Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
94.171 20/12/2022 Ιδιωτική συμμετοχή για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται από Οργανισμούς εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021 -2027». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 108 Acrobat Reader File 94.171.pdf
94.140 20/12/2022 Κατ’ εξαίρεση παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς την κα Ελισάβετ Κλεάνθους για επιδιόρθωση της κατοικίας της στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Δρομολαξιάς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 94.140.pdf
94.179 20/12/2022 Υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ενεργό Πολιτότητα και τη Συμμετοχική Διακυβέρνηση - Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 115 Acrobat Reader File 94.179.pdf
94.149 20/12/2022 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και Αιγυπτιακής Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader File 94.149.pdf
94.139 20/12/2022 Συμμετοχή Δήμου Λεμεσού στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Climate-Neutral and Smart100 Cities». Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 94.139.pdf
94.165 20/12/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader File 94.165.pdf
94.152 20/12/2022 Δημοπράτηση Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (Περίοδος 2021 – 2030). Συμφωνία Υπηρεσιών με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για την περίοδο 1/1/2023 – 31/12/2024. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 94.152.pdf
94.155 20/12/2022 Καταβολή έκτακτης κρατικής βοήθειας για στήριξη του κλάδου της εσπεριδοκαλλιέργειας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader File 94.155.pdf
94.162 20/12/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader File 94.162.pdf
94.182 20/12/2022 Πρόσληψη Αξιωματικών Ιατρών στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 118 Acrobat Reader File 94.182.pdf
94.170 20/12/2022 Πρόσθετη ενίσχυση στην οικονομική βοήθεια που χορηγείται στις Αγροτικές Οργανώσεις. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 107 Acrobat Reader File 94.170.pdf
94.167 20/12/2022 Ανανέωση της Σύμβασης Εργασίας Γενικού Διευθυντή στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ). Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 105 Acrobat Reader File 94.167.pdf
94.178 20/12/2022 Ανανέωση της στελέχωσης της Στέγης Νεανίδων με Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 114 Acrobat Reader File 94.178.pdf
94.157 20/12/2022 Εκχώρηση της ενάσκησης των εξουσιών που παρέχονται στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο προς τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού του στρεπτόκοκκου στα παιδιά. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader File 94.157.pdf
94.138 20/12/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 87 Acrobat Reader File 94.138.pdf
94.153 20/12/2022 Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αρδευτικών Τμημάτων - Παραχώρηση πρόσθετων ενισχύσεων σε Αρδευτικά Τμήματα των πυρόπληκτων περιοχών Αρακαπά και Οράς για το έτος 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 94 Acrobat Reader File 94.153.pdf
94.180 20/12/2022 Παράταση θητείας του Πρέσβη στη Διπλωματική Αποστολή Αθήνας μέχρι 15.3.2023. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 116 Acrobat Reader File 94.180.pdf
94.175 20/12/2022 Εθνική Στρατηγική Διαστήματος 2022-2027. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 112 Acrobat Reader File 94.175.pdf
94.177 20/12/2022 Ειδικό Στεγαστικό Κίνητρο Παραγωγής Προσιτής Κατοικίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 113 Acrobat Reader File 94.177.pdf
94.151 20/12/2022 Διορισμός των εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών στα Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας – Αμμοχώστου και Πάφου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader File 94.151.pdf
94.163 20/12/2022 Συνταξιοδοτική Αποζημίωση Κοινοταρχών των Ελεύθερων και των Κατεχόμενων Κοινοτήτων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader File 94.163.pdf
94.181 20/12/2022 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με τη Διάκριση Φύλου σε Βάρος Γυναικών Υπαξιωματικών στον Τομέα της Εργασίας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 117 Acrobat Reader File 94.181.pdf
94.174 20/12/2022 Διαχείριση Εισροών Εκτοπισθέντων από την Ουκρανία. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 111 Acrobat Reader File 94.174.pdf
94.161 20/12/2022 Παράταση του μέτρου επιδότησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader File 94.161.pdf
94.137 20/12/2022 Δημιουργία θέσης Γραφέα στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Λισαβόνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 86 Acrobat Reader File 94.137.pdf
94.173 20/12/2022 Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία». Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 110 Acrobat Reader File 94.173.pdf
94.150 20/12/2022 Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοενωσιακή Μεταφορά Προϊόντων Συνδεόμενων με τον Τομέα της Άμυνας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader File 94.150.pdf
94.186 20/12/2022 Οικονομική Ενίσχυση Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Εφαρμογή Προγραμμάτων Χωριστής Συλλογής Δημοτικών Αποβλήτων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 119 Acrobat Reader File 94.186.pdf
94.154 20/12/2022 Σχέδιο παραχώρησης των δικαιωμάτων εμπορικής αξιοποίησης των ποικιλιών του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader File 94.154.pdf
94.172 20/12/2022 Ανάπτυξη Ορεινών Αθλητικών Θερέτρων. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 109 Acrobat Reader File 94.172.pdf
94.168 20/12/2022 Προϋπολογισμός Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών (ΚΑΕΓΤ) για το 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 106 Acrobat Reader File 94.168.pdf
94.166 20/12/2022 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022. β)Ο περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 104 Acrobat Reader File 94.166.pdf
94.156 20/12/2022 Προϋπολογισμός του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής για το έτος 2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 94.156.pdf
94.164 20/12/2022 Έργο «Ανάπλαση του χώρου του παλαιού ΓΣΠ στη Λευκωσία» Εκμίσθωση Κρατικής γης προς τον Δήμο Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4802, ημερ. 3.8.2023, αρ. γνωστ. 102 Acrobat Reader File 94.164.pdf
94.185 20/12/2022 Διορισμός Προσωρινής Επιτροπής της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 85 Acrobat Reader File 94.185.pdf
94.120 13/12/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 73 Acrobat Reader File 94.120.pdf
94.126 13/12/2022 Έργα σταθεροποίησης του εδάφους στην περιοχή «Λίμνες» στην Κοινότητα Πισσουρίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 78 Acrobat Reader File 94.126.pdf
94.129 13/12/2022 Παραχώρηση Χορηγιών προς Σχολικές Εφορείες για Υλοποίηση Υποδομών. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 81 Acrobat Reader File 94.129.pdf
94.132 13/12/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 84 Acrobat Reader File 94.132.pdf
94.116 13/12/2022 Απαλλοτρίωση γης για επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Κονιών. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 70 Acrobat Reader File 94.116.pdf
94.124 13/12/2022 Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης-Συνομολόγηση Συμφωνίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 76 Acrobat Reader File 94.124.pdf
94.125 13/12/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 77 Acrobat Reader File 94.125.pdf
94.128 13/12/2022 Πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥ.ΟΠ.) στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 80 Acrobat Reader File 94.128.pdf
94.130 13/12/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID19-Χρήση επικαιροποιημένων, προσαρμοσμένων εμβολίων τεχνολογίας MRNA. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 82 Acrobat Reader File 94.130.pdf
94.118 13/12/2022 Δανεισμός κυπριακής αρχαιότητας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης Λέιντεν (Leiden) στην Ολλανδία Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 71 Acrobat Reader File 94.118.pdf
94.121 13/12/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν για Νομική Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 74 Acrobat Reader File 94.121.pdf
94.113 13/12/2022 Αίτηση του Stelios Philanthropic Foundation (ΑΕ3455), για μεταβίβαση ιδιόκτητης ακίνητης ιδιοκτησίας του κ. Στέλιου Χατζηιωάννου, στο εν λόγω φιλανθρωπικό ίδρυμα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 67 Acrobat Reader File 94.113.pdf
94.127 13/12/2022 Τετραετές Πρόγραμμα Αναζωογόνησης/Αναβίωσης περιοχών της πράσινης γραμμής Λευκωσίας (Δήμοι Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου) για τα έτη 2017-2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 79 Acrobat Reader File 94.127.pdf
94.115 13/12/2022 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUMAM UKRAINE προς υποστήριξη της απόφασης ΚΕΠΠΑ 2022/1968 του Συμβουλίου. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 69 Acrobat Reader File 94.115.pdf
94.112 13/12/2022 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης και της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 66 Acrobat Reader File 94.112.pdf
94.114 13/12/2022 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 68 Acrobat Reader File 94.114.pdf
94.119 13/12/2022 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τρεις (3) μήνες σχετικά με το έργο που αφορά τη «Βελτίωση του δρόμου Ορμήδειας – Ξυλοφάγου» - Αρ. Διαγωνισμού: «ΚΠΣ/5/2021E(A)». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 72 Acrobat Reader File 94.119.pdf
94.131 13/12/2022 Αντιμετώπιση της διασποράς του ιού του Στρεπτόκοκκου στα παιδιά. Ανώτατο όριο τιμής σε τεστ ταχείας ανίχνευσης. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 83 Acrobat Reader File 94.131.pdf
94.122 13/12/2022 Ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό International Development Law Organisation (IDLO). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 75 Acrobat Reader File 94.122.pdf
94.105 7/12/2022 Έγκριση νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί της Υγείας των Ζώων Νόμους του 2001 έως 2020». Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 62 Acrobat Reader File 94.105.pdf
94.102 7/12/2022 Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από δημόσιους φορείς. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 59 Acrobat Reader File 94.102.pdf
94.108 7/12/2022 Καταβολή ενίσχυσης μέσω του Κανονισμού 316/2019 Ήσσονος Σημασίας (De minimis) – Ζημιές σε θερμοκήπια φράουλας που γειτνιάζουν με το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής «Πουρνάρα». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 64 Acrobat Reader File 94.108.pdf
94.084 7/12/2022 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια για ανθρωπιστικούς λόγους στους πληγέντες από ακραία καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιά στην Κοινότητα Κορμακίτη στην Επαρχία Κερύνειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 45 Acrobat Reader File 94.084.pdf
94.104 7/12/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Ζώων και Αγαθών καθώς και άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2022». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 61 Acrobat Reader File 94.104.pdf
94.085 7/12/2022 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης για την περιοχή του υπό τροποποίηση Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 46 Acrobat Reader File 94.085.pdf
94.107 7/12/2022 Καταβολή ενισχύσεων μέσω του Αναθεωρημένου Εθνικού Πλαισίου καθώς και ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) μέσω του Κανονισμού 1408/2013 για ζημιές που προκάλεσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες και θεομηνίες σε γεωργικές καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο 2021 – 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 63 Acrobat Reader File 94.107.pdf
94.090 7/12/2022 Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Θέση Αποσπασμένου Εθνικού Εμπειρογνώμονα (SNE). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 48 Acrobat Reader File 94.090.pdf
94.098 7/12/2022 Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρηση σε υποψήφιους φοιτητές από τρίτες χώρες οι οποίοι πρόκειται να φοιτήσουν σε Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 55 Acrobat Reader File 94.098.pdf
94.103 7/12/2022 Ανέγερση Μνημείου Πεσόντων Νοσοκομείου Αθαλάσσας. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 60 Acrobat Reader File 94.103.pdf
94.091 7/12/2022 Προμήθεια λεωφορείων με αναπηρικές θέσεις και ανυψωτικούς μηχανισμούς για τις ανάγκες Ιδρυμάτων/ΜΚΟ που εποπτεύονται από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας – Κέντρο Ενηλίκων ΑμΕΑ «Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 49 Acrobat Reader File 94.091.pdf
94.099 7/12/2022 Αξιοποίηση μη δαπανηθέντων πιστώσεων από το κονδύλι που αφορά την κρατική φοιτητική μέριμνα μέσω αύξησης του ποσού που θα διατεθεί για φοιτητικά επιδόματα, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 56 Acrobat Reader File 94.099.pdf
94.097 7/12/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 54 Acrobat Reader File 94.097.pdf
94.109 7/12/2022 Σχέδιο Παραχώρησης Ωφελημάτων σε Οικογένειες που Αποκτούν Τρίδυμα και Άνω. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 65 Acrobat Reader File 94.109.pdf
94.086 7/12/2022 Ανανέωση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης σε περιοχές του Δήμου Δερύνειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 47 Acrobat Reader File 94.086.pdf
94.101 7/12/2022 Τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984 μέχρι του 2022, που αφορά τα Οχήματα που υπόκεινται σε ζημιές από σύγκρουση, πλημμύρα, χαλαζοθύελλα, φωτιά ή οποιοδήποτε άλλο συμβάν, έτσι ώστε να υπάρχει ιστορικό της κατάστασής τους. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Aρ. 5) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 58 Acrobat Reader File 94.101.pdf
94.083 7/12/2022 Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Mελών Νόμος του 2004 (Ν.38(Ι)/2004) – Διάταγμα με βάση το άρθρο 6. Το περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Προσδιορισμός Στατιστικών Κατωφλιών) Διάταγμα του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 44 Acrobat Reader File 94.083.pdf
94.100 7/12/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εκπαιδευτών και Σχολών Οδηγών Νόμος του 2022». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 57 Acrobat Reader File 94.100.pdf
94.096 7/12/2022 Γραμματειακή Στήριξη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 53 Acrobat Reader File 94.096.pdf
94.092 7/12/2022 Υποβολή Έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 εδάφιο (2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου όπως το άρθρο τούτο, τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 74/88. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 50 Acrobat Reader File 94.092.pdf
94.094 7/12/2022 Παραχώρηση Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας για το 2022 σε επαγγελματίες αλιείς της περιοχής Ζυγίου, ως αντισταθμιστικό μέτρο για τις επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία της θαλάσσιας αποβάθρας φορτοεκφόρτωσης καυσίμων στην περιοχή του Βασιλικού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 51 Acrobat Reader File 94.094.pdf
94.095 7/12/2022 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2010. ΄Εγκριση του συμπληρωματικού καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4801, ημερ. 27.1.2023, αρ.γνωστ. 52 Acrobat Reader File 94.095.pdf
94.147 20/12/2022 Επανεξέταση της αίτησης των κ.κ. Αθανασίου Θανάση και Ziverte Liene (ΛΕΜ/1468/2021), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, στην Κοινότητα Παραμύθας, στην Επαρχία Λεμεσού, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4800, ημερ. 20.1.2023, αρ.γνωστ. 43 Acrobat Reader File 94.147.pdf
94.145 20/12/2022 Αίτηση της Εταιρείας Γ. Π. Κίκιλλος και Σία Λτδ (ΑΜΧ/0083-0084/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης οργανωμένων διαμερισμάτων σε ξενοδοχείο ώστε η δυναμικότητά του να ανέλθει σε 95 υπνοδωμάτια / 190 κλίνες, στο Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4800, ημερ. 20.1.2023, αρ. γνωστ. 41 Acrobat Reader File 94.145.pdf
94.146 20/12/2022 Αίτηση της Εταιρείας Princess Hotel Development Ltd (ΛΑΡ/0449/2018/Α), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα (προσθήκη κοινόχρηστων χώρων και 60 δωματίων – συνολική δυναμικότητα 202 δωμάτια), στην Κοινότητα Βορόκληνης, στην Επαρχία Λάρνακας, με βάση τις πρόνοιες άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4800, ημερ. 20.1.2023, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 94.146.pdf
94.144 20/12/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4800, ημερ. 20.1.2023, αρ. γνωστ. 40 Acrobat Reader File 94.144.pdf
94.143 20/12/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4800, ημερ. 20.1.2023, αρ. γνωστ. 39 Acrobat Reader File 94.143.pdf
94.087 7/12/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 35 Acrobat Reader File 94.087.pdf
94.088 7/12/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 36 Acrobat Reader File 94.088.pdf
94.089 7/12/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 37 Acrobat Reader File 94.089.pdf
94.075 30/11/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 29 Acrobat Reader File 94.075.pdf
94.065 30/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διαστήματος Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 20 Acrobat Reader File 94.065.pdf
94.055 30/11/2022 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το 2023 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 94.055.pdf
94.074 30/11/2022 Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού 2023 - ΜΔΠ 2023-2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 28 Acrobat Reader File 94.074.pdf
94.043 30/11/2022 Διαπίστευση του κ. Nedialtcho Dimitrov Dantchev ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 94.043.pdf
94.052 30/11/2022 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το έτος 2023 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader File 94.052.pdf
94.044 30/11/2022 Διαπίστευση του κ. Andrei Popov, ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 2 Acrobat Reader File 94.044.pdf
94.080 30/11/2022 Ανέγερση Μονάδας Νεογνών στο Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 34 Acrobat Reader File 94.080.pdf
94.069 30/11/2022 Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 24 Acrobat Reader File 94.069.pdf
94.068 30/11/2022 Σχέδιο στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα (Οινοπαραγωγή). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 23 Acrobat Reader File 94.068.pdf
94.063 30/11/2022 Προϋπολογισμός της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας για το 2023 και ΜΔΠ 2023-2025. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 19 Acrobat Reader File 94.063.pdf
94.046 30/11/2022 Απόσπαση Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στην Υπάτη Αρμοστεία της Κύπρου στο Λονδίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 4 Acrobat Reader File 94.046.pdf
94.060 30/11/2022 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 16 Acrobat Reader File 94.060.pdf
94.049 30/11/2022 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου KIKA PASTOU CURTAINS LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 6 Acrobat Reader File 94.049.pdf
94.058 30/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εφαρμογή Αποφάσεων και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ορισμένα Θέματα των Θαλάσσιων Μεταφορών) Νόμος του 2022». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 14 Acrobat Reader File 94.058.pdf
94.061 30/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ετήσιων Αδειών Μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 17 Acrobat Reader File 94.061.pdf
94.073 30/11/2022 Διορισμός της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 27 Acrobat Reader File 94.073.pdf
94.057 30/11/2022 Επιστροφή απαλλοτριωμένης γης που δεν χρησιμοποιήθηκε (πλεονάζουσα) στην Κοινότητα Καπηλειού, Τεμάχιο με αρ. 423 (παλαιό Τεμάχιο 58), Φ/Σχ.47/47 που απαλλοτριώθηκε για τη βελτίωση του δρόμου Καπηλειού – Αγ. Μάμαντος. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 94.057.pdf
94.047 30/11/2022 Παράταση της υπηρεσίας της κας Έλενας Ανδρέου, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες (ΜΑΕΕ). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader File 94.047.pdf
94.053 30/11/2022 Βελτίωση/Κατασκευή των Λεωφόρων Αργυρουπόλεως – Ιπποκράτους και τμήματος της οδού Τσερίου στο Στρόβολο και Λακατάμια – Επίσχεση τεμαχίου με αρ. 2271 (πρώην αρ. 314) του Φ/Σχ.30/13W2, Τμήμα 5, στο Δήμο Λακατάμιας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 10 Acrobat Reader File 94.053.pdf
94.079 30/11/2022 Παραχώρηση χορηγίας προς τον Όμιλο Χιονοδρόμων Κύπρου για ανέγερση νέου χιονοδρομικού κτηρίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 33 Acrobat Reader File 94.079.pdf
94.066 30/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 21 Acrobat Reader File 94.066.pdf
94.076 30/11/2022 Παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου για το 2022 στους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου, Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας, στους λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος και άλλων κοινωνικών παροχών. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 30 Acrobat Reader File 94.076.pdf
94.051 30/11/2022 Σχέδιο Οικία – Σχέδιο Διαχείρισης Δανείων που παραχωρήθηκαν στα πλαίσια κυβερνητικών σχεδίων στέγασης – Επέκταση Χρονοδιαγραμμάτων Υλοποίησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 8 Acrobat Reader File 94.051.pdf
94.050 30/11/2022 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων της θέσης Δημοτικού Μηχανικού (Κλ. Α14) στο Δήμο Πάφου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 7 Acrobat Reader File 94.050.pdf
94.045 30/11/2022 Διορισμός του κ. Χριστόφορου Λαζαρίδη ως Επίτιμου Προξένου του Πριγκιπάτου του Μονακό στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader File 94.045.pdf
94.072 30/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader File 94.072.pdf
94.078 30/11/2022 Νέο Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 32 Acrobat Reader File 94.078.pdf
94.071 30/11/2022 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε δικαιούχους του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), που αντιμετωπίζουν διαδικαστικά και άλλα προβλήματα κατά την εγγραφή τους, καθώς και άλλων προσώπων η οποία καλύπτεται από το Κράτος. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 25 Acrobat Reader File 94.071.pdf
94.056 30/11/2022 Παράταση ισχύος προσφοράς του Διαγωνισμού για την αντικατάσταση ασφαλτικού τάπητα τροχοδρόμων και αρμών στα οδοστρώματα σκυροδέματος (Έργο Τ.Υ. 433/2020). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 94.056.pdf
94.059 30/11/2022 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Ασφαλής και Αποτελεσματική Λειτουργία της Αεροναυτιλίας) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 15 Acrobat Reader File 94.059.pdf
94.067 30/11/2022 Τροποποίηση της Πολιτικής για Εγγραφή Εταιρειών στο Μητρώο Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 22 Acrobat Reader File 94.067.pdf
94.062 30/11/2022 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Παροχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 18 Acrobat Reader File 94.062.pdf
94.077 30/11/2022 Εκπρόσωποι Αρχής Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4799, ημερ. 13.1.2023, αρ. γνωστ. 31 Acrobat Reader File 94.077.pdf
94.183 20/12/2022 Διορισμός Προέδρου και Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1684 Acrobat Reader File 94.183.pdf
94.169 20/12/2022 Διορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1683 Acrobat Reader File 94.169.pdf
94.013 22/11/2022 Χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων των Δήμων από το δάνειο ύψους μέχρι 150 εκ. ευρώ που θα συνομολογηθεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN CYPRUS). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1663 Acrobat Reader File 94.013.pdf
94.018 22/11/2022 Ορισμός Εθνικής Αρμόδιας Αρχής και Συστήματος Έκδοσης της Εμπεριστατωμένης Απόφασης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/869 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2022 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2009, (ΕΕ) 2019/942 και (ΕΕ) 2019/943 και των οδηγιών 2009/73/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/944 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1666 Acrobat Reader File 94.018.pdf
94.011 22/11/2022 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1661 Acrobat Reader File 94.011.pdf
94.020 22/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1668 Acrobat Reader File 94.020.pdf
94.021 22/11/2022 Οι περί της Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα (Σύσταση και Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης) Κανονισμοί του 2022 (Κ.Δ.Π. 304/2022). Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1669 Acrobat Reader File 94.021.pdf
94.033 22/11/2022 Οι περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Είσπραξη τελών για παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός ΓεΣΥ) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1680 Acrobat Reader File 94.033.pdf
94.034 22/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1681 Acrobat Reader File 94.034.pdf
94.014 22/11/2022 Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή Εσωτερικών, Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικών, Λειτουργού Εσωτερικών Α΄ και Λειτουργού Εσωτερικών Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1664 Acrobat Reader File 94.014.pdf
94.012 22/11/2022 Συμφωνία Ερευνητικής Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Υπουργείου Οικονομικών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1662 Acrobat Reader File 94.012.pdf
94.019 22/11/2022 Πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων με στόχο την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποίηση της Απόφασης με αρ. 88.084 και ημερ. 4.9.2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1667 Acrobat Reader File 94.019.pdf
94.024 22/11/2022 Ανέλιξη Υπαξιωματικών σε Αξιωματικούς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1672 Acrobat Reader File 94.024.pdf
94.022 22/11/2022 Κυπριακή Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1670 Acrobat Reader File 94.022.pdf
94.030 22/11/2022 α)Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. β)Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικοί) Κανονισμοί του 2022. γ)Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα (Ειδικοί) Κανονισμοί του 2022. δ)Οι περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1677 Acrobat Reader File 94.030.pdf
94.035 22/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «O περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για Συνεργασία στον Τομέα της Άμυνας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1682 Acrobat Reader File 94.035.pdf
94.027 22/11/2022 Υποβολή υποψηφιότητας Κυπριακής Δημοκρατίας για εκλογή ως μέλος του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τη διετία 2024-2025. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1674 Acrobat Reader File 94.027.pdf
94.029 22/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ.8) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1676 Acrobat Reader File 94.029.pdf
94.023 22/11/2022 Διεξαγωγή Αρχιεπισκοπικών Εκλογών 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1671 Acrobat Reader File 94.023.pdf
94.031 22/11/2022 Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1678 Acrobat Reader File 94.031.pdf
94.026 22/11/2022 Σχέδια Κανονισμών με τίτλο: α)Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ.3) Κανονισμοί του 2022. β)Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. γ)Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) (Αρ.3) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1673 Acrobat Reader File 94.026.pdf
94.028 22/11/2022 Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού 2023 και Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΜΔΠ) 2023 – 2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1675 Acrobat Reader File 94.028.pdf
94.015 22/11/2022 Απαλλαγή του Στρατεύσιμου Ξενοφώντος Χρυσοστόμου, ΣΑ:12052/2009 από την πρόσκληση για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1665 Acrobat Reader File 94.015.pdf
94.032 22/11/2022 Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023 και Ιανουαρίου 2023 – Μαΐου 2023 (για τα ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων). Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4798, ημερ. 30.12.2022, αρ. γνωστ. 1679 Acrobat Reader File 94.032.pdf
94.123 13/12/2022 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1660 Acrobat Reader File 94.123.pdf
94.106 7/12/2022 Διορισμός Νέου Μέλους στο Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1659 Acrobat Reader File 94.106.pdf
94.000 15/11/2022 Νομοσχέδια που τροποποιούν τους περί Προϋπολογισμού Νόμους για τα έτη 2009 μέχρι 2022, για σκοπούς συμμόρφωσης της Διοίκησης με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου – Αναθεωρητική Έφεση αρ. 104/2015, Προσφυγή αρ. 925/2011. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1653 Acrobat Reader File 94.000.pdf
94.003 15/11/2022 Αίτημα για παράταση των υπηρεσιών της κας Παναγιώτας Χατζηγεωργίου, Διευθύντριας Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1655 Acrobat Reader File 94.003.pdf
93.997 15/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022» - Μέτρα Ενίσχυσης του Θεσμού των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥ.ΟΠ.). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1651 Acrobat Reader File 93.997.pdf
93.978 15/11/2022 Μεταφορά του ωρομίσθιου προσωπικού της Αρχής Λιμένων Κύπρου στη δημόσια υπηρεσία. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1634 Acrobat Reader File 93.978.pdf
93.982 15/11/2022 Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1638 Acrobat Reader File 93.982.pdf
93.970 15/11/2022 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1628 Acrobat Reader File 93.970.pdf
93.979 15/11/2022 Παροχή Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με Λεωφορεία για την κάλυψη της Γεωγραφικής Περιοχής Λεμεσού και της Γεωγραφικής Περιοχής Πάφου, οι οποίες τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αφορά δύο (2) διακριτές Συμβάσεις Παραχώρησης που προκηρύσσονται μέσω της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ.1370/2007. Αρ. Διαγωνισμού – MTCW/PT Concession Contracts /1/2021 Παράταση περιόδου ισχύος των Προσφορών για 12 μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1635 Acrobat Reader File 93.979.pdf
93.971 15/11/2022 Προϋπολογισμός της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το έτος 2023 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1629 Acrobat Reader File 93.971.pdf
93.995 15/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1649 Acrobat Reader File 93.995.pdf
93.973 15/11/2022 Κατ’ εξαίρεση χρηματοδότηση του έργου της ανακαίνισης του κτηρίου που παραχωρήθηκε στην Ένωση Κατεχόμενων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1631 Acrobat Reader File 93.973.pdf
93.993 15/11/2022 Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων-Μέτρα για τη Νομιμοποίηση και Αδειοδότηση Αυθαίρετων/Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις - Παράταση ισχύος. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1647 Acrobat Reader File 93.993.pdf
93.967 15/11/2022 Δημιουργία θέσης Γραφέα στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Βουδαπέστη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1625 Acrobat Reader File 93.967.pdf
93.998 15/11/2022 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2022-Καταβολή ποσού ως αντιστάθμισμα. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1652 Acrobat Reader File 93.998.pdf
94.001 15/11/2022 Μίσθωση υπηρεσιών πέντε Δικηγόρων για τις ανάγκες του κλάδου Δημοσίων Κατηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, σε τρεις επαρχίες, για περίοδο επτά επιπρόσθετων μηνών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1654 Acrobat Reader File 94.001.pdf
93.992 15/11/2022 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το οικονομικό έτος που λήγει 31.12.2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1646 Acrobat Reader File 93.992.pdf
93.969 15/11/2022 Ίδρυση Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μπαχρέιν και την Αργεντινή. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1627 Acrobat Reader File 93.969.pdf
93.991 15/11/2022 Διορισμός Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1645 Acrobat Reader File 93.991.pdf
93.986 15/11/2022 Απόσπαση Εκπαιδευτικού Λειτουργού από την Κύπρο, η οποία θα αναλάβει καθήκοντα εξομοιούμενα με διπλωματικά για ενίσχυση της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1640 Acrobat Reader File 93.986.pdf
93.994 15/11/2022 Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για Ανάκαμψη της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στην Κύπρο – Παράταση ισχύος. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1648 Acrobat Reader File 93.994.pdf
93.968 15/11/2022 Διαπίστευση του κ. Mahmoud Thabit Kombo, ως νέου Υπάτου Αρμοστή της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1626 Acrobat Reader File 93.968.pdf
93.989 15/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Δημιουργίας Κτηνοτροφικών Περιοχών Νόμος του 2022». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1643 Acrobat Reader File 93.989.pdf
93.987 15/11/2022 Παράταση υποτροφιών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) στη Φλωρεντία, λόγω ενδεχόμενης εγκυμοσύνης υποτρόφων. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1641 Acrobat Reader File 93.987.pdf
94.005 15/11/2022 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1657 Acrobat Reader File 94.005.pdf
93.980 15/11/2022 Κατάργηση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης Διευθυντή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου – Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1636 Acrobat Reader File 93.980.pdf
93.977 15/11/2022 Έργο ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων Κάτω Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1633 Acrobat Reader File 93.977.pdf
93.984 15/11/2022 Απαλλοτρίωση τεμαχίων επί των οποίων έχουν ανεγερθεί τα Δημόσια Νοσηλευτήρια Λάρνακας και Λεμεσού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1639 Acrobat Reader File 93.984.pdf
93.990 15/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1644 Acrobat Reader File 93.990.pdf
93.981 15/11/2022 Πράξη ΑΝΕΛΙΞΗ (ΑΝαβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για τη διαχείρΙση αυΞανόμενων αναγκών και τη μείωσΗ του λειτουργικού κόστους). Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 - Αίτημα για κάλυψη του χρηματοδοτικού ελλείμματος από Εθνικούς Πόρους σε σχέση με την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στην Κυπερούντα της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1637 Acrobat Reader File 93.981.pdf
93.988 15/11/2022 Σχέδιο Χορηγιών για Αγορά Παιδικών Καθισμάτων και Συστημάτων Συγκράτησης Παιδιών ηλικίας 3-6 ετών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1642 Acrobat Reader File 93.988.pdf
93.972 15/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1630 Acrobat Reader File 93.972.pdf
94.007 15/11/2022 Τροποποίηση του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ. 3) του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1658 Acrobat Reader File 94.007.pdf
94.004 15/11/2022 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1656 Acrobat Reader File 94.004.pdf
93.996 15/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1650 Acrobat Reader File 93.996.pdf
93.975 15/11/2022 Διάλυση του Αρδευτικού Τμήματος «ΛΕΙΒΑΔΙΑ» ΔΥΜΕΣ. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4797, ημερ. 23.12.2022, αρ. γνωστ. 1632 Acrobat Reader File 93.975.pdf
93.942 9/11/2022 Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1605 Acrobat Reader File 93.942.pdf
93.947 9/11/2022 Επίδομα μητρότητας των Κύπριων υποτρόφων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (ΕΠΙ) – Φλωρεντία. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1609 Acrobat Reader File 93.947.pdf
93.948 9/11/2022 Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρησης σε υποψήφιους φοιτητές από Τρίτες Χώρες, οι οποίοι πρόκειται να φοιτήσουν σε Προγράμματα Σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (αποδεικτικά κατοχής της αγγλικής γλώσσας – Password Test). Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1610 Acrobat Reader File 93.948.pdf
93.937 9/11/2022 Διορισμός Μελών Συμβουλίου Εγγραφής Δερματοστικτοποιών, Διαπερνητών Σώματος και Εργαστηρίων Δερματοστιξίας και Διαπέρνησης Σώματος. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1600 Acrobat Reader File 93.937.pdf
93.920 9/11/2022 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1585 Acrobat Reader File 93.920.pdf
93.960 9/11/2022 Υλοποίηση Υποδομών για Προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Κύπρο – Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Έργου (Project Steering Committee) – Τροποποίηση Όρων Εντολής. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1621 Acrobat Reader File 93.960.pdf
93.940 9/11/2022 Έκδοση Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID σε Τουρκοκύπριους Πολίτες. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1603 Acrobat Reader File 93.940.pdf
93.951 9/11/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID 19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1613 Acrobat Reader File 93.951.pdf
93.928 9/11/2022 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) (Αρ.1) για το έτος 2022. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1593 Acrobat Reader File 93.928.pdf
93.936 9/11/2022 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για το 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1599 Acrobat Reader File 93.936.pdf
93.930 9/11/2022 Υιοθέτηση από την Κυπριακή Δημοκρατία των τροποποιήσεων στη Σύμβαση για το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1595 Acrobat Reader File 93.930.pdf
93.929 9/11/2022 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1594 Acrobat Reader File 93.929.pdf
93.926 9/11/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1591 Acrobat Reader File 93.926.pdf
93.938 9/11/2022 Προϋπολογισμός της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για το 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1601 Acrobat Reader File 93.938.pdf
93.933 9/11/2022 Εξουσιοδότηση Επιθεωρητών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, για άσκηση καθηκόντων ανακριτή. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1597 Acrobat Reader File 93.933.pdf
93.939 9/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Κύρωσης του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, αναφορικά με τη Βιοϊατρική Έρευνα (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1602 Acrobat Reader File 93.939.pdf
93.958 9/11/2022 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, για το έτος 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1619 Acrobat Reader File 93.958.pdf
93.962 9/11/2022 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Κάθικα, Πάνω Αρόδων, Κάτω Αρόδων, Ίνειας, Δρούσειας, Φάσλι, Ανδρολύκου και Νέου Χωριού, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1622 Acrobat Reader File 93.962.pdf
93.957 9/11/2022 Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1618 Acrobat Reader File 93.957.pdf
93.941 9/11/2022 Παράταση της Υπηρεσίας Δημοσίου Υπαλλήλου που θα συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1604 Acrobat Reader File 93.941.pdf
93.944 9/11/2022 Νομοσχέδια με τίτλο: α) Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022. β) Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1607 Acrobat Reader File 93.944.pdf
93.917 9/11/2022 Καθορισμός της θέσης Πρώτου Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου, ως θέση η οποία συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ.1584 Acrobat Reader File 93.917.pdf
93.924 9/11/2022 Κατ’ εξαίρεση παραχώρηση οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα στη Κοινότητα Πύλας σε δύο οικογένειες που διαμένουν στη Κοινότητα Πύλας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1589 Acrobat Reader File 93.924.pdf
93.945 9/11/2022 Ονομασία/Μετονομασία Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1608 Acrobat Reader File 93.945.pdf
93.925 9/11/2022 Αίτηση της Εταιρείας Andreas G. Ttofinis Estates Ltd (ΑΜΧ/0004/2019), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου (2013), με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ.1590 Acrobat Reader File 93.925.pdf
93.923 9/11/2022 Διάλυση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Χολετριών της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1588 Acrobat Reader File 93.923.pdf
93.953 9/11/2022 Εξαίρεση κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1614 Acrobat Reader File 93.953.pdf
93.956 9/11/2022 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2023. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1617 Acrobat Reader File 93.956.pdf
93.955 9/11/2022 Οι περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Ύψος Επιβλητέου Τέλους Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1616 Acrobat Reader File 93.955.pdf
93.932 9/11/2022 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (ΣΕΕΕ) για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1596 Acrobat Reader File 93.932.pdf
93.954 9/11/2022 Kατ’ εξαίρεση αναβάθμιση των κοινοτήτων Μάμμαρι, Δένειας και Τρούλλων από την κατηγορία «Ακριτικές», στην κατηγορία «Ορεινές και Μειονεκτικές», ώστε να τυγχάνουν των ωφελημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, για την επόμενη Προκήρυξη για το έτος 2023». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1615 Acrobat Reader File 93.954.pdf
93.935 9/11/2022 Απόσπαση μέλους της Αστυνομίας ως Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΡΡΟ). Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1598 Acrobat Reader File 93.935.pdf
93.913 7/11/2022 Θάνατος Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄. ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1583 Acrobat Reader File 93.913.pdf
93.950 9/11/2022 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1612 Acrobat Reader File 93.950.pdf
93.943 9/11/2022 Παραχώρηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας για το 2022 στα πλαίσια στήριξης των κατοίκων κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1606 Acrobat Reader File 93.943.pdf
93.927 9/11/2022 Διορισμός Εκπροσώπου των Φοιτητών στο Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης προς αντικατάσταση του κ. Ανδρέα Μαλιάππη. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ.1592 Acrobat Reader File 93.927.pdf
93.959 9/11/2022 α) Κανονισμοί με τίτλο: «Οι περί Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2022. β) Σχέδια Υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1620 Acrobat Reader File 93.959.pdf
93.921 9/11/2022 Σύνθεση και Εκπροσώπηση της Κύπρου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1586 Acrobat Reader File 93.921.pdf
93.949 9/11/2022 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1611 Acrobat Reader File 93.949.pdf
93.922 9/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την κατάργηση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου για τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των παιχνιδιών που διεξάγονται από την «ΟΠΑΠ Α.Ε» στην Κύπρο (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4796, ημερ, 9.12.2022, αρ, γνωστ. 1587 Acrobat Reader File 93.922.pdf
94.070 30/11/2022 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4796, ημερ. 9.12.2022, αρ. γνωστ. 1624 Acrobat Reader File 94.070.pdf
94.064 30/11/2022 Επαναδιορισμός ενός Μη Εκτελεστικού Ανεξάρτητου Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4796, ημερ. 9.12.2022, αρ. γνωστ. 1623 Acrobat Reader File 94.064.pdf
93.878 2/11/2022 Αίτηση των Κυριάκου Κυριάκου, Αξιοθέας Κυριάκου και Νίκου Κυριάκου (ΠΑΦ/0551-0552/2020), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1552 Acrobat Reader File 93.878.pdf
93.891 2/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μετονομασίας της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νόμος του 2022». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1563 Acrobat Reader File 93.891.pdf
93.883 2/11/2022 Διορισμός νέου μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΕΙΣ). Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1556 Acrobat Reader File 93.883.pdf
93.884 2/11/2022 Μελέτη, βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, Φάση Β (Συμβόλαιο PS/D/382). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1557 Acrobat Reader File 93.884.pdf
93.874 2/11/2022 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1548 Acrobat Reader File 93.874.pdf
93.889 2/11/2022 Σχέδιο χορηγιών για την εγκατάσταση 1000 σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1561 Acrobat Reader File 93.889.pdf
93.877 2/11/2022 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1551 Acrobat Reader File 93.877.pdf
93.882 2/11/2022 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος (Αρ. 2) του 2022. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1555 Acrobat Reader File 93.882.pdf
93.904 2/11/2022 Θεσμοθέτηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη δράσεων, οι οποίες θα ενισχύσουν την ψυχική υγεία του γενικού πληθυσμού όλων των ηλικιακών ομάδων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1575 Acrobat Reader File 93.904.pdf
93.897 2/11/2022 Προϋπολογισμός της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1569 Acrobat Reader File 93.897.pdf
93.901 2/11/2022 Καταβολή έκτακτης κρατικής βοήθειας για στήριξη: (α) του κλάδου της πατατοκαλλιέργειας και (β) του κλάδου των λαχανικών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1573 Acrobat Reader File 93.901.pdf
93.906 2/11/2022 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1577 Acrobat Reader File 93.906.pdf
93.880 2/11/2022 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1553 Acrobat Reader File 93.880.pdf
93.909 2/11/2022 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Προστασίας του Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Ουκρανίας για συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1580 Acrobat Reader File 93.909.pdf
93.898 2/11/2022 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1570 Acrobat Reader File 93.898.pdf
93.903 2/11/2022 Διορισμός Εφόρου για σκοπούς του περί Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών και για άλλα Συναφή θέματα Νόμου του 2022. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1574 Acrobat Reader File 93.903.pdf
93.894 2/11/2022 Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τροποποίηση στο «Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος». Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1566 Acrobat Reader File 93.894.pdf
93.888 2/11/2022 Κόστος κατασκευής/ανέγερσης ή/και αντικατάστασης νέων ναυαγοσωστικών πύργων – Εθνικό Σχέδιο «ΣΑΛΑΜΙΣ», Ασφάλεια Οργανωμένων Παραλιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1560 Acrobat Reader File 93.888.pdf
93.912 2/11/2022 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης Κοινωνίας Πολιτών KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, στον τομέα της Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1582 Acrobat Reader File 93.912.pdf
93.881 2/11/2022 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1554 Acrobat Reader File 93.881.pdf
93.900 2/11/2022 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το οικονομικό έτος 2022 - 2023 (1/10/2022 - 30/09/2023). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1572 Acrobat Reader File 93.900.pdf
93.896 2/11/2022 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός (Αρ. 3/2022). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1568 Acrobat Reader File 93.896.pdf
93.895 2/11/2022 Διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας (European Maritime Day-EMD) το 2026 από την Κύπρο. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1567 Acrobat Reader File 93.895.pdf
93.893 2/11/2022 Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1565 Acrobat Reader File 93.893.pdf
93.875 2/11/2022 Κατασκευή οδικού δικτύου περιοχής ΓΣΠ - Κάλυψη της συνεισφοράς του Δήμου Λατσιών για απαλλοτριώσεις για το εν λόγω Πολεοδομικό Έργο, εξολοκλήρου από το Κράτος. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1549 Acrobat Reader File 93.875.pdf
93.886 2/11/2022 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1559 Acrobat Reader File 93.886.pdf
93.885 2/11/2022 Απόκτηση ακινήτου της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ) από τη Δημοκρατία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1558 Acrobat Reader File 93.885.pdf
93.890 2/11/2022 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». β)Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1562 Acrobat Reader File 93.890.pdf
93.908 2/11/2022 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Προστασίας της Φύσης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1579 Acrobat Reader File 93.908.pdf
93.892 2/11/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιτρόπου Νομοθεσίας Νόμος του 2022». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1564 Acrobat Reader File 93.892.pdf
93.907 2/11/2022 Οι περί Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Πρώτου Μηχανικού Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, Ανώτερου Μηχανικού Ψηφιακής Ασφάλειας και Μηχανικού Ψηφιακής Ασφάλειας Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1578 Acrobat Reader File 93.907.pdf
93.876 2/11/2022 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1550 Acrobat Reader File 93.876.pdf
93.911 2/11/2022 Δωρεά σε Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων και βιβλιοθήκης Θεολογικής Σχολής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1581 Acrobat Reader File 93.911.pdf
93.899 2/11/2022 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1571 Acrobat Reader File 93.899.pdf
93.905 2/11/2022 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022». β)Οι περί της Ρύθμισης, της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 1548, ημερ. 2.12.2022, αρ. γνωστ. 1576 Acrobat Reader File 93.905.pdf
94.002 15/11/2022 Διορισμός Προέδρου και δύο Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Υφυπουργείο Πολιτισμού ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1547 Acrobat Reader File 94.002.pdf
93.867 26/10/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1546 Acrobat Reader File 93.867.pdf
93.857 26/10/2022 Σχέδιο Καταβολής Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) για Στήριξη του Έντυπου Τύπου (Εφημερίδων). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1537 Acrobat Reader File 93.857.pdf
93.844 26/10/2022 Το περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Λειτουργία Περιοχών Λιμένων) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2022. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1525 Acrobat Reader File 93.844.pdf
93.854 26/10/2022 Οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1534 Acrobat Reader File 93.854.pdf
93.828 26/10/2022 Εξουσιοδότηση Υπουργού Οικονομικών για υπογραφή των δηλώσεων των πιο κάτω πολυμερών Συμφωνιών του Παγκόσμιου Φόρουμ του ΟΟΣΑ: α) Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών για Εισόδημα που Προέρχεται από Ψηφιακές Πλατφόρμες – DPI MCAA. β) Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών σχετικά με ρυθμίσεις αποφυγής του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (CRS) και τις αδιαφανείς διασυνοριακές δομές – MDR MCAA. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1509 Acrobat Reader File 93.828.pdf
93.832 26/10/2022 Τροποποίηση του Όγδοου Παραρτήματος της περί ΦΠΑ νομοθεσίας. Το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Όγδοου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1513 Acrobat Reader File 93.832.pdf
93.851 26/10/2022 Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1531 Acrobat Reader File 93.851.pdf
93.834 26/10/2022 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 2023 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1515 Acrobat Reader File 93.834.pdf
93.865 26/10/2022 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2023 - Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1544 Acrobat Reader File 93.865.pdf
93.833 26/10/2022 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1514 Acrobat Reader File 93.833.pdf
93.845 26/10/2022 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΠΜ) για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1526 Acrobat Reader File 93.845.pdf
93.861 26/10/2022 Όροι Υπηρεσίας Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1541 Acrobat Reader File 93.861.pdf
93.848 26/10/2022 Επίσχεση του τεμαχίου 326, Τμήμα 9, του Φ/Σχ. 30/32Ε2, στο Δήμο Γερίου για κατασκευή Πράσινου Σημείου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1528 Acrobat Reader File 93.848.pdf
93.840 26/10/2022 Οι περί Δήμου Ιδαλίου (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1521 Acrobat Reader File 93.840.pdf
93.836 26/10/2022 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το 2023 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1517 Acrobat Reader File 93.836.pdf
93.842 26/10/2022 Μνημόνιο Συναντίληψης για τη Συνεργασία στους Τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και των Επιστημών μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Καινοτομίας της Ουγγαρίας. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1523 Acrobat Reader File 93.842.pdf
93.831 26/10/2022 Το περί Απαλλαγής από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης σε Ενεργειακά Προϊόντα για Χρήση από Σκάφη ή Άλλα Πλωτά Μέσα τα οποία Συμμετέχουν σε Επιχειρήσεις ή Εθνικές Ασκήσεις επ΄ωφελεία της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό τον Συντονισμό του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) ή/και Άλλου Κρατικού Φορέα Διάταγμα του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1512 Acrobat Reader File 93.831.pdf
93.826 26/10/2022 Διαγραφές ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού επίπλων και σκευών στις Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1507 Acrobat Reader File 93.826.pdf
93.843 26/10/2022 Διάταγμα επίσχεσης για παραχώρηση κρατικής γης στην Κοινότητα Ασκά για τη διαμόρφωσή της σε Κοινοτικό Πάρκο, αρ. τεμαχίου 416 (δημόσιοι δρόμοι), Φ/Σχ. 38/52. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1524 Acrobat Reader File 93.843.pdf
93.864 26/10/2022 Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1543 Acrobat Reader File 93.864.pdf
93.852 26/10/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1532 Acrobat Reader File 93.852.pdf
93.853 26/10/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1533 Acrobat Reader File 93.853.pdf
93.829 26/10/2022 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1510 Acrobat Reader File 93.829.pdf
93.847 26/10/2022 Επίσχεση των τεμαχίων 242, 360 και 361, Τμήμα 2 του Φ/Σχ. 54/12W2 και 359, Τμήμα 2 του Φ/Σχ. 54/20W1 στην Κοινότητα Ακρούντας για δημιουργία κοινοτικού πάρκου, ανέγερση εστιατορίου/περιπτέρου για σκοπούς εξυπηρέτησης του Κοινοτικού Συμβουλίου στην Ακρούντα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1527 Acrobat Reader File 93.847.pdf
93.863 26/10/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1542 Acrobat Reader File 93.863.pdf
93.827 26/10/2022 Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1508 Acrobat Reader File 93.827.pdf
93.837 26/10/2022 Κυβερνητικό Υδατικό Έργο για την υδατοπρομήθεια των χωριών Μουτταγιάκκας, Αγίου Τύχωνα, Παρεκκλησιάς, Πύργου και Μονής. Αίτηση για υδροδότηση των τεμαχίων με αρ. 169, Φ/Σχ. 54/48 στο χωριό Πύργος και των τεμαχίων με αρ. 221, 392, 397, 398, 433, 444, 509 και 510 Φ/Σχ. 54/48 στο χωριό Μονή. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1518 Acrobat Reader File 93.837.pdf
93.855 26/10/2022 Θεσμοθέτηση της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1535 Acrobat Reader File 93.855.pdf
93.835 26/10/2022 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2023 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1516 Acrobat Reader File 93.835.pdf
93.825 26/10/2022 Επαναλειτουργία Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τζακάρτα, Ινδονησία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1506 Acrobat Reader File 93.825.pdf
93.866 26/10/2022 Συμφωνία Παραχώρησης για την Ανάπτυξη και Διαχείριση των Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου. Ετοιμασία νέας Εμπορικής Συμφωνίας Σχεδίων Παροχής Κινήτρων για τις αεροπορικές εταιρείες για τη χρονική περίοδο 2023 - 2027. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1545 Acrobat Reader File 93.866.pdf
93.841 26/10/2022 Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1522 Acrobat Reader File 93.841.pdf
93.838 26/10/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1519 Acrobat Reader File 93.838.pdf
93.849 26/10/2022 Οι περί Τμήματος Γεωργίας – Θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Γεωργίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1529 Acrobat Reader File 93.849.pdf
93.839 26/10/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1520 Acrobat Reader File 93.839.pdf
93.858 26/10/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1538 Acrobat Reader File 93.858.pdf
93.850 26/10/2022 Προϋπολογισμός για το 2023 του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Ε.Α.Α.). Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1530 Acrobat Reader File 93.850.pdf
93.859 26/10/2022 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2024-2025. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1539 Acrobat Reader File 93.859.pdf
93.856 26/10/2022 Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1536 Acrobat Reader File 93.856.pdf
93.860 26/10/2022 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023 – 2025. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1540 Acrobat Reader File 93.860.pdf
93.830 26/10/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4794, ημερ. 25.11.2022, αρ. γνωστ. 1511 Acrobat Reader File 93.830.pdf
93.952 9/11/2022 Αντικατάσταση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4793, ημερ. 18.11.2022, αρ. γνωστ. 1504 Acrobat Reader File 93.952.pdf
93.902 2/11/2022 Πρώτη Συγκρότηση Συμβουλίου Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4793, ημερ. 18.11.2022, αρ. γνωστ. 1503 Acrobat Reader File 93.902.pdf
93.961 9/11/2022 Αντικατάσταση Αναπληρωτή της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, ως ex-officio μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4793, ημερ. 18.11.2022, αρ. γνωστ. 1505 Acrobat Reader File 93.961.pdf
93.910 2/11/2022 Διορισμός Οικονομικού Διευθυντή Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4792, ημερ. 11.11.2022, αρ. γνωστ. 1502 Acrobat Reader File 93.910.pdf
93.862 26/10/2022 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1500 Acrobat Reader File 93.862.pdf
93.868 26/10/2022 Διορισμός μελών Διοικητικού Οργάνου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1501 Acrobat Reader File 93.868.pdf
93.813 18/10/2022 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά 2022 – 2030. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1493 Acrobat Reader File 93.813.pdf
93.707 4/10/2022 Διαπίστευση της κας Kanta Rizal, ως νέας Πρέσβειρας του Νεπάλ στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1410 Acrobat Reader File 93.707.pdf
93.761 12/10/2022 Συνομολόγηση Συμφωνίας Έκδοσης Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1448 Acrobat Reader File 93.761.pdf
93.768 12/10/2022 Συμμετοχή της Κύπρου στη Γενική Αύξηση Κεφαλαίου (2018 General Capital Increase) του Διεθνή Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1453 Acrobat Reader File 93.768.pdf
93.712 4/10/2022 Οι περί Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Ιδρυματικού Λειτουργού Κανονισμοί του 2022 (Θέση Προαγωγής). Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1415 Acrobat Reader File 93.712.pdf
93.744 12/10/2022 Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023 – 2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1432 Acrobat Reader File 93.744.pdf
93.752 12/10/2022 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών Κύπρου και Ελλάδος για την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1439 Acrobat Reader File 93.752.pdf
93.742 12/10/2022 Διαπίστευση του κ. Javier Raúl Martín Yépez Verdeguer, ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας του Περού στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1430 Acrobat Reader File 93.742.pdf
93.772 12/10/2022 Επέκταση εφαρμογής του Ολοήμερου Σχολείου στη Μέση Γενική Εκπαίδευση. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1457 Acrobat Reader File 93.772.pdf
93.755 12/10/2022 Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1442 Acrobat Reader File 93.755.pdf
93.711 4/10/2022 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1414 Acrobat Reader File 93.711.pdf
93.758 12/10/2022 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1445 Acrobat Reader File 93.758.pdf
93.778 12/10/2022 Διορισμός Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ΄ Αδεία. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1463 Acrobat Reader File 93.778.pdf
93.743 12/10/2022 Προϋπολογισμός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023 – 2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1431 Acrobat Reader File 93.743.pdf
93.782 12/10/2022 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ (Αρ.1) για το έτος 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1465 Acrobat Reader File 93.782.pdf
93.706 4/10/2022 Διαπίστευση της κας Anna-Karine Asselin, ως νέας Υπάτου Αρμοστού του Καναδά στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1409 Acrobat Reader File 93.706.pdf
93.759 12/10/2022 Ανανέωση απόσπασης μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα στη θέση Αξιωματικού Συνδέσμου Αστυνομίας. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1446 Acrobat Reader File 93.759.pdf
93.757 12/10/2022 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων με αρ. 322 και 668, του Φ/Σχ. 50/49, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 25893 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην κοινότητα Αλαμινού, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1444 Acrobat Reader File 93.757.pdf
93.709 4/10/2022 Νομοσχέδια με τίτλο: α) O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. β) O περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. γ) O περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1412 Acrobat Reader File 93.709.pdf
93.766 12/10/2022 Παραχώρηση από την Κυπριακή Δημοκρατία επιστολής χρηματοοικονομικής στήριξης προς την Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ) και τις θυγατρικές της. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1451 Acrobat Reader File 93.766.pdf
93.708 4/10/2022 Παραχώρηση χορηγίας στη Σχολή Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» με σκοπό την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης/επιδιόρθωσης του Αμφιθεάτρου της Σχολής Τυφλών «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ ́». Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1411 Acrobat Reader File 93.708.pdf
93.777 12/10/2022 Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στα Κέντρα Υποδοχής/Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Ασύλου στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας (Κοκκινοτριμθιά, Κοφίνου και Μενόγεια) αρ. ΥΑ/04/2022. Παράταση της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1462 Acrobat Reader File 93.777.pdf
93.773 12/10/2022 Σύσταση Υπουργικής Επιτροπής για αποτίμηση της σημερινής κατάστασης και των μελλοντικών προοπτικών του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1458 Acrobat Reader File 93.773.pdf
93.726 4/10/2022 Λήξη θητείας και διορισμός νέων μελών του Συμβουλίου Ιατρικής Εκπαίδευσης Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1426 Acrobat Reader File 93.726.pdf
93.750 12/10/2022 Έγκριση Όρων Εργασίας του Διευθυντή του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1437 Acrobat Reader File 93.750.pdf
93.776 12/10/2022 Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας/Φύλαξης στα Κεντρικά Γραφεία, το Εξεταστικό Κέντρο της Υπηρεσίας Ασύλου και στα Κέντρα Υποδοχής/Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Ασύλου αρ. ΥΑ/80/2021. Παράταση της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1461 Acrobat Reader File 93.776.pdf
93.763 12/10/2022 Διορισμός νέου μέλους στην Εθνική Επιτροπή Καρκίνου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1450 Acrobat Reader File 93.763.pdf
93.713 4/10/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1416 Acrobat Reader File 93.713.pdf
93.751 12/10/2022 Οικονομικές Καταστάσεις Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Π.Ε.Π.) για τα έτη 2013-2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1438 Acrobat Reader File 93.751.pdf
93.746 12/10/2022 Προϋπολογισμός της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) για το έτος 2023 και το ΜΔΠ 2023-2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1434 Acrobat Reader File 93.746.pdf
93.716 4/10/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ίδρυσης και Άδειας Λειτουργίας Υπηρεσιών παροχής Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής Νόμος του 2022». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1418 Acrobat Reader File 93.716.pdf
93.774 12/10/2022 Λειτουργία Παγκύπριου Κέντρου Τραύματος. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1459 Acrobat Reader File 93.774.pdf
93.718 4/10/2022 Διορισμός Διαχειριστικής Επιτροπής για την επανεξέταση του θέματος ένεκα της ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Υπόθεση αρ. 1315/2012, «Κοινοπραξία STRABAF-NEMESIS CONSORTIUM Vs Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών» η οποία επικυρώθηκε στα πλαίσια της Αναθεωρητικής Έφεσης αρ. 29/2016 αναφορικά με τον Διαγωνισμό υπ’ αρ. PS/DΒF0/1A, με αντικείμενο τον Σχεδιασμό, Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση του νέου δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1420 Acrobat Reader File 93.718.pdf
93.767 12/10/2022 Συμμετοχή της Κύπρου στη Γενική Αύξηση Κεφαλαίου (2018 General Capital Increase) και την Επιλεκτική Αύξηση Κεφαλαίου (2018 Selective Capital Increase) της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1452 Acrobat Reader File 93.767.pdf
93.740 12/10/2022 Διορισμός του κ. Hermie Philipson Chua, ως Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μανίλα, με προξενική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1428 Acrobat Reader File 93.740.pdf
93.760 12/10/2022 Απόσπαση μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1447 Acrobat Reader File 93.760.pdf
93.780 12/10/2022 Συνομολόγηση Συμφωνίας Νομικής Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1464 Acrobat Reader File 93.780.pdf
93.705 4/10/2022 Παράλληλη διαπίστευση του Υπάτου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Αντώνη Μανδρίτη σε Λεσότο, Μαυρίκιο, Ναμίμπια, Εσουατίνη, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μοζαμβική, Μποτσουάνα, Ζάμπια και Ζιμπάμπουε, με έδρα την Πραιτώρια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1408 Acrobat Reader File 93.705.pdf
93.749 12/10/2022 «Κατά χάριν» δωρεά για επιστροφή ποσού ΦΠΑ που έχει καταβάλει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ» για ανακαίνιση του Πολυθεματικού Κέντρου Αξιολόγησης και Παρέμβασης στην περιοχή Κοτσιάτη. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1436 Acrobat Reader File 93.749.pdf
93.717 4/10/2022 Οι περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1419 Acrobat Reader File 93.717.pdf
93.756 12/10/2022 Αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από πενήντα δυο (52) μήνες σε πενήντα οκτώ (58) μήνες για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Λειτουργική Υποστήριξη, Συσκευών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων σε διάφορα σημεία του Οδικού Δικτύου της Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1443 Acrobat Reader File 93.756.pdf
93.747 12/10/2022 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕΚ) (Αρ.1) για το έτος 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1435 Acrobat Reader File 93.747.pdf
93.771 12/10/2022 Εργοστάσιο κατασκευής φυσιγγίων της εταιρείας Προκόπη Γαβριηλίδη Λτδ. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1456 Acrobat Reader File 93.771.pdf
93.710 4/10/2022 Σχέδιο εφάπαξ εξαμηνιαίου τιμητικού επιδόματος για Αιχμάλωτους, μη στρατεύσιμους/άμαχους και Παθόντες Ανάπηρους πολέμου κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1413 Acrobat Reader File 93.710.pdf
93.762 12/10/2022 Διορισμός Εφόρου για σκοπούς του περί Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών Νόμου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1449 Acrobat Reader File 93.762.pdf
93.754 12/10/2022 Αίτηση της Εταιρείας Globe House Properties Ltd (ΠΠΑ22/2020 – ΚΠ1/20), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκη 8ου ορόφου / γραφείο και προσθηκομετατροπές στον 5ο όροφο υφιστάμενης οικοδομής, στην Ενορία Αγίων Ομολογητών, στο Δήμο Λευκωσίας, στην Επαρχία Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1441 Acrobat Reader File 93.754.pdf
93.741 12/10/2022 Διαπίστευση κ. Khaled Yusuf Al-Jalahma, ως νέου Πρέσβη του Βασιλείου του Μπαχρέιν στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1429 Acrobat Reader File 93.741.pdf
93.722 4/10/2022 Πρωτοβουλία EuroQCI (European Quantum Communications Infrastructure) – Εθνική συνεισφορά της Κυπριακής Πρότασης στα πλαίσια της θεματικής Deploying advanced QCI systems and networks. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1423 Acrobat Reader File 93.722.pdf
93.753 12/10/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1440 Acrobat Reader File 93.753.pdf
93.723 4/10/2022 Νομοσχέδια με τίτλο: α) Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για τη Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμος του 2022. β) Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. γ) Ο περί Ετήσιων Αδειών μετ΄ Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. δ) Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. ε) Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. στ) Ο περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1424 Acrobat Reader File 93.723.pdf
93.775 12/10/2022 Αντικατάσταση μελών της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1460 Acrobat Reader File 93.775.pdf
93.725 4/10/2022 Υπογραφή Κοινής Δήλωσης Πρόθεσης του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συνεργάζονται για την ίδρυση Γραφείου Χώρας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Λάρνακα. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1425 Acrobat Reader File 93.725.pdf
93.714 4/10/2022 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, για συνεργασία σε νομικά θέματα. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1417 Acrobat Reader File 93.714.pdf
93.721 4/10/2022 Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την Παροχή Χορηγίας σε Οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1422 Acrobat Reader File 93.721.pdf
93.719 4/10/2022 Μεταφορά αρμοδιοτήτων αναφορικά με την κατά χάριν οικονομική βοήθεια που παραχωρείται σε οικογένειες με ανάπηρο ανήλικο μέλος για την αγορά ειδικά διασκευασμένου αυτοκινήτου. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1421 Acrobat Reader File 93.719.pdf
93.769 12/10/2022 Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος 2023 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1454 Acrobat Reader File 93.769.pdf
93.745 12/10/2022 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) για το 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023 – 2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1433 Acrobat Reader File 93.745.pdf
93.729 4/10/2022 Νομοσχέδια με τίτλο: α) Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. β) Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Παροχής Υπηρεσιών και για συναφή θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1427 Acrobat Reader File 93.729.pdf
93.770 12/10/2022 Αίτημα του Δήμου Λιβαδιών για πώληση κτιρίου υποσταθμού στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1455 Acrobat Reader File 93.770.pdf
93.808 18/10/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινών Ομάδων Έρευνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1488 Acrobat Reader File 93.808.pdf
93.801 18/10/2022 Αξιολόγηση Σένγκεν – Τομέα Θεωρήσεων, πλήρη εφαρμογή κεκτημένου Σένγκεν – Ευθυγράμμιση των τελών θεωρήσεων με τις χώρες Σένγκεν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1481 Acrobat Reader File 93.801.pdf
93.805 18/10/2022 Συνταξιοδοτική Αποζημίωση Κοινοταρχών Κατεχόμενων Κοινοτήτων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1485 Acrobat Reader File 93.805.pdf
93.807 18/10/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1487 Acrobat Reader File 93.807.pdf
93.800 18/10/2022 Προϋπολογισμός Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου για το 2023. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1480 Acrobat Reader File 93.800.pdf
93.811 18/10/2022 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στα Εθνικόφρονα Σωματεία «Γιασούμεια» Δάσους Άχνας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1491 Acrobat Reader File 93.811.pdf
93.795 18/10/2022 Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1476 Acrobat Reader File 93.795.pdf
93.787 18/10/2022 Απόσπαση Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στην Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1468 Acrobat Reader File 93.787.pdf
93.816 18/10/2022 Ο περί του Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023 – 2025. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1496 Acrobat Reader File 93.816.pdf
93.785 18/10/2022 Διαπίστευση της κας Jacqueline Anne FRIZELLE, ως νέας Ύπατης Αρμοστού της Νέας Ζηλανδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1467 Acrobat Reader File 93.785.pdf
93.812 18/10/2022 «Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου (ΣΑΑ) – Πρόοδος στην Επίτευξη των Οροσήμων της 2ης και 3ης Αίτησης Πληρωμής». Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1492 Acrobat Reader File 93.812.pdf
93.796 18/10/2022 Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Θέση Αποσπασμένου Εθνικού Εμπειρογνώμονα (SNE). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1477 Acrobat Reader File 93.796.pdf
93.819 18/10/2022 Τροποποίηση Αποφάσεων που αφορούν στους Προϋπολογισμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το 2023. ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1499 Acrobat Reader File 93.819.pdf
93.806 18/10/2022 Το μέλλον του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1486 Acrobat Reader File 93.806.pdf
93.810 18/10/2022 Xορηγία προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκίνητου για διοργάνωση του τελικού του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Drift στην Κύπρο από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1490 Acrobat Reader File 93.810.pdf
93.803 18/10/2022 Αναθεώρηση του Σχεδίου Ενθαρρυντικής Αμοιβής σε Δημοσίους Υπαλλήλους που συμμετέχουν σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1483 Acrobat Reader File 93.803.pdf
93.798 18/10/2022 Οι περί Συγκρότησης και Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και Άλλα Συναφή Θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1478 Acrobat Reader File 93.798.pdf
93.789 18/10/2022 Προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2023 και ΜΔΠ 2023-2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1470 Acrobat Reader File 93.789.pdf
93.804 18/10/2022 Σχέδιο παραχώρησης κρατικών οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα – Τροποποίηση του κριτηρίου 10(δ) των κριτηρίων του εν λόγω Σχεδίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1484 Acrobat Reader File 93.804.pdf
93.788 18/10/2022 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1469 Acrobat Reader File 93.788.pdf
93.784 18/10/2022 Παύση Γενικής Επίτιμης Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βολιβία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1466 Acrobat Reader File 93.784.pdf
93.799 18/10/2022 Σχέδιο για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε πληγέντες εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες γεωργούς εξαιτίας της πυρκαγιάς στις κατεχόμενες περιοχές Κορμακίτη. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1479 Acrobat Reader File 93.799.pdf
93.817 18/10/2022 Προϋπολογισμός Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1497 Acrobat Reader File 93.817.pdf
93.792 18/10/2022 Παραχώρηση της κατοικίας Δ237 στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Δρομολαξιάς στην κα Χριστίνα Πράτσου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1473 Acrobat Reader File 93.792.pdf
93.815 18/10/2022 Εκκρεμή Νομοθετήματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στη Νομική Υπηρεσία με τίτλο: (α)«Ο περί Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας Νόμος». (β)«Ο περί της Μεταχείρισης Παιδιών υπό την γονική μέριμνα ή επιμέλεια ή φροντίδα του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 2022». (γ)«Ο περί Λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ενηλίκων Νόμος». Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1495 Acrobat Reader File 93.815.pdf
93.802 18/10/2022 Παροχή από την Κυπριακή Δημοκρατία εγγυήσεων στα πλαίσια στήριξης της Ουκρανίας μέσω του εργαλείου Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1482 Acrobat Reader File 93.802.pdf
93.791 18/10/2022 Νομοσχέδια με τίτλο: α) Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2022. β) Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1472 Acrobat Reader File 93.791.pdf
93.793 18/10/2022 Αλλαγή αναπληρωματικού μέλους της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Περιφερειών για την περίοδο 2020 – 2025. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1474 Acrobat Reader File 93.793.pdf
93.814 18/10/2022 Σχεδιασμός Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1494 Acrobat Reader File 93.814.pdf
93.794 18/10/2022 Αίτηση των Εταιρειών Alivela Ltd και Nexelleuce Ltd (ΑΜΧ/0480-0481/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1475 Acrobat Reader File 93.794.pdf
93.809 18/10/2022 Κατάθεση προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το έτος 2023 στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1489 Acrobat Reader File 93.809.pdf
93.818 18/10/2022 Εξέταση και ικανοποίηση αιτημάτων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1498 Acrobat Reader File 93.818.pdf
93.790 18/10/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4791, ημερ. 4.11.2022, αρ. γνωστ. 1471 Acrobat Reader File 93.790.pdf
93.690 30/9/2022 Παράταση της περιόδου ισχύος της προσφοράς του διαγωνισμού ΤΥΠ/2018/015/Α/Α που αφορά στην προμήθεια, εφαρμογή, συντήρηση και λειτουργία μιας Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Διαχείρισης Μητρώων για το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (πρώην Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΟΠΔΜ ΤΕΕΕΠ)). Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1396 Acrobat Reader File 93.690.pdf
93.699 30/9/2022 Εκσυγχρονισμός και ανασύνταξη του Περί Προσφύγων Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1405 Acrobat Reader File 93.699.pdf
93.682 30/9/2022 α) Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης 2021-2027. β) Τροποποίηση της Σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης και της Τεχνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης για τα έτη 2021 - 2027. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1389 Acrobat Reader File 93.682.pdf
93.698 30/9/2022 Αποδοχή οικονομικής συμβολής της Δημοκρατίας της Τσεχίας για σκοπούς διαχείρισης των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κύπρο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1404 Acrobat Reader File 93.698.pdf
93.701 30/9/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1407 Acrobat Reader File 93.701.pdf
93.677 30/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Διορισμού Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομία και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1385 Acrobat Reader File 93.677.pdf
93.678 30/9/2022 Οι περί Ελεγκτών (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1386 Acrobat Reader File 93.678.pdf
93.675 30/9/2022 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1383 Acrobat Reader File 93.675.pdf
93.673 30/9/2022 Απόσπαση Εκπαιδευτικού Λειτουργού από την Κύπρο η οποία θα αναλάβει καθήκοντα εξομοιούμενα με διπλωματικά για ενίσχυση της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1381 Acrobat Reader File 93.673.pdf
93.695 30/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμος του 2022». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1401 Acrobat Reader File 93.695.pdf
93.693 30/9/2022 Αξιοποίηση μη δαπανηθέντων πιστώσεων από το κονδύλι που αφορά στην κρατική φοιτητική μέριμνα, για λήψη πρόσθετων μέτρων κοινωνικής στήριξης των φοιτητών/τριών – Επιδόματα σε οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών/τριών και σε επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών/τριών. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1399 Acrobat Reader File 93.693.pdf
93.681 30/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κροατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1388 Acrobat Reader File 93.681.pdf
93.683 30/9/2022 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 157, του Φ/Σχ. 52/41, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 910 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην Κοινότητα Κουκλιών, στην επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1390 Acrobat Reader File 93.683.pdf
93.700 30/9/2022 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομικό έτος 2022. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1406 Acrobat Reader File 93.700.pdf
93.689 30/9/2022 Ηλικιακή Επέκταση Προγράμματος Πληθυσμιακού Ελέγχου Ανίχνευσης Καρκίνου του Μαστού. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1395 Acrobat Reader File 93.689.pdf
93.691 30/9/2022 Απόκτηση ακινήτου της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ) από τη Δημοκρατία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1397 Acrobat Reader File 93.691.pdf
93.676 30/9/2022 Κατά χάριν δωρεά για ανακαίνιση του Μελάθρου Αγάπης Φιλοπτώχου Αγίων Ομολογητών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1384 Acrobat Reader File 93.676.pdf
93.697 30/9/2022 Προϋπολογισμός 2023 – Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1403 Acrobat Reader File 93.697.pdf
93.696 30/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1402 Acrobat Reader File 93.696.pdf
93.680 30/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1387 Acrobat Reader File 93.680.pdf
93.674 30/9/2022 Εξαίρεση κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1382 Acrobat Reader File 93.674.pdf
93.688 30/9/2022 Έγκριση Πρόσθετης Κατανάλωσης Νερού Άρδευσης εντός του 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1394 Acrobat Reader File 93.688.pdf
93.687 30/9/2022 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1393 Acrobat Reader File 93.687.pdf
93.694 30/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργία Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1400 Acrobat Reader File 93.694.pdf
93.692 30/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1398 Acrobat Reader File 93.692.pdf
93.684 30/9/2022 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων με αρ. 46, 47 του Φ/Σχ. 53/41, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 165.219 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην κοινότητα Παραμάλι, στην επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1391 Acrobat Reader File 93.684.pdf
93.685 30/9/2022 Επιστροφή απαλλοτριωμένης γης που δεν χρησιμοποιήθηκε (πλεονάζουσα) στο Δήμο Αγ. Αθανασίου, πρώην τεμάχιο με αρ. 250 (νέο 1388), Φ/Σχ. 54/42 που απαλλοτριώθηκε για τη βελτίωση του δρόμου Αγίου Αθανασίου – Μαθηκολώνης (τμήμα 1). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1392 Acrobat Reader File 93.685.pdf
93.624 14/9/2022 Παράταση της Περιόδου Ισχύος των Προσφορών για το Διαγωνισμό με αρ. Γ.Λ. 01/2022 για την Παροχή Υπηρεσιών Διεκπεραίωσης Ηλεκτρονικών Συναλλαγών του Δημοσίου για έξι (6) μήνες. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1346 Acrobat Reader File 93.624.pdf
93.660 14/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1373 Acrobat Reader File 93.660.pdf
93.628 14/9/2022 Ανάκληση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου για διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου Dolcezza Pizza Café Ltd – Αρ. Φ.Π.Α 10053456Κ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1349 Acrobat Reader File 93.628.pdf
93.645 14/9/2022 Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1361 Acrobat Reader File 93.645.pdf
93.665 14/9/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1378 Acrobat Reader File 93.665.pdf
93.648 14/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1364 Acrobat Reader File 93.648.pdf
93.627 14/9/2022 Διαγραφή οφειλής της ένωσης προσώπων Lecrimar Enterprices Ltd και A. Petsas & Sons (Developers) Ltd. Διαγραφή Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1348 Acrobat Reader File 93.627.pdf
93.619 14/9/2022 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για Εγκαθίδρυση Πλαισίου Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Γουιάνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1341 Acrobat Reader File 93.619.pdf
93.636 14/9/2022 Αίτημα για παράταση ισχύος προσφορών για την επέκταση και γενική βελτίωση του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Κολοσσίου – Μηχανολογικές εργασίες (Αρ.Διαγωνισμού:Τ.Υ.22/2021). Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1353 Acrobat Reader File 93.636.pdf
93.643 14/9/2022 Αξιοποίηση του Χώρου της Κρατικής Έκθεσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1359 Acrobat Reader File 93.643.pdf
93.670 23/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1379 Acrobat Reader File 93.670.pdf
93.663 14/9/2022 Υπουργική Επιτροπή και Καθοδηγητική Επιτροπή, αντίστοιχα, για την παρακολούθηση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού – Συμπερίληψη εκπροσώπου Συντονιστικής Επιτροπής Εννέα Κοινοτήτων Περιοχής Βασιλικού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1376 Acrobat Reader File 93.663.pdf
93.649 14/9/2022 Νέο Πλαίσιο Πολιτικής για Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (Μ.Τ.Α)- Τροποποίηση. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1365 Acrobat Reader File 93.649.pdf
93.618 14/9/2022 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για Ενδυνάμωση Πολιτικών Διαβουλεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών του Αγίου Μαρίνου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1340 Acrobat Reader File 93.618.pdf
93.644 14/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1360 Acrobat Reader File 93.644.pdf
93.617 14/9/2022 Παράλληλη διαπίστευση του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργου Χριστοφίδη στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, στην Ελβετική Συνομοσπονδία, στη Δημοκρατία της Μάλτας, καθώς επίσης και στο Διεθνές Κέντρο για τη Μελέτη της Διατήρησης και Αποκατάστασης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ICCROM) και το Διεθνές Ινστιτούτο για την Ενοποίηση του Ιδιωτικού Δικαίου (UNIDROIT), με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1339 Acrobat Reader File 93.617.pdf
93.659 14/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1372 Acrobat Reader File 93.659.pdf
93.661 14/9/2022 Οι περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του Δήμου Γεροσκήπου του 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1374 Acrobat Reader File 93.661.pdf
93.623 14/9/2022 Το περί Μετουσίωσης Αιθυλικής Αλκοόλης Διάταγμα του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1345 Acrobat Reader File 93.623.pdf
93.655 14/9/2022 Διάταγμα για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, στην κοινότητα Μενοίκου, της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1369 Acrobat Reader File 93.655.pdf
93.671 23/9/2022 Κατάθεση Προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το έτος 2023 στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέχρι τις 12.10.2022. ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1380 Acrobat Reader File 93.671.pdf
93.651 14/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Θέσπισης Πλαισίου για τον Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1367 Acrobat Reader File 93.651.pdf
93.654 14/9/2022 Ανανέωση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης εντός της Δημοτικής Περιοχής Πέγειας της Επαρχίας Πάφου (Περιοχές Τοξεύτρας και Αγίου Γεωργίου). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1368 Acrobat Reader File 93.654.pdf
93.621 14/9/2022 Οι περί Γενικού Λογιστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών και Λογιστή Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1343 Acrobat Reader File 93.621.pdf
93.647 14/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Νομικής Αναγνώρισης Ταυτότητας Φύλου Νόμος του 2022». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1363 Acrobat Reader File 93.647.pdf
93.658 14/9/2022 Αναθεώρηση Οικονομικών Κινήτρων Διατηρητέων Οικοδομών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1371 Acrobat Reader File 93.658.pdf
93.646 14/9/2022 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2022. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1362 Acrobat Reader File 93.646.pdf
93.637 14/9/2022 Ετήσια Έκθεση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2021. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1354 Acrobat Reader File 93.637.pdf
93.639 14/9/2022 Συμμετοχή της Κύπρου στη Διάσκεψη των Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (Plenipotentiary Conference of the International Telecommunications Union) στη Ρουμανία 26/9/2022 – 14/10/2022 (PP 22)-Νέα σύνθεση αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1356 Acrobat Reader File 93.639.pdf
93.657 14/9/2022 Τροποποίηση των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Πολεοδομικό Συμβούλιο) Κανονισμών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1370 Acrobat Reader File 93.657.pdf
93.641 14/9/2022 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων για το 2022. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1358 Acrobat Reader File 93.641.pdf
93.620 14/9/2022 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται από άλλα Κράτη Μέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1342 Acrobat Reader File 93.620.pdf
93.634 14/9/2022 Αίτημα για παράταση ισχύος προσφορών για την επέκταση και γενική βελτίωση του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Κολοσσίου – Οικοδομικές εργασίες (Αρ.Διαγωνισμού:Τ.Υ.20/2021). Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1351 Acrobat Reader File 93.634.pdf
93.650 14/9/2022 Επισκέψεις υποψηφίων Προέδρων ή/και εκπροσώπων τους ή/και Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους σε Κυβερνητικά Τμήματα, λόγω των επικείμενων Προεδρικών Εκλογών, που θα διεξαχθούν το Φεβρουάριο του 2023. ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1366 Acrobat Reader File 93.650.pdf
93.626 14/9/2022 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου Phitos Transport Ltd. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1347 Acrobat Reader File 93.626.pdf
93.622 14/9/2022 Το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Απαλλαγή από την Υποχρέωση Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης για Φυσικά Πρόσωπα για το έτος 2022) Διάταγμα του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1344 Acrobat Reader File 93.622.pdf
93.638 14/9/2022 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουγγαρίας στον Τομέα του Τουρισμού. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1355 Acrobat Reader File 93.638.pdf
93.635 14/9/2022 Αίτημα για παράταση ισχύος προσφορών για την επέκταση και γενική βελτίωση του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Κολοσσίου – Ηλεκτρολογικές εργασίες (Αρ.Διαγωνισμού:Τ.Υ.21/2021). Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1352 Acrobat Reader File 93.635.pdf
93.640 14/9/2022 Ανάθεση στην Επίτροπο Νομοθεσίας της σύνταξης αναθεωρημένου Νομοσχεδίου για την αναγνώριση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης του καλλιτέχνη και βελτίωσης/αναθεώρησης του Νομοσχεδίου για τον εμπλουτισμό δημοσίων κτιρίων με έργα τέχνης. Υφυπουργείο Πολιτισμού ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1357 Acrobat Reader File 93.640.pdf
93.664 14/9/2022 Καταβολή ενισχύσεων μέσω του Αναθεωρημένου Εθνικού Πλαισίου καθώς και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (de minimis) μέσω του Κανονισμού 1408/2013 για ζημιές που προκάλεσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες σε γεωργικές καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020 – 2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1377 Acrobat Reader File 93.664.pdf
93.630 14/9/2022 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από τη διεύρυνση/βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στα όρια του Δήμου Λευκωσίας και Αγλαντζιάς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1350 Acrobat Reader File 93.630.pdf
93.662 14/9/2022 Εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών που απασχολούνται με αγορά υπηρεσιών στο πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ+ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.2022, αρ. γνωστ. 1375 Acrobat Reader File 93.662.pdf
93.781 12/10/2022 Διορισμός Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) προς αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1337 Acrobat Reader File 93.781.pdf
93.632 14/9/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1334 Acrobat Reader File 93.632.pdf
93.765 12/10/2022 Διορισμός Επιτρόπου και αντικατάσταση Αναπληρωτή Επιτρόπου στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1336 Acrobat Reader File 93.765.pdf
93.656 14/9/2022 Αίτηση των Ιακώβου Παρασκευά, Κυριάκου Λίας, Delkasa Estates Ltd και S. Akapnitis & Co Ltd (ΛΕΜ/1642/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για ενιαία γραφειακή ανάπτυξη (73 γραφεία, κοινόχρηστοι χώροι για τους εργαζόμενους, υπόγειοι και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης και άλλοι βοηθητικοί χώροι), στον Δήμο Αγίου Αθανασίου, στην Επαρχία Λεμεσού, βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1335 Acrobat Reader File 93.656.pdf
93.604 7/9/2022 Σχέδιο Υπηρεσίας Τεχνικού Χημείου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΠΜ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1324 Acrobat Reader File 93.604.pdf
93.594 7/9/2022 Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 – Μετονομασία «Τμήματος Δημόσιας Επικοινωνίας» σε «Τμήμα Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ». Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1314 Acrobat Reader File 93.594.pdf
93.585 7/9/2022 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα (Δικαστική Υπηρεσία). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1306 Acrobat Reader File 93.585.pdf
93.593 7/9/2022 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2019. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1313 Acrobat Reader File 93.593.pdf
93.601 7/9/2022 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων με αρ. 345, 346 του Φ/Σχ. 26/55, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 1023 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, στην επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1321 Acrobat Reader File 93.601.pdf
93.598 7/9/2022 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 550, του Φ/Σχ. 49/43, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 1692 τετραγωνικών μέτρων περίπου στην κοινότητα Βάβλας, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1318 Acrobat Reader File 93.598.pdf
93.596 7/9/2022 Απαλλοτρίωση για αυτοκινητόδρομο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, Τμήμα 1, Φάση Α, για αποθεσιοθαλάμους. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1316 Acrobat Reader File 93.596.pdf
93.586 7/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1307 Acrobat Reader File 93.586.pdf
93.590 7/9/2022 Κήρυξη απαλλοτριωθείσας ακίνητης ιδιοκτησίας ως πλεονάζουσας ιδιοκτησίας και πώλησή της με Δημόσιο Πλειστηριασμό. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1311 Acrobat Reader File 93.590.pdf
93.608 7/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1326 Acrobat Reader File 93.608.pdf
93.600 7/9/2022 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 567, του Φ/Σχ. 53/61, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 698 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην κοινότητα Ερήμης, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1320 Acrobat Reader File 93.600.pdf
93.587 7/9/2022 Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Ταμείο) Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1308 Acrobat Reader File 93.587.pdf
93.610 7/9/2022 Κατάθεση Προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το έτος 2023 στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1328 Acrobat Reader File 93.610.pdf
93.597 7/9/2022 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1317 Acrobat Reader File 93.597.pdf
93.616 7/9/2022 Ανάθεση καθηκόντων Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου στην κα Έλενα Οικονομίδου - Αζίνα, Διευθύντρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1333 Acrobat Reader File 93.616.pdf
93.599 7/9/2022 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 336, του Φ/Σχ. 53/53, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 2360 τετραγωνικών μέτρων περίπου στην κοινότητα Καντού, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1319 Acrobat Reader File 93.599.pdf
93.588 7/9/2022 Το περί Τελωνειακού Κώδικα (Τέλη για την Αποθήκευση Εμπορευμάτων σε Δημόσιες Προσωρινές Αποθήκες) Διάταγμα του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1309 Acrobat Reader File 93.588.pdf
93.592 7/9/2022 Απονομή Στρατιωτικών Μεταλλίων σε Αξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1312 Acrobat Reader File 93.592.pdf
93.602 7/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1322 Acrobat Reader File 93.602.pdf
93.589 7/9/2022 Ανανέωση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του χωριού Πισσουρίου, της Επαρχίας Λεμεσού, λόγω σοβαρών εδαφολογικών προβλημάτων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1310 Acrobat Reader File 93.589.pdf
93.609 7/9/2022 Μακροπρόθεσμη Στρατηγική της Κύπρου για Ανάπτυξη με Χαμηλές Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1327 Acrobat Reader File 93.609.pdf
93.612 7/9/2022 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας της Ιταλικής Δημοκρατίας στον τομέα της Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1330 Acrobat Reader File 93.612.pdf
93.603 7/9/2022 Απαλλοτρίωση τεμαχίων γης για την εγκαθίδρυση Ηλεκτρικού Υποσταθμού Μεταφοράς της ΑΗΚ στο Τσέρι - Ανάκληση Γνωστοποιήσεων και Διαταγμάτων Απαλλοτρίωσης, διόρθωση και επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1323 Acrobat Reader File 93.603.pdf
93.611 7/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1329 Acrobat Reader File 93.611.pdf
93.595 7/9/2022 Χορηγία προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Ερήμης, για αγορά υπηρεσιών ανειδίκευτου εργατικού προσωπικού με σκοπό τη διενέργεια αρχαιολογικών ανασκαφικών ερευνών σε ιδιωτικά τεμάχια γης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1315 Acrobat Reader File 93.595.pdf
93.607 7/9/2022 Το περί της Κήρυξης ως Υπηρεσιών Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΥΠΣΕΑ) των Υπουργείων, Υφυπουργείων, Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, Αρχών, Τμημάτων, Υπηρεσιών και Οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου Διάταγμα του 2022. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1325 Acrobat Reader File 93.607.pdf
93.614 7/9/2022 Πρόσθετο πακέτο στήριξης οικογενειών με ανήλικα τέκνα – «επιστροφή στο σχολείο». Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1332 Acrobat Reader File 93.614.pdf
93.613 7/9/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4789, ημερ. 14.10.2022, αρ. γνωστ. 1331 Acrobat Reader File 93.613.pdf
93.686 30/9/2022 Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1302 Acrobat Reader File 93.686.pdf
93.715 4/10/2022 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1303 Acrobat Reader File 93.715.pdf
93.732 4/10/2022 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1305 Acrobat Reader File 93.732.pdf
93.731 4/10/2022 Επαναδιορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1304 Acrobat Reader File 93.731.pdf
93.527 31/8/2022 Διάλυση του Αρδευτικού Τμήματος «Κάννουρα Μαρία Παξιέ» στον Ψεματισμένο της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1257 Acrobat Reader File 93.527.pdf
93.539 31/8/2022 Προϊστάμενος/η της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (Κ.Ε.Α.) Μεγάλης Βρετανίας. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1262 Acrobat Reader File 93.539.pdf
93.540 31/8/2022 Αίτημα για επιστροφή απαλλοτριωμένης γης που δεν χρησιμοποιήθηκε (πλεονάζουσα) στην Κοινότητα Πολέμι, για την κατασκευή του δρόμου Πολέμι – Κανναβιού. Τεμάχιο 1052 (πρώην τεμ. 681, 132/1, 136/1), Φ/Σχ. 45/06, Πολέμι. Τροποποίηση Απόφασης με αρ. 85.538 και ημερ. 31.7.2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1263 Acrobat Reader File 93.540.pdf
93.519 31/8/2022 Ειδικές Διατάξεις για το ωράριο των δασικών υπαλλήλων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1250 Acrobat Reader File 93.519.pdf
93.559 31/8/2022 Διορισμός Εφόρου για σκοπούς του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1282 Acrobat Reader File 93.559.pdf
93.521 31/8/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ των Κρατών Μελών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1252 Acrobat Reader File 93.521.pdf
93.536 31/8/2022 Οι περί Σωματείων και Ιδρυμάτων (Έντυπα, Τέλη και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1259 Acrobat Reader File 93.536.pdf
93.572 31/8/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1292 Acrobat Reader File 93.572.pdf
93.578 31/8/2022 Καθορισμός Ενιαίου Ποσού Επιδότησης Ιδρυματικής Φροντίδας στα Πλαίσια του Σχεδίου Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1298 Acrobat Reader File 93.578.pdf
93.543 31/8/2022 Κήρυξη αρχαίου μνημείου Πρώτου Πίνακα – Κυπριακό Μουσείο στο Δήμο Λευκωσίας (ενορία Αγίου Ανδρέα). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1266 Acrobat Reader File 93.543.pdf
93.574 31/8/2022 α) Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» β) Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές Εξειδικευμένων Μελών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1294 Acrobat Reader File 93.574.pdf
93.509 31/8/2022 Διαπίστευση της κας Ieva Briede, ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Λετονίας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1242 Acrobat Reader File 93.509.pdf
93.568 31/8/2022 Συνταξιοδοτική Αποζημίωση Κοινοταρχών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1288 Acrobat Reader File 93.568.pdf
93.565 31/8/2022 Έγκριση και υπογραφή των Συμφωνιών Πλαίσιο (Framework Agreements) για την υλοποίηση της 2ης Ελβετικής Συνεισφοράς για μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και για στήριξη μέτρων στον τομέα της μετανάστευσης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2019-2029. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1285 Acrobat Reader File 93.565.pdf
93.569 31/8/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1289 Acrobat Reader File 93.569.pdf
93.554 31/8/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1277 Acrobat Reader File 93.554.pdf
93.507 31/8/2022 Νέο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων σε Οροθετικά Άτομα. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1240 Acrobat Reader File 93.507.pdf
93.553 31/8/2022 Διορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1276 Acrobat Reader File 93.553.pdf
93.576 31/8/2022 Αναθεωρημένο Σχέδιο Επανεγκατάστασης στις κατεχόμενες περιοχές. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1296 Acrobat Reader File 93.576.pdf
93.555 31/8/2022 Φορέας Τρίτης Ηλικίας. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1278 Acrobat Reader File 93.555.pdf
93.511 31/8/2022 Διαπίστευση του κ. Yoshio Yamawaki, ως νέου Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1244 Acrobat Reader File 93.511.pdf
93.549 31/8/2022 α) «Οι περί της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Κανονισμοί του 2022». β) «Οι περί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2022». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1272 Acrobat Reader File 93.549.pdf
93.566 31/8/2022 Τροποποίηση του Όγδοου Παραρτήματος της περί ΦΠΑ νομοθεσίας. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1286 Acrobat Reader File 93.566.pdf
93.522 31/8/2022 Νομοσχέδια με τίτλο: α) Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. β) Οι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022. γ) Ο περί Ηλεκτρονικού Χρήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. δ) Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. ε) Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε Σχέση με Ακίνητα που Προορίζονται για Κατοικία Τροποποιητικός (Αρ. 2) Νόμος του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1253 Acrobat Reader File 93.522.pdf
93.528 31/8/2022 Δήλωση Πολιτικής – Ενστάσεις εναντίον των Πολεοδομικών Ζωνών των Κοινοτήτων, Χωροταξική Περιοχή VII της Επαρχίας Λευκωσίας [Κοινότητες περιοχής Σολέας – Άγιος Θεόδωρος, Γαλάτα, Ευρύχου, Κακοπετριά, Καλιάνα, Κατύδατα, Κοράκου, Ληνού, Φλάσου, Σινά Όρος, Σπήλια (ενορία Αγίου Αντωνίου και ενορία Κουρδάλι) και Τεμβριά]. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1258 Acrobat Reader File 93.528.pdf
93.567 31/8/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1287 Acrobat Reader File 93.567.pdf
93.564 31/8/2022 Ενέργειες και μέτρα διαχείρισης της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19. ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1284 Acrobat Reader File 93.564.pdf
93.512 31/8/2022 Διαπίστευση του κ. Mohamed Abdallah Awad Al-Nahdy, ως νέου Πρέσβη του Σουλτανάτου του Ομάν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1245 Acrobat Reader File 93.512.pdf
93.580 31/8/2022 Θέσπιση Εθνικού Κατώτατου Μισθού στην Κυπριακή Δημοκρατία-Έκδοση του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Διατάγματος του 2022. Το περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Διάταγμα του 2022. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1299 Acrobat Reader File 93.580.pdf
93.561 31/8/2022 Υπογραφή Ανανέωσης Σχεδίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας του Κράτους του Ισραήλ. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1283 Acrobat Reader File 93.561.pdf
93.547 31/8/2022 Το περί Ρυθμίσεως της Απασχόλησης Λιμενεργατών (Συμβούλιο Λιμενεργασίας Λεμεσού) Διάταγμα 2018. Ανάκληση/Αντικατάσταση Αντιπροσωπευτικών Μελών Συμβουλίου Λιμενεργασίας Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1270 Acrobat Reader File 93.547.pdf
93.510 31/8/2022 Διαπίστευση του κ. Gabriel Ferrán Carrión, ως νέου Πρέσβη του Βασιλείου της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1243 Acrobat Reader File 93.510.pdf
93.551 31/8/2022 Επίσχεση του τεμαχίου 263 Φ/Σχ. 53/40, στο Δήμο Λεμεσού, ενορία Αγίας Φύλαξης για κατασκευή υδατοδεξαμενής 500 κυβικών μέτρων, δυο αντλιοστασίων και τοποθέτηση αγωγών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1274 Acrobat Reader File 93.551.pdf
93.508 31/8/2022 Διορισμός του κ. Χριστόφορου Λάρκου ως Επίτιμου Προξένου του Βασιλείου της Καμπότζης στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1241 Acrobat Reader File 93.508.pdf
93.557 31/8/2022 Συνομολόγηση Μνημονίου Συναντίληψης για Συνεργασία στον Δικαστικό Τομέα μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1280 Acrobat Reader File 93.557.pdf
93.582 31/8/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1301 Acrobat Reader File 93.582.pdf
93.556 31/8/2022 Αναθεώρηση του εβδομαδιαίου και ετήσιου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών του έτους 2022. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1279 Acrobat Reader File 93.556.pdf
93.513 31/8/2022 Διαπίστευση του κ. Carlos Gitto, ως νέου Πρέσβη της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Βηρυτό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1246 Acrobat Reader File 93.513.pdf
93.516 31/8/2022 Διαγραφή οφειλής της ένωσης προσώπων KEM TOURS LTD και A. PETSAS & SONS LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1249 Acrobat Reader File 93.516.pdf
93.575 31/8/2022 α) Οι περί Ηλεκτρονικής Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2022. β) Οι περί Ηλεκτρονικής Υγείας – Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. γ) Οι περί Ηλεκτρονικής Υγείας – Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού ΕΑΗΥ, Λειτουργού ΕΑΗΥ, Λογιστή ΕΑΗΥ, Φαρμακοποιού ΕΑΗΥ, Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΗΥ, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΗΥ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. δ) Το περί Ηλεκτρονικής Υγείας Διάταγμα του 2022. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1295 Acrobat Reader File 93.575.pdf
93.515 31/8/2022 Διαγραφή οφειλής της ένωσης προσώπων CYPRUS TRANSPORT (TAXI) CO LTD και A. PETSAS & SONS LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1248 Acrobat Reader File 93.515.pdf
93.542 31/8/2022 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων με αρ. 211, 192, 441 και 185, του Φ/Σχ. 40/640302, Τμήμα 8, συνολικής εκτάσεως 2276 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στο Δήμο Λάρνακας (Χρυσοπολίτισσα), στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1265 Acrobat Reader File 93.542.pdf
93.545 31/8/2022 Παραχώρηση αυξήσεων στους Ταχυδρομικούς Πράκτορες Γ΄/ Διανομείς και αναθεώρηση της μεθοδολογίας αμοιβής όσων απασχολούνται σε κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 1000 κατοίκων από 1.1.2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1268 Acrobat Reader File 93.545.pdf
93.541 31/8/2022 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 178, του Φ/Σχ. 40/640302, Τμήμα 8, συνολικής εκτάσεως 702 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στο Δήμο Λάρνακας (Χρυσοπολίτισσα), στην επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1264 Acrobat Reader File 93.541.pdf
93.577 31/8/2022 Αγορά και Ανακαίνιση Υποστατικών, στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για Σκοπούς Δημιουργίας τριών Δομών Φιλοξενίας και Προστασίας Παιδιών υπό τη Φροντίδα του Κράτους. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1297 Acrobat Reader File 93.577.pdf
93.514 31/8/2022 Διαπίστευση του κ. Murat M. Ziazikov, ως νέου Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1247 Acrobat Reader File 93.514.pdf
93.538 31/8/2022 Κηδεία Δημοσία Δαπάνη αποβιώσαντα Δ/νέα ΣΥΟΠ Παναγιώτη Γιαννιού. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1261 Acrobat Reader File 93.538.pdf
93.537 31/8/2022 Οι περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1260 Acrobat Reader File 93.537.pdf
93.546 31/8/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών Ταχογράφου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1269 Acrobat Reader File 93.546.pdf
93.552 31/8/2022 Έγκριση δημοσίευσης γνωστοποίησης απαλλοτριώσεως και διατάγματος επίταξης ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση μέρους του κύριου οδικού δικτύου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1275 Acrobat Reader File 93.552.pdf
93.548 31/8/2022 Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού - Σύστημα Πυρόσβεσης - Παραχώρηση Κρατικής Γης με Άδεια Χρήσης των τεμαχίων που καταλαμβάνει η όδευση των αγωγών και το αντλιοστάσιο του συστήματος πυρόσβεσης στον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1271 Acrobat Reader File 93.548.pdf
93.581 31/8/2022 Εισαγωγή και Λειτουργία Σύγχρονου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ-Υπογραφή Συμφωνίας. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1300 Acrobat Reader File 93.581.pdf
93.558 31/8/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Αρ.1) Νόμος του 2022». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1281 Acrobat Reader File 93.558.pdf
93.573 31/8/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1293 Acrobat Reader File 93.573.pdf
93.550 31/8/2022 Δυνατότητα υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου στον συντελεστή δόμησης και στο ποσοστό κάλυψης σε μέρος του κρατικού τεμαχίου με αρ. 449, Φ/Σχ. 49/40, τμήμα 0 στην Κοινότητα Κοφίνου, για την κατασκευή αντλιοστασίου με υποσταθμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στο πλαίσιο του Υδατικού Έργου Βασιλικού – Λευκωσίας, Φάση Α΄. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1273 Acrobat Reader File 93.550.pdf
93.544 31/8/2022 Παράταση της περιόδου ισχύος των Προσφορών για τέσσερις (4) μήνες σχετικά με το Έργο που αφορά την «Βελτίωση του δρόμου Ορμήδειας – Ξυλοφάγου» - Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/5/2021/Ε(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1267 Acrobat Reader File 93.544.pdf
93.571 31/8/2022 α) «Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Ταμείο Ευημερίας Διευθυντικού Προσωπικού Κανονισμοί του 2022». β) Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Ταμείο Ευημερίας Επιστημονικού Προσωπικού Κανονισμοί του 2022». γ) «Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων Κανονισμοί του 2022». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1291 Acrobat Reader File 93.571.pdf
93.570 31/8/2022 α) Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. β) Οι περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1290 Acrobat Reader File 93.570.pdf
93.525 31/8/2022 Κατ’ εξαίρεση παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στη κα Ντίνα Αλλαγιώτου για κατεδάφιση παλιάς κατοικίας και τοποθέτηση προκατασκευασμένης κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην κοινότητα Ποτάμι. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1255 Acrobat Reader File 93.525.pdf
93.523 31/8/2022 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Επιστροφές Φόρου σε πρόσωπα Εγκατεστημένα σε κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1254 Acrobat Reader File 93.523.pdf
93.520 31/8/2022 Σύστημα αναμονής και κλήσεων σε ωρομίσθιο προσωπικό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1251 Acrobat Reader File 93.520.pdf
93.526 31/8/2022 Ανταλλαγή μέρους κρατικής γης με ιδιωτική γη στη Κοινότητα Άχνας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4788, ημερ. 7.10.2022, αρ. γνωστ. 1256 Acrobat Reader File 93.526.pdf
93.530 31/8/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4784, ημερ. 30.9.2022, αρ. γνωστ. 1234 Acrobat Reader File 93.530.pdf
93.533 31/8/2022 Αίτηση της Εταιρείας Andreas Tsigarides Successors Holdings Ltd (ΠΑ369/13), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο κατάστημα και μετατροπή του σε υπεραγορά, στην Ενορία Αγίου Γεωργίου, στο Δήμο Λεμεσού, στην Επαρχία Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022, αρ. γνωστ. 1237 Acrobat Reader File 93.533.pdf
93.532 31/8/2022 Αίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα (ΛΕΜ/0094/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενο αδειούχο περίπτερο και αλλαγή χρήσης του σε εστιατόριο, στην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022, αρ. γνωστ. 1236 Acrobat Reader File 93.532.pdf
93.529 31/8/2022 Επανεξέταση της αίτησης της κας Μέλανης Κυριάκου (ΛΑΡ/0775/2020), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση δύο μεμονωμένων κατοικιών στην Κοινότητα Κιτίου, στην Επαρχία Λάρνακας, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022, αρ. γνωστ. 1233 Acrobat Reader File 93.529.pdf
93.535 31/8/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4787 ημερ. 30.9.2022, αρ. γνωστ. 1239 Acrobat Reader File 93.535.pdf
93.534 31/8/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022, αρ. γνωστ. 1238 Acrobat Reader File 93.534.pdf
93.531 31/8/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4784, ημερ. 30.9.2022, αρ. γνωστ. 1235 Acrobat Reader File 93.531.pdf
93.477 22/8/2022 Τροποποίηση των Σχεδίων Επιδότησης Επιτοκίων για Νέα Στεγαστικά και Επιχειρηματικά Δάνεια. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1216 Acrobat Reader File 93.477.pdf
93.468 22/8/2022 Ανανέωση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης στο διάδρομο όδευσης του προγραμματιζόμενου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1208 Acrobat Reader File 93.468.pdf
93.474 22/8/2022 Απόσπαση μέλους της Αστυνομίας ως εθνικού εμπειρογνώμονα στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Εurojust). Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1213 Acrobat Reader File 93.474.pdf
93.488 22/8/2022 Έγκριση του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2022. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1226 Acrobat Reader File 93.488.pdf
93.480 22/8/2022 Πιλοτική Εφαρμογή Πενθήμερου Προγράμματος Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1219 Acrobat Reader File 93.480.pdf
93.471 22/8/2022 Κηδεία δημοσία δαπάνη του Αυγουστή Ευσταθίου. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1211 Acrobat Reader File 93.471.pdf
93.487 22/8/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του 2022». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1225 Acrobat Reader File 93.487.pdf
93.466 22/8/2022 Καταβολή μερίσματος από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1206 Acrobat Reader File 93.466.pdf
93.465 22/8/2022 Διαπίστευση του κ. Murat M. Ziazikov, ως νέου Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1205 Acrobat Reader File 93.465.pdf
93.478 22/8/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1217 Acrobat Reader File 93.478.pdf
93.493 22/8/2022 Παροχή Οικονομικής βοήθειας και Φιλοξενίας σε εκτοπισθέντες από την Ουκρανία. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1231 Acrobat Reader File 93.493.pdf
93.486 22/8/2022 Υλοποίηση του Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1224 Acrobat Reader File 93.486.pdf
93.469 22/8/2022 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Κάθικα, Πάνω Αρόδων, Κάτω Αρόδων, Ίνειας, Δρούσειας, Φάσλι, Ανδρολύκου και Νέου Χωριού, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1209 Acrobat Reader File 93.469.pdf
93.475 22/8/2022 Σχέδια Χορηγιών Οργανώσεων – Μελών και Μη-Μελών του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) – Πιστοποιητικά Εγγραφής. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1214 Acrobat Reader File 93.475.pdf
93.484 22/8/2022 Αναθεώρηση Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) σε Κατοικίες 2022-2023. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1222 Acrobat Reader File 93.484.pdf
93.470 22/8/2022 Έγκριση της οριστικοποίησης του δημοσιευμένου Τοπικού Σχεδίου Αθηένου 2020 – Τροποποιημένο (Επανεξέταση (2020), μετά την εξέταση των ενστάσεων της Επιτροπής Μελέτης Ενστάσεων (ΕΜΕ)). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1210 Acrobat Reader File 93.470.pdf
93.479 22/8/2022 Μεταφορά Αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στο Υπουργείο Οικονομικών. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1218 Acrobat Reader File 93.479.pdf
93.472 22/8/2022 ισχύος της προσφοράς για το διαγωνισμό ΕΚΤ 21/20 Provision, Implementation, maintenance and operation of an Integrated School Management System and peripheral systems for the Cyprus Ministry of Education, Culture, Sport and Youth. Παράταση Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1212 Acrobat Reader File 93.472.pdf
93.490 22/8/2022 Πρόταση για τη λειτουργία Γραφείου Μεταδοτικών Νοσημάτων και Ζωονόσων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) – Περιφέρεια Ευρώπης, στη Λάρνακα. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1228 Acrobat Reader File 93.490.pdf
93.492 22/8/2022 Διαχείριση Εισροών Εκτοπισθέντων από την Ουκρανία. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1230 Acrobat Reader File 93.492.pdf
93.485 22/8/2022 Σύσταση Επιτροπής Περιβαλλοντικής Επιτήρησης για την περιοχή Μιτσερού, όπου θα εγκατασταθεί μονάδα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1223 Acrobat Reader File 93.485.pdf
93.467 22/8/2022 Παράταση των υπηρεσιών του Πρώτου Γραμματειακού Λειτουργού κ. Ιωάννη Μωϋσέως. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1207 Acrobat Reader File 93.467.pdf
93.483 22/8/2022 Ενέργειες Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για ομαλή ένταξη Ουκρανών μαθητών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1221 Acrobat Reader File 93.483.pdf
93.476 22/8/2022 Υλοποίηση των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για απόκτηση ακινήτων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1215 Acrobat Reader File 93.476.pdf
93.489 22/8/2022 Επέκταση Νεογνικών Ανιχνευτικών Προγραμμάτων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1227 Acrobat Reader File 93.489.pdf
93.491 22/8/2022 Παραχώρηση Χρηματοδότησης στο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας “Cyprus Seeds” για τον τρίτο κύκλο Προγραμμάτων σχετικά με την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1229 Acrobat Reader File 93.491.pdf
93.482 22/8/2022 Παραχώρηση ετήσιας χορηγίας δεκαετούς διάρκειας προς την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του παραρτήματος του Γαλλο-κυπριακού Σχολείου στη Λεμεσό. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1220 Acrobat Reader File 93.482.pdf
93.494 22/8/2022 Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1232 Acrobat Reader File 93.494.pdf
93.666 14/9/2022 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1203 Acrobat Reader File 93.666.pdf
93.425 28/7/2022 Συμφωνίες Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων από τη Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ) στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) και συναφείς Συμφωνίες Εξασφάλισης/ Εγγύησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1178 Acrobat Reader File 93.425.pdf
93.417 28/7/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1173 Acrobat Reader File 93.417.pdf
93.435 28/7/2022 Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την προώθηση του παραδοσιακού τυριού της Κύπρου ονομαζόμενου «Χαλλούμι». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1188 Acrobat Reader File 93.435.pdf
93.419 28/7/2022 Διάταγμα Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση το άρθρο 10 του περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα Αλιείας Νόμου 2006 έως 2013. «Το περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν Θέματα Αλιείας (Υποχρεώσεις Εγγεγραμμένων Αγοραστών Αλιευτικών Προϊόντων) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2022». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1175 Acrobat Reader File 93.419.pdf
93.405 28/7/2022 Έγκριση της οριστικοποίησης του δημοσιευμένου Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας – Περιοχές των Δήμων Λάρνακας, Αραδίππου, Λειβαδιών και Δρομολαξιάς – Μενεού, παραλιακό μέτωπο των Κοινοτικών Συμβουλίων Βορόκληνης και Πύλας και μέρος της περιοχής του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλού Χωριού, μετά την εξέταση των ενστάσεων της Επιτροπής Μελέτης Ενστάσεων (ΕΜΕ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1164 Acrobat Reader File 93.405.pdf
93.445 28/7/2022 Το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Ατόμου και Καταβολής Οφειλόμενου Φόρου για το Φορολογικό Έτος 2021) Διάταγμα του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1195 Acrobat Reader File 93.445.pdf
93.442 28/7/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1192 Acrobat Reader File 93.442.pdf
93.404 28/7/2022 Ανάκληση δωρεάς ακινήτου προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1163 Acrobat Reader File 93.404.pdf
93.434 28/7/2022 Ετοιμασία Σχεδίων Υπηρεσίας για τις τρεις Διευθυντικές θέσεις των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.). Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1187 Acrobat Reader File 93.434.pdf
93.447 28/7/2022 Τροποποίηση της Πολιτικής για Εγγραφή εταιρειών στο Μητρώο εταιρειών ξένων συμφερόντων Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (ΜΔΕ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1197 Acrobat Reader File 93.447.pdf
93.416 28/7/2022 Εφαρμογή της Οδηγίας για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων 91/271/ΕΟΚ Εθνικό Πρόγραμμα Εφαρμογής (Άρθρο 17) – ΠΕ - 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1172 Acrobat Reader File 93.416.pdf
93.450 28/7/2022 Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών από Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Υ.Δ.Ε.Π.) – Λειτουργία Σημείων Εξυπηρέτησης Επιδομάτων Πρόνοιας. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1199 Acrobat Reader File 93.450.pdf
93.415 28/7/2022 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για την παραχώρηση Άδειας Χρήσης των Περιπτέρων αρ. 2, 3, 4 και 6 της Πλατείας Τροόδους, μέχρι τις 18.9.2023. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1171 Acrobat Reader File 93.415.pdf
93.424 28/7/2022 Αναστολή εργασιών του Γενικού Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πόλη Σαμάρα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1177 Acrobat Reader File 93.424.pdf
93.426 28/7/2022 Σχέδιο Οικία – Σχέδιο Διαχείρισης Δανείων που παραχωρήθηκαν στα Πλαίσια Κυβερνητικών Σχεδίων Στέγασης – Επέκταση Χρονοδιαγραμμάτων Υλοποίησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1179 Acrobat Reader File 93.426.pdf
93.433 28/7/2022 Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρησης σε υποψήφιους/ες φοιτητές/ριες από τρίτες χώρες οι οποίοι/ες πρόκειται να φοιτήσουν σε Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1186 Acrobat Reader File 93.433.pdf
93.401 28/7/2022 Οι περί Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1160 Acrobat Reader File 93.401.pdf
93.428 28/7/2022 Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διασφάλιση Συμβατότητας με την Εθνική και Ενωσιακή Πολιτική για τις Δημόσιες Συμβάσεις και για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση περιπτώσεων, απάτης διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια συμβάσεων που συνάπτονται για την υλοποίηση επενδύσεων/μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου και σχετικών σχεδίων χορηγιών. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1181 Acrobat Reader File 93.428.pdf
93.444 28/7/2022 Πρόσθετο πακέτο μέτρων για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1194 Acrobat Reader File 93.444.pdf
93.430 28/7/2022 Τετραετές Πρόγραμμα Αναζωογόνησης/Αναβίωσης περιοχών της πράσινης γραμμής Λευκωσίας (Δήμοι Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου) για τα έτη 2017- 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1183 Acrobat Reader File 93.430.pdf
93.411 28/7/2022 Διάλυση του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Ψεματισμένου, Ζυγίου, Μαρί και Ακτής του Κυβερνήτη και ανάληψη της Διαχείρισης του από τα αντίστοιχα Κοινοτικά Συμβούλια. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1167 Acrobat Reader File 93.411.pdf
93.409 28/7/2022 Συμβούλιο Εγγραφής Γυμναστών. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1165 Acrobat Reader File 93.409.pdf
93.431 28/7/2022 Ερμηνείες και Διευκρινίσεις: Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών (Προκηρύξεις 2021 και 2022) και Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών της Υπαίθρου (Προκηρύξεις 2021 και 2022). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1184 Acrobat Reader File 93.431.pdf
93.443 28/7/2022 Συμπληρωματική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους για τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας στην Κύπρο στο πλαίσιο της Δράσης Teaming for Excellence του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη 2021 – 2027. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1193 Acrobat Reader File 93.443.pdf
93.403 28/7/2022 Σύσταση «Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των Μεταναστών». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1162 Acrobat Reader File 93.403.pdf
93.441 28/7/2022 Νομοσχέδια με τίτλο: α) O περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022. β) Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022). Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1191 Acrobat Reader File 93.441.pdf
93.432 28/7/2022 Απαλλαγή Κοινοτικών Συμβουλίων από την υποχρέωση καταβολής συνεισφοράς για την εκτέλεση μικρών ώριμων αναπτυξιακών έργων που δεν περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2022 ή/και συνέχιση/ολοκλήρωση αναπτυξιακών έργων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1185 Acrobat Reader File 93.432.pdf
93.438 28/7/2022 α) Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. β) Οι περί Σπόρων (Τέλη) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1190 Acrobat Reader File 93.438.pdf
93.427 28/7/2022 Τροποποίηση του «Σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων/ ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ)». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1180 Acrobat Reader File 93.427.pdf
93.413 28/7/2022 Κήρυξη σε Κρατικά Δάση χαλίτικων εκτάσεων, στον Δήμο Αραδίππου και στην Κοινότητα Κάτω Μονής. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1169 Acrobat Reader File 93.413.pdf
93.456 28/7/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID19. ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1202 Acrobat Reader File 93.456.pdf
93.437 28/7/2022 Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2022-2028. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1189 Acrobat Reader File 93.437.pdf
93.414 28/7/2022 Τροποποίηση και Μεταβίβαση της Άδειας Χρήσης Θαλάσσιου Χώρου για τη λειτουργία της μονάδας υδατοκαλλιέργειας East Mediterranean Aqua Technique (EMAT) Ltd. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1170 Acrobat Reader File 93.414.pdf
93.452 28/7/2022 Μακροχρόνια Εθνική Στρατηγική για την Κυπριακή Ναυτιλία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1201 Acrobat Reader File 93.452.pdf
93.446 28/7/2022 Διορισμός Μελών στο Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1196 Acrobat Reader File 93.446.pdf
93.402 28/7/2022 Χορηγίες προς τη Μαρωνιτική Κοινότητα στα πλαίσια Τριετούς Σχεδίου Ανάπτυξης της Μαρωνιτικής Κοινότητας – Πολυδύναμο Κέντρο «Maronite Sporting Center». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1161 Acrobat Reader File 93.402.pdf
93.449 28/7/2022 Αναθεωρημένο Σχέδιο Επιχορήγησης για αγορά Ποδηλάτου για την περίοδο 2022-2023. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1198 Acrobat Reader File 93.449.pdf
93.429 28/7/2022 Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1182 Acrobat Reader File 93.429.pdf
93.418 28/7/2022 Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Σκύλων για Ιδιωτικούς μη Εμπορικούς Σκοπούς) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1174 Acrobat Reader File 93.418.pdf
93.423 28/7/2022 Παύση Γενικής Επίτιμης Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μανίλα των Φιλιππινών. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1176 Acrobat Reader File 93.423.pdf
93.451 28/7/2022 Στρατηγική Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών και Παροχής Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε Αιτούντες Διεθνούς Προστασίας. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1200 Acrobat Reader File 93.451.pdf
93.397 28/7/2022 Επαναλειτουργία Ύπατης Αρμοστείας της Δημοκρατίας στο Ναϊρόμπι, Κένυα - Τοποθέτηση Αρχηγού Διπλωματικής Αποστολής της Δημοκρατίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1159 Acrobat Reader File 93.397.pdf
93.412 28/7/2022 Παραχώρηση Εφάπαξ Χορηγίας στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου για Βελτίωση του Οδικού Δικτύου στο πλαίσιο της Κατασκευής του Αποχετευτικού Συστήματος Αθηένου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1168 Acrobat Reader File 93.412.pdf
93.410 28/7/2022 Σύνθεση Εκτελεστικού Συμβουλίου Έργων Παραχώρησης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4786, ημερ. 23.9.2022, αρ. γνωστ. 1166 Acrobat Reader File 93.410.pdf
93.629 14/9/2022 Κλήση υπόχρεων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ. 1157 Acrobat Reader File 93.629.pdf
93.615 7/9/2022 Παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές στον κ. Θεοδόση Α. Τσιόλα, Γενικό Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, για απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ. 1156 Acrobat Reader File 93.615.pdf
93.668 14/9/2022 Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ. 1158 Acrobat Reader File 93.668.pdf
93.348 6/7/2022 Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1130 Acrobat Reader File 93.348.pdf
93.327 6/7/2022 Κηδεία δημοσία δαπάνη αποβιώσαντα Δνεα ΣΥΟΠ Παναγιώτη Γιαννιού. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1113 Acrobat Reader File 93.327.pdf
93.330 6/7/2022 Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης περί Αδικημάτων και Ετέρων Πράξεων Τελούμενων επί Αεροσκαφών (Κυρωτικός) Νόμος του 2022. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1116 Acrobat Reader File 93.330.pdf
93.319 6/7/2022 Αίτημα για ανανέωση απόσπασης για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στους Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία που εδρεύει στη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1106 Acrobat Reader File 93.319.pdf
93.334 6/7/2022 Κατανομή των αποθεμάτων νερού κατά περιοχή και κατά χρήση για το 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1118 Acrobat Reader File 93.334.pdf
93.323 6/7/2022 Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1109 Acrobat Reader File 93.323.pdf
93.341 6/7/2022 Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε Κατοικίες 2022. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1124 Acrobat Reader File 93.341.pdf
93.339 6/7/2022 2η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1122 Acrobat Reader File 93.339.pdf
93.336 6/7/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1119 Acrobat Reader File 93.336.pdf
93.326 6/7/2022 Αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας σε στρατεύσιμους που διαμένουν στα κατεχόμενα στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου εγκατάστασης. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1112 Acrobat Reader File 93.326.pdf
93.345 6/7/2022 α)Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων, μίας πρόσθετης κενής θέσης Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο. β)Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1127 Acrobat Reader File 93.345.pdf
93.329 6/7/2022 Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την έκδοση Δελτίων Ταυτότητας Αερολιμένα (πάσο). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1115 Acrobat Reader File 93.329.pdf
93.321 6/7/2022 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου RED LOBSTER FISH TAVERN LIMITED. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1108 Acrobat Reader File 93.321.pdf
93.342 6/7/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1125 Acrobat Reader File 93.342.pdf
93.337 6/7/2022 α)Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. β)Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1120 Acrobat Reader File 93.337.pdf
93.350 6/7/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1132 Acrobat Reader File 93.350.pdf
93.331 6/7/2022 α)Ο περί Σύμβασης περί Διεθνών Εμπράγματων Ασφαλειών επί Κινητού Εξοπλισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 2022. β)Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης περί Διεθνών Εμπράγματων Ασφαλειών επί Κινητού Εξοπλισμού για τα θέματα που αφορούν ειδικά τον εξοπλισμό Αεροσκαφών (Κυρωτικός) Νόμος του 2022. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1117 Acrobat Reader File 93.331.pdf
93.349 6/7/2022 Κατάλογοι Θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1131 Acrobat Reader File 93.349.pdf
93.317 6/7/2022 Απόσπαση Μέλους της Αστυνομίας στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUMM στη Γεωργία. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1104 Acrobat Reader File 93.317.pdf
93.320 6/7/2022 Παράλληλη διαπίστευση του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ελπιδοφόρου Α. Οικονόμου στο Βασίλειο του Μαρόκου, τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, τη Δημοκρατία της Τυνησίας και τη Δημοκρατία της Αγκόλας, με έδρα τη Λισαβόνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1107 Acrobat Reader File 93.320.pdf
93.340 6/7/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Αρ.2) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1123 Acrobat Reader File 93.340.pdf
93.346 6/7/2022 Αναπληρώσεις μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και Υφυπουργών κατά την απουσία τους στο εξωτερικό – Αναπλήρωση Υφυπουργού Πολιτισμού. ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1128 Acrobat Reader File 93.346.pdf
93.347 6/7/2022 Επέκταση Σπιτιού του Παιδιού. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1129 Acrobat Reader File 93.347.pdf
93.325 6/7/2022 Απονομή Στρατιωτικών Μεταλλίων σε Υπαξιωματικούς και Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1111 Acrobat Reader File 93.325.pdf
93.328 6/7/2022 (α)Διαχρονική Συμμετοχή της Κύπρου στις Διεθνείς Έρευνες για την Εκπαίδευση International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) και Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS). (β)Διαχρονική Διεξαγωγή Τοπικών Ερευνητικών Προγραμμάτων-«Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού» (ΠΛΑ), «Πρόγραμμα Ελληνομάθειας» (ΠΕ), «Πρόγραμμα Διάγνωσης Μαθησιακών Προβλημάτων Γλώσσας Α΄ Δημοτικού και Προδημοτικής». Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1114 Acrobat Reader File 93.328.pdf
93.338 6/7/2022 Έγκριση προγραμματικών εγγράφων Ταμείων Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1121 Acrobat Reader File 93.338.pdf
93.324 6/7/2022 Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ρουμανίας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1110 Acrobat Reader File 93.324.pdf
93.343 6/7/2022 2η Επαναξιολόγηση Παγκόσμιου Γεωπάρκου Τροόδους της UNESCO. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1126 Acrobat Reader File 93.343.pdf
93.318 6/7/2022 Αίτημα για ανανέωση απόσπασης της κας Εκάβης Χαραλαμπίδου, Τουριστικού Λειτουργού Α΄, Υφυπουργείο Τουρισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών στη Διπλωματική Αποστολή στο Βερολίνο με έδρα τη Φραγκφούρτη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1105 Acrobat Reader File 93.318.pdf
93.387 14/7/2022 Σχέδιο εφάπαξ εξαμηνιαίου τιμητικού επιδόματος για Αιχμάλωτους, Μη στρατεύσιμους/άμαχους και Παθόντες Ανάπηρους πολέμου κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1154 Acrobat Reader File 93.387.pdf
93.385 14/7/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου Covid-19 – Χορήγηση ενισχυτικής/4ης δόσης εμβολίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1152 Acrobat Reader File 93.385.pdf
93.372 14/7/2022 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1141 Acrobat Reader File 93.372.pdf
93.361 14/7/2022 Διορισμός της κας Καίτης Αρσονιάδη ως Επίτιμης Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πόλη Βανκούβερ του Καναδά, με προξενική αρμοδιότητα την Επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1133 Acrobat Reader File 93.361.pdf
93.371 14/7/2022 Απαλλαγή στρατεύσιμων από την πρόσκληση για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1140 Acrobat Reader File 93.371.pdf
93.375 14/7/2022 Πλαίσιο Διαχείρισης της Μάθησης για την Κυπριακή Δημόσια Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1144 Acrobat Reader File 93.375.pdf
93.560 31/8/2022 Διορισμός Οδοντιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4784, ημερ. 9.9.2022, αρ. γνωστ. 1102 Acrobat Reader File 93.560.pdf
93.380 14/7/2022 Επέκταση του Θεσμού του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1148 Acrobat Reader File 93.380.pdf
93.386 14/7/2022 Προσχώρηση Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνή Οργανισμό Ψηφιακής Συνεργασίας. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1153 Acrobat Reader File 93.386.pdf
93.362 14/7/2022 Διορισμός του κ. Παύλου Κυπριανού ως Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νάπολη της Ιταλίας, με προξενική αρμοδιότητα στις Επαρχίες Campania, Paglia, Basilicata και Calabria. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1134 Acrobat Reader File 93.362.pdf
93.369 14/7/2022 Προσφορά για παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας/Φύλαξης στα Κεντρικά Γραφεία, το εξεταστικό Κέντρο της Υπηρεσίας Ασύλου και στα Κέντρα Υποδοχής/Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Ασύλου, αρ. ΥΑ/80/2021 – Παράταση της Περιόδου Ισχύος της Προσφοράς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1138 Acrobat Reader File 93.369.pdf
93.370 14/7/2022 Αναβολή κατάταξης στην Εθνική Φρουρά σε στρατεύσιμους – αθλητές με συμβόλαια στο εξωτερικό λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1139 Acrobat Reader File 93.370.pdf
93.373 14/7/2022 Κύριοι Αντιπρόσωποι και αναπληρωτές αυτών οριζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Ρυθμίσεως της Απασχόλησης Λιμενεργατών (Συμβούλιο Λιμενεργασίας Λάρνακας Βασιλικού) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2022. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1142 Acrobat Reader File 93.373.pdf
93.363 14/7/2022 Εντολή για διαπραγμάτευση με Σαουδική Αραβία για συνομολόγηση Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για τη Σύσταση Κοινής Επιτροπής Συνεργασίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1135 Acrobat Reader File 93.363.pdf
93.376 14/7/2022 Επαναδιορισμός μέλους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1145 Acrobat Reader File 93.376.pdf
93.367 14/7/2022 Έκδοση Πιστοποιητικών Εγγραφής Μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, σε μέρος γης που ανήκει σε Τουρκοκύπριους και δεν έχει απαλλοτριωθεί και σε μέρος Κρατικής γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1136 Acrobat Reader File 93.367.pdf
93.579 31/8/2022 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4784, ημερ. 9.9.2022, αρ. γνωστ. 1103 Acrobat Reader File 93.579.pdf
93.384 14/7/2022 Σύνθεση αποστολών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς σκοπούς (Συνέδρια, Διαπραγματεύσεις, Εκπαιδεύσεις και άλλους υπηρεσιακούς λόγους). ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1151 Acrobat Reader File 93.384.pdf
93.378 14/7/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1147 Acrobat Reader File 93.378.pdf
93.381 14/7/2022 Μεταφορά Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1149 Acrobat Reader File 93.381.pdf
93.382 14/7/2022 Ετήσια κρατική χορηγία στην Ένωση Δικαστών Κύπρου. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1150 Acrobat Reader File 93.382μέρος.pdf
93.368 14/7/2022 Έγκριση της οριστικοποίησης του δημοσιευμένου Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου (2020) – διοικητικές περιοχές Δήμου Σωτήρας και των Κοινοτικών Συμβουλίων Φρενάρους, Λιοπετρίου, Ξυλοφάγου, Αυγόρου, Αχερίτου και Άχνας, μετά την εξέταση των ενστάσεων της Επιτροπής Μελέτης Ενστάσεων (ΕΜΕ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1137 Acrobat Reader File 93.368.pdf
93.377 14/7/2022 Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) – Μέτρο C 3.4Ι6 Αναζωογόνηση της εντός των Τειχών Πόλης της Λευκωσίας - Ανακαίνιση του Σχολείου Φανερωμένης. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1146 Acrobat Reader File 93.377.pdf
93.374 14/7/2022 Αντικατάσταση Αναπληρωτή Επιτρόπου στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1143 Acrobat Reader File 93.374.pdf
93.389 14/7/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4785, ημερ. 16.9.2022, αρ. γνωστ.1155 Acrobat Reader File 93.389.pdf
93.473 22/8/2022 Διορισμός Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1101 Acrobat Reader File 93.473.pdf
93.306 28/6/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1099 Acrobat Reader File 93.306.pdf
93.291 28/6/2022 Αίτημα για επιστροφή απαλλοτριωμένης γης που δεν χρησιμοποιήθηκε (πλεονάζουσα) στην κοινότητα Αγρού, Τεμάχιο 1372, φ/σχ. 38/58. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1085 Acrobat Reader File 93.291.pdf
93.272 21/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1071 Acrobat Reader File 93.272.pdf
93.269 21/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1069 Acrobat Reader File 93.269.pdf
93.279 21/6/2022 Σχεδιασμός/υλοποίηση πολιτικής για ενεργότερη εμπλοκή των ασθενών στην αξιολόγηση της εφαρμογής του Γε.ΣΥ. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1078 Acrobat Reader File 93.279.pdf
93.295 28/6/2022 Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών – αθλητών της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής σε ειδικά καθήκοντα. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1089 Acrobat Reader File 93.295.pdf
93.277 21/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σχετικά με την επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1076 Acrobat Reader File 93.277.pdf
93.260 21/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κτηνιατρικών Τελών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1061 Acrobat Reader File 93.260.pdf
93.276 21/6/2022 Συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη EuroHPC 2021-27 – Χρηματοδότηση της εθνικής συνεισφοράς του Εθνικού Κέντρου Ικανοτήτων για Υπερυπολογιστές (National HPC Competence Centre) για συνέχιση των δράσεών του, για την τριετία 2023-2025. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1075 Acrobat Reader File 93.276.pdf
93.289 28/6/2022 Διορισμός των Οπλιτών του Στρατού της Δημοκρατίας, που αναμένεται να αποφοιτήσουν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) της Ελλάδας το έτος 2022, ως Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, με το βαθμό Ανθυπολοχαγού και Λοχία, αντίστοιχα. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1083 Acrobat Reader File 93.289.pdf
93.304 28/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1097 Acrobat Reader File 93.304.pdf
93.256 21/6/2022 Εγγραφή κοινοτικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Σωτήρας στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου και διάθεση της ιδιοκτησίας για έργο δημόσιας ωφέλειας, σύμφωνα με τα εδάφια (γ) και (δ) του άρθρου 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1059 Acrobat Reader File 93.256.pdf
93.268 21/6/2022 Αναπτυξιακή Πολιτική Δημιουργίας Δημόσιων Χώρων Υγιεινής, Σταθμών Επαναφόρτισης και Άλλων Διευκολύνσεων στο Δίκτυο των Αυτοκινητοδρόμων της Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ.1068 Acrobat Reader File 93.268.pdf
93.292 28/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1086 Acrobat Reader File 93.292.pdf
93.273 21/6/2022 Ανανέωση Σύμβασης με το Campus France για την παροχή υποτροφιών για σπουδές στη Γαλλία που προσφέρονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και υπογραφή εφάπαξ μνημονίου για παραχώρηση των υποτροφιών της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1072 Acrobat Reader File 93.273.pdf
93.294 28/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1088 Acrobat Reader File 93.294.pdf
93.305 28/6/2022 Διαχείριση Εθελοντών σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1098 Acrobat Reader File 93.305.pdf
93.287 28/6/2022 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Φορολογίας), του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ και του Ερευνητικού Φορέα ΚΟΕ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1081 Acrobat Reader File 93.287.pdf
93.275 21/6/2022 Οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1074 Acrobat Reader File 93.275.pdf
93.254 21/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1057 Acrobat Reader File 93.254.pdf
93.298 28/6/2022 Τυποποίηση/ επισημοποίηση της διαδικασίας επιλογής του προσώπου που επιλέγεται για τη θέση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1092 Acrobat Reader File 93.298.pdf
93.251 21/6/2022 Διαπίστευση της κας Tamara Weingerl Pozar, ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1054 Acrobat Reader File 93.251.pdf
93.302 28/6/2022 Παράταση της απασχόλησης 25 εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπουργείο Εσωτερικών, για το συγχρηματοδοτούμενο έργο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης «Ενίσχυση του Τομέα Μετανάστευσης του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1095 Acrobat Reader File 93.302.pdf
93.307 28/6/2022 Έκδοση Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID σε Τουρκοκύπριους Πολίτες. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1100 Acrobat Reader File 93.307.pdf
93.255 21/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1058 Acrobat Reader File 93.255.pdf
93.300 28/6/2022 Τερματισμός της ανάθεσης της διαχείρισης του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου «Φιλοξενία» στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1093 Acrobat Reader File 93.300.pdf
93.274 21/6/2022 Το μέλλον του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1073 Acrobat Reader File 93.274.pdf
93.263 21/6/2022 Αναπληρωτικός διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Άμυνας την 1.7.2022. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1064 Acrobat Reader File 93.263.pdf
93.264 21/6/2022 Δημιουργία Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων (ΕΜΕΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1065 Acrobat Reader File 93.264.pdf
93.296 28/6/2022 Σχέδιο Χορηγιών για Προγράμματα/ Δράσεις προς υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) 2021-2025 της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Εφαρμογή του Ψηφίσματος 1325 (2000) «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1090 Acrobat Reader File 93.296.pdf
93.270 21/6/2022 Συνέχιση παροχής Υπηρεσιών που αφορούν συντηρήσεις προς τον ΟΚΥπΥ μέχρι τέλος 2023 από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1070 Acrobat Reader File 93.270.pdf
93.249 21/6/2022 Διορισμός κ. Στέλιου Παναγίδη ως Επίτιμου Προξένου του Βασιλείου του Μαρόκου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1052 Acrobat Reader File 93.249.pdf
93.290 28/6/2022 Βελτίωση, ευθυγράμμιση και Ασφαλτόστρωση του Νέου Δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού (Πεντάκωμο). Μετατροπή δρόμου σε απομονωτική λωρίδα. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1084 Acrobat Reader File 93.290.pdf
93.262 21/6/2022 Οι περί Φαρμακευτικών Υπηρεσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Φαρμακοποιού, Ανώτερου Φαρμακοποιού, Φαρμακοποιού και Τεχνικού Φαρμακείου Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1063 Acrobat Reader File 93.262.pdf
93.303 28/6/2022 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας (Τμήμα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών) και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Οδοντιατρική Σχολή). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1096 Acrobat Reader File 93.303.pdf
93.252 21/6/2022 Εξαίρεση της Αρχής Ηλεκτρισμού (ΑΗΚ) και ευελιξία στη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου εγγράφων διαγωνισμών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1055 Acrobat Reader File 93.252.pdf
93.285 28/6/2022 Διαπίστευση του κ. Abdullah Musaed Κhalifa Al-Kharafi, ως νέου Πρέσβη του Κράτους του Κουβέιτ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1079 Acrobat Reader File 93.285.pdf
93.250 21/6/2022 Διορισμός κ. Denis Alexandrovich Vavilov ως Βοηθού Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Μίνσκ της Λευκορωσίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1053 Acrobat Reader File 93.250.pdf
93.293 28/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1087 Acrobat Reader File 93.293.pdf
93.265 21/6/2022 Συντονισμός για την εφαρμογή των κυρώσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1066, ε.ε.4789, ημερ. 14.10.2022. Acrobat Reader File 93.265 Διόρθωση.pdf
93.266 21/6/2022 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το έτος 2022. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1067 Acrobat Reader File 93.266.pdf
93.301 28/6/2022 Έκθεση της Ad-Hoc Επιτροπής για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1094, ε.ε. 4787, ημερ. 30.9.2022. αρ, γνωστ. 1204. Acrobat Reader File 93.301 ΔΙΟΡΘ.pdf
93.253 21/6/2022 Διορισμός ανεξάρτητων προσωπικοτήτων σύμφωνα με τη Σύμβαση 90/436/ΕΟΚ για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεων των κερδών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (Σύμβαση Διαιτησίας). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1056 Acrobat Reader File 93.253.pdf
93.257 21/6/2022 Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Άμυνας και Ασφάλειας (Θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Θέματα Κυβερνοάμυνας - Κυβερνοασφάλειας) [Διάθεση του Επισμηναγού (Ι) Εγγλεζάκη Ευάγγελου στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Άμυνας και Ασφάλειας ως Εθνικού Εμπειρογνώμονα (Seconded National Expert - SNE). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1060 Acrobat Reader File 93.257.pdf
93.278 21/6/2022 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1077 Acrobat Reader File 93.278.pdf
93.288 28/6/2022 Έγκριση Υπέρβασης του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Συντελεστή Δόμησης για Ανάπτυξη δύο Αντλιοστάσιων στα Διοικητικά Όρια Αυγόρου και Φρενάρους. Έργο «Σχεδιασμός, Κατασκευή και Λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Άχνας και Συναφείς Εργασίες – Αρ. Σύμβασης ΤΑΥ 10/2013. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1082 Acrobat Reader File 93.288.pdf
93.261 21/6/2022 Παράταση της ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού με θέμα: Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης των εγγράφων των αρχείων Φυσικών Ιατρικών Φακέλων Ασθενών (ΦΙΦΑ) των Κρατικών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας σε ψηφιακό αρχείο με ηλεκτρονικούς φάκελους ασθενών (η-ΦΑ) και αποστολή των η-ΦΑ στο σύστημα eOASIS του Υπουργείου Οικονομικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1062 Acrobat Reader File 93.261.pdf
93.297 28/6/2022 Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν διάφοροι φορείς προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών τους οποίους θα επιλέγει ο εκάστοτε Επίτροπος. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ. 1091 Acrobat Reader File 93.297.pdf
93.366 14/7/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1046 Acrobat Reader File 93.366.pdf
93.406 28/7/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1047 Acrobat Reader File 93.406.pdf
93.407 28/7/2022 Αίτηση του κ. Παναγιώτη Χατζηκυριάκου (ΛΕΥ/1583/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο, στην Κοινότητα Κάτω Μονής, στην Επαρχία Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ, γνωστ. 1048 Acrobat Reader File 93.407.pdf
93.439 28/7/2022 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1050 Acrobat Reader File 93.439.pdf
93.364 14/7/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1044 Acrobat Reader File 93.364.pdf
93.408 28/7/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1049 Acrobat Reader File 93.408.pdf
93.365 14/7/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1045 Acrobat Reader File 93.365.pdf
93.455 28/7/2022 Παύση του Δρα Πέτρου Αγαθαγγέλου από τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), με βάση το άρθρο 7(2)(δ) του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1051 Acrobat Reader File 93.455.pdf
93.147 8/6/2022 Δημόσιοι Υπάλληλοι που κατέχουν μετοχές ή/και έχουν θέση Διευθυντή/Γραμματέα σε Ιδιωτικές Εταιρείες. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 976 Acrobat Reader File 93.147.pdf
93.154 8/6/2022 Διαπίστευση του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργου Ιωαννίδη στον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, στην Ομοσπονδία του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, καθώς επίσης στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, με έδρα την Οττάβα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 983 Acrobat Reader File 93.154.pdf
93.221 15/6/2022 Εγγραφή Αγροτικού Δρόμου στο Δήμο Πάνω Λευκάρων και στην Κοινότητα Κάτω Δρυ προς το ντεπόζιτο της Υδατοπρομήθειας. Διάταγμα Επισχέσεως, σύμφωνα με το άρθρο 15(3) του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου του 1962. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1028 Acrobat Reader File 93.221.pdf
93.146 8/6/2022 Θάνατος της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτας Αιμιλιανίδου Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 975 Acrobat Reader File 93.146.pdf
93.190 8/6/2022 Εφάπαξ παροχή οικονομικής βοήθειας στα Κοινοτικά Συμβούλια των εγκλωβισμένων για καταπολέμηση της ποντίκας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1005 Acrobat Reader File 93.190.pdf
93.193 8/6/2022 Στέγαση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε κτίριο της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1008 Acrobat Reader File 93.193.pdf
93.205 8/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1019 Acrobat Reader File 93.205.pdf
93.195 8/6/2022 Επιχειρησιακό πλάνο για τη δημιουργία της Κυπριακής οντότητας PCy (Partnership Cyprus) και σύσταση της PCy. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1010 Acrobat Reader File 93.195.pdf
93.226 15/6/2022 Αναδιάρθρωση της Διαχειριστικής Επιτροπής Μαρίνων. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1031 Acrobat Reader File 93.226.pdf
93.241 15/6/2022 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας-Αρμενίας σε θέματα Διασποράς. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1042 Acrobat Reader File 93.241.pdf
93.242 15/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «O περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) Νόμος του 2022». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1043 Acrobat Reader File 93.242.pdf
93.162 8/6/2022 Παραχώρηση χορηγίας προς τη Μαρωνίτικη Κοινότητα για το έτος 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 991 Acrobat Reader File 93.162.pdf
93.194 8/6/2022 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1009 Acrobat Reader File 93.194.pdf
93.153 8/6/2022 Διαπίστευση του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμμούτη σε Ανατολικό Τιμόρ, Βανουάτου, Ινδονησία, Κιριμπάτι, Ναούρου, Νέα Ζηλανδία, Νήσους Σολομώντα, Παπούα Νέα Γουινέα, Σαμόα, Τόνγκα και Φίτζι, με έδρα την Καμπέρα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 982 Acrobat Reader File 93.153.pdf
93.201 8/6/2022 Έκτακτη χορηγία για έναρξη λειτουργίας του παραρτήματος του Γαλλο-Κυπριακού Σχολείου στη Λεμεσό. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1015 Acrobat Reader File 93.201.pdf
93.207 8/6/2022 Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Ανακριτικών Εξουσιών (υπό κάλυψη Αστυνομικοί) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1021 Acrobat Reader File 93.207.pdf
93.192 8/6/2022 Διορισμός Αναπληρωτή Οικονομικού Διευθυντή Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1007 Acrobat Reader File 93.192.pdf
93.231 15/6/2022 Tροποποίηση της περί ΦΠΑ νομοθεσίας για εφαρμογή της αντίστροφης χρέωσης στις παραδόσεις ακατέργαστων και ημικατεργασμένων πολύτιμων μετάλλων. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1035 Acrobat Reader File 93.231.pdf
93.222 15/6/2022 Διορισμός Επιτροπής του Αρδευτικού Τμήματος «ΛΙΝΟΣ», Οράς σύμφωνα με το άρθρο 10(9)(α) του περί Αρδευτικών Τμημάτων Νόμου (Κεφ.342). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1029 Acrobat Reader File 93.222.pdf
93.211 8/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1024 Acrobat Reader File 93.211.pdf
93.165 8/6/2022 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 993 Acrobat Reader File 93.165.pdf
93.156 8/6/2022 Διορισμός του κ. Γιώργου Λακκοτρύπη ως Επίτιμου Προξένου του Καζακστάν στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 985 Acrobat Reader File 93.156.pdf
93.219 15/6/2022 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και στο Δήμο Λεμεσού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1026 Acrobat Reader File 93.219.pdf
93.173 8/6/2022 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης – Επαρχία Λευκωσίας και Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1000 Acrobat Reader File 93.173.pdf
93.172 8/6/2022 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 386/2021), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου – Δήμος Αγλαντζιάς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 999 Acrobat Reader File 93.172.pdf
93.167 8/6/2022 Οικονομικές Καταστάσεις Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Π.Ε.Π) για το έτος 2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 995 Acrobat Reader File 93.167.pdf
93.148 8/6/2022 Διαπιστεύση της κας Julie D. Fisher, ως νέας Πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 977 Acrobat Reader File 93.148.pdf
93.184 8/6/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4779, ημερ. 15.7.2022, αρ.γνωστ. 910 Acrobat Reader File 93.184.pdf
93.158 8/6/2022 Διορισμός κ. Stefan Rosina ως Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πόλη Banská Bystrica της Σλοβακίας, με προξενική αρμοδιότητα τις περιφέρειες Banská Bystrica, Košice και Prešov. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 987 Acrobat Reader File 93.158.pdf
93.151 8/6/2022 Διαπίστευση του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κύπρου Γιωργαλλή στην Αρμενία, το Καζακστάν, την Κιργιζία, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν και το Τουρκμενιστάν, με έδρα τη Μόσχα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 980 Acrobat Reader File 93.151.pdf
93.238 15/6/2022 Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα Ελληνομάθειας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας για τα έτη 2022-27. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1041 Acrobat Reader File 93.238.pdf
93.159 8/6/2022 Μνημόνιο Συναντίληψης Αναπτυξιακής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους της Παλαιστίνης. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 988 Acrobat Reader File 93.159.pdf
93.230 15/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Καταργητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1034 Acrobat Reader File 93.230.pdf
93.182 8/6/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 882 Acrobat Reader File 93.182.pdf
93.237 15/6/2022 Εξαίρεση εκχωρηθείσας γης από την Κτηνοτροφική Περιοχή Φρενάρους και εκμίσθωση της σε εκτροφείς αλόγων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1040 Acrobat Reader File 93.237.pdf
93.174 8/6/2022 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέτων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης – Επαρχία Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1001 Acrobat Reader File 93.174.pdf
93.225 15/6/2022 Απόσπαση μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες (Μ.Α.Ε.Ε.). Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1030 Acrobat Reader File 93.225.pdf
93.149 8/6/2022 Διαπίστευση της κας Πόλυς Ιωάννου ως Πρέσβειρας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Γκάνα, το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, καθώς επίσης στον Αραβικό Σύνδεσμο, με έδρα το Κάιρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 978 Acrobat Reader File 93.149.pdf
93.170 8/6/2022 Ανανέωση Διατάγματος καθορισμού Λευκής Ζώνης στο υπό τροποποίηση Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 997 Acrobat Reader File 93.170.pdf
93.152 8/6/2022 Διαπίστευση του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Μάριου Κουντουρίδη στη Μολδαβία, με έδρα το Βουκουρέστι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 981 Acrobat Reader File 93.152.pdf
93.161 8/6/2022 Διορισμός τριών Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 990 Acrobat Reader File 93.161.pdf
93.191 8/6/2022 Οι περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1006 Acrobat Reader File 93.191.pdf
93.202 8/6/2022 Μείωση ορίου ηλικίας εισδοχής στην υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση. α) Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022. β) Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1016 Acrobat Reader File 93.202.pdf
93.209 8/6/2022 Ορισμός του Επιτρόπου του Πολίτη ως Συντονιστή για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 στην Κύπρο. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1022 Acrobat Reader File 93.209.pdf
93.204 8/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1018 Acrobat Reader File 93.204.pdf
93.233 15/6/2022 Τροποποίηση των κριτηρίων για παραχώρηση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, για τη φοίτηση παιδιών ηλικίας τριών χρονών μέχρι τεσσάρων χρόνων και οκτώ μηνών σε δημόσια νηπιαγωγεία, ώστε να συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά Ουκρανών προσφύγων. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1037 Acrobat Reader File 93.233.pdf
93.186 8/6/2022 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1002 Acrobat Reader File 93.186.pdf
93.198 8/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1012 Acrobat Reader File 93.198.pdf
93.200 8/6/2022 Αναθεώρηση Εισοδηματικών Κριτηρίων του Στεγαστικού Σχεδίου Μέτρια Αμειβομένων (ΣΧΜΑ) του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1014 Acrobat Reader File 93.200.pdf
93.160 8/6/2022 Αίτημα για ανανέωση απόσπασης της κας Γιόλας Ιακώβου, Κτηνιατρικού Λειτουργού Α΄, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 989 Acrobat Reader File 93.160.pdf
93.150 8/6/2022 Διαπίστευση της κας Μάρθας Μαυρομμάτη ως Πρέσβειρας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Κορέας, την Καμπότζη, το Λάος και τη Μογγολία, με έδρα το Πεκίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 979 Acrobat Reader File 93.150.pdf
93.220 15/6/2022 Κατ’ εξαίρεση τιτλοποίηση οικιστικής μονάδας στον Κυβερνητικό Οικισμό Στρόβολο ΙΙ. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1027 Acrobat Reader File 93.220.pdf
93.155 8/6/2022 Παράλληλες διαπιστεύσεις της Πρέσβειρας της Κυπριακής Δημοκρατίας κας Μαρίας Μιχαήλ, με έδρα τη Βιέννη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 984 Acrobat Reader File 93.155.pdf
93.212 8/6/2022 Διαχείριση Εισροών Εκτοπισθέντων από την Ουκρανία. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1025 Acrobat Reader File 93.212.pdf
93.206 8/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1020 Acrobat Reader File 93.206.pdf
93.164 8/6/2022 Σύναψη Σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ-Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους Φόρους στο Εισόδημα και για την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής και Φοροαποφυγής. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 992 Acrobat Reader File 93.164.pdf
93.203 8/6/2022 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2022. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1017 Acrobat Reader File 93.203.pdf
93.187 8/6/2022 Εισαγωγή της Διδασκαλίας της Αρμενικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης – Οι περί Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – (Σχέδιο Υπηρεσίας Καθηγητή) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1003 Acrobat Reader File 93.187.pdf
93.168 8/6/2022 Στεγαστικό Σχέδιο Χαμηλά Αμειβομένων (ΣΧΧΑ) του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης (ΚΟΑΓ) – Απαλλαγή υποχρέωσης διενέργειας ελέγχων ανά πενταετία στους δικαιούχους του Σχεδίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 996 Acrobat Reader File 93.168.pdf
93.199 8/6/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1013 Acrobat Reader File 93.199.pdf
93.166 8/6/2022 Το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Λεπτομέρειες Εφαρμογής της Υποχρέωσης Αποδοχής Μέσων Πληρωμής με Κάρτα) (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Διάταγμα του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 994 Acrobat Reader File 93.166.pdf
93.229 15/6/2022 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 – Οικονομική Συνεισφορά για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1033 Acrobat Reader File 93.229.pdf
93.157 8/6/2022 Διορισμός της κας Rommanee Kananurak ως νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Ταϊλάνδης στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα, τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 986 Acrobat Reader File 93.157.pdf
93.197 8/6/2022 Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Τμήματος Φορολογίας Νόμο (Ν.70(Ι)/2014). Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1011 Acrobat Reader File 93.197.pdf
93.171 8/6/2022 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών στους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αγίου Αθανασίου, Γερίου, Πάνω Λευκάρων και σε Κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου (Κ.Δ.Π. 383/2021), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 998 Acrobat Reader File 93.171.pdf
93.234 15/6/2022 Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1038 Acrobat Reader File 93.234.pdf
93.236 15/6/2022 Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ.2/2022). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1039 Acrobat Reader File 93.236.pdf
93.228 15/6/2022 Απονομή βαθμών επί τιμή σε αποχωρούντα μέλη της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1032 Acrobat Reader File 93.228.pdf
93.232 15/6/2022 Θεσμοθέτηση διοργάνωσης Φεστιβάλ Κυπριακού Κινηματογράφου στο Παρίσι από την Κυπριακή Κοινότητα Γαλλίας. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1036 Acrobat Reader File 93.232.pdf
93.210 8/6/2022 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Κάθικα, Πάνω Αρόδων, Κάτω Αρόδων, Ίνειας, Δρούσειας, Φάσλι, Ανδρολύκου και Νέου Χωριού, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1023 Acrobat Reader File 93.210.pdf
93.189 8/6/2022 Καταβολή Μεταβατικής Εθνικής Ενίσχυσης 2021 στην αιγοπροβατοτροφία ως αντιστάθμισμα του αυξημένου κόστους των ζωοτροφών – επιπλέον ποσό. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4782, ημερ. 5.8.2022, αρ. γνωστ. 1004 Acrobat Reader File 93.189.pdf
93.267 21/6/2022 Έναρξη ισχύος: α)Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022. β)Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2022. γ)Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. δ)Ο περί της Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 974 Acrobat Reader File 93.267.pdf
93.081 27/5/2022 Διορισμός μέλους στην Προσωρινή Επιτροπή της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 921 Acrobat Reader File 93.081.pdf
93.093 27/5/2022 Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 929 Acrobat Reader File 93.093.pdf
93.119 27/5/2022 Προαγωγή επ’ ανδραγαθία μελών του Στρατού της Δημοκρατίας που πέθαναν ή κατέστησαν ανάπηρα λόγω τραυμάτων που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων του 1974. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 952 Acrobat Reader File 93.119.pdf
93.130 27/5/2022 Αναπληρωτικός διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 962 Acrobat Reader File 93.130.pdf
93.094 27/5/2022 Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Υπολογιστή Ποσοτήτων Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 930 Acrobat Reader File 93.094.pdf
93.140 27/5/2022 Καταβολή απολαβών άδειας από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το έτος 2021 σε εργοδοτούμενους δικαιούχους ειδικών επιδομάτων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 970 Acrobat Reader File 93.140.pdf
93.121 27/5/2022 Σχέδιο Επιχορήγησης για Αγορά Προστατευτικού Εξοπλισμού για Μοτοσικλετιστές για την περίοδο 2022 – 2024. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 954 Acrobat Reader File 93.121.pdf
93.113 27/5/2022 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με την εταιρεία Amazon Web Services στον τομέα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 946 Acrobat Reader File 93.113.pdf
93.080 27/5/2022 Οι περί Τμήματος Φορολογίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Αρχιφοροθέτη, Λειτουργού Φορολογίας, Ανώτερου Φοροθέτη Α’, Ανώτερου Φοροθέτη Β’, Βοηθού Φορολογίας Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 920 Acrobat Reader File 93.080.pdf
93.111 27/5/2022 Έγκριση του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού «Hope for Children» CRC Policy Center για παροχή πρακτικής άσκησης στις ειδικότητες της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και της Σχολικής/Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 944 Acrobat Reader File 93.111.pdf
93.142 27/5/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID19. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 972 Acrobat Reader File 93.142.pdf
93.132 27/5/2022 Διορισμός προσώπων στο Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 964 Acrobat Reader File 93.132.pdf
93.079 27/5/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για Συνεργασία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 919 Acrobat Reader File 93.079.pdf
93.131 27/5/2022 Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2023 – 2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 963 Acrobat Reader File 93.131.pdf
93.138 27/5/2022 Τροποποίηση του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Υγείας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ.360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (γνωστού ως De Minimis). Υπουργείο Υγείας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 969 Acrobat Reader File 93.138.pdf
93.126 27/5/2022 Παροχή φαρμακευτικών σκευασμάτων σε παιδιά Τουρκοκυπρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 958 Acrobat Reader File 93.126.pdf
93.141 27/5/2022 Απλοποίηση και επίσπευση διαδικασιών για αδειοδότηση της εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 971 Acrobat Reader File 93.141.pdf
93.120 27/5/2022 Πλήρωση θέσης Διευθυντή στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα και θέσης Συμβούλου εκπαιδευτικών/φοιτητικών θεμάτων στην Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 953 Acrobat Reader File 93.120.pdf
93.109 27/5/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 942 Acrobat Reader File 93.109.pdf
93.074 27/5/2022 Πρόσθετο πακέτο μέτρων για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 915 Acrobat Reader File 93.074.pdf
93.117 27/5/2022 Μεταφορά έδρας της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου από τη Λάρνακα στο Παραλίμνι. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 950 Acrobat Reader File 93.117.pdf
93.112 27/5/2022 Παράταση Υπηρεσιών Επιθεωρητή Πλοίων στο Ναυτιλιακό Γραφείο στον Πειραιά (Πρεσβεία Αθηνών). Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 945 Acrobat Reader File 93.112.pdf
93.133 27/5/2022 Το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Πέμπτου και Δωδέκατου Παραρτήματος) (Αρ. 2) Διάταγμα του 2022. Έκδοση διατάγματος διατήρησης μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 965 Acrobat Reader File 93.133.pdf
93.108 27/5/2022 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τρεις μήνες σχετικά με το Έργο που αφορά στην «Βελτίωση του δρόμου Ορμήδειας – Ξυλοφάγου» - Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/5/2021/Ε(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 941 Acrobat Reader File 93.108.pdf
93.101 27/5/2022 Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 935 Acrobat Reader File 93.101.pdf
93.127 27/5/2022 Σχέδιο Επιδότησης για την Aντιμετώπιση της Υπογονιμότητας – Νόσος του Huntigton. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 959 Acrobat Reader File 93.127.pdf
93.107 27/5/2022 Έγκριση των «Όρων και Προϋποθέσεων Εθελούσιας Αποχώρησης 2022» για τους υπαλλήλους της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Λιμάνι Λάρνακας). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 940 Acrobat Reader File 93.107.pdf
93.082 27/5/2022 Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στην Κυπριακή Δημοκρατία Νόμος του 2019 – Νέα Θητεία Συμβουλίου Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 922 Acrobat Reader File 93.082.pdf
93.083 27/5/2022 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στο Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, για κάλυψη μέρους των εξόδων εξοπλισμού της νέας πτέρυγας αποκατάστασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 923 Acrobat Reader File 93.083.pdf
93.135 27/5/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» Υπουργείο Υγείας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 967 Acrobat Reader File 93.135.pdf
93.105 27/5/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Παροχής Ασφάλειας, Προστασίας και Υπηρεσιών σε Ποδοσφαιρικούς Αγώνες και Άλλες Αθλητικές Διοργανώσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 939 Acrobat Reader File 93.105.pdf
93.076 27/5/2022 Αίτημα κατάργησης του όρου Πολεοδομικής Άδειας, που αφορά στην υποχρέωση διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης για δημόσια χρήση, στο κτήριο όπου στεγάζεται το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας του Τμήματος Φορολογίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 916 Acrobat Reader File 93.076.pdf
93.122 27/5/2022 Κατάργηση Σχεδίου Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων και λειτουργία των Αερολιμένων. Κατάργηση των Περιοριστικών Μέτρων Αντιμετώπισης της Πανδημίας του ιού COVID 19 στα λιμάνια, και λιμενικές εγκαταστάσεις, και κατάργηση του πρωτοκόλλου τήρησης υγειονομικών μέτρων για επιβάτες που εξυπηρετούνται από τα Λιμάνια. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 955 Acrobat Reader File 93.122.pdf
93.116 27/5/2022 Νομοσχέδια με τίτλους: α) Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. β) Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 949 Acrobat Reader File 93.116.pdf
93.114 27/5/2022 Συμμετοχή της Κύπρου στη Διάσκεψη των Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (Plenipotentiary Conference of the International Telecommunications Union) στη Ρουμανία 26/9/2022 – 14/10/2022 (ΡΡ 22). Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 947 Acrobat Reader File 93.114.pdf
93.134 27/5/2022 Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) σε κατοικίες 2022-23. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 966 Acrobat Reader File 93.134.pdf
93.104 27/5/2022 Αίτημα για παράταση ισχύος προσφορών για την επέκταση και γενική βελτίωση του Β’ Δημοτικού Σχολείου Κολοσσίου – Μηχανολογικές Εργασίες (Αρ. Διαγωνισμού : Τ.Υ. 22/2021). Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 938 Acrobat Reader File 93.104.pdf
93.099 27/5/2022 Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 933 Acrobat Reader File 93.099.pdf
93.078 27/5/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 918 Acrobat Reader File 93.078.pdf
93.077 27/5/2022 Διορισμός μελών Επιτροπής Αναθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021 – Ν.143(Ι)/2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 917 Acrobat Reader File 93.077.pdf
93.086 27/5/2022 Επέκταση των ορίων Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, με την ένταξη των Κοινοτήτων Αλάμπρας, Ποταμιάς, Λυθροδόντα, Μαθιάτη, Αγίας Βαρβάρας και Μάμμαρι. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 926 Acrobat Reader File 93.086.pdf
93.087 27/5/2022 Διάλυση Αρδευτικού Τμήματος «ΤΡΑΧΩΝΙ – ΑΣΩΜΑΤΟΣ – ΤΣΕΡΚΕΖ ΤΣΙΦΛΙΚ- ΖΑΚΑΚΙ» Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 927 Acrobat Reader File 93.087.pdf
93.100 27/5/2022 Παραχώρηση με άδεια χρήσης του τεμαχίου (αρ. Τεμ.665, Αρ. Εγγραφής 1609, φ/σχ. 37/62) στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αμιάντου, Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 934 Acrobat Reader File 93.100.pdf
93.115 27/5/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022» - Τροποποίηση άρθρου 32. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 948 Acrobat Reader File 93.115.pdf
93.137 27/5/2022 Πρόταση για την αναθεώρηση της σύνθεσης και λειτουργίας της Πολυθεματικής Ομάδας για την αντιμετώπιση παιδιών με απώλεια ακοής, ηλικίας 0-3 ετών. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 968 Acrobat Reader File 93.137.pdf
93.098 27/5/2022 Διακήρυξη Αθλητικής Συνεργασίας ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και το Κράτος του Ισραήλ. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 932 Acrobat Reader File 93.098.pdf
93.110 27/5/2022 Καταβολή ενισχύσεων μέσω του Αναθεωρημένου Εθνικού Πλαισίου καθώς και ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) μέσω του Κανονισμού 1408/2013 για ζημιές που προκάλεσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες και άλλα αίτια σε γεωργικές καλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020-2021. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 943 Acrobat Reader File 93.110.pdf
93.102 27/5/2022 Αίτημα για παράταση ισχύος προσφορών για την επέκταση και γενική βελτίωση του Β’ Δημοτικού Σχολείου Κολοσσίου – Οικοδομικές Εργασίες (Αρ. Διαγωνισμού : Τ.Υ. 20/2021). Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 936 Acrobat Reader File 93.102.pdf
93.118 27/5/2022 Έγκριση των αναθεωρημένων τελών ενιαίας άδειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 951 Acrobat Reader File 93.118.pdf
93.095 27/5/2022 Συμμετοχή Εθνικής Φρουράς σε Στρατιωτικούς Αγώνες στο εξωτερικό. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 931 Acrobat Reader File 93.095.pdf
93.089 27/5/2022 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από τη βελτίωση/κατασκευή των Λεωφόρων Αργυρουπόλεως – Ιπποκράτους και τμήματος της οδού Τσερίου στο Στρόβολο και Λακατάμεια. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 928 Acrobat Reader File 93.089.pdf
93.085 27/5/2022 Επέκταση των ορίων Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, με την ένταξη του Δήμου Λακατάμειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 925 Acrobat Reader File 93.085.pdf
93.084 27/5/2022 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στον Αθλητικό Πνευματικό Όμιλο «Εθνικός» Δευτεράς, για κάλυψη μέρους των εξόδων ανακαίνισης του οικήματος. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 924 Acrobat Reader File 93.084.pdf
93.125 27/5/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας των Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 957 Acrobat Reader File 93.125.pdf
93.129 27/5/2022 Ανανέωση και Επέκταση Σχεδίου Startup Visa. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 961 Acrobat Reader File 93.129.pdf
93.103 27/5/2022 Αίτημα για παράταση ισχύος προσφορών για την επέκταση και γενική βελτίωση του Β’ Δημοτικού Σχολείου Κολοσσίου – Ηλεκτρολογικές Εργασίες (Αρ. Διαγωνισμού : Τ.Υ. 21/2021). Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 937 Acrobat Reader File 93.103.pdf
93.128 27/5/2022 Υιοθέτηση της Εθνικής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις Πρακτικές της Ανοικτής Επιστήμης. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 960 Acrobat Reader File 93.128.pdf
93.124 27/5/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας των Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 956 Acrobat Reader File 93.124.pdf
93.143 27/5/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4781, ημερ. 29.7.2022, αρ. γνωστ. 973 Acrobat Reader File 93.143.pdf
93.379 14/7/2022 Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης (2022– 2028). Υπουργείο Εσωτερικών ε,ε, 4780, ημερ. 22.7.2022, αρ. γνωστ. 913 Acrobat Reader File 93.379.pdf
93.388 14/7/2022 Αντικατάσταση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4780, ημερ. 22.7.2022, αρ. γνωστ. 914 Acrobat Reader File 93.388.pdf
93.067 18/5/2022 Μηχανισμός Διακυβέρνησης της υλοποίησης της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 903 Acrobat Reader File 93.067.pdf
93.057 18/5/2022 Προϋπολογισμός της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ Λτδ) για το έτος 2022. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 900 Acrobat Reader File 93.057.pdf
93.053 18/5/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 897 Acrobat Reader File 93.053.pdf
93.042 18/5/2022 Κηδεία δημοσία δαπάνη αποβιώσασας Δ/νεα ΣΥΟΠ Νεοφύτου Νάταλυς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 887 Acrobat Reader File 93.042.pdf
93.068 18/5/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 904 Acrobat Reader File 93.068.pdf
93.055 18/5/2022 Απόσυρση Νομοσχεδίων με τίτλο: «Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021» και «Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 899 Acrobat Reader File 93.055.pdf
93.048 18/5/2022 Παράταση της περιόδου ισχύος της προσφοράς του διαγωνισμού ΤΥΠ2018/015/Α/Α που αφορά στην προμήθεια, εφαρμογή, συντήρηση και λειτουργία μιας Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Διαχείρισης Μητρώων για το Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη (ΟΠΔΜ ΤΕΕΕΠ). Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 893 Acrobat Reader File 93.048.pdf
93.052 18/5/2022 α) Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022. β) Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 896 Acrobat Reader File 93.052.pdf
93.046 18/5/2022 Έγκριση Δημοσίευσης Γνωστοποίησης Απαλλοτριώσεως και Διατάγματος Επίταξης για το Έργο: «Κατασκευή Δεξαμενής Αποθήκευσης Ανακυκλωμένου Νερού στην περιοχή της Κοινότητας Αγίου Σωζόμενου, Επαρχία Λευκωσίας». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 891 Acrobat Reader File 93.046.pdf
93.061 18/5/2022 α) Οι περί Ηλεκτρονικής Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2022. β) Οι περί Ηλεκτρονικής Υγείας – Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. γ) Οι περί Ηλεκτρονικής Υγείας – Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού ΕΑΗΥ, Λειτουργού ΕΑΗΥ, Λογιστή ΕΑΗΥ, Φαρμακοποιού ΕΑΗΥ, Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΗΥ, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΗΥ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. δ) Το περί Ηλεκτρονικής Υγείας Διάταγμα του 2022. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 902 Acrobat Reader File 93.061.pdf
93.043 18/5/2022 Παραχώρηση με άδεια χρήσης των τεμαχίων (αρ. τεμ. 45, 92 και 91, Αρ. Εγγραφής 0/6355,0/6046,0/6047 αντίστοιχα, Φ/Σχ. 17/47) στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πωμού, Επαρχία Πάφου. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 888 Acrobat Reader File 93.043.pdf
93.051 18/5/2022 Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και Πρόγραμμα «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027». Οικονομική Συνεισφορά για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα προς Όφελος Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 895 Acrobat Reader File 93.051.pdf
93.054 18/5/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 898 Acrobat Reader File 93.054.pdf
93.047 18/5/2022 Γνωστοποιήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με: α) Τη θέση σε ισχύ των Κανονισμών 5 και 10 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμών του 2021. β) Τη θέση σε ισχύ των Κανονισμών 14, 20, 21, 22, 23 και 24 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμών του 2021. γ) Την κατάργηση των περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973 έως 2015. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 892 Acrobat Reader File 93.047.pdf
93.040 18/5/2022 Χορηγία προς τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 886 Acrobat Reader File 93.040.pdf
93.045 18/5/2022 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την Επιβολή Περιορισμών στις Εισαγωγές σε Κατηγορίες Αρχαιολογικού και Εθνολογικού Υλικού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 890 Acrobat Reader File 93.045.pdf
93.050 18/5/2022 Υλοποίηση των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για απόκτηση ακινήτων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας από τη Δημοκρατία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 894 Acrobat Reader File 93.050.pdf
93.058 18/5/2022 Οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 901 Acrobat Reader File 93.058.pdf
93.332 6/7/2022 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 906 Acrobat Reader File 93.332.pdf
93.184 8/6/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4779, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 910 Acrobat Reader File 753.2022.pdf
93.322 6/7/2022 Αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Επανεξέταση της αίτησης των κ.κ. Άγγελου Λοϊζου και Χριστίνας Θεοδώρου Λοϊζου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 905 Acrobat Reader File 93.322.pdf
93.181 8/6/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4779, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 909 Acrobat Reader File 93.181.pdf
93.180 8/6/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4779, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 908 Acrobat Reader File 93.180.pdf
93.333 6/7/2022 Επιτροπή για την Παρακολούθηση των Τιμών των Πετρελαιοειδών. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 907 Acrobat Reader File 93.333.pdf
93.286 28/6/2022 Διορισμός Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4777, ημερ. 8.7.2022 , αρ. γνωστ. 885, ε.ε. 4783, ημερ. 2.9.2022, αρ. γνωστ.1080 Acrobat Reader File 93.286.pdf
93.183 8/6/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 883 Acrobat Reader File 93.183.pdf
93.179 8/6/2022 Επανεξέταση της αίτησης της κας Φανουρίας Αντωνίου (ΛΕΥ/0174/2019) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 881 Acrobat Reader File 93.179.pdf
93.176 8/6/2022 Αίτηση των Παναγιώτη και Αναστάση Αναστασίου (ΛΕΥ/2018/2020) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 878 Acrobat Reader File 93.176.pdf
93.177 8/6/2022 Επανεξέταση της αίτησης, κατόπιν Απόφασης στην Προσφυγή Αρ. 1515/2017, του κ. Σάββα Παπαευσταθίου (για BLT Construction Ltd) (ΛΕΥ/0824-0825/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 879 Acrobat Reader File 93.177.pdf
93.175 8/6/2022 Αίτηση της Εταιρείας Pythia Hotel Apartments Ltd (ΑΜΧ/0472/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, με βάση τις πρόνοιες των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 877 Acrobat Reader File 93.175.pdf
93.224 15/6/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2021 και των σχετικών Κανονισμών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 884 Acrobat Reader File 93.224.pdf
93.178 8/6/2022 Επανεξέταση της αίτησης των Γεώργιου, Κωνσταντίας και Πανίκου Παπαλλά (ΠΑΦ/0471/2020) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 880 Acrobat Reader File 93.178.pdf
92.994 4/5/2022 Επιχειρησιακές Ρυθμίσεις (Operational Arrangements) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 843 Acrobat Reader File 92.994.pdf
93.022 10/5/2022 Διάλυση του Αρδευτικού Τμήματος «Άγιος Ανδρόνικος» Σκουλλίου και ένταξη του αρδευτικού έργου και της έκτασης που καλύπτει στο Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Χρυσοχούς. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 866 Acrobat Reader File 93.022.pdf
92.995 4/5/2022 Συμμετοχή της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης για την Εδαφική Ανάπτυξη και Συνοχή (European Spatial Planning Observation Network - ESPON) 2030. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 844 Acrobat Reader File 92.995.pdf
93.010 10/5/2022 Διαπίστευση του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νικόλα Μανώλη στη Δημοκρατία του Μπουρούντι και τη Δημοκρατία της Ρουάντα, με έδρα την Ντόχα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 856 Acrobat Reader File 93.010.pdf
93.028 10/5/2022 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στο Δημόσιο Τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 872 Acrobat Reader File 93.028.pdf
92.983 4/5/2022 Αγορά πέντε Κτηρίων - Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με αναπηρίες από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες για σκοπούς υλοποίησης δράσης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 833 Acrobat Reader File 92.983.pdf
93.014 10/5/2022 Διαπίστευση της κας Lajla Brandt Jakhelln, ως νέας Πρέσβειρας του Βασιλείου της Νορβηγίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 860 Acrobat Reader File 93.014.pdf
93.031 10/5/2022 COVID-19 (Χορήγηση ενισχυτικής/4Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου ης δόσης) εμβολίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 875 Acrobat Reader File 93.031.pdf
93.016 10/5/2022 Παράταση χρονικής διάρκειας Διπλωματικών Λειτουργών που υπηρετούν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) Κανονισμούς του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 862 Acrobat Reader File 93.016.pdf
93.011 10/5/2022 Διαπίστευση του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σόλωνα Σάββα στη Δημοκρατία της Λετονίας και στο Βασίλειο της Νορβηγίας, με έδρα τη Στοκχόλμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 857 Acrobat Reader File 93.011.pdf
93.004 4/5/2022 Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ.1/2022). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 852 Acrobat Reader File 93.004.pdf
93.032 10/5/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 876 Acrobat Reader File 93.032.pdf
93.026 10/5/2022 Παροχή φιλοξενίας σε 55 πρόσωπα από την Ουκρανία (ανήλικα και συνοδοί τους). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 870 Acrobat Reader File 93.026.pdf
92.980 4/5/2022 Διορισμός Εφόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 830 Acrobat Reader File 92.980.pdf
93.021 10/5/2022 Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου με παροχή δωρεάν σίτισης. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 865 Acrobat Reader File 93.021.pdf
92.974 4/5/2022 Αίτημα για παράταση της υπηρεσίας της κας Ανδριανής Αργυροπούλου, Εργοδοτούμενης Αορίστου Χρόνου, για εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων, Υπουργείο Εσωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ε.Ε. στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 824 Acrobat Reader File 92.974.pdf
92.999 4/5/2022 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 848 Acrobat Reader File 92.999.pdf
92.988 4/5/2022 Οι περί Κρατικού Αρχείου (Σχέδια Υπηρεσίας) - Θέση Τεχνικού Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 837 Acrobat Reader File 92.988.pdf
93.006 4/5/2022 Εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/382 του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 2022 που διαπιστώνει την ύπαρξη μαζικής εισροής εκτοπισθέντων από την Ουκρανία κατά την έννοια του άρθρου 5 της Οδηγίας 2011/55/ΕΚ και έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή προσωρινής προστασίας, σε θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 854 Acrobat Reader File 93.006.pdf
92.993 4/5/2022 Έγκριση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος 2022. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 842 Acrobat Reader File 92.993.pdf
92.978 4/5/2022 Χρήση Υπηρεσιακού Κινητού τηλεφώνου από Αρχιπρωτοκολλητή. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 828 Acrobat Reader File 92.978.pdf
93.007 4/5/2022 Καταβολή επιπρόσθετης κρατικής χορηγίας προς τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για την τεχνική υποστήριξη με σκοπό την εξοικείωση των χρηστών του Συστήματος της Ενδιάμεσης Λύσης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (i-justice). Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 855 Acrobat Reader File 93.007.pdf
93.024 10/5/2022 Νέο Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών για Άτομα με Αναπηρίες. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 868 Acrobat Reader File 93.024.pdf
92.992 4/5/2022 Ορισμός Αρμοδίων Αρχών για υλοποίηση του Αποθεματικού Προσαρμογής στο Brexit (Brexit Adjustment Reserve). Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 841 Acrobat Reader File 92.992.pdf
92.975 4/5/2022 Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας. Διορισμός νέου Προσωπικού Αντιπροσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Μόνιμο Συμβούλιο της Γαλλοφωνίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 825 Acrobat Reader File 92.975.pdf
92.972 4/5/2022 Δημόσιοι Υπάλληλοι που κατέχουν μετοχές ή/και έχουν θέση Διευθυντή/Γραμματέα σε Ιδιωτικές Εταιρείες. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 822 Acrobat Reader File 92.972.pdf
92.996 4/5/2022 Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 845 Acrobat Reader File 92.996.pdf
93.030 10/5/2022 Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε Κατοικίες 2022. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 874 Acrobat Reader File 93.030.pdf
93.013 10/5/2022 Διαπίστευση της κας Lina Skerstonaite, ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 859 Acrobat Reader File 93.013.pdf
92.985 4/5/2022 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγκληματικότητας. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 834 Acrobat Reader File 92.985.pdf
92.982 4/5/2022 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 110η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας (Γενεύη 27.5.2022 – 11.6.2022). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 832 Acrobat Reader File 92.982.pdf
93.025 10/5/2022 «Κατά Χάριν» οικονομική βοήθεια προς το «The Pouroulis Foundation». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 869 Acrobat Reader File 93.025.pdf
93.012 10/5/2022 Διαπίστευση της κας Lidija Boshkovska, ως Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 858 Acrobat Reader File 93.012.pdf
92.979 4/5/2022 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 829 Acrobat Reader File 92.979.pdf
92.986 4/5/2022 Παροχή δυνατότητας στο κοινό για δωρεάν φωτογράφιση δημόσιων αρχείων στο Κρατικό Αρχείο. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 835 Acrobat Reader File 92.986.pdf
92.987 4/5/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «O περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 836 Acrobat Reader File 92.987.pdf
93.017 10/5/2022 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου (σωματείου) ΑΠΟΠ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 863 Acrobat Reader File 93.017.pdf
93.000 4/5/2022 Δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων στη Δημοκρατία – Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της πρότασης για τη δομή και το πλαίσιο λειτουργίας της νέας Γενικής Διεύθυνσης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 849 Acrobat Reader File 93.000.pdf
93.023 10/5/2022 Παράταση της υπηρεσίας Δημόσιου Υπαλλήλου που θα συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης – Διευθύντρια Κέντρου Παραγωγικότητας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 867 Acrobat Reader File 93.023.pdf
93.015 10/5/2022 Διαπίστευση του κ. Jagath Wellwatte, ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 861 Acrobat Reader File 93.015.pdf
92.973 4/5/2022 Διορισμός κας Τζοάννας Λανίτη ως Επίτιμης Προξένου της Ολλανδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 823 Acrobat Reader File 92.973.pdf
92.991 4/5/2022 Παράταση χρονικής διάρκειας υπηρεσίας διπλωματικών λειτουργών που υπηρετούν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) Κανονισμούς του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 840 Acrobat Reader File 92.991.pdf
93.020 10/5/2022 Εκδηλώσεις για τη Μαύρη Επέτειο της Τουρκικής Εισβολής του 1974. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 864 Acrobat Reader File 93.020.pdf
92.976 4/5/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 826 Acrobat Reader File 92.976.pdf
93.029 10/5/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 873 Acrobat Reader File 93.029.pdf
92.989 4/5/2022 Εξέταση από την Αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών της 5ης και 6ης Περιοδικής Έκθεσης της Δημοκρατίας για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC), Γενεύη, 16 και 17 Μαΐου 2022. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 838 Acrobat Reader File 92.989.pdf
92.981 4/5/2022 Έγκριση Δημοσίευσης Γνωστοποίησης Απαλλοτριώσεως και Διατάγματος Επίταξης για το Έργο: «Αποκατάσταση και Μετέπειτα Φροντίδα του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) ΒΑΤΙ και 27 λοιπών ΧΑΔΑ στην Επαρχία Λεμεσού». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 831 Acrobat Reader File 92.981.pdf
92.990 4/5/2022 Διορισμός Γενικού Γραμματέα για τη Μόνιμη Γραμματεία για τους Τριμερείς Μηχανισμούς Συνεργασίας με χώρες της περιοχής. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 840 Acrobat Reader File 92.990.pdf
92.977 4/5/2022 Καθορισμός της θέσης Διευθυντή, στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ως θέση η οποία συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 827 Acrobat Reader File 92.977.pdf
93.002 4/5/2022 Εθνικοί στόχοι για την απασχόληση, τη συμμετοχή στη δια βίου μάθηση και τη φτώχια. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 851 Acrobat Reader File 93.002.pdf
92.998 4/5/2022 Αριθμός προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 847 Acrobat Reader File 92.998.pdf
93.001 4/5/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «O περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 850 Acrobat Reader File 93.001.pdf
92.997 4/5/2022 Αριθμός προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 846 Acrobat Reader File 92.997.pdf
93.005 4/5/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 853 Acrobat Reader File 93.005.pdf
93.027 10/5/2022 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε 4777, ημερ. 8.7.2022, αρ. γνωστ. 871 Acrobat Reader File 93.027.pdf
93.092 27/5/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχέδιων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Αίτηση της Εταιρείας MCC Best Value Ltd κ.α.. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 818 Acrobat Reader File 93.092.pdf
93.280 21/6/2022 Διορισμός νέων μελών του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 821 Acrobat Reader File 93.280.pdf
93.271 21/6/2022 Έγκριση του διορισμού Εκτελεστικού Διευθυντή της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 820 Acrobat Reader File 93.271.pdf
93.235 15/6/2022 Διορισμός Προέδρου και Μελών του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 819 Acrobat Reader File 93.235.pdf
93.091 27/5/2022 Αίτηση της Εταιρείας Kapetanios Constructions Ltd (ΑΜΧ/0410/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθήκη κλινών σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 817 Acrobat Reader File 93.091.pdf
93.090 27/5/2022 Αίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα (ΛΕΜ/0209/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενο αδειούχο περίπτερο και αλλαγή χρήσης του σε εστιατόριο, στην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα, στην Επαρχία Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2019 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 816 Acrobat Reader File 93.090.pdf
92.948 20/4/2022 Ανέγερση νέου Κτηρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 799 Acrobat Reader File 92.948.pdf
92.936 20/4/2022 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2010 – Έγκριση νέου μέλους για συμμετοχή σε Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικούς Ιατρούς. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 788 Acrobat Reader File 92.936.pdf
92.926 20/4/2022 Σύσταση Στατιστικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 781 Acrobat Reader File 92.926.pdf
92.928 20/4/2022 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 782 Acrobat Reader File 92.928.pdf
92.960 20/4/2022 Αύξηση προϋπολογισμού Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 809 Acrobat Reader File 92.960.pdf
92.955 20/4/2022 Σχέδιο Χορηγιών για την Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος για τη Φόρτιση Ηλεκτρικού Οχήματος ή Υβριδικού Οχήματος Τύπου plug-in (2022). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 804, ε.ε. 4780, ημερ. 22.7.2022, αρ. γνωστ. 911 Acrobat Reader File 92.955 (2).pdf
92.964 20/4/2022 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Κάθικα, Πάνω Αρόδων, Κάτω Αρόδων, Ίνειας, Δρούσειας, Φάσλι, Ανδρολύκου και Νέου Χωριού, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 811 Acrobat Reader File 92.964.pdf
92.931 20/4/2022 Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 784 Acrobat Reader File 92.931.pdf
92.949 20/4/2022 Διαχείριση Εισροών Εκτοπισθέντων Ουκρανών σε θέματα που αφορούν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 800 Acrobat Reader File 92.949.pdf
92.935 20/4/2022 Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 787 Acrobat Reader File 92.935.pdf
92.957 20/4/2022 Οι περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 806 Acrobat Reader File 92.957.pdf
92.940 20/4/2022 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2022 (Τροποποίηση Αρ. 1) για το ΜΔΠ 2022-2024. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 791 Acrobat Reader File 92.940.pdf
92.956 20/4/2022 Πρόγραμμα Σταθερότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας 2022 – 2025. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 805 Acrobat Reader File 92.956.pdf
92.969 20/4/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID19 (safe pass). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 815 Acrobat Reader File 92.969.pdf
92.941 20/4/2022 Ανανέωση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές για λόγους δημοσίου συμφέροντος για απασχόληση Νοσηλευτικών Λειτουργών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 792 Acrobat Reader File 92.941.pdf
92.943 20/4/2022 Τερματισμός των εργασιών και οριστικό κλείσιμο της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 794 Acrobat Reader File 92.943.pdf
92.953 20/4/2022 Σχέδιο Επιχορήγησης Χριστουγεννιάτικων Χωριών 2022-2023. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 803 Acrobat Reader File 92.953.pdf
92.932 20/4/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος του 2022». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 785 Acrobat Reader File 92.932.pdf
92.965 20/4/2022 Σύσταση Επιτροπών για θέματα Πολιτισμού. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 812 Acrobat Reader File 92.965.pdf
92.939 20/4/2022 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και των Μονάδων της Ναυτικής Δύναμης της Γαλλικής Χωροφυλακής. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 790 Acrobat Reader File 92.939.pdf
92.966 20/4/2022 Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρηση σε υποψήφιους φοιτητές από τρίτες χώρες οι οποίοι πρόκειται να φοιτήσουν σε Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 813 Acrobat Reader File 92.966.pdf
92.959 20/4/2022 Πρωτοβουλία της Κύπρου για συντονισμό δράσεων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής (AMMA) για την Κλιματική Αλλαγή-Έγκριση και προγραμματισμός για τις πρόσθετες δράσεις. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 808 Acrobat Reader File 92.959.pdf
92.961 20/4/2022 Θαλάσσια Επιβατική Σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 810 Acrobat Reader File 92.961.pdf
92.944 20/4/2022 Σχέδιο Χορηγιών για Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 795 Acrobat Reader File 92.944.pdf
92.952 20/4/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 802 Acrobat Reader File 92.952.pdf
92.933 20/4/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σήμανσης της Εξοικονόμησης Καυσίμου και άλλων Παραμέτρων των Ελαστικών Επισώτρων Νόμος του 2022». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 786 Acrobat Reader File 92.933.pdf
92.937 20/4/2022 Οι περί Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Διευθυντή Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 789 Acrobat Reader File 92.937.pdf
92.958 20/4/2022 Νομοθετικές ρυθμίσεις για την ένταξη του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». β)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμος του 2022». γ)Οι Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. δ)Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημία Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου) Κανονισμοί του 2022. ε)Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 807 Acrobat Reader File 92.958.pdf
92.946 20/4/2022 Οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 797 Acrobat Reader File 92.946.pdf
92.950 20/4/2022 Επιχορήγηση λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2022 από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 801 Acrobat Reader File 92.950.pdf
92.968 20/4/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID19. (Ανώτατο όριο τιμής σε self-test). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 814 Acrobat Reader File 92.968.pdf
92.947 20/4/2022 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Στρατιωτική Κινητικότητα. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 798 Acrobat Reader File 92.947.pdf
92.930 20/4/2022 Παραχώρηση χορηγίας προς τον Βρεφονηπιακό Σταθμό ΝΑΝΟΡ. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 783 Acrobat Reader File 92.930.pdf
92.945 20/4/2022 Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4776, ημερ. 24.6.2022, αρ. γνωστ. 796 Acrobat Reader File 92.945.pdf
93.041 18/5/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 780 Acrobat Reader File 93.041.pdf
92.891 13/4/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 761 Acrobat Reader File 92.891.pdf
92.913 13/4/2022 Καταβολή έκτακτης κρατικής βοήθειας για στήριξη των τυροκομείων λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται στον τομέα της εστίασης λόγω της πανδημίας Covid-19. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 776 Acrobat Reader File 92.913.pdf
92.901 13/4/2022 Συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Μεσογειακού Ιδρύματος Ασφάλειας Πτήσεων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 769 Acrobat Reader File 92.901.pdf
92.888 13/4/2022 Διαπίστευση του κ. Irfan Siddiq, ως νέου Ύπατου Αρμοστή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 758 Acrobat Reader File 92.888.pdf
92.916 13/4/2022 Διεύρυνση αρμοδιοτήτων της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 779 Acrobat Reader File 92.916.pdf
92.896 13/4/2022 Οι περί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων – Θέση Υγειονομικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 765 Acrobat Reader File 92.896.pdf
92.912 13/4/2022 α)Οι περί Ηλεκτρονικής Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2022. β)Οι περί Ηλεκτρονικής Υγείας-Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. γ)Οι περί Ηλεκτρονικής Υγείας-Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, Λογιστή Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, Φαρμακοποιού Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, Γραμματειακού Λειτουργού Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. δ)Το περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Θέσεις που Συνεπάγονται Συμμετοχή στην Άσκηση Δημόσιας Εξουσίας και στη Διαφύλαξη Γενικών Συμφερόντων του Κράτους) Διάταγμα του 2022. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 775 Acrobat Reader File 92.912.pdf
92.902 13/4/2022 Σχέδιο Δράσης για την ανάπλαση και την αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 770 Acrobat Reader File 92.902.pdf
92.909 13/4/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Οι περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 772 Acrobat Reader File 92.909.pdf
92.889 13/4/2022 Διαπίστευση του κ. Tigran Mkrtchyan, ως νέου Πρέσβη της Αρμενίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 759 Acrobat Reader File 92.889.pdf
92.899 13/4/2022 Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus». Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σχέδιο Χορηγιών Υφυπουργείου Τουρισμού. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 767 Acrobat Reader File 92.899.pdf
92.893 13/4/2022 Τροποποίηση της περιοχής αποχετεύσεων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Ασκά. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 762 Acrobat Reader File 92.893.pdf
92.895 13/4/2022 Οι περί του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών – Θέση Κυβερνήτη/Μηχανικού Σκάφους (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 764 Acrobat Reader File 92.895.pdf
92.915 13/4/2022 Καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας, ως Μεταβατική Εθνική Ενίσχυση, για στήριξη των κλάδων της αιγοπροβατοτροφίας και αγελαδοτροφίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 778 Acrobat Reader File 92.915.pdf
92.900 13/4/2022 Αναπληρωτικός Διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Υφυπουργείο Τουρισμού. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 768 Acrobat Reader File 92.900.pdf
92.911 13/4/2022 Ενεργοποίηση του συνόλου των διατάξεων του περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμου (Ν. 59(Ι)/2019). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 774 Acrobat Reader File 92.911.pdf
92.910 13/4/2022 Δημιουργία θέσης Γραφέα για θέματα Τύπου και Επικοινωνίας στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 773 Acrobat Reader File 92.910.pdf
92.890 13/4/2022 Διαπίστευση του κ. THAI Chun, ως νέου Πρέσβη της Καμπότζης στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Σόφια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 760 Acrobat Reader File 92.890.pdf
92.898 13/4/2022 Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα σε Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας για την περίοδο από 1η Ιουνίου 2022 έως 31η Ιουλίου 2022 και από 1η Σεπτεμβρίου, 2022 έως 31η Οκτωβρίου 2022. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 766 Acrobat Reader File 92.898.pdf
92.906 13/4/2022 Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 771 Acrobat Reader File 92.906.pdf
92.894 13/4/2022 Επέκταση των Ορίων Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας με την ένταξη του Δήμου Λιβαδιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 763 Acrobat Reader File 92.894.pdf
92.914 13/4/2022 Καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας για στήριξη στον κλάδο της χοιροτροφίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4775, ημερ. 17.6.2022, αρ. γνωστ. 777 Acrobat Reader File 92.914.pdf
93.019 10/5/2022 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.757 Acrobat Reader File 93.019.pdf
92.879 7/4/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.753 Acrobat Reader File 92.879.pdf
92.872 7/4/2022 Κατά χάριν χορηγία για διευθέτηση των οφειλών της Εταιρείας «Ιδεοδρόμιο, μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ανάπτυξης Επιστημών και Έρευνας» στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.747 Acrobat Reader File 92.872.pdf
92.855 7/4/2022 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στο χωριό Επταγώνεια της Επαρχίας Λεμεσού αρ. τεμαχίου 817 (πρώην τεμ. 403/1), Φ/Σχ.48/39. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.734 Acrobat Reader File 92.855.pdf
92.850 7/4/2022 Υπογραφή Κοινής Διακήρυξης για την Εγκαθίδρυση Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.731 Acrobat Reader File 92.850.pdf
92.849 7/4/2022 Ανανέωση απόσπασης του κ. Ηλία Μαυροκέφαλου, Συντάκτη Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στο Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας στη Ρωσική Ομοσπονδία, στο Κρασνοντάρ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.730 Acrobat Reader File 92.849.pdf
92.865 7/4/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διενέργειες Εράνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.744 Acrobat Reader File 92.865.pdf
92.883 7/4/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.756 Acrobat Reader File 92.883.pdf
92.862 7/4/2022 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με την Εσθονία για Συνεργασία στον Τομέα Τεχνολογιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.741 Acrobat Reader File 92.862.pdf
92.881 7/4/2022 Κύριοι Αντιπρόσωποι και αναπληρωτές αυτών οριζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Ρυθμίσεως της Απασχόλησης Λιμενεργατών (Συμβούλιο Λιμενεργασίας Λάρνακας Βασιλικού) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2022. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.755 Acrobat Reader File 92.881.pdf
92.854 7/4/2022 Παραχώρηση μίας υποτροφίας σε Αξιωματικό του Στρατού της Δημοκρατίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.733 Acrobat Reader File 92.854.pdf
92.845 7/4/2022 Διαπίστευση της κας Karin Rannu, ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Εσθονίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ. 726 Acrobat Reader File 92.845.pdf
92.880 7/4/2022 Αύξηση επιδόματος για κάλυψη των προσωπικών αναγκών και μικροεξόδων των θυμάτων στο Κρατικό Καταφύγιο Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.754 Acrobat Reader File 92.880.pdf
92.873 7/4/2022 Επιδότηση Τηλεοπτικών Οργανισμών για την Εκπομπή Προγράμματος Υψηλής Ευκρίνειας Ελεύθερης Λήψης μέσω Δικτύων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.748 Acrobat Reader File 92.873.pdf
92.856 7/4/2022 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στο χωριό Πεντάκωμο της Επαρχίας Λεμεσού αρ. τεμαχίου 716 (πρώην τεμ. 451/1), Φ/Σχ.55/33. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.735 Acrobat Reader File 92.856.pdf
92.869 7/4/2022 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2022. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.746 Acrobat Reader File 92.869.pdf
92.859 7/4/2022 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Λειτουργική Υποστήριξη, Συσκευών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων σε διάφορα σημεία του Οδικού Δικτύου της Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.738 Acrobat Reader File 92.859.pdf
92.847 7/4/2022 Διαπίστευση του κ. Duong Hai Hung, ως νέου Πρέσβη του Βιετνάμ στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρωμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.728 Acrobat Reader File 92.847.pdf
92.866 7/4/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.745 Acrobat Reader File 92.866.pdf
92.864 7/4/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.743 Acrobat Reader File 92.864.pdf
92.863 7/4/2022 Έκδοση Πράσινου/Κοινωνικού/Βιώσιμου Ομολόγου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.742 Acrobat Reader File 92.863.pdf
92.875 7/4/2022 Σύμβαση για τη φιλοξενία κρουσμάτων COVID-19, στενών επαφών και άλλων ατόμων που τίθενται σε υποχρεωτικό περιορισμό περιλαμβανομένων των αιτητών διεθνούς προστασίας στο ξενοδοχείο Crown Resorts Henipa. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.750 Acrobat Reader File 92.875.pdf
92.878 7/4/2022 Αμοιβή Επιτρόπου Διαφάνειας και Μελών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.752 Acrobat Reader File 92.878.pdf
92.848 7/4/2022 Διαπίστευση του κ. Christoph Burgener, ως νέου Πρέσβη της Ελβετίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.729 Acrobat Reader File 92.848.pdf
92.857 7/4/2022 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στο χωριό Ορούντα της Επαρχίας Λευκωσίας αρ. τεμαχίου 1377 (πρώην τεμ. 638), Φ/Σχ. 29/20. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.736 Acrobat Reader File 92.857.pdf
92.846 7/4/2022 Διαπίστευση της κας Lkhagvasuren Sayanaa ως νέας Πρέσβειρας της Μογγολίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Σόφια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ. 727 Acrobat Reader File 92.846.pdf
92.851 7/4/2022 Κοινό Ανακοινωθέν μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Σαουδικής Αραβίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.732 Acrobat Reader File 92.851.pdf
92.860 7/4/2022 Συμμετοχή της Κύπρου στην Παγκόσμια Διάσκεψη για την Ανάπτυξη των Τηλεπικοινωνιών (WTDC-21) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών Kigali, Rwanda, 6-16 Ιουνίου 2022. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.739 Acrobat Reader File 92.860.pdf
92.861 7/4/2022 Επέκταση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.740 Acrobat Reader File 92.861.pdf
92.877 7/4/2022 Νέο Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων και λειτουργία των Αερολιμένων και Κατάργηση του CyprusFlightPass. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.751 Acrobat Reader File 92.877.pdf
92.858 7/4/2022 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τρεις μήνες σχετικά με το Διαγωνισμό με αριθμό PS/C/731 για το έργο «Βελτίωση Δρόμου που συνδέει την Δερύνεια με την Σωτήρα». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.737 Acrobat Reader File 92.858.pdf
92.874 7/4/2022 Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στο Υφυπουργείο Τουρισμού. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4774, ημερ. 10.6.2022, αρ. γνωστ.749 Acrobat Reader File 92.874.pdf
93.123 27/5/2022 Διορισμός Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 725 Acrobat Reader File 93.123.pdf
93.044 18/5/2022 Διορισμός μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Φροντιστηρίων (Σ.Ε.Ι.Φ.). Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4772, ημερ. 27.5.2022, αρ. γνωστ. 687, ε.ε. 4778, ημερ. 15.7.2022, αρ. γνωστ. 889, ε.ε. 4780, ημερ. 22.7.2022, αρ. γνωστ. 912. Acrobat Reader File 93.044.pdf
93.060 18/5/2022 Διορισμός Γενικού (Εκτελεστικού) Διευθυντή Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4772, ημερ. 27.5.2022, αρ. γνωστ. 688 Acrobat Reader File 93.060.pdf
92.819 30/3/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022». Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 708 Acrobat Reader File 92.819.pdf
92.815 30/3/2022 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας της Ελλάδος, στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 705 Acrobat Reader File 92.815.pdf
92.821 30/3/2022 Σχέδιο παροχής οικονομικής ενίσχυσης στους εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες γεωργούς για επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 710 Acrobat Reader File 92.821.pdf
92.801 30/3/2022 Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Εθνικής Φρουράς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 694 Acrobat Reader File 92.801.pdf
92.827 30/3/2022 Υλοποίηση Αποφάσεων Υπουργικού Συμβουλίου για κάλυψη στεγαστικών αναγκών Υπουργείων/Υπηρεσιών: Αγορά κτιρίου Μετροπόλιταν (γραφειακό συγκρότημα επί του τεμαχίου 1505, Φ.Σχ. 21/540301, τμήμα 3, στην ενορία Άγιοι Ομολογητές του Δήμου Λευκωσίας). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 715 Acrobat Reader File 92.827.pdf
92.820 30/3/2022 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027 και Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Υδατοκαλλιέργεια 2021-2030. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 709 Acrobat Reader File 92.820.pdf
92.800 30/3/2022 Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Στρατευσίμων ή Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα/Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 693 Acrobat Reader File 92.800.pdf
92.825 30/3/2022 Εφαρμογή «Προγράμματος Επιχορηγημένων Διακοπών» για μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 713 Acrobat Reader File 92.825.pdf
92.798 30/3/2022 Συμμετοχή λειτουργών και εθελοντών της Πολιτικής Άμυνας σε εκπαίδευση στο εξωτερικό με τους εταίρους στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Ελλάδα – Κύπρος το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με Ακρωνύμιο έργου «ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ» στην Ελλάδα (Αθήνα), 10 – 14 Απριλίου 2022 - Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 691 Acrobat Reader File 92.798.pdf
92.796 30/3/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), Νόμος του 2022». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 689 Acrobat Reader File 92.796.pdf
92.832 30/3/2022 Καταρτισμός Νομοθεσίας για την Κοινωνική Συμμετοχή και Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρίες. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 718 Acrobat Reader File 92.832.pdf
92.816 30/3/2022 Μνημόνιο Συναντίληψης για αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας του Πλοιάρχου και Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού που έχουν εκδοθεί από τις κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Μαυροβουνίου. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 706 Acrobat Reader File 92.816.pdf
92.830 30/3/2022 Χώρος Κράτησης Παιδιών. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 717 Acrobat Reader File 92.830.pdf
92.822 30/3/2022 Παροχή βοήθειας στους πληγέντες αγρότες από την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 Ιουλίου 2021 σε ορεινές περιοχές των Επαρχιών Λάρνακας και Λεμεσού. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 711 Acrobat Reader File 92.822.pdf
92.823 30/3/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 712 Acrobat Reader File 92.823.pdf
92.829 30/3/2022 Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 716 Acrobat Reader File 92.829.pdf
92.812 30/3/2022 Καταβολή έκτακτης κρατικής βοήθειας για στήριξη των μελισσοκόμων που θα καταβληθεί ως κρατική ενίσχυση με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στο γεωργικό τομέα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 702 Acrobat Reader File 92.812.pdf
92.836 30/3/2022 Παραχώρηση Πασχαλινού Επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα για το 2022. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 722 Acrobat Reader File 92.836.pdf
92.839 30/3/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19-Παράταση μέτρων. ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 724 Acrobat Reader File 92.839.pdf
92.807 30/3/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 700 Acrobat Reader File 92.807.pdf
92.834 30/3/2022 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Δημοκρατία στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτικής και της Κυβερνο-ασφάλειας. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 720 Acrobat Reader File 92.834.pdf
92.799 30/3/2022 Κατ’ εξαίρεση διαχωρισμός οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα στην Κοινότητα Δένειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 692 Acrobat Reader File 92.799.pdf
92.805 30/3/2022 Παράταση της διαμονής των παραχωρημένων επί δανείω κυπριακών λίθινων παιχνιδιών για έκθεση στο Ελβετικό Μουσείο Παιχνιδιών, που βρίσκεται στο La Tour de Peilz. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 698 Acrobat Reader File 92.805.pdf
92.814 30/3/2022 Παράταση ισχύος προσφοράς για το διαγωνισμό με θέμα: «Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών για παραμετροποίηση του υφιστάμενου λογισμικού συστήματος SAP του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό τη δημιουργία καινούριας Μονάδας Αγορών και Προμηθειών στον ΟΚΥπΥ και για την αγορά Αδειών Χρήσης του Λογισμικού, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με το Άρθρο 29(2)(β)(iii) του Ν.73(I) 2016». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 704 Acrobat Reader File 92.814.pdf
92.826 30/3/2022 Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στο Υφυπουργείο Τουρισμού. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 714 Acrobat Reader File 92.826.pdf
92.818 30/3/2022 Σχέδιο Δράσης για την Αποτελεσματική Διαχείριση Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση για την περίοδο 2022-2025, Έργο 1, Μεταρρύθμιση 1 «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση των διαδικασιών και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης για καλύτερη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής», Άξονας 3.4, Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 707 Acrobat Reader File 92.818.pdf
92.803 30/3/2022 Επέκταση συμβολαίων εργοδότησης Λειτουργών Ορισμένου Χρόνου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο της υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 696 Acrobat Reader File 92.803.pdf
92.837 30/3/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 723 Acrobat Reader File 92.837.pdf
92.808 30/3/2022 Τροποποίηση Απόφασης με αρ. 90.175 και ημερ. 7.10.2020, με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της διαχείρισης της Κρατικής Δασικής Γης, μέρους του Κρατικού Δάσους «Φυτεία Αλυκής», στη Λάρνακα, στο Υπουργείο Εξωτερικών για σκοπούς εγκαθίδρυσης του Εκπαιδευτικού Κέντρου «Center for Land, Open Seas and Port Security – CYCLOPS». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 701 Acrobat Reader File 92.808.pdf
92.833 30/3/2022 Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων και λειτουργία των Αερολιμένων. Προσθήκη νέου εμβολίου στα αποδεκτά από την Κυπριακή Δημοκρατία εμβόλια. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 719 Acrobat Reader File 92.833.pdf
92.835 30/3/2022 Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ.721 Acrobat Reader File 92.835.pdf
92.804 30/3/2022 Κήρυξη αρχαίων μνημείων Πρώτου Πίνακα - Γεφύρια σε κοινότητα της επαρχίας Λευκωσίας, βρύση στο Δήμο Λάρνακας, νερόμυλος και κατάλοιπα ερειπωμένης εκκλησίας στην επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 697 Acrobat Reader File 92.804.pdf
92.806 30/3/2022 Κατάργηση μέρους απομονωτικής λωρίδας για σκοπούς βελτίωσης, ευθυγράμμισης και ασφαλτόστρωσης του Νέου Δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού (Κάτω Πολεμίδια). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 699 Acrobat Reader File 92.806.pdf
92.797 30/3/2022 Αίτημα της κας Παναγιώτας Χαϊλή να παραχωρηθεί τίτλος ιδιοκτησίας της κατοικίας με αρ. 13, στην Οδό Γλυκανισσένα στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Σπυρίδωνα στη Λεμεσό, στο γιο της κ. Ανδρέα Ευσταθίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 690 Acrobat Reader File 92.797.pdf
92.813 30/3/2022 Καταβολή έκτακτης κρατικής βοήθειας για στήριξη των γεωργών της Δυτικής Λευκωσίας για αντιστάθμισμα στο υψηλό κόστος νερού σε σχέση με τους γεωργούς που λαμβάνουν νερό από Κυβερνητικά Υδατικά Έργα που θα καταβληθεί ως κρατική ενίσχυση με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στο γεωργικό τομέα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4773, ημερ. 3.6.2022, αρ. γνωστ. 703 Acrobat Reader File 92.813.pdf
92.720 16/3/2022 α) Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αναπαραγωγής των Ζώων Νόμος του 2022». β) Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Καθορισμός Τελών) Κανονισμοί του 2022. γ) Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Εμπόριο Ιπποειδών που Προορίζονται για Αγώνες και οι Όροι Συμμετοχής στους Αγώνες αυτούς) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 650, ε.ε. 4790, ημερ. 21.10.20.22 αρ. γνωστ. 1338. Acrobat Reader File 92.720διορθωμνεο.pdf
92.773 22/3/2022 Παροχή Μηνιαίου Τιμητικού Επιδόματος σε Εργάτες του Πνεύματος και της Τέχνης που δεν είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 680 Acrobat Reader File 92.773.pdf
92.769 22/3/2022 Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στο Υφυπουργείο Τουρισμού. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 677 Acrobat Reader File 92.769.pdf
92.765 22/3/2022 Πιλοτικό Πρόγραμμα Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων Ατόμων με Αναπηρίες. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 674 Acrobat Reader File 92.765.pdf
92.759 22/3/2022 Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Οικονόμου Α΄- Κανονισμοί του 2021. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 671 Acrobat Reader File 92.759.pdf
92.775 22/3/2022 Απόσπαση μέλους της Αστυνομίας ως Εθνικού Εμπειρογνώμονα στη Γενική Γραμματεία της Διεθνούς Αστυνομίας (Ιnterpol). Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 682 Acrobat Reader File 92.775.pdf
92.786 22/3/2022 Περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID19. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 686 Acrobat Reader File 92.786.pdf
92.755 22/3/2022 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στο χωριό Δρούσεια της Επαρχίας Πάφου αρ. τεμαχίων 345 (νέο τεμ. 504) και 347 (νέο τεμ. 505) του φ/σχ. 35/18. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 669 Acrobat Reader File 92.755.pdf
92.750 22/3/2022 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Κάθικα, Πάνω Αρόδων, Κάτω Αρόδων, Ίνειας, Δρούσειας, Φάσλι, Ανδρολύκου και Νέου Χωριού, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 667 Acrobat Reader File 92.750.pdf
92.749 22/3/2022 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών στους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού και Πόλης Χρυσοχούς και σε Κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου (Κ.Δ.Π. 30/2019), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 666 Acrobat Reader File 92.749.pdf
92.747 22/3/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ιράκ αναφορικά με την Εξαίρεση της Απαίτησης Θεώρησης Εισόδου για κατόχους Διπλωματικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 665 Acrobat Reader File 92.747.pdf
92.784 22/3/2022 Σύσταση Επιτροπών για αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία, που θα προκύψουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και από τις κυρώσεις που επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα Κράτη και Οργανισμοί. ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 685 Acrobat Reader File 92.784.pdf
92.776 22/3/2022 Εκμίσθωση επιπλέον έκτασης γης 300 τ.μ. περίπου στο Ίδρυμα Ronald McDonald House Charities of Cyprus με σκοπό τη δημιουργία ξενώνων φιλοξενίας γονέων και παιδιών που νοσηλεύονται στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 683 Acrobat Reader File 92.776.pdf
92.760 22/3/2022 Οικονομικές ανάγκες του Εκπαιδευτικού Κέντρου «Cyprus Center for Land, Open Seas and Port Security» (CYCLOPS) για το έτος 2022 - Παραχώρηση πιστώσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 672 Acrobat Reader File 92.760.pdf
92.774 22/3/2022 Αποκατάσταση Αστυνομικού Σταθμού Λάνιας, στην επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Δικαιοσύνσης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 681 Acrobat Reader File 92.774.pdf
92.745 22/3/2022 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Εσθονία, με έδρα το Ελσίνκι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 663 Acrobat Reader File 92.745.pdf
92.754 22/3/2022 Συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων και λειτουργία δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών/τριών κάτω των 15 και 10, αντίστοιχα. Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 668 Acrobat Reader File 92.754.pdf
92.768 22/3/2022 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». β)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμοί του 2022. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 676 Acrobat Reader File 92.768.pdf
92.766 22/3/2022 Παροχή βοήθειας στους πληγέντες αγρότες από την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 Ιουλίου 2021 σε ορεινές περιοχές των Επαρχιών Λάρνακας και Λεμεσού. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 675 Acrobat Reader File 92.766.pdf
92.746 22/3/2022 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν για την Κατάργηση Θεωρήσεων επί Διπλωματικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 664 Acrobat Reader File 92.746.pdf
92.761 22/3/2022 Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2021. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4771, ημερ. 20.5.2022, αρ. γνωστ. 673 Acrobat Reader File 92.761.pdf
92.772 22/3/2022 Διορισμός μέλους της Αρχής Αδειών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4771, ημερ.