Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
87.737 26/6/2019 Αύξηση της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) με τίτλο «New Arrangments to Borrow» (NAB). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4673, ημερ. 15.5.2020, αρ. γνωστ. 439 Acrobat Reader File 87 737.pdf
88.749 18/12/2019 Αναπληρωτικός διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 231 Acrobat Reader File 88.749.pdf
88.697 18/12/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 199 Acrobat Reader File 88.697.pdf
88.747 18/12/2019 Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 229 Acrobat Reader File 88.747.pdf
88.730 18/12/2019 Ηλικία Πρώτης Εγγραφής στην Προδημοτική τάξη και στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 221 Acrobat Reader File 88.730.pdf
88.721 18/12/2019 Διάταγμα με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 23 της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας. Το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απόδοση Φόρου από Ορισμένες Κατηγορίες Προσώπων) Διάταγμα του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 217 Acrobat Reader File 88.721.pdf
88.699 18/12/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εγγραφής Παροχέων Υπηρεσιών Ασθενοφόρου και Ασθενοφόρων Οχημάτων (Άδεια Λειτουργίας, Έλεγχος και Εποπτεία) Νόμος του 2019». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 201 Acrobat Reader File 88.699.pdf
88.709 18/12/2019 Παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές σε λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για απασχόληση στο Joint Research Center – Growth & Innovation Directorate της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη θέση Ερευνητή/Διαχειριστή Έργων για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και Δεξιότητες. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 211 Acrobat Reader File 88.709.pdf
88.702 18/12/2019 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 204 Acrobat Reader File 88.702.pdf
88.694 18/12/2019 Κοινωνικό Πρόγραμμα «Κόκκινο Κουμπί». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 196 Acrobat Reader File 88.694.pdf
88.701 18/12/2019 Συμμετοχή στελεχών της Εθνικής Αρχής Παιγνίου και Εποπτείας Καζίνου στη Διεθνή Έκθεση "International Casino Exhibition 2020" στο Λονδίνο. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 203 Acrobat Reader File 88.701.pdf
88.704 18/12/2019 Ο περί του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 1981 (Κυρωτικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 206 Acrobat Reader File 88.704.pdf
88.696 18/12/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2019». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 198 Acrobat Reader File 88.696.pdf
88.717 18/12/2019 Απονομή Στρατιωτικών Μεταλλίων σε μόνιμους Αξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 213 Acrobat Reader File 88.717.pdf
88.725 18/12/2019 Ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε δικαιούχους του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διαδικαστικά και τεχνικά προβλήματα στην εγγραφή τους καθώς και άλλων προσώπων η κάλυψη των οποίων παρέχεται από το Κράτος. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 220 Acrobat Reader File 88.725.pdf
88.720 18/12/2019 Κατ’ εξαίρεση παραχώρηση κρατικού οικοπέδου στο ζεύγος Μιχαλάκη και Μαρούλας Παστού, μέσω του Σχεδίου Παραχώρησης Κρατικών Οικοπέδων σε Οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήματα στην Κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 216 Acrobat Reader File 88.720.pdf
88.732 18/12/2019 Πρόσθετη ενίσχυση στην οικονομική βοήθεια που χορηγείται στις Αγροτικές Οργανώσεις. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 222 Acrobat Reader File 88.732.pdf
88.743 18/12/2019 Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν σε σιτηρά από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 227 Acrobat Reader File 88.743.pdf
88.735 18/12/2019 Ετήσια Χορηγία προς τα Ιδιωτικά Σχολεία Τέρρα Σάντα, Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας και Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 224 Acrobat Reader File 88.735.pdf
88.746 18/12/2019 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 228 Acrobat Reader File 88.746.pdf
88.710 18/12/2019 Διορισμός νέου Επίτιμου Προξένου Κυπριακής στη Νουρσουλτάν του Καζακστάν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 212 Acrobat Reader File 88.710.pdf
88.691 18/12/2019 Διαμόρφωση Πολιτικής για την Πολιτιστική Διπλωματία. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 193 Acrobat Reader File 88.691.pdf
88.719 18/12/2019 Παραχώρηση άδειας στην Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου για ανέγερση ξενώνα στον 1ο όροφο του οικήματος της Οργάνωσης που βρίσκεται σε κρατική γη. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 215 Acrobat Reader File 88.719.pdf
88.705 18/12/2019 Παράταση Υπηρεσιών Λειτουργού Ναυτιλίας στο Ναυτιλιακό Γραφείο στον Πειραιά. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 207 Acrobat Reader File 88.705.pdf
88.692 18/12/2019 Διόρθωση του καθεστώτος απασχόλησης των εποχικών Αγροπυροσβεστών του Υπουργείου Εσωτερικών και εξομοίωση των ωφελημάτων τους με το τακτικό Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 194 Acrobat Reader File 88.692.pdf
88.698 18/12/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επίσημων Στατιστικών Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 200 Acrobat Reader File 88.698.pdf
88.703 18/12/2019 Υιοθέτηση του νομικά μη δεσμευτικού λειτουργικού ορισμού του Αντισημιτισμού της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 205 Acrobat Reader File 88.703.pdf
88.741 18/12/2019 Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής ήχου) (Καταργητικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 226 Acrobat Reader File 88.741.pdf
88.700 18/12/2019 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» β)Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του ΚΟΔΑΠ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 202 Acrobat Reader File 88.700.pdf
88.724 18/12/2019 Έκδοση Απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 66 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου του 2010 (Νόμος 44(Ι)/2010). Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 219 Acrobat Reader File 88.724.pdf
88.748 18/12/2019 Υποβολή Υποψηφιότητας για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 230 Acrobat Reader File 88.748.pdf
88.718 18/12/2019 Ανανέωση περιόδου μακροχρόνιου δανεισμού Αρχαιοτήτων για τη Μόνιμη Έκθεση της Συλλογής των Κυπριακών Αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 214 Acrobat Reader File 88.718.pdf
88.693 18/12/2019 Σύμβαση και σύσταση για την εξάλειψη της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία, ILO – Υποβολή στις αρμόδιες αρχές Προτύπων που υιοθετούνται από την Διεθνή Σύνοδο Εργασίας (ILC) (άρθρα 19 και 23 του Καταστατικού του ILO). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 195 Acrobat Reader File 88.693.pdf
88.740 18/12/2019 Οι περί Σωματείων και Ιδρυμάτων (Έντυπα, Τέλη και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 225 Acrobat Reader File 88.740.pdf
88.708 18/12/2019 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικής Διαχείρισης και Πολιτιστικής Πολιτικής (ENCATC). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 210 Acrobat Reader File 88.708.pdf
88.734 18/12/2019 Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (de-minimis) προς αλιείς της Περιοχής Ζυγίου, ως αντισταθμιστικό μέτρο για την κατασκευή της θαλάσσιας αποβάθρας φορτοεκφόρτωσης καυσίμων στην περιοχή του Βασιλικού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 223 Acrobat Reader File 88.734.pdf
88.706 18/12/2019 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τέσσερεις μήνες για την Προμήθεια (α) θερμοπλαστικής μπογιάς και (β) υαλοψηφίδας (Glass Beads) – Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/32/2018/Π(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 208 Acrobat Reader File 88.706.pdf
88.722 18/12/2019 α)Οι περί του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. β)Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Θέσεις Λειτουργού Διαχείρισης Αποθεμάτων Α’ και Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 218 Acrobat Reader File 88.722.pdf
88.707 18/12/2019 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τέσσερεις μήνες για την κατασκευή της Φάσης Α1 του Αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού – Σαϊττά (Τμήμα ΧΘ 4+835 – 8+400) – Διαγωνισμός με Αρ. PS/C/769(A1). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 209 Acrobat Reader File 88.707.pdf
88.695 18/12/2019 Ειδικό Σχέδιο Παροχής Κοινωφελούς Εργασίας από δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4663, ημερ. 6.3.2020, αρ. γνωστ. 197 Acrobat Reader File 88.695.pdf
88.674 4/12/2019 Προϋπολογισμός του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής για το έτος 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 181 Acrobat Reader File 88.674.pdf
88.647 4/12/2019 Επανεξέταση του ρόλου των Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 164 Acrobat Reader File 88.647.pdf
88.652 4/12/2019 Διορισμός Εφόρου για την Εγγραφή Συνδέσμου Γονέων, Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων ή Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 169 Acrobat Reader File 88.652.pdf
88.648 4/12/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας Κρέατος Πουλερικών Νόμος του 2019». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 165 Acrobat Reader File 88.648.pdf
88.664 4/12/2019 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 267 (μέρος), του Φ/Σχ. 21/460501, Τμήμα 30, συνολικής εκτάσεως 90 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην Ενορία Αγίου Ανδρέα, του Δήμου Λευκωσίας, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 174 Acrobat Reader File 88.664.pdf
88.649 4/12/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 166 Acrobat Reader File 88.649.pdf
88.663 4/12/2019 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 815, του Φ/Σχ. 40/01W1, Τμήμα 5, συνολικής εκτάσεως 7219 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας, του Δήμου Ιδαλίου, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 173 Acrobat Reader File 88.663.pdf
88.677 4/12/2019 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για το έτος 2020. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 184 Acrobat Reader File 88.677.pdf
88.646 4/12/2019 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2020 – 2022. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 163 Acrobat Reader File 88.646.pdf
88.676 4/12/2019 Ανέλιξη Υπαξιωματικών σε Αξιωματικούς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 183 Acrobat Reader File 88.676.pdf
88.667 4/12/2019 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 64 του Φ/Σχ. 26/51, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 3011 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 177 Acrobat Reader File 88.667.pdf
88.654 4/12/2019 Αναθεώρηση Τελών Γεωγραφικών Ενδείξεων Οίνου (Κ.Δ.Π. 52/2016, Κ.Δ.Π. 536/2014 και Κ.Δ.Π. 212/2005). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 171 Acrobat Reader File 88.654.pdf
88.665 4/12/2019 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 179, του Φ/Σχ. 40/640302, Τμήμα 8, συνολικής εκτάσεως 658 τετραγωνικών μέτρων περίπου, στην Ενορία Χρυσοπολίτισσας, στο Δήμο Λάρνακας, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 175 Acrobat Reader File 88.665.pdf
88.666 4/12/2019 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 122 (μέρος), του Φ/Σχ. 53/62, Τμήμα 0, συνολικής εκτάσεως 2052 τετραγωνικών μέτρων περίπου στην Κοινότητα Ερήμη, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 176 Acrobat Reader File 88.666.pdf
88.651 4/12/2019 Παράταση της απασχόλησης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Δημοσίων Έργων στα πλαίσια του Κανονισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη – CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF)». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 168 Acrobat Reader File 88.651.pdf
88.680 4/12/2019 Προϋπολογισμός 2020 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2020-2022 – Τροποποιήσεις. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 187 Acrobat Reader File 88.680.pdf
88.679 4/12/2019 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία – Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 186 Acrobat Reader File 88.679.pdf
88.653 4/12/2019 Πρόεδρος και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η οποία προβλέπεται από τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμους του 1999 έως 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 170 Acrobat Reader File 88.653.pdf
88.675 4/12/2019 Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν σε εποχιακές καλλιέργειες κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 182 Acrobat Reader File 88.675.pdf
88.668 4/12/2019 Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Ανώτερου Διαιτολόγου, Διαιτολόγου Α’ και Διαιτολόγου – Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 178 Acrobat Reader File 88.668.pdf
88.678 4/12/2019 Διορισμός Διοικούσας Επιτροπής Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) για επανεξέταση ακυρωθείσας Απόφασής της από το Δικαστήριο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 185 Acrobat Reader File 88.678.pdf
88.645 4/12/2019 Προϋπολογισμός της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για το 2020-22. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 162 Acrobat Reader File 88.645.pdf
88.650 4/12/2019 Οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 167 Acrobat Reader File 88.650.pdf
88.656 4/12/2019 Έκδοση Διατάγματος για Πρόσκληση των Στρατευσίμων της κλάσης 2020 και συνυπόχρεων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 172 Acrobat Reader File 88.656.pdf
88.669 4/12/2019 Οι περί Υπουργείου Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας – Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 179 Acrobat Reader File 88.669.pdf
88.671 4/12/2019 Άσκηση Δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για Εφαρμογή Παρεκκλίσεων αναφορικά με την χορήγηση άδειας ιδιοκτησίας εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4661, ημερ. 21.2.2020, αρ. γνωστ. 180 Acrobat Reader File 88.671.pdf
88.604 27/11/2019 Ανέγερση Γραφείων και Αποθήκης για τη Ναυτική Υπηρεσία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στη Λάρνακα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 132 Acrobat Reader File 88.604.pdf
88.631 27/11/2019 Επιλογή διορισμού μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 145 Acrobat Reader File 88.631.pdf
88.638 27/11/2019 Διαχείριση αυξημένων μεταναστευτικών ροών -τροποποίηση του Κώδικα για την εφαρμογή του Κανονισμού 866/2004 για το Καθεστώς Βάσει του Άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου 10 της Πράξης Προσχώρησης (Πράσινη Γραμμή – Διακίνηση προσώπων). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 152 Acrobat Reader File 88.638μέρος.pdf
88.635 27/11/2019 Χορηγίες προς τη Μαρωνίτικη Κοινότητα στα πλαίσια Τριετούς Σχεδίου Ανάπτυξης της Μαρωνιτικής Κοινότητας 2019-2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 149 Acrobat Reader File 88.635.pdf
88.590 27/11/2019 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2020. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 118 Acrobat Reader File 88.590.pdf
88.591 27/11/2019 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ (Αρ. 1) για το έτος 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 119 Acrobat Reader File 88.591.pdf
88.594 27/11/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 122 Acrobat Reader File 88.594.pdf
88.607 27/11/2019 Παράταση ισχύος για τέσσερις μήνες των προσφορών για την Προμήθεια 180 ελαστικών (tubeless) τύπου 1200R20 X 18PR (Αρ. Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/28/2018). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 134 Acrobat Reader File 88.607.pdf
88.600 27/11/2019 Οι περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 128 Acrobat Reader File 88.600.pdf
88.619 27/11/2019 Αναπροσαρμογή διοικητικών ορίων των Δήμων Αγίου Αθανασίου (Ενορία Αγίου Στυλιανού) και Γερμασόγειας (Ενορία Ποταμού Γερμασόγειας). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 138 Acrobat Reader File 88.619.pdf
88.639 27/11/2019 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2020 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2020-2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 153 Acrobat Reader File 88.639.pdf
88.584 27/11/2019 Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Συμψηφισμού Μετρήσεων και Θερμομόνωσης Οροφής σε Δημόσια Σχολικά Κτήρια. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 112 Acrobat Reader File 88.584.pdf
88.633 27/11/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 147 Acrobat Reader File 88.633.pdf
88.625 27/11/2019 Επεκτάσεις δικαιοδοσίας ορισμένων Επιτίμων Προξένων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μεξικό ενόψει του κλεισίματος της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στην πόλη του Μεξικού. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 142 Acrobat Reader File 88.625.pdf
88.588 27/11/2019 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου για το 2020 και το ΜΔΠ 2020-2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 116 Acrobat Reader File 88.588.pdf
88.632 27/11/2019 Ο περί αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς Συμφωνία (Ρύθμιση του Δικαιώματος Άσκησης Νομοθετικά Κατοχυρωμένου Επαγγέλματος Υγείας στη Δημοκρατία) Νόμος του 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 146 Acrobat Reader File 88.632.pdf
88.603 27/11/2019 Δικαίωμα πώλησης κατοικίας που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε μέσω του Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 131 Acrobat Reader File 88.603.pdf
88.599 27/11/2019 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων για τις ανάγκες Αεροναυσιπλοΐας στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 127 Acrobat Reader File 88.599.pdf
88.624 27/11/2019 Πρόταση για παύση Επίτιμου Προξένου κ. Λάκη Χαραλάμπους από τη θέση του Επίτιμου Προξένου ΚΔ στην πολιτεία Κιντάνα Ρόο του Μεξικού, με έδρα το Κανκούν και επέκταση της δικαιοδοσίας του Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πολιτεία Γιουκατάν, με έδρα την Μερίδα, ώστε να συμπεριλάβει και τις πολιτείες της Κιντάνα Ρόο και Καμπέτσε. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 141 Acrobat Reader File 88.624.pdf
88.634 27/11/2019 Πρόσθετα μέτρα κοινωνικής στήριξης των φοιτητών (επίδομα σε φοιτητές εξωτερικού). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 148 Acrobat Reader File 88.634.pdf
88.593 27/11/2019 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. β)Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019. γ)Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 121 Acrobat Reader File 88.593.pdf
88.623 27/11/2019 Διάταγμα για υιοθέτηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για Στήριξη της Ιδιωτικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 140 Acrobat Reader File 88.623.pdf
88.586 6/2/2019 Παραχώρηση χορηγίας προς Συνεργατικές Εταιρείες Διάθεσης Γεωργικών Προϊόντων (ΣΕΔΙΓΕΠ) – Αντικατάσταση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 6 Μαΐου 2019 (Αρ. Απόφασης 87.415). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 114 Acrobat Reader File 88.586.pdf
88.613 27/11/2019 Αίτηση της Εταιρείας Oryktaco Ltd (ΛΕΥ/0967/2009), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενη αδειούχα βιομηχανική οικοδομή επεξεργασίας φαιοχώματος και νομιμοποίηση υφιστάμενης αυθαίρετης μονάδας επεξεργασίας μπεντονίτη, στη Μαλούντα, στην Επαρχία Λευκωσίας. [(Επανεξέταση (Δεύτερη) κατόπιν επιτυχίας της Προσφυγής με αρ. 1019/2015)]. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 137 Acrobat Reader File 88.613.pdf
88.587 27/11/2019 Συμμετοχή της Κύπρου ως Δωρήτρια χώρα στη 19η Αναπλήρωση των Πόρων του Διεθνούς Οργανισμού Αναπτύξεως (International Development Association - IDA). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 115 Acrobat Reader File 88.587.pdf
88.589 27/11/2019 Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως για το έτος 2020 και ΜΔΠ 2020 – 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 117 Acrobat Reader File 88.589.pdf
88.637 27/11/2019 Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για την εγκατάσταση/επέκταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε οικίες για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 151 Acrobat Reader File 88.637.pdf
88.597 27/11/2019 Διαπραγμάτευση σχεδίου Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Κύπρου – Γεωργίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 125 Acrobat Reader File 88.597.pdf
88.601 27/11/2019 Διορισμός του κ. Γιώργου Παντελή, Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών, ως Αναπληρωτή Διοικητή της Διεθνούς Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 129 Acrobat Reader File 88.601.pdf
88.640 27/11/2019 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στον Δημόσιο Τομέα, στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς και Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 154 Acrobat Reader File 88.640.pdf
88.605 27/11/2019 Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για εφαρμογή γονιδιωματικών αναλύσεων και καινοτομιών στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή (AGRICYGEN). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 133 Acrobat Reader File 88.605.pdf
88.585 27/11/2019 Δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας» στα πλαίσια εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 113 Acrobat Reader File 88.585.pdf
88.629 27/11/2019 Θεσμοθέτηση εκδήλωσης για τους κατεχόμενους Δήμους και Κοινότητες με τίτλο «Μνήμες Κατεχομένης Γης». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 143 Acrobat Reader File 88.629.pdf
88.608 27/11/2019 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για έξι μήνες για εργασίες αφαίρεσης υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης γραμμών/σχημάτων και προμήθεια και εφαρμογή αντανακλαστικής θερμοπλαστικής μπογιάς σήμανσης δρόμων σε άσπρο και κίτρινο χρώμα για γραμμές και οριζόντια σήματα τροχαίας σε διάφορους δρόμους της Επαρχίας Λευκωσίας (Αριθμός Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας): 27/2019). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 135 Acrobat Reader File 88.608.pdf
88.630 27/11/2019 Επιβεβαίωση Ετήσιας Χορηγίας Θεάτρου ΡΙΑΛΤΟ στη Λεμεσό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 144 Acrobat Reader File 88.630.pdf
88.602 27/11/2019 Διαπίστευση της κα Ximena Carolina Ares Mora, ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Χιλής στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 130 Acrobat Reader File 88.602.pdf
88.595 27/11/2019 Συμμετοχή της Κύπρου στην Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (WRC - 19) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών Sharm El Sheikh, 28 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου, 2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 123 Acrobat Reader File 88.595.pdf
88.592 27/11/2019 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019. β)Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2016/1164 και 2017/952 του Συμβουλίου ημερομηνίας 12ης Ιουλίου 2016 και 29ης Μαΐου 2017 γνωστές ως ATAD I και ATAD II αντίστοιχα για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 120 Acrobat Reader File 88.592.pdf
88.620 27/11/2019 Διορισμός μέλους της Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφών Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 139 Acrobat Reader File 88.620.pdf
88.611 27/11/2019 Κηδεία δημοσία δαπάνη της Νελίνα Φακλίσκα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 136 Acrobat Reader File 88.611.pdf
88.596 27/11/2019 Υποβολή Αιτήματος από την Κυπριακή Δημοκρατία για απόκτηση καθεστώτος παρατηρητή στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 124 Acrobat Reader File 88.596.pdf
88.636 27/11/2019 Οι περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμοι του 2017 και 2018 – Μεταβίβαση κινητής περιουσίας των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων και των Κέντρων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον ΟΚΥπΥ. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 150 Acrobat Reader File 88.636.pdf
88.598 27/11/2019 Σύνθεση αποστολής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για υπηρεσιακό ταξίδι στο εξωτερικό στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου διακρατικού προγράμματος «Χρυσοπράσινο Φύλλο». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4660, ημερ. 14.2.2020, αρ γνωστ. 126 Acrobat Reader File 88.598.pdf
88.723 18/12/2019 Αίτηση της Εταιρείας Oryktaco Ltd (ΛΕΥ/0967/2009), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενη αδειούχα βιομηχανική οικοδομή επεξεργασίας φαιοχώματος και νομιμοποίηση υφιστάμενης αυθαίρετης μονάδας επεξεργασίας μπεντονίτη, στη Μαλούντα, στην Επαρχία Λευκωσίας. (Επανεξέταση (Δεύτερη) κατόπιν επιτυχίας της Προσφυγής με αρ. 1019/2015). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 106 Acrobat Reader File 88.723.pdf
88.742 18/12/2019 Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Παροχής Ογκολογικών Υπηρεσιών στην Κύπρο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 107 Acrobat Reader File 88.742.pdf
88.576 15/11/2019 Προϋπολογισμός 2019 – Αίτημα για αλλαγή χρήσης άρθρου για υλοποίηση έργων από Σχολικές Εφορείες και Κοινότητες. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader File 88.576.pdf
88.554 15/11/2019 Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (Έλεγχος Υποστατικών και Λήψη Δραστικών Μέτρων) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 83 Acrobat Reader File 88.554.pdf
88.567 15/11/2019 α)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. β)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και Ελλάδας (τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader File 88.567.pdf
88.560 15/11/2019 Ανάγκη χρηματοδότησης για τη διασφάλιση του μέλλοντος του Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 87 Acrobat Reader File 88.560.pdf
88.561 15/11/2019 Στήριξη των Επιχειρηματικών Συνδέσμων μεταξύ Κύπρου και χωρών του εξωτερικού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 88.561.pdf
88.515 15/11/2019 Προϋπολογισμός για το 2020 του Ειδικού Ταμείου για το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Ε.Α.Α.). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 56 Acrobat Reader File 88.515.pdf
88.566 15/11/2019 Συμφωνία ανταλλαγής τεμαχίου 481 στην Ενορία Σωτήρος στο Δήμο Λάρνακας, που είναι εγγεγραμμένο στο όνομα «Ορφανοτροφείο και Τεχνική Σχολή, Δημητράκης Γ. Διανέλλος εκ Λάρνακος». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader File 88.566.pdf
88.536 15/11/2019 Παράταση υπηρεσιών Επίτιμου Προξένου Κυπριακής Δημοκρατίας στην Εσθονία, κ. Jaanus Rahumägi. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 70 Acrobat Reader File 88.536.pdf
88.565 15/11/2019 Στήριξη της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader File 88.565.pdf
88.538 15/11/2019 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στο Ίδρυμα Ronald McDonald House Charities, για την ανέγερση ξενώνα φιλοξενίας γονέων και συνοδών παιδιών που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 72 Acrobat Reader File 88.538.pdf
88.562 15/11/2019 Αναθεώρηση του Εβδομαδιαίου και Ετήσιου Ποσού των Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών του έτους 2019. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 88.562.pdf
88.518 15/11/2019 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2020 και ΜΔΠ 2020 – 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 59 Acrobat Reader File 88.518.pdf
88.542 15/11/2019 Αίτημα για εξασφάλιση έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 63(5)(β) του περί Δήμων Νόμου για πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας του Δήμου Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 76 Acrobat Reader File 88.542.pdf
88.569 15/11/2019 Προϋπολογισμός 2020 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2020-2022 – Τροποποιήσεις. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 94 Acrobat Reader File 88.569.pdf
88.581 15/11/2019 Ποσοστά αποκοπής για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εν όψει της εισαγωγής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ). ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 105 Acrobat Reader File 88.581.pdf
88.553 15/11/2019 Το περί Εργοστασίων (Καθορισμός Τελών) Διάταγμα του 2019. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 82 Acrobat Reader File 88.553.pdf
88.549 15/11/2019 Αναπροσαρμογή διοικητικών ορίων Κοινοτήτων Ασγάτας και Βάσας (Κελλακίου). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 78 Acrobat Reader File 88.549.pdf
88.519 15/11/2019 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (KOA) για το 2020 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2020-2022. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 60 Acrobat Reader File 88.519.pdf
88.552 15/11/2019 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Λυμπιών Φ/Σχ. 40/10, τεμ. 1386 (πρώην τεμ. 751). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 81 Acrobat Reader File 88.552.pdf
88.570 15/11/2019 Παράταση ισχύος των Προσφορών για το έργο «Design, Build and Operate of the Achna Sewage Treatment Plant and Associated Works» Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΥ 10/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader File 88.570.pdf
88.517 15/11/2019 Προϋπολογισμός Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για το 2020 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την τριετία 2020 – 2022. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 58 Acrobat Reader File 88.517.pdf
88.522 15/11/2019 Παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου για το 2019 στους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, στους λήπτες δημοσίου βοηθήματος, στους χαμηλοσυνταξιούχους και σε άλλους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 63 Acrobat Reader File 88.522.pdf
88.541 15/11/2019 Παραχώρηση με άδεια χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Λεμόνας στην κοινότητα Λεμόνας (Τεμ.971, Αρ Εγγραφής 0/5055, Φ/Σχ 45/24, Τμήμα 0). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 88.541.pdf
88.573 15/11/2019 Παραχώρηση Κυβερνητικής Εγγύησης προς Alfa Mediterranean Enterprises Ltd ύψους €60.185.628 για χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος NER300 (Έργα Επίδειξης Καινοτόμων Τεχνολογιών Ενέργειας). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader File 88.573.pdf
88.571 15/11/2019 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019». β)Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader File 88.571.pdf
88.537 15/11/2019 Παράταση ισχύος προσφοράς για το Διαγωνισμό με Αρ. Ε.Ν. 05/2017 για την άδεια χρήσης της καφετέριας του ΝΑΜΙΙΙ. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 71 Acrobat Reader File 88.537.pdf
88.568 15/11/2019 Πρόσθετα μέτρα κοινωνικής στήριξης των φοιτητών: α)Φοιτητικά Επιδόματα. β)Χριστουγεννιάτικο Επίδομα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 88.568.pdf
88.572 15/11/2019 Έγγραφα διαγωνισμού για σύμβουλο/μελετητή για μαρίνα και υποδομή υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην Πάφο. Υπουργείου Τουρισμού ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 88.572.pdf
88.577 15/11/2019 Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων και Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος για το έτος 2020. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader File 88.577.pdf
88.527 15/11/2019 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» β)Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 67 Acrobat Reader File 88.527.pdf
88.514 15/11/2019 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για το έτος 2020 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2020 – 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 55 Acrobat Reader File 88.514.pdf
88.551 15/11/2019 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Παλώδιας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 80 Acrobat Reader File 88.551.pdf
88.550 15/11/2019 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντες και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 79 Acrobat Reader File 88.550.pdf
88.574 15/11/2019 Κατάργηση της Επιτροπής Εξέτασης Εργατικών Διαφορών αλλοδαπών εργαζομένων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader File 88.574.pdf
88.578 15/11/2019 Προϋπολογισμός Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων 2019 σχετικά με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Λειτουργία Μονάδας ΟΕΔΑ Κόσιης. Κάλυψη των δεδουλευμένων του Αναδόχου Λειτουργίας της Μονάδας ΟΕΔΑ Κόσιης από το Κράτος, ως ο Εγγυητής των οικονομικών υποχρεώσεων του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων επαρχιών Λάρνακας/Αμμοχώστου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 102 Acrobat Reader File 88.578.pdf
88.516 15/11/2019 Προϋπολογισμός Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου για το έτος 2020. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 57 Acrobat Reader File 88.516.pdf
88.580 15/11/2019 Περιορισμός θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας και των Βουλευτών. ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 104 Acrobat Reader File 88.580.pdf
88.520 15/11/2019 α)Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μεθοδολογία Υπολογισμού Ύψους Τέλους Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 2019. β)Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2020 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2020 – 2022. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 61 Acrobat Reader File 88.520.pdf
88.558 15/11/2019 Στρατηγική για την Απασχόληση Ξένου Εργατικού Δυναμικού στην Κύπρο – Αλλαγή κριτηρίου της πολιτικής απασχόλησης αλλοδαπών αναφορικά με την διαδικασία ελέγχου της αγοράς εργασίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 86 Acrobat Reader File 88.558.pdf
88.526 15/11/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 88.526.pdf
88.531 15/11/2019 Διάσκεψη ICAN 2019 (ICAO Air Services Negotiations Conference) που θα πραγματοποιηθεί στην Άκαμπα της Ιορδανίας, 2-6 Δεκεμβρίου 2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 68 Acrobat Reader File 88.531.pdf
88.523 15/11/2019 Σχέδιο για την παροχή Τιμητικού Επιδόματος Μάνας – Παροχή Χριστουγεννιάτικου Δώρου (Δεκέμβριος 2019). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 64 Acrobat Reader File 88.523.pdf
88.539 15/11/2019 Διαγραφή οφειλής των νομικών προσώπων G&G POULLIS BROS LTD, PERFELINEA GYM LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 73, ε.ε.4658, ημερ. 31.1.2020 (Διορθ). Acrobat Reader File 88.539 Διορθ.pdf
88.544 15/11/2019 Έκδοση Πιστοποιητικών Εγγραφής Μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, σε μέρος γης που ανήκει σε Τουρκοκύπριους και δεν έχει απαλλοτριωθεί και σε μέρος Κρατικής γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 88.544.pdf
88.532 15/11/2019 Εξέταση από την Αρμόδια Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών της 5ης Περιοδικής Έκθεσης της Δημοκρατίας για τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης (CAT), Γενεύη, 15 και 18 Νοεμβρίου, 2019. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 69 Acrobat Reader File 88.532.pdf
88.524 15/11/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (Καταργητικός) Νόμος του 2019». Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 65 Acrobat Reader File 88.524.pdf
88.521 15/11/2019 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το έτος 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 62 Acrobat Reader File 88.521.pdf
88.540 15/11/2019 Διαγραφή οφειλής των νομικών προσώπων ΚΥΡΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΜΟΤΟΡ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Π. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΛΤΔ, ΑΝΕΜΟΣ PUB LIMITED. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 74 Acrobat Reader File 88.540.pdf
88.579 15/11/2019 Εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον τίτλο Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος του 2019». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader File 88.579.pdf
88.555 15/11/2019 α)Οι περί Ελεγκτικής Υπηρεσίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Ελεγκτή και Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου Κανονισμοί του 2019. β)Οι περί Ελεγκτικής Υπηρεσίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Λειτουργού Ελέγχου Α’ και Λειτουργού Τεχνικού Ελέγχου Α’ Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 84 Acrobat Reader File 88.555.pdf
88.556 15/11/2019 Υποβολή Έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 εδάφιο (2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου όπως το άρθρο τούτο, τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 74/88. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4656, ημερ. 17.1.2020, αρ. γνωστ. 85 Acrobat Reader File 88.556.pdf
88.446 6/11/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 22 Acrobat Reader File 88.446.pdf
88.483 6/11/2019 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Πηγένεια τεμάχιο 351 (πρώην τεμ. 266), Φ/Σχ. 18/36. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 41, ε.ε. 4662, ημερ. 28.2.2020 (Διορθ.) Acrobat Reader File 88.483(Διορθ).pdf
88.502 6/11/2019 Αίτηση για χορήγηση άδειας οικοδομής για ανέγερση Δορυφορικού Καζίνο στο τεμάχιο με αρ. 259, φ/σχ. 51/27 W1 στη Γεροσκήπου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 51 Acrobat Reader File 88.502.pdf
88.461 6/11/2019 Καταβολή Μερίσματος από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 34 Acrobat Reader File 88.461.pdf
88.449 6/11/2019 Οι περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 25 Acrobat Reader File 88.449.pdf
88.467 6/11/2019 Απαλλαγή των ιδιοκτητών από την συνεισφορά τους για την εφαρμογή μέτρων αναδασμού, στην περιοχή αναδασμού Δρούσειας της επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 38 Acrobat Reader File 88.467.pdf
88.469 6/11/2019 Αίτημα για Τροποποίηση της Άδειας Χρήσης του παλαιού Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Γερμασόγειας από το Δημοτικό Μέγαρο σε Πολυδύναμο Κέντρο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 40 Acrobat Reader File 88.469.pdf
88.443 6/11/2019 Υπογραφή Συμφωνίας Δανείου ύψους 40εκ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για την χρηματοδότηση Ταμείου Χαρτοφυλακίου για εφαρμογή Δανειοδοτικού Χρηματοδοτικού Εργαλείου στους τομείς της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 19 Acrobat Reader File 88.443.pdf
88.499 6/11/2019 Μετατροπή Γυμνασίου Δερύνειας σε Εξατάξιο Σχολείο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 49 Acrobat Reader File 88.499.pdf
88.484 6/11/2019 Επέκταση των Ορίων Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού με την ένταξη νέας περιοχής του Δήμου Αγίου Αθανασίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 88.484.pdf
88.434 6/11/2019 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το 2020 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2020 – 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 88.434.pdf
88.436 6/11/2019 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το 2020 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2020 – 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 88.436.pdf
88.486 6/11/2019 Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πλήρωση τριών κενών μόνιμων θέσεων Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών (κλ. Α15(i)), Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 44 Acrobat Reader File 88.486.pdf
88.439 6/11/2019 Σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 15 Acrobat Reader File 88.439.pdf
88.463 6/11/2019 Διευθέτηση οφειλής του αποβιώσαντα Μηνά Παπαμηνά προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 36 Acrobat Reader File 88.463.pdf
88.435 6/11/2019 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για το 2020 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2020 – 2022. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 88.435.pdf
88.437 6/11/2019 Κατάργηση Σχεδίου Παροχής Αναπηρικού Επιδόματος σε Παιδιά που πιστοποιούνται ως Πρόσωπα με Μέτρια Αναπηρία και έχουν Ανάγκες Υπηρεσιών Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 14 Acrobat Reader File 88.437.pdf
88.462 6/11/2019 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς το Σύνδεσμο Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-1959 και ΙΔΑΑΕ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 35 Acrobat Reader File 88.462.pdf
88.468 6/11/2019 Παραχώρηση πυροσβεστικών οχημάτων και αντλιών στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και σε διάφορες Κοινότητες. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 39 Acrobat Reader File 88.468.pdf
88.492 6/11/2019 Διορισμός Μη Εκτελεστικού Ανεξάρτητου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 47 Acrobat Reader File 88.492.pdf
88.505 6/11/2019 Ορισμός Υπουργικής Επιτροπής για τα Ταμεία Υγείας ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 54 Acrobat Reader File 88.505.pdf
88.493 6/11/2019 Επικύρωση του ονόματος της ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ ως το πλέον κατάλληλο για τη σύναψη Σύμβασης και χορήγησης άδειας κατ’ αποκλειστικότητα με σκοπό την οργάνωση, λειτουργία και παροχή ορισμένων τυχερών παιχνιδιών σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμο του 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 48 Acrobat Reader File 88.493.pdf
88.455 6/11/2019 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό – Κρήτη (Ηράκλειο) 21 – 22 Νοεμβρίου, 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 30 Acrobat Reader File 88.455.pdf
88.617 27/11/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4654, ημερ. 3.1.2020, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader File 88 617.pdf
88.616 27/11/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4654, ημερ. 3.1.2020, αρ. γνωστ. 4 Acrobat Reader File 88 616.pdf
88.728 18/12/2019 Διορισμός του Προέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου» (ΙΣΟΚ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4654, ημερ. 3.1.2020, αρ. γνωστ. 7 Acrobat Reader File 88.728.pdf
88.733 18/12/2019 Διορισμός μέλους στην Επιτροπή Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4654, ημερ. 3.1.2020, αρ. γνωστ. 8 Acrobat Reader File 88.733.pdf
88.744 18/12/2019 Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4654, ημερ. 3.1.2020, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader File 88.744.pdf
88.618 27/11/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4654, ημερ. 3.1.2020, αρ. γνωστ. 6 Acrobat Reader File 88 618.pdf
88.614 27/11/2019 Αίτηση της κας Αικατερίνης Κονέ και άλλων (ΑΜΧ/055/2017, ΑΜΧ/056/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθήκες και μετατροπές σε πέντε καταστήματα και αλλαγή χρήσης τους σε πέντε διώροφες κατοικίες, στον Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4654, ημερ. 3.1.2020, αρ. γνωστ. 2 Acrobat Reader File 88 614.pdf
88.441 6/11/2019 α)Ενημέρωση σχετικά με την 3η Έκθεση Προόδου επί του Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου 2015 -2018. β)Υποβολή για έγκριση του νέου Σχεδίου Δράσης για Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου 2019 – 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 17 Acrobat Reader File 88.441.pdf
88.444 6/11/2019 α) Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμο του 2019. β) Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. γ) Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 20 Acrobat Reader File 88.444.pdf
88.501 6/11/2019 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2020 και ΜΔΠ 2020-2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 50 Acrobat Reader File 88.501.pdf
88.466 6/11/2019 Καταβολή κατά χάριν οικονομικής βοήθειας για ανθρωπιστικούς λόγους στους πληγέντες από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Επαρχία Κερύνειας – Κορμακίτη. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 37 Acrobat Reader File 88.466.pdf
88.503 6/11/2019 Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 88.503.pdf
88.450 6/11/2019 Οι περί Εθελοντών – Εθελοντριών Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader File 88.450.pdf
88.612 27/11/2019 Αίτηση της κας Μυρούλας Θωμά (ΛΕΥ/00697/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση καταστήματος (πώληση ζωοτροφών), στο Αρεδιού, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4654, ημερ. 3.1.2020, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 88 612.pdf
88.615 27/11/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4654, ημερ. 3.1.2020, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader File 88 615.pdf
88.454 6/11/2019 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό- Πορτογαλία 18 – 22 Νοεμβρίου, 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 29 Acrobat Reader File 88.454.pdf
88.504 6/11/2019 Ειδοποίηση για αναστολή λειτουργίας Μονάδας ΟΕΔΑ και ΣΜΑ επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 88.504.pdf
88.447 6/11/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 23 Acrobat Reader File 88.447.pdf
88.448 6/11/2019 Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 24 Acrobat Reader File 88.448.pdf
88.451 6/11/2019 Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019 – Εναρμόνιση του ωραρίου της Αστυνομίας με το ωράριο της Δημόσιας Υπηρεσίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 27 Acrobat Reader File 88.451.pdf
88.442 6/11/2019 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο – Ανά Χώρα Συστάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο για το 2019. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 18 Acrobat Reader File 88.442.pdf
88.456 6/11/2019 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 31 Acrobat Reader File 88.456.pdf
88.489 6/11/2019 Σύσταση Επιτροπής αποτελούμενης από τους Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομικών και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με όρους εντολής την λήψη απόφασης για την ορθότερη αξιοποίηση του ιδιόκτητου κτιρίου των Γραφείων της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Νέα Υόρκη (ΜΑΝΥ), συμπεριλαμβανομένης της πώλησής του και αγοράς νέου οικήματος. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 46 Acrobat Reader File 88.489.pdf
88.460 6/11/2019 Ανανέωση των μελών της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) για την περίοδο 2020 – 2025. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 33 Acrobat Reader File 88.460.pdf
88.457 6/11/2019 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 32 Acrobat Reader File 88.457.pdf
88.433 6/11/2019 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2020 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2020-2022. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 10 Acrobat Reader File 88.433.pdf
88.445 6/11/2019 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 21 Acrobat Reader File 88.445.pdf
88.452 6/11/2019 Δημιουργία θέσης Οδηγού/Κλητήρα, με όρους απασχόλησης του επιτόπιου προσωπικού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 28 Acrobat Reader File 88.452.pdf
88.440 6/11/2019 Υλοποίηση των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για απόκτηση ακινήτων της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας από τη Δημοκρατία και κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Υπουργείων και των Υπηρεσιών τους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 16 Acrobat Reader File 88.440.pdf
88.487 6/11/2019 Τερματισμός υπηρεσιών του Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μπαχρέιν, κ. Στέφανου Ζαχαριάδη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 45 Acrobat Reader File 88.487.pdf
88.485 6/11/2019 Δρόμος εντός του σκυβαλότοπου «ΒΑΤΙ» στο Δήμο Ύψωνα και στην Κοινότητα Παραμύθας – Επίσχεση. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4655, ημερ. 10.1.2020, αρ. γνωστ. 43 Acrobat Reader File 88.485.pdf
88.729 18/12/2019 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4653, ημερ. 20.12.2019, αρ. γνωστ.1383 Acrobat Reader File 88.729.pdf
88.727 18/12/2019 Ο περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2012 – Διορισμός μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4653, ημερ. 20.12.2019, αρ. γνωστ.1382 Acrobat Reader File 88.727.pdf
88.396 23/10/2019 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Λειτουργική Υποστήριξη, Συσκευών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων σε διάφορα σημεία του Οδικού Δικτύου της Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1355 Acrobat Reader File 88.396.pdf
88.422 23/10/2019 Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Δικαιώματα, Τέλη ή Άλλα Χρηματικά Ανταλλάγματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Καθορισμός Τελών Παροχής Νερού από την Υπερχείλιση Φραγμάτων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1374 Acrobat Reader File 88.422.pdf
88.419 23/10/2019 Συμμετοχή Εθελοντών της Πολιτικής Άμυνας σε άσκηση MODEX σχετικά με έρευνα και διάσωση, του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία, τον Νοέμβριο του 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1371 Acrobat Reader File 88.419.pdf
88.376 23/10/2019 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1337 Acrobat Reader File 88.376.pdf
88.402 23/10/2019 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε σχέση με το διάδρομο όδευσης του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1357 Acrobat Reader File 88.402.pdf
88.421 23/10/2019 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2020 και ΜΔΠ 2020-2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1372 Acrobat Reader File 88.421.pdf
88.374 23/10/2019 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1335 Acrobat Reader File 88.374.pdf
88.421A 23/10/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1373 Acrobat Reader File 88.421Α.pdf
88.408 23/10/2019 Μετάβαση αντιπροσωπείας του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) σε Διάσκεψη στο εξωτερικό: 2020 NGO Global Forum for Women: Beijing +25 [CSW64 / Πεκίνο +25 (2020)]. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1360 Acrobat Reader File 88.408.pdf
88.395 23/10/2019 Παράταση ισχύος προσφορών για το διαγωνισμό με θέμα «Προσφορά για την Αγορά αντιδραστηρίων για τη διενέργεια Βιοχημικών Αναλύσεων με την παροχή συνοδού εξοπλισμού, για τις ανάγκες των Βιοχημικών Εργαστηρίων των Κρατικών Νοσηλευτηρίων». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1354 Acrobat Reader File 88.395.pdf
88.384 23/10/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1345 Acrobat Reader File 88.384.pdf
88.392 23/10/2019 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Χειροπρακτών και Κέντρων Χειροπρακτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1352 Acrobat Reader File 88.392.pdf
88.415 23/10/2019 Εκμίσθωση του κτιρίου του πρώην Κέντρου Αποκατάστασης Παραπληγικών και Τμήματος κρατικής γης στο Ίδρυμα Ronald McDonald House Charities of Cyprus με σκοπό τη δημιουργία Ξενώνων Φιλοξενίας γονέων και παιδιών που νοσηλεύονται στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1367 Acrobat Reader File 88.415.pdf
88.413 23/10/2019 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το έτος 2020 και ΜΔΠ 2020-2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1365 Acrobat Reader File 88.413.pdf
88.377 23/10/2019 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το έτος 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1338 Acrobat Reader File 88.377.pdf
88.385 23/10/2019 Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1346 Acrobat Reader File 88.385.pdf
88.379 23/10/2019 Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και συναφείς με την Τουριστική Βιομηχανία επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Μαρτίου 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1340 Acrobat Reader File 88.379.pdf
88.418 23/10/2019 Κυβερνητικό Υδατικό Έργο για την υδατοπρομήθεια των χωριών Μουτταγιάκκας, Αγίου Τύχωνα, Παρεκκλισιάς, Πύργου και Μονής – Αίτηση για υδροδότηση των τεμαχίων με αρ. 125 και 126, φ/σχ. 54/47 και 54/48 στο χωριό Πύργος. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1370 Acrobat Reader File 88.418.pdf
88.389 23/10/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία στην καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων Ουσιών και των Προδρόμων τους, της Παράνομης Μετανάστευσης και Άλλων Ποινικών Αδικημάτων Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1350 Acrobat Reader File 88.389.pdf
88.409 23/10/2019 Αξιοποίηση μη δαπανηθέντων πιστώσεων από το κονδύλι που αφορά στην κρατική φοιτητική μέριμνα, για λήψη πρόσθετων μέτρων κοινωνικής στήριξης των φοιτητών – Επιδόματα σε οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών και σε επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1361 Acrobat Reader File 88.409.pdf
88.394 23/10/2019 Απόσπαση μελών της Αστυνομίας στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUMM στη Γεωργία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1353 Acrobat Reader File 88.394.pdf
88.386 23/10/2019 Διοργάνωση Υπουργικής Συνάντησης στο πλαίσιο δραστηριοτήτων για ανάδειξη του Διεθνούς Έτους Φυτοϋγείας 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1347 Acrobat Reader File 88.386.pdf
88.410 23/10/2019 Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή μείζονος Λεμεσού από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1362 Acrobat Reader File 88.410.pdf
88.412 23/10/2019 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για το Διαγωνισμό ΤΔΔΠ2018/105/ΚΑΔΔ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1364 Acrobat Reader File 88.412.pdf
88.403 23/10/2019 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Δήμου Σωτήρας και των Κοινοτικών Συμβουλίων Λιοπετρίου, Φρενάρου, Αυγόρου, Αγίου Γεωργίου Αχερίτου (Βρυσούλλων) και Άχνας (περιοχή εκτός των Βρετανικών Βάσεων) της Επαρχίας Αμμοχώστου και του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου (περιοχή εκτός των Βρετανικών Βάσεων) της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1358 Acrobat Reader File 88.403.pdf
88.414 23/10/2019 Έναρξη ισχύος του άρθρου 17 του περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1366 Acrobat Reader File 88.414.pdf
88.383 23/10/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1344 Acrobat Reader File 88.383.pdf
88.382 23/10/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1343 Acrobat Reader File 88.382.pdf
88.380 23/10/2019 Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Μαρτίου 2020 και Ιανουαρίου 2020 – Μαΐου 2020 (για τα ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1341 Acrobat Reader File 88.380.pdf
88.398 23/10/2019 Σχέδιο κρατικής ενίσχυσης σε συνδέσμους, ενώσεις εκτροφέων/ οργανώσεις αναπαραγωγής (Κοινωνίες Εκτροφής) για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών μητρώων ζώων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1356 Acrobat Reader File 88.398.pdf
88.404 23/10/2019 Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμος του 2004 (Αριθμός 38(Ι)/2004) Διάταγμα με βάση το άρθρο 6. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1359 Acrobat Reader File 88.404.pdf
88.416 23/10/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1368 Acrobat Reader File 88.416.pdf
88.373 23/10/2019 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας για το 2020 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2020-2022. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1334 Acrobat Reader File 88.373.pdf
88.387 23/10/2019 Πρωτόκολλο που τροποποιεί της Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την Παρεμπόδιση της Φοροδιαφυγής αναφορικά με τους Φόρους στο Εισόδημα και στο Κεφάλαιο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1348 Acrobat Reader File 88.387.pdf
88.424 23/10/2019 Έλεγχος προσώπων που πολιτογραφήθηκαν στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος πριν το 2018. ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1376 Acrobat Reader File 88.424.pdf
88.388 23/10/2019 Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την Παρεμπόδιση της Φοροδιαφυγής αναφορικά με τους Φόρους στο Εισόδημα και στο Κεφάλαιο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1349 Acrobat Reader File 88.388.pdf
88.411 23/10/2019 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1363 Acrobat Reader File 88.411.pdf
88.390 23/10/2019 Συμμετοχή των Γενικών Διευθυντών Υπουργείων, των Γενικών Διευθυντών των Υφυπουργείων, του Γενικού Διευθυντή ΓΔ ΕΠΣΑ, της Γενικής Λογίστριας και του Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου, σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, επιμορφωτικά μαθήματα, επισκέψεις και άλλες επαφές υπηρεσιακής μορφής στο εξωτερικό. Εξαμηνιαία περίοδος από 1.1.2019 μέχρι 30.6.2019. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1351 Acrobat Reader File 88.390.pdf
88.378 23/10/2019 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας για το έτος 2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1339 Acrobat Reader File 88.378.pdf
88.545 15/11/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1377 Acrobat Reader File 88.545.pdf
88.655 4/12/2019 Κλήση υπόχρεων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1381 Acrobat Reader File 88.655.pdf
88.548 15/11/2019 Αίτηση της Εταιρείας Ε. Evangelou Hotels Ltd (ΑΜΧ/0441/2016 και ΑΜΧ/0440/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης οργανωμένων διαμερισμάτων σε ξενοδοχείο 4ων αστέρων, δυναμικότητας 198 υπνοδωματίων/ 416 κλινών, στο Παραλίμνι, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1380 Acrobat Reader File 88.548.pdf
88.547 15/11/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1379 Acrobat Reader File 88.547.pdf
88.417 23/10/2019 Προώθηση νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Aυτοδιοίκησης: α)Ο περί Δήμων Νόμος του 2019. β)Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1369 Acrobat Reader File 88.417.pdf
88.381 23/10/2019 Παραχώρηση μέρους του Περιπτέρου 1 της Κρατικής Έκθεσης για χρήση ως Αρχειοφυλάκιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1342 Acrobat Reader File 88.381.pdf
88.546 15/11/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1378 Acrobat Reader File 88.546.pdf
88.372 23/10/2019 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2020 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2020 – 2022. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1333 Acrobat Reader File 88.372.pdf
88.375 23/10/2019 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΠΜ) για το έτος 2020. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1336 Acrobat Reader File 88.375.pdf
88.423 23/10/2019 Προϋπολογισμός 2019 - Πρόσθετες πιστώσεις στα πλαίσια του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 2). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1375 Acrobat Reader File 88.423.pdf
88.371 23/10/2019 Προϋπολογισμός Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ) για το έτος 2020 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2020 – 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4652, ημερ. 13.12.2019, αρ. γνωστ. 1332 Acrobat Reader File 88.371.pdf
88.482 6/11/2019 Αίτηση του κ. Σάββα Αντωνίου (ΛΑΡ/0551/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για θεματικό πάρκο βοτάνων (κυπριακή χλωρίδα), στην Κοινότητα Τερσεφάνου, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1330 Acrobat Reader File 88.482.pdf
88.621 27/11/2019 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1331 Acrobat Reader File 88 621.pdf
88.337 15/10/2019 Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 – Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1313 Acrobat Reader File 88.337.pdf
88.354 15/10/2019 Οικονομική Στήριξη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής για σκοπούς υλοποίησης του Πιλοτικού Προγράμματος Καταγραφής Κυπρίων της Διασποράς στις ΗΠΑ. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1320 Acrobat Reader File 88.354.pdf
88.320 15/10/2019 Κατάργηση του υφιστάμενου περί Χαρτοσήμων Νόμου και νέο νομοσχέδιο για επιβολή τελών Χαρτοσήμου. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιβολής Τέλους Χαρτοσήμων Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1297 Acrobat Reader File 88.320.pdf
88.359 15/10/2019 Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 2) του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1325 Acrobat Reader File 88.359.pdf
88.324 15/10/2019 Έκτακτη Χορηγία Ερευνητικών Οργανισμών για το 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1301 Acrobat Reader File 88.324.pdf
88.316 15/10/2019 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1293 Acrobat Reader File 88.316.pdf
88.328 15/10/2019 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας για θέματα Αποδήμων. Προέδρια της Δημοκρατίας ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1305 Acrobat Reader File 88.328.pdf
88.360 15/10/2019 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για το 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1326 Acrobat Reader File 88.360.pdf
88.353 15/10/2019 Παράταση Συγχρηματοδοτούμενου Έργου στο Πλαίσιο του Ανταγωνιστικού Προγράμματος LIFE. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1319 Acrobat Reader File 88.353.pdf
88.342 15/10/2019 Δωρεά ακινήτου στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1317 Acrobat Reader File 88.342.pdf
88.319 15/10/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1296 Acrobat Reader File 88.319.pdf
88.331 15/10/2019 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελβετική Συνομοσπονδία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1308 Acrobat Reader File 88.331.pdf
88.356 15/10/2019 Χορήγηση Αρχικής Άδειας Λειτουργίας Πανεπιστημίου με την επωνυμία «Philips University» και εγγραφή στο Μητρώο Πανεπιστημίων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1322 Acrobat Reader File 88.356.pdf
88.321 15/10/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1298 Acrobat Reader File 88.321.pdf
88.343 15/10/2019 Εκμίσθωση και παραχώρηση πρόσθετων τμημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην ΑΤΙ στο Ινστιτούτο Κύπρου και στο Γαλλο-Κυπριακό Σχολείο. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1318 Acrobat Reader File 88.343.pdf
88.323 15/10/2019 Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος 2020 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1300 Acrobat Reader File 88.323.pdf
88.340 15/10/2019 Κατά χάριν παραχώρηση πέντε μεταχειρισμένων διπλοκάμπινων οχημάτων στην Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής – Τμήμα Λευκωσίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1315 Acrobat Reader File 88.340.pdf
88.333 15/10/2019 Παράταση χρονικής διάρκειας υπηρεσίας, σύμφωνα με τους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) Κανονισμούς του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1310 Acrobat Reader File 88.333.pdf
88.358 15/10/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1324 Acrobat Reader File 88.358.pdf
88.317 15/10/2019 Προϋπολογισμός του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης για το έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο για τα έτη 2020-2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1294 Acrobat Reader File 88.317.pdf
88.334 15/10/2019 Παράταση περιόδου της υπηρεσίας της κας Τόνιας Κύρου, Ανώτερης Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες (ΜΑΕΕ). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1311 Acrobat Reader File 88.334.pdf
88.363 15/10/2019 Μερική απόσπαση του κ. Θεοδόση Α. Τσιόλα, Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων. ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1329 Acrobat Reader File 88.363.pdf
88.338 15/10/2019 Παράταση ισχύος των Προσφορών για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, προσαρμογή, δοκιμαστική λειτουργία, εκπαίδευση στη χρήση, συντήρηση και λειτουργική υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου έτοιμου Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Εργαστηρίου (Laboratory Information Management System – LIMS) και μηχανογραφικού εξοπλισμού για το Γενικό Χημείο του Κράτους – Turnkey Solution. – Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.05.2018.18. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1314 Acrobat Reader File 88.338.pdf
88.332 15/10/2019 Διαπίστευση Μόνιμου Αντιπρόσωπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), με έδρα το Αμπού Ντάμπι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1309 Acrobat Reader File 88.332.pdf
88.361 15/10/2019 Δημιουργία Ανεξάρτητου Κέντρου Θαλασσαιμίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1327 Acrobat Reader File 88.361.pdf
88.341 15/10/2019 Αίτημα για τροποποίηση της χορηγίας προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη Αγρού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1316 Acrobat Reader File 88.341.pdf
88.314 15/10/2019 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2020. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1291 Acrobat Reader File 88.314.pdf
88.330 15/10/2019 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βόρεια Μακεδονία, με έδρα το Βελιγράδι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1307 Acrobat Reader File 88.330.pdf
88.315 15/10/2019 Προϋπολογισμός της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας για το έτος 2020. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1292 Acrobat Reader File 88.315.pdf
88.362 15/10/2019 Τοποθέτηση πέντε νέων Γενικών Διευθυντών και άλλες αποφάσεις που αφορούν τους Γενικούς Διευθυντές. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1328 Acrobat Reader File 88.362.pdf
88.357 15/10/2019 Τροποποίηση της Απόφασης με αρ. 87.419 και ημερ. 6.5.2019, ώστε να επιτραπεί η εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης 13 κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του 2013 έως 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1323 Acrobat Reader File 88.357.pdf
88.326 15/10/2019 Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1303 Acrobat Reader File 88.326.pdf
88.327 15/10/2019 Εκπαίδευση επτά ατόμων από το προσωπικό του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) σε θέματα πιστοποίησης και έκδοσης Πιστοποιητικών Αλιευμάτων από και προς Τρίτες Χώρες Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1304 Acrobat Reader File 88.327.pdf
88.355 15/10/2019 Οικονομική Στήριξη Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1321 Acrobat Reader File 88.355.pdf
88.329 15/10/2019 Έναρξη Ισχύος του άρθρου 17 του περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1306 Acrobat Reader File 88.329.pdf
88.322 15/10/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1299 Acrobat Reader File 88.322.pdf
88.325 15/10/2019 Εκσυγχρονισμός της Νομικής Υπηρεσίας και αναβάθμισης των μισθολογικών κλιμάκων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1302 Acrobat Reader File 88.325.pdf
88.318 15/10/2019 Δάνειο Κυπριακής Δημοκρατίας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1295 Acrobat Reader File 88.318.pdf
88.335 15/10/2019 Ανανέωση Απόσπασης μέλους της Αστυνομίας στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUBAM στη Μολδαβία – Ουκρανία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4651, ημερ. 6.12.2019, αρ. γνωστ. 1312 Acrobat Reader File 88.335.pdf
88.534 15/11/2019 Διορισμός Σχολικής Εφορείας Αρμενικών Σχολείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1289 Acrobat Reader File 88.534.pdf
88.627 27/11/2019 Έλεγχος προσώπων που πολιτογραφήθηκαν στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος-Τροποποίηση Απόφασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1290 Acrobat Reader File 88 627.pdf
88.533 15/11/2019 Διορισμός μελών Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών για νέα διετή θητεία. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1288 Acrobat Reader File 88.533.pdf
88.289 9/10/2019 Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2020. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1273 Acrobat Reader File 88.289.pdf
88.307 9/10/2019 Το περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1282 Acrobat Reader File 88.307.pdf
88.290 9/10/2019 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2020 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2020-2022. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1274 Acrobat Reader File 88.290.pdf
88.287 9/10/2019 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για το έτος 2020. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1271 Acrobat Reader File 88.287.pdf
88.312 9/10/2019 Επέκταση/ανάπτυξη στο υφιστάμενο Λιμανάκι Λατσιού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1287 Acrobat Reader File 88.312.pdf
88.297 9/10/2019 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1279 Acrobat Reader File 88.297.pdf
88.288 9/10/2019 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2020. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1272 Acrobat Reader File 88.288.pdf
88.296 9/10/2019 Διαπίστευση του κ. Dusko Kovacenic, ως Πρέσβη της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1278 Acrobat Reader File 88.296.pdf
88.293 9/10/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1276 Acrobat Reader File 88.293.pdf
88.310 9/10/2019 Εκμίσθωση κρατικής δασικής γης, μέρους του Κρατικού Δάσους «Κελιά» στην εταιρεία «KEL SOROKOS Windfarm Ltd» για σκοπούς δημιουργίας αιολικού πάρκου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1285 Acrobat Reader File 88.310.pdf
88.311 9/10/2019 Αναπληρωτικός διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Οικονομικών, στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και τερματισμός αναπληρωτικού διορισμού στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας. ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1286 Acrobat Reader File 88.311.pdf
88.291 9/10/2019 α)Εθνική Πολιτική και Στρατηγική για την Πυρηνική Ασφάλεια και την Ακτινοπροστασία. β)Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση Καταστάσεων Υφιστάμενης Έκθεσης από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1275 Acrobat Reader File 88.291.pdf
88.298 9/10/2019 Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1280 Acrobat Reader File 88.298.pdf
88.308 9/10/2019 Ορισμός Εθνικού Συντονιστή της Ενιαίας Ψηφιακής Θύρας – Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1283 Acrobat Reader File 88.308.pdf
88.306 9/10/2019 Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Προϊστάμενου Τομέα Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1281 Acrobat Reader File 88.306.pdf
88.309 9/10/2019 Απόσπαση μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα στη θέση Αξιωματικού Συνδέσμου Αστυνομίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1284 Acrobat Reader File 88.309.pdf
88.295 9/10/2019 Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) σε υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό για την τριμηνία Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2019. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4650, ημερ. 29.11.2019, αρ. γνωστ. 1277 Acrobat Reader File 88.295.pdf
88.557 15/11/2019 Διορισμός Επιχειρησιακού Διευθυντή Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1269 Acrobat Reader File 88.557.pdf
88.575 15/11/2019 Διορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1270 Acrobat Reader File 88.575.pdf
88.535 15/11/2019 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1268 Acrobat Reader File 88.535.pdf
88.230 2/10/2019 Νομοθετήματα για μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας. (α)Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. (β)Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή Νόμος του 2019. (γ)Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1244 Acrobat Reader File 88.230.pdf
88.225 2/10/2019 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1239 Acrobat Reader File 88.225.pdf
88.281Α 2/10/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1265 Acrobat Reader File 88.281A.pdf
88.281 2/10/2019 Προϋπολογισμός 2020 και ΜΔΠ 2020 – 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1264 Acrobat Reader File 88.281.pdf
88.279 2/10/2019 Επικαιροποίηση μεθόδων είσπραξης εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1263 Acrobat Reader File 88.279.pdf
88.267 2/10/2019 Εξασφάλιση αδειών χρήσης κρατικών/τουρκοκυπριακών γαιών που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς – Αιτήματα των καλλιεργητών στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για επιδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1256 Acrobat Reader File 88.267.pdf
88.231 2/10/2019 Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1245 Acrobat Reader File 88.231.pdf
88.236 2/10/2019 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1250 Acrobat Reader File 88.236.pdf
88.269 2/10/2019 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από την διεύρυνση/βελτίωση του τμήματος της κύριας οδού που διέρχεται μέσα από το Δήμο Τσερίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1258 Acrobat Reader File 88.269.pdf
88.220 2/10/2019 Προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1234 Acrobat Reader File 88.220.pdf
88.233 2/10/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1247 Acrobat Reader File 88.233.pdf
88.240 2/10/2019 Διαπίστευση του κ. Shorsh Khalid Said, ως Πρέσβη της Δημοκρατίας του Ιράκ στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1252 Acrobat Reader File 88.240.pdf
88.226 2/10/2019 Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1240 Acrobat Reader File 88.226.pdf
88.227 2/10/2019 Παροχή Υπηρεσιών Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) από το Ταχυδρομικό Γραφείο Ξυλοφάγου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1241 Acrobat Reader File 88.227.pdf
88.266 2/10/2019 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών της Κοινότητας Κιβισιλίου που εμπίπτει στη Χωροταξική Περιοχή ΙΙΙ Επαρχίας Λάρνακας). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1255 Acrobat Reader File 88.266.pdf
88.224 2/10/2019 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (ΣΕΕΕ) για το έτος 2020. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1238 Acrobat Reader File 88.224.pdf
88.241 2/10/2019 Διορισμός Επίτιμης Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Καμερούν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1253 Acrobat Reader File 88.241.pdf
88.278 2/10/2019 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με τίτλο: «Memorandum of Understanding between the Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment of the Republic of Cyprus and the Ministry of Agriculture of Hungary on Cooperation in the field of Agriculture and Rural Development». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1262 Acrobat Reader File 88.278.pdf
88.221 2/10/2019 Προϋπολογισμός Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2020 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2020 – 2022. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1235 Acrobat Reader File 88.221.pdf
88.273 2/10/2019 Αναβάθμιση και επαναλειτουργία του Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου – ΓΣΟ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1260 Acrobat Reader File 88.273.pdf
88.235 2/10/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019». (Φορολογικός χειρισμός εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου με αυτών των υπολοίπων Κρατών). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1249 Acrobat Reader File 88.235.pdf
88.222 2/10/2019 Προϋπολογισμός της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕΠ) για το έτος 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1236 Acrobat Reader File 88.222.pdf
88.282 2/10/2019 Κάλυψη υλικών συνθηκών υποδοχής σε Αιτητές Διεθνούς Προστασίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1266 Acrobat Reader File 88.282.pdf
88.234 2/10/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019». (Άμβλυνση του περιορισμού των εισφορών από το 1/6 στο 1/5 του φορολογητέου εισοδήματος). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1248 Acrobat Reader File 88.234.pdf
88.242 2/10/2019 Διαπίστευση της κα Nada Kruger, ως Ύπατη Αρμοστή της Ναμίμπια στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Βιέννη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1254 Acrobat Reader File 88.242.pdf
88.268 2/10/2019 Παράταση Αδειών Χρήσης Τουρκοκυπριακών Γαιών που χρησιμοποιούνται για Γεωργικούς Σκοπούς – Αιτήματα των καλλιεργητών στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για επιδότηση στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1257 Acrobat Reader File 88.268.pdf
88.219 2/10/2019 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το έτος 2020 και ΜΔΠ 2020-2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1233 Acrobat Reader File 88.219.pdf
88.283 2/10/2019 Παράταση ισχύος προσφορών του διαγωνισμού με θέμα: Προσφορά για την προμήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1267 Acrobat Reader File 88.283.pdf
88.223 2/10/2019 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για το έτος 2020. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1237 Acrobat Reader File 88.223.pdf
88.232 2/10/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1246 Acrobat Reader File 88.232.pdf
88.270 2/10/2019 Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1259 Acrobat Reader File 88.270.pdf
88.229 2/10/2019 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου Νόμος του 2019. β)Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019. γ)Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1243 Acrobat Reader File 88.229.pdf
88.228 2/10/2019 Παραχώρηση προσαυξήσεων σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε μερική βάση. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1242 Acrobat Reader File 88.228.pdf
88.239 2/10/2019 Μνημόνιο Συναντίληψης για τη συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της Τεχνολογίας Κατανεμημένου Καθολικού μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Γαλλίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1251 Acrobat Reader File 88.239.pdf
88.276 2/10/2019 Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση Ρευματικών και Μυοσκελετικών Παθήσεων 2019-2024. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4649, ημερ. 22.11.2019, αρ. γνωστ. 1261 Acrobat Reader File 88.276.pdf
88.198 18/9/2019 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της, ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Τεμπριάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσεως Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1217 Acrobat Reader File 88.198.pdf
88.194 18/9/2019 Αίτημα για παράταση της Άδειας Χρήσης χώρου στην Κοινότητα Λετύμπου της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1216 Acrobat Reader File 88.194.pdf
88.172 18/9/2019 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1198 Acrobat Reader File 88.172.pdf
88.180 18/9/2019 Εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2017/1852 του Συμβουλίου ημερ. 10ης Οκτωβρίου 2017 για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019». β)Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Μηχανισμοί Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1204 Acrobat Reader File 88.180.pdf
88.183 18/9/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1207 Acrobat Reader File 88.183.pdf
88.186 18/9/2019 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μολδαβία, με έδρα το Βουκουρέστι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1210 Acrobat Reader File 88.186.pdf
88.176 18/9/2019 Έργο παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρίες. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1200 Acrobat Reader File 88.176.pdf
88.175 18/9/2019 Δημιουργία Τερματικού Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Διακεκριμένων Προσώπων/ Γενικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις του Αερολιμένα Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1199 Acrobat Reader File 88.175.pdf
88.181 18/9/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1205 Acrobat Reader File 88.181.pdf
88.191 18/9/2019 Δανεισμός αρχαιοτήτων για την έκθεση «Cyprus: A Dynamic Island», 11.10.2019 – 15.3.2020, Rijkmuseum Van Oudheden National Museum of Antiquities Leiden, Netherlands. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1213 Acrobat Reader File 88.191.pdf
88.178 18/9/2019 Υλοποίηση των υποχρεώσεων της Κύπρου για την κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων στο πλαίσιο της Οδηγίας για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων 91/271/ΕΟΚ. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1202 Acrobat Reader File 88.178.pdf
88.193 18/9/2019 Παραχώρηση με άδεια χρήσης τεμαχίου της Κοινότητας Αγίας Άννας της Επαρχίας Λάρνακας στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Άννας για ανάπλαση και χρήση του ως πάρκο-παιδική χαρά (Τεμ. 356, Αρ/ Εγγραφής 0/5035, Φ/Σχ. 40/43, Τμήμα 0). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1215 Acrobat Reader File 88.193.pdf
88.207 18/9/2019 Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1222 Acrobat Reader File 88.207.pdf
88.171 18/9/2019 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1197 Acrobat Reader File 88.171.pdf
88.187 18/9/2019 Διαπίστευση της κας Αικατερίνης Ξαγοράρη, ως Πρέσβειρας της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1211 Acrobat Reader File 88.187.pdf
88.185 18/9/2019 Ομαδικές αποστολές Λειτουργών του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας που εργάζονται στο Κέντρο Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας για σκοπούς εκπαίδευσης σε εξομοιωτή στο Bretigny της Γαλλίας, την περίοδο από 1η Ιουνίου 2019 μέχρι 31 Μαρτίου 2020, για τις ανάγκες του Έργου Ανασχεδιασμού του Νοτίου Τομέα Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων Λευκωσίας (Nicosia FIR). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1209 Acrobat Reader File 88.185.pdf
88.184 18/9/2019 Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ. α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». β)Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Μείωση των Εθνικών Εκπομπών Ορισμένων Ατμοσφαιρικών Ρύπων) Κανονισμοί του 2019. γ)Το περί Ετησίων Ανωτάτων Ορίων Εκπομπών για το SO2, NOx, ΠΟΕ (VOCs) και NH3, (Καταργητικό) Διάταγμα του 2019. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1208 Acrobat Reader File 88.184.pdf
88.170 18/9/2019 Προϋπολογισμός 2020 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2020 – 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1196 Acrobat Reader File 88.170.pdf
88.179 18/9/2019 Τροποποίηση του πλαισίου που διέπει την αναγνώριση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων στην Κύπρο. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1203 Acrobat Reader File 88.179.pdf
88.214 18/9/2019 Μεταβίβαση του ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/42844, στα όρια του Δήμου Πέγειας επ’ ονόματι της Κυπριακής Δημοκρατίας για Υλοποίηση Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1224 Acrobat Reader File 88.214.pdf
88.177 18/9/2019 Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης (Παροχή Χορηγιών Ήσσονος Σημασίας (De minimis)) για Αναβάθμιση των Επιβατηγών Επαγγελματικών Σκαφών. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1201 Acrobat Reader File 88.177.pdf
88.213 18/9/2019 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με τίτλο: «Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Water Management between the Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment of the Republic of Cyprus and the Ministry of Interior of Hungary». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1223 Acrobat Reader File 88.213.pdf
88.203 18/9/2019 Παροχή κατ’ οίκον εκπαίδευσης στη μαθήτρια του Αθλητικού Λανιτείου Λυκείου, Μαριλένα Μακρή, αθλήτρια ιστιοπλοΐας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1221 Acrobat Reader File 88.203.pdf
88.200 18/9/2019 Οι περί Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Τεχνικού Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1219 Acrobat Reader File 88.200.pdf
88.189 18/9/2019 Σύσταση Ομάδας Ειδικών (Expert Group) με σκοπό την αξιολόγηση της Δομής Διακυβέρνησης της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών για την περίοδο 2018-2028. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1212 Acrobat Reader File 88.189.pdf
88.192 18/9/2019 Παραχώρηση με άδεια χρήσης των παλαιών κτηρίων των Δημοτικών Σχολείων Τσερίου «Ρούσειου» και «Ελένειο» Επαρχίας Λευκωσίας στο Δήμο Τσερίου (Τεμ. 445, Αρ. Εγγραφής 2/418, Φ/Σχ. 30/37W1, Τμήμα 2 και Τεμ. 53, Αρ. Εγγραφής 12/52, Φ/Σχ. 30/37W2, Τμήμα 12). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1214 Acrobat Reader File 88.192.pdf
88.459 6/11/2019 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019. αρ. γνωστ. 1229 Acrobat Reader File 88.459.pdf
88.491 6/11/2019 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ.1232 Acrobat Reader File 88.491.pdf
88.490 6/11/2019 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμάκων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1231 Acrobat Reader File 88.490.pdf
88.488 6/11/2019 Αναπληρωτικός Διορισμός Γενικού Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1230 Acrobat Reader File 88.488.pdf
88.182 18/9/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1206 Acrobat Reader File 88.182.pdf
88.199 18/9/2019 Οι περί Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Κρεοσκόπου, 1ης Τάξης Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1218 Acrobat Reader File 88.199.pdf
88.407 23/10/2019 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1225 Acrobat Reader File 88 407.pdf
88.202 18/9/2019 Συμμετοχή Δημόσιων Λειτουργών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1220 Acrobat Reader File 88.202.pdf
88.458 6/11/2019 Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης – Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1228 Acrobat Reader File 88.458.pdf
88.506 6/11/2019 Έλεγχος προσώπων που πολιτογραφήθηκαν στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1226 Acrobat Reader File 88.506.pdf
88.438 6/11/2019 Σχέδιο για αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και Προστασία της Κύριας Κατοικίας («Σχέδιο Εστία»). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4648, ημερ. 15.11.2019, αρ. γνωστ. 1227 Acrobat Reader File 88.438.pdf
88.304 9/10/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). – Αίτηση των κ.κ. Doreen – Eileen Nahabetian και Lorna-Mona Tiblian κ.α.. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1194 Acrobat Reader File 88.304.pdf
88.305 9/10/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). – Αίτηση της κας Brown Pauline κ.α.. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1195 Acrobat Reader File 88.305.pdf
88.303 9/10/2019 Αίτηση της Εταιρείας Krashias Footwear Industry Ltd (ΛΕΥ/0077-0078/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες/μετατροπές και αλλαγή χρήσης εργοστασίου σε καταστήματα και υπεραγορά, στην Κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1193 Acrobat Reader File 88.303.pdf
88.160 11/9/2019 Τροποποίηση του Σχεδίου για παραχώρηση χορηγίας για αγορά οικοπέδων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1189 Acrobat Reader File 88.160.pdf
88.164 11/9/2019 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (ΕΣΔΙ) 2019-2023. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1191 Acrobat Reader File 88.164.pdf
88.166 11/9/2019 Διεξαγωγή Ανεξάρτητης Διερεύνησης. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1192 Acrobat Reader File 88.166.pdf
88.159 11/9/2019 Παραχώρηση κατά χάριν χορηγίας για πραγματοποίηση εκδήλωσης στη μνήμη του μουσικοσυνθέτη Μάριου Τόκα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1188 Acrobat Reader File 88.159.pdf
88.133 11/9/2019 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) για το 2020 και ΜΔΠ 2020-2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1174 Acrobat Reader File 88.133.pdf
88.132 11/9/2019 Προϋπολογισμός Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2020 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2020-2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1173 Acrobat Reader File 88.132.pdf
88.162 11/9/2019 Απαλλοτρίωση τεμαχίων που χρησιμοποιούνται από την «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ» και εκμίσθωσή τους. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1190 Acrobat Reader File 88.162.pdf
88.137 11/9/2019 Τροποποίηση των Κανονισμών του Ταμείου Προνοίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού με σκοπό τη ρύθμιση της μεταφοράς του Ταμείου Προνοίας του Εργατικού Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού στο Ταμείο Προνοίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1178 Acrobat Reader File 88.137.pdf
88.148 11/9/2019 Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1185 Acrobat Reader File 88.148.pdf
88.144 11/9/2019 Υπογραφή της Σύμβασης Πλαίσιο για την Αξία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την Κοινωνία (Σύμβαση Φάρο). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1182 Acrobat Reader File 88.144.pdf
88.136 11/9/2019 Εγκεκριμένο επενδυτικό πλαίσιο για την επένδυση των ταμειακών διαθεσίμων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που διέπονται από τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Επενδύσεις) Νόμο του 1991 (Ν.100(Ι)/91). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1177 Acrobat Reader File 88.136.pdf
88.157 11/9/2019 Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1186 Acrobat Reader File 88.157.pdf
88.158 11/9/2019 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στο Δήμο Στροβόλου για διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Εθελοντισμού 2021. ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1187 Acrobat Reader File 88.158.pdf
88.147 11/9/2019 Έκτακτη Κρατική Χορηγία προς Οργανώσεις Προστασίας Ζώων που λειτουργούν καταφύγια αδέσποτων ζώων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1184 Acrobat Reader File 88.147.pdf
88.146 11/9/2019 Αναθεώρηση της συνεισφοράς του Κοινοτικού Συμβουλίου Γουρίου στις δαπάνες για εκτέλεση Αναπτυξιακών Έργων στην Κοινότητα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1183 Acrobat Reader File 88.146.pdf
88.141 11/9/2019 Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Δικαιώματα αναφορικά με Ποντοπόρα Εμπορικά Κυπριακά Πλοία) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1180 Acrobat Reader File 88.141.pdf
88.140 11/9/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1179 Acrobat Reader File 88.140.pdf
88.135 11/9/2019 Σύναψη Συμφωνίας Μίσθωσης Υπηρεσιών με δύο Νομικούς Συμβούλους, για τις ανάγκες του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1176 Acrobat Reader File 88.135.pdf
88.143 11/9/2019 Μνημόνιο Συνεργασίας με τίτλο Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus and the Ministry of Foreign Affairs of the LAO People’s Democratic Republic on Cooperation and Bilateral Political Consultations. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1181 Acrobat Reader File 88.143.pdf
88.134 11/9/2019 Αξιοποίηση χώρου Κρατικής Έκθεσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4647, ημερ. 8.11.2019, αρ. γνωστ. 1175 Acrobat Reader File 88.134.pdf
88.391 23/10/2019 Διορισμός νέου Αναπληρωτή Διοικητή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1171 Acrobat Reader File 88 391.pdf
88.393 23/10/2019 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1172 Acrobat Reader File 88 393.pdf
88.097 4/9/2019 Προσχώρηση της Κύπρου στη Συνθήκη της Ανταρκτικής και στις συναφείς Συνθήκες οι οποίες ονομάζονται συνολικά «Σύστημα Συνθηκών Ανταρκτικής». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1160 Acrobat Reader File 88.097.pdf
88.094 4/9/2019 Εκπαίδευση πέντε λειτουργών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για την Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων μέσω της Διαδικασίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης με την Κύπρο να λαμβάνει ρόλο του Κράτους Μέλους Αναφοράς (Reference Member State). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1157 Acrobat Reader File 88.094.pdf
88.123 4/9/2019 Αναδρομική καταβολή εξόδων παραστάσεως στον τ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1167 Acrobat Reader File 88.123.pdf
88.090 4/9/2019 Νομοσχέδια με τίτλους: α)«O περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας της Σχολής Δικαστών Νόμος του 2019». β)«Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1155 Acrobat Reader File 88.090.pdf
88.100 4/9/2019 Οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1162 Acrobat Reader File 88.100.pdf
88.118 4/9/2019 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για την παραχώρηση Άδειας Χρήσης των Περιπτέρων Αρ. 2, 3, 4 και 6 της Πλατείας Τροόδους – Αρ. Διαγωνισμού: ΤΔ 62/2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1166 Acrobat Reader File 88.118.pdf
88.086 4/9/2019 Ο περί της Αποτέφρωσης Ανθρώπινης Σορού Νόμος του 2016 (Ν.53(Ι)/2016). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1151 Acrobat Reader File 88.086.pdf
88.096 4/9/2019 Αύξηση ετήσιας κρατικής χορηγίας Ιδρύματος «Κυπριακή Εθνική Επιτροπή για την UNESCO». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1159 Acrobat Reader File 88.096.pdf
88.092 4/9/2019 Συμμετοχή της Κύπρου στη Διάσκεψη των Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (Plenipotentiary Conference of the International Telecommunications Union, ITU) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), 29.10.2018 – 16.11.2018 (PP 18). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1156 Acrobat Reader File 88.092.pdf
88.106 4/9/2019 Σχέδιο Υπηρεσίας Λογιστικού Λειτουργού στον Κυπριακό Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΜΠ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1165 Acrobat Reader File 88.106.pdf
88.103 4/9/2019 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μοντρεάλ του Καναδά. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1163 Acrobat Reader File 88.103.pdf
88.085 4/9/2019 Λειτουργία και εκπαιδευτικά προγράμματα του Δασικού Κολλεγίου Κύπρου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1150 Acrobat Reader File 88.085.pdf
88.089 4/9/2019 Εναρμονιστικό Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1154 Acrobat Reader File 88.089.pdf
88.084 4/9/2019 Εξαγγελία Προγράμματος Δενδροφυτεύσεων με στόχο την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1149 Acrobat Reader File 88.084.pdf
88.088 4/9/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1153 Acrobat Reader File 88.088.pdf
88.105 4/9/2019 Θέση Αποσπασμένου Εθνικού Εμπειρογνώμονα (SNE) στη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδίασης και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (Military Planning and Conduct Capability - MPCC). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1164 Acrobat Reader File 88.105.pdf
88.082 4/9/2019 Διευθέτηση δανείων Συμβουλίων Κοινωνικής Ευημερίας (ΣΚΕ) που διατηρεί η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1147 Acrobat Reader File 88.082.pdf
88.124 4/9/2019 Οι περί Προσφύγων Νόμοι του 2000 έως 2019 – Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 13Α(1Α) των περί Προσφύγων Νόμων του 2000 έως 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1168 Acrobat Reader File 88.124.pdf
88.099 4/9/2019 α)Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. β)Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1161 Acrobat Reader File 88.099.pdf
88.127 4/9/2019 Δικαιούχοι του Γενικού Συστήματος Υγείας που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διαδικαστικά και τεχνικά προβλήματα στην εγγραφή τους. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1170 Acrobat Reader File 88.127.pdf
88.126 4/9/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Διορισμού Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019» Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1169 Acrobat Reader File 88.126.pdf
88.087 4/9/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1152 Acrobat Reader File 88.087.pdf
88.095 4/9/2019 Εκπαίδευση μελών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας (Λ&ΝΑ) στο Λιμενικό Σώμα στη Χίο, 22 – 28 Σεπτεμβρίου 2019. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1158 Acrobat Reader File 88.095.pdf
88.083 4/9/2019 Πρόγραμμα αντικατάστασης των υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών οδικού φωτισμού στις κοινότητες, με φωτιστικά τύπου LED. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019, αρ. γνωστ. 1148 Acrobat Reader File 88.083.pdf
88.336 15/10/2019 Διορισμός μέλους του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) σε αντικατάσταση μέλους του (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1146 Acrobat Reader File 88.336.pdf
88.044 28/8/2019 Οι περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Γραμματειακού Λειτουργού Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1135 Acrobat Reader File 88.044.pdf
88.027 28/8/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1124 Acrobat Reader File 88.027.pdf
88.068 28/8/2019 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Πρώτου Πίνακα στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1138 Acrobat Reader File 88.068.pdf
88.023 28/8/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1120 Acrobat Reader File 88.023.pdf
88.037 28/8/2019 Παραχώρηση χορηγίας στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού για υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τους στόχους της Παγκόσμιας Ατζέντας για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1129 Acrobat Reader File 88.037.pdf
88.048 28/8/2019 Οι περί Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (Σχέδιο Υπηρεσίας) – Θέση Προϊστάμενου Τομέα – Λειτουργού Α’ (Κλ. Α11(ii)), (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1137 Acrobat Reader File 88.048.pdf
88.025 28/8/2019 Μεταφορά Μαρωνιτών μαθητών σε σχολεία από και προς τα κατεχόμενα Μαρωνίτικα χωριά. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1122 Acrobat Reader File 88.025.pdf
88.021 28/8/2019 Διεξαγωγή στην Κύπρο της 9ης Διάσκεψης Υψηλού επιπέδου της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Ευρώπη». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1118 Acrobat Reader File 88.021.pdf
88.024 28/8/2019 EUP (2018) 9344 - Οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας- Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1121 Acrobat Reader File 88.024.pdf
88.039 28/8/2019 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για ένα μήνα για την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη βελτίωσης του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάτω Πύργου Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/29/2018/Υ(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1131 Acrobat Reader File 88.039.pdf
88.079 28/8/2019 Έγκριση Όρων Εργασίας του Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1144 Acrobat Reader File 88.079.pdf
88.022 28/8/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1119 Acrobat Reader File 88.022.pdf
88.042 28/8/2019 Επέκταση του τόπου Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) «Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς – CY 6000006» και προσθήκη του στον τελικό κατάλογο περιοχών περιβαλλοντικής σημασίας της Κύπρου που προτάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1134 Acrobat Reader File 88.042.pdf
88.075 28/8/2019 Σχέδιο Υπηρεσίας Προσωπικού του Γραφείου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) – Θέση Λειτουργού Διοίκησης (Θέση Πρώτου Διορισμού). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1143 Acrobat Reader File 88.075.pdf
88.072 28/8/2019 Σύνθεση αποστολών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς σκοπούς (Συνέδρια, Διαπραγματεύσεις, Εκπαιδεύσεις και άλλους υπηρεσιακούς λόγους). Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1140 Acrobat Reader File 88.072.pdf
88.034 28/8/2019 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια για καταβολή ΦΠΑ για ανακαίνιση του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «ΑΝΕΜΩΝΗ». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1127 Acrobat Reader File 88.034.pdf
88.038 28/8/2019 Εργοδότηση μέλους της Αστυνομίας στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1130 Acrobat Reader File 88.038.pdf
88.020 28/8/2019 Εισήγηση για Κατάρτιση Σχεδίων Στήριξης για Δράσεις που Συνεισφέρουν στη Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1117 Acrobat Reader File 88.020.pdf
88.073 28/8/2019 Συνέχιση παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε δικαιούχους, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι του Γενικού Συστήματος Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1141 Acrobat Reader File 88.073.pdf
88.045 28/8/2019 Παράταση υπηρεσίας της κας Θεοδοσίας Πανταζή, Διοικητικού Λειτουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες (ΜΑΕΕ). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1136 Acrobat Reader File 88.045.pdf
88.071 28/8/2019 Επιδόματα προσωπικού στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1139 Acrobat Reader File 88.071.pdf
88.018 28/8/2019 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2018. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1116 Acrobat Reader File 88.018.pdf
88.081 28/8/2019 Αγορά κτηρίων της πρώην Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας στην Πάφο, για σκοπούς στέγασης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1145 Acrobat Reader File 88.081.pdf
88.028 28/8/2019 1. Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 2. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βεβαίωση Εγγραφής Υποστατικών, Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας) Προτεινόμενοι Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1125 Acrobat Reader File 88.028.pdf
88.040 28/8/2019 Δωρεάν παραχώρηση μεταλλικών κρεβατιών της Αστυνομίας Κύπρου στο Σώμα Προσκόπων Κύπρου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1132 Acrobat Reader File 88.040.pdf
88.036 28/8/2019 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στον Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1128 Acrobat Reader File 88.036.pdf
88.029 28/8/2019 Διαγραφή οφειλής του νομικού προσώπου ACHILLEAS DOROTHEOU TRADING LTD. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1126 Acrobat Reader File 88.029.pdf
88.026 28/8/2019 Εκπαιδεύσεις τεσσάρων (4) ομάδων προσωπικού του τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) σε Θέματα Υδρογονανθράκων για το 2019 αποστολή 19 ατόμων σε Ελλάδα και τεσσάρων ατόμων σε Γαλλία. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1123 Acrobat Reader File 88.026.pdf
88.074 28/8/2019 Κάλυψη αναγκών δικαιούχων δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που απορρέουν από την περίθαλψή τους από τις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1142 Acrobat Reader File 88.074.pdf
88.041 28/8/2019 Κήρυξη δρόμου σε Κρατικό Δάσος και ενσωμάτωσή του στο Κρατικό Δάσος «Ξυλοφάγου». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4645, ημερ. 25.10.2019, αρ. γνωστ. 1133 Acrobat Reader File 88.041.pdf
88.204 18/9/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4644, ημερ. 18.10.2019, αρ. γνωστ. 1115 Acrobat Reader File 88.204.pdf
88.014 21/8/2019 Αστάθεια εδάφους στην περιοχή «Λίμνες» στην Κοινότητα Πισσουρίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4644, ημερ. 18.10.2019, αρ. γνωστ. 1114 Acrobat Reader File 88.014.pdf
88.013 21/8/2019 Παραχώρηση κατ’ αποκοπήν επιδόματος στους ιατρούς ως κίνητρο για εργοδότηση στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4644, ημερ. 18.10.2019, αρ. γνωστ. 1113 Acrobat Reader File 88.013.pdf
88.002 21/8/2019 Διορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης και Γεωργικής Παραγωγής. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4644, ημερ. 18.10.2019, αρ. γνωστ. 1111 Acrobat Reader File 88.002.pdf
88.011 21/8/2019 Αυτονόμηση Δημόσιων Νοσηλευτηρίων - Τερματισμός της παραχώρησης των υπηρεσιών εργοδοτουμένων αορίστου και ορισμένου χρόνου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4644, ημερ. 18.10.2019, αρ. γνωστ. 1112 Acrobat Reader File 88.011.pdf
87.995 21/8/2019 Δημιουργία Επενδυτικού Ταμείου για την παροχή Χρηματοδότησης Κεφαλαίου (Equity Fund). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4644, ημερ. 18.10.2019, αρ. γνωστ. 1106 Acrobat Reader File 87.995.pdf
87.997 21/8/2019 Προσφορά μαθημάτων εκμάθησης της αραβικής γλώσσας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4644, ημερ. 18.10.2019, αρ. γνωστ. 1108 Acrobat Reader File 87.997.pdf
87.996 21/8/2019 Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα NER300 για Έργα Επίδειξης Καινοτόμων Τεχνολογιών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πλαίσιο Μηχανισμού Στήριξης του Ηλιοθερμικού Έργου «CY EOS Green Energy». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4644, ημερ. 18.10.2019, αρ. γνωστ. 1107 Acrobat Reader File 87.996.pdf
88.000 21/8/2019 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης στις περιοχές του Σχεδίου Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων Λάρνακας (Δήμοι Λάρνακας και Λιβαδιών). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4644, ημερ. 18.10.2019, αρ. γνωστ. 1110 Acrobat Reader File 88.000.pdf
87.999 21/8/2019 Οι περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμοι του 1977 έως 2015. Το περί Διάλυσης και Εκκαθάρισης του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης Διάταγμα του 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4644, ημερ. 18.10.2019, αρ. γνωστ. 1109 Acrobat Reader File 87.999.pdf
87.964 29/7/2019 Αντικατάσταση του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας και επίσημου μέλους στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας για την περίοδο από τις 2.9.2019 μέχρι τη λήξη της θητείας των επίσημων μελών του Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις 24.2.2021. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1096 Acrobat Reader File 87.964.pdf
88.156 11/9/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ.γνωστ. 1104 Acrobat Reader File 88.156.pdf
88.243 2/10/2019 Διορισμός μελών Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1105 Acrobat Reader File 88.243.pdf
87,964 29/7/2019 Αντικατάσταση του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας και επίσημου μέλους στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας για την περίοδο από τις 2.9.2019 μέχρι τη λήξη της θητείας των επίσημων μελών του Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις 24.2.2021. Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 87.964.pdf
87.988 29/7/2019 Επέκταση συνταγογράφησης ειδικών ιδιωτών ιατρών σε συγκεκριμένες κατηγορίες χρόνιων ασθενών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1102 Acrobat Reader File 87.988.pdf
87.989 29/7/2019 Αγορά φαρμακευτικών προϊόντων από τη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών (ΔΑ&Π) ή/και τα Φαρμακεία του ΟΚΥπΥ, και τη διανομή τους στα ιδιωτικά φαρμακεία, στα πλαίσια του ΓεΣΥ για κάλυψη των παρατηρούμενων ελλείψεων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1103 Acrobat Reader File 87.989.pdf
87.961 29/7/2019 Αντικατάσταση μελών του Επιστημονικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1093 Acrobat Reader File 87.961.pdf
87.966 29/7/2019 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών στους Δήμους Λευκωσίας, Αραδίππου, Παραλιμνίου και σε κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου (Κ.Δ.Π. 266/2018), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1098, ε.ε. 4646, ημερ. 1.11.2019 (Διόρθ.). Acrobat Reader File 87.966διορθ.pdf
87.957 29/7/2019 Α. Διαμόρφωση Γραφειακών Χώρων στο Νότιο Μέρος των Ιδιόκτητων Κεντρικών Γραφείων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών όπου σήμερα Αποθηκεύονται Φάκελοι των Υπηρεσιών για τη Στέγαση του Πλεονάζοντος Προσωπικού που θα Προκύψει από τον Τερματισμό της Λειτουργίας των Φαρμακείων του ΟΚΥπΥ. Β. Δημιουργία Λυόμενης Αποθήκης για τη Φύλαξη των Φακέλων στον Ιδιόκτητο Χώρο των Κεντρικών Γραφείων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1090 Acrobat Reader File 87.957.pdf
87.983 29/7/2019 Οι περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Συντάξεις και Φιλοδωρήματα) Κανονισμοί του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας του 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1099 Acrobat Reader File 87.983.pdf
87.956 29/7/2019 Αστάθεια εδάφους στην περιοχή «Λίμνες» στην Κοινότητα Πισσουρίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1089 Acrobat Reader File 87.956.pdf
87.955 29/7/2019 Διοργάνωση στην Κύπρο της Διεθνούς Μουσικής Ολυμπιάδας 2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1088 Acrobat Reader File 87.955.pdf
87.962 29/7/2019 Διορισμός των επισήμων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Αμμοχώστου για την περίοδο 19.8.2019-18.8.2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1094 Acrobat Reader File 87.962.pdf
87.959 29/7/2019 Υποβολή αιτήματος στο Υπουργικό Συμβούλιο για εξαίρεση στους περιορισμούς μετάβασης αποστολών στο εξωτερικό Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1092 Acrobat Reader File 87.959.pdf
87.954 29/7/2019 Διαχείριση των προπληρωμών της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) κατά το έτος 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1087 Acrobat Reader File 87.954.pdf
87.984 29/7/2019 Οι περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Συντάξεις και Φιλοδωρήματα) Κανονισμοί του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού του 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1100 Acrobat Reader File 87.984.pdf
87.965 29/7/2019 Παραχώρηση πρόσθετης χορηγίας για ανακαίνιση των Οικοτροφείων του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1097 Acrobat Reader File 87.965.pdf
87.987 29/7/2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΚΥπΥ για παροχή κινήτρων στους Προσωπικούς Ιατρούς (ΟΚΥπΥ) ενηλίκων και παιδιών στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΓεΣΥ. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1101 Acrobat Reader File 87.987.pdf
87.963 29/7/2019 Διορισμός των επισήμων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού για την περίοδο 2.9.2019-1.9.2023. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1095 Acrobat Reader File 87.963.pdf
87.958 29/7/2019 Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο Λευκωσίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1091 Acrobat Reader File 87.958.pdf
87.870 25/7/2019 Κατοχύρωση εκπαιδευτικών ως υπαλλήλων αορίστου χρόνου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1048 Acrobat Reader File 87.870.pdf
87.869 25/7/2019 Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1047 Acrobat Reader File 87.869.pdf
87.906 25/7/2019 Κατ’ εξαίρεση κάλυψη της συνεισφοράς του Δήμου Λευκάρων από το Κράτος και αποκοπή του αντίστοιχου ποσού από την ετήσια κρατική χορηγία για το έργο Πολυδύναμο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1077 Acrobat Reader File 87.906.pdf
87.902 25/7/2019 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια για κάλυψη της υπέρβασης της δαπάνης ανακαίνισης και συντήρησης του ιστορικού πλοιαρίου «Άγιος Γεώργιος» στη Χλώρακα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1075 Acrobat Reader File 87.902.pdf
87.897 25/7/2019 Διαπίστευση του κ. Ανδρέα Ζήνωνος, ως Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αρμενία, Καζακστάν, Λευκορωσία, Κιργιζία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν, με έδρα τη Μόσχα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1072 Acrobat Reader File 87.897.pdf
87.924 25/7/2019 Αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου – Μη συμμετοχή ex officio μελών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1083 Acrobat Reader File 87.924.pdf
87.887 25/7/2019 Συμμετοχή της Κύπρου στην Τρίτη Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης στη Γενεύη, 24-26 Σεπτεμβρίου 2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1062 Acrobat Reader File 87.887.pdf
87.881 25/7/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1057 Acrobat Reader File 87.881.pdf
87.888 25/7/2019 Ανανέωση Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1063 Acrobat Reader File 87.888.pdf
87.889 25/7/2019 Κατανομή των αποθεμάτων νερού κατά περιοχή και χρήση για το 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1064 Acrobat Reader File 87.889.pdf
87.882 25/7/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που προνοεί για την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης». (Ο περί της Καταπολέμησης μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2019). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1058 Acrobat Reader File 87.882.pdf
87.909 25/7/2019 Επιχορήγηση Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού (Π.Σ.Ε.Π.Ε.Π) – ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1079 Acrobat Reader File 87.909.pdf
87.947 25/7/2019 Επιλογή διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1086 Acrobat Reader File 87.947.pdf
87.920 25/7/2019 Επίσχεση μέρους του τμήματος της προστατευτικής λωρίδας με αρ. τεμ. 413, Τμήμα 5, Φ/Σχ. 30/26Ε1, στην Πάνω Δευτερά που θα εγγραφεί ως δημόσιος δρόμος και τοποθέτηση προστατευτικής λωρίδας στο σύνορο του παρακείμενου κτήματος με αρ. 412, Φ/Σχ. 30/26Ε1, Τμήμα 5, στην Πάνω Δευτερά για να παραμείνει περίκλειστο – Διάταγμα Επίσχεσης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1082 Acrobat Reader File 87.920.pdf
87.873 25/7/2019 Προώθηση της δημιουργίας Ταμείου Προνοίας για το Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1050 Acrobat Reader File 87.873.pdf
87.903 25/7/2019 Κατά χάριν χορηγία για επιστροφή ΦΠΑ για την οικοδόμηση του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1076 Acrobat Reader File 87.903.pdf
87.928 25/7/2019 Αναπλήρωση Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την περίοδο από 17 έως 20 Αυγούστου 2019. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1084 Acrobat Reader File 87.928.pdf
87.900 25/7/2019 Διαγωνισμός Υ.Ο.2018/05/Π για την πρόσληψη ανεξάρτητου συμβούλου για εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό, ανάλυση και αξιολόγηση των εφικτών στρατηγικών επίλογων για τις Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1074 Acrobat Reader File 87.900.pdf
87.875 25/7/2019 Προϋπολογισμός της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου Λτδ (ΕΥΚ) για το 2019. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1051 Acrobat Reader File 87.875.pdf
87.891 25/7/2019 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 – Τροποποίηση Σύστασης των πιο κάτω Επιτροπών: α)Συμβουλευτική Επιτροπή Προσβασιμότητας. β)Συμβουλευτική Επιτροπή Πυροπροστασίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1066 Acrobat Reader File 87.891.pdf
87.907 25/7/2019 Επιθεωρητής/τρια Προϊστάμενος/η της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (Κ.Ε.Α.) Μεγάλης Βρετανίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1078 Acrobat Reader File 87.907.pdf
87.883 25/7/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διευκόλυνσης της Άσκησης των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Εργαζομένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1059 Acrobat Reader File 87.883.pdf
87.894 25/7/2019 Διορισμός νέου Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δομινικανή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1069 Acrobat Reader File 87.894.pdf
87.892 25/7/2019 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1067 Acrobat Reader File 87.892.pdf
87.880 25/7/2019 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Καταργητικός) Νόμος του 2019. β)Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1056 Acrobat Reader File 87.880.pdf
87.879 25/7/2019 Πρόληψη και καταπολέμηση πυρκαγιών – Εξειδικευμένος Εθελοντισμός. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1055 Acrobat Reader File 87.879.pdf
87.919 25/7/2019 Αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για τη δημιουργία δορυφορικού καζίνο στο τεμάχιο με αρ. 259, Τμήμα 3, Φ/Σχ. 51/27W1 στην Επαρχία Πάφου στα διοικητικά όρια του Δήμου Γεροσκήπου (αρ. αίτησης ΠΑΦ/235/2019). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1081 Acrobat Reader File 87.919.pdf
87.930 25/7/2019 Ανέγερση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στη Λεμεσό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1085 Acrobat Reader File 87.930.pdf
87.898 25/7/2019 Ανέλιξη Υπαξιωματικών σε Αξιωματικούς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1073 Acrobat Reader File 87.898.pdf
87.886 25/7/2019 Συμμετοχή της Κύπρου στην Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (WRC – 19) της Διεθνούς ΄Ενωσης Τηλεπικοινωνιών Sharm El Sheikh, 28 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου 2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1061 Acrobat Reader File 87.886.pdf
87.890 25/7/2019 Επιχορήγηση λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ για το 2019 από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1065 Acrobat Reader File 87.890.pdf
87.877 25/7/2019 Επέκταση του θεσμού της Ενισχυτικής/Υποστηρικτικής Διδασκαλίας στην Α’ Τάξη Τεχνικών Σχολών και στην Α’ Τάξη Γυμνασίου και ένταξη του θεσμού στα προγράμματα των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1053 Acrobat Reader File 87.877.pdf
87.912 25/7/2019 Απονομή Στρατιωτικών Μεταλλίων σε μόνιμους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1080 Acrobat Reader File 87.912.pdf
87.895 25/7/2019 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Τορόντο του Καναδά. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1070 Acrobat Reader File 87.895.pdf
87.896 25/7/2019 Διαπίστευση της κας Madhumita Hazarika Bhagat, ως Ύπατης Αρμοστή της Ινδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1071 Acrobat Reader File 87.896.pdf
87.876 25/7/2019 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για το έτος 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1052 Acrobat Reader File 87.876.pdf
87.878 25/7/2019 Νέο Μοντέλο και Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων και Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1054 Acrobat Reader File 87.878.pdf
87.885 25/7/2019 Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) σε υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό για την τριμηνία Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2019. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1060 Acrobat Reader File 87.885.pdf
87.893 25/7/2019 Διαπίστευση του κ. Frode Overland Andersen, ως Πρέσβη της Νορβηγίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1068 Acrobat Reader File 87.893.pdf
87.872 25/7/2019 Χειρισμός των συλλογών τέχνης, νομισμάτων και αρχαιοτήτων που περιήλθαν στην κατοχή της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4643, ημερ. 11.10.2019, αρ. γνωστ. 1049 Acrobat Reader File 87.872.pdf
88.117 4/9/2019 Επανεξέταση της αίτησης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΛΕΜ/0035/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για επέκταση υποσταθμού μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 132KV, στο Δήμο Γερμασόγειας, στην Επαρχία Λεμεσού, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4642, ημερ. 4.10.2019, αρ. γνωστ. 1043 Acrobat Reader File 88.117.pdf
88.115 4/9/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4642, ημερ. 4.10.2019, αρ. γνωστ. 1041 Acrobat Reader File 88.115.pdf
88.116 4/9/2019 Αίτηση της κας Μαρίας Αντωνίου και άλλων (ΛΕΥ/0189/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο και ανέγερση 2ης κατοικίας, στην Κοινότητα Ορούντας, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4642, ημερ. 4.10.2019, αρ. γνωστ. 1042 Acrobat Reader File 88.116.pdf
88.114 4/9/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4642, ημερ. 4.10.2019, αρ. γνωστ. 1040 Acrobat Reader File 88.114.pdf
88.272 2/10/2019 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4642, ημερ. 4.10.2019, αρ. γνωστ. 1046 Acrobat Reader File 88.272.pdf
88.121 4/9/2019 Επανεξέταση της αίτησης των κ.κ. Κώστα και Θανάση Γεωργίου και Ειρήνης Αντωνίου Γεωργίου (ΛΕΥ/0479/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, για ανέγερση αποθήκης προϊόντων τύπου logistics για διαμετακομιστικό εμπόριο, στην Κοινότητα Πέρα Χωρίου Νήσου, στην Επαρχία Λευκωσίας, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4642, ημερ. 4.10.2019, αρ. γνωστ. 1044 Acrobat Reader File 88.121.pdf
88.271 2/10/2019 Διορισμός Διευθυντή του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4642, ημερ. 4.10.2019, αρ. γνωστ. 1045 Acrobat Reader File 88.271.pdf
87.970 29/7/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4641, ημερ. 27.9.2019, αρ. γνωστ. 1036 Acrobat Reader File 87.970.pdf
88.201 18/9/2019 Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4641, ημερ. 27.9.2019, αρ. γνωστ. 1039 Acrobat Reader File 88.201.pdf
88.043 28/8/2019 Επανεξέταση της αίτησης εταιρείας Sea Dream Tourist Entertainment Ltd (ΛΑΡ/0441/2005), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για Θεματικό Πάρκο Πολιτισμού και Παραδόσεων, στην κοινότητα Σκαρίνου, στην επαρχία Λάρνακας, κατόπιν αναπομπής της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4641, ημερ. 27.9.2019, αρ. γνωστ. 1037 Acrobat Reader File 88.043.pdf
88.188 18/9/2019 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4641, ημερ. 27.9.2019, αρ. γνωστ. 1038 Acrobat Reader File 88.188.pdf
87.871 25/7/2019 Υλοποίηση Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για απόκτηση ακινήτων της πρώην ΣΚΤ από τη Δημοκρατία για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Υπουργείων και των Υπηρεσιών τους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1034 Acrobat Reader File 87.871.pdf
88.163 11/9/2019 Διορισμός Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1035 Acrobat Reader File 88.163.pdf
88.122 4/9/2019 Διορισμός Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 1007 Acrobat Reader File 88.122.pdf
88.128 4/9/2019 Αντικατάσταση Προέδρου και μέλους του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 1008 Acrobat Reader File 88.128.pdf
88.101 4/9/2019 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 1005 Acrobat Reader File 88.101.pdf
88.102 4/9/2019 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 1006 Acrobat Reader File 88.102.pdf
87.855 12/7/2019 Αναπληρώσεις μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και Υφυπουργών κατά την απουσία τους στο εξωτερικό. ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1031 Acrobat Reader File 87.855.pdf
87.817 12/7/2019 Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Προεδρικό Μέγαρο ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1009 Acrobat Reader File 87.817.pdf
87.845 12/7/2019 Εγγραφή κοινοτικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Λινούς στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου Λινούς και διάθεση της ιδιοκτησίας για έργο δημόσιας ωφελείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου – Ανέγερση κεραίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1026 Acrobat Reader File 87.845.pdf
87.846 12/7/2019 Εγγραφή κοινοτικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Λινούς στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου Λινούς και διάθεση της ιδιοκτησίας για έργο δημόσιας ωφελείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου – Αδειοδότηση υφιστάμενου γηπέδου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1027 Acrobat Reader File 87.846.pdf
87.821 12/7/2019 Εργοδότηση Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της εφαρμογής των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1013 Acrobat Reader File 87.821.pdf
87.838 12/7/2019 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Μέσα Χωρίου της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1025 Acrobat Reader File 87.838.pdf
87.826 12/7/2019 Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και Εξουσιών του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων στον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας Νόμος του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1018 Acrobat Reader File 87.826.pdf
87.824 12/7/2019 α)Συνομολόγηση Συμφωνίας Έκδοσης Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν. β)Συνομολόγηση Συμφωνίας Μεταφοράς Καταδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1016 Acrobat Reader File 87.824.pdf
87.818 12/7/2019 Δημιουργία Εμπορικών Κέντρων στο Πεκίνο και Τελ Αβίβ και των ακόλουθων θέσεων α)Βοηθού Εμπορικού Κέντρου στο Εμπορικό Κέντρο στο Πεκίνο. β)Βοηθού Εμπορικού Κέντρου στο Εμπορικό Κέντρο Τελ Αβίβ, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1010 Acrobat Reader File 87.818.pdf
87.853 12/7/2019 Έναρξη ισχύος των άρθρων 1 έως 16, 37 και 39 του περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμου του 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1030 Acrobat Reader File 87.853.pdf
87.835 12/7/2019 Παράταση Ισχύος Προσφοράς με θέμα: «Survey of the benthic biodiversity of Eratosthenes Seamountain in the EEZ of the Republic of Cyprus» (Αρ. Προσφοράς: 27/2016). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1023 Acrobat Reader File 87.835.pdf
87.831 12/7/2019 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». β)Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Άδειες και Πιστοποιητικά Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2019. γ)Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1020 Acrobat Reader File 87.831.pdf
87.850 12/7/2019 Εγκαθίδρυση Διπλωματικών Σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1028 Acrobat Reader File 87.850.pdf
87.819 12/7/2019 Προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) Λευκωσίας 3 και νέα έργα ΚΕΠ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1011 Acrobat Reader File 87.819.pdf
87.832 12/7/2019 Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Αιτήσεις και Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1021 Acrobat Reader File 87.832.pdf
87.837 12/7/2019 Αίτημα για ακύρωση εγκριθείσας επιστροφής πλεονάζουσας ιδιοκτησίας (τεμάχιο με αρ. 146, Φ/Σχ. 59/010603), που απαλλοτριώθηκε για την κατασκευή οδού προσπέλασης για το νέο Λιμάνι Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1024 Acrobat Reader File 87.837.pdf
87.862 12/7/2019 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1033 Acrobat Reader File 87.862.pdf
87.833 12/7/2019 Διαπίστευση του κ. Eduardo Martinetti Macedo, ως Πρέσβη του Περού στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1022 Acrobat Reader File 87.833.pdf
87.825 12/7/2019 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος του 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1017 Acrobat Reader File 87.825.pdf
87.822 12/7/2019 Διαφοροποίηση της Απόφασης με αρ. 51.898 για ενίσχυση Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων του εξωτερικού που ασχολούνται με Ελληνικά και Κυπριακά θέματα – Δημιουργία Εδρών Πολιτισμού-Νέο Σχέδιο Επιχορήγησης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1014 Acrobat Reader File 87.822.pdf
87.858 12/7/2019 Νέες Συμβάσεις Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών Τακτικών Γραμμών με Λεωφορεία για την περίοδο 2020-2030. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1032 Acrobat Reader File 87.858.pdf
87.820 12/7/2019 Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στη Λεμεσό για πρόσωπα που αναζητούν στέγη. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1012 Acrobat Reader File 87.820.pdf
87.823 12/7/2019 Αξιοποίηση του ιδιόκτητου κτηρίου της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, στην οδό Ηροδότου 16, Κολωνάκι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1015 Acrobat Reader File 87.823.pdf
87.851 12/7/2019 Έγκριση νέας δομής θέσεων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1029 Acrobat Reader File 87.851.pdf
87.829 12/7/2019 Καθιέρωση του Διαγωνισμού Στατιστικής ως Ετήσιου Θεσμού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4640, ημερ. 20.9.2019, αρ. γνωστ. 1019 Acrobat Reader File 87.829.pdf
87.803 3/7/2019 Προσθήκη της περιοχής «ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΚΑΜΑ-CY4000010» στον τελικό κατάλογο περιοχών περιβαλλοντικής σημασίας της Κύπρου που προτάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 999 Acrobat Reader File 87.803.pdf
87.782 3/7/2019 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια για καταβολή ΦΠΑ για αγορά νεογνολογικού και παιδιατρικού ασθενοφόρου οχήματος από το Σύνδεσμο «Μωρά Θαύματα» για τη δωρεά στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Υπουργείου Υγείας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 993 Acrobat Reader File 87.782.pdf
87.771 3/7/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Αντιμετώπισης του Αδικαιολογήτου Γεωγραφικού Αποκλεισμού και Άλλων Μορφών Διακριτικής Μεταχείρισης με Βάση την Ιθαγένεια, τον Τόπο Διαμονής ή τον Τόπο Εγκατάστασης των Πελατών Εντός της Εσωτερικής Αγοράς Νόμος του 2019». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 986 Acrobat Reader File 87.771.pdf
87.808 3/7/2019 Συνάντηση Αναθεώρησης Πρότασης Ολοκληρωμένου Έργου Προγράμματος για το Περιβάλλον και της Δράσης για το Κλίμα LIFE, Ιούλιος 2019. Αποστολή 4 Λειτουργών και 1 Εμπειρογνώμονα στις Βρυξέλλες, 10-12 Ιουλίου 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 1002 Acrobat Reader File 87.808.pdf
87.796 3/7/2019 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας για το τεμάχιο με αρ. 570, (πρώην τεμ. 550, παλαιό τεμ.43) Φ/Σχ. 53/09 στην Κοινότητα Πάχνας, που απαλλοτριώθηκε για τον παρακαμπτήριο δρόμο Πάχνας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 995 Acrobat Reader File 87.796.pdf
87.809 3/7/2019 Αναθεωρημένα Κριτήρια που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τα Στεγαστικά Σχέδια που απευθύνονται στους εκτοπισθέντες και παθόντες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 1003 Acrobat Reader File 87.809.pdf
87.798 3/7/2019 Έγκριση Δημοσίευσης Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης και Διατάγματος Επίταξης για την κατασκευή Φράγματος Αποθήκευσης Ανακυκλωμένου Νερού Χωρητικότητας 4.300.000m3 στην Ευρύτερη Περιοχή Λάρνακας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 996 Acrobat Reader File 87.798.pdf
87.806 3/7/2019 Ανάπλαση του παλαιού ΓΣΠ στη Λευκωσία. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 1000 Acrobat Reader File 87.806.pdf
87.795 3/7/2019 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης σε περιοχές του Δήμου Δερύνειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 994 Acrobat Reader File 87.795.pdf
87.772 3/7/2019 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Μεσάνων της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 987 Acrobat Reader File 87.772.pdf
87.802 3/7/2019 Προσθήκη της περιοχής «ΔΑΣΟΣ ΠΑΦΟΥ-CY2000016» στον τελικό κατάλογο περιοχών περιβαλλοντικής σημασίας της Κύπρου που προτάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 998 Acrobat Reader File 87.802.pdf
87.773 3/7/2019 Αίτημα για τροποποίηση της άδειας χρήσης του τεμαχίου 444 Φ./Σχ. 18/35 του χωριού Μοσφιλίου της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 988 Acrobat Reader File 87.773.pdf
87.801 3/7/2019 Εφαρμογή συστήματος αναμονής και κλήσεων στο Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 997 Acrobat Reader File 87.801.pdf
87.774 3/7/2019 Τοποθέτηση μαρμάρινων πλακών με τα ονόματα των Πολιτικών Καταδίκων ΕΟΚΑ 1955-1959 στο χώρο πίσω από τα Φυλακισμένα Μνήματα στις Κεντρικές Φυλακές. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 989 Acrobat Reader File 87.774.pdf
87.778 3/7/2019 Διορισμός νέας Επίτιμης Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Μπογκοτά, Κολομβία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 991 Acrobat Reader File 87.778.pdf
87.780 3/7/2019 Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βάσει του Κανονισμού 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (de minimis) για το 2019. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 992 Acrobat Reader File 87.780.pdf
87.775 3/7/2019 Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 990 Acrobat Reader File 87.775.pdf
87.807 3/7/2019 Εκτέλεση συνταγών, προσωπικών και ειδικών ιατρών του ιδιωτικού τομέα, συμβεβλημένων με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), για δικαιούχους ασθενείς δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, από τα κρατικά φαρμακεία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 1001 Acrobat Reader File 87.807.pdf
87.811 3/7/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) (Καταργητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4639, ημερ. 13.9.2019, αρ. γνωστ. 1004 Acrobat Reader File 87.811.pdf
87.874 25/7/2019 Διεύρυνση των δικαιούχων κρατικής χορηγίας για την επί του πλοίου πρακτική εκπαίδευση. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019, αρ.γνωστ. 980 Acrobat Reader File 87.874.pdf
88.019 28/8/2019 Μετονομασία της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019, αρ. γνωστ. 981 Acrobat Reader File 88.019.pdf
88.069 28/8/2019 Διορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019, αρ. γνωστ. 983 Acrobat Reader File 88.069.pdf
88.078 28/8/2019 Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στην Κυπριακή Δημοκρατία Νόμος του 2019-Αντικατάσταση Μέλους Συμβουλίου Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019, αρ. γνωστ. 985 Acrobat Reader File 88.078.pdf
88.047 28/8/2019 Διορισμός νέου μέλους στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019, αρ. γνωστ, 982 Acrobat Reader File 88.047.pdf
88.070 28/8/2019 Διορισμός Οδοντιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019, αρ, γνωστ. 984 Acrobat Reader File 88.070.pdf
87.738 26/6/2019 Σχέδιο επιδόματος που προστίθεται στη θεσμοθέτηση σύνταξη των προσώπων με πρόσθετη διάρκεια θητείας / εφεδρείας στην Εθνική Φρουρά κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974 και των αιχμαλώτων, ομήρων και παθόντων πολέμου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019. αρ. γνωστ. 967 Acrobat Reader File 87.738.pdf
87.735 26/6/2019 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στο Δημόσιο Τομέα και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019. αρ. γνωστ. 965 Acrobat Reader File 87.735.pdf
87.736 26/6/2019 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του 2013 – 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019. αρ. γνωστ. 966 Acrobat Reader File 87.736.pdf
87.755 26/6/2019 Παράταση ισχύος προσφορών του διαγωνισμού με θέμα: «Προσφορά για την προμήθεια Αναλωσίμων για τη Μέτρηση Αιμοσφαιρίνης στους Αιμοδότες κατά τη διαδικασία της Αιμοδοσίας με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019. αρ. γνωστ. 973 Acrobat Reader File 87.755.pdf
87.746 26/6/2019 Κώδικας Συμπεριφοράς Μελών και Υπαλλήλων της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019. αρ. γνωστ. 970 Acrobat Reader File 87.746.pdf
87.744 26/6/2019 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια για καταβολή ΦΠΑ για αγορά μεταχειρισμένου μικρού λεωφορείου για το Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Έγκωμης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019. αρ. γνωστ. 969 Acrobat Reader File 87.744.pdf
87.754 26/6/2019 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας για το τεμάχιο με αρ. 1303, Φ/Σχ. 38/53 στο Παλαιχώρι Ορεινής που απαλλοτριώθηκε για το δρόμο Λευκωσίας – Παλαιχωρίου – Αγρού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019. αρ. γνωστ. 972 Acrobat Reader File 87.754.pdf
87.739 26/6/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019. αρ. γνωστ. 968 Acrobat Reader File 87.739.pdf
87.763 26/6/2019 Πολεοδομικά κίνητρα για την δημιουργία/ επέκταση/ αναβάθμιση νοσηλευτηρίων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019. αρ. γνωστ. 976 Acrobat Reader File 87.763.pdf
87.756 26/6/2019 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019. αρ. γνωστ. 974 Acrobat Reader File 87.756.pdf
87.764 26/6/2019 Οι περί Προσφύγων Νόμοι του 2000 έως 2018 α)Έκδοση γνωστοποιήσεων του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του περί προσφύγων νόμου, αναφορικά με τον τερματισμό της ασκήσεις προσφυγών ενώπιον την αναθεωρητικής αρχής προσφύγων. β)Ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων, για 2 χρόνια. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019. αρ. γνωστ. 977 Acrobat Reader File 87.764.pdf
87.758 26/6/2019 Αύξηση Αντιμισθίας Μελών Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ) για τις Δημόσιες Ακροάσεις. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019. αρ. γνωστ. 975 Acrobat Reader File 87.758.pdf
87.768 26/6/2019 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης 293 θέσεων Πρώτου Διορισμού στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019. αρ. γνωστ. 979 Acrobat Reader File 87.768.pdf
87.753 26/6/2019 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας για το τεμάχιο με αρ. 586, (πρώην τεμ. 523, παλαιό τεμ. 34) και τεμάχιο 567 (παλαιό τεμ. 44) του Φ/Σχ. 53/09 στην Κοινότητα Πάχνας, που απαλλοτριώθηκε για το δρόμο Αυδήμου – Πραστειό Αυδήμου – Πάχνας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019. αρ. γνωστ. 971 Acrobat Reader File 87.753.pdf
87.734 26/6/2019 Μίσθωση υπηρεσιών τριών Νομικών Συμβούλων για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019. αρ. γνωστ. 964 Acrobat Reader File 87.734.pdf
87.767 26/6/2019 Παγκύπριο Σχέδιο Σήμανσης και Εγγραφής Σκύλων – Αγορά Μικροπλακετών Σήμανσης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019. αρ. γνωστ. 978 Acrobat Reader File 87.767.pdf
87.611 5/6/2019 Πλάνο Δράσης Υφυπουργείου Τουρισμού για υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 890 Acrobat Reader File 87.611.pdf
87.628 5/6/2019 Παράταση της Περιόδου Ισχύος των Προσφορών για τη Βελτίωση του δρόμου που συνδέει το Κέντρο με την Τουριστική Περιοχή Γεροσκήπου Διαγωνισμός Αρ. PS/C/778. Ημερ. Υποβολής Προσφορών: 09/12/2016 Hμερ. Λήξεως Ισχύος Προσφορών: 09/06/2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 904 Acrobat Reader File 87.628.pdf
87.663 5/6/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Άμυνας ε.ε.4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 921 Acrobat Reader File 87.663.pdf
87.659 5/6/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ποινικών Κυρώσεων για την Κατάχρηση της Αγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 918 Acrobat Reader File 87.659.pdf
87.612 5/6/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2019». Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 891 Acrobat Reader File 87.612.pdf
87.610 5/6/2019 Δομή Υφυπουργείου Τουρισμού. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 889 Acrobat Reader File 87.610.pdf
87.627 5/6/2019 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Κορφής της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 903 Acrobat Reader File 87.627.pdf
87.651 5/6/2019 Δικαιούχοι του Γενικού Συστήματος Υγείας που αντιμετωπίζουν διαδικαστικά και τεχνικά προβλήματα στην εγγραφή τους. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 911 Acrobat Reader File 87.651.pdf
87.613 5/6/2019 Ο περί Εγγραφής Προσοντούχων Διευθυντών και Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημόνων Νόμος του 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 892 Acrobat Reader File 87.613.pdf
87.662 5/6/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Άμυνας ε.ε.4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 920 Acrobat Reader File 87.662.pdf
87.625 5/6/2019 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς τη Μαρωνιτική Κοινότητα για το έτος 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 901 Acrobat Reader File 87.625.pdf
87.621 5/6/2019 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 899 Acrobat Reader File 87.621.pdf
87.645 5/6/2019 Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας κενής θέσης Διευθυντή Ελέγχου (Κλ. Α15(i)), στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 905 Acrobat Reader File 87.645.pdf
87.653 5/6/2019 Εισαγωγή Νέων Ειδικοτήτων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο Ομόδους και Μετονομασία του σε «Σχολή Ομόδους - Γυμνάσιο, Λύκειο, Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 912 Acrobat Reader File 87.653.pdf
87.658 5/6/2019 Οι περί Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών) (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Εφόρου Ασφαλίσεων - Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 917 Acrobat Reader File 87.658.pdf
87.620 5/6/2019 Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συντηρούμενα Τέκνα Δικαιούχου Ηλικίας άνω των 21 Ετών και Απόδειξη Συνήθους Διαμονής) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 898 Acrobat Reader File 87.620.pdf
87.654 5/6/2019 Δημιουργία νέων ειδικοτήτων της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 913 Acrobat Reader File 87.654.pdf
87.657 5/6/2019 Οι περί Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Επόπτη ΑΔΕΕλΕπ, Λειτουργού ΑΔΕΕλΕπ και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 916 Acrobat Reader File 87.657.pdf
87.655 5/6/2019 Παράταση του δικαιώματος υποβολής αίτησης για παραχώρηση φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 914 Acrobat Reader File 87.655.pdf
87.615 5/6/2019 Επιχορήγηση του Διεθνούς Ράλι Κύπρος. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 894 Acrobat Reader File 87.615.pdf
87.624 5/6/2019 Διορισμός των Οπλιτών του Στρατού της Δημοκρατίας, που αναμένεται να αποφοιτήσουν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ) της Ελλάδας το έτος 2019, ως Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, με το βαθμό Ανθυπολοχαγού και Λοχία, αντίστοιχα. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 900 Acrobat Reader File 87.624.pdf
87.626 5/6/2019 Συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων και λειτουργία δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών/τριών κάτω των 15 και 10 αντίστοιχα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 902 Acrobat Reader File 87.626.pdf
87.646 5/6/2019 Κήρυξη Ζώνης Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων Ναυάγιο Μαζωτού, Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 907 Acrobat Reader File 87.646.pdf
87.660 5/6/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε.4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 919 Acrobat Reader File 87.660.pdf
87.614 5/6/2019 Ο περί Βιοϊατρικών και Εξειδικευμένων Βιοϊατρικών Εργαστηρίων (Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 893 Acrobat Reader File 87.614.pdf
87.608 5/6/2019 Στρατηγική για τη Διαχείριση των Υδάτων και Αντιμετώπιση της Ανομβρίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 887 Acrobat Reader File 87.608.pdf
87.649 5/6/2019 Διορισμός Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και Διαχειριστή Εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και Άσκηση Δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για Εφαρμογή Παρεκκλίσεων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 909 Acrobat Reader File 87.649.pdf
87.617 5/6/2019 Υπογραφή από την Κυπριακή Δημοκρατία της Συμφωνίας Προστασίας των Επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 895 Acrobat Reader File 87.617.pdf
87.692 18/6/2019 Απαλλοτρίωση μέρους του τεμαχίου 283 Φ58/Σχ.240302. Τμήμα 5, ιδιοκτησίας της Αρχής Λιμένων Κύπρου, που βρίσκεται στην ενορία Ζακάκι, στο Δήμο Λεμεσού, για κατασκευή δημόσιου δρόμου για τις ανάγκες ομαλής κυκλοφοριακής λειτουργίας του καζίνο-θερέτρου στο Ζακάκι. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 941 Acrobat Reader File 87.692.pdf
87.728 18/6/2019 Καταβολή οικονομικής βοήθειας για τη διοργάνωση του Κυπρορωσσικού Φεστιβάλ. ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 958 Acrobat Reader File 87.728.pdf
87.675 18/6/2019 Κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίου για μεταφορά του Ανακυκλωμένου Νερού από τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Κάτω Πολεμιδιών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 927 Acrobat Reader File 87.675.pdf
87.722 18/6/2019 Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 2019 (Αρ. 1). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 954 Acrobat Reader File 87.722.pdf
87.677 18/6/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 929 Acrobat Reader File 87.677.pdf
87.707 18/6/2019 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών στους Δήμους Λευκωσίας, Λάρνακας και Αθηένου και σε κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου (Κ.Δ.Π. 89/2018), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 942 Acrobat Reader File 87.707.pdf
87.725 18/6/2019 Οι περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 956 Acrobat Reader File 87.725.pdf
87.674 18/6/2019 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 926 Acrobat Reader File 87.674.pdf
87.719 18/6/2019 Αναθεώρηση Σχεδίου Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) / Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Επιχειρησιακού Διευθυντή Κανονισμοί του 2019». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 951 Acrobat Reader File 87.719.pdf
87.688 18/6/2019 Παράταση ισχύος των προσφορών για το έργο «Design, Build and Operate of the Achna Sewage Treatment Plant and Associated Works» Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΥ 10/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 938 Acrobat Reader File 87.688.pdf
87.684 18/6/2019 Διαπίστευση του κ. Matjaž Longar, ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 934 Acrobat Reader File 87.684.pdf
87.685 18/6/2019 Ανανέωση απόσπασης μέλους της Αστυνομίας στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUMM στη Γεωργία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 935 Acrobat Reader File 87.685.pdf
87.729 18/6/2019 Αναπληρωτικός διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Οικονομικών και στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 959 Acrobat Reader File 87.729.pdf
87.689 18/6/2019 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για έξι (6) μήνες για την Προμήθεια α) θερμοπλαστικής μπογιάς και β) υαλοψηφίδας (Glass Beads) – Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/32/2018/Π(Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 939 Acrobat Reader File 87.689.pdf
87.683 18/6/2019 Διορισμός του κ. Χριστόδουλου Δαμιανού νέου Επίτιμου Προξένου της Ουκρανίας στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 933 Acrobat Reader File 87.683.pdf
87.717 18/6/2019 Συμμετοχή εκπροσώπου της Κυβέρνησης στις εκδηλώσεις για καταδίκη των μαύρων επετείων στην Αυστραλία. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 950 Acrobat Reader File 87.717.pdf
87.730 22/6/2019 Θάνατος του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια. ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 960 Acrobat Reader File 87.730.pdf
87.671 18/6/2019 Συνέχιση Συνεισφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πολυεθνικό Συγκρότημα Μάχης HELBROC, με Κράτος Πλαίσιο την Ελλάδα. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 923 Acrobat Reader File 87.671.pdf
87.676 18/6/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 928 Acrobat Reader File 87.676.pdf
87.709 18/6/2019 Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 944 Acrobat Reader File 87.709.pdf
87.682 18/6/2019 Τροποποίηση των Κανονισμών του Κυπριακού Βραβείου Ναυτιλίας. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 932 Acrobat Reader File 87.682.pdf
87.721 18/6/2019 Σύσταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τη Συμφωνία που επετεύχθη στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για τα εργασιακά θέματα που παρέπεμψε η Υπουργική Επιτροπή. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 953 Acrobat Reader File 87.721.pdf
87.713 18/6/2019 Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση με αρ. 86.879 και ημερ. 13.2.2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 947 Acrobat Reader File 87.713.pdf
87.679 18/6/2019 Συμμετοχή Εθνικής Φρουράς σε Στρατιωτικούς Αγώνες στο Εξωτερικό. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 930 Acrobat Reader File 87.679.pdf
87.712 18/6/2019 Εγγραφές εξ Ελλάδος Αξιωματικών Ιατρών σε Επαγγελματικά Μητρώα και Έκδοση Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 946 Acrobat Reader File 87.712.pdf
87.720 18/6/2019 Ανάγκες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε εκπαιδευτικό προσωπικό για τη σχολική χρονιά 2019-2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 952 Acrobat Reader File 87.720.pdf
87.708 18/6/2019 Αίτηση για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας για ανέγερση κατοικίας ΛΕΥ/0768/2015 – Κάτω Δευτερά – Διάταγμα Επίσχεσης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 943 Acrobat Reader File 87.708.pdf
87.724 18/6/2019 Σχέδιο Επιχορήγησης Ακουστικών Βαρηκοΐας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 955 Acrobat Reader File 87.724.pdf
87.673 18/6/2019 Διοργάνωση της Συνάντησης Ομολόγων (Homologues Group Meeting) στην Κύπρο – Οκτώβριος 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 925 Acrobat Reader File 87.673.pdf
87.690 18/6/2019 Έγκριση για οικονομική συνεισφορά από το Τμήμα Αρχαιοτήτων προς τη Γραμματεία της Σύμβασης της Χάγης και των δύο πρωτοκόλλων της και το ταμείο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 940 Acrobat Reader File 87.690.pdf
87.672 18/6/2019 Εθνική Στρατηγική για το Blockchain. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 924 Acrobat Reader File 87.672.pdf
87.687 18/6/2019 Σχέδια Υπηρεσίας Προσωπικού του Γραφείου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 937 Acrobat Reader File 87.687.pdf
87.681 18/6/2019 Υπογραφή Συμφωνίας για οικονομική και τεχνική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 931 Acrobat Reader File 87.681.pdf
87.710 18/6/2019 Υποβολή Έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 εδάφιο (2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου όπως το άρθρο τούτο, τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 74/88. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 945 Acrobat Reader File 87.710.pdf
87.714 18/6/2019 Συμφωνία ανταλλαγής τεμαχίου με αρ. 481 στην Ενορία Σωτήρος στο Δήμο Λάρνακας, που είναι εγγεγραμμένο στο όνομα «Ορφανοτροφείο και Τεχνική Σχολή, Δημητράκης Γ. Διανέλλος εκ Λάρνακος». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 948 Acrobat Reader File 87.714.pdf
87.716 5/6/2019 Εκδηλώσεις για τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής του 1974. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 949 Acrobat Reader File 87.716.pdf
87.686 18/6/2019 Καθορισμός των θέσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας οι οποίες συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 936 Acrobat Reader File 87.686.pdf
87.726 18/6/2019 Ειδικό Σχέδιο Περιοχής Στροβιλιών Δήμου Δερύνειας – Επιδιόρθωση Υφιστάμενων Κατοικιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 957 Acrobat Reader File 87.726.pdf
87.664 5/6/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Άμυνας ε.ε.4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 922 Acrobat Reader File 87.664.pdf
87.629 5/6/2019 Παράταση ισχύος της Προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων σε κυτταρομετρητή ροής με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Κυττάρων του Γ.Ν. Λευκωσίας. Αρ. Προσφοράς: Σ.Υ. 65/18. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 905 Acrobat Reader File 87.629.pdf
87.656 5/6/2019 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον Εκσυγχρονισμό και την Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 915 Acrobat Reader File 87.656.pdf
87.618 5/6/2019 Διοργάνωση στην Κύπρο της Βαλκανικής Ολυμπιάδας Πληροφορικής (jBOI) για μαθητές Γυμνασίου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 896 Acrobat Reader File 87.618.pdf
87.609 5/6/2019 Δημιουργία Κυπριακού Μουσείου (Παγκόσμιας) Φυσικής Ιστορίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 888 Acrobat Reader File 87.609.pdf
87.647 5/6/2019 Διορισμός μέλους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 908 Acrobat Reader File 87.647.pdf
87.619 5/6/2019 Οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 897 Acrobat Reader File 87.619.pdf
87.650 5/6/2019 Δανεισμός αρχαιοτήτων σε έκθεση της Πινακοθήκης Λεβέντη, στο Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου, με τίτλο «Genius Loci – Ιωάννης Κισσονέργης και Βρεττανοί τοπιογράφοι». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 910 Acrobat Reader File 87.650.pdf
87.901 25/7/2019 Τροποποιήσεις κριτηρίων εξέτασης αιτήσεων του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 961 Acrobat Reader File 87.901.pdf
88.012 21/8/2019 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 962 Acrobat Reader File 88.012.pdf
87.718 18/6/2019 Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4627, ημερ. 21.6.2019, αρ. γνωστ. 638 Acrobat Reader File 87.718.pdf
87.967 29/7/2019 Αίτηση του κ. Σάββα Δημητρίου (ΛΕΥ/1604/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για κατεδάφιση υφιστάμενων και ανέγερση νέων υποστατικών κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβατοτροφίας, στην Κοινότητα Καπέδων, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4636, ημερ. 23.8.2019, αρ. γνωστ. 883 Acrobat Reader File 87.967.pdf
87.969 29/7/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4636, ημερ. 23.8.2019, αρ. γνωστ. 885 Acrobat Reader File 87.969.pdf
87.968 29/7/2019 Αίτηση των Χρύσως Στεφάνου Κωνσταντινίδου, Μάρως Θεοδοσιάδου, Γιάννη Καραολή και Μαρίνου, Παναγιώτη, Χαρίλαου και Κυριάκου Δανιήλ (ΠΑΦ/0496/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή (2η μονάδα εντός του ιδίου τεμαχίου), στο Δήμο Πέγειας, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4636, ημερ. 23.8.2019, αρ. γνωστ. 884 Acrobat Reader File 87.968.pdf
87.971 29/7/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4636, ημερ. 23.8.2019, αρ. γνωστ. 886 Acrobat Reader File 87.971.pdf
87.926 25/7/2019 Αξιολόγηση αιτήσεων για παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας σε μη Κύπριους/Κύπριες στη βάση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος από αιτούντες/ αιτούσες υψηλού ρίσκου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4637, ημερ. 30.8.2019, αρ. γνωστ. 963 Acrobat Reader File 87.926.pdf
87.917 25/7/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4636, ημερ. 23.8.2019, αρ. γνωστ. 879 Acrobat Reader File 87.917.pdf
87.918 25/7/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4636, ημερ. 23.8.2019, αρ. γνωστ. 880 Acrobat Reader File 87.918.pdf
87.927 25/7/2019 Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4636, ημερ. 23.8.2019, αρ. γνωστ. 881 Acrobat Reader File 87.927.pdf
87.921 25/7/2019 Διορισμός Προέδρου και μελών Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 878, ε.ε. 4638, ημερ. 6.9.2019 (διόρθωση) Acrobat Reader File 87.921.pdf
87.844 12/7/2019 Αίτηση της Εταιρείας Canba Properties LTD (ΛEY/0895/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για εκπτωτικό χωριό και ψυχαγωγικό πάρκο, στην Κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 877 Acrobat Reader File 87 844.pdf
87.960 29/7/2019 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4633, ημερ. 30.7.2019, αρ. γνωστ. 813 Acrobat Reader File 87.960.pdf
87.923 25/7/2019 Διορισμός Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 841 Acrobat Reader File 87.923.pdf
87.985 29/7/2019 Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης – Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 842 Acrobat Reader File 87.985.pdf
87.797 3/7/2019 Αίτηση των κ.κ. Παναγιώτη και Αναστάση Αναστασίου (ΛΕΥ/0425/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, για ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων, στην Κοινότητα Λυμπιών, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 839 Acrobat Reader File 87 797.pdf
87.922 25/7/2019 Διορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 840 Acrobat Reader File 87.922.pdf
87.599 30/5/2019 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019». β)Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019». γ)Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 873 Acrobat Reader File 87.599.pdf
87.556 30/5/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 846 Acrobat Reader File 87.556.pdf
87.563 30/5/2019 Οικονομικές καταστάσεις Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Π.Ε.Π) για τα έτη 2017 και 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 852 Acrobat Reader File 87.563.pdf
87.560 30/5/2019 Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 850 Acrobat Reader File 87.560.pdf
87.582 30/5/2019 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας στην ενορία Αγίου Γεωργίου του Δήμου Λεμεσού για τους σκοπούς του ΚΒ΄ Νηπιαγωγείου Λεμεσού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 860 Acrobat Reader File 87.582.pdf
87.553 30/5/2019 Γραπτές εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 844 Acrobat Reader File 87.553.pdf
87.567 30/5/2019 Διαπίστευση της κας Isabelle DUMONT, ως Πρέσβειρας της Γαλλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 856 Acrobat Reader File 87.567.pdf
87.600 30/5/2019 Εξομοίωση του ωραρίου εργασίας της Αστυνομίας με το ωράριο εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 874 Acrobat Reader File 87.600.pdf
87.596 30/5/2019 Παράταση Ισχύος της Προσφοράς για την προμήθεια επιδεσμικών υλικών για τις ανάγκες των Κρατικών Νοσηλευτηρίων Αρ. Προσφοράς: Σ.Υ. 31/18. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 870 Acrobat Reader File 87.596.pdf
87.583 30/5/2019 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Αγρού Φ/Σχ. 38/57, τεμ. 992/1 (νέα τεμ. 4753, 4754). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 861 Acrobat Reader File 87.583.pdf
87.603 30/5/2019 Τιμητικό Επίδομα Πολύτεκνης Μάνας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 875 Acrobat Reader File 87.603.pdf
87.595 30/5/2019 Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 869 Acrobat Reader File 87.595.pdf
87.584 30/5/2019 Διάλυση του Αρδευτικού Τμήματος «Ερήμη - Κολόσσι». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 862 Acrobat Reader File 87.584.pdf
87.598 30/5/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 872 Acrobat Reader File 87.598.pdf
87.559 30/5/2019 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 849 Acrobat Reader File 87.559.pdf
87.564 30/5/2019 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής του Οργανισμού Περιεκτικής Συνθήκης για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO) και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 853 Acrobat Reader File 87.564.pdf
87.554 30/5/2019 Στήριξη της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 845 Acrobat Reader File 87.554.pdf
87.552 30/5/2019 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού καθώς και πρώτου διορισμού και εργατικού προσωπικού στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 843 Acrobat Reader File 87.552.pdf
87.591 30/5/2019 Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de-minimis) για κάλυψη του κόστους δικαιωμάτων ελλιμενισμού επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών πολυδύναμης αλιείας και αλιείας με τράτα, στο λιμάνι Λάρνακας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 865 Acrobat Reader File 87.591.pdf
87.558 30/5/2019 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 848 Acrobat Reader File 87.558.pdf
87.565 30/5/2019 Διαπίστευση του κ. Luis Ricardo Nario Fagundez, ως Πρέσβη της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Βηρυτό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 854 Acrobat Reader File 87.565.pdf
87.566 30/5/2019 Διαπίστευση του κ. Eduardo Augusto Ibiapina De Seixas, ως Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 855 Acrobat Reader File 87.566.pdf
87.581 30/5/2019 Νέα κριτήρια παραχώρησης κυβερνητικών οικιών και οικοπέδων στο Στατό – Άγιο Φώτιο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 859 Acrobat Reader File 87.581.pdf
87.590 30/5/2019 Παράταση τελευταίας προθεσμίας λήψης απόφασης για αιτήσεις προηγούμενων ετών των Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 864 Acrobat Reader File 87.590.pdf
87.585 30/5/2019 Οι περί Υπουργείου Υγείας – Διοίκηση – Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας και Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 863 Acrobat Reader File 87.585.pdf
87.592 30/5/2019 Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 866 Acrobat Reader File 87.592.pdf
87.570 30/5/2019 Παραχώρηση χορηγίας προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Ανάβρυσης Ριζοκαρπάσου για θέματα υγείας των Εγκλωβισμένων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 858 Acrobat Reader File 87.570.pdf
87.597 30/5/2019 Νομοσχέδια με τίτλους: α)Ο περί της Ενδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019. β)Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. γ)Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 871 Acrobat Reader File 87.597.pdf
87.569 30/5/2019 Παράταση ισχύος προσφορών διαγωνισμού με αρ. 19/2018 με θέμα: «Mapping and evaluation of Posidonia meadows and other important marine habitats under the European Habitats Directive (92/43/EEC), in the coastal waters of Cyprus». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 857 Acrobat Reader File 87.569.pdf
87.604 30/5/2019 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στο Ταμείο Διαφορετικότητας (Diversity Fund) του ILGA – Europe. ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 876 Acrobat Reader File 87.604.pdf
87.557 30/5/2019 Οι περί Εθνικής Φρουράς (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 847 Acrobat Reader File 87.557.pdf
87.593 30/5/2019 Επέκταση Απογευματινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Ασυνόδευτους Ανήλικους/ Αιτητές Διεθνούς Προστασίας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 867 Acrobat Reader File 87.593.pdf
87.594 30/5/2019 Αίτηση για χορήγηση Ειδικής Άδειας για εκτέλεση του έργου «Cyprus LNG Import Terminal-Τερματικός Σταθμός υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)», από την κοινοπραξία των εταιρειών «Mitsui O.S.K. Lines Ltd – Posco Engineering & Construction Co. Ltd, Samsung C & T Corporation, Osaka Gas Co. Ltd» με βάση το άρθρο 52 του Νόμου 29(Ι)/2001-2013. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 868 Acrobat Reader File 87.594.pdf
87.562 30/5/2019 Συμμετοχή προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας σε συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στο εξωτερικό. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4635, ημερ. 9.8.2019, αρ. γνωστ. 851 Acrobat Reader File 87.562.pdf
87.541 22/5/2019 Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για αύξηση της Παραγωγικότητας στα κρατικά νοσηλευτήρια με στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 834 Acrobat Reader File 87.541.pdf
87.528 22/5/2019 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Χιούστον, Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 826 Acrobat Reader File 87.528.pdf
87.536 22/5/2019 Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Πρώτου Επιθεωρητή Ισοτόπων – Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 830 Acrobat Reader File 87.536.pdf
87.523 22/5/2019 Σύναψη Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους Φόρους στο Εισόδημα και για την Παρεμπόδιση της Φοροαποφυγής και της Φοροδιαφυγής μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 821 Acrobat Reader File 87.523.pdf
87.518 22/5/2019 Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 816 Acrobat Reader File 87.518.pdf
87.521 22/5/2019 Κανονισμοί με τίτλο: «Οι περί Συγκροτήσεως, Λειτουργίας και Διαχειρίσεως των Κέντρων Ψυχαγωγίας Μονάδων (Κ.Ψ.Μ.) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί της Εθνικής Φρουράς του 2019». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 819 Acrobat Reader File 87.521.pdf
87.524 22/5/2019 Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 822 Acrobat Reader File 87.524.pdf
87.516 22/5/2019 Πρωτοβουλία της Κύπρου για Συντονισμό των Χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής – Προϋπολογισμός. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 814 Acrobat Reader File 87.516.pdf
87.540 22/5/2019 Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση (accreditation) στο πλαίσιο παροχής κινήτρων ενόψει Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 833 Acrobat Reader File 87.540.pdf
87.542 22/5/2019 Παραχώρηση χορηγίας για κάλυψη του κόστους λεωφορείου (minibus) της Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσίας μεταφοράς αιμοκαθαιρόμενων νεφροπαθών περιοχής Τροόδους, για αιμοδιάλυση, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και την επιστροφή τους. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 835 Acrobat Reader File 87.542.pdf
87.520 22/5/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 818 Acrobat Reader File 87.520.pdf
87.527 22/5/2019 Διαπίστευση Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μπαρμπάντος και στις Μπαχάμες, με έδρα την Ουάσιγκτον. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 825 Acrobat Reader File 87.527.pdf
87.519 22/5/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 817 Acrobat Reader File 87.519.pdf
87.529 22/5/2019 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς το Σύνδεσμο Ευημερίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 827 Acrobat Reader File 87.529.pdf
87.544 22/5/2019 Παράταση χρονικής διάρκειας υπηρεσίας Διπλωματικού Λειτουργού στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικούς Όρους) Κανονισμούς του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 837 Acrobat Reader File 87.544.pdf
87.537 22/5/2019 Κήρυξη Ζώνης Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων Ναυάγιο Μαζωτού, Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 831 Acrobat Reader File 87.537.pdf
87.545 22/5/2019 Προετοιμασία της Κύπρου για Ένταξη στον χώρο Σένγκεν – Υποβολή Αναθεωρημένης Δήλωσης Ετοιμότητας Αξιολόγησης στην Βάση της Διαδικασίας Αξιολόγησης σε δύο Στάδια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 838 Acrobat Reader File 87.545.pdf
87.535 22/5/2019 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας, η οποία απαλλοτριώθηκε για αρχαιολογικούς σκοπούς – τεμάχιο 590 (παλαιό τεμ. 49), Φ/Σχ. 44/07, στο Δήμο Πέγειας, Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 829 Acrobat Reader File 87.535.pdf
87.531 22/5/2019 Δανεισμός αρχαιότητας για την έκθεση «Πικάσσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και Πηλός», 20/6/2019 – 20/10/2019, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 828 Acrobat Reader File 87.531.pdf
87.522 22/5/2019 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 820 Acrobat Reader File 87.522.pdf
87.525 22/5/2019 Μνημόνια Συνεργασίας Κύπρου Γαλλίας στον τομέα της Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 823 Acrobat Reader File 87.525.pdf
87.543 22/5/2019 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για το 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 836 Acrobat Reader File 87.543.pdf
87.526 22/5/2019 Ετήσια Έκθεση και Λογαριασμοί Χρήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το έτος 2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 824 Acrobat Reader File 87.526.pdf
87.517 22/5/2019 Δημιουργία Τμήματος Αφερεγγυότητας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 815 Acrobat Reader File 87.517.pdf
87.539 22/5/2019 Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την Οπτικοακουστική Βιομηχανία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019, αρ. γνωστ. 832 Acrobat Reader File 87.539.pdf
87.856 12/7/2019 Οι περί Προσφύγων Νόμοι του 2000 έως 2018. Ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4632, ημερ. 26.7.2019, αρ. γνωστ. 812 Acrobat Reader File 87 856.pdf
87.834 12/7/2019 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4632, ημερ. 26.7.2019, αρ. γνωστ. 811 Acrobat Reader File 87 834.pdf
87.622 5/6/2019 Διορισμός μελών Επιτροπής Αναθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2015 – Ν. 205(Ι)/2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 805 Acrobat Reader File 87.622.pdf
87.704 18/6/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 806 Acrobat Reader File 87.704.pdf
87.706 18/6/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 808 Acrobat Reader File 87.706.pdf
87.849 12/7/2019 Διορισμός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 809 Acrobat Reader File 87 849.pdf
87.860 12/7/2019 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 810 Acrobat Reader File 87 860.pdf
87.705 18/6/2019 Αίτηση της κας Ορθοδοξίας Κωνσταντίνου (ΠΑ/310/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για ανέγερση διώροφης κατοικίας, στον Δήμο Λεμεσού, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 807 Acrobat Reader File 87.705.pdf
87.337 6/5/2019 Εισήγηση για ανάθεση της διαχείρισης του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου «Φιλοξενία» σε ιδιώτη. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 703 Acrobat Reader File 87.337.pdf
87.414 6/5/2019 Παραχώρηση χορηγίας προς το Δήμο Λεμεσού για αγορά υπηρεσιών επιτήρησης και καταστολής της θαλάσσιας ρύπανσης στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 743 Acrobat Reader File 87.414.pdf
87.408 6/5/2019 Παράταση χρονικής διάρκειας υπηρεσίας διπλωματικών λειτουργών που υπηρετούν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) Κανονισμών του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 740 Acrobat Reader File 87.408.pdf
87.361 6/5/2019 Διαπίστευση του κ. Thordur Aegir Oskarsson ως Πρέσβη της Ισλανδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Ρέικιαβικ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 725 Acrobat Reader File 87.361.pdf
87.406 6/5/2019 Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για δημιουργία ενοποιημένου Γραφείου για συστέγαση των Γραφείων Μέσα Γειτονιάς και Καψάλου και της Μονάδας Διανομής των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 738 Acrobat Reader File 87.406.pdf
87.407 6/5/2019 Οι περί Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Λειτουργού Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Α’, Λειτουργού Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 739 Acrobat Reader File 87.407.pdf
87.420 6/5/2019 Υλοποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2019 για απόκτηση ακινήτων της πρώην ΣΚΤ από την Δημοκρατία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 748 Acrobat Reader File 87.420.pdf
87.368 6/5/2019 Διαπίστευση της κας Ana Vukadinovic ως Πρέσβειρας του Μαυροβουνίου στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 732 Acrobat Reader File 87.368.pdf
87.421 6/5/2019 Αριθμός των Προσφερόμενων Θέσεων σε Εισακτέους Προπτυχιακούς Φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 749 Acrobat Reader File 87.421.pdf
87.364 6/5/2019 Διαπίστευση της Δρος Anjan Shakya ως Πρέσβειρας του Νεπάλ στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 728 Acrobat Reader File 87.364.pdf
87.419 6/5/2019 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων Πρώτου Διορισμού στο Δημόσιο Τομέα, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 747 Acrobat Reader File 87.419.pdf
87.367 6/5/2019 Διαπίστευση της κας Francoise Gustin ως Πρέσβειρας του Βελγίου στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 731 Acrobat Reader File 87.367.pdf
87.351 6/5/2019 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019. β)Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 716 Acrobat Reader File 87.351.pdf
87.356 6/5/2019 Μνημόνιο Συνεργασίας με τίτλο «Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Cyprus and the Government of the People’s Republic of China on Cooperation Within the Framework of the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road Initiative». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 720 Acrobat Reader File 87.356.pdf
87.418 6/5/2019 Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη 2015 – 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 746 Acrobat Reader File 87.418.pdf
87.366 6/5/2019 Διαπίστευση της κας Nguyen Thi Bich Hue ως Πρέσβειρας της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 730 Acrobat Reader File 87.366.pdf
87.341 6/5/2019 Νέα Βιομηχανική Πολιτική της Κύπρου 2019 - 2030 και Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2019-2022. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 706 Acrobat Reader File 87.341.pdf
87.339 6/5/2019 Προϋπολογισμός της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου για το 2019. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 704 Acrobat Reader File 87.339.pdf
87.431 6/5/2019 Αύξηση του Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 758 Acrobat Reader File 87.431.pdf
87.340 6/5/2019 Σχέδιο Επιδότησης για Αναβάθμιση των Ακτοπλοϊκών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 705 Acrobat Reader File 87.340.pdf
87.354 6/5/2019 Ομαδικές αποστολές Λειτουργών του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας που εργάζονται στο Κέντρο Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας για σκοπούς εκπαίδευσης σε εξομοιωτή στο Bretigny της Γαλλίας, την περίοδο από 1η Ιουνίου 2019 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2020, για τις ανάγκες του Έργου Ανασχεδιασμού του Νοτίου Τομέα Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων Λευκωσίας (Nicosia FIR). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 718 Acrobat Reader File 87.354.pdf
87.425 6/5/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί του Εφημεριακού Κλήρου της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 753 Acrobat Reader File 87.425.pdf
87.363 6/5/2019 Παράλληλη διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία του Ιράκ, με έδρα το Αμμάν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 727 Acrobat Reader File 87.363.pdf
87.416 6/5/2019 Παραχώρηση χορηγίας προς το Πολιτικό Κόμμα Ενωμένοι Δημοκράτες για κάλυψη της συνδρομής τους στο ALDE Party. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 745 Acrobat Reader File 87.416.pdf
87.429 6/5/2019 Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση με αρ. 86.879 και ημερ. 13.2.2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 756 Acrobat Reader File 87.429.pdf
87.433 6/5/2019 Οι περί Προσφύγων Νόμοι. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4631, ημερ, 19.7.2019, αρ. γνωστ. 760 Acrobat Reader File 87.433.pdf
87.370 6/5/2019 Διαπίστευση της κας Beryl Rose Sisulu ως Πρέσβειρας της Νοτίου Αφρικής στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 734 Acrobat Reader File 87.370.pdf
87.376 6/5/2019 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στο Φιλανθρωπικό Σωματείο «Αλκυονίδες» για το ποσό ΦΠΑ που κατέβαλε στα πλαίσια των προγραμμάτων που εφαρμόζει. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 737 Acrobat Reader File 87.376.pdf
87.355 6/5/2019 Μνημόνιο Συναντίληψης για τη Συνεργασία στους τομείς των Επιστημών, της Έρευνας και της Τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Επιστημών, Έρευνας και Τεχνολογίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 719 Acrobat Reader File 87.355.pdf
87.353 6/5/2019 Εναπομείναν ποσό χορηγίας για τη διοργάνωση του Διεθνούς Ράλι Κύπρος 2018. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 717 Acrobat Reader File 87.353.pdf
87.348 6/5/2019 EUP (2018)9344 Οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. β)Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 713 Acrobat Reader File 87.348.pdf
87.359 6/5/2019 Διαπίστευση του κ. Derick Ally, ως Ύπατου Αρμοστή της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Λονδίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 723 Acrobat Reader File 87.359.pdf
87.344 6/5/2019 Προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πρωτόκολλο του 2005 στη Διεθνή Σύμβαση για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας του 1988 και στο Πρωτόκολλο του 2005 στο Πρωτόκολλο του 1988 για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας των Σταθερών Εγκαταστάσεων στην Υφαλοκρηπίδα. Υφυπουργείο Ναυτιλίας ε.ε. 4631. ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 709 Acrobat Reader File 87.344.pdf
87.360 6/5/2019 Διαπίστευση του κ. Tamba John Sylvernus Lamina ως Πρέσβη της Σιέρα Λεόνε στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Λονδίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 724 Acrobat Reader File 87.360.pdf
87.345 6/5/2019 Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 710 Acrobat Reader File 87.345.pdf
87.350 6/5/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 715 Acrobat Reader File 87.350.pdf
87.336 6/5/2019 Στήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2019 «Κάτω από τα Τείχη». Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 702 Acrobat Reader File 87.336.pdf
87.374 6/5/2019 Διορισμός Προέδρου Πειθαρχικής Επιτροπής σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο Ν.53(1)/2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 736 Acrobat Reader File 87.374.pdf
87.362 6/5/2019 Διαπίστευση του κ. Anders Hagelberg ως Πρέσβη της Σουηδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 726 Acrobat Reader File 87.362.pdf
87.343 6/5/2019 Αποκατάσταση ζημιών σε αγροτικούς δρόμους που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 708 Acrobat Reader File 87.343.pdf
87.415 6/5/2019 Παραχώρηση χορηγίας προς Συνεργατικές Εταιρείες Διάθεσης Γεωργικών Προϊόντων (ΣΕΔΙΓΕΠ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 744 Acrobat Reader File 87.415.pdf
87.423 6/5/2019 Ανάπτυξη Λιμανιού και Μαρίνας Λάρνακας. Αξιολόγηση Αρ. Διαγωνισμού MTCW/LCA1/2019. Σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής για διαπραγμάτευση με την κοινοπραξία «Eldeman Holding B.V» και «Alexandrou Corporate Services Ltd». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019. αρ, γνωστ. 751 Acrobat Reader File 87.423.pdf
87.430 6/5/2019 Εργοστάσιο κατασκευής φυσιγγίων της Εταιρείας Προκόπης Γαβριηλίδης Λτδ. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 757 Acrobat Reader File 87.430.pdf
87.347 6/5/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 712 Acrobat Reader File 87.347.pdf
87.422 6/5/2019 Καταλογισμός στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΤΤΥ) του διοικητικού κόστους για την παροχή υπηρεσιών Κέντρου Πολίτη. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 750 Acrobat Reader File 87.422.pdf
87.424 6/5/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Εγκαθιδρύει ένα Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής προς τα Παιδιά που Βρίσκονται σε Σύγκρουση με το Νόμο και Ρυθμίζει Θέματα Αναφορικά με την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας των Παιδιών στο Πλαίσιο του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 752 Acrobat Reader File 87.424.pdf
87.428 6/5/2019 Τερματισμός λειτουργίας Κρατικών Φαρμακείων στις περιοχές όπου υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 755 Acrobat Reader File 87.428.pdf
87.369 6/5/2019 Διαπίστευση της κας Agnes Avognon Adjaho ως Πρέσβειρας του Μπενίν στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αγία Έδρα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 733 Acrobat Reader File 87.369.pdf
87.342 6/5/2019 Δημοσίευση εκλογικών γνωστοποιήσεων ευρωεκλογών και διαφημιστική εκστρατεία Υπουργείου Εσωτερικών για περιορισμό της αποχής στις επικείμενες εκλογές. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 707 Acrobat Reader File 87.342.pdf
87.432 6/5/2019 Οι περί Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Παροχή Στέγασης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 759 Acrobat Reader File 87.432.pdf
87.427 6/5/2019 Δημιουργία θέσης Προξενικού Υπαλλήλου με όρους Απασχόλησης του επιτόπιου προσωπικού στο Γραφείο Εκπροσώπησης της Δημοκρατίας στη Ραμάλα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ, 19.7.2019, αρ. γνωστ. 754 Acrobat Reader File 87.427.pdf
87.413 6/5/2019 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στο πρόγραμμα ανακαίνισης του Ελληνικού Σπιτιού (Fondation Hellenique), στο Παρίσι (Cite Universitaire). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019. αρ. γνωστ. 742 Acrobat Reader File 87.413.pdf
87.365 6/5/2019 Διαπίστευση της κας Gloria Isabel Ramirez Rios ως Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Κολομβίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 729 Acrobat Reader File 87.365.pdf
87.371 6/5/2019 Διορισμός νέας Επίτιμου Προξένου της Ιταλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με δικαιοδοσία τη Λεμεσό και Πάφο κας Rosita Minischetti. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 735 Acrobat Reader File 87.371.pdf
87.357 6/5/2019 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με τίτλο: «Memorandum of Understanding between the Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment of the Republic of Cyprus and the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia in the Field of Agriculture». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 721 Acrobat Reader File 87.357.pdf
87.506 15/5/2019 Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 798 Acrobat Reader File 87.506.pdf
87.443 15/5/2019 Αυξήσεις και επεκτάσεις στα επιδόματα φροντίδας και διακίνησης του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 764 Acrobat Reader File 87.443.pdf
87.444 15/5/2019 Ειδικό Σχέδιο Παροχής Κοινωφελούς Εργασίας από δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 765 Acrobat Reader File 87.444.pdf
87.457 15/5/2019 Ανανέωση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές για λόγους δημοσίου συμφέροντος για απασχόληση Νοσηλευτικών Λειτουργών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 777 Acrobat Reader File 87.457.pdf
87.511 15/5/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φυλακών Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 802 Acrobat Reader File 87.511.pdf
87.445 15/5/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 766 Acrobat Reader File 87.445.pdf
87.454 15/5/2019 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Καζακστάν για Συνεργασία και για Διμερείς Πολιτικές Διαβουλεύσεις. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 774 Acrobat Reader File 87.454.pdf
87.502 15/5/2019 Πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας 2019-2024. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 795 Acrobat Reader File 87.502.pdf
87.488 15/5/2019 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Τόχνης, της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 783 Acrobat Reader File 87.488.pdf
87.446 15/5/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Πρόληψης και Διαχείρισης της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών Νόμος του 2019». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 767 Acrobat Reader File 87.446.pdf
87.513 15/5/2019 Επιλογή για διορισμό μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 804 Acrobat Reader File 87.513.pdf
87.497 15/5/2019 Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν σε αμπέλια και πατάτες εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου 2018. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 791 Acrobat Reader File 87.497.pdf
87.463 15/5/2019 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για επέκταση του Κοιμητηρίου Άχνας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 780 Acrobat Reader File 87.463.pdf
87.442 15/5/2019 Νέο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 763 Acrobat Reader File 87.442.pdf
87.447 15/5/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 768 Acrobat Reader File 87.447.pdf
87.452 15/5/2019 Εκπαιδευτική επίσκεψη σε Πρότυπο Κέντρο Στήριξης και Προστασίας Θυμάτων Βίας κατά των Γυναικών Δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας» στα πλαίσια εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 772 Acrobat Reader File 87.452.pdf
87.456 15/5/2019 Διαπίστευση του κ. Chirdchu Raktabutr, ως Πρέσβη του Βασιλείου της Ταϊλάνδης στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 776 Acrobat Reader File 87.456.pdf
87.455 15/5/2019 Οι περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Για σκοπούς κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των απόφοιτων διετούς κλάδου ηλεκτρολογίας των Κολλεγίων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 775 Acrobat Reader File 87.455.pdf
87.503 15/5/2019 Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2020 – 2022. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 796 Acrobat Reader File 87.503.pdf
87.501 15/5/2019 Πιλοτική Εφαρμογή του προγράμματος STEM στη Δημοτική Εκπαίδευση από τον Οκτώβριο του 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 794 Acrobat Reader File 87.501.pdf
87.499 15/5/2019 Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας από Ειδικούς Ιατρούς στο πλαίσιο της έναρξης παροχής Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας από 1.6.2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 792 Acrobat Reader File 87.499.pdf
87.441 15/5/2019 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2019. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 762 Acrobat Reader File 87.441.pdf
87.489 15/5/2019 Έκδοση Διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 69(Ι) του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224 όπως τροποποιήθηκε, αναφορικά με τη Γενική Εκτίμηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας σε τιμές 1.1.2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 784 Acrobat Reader File 87.489.pdf
87.493 15/5/2019 Παράταση θητείας μελών Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ’ Αδεία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 787 Acrobat Reader File 87.493.pdf
87.507 15/5/2019 Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2019 – (Τροποποίηση άρθρου 24). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 799 Acrobat Reader File 87.507.pdf
87.504 15/5/2019 Λειτουργία εξειδικευμένου κέντρου στήριξης και θεραπείας ενήλικων ατόμων με εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης ως παιδιά. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 797 Acrobat Reader File 87.504.pdf
87.494 15/5/2019 Αγορά κτηρίου για στέγαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και κάλυψη άλλων στεγαστικών αναγκών της Δικαστικής Υπηρεσίας (Διώροφο κτήριο γραφειακών χώρων – τεμάχιο 286, τμήμα 30, Φ/Σχ. 21/460402, Δήμος Λευκωσίας, ενορία Άγιος Αντρέας). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 788 Acrobat Reader File 87.494.pdf
87.464 15/5/2019 Κήρυξη Ζώνης Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων Ναυάγιο Μαζωτού, Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 781 Acrobat Reader File 87.464.pdf
87.500 15/5/2019 Μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των μαθητών Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 793 Acrobat Reader File 87.500.pdf
87.490 15/5/2019 Αίτημα για εξασφάλιση έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 63(5)(β) του περί Δήμων Νόμου για ανταλλαγή ακίνητης ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίου Αθανασίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 785 Acrobat Reader File 87.490.pdf
87.458 15/5/2019 Παράταση ισχύος της προσφοράς για την αγορά αντιδραστηρίων για τη διεκπεραίωση ανοσολογικών αναλύσεων με τη μέθοδο της νεφελομετρίας με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Βιοχημικών Εργαστηρίων των Κρατικών Νοσηλευτηρίων – Αρ. Προσφοράς: Σ.Υ. 13/16. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 778 Acrobat Reader File 87.458.pdf
87.512 15/5/2019 Εθνικό Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 803 Acrobat Reader File 87.512.pdf
87.508 15/5/2019 Σχέδιο με τίτλο: «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ)» - Έγκριση παράτασης στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 800 Acrobat Reader File 87.508.pdf
87.440 15/5/2019 Σχέδιο Αποζημίωσης προς τους Κυπριακούς Αερομεταφορείς που επηρεάζονται από την απαγόρευση των πτήσεων πάνω από την Τουρκία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 761 Acrobat Reader File 87.440.pdf
87.449 15/5/2019 Τροποποίηση των περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Κανονισμών του 2016. Οι περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 770 Acrobat Reader File 87.449.pdf
87.448 15/5/2019 Οι περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμοι του 2014 έως 2017 – Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 112. Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 769 Acrobat Reader File 87.448.pdf
87.495 15/5/2019 Τροποποίηση Σχεδίου Αποπληρωμής Φορολογικών Οφειλών των Ποδοσφαιρικών Σωματείων/Εταιρειών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 789 Acrobat Reader File 87.495.pdf
87.459 15/5/2019 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια για την Ανέγερση Μνημείου Αγνοουμένων στην Λεμεσό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 779 Acrobat Reader File 87.459.pdf
87.510 15/5/2019 Νέο Πλαίσιο Στεγαστικής Πολιτικής. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 801 Acrobat Reader File 87.510.pdf
87.465 15/5/2019 Επίσχεση χώρου που απαλλοτριώθηκε επί Αγγλοκρατίας και στον οποίο ανεγέρθηκαν Αστυνομικές Κατοικίες στον Άγιο Ιωάννη Λεμεσού. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 782 Acrobat Reader File 87.465.pdf
87.451 15/5/2019 Εκπαίδευση μελών της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων Αστυνομίας (ΜΑΕΠ) στο Σχολείο Διαφυγής από Βυθιζόμενο Ελικόπτερο στη Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΣΕΝ) Ελλάδας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 771 Acrobat Reader File 87.451.pdf
87.412 6/5/2019 Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα/Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΚΣ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψήφιων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 741 Acrobat Reader File 87.412.pdf
87.346 6/5/2019 Μέτρα ασφάλειας για τους μαθητές Λυκείων, Εξατάξιων Σχολείων και Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 711 Acrobat Reader File 87.346.pdf
87.358 6/5/2019 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εγκαταστάσεις με Συρματόσχοινα) Κανονισμοί του 2019 για σκοπούς εναρμόνισης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/424 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/9/ΕΚ. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 722 Acrobat Reader File 87.358.pdf
87.349 6/5/2019 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 για παροχή σύνταξης χηρείας επί ίσοις όροις σε άνδρες και γυναίκες. (Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 714 Acrobat Reader File 87.349.pdf
87.491 15/5/2019 Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Τεχνικού Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 786 Acrobat Reader File 87.491.pdf
87.496 15/5/2019 Παραχώρηση επιδόματος σε παθόντες φοιτητές για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ, γνωστ. 790 Acrobat Reader File 87.496.pdf
87.453 15/5/2019 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4631, ημερ. 19.7.2019, αρ. γνωστ. 773 Acrobat Reader File 87.453.pdf
87.777 3/7/2019 Διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4630, ημερ. 12.7.2019, αρ. γνωστ. 701 Acrobat Reader File 87 777.pdf
87.776 3/7/2019 Διορισμός μέλους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4630, ημερ. 12.7.2019, αρ. γνωστ. 700 Acrobat Reader File 87 776.pdf
87.759 26/6/2019 Σχέδιο για αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και προστασία της κύριας κατοικίας («Σχέδιο Εστία»). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4630, ημερ. 12.7.2019, αρ. γνωστ. 699 Acrobat Reader File 87 759.pdf
87.741 26/6/2019 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4629, ημερ. 5.7.2019, αρ. γνωστ. 696 Acrobat Reader File 87 741.pdf
87.740 26/6/2019 Διορισμός Εφόρου σύμφωνα με τους περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους του 1988 μέχρι 2017. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4629, ημερ. 5.7.2019, αρ. γνωστ. 695 Acrobat Reader File 87 740.pdf
87.765 26/6/2019 Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4629, ημερ. 5.7.2019, αρ. γνωστ. 698 Acrobat Reader File 87 765.pdf
87.757 26/6/2019 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4629, ημερ. 5.7.2019, αρ. γνωστ. 697 Acrobat Reader File 87 757.pdf
87.579 30/5/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Αίτηση των κ.κ. Μαρίας και Γεώργιου Σκουρουμούνη κ.α.. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 691 Acrobat Reader File 87 579.pdf
87.580 30/5/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Αίτηση της Εταιρείας Π. Μουσουλίδης και Υιός Λτδ κ.α. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 692 Acrobat Reader File 87 580.pdf
87.711 18/6/2019 Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης – Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 693 Acrobat Reader File 87.711.pdf
87.578 30/5/2019 Αίτηση της Εταιρείας J.S.K. Bird Park Ltd (ΠΑΦ/0026-0027/2017), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο θεματικό πάρκο πουλιών και αλλαγή χρήσης σε ζωολογικό κήπο, στον Δήμο Πέγειας, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 690 Acrobat Reader File 87 578.pdf
87.727 18/6/2019 Διορισμός εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών ως μέλους του Ιδρύματος «Μαρίας και Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 694 Acrobat Reader File 87.727.pdf
87.652 5/6/2019 Διορισμός Συντονιστικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την κατάθεση αίτησης για παραχώρηση άδειας παραγωγού φαρμακευτικής κάνναβης στην Κύπρο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4627, ημερ. 21.6.2019, αρ, γνωστ. 637 Acrobat Reader File 87.652.pdf
87.486 15/5/2019 Αίτηση του Δήμου Γεροσκήπου (ΠΑΦ/0365/2018), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου 2003, για δύο σνακ μπαρ και σχετική υποδομή για λουόμενους (χώροι υγιεινής, αποδυτήρια, ντους), στο Δήμο Γεροσκήπου, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4627, ημερ. 21.6.2019, αρ. γνωστ. 633 Acrobat Reader File 87.486.pdf
87.288 9/4/2019 Συμμετοχή Λειτουργών Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Υπηρεσία Τύπου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 10 και 11 Απριλίου, 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 669 Acrobat Reader File 87.288.pdf
87.294 17/4/2019 Αριθμός προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 673 Acrobat Reader File 87.294.pdf
87.296 17/4/2019 Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2019 – 2020. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 675 Acrobat Reader File 87.296.pdf
87.319 17/4/2019 Οι περί Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Α’ και Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 685 Acrobat Reader File 87.319.pdf
87.295 17/4/2019 Τροποποίηση των Σχεδίων Ετήσιων Χορηγιών Οργανώσεων μελών και μη-μελών του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 674 Acrobat Reader File 87.295.pdf
87.324 17/4/2019 Σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 688 Acrobat Reader File 87.324.pdf
87.299 17/4/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» - Παράβαση αρ. 2019/16. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 678 Acrobat Reader File 87.299.pdf
87.318 17/4/2019 Τροποποίηση των Σχεδίων Υπηρεσίας της Θέσης Εκπαιδευτή (Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση) και της Θέσης Δασκάλου και Νηπιαγωγού (Δημοτική Εκπαίδευση). α)Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού – Θέση Εκπαιδευτή (Σχέδιο Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019. β)Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού – Θέσεις Δασκάλου και Νηπιαγωγού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 684 Acrobat Reader File 87.318.pdf
87.301 17/4/2019 Αναδιαμόρφωση των Ωρολόγιων Προγραμμάτων των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων και εισαγωγή του μαθήματος των Γαλλικών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 680 Acrobat Reader File 87.301.pdf
87.293 17/4/2019 α)Θεσμοθέτηση κριτηρίων Αναγνώρισης Αγροτικών Οργανώσεων από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. β)Τροποποίηση του ποσοστού κατανομής της οικονομικής βοήθειας που χορηγείται στις Αγροτικές Οργανώσεις. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 672 Acrobat Reader File 87.293.pdf
87.297 17/4/2019 Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 676 Acrobat Reader File 87.297.pdf
87.322 17/4/2019 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εκρίζωση του Ιού της Ηπατίτιδας Γ (HCV) στην Κύπρο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 687 Acrobat Reader File 87.322.pdf
87.326 17/4/2019 Διορισμός Εφόρου σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 689 Acrobat Reader File 87.326.pdf
87.302 17/4/2019 Συμμετοχή Κρατικών Λειτουργών σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών από θύματα εμπορίας προσώπων – Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2019. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 681 Acrobat Reader File 87.302.pdf
87.320 17/4/2019 Σύσταση Συμβουλευτικών Επιτροπών για την πλήρωση μιας κενής θέσης Διευθυντή Ελέγχου (Κλ. Α15(i)) και μίας κενής θέσης Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου (Κλ. Α15(i)), στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. – Συμμετοχή Βοηθού Γενικού Λογιστή. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 686 Acrobat Reader File 87.320.pdf
87.298 17/4/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Νόμος του 2019». Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 677 Acrobat Reader File 87.298.pdf
87.305 17/4/2019 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 683 Acrobat Reader File 87.305.pdf
87.487 15/5/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4627, ημερ. 21.6.2019, αρ. γνωστ. 634 Acrobat Reader File 87.487.pdf
87.304 17/4/2019 Διαπίστευση του κ. Mario Adolfo Bucaro Flores ως Πρέσβη της Γουατεμάλας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Ισραήλ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 682 Acrobat Reader File 87.304.pdf
87.509 15/5/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4627, ημερ. 21.6.2019, αρ. γνωστ. 635 Acrobat Reader File 87.509.pdf
87.286 9/4/2019 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων και Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 667 Acrobat Reader File 87.286.pdf
87.287 9/4/2019 Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στα πλαίσια στήριξης των κατοίκων κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων – 2018/2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 668 Acrobat Reader File 87.287.pdf
87.623 5/6/2019 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4627, ημερ. 21.6.2019, αρ. γνωστ. 636 Acrobat Reader File 87.623.pdf
87.291 17/4/2019 Πρόγραμμα Σταθερότητας 2019 – 2022 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 670 Acrobat Reader File 87.291.pdf
87.300 17/4/2019 Νομοσχέδια τα οποία τροποποιούν τους περί της Προστασίας Μαρτύρων και περί της Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμους. α)Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. β)Ο περί Προστασίας Μαρτύρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 679 Acrobat Reader File 87.300.pdf
87.292 17/4/2019 Κάλυψη του κόστους των υπογειοποιήσεων των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας/Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης πολεοδομικών έργων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 671 Acrobat Reader File 87.292.pdf
87.276 9/4/2019 Εκμίσθωση του κτιρίου του παλαιού Αστυνομικού Σταθμού Καλαβασού στην Κοινότητα Καλαβασού. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 658 Acrobat Reader File 87.276.pdf
87.235 9/4/2019 Τροποποίηση του Νομικού Πλαισίου που διέπει την λειτουργία του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ). Νομοσχέδια και Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο: α)Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. β)Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. γ)Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Χορήγηση και Αναθεώρηση Πιστωτικών Διευκολύνσεων) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 648 Acrobat Reader File 87.235.pdf
87.238 9/4/2019 Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) σε υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό για την τριμηνία Απριλίου- Ιουνίου 2019. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 651 Acrobat Reader File 87.238.pdf
87.247 9/4/2019 Δανεισμός αρχαιότητας για την έκθεση «Royaumes oublies: De I’ empire Hittite aux Araméens», στο Μουσείο του Λούβρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 657 Acrobat Reader File 87.247.pdf
87.231 9/4/2019 Brexit – Προετοιμασία Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 645 Acrobat Reader File 87.231.pdf
87.239 9/4/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αδειοδότησης Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2019». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 652 Acrobat Reader File 87.239.pdf
87.237 9/4/2019 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 108η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας (Γενεύη, 10-21 Ιουνίου 2019). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 650 Acrobat Reader File 87.237.pdf
87.228 9/4/2019 Ρυθμίσεις που θα διέπουν τη σχέση των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 642 Acrobat Reader File 87.228.pdf
87.234 9/4/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 647 Acrobat Reader File 87.234.pdf
87.280 9/4/2019 Αντικατάσταση μέλους της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 661 Acrobat Reader File 87.280.pdf
87.227 9/4/2019 Έγκριση Σχεδίου Χορηγιών που αφορά στην προώθηση της διενέργειας ενεργειακών ελέγχων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 641 Acrobat Reader File 87.227.pdf
87.283 9/4/2019 Εκκρεμότητες στην Υιοθέτηση Κοινοτικών Οδηγιών. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 664 Acrobat Reader File 87.283.pdf
87.277 9/4/2019 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 659 Acrobat Reader File 87.277.pdf
87.285 9/4/2019 Διορισμός Συμβουλευτικής Συντονιστικής Επιτροπής για την επίβλεψη και τη διασφάλιση της επάρκειας των αποθεμάτων των φαρμακευτικών προϊόντων στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης από το υφιστάμενο σύστημα, στο νέο περιβάλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκων που θα δημιουργηθεί, με την εφαρμογή της 1ης και 2ης φάσης του ΓεΣΥ. ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 666 Acrobat Reader File 87.285.pdf
87.284 9/4/2019 Διορισμός Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 665 Acrobat Reader File 87.284.pdf
87.230 9/4/2019 Προκήρυξη Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βάσει του Κανονισμού 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (De Minimis) για το 2019. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 644 Acrobat Reader File 87.230.pdf
87.279 9/4/2019 Διορισμός Προέδρου Τριμελούς Σώματος Εποπτείας, σύμφωνα με τους περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμούς του 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 660 Acrobat Reader File 87.279.pdf
87.229 9/4/2019 Αναδιαμόρφωση των Ωρολόγιων Προγραμμάτων των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων και εισαγωγή του μαθήματος των Γαλλικών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 643 Acrobat Reader File 87.229.pdf
87.245 9/4/2019 Κατά χάριν χορηγία για αναστήλωση/ανέγερση έργων ιστορικής μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59 για το έτος 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 656 Acrobat Reader File 87.245.pdf
87.233 9/4/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 646 Acrobat Reader File 87.233.pdf
87.240 9/4/2019 Οι περί Μηχανοκινήτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 653 Acrobat Reader File 87.240.pdf
87.242 9/4/2019 Οι περί Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 655 Acrobat Reader File 87.242.pdf
87.282 9/4/2019 Επιτροπή για την παρακολούθηση των τιμών των πετρελαιοειδών. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 663 Acrobat Reader File 87.282.pdf
87.226 9/4/2019 Προϋπολογισμοί Οντοτήτων Γενικής Κυβέρνησης/Κρατικών Επιχειρήσεων/Κρατικών Οργανισμών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 640 Acrobat Reader File 87.226.pdf
87.241 9/4/2019 Οι περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 654 Acrobat Reader File 87.241.pdf
87.236 9/4/2019 Έγκριση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος 2019. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 649 Acrobat Reader File 87.236.pdf
87.225 9/4/2019 Αποφάσεις Διοικητικού Δικαστηρίου ημερ. 29 Μαρτίου 2019 σχετικά με τις Προσφυγές που αφορούν στις ακόλουθες Νομοθεσίες: α)τον περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμο του 2012 (N. 168(I)/2012) και τον Τροποποιητικό Νόμο (Ν.31(Ι)/ 2013). β)τον περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτούμενων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2011 (N. 192(I)/2011) και τον Τροποποιητικό Νόμο (Ν. 185 (Ι)/ 2012). γ)τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο (N. 113(I)/2011 και Ν. 216(Ι)/ 2012). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 639 Acrobat Reader File 87.225.pdf
87.281 9/4/2019 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φαρμακευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4628, ημερ. 28.6.2019, αρ. γνωστ. 662 Acrobat Reader File 87.281.pdf
87.589 30/5/2019 Διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4626, ημερ. 7.6.2019, αρ. γνωστ. 631 Acrobat Reader File 87 589.pdf
87.601 30/5/2019 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4626, ημερ. 7.6.2019, αρ.γνωστ. 632 Acrobat Reader File 87 601.pdf
87.568 30/5/2019 Διορισμός νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4626, ημερ. 7.6.2019, αρ. γνωστ. 628 Acrobat Reader File 87 568.pdf
87.587 30/5/2019 Διορισμός Μη – Εκτελεστικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4626, ημερ. 7.6.2019, αρ. γνωστ. 629 Acrobat Reader File 87 587.pdf
87.588 30/5/2019 Εισήγηση Υπουργού Οικονομικών για διορισμό δύο Βοηθών Εφόρων Φορολογίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου (Ν.70 (Ι)/2014 όπως έχει τροποποιηθεί). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4626, ημερ. 7.6.2019, αρ. γνωστ. 630 Acrobat Reader File 87 588.pdf
87.538 22/5/2019 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 627 Acrobat Reader File 87.538.pdf
87.189 3/4/2019 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στο Δήμο Ιδαλίου, αρ. τεμ. 463, Φ/Σχ. 30/56W2. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 619 Acrobat Reader File 87.189.pdf
87.183 3/4/2019 Εργοδότηση μέλους της Αστυνομίας στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 615 Acrobat Reader File 87.183.pdf
87.220 3/4/2019 Αίτηση για χορήγηση άδειας οικοδομής για την ανέγερση Καζίνου Θερέτρου στο τεμάχιο με αρ. 287, Φ/Σχ. 58/160303 στο Ζακάκι στο Δήμο Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 626 Acrobat Reader File 87.220.pdf
87.217 3/4/2019 Νόμος που τροποποιεί τον περί Ελεγκτών Νόμο. Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 623 Acrobat Reader File 87.217.pdf
87.186 3/4/2019 Διορισμός Επιτροπής του Αρδευτικού Τμήματος «ΛΙΝΟΣ», στην Ορά σύμφωνα με το άρθρο 10(9)-(α) του περί Αρδευτικών Τμημάτων Νόμου (Κεφ. 342). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 616 Acrobat Reader File 87.186.pdf
87.181 3/4/2019 Παράλληλη διαπίστευση του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ελσίνκι και ως Πρέσβη της Δημοκρατίας στην Εσθονία, με έδρα το Ελσίνκι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 614 Acrobat Reader File 87.181.pdf
87.213 3/4/2019 Οι περί Ενοικιοστασίου Νόμοι του 1983 έως 2013. α)Καθορισμός ανώτατου ορίου αύξησης ενοικίου για κατοικίες ή καταστήματα σε ελεγχόμενες περιοχές. β)Καθορισμός ποσοστού αύξησης ενοικίων για καταστήματα σε δυσπραγούσες περιοχές. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 620 Acrobat Reader File 87.213.pdf
87.180 3/4/2019 Φιλοξενία Συνεδρίας της Επιτροπής Lanzarote του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Κύπρο. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 613 Acrobat Reader File 87.180.pdf
87.219 3/4/2019 Συγχρηματοδότηση δράσεων που περιλαμβάνονται στο Erasmus+ - ΚΑ3 και αφορούν στην υποστήριξη πολιτικών για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης – Διαδικασία Μπολόνια. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 625 Acrobat Reader File 87.219.pdf
87.218 3/4/2019 Τροποποίηση των Σχεδίων Κοινωνικών Παροχών που διαχειρίζεται το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, αναφορικά με την παραχώρηση αναπηρικών παροχών σε υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 624 Acrobat Reader File 87.218.pdf
87.187 3/4/2019 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από είκοσι ένα (21) μήνες σε είκοσι οκτώ (28) μήνες για την προμήθεια, εγκατάσταση και 8ετή συντήρηση Κυβερνητικού Ενοποιημένου Δικτύου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 617 Acrobat Reader File 87.187.pdf
87.178 3/4/2019 Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Εργαστήρια) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 612 Acrobat Reader File 87.178.pdf
87.216 3/4/2019 Όροι Εργασίας του Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 622 Acrobat Reader File 87.216.pdf
87.177 3/4/2019 Νομοσχέδιο που προνοεί για την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, καθώς και για συναφή θέματα. (Ο περί της Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας Νόμος του 2019). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 611 Acrobat Reader File 87.177.pdf
87.215 3/4/2019 Σχέδιο με τίτλο «Σχέδιο για την παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 621 Acrobat Reader File 87.215.pdf
87.188 3/4/2019 Θεσμοθέτηση Διαγωνισμού «Ο ήρωας Τάσος Μάρκου». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 618 Acrobat Reader File 87.188.pdf
87.154 27/3/2019 Παραχώρηση στεγαστικής βοήθειας στην οικογένεια της αποθανούσας Δέσποινας Κωνή. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 596, ε.ε. 4634, ημερ. 2.8.2019 (Διόρθ.). Acrobat Reader File 87.154 διορθ.pdf
87.145 27/3/2019 Τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου. Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνας της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 592 Acrobat Reader File 87.145.pdf
87.165 27/3/2019 Συμμετοχή εκπροσώπων του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνέδριο στις Βρυξέλλες με θέμα «Best practices in managing conflict of interest for better use of EU funds». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 603 Acrobat Reader File 87.165.pdf
87.143 27/3/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 590 Acrobat Reader File 87.143.pdf
87.161 27/3/2019 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας, Κατανάλωσης και Κοινωνικής Πρόνοιας του Βασιλείου της Ισπανίας, στο Τομέα της Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 599 Acrobat Reader File 87.161.pdf
87.158 27/3/2019 Αίτημα Δήμου Πάφου για Παραχώρηση του Κτιρίου του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Πάφου προς το Δήμο. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 597 Acrobat Reader File 87.158.pdf
87.136 27/3/2019 Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 583 Acrobat Reader File 87.136.pdf
87.171 27/3/2019 Πρωτοβουλία Κύπρου για συντονισμό δράσεων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής για την Κλιματική Αλλαγή. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 609 Acrobat Reader File 87.171.pdf
87.164 27/3/2019 Συνολική αντιμετώπιση προβλημάτων Αρδευτικών Τμημάτων και δημιουργία Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Τσακκίστρας, Γερακιών και Κάμπου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 602 Acrobat Reader File 87.164.pdf
87.141 27/3/2019 Βελτίωση και επέκταση Σχεδίου «Cyprus StartUp Visa». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 588 Acrobat Reader File 87.141.pdf
87.140 27/3/2019 Παραχώρηση Πασχαλινού Επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα για το 2019. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 587 Acrobat Reader File 87.140.pdf
87.137 27/3/2019 Πλαίσιο Απασχόλησης Συμβούλου – Συνεργάτη στο Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργού/Υφυπουργού/ Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 584 Acrobat Reader File 87.137.pdf
87.138 27/3/2019 Παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων προς το Υφυπουργείο Τουρισμού. Υφυπουργείο Τουρισμού ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 585 Acrobat Reader File 87.138.pdf
87.163 27/3/2019 Τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος στήριξης «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 601 Acrobat Reader File 87.163.pdf
87.166 27/3/2019 Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε γεωργοκτηνοτρόφους για ζημιές από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 604 Acrobat Reader File 87.166.pdf
87.162 27/3/2019 Θεσμοθέτηση Εθνικής Επιτροπής για τη δημιουργία και εφαρμογή Πρωτοκόλλων και Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών (ΚΚΟ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 600 Acrobat Reader File 87.162.pdf
87.168 27/3/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 606 Acrobat Reader File 87.168.pdf
87.153 27/3/2019 Παράταση της περιόδου ισχύος της προσφοράς της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου για την εκτέλεση του έργου: Διαχωρισμός (26) οικοπέδων στην Κοινότητα Κούκλια της Επαρχίας Πάφου (Φάση Δ και μέρος της Φάσης Γ) – Αρ. Προκήρυξης: Ε.Δ.ΠΑΦ.Τ.Σ. 24/2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 595 Acrobat Reader File 87.153.pdf
87.144 27/3/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 591 Acrobat Reader File 87.144.pdf
87.169 27/3/2019 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού) για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 607 Acrobat Reader File 87.169.pdf
87.152 27/3/2019 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών από δώδεκα (12) μήνες σε δεκαέξι (16) μήνες για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Λειτουργική Υποστήριξη, Συσκευών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων σε διάφορα σημεία του Οδικού Δικτύου της Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 594 Acrobat Reader File 87.152.pdf
87.142 27/3/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Έκδοσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο Πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμος του 2019». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 589 Acrobat Reader File 87.142.pdf
87.150 27/3/2019 Έκθεση της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την Οικουμενική Περιοδική Ανασκόπηση της Κύπρου. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 593 Acrobat Reader File 87.150.pdf
87.172 27/3/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του δικαιώματος Ορισμένων Υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος του 2019». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 610 Acrobat Reader File 87.172.pdf
87.170 27/3/2019 Υπαγωγή του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 608 Acrobat Reader File 87.170.pdf
87.139 27/3/2019 Χορηγία του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στο Μεσογειακό Ίδρυμα Ασφάλειας Πτήσεων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 586 Acrobat Reader File 87.139.pdf
87.167 27/3/2019 Εκπαίδευση μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ισραήλ. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 605 Acrobat Reader File 87.167.pdf
87.159 27/3/2019 Σχέδιο Μελισσοκομικού Προγράμματος 2020 – 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4625, ημερ. 31.5.2019, αρ. γνωστ. 598 Acrobat Reader File 87.159.pdf
87.498 15/5/2019 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 582 Acrobat Reader File 87.498.pdf
87.492 15/5/2019 Διορισμός δύο Εκτελεστικών Συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4623, ημερ. 20.5.2019, αρ. γνωστ. 482 Acrobat Reader File 87.492.pdf
86.926 28/2/2019 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 483 Acrobat Reader File 86.926.pdf
86.958 28/2/2019 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια για επιστροφή ΦΠΑ για την οικοδόμηση του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 512 Acrobat Reader File 86.958.pdf
87.076 15/3/2019 Συμμετοχή σε συνέδριο στο εξωτερικό πέντε στελεχών της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕΠ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 558 Acrobat Reader File 87.076.pdf
87.410 6/5/2019 Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στην Κυπριακή Δημοκρατία Νόμος του 2019 – Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4623, ημερ. 20.5.2019, αρ. γνωστ. 480 Acrobat Reader File 87.410.pdf
86.996 28/2/2019 α)Σχέδιο για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους γεωργοκτητρόφους, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης (ΣΕΓ). β) Σχέδιο παροχής ειδικής ενίσχυσης σε εγκλωβισμένους νέους γεωργούς και οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους αλιείς και αγροβιοτέχνες, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση των σχετικών τους δραστηριοτήτων (ΣΕΝΓΑΑ). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 521 Acrobat Reader File 86.996.pdf
86.945 28/2/2019 Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 500 Acrobat Reader File 86.945.pdf
86.934 28/2/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Απόκτησης και της Διατήρησης Δικαιωμάτων Συμπληρωματικής Συνταξιοδότησης Νόμος του 2019». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 491 Acrobat Reader File 86.934.pdf
86.956 28/2/2019 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου για καταβολή ΦΠΑ στην επέκταση του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 510 Acrobat Reader File 86.956.pdf
86.942 28/2/2019 Σύνθεση Αποστολής Λειτουργών του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας σε Τριμερή Συνάντηση με την αντίστοιχη Αεροπορική Αρχή του Ισραήλ και το Eurocontrol, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, 4-5 Μαρτίου, 2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 497 Acrobat Reader File 86.942.pdf
87.001 28/2/2019 Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Φαρμακοποιοί, Φαρμακευτικά Προϊόντα, Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και Υγειονομικά Είδη) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 526 Acrobat Reader File 87.001.pdf
86.954 28/2/2019 Παράταση της ισχύος των προσφορών για το έργο Design, Build and Operate of the Solea Sewage Treatment Plant and Associated Works (Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΥ 12/2017). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 509 Acrobat Reader File 86.954.pdf
86.953 28/2/2019 Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 508 Acrobat Reader File 86.953.pdf
86.962 28/2/2019 Δανεισμός αρχαιοτήτων σε εκδήλωση στο Buckingham Palace με τίτλο «Celebrate Cyprus». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 514 Acrobat Reader File 86.962.pdf
86.929 28/2/2019 Στρατηγική υλοποίησης διαρθρωτικών εισηγήσεων στον τομέα των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 486 Acrobat Reader File 86.929.pdf
86.944 28/2/2019 Κοινή Δήλωση που υπογράφηκε από την Κύπρο και τη Γαλλία για συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 499 Acrobat Reader File 86.944.pdf
86.932 28/2/2019 Στρατηγικός σχεδιασμός για τη δημιουργία νέου βιομηχανικού λιμανιού στην περιοχή Λιμένα Λεμεσού – Τερματικό 2 (Βασιλικό). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 489 Acrobat Reader File 86.932.pdf
86.963 28/2/2019 Τροποποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. Απόφ. 85.245 και ημερομηνία 26.6.2018. – Εξασφάλιση Τεμαχίου Γης για την Ανάπτυξη των Δημοσίων Συγκοινωνιών στη Λεμεσό. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 515 Acrobat Reader File 86.963.pdf
86.936 28/2/2019 Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 493 Acrobat Reader File 86.936.pdf
86.961 28/2/2019 Αίτημα για τροποποίηση της άδειας χρήσης του χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Ακαπνού της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 513 Acrobat Reader File 86.961.pdf
86.991 28/2/2019 Διαπίστευση Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγία Λουκία, στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, με έδρα το Γενικό Προξενείο στη Νέα Υόρκη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 520 Acrobat Reader File 86.991.pdf
87.000 28/2/2019 Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 525 Acrobat Reader File 87.000.pdf
86.997 28/2/2019 Καταβολή Μεταβατικής Εθνικής Ενίσχυσης στην αιγοπροβατοτροφία ως αντιστάθμισμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αιγοπροβατοτρόφοι από την παρατεταμένη ανομβρία κατά την καλλιεργητική περίοδο 2015 – 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 522 Acrobat Reader File 86.997.pdf
86.935 28/2/2019 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 492 Acrobat Reader File 86.935.pdf
86.941 28/2/2019 Δωρεάν διάθεση πειραματικών οίνων του Τμήματος Γεωργίας για το έτος 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 496 Acrobat Reader File 86.941.pdf
86.940 28/2/2019 Συμμετοχή πέντε φοιτητών του ΑΞΙΚ, οι οποίοι θα συνοδεύονται από έναν Εκπαιδευτή Μαγειρικής στο 12ο Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής Νότιας Ευρώπης – Θεσσαλονίκη (1.3.2019 – 4.3.2019). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 495 Acrobat Reader File 86.940.pdf
86.927 28/2/2019 Προϋπολογισμός της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για το 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 484 Acrobat Reader File 86.927.pdf
86.950 28/2/2019 Διαπίστευση του κ. Khaled Mohammed Ismail Badawi Al Sharif ως Πρέσβη του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στην Κύπρο, με έδρα τη Λευκωσία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 505 Acrobat Reader File 86.950.pdf
86.946 28/2/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 501 Acrobat Reader File 86.946.pdf
87.021 7/3/2019 Διαπίστευση της κας Zenebu Tadesse Woldetsadik ως Πρέσβειρας της Αιθιοπίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 540 Acrobat Reader File 87.021.pdf
87.064 7/3/2019 Παραχώρηση κατ’ αποκοπήν επιδόματος στους Εντατικολόγους Νεογνών του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’, Λευκωσία και του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού ως κίνητρο για απασχόληση στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 549 Acrobat Reader File 87.064.pdf
87.015 7/3/2019 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ισραήλ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 534 Acrobat Reader File 87.015.pdf
87.013 7/3/2019 Σύνθεση αποστολής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων/Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, για υπηρεσιακό ταξίδι στο εξωτερικό στα πλαίσια εκπαίδευσης για Ενεργειακά Θέματα που θα πραγματοποιηθεί στη Αθήνα από τις 26 Μαρτίου μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 532 Acrobat Reader File 87.013.pdf
87.060 7/3/2019 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 546 Acrobat Reader File 87.060.pdf
86.951 28/2/2019 Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Θέση Αποσπασμένου Εθνικού Εμπειρογνώμονα (SNE). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 506 Acrobat Reader File 86.951.pdf
86.999 28/2/2019 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 524 Acrobat Reader File 86.999.pdf
86.933 28/2/2019 Παραβάσεις Εναρμονιστικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 490 Acrobat Reader File 86.933.pdf
86.947 28/2/2019 Οι περί Αποχετεύσεων Ιδαλίου Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 502 Acrobat Reader File 86.947.pdf
86.928 28/2/2019 Εκσυγχρονισμός και μεταρρύθμιση του περί Εταιρειών Νόμου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 485 Acrobat Reader File 86.928.pdf
86.952 28/2/2019 Αντικατάσταση εκπροσώπου Κεντρικής Τράπεζας στο Στατιστικό Συμβούλιο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 507 Acrobat Reader File 86.952.pdf
86.930 28/2/2019 Ποσοστά αποκοπής για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εν όψει της εισαγωγής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 487 Acrobat Reader File 86.930.pdf
86.987 28/2/2019 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας/πιστοποιητικών μίσθωσης στον Κυβερνητικό Οικισμό ΤΑΚΤ-ΕΛ-ΚΑΛΕ στη Λευκωσία. Διαχωρισμός τεμαχίου με αρ. 339 και παραχώρηση δικαιώματος διόδου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 516 Acrobat Reader File 86.987.pdf
86.943 28/2/2019 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμίτικου Βασιλείου της Ιορδανίας στους τομείς της Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 498 Acrobat Reader File 86.943.pdf
86.949 28/2/2019 Διορισμός Επίτιμου Γενικού Προξένου της Πολωνίας στην Κύπρο, με έδρα τη Λεμεσό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 504 Acrobat Reader File 86.949.pdf
86.957 28/2/2019 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στην εταιρεία VALEBAND LIMITED, για την ανέγερση εκ μέρους του Ιδρύματος «George and Kaity David», ερευνητικού κέντρου για τον καρκίνο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 511 Acrobat Reader File 86.957.pdf
86.989 28/2/2019 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 518 Acrobat Reader File 86.989.pdf
86.990 28/2/2019 Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδιο Υπηρεσίας) – Θέση Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος (Κλ.Α16(ι)) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 519 Acrobat Reader File 86.990.pdf
86.938 28/2/2019 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων Πρώτου Διορισμού στον Κυπριακό Στρατό σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του 2013-2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 494 Acrobat Reader File 86.938.pdf
87.003 28/2/2019 Εργοδότηση σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της εφαρμογής των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 528 Acrobat Reader File 87.003.pdf
86.988 28/2/2019 Δημιουργία χώρων στάθμευσης στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Αγίου Αθανασίου και Λινόπετρας στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 517 Acrobat Reader File 86.988.pdf
86.998 28/2/2019 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία (Υπουργεία). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 523 Acrobat Reader File 86.998.pdf
87.002 28/2/2019 Προϋπολογισμός Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 527 Acrobat Reader File 87.002.pdf
87.005 28/2/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 529 Acrobat Reader File 87.005.pdf
86.931 28/2/2019 Λειτουργία Κλειστού Κέντρου Θεραπείας Ανηλίκων με Πρόβλημα Χρήσης/Κατάχρησης Ουσιών Εξάρτησης. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 488 Acrobat Reader File 86.931.pdf
86.948 28/2/2019 Διαπίστευση του κ. Najeed Durrani ως Ύπατου Αρμοστή του Πακιστάν στην Κύπρο, με έδρα τη Βηρυτό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 503 Acrobat Reader File 86.948.pdf
87.130 20/3/2019 α)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». β)Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Αναγνώριση Υπηρεσίας, Προϋπηρεσίας και Τεχνικής Πείρας για Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και Προσαυξήσεων) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 581 Acrobat Reader File 87.130.pdf
87.056 7/3/2019 α)Οι περί Τμήματος Γεωργίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Επιθεωρητή Γεωργίας, 1ης Τάξης Κανονισμοί του 2019. β)Οι περί Τμήματος Γεωργίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Γεωργίας και Ανώτερου Λειτουργού Γεωργίας Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 544 Acrobat Reader File 87.056.pdf
87.129 20/3/2019 Τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 580 Acrobat Reader File 87.129.pdf
87.316 17/4/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Αίτηση του κ. Σταυράκη Ιωσήφ κ.α.. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4623, ημερ. 20.5.2019, αρ. γνωστ. 478 Acrobat Reader File 87 316.pdf
87.123 20/3/2019 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία (Ανεξάρτητες Αρχές). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 575 Acrobat Reader File 87.123.pdf
87.127 20/3/2019 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Πρώτου και Δεύτερου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 578 Acrobat Reader File 87.127.pdf
87.121 20/3/2019 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 573 Acrobat Reader File 87.121.pdf
87.124 20/3/2019 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου (Πανεπιστήμια). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 576 Acrobat Reader File 87.124.pdf
87.125 20/3/2019 Αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικού Λογιστηρίου για συμμετοχή αποστολής σε εκπαίδευση στο εξωτερικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 577 Acrobat Reader File 87.125.pdf
87.122 20/3/2019 Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2019. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 574 Acrobat Reader File 87.122.pdf
87.120 20/3/2019 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 572 Acrobat Reader File 87.120.pdf
87.112 15/3/2019 Απαλλοτρίωση για Αυτοκινητόδρομο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς Τμήμα Αγία Μαρινούδα – Στρουμπί. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 566 Acrobat Reader File 87.112.pdf
87.105 15/3/2019 Τροποποίηση του Περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 562 Acrobat Reader File 87.105.pdf
87.128 20/3/2019 Κατ’ εξαίρεση διαχωρισμός οικοπέδων στη Κοινότητα Κουκλιών και παραχώρησή τους σε οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 579 Acrobat Reader File 87.128.pdf
87.079 15/3/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συνολικής και Ενισχυμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2019». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 561 Acrobat Reader File 87.079.pdf
87.113 15/3/2019 Νέος Δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 567 Acrobat Reader File 87.113.pdf
87.111 15/3/2019 Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2019 (τροποποίηση άρθρου 16). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 565 Acrobat Reader File 87.111.pdf
87.116 15/3/2019 Παράταση Αδειών Χρήσης Τουρκοκυπριακών Γαιών που χρησιμοποιούνται για Γεωργικούς Σκοπούς – Αιτήματα των καλλιεργητών στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για Επιδότηση στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 570 Acrobat Reader File 87.116.pdf
87.078 15/3/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος του 2019» Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 560 Acrobat Reader File 87.078.pdf
87.075 15/3/2019 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων για το 2019. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 557 Acrobat Reader File 87.075.pdf
87.074 15/3/2019 Πακέτο Τροποποιητικών Νομοσχεδίων και Σχέδιο Κανονισμών για εκσυγχρονισμό των ποινών που αφορούν τροχαίες παραβάσεις. α)Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. β)Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. γ)Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. δ)Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. ε)Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. στ)Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019. ζ)Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. η)Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 556 Acrobat Reader File 87.074.pdf
87.118 15/3/2019 Ποσοστά αποκοπής για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εν όψει της εισαγωγής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ). ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 571 Acrobat Reader File 87.118.pdf
87.016 7/3/2019 Διαπίστευση του κ. Mario Edgardo Castillo Mendozza ως νέου Πρέσβη της Ονδούρας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 535 Acrobat Reader File 87.016.pdf
87.077 15/3/2019 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ανώτερης Εκπαίδευσης του Σουλτανάτου του Ομάν για τη Συνεργασία στους Τομείς των Επιστημών και της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 559 Acrobat Reader File 87.077.pdf
87.109 15/3/2019 Μετονομασία Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 564 Acrobat Reader File 87.109.pdf
87.108 15/3/2019 Σύνθεση Αποστολής Λειτουργών του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας σε Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου (Social Dialogue), στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας FAB – BLUE MED για τη Δημιουργία Λειτουργικού Τμήματος Εναέριου Χώρου που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου 2019, στη Ρώμη, Ιταλία. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 563 Acrobat Reader File 87.108.pdf
87.115 15/3/2019 Διορισμός Συμβουλευτικής Συντονιστικής Επιτροπής για την επίβλεψη και τη διασφάλιση της επάρκειας των αποθεμάτων των φαρμακευτικών προϊόντων στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης από το υφιστάμενο σύστημα, στο νέο περιβάλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκων που θα δημιουργηθεί, με την εφαρμογή της 1ης και 2ης φάσης του ΓεΣΥ. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 569 Acrobat Reader File 87.115.pdf
87.114 15/3/2019 Σύναψη νέας Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 568 Acrobat Reader File 87.114.pdf
87.071 7/3/2019 Υποβολή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 555 Acrobat Reader File 87.071.pdf
87.020 7/3/2019 Διαπίστευση του κ. Anthony George Simpson ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Νέας Ζηλανδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 539 Acrobat Reader File 87.020.pdf
87.055 7/3/2019 Οι περί Γενικού Λογιστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου και Πρώτου Επιθεωρητή Λογαριασμών Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 543 Acrobat Reader File 87.055.pdf
87.069 7/3/2019 Ειδοποιήσεις που υποβλήθηκαν από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, προς τον Αν. Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ως Πολεοδομική Αρχή, σε σχέση με την ανέγερση και λειτουργία μονάδας παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στη διαδικασία εντοπισμού και ανόρυξης φυσικού αερίου και πετρελαίου [Μέρος Τεμαχίων με αρ. 375, φ/σχ. 50/06W1 στο Δήμο Αραδίππου και 35, φ/σχ. 50/06, στο Καλό Χωριό] ΛΑΡ/322/2014 (Κτήριο Β): Βιομηχανικά Οικόπεδα με αρ. 36-39 και ΛΑΡ/323/2014 (Κτήριο Α): Βιομηχανικό Οικόπεδο με αρ. 34. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 554 Acrobat Reader File 87.069.pdf
87.022 7/3/2019 Παράταση της περιόδου ισχύος της προσφοράς της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας για την «Αναβάθμιση και εξωραϊσμό του πυρήνα της Κοινότητας Κοράκου (Φάση Α) στην Επαρχία Λευκωσίας» Αρ. Διαγ.: Ε. ΛΕΥ. 31/2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 541 Acrobat Reader File 87.022.pdf
87.014 7/3/2019 Διορισμός Επίτιμου Υπό-Προξένου του Μαρόκο στην Κύπρο, με έδρα τη Λευκωσία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 533 Acrobat Reader File 87.014.pdf
87.067 7/3/2019 Ανάκληση διορισμού και διορισμός νέου Μέλους στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 552 Acrobat Reader File 87.067.pdf
87.054 7/3/2019 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Πωμού Τεμάχιο 347 (πρώην 198), Φ/Σχ.17/48. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 542 Acrobat Reader File 87.054.pdf
87.062 7/3/2019 Επισκέψεις Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων ή/και Συνδυασμών Ανεξάρτητων Υποψηφίων που κατέρχονται στις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων Ευρωβουλευτών, σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ενόψει των επικείμενων Εκλογών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2019. ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 548 Acrobat Reader File 87.062.pdf
87.018 7/3/2019 Διαπίστευση του Dr Joseph Katema ως Ύπατου Αρμοστή της Ζάμπια στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 537 Acrobat Reader File 87.018.pdf
87.065 7/3/2019 Έγκριση Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 550 Acrobat Reader File 87.065.pdf
87.009 7/3/2019 Σημείωμα της Συμβουλευτικής Αρχής προς το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 56 και 57 των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμων του 2007 έως 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 530 Acrobat Reader File 87.009.pdf
87.017 7/3/2019 Διαπίστευση του George Wilfred Talbot ως Ύπατου Αρμοστή της Γουιάνα στην Κύπρο, με έδρα τη Μπραζίλια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 536 Acrobat Reader File 87.017.pdf
87.066 7/3/2019 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΠΜ) για το έτος 2019. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 551 Acrobat Reader File 87.066.pdf
87.068 7/3/2019 Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 553 Acrobat Reader File 87.068.pdf
87.010 7/3/2019 Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στους Υπαλλήλους Διαφόρων Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 531 Acrobat Reader File 87.010.pdf
87.061 7/3/2019 Σύσταση Συμβουλευτικών Επιτροπών για την πλήρωση μιας κενής θέσης Διευθυντή Ελέγχου (Κλ.Α15(i)) και μίας κενής θέσης Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου (Κλ. Α15(i)), στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 547 Acrobat Reader File 87.061.pdf
87.058 7/3/2019 Οι περί Αποχετεύσεων Πάφου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 545 Acrobat Reader File 87.058.pdf
87.019 7/3/2019 Διαπίστευση του κ. Sidi Mohamed Hamed ως Πρέσβη της Μαυριτανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4624, ημερ. 24.5.2019, αρ. γνωστ. 538 Acrobat Reader File 87.019.pdf
87.375 6/5/2019 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4623, ημερ. 20.5.2019, αρ. γνωστ. 481 Acrobat Reader File 87.375.pdf
87.317 17/4/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Αίτηση της Εταιρείας C. P. Foodlab Ltd κ.α.. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4623, ημερ. 20.5.2019, αρ. γνωστ. 479 Acrobat Reader File 87 317.pdf
87.314 17/4/2019 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Αίτηση της Εταιρείας Soroka Fuel Transport Ltd κ.α.. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4623, ημερ. 20.5.2019, αρ. γνωστ. 476 Acrobat Reader File 87 314.pdf
87.315 17/4/2019 Αίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παρεκκλησιάς (ΛΕΜ/0318-0319/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές σε εγκεκριμένο περίπτερο και αλλαγή χρήσης του σε εστιατόριο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4623, ημερ. 20.5.2019, αρ. γνωστ. 477 Acrobat Reader File 87 315.pdf
86.920 20/2/2019 Προϋπολογισμός Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2019. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4622, ημερ. 10.5.2019, αρ. γνωστ. 475 Acrobat Reader File 86.920.pdf
86.886 20/2/2019 Προϋπολογισμός της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας για το έτος 2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4622, ημερ. 10.5.2019, αρ. γνωστ. 444 Acrobat Reader File 86.886.pdf
86.898 20/2/2019 Οι περί Ιατρών και Οδοντιάτρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί του 2019. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4622, ημερ. 10.5.2019, αρ. γνωστ. 456 Acrobat Reader File 86.898.pdf
86.915 20/2/2019 Απαλλοτρίωση Ιδιωτικής Ακίνητης Ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από την Κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Σαϊτά, Φάση Α1. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4622, ημερ. 10.5.2019, αρ. γνωστ. 470 Acrobat Reader File 86.915.pdf
86.885 20/2/2019 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2019. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4622, ημερ. 10.5.2019, αρ. γνωστ. 443 Acrobat Reader File 86.885.pdf
86.901 20/2/2019 Παράταση χρονικής διάρκειας υπηρεσίας του Πρέσβη της Δημοκρατίας στο Μουσκάτ, σύμφωνα με τους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικούς ΄Ορους) Κανονισμούς του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4622, ημερ. 10.5.2019, αρ. γνωστ. 459 Acrobat Reader File 86.901.pdf
86.903 20/2/2019 Παράταση ισχύος προσφορών του διαγωνισμού με θέμα: «Προσφορά για την αγορά αντιδραστηρίων για τον έλεγχο επιπέδων Βιταμίνης Δ, Βιταμίνης Β12 και Φολικού Οξέος στο αίμα, με παροχή συνοδού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του εργαστηρίου Ισοτόπων του Γ.Ν. Λευκωσίας». Υπουργείο Υγείας ε.ε 4622, ημερ. 10.5.2019, αρ. γνωστ. 461 Acrobat Reader File 86.903.pdf
86.887 20/2/2019 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (ΣΕΕΕ) για το έτος 2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4622, ημερ. 10.5.2019, αρ. γνωστ. 445 Acrobat Reader File 86.887.pdf
86.906 20/2/2019 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Πελενδρίου Φ/Σχ. 47/14, τεμ. 419 (πρώην 269). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4622, ημερ. 10.5.2019, αρ. γνωστ. 463 Acrobat Reader File 86.906.pdf
86.891 20/2/2019 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4622, ημερ. 10.5.2019, αρ. γνωστ. 449 Acrobat Reader File 86.891.pdf
86.918 20/2/2019 Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατά το 2018 και το πρώτο δίμηνο του 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4622, ημερ. 10.5.2019, αρ. γνωστ. 473 Acrobat Reader File 86.918.pdf
86.914 20/2/2019 Επιλογή για διορισμό μέλους στην Αρχή Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4622, ημερ. 10.5.2019, αρ. γνωστ. 469 Acrobat Reader File 86.914.pdf
86.900 20/2/2019 Διορισμός Επίτιμου Γενικού Πρόξενου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Φρανκφούρτη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4622, ημερ. 10.5.2019, αρ. γνωστ. 458 Acrobat Reader File 86.900.pdf
86.897 20/2/2019 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί των Δικαιωμάτων Ύποπτων Προσώπων, Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. β)Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4622, ημερ. 10.5.2019, αρ. γνωστ. 455 Acrobat Reader File 86.897.pdf
86.895 20/2/2019 Υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γεωργίας για συνεργασία στους Τομείς της Υγείας και της Φαρμακευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4622, ημερ. 10.5.2019, αρ. γνωστ. 453 Acrobat Reader File 86.895.pdf
86.888 20/2/2019 Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4622, ημερ. 10.5.2019, αρ. γνωστ. 446 Acrobat Reader File 86.888.pdf
86.889 20/2/2019 Μερισματική Πολιτική Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου