Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
95.383 19/10/2023 Παραχώρηση κρατικής χορηγίας προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου για διοργάνωση του Διεθνούς Αγώνα Πλαγιολίσθησης στην Κύπρο “Drift Kings Europe Final”, 21-22 Οκτωβρίου 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 510
Acrobat Reader File 95.383.pdf
95.390 19/10/2023 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας – Μέρος του δημόσιου δρόμου τεμάχιο με αρ. 477 (νυν τεμάχιο 552), Φ/Σχ. 54/42.5.IV, Μέσα Γειτονιά, που απαλλοτριώθηκε για τη βελτίωση του κόμβου Μέσα Γειτονιάς του Παρακαμπτηρίου Λεμεσού (Συμβόλαιο αρ. PS/D/15). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 516
Acrobat Reader File 95.390.pdf
95.338 11/10/2023 Άδεια άνευ απολαβών σε μέλος της Αστυνομίας για εργοδότηση του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 489
Acrobat Reader File 95.338.pdf
95.364 11/10/2023 Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος 2024 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 500
Acrobat Reader File 95.364.pdf
95.384 19/10/2023 Προϋπολογισμός Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2024 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2024 – 2026. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 511
Acrobat Reader File 95.384.pdf
95.355 11/10/2023 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων 369, 385 και 386, του φ/σχ. 25/51, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 2251 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, στην Ενορία Πόλις Χρυσοχούς, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 493
Acrobat Reader File 95.355.pdf
95.371 19/10/2023 Διαπίστευση της Dr. Lindiwe Gail Msengana – Ndlela ως νέας Ύπατης Αρμοστού της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 505
Acrobat Reader File 95.371.pdf
95.330 11/10/2023 Αίτημα παράτασης απόσπασης της κας Άντρης Κατωμονιάτου Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας Α’, Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στο Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Βερολίνου Κυπριακή Πρεσβεία Βερολίνου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 481
Acrobat Reader File 95.330.pdf
95.389 19/10/2023 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από εξήντα τέσσερις σε εβδομήντα μήνες για προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργική υποστήριξη συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε διάφορα σημεία του Οδικού Δικτύου της Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 515
Acrobat Reader File 95.389.pdf
95.337 11/10/2023 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2024 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΜΔΠ) 2024 – 2026. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 488
Acrobat Reader File 95.337.pdf
95.359 11/10/2023 Αντικατάσταση μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής που καθιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 των περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμων του 2021 και 2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 497
Acrobat Reader File 95.359.pdf
95.393 19/10/2023 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. β)Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. γ)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκαταστάσεις Υγρών Πετρελαιοειδών) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 519
Acrobat Reader File 95.393.pdf
95.341 11/10/2023 Εξασφάλιση αδειών χρήσης κρατικών/τουρκοκυπριακών γαιών που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς – Αιτήματα των καλλιεργητών στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για επιδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 491
Acrobat Reader File 95.341.pdf
95.398 19/10/2023 Πακέτο Μέτρων Αντιμετώπισης των Πληθωριστικών Πιέσεων, Στήριξης των Πληγέντων Εισοδημάτων, Στεγαστικής Πολιτικής και Επιτάχυνσης Πράσινης Μετάβασης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 524
Acrobat Reader File 95.398.pdf
95.363 11/10/2023 Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν καταφύγει στην Αρμενία από το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 499
Acrobat Reader File 95.363.pdf
95.372 19/10/2023 Συμμετοχή της Κύπρου στην 42η Γενική Διάσκεψη της UNESCO Παρίσι, 7-22 Νοεμβρίου 2023. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 506
Acrobat Reader File 95.372.pdf
95.339 11/10/2023 Υλοποίηση των Συστάσεων της Επιτροπής Greco στο πλαίσιο του πέμπτου γύρου αξιολόγησης που αφορά Κεντρικές Κυβερνήσεις και Όργανα Επιβολής του Νόμου. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 490
Acrobat Reader File 95.339.pdf
95.331 11/10/2023 Προϋπολογισμός της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) για το έτος 2024 και το ΜΔΠ 2024 – 2026. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 482
Acrobat Reader File 95.331.pdf
95.394 19/10/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «O περί της Διαδικασίας Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Ποινές Στερητικές της Ελευθερίας ή Μέτρα Στερητικά της Ελευθερίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 520
Acrobat Reader File 95.394.pdf
95.357 11/10/2023 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου 503, του φ/σχ. 18/52, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 1400 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην κοινότητα Πάνω Πύργου, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 495
Acrobat Reader File 95.357.pdf
95.365 11/10/2023 Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας/Φύλαξης στα Κεντρικά Γραφεία, το Εξεταστικό Κέντρο της Υπηρεσίας Ασύλου και στα Κέντρα Υποδοχής/Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Ασύλου αρ. ΥΑ/80/2021 – Παράταση της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 501
Acrobat Reader File 95.365.pdf
95.375 19/10/2023 Διορισμός Προέδρου και μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής στα πλαίσια των περί Θεραπείας Κατηγορουμένων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμων του 2016 και 2017. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 509
Acrobat Reader File 95.375.pdf
95.392 19/10/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 518
Acrobat Reader File 95.392.pdf
95.386 19/10/2023 Αναστολή της διάθεσης/πώλησης του ακινήτου με αρ. εγγραφής 0/9082 από την Altamira και απόκτησή του από την Κυπριακή Δημοκρατία για χρήση του από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Θεράποντος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 513
Acrobat Reader File 95.386.pdf
95.388 19/10/2023 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2023. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 514
Acrobat Reader File 95.388.pdf
95.332 11/10/2023 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2024 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2025 – 2026. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 483
Acrobat Reader File 95.332.pdf
95.361Α 11/10/2023 Συνομολόγηση Συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργείου Υγείας και του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 498
Acrobat Reader File 95.361Α.pdf
95.334 11/10/2023 Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 485
Acrobat Reader File 95.334.pdf
95.354 11/10/2023 Αναθεωρημένος Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομικό έτος 2023. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 492
Acrobat Reader File 95.354.pdf
95.385 19/10/2023 Προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2024 και το ΜΔΠ 2024-2026. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 512
Acrobat Reader File 95.385.pdf
95.395 19/10/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 521
Acrobat Reader File 95.395.pdf
95.397 19/10/2023 Προτάσεις που υποβάλλονται από Υπουργεία/Υφυπουργεία στο Υπουργικό Συμβούλιο και αφορούν στον προγραμματισμό/υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης/ ψηφιοποίησης/ ψηφιακοποίησης/ ψηφιακού μετασχηματισμού/κυβερνοασφάλειας/προώθησης ψηφιακού εγγραματισμού/έρευνας & καινοτομίας. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 523
Acrobat Reader File 95.397.pdf
95.356 11/10/2023 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς μέρους των τεμαχίων 861 και 862 του φ/σχ. 26/6343V01, Τμήμα 1, συνολικής εκτάσεως 392 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, στην Ενορία Πόλις Χρυσοχούς, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 494
Acrobat Reader File 95.356.pdf
95.391 19/10/2023 α)Σχέδιο για την κατεδάφιση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών για υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. β)Σχέδιο για την κατεδάφιση με σκοπό τη μετεγκατάσταση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 517
Acrobat Reader File 95.391.pdf
95.335 11/10/2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 486
Acrobat Reader File 95.335.pdf
95.358 11/10/2023 Διορισμός Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 496
Acrobat Reader File 95.358.pdf
95.366 11/10/2023 Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στα Κέντρα Υποδοχής/Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Ασύλου στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας (Κοκκινοτριμιθιά, Κοφίνου και Μενόγεια) αρ. ΥΑ/04/2022 – Παράταση της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 502
Acrobat Reader File 95.366.pdf
95.333 11/10/2023 Παραχώρηση κατά χάριν οικονομικής βοήθειας στον κ. Δημήτρη Νικολάου για απόκτηση κατοικίας στις Πάνω Κυβίδες λόγω των ιδιάζουσων συνθηκών της οικογένειας του (πενταμελής οικογένεια με δίδυμα ΑΜΕΑ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 484
Acrobat Reader File 95.333.pdf
95.374 19/10/2023 Οι περί του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών – Θέση Μηχανικού/Κυβερνήτη Σκάφους (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 508
Acrobat Reader File 95.374.pdf
95.373 19/10/2023 Διορισμός μελών της Εφορείας Αρμενικών Σχολείων Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 507
Acrobat Reader File 95.373.pdf
95.396 19/10/2023 Συνομολόγηση συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργείου Υγείας και του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 522
Acrobat Reader File 95.396.pdf
95.336 11/10/2023 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το έτος 2023 – 2024 (1/10/2023 – 30/09/2024). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 487
Acrobat Reader File 95.336.pdf
95.368 11/10/2023 Απασχόληση Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) στις υφιστάμενες αρχές αδειοδότησης της ανάπτυξης με στόχο την επιτυχή έναρξη λειτουργίας των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 504
Acrobat Reader File 95.368.pdf
95.367 11/10/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Σχολικών Εφορειών Νόμος του 2023». Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4872, ημερ. 5.7.2024, αρ. γνωστ. 503
Acrobat Reader File 95.367.pdf
95.326 4/10/2023 Μετάθεση κ. Παύλου Κόμπου, Πληρεξούσιου Υπουργού, στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι ως Αρχηγού Διπλωματικής Αποστολής. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 449
Acrobat Reader File 95.326.pdf
95.305 4/10/2023 Διαπίστευση του κ. Vasco SAMUPOFU ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Ναμίμπια στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα τη Βιέννη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 431
Acrobat Reader File 95.305.pdf
95.324 4/10/2023 Υλοποίηση των Συστάσεων της Επιτροπής Greco στο πλαίσιο του πέμπτου γύρου αξιολόγησης που αφορά Κεντρικές Κυβερνήσεις και Όργανα Επιβολής του Νόμου. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 447
Acrobat Reader File 95.324.pdf
95.304 4/10/2023 Διορισμός του κ Χριστόδουλου Έλληνα ως νέου Επίτιμου Προξένου της Ουκρανίας στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 430
Acrobat Reader File 95.304.pdf
95.312 4/10/2023 Υπαναχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ιράκ αναφορικά με την Εξαίρεση της Απαίτησης Θεώρησης Εισόδου για κατόχους Διπλωματικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 436
Acrobat Reader File 95.312.pdf
95.322 4/10/2023 Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας της Νίκης Μ. Φοιτίδου στο Κράτος. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 445
Acrobat Reader File 95.322.pdf
95.320 4/10/2023 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το έτος 2023. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 444
Acrobat Reader File 95.320.pdf
95.319 4/10/2023 Ανανέωση της Σύμβασης Απασχόλησης των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥ.ΟΠ.) που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ.
Acrobat Reader File 95.319.pdf
95.314 4/10/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 438
Acrobat Reader File 95.314.pdf
95.313 4/10/2023 Αξιοποίηση μη δαπανηθέντων πιστώσεων από το κονδύλι που αφορά στην κρατική φοιτητική μέριμνα, για λήψη πρόσθετων μέτρων κοινωνικής στήριξης των φοιτητών/τριών – Επιδόματα σε οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών/τριών και σε επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών/τριών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 437
Acrobat Reader File 95.313.pdf
95.315 4/10/2023 Διάταγμα με τίτλο «Το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Έβδομου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 439
Acrobat Reader File 95.315.pdf
95.325 4/10/2023 Πρόληψη και αντιμετώπιση της Βίας και Παραβατικότητας στο σχολείο και μέτρα αντιμετώπισής τους από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 448
Acrobat Reader File 95.325.pdf
95.306 4/10/2023 Διαπίστευση του κ. Augusto Arthur Antonio DA SILVA ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 432
Acrobat Reader File 95.306.pdf
95.316 4/10/2023 Πρόοδος υλοποίησης στόχων και ορόσημων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) – 2Ο, 3Ο, 4Ο αίτημα πληρωμής για καταβολή χορηγίας και 1ο αίτημα πληρωμής για εκταμίευση δανείου από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ). Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 440
Acrobat Reader File 95.316.pdf
95.317 4/10/2023 Παράταση της απασχόλησης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, Υπουργείο Εσωτερικών για το έργο της «Βελτίωσης και Εκσυγχρονισμού της Οικονομικής Διαχείρισης των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 441
Acrobat Reader File 95.317.pdf
95.318 4/10/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ.442
Acrobat Reader File 95.318.pdf
95.307 4/10/2023 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) για το 2024 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2024-2026. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 433
Acrobat Reader File 95.307.pdf
95.310 4/10/2023 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 128/2022), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 435
Acrobat Reader File 95.310.pdf
95.323 4/10/2023 Ανάθεση στην Επίτροπο Νομοθεσίας της σύνταξης Νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του περί Θανατικών Ανακριτών Νόμου, ΚΕΦ.153. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 446
Acrobat Reader File 95.323.pdf
95.309 4/10/2023 Διορισμός Βοηθού Λειτουργού στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 434
Acrobat Reader File 95.309.pdf
95.616 7/12/2023 Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4867, ημερ. 31.5.2024, αρ. γνωστ. 450
Acrobat Reader File 1402-2023.pdf
95.301 27/9/2023 Προϋπολογισμός 2024 – Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2024 – 2026. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4866, ημερ. 24.5.2024, αρ. γνωστ. 417
Acrobat Reader File 95.301.pdf
95.248 13/9/2023 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού με αρ. ΓΛ 1/2022 για την «Παροχή Υπηρεσιών Διεκπεραίωσης Ηλεκτρονικών Συναλλαγών του Δημοσίου» για έξι μήνες. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 369
Acrobat Reader File 95.248.pdf
95.292 26/9/2023 Το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Ατόμου και Καταβολής Οφειλόμενου Φόρου για το Φορολογικό Έτος 2022) (Αρ.2) Διάταγμα του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 406
Acrobat Reader File 95.292.pdf
95.205 30/8/2023 Διορισμός νέων μελών της Εθνικής Επιτροπής για την Προστασία, Προαγωγή και Υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 332
Acrobat Reader File 95.205.pdf
95.191 30/8/2023 Ανανέωση τοποθέτησης στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κας Έφης Αργυρίδου – Μυλωνά, υπάλληλου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 325
Acrobat Reader File 95.191.pdf
95.295 26/9/2023 «Οι περί της Εξαγωγής, Διαμεσολάβησης και Παροχής Τεχνικής Βοήθειας σε σχέση με Ελεγχόμενο Είδος (Στρατιωτικός Εξοπλισμός) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 409
Acrobat Reader File 95.295.pdf
95.253 13/9/2023 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 374
Acrobat Reader File 95.253.pdf
95.269 20/9/2023 Οι περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας – Θέση Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 386
Acrobat Reader File 95.269.pdf
95.285 26/9/2023 Εγκύκλιος Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 137 και ημερ. 21/06/2018 - Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Ενημέρωση Υπουργικού Συμβουλίου για τις περιόδους 01/07/2022 – 31/12/2022 και 01/01/2023 – 30/06/2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 399
Acrobat Reader File 95.285.pdf
95.283 20/9/2023 Μνημόνιο Συναντίληψης στον Τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Καζακστάν. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 398
Acrobat Reader File 95.283.pdf
95.214 6/9/2023 Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων Εφαρμογής για τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1107/2006) Κανονισμοί του 2023». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 338
Acrobat Reader File 95.214.pdf
95.258 13/9/2023 Επίδομα Εκπαιδευτικού που εργάζεται στο Νηπιαγωγείο Ριζοκαρπάσου. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 376
Acrobat Reader File 95.258.pdf
95.226 6/9/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 348
Acrobat Reader File 95.226.pdf
95.246 13/9/2023 Αναθεώρηση του Σχεδίου Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 367
Acrobat Reader File 95.246.pdf
95.298 26/9/2023 Ανασύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση των Σπανίων Νοσημάτων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 411
Acrobat Reader File 95.298.pdf
95.202 30/8/2023 Προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Διεθνή Σύμβαση του Χόνγκ Κόνγκ για την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση των πλοίων του 2009. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 329
Acrobat Reader File 95.202.pdf
95.193 30/8/2023 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης – Ανάκληση Αποφάσεων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 326
Acrobat Reader File 95.193.pdf
95.266 20/9/2023 Οι περί της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Νομικού Λειτουργού Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 383
Acrobat Reader File 95.266.pdf
95.299 26/9/2023 Αγορά από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης πέντε κατοικιών και εκχώρηση της χρήσης τους στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες στην ανεξάρτητη διαβίωση. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 412
Acrobat Reader File 95.299.pdf
95.210 6/9/2023 Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη 2019 – 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 334
Acrobat Reader File 95.210.pdf
95.262 13/9/2023 Έργα σταθεροποίησης του εδάφους στην Κοινότητα Πισσουρίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 380
Acrobat Reader File 95.262.pdf
95.233 6/9/2023 Παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές σε Εκπαιδευτή Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 355
Acrobat Reader File 95.233.pdf
95.281 20/9/2023 Έγκριση των τροποποιήσεων που επέφερε στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου η Αναθεωρητική Διάσκεψη της Χάγης της 26ης Νοεμβρίου 2015, η Αναθεωρητική Διάσκεψη της Νέας Υόρκης της 14ης Δεκεμβρίου, 2017 και η Αναθεωρητική Διάσκεψη της Χάγης της 6ης Δεκεμβρίου 2019 και που υιοθετήθηκαν από την Δημοκρατία. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 396
Acrobat Reader File 95.281.pdf
95.194 30/8/2023 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 327
Acrobat Reader File 95.194.pdf
95.273 20/9/2023 α)Μεταφορά αρμοδιότητας για τα Ανοικτά Δεδομένα από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. β)Μεταφορά αρμοδιοτήτων για θέματα ΤΑΙΕΧ/Twinning από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 390
Acrobat Reader File 95.273.pdf
95.215 6/9/2023 Κήρυξη αρχαίου μνημείου Δεύτερου Πίνακα – Ο χώρος και τα κατάλοιπα των εκκλησιών και η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στην Κοινότητα Ορμήδειας, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 339
Acrobat Reader File 95.215.pdf
95.239 13/9/2023 Διαπίστευση της κας Gemma Cano Berné ως νέας Πρέσβειρας του Πριγκιπάτου της Ανδόρρας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 361
Acrobat Reader File 95.239.pdf
95.250 13/9/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Τροποποιητικού Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Νόμος (Αρ.1) του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 371
Acrobat Reader File 95.250.pdf
95.270 20/9/2023 Οι περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας – Θέση Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 387
Acrobat Reader File 95.270.pdf
95.268 20/9/2023 Ανανέωση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης εντός της Δημοτικής Περιοχής Πέγειας της Επαρχίας Πάφου (Περιοχές Τοξεύτρας και Αγίου Γεωργίου). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 385
Acrobat Reader File 95.268.pdf
95.290 26/9/2023 Διορισμός Κύπριου Αντιπροέδρου και μέλους της Διοικούσας Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 404
Acrobat Reader File 95.290.pdf
95.224 6/9/2023 Υιοθέτηση Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 346
Acrobat Reader File 95.224.pdf
95.218 6/9/2023 Μεταρρύθμιση στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για μη εξυπηρετούμενα δάνεια (C.35R2). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 342
Acrobat Reader File 95.218.pdf
95.195 30/8/2023 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει του άρθρου 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 328
Acrobat Reader File 95.195.pdf
95.252 13/9/2023 Έγκριση προγραμματικών εγγράφων Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 373
Acrobat Reader File 95.252.pdf
95.254 13/9/2023 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης – Ανάκληση Απόφασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 375
Acrobat Reader File 95.254.pdf
95.223 6/9/2023 Εγγραφή κοινοτικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Αγίας Ειρήνης Κανναβιών στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου και διάθεση της ιδιοκτησίας για έργο δημόσιας ωφέλειας, σύμφωνα με το εδάφιο (γ)(ν) του άρθρου 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου (Κεφ.224). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 345
Acrobat Reader File 95.223.pdf
95.274 20/9/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ηλεκτρονικής Έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 391
Acrobat Reader File 95.274.pdf
95.227 6/9/2023 Κήρυξη κρατικής (χαλίτικης) γης σε Κρατικό Δάσος, στις Κοινότητες Μάμμαρι και Κοκκινοτριμιθιάς. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 349
Acrobat Reader File 95.227.pdf
95.293 26/9/2023 Κηδεία Δημοσία Δαπάνη αποβιώσαντα ΣΥΠ Αρχισμηνία Βασίλειου Μπράντου. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 407
Acrobat Reader File 95.293.pdf
95.296 26/9/2023 Παροχή οικονομικής βοήθειας στα Κοινοτικά Συμβούλια των εγκλωβισμένων για καταπολέμηση της ποντίκας, για το έτος 2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 410
Acrobat Reader File 95.296.pdf
95.216 6/9/2023 Κήρυξη αρχαίων μνημείων Δεύτερου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου, Αμμοχώστου και Κερύνειας – Αλακάτι, αυλάκι και δεξαμενή στην Ποταμιά, «Βρύση της Μαγκούς» στο Φαρμακά, Βρύση στα Πυργά Λάρνακας, βρύση και τοίχος αντιστήριξης στη Δωρά, νερόμυλος στην Ακαπνού και Ποταμίτισσα, ελιόμυλος στον Άγιο Θεόδωρο Λεμεσού, «Βρύση του Γερόλακκου» στην Τσάδα, ερείπια κελιού και ναός/σπήλαιο στη Δρούσεια, αρχαία εγκατάσταση στην τοποθεσία Μαυροβούνια στην Μακούντα, κατάλοιπα αρχαίου ιερού στην Άχνα, αρχαίος οικισμός και νεκροταφείο στην τοποθεσία Αντριού στο Αυγόρου και ερείπια εκκλησίας Αγίου Θεοδώρου και Αγίας Μαρίνας στον Κορμακίτη. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 340
Acrobat Reader File 95.216.pdf
95.247 13/9/2023 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 368
Acrobat Reader File 95.247.pdf
95.272 20/9/2023 Εφαρμογή συστήματος αναμονής και κλήσεων (on call) στις Τράπεζες Αίματος των Γενικών Νοσοκομείων Πάφου και Αμμοχώστου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 389
Acrobat Reader File 95.272.pdf
95.282 20/9/2023 Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 397
Acrobat Reader File 95.282.pdf
95.243 13/9/2023 Οι περί Γενικού Λογιστηρίου – Θέσεις Λειτουργού Λογιστηρίου Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Α’ και Επιθεωρητή Λογαριασμών Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 365
Acrobat Reader File 95.243.pdf
95.231 6/9/2023 Θεσμοθέτηση Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης Σύνθεση Συντονιστικής Επιτροπής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 353
Acrobat Reader File 95.231.pdf
95.260 13/9/2023 Πορεία Υλοποίησης Μέτρων/Δράσεων για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 378
Acrobat Reader File 95.260.pdf
95.222 6/9/2023 Εκχώρηση ενάσκησης εξουσιών από το Υπουργικό Συμβούλιο προς τον Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Κ.Χ.Τ. 06.03.001.001.001). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 344
Acrobat Reader File 95.222.pdf
95.234 6/9/2023 Εργοδότηση σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της εφαρμογής των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2020. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 356
Acrobat Reader File 95.234.pdf
95.211 6/9/2023 Διάλυση του Αρδευτικού Τμήματος «Μανδριά» της Κοινότητας Μανδριών της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 335
Acrobat Reader File 95.211.pdf
95.236 6/9/2023 Έργα σταθεροποίησης του εδάφους στην περιοχή «Λίμνες» στην Κοινότητα Πισσουρίου. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 358
Acrobat Reader File 95.236.pdf
95.245 13/9/2023 Οι περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικοί) Νόμοι του 2004 έως 2020. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 366
Acrobat Reader File 95.245.pdf
95.230 6/9/2023 Οι περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 352
Acrobat Reader File 95.230.pdf
95.229 6/9/2023 Περιφερειακό Σχέδιο Υδατοπρομήθειας Αγίας Παρασκευής (Σύμπλεγμα Ημιορεινών Κοινοτήτων) – Παραχώρηση ποσοτήτων νερού στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 351
Acrobat Reader File 95.229.pdf
95.217 6/9/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2023». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 341
Acrobat Reader File 95.217.pdf
95.232 6/9/2023 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί της Βασικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας και του Παγκόσµιου Οργανισμού Υγείας για την ίδρυση Γραφείου Χώρας του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Κυρωτικός) Νόμος του 2023. β)Ο περί της Συμφωνίας Παραχώρησης Δωρεάς μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την δημιουργία Γραφείου Χώρας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Κυρωτικός) Νόμος του 2023. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 354
Acrobat Reader File 95.232.pdf
95.241 13/9/2023 Παράλληλες διαπιστεύσεις του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ανδρέα Ιγνατίου, με έδρα τη Βιέννη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 363
Acrobat Reader File 95.241.pdf
95.242 13/9/2023 Σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Μπενίν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 364
Acrobat Reader File 95.242.pdf
95.300 26/9/2023 Κηδεία δημοσία δαπάνη του Ξενοφώντος Καλλή. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 413
Acrobat Reader File 95.300.pdf
95.294 26/9/2023 Διαχείριση χώρου Κρατικής Έκθεσης. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 408
Acrobat Reader File 95.294.pdf
95.286 26/9/2023 Απονομή Στρατιωτικών Μεταλλίων σε Αξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 400
Acrobat Reader File 95.286.pdf
95.249 13/9/2023 Το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Πέμπτου και Έκτου Παραρτήματος) (Αρ.2) Διάταγμα του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 370
Acrobat Reader File 95.249.pdf
95.280 20/9/2023 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Προστατευτικών Μέτρων κατά των Επιβλαβών για τα Φυτά Οργανισμών Νόμος του 2023. β)Οι περί Προστατευτικών Μέτρων κατά των Επιβλαβών για τα Φυτά Οργανισμών (Καθορισμός Τελών) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 395
Acrobat Reader File 95.280.pdf
95.212 6/9/2023 Αναβάθμιση της μισθολογικής κλίμακας της κατειλημμένης θέσης Βοηθού Γραφείου στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, από την κλίμακα Α1, Α2 και Α5(ii) στην κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii) (προσωπική βάση). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 336
Acrobat Reader File 95.212.pdf
95.189 30/8/2023 Διορισμός της κ. Susana Laghezza στη θέση Επίτιμης Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης, με προξενική αρμοδιότητα σε όλη τη χώρα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 323
Acrobat Reader File 95.189.pdf
95.238 13/9/2023 Διαπίστευση της κας Ava Atzum Arévalo Tribouiller de Moscoso ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Γουατεμάλας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 360
Acrobat Reader File 95.238.pdf
95.235 6/9/2023 Ανανέωση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή της Κοινότητας Πισσουρίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 357
Acrobat Reader File 95.235.pdf
95.263 13/9/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023» που προβλέπει τη μείωση έκτακτης αμυντικής εισφοράς που παρακρατείται επί των τόκων εισπρακτέων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 381
Acrobat Reader File 95.263.pdf
95.209 30/8/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 333
Acrobat Reader File 95.209.pdf
95.221 6/5/2023 Ανάθεση πρόσθετων ειδικών καθηκόντων στο Κοινοτικό Συμβούλιο Λυμπιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 343
Acrobat Reader File 95.221.pdf
95.204 30/8/2023 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 331
Acrobat Reader File 95.204.pdf
95.276 20/9/2023 Οι περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Γενικοί Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 393
Acrobat Reader File 95.276.pdf
95.261Α 13/9/2023 Μέτρα πρόληψης των κινδύνων πυρκαγιών σε μονάδες αποβλήτων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 379
Acrobat Reader File 95.261Α.pdf
95.279 20/9/2023 Καταβολή ενισχύσεων μέσω του Εθνικού Πλαισίου Πυρκαγιών και του Σχεδίου των Αγρινών, καθώς και ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) μέσω του Κανονισμού 1408/2013, για ζημιές σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κατά τα έτη 2022 και 2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 394
Acrobat Reader File 95.279.pdf
95.236A 6/9/2023 Ενέργειες και μέτρα διαχείρισης της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 359
Acrobat Reader File 95.236Α.pdf
95.265 20/9/2023 Οι περί της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Νομικού Λειτουργού Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 382
Acrobat Reader File 95.265.pdf
95.228 6/9/2023 Έγκριση Δημοσίευσης Γνωστοποίησης Απαλλοτριώσεως για τον Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στον Δήμο Παραλιμνίου, ο οποίος έχει αποκατασταθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 350
Acrobat Reader File 95.228.pdf
95.267 20/9/2023 Ανανέωση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, στην κοινότητα Μενοίκου, της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 384
Acrobat Reader File 95.267.pdf
95.190 30/8/2023 Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού 2ης Τάξεως (Κτηματολογίου), Κτηματολογικού Λειτουργού 2ης Τάξεως (Χαρτογραφίας/Φωτολιθογραφίας), Κτηματολογικού Λειτουργού 2ης Τάξεως (Χωρομετρίας) και Κτηματολογικού Γραφέα Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 324
Acrobat Reader File 95.190.pdf
95.289 26/9/2023 Τερματισμός αναπληρωτικού διορισμού της κας Φρόσως Νικολάου Καπιρή από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 403
Acrobat Reader File 95.289.pdf
95.259 13/9/2023 Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 377
Acrobat Reader File 95.259.pdf
95.291 26/9/2023 α)Μεταφορά αρμοδιότητας για τα Ανοικτά Δεδομένα από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. β)Μεταφορά αρμοδιοτήτων για θέματα ΤΑΙΕΧ/Twinning από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 405
Acrobat Reader File 95.291.pdf
95.271 20/9/2023 Υπογραφή Συμφωνίας Δανείου, ύψους μέχρι €369 εκ., με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των έργων και προγραμμάτων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 388
Acrobat Reader File 95.271.pdf
95.275 20/9/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης επί των Πλεοναζόντων Κερδών στους τομείς του Αργού Πετρελαίου, του Φυσικού Αερίου, του Γαιάνθρακα και των Διυλιστηρίων Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 392
Acrobat Reader File 95.275.pdf
95.188 30/8/2023 Διορισμός του κ. Νικόλα Λανίτη ως Επίτιμου Προξένου του Βασιλείου του Βελγίου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 322
Acrobat Reader File 95.188.pdf
95.213 6/9/2023 Αίτημα για τροποποίηση της Άδειας Χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Παλαιχωρίου της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 337
Acrobat Reader File 95.213.pdf
95.251 13/9/2023 Ορισμός Αρμόδιων Αρχών για Θέματα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και Θεωρήσεων και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 372
Acrobat Reader File 95.251.pdf
95.288 26/9/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Όρκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 402
Acrobat Reader File 95.288.pdf
95.203 30/8/2023 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για την παραχώρηση Άδειας Χρήσης Περιπτέρων Αρ. 3, 4 και 6 της Πλατείας Τροόδους, μέχρι τις 18.9.2024. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 330
Acrobat Reader File 95.203.pdf
95.240 13/9/2023 Διαπίστευση της κας Krisztina LAKOS ως νέας Πρέσβειρας της Ουγγαρίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 362
Acrobat Reader File 95.240.pdf
95.287 26/9/2023 «Οι περί της Εποπτείας της Αγοράς (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2023». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 401
Acrobat Reader File 95.287.pdf
95.225 6/9/2023 Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος εκμάθησης Γερμανικών. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4865, ημερ. 17.5.2024, αρ. γνωστ. 347
Acrobat Reader File 95.225.pdf
95.141 24/8/2023 Εγγραφή κοινοτικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Καλοπαναγιώτη στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλοπαναγιώτη και διάθεση της ιδιοκτησίας για έργο δημόσιας ωφέλειας, σύμφωνα με τα εδάφια (γ) και (δ) του άρθρου 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 280
Acrobat Reader File 95.141.pdf
95.157 24/4/2023 Διορισμός των επισήμων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Αμμοχώστου για την περίοδο από τις 19.8.2023 μέχρι την έναρξη ισχύος του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου του 2022 (Ν.37(Ι)/2022). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 291
Acrobat Reader File 95.157.pdf
95.181 24/8/2023 Επίσχεση του τεμαχίου με αρ. 328, του Φ/Σχ. 59/010503, Τμήμα 1, Α.Ε. 1/48531, στα Τσιφλικούδια Δήμο Λεμεσού για ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 305
Acrobat Reader File 95.181.pdf
95.176 24/8/2023 Σχεδιασμός/υλοποίηση πολιτικής για ενεργότερη εμπλοκή των ασθενών στην αξιολόγηση της εφαρμογής του ΓεΣΥ. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 302
Acrobat Reader File 95.176.pdf
95.177 24/8/2023 α) Νομοσχέδιο με τίτλο: «O περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». β) Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 303
Acrobat Reader File 95.177.pdf
95.171 24/8/2023 Καταβολή ενίσχυσης μέσω του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/316 της επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα – Ζημιές σε θερμοκήπια φράουλας που γειτνιάζουν με το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής «Πουρνάρα» (Θεόδωρος Τραχωνίτης). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 299
Acrobat Reader File 95.171.pdf
95.145 24/8/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Πλαίσιο για την ίδρυση της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2023». Ένταξη της Κύπρου στον Διεθνή Οργανισμό Ηλιακής Συμμαχίας, (International Solar Alliance - ISA). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 282
Acrobat Reader File 95.145.pdf
95.183 24/8/2023 Έκδοση Διατάγματος περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία για το 2023. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 307
Acrobat Reader File 95.183.pdf
95.173 24/8/2023 Σύσταση Επιτροπής Αναπροσαρμογής Κατώτατου Μισθού. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 300
Acrobat Reader File 95.173.pdf
95.182 24/8/2023 Παροχή «Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς» σε Εγκλωβισμένους και Επανεγκατασταθέντες. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 306
Acrobat Reader File 95.182.pdf
95.154 24/8/2023 Αναπροσαρμογή διοικητικών ορίων Κοινοτήτων Μαμωνιών και Χολετριών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 289
Acrobat Reader File 95.154.pdf
95.169 24/8/2023 Καταβολή έκτακτης κρατικής βοήθειας για στήριξη των γεωργών της Δυτικής Λευκωσίας για το αυξημένο κόστος παραγωγής. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 297
Acrobat Reader File 95.169.pdf
95.168 24/8/2023 Έγκριση Προγράμματος Μέτρων Εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 296
Acrobat Reader File 95.168.pdf
95.139 24/8/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 279
Acrobat Reader File 95.139.pdf
95.153 24/8/2023 Παράταση της ημερομηνίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης της κας Στέλλας Ρουσή, Ανώτερης Διοικητικού Λειτουργού, Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 288
Acrobat Reader File 95.153.pdf
95.148 24/8/2023 «Κατά χάριν» οικονομική βοήθεια προς το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Τοξότης για άτομα με νοητικές αναπηρίες. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 284
Acrobat Reader File 95.148.pdf
95.150 24/8/2023 Αίτημα Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας για σύναψη δανείου ύψους €48 εκ. από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για σκοπούς μερικής χρηματοδότησης της Γ’ Φάσης του Συστήματος Αποχετεύσεων Λάρνακας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 285
Acrobat Reader File 95.150.pdf
95.170 24/8/2023 Μέτρα για στήριξη γεωργικού τομέα. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 298
Acrobat Reader File 95.170.pdf
95.144 24/8/2023 Αίτημα για τροποποίηση της Άδειας Χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Πολιτικού από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 281
Acrobat Reader File 95.144.pdf
95.165 24/8/2023 Διοργάνωση στην Κύπρο της Διεθνούς Μουσικής Ολυμπιάδας 2024. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 294
Acrobat Reader File 95.165.pdf
95.167 24/8/2023 Κυκλικός κόμβος στη συμβολή του δρόμου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου με το δρόμο προς Κάτω Δευτερά. Επίσχεση προστατευτικής λωρίδας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 295
Acrobat Reader File 95.167.pdf
95.155 24/8/2023 Απαλλαγή Κοινοτικών Συμβουλίων από την υποχρέωση καταβολής συνεισφοράς για την εκτέλεση μικρών ώριμων αναπτυξιακών έργων που δεν περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2023 ή/και συνέχιση/ολοκλήρωση αναπτυξιακών έργων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 290
Acrobat Reader File 95.155.pdf
95.174 24/8/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 301
Acrobat Reader File 95.174.pdf
95.164 24/8/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί της Συμμετοχής Εθελοντών σε Επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης Νόμος του 2023. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 293
Acrobat Reader File 95.164.pdf
95.163 24/8/2023 Πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥ.ΟΠ.) στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 292
Acrobat Reader File 95.163μερος.pdf
95.151 24/8/2023 Ανάκληση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Ασκά. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 286
Acrobat Reader File 95.151.pdf
95.146 24/8/2023 Μέτρα αντιμετώπισης των πληθωριστικών πιέσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 283
Acrobat Reader File 95.146.pdf
95.137 24/8/2023 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 278
Acrobat Reader File 95.137.pdf
95.152 24/8/2023 Τροποποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου - Πίνακες Προόδου και Τροποποιήσεων Μέτρων ανά Υπουργείο/Υφυπουργείο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 287
Acrobat Reader File 95.152.pdf
95.180 24/8/2023 Ιεραρχική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 8(3) του περί Αρχαιοτήτων Νόμου κατά της απόφασης της Διευθύντριας του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ημερ. 4 Οκτωβρίου 2022, σχετικά με το τεμάχιο 22, Φ/Σχ. 56/10 στην Κοινότητα Αλαμινού, της Επαρχίας Λάρνακας – Αρ. Φακ. 21915. Υφυπουργείο Πολιτισμού ε.ε. 4862, ημερ. 26.4.2024, αρ, γνωστ. 304
Acrobat Reader File 95.180.pdf
95.192 30/8/2023 Ρύθμιση ευέλικτων μορφών εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 276
Acrobat Reader File 95.192-2.pdf
95.115 3/8/2023 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023. β)Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023. γ)Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 261
Acrobat Reader File 95.115.pdf
95.108 3/8/2023 Οι περί Τελωνείων – Θέση Βοηθού Τελωνείων 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Kανονισμοί του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 255
Acrobat Reader File 95.108.pdf
95.117 3/8/2023 Σχέδιο Χορηγιών για Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες 2023. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 263
Acrobat Reader File 95.117.pdf
95.124 3/8/2023 Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για Πάταξη της Σύλησης και της παράνομης Διακίνησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Υφυπουργείο Πολιτισμού ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 268
Acrobat Reader File 95.124.pdf
95.113 3/8/2023 Τροποποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 259
Acrobat Reader File 95.113.pdf
95.123 3/8/2023 Πρώτο Τροποποιητικό Παράρτημα στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας (Δημόσιες Οδοντιατρικές Υπηρεσίες) και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Οδοντιατρική Σχολή). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 267
Acrobat Reader File 95.123.pdf
95.120 3/8/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 266
Acrobat Reader File 95.120.pdf
95.106 3/8/2023 Παραχώρηση Εκπαιδευτικού Λειτουργού στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα η οποία θα αναλάβει καθήκοντα εξομοιούμενα με διπλωματικά. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 253
Acrobat Reader File 95.106μέρος.pdf
95.127 3/8/2023 Ανακαίνιση/ Συντήρηση Γραφείων της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη (MANY) και Γραφείων της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον – Απόφαση Επιτροπής των Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 271
ε.ε. 4870, ημερ. 21.6.2024, αρ. γνωστ. 472
Acrobat Reader File 95.127.pdf
95.107 3/8/2023 Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας – Διορισμός νέου Προσωπικού Αντιπροσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Μόνιμο Συμβούλιο της Γαλλοφωνίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 254
Acrobat Reader File 95.107.pdf
95.119 3/8/2023 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Ταμείου Λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) Αρ.1 για το 2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 265
Acrobat Reader File 95.119.pdf
95.129 3/8/2023 Πιλοτικό πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας με δεύτερο/η εκπαιδευτικό (Νηπιαγωγό) σε Δημόσια Νηπιαγωγεία. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 273
Acrobat Reader File 95.129.pdf
95.109 3/8/2023 Απονομή Στρατιωτικών Μεταλλίων σε μόνιμους και συμβασιούχους Υπαξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 256
Acrobat Reader File 95.109.pdf
95.111 3/8/2023 Κρατική Χορηγία προς την Παγκύπρια Οργάνωση Αποκαταστάσεως Παθόντων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 257
Acrobat Reader File 95.111.pdf
95.126 3/8/2023 Συμμετοχή της Κύπρου στην Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών 2023 (WRC-23) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ), Dubai, United Arab Emirates, 20 Νοεμβρίου – 15 Δεκεμβρίου 2023. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 270
Acrobat Reader File 95.126.pdf
95.105 3/8/2023 Παραχώρηση Eκπαιδευτικού Λειτουργού στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Μπρατισλάβα η οποία θα αναλάβει καθήκοντα εξομοιούμενα με διπλωματικά. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 252
Acrobat Reader File 95.105μέρος.pdf
95.130 3/8/2023 Παράταση εργοδότησης με σύμβαση συζύγων αξιωματικών εξ Ελλάδος που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά ή στην ΕΛΔΥΚ. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 274
Acrobat Reader File 95.130.pdf
95.112 3/8/2023 Επιλογή προσώπου στη θέση του Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Οργάνου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 258
Acrobat Reader File 95.112.pdf
95.116 3/8/2023 Κηδεία Δημοσία Δαπάνη αποβιώσαντα Εύελπι Γιώργου Χατζηιωνά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 262
Acrobat Reader File 95.116.pdf
95.114 3/8/2023 Τροποποίηση της περί ΦΠΑ νομοθεσίας για εναρμόνιση με τις Κοινοτικές Οδηγίες (ΕΕ) 2017/2455 και 2019/1995. α)Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. β)Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Ενδοκοινοτικές Εξ Αποστάσεως Πωλήσεις Αγαθών, για Παραδόσεις Αγαθών εντός της Δημοκρατίας που Πραγματοποιούνται Μέσω Ηλεκτρονικών Διεπαφών που Διευκολύνουν τις Παραδόσεις Αυτές και για Υπηρεσίες που Παρέχονται από Υποκείμενα στον Φόρο Πρόσωπα Εγκατεστημένα εντός της Δημοκρατίας αλλά μη Εγκατεστημένα στο Κράτος Μέλος Κατανάλωσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 260
Acrobat Reader File 95.114.pdf
95.131 3/8/2023 Σύνθεση Εκτελεστικού Συμβουλίου Έργων Παραχώρησης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 275
Acrobat Reader File 95.131.pdf
95.118 3/8/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 264
Acrobat Reader File 95.118.pdf
95.125 3/8/2023 Ιεραρχική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 8(3) του περί Αρχαιοτήτων Νόμου κατά της απόφασης της Διευθύντριας του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ημερ. 4 Οκτωβρίου 2022, σχετικά με το τεμάχιο 22, Φ/Σχ. 56/10 στην Κοινότητα Αλαμινού, της Επαρχίας Λάρνακας – Αρ. Φακ. 21915. Υφυπουργείο Πολιτισμού ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 269
Acrobat Reader File 95.125.pdf
95.128 3/8/2023 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Σχολείων. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4861, ημερ. 19.4.2024, αρ. γνωστ. 272
Acrobat Reader File 95.128.pdf
95.429 1/11/2023 Εφαρμογή Σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 224
Acrobat Reader File 95.429.pdf
95.544 21/11/2023 Διαδικασία υπόδειξης υποψηφίων της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκλογή Δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Αντικατάσταση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.854. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε.4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 225
Acrobat Reader File 95.544.pdf
95.025 5/7/2023 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) και στο Δήμο Λάρνακας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 171
Acrobat Reader File 95.025.pdf
95.052 12/7/2023 Αναθεώρηση της συνεισφοράς του Κοινοτικού Συμβουλίου Κακοπετριάς στην εκτέλεση αναπτυξιακών έργων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 189
Acrobat Reader File 95.052.pdf
95.051 12/7/2023 Δημιουργία Ανεξάρτητου Κέντρου Θαλασσαιμίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 188
Acrobat Reader File 95.051.pdf
95.024 5/7/2023 Ανανέωση της στελέχωσης της Στέγης Νεανίδων με Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 170
Acrobat Reader File 95.024.pdf
95.049 12/7/2023 Εθνικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών και για αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 186
Acrobat Reader File 95.049.pdf
95.015 5/7/2023 Τροποποίηση των Σχεδίων Επιδότησης Επιτοκίων για Νέα Στεγαστικά και Επιχειρηματικά Δάνεια. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 164
Acrobat Reader File 95.015.pdf
95.056 12/7/2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 193
Acrobat Reader File 95.056.pdf
95.047 12/7/2023 Σύσταση Συμβουλίου Μεταφορών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 184
Acrobat Reader File 95.047.pdf
95.039 12/7/2023 Παράταση της ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης των εγγράφων των αρχείων Φυσικών Ιατρικών Φακέλων Ασθενών (ΦΙΦΑ) των Κρατικών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας σε ψηφιακό αρχείο με ηλεκτρονικούς Φάκελους Ασθενών (η-ΦΑ) και αποστολή των η-ΦΑ στο σύστημα eOASIS του Υπουργείου Οικονομικών». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 177
Acrobat Reader File 95.039.pdf
95.041 12/7/2023 Οι περί των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας – Θέσεις Πρώτου Ειδικού Ψυχολόγου, Ανώτερου Ειδικού Ψυχολόγου και Ειδικού Ψυχολόγου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 179
Acrobat Reader File 95.041.pdf
95.044 12/7/2023 Μεταφορά έδρας της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου από τη Λάρνακα στο Παραλίμνι – Ανέγερση κτηρίου Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 182
Acrobat Reader File 95.044.pdf
95.040 12/7/2023 Τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Περιφερειακού Γραφείου της Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ίδρυση Γραφείου Χώρας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κύπρο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 178
Acrobat Reader File 95.040.pdf
95.016 5/7/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 165
Acrobat Reader File 95.016.pdf
95.055 12/7/2023 Πολιτική που διέπει την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που πλήττονται από θεομηνίες. Ζημιές από την τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ορεινές περιοχές της Επαρχίας Λάρνακας και Λεμεσού στις 3 και 4 Ιουλίου 2021 και την πυρκαγιά που έπληξε την Κοινότητα Τάλας στην Επαρχία Πάφου στις 26/6/2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 192
Acrobat Reader File 95.055.pdf
95.038 12/7/2023 Νόμος που Κυρώνει τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για την συμπαραγωγή ταινιών. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ισραήλ για την συμπαραγωγή ταινιών Νόμος του 2023». Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ.176
Acrobat Reader File 95.038.pdf
95.020 5/7/2023 Τοποθέτηση Στελεχών σε Πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό (Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας του Φόρουμ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ασφάλειας του ΟΑΣΕ). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 167
Acrobat Reader File 95.020.pdf
95.053 12/7/2023 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Συμπληρωματική Εθνική Ενίσχυση για Στήριξη Γεωργών για Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 190
Acrobat Reader File 95.053.pdf
95.045 12/7/2023 Αίτημα του Δήμου Ιδαλίου για πώληση του τεμαχίου με αρ. 1107, Φ/Σχ. 30/40 Ε1, Τμήμα 12, ιδιοκτησίας του Δήμου στον κ. Γιάννη Μουζά. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 183
Acrobat Reader File 95.045.pdf
95.054 12/7/2023 Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 191
Acrobat Reader File 95.054.pdf
95.042 12/7/2023 Τροποποίηση του «Σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων/ ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ)» Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 180
Acrobat Reader File 95.042.pdf
95.043 12/7/2023 Καταβολή εφάπαξ ποσού στους νεοεισερχόμενους μόνιμους υπαλλήλους στην Κρατική Υπηρεσία που έχουν αφυπηρετήσει, για συγκεκριμένους λόγους, σε στάδιο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 181
Acrobat Reader File 95.043.pdf
95.011 5/7/2023 Αλλαγή αναπληρωματικού μέλους στην Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) για την περίοδο 2020 - 2025. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ.160
Acrobat Reader File 95.011.pdf
95.012 5/7/2023 Οι περί του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας – Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Αεροναυτιλίας, Ανώτερου Λειτουργού Αεροναυτιλίας και Λειτουργού Αεροναυτιλίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 161
Acrobat Reader File 95.012.pdf
95.027 5/7/2023 Ετοιμασία, Συντονισμός και Παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων. Προέδρια της Δημοκρατίας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 173
Acrobat Reader File 95.027.pdf
95.014 5/7/2023 Σύστημα αναμονής και κλήσεων στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 163
Acrobat Reader File 95.014.pdf
95.013 5/7/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ.162
Acrobat Reader File 95.013.pdf
95.023 5/7/2023 Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα σε Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας για την περίοδο από 16η Ιουνίου 2023 έως 31η Ιουλίου 2023 και από 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως 31η Οκτωβρίου 2023. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 169
Acrobat Reader File 95.023.pdf
95.017 5/7/2023 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 166
Acrobat Reader File 95.017.pdf
95.061 12/7/2023 Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας/Φύλαξης στα Κεντρικά Γραφεία, το Εξεταστικό Κέντρο της Υπηρεσίας Ασύλου και στα Κέντρα Υποδοχής/Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Ασύλου αρ. ΥΑ/80/2021. Παράταση της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 196
Acrobat Reader File 95.061.pdf
95.059 12/7/2023 Αναπλήρωση της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 194
Acrobat Reader File 95.059.pdf
95.026 5/7/2023 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ.172
Acrobat Reader File 95.026.pdf
95.048 12/7/2023 Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την Αντιστάθμιση Ζημιών στον Τομέα της Γεωργίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 185
Acrobat Reader File 95.048.pdf
95.010 5/7/2023 Διαπίστευση του κ. Basheer Zoubi ως νέου Πρέσβη του Χασεμίτικου Βασιλείου της Ιορδανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 159
Acrobat Reader File 95.010.pdf
95.009 5/7/2023 Διαπίστευση του κ. Marek Szczepanowski ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ.158
Acrobat Reader File 95.009.pdf
95.060 12/7/2023 Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στα Κέντρα Υποδοχής/Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Ασύλου στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας (Κοκκινοτριμιθιά, Κοφίνου και Μενόγεια) αρ. ΥΑ/04/2022. Παράταση της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 195
Acrobat Reader File 95.060.pdf
95.021 5/7/2023 Αναβολή κατάταξης στην Εθνική Φρουρά λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ.168
Acrobat Reader File 95.021.pdf
95.028 5/7/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ.174
Acrobat Reader File 95.028.pdf
95.050 12/7/2023 Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων για την πρόληψη ζημιών καθώς και για αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από τα αγρινά. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 187
Acrobat Reader File 95.050.pdf
95.035 12/7/2023 Διορισμός του κ. Aessa Salah ως Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Καμπότζη, με προξενική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια της χώρας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 175
Acrobat Reader File 95.035.pdf
95.075 19/7/2023 Αίτημα για αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας της ΑΗΚ- Μετακίνηση επίγειου ηλεκτρικού Υποσταθμού Διανομής "ΟΙΚ. ΚΑΝΝΑΒΑ". Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 204
Acrobat Reader File 95.075.pdf
95.074 19/7/2023 Αίτημα για αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας της ΑΗΚ- Μετακίνηση επίγειου ηλεκτρικού Υποσταθμού Διανομής "MALOUDES". Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 203
Acrobat Reader File 95.074.pdf
95.073 19/7/2023 Υπογραφή και προσχώρηση στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Διεθνή Αποτελέσματα των Δικαστικών Πωλήσεων Πλοίων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 202
Acrobat Reader File 95.073.pdf
95.069 19/7/2023 Κρατική Χορηγία προς την Ένωση Συντακτών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 199
Acrobat Reader File 95.069.pdf
95.071 19/7/2023 Επαναλειτουργία Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Κορμακίτη. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 200
Acrobat Reader File 95.071.pdf
95.068 19/7/2023 Σύναψη Σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Σουλτανάτου του Ομάν για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την Πρόληψη της Φοροδιαφυγής σχετικά με τους Φόρους Εισοδήματος καθώς επίσης και του σχετικού Πρωτοκόλλου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 198
Acrobat Reader File 95.068.pdf
95.067 19/7/2023 Οι περί Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών) (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 197
Acrobat Reader File 95.067.pdf
95.079 19/7/2023 Μερική απόσπαση του κ. Ανδρέα Α. Γρηγορίου, Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 206
Acrobat Reader File 95.079.pdf
95.077 19/7/2023 Αντικατάσταση Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής Μαρίνων. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 205
Acrobat Reader File 95.077.pdf
95.072 19/7/2023 α) Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρησης σε υποψήφιους φοιτητές από τρίτες χώρες οι οποίοι πρόκειται να φοιτήσουν σε Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024. β) Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρησης σε υποψήφιους φοιτητές από τρίτες χώρες οι οποίοι πρόκειται να φοιτήσουν σε Προγράμματα Σπουδών των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αποδεικτικά κατοχής της αγγλικής γλώσσας). γ) rolling applications). Εισδοχή υποψήφιων φοιτητών τρίτων χωρών στις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ( Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 201
Acrobat Reader File 95.072.pdf
95.095 27/7/2023 Έγγραφο Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ Κύπρου και Ιορδανίας για θέματα αεροπυρόσβεσης σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ.
Acrobat Reader File 95.095.pdf
95.098 27/7/2023 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους της Παλαιστίνης για τη χρηματοδότηση ανέγερσης κοινοτικού κτηρίου στο χωριό Ein Qinya, στη διοικητική περιφέρεια Ραμάλας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 222
Acrobat Reader File 95.098.pdf
95.090 27/7/2023 Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 215
Acrobat Reader File 95.090.pdf
95.099 27/7/2023 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας αναφορικά με την αναπτυξιακή συνεργασία για την περίοδο 2023-2024. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 223
Acrobat Reader File 95.099.pdf
95.091 27/7/2023 Τροποποίηση σκοπού απαλλοτρίωσης για την ανακαίνιση του σχολείου Φανερωμένης και τη στέγαση Πανεπιστημιακής Σχολής - Διάταγμα επίσχεσης. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 216
Acrobat Reader File 95.091.pdf
95.083 27/7/2023 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για την αναβάθμιση/επιδιόρθωση της Γέφυρας Καλαβασού στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 208
Acrobat Reader File 95.083.pdf
95.097 27/7/2023 Τροποποίηση Νόμων για να συνάδουν με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ). Νομοσχέδια με τίτλους: α) Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. β) Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. γ) Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2023. δ) Ο περί Αποφάσεων Αλλοδαπών Δικαστηρίων (Αναγνώριση, Εγγραφή και Εκτέλεση Δυνάμει Συμβάσεως) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 221
Acrobat Reader File 95.097.pdf
95.093 27/7/2023 Το μέλλον του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 218
Acrobat Reader File 95.093.pdf
95.084 27/7/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και των Πρωτοκόλλων αυτής (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 209
Acrobat Reader File 95.084.pdf
95.096 27/7/2023 Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Καθορισμός Βασικών Προτύπων Ασφάλειας για την Προστασία από τους Κινδύνους που προκύπτουν από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 220
Acrobat Reader File 95.096.pdf
95.089 27/7/2023 Διορισμός των επισήμων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού για την περίοδο 2.9.2023 – 30.6.2024. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 214
Acrobat Reader File 95.089.pdf
95.085 27/7/2023 Υιοθέτηση του Aide Memoire (Άτυπο Έγγραφο Θέσεων) και των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της υποψηφιότητας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την περίοδο 2025-2027. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 210
Acrobat Reader File 95.085.pdf
95.087 27/7/2023 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 212
Acrobat Reader File 95.087.pdf
95.092 27/7/2023 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας – Μέρος του δημόσιου δρόμου, τεμάχιο 585 (νυν τεμάχιο 746), Φ/Σχ. 52/09, Χολέτρια Πάφου, που απαλλοτριώθηκε για την κατασκευή του δρόμου Νικόκλειας – Αρμίνου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 217
Acrobat Reader File 95.092.pdf
95.082 27/7/2023 Διάταγμα επίσχεσης για άρση απομονωτικής λωρίδας του δρόμου από τον κυκλικό κόμβο Ανεμόμυλου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Αγίου Παντελεήμονα (Ε324) στη συμβολή του με την οδό Αιολίας εντός δημοτικών ορίων Παραλιμνίου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 207
Acrobat Reader File 95.082.pdf
95.086 27/7/2023 Σχέδιο χορηγιών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προσαρμογή των κοινοτήτων στην κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 211
Acrobat Reader File 95.086.pdf
95.088 27/7/2023 Παράταση της απασχόλησης εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων, Υπουργείο Εσωτερικών (Διοίκηση) για παρακολούθηση της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4856, ημερ. 15.3.2024, αρ. γνωστ. 213
Acrobat Reader File 95.088.pdf
94.970 21/6/2023 Προϋπολογισμός 2023 – Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ.2/2023). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ.
Acrobat Reader File 94.970.pdf
95.641 7/12/2023 Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη μητρώου καταγραφής και παρακολούθησης υποχρεώσεων φυσικών και νομικών προσώπων (Μεταρρύθμιση C3.5R5 του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 150
Acrobat Reader File 95.641.pdf
95.635 7/12/2023 Έγκριση Έκθεσης Προόδου για την Ολοκλήρωση του Οροσήμου της Πλήρους Εφαρμογής και Πλήρους Λειτουργίας του Νομικού και Θεσμικού Πλαισίου Αφερεγγυότητας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 149
Acrobat Reader File 95.635.pdf
94.999 28/6/2023 Αίτημα Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για ανανέωση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου για ομαλή ένταξη Ουκρανών μαθητών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 144
Acrobat Reader File 94.999.pdf
94.987 28/6/2023 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, στη Διοικητική Περιοχή Τόχνης, της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 135
Acrobat Reader File 94.987.pdf
94.993 28/6/2023 Διαφοροποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 6 Μαΐου 2019 (αρ. Απόφασης 87.420) για απόκτηση από τη Δημοκρατία του ακινήτου (αρ. εγγραφής 0/2678, τεμάχιο 688) που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιοχής του χωριού Αγία Μαρίνας Χρυσοχούς στην Πάφο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 140
Acrobat Reader File 94.993.pdf
94.981 28/6/2023 Διαπίστευση της κας Susanne Bachfischer, ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Αυστρίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 130
Acrobat Reader File 94.981.pdf
95.003 28/6/2023 Σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για το Διορισμό Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που υπόκεινται στον Νόμο 149/1998. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 148
Acrobat Reader File 95.003.pdf
95.001 28/6/2023 Δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισμού. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 146
Acrobat Reader File 95.001.pdf
95.000 28/6/2023 Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 145
Acrobat Reader File 95.000.pdf
94.996 28/6/2023 Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Ανάθεση επιπλέον Καθηκόντων) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 142
Acrobat Reader File 94.996.pdf
94.982 28/6/2023 Διαπίστευση της κας Lydia Ofosua Amartey, ως νέας Ύπατης Αρμοστή της Δημοκρατίας της Γκάνας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 131
Acrobat Reader File 94.982.pdf
94.995 28/6/2023 Αναθεώρηση επιδόματος εφημερίας ειδικευόμενων ιατρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 141
Acrobat Reader File 94.995.pdf
94.986 28/6/2023 Παράταση της περιόδου ισχύος της προσφοράς για τον Διαγωνισμό της Πολιτικής Άμυνας για «Provision of services for the implementation, maintenance/operations and support of a Public Warning System» CD001/2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 134
Acrobat Reader File 94.986.pdf
94.992 28/6/2023 Τροποποίηση της σύνθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου - Αποχώρηση του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 139
Acrobat Reader File 94.992.pdf
94.998 28/6/2023 Διενέργεια προαθλητικού ελέγχου σε μαθητές και μαθήτριες. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 143
Acrobat Reader File 94.998.pdf
94.988 28/6/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 136
Acrobat Reader File 94.988.pdf
94.980 28/6/2023 Aπόσπαση της κας Θεοδοσίας Πανταζή, Διοικητικού Λειτουργού Α’, Υπουργείο Εξωτερικών, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Πράγα για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων - Παραχώρηση έγκρισης για υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών υπαλλήλων που έχουν μεταξύ τους συγγένεια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 129
Acrobat Reader File 94.980.pdf
94.990 28/6/2023 Μνημόνιο Συναντίληψης στον Τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 137
Acrobat Reader File 94.990.pdf
94.991 28/6/2023 Μέτρα Αντιμετώπισης των Πληθωριστικών Πιέσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 138
Acrobat Reader File 94.991.pdf
94.985 28/6/2023 Εγγραφή κοινοτικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Γαλαταριάς στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου Γαλαταριάς και διάθεση της ιδιοκτησίας για έργο δημόσιας ωφέλειας, σύμφωνα με τα εδάφια (γ) και (δ) του άρθρου 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 133
Acrobat Reader File 94.985.pdf
94.983 28/6/2023 Διαπίστευση του κ. Manish, ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Δημοκρατίας της Ινδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 132
Acrobat Reader File 94.983.pdf
94.952 21/6/2023 Παράταση της περιόδου ισχύος της προσφοράς του διαγωνισμού ΤΥΠ2022/014/Α/Α – The provision of services for the Implementation, Maintenance and Operation of the new National Visa Information System of the Republic of Cyprus (new CY-VIS). Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 112
Acrobat Reader File 94.952.pdf
94.948 21/6/2023 Πρόταση Κανονισμών για εναρμόνιση της περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ.108
Acrobat Reader File 94.948.pdf
94.958 21/6/2023 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομικό έτος 2023. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 116
Acrobat Reader File 94.958.pdf
94.964 21/6/2023 Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για Μείωση του Κόστους Κατανάλωσης Νερού Άρδευσης κατά την Υπερχείλιση Φραγμάτων εντός του 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 122
Acrobat Reader File 94.964.pdf
94.951 21/6/2023 Διορισμός Εφόρου, σύμφωνα με τους περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους του 1988 έως 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ.111
Acrobat Reader File 94.951.pdf
94.972 21/6/2023 Επέκταση της εφαρμογής του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος στη Δημοτική Εκπαίδευση, στη βάση των αποφάσεων της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 127
Acrobat Reader File 94.972.pdf
94.946 21/6/2023 Διορισμός των Οπλιτών του Στρατού της Δημοκρατίας, που αναμένεται να αποφοιτήσουν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) της Ελλάδας το έτος 2023, ως Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, με το βαθμό Ανθυπολοχαγού και Λοχία, αντίστοιχα. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 107
Acrobat Reader File 94.946.pdf
94.967 21/6/2023 Αναθεώρηση του Σχεδίου Επιδότησης για την Αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 124
Acrobat Reader File 94.967.pdf
94.954 21/6/2023 Διαμόρφωση/Δημιουργία χώρων στάθμευσης στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίων Αναργύρων Ι στη Λάρνακα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 114
Acrobat Reader File 94.954.pdf
94.961 21/6/2023 Απαλλαγή κατόχων της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας από τα δίδακτρα για Φοίτηση στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ), τα Επιμορφωτικά Κέντρα (ΕΚ) και τα Προγράμματα Δία Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 119
Acrobat Reader File 94.961.pdf
94.959 21/6/2023 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 117
Acrobat Reader File 94.959.pdf
94.950 21/6/2023 Οι περί Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Συντάξεις και Χορηγήματα Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 110
Acrobat Reader File 94.950.pdf
94.960 21/6/2023 Συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων και λειτουργία δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών/τριών κάτω των 15 και 10, αντίστοιχα. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 118
Acrobat Reader File 94.960.pdf
94.963 21/6/2023 Καταβολή ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) βάσει του Κανονισμού 1408/2013 για ζημιές που προκάλεσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες ή/και θεομηνίες σε γεωργικές καλλιέργειες κατά το 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 121
Acrobat Reader File 94.963.pdf
94.965 21/6/2023 Aπασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του «Σχεδίου Εστία», στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι τις 31.12.2023. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 123
Acrobat Reader File 94.965.pdf
94.957 21/6/2023 Τροποποίηση των περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Κανονισμών του 1972 μέχρι 1999 για να επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση σημείων φόρτισης – επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε πρατήρια πετρελαιοειδών. Οι περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 115
Acrobat Reader File 94.957.pdf
94.943 21/6/2023 Παράταση της υπηρεσίας της κας Ειρήνης Μίτσιγκα, Εργοδοτούμενης Αορίστου Χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 105
Acrobat Reader File 94.943.pdf
94.944 21/6/2023 Διάλυση Αρδευτικού Τμήματος «ΛΕΙΒΑΔΙ-ΑΠΟΚΟΦΤΟ» του χωριού Καμινάρια της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 106
Acrobat Reader File 94.944.pdf
94.790 21/6/2023 Προϋπολογισμός 2023 – Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ.2/2023). Υπουργείο Οικονομικών
Acrobat Reader File 94.970.pdf
94.973 21/6/2023 Ανάθεση Ελέγχων για τη Δημόσια Υγεία και Υγεία των Ζώων στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες δεν ελέγχονται από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 128
Acrobat Reader File 94.973.pdf
94.953 21/6/2023 Νομοσχέδια που τροποποιούν τους περί Προϋπολογισμού Νόμους για τα έτη 2009 μέχρι 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 113
Acrobat Reader File 94.953.pdf
94.949 21/6/2023 Οι περί της Υπηρεσίας Μεταλλείων – Θέση Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 109
Acrobat Reader File 94.949.pdf
94.968 21/6/2023 Αναζωογόνηση Περιοχής Τηλλυρίας – Μέτρα και Δράσεις Πολιτικής. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 125
Acrobat Reader File 94.968.pdf
94.962 21/6/2023 Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία στη Δημοτική Εκπαίδευση για τα σχολεία που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ+. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 120
Acrobat Reader File 94.962.pdf
95.382 19/10/2023 Αίτηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4853, ημερ. 23.2.2024, αρ. γνωστ. 88
Acrobat Reader File 95.382.pdf
95.147 24/8/2023 Σχέδιο δράσης αναφορικά με την παροχή κινήτρων για προώθηση των εξαγορών και των συγχωνεύσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4853, ημερ. 23.2.2024, αρ. γνωστ. 87
Acrobat Reader File 95.147.pdf
95.643 7/12/2023 Έγκριση της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Κύπρο, για την περίοδο 2024 - 2026. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4852, ημερ. 16.22.024, αρ. γνωστ. 80
Acrobat Reader File 95.643.pdf
95.321 4/10/2023 Εξαίρεση κρατικής γης από το βοσκότοπο Κοκκινοτριμιθιάς Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4850, ημερ. 5.2.2024, αρ. γνωστ. 37
Acrobat Reader File 95.321.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 20/12/2023 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Αναθεωρητικής Αρχής του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 36
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ.pdf
94.931 15/6/2023 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2023. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 30
Acrobat Reader File 94.931.pdf
94.911 15/6/2023 Εκδηλώσεις για τη μαύρη επέτειο της Τουρκικής Εισβολής του 1974. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4948, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 18
Acrobat Reader File 94.911.pdf
94.941 15/6/2023 Παραχώρηση αύξησης επιδόματος σε δικαιούχους Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 35
Acrobat Reader File 94.941.pdf
94.914 15/6/2023 Παροχή από την Κυπριακή Δημοκρατία κρατικής συνεισφοράς για κάλυψη του κόστους δανεισμού της Ουκρανίας, στα πλαίσια στήριξης της Ουκρανίας για το έτος 2023, μέσω του εργαλείου Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 21
Acrobat Reader File 94.914.pdf
94.916 15/6/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 23
Acrobat Reader File 94.916.pdf
94.933 15/6/2023 Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - «Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία και Εμπλουτισμό Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα με στόχο την Προσέλκυση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας». Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 31
Acrobat Reader File 94.933.pdf
94.913 15/6/2023 Αναπληρωτικός διορισμός στη θέση Γενικού Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 20
Acrobat Reader File 94.913.pdf
94.912 15/6/2023 Πρόγραμμα Συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επιστημονικής Έρευνας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Νεολαίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για τα έτη 2023 – 2026. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 19
Acrobat Reader File 94.912.pdf
94.917 15/6/2023 Υλοποίηση Κανονισμών Διαλειτουργικότητας και Κανονισμών που επηρεάζονται από την Διαλειτουργικότητα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 24
Acrobat Reader File 94.917.pdf
94.935 15/6/2023 Έκδοση προπληρωμένης Κάρτας Πολιτισμού Νέων για νέους και νέες οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2023. Υφυπουργείο Πολιτισμού ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 33
Acrobat Reader File 94.935.pdf
94.934 15/6/2023 Τροποποίηση του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας στα Άτομα με Αναπηρίες για την Αγορά Τροχοκαθίσματος. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 32
Acrobat Reader File 94.934.pdf
94.928 15/6/2023 Στελέχωση Προγράμματος «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης+ (ΔΡΑ.Σ.Ε.+). Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 28
Acrobat Reader File 94.928.pdf
94.929 15/6/2023 Προγραμματισμός και προτεραιοποίηση νέων οικοδομικών και συντήρηση υφιστάμενων έργων του δημοσίου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 29
Acrobat Reader File 94.929.pdf
94.926 15/6/2023 Αριθμός προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 26
Acrobat Reader File 94.926.pdf
94.925 15/6/2023 Επιδότηση μεταφοράς μαθητών/ριών μικρών και απομακρυσμένων δημοτικών σχολείων για εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 25
Acrobat Reader File 94.925.pdf
94.938 15/6/2023 Νόμος που ρυθμίζει την «Ίδρυση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και συναφή θέματα». Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ιδρύσεως Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Συναφή Θέματα Νόμος του 2023». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 34
Acrobat Reader File 94.938.pdf
94.915 15/6/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 22
Acrobat Reader File 94.915.pdf
94.927 15/6/2023 Σταδιακή κατάργηση του καθεστώτος της αγοράς υπηρεσιών στα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και στελέχωσή τους για τη σχολική χρονιά 2023-2024. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4849, ημερ. 26.1.2024, αρ. γνωστ. 27
Acrobat Reader File 94.927.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 20/12/2023 Αίτηση της εταιρείας Nivamo Properties Ltd (120/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4848, ημερ. 19.1.2024, αρ. γνωστ. 13
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NIVAMO PROPERTIES LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 18/12/2023 Αίτηση του κ. Στέλιου Κραμβίδη (ΛΑΡ/0434/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκάρων, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4848, ημερ. 19.1.2024, αρ. γνωστ. 11
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΡΑΜΒΙΔΗ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 18/12/2023 Αίτηση της Εταιρείας M.C.T. Enterprises Ltd (ΑΜΧ/0276-0277/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4848, ημερ. 19.1.2024, αρ. γνωστ. 12
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MCT ENTERPRISES LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 20/12/2023 Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΠΜ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4847, ημερ. 12.1.2024, αρ. γνωστ. 9
Acrobat Reader File ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΚΟΣΑΠΜ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 7/12/2023 Αίτηση του κ. Αντρέα Χατζησολωμού και Sunnydays Estates Ltd (ΛΕΜ/497/2019) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής (2014), με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4846, ημερ. 5.1.2024, αρ, γνωστ. 1
Acrobat Reader File Αντρέα Χατζησολωμού.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 7/12/2023 Αίτηση του κ. Δημήτρη Γεωργίου (ΛΑΡ/1012/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4846, ημερ. 5.1.2024, αρ. γνωστ. 3
Acrobat Reader File κ. Δημήτρη Γεωργίου.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 7/12/2023 Αίτηση της κας Ηρούλας Ηροδότου και άλλων (ΛΕΜ/574/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4846, ημερ. 5.1.2024, αρ. γνωστ. 2
Acrobat Reader File κας Ηρούλας Ηροδότου.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 20/12/2023 Ανανέωση της θητείας των μελών του Συμβουλίου της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – ΜΙΕΕΚ για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2023-30η Νοεμβρίου 2026. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4846, ημερ. 5.1.2024, αρ. γνωστ. 5
Acrobat Reader File ΜΙΕΕΚ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 7/12/2023 Αίτηση των Ζαχαρία και Βασιλικής Μοσκοβία (ΛΑΡ/1023/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4846, ημερ. 5.1.2024. αρ. γνωστ. 4
Acrobat Reader File Ζαχαρία και Βασιλικής Μοσκοβία.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριιθμός 29/11/2023 Αίτηση της Εταιρείας Pera Agencies LTD (ΛΕΥ/2113/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4845, ημερ. 29.12.2023, αρ. γνωστ. 783
Acrobat Reader File Εταιρείας Pera Agencies LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριιθμός 29/11/2023 Επανεξέταση της αίτησης της κας Αναστασίας Κουτσίδου (ΑΜΧ/0445/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4845, ημερ. 29.12.2023, αρ. γνωστ. 786
Acrobat Reader File Αναστασίας Κουτσίδου.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριιθμός 29/11/2023 Αίτηση των Παύλου Ευαγγελίδη, Ανδρέα Ευαγγελίδη και Ζωούλας Παύλου (ΛΑΡ/0588/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4845, ημερ. 29.12.2023, αρ. γνωστ. 784
Acrobat Reader File Παύλου Ευαγγελίδη, Ανδρέα Ευαγγελίδη και Ζωούλας Παύλου.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριιθμός 29/11/2023 Αίτηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών (διά Παναγιώτη Χαρτούπαλλο) (ΠΑ 493/2020), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Σχεδίου Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4845, ημερ. 29.12.2023, αρ. γνωστ. 782
Acrobat Reader File διά Παναγιώτη Χαρτούπαλλο.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριιθμός 20/12/2023 Διορισμός Συμβουλίου Καλλυντικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4845, ημερ. 29.12.2023, αρ. γνωστ. 787
Acrobat Reader File Διορισμός Συμβουλίου Καλλυντικών.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριιθμός 29/11/2023 Αίτηση της κας Τασούλας Καλλή (ΛΑΡ/1023/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4845, ημερ. 29.12.2023, αρ. γνωστ. 785
Acrobat Reader File Τασούλας Καλλή.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 18/12/2023 Αντικατάσταση Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4844, ημερ. 22.12.2023. αρ.γνωστ. 781
Acrobat Reader File ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΟΚΤΚ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 15/11/2023 Αίτηση του κ. Δημήτρη Δημητρίου (ΛΕΥ/0501/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4843, ημερ. 15.12.2023, αρ. γνωστ. 774
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 29/11/2023 Ανανέωση θητείας Μη-Εκτελεστικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4843, ημερ. 15.12.2023, αρ. γνωστ. 777
Acrobat Reader File ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 7/12/2023 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4843, ημερ. 15.12.2023, αρ. γνωστ. 780
Acrobat Reader File ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒ. ΕΘΝ. ΣΤΡΑΤΗΓ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΠ. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμό 15/11/2023 Αίτηση της κας Κωνσταντίνου Χριστοδούλου Θεοδοσίας και άλλων (119/2020), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4843, ημερ. 15.12.2023, αρ. γνωστ. 776
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 15/11/2023 Αίτηση του κ. Γεώργιου Σπύρου (για κ. Στέφανο Σπύρου) (ΛΕΥ/0135/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4843, ημερ. 15.12.2023, αρ. γνωστ. 775
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 7/12/2023 Διορισμός μελών Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών για νέα διετή θητεία. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4843, ημερ. 15.12.2023, αρ. γνωστ. 779
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 7/12/2023 Διορισμός Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Τροφίμων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4843, ημερ. 15.12.2023, αρ. γνωστ. 778
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 15/11/2023 Αίτηση του κ. Παναγιώτη Γεωργίου (ΠΑΦ/637/2020) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4843, ημερ. 15.12.2023, αρ. γνωστ. 773
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 15/11/2023 Αίτηση της Εταιρείας G. Koutsoftas Developers Ltd (AMX/0131-0132/2018) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4843, ημερ. 15.12.2023, αρ. γνωστ. 772
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ G KOUTSOFTAS DEVELOPERS LTD.pdf
94.879 8/6/2023 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς την κα Φλώρα Αυξεντίου, για επιδιόρθωση της κατοικίας της στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Πάνω Πολεμιδιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 757
Acrobat Reader File 94.879.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 29/11/2023 Διορισμός Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 771
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΔ ΑΔΕΕΛΕΠ.pdf
94.901 8/6/2023 Αγορά Οχημάτων για Χρήση από Αξιωματούχους του Κράτους. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 767
Acrobat Reader File 94.901.pdf
94.898 8/6/2023 Ανάγκη αναθεώρησης νομοσχεδίου με τίτλο: «Ο περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Νόμος». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 764
Acrobat Reader File 94.898.pdf
94.873 8/6/2023 Οι περί του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης – Θέση Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε.4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 753
Acrobat Reader File 94.873.pdf
94.862 8/6/2023 Παράταση υπηρεσίας Λειτουργών σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 743
Acrobat Reader File 94.862.pdf
94.896 8/6/2023 Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη Διαπίστευση (Accreditation). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 762
Acrobat Reader File 94.896.pdf
94.892 8/6/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 758
Acrobat Reader File 94.892.pdf
94.861 8/6/2023 Αίτημα για ανανέωση της απόσπασης της κας Συμεωνίδου, Ανώτερης Διοικητικού Λειτουργού, Γ.Δ.Π., Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στο Γενικό Προξενείο στην Αικατερινούπολη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 742
Acrobat Reader File 94.861.pdf
94.867 8/6/2023 Ανανέωση διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης σε περιοχές του Δήμου Δερύνειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 747
Acrobat Reader File 94.867.pdf
94.874 8/6/2023 Συνεισφορές για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται από Οργανισμούς εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 754
Acrobat Reader File 94.874.pdf
94.865 8/6/2023 Εξέταση από την Αρμόδια Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών της 5ης Περιοδικής Έκθεσης της Δημοκρατίας για το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Γενεύη, 28 και 30 Ιουνίου 2023. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 745
Acrobat Reader File 94.865.pdf
94.870 8/6/2023 Ετήσιοι εξελεγμένοι λογαριασμοί του Ταμείου για την αποπληρωμή του δανείου για την αποζημίωση των αποχωρούντων Λιμενεργατών και Σημειωτών που καθιδρύθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 4 του περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμου του 2008 (Ν.58(Ι)/2008). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 750
Acrobat Reader File 94.870.pdf
94.893 8/6/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 759
Acrobat Reader File 94.893.pdf
94.869 8/6/2023 Επιστροφή απαλλοτριωμένης γης που δεν χρησιμοποιήθηκε (πλεονάζουσα) στο χωριό Κελλάκι, τεμάχιο με αρ. 726 (πρώην τεμάχιο 293), φ/σχ. 48/46, που απαλλοτριώθηκε για την κατασκευή του παρακαμπτήριου δρόμου Κελλακίου – Επταγώνειας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 749
Acrobat Reader File 94.869.pdf
94.860 8/6/2023 Αίτημα για ανανέωση απόσπασης της κας Ειρήνης Κατσιολούδη, Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες, ως εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 741
Acrobat Reader File 94.860.pdf
94.872 8/6/2023 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων Εφαρμογής για τον έλεγχο αλκοόλης σε μέλη πληρώματος αεροσκαφών) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 752
Acrobat Reader File 94.872.pdf
94.894 8/6/2023 Κατανομή των αποθεμάτων νερού κατά περιοχή και κατά χρήση για το 2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 760
Acrobat Reader File 94.894.pdf
94.863 8/6/2023 Παράταση της χρονικής διάρκειας της υπηρεσίας του Αρχηγού της Διπλωματικής Αποστολής της Δημοκρατίας στο Ριάντ, δυνάμει των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) Κανονισμών του 2006 έως το 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 744
Acrobat Reader File 94.863.pdf
94.905 8/6/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρύθμισης του Πλαισίου Οργάνωσης της Τηλεργασίας Νόμος του 2023». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 769
Acrobat Reader File 94.905.pdf
94.899 8/6/2023 Εφαρμογή πολιτικής για δωρεάν είσοδο σε μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο δημόσιο σε Εκπαιδευτικούς με την επίδειξη εκπαιδευτικής ταυτότητας. Υφυπουργείο Πολιτισμού ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 765
Acrobat Reader File 94.899.pdf
94.906 8/6/2023 Αναπλήρωση Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 770
Acrobat Reader File 94.906.pdf
94.878 8/6/2023 Επέκταση του συστήματος αναμονής και κλήσεων στους Πρωτοκολλητές, στα μέλη του Γραμματειακού Προσωπικού και στους Στενογράφους της Δικαστικής Υπηρεσίας, τις μη εργάσιμες ώρες τις καθημερινές. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 756
Acrobat Reader File 94.878.pdf
94.866 8/6/2023 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 426/2022), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 746
Acrobat Reader File 94.866.pdf
94.900 8/6/2023 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος του 2023. β)Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. γ)Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. δ)Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. ε)Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 766
Acrobat Reader File 94.900.pdf
94.903 8/6/2023 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης (Αρ. 1) για το έτος 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 768
Acrobat Reader File 94.903.pdf
94.871 8/6/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 751
Acrobat Reader File 94.871.pdf
94.897 8/6/2023 Οργάνωση Πληθυσμιακού Ανιχνευτικού Προγράμματος για τη Διάγνωση Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στην Κύπρο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 763
Acrobat Reader File 94.897.pdf
94.877 8/6/2023 Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2024-2026. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 755
Acrobat Reader File 94.877.pdf
94.868 8/6/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κινηματογραφική Συμπαραγωγή (Αναθεωρημένη) (Κυρωτικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 748
Acrobat Reader File 94.868.pdf
94.895 8/6/2023 Επανασύσταση Ουλαμού Πάταξης της Λαθροθηρίας. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4842, ημερ. 8.12.2023, αρ. γνωστ. 761
Acrobat Reader File 94.895.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 1/11/2023 Αίτηση της Εταιρείας Superhome Center (DIY) Ltd (ΛΕΜ/166/2002), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4841, ημερ. 1.12.2023, αρ. γνωστ. 740
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SUPERHOME CENTER LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 1/11/2023 Αίτηση της κας Χρυστάλλας Σάββα (ΠΑΦ/0553/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4841, ημερ. 1.12.2023, αρ. γνωστ. 739
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΣΑΒΒΑ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 1/11/2023 Αίτηση των Μάριου Κωνσταντίνου, Δάφνης Χριστοδουλίδου και Κ. Onisiforou Construction and Developing Ltd, για Δώρα Παναγιώτου (8/2023), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4841, ημερ. 1.12.2023, αρ. γνωστ. 737
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ.Α..pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 1/11/2023 Αίτηση του κ. Κυριάκου Γαβριήλ και της κας Άρτεμις Λοΐζου (ΛΕΥ/1556/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4841, ημερ. 1.12.2023, αρ. γνωστ. 738
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ Κ.Α.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 25/10/2023 Αίτηση των Εταιρειών MAX Estates Ltd και Marenapa Developments Ltd (ΑΜΧ/0028-0029/2017) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4840, ημερ. 24.11.2023, αρ. γνωστ. 732
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ MAX ESTATES LTD K.A..pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 25/10/2023 Επανεξέταση της αίτησης της κας Κυριακούλας Κυριάκου (ΛΕΥ/1775/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας στην Κοινότητα Λυμπιών, στην Επαρχία Λευκωσίας, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4840, ημερ. 24.11.2023, αρ. γνωστ. 726
Acrobat Reader File ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 25/10/2023 Αίτηση των Κατερίνας Γιώρκα, Μαρίνας Μάρκου Ευθυμίου και Γεώργιου Μάρκου (Α268/21 – Α269/21) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4840, ημερ. 24.11.2023, αρ. γνωστ. 724
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΓΙΩΡΚΑ, Κ.Α.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 25/10/2023 Επανεξέταση της αίτησης της κας Χριστιάνας Παναγή (ΛΕΜ/1443/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας στο Δήμο Αγίου Αθανασίου, στην Επαρχία Λεμεσού, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4840, ημερ. 24.11.2023, αρ. γνωστ. 725
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΗ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 25/10/2023 Αίτηση του κ. Βάσου Κονναρή (ΛΕΜ/0007-0008/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4840, ημερ. 24.11.2023, αρ. γνωστ. 723
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΒΑΣΟΥ ΚΟΝΝΑΡΗ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 21/11/2023 Διορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4840, ημερ. 24.11.2023, αρ. γνωστ. 735
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 25/10/2023 Αίτηση της Εταιρείας Colourfull Trustee Ltd (ΛΕΥ/445/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4840, ημερ. 24.11.2023, αρ. γνωστ. 728
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COLOURFULL TRUSTEE LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 21/11/2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4840, ημερ. 24.11.2023, αρ. γνωστ. 736
Acrobat Reader File ΔΣ ΚΟΠΠ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 25/10/2023 Αίτηση της Εταιρείας Harbour Shore Estates Ltd (ΠΑΦ/0075-0076/2022 για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4840, ημερ. 24.10.2023, αρ. γνωστ. 730
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HARBOUR SHORE ESTATES LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 15/11/2023 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4840, ημερ. 24.11.2023, αρ. γνωστ. 734
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 25/10/2023 Αίτηση της Εταιρείας ΓΕΧΡΙΣΤΑΠΑ Τουριστικές Επιχειρήσεις Λτδ (197/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4840, ημερ. 24.11.2023, αρ. γνωστ. 730
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΧΡΙΣΤΑΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 25/10/2023 Αίτηση της Εταιρείας F.G.CY Chocolife Ltd και του κ. Γεώργιου Τσαγγάρη (ΛΑΡ/0150/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4840, ημερ. 24.11.2023, αρ. γνωστ. 729
Acrobat Reader File ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ F.G.CY CHOCOLIFE LTD.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 25/10/2023 Επανεξέταση της αίτησης, κατόπιν απόφασης στην Προσφυγή με αρ. 425/2018, των Μιχαλάκη Δημητρίου, Σοφίας Παπακωνσταντίνου, Σπύρου Παύλου, Γεώργιου Παπακωνσταντίνου και Θεόδωρου Παπακωνσταντίνου (ΛΕΥ/1266/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4840, ημερ. 24.11.2023, αρ. γνωστ. 727
Acrobat Reader File ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 425-2018.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 1/11/2023 Ανανέωση σύμβασης Διευθυντή στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4839, ημερ. 17.11.2023, αρ. γνωστ. 722
ε.ε. 4840, ημερ. 24.11.2023, αρ. γνωστ. 733
Acrobat Reader File 1212-2023 (2).pdf
95.343 11/10/2023 Αίτηση του κ. Αντώνη Τιττώνη και της κας Ιωσηφίνας Κωνσταντίνου (ΛΑΡ/1016/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4838, ημερ. 10.11.2023, αρ, γνωστ, 709
Acrobat Reader File 95.343.pdf
95.350 11/10/2023 Αίτηση των κ.κ. Γιάννη και Νίκου Λύρα (ΑΜΧ/525/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4838, ημερ. 10.11.2023, αρ. γνωστ. 716
Acrobat Reader File 95.350.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 1/11/2023 Διορισμός του Προέδρου και των μελών της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4838, ημερ. 10.11.2023, αρ. γνωστ. 720
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ.pdf
95.349 11/10/2023 Αίτηση του κ. Παναγιώτη Θεοδούλου [για Ανδρέα Ανδρέου (Θεοδούλου)] (ΑΜΧ/0008/2023) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4838, ημερ. 10.11.2023, αρ. γνωστ. 715
Acrobat Reader File 95.349.pdf
95.346 11/10/2023 Αίτηση του κ. Fomenko Sergey και της κας Rozhdestvenskaya Elena (ΠΑΦ/0416/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4838, ημερ. 10.11.2023, αρ. γνωστ. 712
Acrobat Reader File 95.346.pdf
95.348 11/10/2023 Αίτηση των Νίκης και Βασίλη Γεωργίου (ΛΕΥ/905/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4838, ημερ. 10.11.2023, αρ. γνωστ. 714
Acrobat Reader File 95.348.pdf
95.351 11/10/2023 Αίτηση της κας Άννας Μαυρίδου (ΛΑΡ/818/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4838, ημερ. 10.11.2023, αρ. γνωστ. 717
Acrobat Reader File 95.351.pdf
95.342 11/10/2023 Αίτηση του κ. Αχιλλέα Βουγιουκλάκη (ΛΑΡ/1311/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4838, ημερ. 10.11.2023, αρ. γνωστ. 708
Acrobat Reader File 95.342.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 8/11/2023 Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Ποδολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4838, ημερ. 10.11.2023, αρ. γνωστ. 723
Acrobat Reader File ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 1/11/2023 Διορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4838, ημερ. 10.11.2023, αρ. γνωστ. 721
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ.pdf
95.344 11/10/2023 Αίτηση της κας Μαριλένας Ηλία και του κ. Ηλία Χριστοφή (για Primetel PLC) (ΛΑΡ/0386/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4838, ημερ. 10.11.2023, αρ. γνωστ. 710
Acrobat Reader File 95.344.pdf
95.353 11/10/2023 Αίτηση της Εταιρείας K. Kokotsis Constructors and Developers Ltd (ΛΕΜ/2164-2165/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4838, ημερ. 10.11.2023, αρ. γνωστ. 719
Acrobat Reader File 95.353.pdf
95.347 11/10/2023 Αίτηση του κ. Γεώργιου Σίφουνα (ΛΕΥ/174/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4838, ημερ. 10.11.2023, αρ. γνωστ. 713
Acrobat Reader File 95.347.pdf
95.345 11/10/2023 Αίτηση της κας Φόνης Μέσσιου (ΛΑΡ/0356/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4838, ημερ. 10.11.2023, αρ.γνωστ. 711
Acrobat Reader File 95.345.pdf
95.352 11/10/2023 Επανεξέταση της αίτησης του κ. Σωτήρη Σωτηρίου (ΛΑΡ/0411/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας στην Κοινότητα Κιτίου, στην Επαρχία Λάρνακας, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4838, ημερ. 10.11.2023, αρ. γνωστ. 718
Acrobat Reader File 95.352.pdf
94.876 8/6/2023 Αίτηση της Κυβέρνησης του Κράτους της Παλαιστίνης για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4838, ημερ. 10.11.2023, αρ. γνωστ. 722
Acrobat Reader File 94.876 -2.pdf
94.997 28/6/2023 Αίτηση της κας Ευδοκίας Χαρτούπαλλου (ΑΜΧ/0461/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4837, ημερ. 3.11.2023. αρ. γνωστ. 704
Acrobat Reader File 94.997.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 25/10/2023 Διορισμός μελών της Εφορείας Αρμενικών Σχολείων Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 706
Acrobat Reader File ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.pdf
95.327 4/10/2023 Διορισμός Διευθυντή Λαχείων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 705
Acrobat Reader File 95.327.pdf
Δεν έχει δοθεί ακόμη αριθμός 25/10/2023 Αντικατάσταση Εφόρου του Συμβουλίου Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4837, ημερ. 3.11.2023, αρ .γνωστ. 707
Acrobat Reader File ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΟΡΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛ. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ.pdf
94.846 31/5/2023 Φορέας Προβολής Τουρισμού. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 700
Acrobat Reader File 94.846.pdf
94.845 31/5/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες) Καταργητικός Νόμος του 2023». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 699
Acrobat Reader File 94.845.pdf
94.849 31/5/2023 Σχέδιο Δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων: «Σύγχρονη Επαγγελματική Ανάπτυξη για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 702
Acrobat Reader File 94.849.pdf
94.835 31/5/2023 Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης για τη Συμμόρφωση με το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 691
Acrobat Reader File 94.835.pdf
94.843 31/5/2023 Το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Απαλλαγή από την Υποχρέωση Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης για Φυσικά Πρόσωπα για το έτος 2023) Διάταγμα του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 697
Acrobat Reader File 94.843.pdf
94.838 31/5/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος (Aρ. 2) του 2023». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 694
Acrobat Reader File 94.838.pdf
94.827 31/5/2023 Διορισμός του κ. Μιχάλη Ουράνιου Ιωαννίδη ως Επίτιμου Προξένου της Δημοκρατίας της Γκάνας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 686
Acrobat Reader File 94.827.pdf
94.850 31/5/2023 Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία». Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 703
Acrobat Reader File 94.850.pdf
94.830 31/5/2023 Παράλληλη διαπίστευση του Υπάτου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σάββα Βλαδιμήρου στις Αιθιοπία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μπουρούντι, Ρουάντα και Ουγκάντα, καθώς και στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στο Ναϊρόμπι, UNEP, UN-HABITAT και Αφρικανική Ένωση, με έδρα το Ναϊρόμπι, Κένυα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 688
Acrobat Reader File 94.830.pdf
94.847 31/5/2023 Παράταση, χρονικής διάρκειας υπηρεσίας του Υπάτου Αρμοστή της Δημοκρατίας στο Λονδίνο, δυνάμει των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) Κανονισμών του 2006 έως το 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 701
Acrobat Reader File 94.847.pdf
94.833 31/5/2023 Διορισμός του Υπουργού Οικονομικών ως Διοικητή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 689
Acrobat Reader File 94.833.pdf
94.841 31/5/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 695
Acrobat Reader File 94.841.pdf
94.829 31/5/2023 Παράταση της υπηρεσίας της κας Μαρίας Αγαπίου, Πρώτης Στενογράφου, Γ.Γ.Π. στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη Γενεύη (ΜΑΓΕ). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 687
Acrobat Reader File 94.829.pdf
94.844 31/5/2023 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας σε επαγγελματίες αλιείς, για κάλυψη της απώλειας εισοδήματός τους από ζημιές που προκαλούνται από δελφίνια και η οποία θα αφορά στην περίοδο από 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 698
Acrobat Reader File 94.844.pdf
94.842 31/5/2023 Το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Ατόμου και Καταβολής Οφειλόμενου Φόρου για το Φορολογικό Έτος 2022) Διάταγμα του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 696
Acrobat Reader File 94.842.pdf
94.837 31/5/2023 Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Διευθυντή Τομέα Δικαιοσύνης. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 693
Acrobat Reader File 94.837.pdf
94.836 31/5/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. Υπουργείο Άμυνας ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 692
Acrobat Reader File 94.836.pdf
94.834 31/5/2023 Διορισμός Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 690
Acrobat Reader File 94.834.pdf
94.820 26/5/2023 Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 685
Acrobat Reader File 94.820.pdf
94.810 26/5/2023 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 678
Acrobat Reader File 94.810.pdf
94.806 26/5/2023 Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 677
Acrobat Reader File 94.806.pdf
94.818 26/5/2023 Παράταση Ισχύος Προσφοράς για την Κατασκευή Υποστέγων σε Στρατόπεδα στην Επαρχία Λευκωσίας (Έργο Τ.Υ.394/2017). Υπουργείο Άμυνας ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 683
Acrobat Reader File 94.818.pdf
94.817 26/5/2023 Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα σε ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας, για την περίοδο από 16η Ιουνίου 2023 έως 31η Ιουλίου 2023 και από 1η Σεπτέμβριου 2023 έως 31η Οκτωβρίου 2023. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 682
Acrobat Reader File 94.817.pdf
94.811 26/5/2023 Συντήρηση και Αναβάθμιση Πύλης Αμμοχώστου (Ενετικών Τειχών Λευκωσίας). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 811
Acrobat Reader File 94.811.pdf
94.805 26/5/2023 Διπλωματική Διάσκεψη για την Υιοθέτηση της Πολυμερούς Σύμβασης για Αμοιβαία Νομική Συνδρομή και Έκδοση για Εσωτερική Δίωξη των πιο Σοβαρών Διεθνών Εγκλημάτων, Λουμπλιάνα, Σλοβενία (15-26 Μαΐου 2023). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 676
Acrobat Reader File 94.805.pdf
94.814 26/5/2023 Αίτημα για ατελή μεταβίβαση μεριδίων ακίνητης περιουσίας μεταξύ των Εταιρειών Misha Holdings Ltd και A & N Agathocleous Trading Ltd. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 680
Acrobat Reader File 94.814.pdf
94.816 26/5/2023 Παράταση της απασχόλησης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη Δικαστική Υπηρεσία για το έργο της εκκαθάρισης του όγκου καθυστερημένων υποθέσεων που εκκρεμούν στα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 681
Acrobat Reader File 94.816.pdf
94.819 26/5/2023 Επιλογή προσώπου για διορισμό ως μέλος της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε.4837, ημερ. 3.11.2023, αρ. γνωστ. 684
Acrobat Reader File 94.819.pdf
95.278 20/9/2023 Επανεξέταση της αίτησης των Αντώνη και Ελένης Οικονόμου (ΑΜΧ/0054/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4836, ημερ. 20.10.2023, αρ.γνωστ. 675
Acrobat Reader File 95.278.pdf
95.277 20/9/2023 Επανεξέταση της αίτησης των Ελένης και Αντώνη Οικονόμου (ΑΜΧ/0053/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για ανέγερση δεύτερης μεμονωμένης κατοικίας στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4836, ημερ. 20.10.2023, αρ. γνωστ. 674
Acrobat Reader File 95.277.pdf
95.256 13/9/2023 Αίτηση της Εταιρείας Calibre Properties Ltd (ΛΕY/0017/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4835, ημερ. 13.10.2023, αρ. γνωστ. 671
Acrobat Reader File 95.256.pdf
95.254Α 13/9/2023 Αίτηση των Εταιρειών Ελαϊδα Τουριστικαί Επιχειρήσεις Λτδ και Sheraton Estates Ltd (ΑΜΧ/0433-0434/2017) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4835, ημερ. 13.10.2023, αρ. γνωστ. 669
Acrobat Reader File 95.254Α.pdf
95.308 4/10/2023 Επικύρωση διορισμού μέλους από το Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4835, ημερ. 13.10.2023, αρ. γνωστ. 673
Acrobat Reader File 95.308.pdf
95.255 13/9/2023 Αίτηση της Εταιρείας Λάκης Χρίστης & Υιός Λτδ (ΛΕΥ/1468/2020) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4835, ημερ. 13.10.2023, αρ. γνωστ. 670
Acrobat Reader File 95.255.pdf
95.257 13/9/2023 Αίτηση της Εταιρείας D. Skaros Enterprises Ltd (AMX/0310/2016 και ΑΜΧ/0086/2014/Α) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4835, ημερ. 13.10.2023, αρ. γνωστ. 672
Acrobat Reader File 95.257.pdf
95.065 19/7/2023 Διορισμός Προέδρου και Μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τον Διορισμό Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που Υπόκεινται στον Νόμο 149/1998. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4834, ημερ. 6.10.2023, αρ. γνωστ. 667
Acrobat Reader File 95.065.pdf
95.261 13/9/2023 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4834, ημερ. 6.10.2023, αρ. γνωστ. 668
ε.ε. 4835, ημερ. 13.10.2023 (Διόρθ.)
Acrobat Reader File 95.261.pdf
94.792 18/5/2023 Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 660
Acrobat Reader File 94.792.pdf
94.784 18/5/2023 Εκπόνηση 3ης Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας Κύπρου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 656
Acrobat Reader File 94.784.pdf
94.785 18/5/2023 Καταστατικό και Κανονισμοί της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ειδικού Ταμείου Καταβολής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 657
Acrobat Reader File 94.785.pdf
94.786 18/5/2023 Αποζημίωση προς τη Charlie Airlines στα πλαίσια Σχεδίου αποζημίωσης προς τους Κυπριακούς αερομεταφορείς που επηρεάζονται από την απαγόρευση των πτήσεων πάνω από την Τουρκία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 658
Acrobat Reader File 94.786.pdf
94.791 18/5/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 659
Acrobat Reader File 94.791.pdf
94.777 18/5/2023 Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Θέση Γραμματειακού Λειτουργού – Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 650
Acrobat Reader File 94.777.pdf
94.773 18/5/2023 Διορισμός του κ. Pahalage Samith Chandana Abeygunawardana ως Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σρι Λάνκα, με προξενική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια της χώρας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4834, ημερ. 6.10.2023, αρ, γνωστ. 646
Acrobat Reader File 94.773.pdf
94.779 18/5/2023 Οι περί του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Διοίκηση) – Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας – Θέσεις Πρώτου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου και Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 652
Acrobat Reader File 94.779.pdf
94.794 18/5/2023 Αύξηση του Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 662
Acrobat Reader File 94.794.pdf
94.774 18/5/2023 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (ΚΟΠΕ) για το έτος 2023 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023 – 2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4834, ημερ. 6.10.2023, αρ, γνωστ. 647
Acrobat Reader File 94.774.pdf
94.781 18/5/2023 Οι περί του Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση – Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών – Θέση Λειτουργού Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Α΄(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 653
Acrobat Reader File 94.781.pdf
94.776 18/5/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4834, ημερ. 6.10.2023, αρ. γνωστ. 649
Acrobat Reader File 94.776.pdf
94.775 18/5/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4834, ημερ. 6.10.2023, αρ. γνωστ. 648
Acrobat Reader File 94.775.pdf
94.782 18/5/2023 Κατάλογοι Θέσεων εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 654
Acrobat Reader File 94.782.pdf
94.796 18/5/2023 Οι περί του Υφυπουργείου Τουρισμού – Θέση Διευθυντή Τουρισμού, Τεχνικού Λειτουργού και Λειτουργού Διασφάλισης Ποιότητας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 664
Acrobat Reader File 94.796.pdf
94.778 18/5/2023 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 500/2022), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 651
Acrobat Reader File 94.778.pdf
94.797 18/5/2023 Σχέδια Υπηρεσίας προσωπικού Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ). Οι περί Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 665
Acrobat Reader File 94.797.pdf
94.795 18/5/2023 Παραχώρηση εφάπαξ ποσού σε οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου για τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 663
Acrobat Reader File 94.795.pdf
94.798 18/5/2023 Σχέδιο Αποπληρωμής Φορολογικών Οφειλών των Ποδοσφαιρικών Σωματείων/Εταιρειών «Νέο Σχέδιο 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 666
Acrobat Reader File 94.798.pdf
94.783 18/5/2023 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο – Έγκριση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 655
Acrobat Reader File 94.783.pdf
94.793 18/5/2023 α)Διορισμός Αριστίνδην μέλους του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων (ΟΕΠΠΣ). β)Αντικατάσταση και διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΠΠΣ – Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Υφυπουργείο Πολιτισμού ε.ε. 4834, ημερ, 6.10.2023, αρ. γνωστ. 661
Acrobat Reader File 94.793.pdf
95.199 30/8/2023 Αίτηση της κας Κωνσταντίνας Χατζηευτυχίου (ΠΑΦ/0475/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4833, ημερ. 29.9.2023, αρ. γνωστ. 643
Acrobat Reader File 95.199.pdf
95.201 30/8/2023 Αίτηση του κ. Αργυρού Αργυρού (ΛΕY/468/2019) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4833, ημ,ερ. 29.9.2023, αρ. γνωστ. 645
Acrobat Reader File 95.201.pdf
95.197 30/8/2023 Αίτηση των Μαρίας Ταβέλη και Αυγουστή Αυγουστή (ΛΕΜ/0978-979/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4833, ημερ. 29.9.2023, αρ. γνωστ. 641
Acrobat Reader File 95.197.pdf
95.196 30/8/2023 Αίτηση των Κυπριανού Άντριας, Κυπριανού Στυλιανής και Παναγή Χρίστου (ΛΕΜ/1701/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4833, ημερ. 29.9.2023, αρ. γνωστ. 640
Acrobat Reader File 95.196.pdf
95.200 30/8/2023 Αίτηση τoυ κ. Κωνσταντίνου Μηνά (ΛΕΜ/0934/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4833, ημερ. 29.9.2023, αρ, γνωστ. 644
Acrobat Reader File 95.200.pdf
95.166 24/8/2023 Διορισμός μελών της Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4833, ημερ. 29.9.2023, αρ.γνωστ. 639
Acrobat Reader File 95.166.pdf
95.198 30/8/2023 Αίτηση των Σωκράτη Μεταξά και Ξένιας Τσολάκη – Μεταξά (ΛΕΜ/1512/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4833, ημερ. 29.9.2023, αρ. γνωστ. 642
Acrobat Reader File 95.198.pdf
95.158 24/8/2023 Αίτηση των Steven-Kenneth και Sherida-Janet Cooper (ΛΑΡ/0127/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4832, ημερ. 22.9.2023, αρ. γνωστ. 634
Acrobat Reader File 95.158.pdf
95.161 24/8/2023 Αίτηση του κ. Mohamad Rodin (ΠΑΦ/0167/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4832, ημερ. 22.9.2023, αρ. γνωστ. 637
Acrobat Reader File 95.161.pdf
95.159 24/8/2023 Αίτηση των Peter Robert & McFerran Sally (ΛΕΜ/1048/2019) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4832, ημερ. 22.9.2023, αρ. γνωστ. 635
Acrobat Reader File 95.159.pdf
95.160 24/8/2023 Αίτηση της κας Λητώς Γιάγκου (ΛΕΥ/295/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4832, ημερ. 22.9.2023, αρ. γνωστ. 636
Acrobat Reader File 95.160.pdf
95.244 13/9/2023 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4832, ημερ. 22..9.2023, αρ, γνωστ. 638
Acrobat Reader File 95.244.pdf
94.767 10/5/2023 Επιλογή προσώπου για διορισμό στη θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4831, ημερ. 15.9.2023, αρ. γνωστ. 633
Acrobat Reader File 94.767.pdf
94.746 10/5/2023 Διάλυση του Αρδευτικού Τμήματος «ΣΥΚΑΜΝΙΕΡΟ» του χωριού Αγρός της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4831, ημερ. 15.9.2023, αρ. γνωστ. 624
Acrobat Reader File 94.746.pdf
94.750 10/5/2023 Παράταση της απασχόλησης οκτώ Αρχαιολόγων, Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου, στο Τμήμα Αρχαιοτήτων για την ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Digitizing the Museums of Cyprus». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4831, ημερ. 15.9.2023, αρ. γνωστ. 628
Acrobat Reader File 94.750.pdf
94.748 10/5/2023 Πρόγραμμα Συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για έτη 2023-2026. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4831, ημερ. 15.9.2023, αρ. γνωστ. 626
Acrobat Reader File 94.748.pdf
94.766 10/5/2023 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. β)Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. γ)Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4831, ημερ. 15.9.2023, αρ. γνωστ. 632
Acrobat Reader File 94.766.pdf
94.751 10/5/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4831, ημερ. 15.9.2023, αρ. γνωστ. 629
Acrobat Reader File 94.751.pdf
94.747 10/5/2023 Διάλυση Αρδευτικού Συνδέσμου «Καμινατζιών» Αγριδιών Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4831, ημερ. 15.9.2023, αρ. γνωστ. 625
Acrobat Reader File 94.747.pdf
94.744 10/5/2023 Διαπίστευση του κ. Per Fabricius Andersen, ως νέου Πρέσβη του Βασιλείου της Δανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4831, ημερ. 15.9.2023, αρ. γνωστ. 622
Acrobat Reader File 94.744.pdf
94.765 10/5/2023 Εθνική Επιτροπή για το AIDS. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4831, ημερ. 15.9.2023, αρ. γνωστ. 631
Acrobat Reader File 94.765.pdf
94.745 10/5/2023 Συγκατάθεση Κυπριακής Δημοκρατίας για επαναλειτουργία της Πρεσβείας της Ουγγαρίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Λευκωσία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4831, ημερ. 15.9.2023, αρ. γνωστ. 623
Acrobat Reader File 94.745.pdf
94.753 10/5/2023 Καταβολή ενισχύσεων μέσω του Αναθεωρημένου Εθνικού Πλαισίου καθώς και ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) βάσει του Κανονισμού 1408/2013, για ζημιές που προκάλεσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες ή/και θεομηνίες σε γεωργικές καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο 2021 – 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4831, ημερ. 15.9.2023, αρ. γνωστ. 630
Acrobat Reader File 94.753.pdf
94.749 10/5/2023 Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Επίτιμοι Διδάκτορες) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4831, ημερ. 15.9.2023, αρ. γνωστ. 627
Acrobat Reader File 94.749.pdf
95.121 3/8/2023 Διορισμός μέλους της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού σε αντικατάσταση του απερχόμενου μέλους κ. Λάκη Χριστοδούλου. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 617
Acrobat Reader File 95.121.pdf
95.184 24/8/2023 Επικύρωση διορισμού μέλους στο Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 619
Acrobat Reader File 95.184.pdf
95.208 30/8/2023 Διορισμός Προέδρου και μελών Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 621
Acrobat Reader File 95.208.pdf
95.172 24/8/2023 α)Έναρξη ισχύος των κανονισμών 6 έως 19 και 22 έως 41 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμών του 2022, (Κ.Δ.Π. 305/2022). β) Έναρξη ισχύος του περί Εργοστασίων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022 (Ν.128 (Ι)/2022). Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 618
Acrobat Reader File 95.172.pdf
95.207 30/8/2023 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 620
Acrobat Reader File 95.207.pdf
94.724 2/5/2023 Διάλυση Αρδευτικού Τμήματος «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Νο. 1» του χωριού Επισκοπή στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 600
Acrobat Reader File 94.724.pdf
94.702 26/4/2023 Παραχώρηση με άδεια χρήσης του παλαιού Δημοτικού σχολείου Παλαιόμυλου στο Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιόμυλου, Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 588
Acrobat Reader File 94.702.pdf
94.740 2/5/2023 Τροποποίηση Κανονισμών που περιλήφθηκαν στο Διάταγμα 5 της Υπουργού Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 614
Acrobat Reader File 94.740.pdf
94.730 2/5/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Πανεπιστημιακών Τίτλων Σπουδών Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Άλλων Εγκεκριμένων Ιδρυμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 606
Acrobat Reader File 94.730.pdf
94.712 26/4/2023 Επιλογή προσώπων για διορισμό τους ως Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ΔΕΦΑ. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 597
Acrobat Reader File 94.712.pdf
94.684 21/4/2023 Επισκέψεις μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και Υφυπουργών στο εξωτερικό. ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 579
Acrobat Reader File 94.684.pdf
94.677 21/4/2023 Οι περί Δήμου Γεροσκήπου (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 573
Acrobat Reader File 94.677.pdf
94.701 26/4/2023 Παραχώρηση με άδεια χρήσης του παλαιού Δημοτικού σχολείου Λεμίθου στο Κοινοτικό Συμβούλιο Λεμίθου, Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 587
Acrobat Reader File 94.701.pdf
94.736 2/5/2023 Επιλογή προσώπων για διορισμό τους ως Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ΔΕΦΑ. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 610
Acrobat Reader File 94.736.pdf
94.683 21/4/2023 Μνημόνιο Συναντίληψης για Συνεργασία στον Τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Λιβάνου. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 578
Acrobat Reader File 94.683.pdf
94.700 26/4/2023 Παραχώρηση με άδεια χρήσης μέρους του τεμαχίου (αρ. τεμ. 575, Αρ. Εγγραφής 0/6813, Φ/Σχ. 54/17) στο Κοινοτικό Συμβούλιο Παλώδειας, Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 586
Acrobat Reader File 94.700.pdf
94.729 2/5/2023 Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Κτηματολογικού Λειτουργού και Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουργού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 605
Acrobat Reader File 94.729.pdf
94.682 21/4/2023 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 111η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας, Γενεύη, 5-16 Ιουνίου, 2023. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 577
Acrobat Reader File 94.682.pdf
94.728 2/5/2023 Οι περί Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Φωτογράφου Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 604
Acrobat Reader File 94.728.pdf
94.741 2/5/2023 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 615
Acrobat Reader File 94.741.pdf
94.733 2/5/2023 Επιλογή προσώπου για διορισμό στη θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 608
Acrobat Reader File 94.733.pdf
94.709 26/4/2023 Ανταλλαγή μέρους κρατικής γης με ιδιωτική γη στη Κοινότητα Άχνας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 594
Acrobat Reader File 94.709.pdf
94.681 21/4/2023 Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 576
Acrobat Reader File 94.681.pdf
94.698 26/4/2023 Παραχώρηση με άδεια χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Δρυνιάς στο Κοινοτικό Συμβουλίου Δρυνιάς, Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 584
Acrobat Reader File 94.698.pdf
94.735 2/5/2023 α)Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες». β)Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ- Αναβαθμίζω στις Κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 609
Acrobat Reader File 94.735.pdf
94.676 21/4/2023 Διάλυση του Αρδευτικού Τμήματος «Αρμίνου» της Κοινότητας Αρμίνου της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 572
Acrobat Reader File 94.676.pdf
94.725 2/5/2023 Διάλυση Αρδευτικού Τμήματος «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Νο. 5» του χωριού Επισκοπή στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 601
Acrobat Reader File 94.725.pdf
94.731 2/5/2023 Το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Πέμπτου και Έκτου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 607
Acrobat Reader File 94.731.pdf
94.704 26/4/2023 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Δημοκρατίας της Παραγουάης. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 590
Acrobat Reader File 94.704.pdf
94.710 26/4/2023 Επιλογή προσώπου για διορισμό στη θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 595
Acrobat Reader File 94.710.pdf
94.739 2/5/2023 Ανασύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση των Σπάνιων Νοσημάτων. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 613
Acrobat Reader File 94.739.pdf
94.680 21/4/2023 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για ακόμη έξι μήνες για την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργική υποστήριξη, συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε διάφορα σημεία του Οδικού Δικτύου της Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 575
Acrobat Reader File 94.680.pdf
94.726 2/5/2023 Διάλυση Αρδευτικών Τμημάτων και Αρδευτικών Συνδέσμων. ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 602
Acrobat Reader File 94.726.pdf
94.696 26/4/2023 Ετήσια Έκθεση του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης για το 2021. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 583
Acrobat Reader File 94.696.pdf
94.689 21/4/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Καταγραφής και Παρακολούθησης Τιμών Λιανικής Πώλησης Προϊόντων Νόμος του 2023». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 581
Acrobat Reader File 94.689.pdf
94.703 26/4/2023 Παραχώρηση κτηρίων, τα οποία δεν λειτουργούν πλέον ως σχολεία. ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 589
Acrobat Reader File 94.703.pdf
94.672 21/4/2023 Λειτουργία Επίτιμου Προξενείου και διορισμός του κ. Κώστα Γεωργιάδη ως Επίτιμου Προξένου της Δημοκρατίας του Βανουάτου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 568
Acrobat Reader File 94.672.pdf
94.706 26/4/2023 Οι περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) Νόμου του 1960 έως 2018 – Αντικατάσταση Εκπροσώπων της Εταιρείας Kition Ocean Holdings Ltd στο Συμβούλιο Λιμενεργασίας Λάρνακας Βασιλικού. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 591
Acrobat Reader File 94.706.pdf
94.673 21/4/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 569
Acrobat Reader File 94.673.pdf
94.737 2/5/2023 Οικονομική ενίσχυση ήσσονος σημασίας στους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 611
Acrobat Reader File 94.737.pdf
94.679 21/4/2023 Έγκριση των όρων απασχόλησης της θέσης Διευθυντή Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 574
Acrobat Reader File 94.679.pdf
94.711 26/4/2023 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». β)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 596
Acrobat Reader File 94.711.pdf
94.723 2/5/2023 Αίτημα για παράταση της υπηρεσίας της κας Ανδριανής Αργυροπούλου Εργοδοτούμενης Αορίστου Χρόνου για εκτέλεση διοκητικών καθηκόντων, Υπουργείο Εσωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 599
Acrobat Reader File 94.723.pdf
94.686 21/4/2023 Ανέγερση επιπλέον ορόφων στο ιδιόκτητο κτίριο του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας του Τμήματος Φορολογίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 580
Acrobat Reader File 94.686.pdf
94.690 21/4/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμος του 2023». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 582
Acrobat Reader File 94.690.pdf
94.671 21/4/2023 Διορισμός του κ. Filippo Fabbri ως Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γένοβα, με προξενική αρμοδιότητα στη Λιγουρία, στο Πιεμόντε, στην Κοιλάδα της Αόστα, στην Τοσκάνη και στη Σαρδηνία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 567
Acrobat Reader File 94.671.pdf
94.699 26/4/2023 Παραχώρηση με άδεια χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καπηλειού στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καπηλειού, Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 585
Acrobat Reader File 94.699.pdf
94.738 2/5/2023 α)Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. β)Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 612
Acrobat Reader File 94.738.pdf
94.742 2/5/2023 Κηδεία δημοσία δαπάνη της Βασιλικής Παναγή Αυξεντίου. Υφυπουργείο Πολιτισμού ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 616
Acrobat Reader File 94.742.pdf
94.675 21/4/2023 Εγγραφή κοινοτικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Μενοίκου στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου και διάθεση της ιδιοκτησίας για έργο δημόσιας ωφέλειας, σύμφωνα με το εδάφιο (γ)(ν) του άρθρου 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου (Κεφ. 224). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 571
Acrobat Reader File 94.675.pdf
94.727 2/5/2023 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 625/2020), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 603
Acrobat Reader File 94.727.pdf
94.707 26/4/2023 Ίδρυση Γραφείου Χώρας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κυπριακή Δημοκρατία. ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 592
Acrobat Reader File 94.707.pdf
94.713 26/4/2023 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 598
Acrobat Reader File 94.713.pdf
94.708 26/4/2023 Εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Στροβόλου και Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 593
Acrobat Reader File 94.708.pdf
94.674 21/4/2023 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης (Αρ.1) για το έτος 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4830, ημερ. 8.9.2023, αρ. γνωστ. 570
Acrobat Reader File 94.674.pdf
95.156 24/8/2023 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, βάσει των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4829, ημερ. 1.9.2023, αρ. γνωστ. 566
Acrobat Reader File 95.156.pdf
94.902 8/6/2023 Διορισμός Μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4829, ημερ. 1.9.2023, αρ. γνωστ. 564
Acrobat Reader File 94.902.pdf
95.175 24/8/2023 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Καλλυντικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4829, ημερ. 1.9.2023, αρ. γνωστ. 565
Acrobat Reader File 95.175.pdf
95.132 3/8/2023 Διορισμός Τριμελούς Συμβουλίου δυνάμει των περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμων του 2004 έως 2018. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 563
Acrobat Reader File 95.132.pdf
94.940 15/6/2023 Αίτηση της Εταιρείας Jimchang Cyprus Developing Co Ltd (ΑΜΧ/0042/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 562
Acrobat Reader File 94.940.pdf
94.659 12/4/2023 Διαμόρφωση παραλιακού πεζόδρομου/ποδηλατόδρομου στα Περβόλια – Φάση Β’ Εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 5Α του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 553
Acrobat Reader File 94.659.pdf
94.651 12/4/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κανόνων Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 545
Acrobat Reader File 94.651.pdf
94.654 12/4/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 548
Acrobat Reader File 94.654.pdf
94.668 12/4/2023 Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στα Κέντρα Υποδοχής/Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Ασύλου στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας (Κοκκινοτριμιθιά, Κοφίνου, Μεννόγια), αρ. ΥΑ/04/2022 – Παράταση ισχύος Προσφοράς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 559
Acrobat Reader File 94.668.pdf
94.666 12/4/2023 Οι περί Εvoικιoστασίoυ Νόμoι τoυ 1983 έως 2020. α) Καθoρισμός αvωτάτoυ oρίoυ αύξησης εvoικίoυ για κατoικίες ή καταστήματα σε ελεγχόμεvες περιoχές. β) Καθoρισμός πoσoστoύ αύξησης εvoικίωv για καταστήματα σε δυσπραγoύσες περιoχές. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 558
Acrobat Reader File 94.666.pdf
94.665 12/4/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 557
Acrobat Reader File 94.665.pdf
94.660 12/4/2023 Επιλογή προσώπου για διορισμό στη θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 554
Acrobat Reader File 94.660.pdf
94.657 12/4/2023 Αντικατάσταση διορισμού Μη-Εκτελεστικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 551
Acrobat Reader File 94.657.pdf
94.658 12/4/2023 Ανανέωση σύμβασης Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 552
Acrobat Reader File 94.658.pdf
94.652 12/4/2023 Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’/Αντρέα και Νίκου Ονησιφόρου/Κωνσταντίνου και Ελένης παρά το Μεσαιωνικό Κάστρο Κολοσσίου – Προώθηση Διατάγματος Επίσχεσης για αλλαγή του σκοπού – τεμάχιο 780 (μέρος), Φ/Σχ. 58/06, Κολόσσι (εκτός Βρετανικών Βάσεων). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 546
Acrobat Reader File 94.652.pdf
94.649 12/4/2023 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 383/2022, Κ.Δ.Π. 22/2023), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 544
Acrobat Reader File 94.649.pdf
94.664 12/4/2023 Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 556
Acrobat Reader File 94.664.pdf
94.661 12/4/2023 Επιλογή Προσώπων για Διορισμό τους ως Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ΔΕΦΑ. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 555
Acrobat Reader File 94.661.pdf
94.669 12/4/2023 Μηχανισμός πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών – Ορισμός Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ως Υπεύθυνου Συντονιστή. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 560
Acrobat Reader File 94.669.pdf
94.655 12/4/2023 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στο Δημόσιο Τομέα και στο Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 549
Acrobat Reader File 94.655.pdf
94.670 12/4/2023 Προστασία και ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών και των συστημάτων των Υπουργείων/Υφυπουργείων. ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 561
Acrobat Reader File 94.670.pdf
94.648 12/4/2023 Παράταση συμφωνίας ενοικιαγοράς για οικόπεδο που παραχωρήθηκε στη κα Θεοδώρα Χριστοφή μέσω του Στεγαστικού Σχεδίου Διάθεσης Κρατικών Οικοπέδων σε Οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 543
Acrobat Reader File 94.648.pdf
94.653 12/4/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων και Καταχώρησης Αντιπροσωπευτικών Αγωγών για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμος του 2023». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 547
Acrobat Reader File 94.653.pdf
94.656 12/4/2023 Παράταση του μέτρου επιδότησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4828, ημερ. 25.8.2023, αρ. γνωστ. 550
Acrobat Reader File 94.656.pdf
95.070 19/7/2023 Αντικατάσταση μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4827, ημερ. 28.7.2023, αρ. γνωστ. 540
Acrobat Reader File 95.070.pdf
95.076 19/7/2023 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙΔΕΚ). Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4827, ημερ. 28.7.2023, αρ. γνωστ. 541
Acrobat Reader File 95.076.pdf
95.078 19/7/2023 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4827, ημερ. 28.7.2023, αρ. γνωστ. 542
Acrobat Reader File 95.078.pdf
94.955 21/6/2023 Αίτηση του κ. Γιαννάκη Ιωάννου (ΠΑΦ/0374/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4826, ημερ. 21.7.2023, αρ. γνωστ. 539
Acrobat Reader File 94.955.pdf
94.921 15/6/2023 Αίτηση των Μαρίας Λάμπρου και Εύας και Σωτήρη Κωνσταντή (ΑΜΧ/0226/2019), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4825, ημερ. 14.7.2023, αρ. γνωστ. 534
Acrobat Reader File 94.921.pdf
94.919 15/6/2023 Αίτηση των Janet Neighbour και Stephen John Neighbour (ΑΜΧ/0228/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4825, ημερ. 14.7.2023, αρ. γνωστ. 532
Acrobat Reader File 94.919.pdf
94.918 15/6/2023 Αίτηση της Εταιρείας Dedicated Cyprus Ltd και άλλων (ΑΜΧ/0071/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4825, ημερ. 14.7.2023, αρ. γνωστ. 531
Acrobat Reader File 94.918.pdf
94.924 15/6/2023 Αίτηση των Μιλτώς Τσίκκου, Μάικολ Χριστοφόρου και Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου των Γάτων (ΛΕΜ/1584- 1585/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4825, ημερ. 14.7.2023, αρ. γνωστ. 537
Acrobat Reader File 94.924.pdf
94.922 15/6/2023 Αίτηση των Nicholas Charles Clairmon Philips και Christine Margaret Philips (ΑΜΧ/0229/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4825, ημερ. 14.7.2023, αρ. γνωστ. 535
Acrobat Reader File 94.922.pdf
94.979 28/6/2023 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ). Υπουργείο Οικονομικών ε,ε, 4825, ημερ. 14.7.2023, αρ. γνωστ. 538
Acrobat Reader File 94.979.pdf
94.920 15/6/2023 Αίτηση των Άγγελου Τσαγγαρίδη και Chr. Tsangarides Winery Ltd (ΠΑΦ/0094/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4825, ημερ. 14.7.2023, αρ. γνωστ. 533
Acrobat Reader File 94.920.pdf
94.923 15/6/2023 Αίτηση των Έλλης Ε. Τρυφωνίδου, Θέλμας Πολυκάρπου Φιλιππίδου, Μιχαλάκη Ευαγγέλου Τρυφωνίδη και Chr. Karaolis Contractors Developers Ltd (ΛΕΜ/0478-0479/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4825, ημερ. 14.7.2023, αρ. γνωστ. 536
Acrobat Reader File 94.923.pdf
94.888 8/6/2023 Αίτηση της κας Χαραλαμπίας Ευθυμίου (ΛΕΥ/1122/2020), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 526
Acrobat Reader File 94.888.pdf
94.989 28/6/2023 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 530
Acrobat Reader File 94.989.pdf
94.886 8/6/2023 Αίτηση της κας Ευδοκίας Παύλου (ΛΑΡ/1164/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 524
Acrobat Reader File 94.886.pdf
94.891 8/6/2023 Αίτηση του κ. Αθανασίου Αθανάσιου (ΑΜΧ/0162/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 529
Acrobat Reader File 94.891.pdf
94.890 8/6/2023 Αίτηση της Εταιρείας A. P. Scaffolding Solutions Ltd (ΛΕΥ/1795-1796/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 528
Acrobat Reader File 94.890.pdf
94.883 8/6/2023 Αίτηση των Λιμνιώτη-Κάουλλα Άντρης, Ειρήνης Σούττου, Κωνσταντίνου-Λιμνιώτη Αλεξίας, Μαχάττου Μαργαρίτας και Προδρόμου Παναγιώτας (ΑΜΧ/0238/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 521
Acrobat Reader File 94.883.pdf
94.889 8/6/2023 Αίτηση του κ. Νικόλα Σταυρίδη (ΛΕΜ/1183/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 527
Acrobat Reader File 94.889.pdf
94.884 8/6/2023 Αίτηση του κ. Γεώργιου Μαππούρα (ΛΑΡ/1261/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 522
Acrobat Reader File 94.884.pdf
94.885 8/6/2023 Αίτηση των κ.κ. Παναγιώτη, Ιωάννη και Γεώργιου Χατζηπαντελή (ΑΜΧ/0487/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 523
Acrobat Reader File 94.885.pdf
94.887 8/6/2023 Αίτηση του κ. Αλέκου Κίνα (ΛΕΜ/2400/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 525
Acrobat Reader File 94.887.pdf
94.640 7/4/2023 Σχέδιο Χορηγιών για Υφιστάμενες Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 520
Acrobat Reader File 94.640.pdf
94.636 7/4/2023 Παράταση της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς για Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας/Φύλαξης στα Κεντρικά Γραφεία, το Εξεταστικό Κέντρο της Υπηρεσίας Ασύλου και στα Κέντρα Υποδοχής/Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Ασύλου αρ. ΥΑ/80/2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 516
Acrobat Reader File 94.636.pdf
94.635 7/4/2023 Τροποποίηση του «Σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων/ ληγμένων/ μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ)». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 515
Acrobat Reader File 94.635.pdf
94.633 7/4/2023 Οι περί Εvoικιoστασίoυ Νόμoι τoυ 1983 έως 2020. α)Καθoρισμός αvωτάτoυ oρίoυ αύξησης εvoικίoυ για κατoικίες ή καταστήματα σε ελεγχόμεvες περιoχές. β)Καθoρισμός πoσoστoύ αύξησης εvoικίωv για καταστήματα σε δυσπραγoύσες περιoχές. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 513
Acrobat Reader File 94.633.pdf
94.632 7/4/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 512
Acrobat Reader File 94.632.pdf
94.639 7/4/2023 Επιλογή προσώπου για διορισμό στη θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 519
Acrobat Reader File 94.639.pdf
94.637 7/4/2023 Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 517
Acrobat Reader File 94.637.pdf
94.638 7/4/2023 Αντικατάσταση διορισμού Μη-Εκτελεστικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 518
Acrobat Reader File 94.638.pdf
94.634 7/4/2023 Αναπληρωτικός διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Άμυνας από τις 10.4.2023 έως τις 13.4.2023. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4824, ημερ. 7.7.2023, αρ. γνωστ. 514
Acrobat Reader File 94.634.pdf
94.966 21/6/2023 Διορισμός πέντε μελών του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ.γνωστ. 509
Acrobat Reader File 94.966.pdf
94.969 21/6/2023 Διορισμός Αντιπροέδρου του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ). Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ.γνωστ. 510
Acrobat Reader File 94.969.pdf
94.609 30/3/2023 Οι περί Δήμου Στροβόλου (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 494
Acrobat Reader File 94.609.pdf
95.002 28/6/2023 Τοποθετήσεις Γενικών Διευθυντών. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4823, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 511,
ε.ε. 4855, ημερ. 8.3.2024, αρ. γνωστ. 147
Acrobat Reader File 95.002.pdf
94.558 21/3/2023 Αντικατάσταση εκπροσώπου Π.Ε.Ο. στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 454
Acrobat Reader File 94.558.pdf
94.554 21/3/2023 Καταβολή ενίσχυσης μέσω του Κανονισμού 1408/2013 Ήσσονος Σημασίας (De minimis) σε εσπεριδοκαλλιεργητές των Κοινοτήτων που επηρεάζονται από τη νεκρή ζώνη. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 451
Acrobat Reader File 94.554.pdf
94.555 21/3/2023 Καταβολή ενίσχυσης μέσω του Κανονισμού 1408/2013 Ήσσονος Σημασίας (De minimis) στoυς καλλιεργητές αραβόσιτου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 452
Acrobat Reader File 94.555.pdf
94.553 21/3/2023 Διοργάνωση στην Κύπρο της 60ης Συνεδρίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαίας (ΔΣΕ) στις 25.5.2023 και Τεχνικής Επίσκεψης στις 26.5.2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 450
Acrobat Reader File 94.553.pdf
94.556 21/3/2023 Καταβολή ενίσχυσης μέσω του Κανονισμού 1408/2013 Ήσσονος Σημασίας (De minimis) στην ομάδα παραγωγών ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ (Ο.Ν.Α.Π) ΛΤΔ. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 453
Acrobat Reader File 94.556.pdf
94.552 21/3/2023 Παράταση της περιόδου ισχύος της προσφοράς για τον Διαγωνισμό της Πολιτικής Άμυνας για «Provision of services for the implementation, maintenance/operations and support of a Public Warning System» CD001/2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 449
Acrobat Reader File 94.552.pdf
94.571 29/3/2023 Οι περί Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 462
Acrobat Reader File 94.571.pdf
94.563 29/3/2023 Αίτημα για παράταση της υπηρεσίας της κας Ελπίδας Ηρακλέους, Ανώτερου Διοικητικού Λειτουργού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 456
Acrobat Reader File 94.563.pdf
94.583 29/3/2023 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης και της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 473
Acrobat Reader File 94.583.pdf
94.585 29/3/2023 Αντικατάσταση μέλους στην Προσωρινή Επιτροπή της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 475
Acrobat Reader File 94.585.pdf
94.591 29/3/2023 Επικύρωση διορισμού του Δρα Νεόφυτου Παπαδόπουλου στη θέση Γενικού Διευθυντή. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 481
Acrobat Reader File 94.591.pdf
94.589 29/3/2023 Διορισμός μελών Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 479
Acrobat Reader File 94.589.pdf
94.562 29/3/2023 Διαπίστευση της κας Ligia Margarita Quessep Bitar ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Κολομβίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 455
Acrobat Reader File 94.562.pdf
94.584 29/3/2023 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 474
Acrobat Reader File 94.584.pdf
94.596 29/3/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ. 3) του 2023». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 485
Acrobat Reader File 94.596.pdf
94.594 29/3/2023 Παραχώρηση Πασχαλινού Επιδόματος σε Συνταξιούχους με Χαμηλά Εισοδήματα για το έτος 2023. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 484
Acrobat Reader File 94.594.pdf
94.578 29/3/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 469
Acrobat Reader File 94.578.pdf
94.586 29/3/2023 Αίτηση του Νίκου Δαλίτη για Εταιρεία G. B. Power Life Savers Ltd (ΛΑΡ/0872/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 476
Acrobat Reader File 94.586.pdf
94.582 29/3/2023 Προϋπολογισμός 2023 – Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ.1/2023). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 472
Acrobat Reader File 94.582.pdf
94.569 29/3/2023 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το 2023 Νόμος του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 460
Acrobat Reader File 94.569.pdf
94.593 29/3/2023 Έγκριση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο, για την περίοδο 2023-2030. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 483
Acrobat Reader File 94.593.pdf
94.590 29/3/2023 Διορισμός εκπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Γαλλο-Κυπριακού Σχολείου. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 480
Acrobat Reader File 94.590.pdf
94.580 29/3/2023 Έκδοση Νέου Διατάγματος για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 471
Acrobat Reader File 94.580.pdf
94.588 29/3/2023 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). – Αίτηση της κας Χριστιάνας Παναγή κ.α.. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 478
Acrobat Reader File 94.588.pdf
94.597 29/3/2023 Ενίσχυση των μέτρων που εφαρμόζονται με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών βίας σε αθλητικούς χώρους. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 486
Acrobat Reader File 94.597.pdf
94.565 29/3/2023 Μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Αναφορικά με την Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών στον Τομέα του Τουρισμού και τη Στήριξη του Γραφείου Παραπόνων Γυναικών. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 457
Acrobat Reader File 94.565.pdf
94.573 29/3/2023 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 464
Acrobat Reader File 94.573.pdf
94.576 29/3/2023 Τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος στήριξης «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ίδια Κατανάλωση». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 467
Acrobat Reader File 94.576.pdf
94.570 29/3/2023 Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 460
Acrobat Reader File 94.570.pdf
94.577 29/3/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αμπελοοινικών Προϊόντων, Αλκοολούχων Ποτών και Αρωματισμένων Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμος του 2023». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 468
Acrobat Reader File 94.577.pdf
94.592 29/3/2023 Διορισμός μελών Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 482
Acrobat Reader File 94.592.pdf
94.572 29/3/2023 Οι περί Δήμου Στροβόλου (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 463
Acrobat Reader File 94.572.pdf
94.574 29/3/2023 Χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας Πανεπιστημίου στο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πανεπιστημίων Ίδρυμα με την επωνυμία «University of Limassol»/ «Πανεπιστήμιο Λεμεσού». Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 465
Acrobat Reader File 94.574.pdf
94.568 29/3/2023 Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 459
Acrobat Reader File 94.568.pdf
94.575 29/3/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εισόδου και Εισαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2023». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 466
Acrobat Reader File 94.575.pdf
94.587 29/3/2023 Αιτήσεις για πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). – Αίτηση των κ.κ. Ηλιάνας Κωνσταντίνου και Λάμπρου Ματσάγκου κ.α.. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 477
Acrobat Reader File 94.587.pdf
94.579 29/3/2023 Τροποποιητικά νομοσχέδια ως απόρροια της ψήφισης των νόμων που αφορούν στη μεταρρύθμιση των ανώτατων βαθμίδων της Δικαιοσύνης: α)Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. β)Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. γ)Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. δ)Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. ε)Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. στ)Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. ζ)Ο περί Αποτελεσματικών Θεραπειών για Παραβίαση του Δικαιώματος σε Διάγνωση Αστικών Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων σε Εύλογο Χρόνο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. η)Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. θ)Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. ι)Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 470
Acrobat Reader File 94.579.pdf
94.566 29/3/2023 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων στον Κυπριακό Στρατό, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του 2013-2017, για το διορισμό αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών, την ανέλιξη Υπαξιωματικών σε Αξιωματικούς και την πρόσληψη Ιατρών Αξιωματικών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 458
Acrobat Reader File 94.566.pdf
94.615 30/3/2023 Έκδοση Νέου Διατάγματος για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 499
Acrobat Reader File 94.615.pdf
94.613 30/3/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 497
Acrobat Reader File 94.613.pdf
94.611 30/3/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εισόδου και Εισαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2023». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 495
Acrobat Reader File 94.611.pdf
94.627 30/3/2023 Έγκριση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο, για την περίοδο 2023-2030. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 506
Acrobat Reader File 94.627.pdf
94.618 30/3/2023 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 502
Acrobat Reader File 94.618.pdf
94.617 30/3/2023 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης και της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 501
Acrobat Reader File 94.617.pdf
94.604 30/3/2023 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Αναφορικά με την Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών στον Τομέα του Τουρισμού και τη Στήριξη του Γραφείου Παραπόνων Γυναικών. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 489
Acrobat Reader File 94.604.pdf
94.616 30/3/2023 Προϋπολογισμός 2023 – Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ.1/2023). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 500
Acrobat Reader File 94.616.pdf
94.606 30/6/2023 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το 2023 Νόμος του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 491
Acrobat Reader File 94.606.pdf
94.605 30/3/2023 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων στον Κυπριακό Στρατό, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του 2013-2017, για το διορισμό αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών, την ανέλιξη Υπαξιωματικών σε Αξιωματικούς και την πρόσληψη Ιατρών Αξιωματικών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 490
Acrobat Reader File 94.605.pdf
94.625 30/3/2023 Επικύρωση διορισμού του Δρα Νεόφυτου Παπαδόπουλου στη θέση Γενικού Διευθυντή. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 505
Acrobat Reader File 94.625.pdf
94.601 30/3/2023 Διαπίστευση της κας Ligia Margarita Quessep Bitar ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Κολομβίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 487
Acrobat Reader File 94.601.pdf
94.623 30/3/2023 Διορισμός μελών Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 503
Acrobat Reader File 94.623.pdf
94.628 30/3/2023 Έκδοση Διατάγματος για επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στις παραδόσεις των διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων in vitro και εμβολίων για τη νόσο COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, εδάφιο (4) της περί ΦΠΑ νομοθεσίας. Το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Έκτου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 507
Acrobat Reader File 94.628.pdf
94.608 30/3/2023 Οι περί Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 493
Acrobat Reader File 94.608.pdf
94.602 30/3/2023 Αίτημα για παράταση της υπηρεσίας της κας Ελπίδας Ηρακλέους, Ανώτερου Διοικητικού Λειτουργού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 488
Acrobat Reader File 94.602.pdf
94.612 30/3/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αμπελοοινικών Προϊόντων, Αλκοολούχων Ποτών και Αρωματισμένων Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμος του 2023». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 496
Acrobat Reader File 94.612.pdf
94.624 30/3/2023 Διορισμός εκπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Γαλλοκυπριακού Σχολείου. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 504
Acrobat Reader File 94.624.pdf
94.607 30/3/2023 Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 492
Acrobat Reader File 94.607.pdf
94.614 30/3/2023 Τροποποιητικά νομοσχέδια ως απόρροια της ψήφισης των νόμων που αφορούν στη μεταρρύθμιση των ανώτατων βαθμίδων της Δικαιοσύνης: α)Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. β)Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. γ)Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. δ)Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. ε)Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. στ)Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. ζ)Ο περί Αποτελεσματικών Θεραπειών για Παραβίαση του Δικαιώματος σε Διάγνωση Αστικών Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων σε Εύλογο Χρόνο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. η)Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. θ)Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. ι)Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ. γνωστ. 498
Acrobat Reader File 94.614.pdf
94.815 26/5/2023 Αίτηση της κας Χριστίνας Ιακώβου (ΛΕΜ/1027/2019), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας στην Κοινότητα Πεντακώμου, στην Επαρχία Λεμεσού, κατόπιν αναπομπής της στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων προς επανεξέταση. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4821, ημερ. 23.6.2023, αρ.γνωστ. 446
Acrobat Reader File 94.815.pdf
94.801 18/5/2023 Διορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) – Τροποποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4821, ημερ. 23.6.2023, αρ. γνωστ. 445
Acrobat Reader File 94.801.pdf
94.790 18/5/2023 Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμος του 2015 (Ν.124(Ι)/2015) και Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.512 και ημερ. 25.10.2017. α)Αίτηση με αρ. ΛΕΜ/124/2018/Α, για την κατά παρέκκλιση χορήγηση πολεοδομικής άδειας για τη χωροθέτηση ακαδημίας αντισφαίρισης (ως εμπλουτιστική προς τον τουρισμό υπηρεσία, δραστηριότητα και διευκόλυνση) στο εγκριμένο με την πολεοδομική άδεια με αρ. ΛΕΜ/124/2018 ημερ. 28.9.2018, Καζίνο Θέρετρο στην Επαρχία Λεμεσού. β)Αίτηση με αρ. ΛΕΜ/1347/2017/Β για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για τροποποίηση του εγκριμένου διαχωρισμού γης σε οικόπεδα με την πολεοδομική άδεια με αρ. ΛΕΜ/1347/2017, ημερ. 22.5.2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4821, ημερ. 23.6.2023, αρ. γνωστ. 444,
ε.ε. 4822, ημερ. 30.6.2023, αρ.γνωστ. 508
Acrobat Reader File 94.790.pdf
94.939 15/6/2023 Διορισμός Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (EΠΑ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4821, ημερ. 23.6.2023, αρ. γνωστ. 448
Acrobat Reader File 94.939.pdf
94.685 21/4/2023 Αίτηση της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4821, ημερ. 23.6.2023, αρ. γνωστ. 443
Acrobat Reader File 94.685.pdf
94.910 15/6/2023 Επικύρωση διορισμού μελών στο Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4821, ημερ. 23.6.2023, αρ. γνωστ. 447
Acrobat Reader File 94.910.pdf
94.904 8/6/2023 Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4820, ημερ. 16.6.2023, αρ. γνωστ. 442
Acrobat Reader File 94.904.pdf
94.875 8/6/2023 Διορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4820, ημερ. 16.6.2023, αρ. γνωστ. 441
Acrobat Reader File 94.875.pdf
94.756 10/5/2023 Αίτηση των Fiskus Shalhevet Fryma και Fiskus Pinhas Haiyim (ΛΕΜ/1019/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4819, ημερ. 9.6.2023, αρ. γνωστ. 429
Acrobat Reader File 94.756.pdf
94.757 10/5/2023 Αίτηση του κ. Κυριάκου Τσιαρτή (ΑΜΧ/0066/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4819, ημερ. 9.6.2023, αρ. γνωστ. 430
Acrobat Reader File 94.757.pdf
94.840 31/5/2023 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Οπτικών Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4819, ημερ. 9.6.2023, αρ. γνωστ. 439
Acrobat Reader File 94.840.pdf
94.759 10/5/2023 Αίτηση του κ. Παρασκευά Παπαπαντελή (ΛΕΜ/0022/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4819, ημερ. 9.6.2023, αρ. γνωστ. 432
Acrobat Reader File 94.759.pdf
94.764 10/5/2023 Αίτηση του κ. Ανδρέα Μιχαήλ Μαυρίκιος (ΛΕΜ/0010/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4819, ημερ. 9.6.2023, αρ. γνωστ. 437
Acrobat Reader File 94.764.pdf
94.755 10/5/2023 Αίτηση του κ. Κυριάκου Χρυσοστόμου (ΛΕΜ/0867/2020) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατάπαρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4819, ημερ. 9.6.2023, αρ. γνωστ. 428
Acrobat Reader File 94.755.pdf
94.761 10/5/2023 Αίτηση των Ανδρέα Παντελή και Κυριακής Κυριακού (ΛΑΡ/538/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4819, ημερ. 9.6.2023, αρ. γνωστ. 434
Acrobat Reader File 94.761.pdf
94.760 10/5/2023 Αίτηση των Γεώργιου Κυριάκου και Ευούλλας Παρπέρη (ΑΜΧ/0457/2017) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου 2022, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4819, ημερ. 9.6.2023, αρ. γνωστ. 433
Acrobat Reader File 94.760.pdf
94.762 10/5/2023 Αίτηση των κ.κ. Πέτρου και Κλεάνθη Γεωργίου (ΛΑΡ/759/2022) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4819, ημερ. 9.6.2023, αρ. γνωστ. 435
Acrobat Reader File 94.762.pdf
94.839 31/5/2023 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4819, ημερ. 9.6.2023, αρ. γνωστ. 438
Acrobat Reader File 94.839.pdf
94.763 10/5/2023 Αίτηση του κ. Ιάκωβου Καμπή (ΛΕΜ/02419/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4819, ημερ. 9.6.2023, αρ. γνωστ. 436
Acrobat Reader File 94.763.pdf
94.758 10/5/2023 Αίτηση της κας Ισαβέλλας Χριστοφίδου (ΛΕΜ/0730/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4819, ημερ. 9.6.2023, αρ. γνωστ. 431
Acrobat Reader File 94.758.pdf
94.812 26/5/2023 Διορισμός Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας Ε.Ε. 4818, ημερ. 2.6.2023, αρ. γνωστ. 426
Acrobat Reader File 94.812.pdf
94.808 26/5/2023 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών Ε.Ε. 4818, ημερ. 2.6.2023, αρ.γνωστ. 424
Acrobat Reader File 94.808.pdf
94.809 26/5/2023 Χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας πανεπιστημίου στο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πανεπιστημίων του Ιδρύματος με την επωνυμία American University of Beirut Mediterraneo (AUB Mediterraneo). Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4820, ημερ. 16.6.2023, αρ. γνωστ. 440
Acrobat Reader File 94.809.pdf
94.807 26/5/2023 Διορισμός μελών Συμβουλίου Εσωτερικού Ελέγχου. Υπουργείο Οικονομικών Ε.Ε. 4818, ημερ. 2.6.2023, αρ. γνωστ. 423
Acrobat Reader File 94.807.pdf
94.813 26/5/2023 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Υπουργείο Υγείας Ε.Ε. 4818, ημερ. 2.6.2023, αρ. γνωστ. 427
Acrobat Reader File 94.813.pdf
94.732 2/5/2023 Αίτηση του κ. Σπύρου Καμπούρη (ΛΕΥ/350/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών Ε..Ε. 4818, ημερ. 2.6.2023, αρ.γνωστ. 422
Acrobat Reader File 94.732.pdf
94.780 18/5/2023 Διορισμός Συμβουλίου Κλινικών Εργαστηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4817, ημερ. 26.5.2023, αρ. γνωστ. 421
Acrobat Reader File 94.780.pdf
94.752 10/5/2023 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4816, ημερ. 19.5.2023, αρ. γνωστ. 419
Acrobat Reader File 94.752.pdf
94.754 10/5/2023 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Χειροπρακτών και Κέντρων Χειροπρακτικής Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4816, ημερ. 19.5.2023, αρ. γνωστ. 420
Acrobat Reader File 94.754.pdf
94.768 10/5/2023 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4816, ημερ. 19.5.2023, αρ. γνωστ.418
Acrobat Reader File 94.768.pdf
94.688 21/4/2023 Διορισμός Μη-Εκτελεστικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 417
Acrobat Reader File 94.688.pdf
94.535 15/3/2023 Παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών σε μέλος της Αστυνομίας για εργοδότησή του στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Europol). Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 410
Acrobat Reader File 94.535.pdf
94.524 15/3/2023 Διαπίστευση της κας Bryndís Kjartansdóttír ως νέας Πρέσβειρας της Ισλανδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Στοκχόλμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 402
Acrobat Reader File 94.524.pdf
94.529 15/3/2023 Οι περί Δήμου Έγκωμης (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 406
Acrobat Reader File 94.529.pdf
94.521 15/3/2023 Παράταση θητείας του Πρέσβη στη Διπλωματική Αποστολή Αθήνας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 399
Acrobat Reader File 94.521.pdf
94.545 15/3/2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 414
Acrobat Reader File 94.545.pdf
94.522 15/3/2023 Ανανέωση απόσπασης στο Υπουργείο Εξωτερικών του κ. Χρήστου Παντελή, Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας Α΄, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 400
Acrobat Reader File 94.522.pdf
94.538 15/3/2023 Συμμετοχή των Γενικών Διευθυντών Υπουργείων και Υφυπουργείων, του Γενικού Διευθυντή ΓΔ Ανάπτυξης, της Γενικής Λογίστριας και του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, επιμορφωτικά μαθήματα, επισκέψεις και άλλες επαφές υπηρεσιακής μορφής στο εξωτερικό. Εξαμηνιαία περίοδος αναφοράς: 1.7.2022 έως 31.12.2022. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 413
Acrobat Reader File 94.538.pdf
94.533 15/3/2023 Προϋπολογισμός της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου Λτδ (ΕΥΚ) για το 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 408
Acrobat Reader File 94.533.pdf
94.536 15/3/2023 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19 – Παράταση Κανονισμών που περιλήφθηκαν στα Διατάγματα 1, 2 και 3 του 2023. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 411
Acrobat Reader File 94.536.pdf
94.530 15/3/2023 Οι περί Δήμου Αγίου Αθανασίου (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 407
Acrobat Reader File 94.530.pdf
94.525 15/3/2023 Υπογραφή Προγράμματος Πλαισίου Συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 403
Acrobat Reader File 94.525.pdf
94.527 15/3/2023 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για έξι μήνες για την Παροχή Υπηρεσιών Διεκπεραίωσης Ηλεκτρονικών Συναλλαγών του Δημοσίου – Αρ. Προσφοράς Γ.Λ. 01/2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 404
Acrobat Reader File 94.527.pdf
94.547 15/3/2023 Κανονισμοί για τη ρύθμιση της λειτουργίας των Ταμείων Ευημερίας του προσωπικού των Δήμων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 416
Acrobat Reader File 94.547.pdf
94.523 15/3/2023 Διαπίστευση της κας Marisol Cecilia Amparo Pérez Carranza ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Χιλής στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα στην Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 401
Acrobat Reader File 94.523.pdf
94.534 15/3/2023 Υιοθέτηση του τροποποιητικού Πρωτοκόλλου για τη μεταφορά της έδρας του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV) από το Παρίσι στην πόλη Ντιζόν της Γαλλίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 409
Acrobat Reader File 94.534.pdf
94.528 15/3/2023 Οικονομικές Καταστάσεις Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Π.Ε.Π) για το έτος 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 405
Acrobat Reader File 94.528.pdf
94.537 15/3/2023 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών του Διαγωνισμού ΤΥΠ2021/042/Α/Α που αφορά στην αναβάθμιση/αντικατάσταση του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 412
Acrobat Reader File 94.537.pdf
94.546 15/3/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμος του 2022». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 415
Acrobat Reader File 94.546.pdf
94.538 15/3/2023 Συμμετοχή των Γενικών Διευθυντών Υπουργείων και Υφυπουργείων, του Γενικού Διευθυντή ΓΔ Ανάπτυξης, της Γενικής Λογίστριας και του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, επιμορφωτικά μαθήματα, επισκέψεις και άλλες επαφές υπηρεσιακής μορφής στο εξωτερικό. Εξαμηνιαία περίοδος αναφοράς: 1.7.2022 έως 31.12.2022. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4815, ημερ. 12.5.2023, αρ. γνωστ. 413
Acrobat Reader File 94.538.pdf
94.697 26/4/2023 Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥ.Π.Ε). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4814, ημερ. 5.5.2023, αρ. γνωστ. 398
Acrobat Reader File 94.697.pdf
94.678 21/4/2023 Εγγραφή στο Μητρώο Πανεπιστημίων Ιδρύματος με την επωνυμία American University of Beirut Mediterraneo (AUB Mediterraneo). Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4813, ημερ. 28.4.2023, αρ. γνωστ. 397
Acrobat Reader File 94.678.pdf
94.610 30/3/2023 Χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας Πανεπιστημίου στο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πανεπιστημίων Ίδρυμα με την επωνυμία «University of Limassol»/ «Πανεπιστήμιο Λεμεσού». Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4813, ημερ. 28.4.2023, αρ. γνωστ. 390
Acrobat Reader File 94.610.pdf
94.663 12/4/2023 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4813, ημερ. 28.4.2023, αρ. γνωστ. 396
Acrobat Reader File 94.663.pdf
94.621 30/3/2023 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4813, ημερ. 28.4.2023, αρ. γνωστ. 392
Acrobat Reader File 94.621.pdf
94.662 12/4/2023 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Χημικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4813, ημερ. 28.4.2023, αρ. γνωστ. 395
Acrobat Reader File 94.662.pdf
94.646 12/4/2023 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4813, ημερ. 28.4.2023, αρ. γνωστ. 394
Acrobat Reader File 94.646.pdf
94.622 30/3/2023 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4813, ημερ. 28.4.2023, αρ. γνωστ. 393
Acrobat Reader File 94.622.pdf
94.620 30/3/2023 Αίτηση του κ. Νίκου Δαλίτη για Εταιρεία G. B. Power Life Savers Ltd (ΛΑΡ/0872/2021) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση χώρου εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών στην Κοινότητα Κόρνου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4813, ημερ. 28.4.2023, αρ. γνωστ. 391
Acrobat Reader File 94.620.pdf
94.541 15/3/2023 Επανεξέταση της αίτησης του κ. Χαράλαμπου Τελεβάντου (ΑΜΧ/0394/2020) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας στο Δήμο Παραλιμνίου στην Επαρχία Αμμοχώστου, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4812, ημερ. 13.4.2023, αρ. γνωστ. 389
Acrobat Reader File 94.541.pdf
94.540 15/3/2023 Αίτηση των Μαυρουδή Μαυρουδή και Αντώνη Οικονομίδη (ΛΕΥ/223/2022), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4812, ημερ. 13.4.2023, αρ, γνωστ. 388
Acrobat Reader File 94.540.pdf
94.518 8/3/2023 Παραίτηση Προέδρου της Αρχής Αδειών και επιλογή προσώπου για διορισμό ως νέου Προέδρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4811, ημερ. 7.4.2023, αρ. γνωστ. 386
Acrobat Reader File 94.518.pdf
94.517 8/3/2023 Αναπλήρωση Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4811, ημερ. 7.4.2023, αρ. γνωστ. 385
Acrobat Reader File 94.517.pdf
94.512 8/3/2023 Διορισμός του κ. Ιάκωβου Κεραυνού Υπουργού Οικονομικών, ως Διοικητή της Διεθνούς Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων και Υποδομών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4811, ημερ. 7.4.2023, αρ. γνωστ. 380
Acrobat Reader File 94.512.pdf
94.519 8/3/2023 Επιλογή Προσώπου για Διορισμό του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4811, ημερ. 7.4.2023, αρ. γνωστ. 387
Acrobat Reader File 94.519.pdf
94.513 8/3/2023 Επιστροφή απαλλοτριωμένης γης που δεν χρησιμοποιήθηκε (πλεονάζουσα), στην Κοινότητα Πελενδρίου, αρ. τεμαχίου 326, Φ/Σχ. 47/14. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4811, ημερ. 7.4.2023, αρ. γνωστ. 381
Acrobat Reader File 94.513.pdf
94.514 8/3/2023 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Πρώτου Πίνακα στις Επαρχίες Λεμεσού (Κάψαλος, Ακαπνού) και στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου (Άχνα, Αυγόρου) – Ερείπια εκκλησίας Παναγίας Ανωκκλησιάς, Βρύση του Πισκόπου, Κατάλοιπα αρχαίου ιερού, Κατάλοιπα οικισμού παλαιοχριστιανικής περιόδου και νεκροταφείο στην τοποθεσία Αντριού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4811, ημερ. 7.4.2023, αρ. γνωστ. 382
Acrobat Reader File 94.514.pdf
94.516 8/3/2023 Τοποθέτηση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4811, ημερ. 7.4.2023, αρ. γνωστ. 384
Acrobat Reader File 94.516.pdf
94.515 8/3/2023 Τροποποίηση του Σχεδίου Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας μετά το διορισμό Επιτρόπου Ισότητας. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4811, ημερ. 7.4.2023, αρ. γνωστ. 383
Acrobat Reader File 94.515.pdf
94.511 8/3/2023 Κάλυψη εξόδων κηδείας με δημόσια δαπάνη των αποθανόντων Κυπρίων φοιτητών, Κυπριανού Παπαϊωάννου και Αναστασίας Αδαμίδου οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και κάλυψη του κόστους μεταφοράς των σορών τους στην Κύπρο και των εξόδων που αφορούν στις μετακινήσεις και διαμονή των μελών των οικογενειών τους. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4811, ημερ. 7.4.2023, αρ. γνωστ. 379
Acrobat Reader File 94.511.pdf
94.626 30/3/2023 Διορισμός μελών Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4811, ημερ. 7.4.2023, αρ. γνωστ. 378
Acrobat Reader File 94.626.pdf
94.619 30/3/2023 Αντικατάσταση μέλους στην Προσωρινή Επιτροπή της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4811, ημερ. 7.4.2023, αρ.γνωστ. 377
Acrobat Reader File 94.619.pdf
94.557 21/3/2023 Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για Ανθρώπινη Xρήση Νόμος του 2021, Ν.39(Ι)/2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4810, ημερ. 31.3.2023, αρ. γνωστ. 375
Acrobat Reader File 94.557.pdf
94.543 15/3/2023 Αντικατάσταση Επιτρόπου και Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4808, ημερ. 17.3.2023, αρ. γνωστ. 373
Acrobat Reader File 94.543.pdf
94.531 15/3/2023 Διορισμός Προέδρου της Αρχής Αδειών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4808, ημερ. 17.3.2023, αρ. γνωστ. 371
Acrobat Reader File 94.531.pdf
94.532 15/3/2023 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε 4808, ημερ. 17.3.2023, αρ. γνωστ. 372
Acrobat Reader File 94.532.pdf
94.507 1/3/2023 Απόσπαση κας Πηνελόπης Παπαβασιλείου, Ανώτερης Λειτουργού Προγραμματισμού, στο Υπουργικό Συμβούλιο για εκτέλεση καθηκόντων Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 369
Acrobat Reader File 94.507.pdf
94.508 1/3/2023 Αναπληρώσεις μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και Υφυπουργών κατά την απουσία τους στο εξωτερικό. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 370
Acrobat Reader File 94.508.pdf
94.496 22/2/2023 Δημοσίευση Τοπικού Σχεδίου Ακάμας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 360
Acrobat Reader File 94.496.pdf
94.466 22/2/2023 Διοικητικό Συμβούλιο Ιδρύματος «Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO». Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 335
Acrobat Reader File 94.466.pdf
94.486 22/2/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ…) Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 352
Acrobat Reader File 94.486.pdf
94.487 22/2/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 353
Acrobat Reader File 94.487.pdf
94.499 22/2/2023 Μεταβίβαση της πατρικής οικίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, που βρίσκεται στην κοινότητα Παναγιάς, στην ιδιοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 363
Acrobat Reader File 94.499.pdf
94.442 22/2/2023 Τροποποίηση της Απόφασης με αρ. 92.730 ημερ. 16.3.2022 (α/α 3/2021/Α/25) για μετατόπιση ποταμού, στην Κοινότητα Μαρί (Κ.Χ.Τ. 06.03.001.004.007.001.001– ΑΔΧ116/2021). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 312
Acrobat Reader File 94.442.pdf
94.505 22/2/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «O περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ. 1) του 2023». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 367
Acrobat Reader File 94.505.pdf
94.446 22/2/2023 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από την κατασκευή συνδετήριου δρόμου Ανθούπολης στη Συνοικία Ανθούπολης στα Κάτω Πολεμίδια. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 315
Acrobat Reader File 94.446.pdf
94.502 22/2/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 365
Acrobat Reader File 94.502.pdf
94.448 22/2/2023 Αίτημα του Δήμου Ιδαλίου για πώληση του τεμαχίου αρ. 1108, Φ/Σχ. 30/40/Ε2, Τμήμα 12, ιδιοκτησίας του Δήμου στον κ. Δώρο Άχχα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 317
ε.ε.4809, ημερ. 24.3.2023, αρ. γνωστ. 374
Acrobat Reader File 94.448.pdf
94.443 22/2/2023 Κήρυξη ως πλεονάζουσας, ακίνητης ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 313
Acrobat Reader File 94.443.pdf
94.472 22/2/2023 Ορισμός σημείου επαφής καλούμενο ως «Υπηρεσία Ενιαίας Εξυπηρέτησης» σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 18 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου του 2022. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 341
Acrobat Reader File 94.472.pdf
94.473 22/2/2023 Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων για τα μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 342
Acrobat Reader File 94.473.pdf
94.447 22/2/2023 Αίτημα της κας Μελίνας Δημητρίου για παραχώρηση της κατοικίας του αποβιώσαντα παππού της Σάββα Μιχαήλ στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Τερσεφάνου και την επιστροφή του διαμερίσματος που της έχει παραχωρηθεί στον Κυβερνητικό Οικισμό Μακάριος ΙΙΙ στη Λάρνακα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 316
Acrobat Reader File 94.447.pdf
94.459 22/2/2023 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 328
Acrobat Reader File 94.459.pdf
94.461 22/2/2023 Oι περί Δήμου Κάτω Πολεμιδιών (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 330
Acrobat Reader File 94.461.pdf
94.498 22/2/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «O περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ. 2) του 2023». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 362
Acrobat Reader File 94.498.pdf
94.469 22/2/2023 Διορισμός νέου μέλους στο Συμβούλιο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, εξαιτίας της λήξης της θητείας του μέλους του Συμβουλίου, κ. Γιάννη Οικονομίδη. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 338
Acrobat Reader File 94.469.pdf
94.497 22/2/2023 Στρατηγική για την Απασχόληση Αλλοδαπού Εργατικού Δυναμικού. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 361
Acrobat Reader File 94.497.pdf
94.451 22/2/2023 Αίτηση της Εταιρείας Rolico Hotels Ltd (ΛΕΜ/0593/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 320
Acrobat Reader File 94.451.pdf
94.465 22/2/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Πορτογαλίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 334
Acrobat Reader File 94.465.pdf
94.445 22/2/2023 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας, με σκοπό τη δημιουργία πρόσθετης λωρίδας κυκλοφορίας στη συμβολή της Λεωφόρου Αγίου Γεωργίου με τη Λεωφόρο Ελευθερίας στη Λακατάμεια. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 314
Acrobat Reader File 94.445.pdf
94.441 22/2/2023 Καταβολή οικονομικής βοήθειας στον γεωργό κ. Θεόδωρο Τραχωνίτη, για ζημιές που υπέστησαν οι κατασκευές θερμοκηπίου που διατηρούσε σε τεμάχιο στην Κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς, το οποίο γειτνιάζει με το Κέντρο Υποδοχής «Πουρνάρα». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 311
Acrobat Reader File 94.441.pdf
94.460 22/2/2023 Παράταση αδειών χρήσης Τουρκοκυπριακών Γαιών που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς – Αιτήματα των καλλιεργητών στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για επιδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 329
Acrobat Reader File 94.460.pdf
94.475 22/2/2023 Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 344
Acrobat Reader File 94.475.pdf
94.470 22/2/2023 Συμβάσεις μίσθωσης κρατικής γης με Ιερά Μονή Κύκκου (Ξενοδοχείο ΛΑΟΝΑ) και Amathina Luxury Hotels Ltd (Ξενοδοχείο Amathus) – Τροποποιητική συμφωνία με σκοπό τη ρύθμιση της αναθεώρησης των ενοικίων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 339
Acrobat Reader File 94.470.pdf
94.491 22/2/2023 Καταβολή έκτακτης κρατικής βοήθειας για στήριξη του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 356
Acrobat Reader File 94.491.pdf
94.450 22/2/2023 Αίτημα Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου για πώληση τριών τεμαχίων ιδιοκτησίας του Συμβουλίου στο Δήμο Παραλιμνίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 319
Acrobat Reader File 94.450.pdf
94.501 22/2/2023 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 364
Acrobat Reader File 94.501.pdf
94.481 22/2/2023 Αναθεώρηση της οικονομικής ενίσχυσης προς την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου για σκοπούς γραμματειακής στήριξης. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 348
Acrobat Reader File 94.481.pdf
94.503 22/2/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της μεταχείρισης παιδιών υπό τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια ή φροντίδα του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Νόμος του 2023». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 366
Acrobat Reader File 94.503.pdf
94.467 22/2/2023 Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Πανεπιστημιακών Τίτλων Σπουδών Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων Εγκεκριμένων Ιδρυμάτων. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 336
Acrobat Reader File 94.467.pdf
94.449 22/2/2023 Αίτημα του Δήμου Παραλιμνίου για πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 318,
ε.ε. 4811, ημερ. 7.4.2023, αρ. γνωστ. 376.
Acrobat Reader File 94.449.pdf
94.468 22/2/2023 Διορισμός (Αντικατάσταση) νέου μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Φροντιστηρίων (Σ.Ε.Ι.Φ.). Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 337
Acrobat Reader File 94.468.pdf
94.433 22/2/2023 Διορισμός του κ. Viraj Kulkarni ως Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πόλη Μουμπάι της Ινδίας, με προξενική αρμοδιότητα σε όλη την Πολιτεία της Μαχαραστρά. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 306
Acrobat Reader File 94.433.pdf
94.452 22/2/2023 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 321
Acrobat Reader File 94.452.pdf
94.464 22/2/2023 Εκποίηση Α/Φ ISLANDER και PC-9 της Εθνικής Φρουράς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 333
Acrobat Reader File 94.464.pdf
94.482 22/2/2023 Πλατφόρμα Κυπρίων Διασποράς: Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Δημοσίευσή της. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 349
Acrobat Reader File 94.482.pdf
94.490 22/2/2023 Εξαίρεση από την Απόφαση με αρ. 50.048 και ημερ. 14.7.1999 με θέμα: Σχέδια Υπηρεσίας για σκοπούς διορισμού ή προαγωγής σε θέσεις στον Κρατικό και Ημικρατικό τομέα και/η στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου για υποψήφιους Κυπρίους Πολίτες, των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι Ελληνική. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 355
Acrobat Reader File 94.490.pdf
94.458 22/2/2023 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 327
Acrobat Reader File 94.458.pdf
94.480 22/2/2023 Αύξηση της επιχορήγησης των εξόδων διακίνησης των Εγκλωβισμένων. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 347
Acrobat Reader File 94.480.pdf
94.495 22/2/2023 Εκμίσθωση κρατικής ιδιοκτησίας στην Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 359
Acrobat Reader File 94.495.pdf
94.463 22/2/2023 Οι περί Δήμου Λατσιών (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 332
Acrobat Reader File 94.463.pdf
94.440 22/2/2023 Ορισμός Αρμοδίων Αρχών για θέματα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027». Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 310
Acrobat Reader File 94.440.pdf
94.455 22/2/2023 Αίτηση του κ. Γιάννη Καφατάρη (ΛΑΡ/0653/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο πτηνοσφαγείο, στο Δήμο Αραδίππου, στην Επαρχία Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 324
Acrobat Reader File 94.455.pdf
94.437 22/2/2023 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης και της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 308
Acrobat Reader File 94.437.pdf
94.478 22/2/2023 Τροποποίηση Διατάγματος Υπουργού Υγείας, Αρ. 1 του 2023, ημερ. 11.1.2023 - Καθορισμός μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 – Παράταση του χρόνου χορήγησης αδειών ανάπαυσης εργαζομένων στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, Υπηρεσίες Υγείας, Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας και Τμήματά του, καθώς και τα μέλη της Αστυνομίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 346
Acrobat Reader File 94.478.pdf
94.489 22/2/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Περιορισμός Πωλήσεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 354
Acrobat Reader File 94.489.pdf
94.485 22/2/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 351
Acrobat Reader File 94.485.pdf
94.457 22/2/2023 Αίτηση του κ. Ευθύμιου Παλαιχωρίτη (ΛΕΜ/958/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 326
Acrobat Reader File 94.457.pdf
94.453 22/2/2023 Αίτηση των Ιωάννη Ιωάννου και άλλων (ΑΜΧ/0205/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 322
Acrobat Reader File 94.453.pdf
94.471 22/2/2023 Τροποποίηση όρου Σύμβασης Μίσθωσης οικοπέδων σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές, με σκοπό να διαγραφεί ο περιορισμός για εκχώρηση, εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση άδειας χρήσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά/πέντε χρόνων της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης Μίσθωσης. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 340
Acrobat Reader File 94.471.pdf
94.435 22/2/2023 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Ασκά. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 307
Acrobat Reader File 94.435.pdf
94.476 22/2/2023 Κήρυξη έκτασης γης που απαλλοτριώθηκε ως πλεονάζουσας και μη αναγκαίας για τον σκοπό που απαλλοτριώθηκε. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 345
Acrobat Reader File 94.476.pdf
94.494 22/2/2023 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 358
Acrobat Reader File 94.494.pdf
94.474 22/2/2023 Οι περί της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 343
Acrobat Reader File 94.474.pdf
94.492 22/2/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 357
Acrobat Reader File 94.492.pdf
94.454 22/2/2023 Αίτηση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (για Πέτρο Νικολάου και Υιό Λτδ) (ΠΑΦ/451/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για μονάδα αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις, στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας, στην Επαρχία Πάφου, με βάση τις πρόνοιες των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 323
Acrobat Reader File 94.454.pdf
94.462 22/2/2023 Oι περί Δήμου Αγλαντζιάς (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 331
Acrobat Reader File 94.462.pdf
94.456 22/2/2023 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 325
Acrobat Reader File 94.456.pdf
94.439 22/2/2023 Στέγαση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε κτίριο της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας – Διαφοροποίηση Αποφάσεων με αρ. 90.963 και 91.857 ημερ. 10.3.2021 και 15.9.2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 309
Acrobat Reader File 94.439.pdf
94.484 22/2/2023 Παράταση του μέτρου επιδότησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 350
Acrobat Reader File 94.484.pdf
94.506 22/2/2023 Ανανέωση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Κάθικα, Πάνω Αρόδων, Κάτω Αρόδων, Ίνειας, Δρούσειας, Φάσλι, Ανδρολύκου και Νέου Χωριού, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4807, ημερ. 10.3.2023, αρ. γνωστ. 368
Acrobat Reader File 94.506.pdf
94.350 8/2/2023 Επίσχεση του τεμαχίου με αριθμό 1275 του Φύλλου/Σχεδίου 30/1Ε2, Τμήμα 2, στην Ενορία Αγίας Παρασκευής του Δήμου Λακατάμιας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 241
Acrobat Reader File 94.350.pdf
94.377 8/2/2023 Σχέδιο Χορηγιών για Έργα αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές για τον Εκσυγχρονισμό και τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τουριστικού Προϊόντος - Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 267
Acrobat Reader File 94.377.pdf
94.336 8/2/2023 Σχέδιο Δράσης για την Ανάπλαση και την Αναζωογόνηση της εντός των Τειχών Λευκωσίας - Στεγαστικό Σχέδιο για Απόκτηση Ιδιόκτητης Κατοικίας στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 229
Acrobat Reader File 94.336.pdf
94.370 8/2/2023 Καθορισμός πλαισίου παραχώρησης φοιτητικών επιδομάτων σύμφωνα με τους περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμους του 2015 έως 2022, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 260
Acrobat Reader File 94.370.pdf
94.371 8/2/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 261
Acrobat Reader File 94.371.pdf
94.373 8/2/2023 Αναθεώρηση Στεγαστικών Σχεδίων Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου και Επιδομάτων για Στήριξη Κατοίκων Ορεινών και Απομακρυσμένων Περιοχών, για το 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 263
Acrobat Reader File 94.373.pdf
94.331 8/2/2023 Συμφωνία παροχής χορηγίας στο Σωματείο «Σοφία για τα παιδιά». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 224
Acrobat Reader File 94.331.pdf
94.358 8/2/2023 Σταδιακή κατάργηση της Κτηνοτροφικής Περιοχής Κολοσσίου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 248
Acrobat Reader File 94.358.pdf
94.363 8/2/2023 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 253
Acrobat Reader File 94.363.pdf
94.367 8/2/2023 Σπίτι της Γυναίκας – Επέκταση της Πλήρους Χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 257
Acrobat Reader File 94.367.pdf
94.323 8/2/2023 Διαπίστευση του κ. Alejandro Garcia Moreno Elizondo ως νέου Πρέσβη του Μεξικού στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 217
Acrobat Reader File 94.323.pdf
94.357 8/2/2023 Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου - Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων - Προκήρυξη 2023 (Μέτρο C3.3I4). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 247
Acrobat Reader File 94.357.pdf
94.368 8/2/2023 Συμμετοχή της Κύπρου στο Ταμείο Ανάκαμψης Ουκρανικού Οπτικοακουστικού Τομέα. Υφυπουργείο Πολιτισμού ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 258
Acrobat Reader File 94.368.pdf
94.375 8/2/2023 Σύναψη Συμφώνου Συναντίληψης με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για σκοπούς αναβάθμισης του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Πουρνάρα και συνεργασίας για διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στη Δημοκρατία. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 265
Acrobat Reader File 94.375.pdf
94.351 8/2/2023 Παράταση Υπηρεσίας του Ακόλουθου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστρία. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 242
Acrobat Reader File 94.351.pdf
94.333 8/2/2023 Μεταφορά της αρμοδιότητας της Εθνικής Υπηρεσίας για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ERASMUS+ (Σκέλος Νεολαία) και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 226
Acrobat Reader File 94.333.pdf
94.344 8/2/2023 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της ακίνητης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 236
Acrobat Reader File 94.344.pdf
94.328 8/2/2023 Διορισμός του κ. Eduardo Monteiro Wanderley ως Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με προξενική αρμοδιότητα σε όλη την Πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 222
Acrobat Reader File 94.328.pdf
94.340 8/2/2023 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 233
Acrobat Reader File 94.340.pdf
94.335 8/2/2023 Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού – Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 228
Acrobat Reader File 94.335.pdf
94.372 8/2/2023 Έργο για ολοκληρωμένη λύση Έκδοσης Διαβατήριων, Δελτίων Ταυτότητας και Εγγράφων Διαμονής, 2024-2035. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 262
Acrobat Reader File 94.372.pdf
94.378 8/2/2023 Μαρίνα και Υποδομή Υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην Πάφο. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 268
Acrobat Reader File 94.378.pdf
94.385 8/2/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 273
Acrobat Reader File 94.385.pdf
94.355 8/2/2023 Απορρόφηση των αυξήσεων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων στα Λιμάνια – Αποπληρωμή δανείου Λιμενεργατών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε.4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 245
Acrobat Reader File 94.355.pdf
94.369 8/2/2023 Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου Cyprus Center for Land, Open Seas and Port Security (CYCLOPS). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 259
Acrobat Reader File 94.369.pdf
94.332 8/2/2023 Σύναψη Σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα και στο Κεφάλαιο για την Παρεμπόδιση της Φοροδιαφυγής και Φοροαποφυγής καθώς επίσης και του σχετικού Πρωτοκόλλου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 225
Acrobat Reader File 94.332.pdf
94.329 8/2/2023 Παράταση υπηρεσίας της κας Δήμητρας Δημητριάδου, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες (ΜΑΕΕ). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 223
Acrobat Reader File 94.329.pdf
94.362 8/2/2023 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 252
Acrobat Reader File 94.362.pdf
94.338 8/2/2023 Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Καμάρες στη Λάρνακα από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας με κυβερνητική επιχορήγηση. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 231
Acrobat Reader File 94.338.pdf
94.356 8/2/2023 Δανεισμός 62 αρχαιοτήτων από τις συλλογές του Τμήματος Αρχαιοτήτων σε έκθεση του “Fitzwilliam Museum” στην πόλη Cambridge, του Ηνωμένου Βασιλείου, με τίτλο “Islanders: the Making of the Mediterranean”. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 246
Acrobat Reader File 94.356.pdf
94.342 8/2/2023 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 235
Acrobat Reader File 94.342.pdf
94.365 8/2/2023 Θητεία Εθνικής Επιτροπής για τη Θαλασσαιμία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 255
Acrobat Reader File 94.365.pdf
94.382 8/2/2023 Στέγαση Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου σε κτηριακές εγκαταστάσεις στα δημοτικά όρια του Δήμου Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 272
Acrobat Reader File 94.382.pdf
94.364 8/2/2023 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 254
Acrobat Reader File 94.364.pdf
94.352 8/2/2023 Παράταση Υπηρεσίας του Ακόλουθου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αίγυπτο. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 243
Acrobat Reader File 94.352.pdf
94.354 8/2/2023 Παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές σε λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για απασχόληση στο Joint Research Center - Growth & Innovation Directorate της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη θέση Ερευνητή/Διαχειριστή Έργων για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και Δεξιότητες. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 244
Acrobat Reader File 94.354.pdf
94.345 8/2/2023 Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 237
Acrobat Reader File 94.345.pdf
94.334 8/2/2023 Πολυετές Πρόγραμμα Στατιστικών Δραστηριοτήτων 2023-2027. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 227
Acrobat Reader File 94.334.pdf
94.327 8/2/2023 Διορισμός του κ. Robert Ramon Garcia Alfonso ως Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μάλαγα, με προξενική αρμοδιότητα σε όλη την Πολιτεία της Μάλαγα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 221
Acrobat Reader File 94.327.pdf
94.361 8/2/2023 Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Προϊόντα Καπνού με Φίλτρο και Φίλτρα που Κυκλοφορούν στο Εμπόριο για Χρήση σε Συνδυασμό με Προϊόντα Καπνού) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 251
Acrobat Reader File 94.361.pdf
94.374 8/2/2023 Πολιτική που διέπει την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που πλήττονται από θεομηνίες. Ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις 13 μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2023 και επηρέασαν την Επαρχία Λάρνακας και Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 264
Acrobat Reader File 94.374.pdf
94.366 8/2/2023 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για Ανταλλαγή Εμπειριών σε Θέματα Κυβερνητικής Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 256
Acrobat Reader File 94.366.pdf
94.387 8/2/2023 Εκμίσθωση μέρους του τεμαχίου με αριθμό εγγραφής 6/29 από την Αρχή Λιμένων Κύπρου προς όφελος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ.275
Acrobat Reader File 94.387.pdf
94.341 8/2/2023 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 234
Acrobat Reader File 94.341.pdf
94.379 8/2/2023 Πολιτική Διαχείρισης Εισροών Εκτοπισθέντων από την Ουκρανία. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 269
Acrobat Reader File 94.379.pdf
94.321 8/2/2023 Διαπίστευση του κ. Marc Calcoen ως νέου Πρέσβη του Βασιλείου του Βελγίου στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 215
Acrobat Reader File 94.321.pdf
94.376 8/2/2023 Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Εθνική Οπτική Ταυτότητα των Κυπριακών Προϊόντων (Products of Cyprus Branding). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 266
Acrobat Reader File 94.376.pdf
94.360 8/2/2023 Προτάσεις Κανονισμών για εναρμόνιση της περί Σπόρων Νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο. α)Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. β)Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 250
Acrobat Reader File 94.360.pdf
94.359 8/2/2023 Επικύρωση εγκριθέντος στρατηγικού σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, Σύσταση Διαχειριστικής Αρχής και Επιτροπής Παρακολούθησης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 249
Acrobat Reader File 94.359.pdf
94.339 8/2/2023 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 232
Acrobat Reader File 94.339.pdf
94.337 8/2/2023 Τροποποίηση των όρων εργασίας του Διευθυντή στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 230
Acrobat Reader File 94.337.pdf
94.346 8/2/2023 Ανανέωση Διατάγματος Λευκής Ζώνης στην κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 238
Acrobat Reader File 94.346.pdf
94.380 8/2/2023 «Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 270
Acrobat Reader File 94.380.pdf
94.348 8/2/2023 Μεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για την έναρξη υλοποίησης του έργου ανέγερσης των Κεντρικών Γραφείων της Υπηρεσίας Ασύλου στο πλαίσιο της Δεύτερης Ελβετικής Συνεισφοράς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 240
Acrobat Reader File 94.348.pdf
94.388 8/2/2023 Ανάπτυξη Κτιριακού Συμπλέγματος για τη στέγαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στον Ευρύτερο Χώρο της Αρχιγραμματείας, στο Αστικό Κέντρο της Λευκωσίας – Τροποποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. Απόφασης 91.758. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 276
Acrobat Reader File 94.388.pdf
94.381 8/2/2023 Δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 271
Acrobat Reader File 94.381.pdf
94.324 8/2/2023 Διαπίστευση της κας Cynthia Filartiga Lacroix ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Παραγουάης στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Παρίσι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 218
Acrobat Reader File 94.324.pdf
94.322 8/2/2023 Διαπίστευση της κας Patricia Chanda Chisanga Kondolo ως νέας Ύπατης Αρμοστή της Δημοκρατίας της Ζάμπιας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 216
Acrobat Reader File 94.322.pdf
94.325 8/2/2023 Διαπίστευση του Αρχιεπισκόπου Giovanni Pietro Dal Toso, ως νέου Αποστολικού Νούντσιου στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Αμμάν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 219
Acrobat Reader File 94.325.pdf
94.347 8/2/2023 Αίτηση του Σωματείου Εληά Λυθροδόντα για εκμίσθωση κρατικής γης στην Κοινότητα Λυθροδόντα (Κ.Χ.Τ. 6.3.10.2106- ΑΔΧ 59/2017). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 239
Acrobat Reader File 94.347.pdf
94.386 8/2/2023 Συμφωνία μεταξύ του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και του Κυπριακού Δικτύου Δικαιοσύνη για Όλους στον Τομέα Παροχής Δωρεάν Υπηρεσιών Νομικής Καθοδήγησης και Νομικής Εκπροσώπησης σε Δικαιούχους – Πρόγραμμα «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ». Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 274
Acrobat Reader File 94.386.pdf
94.326 8/2/2023 Διορισμός του κ. Ευαγόρα Λανίτη ως Επίτιμου Πρόξενου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ. γνωστ. 220
Acrobat Reader File 94.326.pdf
94.400 15/2/2023 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων σύμφωνα με το Άρθρο 4 των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 281
Acrobat Reader File 94.400.pdf
94.413 15/2/2023 Παράταση Υπηρεσιών της Λειτουργού Ναυτιλίας Α΄, κας Χριστίνας Αντωνίου, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 293
Acrobat Reader File 94.413.pdf
94.423 15/2/2023 Υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030: Έγκριση του Πλάνου Δράσεων για το 2023. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 301
Acrobat Reader File 94.423.pdf
94.399 15/2/2023 Οι περί Ζωνών Ασφαλείας Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 280
Acrobat Reader File 94.399.pdf
94.428 15/2/2023 Διορισμός και όροι εργοδότησης Γενικού Διευθυντή Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 305
Acrobat Reader File 94.428.pdf
94.403 15/2/2023 Οι περί του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή και Λειτουργού Αλιείας και Θαλάσσιών Ερευνών Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 283
Acrobat Reader File 94.403.pdf
94.424 15/2/2023 Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021 – 2026. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 302
Acrobat Reader File 94.424.pdf
94.411 15/2/2023 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 291
Acrobat Reader File 94.411.pdf
94.415 15/2/2023 Διορισμός μελών της Επιτροπής Μουσείων που έχει εγκαθιδρυθεί δυνάμει του Άρθρου 11 των περί της Αναγνώρισης των Ιδιωτικών Μουσείων και των Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμων του 2009 και 2022. Υφυπουργείο Πολιτισμού ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 295
Acrobat Reader File 94.415.pdf
94.420 15/2/2023 Νομοσχέδια με τίτλο: α)«Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». β)«Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 299
Acrobat Reader File 94.420.pdf
94.416 15/2/2023 Ενέργειες και μέτρα διαχείρισης της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 296
Acrobat Reader File 94.416.pdf
94.398 15/2/2023 Κήρυξη αρχαίου μνημείου Δευτέρου Πίνακα – Ερειπωμένη εκκλησία Αγίας Βαρβάρας στον Άγιο Ανδρόνικο Καρπασίας, της Επαρχίας Αμμοχώστου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 279
Acrobat Reader File 94.398.pdf
94.396 15/2/2023 Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης – Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 278
Acrobat Reader File 94.396.pdf
94.427 15/2/2023 Παραχώρηση Ενίσχυσης ΄Ησσονος Σημασίας (de-minimis) στους επαγγελματίες αλιείς του Αλιευτικού Καταφυγίου Ποταμού Λιοπετρίου για το 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 304
Acrobat Reader File 94.427.pdf
94.425 15/2/2023 Διορισμός Εφόρου της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 303
Acrobat Reader File 94.425.pdf
94.406 15/2/2023 Κανονισμοί με τίτλο: α)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι Παράγοντες, Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες ή Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. β)Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικίνδυνων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 286
Acrobat Reader File 94.406.pdf
94.417 15/2/2023 Μετατόπιση μονοπατιού εντός του Κρατικού Δάσους «Αλέξιγρος Ι». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 297
Acrobat Reader File 94.417.pdf
94.409 15/2/2023 Οι περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 289
Acrobat Reader File 94.409.pdf
94.405 15/2/2023 Οι περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικοί) Νόμοι του 2004 έως 2023. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 285
Acrobat Reader File 94.405.pdf
94.419 15/2/2023 Ισχύς επιφυλάξεων που έθεσε η Κυπριακή Δημοκρατία κατά την υπογραφή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης). Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 298
Acrobat Reader File 94.419.pdf
94.408 15/2/2023 Εθνική Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των Γυναικών 2023-2028. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 288
Acrobat Reader File 94.408.pdf
94.421 15/2/2023 α)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». β)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 300
Acrobat Reader File 94.421.pdf
94.395 15/2/2023 Δημιουργία μίας θέσης Βοηθού Τύπου με όρους επιτόπιου προσωπικού στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 277
Acrobat Reader File 94.395.pdf
94.414 15/2/2023 Διορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Μαρίας και Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη. Υφυπουργείο Πολιτισμού ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 294
Acrobat Reader File 94.414.pdf
94.407 15/2/2023 Ανανέωση απόσπασης μέλους της Αστυνομίας στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol). Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 287
Acrobat Reader File 94.407.pdf
94.404 15/2/2023 Οι περί Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας – Θέση Βοηθού Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 284
Acrobat Reader File 94.404.pdf
94.412 15/2/2023 Παράταση Υπηρεσιών του Επιθεωρητή Πλοίων, κ. Άδωνι Παυλίδη, στο Ναυτιλιακό Γραφείο στον Πειραιά (Πρεσβεία Αθηνών). Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 292
Acrobat Reader File 94.412.pdf
94.410 15/2/2023 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 290
Acrobat Reader File 94.410.pdf
94.402 15/2/2023 α)Σχέδια για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους γεωργοκτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς, αγροβιοτέχνες και επαναγκατασταθέντες γεωργούς και αγροβιοτέχνες. β)Παραχώρηση δωρεάν ποσότητας τρωκτικοκτόνου δολώματος στα Κοινοτικά Συμβούλια των εγκλωβισμένων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4806, ημερ. 3.3.2023, αρ, γνωστ. 282
Acrobat Reader File 94.402.pdf
94.293 26/1/2023 Αναθεώρηση του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, βάσει του Κανονισμού 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (De minimis). Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4805, ημερ. 24.2.2023, αρ. γνωστ. 194
Acrobat Reader File 94.293.pdf
94.316 26/1/2023 Διορισμός Γενικού Διευθυντή Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4805, ημερ. 24.2.2023, αρ. γνωστ. 214
Acrobat Reader File 94.316.pdf
94.284 26/1/2023 Ένταξη κοινών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Ευρωπαϊκών Δικτύων Πανεπιστημίων στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4805, ημερ. 24.2.2023, αρ. γνωστ. 186
Acrobat Reader File 94.284.pdf
94.310 26/1/2023 Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με Αγορά Υπηρεσιών. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4805, ημερ. 24.2.2023, αρ. γνωστ. 210
Acrobat Reader File 94.310.pdf
94.307 26/1/2023 Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας και Ειδική Εκπαίδευση. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4805, ημερ. 24.2.2023, αρ. γνωστ. 207
Acrobat Reader File 94.307.pdf
94.298 26/1/2023 Υπογραφή Συμφωνίας του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Περιφερειακού Γραφείου της Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ίδρυση Γραφείου Χώρας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Λάρνακα. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4805, ημερ. 24.2.2023, αρ. γνωστ. 198
Acrobat Reader File 94.298.pdf
94.302 26/1/2023 Εφαρμογή Προγράμματος Κοινωνικής Παρέμβασης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Π