Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
81.992 18/1/2017 Παράταση περιόδου αξιολόγησης Διαγωνισμού ΥΔΔΤ. 11/2016 για την «Παροχή Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Κατηγορουμένων (Κατηγορητήρια) ή Μαρτύρων και Διαταγμάτων που εκδίδονται σε Ποινικές Διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων που αποστέλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και για Επίδοση Επιστολών Επιβολής Διοικητικού Προστίμου» για τρία έτη. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 351 Acrobat Reader File 81.992.pdf
81.987 18/1/2017 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 346 Acrobat Reader File 81.987.pdf
81.990 18/1/2017 Ανανέωση μίσθωσης υπηρεσιών εννέα Νομικών Συμβούλων για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 349 Acrobat Reader File 81.990.pdf
81.928 18/1/2017 Εισηγήσεις Επιτροπής Παρακολούθησης Ανθρωπιστικών ζητημάτων «Μαρί», «Ήλιος» και «Άλλων Ανθρωπιστικών Θεμάτων» - Τρόπος χειρισμού των «Άλλων Ανθρωπιστικών Θεμάτων». Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 321 Acrobat Reader File 81.928.pdf
81.927 18/1/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2017». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 320 Acrobat Reader File 81.927.pdf
81.988 18/1/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελεγκτών Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 347 Acrobat Reader File 81.988.pdf
81.944 18/1/2017 Αναπροσαρμογή διοικητικών ορίων Κοινοτήτων Νικηταρίου – Βυζακιάς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 336, ε.ε 4540, ημερ. 16.6.2017 (Διόρθωση) Acrobat Reader File 81.944.pdf
81.980 18/1/2017 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2010 – Έγκριση του συμπληρωματικού καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 340 Acrobat Reader File 81.980.pdf
81.984 18/1/2017 Επιλογή προσώπου για διορισμό ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 343 Acrobat Reader File 81.984.pdf
81.933 18/1/2017 Έγκριση για υπηρεσιακό ταξίδι στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 326 Acrobat Reader File 81.933.pdf
81.942 18/1/2017 Αντικατάσταση της εξουσιοδοτημένης αντιπροσώπου του Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και επίσημου μέλους στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 335 Acrobat Reader File 81.942.pdf
81.991 18/1/2017 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 350 Acrobat Reader File 81.991.pdf
81.926 18/1/2017 Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων: α)Ελαίων και Υγρών Καυσίμων 2016 – 2022. β)Ελαστικών 2016 – 2022. γ)Λοιπών Αποβλήτων 2016 – 2022. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 319 Acrobat Reader File 81.926.pdf
81.979 18/1/2017 Διορισμός της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΑΑΣ). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 339 Acrobat Reader File 81.979.pdf
81.906 5/1/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Ανακριτικών Εξουσιών (Υπό Κάλυψη Αστυνομικοί) Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 313 Acrobat Reader File 81.906.pdf
81.925 18/1/2017 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για το έτος 2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 318 Acrobat Reader File 81.925.pdf
81.903 5/1/2017 Κανονισμοί με τίτλο «Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 310 Acrobat Reader File 81.903.pdf
81.941 18/1/2017 Διενέργεια Εράνου «από πόρτα σε πόρτα» από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 334 Acrobat Reader File 81.941.pdf
81.887 5/1/2017 Σύναψη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά με φόρους πάνω στο εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Μπαρπάντος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 299 Acrobat Reader File 81.887.pdf
81.889 5/1/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος του 2016». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 301 Acrobat Reader File 81.889.pdf
81.899 5/1/2017 Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2017. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 306 Acrobat Reader File 81.899.pdf
81.902 5/1/2017 Κανονισμοί με τίτλο «Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 309 Acrobat Reader File 81.902.pdf
81.900 5/1/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημοσίων Δανείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 307 Acrobat Reader File 81.900.pdf
81.918 5/1/2017 Προϋπολογισμός Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το έτος 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 315 Acrobat Reader File 81.918.pdf
81.901 5/1/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 308 Acrobat Reader File 81.901.pdf
81.886 5/1/2017 Υποβολή Καταλόγου Καταγραφής Ζημιών από τις Πυρκαγιές και Ενημερωτικό Σημείωμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Συμμετοχή του Υπουργείου στην Κατάσβεση της Πυρκαγιάς στην Περιοχή της Σολέας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 298 Acrobat Reader File 81.886.pdf
81.895 5/1/2017 Προσφορά για προμήθεια τριών περιπολικών σκαφών για τον έλεγχο της αλιείας (Αρ. Διαγωνισμού: 25/2016) – Παράταση της αξιολόγησης της προσφοράς. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 304 Acrobat Reader File 81.895.pdf
81.907 5/1/2017 Κατάργηση διαταγμάτων Υπουργικού Συμβουλίου με τα οποία είχαν κηρυχθεί συγκεκριμένοι φορείς/περιουσιακά στοιχεία ως υποκείμενοι σε αποκρατικοποίηση. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 314 Acrobat Reader File 81.907.pdf
81.882 5/1/2017 Η προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου στην Κύπρο – Όροι Λειτουργίας του Συμβουλίου Προώθησης της χρήσης του ποδηλάτου στην Κύπρο, δυνάμει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 80.109 και ημερ. 18.1.2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 296 Acrobat Reader File 81.882.pdf
81.894 5/1/2017 Παράταση ισχύος προσφοράς του Διαγωνισμού για την Ανακατασκευή Ηλεκτρικού Δικτύου του Στρατοπέδου «Δημητρίου και Κουκκή» στην Τριμίκλινη (Έργο ΤΥ254/2007). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 303 Acrobat Reader File 81.894.pdf
81.888 5/1/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμος του 2016». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 300 Acrobat Reader File 81.888.pdf
81.880 5/1/2017 Παράταση Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών Συνεργάτη/ Επαγγελματία Δημοσιογράφου για θέματα Τύπου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 295 Acrobat Reader File 81.880.pdf
81.920 5/1/2017 Απόσπαση μέλους της Αστυνομίας στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUMM στη Γεωργία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 316 Acrobat Reader File 81.920.pdf
81.905 5/1/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 312 Acrobat Reader File 81.905.pdf
81.885 5/1/2017 Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2016-2018 για την Αντιμετώπιση της Εμπορίας Προσώπων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 297 Acrobat Reader File 81.885.pdf
81.890 5/1/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμος του 2016». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 302 Acrobat Reader File 81.890.pdf
81.904 5/1/2017 Κανονισμοί με τίτλο «Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 311 Acrobat Reader File 81.904.pdf
81.879 5/1/2017 Δημιουργία και πλήρωση μιας κενής θέσης Εμπορικού Συμβούλου με όρους επιτόπιου προσωπικού στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Τεχεράνη. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 294 Acrobat Reader File 81.879.pdf
82.172 1/3/2017 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4527, ημερ. 3.3.2017, αρ. γνωστ. 292 Acrobat Reader File 82.172.pdf
82.161 1/3/2017 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4527, ημερ. 3.3.2017, αρ. γνωστ. 290 Acrobat Reader File 82.161.pdf
82.109 15/2/2017 Τερματισμός του Αναπληρωτικού Διορισμού της κας Αννίτας Δημητριάδου, Διευθύντριας Τουρισμού, από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και Αναπληρωτικός Διορισμός του κ. Μαρίνου Μενελάου, Ανώτερου Τουριστικού Λειτουργού, στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 219 Acrobat Reader File 82.109.pdf
82.140 21/2/2017 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 288 Acrobat Reader File 82.140.pdf
82.137 21/2/2017 Διορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΑΑΣ). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 289 Acrobat Reader File 82.137.pdf
81.896 5/1/2017 Αίτημα για Τροποποίηση της Άδειας Χρήσης του Πρώην Δημοτικού Σχολείου Μοσφιλωτής, Λάρνακας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4528, ημερ. 17.3.2017, αρ. γνωστ. 305 Acrobat Reader File 81.896.pdf
82.170 1/3/2017 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4527, ημερ. 3.3.2017, αρ. γνωστ. 291 Acrobat Reader File 82.170.pdf
82.114 15/2/2017 Διορισμός Εκτελεστικού και μη Εκτελεστικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4526, ημερ. 24.2.2016, αρ. γνωστ. 286 Acrobat Reader File 82.114.pdf
82.136 21/2/2017 Διορισμός μελών Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 287, ε.ε. 5013, ημερ. 3.3.2017 Acrobat Reader File 82.136.pdf
82.178 1/3/2017 Διορισμός Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4527, ημερ. 3.3.2017, αρ. γνωστ. 293 Acrobat Reader File 82.178.pdf
82.104 15/2/2017 Αντικατάσταση εκπροσώπου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 217 Acrobat Reader File 82.104.pdf
81.919 5/1/2017 Μεταρρύθμιση/Μετεξέλιξη της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4523, ημερ. 3.2.2017, αρ. γνωστ. 130 Acrobat Reader File 81.919.pdf
82.034 27/1/2017 Διορισμός μέλους του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4523, ημερ. 3.2.2017, αρ. γνωστ. 135 Acrobat Reader File 82.034.pdf
82.017 27/1/2017 Διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4523, ημερ. 3.2.2017, αρ. γνωστ. 133 Acrobat Reader File 82.017.pdf
82.108 15/2/2017 Διορισμός Γενικού Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 218 Acrobat Reader File 82.108.pdf
82.033 27/1/2017 Διορισμός της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΑΑΣ). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4523, ημερ. 3.2.2017, αρ. γνωστ. 132 Acrobat Reader File 82.033.pdf
81.947 18/1/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 (2) και 26 (3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4524, ημερ. 10.2.2017, αρ. γνωστ. 136 Acrobat Reader File 81.947.pdf
81.897 5/1/2017 Αίτηση του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΛΕΥ/0015/2015) για χορήγηση πολεοδομικής άδεια κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκες/ μετατροπές σε υφιστάμενη εξαώροφη οικοδομή με γραφειακή ανάπτυξη, στο Στρόβολο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4523, ημερ. 3.2.2017, αρ. γνωστ. 131 Acrobat Reader File 81.897.pdf
82.110 15/2/2017 Διορισμός μέλους της Αρχής Αδειών Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 220 Acrobat Reader File 82.110.pdf
82.065 6/2/2017 Διορισμός Αντιπροέδρου και μέλους στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4524, ημερ. 10.2.2017, αρ. γνωστ. 138 Acrobat Reader File 82.065.pdf
82.063 6/2/2017 Ανανέωση της θητείας των επισήμων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4524, ημερ. 10.2.2017, αρ. γνωστ. 137 Acrobat Reader File 82.063.pdf
81.996 18/1/2017 Διορισμός Εκτελεστικού Γραμματέα στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 106 Acrobat Reader File 81.996.pdf
81.893 5/1/2017 Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταναλωτών. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4519, ημερ. 13.1.2017, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 81.893.pdf
82.031 27/1/2017 Διορισμός Προέδρου και μελών της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4523, ημερ. 3.2.2017, αρ. γνωστ. 134 Acrobat Reader File 82.031.pdf
81.891 5/1/2017 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 3(1) και 4(α) των περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 1988 έως 2013 (Ν149/1988). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4519, ημερ. 13.1.2017, αρ. γνωστ. 10 Acrobat Reader File 81.891.pdf
81.898 5/1/2017 Αντικατάσταση μελών του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4519, ημερ. 13.1.2017, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 81.898.pdf
81.892 5/1/2017 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4519, ημερ. 13.1.2017, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 81.892.pdf
82.067 6/2/2017 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης 420 θέσεων Πρώτου Διορισμού στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 407 Acrobat Reader File 82.067.pdf
82.055 6/2/2017 Ανανέωση της μετάθεσης της κ. Ελένης Βασιλειάδου, Γραμματειακού Λειτουργού, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 403 Acrobat Reader File 82.055.pdf
82.051 6/2/2017 Κανονισμοί Τελών Νερού δυνάμει του περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 399 Acrobat Reader File 82.051.pdf
82.069 6/2/2017 Τροποποίηση της υπερωριακής αποζημίωσης και της αποζημίωσης για απασχόληση με το σύστημα βάρδιας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 409 Acrobat Reader File 82.069.pdf
82.068 6/2/2017 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2017 – Τροποποίηση. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 408 Acrobat Reader File 82.068.pdf
82.059 6/2/2017 Διαγραφή χρέους του νομικού προσώπου F. AND A. CAR SUPERMARKET LTD, Αρ. Μητρώου ΦΠΑ 10010473Β. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 404 Acrobat Reader File 82.059.pdf
82.054 6/2/2017 Παραχώρηση άδειας απουσίας άνευ απολαβών στον κ. Παύλο Χρ. Κόμπο, Σύμβουλο ή Γενικό Πρόξενο Α’, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για συνέχιση της υπηρεσίας του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 402 Acrobat Reader File 82.054.pdf
82.066 6/2/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 406 Acrobat Reader File 82.066.pdf
81.932 18/1/2017 Εξέταση από την Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες της Πρώτης Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (Γενεύη 23-24 Μαρτίου, 2017). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 325 Acrobat Reader File 81.932.pdf
82.038 27/1/2017 Ολοκλήρωση αποστολής και λειτουργίας του Συμβούλιου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 390 Acrobat Reader File 82.038.pdf
82.016 27/1/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για τις Σχέσεις και τη Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών αυτής, αφενός και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2017.» Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 379 Acrobat Reader File 82.016.pdf
82.052 6/2/2017 α) Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Ειδικές Απαιτήσεις για τα Γένη και Είδη Οπωροφόρων Φυτών, Ειδικές Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι Προμηθευτές και Λεπτομερείς Κανόνες για τις Επίσημες Επιθεωρήσεις) Κανονισμοί του 2017. β) Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 400 Acrobat Reader File 82.052.pdf
82.007 27/1/2017 Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 370 Acrobat Reader File 82.007.pdf
82.048 6/2/2017 Υλοποίηση της Μελέτης Ασφάλειας Εγγράφων και Πληροφοριών που τυγχάνουν διαχείρισης μέσω ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 397 Acrobat Reader File 82.048.pdf
82.047 6/2/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με το Καθεστώς των Δυνάμεων τους (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 396 Acrobat Reader File 82.047.pdf
82.044 6/2/2017 Αναθεώρηση των Γενικών Επιδομάτων Εξωτερικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 393 Acrobat Reader File 82.044.pdf
82.045 6/2/2017 Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμεσα στο Κέντρο Παραγωγικότητας και το Ινστιτούτο Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 394 Acrobat Reader File 82.045.pdf
82.064 6/2/2017 Επιλογή προσώπου για διορισμό στη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Αδειών, ενόψει της παραίτησης υφιστάμενου μέλους. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 405 Acrobat Reader File 82.064.pdf
82.021 27/1/2017 Αίτημα για παράταση της περιόδου αξιολόγησης προσφορών από εξήντα ημέρες σε ενενήντα ημέρες για το Διαγωνισμό αρ.: 2016.014.Σ.Σ.ΗΜΥ για την παροχή υπηρεσιών για τη Λειτουργία και Συντήρηση των Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, των Εξειδικευμένων Συστημάτων και Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου (Νέο και Παλαιό Κτίριο). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 383 Acrobat Reader File 82.021.pdf
82.011 27/1/2017 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Ασυνόδευτους Ανήλικους/Αιτητές Διεθνούς Προστασίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 374 Acrobat Reader File 82.011.pdf
82.019 27/1/2017 Τερματισμός υπηρεσιών Επίτιμου Προξένου της Δημοκρατίας στην Ισλανδία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 381 Acrobat Reader File 82.019.pdf
82.036 27/1/2017 Παράταση περιόδου αξιολόγησης προσφοράς Σ.Υ. 49/16 για την εξασφάλιση υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού (υλισμικού, λογισμικού συστημάτων και εφαρμογών) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με τη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης από την εταιρεία IBM Italia S.p.A (IBM) (Y.Y. 13.25.003.001.425, Αρ. Διαγ. Σ.Υ. 49/16). Υπουργείο Υγείας ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 388 Acrobat Reader File 82.036.pdf
82.009 27/1/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 372 Acrobat Reader File 82.009.pdf
82.022 27/1/2017 Παράταση της ισχύος των προσφορών για ακόμα ένα μήνα για τη Μελέτη και Κατασκευή του Κάθετου Δρόμου που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, Φάση ΙΙ – Τμήμα Β (Παράλληλος Δρόμος), Αρ. Διαγωνισμού PS/DB/10. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 384 Acrobat Reader File 82.022.pdf
82.024 27/1/2017 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας IV Επαρχίας Λεμεσού). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 385 Acrobat Reader File 82.024.pdf
82.012 27/1/2017 Ζημιές στο καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου από το σεισμό που έπληξε την Επαρχία Λάρνακας στις 12.5.2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 375 Acrobat Reader File 82.012.pdf
82.040 27/1/2017 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2017. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 391 Acrobat Reader File 82.040.pdf
82.008 27/1/2017 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 371 Acrobat Reader File 82.008.pdf
82.018 27/1/2017 Διαπίστευση του κ. Andrea Cavallari ως νέου Πρέσβη της Ιταλίας στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 380 Acrobat Reader File 82.018.pdf
82.002 27/1/2017 Επαναξιολόγηση των τελών κυκλοφορίας και φόρων κατανάλωσης οχημάτων σύμφωνα με την Παράγραφο 15 του Μέρους 1 του Παραρτήματος Ι του «περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου» και την Παράγραφο Β του Μέρους Δ του Τέταρτου Παραρτήματος του «περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 367 Acrobat Reader File 82.002.pdf
82.014 27/1/2017 Τροποποίηση του Κανονισμού 38(5) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 έως 2012. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 377 Acrobat Reader File 82.014.pdf
82.020 27/1/2017 Αίτημα για Τροποποίηση της Άδειας Χρήσης του Πρώην Δημοτικού Σχολείου Πάχνας, Λεμεσός. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 382 Acrobat Reader File 82.020.pdf
82.010 27/1/2017 Συμμετοχή Λειτουργών και Εθελοντών της Πολιτικής Άμυνας στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα PACES-Evaluation workshop/Training, που θα διεξαχθεί στην Αυστρία στις 22-25 Ιανουαρίου 2017, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος PACES. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 373 Acrobat Reader File 82.010.pdf
82.004 27/1/2017 Υποβολή υποψηφιότητας Κυπριακής Δημοκρατίας για εκλογή ως μέλους του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τη διετία 2018-2019 και Συμμετοχή της Κύπρου στην 30η Σύνοδο της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 392 Acrobat Reader File 82.004.pdf
82.001 27/1/2017 Τροποποίηση του συστήματος αναμονής και κλήσεως στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 366 Acrobat Reader File 82.001.pdf
82.005 27/1/2017 Καθορισμός πλαισίου παραχώρησης φοιτητικών επιδομάτων βάσει του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 (Ν.203(1)/2015) για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 368 Acrobat Reader File 82.005.pdf
81.999 27/1/2017 Μελέτη για τους τρόπους σφαιρικής κάλυψης των αναγκών των Αποφυλακισθέντων Ουσιοεξαρτημένων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 365 Acrobat Reader File 81.999.pdf
82.025 27/1/2017 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α (11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας VIII της Επαρχίας Λεμεσού). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 386 Acrobat Reader File 82.025.pdf
82.277 17/3/2017 Διορισμός νέας Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 363 Acrobat Reader File 82.277.pdf
82.035 27/1/2017 Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στους Υπαλλήλους Διαφόρων Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 387 Acrobat Reader File 82.035.pdf
82.037 27/1/2017 α)Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για κατοικία Νόμος του 2017. β)Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 389 Acrobat Reader File 82.037.pdf
82.006 27/1/2017 Υποβολή αίτησης για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από πρόσωπα που είναι λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος και δεν ανήκουν στις κατηγορίες προσώπων που δύνανται να υποβάλουν αίτηση για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 369 Acrobat Reader File 82.006.pdf
82.015 27/1/2017 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Μη Αυτόματα Ζυγιστικά Όργανα) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 378 Acrobat Reader File 82.015.pdf
82.013 27/1/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4530, ημερ. 31.3.2017, αρ. γνωστ. 376 Acrobat Reader File 82.013.pdf
82.274 17/3/2017 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 361 Acrobat Reader File 82.274.pdf
82.273 17/3/2017 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 360 Acrobat Reader File 82.273.pdf
82.276 17/3/2017 Διορισμός μελών Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε αντικατάσταση μελών που έχουν παραιτηθεί. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 362 Acrobat Reader File 82.276.pdf
82.290 17/3/2017 Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 364, ε.ε 4532, ημερ. 13.4.2017 (Αντικατάσταση) Acrobat Reader File 82.290.pdf
82.272 17/3/2017 Διορισμός αντιπροσώπου της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ). ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 359 Acrobat Reader File 82.272.pdf
82.271 17/3/2017 Διεύρυνση του Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 358 Acrobat Reader File 82.271.pdf
81.985 18/1/2017 Παραίτηση μέλους της Αρχής Αδειών, λόγω της ύπαρξης ασυμβίβαστου και διορισμός νέου μέλους. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 344 Acrobat Reader File 81.985.pdf
82.270 17/3/2017 Επιτροπή για την παρακολούθηση των τιμών των πετρελαιοειδών. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 357 Acrobat Reader File 82.270.pdf
82.244 17/3/2017 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 356 Acrobat Reader File 82.244.pdf
81.983 18/1/2017 Ανάπτυξη Λιμανιού και Μαρίνας Λάρνακας – επαναφορά κονδυλίου για πληρωμή των Συμβούλων του έργου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 342 Acrobat Reader File 81.983.pdf
81.945 18/1/2017 Παραχώρηση κρατικής γης στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αργακιού και στο Κοινοτικό Συμβούλιο Τράχωνα για ανέγερση κοινοτικών κτιρίων και αίθουσα εκδηλώσεων σε χώρο που βρίσκεται στον Οικισμό Στέγασης Εκτοπισθέντων Στρόβολος ΙΙΙ στη Λευκωσία. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 337 Acrobat Reader File 81.945.pdf
82.225 17/3/2017 Δήλωση Πολιτικής για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 355 Acrobat Reader File 82.225.pdf
81.931 18/1/2017 Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2017. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 324 Acrobat Reader File 81.931.pdf
81.989 18/1/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 348 Acrobat Reader File 81.989.pdf
81.930 18/1/2017 Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το έτος 2015. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 323 Acrobat Reader File 81.930.pdf
81.946 18/1/2017 Απαλλοτρίωση για τις ανάγκες επέκτασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 338 Acrobat Reader File 81.946.pdf
81.940 18/1/2017 Τοποθέτηση Στρατιωτικού Προσωπικού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 333 Acrobat Reader File 81.940.pdf
81.924 18/1/2017 Διαφοροποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 79.988 και ημερ. 14.12.2015, ώστε να μη συνεχιστεί η μελέτη από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στην Υπηρεσία Αναδασμού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 317 Acrobat Reader File 81.924.pdf
81.994 18/1/2017 Καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα στα Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας) Διατάγματος του 2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 353 Acrobat Reader File 81.994.pdf
81.993 18/1/2017 Ετήσιοι εξελεγμένοι λογαριασμοί του Ταμείου για την αποπληρωμή του δανείου για την αποζημίωση των αποχωρούντων Λιμενεργατών και Σημειωτών που καθιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 4 του περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμου του 2008 (Ν. 58(Ι)/2008). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 352 Acrobat Reader File 81.993.pdf
81.935 18/1/2017 α)Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός αρ.2) Νόμος του 2017. β)Οι περί της Εφαρμογής Συστήματος Αποτίμησης της Επικινδυνότητας για τις Επιχειρήσεις (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 328 Acrobat Reader File 81.935.pdf
81.982 18/1/2017 Αγορά υπηρεσιών για τις διακινήσεις των υψηλόβαθμων αξιωματούχων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) στην Κύπρο (9-11 Μαΐου 2017). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 341 Acrobat Reader File 81.982.pdf
81.929 18/1/2017 Εκκρεμότητες στην Υιοθέτηση Κοινοτικών Οδηγιών. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 322 Acrobat Reader File 81.929.pdf
81.986 18/1/2017 Μετάβαση πέντε (5) εκπροσώπων της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων στο Λονδίνο με σκοπό τη συμμετοχή στη διοργάνωση «Ice Totally Gaming Show 2017» η οποία θα λάβει χώρα στις 6-9 Φεβρουαρίου 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 345 Acrobat Reader File 81.986.pdf
81.995 18/1/2017 Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης στον Τομέα Ασφάλειας Πτήσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας για την Ενδυνάμωση της Εποπτείας των Πτητικών Επιχειρήσεων και Αεροπλοϊμότητας των αεροσκαφών των Κυπριακών Αεροπορικών Εταιρειών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 354 Acrobat Reader File 81.995.pdf
81.934 18/1/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 327 Acrobat Reader File 81.934.pdf
81.937 18/1/2017 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 330 Acrobat Reader File 81.937.pdf
81.938 18/1/2017 Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 331 Acrobat Reader File 81.938.pdf
81.936 18/1/2017 Ετοιμασία Κανονισμών για εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/32/ΕΕ σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά (αναδιατύπωση) και με την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία 2015/13/ΕΕ για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ όσον αφορά το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων. Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Όργανα Μετρήσεων) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 329 Acrobat Reader File 81.936.pdf
81.939 18/1/2017 Διαπίστευση του κ. Maung Maung Lynn ως νέου Πρέσβη της Ένωσης της Μυανμάρ στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4529, ημερ. 24.3.2017, αρ. γνωστ. 332 Acrobat Reader File 81.939.pdf
82.046 6/2/2017 Παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χορήγηση δανείου ύψους €100 εκ. με την Τράπεζα Κύπρου για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 395 Acrobat Reader File 82.046.pdf
82.163 1/3/2017 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Παπούα Νέας Γουινέας στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 473 Acrobat Reader File 82.163.pdf
82.393 5/4/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Αίτηση των κ.κ. Ανδρέα και Κωνσταντίνου Νικολάου κ.ά. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 478 Acrobat Reader File 82.393.pdf
82.443 12/4/2017 Αίτηση του κ. Σοφοκλή Τουμάζου Τουρούτη (ΛΑΡ/0448/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας με βοηθητικές οικοδομές (πλυσταριό και χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων) στην Κοινότητα Μαρωνίου, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 484 Acrobat Reader File 82.443.pdf
82.442 12/4/2017 Αίτηση της Εταιρείας Γεώργιος Α. Κόκκινος Λτδ (ΑΜΧ/0233/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη εγκεκριμένη υπεραγορά, στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 483 Acrobat Reader File 82.442.pdf
82.160 1/3/2017 Υποβολή Έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 εδάφιο (2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου όπως το άρθρο τούτο, τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 74/88. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 471 Acrobat Reader File 82.160.pdf
82.173 1/3/2017 Τριετής παράταση της απασχόλησης ενός (1) Γενικού Ιατρού – Αξιωματικού που υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά με Σύμβαση Απασχόλησης. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 475 Acrobat Reader File 82.173.pdf
82.158 1/3/2017 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό (13 – 17 Μαρτίου 2017) και (3-7 Απριλίου 2017). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 469 Acrobat Reader File 82.158.pdf
82.167 1/3/2017 Παράταση της περιόδου αξιολόγησης των προσφορών για παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου και σχεδίων δράσης για το πολεοδομικό συγκρότημα Λάρνακας με πληθυσμό άνω των 100.000 ατόμων και οδικούς άξονες με περισσότερες από 3.000.000 κινήσεις και για τον καθορισμό οριακών τιμών για θορύβους οδικής και αεροπορικής κυκλοφορίας κοντά στα αεροδρόμια και θορύβους σε βιομηχανικούς χώρους Αρ. Διαγωνισμού: ΤΠ31/2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 474 Acrobat Reader File 82.167.pdf
82.159 1/3/2017 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό (23 και 24 Μαρτίου 2017). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 470 Acrobat Reader File 82.159.pdf
82.150 1/3/2017 Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για αύξηση της Παραγωγικότητας στα κρατικά νοσηλευτήρια με στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 461 Acrobat Reader File 82.150.pdf
82.156 1/3/2017 Δωρεάν παροχή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 467 Acrobat Reader File 82.156.pdf
82.148 1/3/2017 Εξαίρεση των άπορων τελειόφοιτων μαθητών από την υποχρέωση καταβολής των τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες εξετάσεις και έκδοσης απολυτηρίου και αποδεικτικού απόλυσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 459 Acrobat Reader File 82.148.pdf
82.175 1/3/2017 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο Δημόσιο Τομέα, δέκα (10) θέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015 (Ν.195(Ι)/2015). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 477 Acrobat Reader File 82.175.pdf
82.153 1/3/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 464 Acrobat Reader File 82.153.pdf
82.146 1/3/2017 Μέτρο Έκτακτης Ενίσχυσης Προσαρμογής των Χοιροτρόφων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 457 Acrobat Reader File 82.146.pdf
82.162 1/3/2017 Συνέχιση συμμετοχής δημόσιου λειτουργού, μέλους του Συμβουλίου Φυλακών, μετά την αφυπηρέτησή του, στο Συμβούλιο Φυλακών. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 472 Acrobat Reader File 82.162.pdf
82.149 1/3/2017 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Canadian Commercial Corporation. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 460 Acrobat Reader File 82.149.pdf
82.147 1/3/2017 Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης/Απασχόλησης στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 458 Acrobat Reader File 82.147.pdf
82.155 1/3/2017 Δωρεάν διάθεση πειραματικών οίνων του Τμήματος Γεωργίας για το έτος 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 466 Acrobat Reader File 82.155.pdf
82.151 1/3/2017 Ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Κύπρου ως Δωρητής στο Καταπιστευματικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κολομβία και πρόταση για την εκ των υστέρων έγκριση των συναφών ενεργειών. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 462 Acrobat Reader File 82.151.pdf
82.174 1/3/2017 Διμερής Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου που αφορά την προστασία και επιστροφή κλεμμένης ή παράνομα εισηγμένης ή εξαχθείσας πολιτιστικής περιουσίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 476 Acrobat Reader File 82.174.pdf
82.144 1/3/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 455 Acrobat Reader File 82.144.pdf
82.152 1/3/2017 Οι περί Ενοικιοστασίου Νόμοι του 1983 έως 2013. α) Καθορισμός ανωτάτου ορίου αύξησης ενοικίου για κατοικίες ή καταστήματα σε ελεγχόμενες περιοχές. β) Καθορισμός ποσοστού αύξησης ενοικίων για καταστήματα σε δυσπραγούσες περιοχές. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 463 Acrobat Reader File 82.152.pdf
82.154 1/3/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2017». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 465 Acrobat Reader File 82.154.pdf
82.157 1/3/2017 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό (13 – 17 Μαρτίου 2017). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 468 Acrobat Reader File 82.157.pdf
82.127 21/2/2017 Αναβάθμιση Επίτιμου Προξένου της Λιθουανίας στη Κύπρο σε Επίτιμο Γενικό Πρόξενο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 447 Acrobat Reader File 82.127.pdf
82.145 1/3/2017 Σύσταση Οργάνου Διαχείρισης Διαδικασιών Κοινού Πρωτοκόλλου Εγρήγορσης και Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολλαπλών Κινδύνων [Common Alerting Protocol – Multi Hazard Early Warning System (CAP-MHEWS)]. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 456 Acrobat Reader File 82.145.pdf
82.123 21/2/2017 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 443 Acrobat Reader File 82.123.pdf
82.125 21/5/2017 Συμμετοχή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης στο Διεθνή Οργανισμό «International Union of Geological Sciences (IUGS)». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 445 Acrobat Reader File 82.125.pdf
82.141 21/2/2017 Παράταση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα στα Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας) Διατάγματος του 2016 στο Λιμάνι Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 454 Acrobat Reader File 82.141.pdf
82.128 21/2/2017 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 389, του Φ/Σχ. 26/51, στην Πόλη Χρυσοχούς της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 448 Acrobat Reader File 82.128.pdf
82.121 21/2/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Πρωτοκόλλου για την Πάταξη του Λαθρεμπορίου Καπνικών Προϊόντων στη Σύμβαση Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 441 Acrobat Reader File 82.121.pdf
82.118 21/2/2017 Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 439 Acrobat Reader File 82.118.pdf
82.119 21/2/2017 Σύναψη Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπανγκλαντές. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 440 Acrobat Reader File 82.119.pdf
82.133 21/2/2017 Παράταση ισχύος για έξι (6) μήνες των προσφορών για την προμήθεια Αρβύλων Αμμώδους Χρώματος (Αρ. Διαγωνισμού : ΔΙΔΜ 17/2016). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 450 Acrobat Reader File 82.133.pdf
82.124 21/2/2017 Εκπαίδευση ομάδας διάσωσης δέκα μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Α.Κ.) στην Ελλάδα, το Μάρτιο 2017, στο θέμα «Διασώσεις από ορμητικά νερά – Rescue 3 International». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 444 Acrobat Reader File 82.124.pdf
82.126 21/2/2017 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Σλοβακίας στη Κύπρο, με έδρα τη Λεμεσό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 446 Acrobat Reader File 82.126.pdf
82.132 21/2/2017 Παράταση ισχύος για τρεις (3) μήνες των προσφορών για την προμήθεια εσωρούχων, για κάλυψη των αναγκών της Ε.Φ (Αρ. Διαγωνισμού : ΔΙΔΜ 25/2015) Λήξη ισχύος προσφορών 13.3.17. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 449 Acrobat Reader File 82.132.pdf
82.135 21/2/2017 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 452 Acrobat Reader File 82.135.pdf
82.471 26/4/2017 Διορισμός Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Τροφίμων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 485 Acrobat Reader File 82.471.pdf
82.134 21/2/2017 Αποδοχή παραίτησης Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) και επιλογή για διορισμό νέου Μέλους προς αντικατάστασή του. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 451 Acrobat Reader File 82.134.pdf
82.139 21/2/2017 Παροχή Επιδόματος Φροντίδας σε Χήρες Πεσόντων και Συζύγους Εξαφανισθέντων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 453 Acrobat Reader File 82.139.pdf
82.456 12/4/2017 Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4533, ημερ. 21.4.2017, αρ. γνωστ. 413 Acrobat Reader File 82.456.pdf
82.122 21/2/2017 α)Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. β)Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 442 Acrobat Reader File 82.122.pdf
82.086 15/2/2017 Οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 425 Acrobat Reader File 82.086.pdf
82.101 15/2/2017 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο, με έδρα τη Χάγη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 431 Acrobat Reader File 82.101.pdf
82.087 15/2/2017 Διαπίστευση της Δρος R.A. Esti Andayani ως νέας Πρέσβης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 426 Acrobat Reader File 82.087.pdf
82.075 15/2/2017 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το έτος 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 415 Acrobat Reader File 82.075.pdf
82.080 15/2/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 420 Acrobat Reader File 82.080.pdf
82.088 15/2/2017 Διαπίστευση της Δρος Sara Angelina Solis Castaneda ως νέας Πρέσβη της Δημοκρατίας της Γουατεμάλας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 427 Acrobat Reader File 82.088.pdf
82.107 15/2/2017 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 434 Acrobat Reader File 82.107.pdf
82.111 15/2/2017 Αποστολή στο εξωτερικό τεσσάρων εκπαιδευτών του Κέντρου Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας «Περσέας» σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με αντικείμενο την Εξάρτηση από τα Τυχερά Παιχνίδια που θα διεξαχθεί στις 20-24 Φεβρουαρίου, 2017, στη Γερμανία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 435 Acrobat Reader File 82.111.pdf
82.083 15/2/2017 Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου σε υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό για το τρίμηνο Γενάρης – Μάρτης 2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 422 Acrobat Reader File 82.083.pdf
82.089 15/2/2017 Διαπίστευση του κ. Marko Blagojevic ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Σερβίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 428 Acrobat Reader File 82.089.pdf
82.077 15/2/2017 Εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και υιοθέτηση της ηλεκτρονική υποδομής PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 417 Acrobat Reader File 82.077.pdf
82.090 15/2/2017 Αίτημα για Τροποποίηση της Άδειας Χρήσης του Πρώην Δημοτικού Σχολείου Μουτουλλά, Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 429 Acrobat Reader File 82.090.pdf
82.079 15/2/2017 Προκήρυξη Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας βάσει του Κανονισμού 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (de minimis) για το 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 419 Acrobat Reader File 82.079.pdf
82.076 15/2/2017 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 416 Acrobat Reader File 82.076.pdf
82.084 15/2/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 423 Acrobat Reader File 82.084.pdf
82.102 15/2/2017 Τερματισμός υπηρεσιών Επίτιμου Πρόξενου της Δημοκρατίας στη Βενεζουέλα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 432 Acrobat Reader File 82.102.pdf
82.103 15/2/2017 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Λτδ (ΔΕΦΑ Λτδ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 433 Acrobat Reader File 82.103.pdf
82.074A 15/2/2017 Εθνικό Σχέδιο προσέλκυσης επιχειρηματιών από τρίτες χώρες για δημιουργία/ εγγραφή νεοφυούς επιχείρησης (Startup) στην Κύπρο. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 414 Acrobat Reader File 82.074Α.pdf
82.081 15/2/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμος του 2017». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 421 Acrobat Reader File 82.081.pdf
82.112 15/2/2017 Συμφωνία Κυβέρνησης με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ΕΥΚΟΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) και ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ-ΚΟΤ. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 436 Acrobat Reader File 82.112.pdf
82.383 5/4/2017 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4532, ημερ. 13.4.2017, αρ. γνωστ. 410 Acrobat Reader File 82.383.pdf
82.050 6/2/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 398 Acrobat Reader File 82.050.pdf
82.116 15/2/2017 Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή μείζονος Λεμεσού από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 438 Acrobat Reader File 82.116.pdf
82.099 15/2/2017 Συγκατάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών για τροποποίηση του όρου 5(α) της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγόρου ημερ. 27.5.2010. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 430 Acrobat Reader File 82.099.pdf
82.078 15/2/2017 Αναθεώρηση της Συμφωνίας περί Ιδρύσεως της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 418 Acrobat Reader File 82.078.pdf
82.115 15/2/2017 Συμμετοχή της Κύπρου στο μετοχικό κεφάλαιο της Ασιατικής Τράπεζας Υποδομών και Επενδύσεων (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 437 Acrobat Reader File 82.115.pdf
82.472 26/4/2017 Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Καλλυντικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 486 Acrobat Reader File 82.472.pdf
82.402 5/4/2017 Διορισμός Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Eπαρχιών Λάρνακας/Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4532, ημερ. 13.4.2017, αρ. γνωστ. 412 Acrobat Reader File 82.402.pdf
82.401 5/4/2017 Διορισμός Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4532, ημερ. 13.4.2017, αρ. γνωστ. 411 Acrobat Reader File 82.401.pdf
82.085 15/2/2017 Οι περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4534. ημερ. 28.4.2017, αρ. γνωστ. 424 Acrobat Reader File 82.085.pdf
82.053 6/2/2017 Όροι Εργασίας Γενικού Διευθυντή Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4531, ημερ. 7.4.2017, αρ. γνωστ. 401 Acrobat Reader File 82.053.pdf
82.314 29/3/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συλλογικής Διαχείρισης των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμος του 2017». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 562 Acrobat Reader File 82.314.pdf
82.301 29/3/2017 Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 549 Acrobat Reader File 82.301.pdf
82.315 29/3/2017 α)Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. β)Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 563 Acrobat Reader File 82.315.pdf
82.310 29/3/2017 Ετήσια Έκθεση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 558 Acrobat Reader File 82.310.pdf
82.313 29/3/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 561 Acrobat Reader File 82.313.pdf
82.394 5/4/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδεια κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142/(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Αίτηση της Εταιρείας Ch. S. Palates (Drousia) Apts LTD κ.ά. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 479 Acrobat Reader File 82.394.pdf
82.309 29/3/2017 Αίτημα Συνδέσμου «Μωρά – Θαύματα» για ανέγερση νέας Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) σε χώρο του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 557 Acrobat Reader File 82.309.pdf
82.306 29/3/2017 Τροποποίηση Μέτρου Έκτακτης Ενίσχυσης Προσαρμογής των Χοιροτρόφων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 554 Acrobat Reader File 82.306.pdf
82.316 29/3/2017 Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 564 Acrobat Reader File 82.316.pdf
82.304 29/3/2017 Παράταση Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών Συνεργάτη/Επαγγελματία Δημοσιογράφου για θέματα Τύπου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 552 Acrobat Reader File 82.304.pdf
82.235 17/3/2017 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017». β)Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 522 Acrobat Reader File 82.235.pdf
82.303 29/3/2017 Σύναψη νέας Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 551 Acrobat Reader File 82.303.pdf
82.246 17/3/2017 Διαπίστευση του κ. Dashjamts Batsaikhan ως νέου Πρέσβη της Μογγολίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Σόφια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 532 Acrobat Reader File 82.246.pdf
82.353 29/3/2017 Αναπλήρωση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την περίοδο από 28 έως 30 Μαρτίου, 2017. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 567 Acrobat Reader File 82.353.pdf
82.228 17/3/2017 Επιχορήγηση λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2017 από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 515 Acrobat Reader File 82.228.pdf
82.302 29/3/2017 Παραχώρηση Πασχαλινού Επιδόματος σε χαμηλοσυνταξιούχους για το 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 550 Acrobat Reader File 82.302.pdf
82.293 17/3/2017 Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 545 Acrobat Reader File 82.293.pdf
82.229 17/3/2017 Κατάργηση του περί Κυπριακού Μουσείου (Ίδρυσις Ταμείου δια την Ανέγερσιν) Νόμου, Αρ. 61 του 1987. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 516 Acrobat Reader File 82.229.pdf
82.243 17/3/2017 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 530 Acrobat Reader File 82.243.pdf
82.239 17/3/2017 Ανέγερση χώρων υγιεινής στον περίβολο της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας, στην Κοινότητα της Αγίας Τριάδας Γιαλούσας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 526 Acrobat Reader File 82.239.pdf
82.240 17/3/2017 Απόσυρση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) (Τροποποιητικών) Κανονισμών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 527 Acrobat Reader File 82.240.pdf
82.295 17/3/2017 Απόσπαση κ. Θεοδόση Α. Τσιόλα, Επάρχου, Υπουργείο Εσωτερικών, στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου για εκτέλεση καθηκόντων Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου και στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 546 Acrobat Reader File 82.295.pdf
82.278 17/3/2017 Διορισμός Επιτρόπου Διοικήσεως. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 537 Acrobat Reader File 82.278.pdf
82.237 17/3/2017 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 106η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας (Γενεύη 5.6.2017 – 16.6.2017). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 524 Acrobat Reader File 82.237.pdf
82.288 17/3/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 541 Acrobat Reader File 82.288.pdf
82.222 17/3/2017 Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένης διάρκειας για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) 2014 - 2020». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 511 Acrobat Reader File 82.222.pdf
82.305 29/3/2017 Δωρεάν Χορήγηση Διατροφικών Σκευασμάτων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 553 Acrobat Reader File 82.305.pdf
82.241 17/3/2017 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συνομολόγηση Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Ιράκ για την παρεμπόδιση της κλοπής, των λαθραίων ανασκαφών και της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς ιδιοκτησίας πολιτιστικών αγαθών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 528 Acrobat Reader File 82.241.pdf
82.219 17/3/2017 Νέα έργα σύστασης Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) την περίοδο 2017-2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 508 Acrobat Reader File 82.219.pdf
82.238 17/3/2017 Σύναψη Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συμφωνία για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και Παρεμπόδιση της Φοροδιαφυγής αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Αγίου Μαρίνου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 525 Acrobat Reader File 82.238.pdf
82.296 17/3/2017 Σχέδια Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Σχέδια για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 547 Acrobat Reader File 82.296.pdf
82.220 17/3/2017 Μνημόνιο Συναντίληψης στον Τομέα της Εργασίας μεταξύ Κύπρου – Αιγύπτου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 509 Acrobat Reader File 82.220.pdf
82.268 17/3/2017 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για (6) μήνες για τη βελτίωση της οδού Τσερίου στο Στρόβολο, Αρ. Διαγωνισμού PS/C/662. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 535 Acrobat Reader File 82.268.pdf
82.226 17/3/2017 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 513 Acrobat Reader File 82.226.pdf
82.292 17/3/2017 Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 – Χειριστής Σταθμού Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 544 Acrobat Reader File 82.292.pdf
82.223 17/3/2017 Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους λόγω, ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 512 Acrobat Reader File 82.223.pdf
82.287 17/3/2017 Νομοσχέδια με τίτλο: α)«Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». β)«Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 540 Acrobat Reader File 82.287.pdf
82.236 17/3/2017 Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 523 Acrobat Reader File 82.236.pdf
82.279 17/3/2017 Εθελοντική Οικονομική Συνεισφορά Κυπριακής Δημοκρατίας στον Παγκόσμιο Συνασπισμό Καταπολέμησης του «Ισλαμικού Κράτους». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 538 Acrobat Reader File 82.279.pdf
82.291 17/3/2017 Μεταφορά του ωρομίσθιου προσωπικού της Αρχής Λιμένων Κύπρου στη Δημόσια Υπηρεσία. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 543 Acrobat Reader File 82.291.pdf
82.232 17/3/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 519 Acrobat Reader File 82.232.pdf
82.221 17/3/2017 Έγκριση έναρξης του σχεδιασμού Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 510 Acrobat Reader File 82.221.pdf
82.230 17/3/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Tροποποιητικός) Νόμος του 2017». Απόκτηση Μετοχών σε Δημόσιες Εταιρείες από Δημόσιους Υπαλλήλους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 517 Acrobat Reader File 82.230.pdf
82.242 17/3/2017 Οι περί Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 529 Acrobat Reader File 82.242.pdf
82.233 17/3/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 520 Acrobat Reader File 82.233.pdf
82.234 17/3/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 521 Acrobat Reader File 82.234.pdf
82.267 17/3/2017 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α (11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Δήλωσης Πολιτικής ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ Επαρχίας Αμμοχώστου). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 534 Acrobat Reader File 82.267.pdf
82.269 17/3/2017 Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων για τις ανάγκες του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σε πληροφοριακά συστήματα και ετοιμασία προδιαγραφών για προκήρυξη διαγωνισμού (αρ. Διαγωνισμού: 01/2016) – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 536 Acrobat Reader File 82.269.pdf
82.641 18/5/2017 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 506 Acrobat Reader File 82.641.pdf
82.289 17/3/2017 Αίτημα Συνδέσμου «Μωρά – Θαύματα» για ανέγερση νέας Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) σε χώρο του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 542 Acrobat Reader File 82.289.pdf
82.280 17/3/2017 Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 539 Acrobat Reader File 82.280.pdf
82.488 26/4/2017 Αίτηση της Εταιρείας G.M. Georgiou Constructions Ltd (ΛΕΜ/0217/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για ανέγερση γραφειακής ανάπτυξης, στο Δήμο Μέσα Γειτονιάς, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 501 Acrobat Reader File 82.488.pdf
82.245 17/3/2017 Διαπίστευση του κ. Kham-Inh Khitchadeth ως νέου Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λάος στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Γενεύη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 531 Acrobat Reader File 82.245.pdf
82.489 26/4/2017 Αίτηση της Εταιρείας Κεραμουργεία Χρυσάφη (ΛΑΡ/0225/2001), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο κεραμουργείο, στην Κοινότητα Καλού Χωριού, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 502 Acrobat Reader File 82.489.pdf
82.231 17/3/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 518 Acrobat Reader File 82.231.pdf
82.227 17/3/2017 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 514 Acrobat Reader File 82.227.pdf
82.266 17/3/2017 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 533 Acrobat Reader File 82.266.pdf
82.640 18/5/2017 Διορισμός Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 505 Acrobat Reader File 82.640.pdf
82.192 7/3/2017 Παράταση ισχύος προσφορών για την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Παλώδιας στη Λεμεσό (Ανέγερση), Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις (Αρ. Διαγωνισμού : Τ.Υ. 64/2016). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 497 Acrobat Reader File 82.192.pdf
82.187 7/3/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 492 Acrobat Reader File 82.187.pdf
82.185 7/3/2017 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 490 Acrobat Reader File 82.185.pdf
82.593 18/5/2017 Διορισμός μέλους Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 503 Acrobat Reader File 82.593.pdf
82.193 7/3/2017 Παράταση ισχύος της Προσφοράς για τη προμήθεια Βιολογικών Δεικτών για τις ανάγκες των Τμημάτων Κεντρικής Αποστείρωσης Αρ. Προσφοράς: Σ.Υ. 3/16. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 498 Acrobat Reader File 82.193.pdf
82.189 7/3/2017 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 494 Acrobat Reader File 82.189.pdf
82.196 7/3/2017 α)Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. β)Οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 499 Acrobat Reader File 82.196.pdf
82.190 7/3/2017 Εκπαίδευση μελών του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού (Ε.Α.Ο) της Μ.Μ.Α.Δ. στην Ελλάδα. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 495 Acrobat Reader File 82.190.pdf
82.594 18/5/2017 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 504 Acrobat Reader File 82.594.pdf
82.643 18/5/2017 Διορισμός μέλους στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 507 Acrobat Reader File 82.643.pdf
82.215 7/3/2017 Πλαίσιο Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ και ΠΑΣΥΝΟ για το νοσηλευτικό προσωπικό. Προεδρικό Μέγαρο ε.ε 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 500 Acrobat Reader File 82.215.pdf
82.537 3/5/2017 Διορισμός Διευθυντή στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 487 Acrobat Reader File 82.537.pdf
82.188 7/3/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 493 Acrobat Reader File 82.188.pdf
82.441 12/4/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 482 Acrobat Reader File 82.441.pdf
82.395 5/4/2017 Αίτηση του κ. Ανδρέα Γεωργίου (ΛΑΡ/0488-0489/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας (μετατροπές και αλλαγή χρήσης εγκεκριμένης γεωργικής αποθήκης σε κατοικία τριών υπνοδωματίων, ωστόσο επειδή έχει διαφοροποιηθεί ουσιωδώς από την αρχική άδεια, αυτή συνιστά νέα ανάπτυξη), στο τεμάχιο με αρ. 90, φ/σχ. 2-244-351, Τμήμα 2, στην Κοινότητα Μαζωτού, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 480 Acrobat Reader File 82.395.pdf
82.536 3/5/2017 Διορισμός μελών Συμβουλίου Εσωτερικού Ελέγχου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4536, ημερ. 12.5.2017, αρ. γνωστ. 489 Acrobat Reader File 82.536.pdf
82.191 7/3/2017 Παράταση ισχύος προσφορών για την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Παλώδιας στη Λεμεσό (Ανέγερση), Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 63/2016). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 496 Acrobat Reader File 82.191.pdf
82.534 3/5/2017 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4536, ημερ. 12.5.2017, αρ. γνωστ. 488 Acrobat Reader File 82.534.pdf
82.397 5/4/2017 Αίτηση της Εταιρείας Metro Foods (Paralimni) (ΑΜΧ/278/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη εγκριμένη υπεραγορά, στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4535, ημερ. 5.5.2017, αρ. γνωστ. 481 Acrobat Reader File 82.397.pdf
82.186 7/3/2017 Τροποποίηση των Νόμων και Σχεδίων Κοινωνικών Παροχών που διαχειρίζεται το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, προς πλήρη εφαρμογή των διατάξεων των περί Προσφύγων Νόμων 2000-2016, αναφορικά με την παραχώρηση αναπηρικών παροχών σε πρόσωπα με αναγνωρισμένο καθεστώς διεθνούς ή συμπληρωματικής προστασίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4537, ημερ. 26.5.2017, αρ. γνωστ. 491 Acrobat Reader File 82.186.pdf
82.424 12/4/2017 Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) σε υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό για το τρίμηνο Απρίλιος – Ιούνιος 2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 616 Acrobat Reader File 82.424.pdf
82.416 12/4/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 608 Acrobat Reader File 82.416.pdf
82.351 29/3/2017 Ειδοποίηση που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Υγείας προς τη Διευθύντρια Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ως Πολεοδομική Αρχή, σε σχέση με προτεινόμενη ανάπτυξη για Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρικού Κέντρου στη Γεροσκήπου στην Πάφο. (Αρ. Φακ. Ειδοποίησης ΠΑΦ/1123/2011) Αρ. τεμ. 155 (μέρος του κρατικού τεμαχίου) του Φ/Σχ. 51/19, στο Δήμο Γεροσκήπου, Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 565 Acrobat Reader File 82.351.pdf
82.462 26/4/2017 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017. β)Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 633 Acrobat Reader File 82.462.pdf
82.451 12/4/2017 Εκπαίδευση πέντε (5) μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αεροδρομίου Πάφου, στην Ελλάδα, στις διαδικασίες διάσωσης ιπτάμενου μαχητικού. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 625 Acrobat Reader File 82.451.pdf
82.419 12/4/2017 Τροποποίηση του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Υγείας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (γνωστού ως De Minimis). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 611 Acrobat Reader File 82.419.pdf
82.413 12/4/2017 «Σχέδιο Προίκα του Μωρού». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 605 Acrobat Reader File 82.413.pdf
82.490 26/4/2017 Αναπλήρωση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την περίοδο από 24 έως 29 Απριλίου, 2017. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 656 Acrobat Reader File 82.490.pdf
82.452 12/4/2017 Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 626 Acrobat Reader File 82.452.pdf
82.422 12/4/2017 Δανεισμός αρχαιοτήτων για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (House of European History). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 614 Acrobat Reader File 82.422.pdf
82.420 12/4/2017 Στελέχωση Ναυαγοσωστικών Μονάδων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 612 Acrobat Reader File 82.420.pdf
82.415 12/4/2017 Επιχορήγηση Οργανώσεων Νεολαίας Kομμάτων που εκπροσωπούνται με έναν τουλάχιστον βουλευτή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για το 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 607 Acrobat Reader File 82.415.pdf
82.423 12/4/2017 α)Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. β)Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. γ)Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. δ)Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2017. ε)Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πατατοσπόρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 615 Acrobat Reader File 82.423.pdf
82.421 12/4/2017 Εξέταση από τη αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών της 23ης και 24ης Συνδυασμένης Έκθεσης της Κύπρου, για τη Σύμβαση για την Εξάλειψη πάσας Μορφής Φυλετικής Διάκρισης (CΕRD), Γενεύη, 3-4 Μαΐου, 2017. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 613 Acrobat Reader File 82.421.pdf
82.450 12/4/2017 Καταβολή Μεταβατικής Εθνικής Ενίσχυσης στην αιγοπροβατοτροφία ως αντιστάθμισμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αιγοπροβατοτρόφοι από την παρατεταμένη ανομβρία κατά την καλλιεργητική περίοδο 2015-2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 624 Acrobat Reader File 82.450.pdf
82.449 12/4/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 623 Acrobat Reader File 82.449.pdf
82.444 12/4/2017 α)Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. β)Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 620 Acrobat Reader File 82.444.pdf
82.447 12/4/2017 Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 621 Acrobat Reader File 82.447.pdf
82.429 12/4/2017 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο Χάρινγκεϊ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 617 Acrobat Reader File 82.429.pdf
82.455 12/4/2017 Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (Σχέδια Υπηρεσίας) – (Θέση Γενικού Διευθυντή) Κανονισμοί του 2017. Καθορισμός όρων εργασίας του Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 629 Acrobat Reader File 82.455.pdf
82.414 12/4/2017 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training - NEETs). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 606 Acrobat Reader File 82.414.pdf
82.417 12/4/2017 Εναρμονιστικά Προσχέδια των: α)Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. β)Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 609 Acrobat Reader File 82.417.pdf
82.431 12/4/2017 Κήρυξη ως πλεονάζουσας, ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει του άρθρου 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 619 Acrobat Reader File 82.431.pdf
82.448 12/4/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 622 Acrobat Reader File 82.448.pdf
82.418 12/4/2017 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 610 Acrobat Reader File 82.418.pdf
82.430 12/4/2017 Κήρυξη σε κρατικά δάση χαλίτικων εκτάσεων, στις Κοινότητες Δελικήπου, Κόρνου και Πάνω Λευκάρων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017 (Διόρθωση). Acrobat Reader File 82.430 (διορθ.).pdf
82.732 31/5/2017 Διορισμός Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 602 Acrobat Reader File 82.732.pdf
82.411 12/4/2017 Δημιουργία του Σπιτιού του Παιδιού στα πλαίσια υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 603 Acrobat Reader File 82.411.pdf
82.398 5/4/2017 Οι περί Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – Θέση Ανώτερου Ταχυδρομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 597 Acrobat Reader File 82.398.pdf
82.377 5/4/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 587 Acrobat Reader File 82.377.pdf
82.412 12/4/2017 Δημιουργία Αρχείου Περιουσιών και Βοηθειών από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών μέσα στην Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 604 Acrobat Reader File 82.412.pdf
82.382 5/4/2017 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 592 Acrobat Reader File 82.382.pdf
82.454 12/4/2017 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας για το 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 628 Acrobat Reader File 82.454.pdf
82.453 12/4/2017 Παράταση ισχύος προσφοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση C-ARM για τις ανάγκες των κρατικών νοσηλευτηρίων Αρ. Προσφοράς: Σ.Υ. 10/16. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017, αρ. γνωστ. 627 Acrobat Reader File 82.453.pdf
82.381 5/4/2017 Αίτηση για εγγραφή, του Τμήματος Μετεωρολογίας, ως μέλος στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ακραίων Καταιγίδων – European Severe Storm Laboratory (ESSL). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 591 Acrobat Reader File 82.381.pdf
82.371 5/4/2017 Brexit: Τελευταίες εξελίξεις και προετοιμασία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 581 Acrobat Reader File 82.371.pdf
82.387 5/4/2017 Κατεδάφιση Δημοτικού Σχολείου Ψεματισμένου, Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 595 Acrobat Reader File 82.387.pdf
82.370 5/4/2017 Νομοσχέδια και Κανονισμοί με τίτλο: α)«O περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, Νόμος του 2017». β)«Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». γ)«Οι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Στην Εσωτερική Αγορά (Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές) Κανονισμοί του 2017». Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 580 Acrobat Reader File 82.370.pdf
82.400 5/4/2017 Οι περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 598 Acrobat Reader File 82.400.pdf
82.375 5/4/2017 Σύναψη Πολυμερούς Σύμβασης με ΟΟΣΑ για να τροποποιηθούν οι υφιστάμενες Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με τις ελάχιστες προϋποθέσεις των Δράσεων για τη μείωση της Φορολογικής βάσης και της Μεταφοράς Κερδών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 585 Acrobat Reader File 82.375.pdf
82.386 5/4/2017 Παραχώρηση Οικονομικής Βοήθειας προς το Σύνδεσμο Δημοκρατικών Αντιστασιακών Λευκωσίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 594 Acrobat Reader File 82.386.pdf
82.379 5/4/2017 Οι περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Συντάξεις και Φιλοδωρήματα) Κανονισμοί του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας του 2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 589 Acrobat Reader File 82.379.pdf
82.404 5/4/2017 Σύναψη τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ινδίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 600 Acrobat Reader File 82.404.pdf
82.374 5/4/2017 Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 584 Acrobat Reader File 82.374.pdf
82.378 5/4/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 588 Acrobat Reader File 82.378.pdf
82.703 25/5/2017 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 578 Acrobat Reader File 82.703.pdf
82.392 5/4/2017 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων με αρ. 487 (μέρος) και 488, του Φ/Σχ. 51/48, στα Κούκλια της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 596 Acrobat Reader File 82.392.pdf
82.373 5/4/2017 Ανέγερση Μονάδας Αφαλάτωσης στα Κούκλια της Πάφου δυναμικότητας 15.000 κ.μ. ανά ημέρα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 583 Acrobat Reader File 82.373.pdf
82.385 5/4/2017 Ανάγκη για μέσο μετακίνησης των τροφίμων του Κέντρου για Άτομα με Ειδικές Ικανότητες «Απόστολος Παύλος» Λιοπετρίου. Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 82.385.pdf
82.639 18/5/2017 Αίτηση των Σταύρου και Χρίστου Μαυρομμάτη (ΛΕΥ/0909/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, στο τεμάχιο με αρ. 356, φ/σχ. 39/15, Τμήμα 0, στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 574 Acrobat Reader File 82.639.pdf
82.380 5/4/2017 Επιχορήγηση λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2017 από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 590 Acrobat Reader File 82.380.pdf
82.376 5/4/2017 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 586 Acrobat Reader File 82.376.pdf
82.403 5/4/2017 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 599 Acrobat Reader File 82.403.pdf
82.372 5/4/2017 Τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος στήριξης «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους» και μετονομασίας του σε «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση», έτσι ώστε να καλύπτει και εγκαταστάσεις συστημάτων αυτοπαραγωγής με την χρήση βιομάζας/βιοαερίου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 582 Acrobat Reader File 82.372.pdf
82.638 18/5/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 573 Acrobat Reader File 82.638.pdf
82.697 25/5/2017 Αίτηση του κ. Σάββα Παπαευσταθίου (για BLT Construction Ltd) (ΛΕΥ/0824-0825/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για μετατροπές και αλλαγή χρήσης εργοστασίου ζωοτροφών σε μονάδα επεξεργασίας και διαχείρισης χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων και άλλων πλαστικών και οργανικών αποβλήτων, με τη μέθοδο της πυρόλυσης, στο τεμάχιο με αρ. 25, φ/σχ. 2-220-390, Τμήμα 19, στην Κοινότητα Παλιομετόχου, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 577 Acrobat Reader File 82.697.pdf
82.696 25/5/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 576 Acrobat Reader File 82.696.pdf
82.706 25/5/2017 Διορισμός Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 579 Acrobat Reader File 82.706.pdf
82.637 18/5/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι) και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 572 Acrobat Reader File 82.637.pdf
82.695 25/5/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 575 Acrobat Reader File 82.695.pdf
82.636 18/5/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι) και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 571 Acrobat Reader File 82.636.pdf
82.352 29/3/2017 Ειδοποίηση στην Πολεοδομική Αρχή από την Έπαρχο Πάφου για συντήρηση/κατεδαφίσεις/προσθηκομετατροπές στο Διατηρητέο Κτήριο του Ταχυδρομικού Γραφείου Πάφου, στο τεμάχιο με αρ. 2577, Φ/Σχ. 51/020608, Τμήμα 1, στην ενορία Άγιος Θεόδωρος, του Δήμου Πάφου (Αρ. Φακ. Ειδοποίησης ΠΑΦ/748/2015). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 566 Acrobat Reader File 82.352.pdf
82.354 29/3/2017 α)Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών και για συναφή θέματα Νόμος του 2017. β)Οι περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 568 Acrobat Reader File 82.354.pdf
82.300 29/3/2017 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 548 Acrobat Reader File 82.300.pdf
82.311 29/3/2017 Νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των Επιμορφωτικών Κέντρων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 559 Acrobat Reader File 82.311.pdf
82.312 29/3/2017 Σύνθεση Κυβερνητικών Αποστολών για Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό (Στρατιωτικοί Αγώνες). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 560 Acrobat Reader File 82.312.pdf
82.307 29/3/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 555 Acrobat Reader File 82.307.pdf
82.308 29/3/2017 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 556 Acrobat Reader File 82.308.pdf
82.364 29/3/2017 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου για το 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 570 Acrobat Reader File 82.364.pdf
82.405 5/4/2017 Υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4539, ημερ. 9.6.2017, αρ. γνωστ. 601 Acrobat Reader File 82.405.pdf
82.363 29/3/2017 Παράταση ημερομηνίας ισχύος των προσφορών και εγγύησης συμμετοχής για το διαγωνισμό «Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και μεταβίβαση της προτεινόμενης Μαρίνας Πάφου – Αρ. Προκήρυξης Προσφοράς: Υ.Ε.Β. & Τ./ΑΜ/1/2006.». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4538, ημερ. 2.6.2017, αρ. γνωστ. 569 Acrobat Reader File 82.363.pdf
82.591 18/5/2017 Παράταση της υπηρεσίας του Χρίστου Καριτζή στο Ναυτιλιακό Γραφείο της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, για ένα χρόνο. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 733 Acrobat Reader File 82.591.pdf
82.573 18/5/2017 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2010. Έγκριση για παροχή προτεραιότητας σε ιατρικές εξετάσεις αιτητών σύνταξης ανικανότητας και παροχής λόγω αναπηρίας στα κρατικά νοσηλευτήρια. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 716 Acrobat Reader File 82.573.pdf
82.555 18/5/2017 Κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 699 Acrobat Reader File 82.555.pdf
82.634 18/5/2017 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 53/2015), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου – Δήμοι Λευκωσίας και Πάφου και Κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 750 Acrobat Reader File 82.634.pdf
82.481 26/4/2017 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 650 Acrobat Reader File 82.481.pdf
82.592 18/5/2017 Δημιουργία Εθνικής Αρχής Προσόντων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 734 Acrobat Reader File 82.592.pdf
82.562 18/5/2017 Καταβολή Υποχρεωτικών Συνεισφορών Κυπριακής Δημοκρατίας σε Ειρηνευτικές Αποστολές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 705 Acrobat Reader File 82.562.pdf
82.646 18/5/2017 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 754 Acrobat Reader File 82.646.pdf
82.635 18/5/2017 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 18/2016), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου – Δήμος Λεμεσού και Κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 751 Acrobat Reader File 82.635.pdf
82.574 18/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τη Διαδικασία Παραπόνων (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 717, ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017. Acrobat Reader File 82.574.pdf
82.651 18/5/2017 Διαδικασία Αδειοδότησης Ολοκληρωμένου Τύπου Καζίνο Θέρετρο. Επικύρωση Επιλεγέντος Υποψηφίου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 759 Acrobat Reader File 82.651.pdf
82.597 18/5/2017 Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου – Παράρτημα Λάρνακας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 737 Acrobat Reader File 82.597.pdf
82.577 18/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους Μέλους μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 720 Acrobat Reader File 82.577.pdf
82.725 31/5/2017 Πλαίσιο Πολιτικής για τον σταδιακό περιορισμό της συμμετοχής του κράτους στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (ΣΚΤ) και την παραχώρηση μετοχών στους πελάτες του Συνεργατικού Πιστωτικού τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 690 Acrobat Reader File 82.725.pdf
82.632 18/5/2017 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 748 Acrobat Reader File 82.632.pdf
82.908 28/6/2017 Διορισμός μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ) – Ο περί Συσκευασιών Νόμος του 2002 έως 2012. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 692 Acrobat Reader File 82.908.pdf
82.907 28/6/2017 Διορισμός νέων μελών στο Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 691 Acrobat Reader File 82.907.pdf
82.560 18/5/2017 Πυρκαγιά στο Παλιό Διώροφο Κτίριο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κακοπετριάς. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 704 Acrobat Reader File 82.560.pdf
82.519 3/5/2017 Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 671 Acrobat Reader File 82.519.pdf
82.521 3/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 673 Acrobat Reader File 82.521.pdf
82.545 3/5/2017 Ανανέωση μίσθωσης υπηρεσιών ενός Νομικού Συμβούλου, στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 687 Acrobat Reader File 82.545.pdf
82.527 3/5/2017 Καθορισμός διδάκτρων για το Αυτοχρηματοδούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 679 Acrobat Reader File 82.527.pdf
82.525 3/5/2017 Συμμετοχή Λειτουργών και Εθελοντών της Πολιτικής Άμυνας και Λειτουργών άλλων Κρατικών Υπηρεσιών στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα PROMEDHE «Protecting Mediterranean Cultural Heritage during Disasters», Città di Castello, Ιταλία 13-20 Μαΐου 2017, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος PROMEDHE. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 677 Acrobat Reader File 82.525.pdf
82.526 3/5/2017 Σύνθεση της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) για την περίοδο μέχρι το 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 678 Acrobat Reader File 82.526.pdf
82.528 3/5/2017 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής και Ατομικά Σκάφη) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 680 Acrobat Reader File 82.528.pdf
82.539 3/5/2017 Υλοποίηση πολιτικών που αφορούν τους πολίτες – Συσσωρευμένες εργασίες στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 682 Acrobat Reader File 82.539.pdf
82.523 3/5/2017 Βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Πάφος – Πόλις. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 675 Acrobat Reader File 82.523.pdf
82.540 3/5/2017 Το μέλλον του Αγροτικού Αναδασμού και της Υπηρεσίας Αναδασμού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 683 Acrobat Reader File 82.540.pdf
82.533 3/5/2017 Διαπίστευση της Δρος Eva Maria Ziegler ως νέας Πρέσβη της Δημοκρατίας της Αυστρίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 681 Acrobat Reader File 82.533.pdf
82.522 3/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των Δύο Κρατών (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 674 Acrobat Reader File 82.522.pdf
82.546 3/5/2017 Προϋπολογισμός της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου για το έτος 2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 688 Acrobat Reader File 82.546.pdf
82.542 3/5/2017 Συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για συνεργασία όσον αφορά στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 684 Acrobat Reader File 82.542.pdf
82.543 3/5/2017 Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ. Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 685 Acrobat Reader File 82.543.pdf
82.544 3/5/2017 Έκδοση του περί Τελωνειακών Λιμανιών Διατάγματος του 2017 για τη συμπερίληψη του Λατσιού στα Λιμάνια για όλους τους σκοπούς που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τελωνείων και επέκταση της περιορισμένης χρήσης του Λιμανιού της Μονής. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 686 Acrobat Reader File 82.544.pdf
82.524 3/5/2017 Συνομολόγηση Συμφωνίας Έκδοσης Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 676 Acrobat Reader File 82.524.pdf
82.520 3/5/2017 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 672 Acrobat Reader File 82.520.pdf
82.864 20/6/2017 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 666 Acrobat Reader File 82.864.pdf
82.463 26/4/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 634 Acrobat Reader File 82.463.pdf
82.867 20/6/2017 Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥ.Π.Ε). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 668 Acrobat Reader File 82.867.pdf
82.869 20/6/2017 Αίτημα της Εταιρείας ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc για χορήγηση πολεοδομικής άδειας με βάση το Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 669 Acrobat Reader File 82.869.pdf
82.830 20/6/2017 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Αισθητικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 665 Acrobat Reader File 82.830.pdf
82.474 26/4/2017 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με έδρα τη Λευκωσία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 643 Acrobat Reader File 82.474.pdf
82.871 20/6/2017 Διορισμός Προέδρου στο Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 670 Acrobat Reader File 82.871.pdf
82.547 3/5/2017 Παραχώρηση άδειας εισόδου/θεώρηση σε υποψηφίους φοιτητές τρίτων χωρών, για φοίτηση σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4542, ημερ. 7.7.2017, αρ. γνωστ. 689 Acrobat Reader File 82.547.pdf
82.496 26/4/2017 Συμφωνία μεταξύ Κύπρου – Ινδίας για την Εμπορική Ναυτιλία. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 661 Acrobat Reader File 82.496.pdf
82.484 26/4/2017 Παράταση ισχύος προσφορών για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Λάρνακας – Ηλεκτρολογικές Εργασίες – (Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 153/2015). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 653 Acrobat Reader File 82.484.pdf
82.479 26/4/2017 Σχέδιο Υπηρεσίας Προσωπικού του Γραφείου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 648 Acrobat Reader File 82.479.pdf
82.866 20/6/2017 Διορισμός μέλους της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 667 Acrobat Reader File 82.866.pdf
82.495 26/4/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2017». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 660 Acrobat Reader File 82.495.pdf
82.480 26/4/2017 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Πρώτου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 649 Acrobat Reader File 82.480.pdf
82.460 26/4/2017 Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για: Ι.Την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. ΙΙ.Θέματα ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε αθλητικές εκδηλώσεις και κυρίως σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. ΙΙΙ.Την κινηματογραφική συμπαραγωγή. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 631 Acrobat Reader File 82.460.pdf
82.492 26/4/2017 Ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθμού στο Βασιλικό – Μαρί. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 657 Acrobat Reader File 82.492.pdf
82.497 26/4/2017 Παραχώρηση χορηγίας για κάλυψη του κόστους καυσίμων του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσίας μεταφοράς ασθενών από όλες τις επαρχίες της Κύπρου προς τα Ογκολογικά Κέντρα της Λευκωσίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 662 Acrobat Reader File 82.497.pdf
82.464 26/4/2017 Πρόγραμμα Σταθερότητας 2017-2020 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 635 Acrobat Reader File 82.464.pdf
82.476 26/4/2017 Παράταση της τετραετούς περιόδου υπηρεσίας του κ. Γιώργου Στυλιανίδη στο Γενικό Προξενείο στο Αμβούργο, για ένα χρόνο. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 645 Acrobat Reader File 82.476.pdf
82.498 26/4/2017 Επιχορήγηση Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) με το ποσό των €10.000 ετησίως, για επέκταση της λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας/στήριξης των θυμάτων βίας παγκυπρίως, σε 24ωρη βάση, από το κονδύλι του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 663 Acrobat Reader File 82.498.pdf
82.475 26/6/2017 Αντικατάσταση Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ισλανδία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 644 Acrobat Reader File 82.475.pdf
82.473 26/4/2017 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σουρινάμ, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 642 Acrobat Reader File 82.473.pdf
82.486 26/4/2017 Αίτημα για τροποποίηση της Άδειας Χρήσης δύο οικημάτων καθώς και ενός τρίτου οικήματος και γης που βρίσκονται στο χωριό Κάτω Δρυς, της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 655 Acrobat Reader File 82.486.pdf
82.499 26/4/2017 Σύναψη Σύμβασης για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους πάνω στο εισόδημα και στο κεφάλαιο για την παρεμπόδιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Μέγα Δουκάτου του Λουξεμβούργου καθώς επίσης και του σχετικού Πρωτοκόλλου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 664 Acrobat Reader File 82.499.pdf
82.493 26/4/2017 Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης στον Τομέα Ασφάλειας Πτήσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας για την ενδυνάμωση της Εποπτείας των Πτητικών Επιχειρήσεων και Αεροπλοϊμότητας των αεροσκαφών των Κυπριακών Αεροπορικών Εταιρειών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 658 Acrobat Reader File 82.493.pdf
82.494 26/4/2017 Περιουσιακά στοιχεία που αφορούν στο Λιμάνι Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 659 Acrobat Reader File 82.494.pdf
82.469 26/4/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 640 Acrobat Reader File 82.469.pdf
82.470 26/4/2017 Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 641 Acrobat Reader File 82.470.pdf
82.485 26/4/2017 Παράταση ισχύος προσφορών για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Λάρνακας – Μηχανολογικές Εργασίες – (Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 154/2015). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 654 Acrobat Reader File 82.485.pdf
82.478 26/4/2017 Παράταση της υπηρεσίας του κ. Ανδρέα Φωτίου, Συμβούλου Α’ στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες, δυνάμει των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) Κανονισμών του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 647 Acrobat Reader File 82.478.pdf
82.465 26/4/2017 Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 636 Acrobat Reader File 82.465.pdf
82.467 26/4/2017 Τοποθέτηση Μαθητών/τριών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Βιομηχανία για Γνωριμία με Επαγγέλματα Συναφή με την Ειδικότητά τους και για Πρακτική Εξάσκηση. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 638 Acrobat Reader File 82.467.pdf
82.482 26/4/2017 Αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από έξι μήνες σε δώδεκα μήνες για το Διαγωνισμό αρ. 16.014.Σ.Σ. ΗΜΥ για την παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση των Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, των Εξειδικευμένων Συστημάτων και Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου (Νέο και Παλαιό Κτίριο). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 651 Acrobat Reader File 82.482.pdf
82.483 26/4/2017 Παράταση ισχύος προσφορών για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Λάρνακας – Αντικατάσταση, Αντισεισμική Αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων και Γενική Συντήρηση – Οικοδομικές Εργασίες. – (Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 152/2015). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 652 Acrobat Reader File 82.483.pdf
82.459 26/4/2017 Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Υγεία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 630 Acrobat Reader File 82.459.pdf
82.468 26/4/2017 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του 2013 – 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 639 Acrobat Reader File 82.468.pdf
82.461 26/4/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης Ταμείου Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές (Καταργητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 632 Acrobat Reader File 82.461.pdf
82.477 26/4/2017 Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές στον Επιθεωρητή Πλοίων κ. Νικόλα Α. Χαραλάμπους για υπηρεσία στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 646 Acrobat Reader File 82.477.pdf
82.466 26/4/2017 Εκπαίδευση οκτώ (8) μελών του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών στην Πολωνία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017, αρ. γνωστ. 637 Acrobat Reader File 82.466.pdf
82.578 18/5/2017 Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας Νόμο του 2012 μέχρι 2015 για την αυτόματη ανταλλαγή εκ των προτέρων φορολογικών γνωμοδοτήσεων και διευθετήσεων για ενδοομιλικές χρεώσεις. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 721 Acrobat Reader File 82.578.pdf
82.668 25/5/2017 Οι περί της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (Λήψη Αποφάσεων και Λειτουργία) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 775 Acrobat Reader File 82.668.pdf
82.664 25/5/2017 Παραχώρηση χορηγίας προς το Πολιτικό Κόμμα Ενωμένοι Δημοκράτες για κάλυψη της Συνδρομής τους στο ALDE Party. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 771 Acrobat Reader File 82.664.pdf
82.669 25/5/2017 Διαπίστευση του κ. Stephen Lillie ως νέου Ύπατου Αρμοστή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 776 Acrobat Reader File 82.669.pdf
82.666 25/7/2017 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 773 Acrobat Reader File 82.666.pdf
82.714 25/5/2017 Ανάπτυξη Λιμανιού και Μαρίνας Λάρνακας – Αξιολόγηση Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Expression of Interest MTCW/LCA1/2016). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 796 Acrobat Reader File 82.714.pdf
82.700 25/5/2017 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Οίκου, Μουτουλλά, Πεδουλά, Γερακιών, Κάμπου, Τσακκίστρας και Μυλικουρίου, της Επαρχίας Λευκωσίας και των Κοινοτικών Συμβουλίων Προδρόμου, Λεμύθου, Παλαιόμυλου, Τριών Ελιών, Αγίου Δημητρίου και Καμιναριών, της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 786 Acrobat Reader File 82.700.pdf
82.709 25/5/2017 Σχέδιο Δράσης για Υλοποίηση της «Εγγύησης για τη Νεολαία». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 792 Acrobat Reader File 82.709.pdf
82.672 25/5/2017 Ανανέωση Απόσπασης μέλους της Αστυνομίας στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUMM στη Γεωργία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 779 Acrobat Reader File 82.672.pdf
82.667 25/5/2017 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτήρηση της Υγείας) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 774 Acrobat Reader File 82.667.pdf
82.699 25/5/2017 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχές των Τοπικών Αρχών Πάνω και Κάτω Λευκάρων, της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 785 Acrobat Reader File 82.699.pdf
82.713 25/5/2017 Σχέδιο Καταβολής Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) για Στήριξη του Τύπου (Εφημερίδων). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 795 Acrobat Reader File 82.713.pdf
82.694 25/5/2017 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών της Κοινότητας Πεντακώμου της Χωροταξικής Περιφέρειας ΙΧ, της Επαρχίας Λεμεσού). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 783 Acrobat Reader File 82.694.pdf
82.675 25/5/2017 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για έξι μήνες για τη βελτίωση του δρόμου που συνδέει το Κέντρο με την Τουριστική περιοχή Γεροσκήπου, Αρ. Διαγωνισμού PS/C/778. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 782 Acrobat Reader File 82.675.pdf
82.658 25/5/2017 Ενοικίαση από την Αρχή Λιμένων Κύπρου στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς των δύο πετρόκτιστων αποθηκών στο Λιμάνι Λατσιού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 765 Acrobat Reader File 82.658.pdf
82.663 25/5/2017 Έγκριση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και την υλοποίηση των σχετικών υποδομών με βάση την Οδηγία 2014/94/ΕΕ. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 770 Acrobat Reader File 82.663.pdf
82.715 25/5/2017 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμος του 1990 έως 2007 Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 4. - Σχέδιο Υπηρεσίας του Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 797 Acrobat Reader File 82.715.pdf
82.662 25/5/2017 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, για τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 769 Acrobat Reader File 82.662.pdf
82.708 25/5/2017 Αίτημα από ιδιώτη που αφορά στην παραχώρηση άδειας χρήσης θαλάσσιου χώρου στη λιμενική περιοχή Λάρνακας για εγκατάσταση πλωτής πλατφόρμας, καθώς και άδειας λειτουργίας αυτής ως χώρου αναψυχής. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 791 Acrobat Reader File 82.708.pdf
82.650 18/5/2017 Συμμετοχή Κοινοτήτων σε Ομάδες Δράσης/ Ιδιωτικές Εταιρείες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 758 Acrobat Reader File 82.650.pdf
82.571 18/5/2017 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ινστιτούτου Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών του Χασεμίτικου Βασιλείου της Ιορδανίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 714 Acrobat Reader File 82.571.pdf
82.581 18/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 724 Acrobat Reader File 82.581.pdf
82.671 25/5/2017 Διαπίστευση του κ. Sultan Ahmed Ghanem Al Suwaidi ως νέου Πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 778 Acrobat Reader File 82.671.pdf
82.586 18/5/2017 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 729 Acrobat Reader File 82.586.pdf
82.698 25/5/2017 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης», σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Μενοίκου της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 784 Acrobat Reader File 82.698.pdf
82.633 18/5/2017 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 216/2016), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου – Δήμος Λευκωσίας και Κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 749 Acrobat Reader File 82.633.pdf
82.980 12/7/2017 Διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 762 Acrobat Reader File 82.980.pdf
82.596 18/5/2017 Παράταση της υπηρεσίας Λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας που υπηρετεί στο εξωτερικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 736 Acrobat Reader File 82.596.pdf
82.583 18/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 726 Acrobat Reader File 82.583.pdf
82.576 18/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 719 Acrobat Reader File 82.576.pdf
82.570 18/5/2017 Κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία του Πρωτοκόλλου Προσχώρησης στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 713 Acrobat Reader File 82.570.pdf
82.653 18/5/2017 Αναπληρωτικός Διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 761 Acrobat Reader File 82.653.pdf
82.580 18/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 723 Acrobat Reader File 82.580.pdf
82.566 18/5/2017 Κατάργηση του περί Κυπριακού Μουσείου (Ίδρυσις Ταμείου διά την Ανέγερσιν) Νόμου, Αρ. 61 του 1987. Ο περί του Κυπριακού Μουσείου (Ίδρυσις Ταμείου διά την Ανέγερσιν) (Καταργητικός) Νόμος του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 709 Acrobat Reader File 82.566.pdf
82.647 18/5/2017 Εξασφάλιση Άδειας Οικοδομής για το Νέο Γήπεδο στη Λεμεσό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 755 Acrobat Reader File 82.647.pdf
82.605 18/5/2017 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 207, του Φ/Σχ. 40/640302, Ενορία Χρυσοπολίτισσας, Τμήμα 8 της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 742, ε.ε. 4599, ημερ. 16.11.2018 (διόρθ). Acrobat Reader File 82.605διορθ.pdf
82.556 18/5/2017 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 700 Acrobat Reader File 82.556.pdf
82.563 18/5/2017 Αποζημίωση Προέδρου και μελών Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 706 Acrobat Reader File 82.563.pdf
82.652 18/5/2017 Προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Κύπρο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 760 Acrobat Reader File 82.652.pdf
82.575 18/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 718 Acrobat Reader File 82.575.pdf
82.567 18/5/2017 Συμφωνία για Συνεργασία στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και της Τεχνολογίας της Πληροφορίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 710 Acrobat Reader File 82.567.pdf
82.589 18/5/2017 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην Κύπρο με έδρα τη Λάρνακα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 731 Acrobat Reader File 82.589.pdf
82.564 18/5/2017 Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 707 Acrobat Reader File 82.564.pdf
82.572 18/5/2017 Μετονομασία Μικτών Κλιμακίων Επιθεωρητών σε Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 715 Acrobat Reader File 82.572.pdf
82.585 18/5/2017 Οι περί Καζεϊνών και Καζεϊνικών Αλάτων Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 728 Acrobat Reader File 82.585.pdf
82.649 18/5/2017 Εξασφάλιση Συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Λεμεσού, για αδειοδότηση εγκαταστάσεων για γεωτρήσεις στο χώρο του Λιμανιού Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 757 Acrobat Reader File 82.649.pdf
82.603 18/5/2017 Παράταση της ισχύος των προσφορών για το διαγωνισμό «Design, Build and Operate of the Achna Sewage Treatment Plant and Associated Works» - Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΥ 10/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 740 Acrobat Reader File 82.603.pdf
82.595 18/5/2017 Διορισμός Εφόρου σύμφωνα με τους περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους του 1988 και 1991 μέχρι 2015. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 735 Acrobat Reader File 82.595.pdf
82.604 18/5/2017 Δανεισμός αρχαιότητας στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στην Αθήνα, Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλης Γουλανδρή. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 741 Acrobat Reader File 82.604.pdf
82.559 18/5/2017 Διαδικασία για ρύθμιση απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ΩΚΠ) που τερματίζονται οι υπηρεσίες του για λόγους υγείας και απορρίπτεται για σύνταξη ανικανότητας από το Δευτεροβάθμιο Ιατροσυμβούλιο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υ.Κ.Α.). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 703 Acrobat Reader File 82.559.pdf
82.569 18/5/2017 Υπογραφή από τον Υπουργό Εξωτερικών της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, «Council of Europe on Offences relating to Cultural Property», η οποία θα ανοίξει για υπογραφή, κατά τη διάρκεια της 127ης Συνόδου της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ, στις 19 Μαΐου 2017, στη Λευκωσία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 712 Acrobat Reader File 82.569.pdf
82.602 18/5/2017 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για έξι μήνες για τη βελτίωση τμήματος του Παρακαμπτηρίου Δρόμου Πελενδρίου, Αρ. Διαγωνισμού PS/C/708. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 739 Acrobat Reader File 82.602.pdf
82.587 18/5/2017 Υποβολή Έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18 εδάφιο (2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου όπως το άρθρο τούτο, τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 74/88. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 730 Acrobat Reader File 82.587.pdf
82.550 18/5/2017 Δάνειο Κυπριακής Δημοκρατίας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 694 Acrobat Reader File 82.550.pdf
82.630 18/5/2017 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α (11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας Ι της Επαρχίας Λάρνακας). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 746 Acrobat Reader File 82.630.pdf
82.648 18/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς (Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας και Επιείκειας) Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 756 Acrobat Reader File 82.648.pdf
82.598 18/5/2017 Οικονομική ενίσχυση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μιας Μηλιάς. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 738 Acrobat Reader File 82.598.pdf
82.554 18/5/2017 Αποκήρυξη της Σύμβασης αρ. 45 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Απασχόληση Γυναικών σε Υπόγειες Εργασίες. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 698 Acrobat Reader File 82.554.pdf
82.645 18/5/2017 Συμμετοχή Δημοσίων Υπαλλήλων σε πολιτικά κόμματα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 753 Acrobat Reader File 82.645.pdf
82.565 18/5/2017 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 708 Acrobat Reader File 82.565.pdf
82.557 18/5/2017 Λειτουργία δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών κάτω των δεκαπέντε (15) και δέκα (10) αντίστοιχα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 701 Acrobat Reader File 82.557.pdf
82.558 18/5/2017 Λειτουργία των Θερινών Δημόσιων Σχολείων (Θ.Δ.Σ) τη Σχολική Χρονιά 2016 – 2017 και θεσμοθέτησή τους. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 702 Acrobat Reader File 82.558.pdf
82.642 18/5/2017 Εκτελεστικό Συμβούλιο Έργου Παραχώρησης για τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου – Διεύρυνση αρμοδιοτήτων με τη συμπερίληψη της εποπτείας των Συμφωνιών Παραχώρησης για το Λιμάνι Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 752 Acrobat Reader File 82.642.pdf
82.553 18/5/2017 Σύσταση Επιστημονικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 697 Acrobat Reader File 82.553.pdf
82.568 18/5/2017 Συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Μεσογειακού Ιδρύματος Ασφάλειας Πτήσεων (προηγούμενα Flight Safety Foundation SE Europe - Cyprus). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 711 Acrobat Reader File 82.568.pdf
82.551 18/5/2017 Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2018-2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 695 Acrobat Reader File 82.551.pdf
82.549 18/5/2017 Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία 2017-2022. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 693 Acrobat Reader File 82.549.pdf
82.584 18/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 727 Acrobat Reader File 82.584.pdf
82.631 18/5/2017 Αίτημα για εξασφάλιση έγκρισης δυνάμει του άρθρου 63(5)(β) του περί Δήμων Νόμου για ανταλλαγή ακίνητης ιδιοκτησίας του Δήμου Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 747 Acrobat Reader File 82.631.pdf
82.582 18/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Νόμος του 2017». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 725 Acrobat Reader File 82.582.pdf
82.552 18/5/2017 Ενέργειες διασφάλισης της εφαρμογής του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση μετά τη δικαστική απόφαση που αφορά στους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 696 Acrobat Reader File 82.552.pdf
82.590 18/5/2017 Παράταση της υπηρεσίας της κας Χριστίνας Χαραλάμπους, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 732 Acrobat Reader File 82.590.pdf
82.629 18/5/2017 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Οίκου, Μουτουλλά, Πεδουλά, Γερακιών, Κάμπου, Τσακκίστρας και Μυλικουρίου, της Επαρχίας Λευκωσίας και των Κοινοτικών Συμβουλίων Προδρόμου, Λεμύθου, Παλαιόμυλου, Τριών Ελιών, Αγίου Δημητρίου και Καμιναριών, της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 745 Acrobat Reader File 82.629.pdf
82.627 18/5/2017 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης», σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Μενοίκου της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 743 Acrobat Reader File 82.627.pdf
82.628 18/5/2017 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχές των Τοπικών Αρχών Πάνω και Κάτω Λευκάρων, της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 744 Acrobat Reader File 82.628.pdf
82.579 18/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 722 Acrobat Reader File 82.579.pdf
82.766 8/6/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 835 Acrobat Reader File 82.766.pdf
82.782 8/6/2017 Διορισμός Εφόρου Μέτρων και Σταθμών στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 850 Acrobat Reader File 82.782.pdf
82.775 8/6/2017 Διορισμός μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 843 Acrobat Reader File 82.775.pdf
82.773 8/6/2017 α) Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. β) Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 841 Acrobat Reader File 82.773.pdf
82.767 8/6/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 836 Acrobat Reader File 82.767.pdf
82.771 8/6/2017 Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση από Βαρέα Μέταλλα (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 839 Acrobat Reader File 82.771.pdf
82.670 25/5/2017 Διαπίστευση του κ. Jubran D. Taweel ως νέου Πρέσβη του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 777 Acrobat Reader File 82.670.pdf
82.788 8/6/2017 Οι περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Ταμείον για Πλεονάζον Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 856 Acrobat Reader File 82.788.pdf
82.802 8/6/2017 Μνημόνιο Συναντίληψης για θέματα Διασποράς μεταξύ του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων και του Υπουργείου Διασποράς της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 857 Acrobat Reader File 82.802.pdf
82.772 8/6/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 840 Acrobat Reader File 82.772.pdf
82.768 8/6/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 837 Acrobat Reader File 82.768.pdf
82.776 8/6/2017 Διαπίστευση της κας Ardiana Hobdari ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 844 Acrobat Reader File 82.776.pdf
82.781 8/6/2017 Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης του διαγωνισμού με αρ. ΓΛ 14/2016 που αφορά την Εγκατάσταση, Συντήρηση και Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων [Enterprise Resource Planning System (ERP)] το οποίο να καλύπτει τις λειτουργικές περιοχές του Προϋπολογισμού, της Λογιστικής, των Μισθολογίων και Συντάξεων και της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 849 Acrobat Reader File 82.781.pdf
82.784 8/6/2017 α) Ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος του 2017. β)Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. γ)Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. δ)Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Παροχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. ε)Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 852 Acrobat Reader File 82.784.pdf
82.783 8/6/2017 Αναπλήρωση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την περίοδο από 7 έως 10 Ιουνίου 2017, καθώς και για την περίοδο από 15 έως 16 Ιουνίου 2017. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 851 Acrobat Reader File 82.783.pdf
82.785 8/6/2017 Ο περί Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 853 Acrobat Reader File 82.785.pdf
82.774 8/6/2017 Οι περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 842 Acrobat Reader File 82.774.pdf
82.779 8/6/2017 Αναπροσαρμογή διοικητικών ορίων του Δήμου Λεμεσού (Ενορία Ζακακίου) και της Κοινότητας Τσερκέζοι. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 847 Acrobat Reader File 82.779.pdf
82.787 8/6/2017 Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 855 Acrobat Reader File 82.787.pdf
82.780 8/6/2017 Εκπροσώπηση της Κύπρου στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης - Σύνθεση της Κυπριακής Αντιπροσωπείας για την περίοδο μέχρι τον Οκτώβριο του 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 848 Acrobat Reader File 82.780.pdf
82.777 8/6/2017 Μερική Ανάκληση Διατάγματος Κήρυξης Αρχαίου Μνημείου Β΄ Πίνακα, στο Δήμο Γεροσκήπου της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 845 Acrobat Reader File 82.777.pdf
82.769 8/6/2017 Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 838 Acrobat Reader File 82.769.pdf
82.764 8/6/2017 Μελέτη για τους τρόπους σφαιρικής κάλυψης των αναγκών των Αποφυλακισθέντων Ουσιοεξαρτημένων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 833 Acrobat Reader File 82.764.pdf
82.765 8/6/2017 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία σε θέματα Δημόσιας Τάξης. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 834 Acrobat Reader File 82.765.pdf
82.763 8/6/2017 Τροποποίηση του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας στα Άτομα με Αναπηρίες για την Αγορά Αυτοκινήτου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 832 Acrobat Reader File 82.763.pdf
82.778 8/6/2017 Δρόμος Αγίας Τριάδος – Κάβο Γκρέκο – Επιστροφή Πλεονάζουσας Ιδιοκτησίας στο Παραλίμνι Φ/Σχ. 2-294-377, Τεμάχιο 179, Τμήμα 15. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 846 Acrobat Reader File 82.778.pdf
83.093 2/8/2017 Διορισμός Τριμελούς Συμβουλίου δυνάμει των περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμων του 2004 έως 2017. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4545, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 829 Acrobat Reader File 83.093.pdf
82.751 31/5/2017 Καταβολή Αποζημίωσης στον πατατοπαραγωγό κ. Νικόλα Πιστόλα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 819 Acrobat Reader File 82.751.pdf
82.729 31/5/2017 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) μεταξύ των χωρών-μελών της Ομάδας CERG (Central European Rotation Group) που ανήκουν στο ECAC (European Civil Aviation Conference). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 806 Acrobat Reader File 82.729.pdf
82.720 31/5/2017 Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρηση σε υποψήφιους φοιτητές από την Ινδία, την Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 799 Acrobat Reader File 82.720.pdf
83.012 19/7/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4545, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 828 Acrobat Reader File 83.012.pdf
82.748 31/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 816 Acrobat Reader File 82.748.pdf
83.090 2/8/2017 Διορισμός του Προέδρου και των μελών της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4545, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 830 Acrobat Reader File 83.090.pdf
83.091 2/8/2017 Διορισμός νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4545, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 831 Acrobat Reader File 83.091.pdf
83.011 19/7/2017 Παύση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 825 Acrobat Reader File 83.011.pdf
82.742 31/5/2017 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για την προμήθεια υλικών οδοποιίας σε τρείς περιοχές της Επαρχίας Λευκωσίας, Αρ. Διαγωνισμού Δ.Τ.Δ.Ε (Ε.Μ.Λ/σίας): 13/2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 811 Acrobat Reader File 82.742.pdf
83.036 26/7/2017 Διορισμός Επιτροπής του Αρδευτικού Τμήματος «Παναγιά» Αγριδιών, σύμφωνα με το άρθρο 10(9)(α) του περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριά) Νόμου (Κεφ.342). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 826 Acrobat Reader File 83.036.pdf
82.750 31/5/2017 Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για αύξηση της Παραγωγικότητας στα κρατικά νοσηλευτήρια με στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 818 Acrobat Reader File 82.750.pdf
82.754 31/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 822 Acrobat Reader File 82.754.pdf
82.731 31/5/2017 Οι περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Αρμόδια Αρχή) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 808 Acrobat Reader File 82.731.pdf
82.752 31/5/2017 Σχέδιο παροχής ειδικής ενίσχυσης σε εγκλωβισμένους νέους γεωργούς και οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους αλιείς και αγροβιοτέχνες, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση των σχετικών τους δραστηριοτήτων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 820 Acrobat Reader File 82.752.pdf
82.740 31/5/2017 Ειδοποίηση που υποβλήθηκε από τη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προς το Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ως Πολεοδομική Αρχή, σε σχέση με την ανέγερση Α’ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Λατσιών, στο τεμάχιο με αρ. 878, Φ/Σχ. 30/23W2, στα Λατσιά. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 809 Acrobat Reader File 82.740.pdf
82.743 31/5/2017 Παράταση Ισχύος προσφοράς για τον Διαγωνισμό με Αρ. Ε.Ν.03/2015 για την παροχή άδειας χρήσης της καφετέριας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 812 Acrobat Reader File 82.743.pdf
82.753 31/5/2017 Οι περί Προσφύγων Νόμοι του 2000 έως 2016. Διάταγμα του Άρθρου 13Α(1Α) των περί Προσφύγων Νόμων του 2000 έως 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 821 Acrobat Reader File 82.753.pdf
82.726 31/5/2017 Κατασκευή Τροχιόδρομου – Διαύλου στην Περιοχή Μάμμαρι – Κοκκινοτριμιθιάς. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 804 Acrobat Reader File 82.726.pdf
82.749 31/5/2017 Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας βάσει του Κανονισμού 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών γενικoύ οικονομικού συμφέροντος (de minimis). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 817 Acrobat Reader File 82.749.pdf
82.745 31/5/2017 α)Οι περί Στοιχημάτων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2017. β)Οι περί Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Προϊστάμενου ΕΑΣ, Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ, Λειτουργού ΕΑΣ και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 814 Acrobat Reader File 82.745.pdf
82.724 31/5/2017 α)Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. β)Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 803 Acrobat Reader File 82.724.pdf
82.756 31/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος του 2016». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 824 Acrobat Reader File 82.756.pdf
82.744 31/5/2017 Παράταση Ισχύος προσφοράς για τον Διαγωνισμό με Αρ. Ε.Ν.01/2016 για την παροχή άδειας χρήσης της καφετέριας του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 813 Acrobat Reader File 82.744.pdf
82.730 31/5/2017 Ετήσια Έκθεση και Λογαριασμοί Χρήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το έτος 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 807 Acrobat Reader File 82.730.pdf
82.722 31/5/2017 Τροποποίηση της Σύμβασης Απασχόλησης των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥ.ΟΠ.) στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 801 Acrobat Reader File 82.722.pdf
82.728 31/5/2017 Υπογραφή από την Κυπριακή Δημοκρατία της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ του Καναδά (CETA), αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 805 Acrobat Reader File 82.728.pdf
82.741 31/5/2017 Επέκταση των Ορίων Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας με την ένταξη των νέων οικιστικών περιοχών και βιομηχανικής ζώνης της Κοινότητας Εργατών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 810 Acrobat Reader File 82.741.pdf
82.747 31/5/2017 Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Νόμος του 2017». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 815 Acrobat Reader File 82.747.pdf
82.673 25/5/2017 Διορισμός των Οπλιτών του Στρατού της Δημοκρατίας, που αναμένεται να αποφοιτήσουν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας το έτος 2017, ως Αξιωματικών. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 780 Acrobat Reader File 82.673.pdf
82.721 31/5/2017 Σύσταση Ad Hoc Ειδικής Επιτροπής στον Τομέα των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 800 Acrobat Reader File 82.721.pdf
82.710 25/5/2017 Καταβολή ενίσχυσης μέσω του Κανονισμού 1408/2013 Ήσσονος Σημασίας (De minimis) για τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 19.6.2016 στην περιοχή Σολέας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 793 Acrobat Reader File 82.710.pdf
82.755 31/5/2017 α)Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. β)Ο περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 823 Acrobat Reader File 82.755.pdf
82.659 25/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 766 Acrobat Reader File 82.659.pdf
82.723 31/5/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 802 Acrobat Reader File 82.723.pdf
82.705 25/5/2017 Νόμος που τροποποιεί τον περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος του 2001 μέχρι 2005. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 789 Acrobat Reader File 82.705.pdf
82.711 25/5/2017 Κατασκευή Τροχιόδρομου – Διαύλου στην Περιοχή Μάμμαρι – Κοκκινοτριμιθιάς. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 794 Acrobat Reader File 82.711.pdf
82.665 25/5/2017 Συμμετοχή Λειτουργών και Εθελοντών της Πολιτικής Άμυνας στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα PACES-Evaluation workshop/Training, που θα διεξαχθεί στην Ιταλία στις 21-25 Μαΐου, 2017, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος PACES. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 772 Acrobat Reader File 82.665.pdf
82.674 25/5/2017 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για δύο μήνες για την ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθμού αρ. 1 (Κεντρικός) στη Λεμεσό, Αρ. Διαγωνισμού Α/14/2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 781 Acrobat Reader File 82.674.pdf
82.661 25/5/2017 Καταβολή Υποχρεωτικής Συνεισφοράς Κυπριακής Δημοκρατίας σε Αποστολή του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 768 Acrobat Reader File 82.661.pdf
82.660 25/5/2017 Εκκρεμότητες στην υιοθέτηση Κοινοτικών Οδηγιών. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 767 Acrobat Reader File 82.660.pdf
82.657 25/5/2017 Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 764 Acrobat Reader File 82.657.pdf
82.701 25/5/2017 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α (11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας Ι της Επαρχίας Λάρνακας). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 787 Acrobat Reader File 82.701.pdf
82.718 25/5/2017 Αίτημα Ιδιωτικών Κολεγίων για αναστολή ενός τετραμήνου στη διαδικασία εφαρμογής των συνεντεύξεων για παραχώρηση άδειας εισόδου/θεώρηση σε υποψηφίους φοιτητές τρίτων χωρών, για φοίτηση σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 798 Acrobat Reader File 82.718.pdf
82.707 25/5/2017 Παράταση ισχύος περιόδου αξιολόγησης για την προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια μοριακών εξετάσεων/ ανίχνευση μεταλλάξεων των γονιδίων KRAS, NRAS, EGFR και BRAF με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 790 Acrobat Reader File 82.707.pdf
82.656 25/5/2017 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2017-2019). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 763 Acrobat Reader File 82.656.pdf
82.702 25/5/2017 Αναπλήρωση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την περίοδο από 11 έως 14 Ιουνίου, 2017. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 788 Acrobat Reader File 82.702.pdf
83.255 6/9/2017 Επανέναρξη ισχύος διατάξεων του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 930 Acrobat Reader File 83.255.pdf
82.786 8/6/2017 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 854 Acrobat Reader File 82.786.pdf
82.949 6/7/2017 Παράταση ισχύος προσφοράς του Διαγωνισμού για την Ανακατασκευή Ηλεκτρικού Δικτύου του Στρατοπέδου «Δημητρίου και Κουκκή» στην Τριμίκλινη (΄Εργο ΤΥ254/2007) . Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 942 Acrobat Reader File 82.949.pdf
82.903 28/6/2017 Νόμος που κυρώνει τη Συμφωνία Συνεργασίας για Εταιρική Σχέση και Ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 915 Acrobat Reader File 82.903.pdf
83.285 6/9/2017 Διορισμός νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 931 Acrobat Reader File 83.285.pdf
83.224 29/8/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 929 Acrobat Reader File 83.224.pdf
83.223 29/8/2017 Αίτηση του κ. Παναγιώτη Μιχαηλίδη (ΛΕΥ/0102/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκη δωματίου (ατελιέ/πλυσταριό/αποθήκη) στην οροφή του διαμερίσματος αρ. 2 στον 3ο όροφο υφιστάμενης πολυκατοικίας, στο Δήμο Στροβόλου, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 928 Acrobat Reader File 83.223.pdf
83.114 19/8/2017 Αίτηση των Azelco Ltd και Panayiotis Constantinou Estates Ltd (ΑΜΧ/0322/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου (2013), για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενη ανάπτυξη οργανωμένων διαμερισμάτων, στο Παραλίμνι, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 926 Acrobat Reader File 83.114.pdf
83.115 19/8/2017 Αίτηση της Εταιρείας Anonymous Beach Hotel Ltd (ΑΜΧ/0101/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή ανάπτυξη (ξενοδοχείο τριών αστέρων, δυναμικότητας 160 κλινών) στο Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 927 Acrobat Reader File 83.115.pdf
82.893 28/6/2017 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Αιγύπτου και της Ελλάδας, για Συνεργασία στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 907 Acrobat Reader File 82.893.pdf
82.932 28/6/2017 Τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα / Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΚΣ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 923 Acrobat Reader File 82.932.pdf
82.906 28/6/2017 Παράταση χρονικής διάρκειας Αρχηγού Διπλωματικής Αποστολής σύμφωνα με τους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) Κανονισμών του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 918 Acrobat Reader File 82.906.pdf
82.889 28/6/2017 Σχέδιο παροχής χορηγιών για την εισαγωγή συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 903 Acrobat Reader File 82.889.pdf
82.896 28/6/2017 Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 910 Acrobat Reader File 82.896.pdf
82.904 28/6/2017 α)Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. β)Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 916 Acrobat Reader File 82.904.pdf
82.902 28/6/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 914 Acrobat Reader File 82.902.pdf
82.895 28/6/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 909 Acrobat Reader File 82.895.pdf
82.899 28/6/2017 Εκπαίδευση ομάδας Λειτουργών του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών σε Θέματα Υδρογονανθράκων για το 2017 – Αποστολή πέντε Λειτουργών στην Ισπανία. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 911 Acrobat Reader File 82.899.pdf
82.887 28/6/2017 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 901 Acrobat Reader File 82.887.pdf
82.930 28/6/2017 Ανανέωση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές για λόγους δημοσίου συμφέροντος για απασχόληση Νοσηλευτικών Λειτουργών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 922 Acrobat Reader File 82.930.pdf
82.894 28/6/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που Προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 908 Acrobat Reader File 82.894.pdf
82.886 28/6/2017 Μεταστέγαση Εξωτερικών Ιατρείων Λευκωσίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 900 Acrobat Reader File 82.886.pdf
82.928 28/6/2017 Απαλλοτρίωση Ιδιωτικής Ακίνητης Ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από τη Διάνοιξη του Οδοφράγματος στη Δερύνεια. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 920 Acrobat Reader File 82.928.pdf
82.909 28/6/2017 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τρεις μήνες για την προμήθεια υλικών οδοποιίας σε τρεις περιοχές της Επαρχίας Λευκωσίας, Αρ. Διαγωνισμού Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας): 13/2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 919 Acrobat Reader File 82.909.pdf
82.892 28/6/2017 Ανανέωση της Σύμβασης Απασχόλησης των δέκα (10) Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) που υπηρετούν στη Μοίρα Υποβρυχίων Καταστροφών (Μ.Υ.Κ.). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 906 Acrobat Reader File 82.892.pdf
82.901 28/6/2017 Κύρωση της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον Υδράργυρο. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 913 Acrobat Reader File 82.901.pdf
82.934 28/9/2017 Αναβολή κατάταξης στην Εθνική Φρουρά των στρατεύσιμων αθλητών Κάστανου Γρηγόρη, ΣΑ: 30087/16 και Παγδατή Μάρκου, ΣΑ: 51489/03 λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 925 Acrobat Reader File 82.934.pdf
82.929 28/6/2017 Οι περί Νομικής Υπηρεσίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανακριτή Α’ Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 921 Acrobat Reader File 82.929.pdf
82.900 28/6/2017 Εκδηλώσεις για τη Μαύρη Επέτειο της Τουρκικής Εισβολής του 1974. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 912 Acrobat Reader File 82.900.pdf
82.905 28/6/2017 Διαπίστευση του κ. Franz-Josef Kremp ως νέου Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 917 Acrobat Reader File 82.905.pdf
82.891 28/6/2017 Παράταση τελευταίας προθεσμίας λήψης απόφασης για αιτήσεις προηγούμενων ετών των Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 905 Acrobat Reader File 82.891.pdf
82.888 28/6/2017 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 902 Acrobat Reader File 82.888.pdf
82.834 20/6/2017 Παράταση περιόδου αξιολόγησης των προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων για το σχεδιασμό, την ετοιμασία όλων των αναγκαίων μελετών και εγγράφων διαγωνισμού για την κατασκευή και την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών για το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Αποκατάσταση και Μετέπειτα Φροντίδα των ανενεργών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της Επαρχίας Λεμεσού» Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΥ 5/2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 885 Acrobat Reader File 82.834.pdf
82.890 28/6/2017 Σχέδιο Εγκατάστασης ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 904 Acrobat Reader File 82.890.pdf
82.882 20/6/2017 Σχέδιο Χορηγιών Επενδύσεων Εμπλουτισμού και Εκσυγχρονισμού του Τουριστικού Προϊόντος για την Επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 898 Acrobat Reader File 82.882.pdf
82.876 20/6/2017 Αντικατάσταση του Προέδρου του Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 892 Acrobat Reader File 82.876.pdf
82.831 20/6/2017 Διορισμός μελών της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Κυπρίων Εθελοντών κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 882 Acrobat Reader File 82.831.pdf
82.879 20/6/2017 Νομοσχέδια με τίτλους: α)Ο περί των Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. β)Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 895 Acrobat Reader File 82.879.pdf
82.881 20/6/2017 Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Αναδασμού, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), του Υπουργείου Εσωτερικών και ενσωμάτωσή του στις δομές του ΤΚΧ, ως ξεχωριστού και εξειδικευμένου στον αναδασμό Κλάδου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 897 Acrobat Reader File 82.881.pdf
82.873 20/6/2017 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 890 Acrobat Reader File 82.873.pdf
82.863 20/6/2017 Αναπληρωτικός Διορισμός Γενικού Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 886 Acrobat Reader File 82.863μέρος.pdf
82.824 20/6/2017 Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και της Αστυνομικής Ακαδημίας Ελλάδος, κατ’ εφαρμογήν της Συμφωνίας της 3ης Δεκεμβρίου 2007, μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα ασφάλειας και αστυνομικής συνεργασίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 876 Acrobat Reader File 82.824.pdf
82.827 20/6/2017 Οι περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 879 Acrobat Reader File 82.827.pdf
82.829 20/6/2017 Παράταση της υπηρεσίας του κ. Σπυρίδωνα Έλληνα, Λειτουργού Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στους Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία, Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 881, ε.ε 4550, ημερ. 29.9.2017 (Διόρθωση). Acrobat Reader File 82.829.pdf
82.833 20/6/2017 Όροι Εργασίας Γενικού Διευθυντή Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 884 Acrobat Reader File 82.833.pdf
82.826 20/6/2017 Οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 878 Acrobat Reader File 82.826.pdf
82.825 20/6/2017 Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 877 Acrobat Reader File 82.825.pdf
82.883 20/6/2017 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων, μίας κενής θέσης Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 899 Acrobat Reader File 82.883.pdf
82.812 20/6/2017 Αναβάθμιση της Βασικής Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών και του Προγράμματος Εκπαίδευσης Υπαστυνόμων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 868 Acrobat Reader File 82.812.pdf
82.820 20/6/2017 Συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε εκπαιδευτική δράση, η οποία επιχορηγείται από την εταιρεία Χαραλαμπίδη Κρίστη. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 873 Acrobat Reader File 82.820.pdf
82.813 20/6/2017 Δημιουργία Σχολής Επιμόρφωσης Παραβατών Οδηγών. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 869 Acrobat Reader File 82.813.pdf
82.809 20/6/2017 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 865 Acrobat Reader File 82.809.pdf
82.821 20/6/2017 Συνέχιση του Βραβείου για τη Διάσωση και Προβολή της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της Κύπρου χωρίς όμως αναφορά σε τακτικότητα. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 874 Acrobat Reader File 82.821.pdf
82.823 20/6/2017 Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ελλάδος, κατ’ εφαρμογήν της Συμφωνίας της 4ης Ιουνίου 2003, μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας για συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωμάτων των δυο χωρών σε θέματα αρμοδιότητάς τους. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 875 Acrobat Reader File 82.823.pdf
82.811 20/6/2017 Μηχανογράφηση των αναλωσίμων στους θαλάμους του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των εσωτερικών ασθενών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 867 Acrobat Reader File 82.811.pdf
82.875 20/6/2017 Αναθεώρηση των Αμοιβών των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) που καταρτίζονται από τον Φορέα και των Τιμητικών Επιδομάτων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 891 Acrobat Reader File 82.875.pdf
82.868 20/6/2017 Δημιουργία Ιδρύματος «Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 888 Acrobat Reader File 82.868.pdf
82.870 20/6/2017 Ανάγκες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε εκπαιδευτικό προσωπικό για τη σχολική χρονιά 2017-2018. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 889 Acrobat Reader File 82.870.pdf
82.817 20/6/2017 Εκπαίδευση ομάδας Λειτουργών Τμήματος Περιβάλλοντος και Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σε Θέματα Υδρογονανθράκων για το 2017 – Αποστολή Λειτουργών στη Λυών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 871 Acrobat Reader File 82.817.pdf
82.814 20/6/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμος του 2017». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 870 Acrobat Reader File 82.814.pdf
82.810 14/9/2017 Εθνικό Σχέδιο προσέλκυσης επιχειρηματιών από τρίτες χώρες για δημιουργία/εγγραφή νεοφυούς επιχείρησης (Startup) στην Κύπρο – «Cyprus StartUp Visa». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 866 Acrobat Reader File 82.810.pdf
82.933 28/6/2017 Στελέχωση Ναυαγοσωστικών Μονάδων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 924 Acrobat Reader File 82.933.pdf
82.808 20/6/2017 Καθορισμός κριτηρίων πολιτικής και τρόπος χειρισμού αιτημάτων για σύναψη δανείων χωρίς κυβερνητική εγγύηση. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 864 Acrobat Reader File 82.808.pdf
82.819 20/6/2017 Σύνθεση Κυβερνητικών Αποστολών για Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό (Στρατιωτικοί Αγώνες Στίβου και Καλαθόσφαιρας). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 872 Acrobat Reader File 82.819.pdf
82.828 20/6/2017 Παράταση χρονικής διάρκειας υπηρεσίας υπαλλήλου σε διπλωματική αποστολή, σύμφωνα με των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) Κανονισμών του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 880 Acrobat Reader File 82.828.pdf
82.832 20/6/2017 Διορισμός Επιτροπής του Αρδευτικού Τμήματος «Κάρδαμα-Αλλαγιώτηδες» Κυπερούντας, σύμφωνα με το άρθρο 10(9)(α) του περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριά) Νόμου (Κεφ.342). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 883 Acrobat Reader File 82.832.pdf
82.880 20/6/2017 Καταβολή χορηγίας προς τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινητιστών για κάλυψη της ζωντανής μετάδοσης του ράλι Κύπρος 2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 896 Acrobat Reader File 82.880.pdf
83.231 29/8/2017 Διορισμός μέλους στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4547, ημερ. 1.9.2017, αρ. γνωστ. 863 Acrobat Reader File 83.231.pdf
83.226 29/8/2017 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4547, ημερ. 1.9.2017, αρ. γνωστ. 861 Acrobat Reader File 83.226.pdf
83.225 29/8/2017 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4547, ημερ. 1.9.2017, αρ. γνωστ. 860 Acrobat Reader File 83.225.pdf
82.865 20/6/2017 Διορισμός δυο μελών στο Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 887 Acrobat Reader File 82.865.pdf
83.108 19/8/2017 Διορισμός μελών της Επιτροπής Μνημείων (2017-2020). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 859 Acrobat Reader File 83.108.pdf
82.878 20/6/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προϋπολογισμού του 2017, Νόμος του 2016 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 894 Acrobat Reader File 82.878.pdf
82.877 20/6/2017 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας του Κράτους του Ισραήλ στον τομέα των «Χιαστή Μεταμοσχεύσεων». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4548, ημερ. 15.9.2017, αρ. γνωστ. 893 Acrobat Reader File 82.877.pdf
83.107 19/8/2017 Διορισμός νέου μέλους στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4546, ημερ. 25.8.2017, αρ. γνωστ. 858 Acrobat Reader File 83.107.pdf
83.228 29/8/2017 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και νέου μέλους της Αρχή Ραδιοτηλεόρασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4547, ημερ. 1.9.2017, αρ. γνωστ. 862 Acrobat Reader File 83.228.pdf
83.055 26/7/2017 Το περί της Ασφάλειας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2017. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1025 Acrobat Reader File 83.055.pdf
83.060 26/7/2017 Παραχώρηση χρήσης του τεμ. 289 του Φ/Σχεδίου 64:33:1 στο Δήμο Λάρνακας με σκοπό την Ανέγερση Δημοτικού Μεγάρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1028 Acrobat Reader File 83.060.pdf
83.032 26/7/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμος του 2017». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1018 Acrobat Reader File 83.032.pdf
83.034 26/7/2017 Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1020 Acrobat Reader File 83.034.pdf
82.946 6/7/2017 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μπουρούντι και Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρουάντα, με έδρα τη Ντόχα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 939 Acrobat Reader File 82.946.pdf
83.061 26/7/2017 Διορισμός νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Αρχής Λιμένων Κύπρου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1029 Acrobat Reader File 83.061.pdf
83.026 26/7/2017 Μίσθωση υπηρεσιών τριών νέων Νομικών Συμβούλων, Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1012 Acrobat Reader File 83.026.pdf
83.052 26/7/2017 Οι περί Τμήματος Μετεωρολογίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Μετεωρολογικού Λειτουργού και Θέση Μετεωρολογικού Λειτουργού Α’, Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1023 Acrobat Reader File 83.052.pdf
83.021 26/7/2017 Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/ θεώρηση σε υποψήφιους φοιτητές από τρίτες χώρες. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1008 Acrobat Reader File 83.021.pdf
83.030 26/7/2017 Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1016 Acrobat Reader File 83.030.pdf
83.054 26/7/2017 Τριετής παράταση της απασχόλησης ενός Κτηνιάτρου που υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά με Σύμβαση Απασχόλησης. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1024 Acrobat Reader File 83.054.pdf
83.027 26/7/2017 Ανανέωση μίσθωσης υπηρεσιών ενός Νομικού Συμβούλου, Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1013 Acrobat Reader File 83.027.pdf
83.022 26/7/2017 Ωράριο Λειτουργίας των Ταμείων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1009 Acrobat Reader File 83.022.pdf
83.033 26/7/2017 Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για την μείωση της Οξίνισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε επίπεδο εδάφους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1019 Acrobat Reader File 83.033.pdf
83.058 26/7/2017 α)«Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». β)«Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) Κανονισμοί του 2017». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1027 Acrobat Reader File 83.058.pdf
83.025 26/7/2017 Ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθμού στο Πέρα Χωριό-Νήσου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1011 Acrobat Reader File 83.025.pdf
83.028 26/7/2017 Τροποποίηση του νομικού πλαισίου των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου και δημιουργία ενός Πλαισίου Αρχών που θα διέπει τη μετατροπή της επιστημονικής τεχνογνωσίας και επινοήσεων σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες με τη συμμετοχή των Δημόσιων Πανεπιστημίων. α)«Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». β)«Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». γ)«Οι περί Πανεπιστήμιου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1014 Acrobat Reader File 83.028.pdf
82.997 19/7/2017 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών κλιματισμού διαιρεμένου τύπου για ψύξη και θέρμανση (split type air conditioning units for cooling and heating) σε διάφορα Κυβερνητικά Κτίρια παγκύπρια. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 985 Acrobat Reader File 82.997.pdf
82.987 19/7/2017 Ανάπτυξη Γηπέδων Γκολφ στη Κύπρο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 976 Acrobat Reader File 82.987.pdf
83.024 26/7/2017 Κάλυψη του κόστους δορυφορικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης για τις Συσκευές Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ) και τις Συσκευές Ηλεκτρονικής Καταγραφής και Αναφοράς (ΣΗΣΚΑ) που βρίσκονται εγκατεστημένες σε αλιευτικά σκάφη, στα πλαίσια των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de-minimis). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1010 Acrobat Reader File 83.024.pdf
83.000 19/7/2017 Οικονομική Ενίσχυση του Μουσείου Ιδρύματος Κώστα και Ρίτα Σεβέρη – Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 988 Acrobat Reader File 83.000.pdf
83.059 26/7/2017 Διορισμός Προέδρου και μελών Πειθαρχικής Επιτροπής σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο Ν.53(1)/2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4544, ημερ. 4.8.2017, αρ. γνωστ. 827 Acrobat Reader File 83.059.pdf
82.998 19/7/2017 Παράταση της περιόδου αξιολόγησης της προσφοράς με θέμα «Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων για τη διαδικασία της αφαίρεσης (πλασμαφαίρεση - κυτταροαφαίρεση) με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 986 Acrobat Reader File 82.998.pdf
82.986 19/7/2017 Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 975 Acrobat Reader File 82.986.pdf
82.993 19/7/2017 Εθελοντική συνεισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 982 Acrobat Reader File 82.993.pdf
82.991 19/7/2017 Τροποποίηση των Κανονισμών 35(2) και 47(3)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 έως 2012. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 980 Acrobat Reader File 82.991.pdf
82.992 19/7/2017 Παρακολούθηση της εφαρμογής του περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης Νόμου [Ν. 57(Ι)/2009]. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 981 Acrobat Reader File 82.992.pdf
82.984 19/7/2017 Έγγραφο με τίτλο: «Η Οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών στην Κύπρο: Οικοδομώντας το μέλλον». Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 973 Acrobat Reader File 82.984.pdf
82.990 19/7/2017 Χρηματοδότηση του νέου Γηπέδου στη Λεμεσό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 979 Acrobat Reader File 82.990.pdf
82.989 19/7/2017 Εθνικός Οδικός Χάρτης 2016-2020 για προώθηση των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη για ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 978 Acrobat Reader File 82.989.pdf
82.995 19/7/2017 Διαπίστευση του κ. Jan Skoda ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Σλοβακίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 983 Acrobat Reader File 82.995.pdf
82.996 19/7/2017 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για δύο μήνες για την ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθμού αρ. 1 (Κεντρικός) στην Επαρχία Λεμεσού, Αρ. Διαγωνισμού Α/14/2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 984 Acrobat Reader File 82.996.pdf
82.988 19/7/2017 Επιτυχία της Ομάδας «NestFold» Παγκόσμια νικήτρια ομάδα του διαγωνισμού NASA Space Apps Challenge 2017 – Πρόσκληση για να παρευρεθεί στο Διαστημικό Κέντρο Kennedy στη Φλόριντα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 977 Acrobat Reader File 82.988.pdf
82.983 19/7/2017 Χάρτα Ενεργούς Πολιτότητας. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 972 Acrobat Reader File 82.983.pdf
83.014 19/7/2017 Αποπληρωμή Εγγυημένων Δανείων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 989 Acrobat Reader File 83.014.pdf
82.999 19/7/2017 Παράταση άδειας χωρίς απολαβές στον Σάββα Γεννάρη, Κτηνιατρικό Λειτουργό – Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για εργασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 987 Acrobat Reader File 82.999.pdf
82.975 12/7/2017 Επέκταση των ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας με την ένταξη μερικών νέων οικιστικών περιοχών του Δήμου Λιβαδιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 967 Acrobat Reader File 82.975.pdf
82.966 12/7/2017 Υλοποίηση της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 961 Acrobat Reader File 82.966.pdf
82.979 12/7/2017 Έγκριση για συμμετοχή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Κτηματολογίων (European Land Registry Association – ELRA) – Κάλυψη ετήσιας συνδρομής. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 970 Acrobat Reader File 82.979.pdf
82.968 12/7/2017 Παρακολούθηση της εφαρμογής του περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης Νόμου [Ν. 57(Ι)/2009]. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 963 Acrobat Reader File 82.968.pdf
82.961 12/7/2017 Συμβατότητα των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας με τις Εθνικές και Ενωσιακές Πολιτικές. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 956 Acrobat Reader File 82.961.pdf
82.985 19/7/2017 Δημιουργία και στελέχωση του Τμήματος Επιμόρφωσης στο Ανώτατο Δικαστήριο. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 974 Acrobat Reader File 82.985.pdf
82.981 12/7/2017 Υπηρεσιακή επίσκεψη στην Αθήνα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μαζί με τετραμελή αντιπροσωπεία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 971 Acrobat Reader File 82.981.pdf
82.976 12/7/2017 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από την κατασκευή δρόμου προσπέλασης προς το Μένοικο από τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Αστρομερίτη. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 968 Acrobat Reader File 82.976.pdf
82.978 12/7/2017 Απαλλαγή κοινοτήτων Ακάμα από την υποχρέωση καταβολής συνεισφοράς για υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 969 Acrobat Reader File 82.978.pdf
82.973 12/7/2017 Επίδομα Ευθύνης Υπαλλήλων οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα Δημόσιου Κατήγορου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 966 Acrobat Reader File 82.973.pdf
82.970 12/7/2017 Σύναψη Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την Παρεμπόδιση της Φοροδιαφυγής αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα και στο Κεφάλαιο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυρικίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 965 Acrobat Reader File 82.970.pdf
83.013 19/7/2017 Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4550, ημερ. 29.9.2017, αρ. γνωστ. 955 Acrobat Reader File 83.013.pdf
82.962 12/7/2017 α)Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το 2015/2016 (1.10.2015-30.9.2016). β)Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το 2016/2017 (1.10.2016-30.9.2017). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 957 Acrobat Reader File 82.962.pdf
82.963 12/7/2017 Καταβολή εθελοντικών εισφορών σε Διεθνείς Οργανισμούς. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 958 Acrobat Reader File 82.963.pdf
83.267 6/9/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Συνεδρία Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 11/2017 και ημερ. 30.6.2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 950 Acrobat Reader File 83.267.pdf
82.965 12/7/2017 Σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης πρώην παιδιών υπό τη Φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μετά τα 18 τους Χρόνια για Σκοπούς Αποκατάστασής τους. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 960 Acrobat Reader File 82.965.pdf
82.969 12/7/2017 Κηδεία δημοσία δαπάνη του Νίκου Σιαφκάλη. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 964 Acrobat Reader File 82.969.pdf
82.967 12/7/2017 Κεντρικός Φορέας Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 962 Acrobat Reader File 82.967.pdf
82.964 12/7/2017 Τροποποίηση έκτακτου μέτρου στήριξης των παραγωγών εσπεριδοειδών με τίτλο «Απόσυρση 6.600 τόνων εσπεριδοειδών από την αγορά, λόγω της παράτασης έως το τέλος του 2017, της επιβολής από τη Ρωσική Κυβέρνηση απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 959 Acrobat Reader File 82.964.pdf
83.333 13/9/2017 Διοικητικό Συμβούλιο Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 954 Acrobat Reader File 83.333.pdf
83.266 6/9/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Συνεδρία Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 6/2017 και ημερ. 31.3.2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 949 Acrobat Reader File 83.266.pdf
83.332 13/9/2017 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 953 Acrobat Reader File 83.332.pdf
82.945 6/7/2017 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αρμενία, στη Λευκορωσία, στο Καζακστάν, στο Ουζμπεκιστάν, στην Κιργισία, στο Τατζικιστάν και στο Τουρκμενιστάν, με έδρα τη Μόσχα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 938 Acrobat Reader File 82.945.pdf
83.299 13/9/2017 Προϋπολογισμός 2018 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2018-2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 951 Acrobat Reader File 83.299.pdf
82.957 6/7/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμος του 2016 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 947 Acrobat Reader File 82.957μέρος.pdf
83.300 13/9/2017 Έργο Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 952 Acrobat Reader File 83.300.pdf
83.265 6/9/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Συνεδρία Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 5/2017 και ημερ. 17.3.2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ, γνωστ. 948 Acrobat Reader File 83.265.pdf
82.955 6/7/2017 Αξιοποίηση μη δαπανηθέντων πιστώσεων από το κονδύλι που αφορά στην κρατική φοιτητική μέριμνα, για λήψη πρόσθετων μέτρων κοινωνικής στήριξης των φοιτητών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 946 Acrobat Reader File 82.955.pdf
82.954 6/7/2017 Μεταρρύθμιση/μετεξέλιξη της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου και Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 945 Acrobat Reader File 82.954.pdf
82.942 6/7/2017 Συμμετοχή λειτουργών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) σε υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό για το τρίμηνο Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 935 Acrobat Reader File 82.942.pdf
82.938 6/7/2017 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ (Αρ. 1) για το έτος 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 932 Acrobat Reader File 82.938.pdf
82.948 6/7/2017 Διαπίστευση της κας Deirdre Ni Fhalluin ως νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 941 Acrobat Reader File 82.948.pdf
82.953 6/7/2017 Ορισμός Διυπουργικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 15Α του περί Υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 944 Acrobat Reader File 82.953.pdf
82.939 6/7/2017 Συμμετοχή της Κύπρου ως δωρήτριας για τη 18η Αναπλήρωση των Πόρων του Διεθνή Οργανισμού Αναπτύξεως (International Development Association – IDA 18th Replenishment). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 933 Acrobat Reader File 82.939.pdf
82.944 6/7/2017 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για επέκταση του Κοιμητηρίου Πάνω Πολεμιδιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 937 Acrobat Reader File 82.944.pdf
82.943 6/7/2017 Καθορισμός διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 936 Acrobat Reader File 82.943.pdf
82.952 6/7/2017 Εγγραφή κοινοτικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Πολεμίου στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολεμίου και διάθεση της ιδιοκτησίας για έργο δημόσιας ωφέλειας, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 943 Acrobat Reader File 82.952.pdf
82.947 6/7/2017 Διαπίστευση του κ. Moez Eddine Sinaoui ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Τυνησίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 940 Acrobat Reader File 82.947.pdf
82.940 6/7/2017 Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4549, ημερ. 22.9.2017, αρ. γνωστ. 934 Acrobat Reader File 82.940.pdf
83.110 19/8/2017 Ειδοποίηση που υποβλήθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας προς τη Διευθύντρια Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ως Πολεοδομική Αρχή, σε σχέση με την ανέγερση του Αστυνομικού Σταθμού Λάνειας, στο τεμάχιο με αρ. 1050, Φ/Σχ. 47/45, στη Λάνεια. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1065 Acrobat Reader File 83.110.pdf
83.185 29/8/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση της Εκπαίδευσης, των Προσόντων και των Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1087 Acrobat Reader File 83.185.pdf
83.235 29/8/2017 Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1106 Acrobat Reader File 83.235.pdf
83.178 29/8/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1080 Acrobat Reader File 83.178.pdf
83.183 29/8/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1085 Acrobat Reader File 83.183.pdf
83.056 26/7/2017 Το περί Παραχώρησης Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς Διάταγμα του 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1026 Acrobat Reader File 83.056.pdf
83.173 29/8/2017 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1076 Acrobat Reader File 83.173.pdf
83.176 29/8/2017 Δημιουργία πάρκου για τη ψυχαγωγία παιδιών με κινητικά προβλήματα ή άλλες ειδικές ανάγκες. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1078 Acrobat Reader File 83.176.pdf
83.233 29/8/2017 Τριετής παράταση της απασχόλησης ενός Χημικού που υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά με Σύμβαση Απασχόλησης. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1104 Acrobat Reader File 83.233.pdf
83.100 19/8/2017 Εκπροσώπηση της Κύπρου στις Επιτροπές Καθοδήγησης και Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1057 Acrobat Reader File 83.100.pdf
83.106 19/8/2017 Παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές σε εκπαιδευτικό λειτουργό για να ασχοληθεί στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) στη θέση βοηθού διοικητικού υπαλλήλου Τεχνολογιών Πληροφορικής (Τ.Π.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1063 Acrobat Reader File 83.106.pdf
83.097 19/8/2017 Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Αναδασμού, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), του Υπουργείου Εσωτερικών και ενσωμάτωσή του στις δομές του ΤΚΧ, ως ξεχωριστού και εξειδικευμένου στον αναδασμό Κλάδου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1054 Acrobat Reader File 83.097.pdf
83.105 19/8/2017 Παράταση της υπηρεσίας της κας Γιολάντας Ιωαννίδου, Λειτουργός Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1062 Acrobat Reader File 83.105.pdf
83.104 19/8/2017 Παράταση της υπηρεσίας του κ. Παντελή Κωμοδρόμου, Κτηνιατρικού Λειτουργού, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1061 Acrobat Reader File 83.104.pdf
83.192 29/8/2017 Παράταση ισχύος για έξι μήνες των προσφορών για την προμήθεια αρβύλων αμμώδους χρώματος (Αρ. Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/17/2016). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1094 Acrobat Reader File 83.192.pdf
83.111 19/8/2017 Ειδοποίηση που υποβλήθηκε από τη Διευθύντρια Τμήματος Δημοσίων Έργων προς τη Διευθύντρια Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ως Πολεοδομική Αρχή, σε σχέση με την ανέγερση αποθήκης για τις ανάγκες του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, στο τεμάχιο με αρ. 27 (τμήμα), Φ/Σχ. ΧΧΙ/64W2, στην Αγλαντζιά. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1066 Acrobat Reader File 83.111.pdf
83.112 19/8/2017 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε σχέση με το διάδρομο όδευσης του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1067 Acrobat Reader File 83.112.pdf
83.099 19/8/2017 Νέα Έργα Σύστασης Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) την περίοδο 2017-2018. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1056 Acrobat Reader File 83.099.pdf
83.101 19/8/2017 Εκδήλωση για τον Βασίλη Μιχαηλίδη με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τον θάνατό του. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1058 Acrobat Reader File 83.101.pdf
83.075 2/8/2017 Μερική Επαναφορά του τιμητικού επιδόματος μάνας που παραχωρείται σε πολύτεκνες μητέρες. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1036 Acrobat Reader File 83.075.pdf
83.113 19/8/2017 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε τμήμα της Δημοτικής περιοχής Πέγειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1068 Acrobat Reader File 83.113.pdf
83.098 19/8/2017 Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάπτυξης της Τουριστικής Βιομηχανίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1055 Acrobat Reader File 83.098.pdf
83.109 19/8/2017 Αίτημα για Τροποποίηση της Άδειας Χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Αγίου Θεράποντος, της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1064 Acrobat Reader File 83.109.pdf
83.102 19/8/2017 Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1059 Acrobat Reader File 83.102.pdf
83.076 2/8/2017 Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1037 Acrobat Reader File 83.076.pdf
83.103 19/8/2017 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από έξι σε δώδεκα μήνες για το Διαγωνισμό αρ. 2017.006 για την προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων για το Τμήμα Φυλακών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1060 Acrobat Reader File 83.103.pdf
83.096 19/8/2017 Συντονισμός και παρακολούθηση της Υιοθέτησης του Κοινοτικού Κεκτημένου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1053 Acrobat Reader File 83.096.pdf
83.083 2/8/2017 Διαπίστευση του Dr Raghava Krishnaswami Raghavan ως νέου Υπάτου Αρμοστή της Δημοκρατίας της Ινδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1044 Acrobat Reader File 83.083.pdf
83.085 2/8/2017 Διαπίστευση του κ. Maris Klisans ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Λετονίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1046 Acrobat Reader File 83.085.pdf
83.078 2/8/2017 Συνολικό Πλαίσιο Διαχείρισης Θεμάτων Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1039 Acrobat Reader File 83.078.pdf
83.071 2/8/2017 Διακυβερνητική Μικτή Επιτροπή Κύπρου – Παλαιστίνης. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1033 Acrobat Reader File 83.071.pdf
83.073 2/8/2017 Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για αύξηση της Παραγωγικότητας στα κρατικά νοσηλευτήρια με στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1034 Acrobat Reader File 83.073.pdf
83.084 2/8/2017 Διαπίστευση του κ. Daniel Hernandez-Joseph ως νέου Πρέσβη του Μεξικού στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1045 Acrobat Reader File 83.084.pdf
83.086 2/8/2017 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Φίτζι και στο Ανατολικό Τιμόρ και Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Ζηλανδία, στην Παπούα Νέα Γουινέα, στο Βασίλειο των Τόνγκα, στο Κράτος των Σαμόα και στις Νήσους Σολομώντα, με έδρα την Καμπέρα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1047 Acrobat Reader File 83.086.pdf
83.070 2/8/2017 Έκθεση πεπραγμένων αναφορικά με τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1032 Acrobat Reader File 83.070.pdf
83.081 2/8/2017 Καταβολή Εθελοντικής Συνεισφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ίδρυμα «Anna Lindh Foundation». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1042 Acrobat Reader File 83.081.pdf
83.089 2/8/2017 Οικονομική βοήθεια στο Προσφυγικό Σωματείο «Εθνικός Άσσιας» για ανέγερση ιδιόκτητου οικήματος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1050 Acrobat Reader File 83.089.pdf
83.082 2/8/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1043 Acrobat Reader File 83.082.pdf
83.092 2/8/2017 «Οικονομική συνεισφορά της Κύπρου στο καταπιστευματικό ταμείο της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) για τη Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1051 Acrobat Reader File 83.092.pdf
83.079 2/8/2017 Υπογραφή Συμφωνίας με το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας για την παροχή τεχνικής στήριξης στη μονάδα ασφάλειας πτήσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1040 Acrobat Reader File 83.079.pdf
83.077 2/8/2017 Παγκύπριο Σχέδιο Στειρώσεων Αδέσποτων Ζώων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1038 Acrobat Reader File 83.077.pdf
83.088 2/8/2017 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για την Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1049 Acrobat Reader File 83.088.pdf
83.095 2/8/2017 Προσφορά της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας για την «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Τουριστικού και Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος για Εμπλουτισμό του Κέντρου Πληροφόρησης Σολέας στη Γαλάτα» (Αρ. Διαγ. Ε.ΛΕΥ.26/2016) – Παράταση της περιόδου ισχύος της προσφοράς. ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1052 Acrobat Reader File 83.095.pdf
83.087 2/8/2017 Διαπίστευση της κας Maria Gabriela Troya Rodriquez ως νέας Πρέσβειρας του Ισημερινού στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1048 Acrobat Reader File 83.087.pdf
83.080 2/8/2017 Έγκριση διατάγματος που καθορίζει τη μέθοδο, διαδικασία και έκταση της αποκρατικοποίησης των δραστηριοτήτων του Κρατικού Λαχείου και νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει τα θέματα διενέργειάς τους από ιδιώτη επενδυτή. α)Το περί της Ρύθμισης Θεμάτων (Αποκρατικοποίησης Δραστηριοτήτων Κρατικού/ Κυβερνητικού Λαχείου) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2017. β)Ο περί Λοταριών Νόμος του 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1041 Acrobat Reader File 83.080.pdf
83.331 13/9/2017 Διορισμός μελών στο Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε αντικατάσταση μελών που έχουν παραιτηθεί. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 990 Acrobat Reader File 83.331.pdf
83.074 2/8/2017 Συνεργασία Αστεροσχολείου με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4553, ημερ. 27.10.2017, αρ. γνωστ. 1035 Acrobat Reader File 83.074.pdf
83.494 11/10/2017 Διορισμός μελών Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1031 Acrobat Reader File 83.494.pdf
83.318 13/9/2017 Αίτηση της Εταιρείας Pafilia Property Developers Ltd (ΠΑ29/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για αλλαγές σε εγκεκριμένη πολυώροφη ανάπτυξη με οικιστικά διαμερίσματα και βοηθητικούς χώρους και εστιατόρια στο ισόγειο, που αφορούν αλλαγή χρήσης των βοηθητικών χώρων του ισογείου σε 12 καταστήματα (τα μεσοπατώματα παραμένουν ως βοηθητικοί χώροι προς εξυπηρέτηση των καταστημάτων, στο Δήμο Λεμεσού, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 992 Acrobat Reader File 83.318.pdf
83.400 27/9/2017 Αίτηση της Εταιρείας S & H Hadjiyiannis Buildings LTD (ΛΑΡ/0128/2016), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για Αστικό Ξενοδοχείο* (Ξενοδοχείο 4 Αστέρων), δυναμικότητας 180 δωματίων (360 κλινών,) στο Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 1003 Acrobat Reader File 83.400.pdf
83.402 27/9/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 1005 Acrobat Reader File 83.402.pdf
83.321 13/9/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) - Συνεδρία Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 08/2017 και ημερ. 9.6.2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 994 Acrobat Reader File 83.321.pdf
83.317 13/9/2017 Αίτηση της Εταιρείας S.D.T. Ioannides Bros Ltd (ΛΕΥ/1623-1624/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε εγκεκριμένο εμπορικό κέντρο και τέσσερα οικιστικά διαμερίσματα και αλλαγή χρήσης τους σε Υπεραγορά, στο Δήμο Λακατάμιας, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 991 Acrobat Reader File 83.317.pdf
83.401 27/9/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 1004 Acrobat Reader File 83.401.pdf
83.398 27/9/2017 Αίτηση του κ. Μάριου Ανδρέου (ΛΑΡ/0230/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκη νέας μονάδας σε υφιστάμενο εργοστάσιο μωσαϊκών, στην Κοινότητα Κελλιών, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 1001 Acrobat Reader File 83.398.pdf
83.320 13/9/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Συνεδρία Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 7/2017 και ημερ. 21.4.2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 993 Acrobat Reader File 83.320.pdf
83.403 27/9/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 1006 Acrobat Reader File 83.403.pdf
83.323 13/9/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Συνεδρία Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 09/2017 και ημερ. 16.6.2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 996 Acrobat Reader File 83.323.pdf
83.322 13/9/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) - Συνεδρία Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 08/2017 και ημερ. 9.6.2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 995 Acrobat Reader File 83.322.pdf
83.324 13/9/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Συνεδρία Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 09/2017 και ημερ. 16.6.2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 997 Acrobat Reader File 83.324.pdf
83.436 4/10/2017 Διορισμός του Συμβουλίου Οπτικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 1007 Acrobat Reader File 83.436.pdf
83.035 26/7/2017 Έγκριση μελών Συμβουλίου Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – ΜΙΕΕΚ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1021 Acrobat Reader File 83.035.pdf
83.404 27/9/2017 Διορισμός Προέδρου και μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής στα πλαίσια των περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμων του 2016 και 2017. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 999, ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1069 Acrobat Reader File 83.404.pdf
83.029 26/7/2017 Τροποποίηση του πλαισίου που διέπει την αναγνώριση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων στην Κύπρο. Νομοσχέδια με τίτλο: α)«Ο περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Πιστοποίηση) Νόμος του 2017». β)«Ο περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων (Καταργητικός) Νόμος του 2017». γ)«Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». δ)«Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». ε)«Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1015 Acrobat Reader File 83.029.pdf
83.399 27/9/2017 Αίτηση της Εταιρείας Grecian Hotel Enterprises Co LTD (AMX/0089/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα* (προσθήκη 42 δωματίων, αίθουσας συνεδρίων, θεματικού εστιατορίου και εσωτερικές μετατροπές), στο Παραλίμνι, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 1002 Acrobat Reader File 83.399.pdf
83.372 27/9/2017 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 998 Acrobat Reader File 83.372.pdf
83.413 27/9/2017 Διορισμός μέλους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4551, ημερ. 13.10.2017, αρ. γνωστ. 1000 Acrobat Reader File 83.413.pdf
83.037 26/7/2017 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε περιοχή του πυρήνα του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1022 Acrobat Reader File 83.037.pdf
83.031 26/7/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1017 Acrobat Reader File 83.031.pdf
83.063 26/7/2017 Αξιοποίηση και χρήση μέρους της περιοχής του οικισμού Βερεγγάρια από το ΤΕΠΑΚ. ε.ε. 4552, ημερ. 20.10.2017, αρ. γνωστ. 1030 Acrobat Reader File 83.063.pdf
83.315 13/9/2017 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για δύο (2) μήνες για το ΄Εργο «Περιοδική Συντήρηση Αυτοκινητόδρομων Επαρχίας Πάφου», Αρ. Διαγωνισμού PS/C/783. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1153 Acrobat Reader File 83.315.pdf
83.197 29/8/2017 Βελτίωση του Κόμβου Μέσα Γειτονιάς του Παρακαμπτηρίου Λεμεσού, Αρ. Συμβολαίου PS/D/15 – Διάταγμα Επίσχεσης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1098 Acrobat Reader File 83.197.pdf
83.325 13/9/2017 Οι περί Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού – (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Α΄ και Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1155 Acrobat Reader File 83.325.pdf
83.329 13/9/2017 Παράταση ισχύος της προσφοράς για την προμήθεια Βιολογικών Δεικτών για τις ανάγκες των Τμημάτων Κεντρικής Αποστείρωσης Αρ. Προσφοράς Σ.Υ. 3/16. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1156 Acrobat Reader File 83.329.pdf
83.303 13/9/2017 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για συνεργασία στους τομείς της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων Αδικημάτων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1141 Acrobat Reader File 83.303.pdf
83.312 13/9/2017 Σύνθεση αποστολής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων/Τμήματος Δημοσίων ΄Εργων, για υπηρεσιακό ταξίδι στο εξωτερικό στα πλαίσια του «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 3 Νοεμβρίου – 9 Νοεμβρίου 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1150 Acrobat Reader File 83.312.pdf
83.337 13/9/2017 Οδηγός Υπέρβασης του Γλωσσικού Σεξισμού στη Γλώσσα των Εγγράφων της Δημόσιας Διοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1161 Acrobat Reader File 83.337.pdf
83.310 13/9/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1148 Acrobat Reader File 83.310.pdf
83.306 13/9/2017 Παράταση της απασχόλησης του εποχικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού που είναι τοποθετημένο στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των εποχικών ωρομίσθιων Καθαριστριών Γραφείου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1144 Acrobat Reader File 83.306.pdf
83.630 8/11/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4556, ημερ. 17.11.2017, αρ. γνωστ. 1109 Acrobat Reader File 83.630.pdf
83.313 13/9/2017 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1151 Acrobat Reader File 83.313.pdf
83.304 13/9/2017 Προώθηση προγραμματισμένων δράσεων από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων (ΚΟΠΕ) – Παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1142 Acrobat Reader File 83.304.pdf
83.341 13/9/2017 Παράταση ημερομηνίας ισχύος της προσφοράς και εγγύηση συμμετοχής για το διαγωνισμό «Παραχώρηση Θαλάσσιου και Χερσαίου Κρατικού Χώρου για τον σχεδιασμό, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και μεταβίβαση της Μαρίνας Παραλιμνίου» - Αρ. Προκήρυξης Προσφοράς: MECIT/TDS/3/2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1163 Acrobat Reader File 83.341.pdf
83.311 13/9/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1149 Acrobat Reader File 83.311.pdf
83.314 13/9/2017 Κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία του Πρωτοκόλλου Προσχώρησης στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1152 Acrobat Reader File 83.314.pdf
83.335 13/9/2017 Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων για τις ανάγκες του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σε πληροφοριακά συστήματα και ετοιμασία προδιαγραφών για προκήρυξη διαγωνισμού (Αρ. Διαγωνισμού: 01/2016) – Παράταση ισχύος της προσφοράς. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1159 Acrobat Reader File 83.335.pdf
83.256 6/9/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Υγείας ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1125 Acrobat Reader File 83.256.pdf
83.261 6/9/2017 Αίτημα για Τροποποίηση της Άδειας Χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας καθώς και της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων που βρίσκονται στο χωριό Φλάσου, της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1128 Acrobat Reader File 83.261.pdf
83.649 8/11/2017 Διορισμός νέου μέλους στο Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4556, ημερ. 17.11.2017, αρ. γνωστ. 1110 Acrobat Reader File 83.649.pdf
83.247 6/9/2017 Νόμος 47(1) τους 2003 που τροποποιεί τον Περί Δήμων Νόμο- Αγορά Υπηρεσιών από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας για Υλοποίηση Αναπτυξιακών Έργων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1118 Acrobat Reader File 83.247.pdf
83.253 6/9/2017 Υπογραφή της Συνθήκης για Απαγόρευση Πυρηνικών Όπλων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1123 Acrobat Reader File 83.253.pdf
83.257 6/9/2017 Νομοσχέδια με τίτλο: α)«Ο περί της Συμφωνίας για τη Μεταφορά Καταδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». β)«Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1126 Acrobat Reader File 83.257.pdf
83.675 8/11/2017 Διορισμός μελών της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, με βάση το άρθρο 4Α του περί της Καταπολέμησης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4556, ημερ. 17.11.2017, αρ. γνωστ. 1111 Acrobat Reader File 83.675.pdf
83.254 6/9/2017 Έκδοση διατάγματος με βάση το άρθρο 26(2) για τροποποίηση του Πίνακα Α του Έβδομου Παραρτήματος των περί Φ.Π.Α. Νόμων του 2000 μέχρι 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1124 Acrobat Reader File 83.254.pdf
83.245 6/9/2017 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Νομοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1116 Acrobat Reader File 83.245.pdf
83.287 6/9/2017 Διοικητικό Συμβούλιο Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1133 Acrobat Reader File 83.287.pdf
83.252 6/9/2017 Πώληση Ενσήμων Υγείας και Νέων Ενσήμων Εγγραφής στους Ασθενείς των Αγροτικών/Αστικών Κέντρων Υγείας από τα Κοινοτικά Συμβούλια. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1122 Acrobat Reader File 83.252.pdf
83.250 6/9/2017 Τροποποίηση του Κανονισμού 17(2) των περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Κανονισμών του 2012 (Κ.Δ.Π. 159/2012) ώστε να δίνεται η ευχέρεια στο Υπουργικό Συμβούλιο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλων αναπτύξεων που αφορούν τους τομείς της υγείας να αναστέλλει την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1121 Acrobat Reader File 83.250.pdf
83.263 6/9/2017 Παραχώρηση τεμαχίου για σχολικούς σκοπούς στον Πρόεδρο της Κοινότητας Πάνω Αρόδων για τη στέγαση των Κοινοτικών Γραφείων και Κοινοτικού Ιατρείου (Τεμ. 297, Αρ. Εγγραφής 0/6335, Φ/Σχ. 35/6351V01, Τμήμα 1 του χωριού Πάνω Αρόδες, Επαρχία Πάφου). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1130 Acrobat Reader File 83.263.pdf
83.291 6/9/2017 Επιχορήγηση της Ανέγερσης νέου γηπέδου αντισφαίρισης του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας (ΟΑΛ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1134 Acrobat Reader File 83.291.pdf
83.260 6/9/2017 Καθορισμός Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Φορέα σχετικά με την οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αντιμετώπιση των συνεπειών της ανομβρίας και των δασικών πυρκαγιών του έτους 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1127 Acrobat Reader File 83.260.pdf
83.248 6/9/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων και Πρόσβαση σε Καταγεγραμμένο Περιεχόμενο Ιδιωτικής Επικοινωνίας) Τροποποιητικός Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1119 Acrobat Reader File 83.248.pdf
83.249 6/9/2017 Τροποποίηση του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1120 Acrobat Reader File 83.249.pdf
83.293 6/9/2017 Αίτημα για τροποποίηση της Άδειας Χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Κάθηκα, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1136 Acrobat Reader File 83.293.pdf
83.243 6/9/2017 Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας βάσει της Απόφασης 2012/21 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1114 Acrobat Reader File 83.243.pdf
83.264 6/9/2017 Τροποποίηση όρου υφιστάμενης Σύμβασης Μίσθωσης Κρατικής Δασικής Γης μεταξύ του Τμήματος Δασών και του ΚΟΑ. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1131 Acrobat Reader File 83.264.pdf
83.242 6/9/2017 Σχέδιο Παροχής της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας στην Κύπρο. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1113 Acrobat Reader File 83.242.pdf
83.292 6/9/2017 Διορισμός Τριμελούς Σώματος Εποπτείας σύμφωνα με τους περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμούς του 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1135 Acrobat Reader File 83.292.pdf
83.244 6/9/2017 Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άτομα που φιλοξενούνται στους Χώρους Φιλοξενίας του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ). Υπουργείο Υγείας ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1115 Acrobat Reader File 83.244.pdf
83.294 6/9/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1137 Acrobat Reader File 83.294.pdf
83.246 6/9/2017 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Νομοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1117 Acrobat Reader File 83.246.pdf
83.286 6/9/2017 Διορισμός και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1132 Acrobat Reader File 83.286.pdf
83.262 6/9/2017 Αίτημα για Τροποποίηση της Άδειας Χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Πάνω Αρόδες, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1129 Acrobat Reader File 83.262.pdf
83.531 25/10/2017 Διορισμός/Αντικατάσταση μέλους Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1070 Acrobat Reader File 83.531.pdf
83.576 25/10/2017 Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1072 Acrobat Reader File 83.576.pdf
83.184 29/8/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός και του Καναδά αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1086 Acrobat Reader File 83.184.pdf
83.236 29/8/2017 Ίδρυση και Λειτουργία Στρατιωτικού Μουσείου. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1107 Acrobat Reader File 83.236.pdf
83.198 29/8/2017 Απαλλοτρίωση για τις ανάγκες ανέγερσης Δημοτικού Σχολείου στην ενορία Αγ. Βασιλείου στο Στρόβολο, Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1099 Acrobat Reader File 83.198.pdf
83.181 29/8/2017 Εκπαίδευση μελών της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.) στη Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΣΕΝ) στο Μαραθώνα της Ελλάδας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1083 Acrobat Reader File 83.181.pdf
83.575 25/10/2017 Διορισμός Προσωρινής Επιτροπής της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1071 Acrobat Reader File 83.575.pdf
83.588 25/10/2017 Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1074 Acrobat Reader File 83.588.pdf
83.199 29/8/2017 Οι περί Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) - Θέση Λειτουργού Εγκληματολογικών Ερευνών Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1100 Acrobat Reader File 83.199.pdf
83.194 29/8/2017 Παράταση Ισχύος Χρονικής Περιόδου Διαδικασίας Αξιολόγησης της Προσφοράς για την Προμήθεια Μετρητών Γλυκόζης Αίματος και Αντιδραστήρων σε ταινίες – (Φ.Υ.Υ. 13.25.02.14.01, Αρ. Διαγ. Φ.Υ.Υ. 9/2017). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1096 Acrobat Reader File 83.194.pdf
83.188 29/8/2017 Διαπίστευση του Monsignor Leopold Girelli, Titular Archbishop of Capri, ως νέου Πρέσβη της Αγίας Έδρας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1090 Acrobat Reader File 83.188.pdf
83.195 29/8/2017 Αίτημα της κας Αγγέλας Κωνσταντινίδου, εργοδοτούμενης αορίστου χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Τεχνικού Μηχανικού, για παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές, όχι για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1097 Acrobat Reader File 83.195.pdf
83.182 29/8/2017 Εκπαίδευση έξι μελών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, το Νοέμβριο 2017, στη Γαλλική Ακτοφυλακή, στην Τουλόν της Γαλλίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1084 Acrobat Reader File 83.182.pdf
83.295 6/9/2017 Τέλη Συμβουλίων Αποχετεύσεων ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1138 Acrobat Reader File 83.295.pdf
83.191 29/8/2017 Απόσπαση μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες (Μ.Α.Ε.Ε.). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1093 Acrobat Reader File 83.191.pdf
83.175 29/8/2017 Ανέγερση Νέου Κέντρου Υγείας Αθηένου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1077 Acrobat Reader File 83.175.pdf
83.230 29/8/2017 Αγορά Υπηρεσιών Κλινικών Εκπαιδευτών (Μεντόρων) για κλινική άσκηση φοιτητών φυσιοθεραπείας των ιδιωτικών Πανεπιστημίων στα δημόσια Νοσηλευτήρια. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1102 Acrobat Reader File 83.230.pdf
83.179 29/8/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1081 Acrobat Reader File 83.179.pdf
83.190 29/8/2017 Διαπίστευση του Dr John Oliphant ως νέου Ύπατου Αρμοστή του Βασιλείου του Λεσόθο στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Λονδίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1092 Acrobat Reader File 83.190.pdf
83.234 29/8/2017 Διορισμός αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1105 Acrobat Reader File 83.234.pdf
83.186 29/8/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για τον Έλεγχο και την Διαχείριση Θαλασσέρματος και Ιζημάτων που προέρχονται από πλοία και περί συναφών θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1088 Acrobat Reader File 83.186.pdf
83.193 29/8/2017 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών που υποβλήθηκαν για τον Διαγωνισμό με αρ. 15/2016 για την παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική χρήση ή απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 και 2. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1095 Acrobat Reader File 83.193.pdf
83.237 29/8/2017 Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Δημόσιων Μεταφορών στη Διεύθυνση Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1108 Acrobat Reader File 83.237.pdf
83.180 29/8/2017 Αύξηση του μηνιαίου επιδόματος των Κύπριων Υποτρόφων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (ΕΠΙ) στη Φλωρεντία. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1081 Acrobat Reader File 83.180.pdf
83.232 29/8/2017 Χρηματοδότηση του νέου Γηπέδου στη Λεμεσό. ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1103 Acrobat Reader File 83.232.pdf
83.579 25/10/2017 Διορισμός Μέλους του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4554, ημερ. 3.11.2017, αρ. γνωστ. 1073 Acrobat Reader File 83.579.pdf
83.177 29/8/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο Περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1079 Acrobat Reader File 83.177.pdf
83.189 29/8/2017 Διαπίστευση του κ. Seth George Ramocan ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Ιαμαϊκής στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Λονδίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1091 Acrobat Reader File 83.189.pdf
83.229 29/8/2017 Διορισμός νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1101 Acrobat Reader File 83.229.pdf
83.187 29/8/2017 Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4555, ημερ. 10.11.2017, αρ. γνωστ. 1089 Acrobat Reader File 83.187.pdf
83.429 4/10/2017 Χωροταξικός Σχεδιασμός για τον ευρύτερο χώρο της Αρχιγραμματείας και του παλαιού ΓΣΠ. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1215 Acrobat Reader File 83.429.pdf
83.433 4/10/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1219 Acrobat Reader File 83.433.pdf
83.301 13/9/2017 Εκταφή και αναγνώριση λειψάνων από ομαδικό χώρο ταφής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1139 Acrobat Reader File 83.301μέρος.pdf
83.473 4/10/2017 Παροχή Κινήτρων για Βελτίωση και Περιορισμό των Διαρροών των Δικτύων Υδατοπρομήθειας Κοινοτήτων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1223 Acrobat Reader File 83.473.pdf
83.427 4/10/2017 Νομοσχέδια με τίτλο: α)«Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμος του 2017». β)«Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017». γ)«Ο περί Ηλεκτρονικού Χρήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». δ)«Ο περί της εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1213 Acrobat Reader File 83.427.pdf
83.437 4/10/2017 Αντικατάσταση μέλους του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1222 Acrobat Reader File 83.437.pdf
83.474 4/10/2017 Προβλήματα Αρδευτικών Τμημάτων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1224 Acrobat Reader File 83.474.pdf
83.430 4/10/2017 Νέο Τετραετές Πρόγραμμα Αναζωογόνησης/Αναβίωσης Περιοχών της Πράσινης Γραμμής (Δήμοι Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου) για τα έτη 2017-2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1216 Acrobat Reader File 83.430.pdf
83.492 11/10/2017 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δεύτερου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1238 Acrobat Reader File 83.492.pdf
83.415 27/9/2017 Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1206 Acrobat Reader File 83.415.pdf
83.426 4/10/2017 Παραχώρηση χορηγίας προς το Μέλαθρο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ για ανέγερση Νέας Πτέρυγας Αποκατάστασης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1212 Acrobat Reader File 83.426.pdf
83.428 4/10/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για Αδικήματα που Σχετίζονται με την Πολιτιστική Κληρονομιά (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1214 Acrobat Reader File 83.428.pdf
83.434 4/10/2017 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μπαχρέιν, με έδρα το Αμπού Ντάμπι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1220 Acrobat Reader File 83.434.pdf
83.431 4/10/2017 Συμμετοχή Λειτουργών και Εθελοντών της Πολιτικής Άμυνας στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα PACES – Training/ Field Exercise/ Partners Meeting, που θα διεξαχθεί στην Κρήτη στις 11-14 Οκτωβρίου 2017, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος PACES. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1217 Acrobat Reader File 83.431.pdf
83.432 4/10/2017 Συμμετοχή της Κύπρου στην 39η Γενική Διάσκεψη της UNESCO, που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι, από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 14 Νοεμβρίου 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1218 Acrobat Reader File 83.432.pdf
83.475 4/10/2017 Διαδικασία επιλογής και κριτήρια κατανομής των ΣΥΟΠ σε Κλάδους, Κοινά Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ), ως χειριστών μηχανημάτων ΜΧ, οδηγών αρματοφορέων και ειδικοποιημένων οχημάτων ΜΧ-ΤΧ-ΕΜ, στην Κυβερνοάμυνα (ΓΕΕΦ/ΔΕΠ), στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης (ΚΣΕΔ), τοποθέτησης σε Μονάδες, απονομής πρώτης ειδικότητας, καθορισμός συναφών θεμάτων και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1225 Acrobat Reader File 83.475.pdf
83.435 4/10/2017 Επέκταση Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής στην περιοχή Βασιλικού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1221 Acrobat Reader File 83.435.pdf
83.476 4/10/2017 Τροποποίηση των Συμβάσεων Απασχόλησης Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1226 Acrobat Reader File 83.476.pdf
83.364 27/9/2017 Διαπίστευση του κ. Omar Leyva Rafall ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κούβας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1185 Acrobat Reader File 83.364.pdf
83.359 27/9/2017 Σύνθεση Κυβερνητικών Αποστολών για Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό – Εξέταση της Πρώτης Έκθεσης της Κύπρου, σε σχέση με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφορικά με την ανάμιξη Παιδιών σε Ένοπλη Σύρραξη από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γενεύη, 26 Σεπτεμβρίου, 2017. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1180 Acrobat Reader File 83.359.pdf
83.421 27/9/2017 Οφειλόμενο ποσό για τις αποζημιώσεις του 2010 για τους πατατοπαραγωγούς. ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1211 Acrobat Reader File 83.421.pdf
83.411 27/9/2017 Τροποποίηση του Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1203 Acrobat Reader File 83.411.pdf
83.352 27/9/2017 Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training - NEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί Δικηγόρων Νόμο άσκησης. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1175 Acrobat Reader File 83.352.pdf
83.420 27/9/2017 Αξιοποίηση μη δαπανηθέντων πιστώσεων από το κονδύλι που αφορά την κρατική φοιτητική μέριμνα, για λήψη πρόσθετου μέτρου κοινωνικής στήριξης των φοιτητών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1210 Acrobat Reader File 83.420.pdf
83.362 27/9/2017 Διαπίστευση της κας Mai Taha Mohamed Khalil ως νέας Πρέσβειρας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1183 Acrobat Reader File 83.362.pdf
83.395 27/9/2017 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1194 Acrobat Reader File 83.395.pdf
83.351 27/9/2017 Δωρεάν διακίνηση με λεωφορεία για δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1174 Acrobat Reader File 83.351.pdf
83.346 27/9/2017 Εφαρμογή από την Κύπρο της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με Ορίζοντα το 2030 – Εθελοντική Έκθεση Προόδου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1169 Acrobat Reader File 83.346.pdf
83.419 27/9/2017 Έγκριση Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Absolute Charitable Trust για Δωρεά για Ανέγερση Κτιρίου ΜΙΕΕΚ στη Λεμεσό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1209 Acrobat Reader File 83.419.pdf
83.365 27/9/2017 Διαπίστευση του κ. Fadey Charchoghlyan ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1186 Acrobat Reader File 83.365.pdf
83.414 27/9/2017 Νέο Σχέδιο Ένταξης Ατόμων με Σοβαρές Αναπηρίες σε Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και νέο νομοθετικό πλαίσιο για την υποστηριζόμενη διαβίωση. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1205 Acrobat Reader File 83.414.pdf
83.393 27/9/2017 Αίτημα για επιστροφή απαλλοτριωθέντος κτήματος με αρ. εγγραφής 4957, Τεμάχιο 329, Φ/Σχ. 31/54.02.01, Τμήμα 25 στην Ενορία Τρυπιώτη στη Λευκωσία. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1192 Acrobat Reader File 83.393.pdf
83.353 27/9/2017 Επιστροφή μεταβιβαστικών δικαιωμάτων τα οποία καταβλήθηκαν επί του ποσού του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για αγορά/ανέγερση ακινήτου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1176 Acrobat Reader File 83.353.pdf
83.363 27/9/2017 Διαπίστευση της κας Claude El Hajal ως νέας Πρέσβειρας της Δημοκρατίας του Λιβάνου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1184 Acrobat Reader File 83.363.pdf
83.361 27/9/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός και της Δημοκρατίας της Κούβας αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1182 Acrobat Reader File 83.361.pdf
83.392 27/9/2017 Κατασκευή, βελτίωση, ευθυγράμμιση και ασφαλτόστρωση του δρόμου που αρχίζει από το κέντρο του χωριού Παλαιχώρι και ενώνεται με τον κύριο δρόμο Παλαιχωρίου – Αγρού. Αίτημα για επιστροφή απαλλοτριωμένης γης που δεν χρησιμοποιήθηκε στην κοινότητα Παλαιχώρι – Μόρφου, Τεμάχιο 2329 (πρώην τεμ.1545), Φ/Σχ. 38/1300V06, Τμήμα 1. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1191 Acrobat Reader File 83.392.pdf
83.412 27/9/2017 Λήξη θητείας και διορισμός νέων μελών του Συμβουλίου Ιατρικής Εκπαίδευσης Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1204 Acrobat Reader File 83.412.pdf
83.366 27/9/2017 Διαπίστευση του κ. Yasuhiro Shimizu ως νέου Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1187 Acrobat Reader File 83.366.pdf
83.396 27/9/2017 Εγγραφή κοινοτικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Αμαργέτης στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμαργέτης και διάθεση της ιδιοκτησίας για έργο δημόσιας ωφέλειας, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1195 Acrobat Reader File 83.396.pdf
83.360 27/9/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2017». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1181 Acrobat Reader File 83.360.pdf
83.345 27/9/2017 Δημιουργία μιας Θέσης Λειτουργού/Συνεργάτη Έρευνας και Καινοτομίας με τους Όρους Απασχόλησης Επιτόπιου Προσωπικού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1168 Acrobat Reader File 83.345.pdf
83.407 27/9/2017 Επανασχεδιασμός της Λεωφόρου Τσερίου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1199 Acrobat Reader File 83.407.pdf
83.356 27/9/2017 Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Πολυθεματικής Αξιολόγησης για τον Αυτισμό. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1179 Acrobat Reader File 83.356.pdf
83.354 27/9/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1177 Acrobat Reader File 83.354.pdf
83.367 27/9/2017 Διαπίστευση του κ. Alasana S.T. Jammeh ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Γκάμπια στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Ραμπάτ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1188 Acrobat Reader File 83.367.pdf
83.397 27/9/2017 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Λέμπας, της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1196 Acrobat Reader File 83.397.pdf
83.417 27/9/2017 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Ανώτερης Εκπαίδευσης του Κράτους της Παλαιστίνης στον Τομέα της Παιδείας και της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1207 Acrobat Reader File 83.417.pdf
83.410 27/9/2017 Τροποποίηση του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν Προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1202 Acrobat Reader File 83.410.pdf
83.368 27/9/2017 Παραχώρηση χορηγίας προς τον Πολιτιστικό Όμιλο Ακρωτηρίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1189 Acrobat Reader File 83.368.pdf
83.409 27/9/2017 Διαπίστευση του κ. Paul Steinmetz ως νέου Πρέσβη του Λουξεμβούργου στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1201 Acrobat Reader File 83.409.pdf
83.349 27/9/2017 Ανανέωση της Σύμβασης Απασχόλησης των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥ.ΟΠ) που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1172 Acrobat Reader File 83.349.pdf
83.347 27/9/2017 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) για το 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1170 Acrobat Reader File 83.347.pdf
83.394 27/9/2017 Εξασφάλιση άδειας για εκχώρηση δικαιωμάτων που απορρέουν από Σύμβαση Μίσθωσης/Άδειας Χρήσης κρατικής γης, με σκοπό την εξασφάλιση έγκρισης για επιδότηση από επενδυτικό Σχέδιο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΠ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1193, ε.ε 4570, ημερ. 16.3.2018 (Διορθ.) Acrobat Reader File 83.394.pdf
83.369 27/9/2017 Παραχώρηση με άδεια χρήσης του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Μαλλιάς Επαρχίας Λεμεσού στο Κοινοτικό Συμβούλιο Μαλλιάς για τη στέγαση Κοινοτικού Ιατρείου (Τεμ. 502, Αρ. Εγγραφής 99/148, Φ/Σχ. 46/56, Τμήμα 0, του χωριού Μαλλιά, Επαρχία Λεμεσού). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1190 Acrobat Reader File 83.369.pdf
83.348 27/9/2017 Συνεργασία με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και υποστήριξη της διοργάνωσης της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1171 Acrobat Reader File 83.348.pdf
83.418 27/9/2017 Απαλλοτρίωση για τις ανάγκες ανέγερσης Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου στην Ενορία Παλώδιας στη Λεμεσό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4562, ημερ. 12.1.2018, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 83.418.pdf
83.408 27/9/2017 Ανανέωση Απόσπασης μέλους της Αστυνομίας στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUBAM στη Μολδαβία – Ουκρανία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1200 Acrobat Reader File 83.408.pdf
83.686 8/11/2017 Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1164 Acrobat Reader File 83.686.pdf
83.757 22/11/2017 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου κ. Βαλεντίνου Ιωάννου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4558, ημερ. 1.12.2017, αρ. γνωστ. 1165 Acrobat Reader File 83.757.pdf
83.350 27/9/2017 Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Χαμηλοσυνταξιούχων σε Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1173 Acrobat Reader File 83.350.pdf
83.355 27/9/2017 Κλείσιμο του Συμβουλίου Πατατών και η απαίτηση για παραχώρηση του συσκευαστηρίου πατατών στους γεωργούς. ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1178 Acrobat Reader File 83.355.pdf
83.774 22/11/2017 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4558, ημερ. 1.12.2017, αρ. γνωστ. 1166 Acrobat Reader File 83.774.pdf
83.405 27/9/2017 Επισκέψεις υποψηφίων Προέδρων ή/και εκπροσώπων τους ή/και Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων που υποστηρίζουν την υποψηφιότητα τους σε Κυβερνητικά Τμήματα, λόγω των επικείμενων Προεδρικών Εκλογών. ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1197 Acrobat Reader File 83.405.pdf
83.783 22/11/2017 Διορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4558, ημερ. 1.12.2017, αρ. γνωστ. 1167 Acrobat Reader File 83.783.pdf
83.406 27/9/2017 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για (3) μήνες για τη βελτίωση της οδού Τσερίου στο Στρόβολο, Αρ. Διαγωνισμού PS/C/662. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1198 Acrobat Reader File 83.406.pdf
83.307 13/9/2017 «Κατά χάριν» οικονομική βοήθεια προς το Δήμο της Κω. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1145 Acrobat Reader File 83.307.pdf
83.330 13/9/2017 Χρηματοδότηση του νέου Γηπέδου στη Λεμεσό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1157 Acrobat Reader File 83.330.pdf
83.334 13/9/2017 Διορισμός μέλους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1158 Acrobat Reader File 83.334.pdf
83.336 13/9/2017 Διορισμός Ερευνητικής Επιτροπής δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, Κεφ.44. – Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Οικιακών Στερεών Απορριμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Λεμεσού. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1160 Acrobat Reader File 83.336.pdf
83.305 13/9/2017 Τροποποίηση της υπερωριακής αποζημίωσης και της αποζημίωσης για απασχόληση με το σύστημα βάρδιας για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1143 Acrobat Reader File 83.305.pdf
83.309 13/9/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1147 Acrobat Reader File 83.309.pdf
83.316 13/9/2017 Μισθοί των αγνοούμενων μελών του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για το 2018. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1154 Acrobat Reader File 83.316.pdf
83.302 13/9/2017 Μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ Αστυνομίας της Κύπρου και Ομοσπονδιακής Αυστραλιανής Αστυνομίας για Αντιμετώπιση του Διεθνούς Εγκλήματος και Ανάπτυξη Αστυνομικής Συνεργασίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1140 Acrobat Reader File 83.302.pdf
83.308 13/9/2017 Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Πολυθεματικής Αξιολόγησης για τον Αυτισμό. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1146 Acrobat Reader File 83.308.pdf
83.340 13/9/2017 Παράταση ημερομηνίας ισχύος των προσφορών και εγγύηση συμμετοχής για το διαγωνισμό «Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Μεταβίβαση της προτεινόμενης Μαρίνας Πάφου» - Αρ. Προκήρυξης Προσφοράς: Υ.Ε.Β &Τ./ΑΜ/1/2006. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4557, ημερ. 24.11.2017, αρ. γνωστ. 1162 Acrobat Reader File 83.340.pdf
84.013 19/12/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 48 Acrobat Reader File 84.013.pdf
84.018 19/12/2017 Αίτηση των κ.κ. Γεώργιου, Μάγιας, Κώστα, Αλέξανδρου και Χρίστου Νεοφύτου (ΠΑ109/16 – ΚΠ5/16), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκες σε υφιστάμενη μπυραρία και αλλαγή της χρήσης της σε μουσικοχορευτικό κέντρο στο Δήμο Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 84.018.pdf
84.036 19/12/2017 Αντικατάσταση μελών Συμβουλίου Ιατρικής Εκπαίδευσης Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 47 Acrobat Reader File 84.036.pdf
83.574 25/10/2017 Οι περί Οδικών Μεταφορών (Σχέδια Υπηρεσίας) - Θέσεις Λειτουργού Οδικών Μεταφορών Α΄ και Λειτουργού Οδικών Μεταφορών Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 31 Acrobat Reader File 83.574.pdf
84.016 19/12/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 51 Acrobat Reader File 84.016.pdf
84.029 19/12/2017 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικής Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 46 Acrobat Reader File 84.029.pdf
83.493 11/10/2017 Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού – Διοίκηση (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Πρώτου Επιμελητή, Ανώτερου Επιμελητή, Επιμελητή 1ης Τάξεως και Επιμελητή Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1239 Acrobat Reader File 83.493.pdf
84.014 19/12/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 49 Acrobat Reader File 84.014.pdf
83.585 25/10/2017 Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Χαμηλοσυνταξιούχων σε Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 37 Acrobat Reader File 83.585.pdf
83.593 25/10/2017 Δημιουργία Κυπριακού Ιδρύματος Θάλασσας (Cyprus Foundation of the Sea). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 43 Acrobat Reader File 83.593.pdf
83.516 25/10/2017 Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2017 – Μαρτίου 2018 και Ιανουαρίου 2018 – Μαΐου 2018 για τα ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 10 Acrobat Reader File 83.516.pdf
83.586 25/10/2017 Εκμίσθωση του κτιρίου του πρώην Κέντρου Αποκατάστασης Παραπληγικών και Τμήματος κρατικής γης στο Ίδρυμα Ronald McDonald House Charities of Cyprus με σκοπό τη δημιουργία Ξενώνων Φιλοξενίας γονέων και παιδιών που νοσηλεύονται στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 38 Acrobat Reader File 83.586.pdf
83.512 25/10/2017 Διαδικασία Αδειοδότησης Ολοκληρωμένου Τύπου Καζίνο Θέρετρο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 6 Acrobat Reader File 83.512.pdf
83.524 25/10/2017 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λιβύη, με έδρα τη Λευκωσία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 18 Acrobat Reader File 83.524.pdf
83.521 25/10/2017 Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 15 Acrobat Reader File 83.521.pdf
83.532 25/10/2017 Παράταση της ισχύος των προσφορών για το διαγωνισμό: «Design, Build and Operate of the Achna Sewage Treatment Plant and Associated Works» - Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΥ 10/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 25 Acrobat Reader File 83.532.pdf
83.533 25/10/2017 Διαγραφή χρέους του νομικού προσώπου «K. L. HOUSEHOLD DELIVERIES LTD» - Αρ. Μητρώου ΦΠΑ 10073956R. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader File 83.533.pdf
83.514 25/10/2017 Δημιουργία συμβολικού ελαιώνα στα πλαίσια της Τριμερούς Συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας- Αιγύπτου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 8 Acrobat Reader File 83.514.pdf
83.528 25/10/2017 Απόσπαση μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες (Μ.Α.Ε.Ε.). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 22 Acrobat Reader File 83.528.pdf
83.525 25/10/2017 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ινδονησία, με έδρα την Καμπέρα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 19 Acrobat Reader File 83.525.pdf
83.529 25/10/2017 Αίτημα για παράταση της υπηρεσίας του κ. Γεώργιου Καλλιγά, Διοικητικού Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό (ΓΔΠ), Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στο Υπουργείο Εξωτερικών, Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας στην Αικατερινούπολη της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 23 Acrobat Reader File 83.529.pdf
83.590 25/10/2017 Οι περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί συναφών Πρωτοκόλλων (Τεχνητοί Ύφαλοι) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 41 Acrobat Reader File 83.590.pdf
83.519 25/10/2017 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ, στον Τομέα της Ενέργειας, με τίτλο «Memorandum of Understanding between The Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism of the Republic of Cyprus and The Ministry of Oil of The State of Kuwait concerning Cooperation in the Energy Sector». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 83.519.pdf
83.584 25/10/2017 Έργο Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς Άτομα με Αναπηρίες. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 36 Acrobat Reader File 83.584.pdf
83.513 25/10/2017 Επιχορήγηση της ανέγερσης νέου γηπέδου αντισφαίρισης του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας (ΟΑΛ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 7 Acrobat Reader File 83.513.pdf
83.507 25/10/2017 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης 175 θέσεων Πρώτου Διορισμού στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 83.507.pdf
83.523 25/10/2017 Οι περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 17 Acrobat Reader File 83.523.pdf
83.587 25/10/2017 Νέο Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για την Προμήθεια Τροχοκαθισμάτων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 39 Acrobat Reader File 83.587.pdf
83.589 25/10/2017 Συμμετοχή στελεχών της Εθνικής Φρουράς σε Αγώνες στο Εξωτερικό (Στρατιωτικοί Αγώνες Ξιφασκίας). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 40 Acrobat Reader File 83.589.pdf
83.518 25/10/2017 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Συνεργασία στον Τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 83.518.pdf
83.592 25/10/2017 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το έτος 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 83.592.pdf
83.515 25/10/2017 Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και Συναφείς με την Τουριστική Βιομηχανία επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2017 – Μαρτίου 2018. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader File 83.515.pdf
83.509 25/10/2017 Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader File 83.509.pdf
83.535 25/10/2017 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς την Ένωση Συντακτών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 28 Acrobat Reader File 83.535.pdf
83.991 19/12/2017 Διορισμός Συμβουλίου Καλλυντικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 44 Acrobat Reader File 83.991.pdf
83.511 25/10/2017 Συγχρηματοδότηση του έργου «Ανάπτυξη Ιδιόκτητου Δικτύου Οπτικών Ινών» του Κυπριακού Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού Δικτύου (ΚΕΑΔ) από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader File 83.511.pdf
83.580 25/10/2017 Οι περί Εθελοντών - Εθελοντριών Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 34 Acrobat Reader File 83.580.pdf
83.573 25/10/2017 α)Οι περί Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Προϊστάμενου Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), Λειτουργού Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, Λογιστικού Λειτουργού και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Κανονισμοί του 2017. β)Οι περί Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Εκτελεστικού Γραμματέα Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 30 Acrobat Reader File 83.573.pdf
83.578 25/10/2017 Οι περί Γεωργικής Ασφάλισης Νόμοι του 1977-2015. Διαγραφή αποδεδειγμένων επισφαλών οφειλών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 33 Acrobat Reader File 83.578.pdf
83.530 25/10/2017 Ανανέωση Απόσπασης μελών της Αστυνομίας στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUMM στη Γεωργία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 24 Acrobat Reader File 83.530.pdf
83.577 25/10/2017 Καταβολή αμοιβής στον Πρόεδρο και τα μέλη του Τριμελούς Συμβουλίου δυνάμει των περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμων 2004 έως 2017. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 32 Acrobat Reader File 83.577.pdf
83.581 25/10/2017 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος του 2017». β)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». γ)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 35 Acrobat Reader File 83.581.pdf
83.534 25/10/2017 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια για την αναστήλωση/ αποκατάσταση των Εκκλησιών Αγίου Συνέσιου Ριζοκαρπάσου και Αρχαγγέλου Μιχαήλ Γιαλούσας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 27 Acrobat Reader File 83.534.pdf
83.572 25/10/2017 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αμιάντου του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 29 Acrobat Reader File 83.572.pdf
83.522 25/10/2017 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 16 Acrobat Reader File 83.522.pdf
83.517 25/10/2017 Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 83.517.pdf
83.520 25/10/2017 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 14 Acrobat Reader File 83.520.pdf
83.938 7/12/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4560, ημερ. 15.12.2017, αρ. γνωστ. 1248 Acrobat Reader File 83.938.pdf
83.526 25/10/2017 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νορβηγία και στη Λετονία, με έδρα τη Στοκχόλμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 20 Acrobat Reader File 83.526.pdf
83.527 25/10/2017 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πράσινο Ακρωτήριο, με έδρα τη Λισαβόνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 21 Acrobat Reader File 83.527.pdf
83.947 7/12/2017 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4560, ημερ. 15.12.2017, αρ. γνωστ. 1252 Acrobat Reader File 83.947.pdf
83.951 7/12/2017 Διορισμός μέλους της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4560, ημερ. 15.12.2017, αρ. γνωστ. 1253 Acrobat Reader File 83.951.pdf
83.510 25/10/2017 Συμμετοχή Κυπριακής Δημοκρατίας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Berater der Öfentlichen Hand Gmbh (PD). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 4 Acrobat Reader File 83.510.pdf
83.945 7/12/2017 Διορισμός δύο μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4560, ημερ. 15.12.2017, αρ. γνωστ. 1250 Acrobat Reader File 83.945.pdf
83.946 7/12/2017 Διορισμός Προέδρου και μελών του Εφοριακού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4560, ημερ. 15.12.2017, αρ. γνωστ. 1251 Acrobat Reader File 83.946.pdf
83.508 25/10/2017 Εργοδότηση σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της εφαρμογής των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 2 Acrobat Reader File 83.508.pdf
83.939 7/12/2017 Αίτηση των Μιχαλάκη Δημητρίου, Σοφία Παπακωνσταντίνου, Σπύρου Παύλου, Γεώργιου Παπακωνσταντίνου και Θεόδωρου Παπακωνσταντίνου (ΛΕΥ/1266/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων (νομιμοποίηση αυθαίρετα υφιστάμενης ανάπτυξης), στο τεμάχιο με αρ. 176, φ/σχ. 29/32.W2, Τμήμα 3, στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη (Μαλούντας), στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4560, ημερ. 15.12.2017, αρ. γνωστ. 1249 Acrobat Reader File 83.939.pdf
83.482 11/10/2017 Συμφωνία μεταξύ Κύπρου – Ρωσίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1229 Acrobat Reader File 83.482.pdf
83.490 11/10/2017 Παραχώρηση με άδεια χρήσης του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Λειβαδιών Επαρχίας Λευκωσίας στο Κοινοτικό Συμβούλιο Λειβαδιών για να χρησιμοποιείται για πολιτιστικές και κοινοτικές δραστηριότητες (Τεμ. 1032, Αρ. Εγγραφής 0/3511, Φ/Σχ. 38/41, Τμήμα 0, του χωριού Λειβάδια, Επαρχία Λευκωσίας). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1236 Acrobat Reader File 83.490.pdf
83.491 11/10/2017 Αίτημα του Δήμου Λευκωσίας για έγκριση πώλησης υποσταθμού στην ΑΗΚ για σκοπούς ηλεκτροδότησης των κτιρίων του νέου Δημαρχείου Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1237 Acrobat Reader File 83.491.pdf
83.871 29/11/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1246 Acrobat Reader File 83.871.pdf
83.489 11/10/2017 Μετακίνηση Ειδικού Αστυφύλακα από το Δήμο Λάρνακας στην Αστυνομία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1235 Acrobat Reader File 83.489.pdf
83.496 11/10/2017 Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος 2018 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1240 Acrobat Reader File 83.496.pdf
83.486 11/10/2017 Παράταση ισχύος προσφορών για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Λάρνακας – Αντικατάσταση, Αντισεισμική Αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων και Γενική Συντήρηση – Οικοδομικές Εργασίες – Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 152/2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1232 Acrobat Reader File 83.486.pdf
83.872 29/11/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1247 Acrobat Reader File 83.872.pdf
83.485 11/10/2017 Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1231 Acrobat Reader File 83.485.pdf
83.870 29/11/2017 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1245 Acrobat Reader File 83.870.pdf
83.484 11/10/2017 Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμος του 2004 (Αριθμός 38(Ι)2004) – Διάταγμα με βάση το άρθρο 6. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1230 Acrobat Reader File 83.484.pdf
83.488 11/10/2017 Παράταση ισχύος προσφορών για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Λάρνακας – Μηχανολογικές Εργασίες – Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 154/2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1234 Acrobat Reader File 83.488.pdf
83.501 11/10/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1243, ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018 (διόρθωση). Acrobat Reader File 83.501.pdf
83.479 11/10/2017 Διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με τις συνθήκες και το σκεπτικό της πρότασης για την παραγωγή και απορρόφηση του παράγωγου δευτερογενούς καυσίμου SRF/RDF στην Κύπρο από τη νέα Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Πεντάκωμο (Ο.Ε.Δ.Α) Λεμεσού. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1227 Acrobat Reader File 83.479.pdf
83.497 11/10/2017 Επίσκεψη στη Μάλτα στα πλαίσια του έργου του εκσυγχρονισμού της χρηματοοικονομικής διαχείρισης του Δημοσίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1241 Acrobat Reader File 83.497.pdf
83.481 11/10/2017 Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1228 Acrobat Reader File 83.481.pdf
83.500 11/10/2017 Διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο. Μηχανισμός συντονισμού και ελέγχου απρόσκοπτης υλοποίησης έργου (Project Management Team). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1242 Acrobat Reader File 83.500.pdf
83.502 11/10/2017 Κανονισμοί με τίτλο: «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) Κανονισμοί του 2017». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1244 Acrobat Reader File 83.502.pdf
83.487 11/10/2017 Παράταση ισχύος προσφορών για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Λάρνακας – Ηλεκτρολογικές Εργασίες – Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 153/2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4559, ημερ. 8.12.2017, αρ. γνωστ. 1233 Acrobat Reader File 83.487.pdf
83.721 15/11/2017 Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος (Κεφ. 105) – Διάταγμα καθορισμού τομέων απασχόλησης που αφορούν δραστηριότητες που εξαρτώνται από την εναλλαγή των εποχών και καθορισμός όγκων εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς εποχιακής εργασίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 134 Acrobat Reader File 83.721.pdf
83.706 15/11/2017 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών για το έτος 2018. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 121 Acrobat Reader File 83.706.pdf
83.714 15/11/2017 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα μέσω στήριξης επενδύσεων στα πλαίσια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014 – 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 128 Acrobat Reader File 83.714.pdf
83.711 15/11/2017 Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 126 Acrobat Reader File 83.711.pdf
83.707 15/11/2017 Συμμετοχή της Κύπρου στην αύξηση του κεφαλαίου της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΔΤΑΑ/IBRD). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 122 Acrobat Reader File 83.707.pdf
83.731 15/11/2017 Αποδέσμευση ακίνητης περιουσίας δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που υπήρξαν στο παρελθόν λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος και είχε επιβληθεί δέσμευση επί της ακίνητης περιουσίας τους βάσει των διατάξεων της περί Δημόσιων Βοηθημάτων Νομοθεσίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 143 Acrobat Reader File 83.731.pdf
83.736 15/11/2017 Εκτελεστικό Πρόγραμμα μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου σε θέματα ασφάλειας για τα έτη 2018 – 2019. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 147 Acrobat Reader File 83.736.pdf
83.716 15/11/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Οργανισμού Νεολαίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 129 Acrobat Reader File 83.716.pdf
84.015 19/12/2017 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 50 Acrobat Reader File 84.015.pdf
83.710 15/11/2017 Εθνικό Σύστημα για την ετοιμασία Ετήσιων Εθνικών Απογραφών Αερίων του Θερμοκηπίου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 125 Acrobat Reader File 83.710.pdf
83.678 8/11/2017 Παραχώρηση χορηγίας προς Συνεργατικές Εταιρείες Διάθεσης Γεωργικών Προϊόντων (ΣΕΔΙΓΕΠ) προς εξόφληση οφειλής τους προς την Κυβέρνηση, λόγω καταβολής Κυβερνητικών Εγγυήσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader File 83.678.pdf
83.719 15/11/2017 Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 132 Acrobat Reader File 83.719.pdf
83.728 15/11/2017 Σχέδιο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημόσια σχολικά κτίρια. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 141 Acrobat Reader File 83.728.pdf
83.596 8/11/2017 Καθορισμός πολιτικής για τη μισθοδοτική τοποθέτηση προσωπικού που απασχολείται με μίσθωση υπηρεσιών και μετατρέπεται σε έκτακτο προσωπικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 55 Acrobat Reader File 83.596.pdf
83.730 15/11/2017 Συνολική και Ενισχυμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας αφετέρου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 142 Acrobat Reader File 83.730.pdf
83.709 15/11/2017 Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης για το Κλίμα και την Ενέργεια – Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2021-2030. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 124 Acrobat Reader File 83.709.pdf
83.720 15/11/2017 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τέσσερεις (4) μήνες για τη βελτίωση του δρόμου που συνδέει το Κέντρο με την Τουριστική περιοχή Γεροσκήπου, Αρ. Διαγωνισμού PS/C/778. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 133 Acrobat Reader File 83.720.pdf
83.614 8/11/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Συνδέσμων Προστασίας Φυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 70 Acrobat Reader File 83.614.pdf
83.647 8/11/2017 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τρεις (3) μήνες για την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη δημιουργίας εγκαταστάσεων (λιμενικών και χερσαίων) για εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής – Βασιλικού, Αρ. Διαγωνισμού PS/D/358. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 83.647.pdf
83.620 8/11/2017 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Ένωσης του Μυανμάρ, με έδρα τη Λευκωσία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 76 Acrobat Reader File 83.620.pdf
83.684 8/11/2017 Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (de minimis) σε σχέση με το οφειλόμενο ποσό για τις αποζημιώσεις του 2010. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 104 Acrobat Reader File 83.684.pdf
83.612 8/11/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 68 Acrobat Reader File 83.612.pdf
83.609 8/11/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2016 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2017». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 65 Acrobat Reader File 83.609.pdf
83.650 8/11/2017 Ανάπτυξη Ναυτικού Τουρισμού - Αντικατάσταση Αναπληρωτή Γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις Μαρίνες. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader File 83.650.pdf
83.653 8/11/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2017». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 83.653.pdf
83.680 8/11/2017 Εγχειρίδιο Διατμηματικών Διαδικασιών για την Διαχείριση Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια που αφορούν Παιδιά. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader File 83.680.pdf
83.687 8/11/2017 Επιχορήγηση της δαπάνης ανέγερσης Δημοτικού Κτιρίου στο Δήμο Ύψωνα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 106 Acrobat Reader File 83.687.pdf
83.622 8/11/2017 Αίτημα για παράταση της άδειας χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Βάσας (Κελλακίου), της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 78 Acrobat Reader File 83.622.pdf
83.679 8/11/2017 Δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην Κύπρο. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader File 83.679.pdf
83.688 8/11/2017 Αποπληρωμή των συσσωρευμένων καθυστερημένων οφειλών Κοινοτικών Συμβουλίων προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 107 Acrobat Reader File 83.688.pdf
83.652 8/11/2017 Αναδρομική παράταση υπηρεσιών του Προέδρου Οικογενειακού Δικαστηρίου κ. Σάββα Καρατσή. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader File 83.652.pdf
83.694 8/11/2017 Διαδικασία διεξαγωγής του νέου συστήματος διορισμού στην εκπαίδευση. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 112 Acrobat Reader File 83.694.pdf
83.676 8/11/2017 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για συντήρηση/ανακαίνιση των εξοχικών κατοικιών ΠΟΕΔ στις Πλάτρες. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader File 83.676.pdf
83.605 8/11/2017 Έδρα Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 61 Acrobat Reader File 83.605.pdf
83.626 8/11/2017 Αναπροσαρμογή διοικητικών ορίων των Δήμων Μέσα Γειτονιάς (Ενορία Χαλκούτσας) και Λεμεσού (Ενορία Αγ. Νικολάου). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 82 Acrobat Reader File 83.626.pdf
83.651 8/11/2017 Ίδρυση «Εθνικής Επιτροπής Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader File 83.651.pdf
83.619 8/11/2017 Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 83.619.pdf
83.625 8/11/2017 Άρση Απομονωτικής Λωρίδας κατά μήκος της Λεωφόρου Αρχ. Κυπριανού στα Λατσιά – Διάταγμα Επίσχεσης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 81 Acrobat Reader File 83.625.pdf
83.677 8/11/2017 Χορηγία προς το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ . Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 83.677.pdf
83.607 8/11/2017 Νέες Διατάξεις για παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 63 Acrobat Reader File 83.607.pdf
83.613 8/11/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017» που προνοεί για την αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα (Country-by-Country Report). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 69 Acrobat Reader File 83.613.pdf
83.606 8/11/2017 Συνεργασία με Οργανισμό SESAR (Single European Sky Air Traffic Management (ATM) Research) Deployment Manager. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 62 Acrobat Reader File 83.606.pdf
83.610 8/11/2017 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 83.610.pdf
83.681 8/11/2017 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αναφορικά με τη Δημόσια Υγεία και την Ιατρική Επιστήμη. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader File 83.681.pdf
83.624 8/11/2017 Άρση Απομονωτικής Λωρίδας σε Υπηρεσιακό Δρόμο στα Λιβάδια Λάρνακας – Διάταγμα Επίσχεσης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 80 Acrobat Reader File 83.624.pdf
83.603 8/11/2017 Κατανομή των αποθεμάτων νερού κατά περιοχή και χρήση για το 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 59 Acrobat Reader File 83.603.pdf
83.691 8/11/2017 Παράταση ισχύος για έξι μήνες των προσφορών για την Προμήθεια Πελμάτων Ερπύστριας Αρμάτων Τύπου Τ-80 (Αρ. Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/52/2016). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 109 Acrobat Reader File 83.691.pdf
83.627 8/11/2017 Έγκριση του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18(7) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 83 Acrobat Reader File 83.627.pdf
83.648 8/11/2017 Ανανέωση Απόσπασης μελών της Αστυνομίας στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUMM στη Γεωργία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 83.648.pdf
83.689 8/11/2017 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 108 Acrobat Reader File 83.689.pdf
83.611 8/11/2017 Κεντροποιημένο Σύστημα Συναγερμών. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 67 Acrobat Reader File 83.611.pdf
83.629 8/11/2017 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας Χ Επαρχίας Λεμεσού). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 85 Acrobat Reader File 83.629.pdf
83.685 8/11/2017 Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (de minimis) σε σχέση με το οφειλόμενο ποσό για τις αποζημιώσεις του 2013. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 105 Acrobat Reader File 83.685.pdf
83.623 8/11/2017 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στην κοινότητα Αλάμπρας τεμάχιο 882, Φ/Σχ. 39/24. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 79 Acrobat Reader File 83.623.pdf
83.599 8/11/2017 Παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου για το 2017 στους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος, στους χαμηλοσυνταξιούχους και σε άλλους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 57 Acrobat Reader File 83.599.pdf
83.618 8/11/2017 Οι περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων (Ελάχιστα Κριτήρια Αναγνώρισης, Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 74 Acrobat Reader File 83.618.pdf
83.683 8/11/2017 Καταβολή ενίσχυσης μέσω του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 ήσσονος σημασίας (de minimis) προς τους κτηνοτρόφους για τις απώλειες ζώων συνεπεία του ορότυπου 8 του Καταρροϊκού Πυρετού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader File 83.683.pdf
83.608 8/11/2017 Προϋπολογισμός Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2018 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2018 – 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 64 Acrobat Reader File 83.608.pdf
83.695 8/11/2017 Υλοποίηση υποδομών από Σχολικές Εφορείες, Δήμους και Κοινότητες. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 113 Acrobat Reader File 83.695.pdf
83.646 8/11/2017 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τέσσερεις (4) μήνες για τη βελτίωση τμήματος του Παρακαμπτηρίου Δρόμου Πελενδρίου, Αρ. Διαγωνισμού PS/C/708. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 87 Acrobat Reader File 83.646.pdf
83.645 8/11/2017 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών από δώδεκα (12) μήνες σε δεκαοκτώ (18) μήνες για το Διαγωνισμό αρ. 16.014.Σ.Σ ΗΜΥ για την Παροχή Υπηρεσιών για τη Λειτουργία και Συντήρηση των Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, των Εξειδικευμένων Συστημάτων και Εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου (Νέο και Παλαιό Κτίριο). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 86 Acrobat Reader File 83.645.pdf
83.604 8/11/2017 Προσφορά Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Ναυτική Τεχνολογία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 60 Acrobat Reader File 83.604.pdf
83.696 8/11/2017 Απασχόληση Εποχικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 114 Acrobat Reader File 83.696.pdf
83.616 8/11/2017 Μετάβαση τεσσάρων μελών της Αστυνομίας στην Ολλανδία, αναφορικά με Συντονιστικές Επιχειρησιακές Συναντήσεις σχετικές με Εμπορία Προσώπων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 72 Acrobat Reader File 83.616.pdf
83.682 8/11/2017 Καταβολή Κρατικών Ενισχύσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε σιτηρά και κτηνοτροφικά φυτά, εσπεριδοειδή, μέσπιλα, αγκινάρες, πατάτες, αμπέλια και φυλλοβόλα κατά το 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 102 Acrobat Reader File 83.682.pdf
83.598 8/11/2017 Έκτακτο Ενισχυμένο Χριστουγεννιάτικο Επίδομα στους Εγκλωβισμένους. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 56 Acrobat Reader File 83.598.pdf
83.654 8/11/2017 Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 94 Acrobat Reader File 83.654.pdf
83.621 8/11/2017 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για συντήρηση/ αποκατάσταση του κτιρίου της Αρμένικης Μητρόπολης Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 83.621.pdf
83.615 8/11/2017 Σύνθεση Κυβερνητικών Αποστολών για Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό – Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος «Formation Evaluation» από Λειτουργούς της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 71 Acrobat Reader File 83.615.pdf
84.028 19/12/2017 Διορισμός Συμβουλίου Μνήμης Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4561, ημερ. 5.1.2018, αρ. γνωστ. 45 Acrobat Reader File 84.028.pdf
83.617 8/11/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 73 Acrobat Reader File 83.617.pdf
83.655 8/11/2017 Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμος. α) Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». β)Οι περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. γ)Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader File 83.655.pdf
84.051 19/12/2017 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4562, ημερ. 12.1.2018, αρ. γνωστ. 54 Acrobat Reader File 84.051.pdf
83.692 8/11/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 110 Acrobat Reader File 83.692.pdf
83.628 8/11/2017 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας ΙΧ της Επαρχίας Λεμεσού). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 84 Acrobat Reader File 83.628.pdf
83.602 8/11/2017 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα μέσω στήριξης επενδύσεων στα πλαίσια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014 – 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 58 Acrobat Reader File 83.602.pdf
83.693 8/11/2017 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4563, ημερ. 19.1.2018, αρ. γνωστ. 111 Acrobat Reader File 83.693.pdf
83.822 29/11/2017 Ίδρυση Γραφείου Πρεσβείας της Ουγγαρίας στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4567, ημερ. 23.2.2018, αρ .γνωστ. 223 Acrobat Reader File 83.822.pdf
83.726 15/11/2017 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4564, ημερ. 26.1.2018, αρ. γνωστ. 139 Acrobat Reader File 83.726.pdf
83.779 22/11/2017 α)Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. β)Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 188 Acrobat Reader File 83.779.pdf
83.751 22/11/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 167 Acrobat Reader File 83.751.pdf
83.759 22/11/2017 Παράταση της υπηρεσίας του Χαράλαμπου Παναγή στο Ναυτιλιακό Γραφείο του Γενικού Προξενείου στο Ρότερνταμ, για ένα χρόνο. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 173 Acrobat Reader File 83.759.pdf
83.817 29/11/2017 Μνημόνιο Συναντίληψης για τα Διεθνή Τιμολόγια Περιαγωγής και τη Μείωση των Διεθνών Τελών Τερματισμού, μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Επικοινωνιών του Κράτους του Ισραήλ. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4567, ημερ. 23.2.2018, αρ .γνωστ. 219 Acrobat Reader File 83.817.pdf
83.811 29/11/2017 Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4567, ημερ. 23.2.2018, αρ .γνωστ. 213 Acrobat Reader File 83.811.pdf
83.762 22/11/2017 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Λεμεσού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 175 Acrobat Reader File 83.762.pdf
83.793 22/11/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2017». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 199 Acrobat Reader File 83.793.pdf
83.780 22/11/2017 Αγορά Υπηρεσιών Κλινικών Εκπαιδευτών (Μεντόρων) για κλινική άσκηση φοιτητών φυσιοθεραπείας των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στα δημόσια νοσηλευτήρια. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 189 Acrobat Reader File 83.780.pdf
83.764 22/11/2017 Αίτημα για παράταση της Άδειας Χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Λουβαρά, της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 177 Acrobat Reader File 83.764.pdf
83.790 22/11/2017 Διαδικασία λήψης απόφασης για απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας από τη Δημοκρατία ή επίταξη για λογαριασμό άλλης Απαλλοτριούσας Αρχής, το κόστος της οποίας (προϋπολογισμός αποζημίωσης ακινήτου και εκτέλεσης έργου) υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€200.000,00). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 198 Acrobat Reader File 83.790.pdf
83.786 22/11/2017 Καταβολή Μερίσματος από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 194 Acrobat Reader File 83.786.pdf
83.875 29/11/2017 Κριτήρια ανέλιξης Aστυνομικών/Πυροσβεστών με Kλίμακες Α3-Α5-Α7. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4567, ημερ. 23.2.2018, αρ .γνωστ. 230 Acrobat Reader File 83.875.pdf
83.763 22/11/2017 Αίτημα για Τροποποίηση της Άδειας Χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Βυζακιάς, της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 176 Acrobat Reader File 83.763.pdf
83.771 22/11/2017 Υποβολή Έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18 εδάφιο (2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου όπως το άρθρο τούτο, τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 74/88. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 183 Acrobat Reader File 83.771.pdf
83.750 22/11/2017 Συνολικό Πλαίσιο Διαχείρισης Θεμάτων Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 166 Acrobat Reader File 83.750.pdf
83.812 29/11/2017 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4567, ημερ. 23.2.2018, αρ .γνωστ. 214 Acrobat Reader File 83.812.pdf
83.746 22/11/2017 Παραχώρηση κατ’ αποκοπήν επιδόματος ακριτικής περιοχής στους ειδικούς γιατρούς που υπηρετούν στο Νοσοκομείο Κυπερούντας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 162 Acrobat Reader File 83.746.pdf
83.773 22/11/2017 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης σε περιοχές του Δήμου Δερύνειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 185 Acrobat Reader File 83.773.pdf
83.800 22/11/2017 Αδειοδότηση έργων προστασίας και βελτίωσης στην παραλιακή περιοχή στον Άγιο Τύχωνα. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 206 Acrobat Reader File 83.800.pdf
83.747 22/11/2017 Νέα έκτακτα μέτρα στήριξης των παραγωγών εσπεριδοειδών, λόγω της παράτασης έως το τέλος του 2018, της επιβολής από τη Ρωσική Κυβέρνηση απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 163 Acrobat Reader File 83.747.pdf
83.754 22/11/2017 Εκπαίδευση ομάδας Λειτουργών του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) σε Θέματα Αντιμετώπισης της Θαλάσσιας Ρύπανσης με Πετρελαιοειδή - Αποστολή έξι Λειτουργών Κέντρο Cedre στη Γαλλία 27 Νοεμβρίου – 1η Δεκεμβρίου, 2017. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 169 Acrobat Reader File 83.754.pdf
83.769 22/11/2017 Οι περί Νομικής Υπηρεσίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 181 Acrobat Reader File 83.769.pdf
83.743 22/11/2017 Όροι και προϋποθέσεις για παραχώρηση άδειας μερικής ιδιωτικής απασχόλησης δημόσιων υπαλλήλων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 159 Acrobat Reader File 83.743.pdf
83.756 22/11/2017 Διαπραγματεύσεις μεταξύ Κύπρου – Μπαγκλαντές για την Εμπορική Ναυτιλία. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 171 Acrobat Reader File 83.756.pdf
83.787 22/11/2017 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4566. ημερ. 16.2.2018, αρ. γνωστ. 195 Acrobat Reader File 83.787.pdf
83.880 29/11/2017 Αναπλήρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. ε.ε 4567, ημερ. 23.2.2018, αρ .γνωστ. 234 Acrobat Reader File 83.880.pdf
83.789 22/11/2017 Λειτουργία Ξενώνα Ανήλικων με Πρόβλημα Χρήσης/Κα