου 18ΦΖ(7) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Κεφ.105) Νόμου και του άρθρου 4 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2014, [Ν.129(Ι)/2014 για συγκεκριμένες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 870Σχετική Ανακοίνωση
77.4813/9/20141403α)Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Οι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί (Αρ. 2) του 2014.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 847Σχετική Ανακοίνωση
77.4933/9/20141403Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 859Σχετική Ανακοίνωση
77.4883/9/20141403Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί των προϋποθέσεων διαφάνειας (κινητές αξίες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά) Νόμους του 2007 μέχρι 2013. [Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2014].Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 854Σχετική Ανακοίνωση
77.4803/9/20141403Προϋπολογισμός της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, του Αγγλικού Ινστιτούτου και του Ταμείου Αναπτύξεώς της για το ακαδημαϊκό έτος 2014 -2015.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 846Σχετική Ανακοίνωση
77.4893/9/20141403Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 855Σχετική Ανακοίνωση
77.4963/9/20141403Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 862Σχετική Ανακοίνωση
77.4973/9/20141403Τροποποίηση Κανονισμών Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 863Σχετική Ανακοίνωση
77.4943/9/20141403Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) (αρ. 1) Νόμος του 2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 860Σχετική Ανακοίνωση
77.4953/9/20141403Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014».Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 861Σχετική Ανακοίνωση
77.5003/9/20141403Δανεισμός αρχαιοτήτων στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κλήρου.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 866Σχετική Ανακοίνωση
77.4853/9/20141403Παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης προς την Τράπεζα Κύπρου για τη σύναψη δανείου ύψους 50 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 851, ε.ε. 4420, ημερ. 28.11.2014 (Διορθωση)Σχετική Ανακοίνωση
77.4833/9/20141403Έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό – Ανάγκες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη σχολική χρονιά 2014 – 2015.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 849Σχετική Ανακοίνωση
77.4863/9/20141403Παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης προς την Ελληνική Τράπεζα για τη σύναψη δανείου ύψους 35 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 852, ε.ε. 4420, ημερ. 28.11.2014 (Διόρθωση)Σχετική Ανακοίνωση
77.5163/9/20141403Τροποποίηση της περί ΦΠΑ νομοθεσίας για εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/8/ΕΚ της 12ης Φεβρουαρίου, 2008 όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 869Σχετική Ανακοίνωση
77.73722/10/20141422Σύσταση Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων με βάση το άρθρο 4Α των περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμων του 2008 έως 2014.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 844 ε.ε. 4420, ημερ. 28.11.2014 (Διόρθωση)Σχετική Ανακοίνωση
77.65430/9/20141430Αίτηση των κ.κ. Ανδρέα Χαραλάμπους και Σταύρου Μάστρου (AMX/0007/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, στο τεμάχιο με αρ. 27, φ/σχ. 2-279-374, Τμήμα 9, στο Λιοπέτρι.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 839Σχετική Ανακοίνωση
77.65330/9/20141430Αίτηση της Εταιρείας Kykkos Estates Ltd (ΛΕΥ/0998-0999/2012), για χορήγηση προσωρινής πολεοδομικής άδειας, διάρκειας τριών ετών, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης αποθηκών σε εμπορική ανάπτυξη (υπεραγορά, φρουταρία, κατάστημα ειδών ένδυσης) και γραφεία, στo τεμάχιo με αρ. 294, φ/σχ. 30/11.Ε1 και W1, στους Αγίους Τριμιθιάς.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 838Σχετική Ανακοίνωση
77.65530/9/20141430Ανάκληση Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 74.037 και ημερ. 3.9.2012, αναφορικά με αίτηση του κ. Μιχάλη Ανδρέου (ΛΑΡ/1572/2006), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης πολιτικής, για την ανέγερση εστιατορίου ταχείας εξυπηρέτησης (Mc Donald’s Drive Through), στη Χοιροκιτία.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 840Σχετική Ανακοίνωση
77.73022/10/20141422Διορισμός δύο μελών της Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 842Σχετική Ανακοίνωση
77.73122/10/20141422Εισήγηση για αντικατάσταση του Γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής για το Έργο της Ανάπτυξης του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4416, ημερ. 31.8.2014, αρ. γνωστ. 843Σχετική Ανακοίνωση
77.74022/10/20141422Αντικατάσταση μέλους του Ιατρικού Συμβουλίου.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 845Σχετική Ανακοίνωση
77.70622/10/20141422Έκδοση Διατάγματος για Πρόσκληση των Στρατευσίμων της κλάσης 2015 και συνυπόχρεων.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 841Σχετική Ανακοίνωση
77.65230/9/20141430Αίτηση του The Junior School (ΛΕΥ/2083/2010), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκες/μετατροπές/ κατεδαφίσεις και ανέγερση νέας πτέρυγας σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο, στo τεμάχιo με αρ. 138 (μέρος) και 2324 (μέρος), φ/σχ. ΧΧΙ.54.W2 και XXI.62.W1, Τμήμα J και N, στην Ενορία Αγίου Δημητρίου, στο Δήμο Στροβόλου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 837Σχετική Ανακοίνωση
77.55710/9/20141410Ειδοποιήσεις που υποβλήθηκαν από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προς το Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ως Πολεοδομική Αρχή, σε σχέση με την ανέγερση και λειτουργία μονάδας παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στη διαδικασία εντοπισμού και ανόρυξης φυσικού αερίου και πετρελαίου ΛΑΡ/322/2014 (Κτήριο Β): βιομηχανία οικόπεδα με αρ. 36-39 ΛΑΡ/323/2014 (Κτήριο Α): βιομηχανικό οικόπεδο με αρ. 34 – [Μέρος τεμαχίων με αρ. 375, Φ/Σχ.: 50/06W1 στο Δήμο Αραδίππου και 35, Φ/Σχ.: 50/06, στο Καλό Χωριό].Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 902Σχετική Ανακοίνωση
77.54110/9/20141410Ανανέωση των Συμβάσεων Μίσθωσης βιομηχανικών οικοπέδων της κατεχόμενης Βιομηχανικής Περιοχής Μιας Μηλιάς που συνομολογήθηκαν μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και (α) της εταιρείας Γεβορεστ Λτδ και (β) του Μιχάλη Βασιλείου.Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 889Σχετική Ανακοίνωση
77.54910/9/20141410Αίτηση από μέρους των Επιτρόπων του Αγαθοεργού Ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΩΝ» για την έκδοση Πιστοποιητικού Ίδρυσης Νομικού Προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου (Κεφ.41).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 895Σχετική Ανακοίνωση
77.56010/9/20141410Πρόσληψη συγγενών πρώτου βαθμού, εξαίματος ή εξαγχιστείας, κρατικών υπαλλήλων που χάνουν τη ζωή τους σε ώρα καθήκοντος. Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 903Σχετική Ανακοίνωση
77.54610/9/20141410Δημιουργία μιας θέσης Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, με όρους επιτόπιου προσωπικού, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 894Σχετική Ανακοίνωση
77.53710/9/20141410Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED 2014 – 2020 – Προσχέδιο Προγράμματος.Γραφείο Προγραμματισμούε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 885Σχετική Ανακοίνωση
77.54210/9/20141410Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 890Σχετική Ανακοίνωση
77.55110/9/20141410Κήρυξη τεμαχίων ιδιωτικής ιδιοκτησίας στον Ασκά της Επαρχίας Λευκωσίας, σε «ελεγχόμενη περιοχή».Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 897Σχετική Ανακοίνωση
77.53610/9/20141410Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «BALKAN MEDITERRANEAN 2014 - 2020» - Προσχέδιο Προγράμματος.Γραφείο Προγραμματισμούε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 884Σχετική Ανακοίνωση
77.55410/9/20141410Διορισμός Επίτιμων Προξένων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ιράκ.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 900Σχετική Ανακοίνωση
77.54310/9/20141410Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Παιδιού από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση (Κυρωτικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 891Σχετική Ανακοίνωση
77.56110/9/20141410Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας και Αναπτυξιακή Μεταρρύθμιση.Προεδρικό Μέγαροε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 904Σχετική Ανακοίνωση
77.53910/9/20141410Συνέχιση λειτουργίας των Νηπιαγωγείων Παναγιάς και Ίνειας – Συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων Προδρόμου και Πεδουλά με το Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας – Νέα Διατάγματα Ορισμού Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων και Συμπλεγμάτων Δήμων και Κοινοτήτων.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 887Σχετική Ανακοίνωση
77.54410/9/20141410Συμμετοχή της Κύπρου στην Τέταρτη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας ενάντια στην Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 και 21 Νοεμβρίου, 2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 892Σχετική Ανακοίνωση
77.53810/9/20141410Αντικατάσταση του Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στα Αναλυτικά Προγράμματα με Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Λύκεια και Τεχνικές Σχολές.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 886Σχετική Ανακοίνωση
77.55210/9/20141410Κήρυξη ως πλεονάζουσας, ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει του άρθρου 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 898Σχετική Ανακοίνωση
77.54510/9/20141410Δημιουργία μίας θέσης επιτόπιου προσωπικού (Έκτακτου Βοηθού Προξενικού Λειτουργού), για περίοδο τεσσάρων μηνών στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Πεκίνο.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 893Σχετική Ανακοίνωση
77.54010/9/20141410Οφειλές Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας – Έκδοση εντάλματος προκαταβολής.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 888Σχετική Ανακοίνωση
77.55310/9/20141410Οι περί του Δήμου Πάνω Λευκάρων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 899Σχετική Ανακοίνωση
77.55610/9/20141410Αξιοποίηση από την Κύπρο των πόρων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους 2014-2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για παροχή σχολικού ρουχισμού και σχολικών τσαντών σε άπορους μαθητές.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 901Σχετική Ανακοίνωση
77.55010/9/20141410Επέκταση των Ορίων Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού με την ένταξη νέων περιοχών.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 896Σχετική Ανακοίνωση
77.43827/8/20141427Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 828Σχετική Ανακοίνωση
77.43127/8/20141427Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης. (Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Νόμος του 2014).Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 821Σχετική Ανακοίνωση
77.42727/8/20141427Αμοιβή Προέδρων και μελών Επιτροπών Έρευνας.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 817Σχετική Ανακοίνωση
77.43427/8/20141427Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 824Σχετική Ανακοίνωση
77.47427/8/20141427Προσφορά για συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν σε θέματα σύνταξης Νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 835Σχετική Ανακοίνωση
77.42527/8/20141427Παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης νοσηλευτών οι οποίοι εργοδοτούνται στον ιδιωτικό τομέα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 815Σχετική Ανακοίνωση
77.43327/8/20141427Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 823Σχετική Ανακοίνωση
77.43727/8/20141427Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 827Σχετική Ανακοίνωση
77.47827/8/20141427Μείωση/εξάλειψη φαινομένου κατάχρησης αδειών ασθενείας.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 836Σχετική Ανακοίνωση
77.44027/8/20141427Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητες) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 830Σχετική Ανακοίνωση
77.42627/8/20141427Συγκέντρωση και παρακολούθηση στοιχείων για την άδεια ασθενείας των μόνιμων και έκτακτων δημοσίων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 816Σχετική Ανακοίνωση
77.46927/8/20141427Κάλυψη ποσοστού του ενοικίου κατοικίας του Αντιπροσώπου Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) και του Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου στις Βρυξέλλες.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 832Σχετική Ανακοίνωση
77.44127/8/20141427Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014».Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 831Σχετική Ανακοίνωση
77.47327/8/20141427Οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμοι.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 834Σχετική Ανακοίνωση
77.47227/8/20141427Παράταση ισχύος των προσφορών για περίοδο τεσσάρων μηνών, μέχρι 31.12.2014 - Ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας με τη μέθοδο «Design-Build-Finance-Operate» (DBFO) - Λήξη ισχύος προσφορών 31.8.2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 833Σχετική Ανακοίνωση
77.42927/8/20141427Απόσπαση Δημόσιων Υπαλλήλων υπό το καθεστώς Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 819Σχετική Ανακοίνωση
77.42827/8/20141427Υπογραφή Συμφωνιών για την Παροχή Εγγυήσεων (Guarantee Agreement) και τη Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (Arrears Administration Agreement) σχετικά με τα δάνεια που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βάσει της Συμφωνίας Cotonou III.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 818Σχετική Ανακοίνωση
77.43927/8/20141427Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 829Σχετική Ανακοίνωση
77.43527/8/20141427α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». β)Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 825Σχετική Ανακοίνωση
77.43027/8/20141427Προώθηση επενδυτικών έργων από Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Άμυνας.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 820Σχετική Ανακοίνωση
77.42427/8/20141427Ενημερωτικό Σημείωμα σε σχέση με τη δημιουργία τηλεφωνικών κέντρων στα Υπουργεία και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 814Σχετική Ανακοίνωση
77.43227/8/20141427Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 822Σχετική Ανακοίνωση
77.43627/8/20141427Αντικατάσταση των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών του 1990 (Κ.Δ.Π. 55/90). (Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμοί του 2014).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 826Σχετική Ανακοίνωση
77.47027/8/20141427Διορισμός Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακών Αερογραμμών.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 804Σχετική Ανακοίνωση
77.60222/9/20141422Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Ποδολόγων και Εφόρου του Συμβουλίου Εγγραφής Ποδολόγων σύμφωνα με το Νόμο περί Εγγραφής Ποδολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμο.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 807Σχετική Ανακοίνωση
77.65130/9/20141430Διορισμός μέλους της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού».Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 811Σχετική Ανακοίνωση
77.65030/9/20141430Διορισμός του Συμβουλίου Οπτικών.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 810Σχετική Ανακοίνωση
77.64930/9/20141430Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολής Κωφών.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 808Σχετική Ανακοίνωση
77.6888/10/20141408Διορισμός νέου μέλους στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 813Σχετική Ανακοίνωση
77.65830/9/20141430Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ).Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 809Σχετική Ανακοίνωση
77.5153/9/20141403Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 806Σχετική Ανακοίνωση
77.47127/8/20141427Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 805Σχετική Ανακοίνωση
77.55510/9/20141410Διορισμός νέου μέλους στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων επαρχιών Λάρνακας/Αμμοχώστου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 812Σχετική Ανακοίνωση
77.59922/9/20141422Αίτηση της Εταιρείας Lazaros Hadjiforados & Sons Ltd (ΛΑΡ/0768-0769/2012), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενες εγκριμένες αποθήκες και αλλαγή χρήσης τους σε υπεραγορά και αποθήκη, στα τεμάχια με αρ. 43, 303, 304 και 44, φ/σχ. 50/6.Ε1 και 40/62.Ε2, Τμήμα 31, στην Αραδίππου. Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4414, ημερ. 17.10.2014, αρ. γνωστ. 803Σχετική Ανακοίνωση
77.46827/8/20141427Αντικατάσταση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4407, ημερ. 1.9.2014, αρ. γνωστ. 595Σχετική Ανακοίνωση
77.40622/8/20141422Διαπίστευση του κ. Ghulam Rasool Malik ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα το Λίβανο.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 794Σχετική Ανακοίνωση
77.41822/8/20141422Διορισμός μέλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 799Σχετική Ανακοίνωση
77.39022/8/20141422Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο (ΕΤΠ) – Δημιουργία και λειτουργία του ΕΤΠ με στρατηγικό επενδυτή, επιτροπές/τρόποι/διαδικασίες υλοποίησης του έργου – Παροχή κινήτρων προς ενδεχόμενους επενδυτές, επιχειρήσεις, οργανισμούς, εξασφάλιση και διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 780Σχετική Ανακοίνωση
77.39322/8/20141422Αποδοχή της Σύμβασης Κεντρικού Τελωνισμού όσον αφορά την κατανομή των εθνικών εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται κατά τη διάθεση των παραδοσιακών ιδίων πόρων στον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 783Σχετική Ανακοίνωση
77.42122/8/20141422Υλοποίηση του Σχεδίου για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 801Σχετική Ανακοίνωση
77.38122/8/20141422Διαχείριση εκθεσιακού χώρου Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (ΑΚΕ) μετά τη διάλυση της Αρχής.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 772Σχετική Ανακοίνωση
77.39422/8/20141422Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Οικόπεδα Αυτοστέγασης.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 784Σχετική Ανακοίνωση
77.41722/8/20141422Επέκταση των Ορίων Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας με την ένταξη νέων περιοχών.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 798Σχετική Ανακοίνωση
77.41622/8/20141422Διορισμός Εφόρου σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 797Σχετική Ανακοίνωση
77.37922/8/20141422Πλήρωση μόνιμων θέσεων Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο.Υπουργικό Συμβούλιοε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 770Σχετική Ανακοίνωση
77.40122/8/20141422Ανανέωση απόσπασης μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στον Οργανισμό Frontex στο Επιχειρησιακό Κέντρο στον Πειραιά.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 790Σχετική Ανακοίνωση
77.38622/8/20141422Υλοποίηση Ενοποιημένου Δικτύου Δημόσιων Υπηρεσιών (ΕΔΔΥ)- Προτεραιοποιημένη Δράση Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 777 Σχετική Ανακοίνωση
77.39722/8/20141422Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Οικονομικών (Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων) στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 787Σχετική Ανακοίνωση
77.38822/8/20141422Άμεση ανάγκη για εξασφάλιση Ειδικών Δημοσιονομικών Ρυθμίσεων για αντιμετώπιση περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης και άλλων Ναυτικών Συμβάντων για προστασία ουσιωδών συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 778Σχετική Ανακοίνωση
77.40722/8/20141422Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για το Πεδίο Βολής στον Αναλυόντα έργο Τ.Υ. 317/2012. Ημερομηνία λήξης προσφοράς 25η Οκτωβρίου 2014. Παράταση ισχύος προσφοράς μέχρι 25 Απριλίου 2015.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 795Σχετική Ανακοίνωση
77.40222/8/20141422Απόσπαση μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα στη θέση Αξιωματικού Συνδέσμου της Αστυνομίας.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 791Σχετική Ανακοίνωση
77.40022/8/20141422Παράταση της υπηρεσίας του κ. Μάριου Κουντουρίδη, Πληρεξούσιου Υπουργού, που υπηρετεί ως Πρέσβης της Δημοκρατίας στη Μπρατισλάβα.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 789Σχετική Ανακοίνωση
77.38922/8/20141422Στρατηγική της Κύπρου για μια Εθνική Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική – Όραμα: Αειφόρος Αξιοποίηση και Ανάπτυξη των Θαλασσών της Κύπρου.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 779Σχετική Ανακοίνωση
77.38422/8/20141422Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 – Σχέδιο Εκσυγχρονισμού Εκμεταλλεύσεων Αιγοπροβατοτροφίας, Πτηνοτροφίας και Αγελαδοτροφίας.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 775Σχετική Ανακοίνωση
77.42222/8/20141422Μεταφορά της εποπτείας της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 802Σχετική Ανακοίνωση
77.39122/8/20141422Στρατηγική Ανάπτυξη Ναυτικού Τουρισμού - Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Μεταβίβαση της Μαρίνας Αγίας Νάπας.Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 781Σχετική Ανακοίνωση
77.39522/8/20141422 Καταβολή μισθών του μηνός Ιουλίου στους υπαλλήλους της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (ΑΚΕ).Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 785Σχετική Ανακοίνωση
77.40322/8/20141422Αποστολή της Εθνικής Ομάδας Δεξιοτήτων της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Euroskills 2014, Lille 2-4 Οκτωβρίου 2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 792Σχετική Ανακοίνωση
77.38322/8/20141422Συγκατάθεση Υπουργικού Συμβουλίου στην Αρχή Λιμένων Κύπρου για να υποβάλει πολεοδομική και οικοδομική αίτηση για λογαριασμό της Εταιρείας VTT VASILIKO LTD για βοηθητικές εγκαταστάσεις τερματικού αποθήκευσης και διαχείρισης πετρελαιοειδών σε τμήμα κρατικής ιδιοκτησίας.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 774Σχετική Ανακοίνωση
77.38222/8/20141422Παράταση των συμβολαίων των Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Εργασίας και Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 773Σχετική Ανακοίνωση
77.38022/8/20141422Συνολικό Πλαίσιο Διαχείρισης Θεμάτων Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 771Σχετική Ανακοίνωση
77.41522/8/20141422Διορισμός μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 796Σχετική Ανακοίνωση
77.41922/8/20141422Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 800Σχετική Ανακοίνωση
77.40522/8/20141422Δανεισμός δεκατριών αρχαιολογικών αντικειμένων στην έκθεση με τίτλο: «From Assyria to Iberia: Crossing Continets at the Dawn of the Classical Age», the Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη, Σεπτέμβριος 2014 – Ιανουάριος, 2015.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 793Σχετική Ανακοίνωση
77.38522/8/20141422Συμπερίληψη της Συμμαχίας Πολιτών στα Κοινοβουλευτικά Κόμματα που λαμβάνουν τακτική χρηματοδότηση από τον κρατικό Προϋπολογισμό.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 776Σχετική Ανακοίνωση
77.39622/8/20141422Μεταφορά προσωπικού από τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) στο Υπουργείο Εσωτερικών.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 786Σχετική Ανακοίνωση
77.39822/8/20141422Προσφορά μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου στους εθνοφρουρούς της Εθνικής Φρουράς από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 788Σχετική Ανακοίνωση
77.39222/8/20141422Παρακολούθηση της προόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πλήρη συμμόρφωσή της με το πρότυπο του Global Forum on Tax Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum), όσον αφορά την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 782Σχετική Ανακοίνωση
77.57822/9/20141422Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των Περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4410, ημερ. 3.10.2014, αρ. γνωστ. 653Σχετική Ανακοίνωση
77.36920/8/20141420Προστασία των μικρών, μεσαίων και ευάλωτων ομάδων δανειοληπτών.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 769Σχετική Ανακοίνωση
77.60522/9/20141422Διορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4409, ημερ. 26.9.2014, αρ. γνωστ. 652Σχετική Ανακοίνωση
77.36820/8/20141420Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 768Σχετική Ανακοίνωση
77.36720/8/20141420Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 767Σχετική Ανακοίνωση
77.30223/7/20141423Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης τριών κενών θέσεων στην Υπηρεσία Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2013. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 721Σχετική Ανακοίνωση
77.28316/7/20141416Ειδοποίηση που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού προς την Πολεοδομική Αρχή, για προσθήκες/μετατροπές σε εγκριμένο, με άδεια οικοδομής, εργοστάσιο φωτοβολταϊκών και αλλαγή χρήσης του σε Μονάδα Αποθήκευσης – Συντήρησης και Επιδιόρθωσης Μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου και γκαζιού, στα βιομηχανικά οικόπεδα με αρ. 28Α, 29, 30 και 31 (μέρος του τεμαχίου 375), Φ/Σχ. XL.06.W1, Τμήμα 31, στην Αραδίππου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 707Σχετική Ανακοίνωση
77.26516/7/20141416Παράταση της υπηρεσίας της κας Μάρθας Μαυρομμάτη, Πληρεξούσιου Υπουργού, που υπηρετεί ως Πρέσβης της Δημοκρατίας στη Μπραζίλια.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 693Σχετική Ανακοίνωση
77.30623/7/20141423Τροποποίηση του άρθρου 59 της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 724Σχετική Ανακοίνωση
77.28116/7/20141416Οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 705Σχετική Ανακοίνωση
77.29223/7/20141423Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 – Προσχέδιο Προγράμματος.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 711Σχετική Ανακοίνωση
77.29523/7/20141423Δημιουργία Βάσης Δεδομένων (Evidence Data base and Review Platform) για υποβοήθηση του ανακριτικού έργου για την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας για τη διακρίβωση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 714Σχετική Ανακοίνωση
77.31823/7/20141423Ορισμός Λειτουργού για ανταγωνιστικά Προγράμματα.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 730Σχετική Ανακοίνωση
77.27016/7/20141416Διαπίστευση νέου Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν με έδρα την Τεχεράνη.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 696Σχετική Ανακοίνωση
77.26416/7/20141416Αίτημα για ανανέωση της απόσπασης της κας Κατερίνας Λαμπράκη – Κασίνη, Ανώτερης Νοσηλευτικού Λειτουργού, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 692Σχετική Ανακοίνωση
77.30123/7/20141423Φιλελευθεροποίηση υφιστάμενων Αεροπορικών Συμφωνιών του Μνημονίου Συναντίληψης με τρίτες χώρες.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 720Σχετική Ανακοίνωση
77.30523/7/20141423Ετοιμασία Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσα 2014-2020 και του Πολυετές Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Υδατοκαλλιέργεια 2014 – 2020.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 723Σχετική Ανακοίνωση
77.29123/7/20141423Συμμετοχή της Κύπρου στη Διάσκεψη των Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (Plenipotentiary Conference of the International Telecommunications Union, ITU) στην Busan της Δημοκρατίας της Κορέας, 20.10.2014 – 7.11.2014 (PP-14).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 710Σχετική Ανακοίνωση
77.29923/7/20141423Προσχέδιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής και Κατάλογος Προτεινόμενων Έργων για χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 718Σχετική Ανακοίνωση
77.29823/7/20141423Έγκριση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) της Κύπρου.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 717Σχετική Ανακοίνωση
77.27116/7/20141416Στελέχωση της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (Κ.Ε.Α.) Μεγάλης Βρετανίας για τη σχολική χρονιά 2014 – 2015.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 697Σχετική Ανακοίνωση
77.31223/7/20141423Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Μνημείων.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 726Σχετική Ανακοίνωση
77.27616/7/20141416Τροφεία που καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε μη Κρατικές Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 700Σχετική Ανακοίνωση
77.28016/7/20141416Κύρωση της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1990 για την Ασφάλεια κατά τη Χρήση Χημικών Προϊόντων στην Εργασία.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 704Σχετική Ανακοίνωση
77.30423/7/20141423Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 722Σχετική Ανακοίνωση
77.31323/7/20141423Το περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου) Διάταγμα του 2011.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 727Σχετική Ανακοίνωση
77.29723/7/20141423Εξαίρεση των άπορων τελειόφοιτων μαθητών από την υποχρέωση καταβολής των τελών έκδοσης απολυτηρίου και αποδεικτικού απόλυσης.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 716Σχετική Ανακοίνωση
77.27216/7/20141416Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ESPON 2020.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 698Σχετική Ανακοίνωση
77.28716/7/20141416Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τρείς μήνες για Μελέτη και Κατασκευή του Κάθετου Δρόμου που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, Φάση ΙΙ, Τμήμα Α, Αρ. Διαγωνισμού: PS/DB/5.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 709Σχετική Ανακοίνωση
77.28616/7/20141416Παραχώρηση προς τον ΚΟΔΑΠ κατάλληλης γης στην περιοχή Βασιλικού για την ανέγερση ιδιόκτητου Τερματικού Αποθήκευσης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 708Σχετική Ανακοίνωση
77.29623/7/20141423Προϋπολογισμός για το έτος 2015 – Ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε εργοδοτούμενους καθορισμένης διάρκειας Επιμελητές για τη σχολική χρονιά 2014-2015.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 715Σχετική Ανακοίνωση
77.26116/7/20141416Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για Συνεργασία, στον Τομέα της Άμυνας, μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κατάρ.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 689Σχετική Ανακοίνωση
77.27816/7/20141416Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας του Υπουργείου Υγείας σε όλα τα Κρατικά Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 702Σχετική Ανακοίνωση
77.25816/7/20141416Διεξαγωγή Μελετών Αναδιοργάνωσης στα τρία «πολιτικά Υπουργεία» (παρ. 3.9 του Μνημονίου Συναντίληψης).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 687Σχετική Ανακοίνωση
77.31723/7/20141423Ορισμός Λειτουργού Τύπου σε κάθε Υπουργείο. Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 729Σχετική Ανακοίνωση
77.30023/7/20141423Επιβολή Υποχρέωσης Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Obligation) στην τακτική αεροπορική γραμμή Λάρνακας- Βρυξελλών.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 719Σχετική Ανακοίνωση
77.31623/7/20141423Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων από ιδιωτική εταιρεία για πρόσθετη περίοδο δύο μηνών.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 728Σχετική Ανακοίνωση
77.26016/7/20141416Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρησης σε υποψήφιους φοιτητές τρίτων χωρών.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 688Σχετική Ανακοίνωση
77.26216/7/20141416Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 690Σχετική Ανακοίνωση
77.26316/7/20141416Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μηχανών Παιχνιδιού, Μηχανών Επιδεξιότητας και Μηχανών Ψυχαγωγίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 691Σχετική Ανακοίνωση
77.26716/7/20141416Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 694Σχετική Ανακοίνωση
77.27716/7/20141416Σύναψη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα και στο Κεφάλαιο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας καθώς επίσης και σχετικού Πρωτοκόλλου.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 701Σχετική Ανακοίνωση
77.29323/7/20141423Παράταση υπηρεσιών εργοδοτούμενου νοσηλευτικού προσωπικού καθορισμένης διάρκειας για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως μέχρι έξι μηνών.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 712Σχετική Ανακοίνωση
77.29423/7/20141423Παροχή Υπηρεσιών Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) από τα Ταχυδρομικά Γραφεία.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 713Σχετική Ανακοίνωση
77.27516/7/20141416Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το 2013-2014 (1.10.2013 – 30.9.2014).Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 699Σχετική Ανακοίνωση
77.26916/7/20141416Ειδοποίηση που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προς τον Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, για την συντήρηση/προσθηκομετατροπές σε διατηρητέα οικοδομή (Οικία Τσακκιστού) και αλλαγή χρήσης της σε Γραφειακούς Χώρους της Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιουσίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ), στο τεμάχιο με αρ. 843 του Φ/Σχ. 54/580504, Τμήμα: 7 στην Ενορία Καθολική, του Δήμου Λεμεσού.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 695Σχετική Ανακοίνωση
77.27916/7/20141416Σχέδιο Εφαρμογής Γενικού Σχεδίου Υγείας και Μεταρρύθμισης του Συστήματος Υγείας της Κύπρου ως απορρέοντα των Προνοιών 3.2 και 3.9 του Μνημονίου Συναντίληψης, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 703Σχετική Ανακοίνωση
77.30723/7/20141423Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 725Σχετική Ανακοίνωση
77.28216/7/20141416Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 706Σχετική Ανακοίνωση
77.35130/7/20141430Καταρτισμός συμπληρωματικών Σχεδίων για Προστασία της Πρώτης Κατοικίας.Προεδρικό Μέγαροε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 752Σχετική Ανακοίνωση
77.33330/7/20141430Αναθεωρημένοι Κανονισμοί Επιχορηγήσεων Οργανώσεων από το κονδύλι του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 739Σχετική Ανακοίνωση
77.35230/7/20141430Δυνατότητα αποπαγοποίησης επιλεγμένων παγοποιημένων θέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 753Σχετική Ανακοίνωση
77.36430/7/20141430Αξιοποίηση Κρατικής Περιουσίας.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 764Σχετική Ανακοίνωση
77.34330/7/20141430Παράταση ισχύος της προσφοράς για τη Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση της νέας Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας – Αρ. Διαγ.: 9/2012.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 747Σχετική Ανακοίνωση
77.36030/7/20141430Λιμάνι Λάρνακας.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 760Σχετική Ανακοίνωση
77.35430/7/20141430Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.450 και ημερ. 5.2.2014 – Διαδικασία επιλογής και κατανομής των εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα και Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων.Υπουργείο Άμυναςε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 755Σχετική Ανακοίνωση
77.33530/7/20141430Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014».Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 741Σχετική Ανακοίνωση
77.32430/7/20141430Πλήρωση μόνιμων θέσεων Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο.Υπουργικό Συμβούλιοε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 731Σχετική Ανακοίνωση
77.35030/7/20141430Καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του άρθρου 18ΦΖ(7) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Κεφ. 105) Νόμου και του άρθρου 4 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014, για την κατηγορία των υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων, η πλειοψηφία των μετοχών των οποίων ανήκει σε υπηκόους τρίτων χωρών. Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 751Σχετική Ανακοίνωση
77.36130/7/20141430Οφειλές Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας – έκδοση εντάλματος προκαταβολής.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 761Σχετική Ανακοίνωση
77.35630/7/20141430Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προς «ασυνόδευτους ανηλίκους».Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 756Σχετική Ανακοίνωση
77.32730/7/20141430Δημιουργία μίας θέσης επιτόπιου προσωπικού (Βοηθού Προξενικού Λειτουργού), για περίοδο τριών μηνών για την καλοκαιρινή περίοδο, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Τεχεράνη.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 733Σχετική Ανακοίνωση
77.32630/7/20141430Συνολικό Πλαίσιο Διαχείρισης Θεμάτων Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 732Σχετική Ανακοίνωση
77.35330/7/20141430Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για Υλοποίηση των Μεταρρυθμίσεων στον Τομέα της Υγείας - Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης Υλοποίησης.Υπουργείο Υγείαςε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 754Σχετική Ανακοίνωση
77.33430/7/20141430Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014».Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 740Σχετική Ανακοίνωση
77.35830/7/20141430Συμμετοχή μελών της Αστυνομίας στο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια από την Αμερικάνικη Πρεσβεία με θέμα: «Αναλυτές Πληροφοριών των Αρχών Επιβολής του Νόμου» (Law Enforcement Analyst Consultation) (ATA – 10898, 8-12.9.2014).Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 758Σχετική Ανακοίνωση
77.36630/7/20141430Μεταφορά δημοσίων υπαλλήλων σε αυτονομημένα Τμήματα ή/και Κρατικά Νοσηλευτήρια και μελέτες που αφορούν στην αναδιοργάνωση Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 765Σχετική Ανακοίνωση
77.34130/7/20141430Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα Αλιείας Νόμος του 2006 – Διάταγμα με βάση το άρθρο 10. (Το περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας (Σύστημα Σώρευσης Μορίων για Σοβαρές Παραβάσεις) 2ο Διάταγμα του 2014).Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 745Σχετική Ανακοίνωση
77.34630/7/20141430Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε σχέση με το διάδρομο όδευσης του αυτοκινητοδρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 749Σχετική Ανακοίνωση
77.34230/7/20141430Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 746Σχετική Ανακοίνωση
77.34430/7/20141430Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιαπωνία, στη Μογγολία, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, στη Δημοκρατία της Κορέας, στην Καμποτία και στο Λάος, με έδρα το Πεκίνο.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 748Σχετική Ανακοίνωση
77.35730/7/20141430Μέτρα άμεσης εφαρμογής για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου σχολείου.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 757Σχετική Ανακοίνωση
77.366A30/7/20141430Παράταση της περιόδου αξιολόγησης της προσφοράς του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την «Ανάπτυξη του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στο Δήμο Στροβόλου (Αρ. Διαγ. 03/2014)».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 766Σχετική Ανακοίνωση
77.34030/7/20141430Οι περί Πολιτικής Σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2011 – Έκδοση Προσκλήσεων και Ειδικών Γνωστοποιήσεων Πολιτικής Επιστράτευσης.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 744Σχετική Ανακοίνωση
77.32923/7/20141423Παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές στο Λειτουργό Βιομηχανικών Εφαρμογών, κ. Χρίστο Γωγάκη, για υπηρεσία στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 735Σχετική Ανακοίνωση
77.33130/7/20141430Εφαρμογή της Πρόνοιας 3.9 του Μνημονίου Συναντίληψης, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας σε σχέση με τις εισηγήσεις των Εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας που αφορούν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Υποβολή Σχεδίου Δράσης.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 737Σχετική Ανακοίνωση
77.34930/7/20141430Διορισμός Επιτίμου Προξένου του Αφγανιστάν στην Κυπριακή Δημοκρατία.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 750Σχετική Ανακοίνωση
77.33930/7/20141430Υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης «ΜΙΝΑΜΑΤΑ» για τον Υδράργυρο.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 743Σχετική Ανακοίνωση
77.32830/7/20141430Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 734Σχετική Ανακοίνωση
77.35930/7/20141430Συμμετοχή μελών της Αστυνομίας στο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια από την Αμερικάνικη Πρεσβεία με θέμα: «Διαχείριση Ασφάλειας Αεροδρομίου» (Airport Security Management Course) (ATA – 10923, 11-19.9.2014).Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 759Σχετική Ανακοίνωση
77.33030/7/20141430Αυτονόμηση Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 736Σχετική Ανακοίνωση
77.33230/7/20141430Τροποποίηση Σχεδίου Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS).Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 738Σχετική Ανακοίνωση
77.36330/7/20141430Διορισμός Προέδρου και Μελών Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 763Σχετική Ανακοίνωση
77.36230/7/20141430Οφειλές Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου – έκδοση εντάλματος προκαταβολής.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 762Σχετική Ανακοίνωση
77.33630/7/20141430Στρατηγική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τομέα των Υδρογονανθράκων.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 742Σχετική Ανακοίνωση
77.2289/7/20141409Επέκταση του ορίου υδατοπρομήθειας του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Ψεματισμένου, Ζυγίου, Μαρί και Ακτής του Κυβερνήτη.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 674Σχετική Ανακοίνωση
77.2099/7/20141409Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης στους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 657Σχετική Ανακοίνωση
77.2489/7/20141409Μεταφορά αρμοδιότητας εξωτερικής επενδυτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 680Σχετική Ανακοίνωση
77.2089/7/20141409Μνημόνιο Συναντίληψης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις Κύπρου – Δημοκρατίας των Φιλιππινών.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 656Σχετική Ανακοίνωση
77.2229/7/20141409Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 668Σχετική Ανακοίνωση
77.2559/7/20141409Οικονομική Ενίσχυση Εργατών του Πνεύματος και της Τέχνης που δυσπραγούν - Παραχώρηση Μηνιαίου Τιμητικού Επιδόματος.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 686Σχετική Ανακοίνωση
77.2529/7/20141409Αγορά υπηρεσιών από ανέργους για κάλυψη των αναγκών παραλαβής και καταχώρησης αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 683Σχετική Ανακοίνωση
77.2479/7/20141409Πρόταση για εκμίσθωση κρατικής δασικής γης στην εταιρεία LSCL FAMAGUSTA COMPOSTING CO LTD στο δάσος Αγίου Ιωάννη στο Παραλίμνι, για τη δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 679Σχετική Ανακοίνωση
77.2209/7/20141409Έκδοση Διατάγματος για Απαγόρευση Μεταφοράς από Κυπριακά Πλοία Όπλων και συναφούς υλικού προς τη Δημοκρατία της Γουινέας.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 666Σχετική Ανακοίνωση
77.2239/7/20141409Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλισμό προς Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 669Σχετική Ανακοίνωση
77.2159/7/20141409Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 662Σχετική Ανακοίνωση
77.2269/7/20141409Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας που χρησιμοποιήθηκε για το δρόμο Φαρμακά – Οδού φ/σχ. 48/06, τεμ. 816 (πρώην τεμ. 516).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 672Σχετική Ανακοίνωση
77.2079/7/20141409Σύναψη Διπλωματικών Σχέσεων μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Δημοκρατίας του Νίγηρα.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 655Σχετική Ανακοίνωση
77.2279/7/20141409Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας που χρησιμοποιήθηκε για το δρόμο Παλαιχωρίου – Αγρού, Φ/Σχ. 38/57, τεμ. 4443 (πρώην τεμ. 1777), Αγρός.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 673Σχετική Ανακοίνωση
77.2539/7/20141409Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Υγείας.Υπουργικό Συμβούλιοε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 684Σχετική Ανακοίνωση
77.2509/7/20141409Μετατροπή του Τμήματος Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, σε Διεύθυνση Ελέγχου στη Διοίκηση του εν λόγω Υπουργείου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 681Σχετική Ανακοίνωση
77.2119/7/20141409Σύναψη Σύμβασης για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας και για την Πρόληψη Φοροδιαφυγής αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα κράτη του Γκέρσνεϊ καθώς επίσης και σχετικού Πρωτοκόλλου.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 658Σχετική Ανακοίνωση
77.2129/7/20141409Διαφοροποίηση Κριτηρίων Κοινωνικής Κάρτας.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 659Σχετική Ανακοίνωση
77.2459/7/20141409Διαπίστευση του κ. Nikolai von Schoepff ως νέου Πρέσβη της Γερμανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 677Σχετική Ανακοίνωση
77.2469/7/20141409Διορισμός Εφόρου Μέτρων και Σταθμών στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 678Σχετική Ανακοίνωση
77.2449/7/20141409Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας, με έδρα τη Λευκωσία.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 676Σχετική Ανακοίνωση
77.2069/7/20141409Εκδηλώσεις για τη Μαύρη Επέτειο της Τουρκικής Εισβολής του 1974.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 654Σχετική Ανακοίνωση
77.2189/7/20141409Ανανέωση της απόσπασης του κ. Χρίστου Γωγάκη, Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 664Σχετική Ανακοίνωση
77.2259/7/20141409Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε τμήμα της Δημοτικής περιοχής Πέγειας (περιοχή «Τοξεύτρας»).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 671Σχετική Ανακοίνωση
77.2149/7/20141409Αναθεώρηση Ταχυδρομικών Τελών για την παροχή Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 661Σχετική Ανακοίνωση
77.2299/7/20141409Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για πέντε (5) μήνες για την προμήθεια πουλόβερ, αδιάβροχων επενδυτών εκστρατείας και φανέλων κοντομάνικων για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς – Αρ. Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/20/2013 – Λήξη ισχύος προσφορών 21.8.2014.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 675Σχετική Ανακοίνωση
77.2249/7/20141409Δίκτυο Σύνδεσης Αερολιμένα Λάρνακας – Αίτημα για άρση απομονωτικής λωρίδας – Επίσχεση.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 670Σχετική Ανακοίνωση
77.2199/7/20141409Διεύρυνση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας με τη συμπερίληψη του Ευρωαγροτικού Συνδέσμου Κύπρου και της Νέας Αγροτικής Κίνησης, αντί της Αγροτικής.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 665Σχετική Ανακοίνωση
77.2219/7/20141409Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (Δέκατο Πέμπτο Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 667Σχετική Ανακοίνωση
77.2519/7/20141409Προσφορά για συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν σε θέματα οργάνωσης και στελέχωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 682Σχετική Ανακοίνωση
77.2549/7/20141409Διαχείριση των Στερεών Οικιακών Απορριμάτων.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 685Σχετική Ανακοίνωση
77.2139/7/20141409Χορηγήματα που καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για συντήρηση παιδιών υπό τη νομική φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 660Σχετική Ανακοίνωση
77.2169/7/20141409Πρόσληψη Εμπειρογνωμόνων για παροχή βοήθειας στο ανακριτικό έργο για την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας για τη διακρίβωση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 663Σχετική Ανακοίνωση
77.12525/6/20141425Οικονομική Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) προς Επιχειρήσεις Κυπριακών Βιομηχανικών και Γεωργικών Προϊόντων και Υπηρεσιών για Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις και για Διερεύνηση Αγορών στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 596Σχετική Ανακοίνωση
77.17025/6/20141425Νομοθετική ρύθμιση για μεταφορά προσωπικού από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στη Δημόσια Υπηρεσία.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 631Σχετική Ανακοίνωση
77.13825/6/20141425Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2010 – Έγκριση του συμπληρωματικού καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 606Σχετική Ανακοίνωση
77.14125/6/20141425Υπογραφή της «Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου».Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 609Σχετική Ανακοίνωση
77.15425/6/20141425α)Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. β)Μνημόνιο Συνταντίληψης για συνεργασία στον τομέα της Ενέργειας μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 620Σχετική Ανακοίνωση
77.15125/6/20141425Διορισμός των Οπλιτών του Στρατού της Δημοκρατίας, που αναμένεται να αποφοιτήσουν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας το έτος 2014, ως Αξιωματικών και Υπαξιωματικών.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 617Σχετική Ανακοίνωση
77.15625/6/20141425Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2014».Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 622Σχετική Ανακοίνωση
77.16925/6/20141425Πτητικά επιδόματα ιπτάμενου προσωπικού Εθνικής Φρουράς και Αστυνομίας.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 630Σχετική Ανακοίνωση
77.14825/6/20141425Διορισμός δύο μελών της Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 614Σχετική Ανακοίνωση
77.13725/6/20141425Νομοσχέδια με τίτλους: α)Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2014. β)Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 605Σχετική Ανακοίνωση
77.15225/6/20141425Εφαρμογή Σχεδίου αύξησης της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 618Σχετική Ανακοίνωση
77.15725/6/20141425Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 623Σχετική Ανακοίνωση
77.12925/6/20141425Κατάργηση των Κοινοτήτων Κολοσσίου Ενορίας Αποστόλου Ανδρέα και Αποστόλου Λουκά και ίδρυση Νέας Κοινότητας Κολοσσίου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 599Σχετική Ανακοίνωση
77.13325/6/20141425Εξυπηρέτηση κοινού από Ταχυδρομικά Γραφεία για υπηρεσίες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 601Σχετική Ανακοίνωση
77.15525/6/20141425Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 621Σχετική Ανακοίνωση
77.16425/6/20141425Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Πτητική Καταλληλότητα και Πτητικό Επίδομα Ιπτάμενου Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 625Σχετική Ανακοίνωση
77.14025/6/20141425Αίτημα παραχώρησης τεμαχίου στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καλοπαναγιώτη για αξιοποίησή του ως Παιδικό Πάρκο.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 608, ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015(Διορθ).Σχετική Ανακοίνωση
77.15825/6/20141425Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 624Σχετική Ανακοίνωση
77.15025/6/20141425Διορισμός νέου μέλους στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 616Σχετική Ανακοίνωση
77.12625/6/20141425Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 597Σχετική Ανακοίνωση
77.12825/6/20141425Τροποποίηση στο καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια της εφαρμογής του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου 113(Ι)/1999.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 598Σχετική Ανακοίνωση
77.14225/6/20141425Υπογραφή της «Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της Μολδαβίας αφετέρου».Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 610Σχετική Ανακοίνωση
77.13925/6/20141425Αίτημα παραχώρησης του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Διερώνας στο Κοινοτικό Συμβούλιο για χρησιμοποίησή του ως Πολιτιστικό Κέντρο.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 607Σχετική Ανακοίνωση
77.16825/6/20141425Αγγλική Σχολή Λευκωσίας.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 629Σχετική Ανακοίνωση
77.14425/6/20141425Αντικατάσταση μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 612Σχετική Ανακοίνωση
77.13625/6/20141425Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 604Σχετική Ανακοίνωση
77.14325/6/20141425Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 611Σχετική Ανακοίνωση
77.13525/6/20141425Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 603Σχετική Ανακοίνωση
77.16525/6/20141425Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Τελική Διάθεση Ζωικών Υποπροϊόντων Κατηγορίας 1 και 2.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 626Σχετική Ανακοίνωση
77.13125/6/20141425Διευκρινήσεις επί των Κριτηρίων Α.1 (Επένδυση σε κρατικά ομόλογα) και Α.5 (Καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες) που έθεσε η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19.3.2014 για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών/επιχειρηματιών με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2013 και κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφησή του/ της συζύγου και τέκνων άνω των 18 ετών αλλοδαπού επιχειρηματία/ επενδυτή πολιτογραφηθέντος κατ’ εξαίρεση βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 600Σχετική Ανακοίνωση
77.15325/6/20141425Προϋπολογισμός της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, του Αγγλικού Ινστιτούτου και του Ταμείου Αναπτύξεώς της για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 619Σχετική Ανακοίνωση
77.16725/6/20141425Εξαίρεση Αναστολής Πλήρωσης τριών θέσεων στην Βουλή των Αντιπροσώπων.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 628Σχετική Ανακοίνωση
77.14525/6/20141425Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας, που απαλλοτριώθηκε για τις ανάγκες του δρόμου Ανθούπολης-Κοκκινοτριμιθιάς, στον πρώην ιδιοκτήτη της.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 613Σχετική Ανακοίνωση
77.16625/6/20141425Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.»Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 627Σχετική Ανακοίνωση
77.13425/6/20141425Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2013 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2014».Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 602Σχετική Ανακοίνωση
77.14925/6/20141425Διορισμός του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 615Σχετική Ανακοίνωση
77.2022/7/20141402Aπλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων. Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 651Σχετική Ανακοίνωση
77.1802/7/20141402Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. γ)Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 636Σχετική Ανακοίνωση
77.1772/7/20141402Συνέχιση Συνεισφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πολυεθνικό Συγκρότημα Μάχης Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας – Κύπρου (HELBROC).Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 633Σχετική Ανακοίνωση
77.1992/7/20141402Νόμος που προνοεί για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 649Σχετική Ανακοίνωση
77.1892/7/20141402Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 643Σχετική Ανακοίνωση
77.1762/7/20141402Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 632Σχετική Ανακοίνωση
77.1862/7/20141402Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς την Ένωση Συντακτών Κύπρου.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 642Σχετική Ανακοίνωση
77.1832/7/20141402Ανανέωση της απόσπασης της κας Ροδούλας Παπαλαμπριανού Αλεξίου, Ασφαλιστικού Λειτουργού, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Αμμάν.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 639Σχετική Ανακοίνωση
77.1792/7/20141402Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 635Σχετική Ανακοίνωση
77.1822/7/20141402Παράταση της μετάθεσης της κας Βασιλικής Santin, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Πεκίνο.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 638Σχετική Ανακοίνωση
77.1972/7/20141402Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προϋπολογισμού του 2014 Νόμος του 2013 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμο του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 647Σχετική Ανακοίνωση
77.1942/7/20141402Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας στη Βιοτεχνική Ζώνη Καϊμακλίου που απαλλοτριώθηκε στους πρώην ιδιοκτήτες της.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 645Σχετική Ανακοίνωση
77.1782/7/20141402Μεταστέγαση Νικολαϊδείου Γυμνασίου στο χώρο του Λυκείου Κύκκου Πάφου και μετατροπή Λυκείου Κύκκου σε Γυμνάσιο Κύκκου.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 634Σχετική Ανακοίνωση
77.1842/7/20141402Οι περί Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών Νόμοι του 2000 και 2005 και Γενικοί Κανονισμοί του 2011 – Οδηγίες Συντονιστικής Επιτροπής Διαφώτισης.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 640Σχετική Ανακοίνωση
77.1852/7/20141402Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για την Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 641Σχετική Ανακοίνωση
77.1902/7/20141402Οι περί Αποχετεύσεων Πάφου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 644Σχετική Ανακοίνωση
77.1962/7/20141402Διορισμός Προέδρου του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 646Σχετική Ανακοίνωση
77.1982/7/20141402Απαλλαγή από την πρόσκληση για κατάταξη.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 648Σχετική Ανακοίνωση
77.2002/7/20141402Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 650Σχετική Ανακοίνωση
77.1812/7/20141402Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2014. β)Ο περί Προϋπολογισμού του 2014, Νόμος του 2013 (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 637Σχετική Ανακοίνωση
77.12118/6/20141418Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 593Σχετική Ανακοίνωση
77.10018/6/20141418Αποπαγοποίηση επιλεγμένων παγοποιημένων θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 576Σχετική Ανακοίνωση
77.10418/6/20141418Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 579Σχετική Ανακοίνωση
77.12218/6/20141418Αποδοχή Δωρεών για την υποβοήθηση του κοινωνικού έργου του Κράτους. Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 594Σχετική Ανακοίνωση
77.10818/6/20141418Τροποποίηση του άρθρου 2 της περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσίας. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 583Σχετική Ανακοίνωση
77.09718/6/20141418Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 573Σχετική Ανακοίνωση
77.10118/6/20141418Ανάγκες σε προσωπικό στη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας και στο Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 577Σχετική Ανακοίνωση
77.08818/6/20141418Ανανέωση ή/και τερματισμός διορισμού Επίτιμων Προξένων της Δημοκρατίας.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 565Σχετική Ανακοίνωση
77.09818/6/20141418Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 574Σχετική Ανακοίνωση
77.11618/6/20141418Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 589Σχετική Ανακοίνωση
77.10618/6/20141418Στελέχωση Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αποσπάσεις προσωπικού από άλλα Υπουργεία.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 581Σχετική Ανακοίνωση
77.10918/6/20141418Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Δημοκρατία της Κροατίας, στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν και στην Δημοκρατία της Σλοβενίας, με έδρα την Βιέννη.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 584Σχετική Ανακοίνωση
77.08918/6/20141418Ετήσια Έκθεση και Λογαριασμοί Χρήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης για το έτος 2012.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 566Σχετική Ανακοίνωση
77.11118/6/20141418Διορισμός νέους μέλους στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 585Σχετική Ανακοίνωση
77.11918/6/20141418Αίτηση της Εταιρείας W2E1 Λτδ για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοκαύσιμο για τροποποιήσεις σε υφιστάμενη ανάπτυξη στο τεμάχιο αρ. 123 του Φ/Σχ. 49/32 στην Κοφίνου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 591Σχετική Ανακοίνωση
77.11318/6/20141418Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου αναφορικά με την Ανάπτυξη Υδρογοναθρακικών Πόρων που Εκτείνονται Εκατέρωθεν της Μέσης Γραμμής (Κυρωτικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 586Σχετική Ανακοίνωση
77.09918/6/20141418Σύσταση «Ομάδας Δράσης» για τη χάραξη και υλοποίηση Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Προεδρία της Δημοκρατίαςε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 575Σχετική Ανακοίνωση
77.11718/6/20141418Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 590Σχετική Ανακοίνωση
77.10318/6/20141418Νομοσχέδιο για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 578Σχετική Ανακοίνωση
77.09518/6/20141418Ανάπτυξη Γηπέδων Γκολφ στην Κύπρο – Δημιουργία Γηπέδου Γκολφ στην Αγία Νάπα.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 571Σχετική Ανακοίνωση
77.10718/6/20141418Διορισμός εκπροσώπων της Κύπρου στον κατάλογο Συμβιβαστών (Conciliators) και στον κατάλογο Διαιτητών (Arbitrators) του Διεθνούς Κέντρου για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών (International Center for Settlement of Investment Disputes - ICSID).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 582Σχετική Ανακοίνωση
77.09618/6/20141418Υπογραφή Συμφωνίας για Συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουγγαρίας στον Τομέα της Άμυνας.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 572Σχετική Ανακοίνωση
77.10518/6/20141418Ανανέωση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές για λόγους δημοσίου συμφέροντος για απασχόληση Νοσηλευτικών Λειτουργών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ).Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 580Σχετική Ανακοίνωση
77.09418/6/20141418Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων και Επιχορήγηση Λειτουργικών Εξόδων και Δαπανών Συντήρησης των Αναπαυτηρίων των Συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 570Σχετική Ανακοίνωση
77.12018/6/20141418Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 592Σχετική Ανακοίνωση
77.09118/6/20141418Διακοπή Λειτουργίας του Γυμνασίου Παναγιάς και μετατροπή του σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 568Σχετική Ανακοίνωση
77.11418/6/20141418Προκήρυξη Διαγωνισμού, με σκοπό την υπογραφή σύμβασης για την εισαγωγή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Εισιτηρίων και Στόλου των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών και Πληροφόρησης Επιβατών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 587Σχετική Ανακοίνωση
77.09318/6/20141418Προώθηση επενδυτικών έργων από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 569Σχετική Ανακοίνωση
77.11518/6/20141418Διορισμός Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 588Σχετική Ανακοίνωση
77.09018/6/20141418Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2014-2020.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 567Σχετική Ανακοίνωση
77.0114/6/20141404Μίσθωση υπηρεσιών ενός ατόμου για εκτέλεση Ειδικών Καθηκόντων Συνεργάτη στη Διοίκηση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 518Σχετική Ανακοίνωση
77.0134/6/20141404Αποπληρωμή οφειλών των Ποδοσφαιρικών Σωματείων.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 520Σχετική Ανακοίνωση
77.0124/6/20141404Επικύρωση διορισμού μελών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 519Σχετική Ανακοίνωση
77.08111/6/20141411Ανταπόκριση Δημόσιων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 563Σχετική Ανακοίνωση
77.0144/6/20141404Προϋπολογισμός του Ταμείου για την ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για τα έτη 2013 και 2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 521Σχετική Ανακοίνωση
77.0394/6/20141404Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 538Σχετική Ανακοίνωση
77.0174/6/20141404Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη χρήση αερολιμένων και άλλων εγκαταστάσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία σε περίπτωση εκκένωσης από τρίτες χώρες (Κυρωτικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 524Σχετική Ανακοίνωση
77.07911/6/20141411Χωροθέτηση δεύτερου Ενεργειακού Πόλου στα Διοικητικά Όρια της Κοινότητας Κουκλιών για την Επάρκεια των Ενεργειακών Αποθεμάτων της Δημοκρατίας.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 561Σχετική Ανακοίνωση
77.05011/6/20141411Σύνθεση Κυβερνητικών Αποστολών που μεταβαίνουν στο Εξωτερικό για Συνέδρια, Διαπραγματεύσεις και Άλλους Υπηρεσιακούς λόγους.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 545Σχετική Ανακοίνωση
77.04911/6/20141411Ανανέωση της απόσπασης του κ. Μιχάλη Μιχαήλ, Συμβούλου Τύπου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Κάϊρο.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 544Σχετική Ανακοίνωση
77.0194/6/20141404Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014. β)Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. γ)Ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.Υπουργείο Διακαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 526Σχετική Ανακοίνωση
77.07611/6/20141411Κηδεία δημοσία δαπάνη του πρώην Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Λυκούργου Κάππα.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 558Σχετική Ανακοίνωση
77.0204/6/20141404Σύνθεση αποστολών για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 527Σχετική Ανακοίνωση
77.06811/6/20141411Διαγραφή από το Μητρώο των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Σχολής «Cyprus College of Art» (Πάφος) μετά από Παραβίαση της Νομοθεσίας και των Κανονισμών Λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 553Σχετική Ανακοίνωση
77.0234/6/20141404Συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Υγείας στον Εθνικό Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 530Σχετική Ανακοίνωση
77.04611/6/20141411Οι περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 542Σχετική Ανακοίνωση
77.07211/6/20141411Ρυθμιστικό Πλαίσιο Διεκπεραίωσης Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 555Σχετική Ανακοίνωση
77.0344/6/20141404Συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων και λειτουργία δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών κάτω των δεκαπέντε (15) και δέκα (10), αντίστοιχα.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 534Σχετική Ανακοίνωση
77.05411/6/20141411Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 549Σχετική Ανακοίνωση
77.06511/6/20141411Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Καζακστάν.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 551Σχετική Ανακοίνωση
77.07411/6/20141411Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Εισπράξεως Φόρων Νόμο αναφορικά με την ενδυνάμωση των εξουσιών των φορολογικών αρχών για την διασφάλιση της καταβολής των εκκρεμή φορολογικών υποχρεώσεων, μέσω της κατάσχεσης κινητής ιδιοκτησίας και τραπεζικών λογαριασμών και της απαγόρευσης της αποξένωσης ακινήτων. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 556Σχετική Ανακοίνωση
77.07011/6/20141411Στελέχωση της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (Κ.Ε.Α.) Μεγάλης Βρετανίας για τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 554Σχετική Ανακοίνωση
77.07711/6/20141411Διορισμός νέου Επίτιμου Προξένου της Δημοκρατίας στον Παναμά.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 559Σχετική Ανακοίνωση
77.0354/6/20141404Υπογραφή Σύμβασης – Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters – [Συμβούλιο της Ευρώπης – Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)].Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 535Σχετική Ανακοίνωση
77.05511/6/20141411Διαπίστευση της κας Mette Knudsen ως νέας Πρέσβειρας της Δανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα την Αθήνα.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 550Σχετική Ανακοίνωση
77.0374/6/20141404Έγκριση Σχεδίου «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους» που αφορά την προώθηση των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 536Σχετική Ανακοίνωση
77.05311/6/20141411Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ στους Τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και των Επιστημών (Κυρωτικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 548Σχετική Ανακοίνωση
77.08211/6/20141411Διεθνές Ράλι Κύπρος – Χορηγία ΚΟΤΥπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 564Σχετική Ανακοίνωση
77.0154/6/20141404Λειτουργία Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ).Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 522Σχετική Ανακοίνωση
77.04411/6/20141411Εκμίσθωση παραθαλάσσιας, Κρατικής Δασικής Γης στους Δήμους Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου, για σκοπούς παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων για εξυπηρέτηση των λουομένων.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 540Σχετική Ανακοίνωση
77.04211/6/20141411Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα σε θέματα ενεργειακών προϊόντων στο Τμήμα Τελωνείων.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 539Σχετική Ανακοίνωση
77.08011/6/20141411Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 562Σχετική Ανακοίνωση
77.07811/6/20141411Διορισμός Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 560Σχετική Ανακοίνωση
77.0264/6/20141404Κατά χάριν παραχώρηση χορηγίας στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολεμιστών Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 531Σχετική Ανακοίνωση
77.07511/6/20141411Τροποποίηση του Δέκατου Παραρτήματος της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 557Σχετική Ανακοίνωση
77.0284/6/20141404Παράταση περιόδου αξιολόγησης των προσφορών για το Διαγωνισμό: «Design, Build and Operate of the Achna Sewage Treatment Plant and Associated Works» - Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΥ 10/2013.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 533Σχετική Ανακοίνωση
77.05211/6/20141411Αριθμός των Προσφερόμενων Θέσεων σε Εισακτέους Προπτυχιακούς Φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 547Σχετική Ανακοίνωση
77.05111/6/20141411Αριθμός των Προσφερόμενων Θέσεων σε Εισακτέους Προπτυχιακούς Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 546Σχετική Ανακοίνωση
77.06611/6/20141411Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 552Σχετική Ανακοίνωση
77.0274/6/20141404Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014».Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 532Σχετική Ανακοίνωση
77.0214/6/20141404Συμμετοχές Λειτουργών σε συναντήσεις στο εξωτερικό - (Πρόγραμμα Fiscalis 2020).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 528Σχετική Ανακοίνωση
77.04511/6/20141411Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 541Σχετική Ανακοίνωση
77.0184/6/20141404Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 525Σχετική Ανακοίνωση
77.0164/6/20141404Συνομολόγηση Συμφωνίας Μεταφοράς Καταδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Νότιας Αφρικής.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 523Σχετική Ανακοίνωση
77.04711/6/20141411Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων Κρατικού Τομέα και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 543Σχετική Ανακοίνωση
77.0384/6/20141404Υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 537Σχετική Ανακοίνωση
77.0224/6/20141404Μετάβαση τριών λειτουργών της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Αθήνα για επιτόπιο έλεγχο του υποκαταστήματος της ασφαλιστικής εταιρείας Prime Insurance Co. Ltd.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 529Σχετική Ανακοίνωση
77.30923/7/20141423Αίτηση των Alexander College Ltd, Loppas Ismile Larnaca Ltd και Κ. Λαμπριανού και Υιοί Λτδ (ΛΑΡ/0200/2009/Α), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα τεμάχια με αρ. 1088 και 2150, φ/σχ. 40/55.Ε1, Τμήμα 5, στην Αραδίππου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4405, ημερ. 14.8.2014, αρ.γνωστ. 515Σχετική Ανακοίνωση
77.26816/7/20141416Αίτηση της Εταιρείας ΔΟΜΟΚΟΣ Λτδ (ΛΑΡ/1012/2009), για χορήγηση προσωρινής πολεοδομικής άδειας, διάρκειας οκτώ ετών, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για επέκταση υφιστάμενου λατομείου ασβεστολιθικού ψαμμίτη, στα τεμάχια με αρ. 121 και 741, φ/σχ. XLI.09, στη Βορόκληνη.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4405, ημερ. 14.8.2014, αρ. γνωστ. 514Σχετική Ανακοίνωση
77.31123/7/20141423Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4405, ημερ. 14.8.2014, αρ. γνωστ. 517Σχετική Ανακοίνωση
77.31023/7/20141423Αίτηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (για κ. Κώστα Ζαχαρίου) (ΛΑΡ/0275/2008), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για ανέγερση εργοστασίου επεξεργασίας υποπροϊόντων κρέατος και μικρών προκατασκευασμένων αυτόνομων οικιστικών μονάδων για διαμονή του προσωπικού του εργοστασίου, στην Κοφίνου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4405, ημερ. 14.8.2014, αρ. γνωστ. 516Σχετική Ανακοίνωση
76.97623/5/20141423Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 479Σχετική Ανακοίνωση
76.98123/5/20141423Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου (Κ.Δ.Π. 237/2012).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 483Σχετική Ανακοίνωση
76.98023/5/20141423Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου, Κερύνειας και Αμμοχώστου (Κ.Δ.Π. 165/2012).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 482Σχετική Ανακοίνωση
77.00028/5/20141428Συμμετοχή Λειτουργών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και της Αστυνομίας σε υπηρεσιακό ταξίδι στο Βερολίνο, στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης με τίτλο «The Supply, Installation and Commissioning of a Turnkey Solution for electronic Residence Permit and electronic Identity Issuing System and the Supply of electronic Residence Cards and electronic Identity Cards» (Αρ. Διαγωνισμού ΤΑΠΜ 1/2012).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 499Σχετική Ανακοίνωση
77.00528/5/20141428Πρόταση για παράταση της περιόδου αξιολόγησης των προσφορών για τον Διαγωνισμό Υ.Ο. 2014/01/Π για την εξασφάλιση συμβουλευτικών αναλογιστικών υπηρεσιών από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 504Σχετική Ανακοίνωση
77.00928/5/20141428Οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμοι.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 506Σχετική Ανακοίνωση
76.98723/5/20141423Ακίνητες ιδιοκτησίες που έχουν απαλλοτριωθεί από τη Δημοκρατία ή και άλλες Απαλλοτριούσες Αρχές και δεν αξιοποιήθηκαν για το σκοπό της απαλλοτρίωσης εντός της χρονικής περιόδου των τριών χρόνων, που ορίζουν τα άρθρα 23(5) του Συντάγματος και 15(1) των περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμων.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 488Σχετική Ανακοίνωση
76.97523/5/20141423Χορηγία (επίδομα κηδείας) για επαναταφή λειψάνων αγνοουμένων ή πεσόντων, τα οποία ταυτοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος εκταφών της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 478Σχετική Ανακοίνωση
76.99023/5/20141423Προσωρινός Χαρακτηρισμός των Δήμων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας ως αστικό κέντρο της Επαρχίας Αμμοχώστου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 491Σχετική Ανακοίνωση
76.98523/5/20141423Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 486Σχετική Ανακοίνωση
76.97923/5/20141423Παράταση ισχύος της προσφοράς για την αγορά εμφυτευμάτων ολικής αρθροπλαστικής γόνατος σταθερής πλατφόρμας για τις ανάγκες των ορθοπεδικών τμημάτων – Αρ. Προσφοράς: Σ.Υ. 17/14.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 481Σχετική Ανακοίνωση
76.98223/5/20141423Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Κοινότητες Πεδουλά, Μανδριά, Τέρρα, Πόλη Χρυσοχούς και Γεροσκήπου των Επαρχιών Λευκωσίας και Πάφου (Κ.Δ.Π. 135/2014).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 484Σχετική Ανακοίνωση
76.99128/5/20141428Αναπλήρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.Υπουργικό Συμβούλιοε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 492Σχετική Ανακοίνωση
76.99628/5/20141428Μνημόνιο Συναντίληψης για πολιτικές διαβουλεύσεις Κύπρου – Δημοκρατίας των Φιλιππινών.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 496Σχετική Ανακοίνωση
76.99228/5/20141428Δημιουργία δύο επιπλέον θέσεων επιτόπιου προσωπικού (Έκτακτων Βοηθών Προξενικών Λειτουργών - ΒΠΛ), σε εποχιακή βάση για περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψής τους, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Βηρυτό.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 493Σχετική Ανακοίνωση
77.00328/5/20141428Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 502Σχετική Ανακοίνωση
76.99828/5/20141428Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 498Σχετική Ανακοίνωση
77.00128/5/20141428Έκδοση διατάγματος για απαγόρευση μεταφοράς από Κυπριακά Πλοία όπλων και συναφούς υλικού προς τη Λιβερία.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 500Σχετική Ανακοίνωση
76.98323/5/20141423Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Πρώτου Πίνακα στην Επαρχία Πάφου (Κ.Δ.Π. 136/2014).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 485Σχετική Ανακοίνωση
77.00228/5/20141428Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 501Σχετική Ανακοίνωση
76.97423/5/20141423Ανανέωση της απόσπασης του κ. Δήμου Δημοσθένους, Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 477Σχετική Ανακοίνωση
76.99728/5/20141428Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμο». [Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Χωρικής Θάλασσας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»].Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 497Σχετική Ανακοίνωση
76.98623/5/20141423Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διαχείρισης σκυβαλοτόπων «Κοτσιάτη» και «Βατί» στα Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού, αντίστοιχα και καθορισμός χρέωσης (τέλους) για τη διάθεση αποβλήτων στους δύο σκυβαλότοπους.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 487Σχετική Ανακοίνωση
76.98923/5/20141423Διορισμός Εκτελεστικού Διευθυντή στις Κυπριακές Αερογραμμές.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 490Σχετική Ανακοίνωση
76.99528/5/20141428Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 495Σχετική Ανακοίνωση
76.97823/5/20141423Παράταση ισχύος των προσφορών για έξι μήνες αναφορικά με το Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωποποίησης και Παράδοσης στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών Πολυανθρακικών καρτών Άδειας Οδηγού και άλλων Αδείων που εκδίδονται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Αρ. Διαγωνισμού 13.25.006.005.001).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 480Σχετική Ανακοίνωση
76.98823/5/20141423Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 489Σχετική Ανακοίνωση
76.99428/5/20141428Σχέδιο Πρακτικής Κατάρτισης Φοιτητών του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 494Σχετική Ανακοίνωση
76.97223/5/20141423Αξιολόγηση του θεσμού της Κηδεμονευτικής Επιτήρησης με ή χωρίς όρο την Κοινοτική Εργασία χωρίς αμοιβή, με βάση τον περί Κηδεμονίας και άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμο του 1996.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 476Σχετική Ανακοίνωση
77.00428/5/20141428Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τρείς μήνες για Διαγωνισμό με αρ. 13.25.020.13.073.ΕΠ για την Αναβάθμιση, Επέκταση και Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας στις Κεντρικές Φυλακές.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 503Σχετική Ανακοίνωση
77.00828/5/20141428Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Οργάνωσης και Εκτέλεσης Υδρογραφικών Δραστηριοτήτων και Έκδοσης Ναυτικών Χαρτών Νόμος του 2014».Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 505Σχετική Ανακοίνωση
77.11218/6/20141418Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 507Σχετική Ανακοίνωση
77.2499/7/20141409Διορισμός Προέδρου του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ.γνωστ. 513Σχετική Ανακοίνωση
77.1952/7/20141402Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 512Σχετική Ανακοίνωση
77.14725/6/20141425Αίτηση των κ.κ. Γεώργιου Κατσιαρή και G & K Katsiaris Ltd (AMX/0629/2007), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για εμπορική ανάπτυξη (υπαίθρια αγορά), στο Λιοπέτρι.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ.γνστ. 509Σχετική Ανακοίνωση
77.16325/6/20141425Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 511Σχετική Ανακοίνωση
77.16225/6/20141425Αίτηση της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου (ΛΕΥ/2249/2012), για χορήγηση προσωρινής πολεοδομικής άδειας, διάρκειας τριών ετών, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο, χωρίς χρήση, μεσοπάτωμα και υπαίθρια βεράντα με σκοπό τη χρήση τους ως εστιατόριο-δισκοθήκη, στο τεμάχιο με αρ. 767, φ/σχ. XXI.54W1, Τμήμα 2, στην Έγκωμη.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 510Σχετική Ανακοίνωση
77.14625/6/20141425Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 72.659 και ημερ. 5.10.2011 σε σχέση με τις αιτήσεις με αρ. ΛΕΥ/1663/2006/Γ, ΛΕΥ/2598/2010 για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για αλλαγή χρήσης καταστήματος σε εργαστήριο παρασκευής φαγητών, κατάστημα πώλησης ειδών αρτοποιείου/ζαχαροπλαστείου και φαγητών και εργαστήριο ειδών αρτοποιού (φούρνου) κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 13(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 508Σχετική Ανακοίνωση
76.95123/5/20141423Εκπαίδευση πέντε τεχνικών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, στη συντήρηση των προωστήριων μηχανών Volvo Penta D6-435WJ των Αστυνομικών Ακάτων «Λάρα» και «Απ. Ανδρέας» - Γκέτεμποργκ, Σουηδία, 9.6.2014 – 13.6.2014.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 459Σχετική Ανακοίνωση
76.91214/5/20141414Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 425Σχετική Ανακοίνωση
76.93423/5/20141423Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης - Grundtvig Training – «A new way to social skills» - Συνάντηση στην Ιταλία, 26 - 28 Μαΐου, 2014, τεσσάρων μελών του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 442Σχετική Ανακοίνωση
76.92314/5/20141414Παράταση ισχύος των προσφορών για περίοδο που θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο για Ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας με τη μέθοδο «Design – Build-Finance - Operate» (DBFO) – Λήξη ισχύος προσφορών 15.5.2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 435Σχετική Ανακοίνωση
76.92214/5/20141414Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 434Σχετική Ανακοίνωση
76.96323/5/20141423Παράταση της ισχύος των προσφορών για το Διαγωνισμό: Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων και συναφή εργασιών στην Αθηένου (Design, Build and Operate of the Athienou Sewage Treatment Plant and Associated Works)- Αρ. Διαγωνισμού ΤΑΥ 8/2013.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 471Σχετική Ανακοίνωση
76.91814/5/20141414Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε σχέση με το διάδρομο όδευσης του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 431Σχετική Ανακοίνωση
76.94423/5/20141423Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 452Σχετική Ανακοίνωση
76.97123/5/20141423Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 475Σχετική Ανακοίνωση
76.89314/5/20141414Αγορά Υπηρεσιών για το έργο της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 408Σχετική Ανακοίνωση
76.92714/5/20141414Διορισμός μελών Συμβουλίου Εσωτερικού Ελέγχου.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 439Σχετική Ανακοίνωση
76.90514/5/20141414Διαπίστευση του κ. Nouth Narag ως νέου Πρέσβη του Βασιλείου της Καμποτίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Παρίσι.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 419Σχετική Ανακοίνωση
76.91314/5/20141414Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 426Σχετική Ανακοίνωση
76.94323/5/20141423Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014».Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 451Σχετική Ανακοίνωση
76.90214/5/20141414α)Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμοί του 2014. β)Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 416Σχετική Ανακοίνωση
76.92014/5/20141414Παράταση της υπηρεσίας διπλωματικών λειτουργών που υπηρετούν στο εξωτερικό.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 432Σχετική Ανακοίνωση
76.95223/5/20141423Παράταση της υπηρεσίας Λειτουργών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας που υπηρετούν στο εξωτερικό.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 460Σχετική Ανακοίνωση
76.89914/5/20141414Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 413Σχετική Ανακοίνωση
76.95723/5/20141423Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σλοβακικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα της Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 465Σχετική Ανακοίνωση
76.96423/5/20141423Επικύρωση Διατάγματος Προστασίας Δένδρων που εκδόθηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2013, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 39 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 472Σχετική Ανακοίνωση
76.95423/5/20141423Έκδοση Διατάγματος για Απαγόρευση Μεταφοράς από Κυπριακά Πλοία Όπλων και Συναφούς Υλικού προς την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 462Σχετική Ανακοίνωση
76.95023/5/20141423Ανανέωση της απόσπασης της κας Νίτσας Καθητζιώτου, Βοηθού Εξεταστή, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 458Σχετική Ανακοίνωση
76.89114/5/20141414Υποβολή Αίτησης για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Ενεργειακό Φόρουμ (International Energy Forum, IEF).Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 406Σχετική Ανακοίνωση
76.91614/5/20141414Εκσυγχρονισμός τίτλων ιδιοκτησίας στις οικιστικές μονάδες με αρ. 43, 45, 47 και 49 στην οδό Κάτω Βαρωσιών στον Οικισμό Στέγασης Εκτοπισθέντων Τσακκιλερό στη Λάρνακα.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 429Σχετική Ανακοίνωση
76.91114/5/20141414Το περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Ελεγχόμενα Φάρμακα) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2014.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 424Σχετική Ανακοίνωση
76.92614/5/20141414Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 438Σχετική Ανακοίνωση
76.95923/5/20141423Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την Ανταλλαγή και την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 467Σχετική Ανακοίνωση
76.93123/5/20141423Επιστολή Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφορικά με το έγγραφο Απαντήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Συστάσεις των Κρατών – Μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια της διαδικασίας της Οικουμενικής Περιοδικής Ανασκόπησης (Addendum).Υπουργικό Συμβούλιοε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 440Σχετική Ανακοίνωση
76.91514/5/20141414Παραχώρηση δικαιώματος διάβασης μέσω λωρίδας γης από το τεμάχιο 107Α ιδιοκτησίας του Προέδρου Σχολικής Εφορείας Ακαπνούς.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 428Σχετική Ανακοίνωση
76.90714/5/20141414Εκπαίδευση στην Αθήνα από την Αμερικανική Πρεσβεία με θέμα “Preventing Terrorist Attacks on Bus and Rail Systems” (ΑΤΑ – 10181, 9.7.2014 – 18.7.2014).Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 421Σχετική Ανακοίνωση
76.96523/5/20141423Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 442/2012), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 473Σχετική Ανακοίνωση
76.93523/5/20141423Προσφορά Υπηρεσιών για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κλινικής ψυχολογίας σε κρατικές ψυχιατρικές δομές.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 443Σχετική Ανακοίνωση
76.95623/5/20141423Συμμετοχή στη Συμφωνία - Πλαίσιο για την Κοινή Σύναψη Συμβάσεων για την Προμήθεια Ιατρικών Αντιμέτρων σε περίπτωση πανδημίας (Joint Procurement Agreement).Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 464Σχετική Ανακοίνωση
76.94723/5/20141423Αναθεώρηση της διαδικασίας καταβολής των τελών εκμίσθωσης για υπηρεσίες που παρέχουν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε ιδιώτες και του τρόπου υπολογισμού τους.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 455Σχετική Ανακοίνωση
76.90614/5/20141414Διαπίστευση του κ. Angel Lossada Torres-Quevedo ως νέου Πρέσβη της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 420Σχετική Ανακοίνωση
76.95323/5/20141423Ενοποίηση των Ταχυδρομικών Γραφείων Μέσα Γειτονιάς και Καψάλου με τη Μονάδα Διανομής Αλληλογραφίας της Βόρειας Περιοχής Λεμεσού και δημιουργία ενός ενιαίου Γραφείου σε ενδιάμεσο γεωγραφικό σημείο για συστέγαση των ενοποιημένων Γραφείων και της Μονάδας Διανομής.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 461Σχετική Ανακοίνωση
76.95823/5/20141423Συνολική Συμφωνία-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (Partnership and Cooperation Agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών αυτής, αφενός και της Μογγολίας, αφετέρου. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας-Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2014»).Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 466Σχετική Ανακοίνωση
76.94623/5/20141423Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014».Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 454Σχετική Ανακοίνωση
76.93723/5/20141423Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2015-2017.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 445Σχετική Ανακοίνωση
76.91714/5/20141414Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 66.534, σε σχέση με την έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 34Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 430Σχετική Ανακοίνωση
76.94123/5/20141423Διεύρυνση κριτηρίων εγγραφής στον κατάλογο Μαρωνιτών και Ελληνοκυπρίων για επανεγκατάσταση στα κατεχόμενα χωριά τους.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 449Σχετική Ανακοίνωση
76.92414/5/20141414Αιτήσεις αγοραπωλησίας τουρκοκυπριακής περιουσίας που βρίσκεται στην περιοχή Κάτω Πολεμιδιών από τους τουρκοκύπριους ιδιοκτήτες Yasar Houssein Zoupeir και Melek Ηoussein στις Εταιρείες Παρασκευάς Αντωνίου & Υιος Λτδ και ΜΑΣΤΕΛΟ ΛΤΔ.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 436Σχετική Ανακοίνωση
76.90114/5/20141414Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μεταφοράς του Μόνιμου Μηνιαίου Προσωπικού του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου στο Δημόσιο Τομέα Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 415Σχετική Ανακοίνωση
76.93923/5/20141423Ανέγερση Αστυνομικού Σταθμού στην Κοινότητα Παναγιάς.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 447Σχετική Ανακοίνωση
76.94823/5/20141423Διορισμός νέου Επίτιμου Προξένου της Νέας Ζηλανδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα τη Λευκωσία.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 456Σχετική Ανακοίνωση
76.89614/5/20141414Κηδεία δημοσία δαπάνη του Στας Παράσκου.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 410Σχετική Ανακοίνωση
76.91014/5/20141414Δανεισμός Αρχαιοτήτων για την Έκθεση με τίτλο: «Η Μαγεία της Γραφής: από το Άλεφ στο Άλφα» στο Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη – 9 Μαΐου – 30 Ιουνίου 2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 423Σχετική Ανακοίνωση
76.89414/5/20141414Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για τα έτη 2013 και 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 409Σχετική Ανακοίνωση
76.93623/5/20141423Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών – Επικείμενες Αλλαγές στον Προϋπολογισμό του 2015 και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2015-2017.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 444Σχετική Ανακοίνωση
76.96123/5/20141423Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Ασφάλεια Μεγάλων Υπερυψωμένων Ταμιευτήρων) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 469Σχετική Ανακοίνωση
76.89014/5/20141414Καθιέρωση επίσημων εορταστικών εκδηλώσεων της 1ης Απριλίου στην Κοινότητα Λιοπετρίου από την πολιτεία.Υπουργικό Συμβούλιοε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 405Σχετική Ανακοίνωση
76.94923/5/20141423Διαπίστευση του κ. Emilio Gimenez Franco ως νέου Πρέσβη της Παραγουάης στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα το Παρίσι.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 457Σχετική Ανακοίνωση
76.90014/5/20141414Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 414Σχετική Ανακοίνωση
76.94523/5/20141423Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 453Σχετική Ανακοίνωση
76.89814/5/20141414Μνημόνιο Συναντίληψης με Τρόικα – Μελέτη και Σχέδιο Δράσης για τις αεροπορικές συνδέσεις της Κύπρου στο πλαίσιο υφιστάμενων και μελλοντικών Αεροπορικών Συμφωνιών.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 412Σχετική Ανακοίνωση
76.93823/5/20141423Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 446Σχετική Ανακοίνωση
76.92514/5/20141414Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε για τις ανάγκες βελτίωσης του δρόμου Λευκωσίας Αστρομερίτη στον Πρώην ιδιοκτήτη της.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 437Σχετική Ανακοίνωση
76.89714/5/20141414Δημιουργία Αρχείου Ιδιοκτητών Κατεχόμενων Περιουσιών.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 411Σχετική Ανακοίνωση
76.94223/5/20141423Το περί Παραχώρησης Αφορολόγητου Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς Διάταγμα του 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 450Σχετική Ανακοίνωση
76.94023/5/20141423Διατήρηση λειτουργίας τμημάτων νηπιαγωγείων που δεν αιτιολογούνται από τον αριθμό παιδιών προδημοτικής ηλικίας.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 448Σχετική Ανακοίνωση
76.90814/5/20141414Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα/Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των Εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 422Σχετική Ανακοίνωση
76.93323/5/20141423Χάρτης Ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα της Κύπρου για την περίοδο 2014 - 2020.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 441Σχετική Ανακοίνωση
76.89214/5/20141414Επισκέψεις Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων ή/και Συνδυασμών Ανεξάρτητων Υποψηφίων που κατέρχονται στις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων Ευρωβουλευτών, σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ενόψει των επικείμενων Εκλογών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 407Σχετική Ανακοίνωση
76.90414/5/20141414Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 418Σχετική Ανακοίνωση
76.95523/5/20141423Έκδοση Διατάγματος για Απαγόρευση Μεταφοράς από Κυπριακά Πλοία Όπλων και Συναφούς Υλικού προς τη Σομαλία.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 463Σχετική Ανακοίνωση
76.92114/5/20141414Διορισμός Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 433Σχετική Ανακοίνωση
76.97023/5/20141423Διορισμός αναπληρωματικού μέλους εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Συνεργασίας Κύπρου – Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Επιτροπή Fulbright).Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 474Σχετική Ανακοίνωση
76.91414/5/20141414Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 2014».Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 427Σχετική Ανακοίνωση
76.90314/5/20141414Στελέχωση Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αποσπάσεις προσωπικού από άλλα Υπουργεία.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 417Σχετική Ανακοίνωση
76.96223/5/20141423Τοποθέτηση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κας Χριστιάνας Βωβίδου, Λειτουργού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 470Σχετική Ανακοίνωση
76.96023/5/20141423Εναρμονιστικά Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 468Σχετική Ανακοίνωση
76.80823/4/20141423Αίτηση παραχώρησης δικαιώματος διάβασης που αφορά το Δημοτικό Σχολείο στην Ελεδιώ.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 360Σχετική Ανακοίνωση
76.86930/4/20141430Έγκριση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος (ΕΜΠ) 2014 για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 391Σχετική Ανακοίνωση
76.87630/4/20141430Αντικατάσταση Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου.Υπουργείο Υγείαςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 398Σχετική Ανακοίνωση
76.80623/4/20141423Πρόγραμμα «Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci – Mobility – VETPRO – 13 - CY- 1671317» - Εκπαίδευση στην Πολωνία, 26/5 – 31/5/2014 με θέμα «Διασώσεις από ορμητικά νερά», δέκα μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 358Σχετική Ανακοίνωση
76.86330/4/20141430Μέτρα για διευκόλυνση καταβολής χρεών προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών που δημιουργήθηκαν από καθυστερημένα Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων – Τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 386Σχετική Ανακοίνωση
76.81023/4/20141423Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά Θέματα (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 362Σχετική Ανακοίνωση
76.80023/4/20141423Μνημόνιο Συναντίληψης στους τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και των Επιστημών μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 352Σχετική Ανακοίνωση
76.84223/4/20141423Παροχή δυνατότητας ελέγχου και υπογραφής εγγράφων για πληρωμή τιμολογίων του Κράτους από μη δημόσιους υπαλλήλους. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 373Σχετική Ανακοίνωση
76.79223/4/20141423Προϋπολογισμός Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) για το έτος 2014.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 347Σχετική Ανακοίνωση
76.87730/4/20141430Συνολικό Πλαίσιο Διαχείρισης Θεμάτων Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 399Σχετική Ανακοίνωση
76.81123/4/20141423Τροποποίηση του άρθρου 10Α της περί ΦΠΑ νομοθεσίας. (Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 363Σχετική Ανακοίνωση
76.78423/4/20141423Διορισμός μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 340Σχετική Ανακοίνωση
76.83623/4/20141423Διεύρυνση Συμβουλίου Εγκληματικότητας και αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 369Σχετική Ανακοίνωση
76.87330/4/20141430Διορισμός δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 395Σχετική Ανακοίνωση
76.78523/4/20141423Παράταση της παραμονής του κ. Παύλου Πουλλή, Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας για πέμπτο έτος στο Εμπορικό Κέντρο Βαρσοβίας.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 341Σχετική Ανακοίνωση
76.81223/4/20141423Οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Υγείαςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 364Σχετική Ανακοίνωση
76.80923/4/20141423Οι περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικοί) Νόμοι του 2004 και 2012.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 361Σχετική Ανακοίνωση
76.81323/4/20141423Παράταση περιόδου αξιολόγησης διαγωνισμού Δ.Ο. 28/2013 – Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη Χρήση/Υποστήριξη και Τριετής Συντήρηση Εφαρμογών G.P.S. της Αστυνομίας Κύπρου.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 365Σχετική Ανακοίνωση
76.83723/4/20141423Διορισμός Συμβουλίου Φαρμακευτικής.Υπουργείο Υγείαςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 370Σχετική Ανακοίνωση
76.85930/4/20141430Διορισμός μελών της Επιτροπής Δημόσιας Εποπτείας σύμφωνα με τους περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμους του 2009 και 2013.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 383Σχετική Ανακοίνωση
76.79123/4/20141423Ολοκλήρωση αποστολής και λειτουργίας Ημικρατικών Οργανισμών/ Συμβουλίων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 346Σχετική Ανακοίνωση
76.86630/4/20141430Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την Αμυντική Συνεργασία (Κυρωτικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Άμυναςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 388Σχετική Ανακοίνωση
76.87030/4/20141430Συνομολόγηση Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας για την άφιξη και αναχώρηση πολιτών της Δημοκρατίας της Κορέας στην Κύπρο κατά τη διάρκεια επιχείρησης εκκένωσης από την περιοχή της Μέσης Ανατολής στη Δημοκρατία της Κορέας μέσω της Κύπρου.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 392Σχετική Ανακοίνωση
76.78223/4/20141423Εθνική Κοινωνική Έκθεση 2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 338Σχετική Ανακοίνωση
76.84723/4/20141423Ανάπτυξη και δημιουργία ενός Καζίνο τύπου Integrated Resort: Καθορισμός Πλαισίου Πολιτικής.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 377Σχετική Ανακοίνωση
76.86730/4/20141430Οι περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Υγείαςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 389Σχετική Ανακοίνωση
76.80723/4/20141423Νέος Δρόμος Λεμεσού – Πάφου, Τμήμα Ερήμης – Αυδήμου - Επίσχεση προστατευτικής λωρίδας.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 359Σχετική Ανακοίνωση
76.78823/4/20141423Ορισμός της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για το κεφάλαιο για τη Νεολαία στο Πρόγραμμα Erasmus+.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 343Σχετική Ανακοίνωση
76.83523/4/20141423Διορισμός Αντικαταστάτη Διοικητή (Alternate Governor) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Κύπρο.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 368Σχετική Ανακοίνωση
76.86430/4/20141430Ανάθεση εφαρμογής Μέτρων της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) Οίνου που αφορούν στην προώθηση οίνων σε Τρίτες χώρες και επενδύσεις στον οινοποιητικό τομέα από το Τμήμα Γεωργίας στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίας, Βιομηχανίας και Τουρισμού.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 387Σχετική Ανακοίνωση
76.87230/4/20141430Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 394Σχετική Ανακοίνωση
76.85730/4/20141430Παράταση της μετάθεσης της κας Ευφροσύνης Πόλεου, Γραμματειακής Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Τεχεράνη.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 381Σχετική Ανακοίνωση
76.87530/4/20141430Μεταθέσεις/Τοποθετήσεις Αρχηγών Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 397Σχετική Ανακοίνωση
76.79523/4/20141423Παραχώρηση χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ).Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 349Σχετική Ανακοίνωση
76.80523/4/20141423Εκπαίδευση δέκα μελών του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού της Μ.Μ.Α.Δ. στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), στη Σούδα της Κρήτης, από 28 Μαΐου μέχρι 8 Ιουνίου, 2014.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 357Σχετική Ανακοίνωση
76.87830/4/20141430Διορισμός μελών της Επιτροπής της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 400Σχετική Ανακοίνωση
76.83923/4/20141423Ανάπτυξη Ναυτικού Τουρισμού – Καθορισμός Πολιτικής για την αδειοδότηση για τη διαχείριση χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμους 2007-2013.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 372Σχετική Ανακοίνωση
76.88330/4/20141430Προϋπολογισμός Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) για το έτος 2014.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 403Σχετική Ανακοίνωση
76.80323/4/20141423Καταγγελίες κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 355Σχετική Ανακοίνωση
76.85630/4/20140430Παράταση της μετάθεσης του κ. Κώστα Αλεξίου, Γραμματειακού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Αμμάν.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 380Σχετική Ανακοίνωση
76.78623/4/20141423Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUFOR RCA προς υποστήριξη της απόφασης 2134/2014 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.Υπουργείο Άμυναςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 342Σχετική Ανακοίνωση
76.86830/4/20141430Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Λετονίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 390Σχετική Ανακοίνωση
76.79323/4/20141423Πρώτη Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2014 – 2016 σύμφωνα με τους περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμους του 2012 και 2013.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 348Σχετική Ανακοίνωση
76.88430/4/20141430Παράταση ισχύος Προσφορών Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας με αρ. 21/2013 και 22/2013.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 404Σχετική Ανακοίνωση
76.84523/4/20141423Αξιοποίηση κρατικής περιουσίας.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 375Σχετική Ανακοίνωση
76.85530/4/20141430Παράταση της μετάθεσης της κας Κλεονίκης Αναστασίου, Γραμματειακής Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 379Σχετική Ανακοίνωση
76.80423/4/20141423Συμμετοχή Λειτουργών της Πολιτικής Άμυνας σε υπηρεσιακή συνάντηση στο εξωτερικό, με θέμα «Nereids 2nd Evaluation Workshop and Progress Meeting».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 356Σχετική Ανακοίνωση
76.79723/4/20141423Διαδικασία λήψης απόφασης για απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας από τη Δημοκρατία ή επίταξη για λογαριασμό άλλης Απαλλοτριούσας Αρχής, το κόστος της οποίας (προϋπολογισμός αποζημίωσης ακινήτου και εκτέλεσης έργου) υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€200.000).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 350Σχετική Ανακοίνωση
76.81523/4/20141423Αίτημα του Ταγματάρχη του Στρατού της Δημοκρατίας Βασιλειάδη Μηνά για παραίτηση.Υπουργείο Άμυναςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 367Σχετική Ανακοίνωση
76.85830/4/20141430Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στη Στατιστική Υπηρεσία για τη διετία 2015 – 2016 σύμφωνα με τον περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα συναφή θέματα Νόμο (Ν.25(Ι)/2011).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 382Σχετική Ανακοίνωση
76.87930/4/20141430Υλοποίηση της πρόνοιας 3.10 του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας για τον εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 401Σχετική Ανακοίνωση
76.83823/4/20141423Διορισμός Εφόρου Συμβουλίου Εγγραφής Εργοθεραπευτών.Υπουργείο Υγείαςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 371Σχετική Ανακοίνωση
76.84323/4/20141423Μετακίνηση ωρομίσθιου προσωπικού από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων προς το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 374Σχετική Ανακοίνωση
76.80223/4/20141423Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 354Σχετική Ανακοίνωση
76.81423/4/20141423Αίτημα του Αντισυνταγματάρχη του Στρατού της Δημοκρατίας Πατσαλίδη Σωτήρη για παραίτηση.Υπουργείο Άμυναςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 366Σχετική Ανακοίνωση
76.79923/4/20141423Συνομολόγηση Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, για παροχή διευκολύνσεων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εκκένωσης Γερμανών πολιτών από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 351Σχετική Ανακοίνωση
76.86030/4/20141430Ανταπόκριση Δημόσιων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών. Υπουργείο Οικονομικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 384Σχετική Ανακοίνωση
76.87430/4/20141430Διορισμός/Τοποθέτηση κ. Κυριάκου Κενεβέζου ως Πρέσβη της Δημοκρατίας στην Αθήνα.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 396Σχετική Ανακοίνωση
76.85430/4/20141430Διαδικασία υπόδειξης υποψηφίων της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκλογή δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 378Σχετική Ανακοίνωση
76.88230/4/20141430Τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις με στόχο την επίσπευση υλοποίησης των έργων.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 402Σχετική Ανακοίνωση
76.86230/4/20141430Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας προς τους εγκλωβισμένους λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 385Σχετική Ανακοίνωση
76.87130/4/20141430Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 393Σχετική Ανακοίνωση
76.79023/4/20141423Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 345Σχετική Ανακοίνωση
76.78323/4/20141423Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Γεωργίας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα τη Λάρνακα.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 339Σχετική Ανακοίνωση
76.80123/4/20141423Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μεταφοράς του Μόνιμου Μηνιαίου Προσωπικού του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου στο Δημόσιο Τομέα Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 353Σχετική Ανακοίνωση
76.84623/4/20141423Δυνατότητα αποπαγοποίησης αριθμού θέσεων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 376Σχετική Ανακοίνωση
76.78923/4/20141423Τροποποίηση του Σχεδίου Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας μετά το διορισμό Επιτρόπου Ισότητας.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 344Σχετική Ανακοίνωση
77.12425/6/20141425Εγκαθίδρυση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων. Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4401, ημερ. 30.6.2014, αρ. γνωστ. 336Σχετική Ανακοίνωση
77.13225/6/20141425Κριτήρια για την παροχή δανείων και επιδοτήσεων επιτοκίου στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4402, ημερ. 11.7.2014, αρ. γνωστ. 337Σχετική Ανακοίνωση
76.7479/4/20141409Νέο Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για εφαρμογή το 2014.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 310Σχετική Ανακοίνωση
76.72226/3/20141426Οργανωτικό Πλαίσιο για την Ετοιμασία Ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο θα θεσπίζει κατάλληλες διαδικασίες που άπτονται θεμάτων αφερεγγυότητας νομικών και φυσικών προσώπων.Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 293Σχετική Ανακοίνωση
76.7539/4/20141409Οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 316Σχετική Ανακοίνωση
76.7649/4/20141409Παράταση ισχύος της προσφοράς για την προμήθεια Ακτινογραφικών Φιλμς για τις ανάγκες των Κρατικών Νοσηλευτηρίων – Αρ. Προσφοράς: Σ.Υ. 65/11.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 325Σχετική Ανακοίνωση
76.72626/3/20141426Διορισμός Αντιπροέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 296Σχετική Ανακοίνωση
76.7739/4/20141409Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για 6 μήνες για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση του Κέντρου Υγείας Φυλακών και Επέκταση της Πτέρυγας 3 στις Κεντρικές Φυλακές»- Αρ. Διαγωνισμού 1/2012.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 332Σχετική Ανακοίνωση
76.71326/3/20141426Οι περί Χυμών Φρούτων και Ορισμένων Ομοειδών Προϊόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 285Σχετική Ανακοίνωση
76.7449/4/20141409Τερματισμός εγγυημένων από την Κυβέρνηση δανείων Δήμων και άλλων Οργανισμών που έχουν συνάψει με την Τράπεζα KA FINANZ AG.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 307Σχετική Ανακοίνωση
76.73026/3/20141426Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Υγείας.Υπουργικό Συμβούλιοε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 300Σχετική Ανακοίνωση
76.72326/3/20141426Διατάγματα κήρυξης Φορέων υποκείμενων σε αποκρατικοποίηση.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 294Σχετική Ανακοίνωση
76.71026/3/20141426Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το 2014.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 283Σχετική Ανακοίνωση
76.7389/4/20141409Προγραμματισμός Αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την περίοδο 2014 – 2020 – Προσχέδιο Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης.Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξηςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 303Σχετική Ανακοίνωση
76.7639/4/20141409Παράταση ισχύος των προσφορών για τρεις μήνες – Προμήθεια διαφόρων ειδών υπόδησης, για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς – Αρ. Διαγωνισμού ΔΙΔΜ/14/2013 – Λήξη ισχύος προσφορών 25.4.2014.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 324Σχετική Ανακοίνωση
76.7629/4/20141409Οι περί Οργανισμού Νεολαίας (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 323Σχετική Ανακοίνωση
76.7759/4/20141409Διαβούλευση για Διορισμό μελών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 334Σχετική Ανακοίνωση
76.7509/4/20141409Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 313Σχετική Ανακοίνωση
76.7469/4/20141409Σύσταση Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 309Σχετική Ανακοίνωση
76.71926/3/20141426Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 290Σχετική Ανακοίνωση
76.70726/3/20141426Αγορά Υπηρεσιών Συστήματος Διοίκησης Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Στρατηγικού Επενδυτή Η – Δικαιοσύνη.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 280Σχετική Ανακοίνωση
76.71426/3/20141426α) Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμος του 2014». β)Οι περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 286Σχετική Ανακοίνωση
76.7619/4/20141409α)Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Κανόνων Τεχνικής Εκμετάλλευσης Υπερέλαφρων Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 322Σχετική Ανακοίνωση
76.7779/4/20141409Παράταση ισχύος περιόδου αξιολόγησης για την αγορά φορητών συσκευών αναρρόφησης για τους ασθενείς που νοσηλεύονται σπίτι (Υ.Υ. 13.25.004.114, Αρ. Διαγ. Γ.Τ 262/2013), σύμφωνα με τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών Κανονισμούς (Κ.Δ.Π 201/2007).Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 335Σχετική Ανακοίνωση
76.7669/4/20141409Διορισμός Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 327Σχετική Ανακοίνωση
76.71826/3/20141426Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 289Σχετική Ανακοίνωση
76.70626/3/20141426Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 103η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από τις 28.5.2014 έως τις 12.6.2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 279Σχετική Ανακοίνωση
76.7439/4/20141409Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 306Σχετική Ανακοίνωση
76.7579/4/20141409Διαπίστευση του κ. Ahmed Bouziane ως Πρέσβη της Αλγερίας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα τη Βηρυτό.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 318Σχετική Ανακοίνωση
76.7459/4/20141409Τερματισμός επιδότησης ενοικίου που παραχωρείται με βάση το πρόγραμμα δράσης για στήριξη και ενθάρρυνση του επαναπατρισμού αποδήμων Κυπρίων (Επιδότηση Ενοικίου).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 308Σχετική Ανακοίνωση
76.7429/4/20141409Παράταση της υπηρεσίας του κ. Όμηρου Μαυρομμάτη, Πληρεξούσιου Υπουργού, που υπηρετεί ως Πρέσβης της Δημοκρατίας στη Βηρυτό.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 305Σχετική Ανακοίνωση
76.7729/4/20141409Κτίριο Παλαιού Κυβερνητικού Τυπογραφείου στη Λευκωσία.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 331Σχετική Ανακοίνωση
76.7659/4/20141409Διορισμός μέλους του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 326Σχετική Ανακοίνωση
76.72126/3/20141426Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2013.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 292Σχετική Ανακοίνωση
76.7719/4/20141409Καθορισμός του πολλαπλάσιου αριθμού ημερών που αντιστοιχούν σε μια ημέρα μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών που πρέπει να διατηρούνται ως αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προς όφελος της Δημοκρατίας σύμφωνα με τους περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμους του 2003 μέχρι 2014.Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 330Σχετική Ανακοίνωση
76.7599/4/20141409Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εξωδίκου Ρύθμισης Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 320Σχετική Ανακοίνωση
76.7379/4/20141409Παραχώρηση Πασχαλινού Επιδόματος σε Συνταξιούχους για το 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 302Σχετική Ανακοίνωση
76.7589/4/20141409Έγκριση αιτήσεων για την παραχώρηση, εκχώρηση, ανταλλαγή ή εκμίσθωση κρατικής/δασικής γης ως και την παροχή διόδου μέσω κρατικής/δασικής γης.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 319Σχετική Ανακοίνωση
76.71626/3/20141426Παράταση ισχύος των προσφορών – Ανάπτυξη του λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας με τη μέθοδο «Design-Build-Finance-Operate» (DBFO) – Λήξη ισχύος προσφορών 30.3.2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 288Σχετική Ανακοίνωση
76.7489/4/20141409Υπογραφή Διμερούς Αεροπορικής Συμφωνίας Κύπρου- Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 311Σχετική Ανακοίνωση
76.72826/3/20141426Ο περί Σφαγείων Νόμος (Ν. 26(Ι)/2003).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 298Σχετική Ανακοίνωση
76.72726/3/20141426Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για το έτος 2014.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 297Σχετική Ανακοίνωση
76.7549/4/201414092η Φάση Χρηματοδοτικού Προγράμματος NER300 για Έργα Επίδειξης Καινοτόμων Τεχνολογιών Ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Πιθανή κατακύρωση δυο έργων στην Κυπριακή Δημοκρατία από Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Επιβεβαίωση Δημόσιας Χρηματοδότησης.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 317Σχετική Ανακοίνωση
76.70926/3/20141426Αναθεώρηση Όρων Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου σε σχέση με την καταβολή φιλοδωρήματος.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 282Σχετική Ανακοίνωση
76.72026/3/20141426Συμμετοχή Λειτουργών που διαχειρίζονται τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ημερίδα για το Κλείσιμο της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 που διοργανώνεται μετά από εισήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα στις 3 και 4 Απριλίου 2014.Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξηςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 291Σχετική Ανακοίνωση
76.7749/4/20141409Απασχόληση Εποχικού Ωρομίσθιου Προσωπικού για το 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 333Σχετική Ανακοίνωση
76.7529/4/20141409Οι περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 315Σχετική Ανακοίνωση
76.7499/4/20141409Τροποποίηση Νομοθεσιών περί Ίσης Μεταχείρισης Φύλων σε Θέματα Εργασίας και Απασχόλησης για Επέκταση της Εφαρμογής της Αντιστροφής του Βάρους Απόδειξης στις Εξωδικαστικές Διαδικασίες ενώπιον της Επιτρόπου Διοικήσεως. [α)Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. γ)Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014].Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 312Σχετική Ανακοίνωση
76.71126/3/20141426Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2014.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 284Σχετική Ανακοίνωση
76.7519/4/20141409Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διαφάνειας των Τιμών Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον Τελικό Βιομηχανικό Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 314Σχετική Ανακοίνωση
76.72926/3/20141426Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2014.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 299Σχετική Ανακοίνωση
76.7419/4/20141409Έκθεση πεπραγμένων αναφορικά με τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 304Σχετική Ανακοίνωση
76.72526/3/20141426Διατάγματα κήρυξης Φορέων υποκείμενων σε αποκρατικοποίηση – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 295Σχετική Ανακοίνωση
76.71526/3/20141426Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης του διαγωνισμού με αρ. ΓΛ 19/2013 που αφορά στη Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Πληροφορικής.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 287Σχετική Ανακοίνωση
76.70826/3/20141426Αίτημα αποπαγοποίησης θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 281Σχετική Ανακοίνωση
76.73126/3/20141426Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής των οποίων η διαδικασία πλήρωσής τους έχει απαγορευτεί και τελούν υπό μορφή παγοποίησης.ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 301Σχετική Ανακοίνωση
76.7699/4/20141409Δημιουργία Συντονιστικής Ομάδας για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας και τις Μεταρρυθμίσεις του τομέα της Υγείας.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 329Σχετική Ανακοίνωση
76.7689/4/20141409Σύσταση και Λειτουργία Διεύθυνσης Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 328Σχετική Ανακοίνωση
76.7609/4/20141409α)Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Οι περί της Θέσπισης Διαδικασιών Ενημέρωσης Σχετικά με την Ανταλλαγή Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως που Προορίζονται για Μεταμόσχευση Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 321Σχετική Ανακοίνωση
76.79423/4/20141423Κριτήρια για την παροχή δανείων και επιδοτήσεων επιτοκίου στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 278Σχετική Ανακοίνωση
76.70219/3/20141419Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2014.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 275Σχετική Ανακοίνωση
76.68419/3/20141419Διαγραφή καθυστερημένων εσόδων ύψους €1.039.798,19 του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τόκους επί των αποχετευτικών τελών της Αρχής Λιμένων Κύπρου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 260Σχετική Ανακοίνωση
76.68619/3/20141419Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2014.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 262Σχετική Ανακοίνωση
76.68019/3/20141419Αποκρατικοποίηση εμπορικού τμήματος Λιμένος Λεμεσού.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 256Σχετική Ανακοίνωση
76.66819/3/20141419Αναθεώρηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75.148 και ημερομηνίας 24.5.2013 για κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών/ επιχειρηματιών με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2013 και κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση του/της συζύγου και τέκνων άνω των 18 ετών αλλοδαπού επιχειρηματία/επενδυτή πολιτογραφηθέντος κατ’ εξαίρεση βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 245Σχετική Ανακοίνωση
76.68719/3/20141419Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2014.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 263Σχετική Ανακοίνωση
76.67519/3/20141419Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης –Grundtvig Training – A new way to Social Skills – Συνάντηση στη Σουηδία, 7 – 9 Απριλίου 2014, τριών μελών του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 252Σχετική Ανακοίνωση
76.67119/3/20141419Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 248Σχετική Ανακοίνωση
76.66219/3/20141419Παράταση χρονικής διάρκειας παραμονής υπαλλήλων σε διπλωματικές αποστολές, δυνάμει των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2006 έως 2013.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 239Σχετική Ανακοίνωση
76.66619/3/20141419Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το έτος 2014.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 243Σχετική Ανακοίνωση
76.67319/3/20141419Μεταφορά Προσφορών για την Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 250Σχετική Ανακοίνωση
76.67719/3/20141419Αντικατάσταση Αντιπροέδρου Οικονομικών Θεμάτων της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 253Σχετική Ανακοίνωση
76.70019/3/20141419Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 274Σχετική Ανακοίνωση
76.66319/3/20141419Ανανέωση της απόσπασης της κας Κατερίνας Λαμπράκη-Κασίνη, Ανώτερης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 240Σχετική Ανακοίνωση
76.67019/3/20141419Συνομολόγηση Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την παροχή διευκολύνσεων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εκκένωσης Γερμανών πολιτών από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 247Σχετική Ανακοίνωση
76.67219/3/20141419Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο αναφορικά με την ενδυνάμωση των εξουσιών των φορολογικών αρχών για την διασφάλιση της καταβολής των ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων, μέσω της κατάσχεσης κινητής ιδιοκτησίας και τραπεζικών λογαριασμών.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 249Σχετική Ανακοίνωση
76.66919/3/20141419Παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης προς τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) για τη σύναψη δανείου €50 εκ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη βιομηχανία, τις υπηρεσίες, τον τουρισμό και τις υποδομές στην Κύπρο.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 246Σχετική Ανακοίνωση
76.66419/3/20141419Καταβολή επιδόματος ταξιδίου στα μέλη του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 241Σχετική Ανακοίνωση
76.67819/3/20141419Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας, που απαλλοτριώθηκε στο χωριό Ποταμίτισσα της Επαρχίας Λεμεσού, στον πρώην ιδιοκτήτη της.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 254Σχετική Ανακοίνωση
76.66719/3/20141419Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2014.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 244Σχετική Ανακοίνωση
76.67419/3/20141419Διαπίστευση του κ. Petar Popoviæ ως νέου Πρέσβη του Μαυροβουνίου στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα την Αθήνα.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 251Σχετική Ανακοίνωση
76.69219/3/20141419Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για το Πεδίο Βολής στον Αναλυόντα Έργο Τ.Υ. 317/2012 – Ημερομηνία Λήξης Προσφοράς 25.4.2014 – Παράταση ισχύος Προσφοράς μέχρι 25.10.2014.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 268Σχετική Ανακοίνωση
76.68519/3/20141419Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2014.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 261Σχετική Ανακοίνωση
76.69019/3/20141419Αίτημα του Ταγματάρχη του Στρατού της Δημοκρατίας Γλυκή Γεώργιου για παραίτηση.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 266Σχετική Ανακοίνωση
76.69719/3/20141419Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2014.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 271Σχετική Ανακοίνωση
76.70522/3/20141422Θάνατος του Υπουργού Άμυνας Τάσου Μητσόπουλου.Υπουργικό Συμβούλιοε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 277Σχετική Ανακοίνωση
76.69319/3/20141419Προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου για το έτος 2014.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 269Σχετική Ανακοίνωση
76.69819/3/20141419Διορισμός Αντιπροέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 272Σχετική Ανακοίνωση
76.69919/3/20141419Διορισμός Προέδρου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (ΑΚΕ).Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 273Σχετική Ανακοίνωση
76.68119/3/20141419Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Διαπίστευση Μονίμου Αντιπροσώπου στο IRENA.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 257Σχετική Ανακοίνωση
76.68319/3/20141419Πρόσληψη με Σύμβαση ενός Ιατρού με ειδικότητα στη Χειρουργική και ενός Κτηνιάτρου για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 259Σχετική Ανακοίνωση
76.68819/3/20141419Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 264Σχετική Ανακοίνωση
76.68919/3/20141419Διαπίστευση του Dr Reza Zabib ως νέου Πρέσβη του Ιράν στην Κυπριακή Δημοκρατία.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 265Σχετική Ανακοίνωση
76.69119/3/20141419Παράταση ισχύος της προσφοράς για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση της νέας Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Αρ. Διαγ. 9/2012 – Αναθεωρημένη ημερομηνία λήξης προσφοράς 23.3.2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 267Σχετική Ανακοίνωση
76.66519/3/20141419Εποχικό Ωρομίσθιο Προσωπικό – Προϋπολογισμός 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 242Σχετική Ανακοίνωση
76.70319/3/20141419Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 276Σχετική Ανακοίνωση
76.67919/3/20141419Παραχώρηση διάβασης διαμέσου της προστατευτικής λωρίδας με αρ. τεμ. 361 Φ/Σχ. 30/27Ε1, προς όφελος του περίκλειστου τεμαχίου με αρ. 318 Φ/Σχ. 30/19Ε2, τμήμα 2, στην Κάτω Δευτερά- Επίσχεση προστατευτικής λωρίδας.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 255Σχετική Ανακοίνωση
76.68219/3/2014141911η Ιουλίου – Ημέρα Μνήμης Πεσόντων και Κεκοιμημένων Πυροσβεστών Κύπρου.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 258Σχετική Ανακοίνωση
76.69619/3/20141419Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2014.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 270Σχετική Ανακοίνωση
76.65412/3/20141412Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας προς τους εγκλωβισμένους λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 232Σχετική Ανακοίνωση
76.61412/3/20141412Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 211Σχετική Ανακοίνωση
76.66012/3/20141412Καταβολή οφειλόμενων μισθών, ημερομισθίων και συντάξεων του προσωπικού του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 237Σχετική Ανακοίνωση
76.64512/3/20141412Εξέταση από την Αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών της 4ης και 5ης Συνδυασμένης Περιοδικής Έκθεσης της Δημοκρατίας για τη Σύμβαση Κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης (CAT), Γενεύη, 8 και 9 Μαΐου 2014.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 225Σχετική Ανακοίνωση
76.65812/3/20141412Συνέδριο στο Αλικάντε Ισπανίας, 26-28 Μαρτίου 2014, το οποίο διοργανώνεται από το EUROPOL (Intellectual Property Rights Unit) και το OHIM (Office for Harmonization of the Internal Market).Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 236Σχετική Ανακοίνωση
76.62012/3/20141412Κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και της Κολομβίας και του Περού αφετέρου. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2014»).Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 217Σχετική Ανακοίνωση
76.64312/3/20141412Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, με βάση το άρθρο 4 των περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμων του 2006 έως 2011.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 223Σχετική Ανακοίνωση
76.65012/3/20141412Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας, που απαλλοτριώθηκε στο Δήμο Δερύνειας της Επαρχίας Αμμοχώστου, στους πρώην ιδιοκτήτες της.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 229Σχετική Ανακοίνωση
76.62612/3/20141412Αίτημα του Συνταγματάρχη του Στρατού της Δημοκρατίας Κακουλή Κυριάκου για παραίτηση.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 218Σχετική Ανακοίνωση
76.61912/3/20141412Κατευθυντήριες Γραμμές για τη σύσταση και λειτουργία Μονάδων/Ομάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία – Υπουργείο Εξωτερικών.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 216Σχετική Ανακοίνωση
76.64912/3/20141412Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας, που απαλλοτριώθηκε στο χωριό Παχύαμμος της Επαρχίας Λευκωσίας, στον πρώην ιδιοκτήτη της.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 228Σχετική Ανακοίνωση
76.65612/3/20141412Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 234Σχετική Ανακοίνωση
76.65212/3/20141412Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2013 - 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 230Σχετική Ανακοίνωση
76.61812/3/20141412Διαπίστευση του κ. Nawalage Bennet Cooray ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Σρι Λάνκα στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 215Σχετική Ανακοίνωση
76.64112/3/20141412Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 221Σχετική Ανακοίνωση
76.65312/3/20141412α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμος του 2014». β)Οι περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 231Σχετική Ανακοίνωση
76.61712/3/20141412α)Οι περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίας L1e μέχρι L7e), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. β)Οι περί Έγκρισης Τύπου Γεωργικών και Δασικών Ελκυστήρων (Κατηγορίες T, C, R και S), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 214Σχετική Ανακοίνωση
76.64012/3/20141412Διορισμός του Προέδρου και των μελών της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού».Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 220Σχετική Ανακοίνωση
76.64712/3/20141412Εκπροσώπηση της Κύπρου στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Προγραμματισμού των Προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 και 2014-2020.Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξηςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 226Σχετική Ανακοίνωση
76.61512/3/20141412Οι περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 212Σχετική Ανακοίνωση
76.65712/3/20141412Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 235Σχετική Ανακοίνωση
76.64212/3/20141412Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φαρμάκων.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 222Σχετική Ανακοίνωση
76.660A12/3/20141412Διορισμός Προέδρου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (ΑΚΕ).Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 238Σχετική Ανακοίνωση
76.64412/3/20141412Ανανέωση της θητείας των επισήμων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 224Σχετική Ανακοίνωση
76.63512/3/20141412Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Τόχνης της Επαρχίας Λάρνακας.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 219Σχετική Ανακοίνωση
76.65512/3/20141412Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ).Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 233Σχετική Ανακοίνωση
76.64812/3/20141412Αναθεώρηση των προνοιών του Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων για Οικογένειες Χαμηλών Εισοδημάτων.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 227Σχετική Ανακοίνωση
76.61612/3/20141412Οι περί της Υγείας των Ζώων (Τέλη Τοποθέτησης Ενωτίων στα Αιγοπρόβατα) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 213Σχετική Ανακοίνωση
76.60812/3/20141412Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία κατά την περίοδο 2013-2020 και Σχέδιο Δράσης για την υλοποίησή της.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 207Σχετική Ανακοίνωση
76.59712/3/20141412Αναβάθμιση του Επίτιμου Προξένου της Δημοκρατίας στη Φρανκφούρτη σε Επίτιμο Γενικό Πρόξενο.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 197Σχετική Ανακοίνωση
76.60612/3/20141412Προγραμματισμός της Αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων Περιόδου 2014-2020 – Σύσταση Επιτροπών για το Συντονισμό της Κατάρτισης και Παρακολούθησης των Προγραμμάτων.Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξηςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 205Σχετική Ανακοίνωση
76.60312/3/20141412Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 203Σχετική Ανακοίνωση
76.59912/3/20141412Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων στο Υπουργείο Άμυνας (Κυπριακός Στρατός), σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του 2013.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 199Σχετική Ανακοίνωση
76.60012/3/20141412Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στη Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 200Σχετική Ανακοίνωση
76.61112/3/20141412Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο αναφορικά με: α)Την ποινικοποίηση της μη καταβολής παρακρατηθέντων φόρων. β)Την απόδοση ποινικής ευθύνης σε διευθυντές εταιρείας για τη δόλια υποβολή φορολογικών στοιχείων και τη μη καταβολή οφειλόμενων φόρων.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 208Σχετική Ανακοίνωση
76.61312/3/20141412Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 210Σχετική Ανακοίνωση
76.60112/3/20141412Αναστολή της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την πλήρωση θέσεων Διασώστη/Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Κλ. Α2), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, με έκτακτους καθορισμένης διάρκειας.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 201Σχετική Ανακοίνωση
76.60412/3/20141412Προϋπολογισμός Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2014.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 204Σχετική Ανακοίνωση
76.59812/3/20141412Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στη Στατιστική Υπηρεσία για τη διετία 2013-2014 σύμφωνα με τον περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα συναφή θέματα Νόμο (Ν.25(Ι)/2011).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 198Σχετική Ανακοίνωση
76.61212/3/20141412Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 209Σχετική Ανακοίνωση
76.60212/3/20141412Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ανακοίνωσης για πρόσληψη εργοδοτούμενου προσωπικού καθορισμένης διάρκειας στις Υπηρεσίες/Τμήματα του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τον περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα συναφή θέματα Νόμου (Ν.25(Ι)/2011), για τα έτη 2015-2016.Υπουργείο Υγείαςε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 202Σχετική Ανακοίνωση
76.60712/3/20141412Τροποποίηση του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρία για Απόκτηση Αυτοκινήτου.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 206Σχετική Ανακοίνωση
76.83323/4/20141423Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4398, ημερ. 23.5.2014, αρ. γνωστ. 196Σχετική Ανακοίνωση
76.83223/4/20141423Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99).Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4398, ημερ. 23.5.2014, αρ. γνωστ. 195Σχετική Ανακοίνωση
76.83123/4/20141423Αίτηση της Εταιρείας Α.Ι. Πογιατζής και Στυλιανού Λτδ (ΠΠΑ 302/11 – ΚΠ 8/11), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για ανέγερση πολυώροφης οικοδομής μεικτών χρήσεων, στην Ενορία Αγίων Ομολογητών, στο Δήμο Λευκωσίας.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4398, ημερ. 23.5.2014, αρ.γνωστ. 194Σχετική Ανακοίνωση
76.55626/2/20141426Αίτημα του Ταγματάρχη του Στρατού της Δημοκρατίας Χατζηιωάννου Ανδρέα για παραίτηση.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 163Σχετική Ανακοίνωση
76.54526/2/20141426Καταγγελία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 154Σχετική Ανακοίνωση
76.58026/2/20141426Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας της Κτήσεως Κερδών από Παιγνίδια της ΟΠΑΠ ΑΕ και από το Κρατικό Λαχείο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 183Σχετική Ανακοίνωση
76.54926/2/20141426Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Πρόνοιας. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2014». Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 157Σχετική Ανακοίνωση
76.57326/2/20141426Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 177Σχετική Ανακοίνωση
76.55026/2/20141426Έκδοση διατάγματος για προσθήκη της παραγράφου 18 στον πίνακα Α του Πέμπτου Παραρτήματος των περί Φ.Π.Α. Νόμων του 2000 μέχρι 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 158Σχετική Ανακοίνωση
76.58326/2/20141426Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 186Σχετική Ανακοίνωση
76.55926/2/20141426Κήρυξη Αρχαίου Μνημείου Πρώτου Πίνακα στα Περβόλια της Επαρχίας Λάρνακας (Κ.Δ.Π. 98/2012).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 166Σχετική Ανακοίνωση
76.58226/2/20141426Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 185Σχετική Ανακοίνωση
76.56526/2/20141426Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στην Κοινότητα Παρσάτας της Επαρχίας Λάρνακας (Κ.Δ.Π. 28/2009).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 172Σχετική Ανακοίνωση
76.58626/2/20141426Παράταση της μετάθεσης του κ. Νίκου Χαραλάμπους, Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Βηρυτό.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 189Σχετική Ανακοίνωση
76.55226/2/20141426Οι περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμοί του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού του 2014.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 160Σχετική Ανακοίνωση
76.56426/2/20141426Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού (Κ.Δ.Π. 25/2009).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 171Σχετική Ανακοίνωση
76.56026/2/20141426Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Πρώτου Πίνακα στις Επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού (Κ.Δ.Π. 68/2012).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 167Σχετική Ανακοίνωση
76.56826/2/20141426Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου (Κ.Δ.Π. 67/2012).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 175Σχετική Ανακοίνωση
76.55526/2/20141426Αίτημα του Συνταγματάρχη του Στρατού της Δημοκρατίας Παπακωνσταντίνου Ανδρέα για παραίτηση.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 162Σχετική Ανακοίνωση
76.55726/2/20141426Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Πρώτου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας (Κ.Δ.Π. 141/2008).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 164Σχετική Ανακοίνωση
76.55426/2/20141426Αίτημα του Σμηναγού (ΜΑ) Λάμπρου Πέτρου για παράταση της άδειας απουσίας χωρίς απολαβές, για σκοπούς απασχόλησης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 161Σχετική Ανακοίνωση
76.56926/2/20141426Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου (Κ.Δ.Π. 140/2012).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 176Σχετική Ανακοίνωση
76.58826/2/20141426Οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων απασχόλησης των υπαλλήλων τους νόμοι.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 191Σχετική Ανακοίνωση
76.58526/2/20141426Παράταση της περιόδου ισχύος και της περιόδου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της προσφοράς του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και την Προμήθεια Εξοπλισμού για το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών» - Αρ. Διαγωνισμού ΥΕ/ΤΠΟ/4/2012.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 188Σχετική Ανακοίνωση
76.56626/2/20141426Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στην Κοινότητα Φοινί της Επαρχίας Λεμεσού (Κ.Δ.Π. 341/2011).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 173Σχετική Ανακοίνωση
76.54726/2/20141426Κυβερνητικές εγγυήσεις προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 155Σχετική Ανακοίνωση
76.56226/2/20141426Κήρυξη Αρχαίου Μνημείου Πρώτου Πίνακα στην Επαρχία Πάφου (Κ.Δ.Π. 24/2009).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 169Σχετική Ανακοίνωση
76.54826/2/20141426Καθορισμός του αριθμού των εισακτέων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 156Σχετική Ανακοίνωση
76.56726/2/20141426Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Κερύνειας (Κ.Δ.Π. 66/2012).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 174Σχετική Ανακοίνωση
76.55126/2/20141426Συμμετοχές Λειτουργών σε συναντήσεις στο εξωτερικό.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 159Σχετική Ανακοίνωση
76.57826/2/20141426Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 181Σχετική Ανακοίνωση
76.59028/2/20141428Διορισμός νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 193Σχετική Ανακοίνωση
76.57426/2/20141426Τερματισμός της άδειας απουσίας χωρίς απολαβές της κας Εμμανουέλας Λαμπριανίδη.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 178Σχετική Ανακοίνωση
76.58726/2/20141426Εκμίσθωση δασικής γης στο δάσος Αγίας Νάπας με σκοπό τη δημιουργία Γηπέδου Γκολφ.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 190Σχετική Ανακοίνωση
76.58426/2/20141426Προώθηση Κανονισμών Προσωπικού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. (Οι περί Σύστασης και Λειτουργίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμοί του 2014).Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 187Σχετική Ανακοίνωση
76.54426/2/20141426Αγορά οικήματος για στέγαση της Υπάτης Αρμοστείας της Δημοκρατίας στην Πρετόρια.Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 153Σχετική Ανακοίνωση
76.56326/2/20141426Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου (Κ.Δ.Π. 140/2008).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 170Σχετική Ανακοίνωση
76.57526/2/20141426Υπερπληρωμές μισθών σε στελέχη της Εθνικής Φρουράς που τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη στο Μαρί.Υπουργείο Άμυναςε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 179Σχετική Ανακοίνωση
76.55826/2/20141426Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Πρώτου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας, Λεμεσού και Πάφου (Κ.Δ.Π. 260/2012).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 165Σχετική Ανακοίνωση
76.58126/2/20141426Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο αναφορικά με την επέκταση της υποχρέωσης του υπολογισμού του καταβλητέου φόρου (αυτοφορολογία) σε όλα τα πρόσωπα. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 184Σχετική Ανακοίνωση
76.58926/2/20141426Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμος του 2014».Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 192Σχετική Ανακοίνωση
76.57926/2/20141426Νομοσχέδια που τροποποιούν τον περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο και τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο αναφορικά με την απαγόρευση αποξένωσης ακινήτου όταν οφείλονται φόροι. Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 182Σχετική Ανακοίνωση
76.56126/2/20141426Κήρυξη Αρχαίου Μνημείου Πρώτου Πίνακα στις Επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού (Κ.Δ.Π. 160/2012).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 168Σχετική Ανακοίνωση
76.57726/2/20141426Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2014.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 180Σχετική Ανακοίνωση
76.51920/2/20141520Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας για τη Διατήρηση των Κητωδών στη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και την Παρακείμενη Ζώνη του Ατλαντικού (ACCOBAMS) (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 142Σχετική Ανακοίνωση
76.46713/2/20141513Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου – Συγχρηματοδότηση Έργων των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 100Σχετική Ανακοίνωση
76.51420/2/20141520Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 137Σχετική Ανακοίνωση
76.53420/2/20141520Έκθεση Ερευνώντα Λειτουργού για τη διεξαγωγή έρευνας για πιθανή διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από τον κ. Χρίστο Μαληκκίδη, Γενικό Διευθυντή στο Υπουργείο Άμυνας.Υπουργικό Συμβούλιοε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 148Σχετική Ανακοίνωση
76.52120/2/20141520Οι περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 144Σχετική Ανακοίνωση
76.51220/2/20141520Σχέδιο παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους €300 εκ. προς τις Κυπριακές Τράπεζες για τη σύναψη δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.Υπουργείο Οικονομικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 135Σχετική Ανακοίνωση
76.47313/2/20141513Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ για Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων Ουσιών και των Πρόδρομών τους, της Παράνομης Μετανάστευσης και Άλλων Ποινικών Αδικημάτων.Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεωςε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 106Σχετική Ανακοίνωση
76.47413/2/20141513Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εξωτερικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 107Σχετική Ανακοίνωση
76.46813/2/20141513Αιτήματα Ένωσης Δήμων – Κατάργηση της χορηγίας ύψους €8,543 κατ’ ανώτατο όριο, έναντι του καταβλητέου δασμού για αγορά αυτοκινήτου από τους Δημάρχους.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 101Σχετική Ανακοίνωση
76.48513/2/20141513Διορισμός μελών της Επιτροπής Μνημείων (2014-2017).Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 116Σχετική Ανακοίνωση
76.51520/2/20141520Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 138Σχετική Ανακοίνωση
76.48813/2/20141513Ανάπτυξη Γηπέδων Γκολφ στην Κύπρο.Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 119Σχετική Ανακοίνωση
76.51820/2/20141520Τροποποίηση της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Σύμβαση PIC).Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 141Σχετική Ανακοίνωση
76.51620/2/20141520Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 139Σχετική Ανακοίνωση
76.48313/2/20141513Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές.Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργωνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 114Σχετική Ανακοίνωση
76.53320/2/20140220Έγκριση αιτήσεων για την παραχώρηση, εκχώρηση, ανταλλαγή ή εκμίσθωση κρατικής γης ως και την παροχή διόδου μέσω κρατικής γης.Υπουργείο Εσωτερικώνε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 147Σχετική Ανακοίνωση
76.49813/2/20141513Το περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Κάθετες Συμφωνίες και Εναρμονισμένες Πρακτικές) Διάταγμα του 2014.Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 125Σχετική Ανακοίνωση
76.48413/2/20141513Διορισμός μελών της Επιτροπής Μουσείων που έχει εγκαθιδρυθεί δυνάμει του άρθρου 11 του περί της Αναγνώρισης των Ιδιωτικών Μουσείων και των Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμου.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού