Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
80.038 11/1/2016 Αίτημα για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στις Υπηρεσίες/Τμήματα του Υπουργείου Υγείας μέχρι 31.12.2016, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτούμενων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του (Ν.25(Ι)/2011) μέσα στα πλαίσια του Προϋπολογισμού του 2016. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 272 Acrobat Reader File 80.038.pdf
80.070 11/1/2016 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας ΙΙ, Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 301 Acrobat Reader File 80.070.pdf
80.071 11/1/2016 Εγγραφή κοινοτικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα Κινούσας στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου Κινούσας για διάθεση της ιδιοκτησίας για έργο δημόσιας ωφέλειας σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου 19 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 302, ε.ε. 4541, ημερ. 30.6.2017 (Διόρθωση) Acrobat Reader File 80.071 (διορθ.).pdf
80.066 11/1/2016 Παράταση ισχύος Προσφοράς του Διαγωνισμού για την Κατεδάφιση Εγκαταστάσεων στο Στρατόπεδο «Γ. Κατσαρή» και Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στο «ΣΑ Καλαβασού» (Έργο Τ.Υ. 357/2014). Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 298 Acrobat Reader File 80.066.pdf
80.065 11/1/2016 Παράταση ισχύος προσφοράς Διαγωνισμού για την Ανακατασκευή Ηλεκτρικού Δικτύου του Στρατοπέδου «Δημητρίου και Κουκκή» στη Τριμίκλινη ( Έργο Τ.Υ. 254/2007). Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 297 Acrobat Reader File 80.065.pdf
80.068 11/1/2016 Αίτημα για επιστροφή απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας (πλεονάζουσα) στον Πεδουλά (Αρκάτζιν του Φονιά), Δρόμος Μουτουλά – Πεδουλά, Φ/Σχ. 37/26, τεμάχιο 456. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 299 Acrobat Reader File 80.068.pdf
80.058Α 11/1/2016 Αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου – Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 79.291, ημερ. 19.8.2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 291 Acrobat Reader File 80.058Α.pdf
80.051 11/1/2016 Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016». Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 283 Acrobat Reader File 80.051.pdf
80.050 11/1/2016 Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται: «Ο περί των Πράξεων του 25ου Συνεδρίου της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 282 Acrobat Reader File 80.050.pdf
80.057 11/1/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 289 Acrobat Reader File 80.057.pdf
80.037 11/1/2016 Ανανέωση Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών Συνεργάτη/ Επαγγελματία Δημοσιογράφου για θέματα Τύπου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 271 Acrobat Reader File 80.037.pdf
80.043 11/1/2016 Σύναψη Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ (Διοικητικό Κέντρο). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 276 Acrobat Reader File 80.043.pdf
80.402 9/3/2016 Διορισμός νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4481, ημερ. 18.3.2016, αρ. γνωστ. 239 Acrobat Reader File 80.402.pdf
80.042 11/1/2016 Υπογραφή Συμφωνίας Δανειακής Διευκόλυνσης προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 275 Acrobat Reader File 80.042.pdf
80.052 11/1/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 284 Acrobat Reader File 80.052.pdf
80.048 11/1/2016 Ετήσιοι εξελεγμένοι λογαριασμοί του Ταμείου για την αποπληρωμή του δανείου για την αποζημίωση των αποχωρούντων Λιμενεργατών και Σημειωτών που καθιδρύθηκε δυνάμει του Άρθρου 4 του περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμου του 2008 (Ν.58(Ι)/2008). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 280 Acrobat Reader File 80.048.pdf
80.069 11/1/2016 Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε στον πρώην ιδιοκτήτη της. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 300 Acrobat Reader File 80.069.pdf
80.324 25/2/2016 Αίτηση των κ.κ. Ιωάννη Μένοικου, Ανδρέα, Σάββα και Ελευθερίου Φάντη, (ΛΑΡ/0501/2010), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο εγκριμένο εστιατόριο/αίθουσα δεξιώσεων και προσθήκη δεύτερης αίθουσας δεξιώσεων, στα τεμάχια με αρ. 1047 και 993, φ/σχ. 40/46.Ε1, Τμήμα 10, στο Δήμο Αραδίππου, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4480, ημερ. 11.3.2016, αρ. γνωστ. 181 Acrobat Reader File 80.324.pdf
80.359 2/3/2016 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4480, ημερ. 11.3.2016, αρ. γνωστ. 188 Acrobat Reader File 80.359.pdf
80.355 2/3/2016 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4480, ημερ. 11.3.2016, αρ. γνωσστ. 187 Acrobat Reader File 80.355.pdf
80.347 2/3/2016 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4480, ημερ. 11.3.2016, αρ. γνωστ. 182 Acrobat Reader File 80.347.pdf
80.354 2/3/2016 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4480, ημερ. 11.3.2016, αρ. γνωστ. 186 Acrobat Reader File 80.354.pdf
80.352 2/3/2016 Αίτηση των Jumbo Trading και Ηλία Χριστοδούλου & Υιοί Λτδ (ΛΕΜ/0121/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές στο κέλυφος υφιστάμενης εγκριμένης εμπορικής ανάπτυξης [κατάστημα λιανικού εμπορίου (παιγνιδιών) και αυτοτελής αποθήκη], στα τεμάχια με αρ. 216(*) και 15(**), φ/σχ. 2-205-341, Τμήμα 1, στο Δήμο Αγίου Αθανασίου, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4480, ημερ. 11.3.2016, αρ. γνωστ. 184 Acrobat Reader File 80.352.pdf
80.317 25/2/2016 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4479, ημερ. 4.3.2016, αρ, γνωστ. 176 Acrobat Reader File 80.317.pdf
80.353 2/3/2016 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4480, ημερ. 11.3.2016, αρ. γνωστ. 185 Acrobat Reader File 80.353.pdf
80.320 25/2/2016 Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα Νόμος του 2015, Ν.205(Ι)/2015 – Σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4479, ημερ. 4.3.2016, αρ. γνωστ. 177 Acrobat Reader File 80.320.pdf
80.230 16/2/2016 Συνεισφορά των απροσδόκητων κερδών από τις περιορισμένες πωλήσεις χρυσού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο Ταμείο για τη Μείωση της Φτώχειας και την Ανάπτυξη. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4479, ημερ. 4.3.2016, αρ. γνωστ. 174 Acrobat Reader File 80.230.pdf
80.318 25/2/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4478, ημερ. 26.2.2016, αρ. γνωστ. 135 Acrobat Reader File 80.318.pdf
80.328 25/2/2016 Διορισμός μελών του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4479, ημερ. 4.3.2016, αρ. γνωστ. 178 Acrobat Reader File 80.328.pdf
80.329 25/2/2016 Διορισμός μέλους στην Επιτροπή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4479, ημερ. 4.3.2016, αρ. γνωστ. 179 Acrobat Reader File 80.329.pdf
80.285 16/2/2016 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγκληματικότητας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4479, ημερ. 4.3.2016, αρ. γνωστ. 175 Acrobat Reader File 80.285.pdf
80.206 2/2/2016 Αίτηση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (για Ανδρέα Ματώλη) (Α89/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές σε ανάπτυξη που αφορά λούνα παρκ, αίθουσα εκδηλώσεων και παιδική χαρά και αλλαγή χρήσης σε αίθουσα εκδηλώσεων/δεξιώσεων με δυνατότητα εστίασης, στα τεμάχια με αρ. 55 και 64, φ/σχ. L/8.Ε2, Τμήμα 9, στο Δήμο Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4479, ημερ. 4.3.2016, αρ. γνωστ. 173 Acrobat Reader File 80.206.pdf
80.155 25/1/2016 Αίτηση της Εταιρείας Karyatides Commercial Ltd (ΛΕΥ/0605/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για ανέγερση οικοδομής εμπορικής/γραφειακής χρήσης, στο Δήμο Στροβόλου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4477, ημερ. 19.2.2016, αρ. γνωστ. 130 Acrobat Reader File 80.155.pdf
80.041 11/1/2016 Διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4478, ημερ. 26.2.2016, αρ, γνωστ. 134 Acrobat Reader File 80.041.pdf
80.333 25/2/2016 Διορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4479, ημερ. 4.3.2016, αρ. γνωστ. 180 Acrobat Reader File 80.333.pdf
80.059 11/1/2016 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Χειροπρακτών και Κέντρων Χειροπρακτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4474, ημερ. 15.1.2016, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader File 80.059.pdf
80.078 11/1/2016 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Φυλακών Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4474, ημερ. 15.1.2016, αρ. γνωστ. 27 Acrobat Reader File 80.078.pdf
80.292 16/2/2016 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4477, ημερ. 19.2.2016, αρ. γνωστ. 133 Acrobat Reader File 80.292.pdf
80.286 16/2/2016 Διορισμός Προέδρου και μελών του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4477, ημερ. 19.2.2016, αρ. γνωστ. 131 Acrobat Reader File 80.286.pdf
80.075 11/1/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4476, ημερ. 12.2.2016, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader File 80.075.pdf
80.215 2/2/2016 Οι περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμοι του 2008 και 2014. Διορισμός μέλους Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4475, ημερ. 5.2.2016, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 80.215.pdf
80.287 16/2/2016 Επικύρωση Διορισμού Εφόρου Φορολογίας και Βοηθού Εφόρου Φορολογίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4477, ημερ. 19.2.2016, αρ. γνωστ. 132 Acrobat Reader File 80.287.pdf
80.348 2/3/2016 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4480, ημερ. 11.3.2016, αρ. γνωστ. 183 Acrobat Reader File 80.348.pdf
80.076 11/1/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4476, ημερ. 12.2.2016, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader File 80.076.pdf
80.133 25/1/2016 Αντικατάσταση μέλους του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4476, ημερ. 12.2.2016, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 80.133.pdf
80.128 25/1/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Τροποποιητικός Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 338 Acrobat Reader File 80.128.pdf
80.183 2/2/2016 Διαπίστευση πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σουρινάμ, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 378 Acrobat Reader File 80.183.pdf
80.157 25/1/2016 Ενίσχυση του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Φαρμάκων, της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων και του Αναθεωρητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 356 Acrobat Reader File 80.157.pdf
80.161 25/1/2016 Αντικατάσταση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED, περιλαμβανόμενης δεκαετούς συντήρησης στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου. Αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παράταση της περιόδου ισχύος Προσφορών από έξι (6) μήνες σε δώδεκα (12) μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 360 Acrobat Reader File 80.161.pdf
80.131 25/1/2016 Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σουηδία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας αναφορικά με τη διαχείριση των Κυβερνητικών Εγγυήσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 341 Acrobat Reader File 80.131.pdf
80.146 25/1/2016 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας V, Επαρχίας Λεμεσού). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 351 Acrobat Reader File 80.146.pdf
80.141 25/1/2016 Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε στους πρώην ιδιοκτήτες της. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 346 Acrobat Reader File 80.141.pdf
80.159 25/1/2016 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ για συνεργασία στον τομέα των υδάτινων πόρων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 358 Acrobat Reader File 80.159.pdf
80.039 11/1/2016 Σύσταση Επιτροπής για τη Δημιουργία Μουσείου (Παγκόσμιας) Φυσικής Ιστορίας Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 273 Acrobat Reader File 80.039.pdf
80.153 25/1/2016 Κατοικίες στο Μεταλλείο Αμιάντου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 354 Acrobat Reader File 80.153.pdf
80.147 25/1/2016 Τροποποίηση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Μενοίκου της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 352 Acrobat Reader File 80.147.pdf
80.160 25/1/2016 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για την αφαίρεση, προμήθεια, παράδοση και διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέματος (premix), ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης (tack coat), καθώς και ασφαλτικής προεπάλειψης (prime coat), σε τρεις περιοχές της Επαρχίας Λευκωσίας για Τμήμα 1, Τμήμα 2 και Τμήμα 3 – Αρ. Διαγ. Δ.Τ.Δ.Ε. Ε.Μ Λ/σίας 14/2015, για ένα (1) μήνα. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 359 Acrobat Reader File 80.160.pdf
80.125 25/1/2016 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων 2016-2019 για Δημιουργία Χώρων Στάθμευσης για Δημόσια Χρήση στα Όρια των Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και σε άλλες Καθορισμένες Περιοχές. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 335 Acrobat Reader File 80.125.pdf
80.134 25/1/2016 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τη μελέτη και κατασκευή του κάθετου δρόμου που συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 342 Acrobat Reader File 80.134.pdf
80.126 25/1/2016 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφορικά με Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 336 Acrobat Reader File 80.126.pdf
80.129 25/1/2016 Διεξαγωγή Μελέτης Αναδιοργάνωσης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 339 Acrobat Reader File 80.129.pdf
80.158 25/1/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 357 Acrobat Reader File 80.158.pdf
80.140 25/1/2016 Αίτημα για εξασφάλιση έγκρισης δυνάμει του άρθρου 63(5)(β) του περί Δήμων Νόμου για ανταλλαγή ακίνητης ιδιοκτησίας του Δήμου Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 345 Acrobat Reader File 80.140.pdf
80.127 25/1/2016 Καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του άρθρου 18ΦΖ(7) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Κεφ. 105) Νόμου και του άρθρου 4 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2014, για συγκεκριμένες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 337 Acrobat Reader File 80.127.pdf
80.145 25/1/2016 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας ΙΙΙ, Επαρχίας Λάρνακας). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 350 Acrobat Reader File 80.145.pdf
80.130 25/1/2016 Αίτημα για παράταση της μετάθεσης της κας Μαρίας Χρίστου – Ξενοφώντος, Ανώτερης Γραμματειακού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 340 Acrobat Reader File 80.130.pdf
80.144 25/1/2016 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας ΙΙΙ, Επαρχίας Λευκωσίας). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 349 Acrobat Reader File 80.144.pdf
80.136 25/1/2016 Παραχώρηση του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Μοσφιλωτής (Τεμ. 134, Αρ. Εγγραφής 99/107, Φ/Σχ. 40/4212V01, του Χωριού Μοσφιλωτής στη Λάρνακα) στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Μοσφιλωτής. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 344 Acrobat Reader File 80.136.pdf
80.154 25/1/2016 Διοργάνωση της Υπουργικής Συνόδου στην Κύπρο με θέμα την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 355 Acrobat Reader File 80.154.pdf
80.142 25/1/2016 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της, ακίνητης ιδιοκτησίας, δυνάμει του άρθρου 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 347 Acrobat Reader File 80.142.pdf
80.148 25/1/2016 Τροποποίηση των θαλάσσιων ορίων του χώρου χαρακτηρισμένου ως Μαρίνα Αγίας Νάπας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 353 Acrobat Reader File 80.148.pdf
80.143 25/1/2016 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στην πρώην ιδιοκτήτριά της, ακίνητης ιδιοκτησίας, δυνάμει του άρθρου 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 348 Acrobat Reader File 80.143.pdf
80.116 18/1/2016 Απαλλοτρίωση Ιδιωτικής Ακίνητης Ιδιοκτησίας για την κατασκευή του νέου δημοτικού κοιμητηρίου Λάρνακας. Αρ. Τεμαχίου 127, Φ/ΣΚL.14 στην κοινότητα Τερσεφάνου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 327 Acrobat Reader File 80.116.pdf
80.109 18/1/2016 Η προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου στην Κύπρο. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 324 Acrobat Reader File 80.109.pdf
80.123 18/1/2016 Αντικατάσταση μέλους του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 333 Acrobat Reader File 80.123.pdf
80.093 18/1/2016 Χρηματοδότηση του νέου γηπέδου στη Λεμεσό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 313 Acrobat Reader File 80.093.pdf
80.121 18/1/2016 Μετάβαση τέταρτου ατόμου – Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, σε υπηρεσιακό ταξίδι στο εξωτερικό. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 331 Acrobat Reader File 80.121.pdf
80.096 18/1/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 316 Acrobat Reader File 80.096.pdf
80.124 25/1/2016 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2014. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 334 Acrobat Reader File 80.124.pdf
80.097 18/1/2016 Σύσταση Επιτροπής για τη Δημιουργία Μουσείου (Παγκόσμιας) Φυσικής Ιστορίας Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 317 Acrobat Reader File 80.097.pdf
80.120 18/1/2016 Απασχόληση Εποχικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για το 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 330 Acrobat Reader File 80.120.pdf
80.088 18/1/2016 Συμβουλευτικές Επιτροπές και άλλα Σώματα στα οποία συμμετέχουν Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ). Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 308 Acrobat Reader File 80.088.pdf
80.135 25/1/2016 Παράταση ισχύος προσφοράς για την αγορά νεφρολογικών αναλώσιμων για τις ανάγκες των Κρατικών Νοσηλευτηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 343 Acrobat Reader File 80.135.pdf
80.107 18/1/2016 Επέκταση ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας με την ένταξη της νέας οικιστικής περιοχής της Κοινότητας Κιτίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 322 Acrobat Reader File 80.107.pdf
80.016 18/1/2016 Απαλλοτρίωση Ιδιωτικής Ακίνητης Ιδιοκτησίας για την κατασκευή του νέου δημοτικού κοιμητηρίου Λάρνακας. Αρ. Τεμαχίου 127, Φ/ΣΚL.14 στην κοινότητα Τερσεφάνου. Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 80.116.pdf
80.090 18/1/2016 Μίσθωση Υπηρεσιών οκτώ Νομικών Συμβούλων για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 310 Acrobat Reader File 80.090.pdf
80.089 18/1/2016 Πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για τις ανάγκες υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Έργων ATS2020 και MENTEP. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 309 Acrobat Reader File 80.089.pdf
80.099 18/1/2016 Μετάβαση πέντε λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 319 Acrobat Reader File 80.099.pdf
80.092 18/1/2016 Αναθεώρηση της συνεισφοράς των Κοινοτικών Συμβουλίων Αγρού, Κυπερούντας, Πάνω Πλατρών και Τροόδους στην εκτέλεση αναπτυξιακών έργων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 312 Acrobat Reader File 80.092.pdf
80.095 16/1/2016 Το περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα στη Λιμενική Περιοχή Ζυγίου) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 315 Acrobat Reader File 80.095.pdf
80.091 18/1/2016 Εθνική Συμμαχία Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 311 Acrobat Reader File 80.091.pdf
80.100 18/1/2016 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μάλι και στο Σουδάν ως Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γκάνα και Μόνιμου Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Αραβικό Σύνδεσμο, με έδρα το Κάιρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 320 Acrobat Reader File 80.100.pdf
80.122 18/1/2016 Το περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα στα Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας) Διάταγμα του 2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 332 Acrobat Reader File 80.122.pdf
80.117 18/1/2016 Παράταση Ισχύος της Προσφοράς για την προμήθεια Συρραπτικών και Λαπαροσκοπικών εργαλείων για τις ανάγκες των Κρατικών Νοσηλευτηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 328 Acrobat Reader File 80.117.pdf
80.064 11/1/2016 Έργο: Προμήθεια α) ασφαλτικού γαλακτώματος C40B4 (tack coat) και β) ασφαλτικού σφραγιστικού υλικού (μάστιχο) Αρ. Διαγωνισμού: PS/G/84. Αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για ένα (1) μήνα. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 296 Acrobat Reader File 80.064.pdf
80.098 18/1/2016 Ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμος, Κεφ. 151. Οι περί Μηχανών Παιγνίου (Εγγραφή και Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 1966 και 1995, οι οποίοι έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 4 του Νόμου 23, του 1965. (Οι περί Μηχανών Παιγνίου (Εγγραφή και Έκδοση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 318 Acrobat Reader File 80.098.pdf
80.094 18/1/2016 Μελέτη για τους τρόπους σφαιρικής κάλυψης των αναγκών των αποφυλακισθέντων ουσιοεξαρτημένων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 314 Acrobat Reader File 80.094.pdf
80.119 18/1/2016 Απασχόληση μέχρι 10 εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας Στενογράφων Δικαστηρίου για ανάγκες της Δικαστικής Υπηρεσίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 329 Acrobat Reader File 80.119.pdf
80.106 18/1/2016 Ακύρωση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 72.679 και ημερ. 10.10.2011, για επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε στον πρώην ιδιοκτήτη της. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 321 Acrobat Reader File 80.106.pdf
80.110 18/1/2016 Αναπλήρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την περίοδο από 25.1.2016 έως 27.1.2016. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 326 Acrobat Reader File 80.110.pdf
80.108 18/1/2016 Εκπροσώπηση της Κύπρου στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης – Σύνθεση της Κυπριακής Αντιπροσωπείας για την περίοδο Οκτωβρίου 2012 – Οκτωβρίου 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 323 Acrobat Reader File 80.108.pdf
80.074 11/1/2016 Αρ. Αγωγής 172/2009 – Ανδρέας Ευθυμίου ν Κυπριακής Δημοκρατίας Τεμ. 980, 981 (παλαιό 433) Φ/Σχ. 29/36 Κ. Μονή. Επίσχεση για μετατροπή μέρους δρόμου σε προστατευτική λωρίδα. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 305 Acrobat Reader File 80.074.pdf
80.036 11/1/2016 Αιτήματα εξαίρεσης από την αναστολή πλήρωσης θέσεων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΑνΑΔ) και το Δήμο Πάφου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 270 Acrobat Reader File 80.036.pdf
80.114 18/1/2016 Μνημόνιο Συνεργασίας με την Εσθονία. Προεδρικό Μέγαρο ε.ε 4483, ημερ. 31.3.2016, αρ. γνωστ. 326 Acrobat Reader File 80.114.pdf
80.058 11/1/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 290 Acrobat Reader File 80.058.pdf
80.054 11/1/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Αθηένου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 286 Acrobat Reader File 80.054.pdf
80.049 11/1/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ταμείου Θήρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 281 Acrobat Reader File 80.049.pdf
80.080 11/1/2016 Τροποποίηση του Διατάγματος ημερομηνίας 28.03.2014 (Κ.Δ.Π. 176/2014), του Υπουργικού Συμβουλίου, με το οποίο η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου κηρύσσεται ως φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 307 Acrobat Reader File 80.080.pdf
80.044 11/1/2016 Ο περί της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 277 Acrobat Reader File 80.044.pdf
80.072 11/1/2016 Ειδοποίηση που υποβλήθηκε από το Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων προς τη Διευθύντρια Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ως Πολεοδομική Αρχή για την ανέγερση κτιρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου στο τεμάχιο με αρ. 10 (τμήμα)_ Φ/Σχ. 28/53 στην Ευρύχου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 303 Acrobat Reader File 80.072.pdf
80.061 11/1/2016 Διαπίστευση του κ. Timo Heino ως νέου Πρέσβη της Φινλανδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 293 Acrobat Reader File 80.061.pdf
80.045 11/1/2016 Ο περί της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 278 Acrobat Reader File 80.045.pdf
80.062 11/1/2016 Διαπίστευση Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Σεϋχέλλες και στην Τανζανία, με έδρα το Μουσκάτ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 294 Acrobat Reader File 80.062.pdf
80.053 11/1/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 285 Acrobat Reader File 80.053.pdf
80.073 11/1/2016 Κατασκευή, βελτίωση, ευθυγράμμιση και ασφαλτόστρωση του παρακαμπτήριου δρόμου Λάρνακας Τμήμα Αραδίππου – Δεκέλειας. Επιστροφή Πλεονάζουσας Ιδιοκτησίας Αρ. Τεμαχίου 527 (πρώην μέρος 151) Φ/Σχ. 41/19 Πύλα. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 304 Acrobat Reader File 80.073.pdf
80.060 11/1/2016 Διαπίστευση του κ. Alvaro Jose Robelo Gonzalez ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Νικαράγουα στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Βιέννη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 292 Acrobat Reader File 80.060.pdf
80.063 11/1/2016 Διαπίστευση Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Άγιο Μαυρίκιο, Λεσότο, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Σουαζιλάνδη, Ζάμπια και Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Αγκόλα, Μαδαγασκάρη και Ζιμπάμπουε, με έδρα την Πρετόρια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 295 Acrobat Reader File 80.063.pdf
80.040 11/1/2016 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 274 Acrobat Reader File 80.040.pdf
80.056 11/1/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Πάφου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 288 Acrobat Reader File 80.056.pdf
80.055 11/1/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 287 Acrobat Reader File 80.055.pdf
80.077 11/1/2016 Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ανώτερου Ιατροφυσικού Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 306 Acrobat Reader File 80.077.pdf
80.047 11/1/2016 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4482, ημερ. 24.3.2016, αρ. γνωστ. 279 Acrobat Reader File 80.047.pdf
80.251 16/2/2016 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς το Σύνδεσμο Δημοκρατικών Αντιστασιακών Λευκωσίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 421 Acrobat Reader File 80.251.pdf
80.245 16/2/2016 Εναρμονιστικά νομοσχέδια με τίτλο: α)«Ο περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016» β)«Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 415 Acrobat Reader File 80.245.pdf
80.253 16/2/2016 Διαπίστευση του κ. Aftab Ahmad Khokher ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Βηρυτό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 423 Acrobat Reader File 80.253.pdf
80.258 16/2/2016 Παράταση ισχύος περιόδου αξιολόγησης για την Αγορά Ασκών Αίματος με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Επαρχιακών Τραπεζών Αίματος των Κρατικών Νοσηλευτηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 428 Acrobat Reader File 80.258.pdf
80.185 2/2/2016 Τροποποίηση των Σχεδίων Υπηρεσίας των θέσεων Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (με συμβόλαιο) και Διευθυντή Τουρισμού (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής) (Α15+1) και της Συμφωνίας Απασχόλησης του Γενικού Διευθυντή. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 380 Acrobat Reader File 80.185.pdf
80.261 16/2/2016 Διαγραφή χρέους του νομικού προσώπου ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΠΑΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ (Αρ. Μητρώου ΦΠΑ 10032495Ν). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 429 Acrobat Reader File 80.261.pdf
80.290 16/2/2016 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου – Βουλγαρίας στους τομείς της Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 437 Acrobat Reader File 80.290.pdf
80.247 16/2/2016 Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016 – Κανονισμός 17. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 417 Acrobat Reader File 80.247.pdf
80.301 16/2/2016 Εξαίρεση των απόρων τελειόφοιτων μαθητών από την υποχρέωση καταβολής των τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες εξετάσεις και έκδοσης απολυτηρίου και αποδεικτικού απόλυσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 445 Acrobat Reader File 80.301.pdf
80.256 16/2/2016 Διορισμός των Αριστίνδην μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 426 Acrobat Reader File 80.256.pdf
80.248 16/2/2016 Οι περί Υπεράριθμων Θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 418 Acrobat Reader File 80.248.pdf
80.241 16/2/2016 Διαπραγμάτευση και υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 411 Acrobat Reader File 80.241.pdf
80.249 16/2/2016 Αίτημα για παράταση της μετάθεσης της κας Χριστίνας Χαραλάμπους, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία Βρυξελλών. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 419 Acrobat Reader File 80.249.pdf
80.288 16/2/2016 Αναπλήρωση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων από τις 21.2.2016 - 23.2.2016. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 435 Acrobat Reader File 80.288.pdf
80.262 16/2/2016 Κατά χάριν βοήθεια που παραχωρείται σε οικογένειες με ανάπηρο ανήλικο μέλος για την αγορά ειδικά διασκευασμένου αυτοκινήτου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 430 Acrobat Reader File 80.262.pdf
80.289 16/2/2016 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, για την παρεμπόδιση της κλοπής, των λαθραίων ανασκαφών και της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς ιδιοκτησίας πολιτιστικών αγαθών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 436 Acrobat Reader File 80.289.pdf
80.240 16/2/2016 Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανανεώσιμη Ενέργεια για τα έτη 2015-2020. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 410 Acrobat Reader File 80.240.pdf
80.280 16/2/2016 Αίτημα για τροποποίηση της άδειας χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πάνω Ακουρδάλειας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 431 Acrobat Reader File 80.280.pdf
80.244 16/2/2016 Το περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Ελεγχόμενα Φάρμακα) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2016. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 414 Acrobat Reader File 80.244.pdf
80.303 16/2/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 447 Acrobat Reader File 80.303.pdf
80.243 16/2/2016 Μνημόνιο Συναντίληψης Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Βουλγαρίας στον Τομέα του Τουρισμού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 413 Acrobat Reader File 80.243.pdf
80.233 16/2/2016 Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2016. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 403 Acrobat Reader File 80.233.pdf
80.257 16/2/2016 Παράταση της μετάθεσης της κας Ελένης Βασιλειάδου, Γραμματειακού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Νέα Υόρκη (ΜΑΝΥ). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 427 Acrobat Reader File 80.257.pdf
80.298 16/2/2016 Κατ’ εξαίρεση παραχώρηση 23 οικοπέδων στο Δασάκι Άχνας σε οικογένειες εκτοπισθέντων που κατάγονται από την Κοινότητα Άχνας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 444 Acrobat Reader File 80.298.pdf
80.250 16/2/2016 Καθορισμός Διδάκτρων για το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ), Master’s in Business Economics (MBE) με τίτλο, Technology, Innovation Management and Entrepreneurship, «Time MBE». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 420 Acrobat Reader File 80.250.pdf
80.236 16/2/2016 Ενίσχυση με εθνική χρηματοδότηση των Κυπριακών Προτάσεων στα πλαίσια της δεύτερης φάσης της Ανταγωνιστικής Δράσης «Teaming for Excellence». Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 406 Acrobat Reader File 80.236.pdf
80.295 16/2/2016 Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για εξαίρεση από τις πρόνοιες του άρθρου 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015, 185 θέσεων Νοσηλευτικού Λειτουργού (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) – Υπουργείο Υγείας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 441 Acrobat Reader File 80.295.pdf
80.238 16/2/2016 Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους υπαλλήλους διαφόρων ημικρατικών και άλλων οργανισμών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 408 Acrobat Reader File 80.238.pdf
80.252 16/2/2016 Εκδηλώσεις σε Βερολίνο και Λονδίνο – Βιβλίο για την κυπριακή γαστρονομία με τίτλο «Cyprus, a culinary journey». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 422 Acrobat Reader File 80.252.pdf
80.255 16/2/2016 Διαπίστευση της κας Janine Tagliante – Saracino ως νέας Πρέσβη της Ακτής Ελεφαντοστού στην Κύπρο, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 425 Acrobat Reader File 80.255.pdf
80.232 16/2/2016 Στελέχωση Κλάδου Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη με δέκα (10) εργοδοτούμενους καθορισμένης διάρκειας, σύμφωνα με τον περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2011, (Ν.25(Ι)/2011). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 402 Acrobat Reader File 80.232.pdf
80.246 16/2/2016 Έγκριση τροποποιητικού Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». (Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 416 Acrobat Reader File 80.246.pdf
80.291 16/2/2016 Εργασιακά Θέματα των υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 438 Acrobat Reader File 80.291.pdf
80.296 16/2/2016 Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 79.069 και ημερ. 1.7.2015 που αφορά στην αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρηση σε υποψήφιους φοιτητές τρίτων χωρών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 442 Acrobat Reader File 80.296.pdf
80.293 16/2/2016 Παράταση ισχύος προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών για ετοιμασία προμελέτης χάραξης, τεχνοοικονομικής μελέτης και μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον για το έργο παρακαμπτήριος δρόμος νότια των κοινοτήτων Ακακίου – Περιστερώνας – Αστρομερίτη – Αρ. Διαγωνισμού: PS/EFS/3. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 439 Acrobat Reader File 80.293.pdf
80.297 16/2/2016 Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας προς τους εγκλωβισμένους λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 443 Acrobat Reader File 80.297.pdf
80.517 6/4/2016 Αντικατάσταση μελών της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4485, ημερ. 15.4.2016, αρ. γνωστ. 397 Acrobat Reader File 80.517.pdf
80.516 6/4/2016 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4485, ημερ. 15.4.2016, αρ. γνωστ. 396 Acrobat Reader File 80.516.pdf
80.239 16/2/2016 Λειτουργία εξειδικευμένου Κέντρου Μαστού στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 409 Acrobat Reader File 80.239.pdf
80.501 30/3/2016 Ανάκληση διορισμών Εφόρου και Βοηθών Εφόρων Φορολογίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4485, ημερ. 15.4.2016, αρ. γνωστ. 395 Acrobat Reader File 80.501.pdf
80.234 16/2/2016 Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 404 Acrobat Reader File 80.234.pdf
80.165 2/2/2016 Μίσθωση υπηρεσιών τριών Συμβούλων για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 362 Acrobat Reader File 80.165.pdf
80.506 30/3/2016 Διορισμός Εφόρου Μέτρων και Σταθμών στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 393 Acrobat Reader File 80.506.pdf
80.457 21/3/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4485, ημερ. 15.4.2016, αρ. γνωστ. 394 Acrobat Reader File 80.457.pdf
80.522 6/4/2016 Διορισμός Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4485, ημερ. 15.4.2016, αρ. γνωστ. 398 Acrobat Reader File 80.522.pdf
80.523 6/4/2016 Διορισμός μέλους Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4485, ημερ. 15.4.2016, αρ. γνωστ. 399 Acrobat Reader File 80.523.pdf
80.524 6/4/2016 Αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4485, ημερ. 15.4.2016, αρ. γνωστ. 400 Acrobat Reader File 80.524.pdf
80.182 2/2/2016 Υποβολή Έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18 εδάφιο (2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου όπως το άρθρο τούτο, τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 74/88. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 377 Acrobat Reader File 80.182.pdf
80.213 2/2/2016 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 390 Acrobat Reader File 80.213.pdf
80.166 2/2/2016 Συσσώρευση και μεταφορά άδειας ανάπαυσης κρατικών αξιωματούχων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 363 Acrobat Reader File 80.166.pdf
80.175 2/2/2016 Αίτημα για παράταση της απόσπασης του κ. Πόλυ – Ανδρέα Κωνσταντίνου, Λειτουργού Γεωργίας Α΄, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 371 Acrobat Reader File 80.175.pdf
80.208 2/2/2016 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 147 του Φ/Σχ. 52/41, στα Κούκλια της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 385 Acrobat Reader File 80.208.pdf
80.179 2/2/2016 Διενέργεια Εράνου «από πόρτα σε πόρτα» από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 374 Acrobat Reader File 80.179.pdf
80.178 2/2/2016 Αποστολή της Εθνικής Ομάδας Δεξιοτήτων της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό EuroSkills 2016, Γκέτεμποργκ, Σουηδία, 1-3 Δεκεμβρίου 2016. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 373 Acrobat Reader File 80.178.pdf
80.170 2/2/2016 Κυρωτικό Νομοσχέδιο για τη Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών αναφορικά με τη χορήγηση της ιδιότητας του Συνδεδεμένου Μέλους, ως το προηγούμενο στάδιο πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Μέλος στον ΕΟΠΕ. Νομοσχέδιο με τίτλο Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (ΕΟΠΕ) αναφορικά με τη χορήγηση της ιδιότητας του Συνδεδεμένου Μέλους, ως το προηγούμενο στάδιο πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Μέλος στον ΕΟΠΕ (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 366 Acrobat Reader File 80.170.pdf
80.502 30/3/2016 Διορισμός Εφόρου και Βοηθών Εφόρων Φορολογίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 392 Acrobat Reader File 80.502.pdf
80.171 2/2/2016 Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 367 Acrobat Reader File 80.171.pdf
80.187 2/2/2016 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών. Θέμα Διαγωνισμού: «Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού βυθιζόμενων και ημιβυθιζόμενων κάδων για σκοπούς χωριστής συλλογής απορριμμάτων» - Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Π. 7/2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 382 Acrobat Reader File 80.187.pdf
80.207 2/2/2016 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 236 του Φ/Σχ. 55/31, στην Κοινότητα Μαρωνίου της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 384 Acrobat Reader File 80.207.pdf
80.164 2/2/2016 Αλλαγή της σύνθεσης του Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 361 Acrobat Reader File 80.164.pdf
80.188 2/2/2016 Διορισμός εκπροσώπου του Κοινοτικού Συμβουλίου Μονής ως μέλους στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 383 Acrobat Reader File 80.188.pdf
80.490 30/3/2016 Αντικατάσταση μέλους του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 391 Acrobat Reader File 80.490.pdf
80.174 2/2/2016 Τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου και των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών με σκοπό την εισαγωγή νέων διαδικασιών αποτελεσματικότερου και ταχύτερου ελέγχου των αδειών ασθενείας που υποβάλλονται από Δημόσιους Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 370 Acrobat Reader File 80.174.pdf
80.172 2/2/2016 Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 (Άρθρα 13, 23, 25 και 42). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 368 Acrobat Reader File 80.172.pdf
80.169 2/2/2016 Δημιουργία διαρκούς Κοινής Επιτροπής Συνεργασίας στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 365 Acrobat Reader File 80.169.pdf
80.186 2/2/2016 Παράταση της ισχύος των προσφορών – Θέμα Διαγωνισμού: «Design, Build and Operate of the Achna Sewage Treatment Plant and Associated Works» - Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΥ 10/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 381 Acrobat Reader File 80.186.pdf
80.209 2/2/2016 Ανάθεση πρόσθετων ειδικών καθηκόντων στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κλήρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 386 Acrobat Reader File 80.209.pdf
80.184 2/2/2016 Διαπίστευση της κας Estrid Brekkan ως νέας Πρέσβη της Ισλανδίας στην Κύπρο με έδρα τη Στοκχόλμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 379 Acrobat Reader File 80.184.pdf
80.210 2/2/2016 Συμμετοχή του Τμήματος Φορολογίας στη Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, η οποία προβλέπεται από τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 και 2014. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 387 Acrobat Reader File 80.210.pdf
80.212 2/2/2016 Διορισμός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 389 Acrobat Reader File 80.212.pdf
80.173 2/2/2016 Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 369 Acrobat Reader File 80.173.pdf
80.177 2/2/2016 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 372 Acrobat Reader File 80.177.pdf
80.211 2/2/2016 Μετατροπή 134 εργοδοτούμενων σε δεκαπενθήμερη βάση σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 388 Acrobat Reader File 80.211.pdf
80.180 2/2/2016 Κύρωση του Πρωτοκόλλου 2014 στη Σύμβαση για την Καταναγκαστική Εργασία, 1930 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και αποδοχή της σχετικής Σύστασης Νο. 203. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 375 Acrobat Reader File 80.180.pdf
80.181 2/2/2016 Εκκρεμότητες στην υιοθέτηση Κοινοτικών Οδηγιών. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 376 Acrobat Reader File 80.181.pdf
80.167 2/2/2016 Συνέδριο Δωρητών «Supporting Syria and the Region», 4 Φεβρουαρίου 2016 – Δημιουργία Σχεδίου Υποτροφιών της Κυπριακής Δημοκρατίας για μεταπτυχιακές σπουδές Σύριων προσφύγων που διαμένουν προσωρινά σε Λίβανο και Ιορδανία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4484, ημερ. 8.4.2016, αρ. γνωστ. 364 Acrobat Reader File 80.167.pdf
80.393 9/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 503 Acrobat Reader File 80.393.pdf
80.418 9/3/2016 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 511 Acrobat Reader File 80.418.pdf
80.390 9/3/2016 Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία στον τομέα της Ενέργειας μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας της Βουλγαρικής Δημοκρατίας με τίτλο «Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy of the Repuplic of Bulgaria and the Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism of the Repuplic of Cyprus for Cooperation in the Energy Sector». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 500 Acrobat Reader File 80.390.pdf
80.383 9/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 494 Acrobat Reader File 80.383.pdf
80.388 9/3/2016 Αναπτυξιακά Έργα που εξαγγέλθηκαν από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 498 Acrobat Reader File 80.388.pdf
80.399 9/3/2016 Αίτημα για παράταση της μετάθεσης της κας Κλέλιας Ιωάννου, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 509 Acrobat Reader File 80.399.pdf
80.389 9/3/2016 Πρόσληψη Δεύτερης Έμμισθης Εκπαιδευόμενης στην Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 499 Acrobat Reader File 80.389.pdf
80.237 16/2/2016 Αρμόδιες Αρχές για θέματα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για παροχή σχολικού ρουχισμού και σχολικών τσαντών σε άπορους μαθητές, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (FEAD) 2014-2020. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 407 Acrobat Reader File 80.237.pdf
80.385 9/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 495 Acrobat Reader File 80.385.pdf
80.387 9/3/2016 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». β)Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. γ)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 497 Acrobat Reader File 80.387.pdf
80.380 9/3/2016 Σχέδιο για την παραχώρηση αρχιτεκτονικών σχεδίων γεωργικών κατασκευών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 491 Acrobat Reader File 80.380.pdf
80.391 9/3/2016 Ετήσια Έκθεση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2014. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 501 Acrobat Reader File 80.391.pdf
80.381 9/3/2016 Σχέδιο Μελισσοκομικού Προγράμματος 2017 – 2019. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 492 Acrobat Reader File 80.381.pdf
80.379 9/3/2016 Συνέχιση και επέκταση του θεσμού του Ανοικτού Σχολείου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 490 Acrobat Reader File 80.379.pdf
80.382 9/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 493 Acrobat Reader File 80.382.pdf
80.392 9/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 502 Acrobat Reader File 80.392.pdf
80.420 9/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 513 Acrobat Reader File 80.420.pdf
80.395 9/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 505 Acrobat Reader File 80.395.pdf
80.378 9/3/2016 Αποκατάσταση Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 489 Acrobat Reader File 80.378.pdf
80.419 9/3/2016 Τροποποίηση των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών με σκοπό την εφαρμογή του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος στα Δημόσια Σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 512 Acrobat Reader File 80.419.pdf
80.394 9/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουγγαρίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 504 Acrobat Reader File 80.394.pdf
80.377 9/3/2016 Εργοδότηση σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της εφαρμογής των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 488 Acrobat Reader File 80.377.pdf
80.616 27/4/2016 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε,ε, 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 514 Acrobat Reader File 80.616.pdf
80.396 9/3/2016 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μαυροβούνιο, με έδρα το Βελιγράδι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 506 Acrobat Reader File 80.396.pdf
80.401 9/3/2016 Βελτίωση, ευθυγράμμιση και ασφαλτόστρωση του δρόμου Αστρομερίτη-Καρβουνά (Παρακαμπτήριος Κακοπετριάς – Γαλάτας) – Επίσχεση προστατευτικής λωρίδας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 510 Acrobat Reader File 80.401.pdf
80.668 13/5/2016 Διορισμός Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 515 Acrobat Reader File 80.668.pdf
80.386 9/3/2016 Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Στοιχημάτων (Επιβεβλημένων Τελών) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 496 Acrobat Reader File 80.386.pdf
80.340 2/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 468 Acrobat Reader File 80.340.pdf
80.344 2/3/2016 Εκπαίδευση μελών του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού (Ε.Α.Ο.) της Μ.Μ.Α.Δ στην Ελλάδα. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 472 Acrobat Reader File 80.344.pdf
80.358 2/3/2016 Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού – Διοίκηση (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α΄ και Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 478 Acrobat Reader File 80.358.pdf
80.342 2/3/2016 α) Νομοσχέδιο με τίτλο Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. β) Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 470 Acrobat Reader File 80.342.pdf
80.367 2/3/2016 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 486 Acrobat Reader File 80.367.pdf
80.360 2/3/2016 Διεξαγωγή Μελέτης Αναδιάρθρωσης στο Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 479 Acrobat Reader File 80.360.pdf
80.339 2/3/2016 Υπογραφή Συμφωνίας Δανειακής Διευκόλυνσης προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Συμφωνίας Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Εθνικού Ταμείου Εξυγίανσης και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 467 Acrobat Reader File 80.339.pdf
80.362 2/3/2016 Νόμος που τροποποιεί τον περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμος του 2012 έως 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 481 Acrobat Reader File 80.362.pdf
80.361 2/3/2016 Ειδικές ρυθμίσεις για δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 480 Acrobat Reader File 80.361.pdf
80.366 2/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Δέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2016». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 485 Acrobat Reader File 80.366.pdf
80.364 2/3/2016 Τουριστική Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 483 Acrobat Reader File 80.364.pdf
80.350 2/3/2016 Μελέτη και κατασκευή του κάθετου δρόμου που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου Φάση ΙΙ – Τμήμα Β (παράλληλος δρόμος) Αρ. Διαγ. PS/DB/10 – Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τρεις μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 475 Acrobat Reader File 80.350.pdf
80.343 2/3/2016 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 471 Acrobat Reader File 80.343.pdf
80.338 2/3/2016 Παράταση για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 της διδασκαλίας, στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε) και στα απογευματινά και βραδινά μαθήματα των Τεχνικών Σχολών, μαθημάτων προετοιμασίας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 466 Acrobat Reader File 80.338.pdf
80.349 2/3/2016 Κατασκευή έξι παράλληλων κυματοθραυστών στον Κόλπο Περβολιών – Αρ. Διαγωνισμού PS/C/761 – Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για ένα μήνα. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 474 Acrobat Reader File 80.349.pdf
80.357 2/3/2016 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Τόχνης της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 477 Acrobat Reader File 80.357.pdf
80.365 2/3/2016 Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Τελική Κατάληξη την Ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 484 Acrobat Reader File 80.365.pdf
80.363 2/3/2016 Τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου και τροποποίηση των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, με σκοπό την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία με αυτό της Δημόσιας Υπηρεσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 482 Acrobat Reader File 80.363.pdf
80.312 25/2/2016 Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου για τις περιπτώσεις: α)Παραχώρηση Σύμβασης Μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες κατόχους οικιστικών μονάδων που βρίσκονται μερικώς σε κρατική γη σε Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Οικισμούς Αυτοστέγασης. β)Δυνατότητα τιτλοποίησης οικιστικών μονάδων που ανεγέρθηκαν σε κρατικά οικόπεδα αυτοστέγασης, έστω και όταν οι νόμιμοι κάτοχοι έχουν αποβιώσει πριν τις 7 Απριλίου 2006. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 452 Acrobat Reader File 80.312.pdf
80.588 21/4/2016 Διορισμός Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 465 Acrobat Reader File 80.588.pdf
80.583 21/4/2016 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 463 Acrobat Reader File 80.583.pdf
80.319 25/2/2016 Σύνθεση Συμβουλίου Ασφαλείας Τροφίμων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 457 Acrobat Reader File 80.319.pdf
80.316 25/2/2016 Μετάβαση τεσσάρων μελών της Αστυνομίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της συνέχισης των αστυνομικών ανακρίσεων αναφορικά με την υπόθεση της διερεύνησης της Marfin Popular Bank. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 456 Acrobat Reader File 80.316.pdf
80.587 21/4/2016 Αντικατάσταση του Προέδρου και διορισμός μέλους στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 464 Acrobat Reader File 80.587.pdf
80.345 2/3/2016 Υποβολή αιτήματος στο Υπουργικό Συμβούλιο για εξαίρεση στους περιορισμούς μετάβασης αποστολών στο εξωτερικό. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 473 Acrobat Reader File 80.345.pdf
80.327 25/2/2016 Τροποποίηση των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίας Νάπας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 460 Acrobat Reader File 80.327.pdf
80.341 2/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 469 Acrobat Reader File 80.341.pdf
80.351 2/3/2016 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου και Κερύνειας (Κ.Δ.Π. 400/2015). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4488, ημερ. 13.5.2016, αρ. γνωστ. 476 Acrobat Reader File 80.351.pdf
80.309 25/2/2016 Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Επιστημονική Πληροφόρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 449 Acrobat Reader File 80.309.pdf
80.325 25/2/2016 Αίτηση του κ. Πέτρου Παύλου Συμεού για χαλάρωση των περιορισμών χρήσης γης στην Πόλη Χρυσοχούς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 458 Acrobat Reader File 80.325.pdf
80.311 25/2/2016 Αποδέσμευση ακίνητης περιουσίας ληπτών δημοσίου βοηθήματος των οποίων η ακίνητη περιουσία είχε δεσμευτεί βάσει των προνοιών των περί Δημοσίων Βοηθημάτων Νόμων και οι οποίοι έχουν αποβιώσει. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 451 Acrobat Reader File 80.311.pdf
80.314 25/2/2016 Αποτελέσματα Εργασίας της Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας σε σχέση με το Σχέδιο Μεταθέσεων του Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 454 Acrobat Reader File 80.314.pdf
80.313 25/2/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Νομίσματος (Παραχάραξη και ΄Αλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 453 Acrobat Reader File 80.313.pdf
80.315 25/2/2016 Συμμετοχή Λειτουργών και Εθελοντών της Πολιτικής Άμυνας σε άσκηση στο εξωτερικό, με θέμα «Exercise Unified Response-EUR 15». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 455 Acrobat Reader File 80.315.pdf
80.326 25/2/2016 Απαλλοτριώσεις για την εγκαθίδρυση Ηλεκτρικού Υποσταθμού μεταφοράς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στο Τσέρι. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 459 Acrobat Reader File 80.326.pdf
80.308 25/2/2016 Αίτημα του ΤΕΠΑΚ για εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα για το 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 448 Acrobat Reader File 80.308.pdf
80.330 25/2/2016 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 461 Acrobat Reader File 80.330.pdf
80.331 25/2/2016 Τροποποίηση των περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 462 Acrobat Reader File 80.331.pdf
80.242 16/2/2016 Σύναψη Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 412 Acrobat Reader File 80.242.pdf
80.302 16/2/2016 Διορισμός Μέλους Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 446 Acrobat Reader File 80.302.pdf
80.254 16/2/2016 Διαπίστευση της κας Nathalie Jaarsma ως νέας Πρέσβη του Βασιλείου της Ολλανδίας στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 424 Acrobat Reader File 80.254.pdf
80.231 16/2/2016 Αίτημα για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων της θέσης του Οικονομικού Διευθυντή Κλ. Α15(i) της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 401 Acrobat Reader File 80.231.pdf
80.310 25/2/2016 Ανάληψη διαχείρισης/λειτουργίας του Χώρου Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια από τον ιδιωτικό τομέα. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4487, ημερ. 28.4.2016, αρ. γνωστ. 450 Acrobat Reader File 80.310.pdf
80.294 16/2/2016 Διαγωνισμός αρ. 2015.059.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση οχημάτων τύπου σαλούν (estate/station wagon). Αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από οχτώ (8) μήνες σε δέκα (10) μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 440 Acrobat Reader File 80.294.pdf
80.235 16/2/2016 Τροποποιημένος Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για το έτος 2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 405 Acrobat Reader File 80.235.pdf
80.284 16/2/2016 Διορισμός της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Κοινό Εποπτικό Όργανο της EUROJUST. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 434 Acrobat Reader File 80.284.pdf
80.281 16/2/2016 Παράταση άδειας χρήσης του πρώην Νηπιαγωγείου Ξυλοφάγου Λάρνακας για να χρησιμοποιηθεί ως Πολιτιστικό Κέντρο – Κοινοτική Βιβλιοθήκη – Λαϊκό Μουσείο (αρ. τεμ. 328 του Φ/Σχ 2-277-372 Τμήμα 11, Αρ. Εγγραφής 0/3235 του Χωριού Ξυλοφάγου Λάρνακας). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 432 Acrobat Reader File 80.281.pdf
80.283 16/2/2016 Διορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4486, ημερ. 22.4.2016, αρ. γνωστ. 433 Acrobat Reader File 80.283.pdf
80.529 6/4/2016 Οι περί Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4492, ημερ. 10.6.2016, αρ, γνωστ. 597 Acrobat Reader File 80.529.pdf
80.510 6/4/2016 Παραχώρηση Πασχαλινού Επιδόματος σε χαμηλοσυνταξιούχους για το 2016. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4492, ημερ. 10.6.2016, αρ, γνωστ. 587 Acrobat Reader File 80.510.pdf
80.496 30/3/2016 Απαλλοτρίωση τεμαχίου 484, Φ/Σχ. 6100V01 στην Κοινότητα Κούκλια Πάφος, λόγω επηρεασμού του από την κατασκευή οχετού ομβρίων υδάτων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 578 Acrobat Reader File 80.496.pdf
80.398 9/3/2016 Δημιουργία μιας θέσης επιτόπιου προσωπικού για τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ) στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 508 Acrobat Reader File 80.398.pdf
80.486 30/3/2016 Διαπίστευση της κας Anna Olsson Vrang ως νέας Πρέσβειρας της Σουηδίας στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 570 Acrobat Reader File 80.486.pdf
80.511 6/4/2016 Τροποποίηση της περί ΦΠΑ νομοθεσίας για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Εφοριακού Συμβουλίου για να εξετάζει και ενστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4492, ημερ. 10.6.2016, αρ, γνωστ. 588 Acrobat Reader File 80.511.pdf
80.508 30/3/2016 Στρατηγικός Σχεδιασμός για αντιμετώπιση των συνεπειών από την κλιμάκωση των απεργιών των Νοσηλευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 585 Acrobat Reader File 80.508.pdf
80.530 6/4/2016 Επισκέψεις Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων ή/και Συνδυασμών Ανεξάρτητων Υποψηφίων σε Κυβερνητικά Τμήματα, ενόψει των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών. ε.ε 4492, ημερ. 10.6.2016, αρ, γνωστ. 598 Acrobat Reader File 80.530.pdf
80.528 6/4/2016 Οι περί Εργοδοτουμένων σε Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4492, ημερ. 10.6.2016, αρ, γνωστ. 596 Acrobat Reader File 80.528.pdf
80.487 30/3/2016 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μάλτα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 571 Acrobat Reader File 80.487.pdf
80.499 30/3/2016 Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 580 Acrobat Reader File 80.499.pdf
80.479 30/3/2016 Τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2016». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 563 Acrobat Reader File 80.479.pdf
80.488 30/3/2016 Διαπίστευση Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουγκάντα και Μόνιμου Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με έδρα το Αμπού Ντάμπι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 572 Acrobat Reader File 80.488.pdf
80.495 30/3/2016 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 808 του Φ/Σχ. 40/01W1, Τμήμα 6 στο Δήμο Ιδαλίου της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 577 Acrobat Reader File 80.495.pdf
80.483 30/3/2016 Διοργάνωση από την Αστυνομία, στη Λευκωσία στις 16-17 Ιουνίου 2016, Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Αντιτρομοκρατική πολιτική για τις Αρχές Επιβολής του Νόμου, Διεθνής και Συγκριτική Προσέγγιση». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 567 Acrobat Reader File 80.483.pdf
80.491 30/3/2016 Παράταση Περιόδου Αξιολόγησης των Διαγωνισμών με αρ. 5/2015, 6/2015, 7/2015 και 8/2015. Διαγωνισμοί με ανοικτή διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών συντακτικής επιμέλειας των Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με τα έτη 2016-2017, για το μέρος 1, 2, 3 και 4. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 574 Acrobat Reader File 80.491.pdf
80.484 30/3/2016 Ανανέωση Δανεισμού Αρχαιοτήτων που παραχωρήθηκαν στο Ελβετικό Μουσείο Παιχνιδιών (Tour-de-Peilz) μέχρι το Δεκέμβριο του 2019. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 568 Acrobat Reader File 80.484.pdf
80.485 30/3/2016 Εναρμόνιση με την Οδηγία για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες με αρ. 2014/34/ΕΕ. (Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές και Συστήματα Προστασίας για Χρήση σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμοί του 2016). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 569 Acrobat Reader File 80.485.pdf
80.481 30/3/2016 Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 565 Acrobat Reader File 80.481.pdf
80.477 30/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της εφαρμογής μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση Νόμος του 2016». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 561 Acrobat Reader File 80.477.pdf
80.503 30/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 582 Acrobat Reader File 80.503.pdf
80.475 30/3/2016 Εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε α) οικογένειες των οποίων τα παιδιά βρίσκονται υπό την προστασία/κηδεμονία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και β) οικογένειες υψηλού κινδύνου σε ότι αφορά στη μετακίνηση των παιδιών τους. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 559 Acrobat Reader File 80.475.pdf
80.489 30/3/2016 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σρι Λάνκα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 573 Acrobat Reader File 80.489.pdf
80.504 30/3/2016 Σχέδιο Κανονισμών «Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016». Σχέδιο Κανονισμών «Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 583 Acrobat Reader File 80.504.pdf
80.498 30/3/2016 Εισαγωγή της χρήσης υγραερίου στην αυτοκίνηση – Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος (Διάταγμα βάσει του άρθρου 5Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 579 Acrobat Reader File 80.498.pdf
80.480 30/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 564 Acrobat Reader File 80.480.pdf
80.474 30/3/2016 Κατευθυντήριες γραμμές/άξονες πολιτικής «Εθνικής Πρωτοβουλίας Πολιτών». Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 558 Acrobat Reader File 80.474.pdf
80.505 30/3/2016 Ένταξη της Συμμαχίας Γυναικών της Συμμαχίας Πολιτών στον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 584 Acrobat Reader File 80.505.pdf
80.429 21/3/2016 Έργο Επιδότησης Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) για προώθηση της Απασχόλησης. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 522 Acrobat Reader File 80.429.pdf
80.438 21/3/2016 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 531 Acrobat Reader File 80.438.pdf
80.500 30/3/2016 Αίτημα για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων 13 διευθυντικών θέσεων στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 581 Acrobat Reader File 80.500.pdf
80.456 21/3/2016 Δρόμος Αστρομερίτη – Τροόδους – Επιστροφή Πλεονάζουσας ιδιοκτησίας Αρ. Τεμαχίου 1387, Φ/Σχ. 37/21, Κακοπετρία. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 547 Acrobat Reader File 80.456.pdf
80.435 21/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 528 Acrobat Reader File 80.435.pdf
80.460 21/3/2016 Έγκριση Σύμβασης Μίσθωσης του Λιμένα Λεμεσού μεταξύ της Αρχής Λιμένων Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω Υπουργικού Συμβουλίου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 550 Acrobat Reader File 80.460.pdf
80.436 21/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 529 Acrobat Reader File 80.436.pdf
80.493 30/3/2016 Παράταση ισχύος της προσφοράς για το Έργο: Ανέγερση Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου – Γ’ Φάση (Νέο Κτήριο Τροχαίας) με τη μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και 12ετή Συντήρηση – Αρ. Διαγωνισμού: Α/11/2015. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 576 Acrobat Reader File 80.493.pdf
80.492 30/3/2016 Παράταση ισχύος της προσφοράς για το Έργο: Ανέγερση νέου Κτηρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου με τη μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και 12ετής Συντήρηση – Αρ. Διαγωνισμού: Α/9/2015. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 575 Acrobat Reader File 80.492.pdf
80.478 30/3/2016 Τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 562 Acrobat Reader File 80.478.pdf
80.433 21/3/2016 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 526 Acrobat Reader File 80.433.pdf
80.452 21/3/2016 Παράταση περιόδου ισχύος των προσφορών για το έργο της περιοδικής συντήρησης δρόμων Επαρχίας Λάρνακας (Αρ. Διαγ. PS/C/735). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 544 Acrobat Reader File 80.452.pdf
80.449 21/3/2016 Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 541 Acrobat Reader File 80.449.pdf
80.431 21/3/2016 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων - Τροποποίηση Όρων Λειτουργίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 524 Acrobat Reader File 80.431.pdf
80.434 21/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διενέργειας Εράνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 527 Acrobat Reader File 80.434.pdf
80.469 21/3/2016 Συνεισφορά της Κύπρου για διευκόλυνση των Σύρων προσφύγων σε Ιορδανία και Λίβανο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 555 Acrobat Reader File 80.469.pdf
80.467 21/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Υγείας ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 553 Acrobat Reader File 80.467.pdf
80.473 24/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2016». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 557 Acrobat Reader File 80.473.pdf
80.459 21/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 549 Acrobat Reader File 80.459.pdf
80.462 21/3/2016 Κήρυξη κρατικών (χαλίτικων) τεμαχίων εντός του Δικτύου Natura 2000, στην περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα, σε κρατικό δάσος και Κήρυξη των Κρατικών Δασών «Ακάμας», «Πέγειας» και «Μελέτης», και των νέων κρατικών δασών «Χάλαβρον», «Ανδρολύκου - Πετράτης», «Λαόνα» και «Άγιος Γεώργιος» σε Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 552 Acrobat Reader File 80.462.pdf
80.470 21/3/2016 Στρατηγικός Σχεδιασμός για αντιμετώπιση της απεργίας των Νοσηλευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 556 Acrobat Reader File 80.470.pdf
80.437 21/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)» Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 530 Acrobat Reader File 80.437.pdf
80.476 30/3/2016 Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 560 Acrobat Reader File 80.476.pdf
80.441 21/3/2016 Αίτημα για παράταση της απόσπασης της κας Μαρίας Φάντη, Λειτουργού Τύπου και Πληροφοριών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Εσωτερικών, στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία Βρυξελλών. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 534 Acrobat Reader File 80.441.pdf
80.455 21/3/2016 Aίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στον Καλοπαναγιώτη της κας Χριστοθέας Παπαχριστοδούλου αρ. τεμαχίου 856, Φ/Σχ. 28/58. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 546 Acrobat Reader File 80.455.pdf
80.426 21/3/2016 Αιτήματα του Υπουργείου Εσωτερικών για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων Δημοτικού Γραμματέα, Κλ. Α15, στο Δήμο Στροβόλου και Οικονομικού Διευθυντή, Κλ. Α14(ιι), στο Δήμο Λεμεσού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 519 Acrobat Reader File 80.426.pdf
80.425 21/3/2016 Μίσθωση Υπηρεσιών Δύο (2) Νομικών Συμβούλων για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 518 Acrobat Reader File 80.425.pdf
80.461 21/3/2016 «Υπογραφή εξ ονόματος της Κυπριακής Δημοκρατίας της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 551 Acrobat Reader File 80.461.pdf
80.453 21/3/2016 Βελτίωση της Οδού Τσερίου στο Στρόβολο – Διαγωνισμός Αρ. PS/C/662 – Παράταση της Περιόδου ισχύος των προσφορών για (6) μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 545 Acrobat Reader File 80.453.pdf
80.430 21/3/2016 Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση, την σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 523 Acrobat Reader File 80.430.pdf
80.458 21/3/2016 Σύσταση Ad Hoc Ειδικής Επιτροπής Τομέα Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 548 Acrobat Reader File 80.458.pdf
80.432 21/3/2016 Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 525 Acrobat Reader File 80.432.pdf
80.482 30/3/2016 Κατάργηση Ειδικών Ταμείων – Ταμείο AIDS. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 566 Acrobat Reader File 80.482.pdf
80.468 21/3/2016 Έγκριση Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 554 Acrobat Reader File 80.468.pdf
80.427 21/3/2016 Διασύνδεση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας μέσω Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών σε Επιχειρήσεις. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 520 Acrobat Reader File 80.427.pdf
80.439 21/3/2016 Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 532 Acrobat Reader File 80.439.pdf
80.428 21/3/2016 Καταβολή ποσού για κάλυψη μέρους του ελλείμματος του Νηπιοπαιδοκομικού Σταθμού Γ.Ν. Καλογερόπουλου με βάση τη Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) και του Ιδρύματος Γ.Ν. Καλογερόπουλου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 521 Acrobat Reader File 80.428.pdf
80.440 21/3/2016 Μεταστέγαση Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 533 Acrobat Reader File 80.440.pdf
80.448 21/3/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα της επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 540 Acrobat Reader File 80.448.pdf
80.444 21/3/2016 Τροποποίηση Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας βάσει του Κανονισμού 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (de minimis). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 536 Acrobat Reader File 80.444.pdf
80.397 9/3/2016 Διαπίστευση του κ. Tana Weskosith ως νέου Πρέσβη του Βασιλείου της Ταϊλάνδης στην Κύπρο, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 507 Acrobat Reader File 80.397.pdf
80.447 21/3/2016 Το περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τέλη για την Έκδοση από τον Έφορο Γνωμάτευσης επί Φορολογικών Θεμάτων) Διάταγμα του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 539 Acrobat Reader File 80.447.pdf
80.443 21/3/2016 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 105η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη, από τις 30.5.2016 έως τις 11.6.2016). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 535 Acrobat Reader File 80.443.pdf
80.695 19/5/2016 Πλήρωση Κενής Θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4490, ημερ. 27.5.2016, αρ, γνωστ. 517 Acrobat Reader File 80.695.pdf
80.451 21/3/2016 Παράταση ισχύος προσφορών για τον Διαγωνισμό της Υπηρεσίας Ασύλου με τίτλο «Διαχείριση του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας Κοφίνου» - Αρ. Διαγωνισμού ΥΑ/07/2015). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 543 Acrobat Reader File 80.451.pdf
80.446 21/3/2016 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των δύο χωρών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 538 Acrobat Reader File 80.446.pdf
80.376 9/3/2016 Δημιουργία Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής στο Πλαίσιο της Τριμερούς Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4489, ημερ. 20.5.2016, αρ. γνωστ. 487 Acrobat Reader File 80.376.pdf
80.691 19/5/2016 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμακευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4490, ημερ. 27.5.2016, αρ. γνωστ. 516 Acrobat Reader File 80.691.pdf
80.450 21/3/2016 Καθίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής και ανανέωση της θητείας της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 των περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμων του 2013 και 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 542 Acrobat Reader File 80.450.pdf
80.445 21/3/2016 Διενέργεια Εράνου από «πόρτα σε πόρτα» από το Μέλαθρον Αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α. από 18.4.2016 έως 17.10.2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4491, ημερ. 3.6.2016, αρ. γνωστ. 537 Acrobat Reader File 80.445.pdf
80.514 6/4/2016 Εναρμόνιση με την Οδηγία τα Απλά Δοχεία Πίεσης με αρ. 2014/29/ΕΕ. (Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Απλά Δοχεία Πίεσης) Κανονισμοί του 2016). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4492, ημερ. 10.6.2016, αρ, γνωστ. 590 Acrobat Reader File 80.514.pdf
80.818 13/6/2016 Αίτηση των κ.κ. Νίκου και Χρίστου Τζιωνή (ΑΜΧ/0183/2013-ΑΜΧ/0191/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας (2013), για μετατροπή σε εγκριμένη μπυραρία και αλλαγή χρήσης σε μπυραρία-δισκοθήκη (τύπου silent disco), στα τεμάχια με αρ. 252 και 486, φ/σχ. 42/220301, Τμήμα 1, στο Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 659 Acrobat Reader File 80.818.pdf
80.625 4/5/2016 Συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου στην άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2016» που διοργανώνει στις 18 Μαΐου 2016, στην περιφέρεια Αττικής, το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 655 Acrobat Reader File 80.625.pdf
80.819 13/6/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 660 Acrobat Reader File 80.819.pdf
80.821 13/6/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 662 Acrobat Reader File 80.821.pdf
80.912 30/6/2016 Διορισμός Προέδρου και μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής στα πλαίσια του περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμου του 2016. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ, γνωστ. 665 Acrobat Reader File 80.912.pdf
80.823 13/6/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 664 Acrobat Reader File 80.823.pdf
80.623 27/4/2016 Διαφημιστική εκστρατεία Υπουργείου Εσωτερικών για περιορισμό της αποχής στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 653 Acrobat Reader File 80.623.pdf
80.599 27/4/2016 Κήρυξη «Απαγορευμένης Περιοχής» στο Θαλάσσιο Χώρο της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης». Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 638 Acrobat Reader File 80.599.pdf
80.614 27/4/2016 Κήρυξη ως πλεονάζουσας και επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της, ακίνητης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 645 Acrobat Reader File 80.614.pdf
80.621 27/4/2016 Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 651 Acrobat Reader File 80.621.pdf
80.605 27/4/2016 Αναβάθμιση Επίτιμου Προξενείου της Ταϋλάνδης στη Κύπρο σε Επίτιμο Γενικό Προξενείο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 644 Acrobat Reader File 80.605.pdf
80.595 27/4/2016 Επικύρωση εγκριθέντος προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020. Σύσταση Διαχειριστικής Αρχής και Επιτροπής Παρακολούθησης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 634 Acrobat Reader File 80.595.pdf
80.617 27/4/2016 Παράταση της Ισχύος Προσφορών για το Α ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου - Λάρνακας - Αντικατάσταση, Αντισεισμική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτηρίων και Γενική Βελτίωση – Αρ. Διαγωνισμού Τ.Υ. 152/2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 647 Acrobat Reader File 80.617.pdf
80.615 27/4/2016 Κήρυξη ως πλεονάζουσας, ακίνητης ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15(2)(γ) του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 646 Acrobat Reader File 80.615.pdf
80.622 27/4/2016 Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου σε υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό για το τρίμηνο Απρίλης – Ιούνης 2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 652 Acrobat Reader File 80.622.pdf
80.601 27/4/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 640 Acrobat Reader File 80.601.pdf
80.604 27/4/2016 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μαρακές – Μαρόκο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 643 Acrobat Reader File 80.604.pdf
80.596 27/4/2016 Διαφοροποίηση κριτηρίων Κοινωνικής Κάρτας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 635 Acrobat Reader File 80.596.pdf
80.618 27/4/2016 Παράταση της Ισχύος Προσφορών για το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Λάρνακας - Αντικατάσταση, Αντισεισμική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτηρίων και Γενική Βελτίωση Ηλεκτρολογικές Εργασίες – Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 153/2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 648 Acrobat Reader File 80.618.pdf
80.600 27/4/2016 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 639 Acrobat Reader File 80.600.pdf
80.626 4/5/2016 Αίτηση της Εταιρείας Interorient Navigation Ltd (ΠΑ494/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης οικιστικών διαμερισμάτων σε ενιαία γραφειακή ανάπτυξη, στα τεμάχια με αρ. 441 και 626, φ/σχ. 59/010502, Τμήμα 3, στην Ενορία Ομονοίας, στο Δήμο Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 657 Acrobat Reader File 80.626.pdf
80.597 27/4/2016 Επιχορήγηση άπορων μαθητών για αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 636 Acrobat Reader File 80.597.pdf
80.598 27/4/2016 «Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την Παροχή Χορηγίας σε Οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες». «Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την Παροχή Χορηγίας σε Οργανώσεις για Προγράμματα Κατάρτισης Επαγγελματιών για την Αναπηρία μέσω του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία». «Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την Παροχή Χορηγίας σε Οργανώσεις για Προγράμματα Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες μέσω του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 637 Acrobat Reader File 80.598.pdf
80.619 27/4/2016 Παράταση της Ισχύος Προσφορών για το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Λάρνακας - Αντικατάσταση, Αντισεισμική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτηρίων και Γενική Βελτίωση Μηχανολογικές Εργασίες – Αρ. Διαγωνισμού: Τ.Υ. 154/2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 649 Acrobat Reader File 80.619.pdf
80.625Α 4/5/2016 Διαπίστευση του κ. Joseph Cuschieri ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Μάλτας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 656 Acrobat Reader File 80.625A.pdf
80.603 27/4/2016 Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων ατόμων ειδών Αγρίων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 642 Acrobat Reader File 80.603.pdf
80.913 30/6/2016 Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 666 Acrobat Reader File 80.913.pdf
80.624 4/5/2016 Σχέδιο Δράσης για την επέκταση «η-Υπηρεσιών» στην κυβερνητική διαδικτυακή δίοδο ασφαλείας - «ΑΡΙΑΔΝΗ». Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 654 Acrobat Reader File 80.624.pdf
80.586 21/4/2016 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από τη Διεύρυνση/Βελτίωση/Κατασκευή Δρόμου που συνδέει τη Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ, με την παραλιακή Λεωφόρο Λεμεσού που διέρχεται μπροστά από την Επίχωση. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4494, ημερ. 24.6.2016, αρ.γνωστ. 629 Acrobat Reader File 80.586.pdf
80.578 21/4/2016 Κηδεία Δημοσία Δαπάνη του Θεόδωρου Παπαδόπουλου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4494, ημερ. 24.6.2016, αρ.γνωστ. 622 Acrobat Reader File 80.578.pdf
80.580 21/4/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4494, ημερ. 24.6.2016, αρ.γνωστ. 624 Acrobat Reader File 80.580.pdf
80.602 27/4/2016 Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 641 Acrobat Reader File 80.602.pdf
80.620 27/4/2016 Προσωρινή Μεταφορά Προσωπικού από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου προς την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για παραχώρηση υπηρεσιών διεκπεραίωσης γραμματειακών καθηκόντων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 650 Acrobat Reader File 80.620.pdf
80.855 22/6/2016 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4495, ημερ. 1.7.2016, αρ. γνωστ. 633 Acrobat Reader File 80.855.pdf
80.573 21/4/2016 Οικονομική ενίσχυση των Παιδικών Κατασκηνώσεων Πλατρών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού και της Παιδικής Εξοχής του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4494, ημερ. 24.6.2016, αρ.γνωστ. 618 Acrobat Reader File 80.573.pdf
80.577 21/4/2016 Εκπαίδευση έξι μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο Πυροσβεστικό Κολλέγιο της Κρακοβίας στην Πολωνία από 16 – 20 Μαΐου 2016, στο θέμα «Διασώσεις από ορμητικά νερά – Swift water rescue». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4494, ημερ. 24.6.2016, αρ.γνωστ. 621 Acrobat Reader File 80.577.pdf
80.591 21/4/2016 Έγκριση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος 2016 για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε 4494, ημερ. 24.6.2016, αρ.γνωστ. 631 Acrobat Reader File 80.591.pdf
80.575 21/4/2016 Κατ’ εξαίρεση παραχώρηση 23 οικοπέδων στο Δασάκι Άχνας σε οικογένειες εκτοπισθέντων που κατάγονται από την Κοινότητα Άχνας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4494, ημερ. 24.6.2016, αρ.γνωστ. 620 Acrobat Reader File 80.575.pdf
80.585 21/4/2016 Διαγωνισμός αρ. 2015.059.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση οχημάτων τύπου σαλούν (estate/station wagon) – Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από δέκα μήνες σε δώδεκα μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4494, ημερ. 24.6.2016, αρ.γνωστ. 628 Acrobat Reader File 80.585.pdf
80.572 21/4/2016 Χρηματοδότηση των έργων και προγραμμάτων των Δήμων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 από το δάνειο ύψους μέχρι €200 εκ. που συνομολογήθηκε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4494, ημερ. 24.6.2016, αρ.γνωστ. 617 Acrobat Reader File 80.572.pdf
80.582 21/4/2016 Παράταση μετάθεσης του κ. Νικόλα Α. Χαραλάμπους στο Ναυτιλιακό Γραφείο στο Λονδίνο, για ένα χρόνο. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4494, ημερ. 24.6.2016, αρ.γνωστ. 626 Acrobat Reader File 80.582.pdf
80.584 21/4/2016 Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος του 2002 έως 2012 – Διορισμός Προέδρου και μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4494, ημερ. 24.6.2016, αρ.γνωστ. 627 Acrobat Reader File 80.584.pdf
80.589 21/4/2016 Έγκριση Σύμβασης Μίσθωσης του Λιμένα Λεμεσού μεταξύ της Αρχής Λιμένων Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργικού Συμβουλίου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4494, ημερ. 24.6.2016, αρ.γνωστ. 630 Acrobat Reader File 80.589.pdf
80.579 21/4/2016 Το περί Επιβολής και Είσπραξης του Φόρου Κατανάλωσης στα Άλλα Κοινοτικά Προϊόντα που Αποστέλλονται από Άλλα Κράτη Μέλη Διάταγμα του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4494, ημερ. 24.6.2016, αρ.γνωστ. 623 Acrobat Reader File 80.579.pdf
80.537 13/4/2016 Έγκριση επιπλέον επιτόπιου επιστημονικού προσωπικού για εκτέλεση καθηκόντων Ακόλουθου Περιβάλλοντος στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4493, ημερ. 17.6.2016, αρ. γνωστ. 606 Acrobat Reader File 80.537.pdf
80.540 13/4/2016 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Γεωργίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Λεμεσό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4493, ημερ. 17.6.2016, αρ. γνωστ. 609 Acrobat Reader File 80.540.pdf
80.564 13/4/2016 Αντιμισθία Μελών Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων που δεν είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4493, ημερ. 17.6.2016, αρ. γνωστ. 614 Acrobat Reader File 80.564.pdf
80.574 21/4/2016 Έγκριση Εισήγησης Ειδικής Επιτροπής για τη Θεσμοθέτηση των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ως Δημόσιας Σχολής Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4494, ημερ. 24.6.2016, αρ.γνωστ. 619 Acrobat Reader File 80.574.pdf
80.539 13/4/2016 Διαπίστευση του κ. Revaz Lominadze ως νέου Πρέσβη της Γεωργίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4493, ημερ. 17.6.2016, αρ. γνωστ. 608 Acrobat Reader File 80.539.pdf
80.536 13/4/2016 Νόμος που προνοεί για τις Συμβατικές Σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και για συναφή θέματα νόμος του 2015. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για Παράδοση Νωπού Γάλακτος) Νόμος του 2016». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4493, ημερ. 17.6.2016, αρ. γνωστ. 605 Acrobat Reader File 80.536.pdf
80.581 21/4/2016 Ανανέωση της απόσπασης της κας Άντζελας Δρουσιώτου, Λειτουργού Προγραμματισμού Α΄, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4494, ημερ. 24.6.2016, αρ.γνωστ. 625 Acrobat Reader File 80.581.pdf
80.541 13/4/2016 Καταβολή αντιμισθίας για παραμονή στην υπηρεσία για ένα μήνα μετά την ημερομηνία συμπλήρωσης της ημερομηνίας αφυπηρέτησης του Επιθεωρητή Φυλακών κ. Λοΐζου Λεωνίδου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4493, ημερ. 17.6.2016, αρ. γνωστ. 610 Acrobat Reader File 80.541.pdf
80.562 13/4/2016 Απόκτηση ακίνητης περιουσίας με αγορά προς ικανοποίηση της Δικαστικής Απόφασης στην αγωγή αρ. 5071/2011 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, Παρισινός κ.α. ν. Γενικού Εισαγγελέα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4493, ημερ. 17.6.2016, αρ. γνωστ. 612 Acrobat Reader File 80.562.pdf
80.534 13/4/2016 Πρόγραμμα Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων που Ανήκουν και Χρησιμοποιούνται από τις Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4493, ημερ. 17.6.2016, αρ. γνωστ. 603 Acrobat Reader File 80.534.pdf
80.533 13/4/2016 Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Κύπρο 10 και 11 Μαΐου 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4493, ημερ. 17.6.2016, αρ. γνωστ. 602 Acrobat Reader File 80.533.pdf
80.566 13/4/2016 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από την Διεύρυνση/Βελτίωση/Κατασκευή του Παρακαμπτήριου Δρόμου Γερμασόγειας (Φάση Α΄). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4493, ημερ. 17.6.2016, αρ. γνωστ. 616 Acrobat Reader File 80.566.pdf
80.561 13/4/2016 Κήρυξη έκτασης γης που απαλλοτριώθηκε ως μη αναγκαίας για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4493, ημερ. 17.6.2016, αρ. γνωστ. 611 Acrobat Reader File 80.561.pdf
80.662 13/5/2016 Αίτηση της Εταιρείας Interorient Navigation Ltd (ΠΑ494/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης οικιστικών διαμερισμάτων σε ενιαία γραφειακή ανάπτυξη, στα τεμάχια με αρ. 441 και 626, φ/σχ. 59/010502, Τμήμα 3, στην Ενορία Ομονοίας, στο Δήμο Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4492, ημερ. 10.6.2016, αρ. γνωστ. 599 Acrobat Reader File 80.662.pdf
80.538 13/4/2016 Κατά χάριν παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για την Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4493, ημερ. 17.6.2016, αρ. γνωστ. 607 Acrobat Reader File 80.538.pdf
80.565 13/4/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4493, ημερ. 17.6.2016, αρ. γνωστ. 615 Acrobat Reader File 80.565.pdf
80.535 13/4/2016 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την παρεμπόδιση της κλοπής, των λαθραίων ανασκαφών και της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς ιδιοκτησίας πολιτιστικών αγαθών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4493, ημερ. 17.6.2016, αρ. γνωστ. 604 Acrobat Reader File 80.535.pdf
80.563 13/4/2016 Παραχώρηση χορηγίας προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Ριζοκαρπάσου για θέματα Υγείας των Εγκλωβισμένων. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4493, ημερ. 17.6.2016, αρ. γνωστ. 613 Acrobat Reader File 80.563.pdf
80.521 6/4/2016 Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4492, ημερ. 10.6.2016, αρ, γνωστ. 594 Acrobat Reader File 80.521.pdf
80.661 13/5/2016 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4492, ημερ. 10.6.2016, αρ. γνωστ. 600 Acrobat Reader File 80.661.pdf
80.513 6/4/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4492, ημερ. 10.6.2016, αρ, γνωστ. 589 Acrobat Reader File 80.513.pdf
80.526 6/4/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του 2016». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4492, ημερ. 10.6.2016, αρ, γνωστ. 595 Acrobat Reader File 80.526.pdf
80.518 6/4/2016 Εθνική Στρατηγική για τον Σακχαρώδη Διαβήτη και διορισμός Εθνικής Επιτροπής. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4492, ημερ. 10.6.2016, αρ, γνωστ. 592 Acrobat Reader File 80.518.pdf
80.885 22/6/2016 Διορισμός μέλους της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4494, ημερ. 24.6.2016, αρ. γνωστ. 632 Acrobat Reader File 80.885.pdf
80.515 6/4/2016 Διαπίστευση της κας Jelena Rajaković ως νέας Πρέσβειρας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην Κύπρο, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4492, ημερ. 10.6.2016, αρ, γνωστ. 591 Acrobat Reader File 80.515.pdf
80.693 19/5/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4492, ημερ. 10.6.2016, αρ. γνωστ. 601 Acrobat Reader File 80.693.pdf
80.509 6/4/2016 Αριθμός των Προσφερόμενων Θέσεων σε Εισακτέους Προπτυχιακούς Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4492, ημερ. 10.6.2016, αρ, γνωστ. 586 Acrobat Reader File 80.509.pdf
80.519 6/4/2016 Περιοδική Συντήρηση Δρόμων και αυτοκινητοδρόμων Επαρχίας Αμμοχώστου – Αρ. Διαγ. PS/C/738 – Παράταση ισχύος προσφορών για 3 μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4492, ημερ. 10.6.2016, αρ, γνωστ. 593 Acrobat Reader File 80.519.pdf
80.709 26/5/2016 Παραχώρηση τεμαχίου της Σχολικής Εφορείας Καλαβασού προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλαβασού για τη δημιουργία Αμφιθεάτρου (Τεμ. 376, Αρ. Εγγραφής 0/18060, Φ/Σχ. 55/12, Τμήμα 0, του χωριού Καλαβασός, Επαρχία Λάρνακας). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 733 Acrobat Reader File 80.709.pdf
80.722 26/5/2016 Μίσθωση υπηρεσιών έξι πρόσθετων Νομικών Συμβούλων στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και ένταξη της διαδικασίας επιλογής ενός ήδη εγκεκριμένου Νομικού Συμβούλου στη νέα διαδικασία μίσθωσης υπηρεσιών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 739 Acrobat Reader File 80.722.pdf
80.721 26/5/2016 Αύξηση χορηγίας προς τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για το Διεθνές Ράλι Κύπρος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 738 Acrobat Reader File 80.721.pdf
80.719 26/5/2016 Επαναδιορισμός Επίτιμου Πρόξενου της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στη Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 736 Acrobat Reader File 80.719.pdf
80.710 26/5/2016 Επιστροφή στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ευρύχου, του ποσού που κατέβαλε ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του τεμαχίου με αρ. 627, Φ/Σχ. 28/53, στην εν λόγω Κοινότητα, για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης λεωφορείων του Γυμνασίου – Λυκείου Σολέας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 734 Acrobat Reader File 80.710.pdf
80.701 26/5/2016 Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα/Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΚΣ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 727 Acrobat Reader File 80.701.pdf
80.822 13/6/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ, γνωστ. 663 Acrobat Reader File 80.822.pdf
80.706 26/5/2016 Παράταση της Περιόδου Αξιολόγησης των προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028 – Αρ. Διαγωνισμού ΤΠ 13/2015. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 732 Acrobat Reader File 80.706.pdf
80.720 26/5/2016 Παραχώρηση πρόσθετης κυβερνητικής εγγύησης ύψους μέχρι 15 εκ. ευρώ για χρηματοδότηση της κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στα πλαίσια του αποχετευτικού συστήματος της Λάρνακας για σύναψη δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 737 Acrobat Reader File 80.720.pdf
80.723 26/5/2016 Ειδικές ρυθμίσεις για δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 740 Acrobat Reader File 80.723.pdf
80.967 13/7/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 (2) και 26 (3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4499, ημερ. 22.7.2016, αρ. γνωστ. 725 Acrobat Reader File 80.967.pdf
80.702 26/5/2016 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2016. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 728 Acrobat Reader File 80.702.pdf
80.966 13/7/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 (2) και 26 (3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4499, ημερ. 22.7.2016, αρ, γνωστ. 724 Acrobat Reader File 80.966.pdf
80.705 26/5/2016 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 731 Acrobat Reader File 80.705.pdf
80.718 26/5/2016 Διορισμός Αντιπροσώπου και Αναπληρωματικού μέλους της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ, Χάγη. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 735 Acrobat Reader File 80.718.pdf
80.703 26/5/2016 Έκθεση πεπραγμένων αναφορικά με τη διαχείριση της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 729 Acrobat Reader File 80.703.pdf
80.704 26/5/2016 Τροποποίηση Σχεδίου Καταπολέμησης της Ποντίκας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 730 Acrobat Reader File 80.704.pdf
81.011 14/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 718 Acrobat Reader File 81.011.pdf
80.999 13/7/2016 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 707 Acrobat Reader File 80.999.pdf
81.001 14/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 709 Acrobat Reader File 81.001.pdf
80.968 13/7/2016 Διορισμός Οδοντιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4499, ημερ. 22.7.2016, αρ. γνωστ. 726 Acrobat Reader File 80.968.pdf
81.004 14/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 714 Acrobat Reader File 81.004.pdf
81.010 14/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 713 Acrobat Reader File 81.010.pdf
81.000 13/7/2016 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 708 Acrobat Reader File 81.000.pdf
81.007 14/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 717 Acrobat Reader File 81.007.pdf
80.877 22/6/2016 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 702 Acrobat Reader File 80.877.pdf
81.009 14/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Αδειών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 722 Acrobat Reader File 81.009.pdf
81.005 14/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 710 Acrobat Reader File 81.005.pdf
81.012 14/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 712 Acrobat Reader File 81.012.pdf
81.015 14/7/2016 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 703 Acrobat Reader File 81.015.pdf
81.013 14/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 720 Acrobat Reader File 81.013.pdf
81.014 14/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 721 Acrobat Reader File 81.014.pdf
80.998 13/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 706 Acrobat Reader File 80.998.pdf
80.997 13/7/2016 Διορισμός τεσσάρων μελών στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκ των οποίων ο ένας στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 705 Acrobat Reader File 80.997.pdf
80.876 22/6/2016 Αίτηση της Εταιρείας Α.Μ. Χρυσαφίνης Λτδ (ΑΜΧ/0242/2013 και ΑΜΧ/0038/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου (2013), για αλλαγή χρήσης ενός εκ των δύο εγκεκριμένων κτιρίων Οργανωμένων Διαμερισμάτων σε Ξενοδοχείο δύο αστέρων (δυναμικότητας 201 κλινών), στα τεμάχια με αρ. 108 και 429, φ/σχ. 2-296-376, Τμήμα 16, στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 701 Acrobat Reader File 80.876.pdf
81.006 14/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4498, ημερ. 18,7,2016, αρ, γνωστ 719 Acrobat Reader File 81.006.pdf
81.008 14/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ, γνωστ. 715 Acrobat Reader File 81.008.pdf
81.002 14/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 711 Acrobat Reader File 81.002.pdf
80.692 19/5/2016 Παράταση ημερομηνίας ισχύος των προσφορών και εγγύησης συμμετοχής για το διαγωνισμό: Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Μεταβίβαση της προτεινόμενης Μαρίνας Πάφου – Αρ. Προκήρυξης Προσφοράς: ΥΕΒΤ/ΑΜ/1/2006. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 697 Acrobat Reader File 80.692.pdf
80.683 19/5/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 689 Acrobat Reader File 80.683.pdf
81.003 14/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 716 Acrobat Reader File 81.003.pdf
80.681 19/5/2016 Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την Απόφαση 2012/21ΕΕ, για την Παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 687 Acrobat Reader File 80.681.pdf
80.875 22/6/2016 Αίτηση της Εταιρείας Iacovou Brothers (Constructions) Ltd (ΛΑΡ/0150/2008), για χορήγηση προσωρινής πολεοδομικής άδειας χωρίς δικαίωμα παράτασης, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, στα τεμάχια με αρ. 541 (πρώην 177, 175, 157, 174, 173 και 172), 169, 159 και 344 φ/σχ. 40/33, στην Κοινότητα Μοσφιλωτής, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 700 Acrobat Reader File 80.875.pdf
80.684 19/5/2016 Αναθεώρηση Τελών Υπερωρίας, Επίβλεψης καθώς και Αποθήκευσης στις Δημόσιες Προσωρινές Αποθήκες, του Τμήματος Τελωνείων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 690 Acrobat Reader File 80.684.pdf
80.689 19/5/2016 Διαπίστευση του κ. Samir Addahre ως νέου Πρέσβη του Βασιλείου του Μαρόκου στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 695 Acrobat Reader File 80.689.pdf
80.959 13/7/2016 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4499, ημερ. 22.7.2016, αρ. γνωστ. 723 Acrobat Reader File 80.959.pdf
80.996 13/7/2016 Διορισμός επτά μελών του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4498, ημερ. 18.7.2016, αρ. γνωστ. 704 Acrobat Reader File 80.996.pdf
80.680 19/5/2016 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 686 Acrobat Reader File 80.680.pdf
80.679 19/5/2016 Αριθμός των Προσφερόμενων Θέσεων σε Εισακτέους Προπτυχιακούς Φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 685 Acrobat Reader File 80.679.pdf
80.694 19/5/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 698 Acrobat Reader File 80.694.pdf
80.678 19/5/2016 Αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 684 Acrobat Reader File 80.678.pdf
80.687 19/5/2016 Διαπίστευση του Col. Joseph Rutabana ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Ρουάντα στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 693 Acrobat Reader File 80.687.pdf
80.688 19/5/2016 Διαπίστευση του κ. Abdul Motaleb Sarker ως νέου Ύπατου Αρμοστή του Μπαγκλαντές στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Βηρυτό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 694 Acrobat Reader File 80.688.pdf
80.698 19/5/2016 Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (ΕΟΠΕ) αναφορικά με τη χορήγηση της ιδιότητας του Συνδεδεμένου μέλους, ως το προηγούμενο στάδιο πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλους στον ΕΟΠΕ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 699 Acrobat Reader File 80.698.pdf
80.686 19/5/2016 Σύναψη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τζέρσεϊ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 692 Acrobat Reader File 80.686.pdf
80.690 19/5/2016 Τερματισμός άδειας απουσίας χωρίς απολαβές για λόγους δημοσίου συμφέροντος στο Λειτουργό Βιομηχανικών Εφαρμογών, κ. Χρίστο Γωγάκη. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 696 Acrobat Reader File 80.690.pdf
80.682 19/5/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 688 Acrobat Reader File 80.682.pdf
80.685 19/5/2016 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 691 Acrobat Reader File 80.685.pdf
80.665 13/5/2016 Παράταση ισχύος της προσφοράς για το Έργο: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αρχιτέκτονα για την αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων στο Γενικό Νοσοκομείου Λεμεσού – Αρ. Διαγωνισμού Α/2/2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 680 Acrobat Reader File 80.665.pdf
80.636 13/5/2016 Σύναψη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 671 Acrobat Reader File 80.636.pdf
80.635 13/5/2016 Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε γονείς πεσόντων και εξαφανισθέντων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 670 Acrobat Reader File 80.635.pdf
80.670 13/5/2016 Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 682 Acrobat Reader File 80.670.pdf
80.634 13/5/2016 Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας προς τους εγκλωβισμένους λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 669 Acrobat Reader File 80.634.pdf
80.671 13/5/2016 Λειτουργία των Θερινών Δημόσιων Σχολείων τη Σχολική Χρονιά 2015-2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 683 Acrobat Reader File 80.671.pdf
80.633 13/5/2016 Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2017 - 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 668 Acrobat Reader File 80.633.pdf
80.637 13/5/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Στρατιωτική Συνεργασία (Κυρωτικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 672 Acrobat Reader File 80.637.pdf
80.639 13/5/2016 Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ομότιμοι Καθηγητές) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 674 Acrobat Reader File 80.639.pdf
80.660 13/5/2016 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 1009, του Φ/Σχ. 53/61, στην Κοινότητα Ερήμης της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 678 Acrobat Reader File 80.660.pdf
80.820 13/6/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 661 Acrobat Reader File 80.820.pdf
80.664 13/5/2016 Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του προσωπικού των Σχολικών Εφορειών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 679 Acrobat Reader File 80.664.pdf
80.632 13/5/2016 Συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Μεσογειακού Ιδρύματος Ασφάλειας Πτήσεων (προηγούμενα Flight Safety Foundation SE Europe - Cyprus). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 667 Acrobat Reader File 80.632.pdf
80.667 13/5/2016 Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας στα κρατικά νοσηλευτήρια με στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 681 Acrobat Reader File 80.667.pdf
80.640 13/5/2016 Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 675 Acrobat Reader File 80.640.pdf
80.641 13/5/2016 Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Μέση Εκπαίδευση (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Καθηγητή Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 676 Acrobat Reader File 80.641.pdf
80.638 13/5/2016 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 673 Acrobat Reader File 80.638.pdf
80.817 13/6/2016 Αίτηση της Εταιρείας Zeromic Properties Ltd (ΛΕΥ/1181/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για αλλαγή χρήσης καταστήματος σε πρακτορείο στοιχημάτων, στο ισόγειο εγκεκριμένης υφιστάμενης τριώροφης πολυκατοικίας, στο τεμάχιο με αρ. 2618, φ/σχ. 21/62.Ε2, Τμήμα 10, στο Δήμο Στροβόλου, στην Επαρχία Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4496, ημερ. 8.7.2016, αρ. γνωστ. 658 Acrobat Reader File 80.817.pdf
80.643 13/5/2016 Διαγραφή Χρέους του νομικού προσώπου NIXE MARINE LIMITED (Αρ. Μητρώου ΦΠΑ 10052132V). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4497, ημερ. 15.7.2016, αρ. γνωστ. 677 Acrobat Reader File 80.643.pdf
80.774 13/6/2016 Έγκριση της Απόφασης των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων, συνελθόντων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχετικά με τη νέα διευθέτηση για το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 789 Acrobat Reader File 80.774.pdf
80.799 13/6/2016 Αίτημα για ανανέωση της απόσπασης του κ. Αντώνη Πηλείδη, Τελωνειακού Λειτουργού Α’, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 812 Acrobat Reader File 80.799.pdf
81.101 27/7/2016 Διορισμός ενός μέλους στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 744 Acrobat Reader File 81.101.pdf
80.801 13/6/2016 Παράταση ισχύος προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών για ετοιμασία προμελέτης χάραξης, τεχνοοικονομικής μελέτης και μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον για το έργο παρακαμπτήριος δρόμος νότια των κοινοτήτων Ακακίου-Περιστερώνας-Αστρομερίτη – Αρ. Διαγωνισμού: PS/EFS/3. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 814 Acrobat Reader File 80.801.pdf
80.778 13/6/2016 Τροποποίηση της άδειας χρήσης θαλάσσιου χώρου που κατέχει η μονάδα υδατοκαλλιέργειας Seawave Fisheries ltd. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 792 Acrobat Reader File 80.778.pdf
80.825 13/6/2016 Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 820 Acrobat Reader File 80.825.pdf
80.779 13/6/2016 Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την Αντιστάθμιση Ζημιών στον Τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014-2020. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 793 Acrobat Reader File 80.779.pdf
80.770 13/6/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 785 Acrobat Reader File 80.770.pdf
80.826 13/6/2016 Παράταση ισχύος της Προσφοράς για αγορά υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης έρευνας και ανάπτυξης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και τηλεαποκατάστασης της κλινικής Εντατικής Θεραπείας (ΚΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου (ΓΝ) Λευκωσίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 821 Acrobat Reader File 80.826.pdf
80.792 13/6/2016 Διαπίστευση του κ. John Christopher William Kidd ως νέου Ύπατου Αρμοστή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 805 Acrobat Reader File 80.792.pdf
80.800 13/6/2016 Διορισμός μελών της Επιτροπής Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 813 Acrobat Reader File 80.800.pdf
80.802 13/6/2016 Παράταση ισχύος της προσφοράς για την Αποκατάσταση Διατηρητέας Οικοδομής Οδού Κινύρα – Αρ. Διαγ.: Α/3/2014. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 815 Acrobat Reader File 80.802.pdf
80.781 13/6/2016 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενούς τους) (Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 795 Acrobat Reader File 80.781.pdf
80.794 13/6/2016 Διαπίστευση του κ. Sultan Ibrahim Youssef Ibrahim Al-Mahmoud ως νέου Πρέσβη του Κράτους του Κατάρ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 807 Acrobat Reader File 80.794.pdf
80.776 13/6/2016 Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων – Εθνικό Πρόγραμμα Εφαρμογής (Άρθρο 17). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 790 Acrobat Reader File 80.776.pdf
80.769 13/6/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Κυπριακών Επενδύσεων και για συναφή θέματα Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 784 Acrobat Reader File 80.769.pdf
80.804 13/6/2016 Ακύρωση έργου για τη δημιουργία και λειτουργία Αεραθλητικού Κέντρου στην περιοχή Τσερίου και για την εξυπηρέτηση της Ελαφράς Πολιτικής Αεροπορίας – Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας – σύμφωνα με τον περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμο. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 817 Acrobat Reader File 80.804.pdf
80.816 13/6/2016 Αίτημα για παραχώρηση άδειας χρήσης των τεμαχίων (Τεμ. 706, Φ/Σχ. 47/25, Τμήμα 0 και Τεμ. 1186, Φ/Σχ. 47/25, Τμήμα 0 του χωριού Ομόδους της Επαρχίας Λεμεσού) στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ομόδους. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 818 Acrobat Reader File 80.816.pdf
80.785 13/6/2016 Συμμετοχή της Ομάδας Έργου για τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών (Κλάδος Εταιρειών και Κλάδος Πνευματικής Ιδιοκτησίας), και Λειτουργών του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής σε υπηρεσιακό ταξίδι στο εξωτερικό για την περίοδο 3/7/2016 – 8/07/2016. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 799 Acrobat Reader File 80.785.pdf
80.772 13/6/2016 Διορισμός των Οπλιτών του Στρατού της Δημοκρατίας, που αναμένεται να αποφοιτήσουν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας το έτος 2016, ως Αξιωματικών και Υπαξιωματικών. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 787 Acrobat Reader File 80.772.pdf
80.773 13/6/2016 Υπογραφή Συμφωνίας Δανείου, ύψους 32 εκ. ευρώ, μεταξύ της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ), του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας για χρηματοδότηση του έργου που αφορά την Β’ φάση της Πανεπιστημιούπολης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 788 Acrobat Reader File 80.773.pdf
80.796 13/6/2016 Διαπίστευση της κας Sandra Elizabeth Alas Guidos ως νέας Πρέσβειρας του Ελ Σαλβαδόρ στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 809 Acrobat Reader File 80.796.pdf
80.771 13/6/2016 Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για συναφή θέματα Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 786 Acrobat Reader File 80.771.pdf
80.784 13/6/2016 Μίσθωση υπηρεσιών έξι πρόσθετων Νομικών Συμβούλων στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και ένταξη της διαδικασίας επιλογής ενός ήδη εγκεκριμένου Νομικού Συμβούλου στη νέα διαδικασία μίσθωσης υπηρεσιών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ, γνωστ. 798 Acrobat Reader File 80.784.pdf
80.837 13/6/2016 Δημιουργία Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) στον Αγρό. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 828 Acrobat Reader File 80.837.pdf
80.767 13/6/2016 Αλλαγή Πολιτικής Απασχόλησης για Πλήρωση Κενών Ωρομίσθιων Θέσεων στο Υπουργείο Υγείας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 782 Acrobat Reader File 80.767.pdf
80.831 13/6/2016 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από έξι σε δώδεκα μήνες για το Διαγωνισμό αρ. 2015.094 για την αγορά θεραπειών αιμοκάθαρσης με την παροχή αναλωσίμων αιμοκάθαρσης και συνοδού εξοπλισμού αιμοκάθαρσης. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 823 Acrobat Reader File 80.831.pdf
80.797 13/6/2016 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ιράκ, με έδρα το Αμμάν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 810 Acrobat Reader File 80.797.pdf
80.834 13/6/2016 Παραχώρηση Τιμητικού Δώρου σε πολύτεκνες μάνες. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 826 Acrobat Reader File 80.834.pdf
80.798 13/6/2016 Άνοιγμα Επίτιμου Προξενείου του Αγίου Μαρίνου στη Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 811 Acrobat Reader File 80.798.pdf
80.835 13/6/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 827 Acrobat Reader File 80.835.pdf
80.783 13/6/2016 Εκκρεμότητες στην υιοθέτηση Κοινοτικών Οδηγιών. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 797 Acrobat Reader File 80.783.pdf
80.833 13/6/2016 Μηνιαίο Τιμητικό Επίδομα σε εργάτες του Πνεύματος και της Τέχνης οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 825 Acrobat Reader File 80.833.pdf
80.790 13/6/2016 Δωρεάν διάθεση πειραματικών οίνων του Τμήματος Γεωργίας για το έτος 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 803 Acrobat Reader File 80.790.pdf
80.791 13/6/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμος του 2016». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 804 Acrobat Reader File 80.791.pdf
80.786 13/6/2016 Σύνθεση Κυβερνητικών Αποστολών για Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό (Διεθνείς Στρατιωτικοί Αγώνες). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 800 Acrobat Reader File 80.786.pdf
80.824 13/6/2016 Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 819 Acrobat Reader File 80.824.pdf
80.832 13/6/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του 2016». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 824 Acrobat Reader File 80.832.pdf
80.827 13/6/2016 Τροποποίηση του Σχεδίου Επιδόματος Εξωτερικού σχετικά με την αναθεώρηση του Γενικού Επιδόματος Εξωτερικού (ΓΕΕ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 822, ε.ε. 4514, ημερ. 2.12.2016 Acrobat Reader File 80 827 (4).pdf
80.777 13/6/2016 Εφαρμογή άρθρου 21(3) του Ν.28(Ι)/2014 για διορισμό ανεξάρτητου ειδικού συμβούλου εγνωσμένου κύρους για την αξιολόγηση των εργασιών και δραστηριοτήτων της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 791 Acrobat Reader File 80.777.pdf
80.763 1/6/2016 Πρόγραμμα Μείωσης Στερεών Δημοτικών Αποβλήτων Παραλιακών Ξενοδοχειακών Μονάδων και πλησίον Συναφών Χώρων Μαζικής Παραγωγής Αποβλήτων, παραλιακό μέτωπο Δήμων Λάρνακας, Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου – Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης (IFAT resources, innovations, solutions) Μόναχο, 30 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 781 Acrobat Reader File 80.763.pdf
80.745 1/6/2016 Συμμετοχή της Κύπρου στην Έκθεση «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 765 Acrobat Reader File 80.745.pdf
80.746 1/6/2016 Δανεισμός δεκαπέντε αρχαιολογικών αντικειμένων στο Εκπαιδευτικό Μουσείο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 766 Acrobat Reader File 80.746.pdf
80.748 1/6/2016 Αίτημα για ανανέωση της απόσπασης της κας Νάτιας Φλουρή, Λειτουργού ΦΠΑ και της κας Ειρήνης Μάντη, Αρχιφοροθέτη, Τμήμα Φορολογίας, Υπουργείο Οικονομικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 768 Acrobat Reader File 80.748.pdf
80.788 13/6/2016 Συμμετοχή Λειτουργών και Εθελοντών της Πολιτικής Άμυνας στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα PACES «Preparedness for Appropriate accommodation on Emergency Shelters», Μάλτα 13-16 Ιουνίου, 2016, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος PACES. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 801 Acrobat Reader File 80.788.pdf
80.756 1/6/2016 Σύναψη δανείου ύψους €150.000 από το Κοινοτικό Συμβούλιο Άχνας για ανέγερση νέου κοιμητηρίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 774 Acrobat Reader File 80.756.pdf
80.752 1/6/2016 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τέσσερις μήνες για τη μελέτη και κατασκευή του κάθετου δρόμου που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου (Φάση ΙΙ-Τμήμα Β) (Παράλληλος Δρόμος). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 771 Acrobat Reader File 80.752.pdf
80.760 1/6/2016 Συμμετοχή Λειτουργών της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας/Κλάδου Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε υπηρεσιακό ταξίδι στο εξωτερικό για την περίοδο 29.5.2016 – 3.6.2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 778 Acrobat Reader File 80.760.pdf
80.758 1/6/2016 Φορολογική Μεταρρύθμιση Πλαισίου Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 776 Acrobat Reader File 80.758.pdf
80.761 1/6/2016 Παράταση της υπηρεσίας του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) μετά την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 779 Acrobat Reader File 80.761.pdf
80.738 1/6/2016 Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε συγκεκριμένα άτομα και ομάδες πληθυσμού. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 759 Acrobat Reader File 80.738.pdf
80.737 1/6/2016 Πρόσληψη προσωπικού καθορισμένης διάρκειας για απασχόληση στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, για τα ανταγωνιστικά προγράμματα: α) DIVERSIFOOD. β) LIFE+ORGANIKO. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 758 Acrobat Reader File 80.737.pdf
80.740 1/6/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 761 Acrobat Reader File 80.740.pdf
80.747 1/6/2016 Αίτημα για παράταση της μετάθεσης της κας Μαρίας Χρίστου – Ξενοφώντος, Ανώτερης Γραμματειακού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 767 Acrobat Reader File 80.747.pdf
80.742 1/6/2016 Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 763 Acrobat Reader File 80.742.pdf
80.743 1/6/2016 Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων ατόμων ειδών Αγρίων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 764 Acrobat Reader File 80.743.pdf
80.750 1/6/2016 Επικύρωση τροποποίησης του Ιδρυτικού Εγγράφου του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 769 Acrobat Reader File 80.750.pdf
80.759 1/6/2016 Επίταξη ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από τη Διεύρυνση/Βελτίωση της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και Τμημάτων των Λεωφόρων Λάρνακας και Αμμοχώστου στην Αγλαντζιά. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 777 Acrobat Reader File 80.759.pdf
80.753 1/6/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 772 Acrobat Reader File 80.753.pdf
81.198 24/8/2016 Επαναδιορισμός Προέδρου του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4502, ημερ. 2.9.2016, αρ. γνωστ. 757 Acrobat Reader File 81.198.pdf
81.196 24/8/2016 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4502, ημερ. 2.9.2016, αρ. γνωστ. 755 Acrobat Reader File 81.196.pdf
80.762 1/6/2016 Σχέδιο Παροχής Οικονομικών Κινήτρων για Sales executives/agents για Προώθηση της Κυπριακής Ναυτιλίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 780 Acrobat Reader File 80.762.pdf
80.757 1/6/2016 Πρόοδος Υλοποίησης Έργων Πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 775 Acrobat Reader File 80.757.pdf
80.739 1/6/2016 Παροχή οικονομικής στήριξης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους για τη δημιουργία αστεροσκοπείου/αστεροσχολείου στο Τρόοδος. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 760 Acrobat Reader File 80.739.pdf
80.846 22/6/2016 Ανάπτυξη Γηπέδων Γκολφ στην Κύπρο – Χρονοδιάγραμμα εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών, υλοποίηση της ανάπτυξης και καταβολή του αντισταθμιστικού ποσού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4501, ημερ. 5.8.2016, αρ. γνωστ. 749 Acrobat Reader File 80.846.pdf
81.161 24/8/2016 Διορισμός του κ. Χάρη Κατσαρά ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4502, ημερ. 2.9.2016, αρ. γνωστ. 754 Acrobat Reader File 81.161.pdf
80.741 1/6/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 762 Acrobat Reader File 80.741.pdf
81.197 24/8/2016 Επαναδιορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4502, ημερ. 2.9.2016, αρ. γνωστ. 756 Acrobat Reader File 81.197.pdf
80.751 1/6/2016 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τρεις μήνες για τη μελέτη και κατασκευή του κάθετου δρόμου που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου (Φάση ΙΙ-Τμήμα Α). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 770 Acrobat Reader File 80.751.pdf
80.754 1/6/2016 Διορισμός Επιτρόπων και Αναπληρωτών Επιτρόπων στo Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 773 Acrobat Reader File 80.754.pdf
81.120 27/7/2016 Διορισμός του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 748 Acrobat Reader File 81.120.pdf
81.104 27/7/2016 Διορισμός ενός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 747 Acrobat Reader File 81.104.pdf
81.093 27/7/2016 Αντικατάσταση μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4501, ημερ. 5.8.2016, αρ. γνωστ. 751 Acrobat Reader File 81.093.pdf
81.102 27/7/2016 Διορισμός ενός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Αδειών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 745 Acrobat Reader File 81.102.pdf
80.945 13/7/2016 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των Περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 741 Acrobat Reader File 80.945.pdf
81.095 27/7/2016 Αντικατάσταση μέλους Κεντρικής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που προβλέπεται από τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμους του 1999 έως 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4501, ημερ. 5.8.2016, αρ. γνωστ. 752 Acrobat Reader File 81.095.pdf
81.091 27/7/2016 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Χημικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4501, ημερ. 5.8.2016, αρ. γνωστ. 750 Acrobat Reader File 81.091.pdf
81.094 27/7/2016 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ, 743 Acrobat Reader File 81.094.pdf
81.092 27/7/2016 Διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 742 Acrobat Reader File 81.092.pdf
81.096 27/7/2016 Διορισμός προέδρου και μελών (αντικατάσταση) της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4501, ημερ. 5.8.2016, αρ. γνωστ. 753 Acrobat Reader File 81.096.pdf
81.103 27/7/2016 Διορισμός του ένατου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4500, ημερ. 29.7.2016, αρ. γνωστ. 746 Acrobat Reader File 81.103.pdf
80.923 6/7/2016 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. β)Ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 881 Acrobat Reader File 80.923.pdf
80.931 6/7/2016 α)Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2016. β)Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 886 Acrobat Reader File 80.931.pdf
80.932 6/7/2016 Παράταση ισχύος προσφοράς του Διαγωνισμού για την Ανακατασκευή Ηλεκτρικού Δικτύου του Στρατοπέδου «Δημητρίου και Κουκκή» στην Τριμίκλινη (Έργο Τ.Υ. 254/2007). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 887 Acrobat Reader File 80.932.pdf
80.925 6/7/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 883 Acrobat Reader File 80.925.pdf
80.938 6/7/2016 Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του 2016-Έναρξη Ισχύος. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 892 Acrobat Reader File 80.938.pdf
80.935 6/7/2016 Συμμετοχή της Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών στον Εθνικό Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 889 Acrobat Reader File 80.935.pdf
80.930 6/7/2016 Εκπαίδευση Αερομεταφερόμενης Ομάδας Ε.Μ.Α.Κ. στο θέμα «Διαφυγή από Βυθιζόμενο Ελικόπτερο» στη Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΣΕΝ) της Ελλάδας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 885 Acrobat Reader File 80.930.pdf
80.937 6/7/2016 Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών αναφορικά με τη χορήγηση της ιδιότητας του Συνδεδεμένου μέλους, ως το προηγούμενο στάδιο πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλος στο CERN. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 891 Acrobat Reader File 80.937.pdf
80.782 13/6/2016 Οι περί της Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 796 Acrobat Reader File 80.782.pdf
80.897 30/6/2016 Μελέτη για προώθηση της Κύπρου ως Κέντρου Αεροπλοΐας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 866 Acrobat Reader File 80.897.pdf
80.896 30/6/2016 Τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα/Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΚΣ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 865 Acrobat Reader File 80.896.pdf
80.898 30/6/2016 Συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων και λειτουργία δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών κάτω των δεκαπέντε και δέκα, αντίστοιχα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 867 Acrobat Reader File 80.898.pdf
80.924 6/7/2016 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. β)Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ. 4) του 2016. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 882 Acrobat Reader File 80.924.pdf
80.929 6/7/2016 Εκπαίδευση μελών της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.) στο θέμα «Διαφυγή από Βυθιζόμενο Ελικόπτερο» στη Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΣΕΝ) της Ελλάδας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 884 Acrobat Reader File 80.929.pdf
80.936 6/7/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 890 Acrobat Reader File 80.936.pdf
80.939 6/7/2016 Σχέδιο Δράσης για αντιμετώπιση των προβλημάτων στη Δημόσια Υγεία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 893 Acrobat Reader File 80.939.pdf
80.933 6/7/2016 Έγκριση απόφασης διορισμού Διευθυντή Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 888 Acrobat Reader File 80.933.pdf
80.916 30/6/2016 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 877 Acrobat Reader File 80.916.pdf
80.899 30/6/2016 Τροποποίηση της Συμφωνίας Συνεργασίας στον Τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 868 Acrobat Reader File 80.899.pdf
80.914 30/6/2016 Τροποποίηση της διάρκειας θητείας των διορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και αλλαγή της σύνθεσής του. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 876 Acrobat Reader File 80.914.pdf
80.910 30/6/2016 Εξέταση Αιτήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) για Αξιοποίηση Κρατικής Γης στην Περιοχή της Στέγης Αγίου Χαραλάμπους παρά τις Αλυκές Λάρνακας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 874 Acrobat Reader File 80.910.pdf
80.909 30/6/2016 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 241/2015), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 873 Acrobat Reader File 80.909.pdf
80.911 30/6/2016 Διορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 875 Acrobat Reader File 80.911.pdf
80.908 30/6/2016 Επικύρωση Διατάγματος Προστασίας Δένδρων που εκδόθηκε με την Κ.Δ.Π. 265/2015, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 39 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 872 Acrobat Reader File 80.908.pdf
80.917 30/6/2016 Παράταση της ισχύος των προσφορών για το Διαγωνισμό «Συμφωνία Πλαίσιο για την Προμήθεια Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Μέσων Φυτοπροστασίας για τις ανάγκες των Συνδέσμων Προστασίας Φυτών και 1ος Μίνι Διαγωνισμός» - Αρ. Διαγωνισμού ΑΔ 2/2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 878 Acrobat Reader File 80.917.pdf
80.918 30/6/2016 Ενημέρωση σχετικά με την πυρκαγιά στην Ευρύχου Σολέας την Κυριακή 19 Ιουνίου 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 879 Acrobat Reader File 80.918.pdf
80.895 30/6/2016 Παραχώρηση 14 πρόσθετων Επιστημονικών – Κοινοβουλευτικών Συνεργατών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 864 Acrobat Reader File 80.895.pdf
81.176 24/8/2016 Αίτηση των Πέτρου Πέτρου και Ανδρούλλας Ανδρέου (ΛΕΥ/0304/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας (2η μονάδα εντός του τεμαχίου), στην Κοινότητα Εργατών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 859 Acrobat Reader File 81.176.pdf
81.179 24/8/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Συνεδρία Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 12/2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 862 Acrobat Reader File 81.179.pdf
80.901 30/6/2016 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2016». β)Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 870 Acrobat Reader File 80.901.pdf
80.903 30/6/2016 Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για Εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σαουδική Αραβία αναφορικά με τη χορήγηση Κυπριακών Θεωρήσεων, Λευκωσία, 4 Αυγούστου 2004. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 871 Acrobat Reader File 80.903.pdf
80.900 30/6/2016 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2016. β)Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 869 Acrobat Reader File 80.900.pdf
81.178 24/8/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Συνεδρία Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 10/2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 861 Acrobat Reader File 81.178.pdf
81.248 30/8/2016 Αίτηση του κ. Ανδρέα Μακεδόνα (ΛΕΜ/0072/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας με βοηθητικές οικοδομές και κολυμβητική δεξαμενή στην Κοινοτήτα Σουνίου Ζανατζιάς στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 863 Acrobat Reader File 81.248.pdf
81.177 24/8/2016 Αίτηση της Εταιρείας Geofra Ltd (ΠΑΦ/0139/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για ανέγερση οικοδομής με εκθεσιακό χώρο οικοδομικών υλικών στο ισόγειο και χώρο στάθμευσης και αποθήκη στο υπόγειο, στην Κοινότητα Έμπας, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 860 Acrobat Reader File 81.177.pdf
80.850 22/6/2016 Μετάβαση τετραμελούς αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες για συμμετοχή στις εργασίες της Ομάδας Εργασίας (GEN-VAL) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συζήτηση της Έκθεσης Αξιολόγησης της Κύπρου για την Πρόληψη και Καταπολέμηση του Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο, στα πλαίσια του 7ου Γύρου Αμοιβαίων Αξιολογήσεων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 839 Acrobat Reader File 80.850.pdf
80.851 22/6/2016 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 840 Acrobat Reader File 80.851.pdf
80.889 22/6/2016 Απονομή του πολεμικού στρατιωτικού μεταλλίου Αριστείου Ανδρείας σε Αξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας που αγνοούνται ή έπεσαν μαχόμενοι κατά τη διάρκεια της Τουρκικής Εισβολής του 1974. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 857 Acrobat Reader File 80.889.pdf
80.880 22/6/2016 Παράταση ισχύος της ενίσχυσης «DEMINIMIS» για κάλυψη της διαφοράς του αγοραίου /συμβατικού ενοικίου με το ονομαστικό ενοίκιο για το χώρο που εκμισθώθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 850 Acrobat Reader File 80.880.pdf
80.854 22/6/2016 Παράταση της υπηρεσίας Λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας που υπηρετεί στο εξωτερικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 843 Acrobat Reader File 80.854.pdf
80.849 22/6/2016 Εξέταση από την αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών της 6ης Περιοδικής Έκθεσης της Κύπρου (Country Report), αναφορικά με την εφαρμογή του Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICESCR) Γενεύη, 20 και 21 Σεπτεμβρίου, 2016. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 838 Acrobat Reader File 80.849.pdf
80.847 22/6/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 836 Acrobat Reader File 80.847.pdf
80.852 22/6/2016 Αίτημα για ανανέωση της απόσπασης των τριών Γενικών Προξένων της Δημοκρατίας, στις πόλεις Κρασνοντάρ, Σαμάρα και Αικατέρινμπουργκ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κ.κ. Νίκου Βασιλείου, Γιαννάκη Στ. Μακρίδη και Γεώργιου Καλλιγά. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 841 Acrobat Reader File 80.852.pdf
80.859 22/6/2016 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από 12 μήνες σε 14 μήνες για το διαγωνισμό αρ. 2015.059.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση οχημάτων τύπου σαλούν (estate/station wagon). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 847 Acrobat Reader File 80.859.pdf
80.882 22/6/2016 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 – 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 852 Acrobat Reader File 80.882.pdf
80.888 22/6/2016 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». β)Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 856 Acrobat Reader File 80.888.pdf
80.884 22/6/2016 O περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας Νόμος του 2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 854 Acrobat Reader File 80.884.pdf
80.857 22/6/2016 Βελτίωση και αναβάθμιση της υφιστάμενης διασταύρωσης στο δρόμο Μουτταγιάκας – Επίσχεση απομονωτικών λωρίδων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 845 Acrobat Reader File 80.857.pdf
80.853 22/6/2016 Παράταση της μετάθεσης της κας Κλεονίκης Αναστασίου, Γραμματειακού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 842 Acrobat Reader File 80.853.pdf
80.848 22/6/2016 Τροποποίηση της άδειας χρήσης θαλάσσιου χώρου που κατέχει η μονάδα υδατοκαλλιέργειας Seawave Fisheries ltd. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 837 Acrobat Reader File 80.848.pdf
80.878 22/6/2016 Αναπληρωτικός Διορισμός Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 848 Acrobat Reader File 80.878.pdf
80.879 22/6/2016 Τροποποίηση του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 849 Acrobat Reader File 80.879.pdf
80.858 22/6/2016 Παραχώρηση μέρους του τεμαχίου (Τεμ. 242, Αρ. Εγγραφής 0/5581, Φ/Σχ. 35/6305V01, Τμήμα 1, του χωριού Κρήτου Μαρόττου, Επαρχία Πάφου) προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Κρήτου Μαρόττου για τη δημιουργία Κοινοτικού Πάρκου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 846 Acrobat Reader File 80.858.pdf
81.292 13/9/2016 Παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας με κατ΄εξαίρεση πολιτογράφηση σε μη Κύπριους επενδυτές/επιχειρηματίες στη βάση του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου 141(Ι)/2002 και παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας με κατ΄ εξαίρεση πολιτογράφηση στα μέλη οικογένειας επιχειρηματία/επενδυτή/τριας πολιτογραφηθέντος βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4504, ημερ. 16.9.2016, αρ. γνωστ. 834 Acrobat Reader File 81.292.pdf
80.883 22/6/2016 Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 853 Acrobat Reader File 80.883.pdf
80.891 22/6/2016 Αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα με τη μέθοδο συμπλήρωσης για επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με στόχο την άμβλυνση των λιστών αναμονής. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 858 Acrobat Reader File 80.891.pdf
80.881 22/6/2016 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 851 Acrobat Reader File 80.881.pdf
80.856 22/6/2016 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγκληματικότητας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 844 Acrobat Reader File 80.856.pdf
80.844 22/6/2016 Δημιουργία και πλήρωση μιας κενής θέσης Εμπορικού Συμβούλου με όρους επιτόπιου προσωπικού στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 835 Acrobat Reader File 80.844.pdf
80.887 22/6/2016 Προϋπολογισμός Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2016 και Μεθοδολογία Υπολογισμού Τέλους Κατανάλωσης. α)Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2016. β)Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. γ)Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μεθοδολογία Υπολογισμού Τέλους Κατανάλωσης Στον Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4505, ημερ. 23.9.2016, αρ. γνωστ. 855 Acrobat Reader File 80.887.pdf
81.275 5/9/2016 Μείωση της διάρκειας υποχρέωσης θητείας στην Εθνική Φρουρά και ρύθμιση των συνακόλουθων στρατολογικών μεταβολών. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 832 Acrobat Reader File 81.275.pdf
80.838 15/6/2016 Σχέδιο Δράσης για αντιμετώπιση των προβλημάτων στη Δημόσια Υγεία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 829 Acrobat Reader File 80.838.pdf
80.793 13/6/2016 Διαπίστευση του κ. Xingyuan Huang ως νέου Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 806 Acrobat Reader File 80.793.pdf
80.839 15/6/2016 Πορεία Μεταρρύθμισης της Επιτροπής Σιτηρών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 830 Acrobat Reader File 80.839.pdf
80.789 13/6/2016 Κατά χάριν παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για την Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 802 Acrobat Reader File 80.789.pdf
81.192 24/8/2016 Διορισμός Γενικού Διευθυντή Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4504, ημερ. 16.9.2016, αρ. γνωστ. 833 Acrobat Reader File 81.192.pdf
81.274 5/9/2016 Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2008 έως 2014. Διορισμός Μέλους Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 831 Acrobat Reader File 81.274.pdf
80.803 13/6/2016 Επιστροφή Πλεονάζουσας Ιδιοκτησίας του τεμαχίου με αρ. 791 Φ/Σχ. 49/19, μέρος του οποίου έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του δρόμου Λευκάρων – Βαβατσινιάς. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 816 Acrobat Reader File 80.803.pdf
80.768 13/6/2016 Αξιοποίηση Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 783 Acrobat Reader File 80.768.pdf
80.780 13/6/2016 Εκδηλώσεις για τη Μαύρη Επέτειο της τουρκικής εισβολής του 1974. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 794 Acrobat Reader File 80.780.pdf
80.795 13/6/2016 Διαπίστευση του Δρ. Widhya Chem ως νέου Πρέσβη του Βασιλείου της Καμποτίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Παρίσι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4503, ημερ. 9.9.2016, αρ. γνωστ. 808 Acrobat Reader File 80.795.pdf
81.117 27/7/2016 Παροχή Υπηρεσιών Κέντρου Πολίτη από τα Περιφερειακά Ταχυδρομικά Γραφεία. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1001 Acrobat Reader File 81.117.pdf
80.922 6/7/2016 Δημιουργία μιας θέσης Βοηθού Τεχνικού, με όρους Επιτόπιου Προσωπικού, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 880 Acrobat Reader File 80.922.pdf
81.086 27/7/2016 Τροποποίηση του Διατάγματος που εκδόθηκε με βάση το άρθρο 3(1) των περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμων του 2002 έως (Αρ.2) του 2014, αναφορικά με τον καθορισμό Περιοχών Δεκτών στις οποίες επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης από διατηρητέες οικοδομές. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 982 ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016 (Διόρθωση) Acrobat Reader File 81.086.pdf
81.045 27/7/2016 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για τρεις μήνες για τη Διεύρυνση και Βελτίωση της οδού Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό Φάση Ι – Τμήμα Α: Στ. Κυριακίδη – Λεωφόρος Σπ. Κυπριανού – Αρ. Διαγωνισμού: PS/C/705. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 973 Acrobat Reader File 81.045.pdf
81.100 27/7/2016 Δημιουργία Μουσείου (Παγκόσμιας) Φυσικής Ιστορίας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 989 Acrobat Reader File 81.100.pdf
81.035 27/7/2016 Αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) σε σχέση με την εφαρμογή και υλοποίηση των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 στην Κύπρο. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 966 Acrobat Reader File 81.035.pdf
81.084 27/7/2016 Τροποποίηση σκοπού απαλλοτρίωσης – Διάταγμα Επίσχεσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 980 Acrobat Reader File 81.084.pdf
81.034 27/7/2016 Μετονομασία «Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών» σε Υπηρεσία Καταναλωτή». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 965 Acrobat Reader File 81.034.pdf
81.087 27/7/2016 Οι περί Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Προϊστάμενου Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 983 Acrobat Reader File 81.087.pdf
81.370 28/9/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4508, ημερ. 21.10.2016, αρ. γνωστ. 948 Acrobat Reader File 81.370.pdf
81.042 27/7/2016 Επέκταση προξενικής δικαιοδοσίας Επίτιμου Προξένου της Ιταλίας στη Κύπρο, με έδρα τη Λάρνακα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 971 Acrobat Reader File 81.042.pdf
81.460 18/10/2016 Διορισμός Μη-Εκτελεστικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4508, ημερ. 21.10.2016, αρ. γνωστ.953 Acrobat Reader File 81.460.pdf
81.025 27/7/2016 Παραχώρηση Κρατικής Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) στο ΡΙΚ. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 957 Acrobat Reader File 81.025.pdf
81.368 28/9/2016 Αίτηση της Εταιρείας Παναγιώτης Ηροδότου Λτδ και του κ. Παναγιώτη Ηροδότου (ΛΕΜ/0497/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για κατάστημα πώλησης και αποθήκες οικοδομικών υλικών, στην Επισκοπή, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4508, ημερ. 21.10.2016, αρ. γνωστ. 946 Acrobat Reader File 81.368.pdf
81.116 27/7/2016 Eκπαιδευτική επίσκεψη στην Εσθονία – Υποβολή αιτήματος για εξαίρεση από τους περιορισμούς μετάβασης αποστολών στο εξωτερικό. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1000 Acrobat Reader File 81.116.pdf
81.109 27/7/2016 Πλαίσιο Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 993 Acrobat Reader File 81.109.pdf
81.048 27/7/2016 Διαγραφή χρέους του νομικού προσώπου ΛΟΥΚΑΣ Α. ΨΙΝΤΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ, Αρ. Μητρ. ΦΠΑ 10033973O. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 976 Acrobat Reader File 81.048.pdf
81.043 27/7/2016 Τοποθέτηση Στρατιωτικού Προσωπικού στη θέση του Ακόλουθου Άμυνας Μόσχας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 972 Acrobat Reader File 81.043.pdf
81.464 18/10/2016 Διορισμός Εκτελεστικού Γραμματέα στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4508, ημερ. 21.10.2016, αρ. γνωστ. 954 Acrobat Reader File 81.464.pdf
81.366 28/9/2016 Αίτηση της κας Σπυριδώνας Θεοχάρους (ΛΑΡ/0261/2015), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή, στο τεμάχιο με αρ. 254, φ/σχ. 2-254-355, Τμήμα 3, στην Κοινότητα Περβολιών, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4508, ημερ. 21.10.2016, αρ. γνωστ. 944 Acrobat Reader File 81.366.pdf
81.457 18/10/2016 Διορισμός νέων μελών στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων επαρχιών Λάρνακας/Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4508, ημερ. 21.10.2016, αρ. γνωστ. 951 Acrobat Reader File 81.457.pdf
81.369 28/9/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4508, ημερ. 21.10.2016, αρ. γνωστ. 947 Acrobat Reader File 81.369.pdf
81.456 18/10/2016 Τερματισμός του Αναπληρωτικού Διορισμού της Γενικής Διευθύντριας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4508, ημερ. 21.10.2016, αρ. γνωστ. 950 Acrobat Reader File 81.456.pdf
81.367 28/9/2016 Αίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα (ΛΕΜ/0370/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για υπαίθριο εστιατόριο κατηγορίας Β, στα τεμάχια με αρ. 332 και 248 (τμήματα Α και Γ), φ/σχ. 2-210-341, Τμήμα 4, στην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4508, ημερ. 21.10.2016, αρ. γνωστ. 945 Acrobat Reader File 81.367.pdf
81.371 28/9/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4508, ημερ. 21.10.2016, αρ. γνωστ. 949 Acrobat Reader File 81.371.pdf
81.459 18/10/2016 Αίτηση των Άννας Κορνέλια Χαχολή και Ανδρέα Χαχολή και της Εταιρείας Consava Holdings (ΑΜΧ/230/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για θεματικό πάρκο ζώων με υποστηρικτικές χρήσεις (μικρή καφετέρια/σνακ μπαρ, κατάστημα σουβενίρ, εκθεσιακό χώρο/μουσείο ταριχευμένων ζώων, μικρό κτηνιατρείο/χώρο περίθαλψης, χώρο διοίκησης και αποθήκες), ταβέρνα με μουσική, δύο κατοικίες προσωπικού και μικρή εκκλησία, εντός των τεμαχίων 772, 773, 774, 536, 537, 518, 521 και 535 (738, 739, 740 και 741), φ/σχ. 2-289-375, Τμήμα 11, Τοποθεσία «Βαθύ Λαξί» στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4508, ημερ. 21.10.2016, αρ. γνωστ. 952 Acrobat Reader File 81.459.pdf
81.400 7/10/2016 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 941 Acrobat Reader File 81.400.pdf
80.988 13/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 932 Acrobat Reader File 80.988.pdf
80.982 13/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 926 Acrobat Reader File 80.982.pdf
80.961 13/7/2016 Παράταση ισχύος της προσφοράς για την προμήθεια Συρραπτικών και Λαπαροσκοπικών εργαλείων για τις ανάγκες των Κρατικών Νοσηλευτηρίων Αρ. Προσφοράς: Σ.Υ. 59/14. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 917 Acrobat Reader File 80.961.pdf
81.405 7/10/2016 Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 942 Acrobat Reader File 81.405.pdf
80.976 13/7/2016 Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα/Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΚΣ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 924 Acrobat Reader File 80.976.pdf
80.993 13/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 937 Acrobat Reader File 80.993.pdf
81.406 7/10/2016 Διορισμός νέων μελών στα Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Eπαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας/Αμμοχώστου και Πάφου αντίστοιχα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 943 Acrobat Reader File 81.406.pdf
80.983 13/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 927 Acrobat Reader File 80.983.pdf
80.973 13/7/2016 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς το Δήμο Λακατάμιας για την κατασκήνωση στα Χανδριά. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 921 Acrobat Reader File 80.973.pdf
80.985 13/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 929 Acrobat Reader File 80.985.pdf
80.944 13/7/2016 Χρήση της Εξαιρετικής Διαδικασίας που προβλέπει ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή θέματα Νόμος του 2016 (73(Ι)/2016), για την αγορά υπηρεσιών για τις μεταφορές και τις μετακινήσεις των υψηλών αξιωματούχων κατά την 127η Σύνοδο της Επιτροπής Υπουργών (ΕΥ) του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) στην Κύπρο (18-19 Μαΐου 2017). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 903 Acrobat Reader File 80.944.pdf
80.955 13/7/2016 Έκδοση διατάγματος για απαγόρευση μεταφοράς όπλων και συναφούς υλικού προς τη Λιβύη. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 912 Acrobat Reader File 80.955.pdf
80.948 13/7/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 906 Acrobat Reader File 80.948.pdf
80.971 13/7/2016 Αμοιβή μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών, κρατικών εταιρειών και άλλων Συμβουλίων/Επιτροπών που συστήνονται δυνάμει νόμου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 919 Acrobat Reader File 80.971.pdf
80.972 13/7/2016 Σύσταση Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για Αξιολόγηση του Υφιστάμενου Συστήματος Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών και Υποβολή Εισηγήσεων για Βελτιωτικές Αλλαγές. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 920 Acrobat Reader File 80.972.pdf
80.977 13/7/2016 Παραχώρηση τακτικής και έκτακτης χρηματοδότησης στα νέα Κοινοβουλευτικά Κόμματα που εισήλθαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων με τις εκλογές του Μαΐου του 2016 από το Κρατικό Προϋπολογισμό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 925 Acrobat Reader File 80.977.pdf
80.949 13/7/2016 α)Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. β)Ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 907 Acrobat Reader File 80.949.pdf
80.952 13/7/2016 Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου σε υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 909 Acrobat Reader File 80.952.pdf
80.989 13/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 933 Acrobat Reader File 80.989.pdf
80.995 13/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 939 Acrobat Reader File 80.995.pdf
80.946 13/7/2016 Τροποποίηση υφιστάμενης Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 904 Acrobat Reader File 80.946.pdf
80.970 13/7/2016 Έγκριση απόφασης διορισμού Διευθυντή Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 918 Acrobat Reader File 80.970.pdf
80.942 13/7/2016 Κατάπγηση τος Διατάγματορ κήπςξηρ τηρ Παγκύππιαρ Εταιπείαρ Απτοποιών ωρ υοπέα ςποκείμενος σε αποκπατικοποίηση. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 901 Acrobat Reader File 80.942.pdf
80.943 13/7/2016 Ακύρωση Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 59.617 και ημερ. 10.3.2004 με θέμα «Δημιουργία στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Μονάδας Ευρωπαϊκών Δικτυών για Εξυπηρέτηση του Πολίτη». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 902 Acrobat Reader File 80.943.pdf
80.990 13/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Αδειών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 934 Acrobat Reader File 80.990.pdf
80.960 13/7/2016 Διαπίστευση του κ. Waleed Ahmad Al-Kandari ως νέου Πρέσβη του Κράτους του Κουβέιτ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 916 Acrobat Reader File 80.960.pdf
80.956 13/7/2016 Έκδοση διατάγματος για απαγόρευση μεταφοράς όπλων και συναφούς υλικού προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 913 Acrobat Reader File 80.956.pdf
80.987 13/7/2016 Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 931 Acrobat Reader File 80.987.pdf
80.991 13/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 935 Acrobat Reader File 80.991.pdf
80.953 13/7/2016 Έκδοση Διατάγματος καθορισμού τελών, όπως προνοείται από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 910 Acrobat Reader File 80.953.pdf
80.947 13/7/2016 α)Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. β)Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 905 Acrobat Reader File 80.947.pdf
80.958 13/7/2016 Αίτημα για απόσπαση της κας Δέσπως Σεργίου, Δασκάλας στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 915 Acrobat Reader File 80.958.pdf
80.984 13/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 928 Acrobat Reader File 80.984.pdf
80.994 13/7/2016 Διορισμός Μελών του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 938 Acrobat Reader File 80.994.pdf
80.950 13/7/2016 Παραχώρηση 50% έκπτωσης στις τιμές των κομίστρων των λεωφορείων στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 908 Acrobat Reader File 80.950.pdf
81.018 22/7/2016 Διορισμός του ένατου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 940 Acrobat Reader File 81.018.pdf
80.975 13/7/2016 Παράταση της ισχύος των προσφορών για το διαγωνισμό: «Design, Build and Operate of the Achna Sewage Treatment Plant and Associated Works» - Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΥ 10/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 923 Acrobat Reader File 80.975.pdf
80.992 13/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 936 Acrobat Reader File 80.992.pdf
80.974 13/7/2016 Άνοιγμα Πρεσβείας του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία/ Διαπίστευση του κ. Mohamad Sharari El-Bakhit El-Fayez ως νέου Πρέσβη του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 922 Acrobat Reader File 80.974.pdf
80.986 13/7/2016 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 930 Acrobat Reader File 80.986.pdf
81.379 28/9/2016 Αντικατάσταση μέλους της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 896 Acrobat Reader File 81.379.pdf
80.941 11/7/2016 Δημιουργία Τεχνικής Επιτροπής που αφορά στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων στον τομέα των Υδρογονανθράκων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 894 Acrobat Reader File 80.941.pdf
81.355 28/9/2016 Αντικατάσταση μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις Μαρίνες. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 897 Acrobat Reader File 81.355.pdf
81.374 28/9/2016 Διορισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 899 Acrobat Reader File 81.374.pdf
81.375 28/9/2016 Διορισμός νέας σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής για τον Καρκίνο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 900 Acrobat Reader File 81.375.pdf
81.308 13/9/2016 Αίτηση των Εταιρειών Onland Ltd & Jumbo Trading Ltd (ΛΑΡ/0281-0282/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης καταστήματος (showroom) και γυμναστηρίου σε πολυκατάστημα, στο τεμάχιο με αρ. 121, φ/σχ. 41/33 & 41/41, Τμήμα Ο, στο Δήμο Λιβαδιών, στην Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 895 Acrobat Reader File 81.308.pdf
80.957 13/7/2016 Παράταση της τοποθέτησης στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, της κας Χριστιάνας Βωβίδου, Λειτουργού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 914 Acrobat Reader File 80.957.pdf
80.954 13/7/2016 Έκδοση διατάγματος για απαγόρευση μεταφοράς όπλων και συναφούς υλικού προς την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4507, ημερ. 14.10.2016, αρ. γνωστ. 911 Acrobat Reader File 80.954.pdf
81.356 28/9/2016 Διορισμός Εφόρου για σκοπούς άσκησης των εξουσιών που προβλέπονται στον περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμου του 1995 έως 2009. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4506, ημερ. 7.10.2016, αρ. γνωστ. 898 Acrobat Reader File 81.356.pdf
81.195 24/8/2016 Υλοποίηση Εθνικής Συμμαχίας Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1057 Acrobat Reader File 81.195.pdf
81.088 27/7/2016 Ορισμός Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) στο Μόντρεαλ. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 984 Acrobat Reader File 81.088.pdf
81.194 24/8/2016 Οι περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας Νόμοι του 2006 και 2013 – Διάταγμα βάσει του Άρθρου 10. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1056 Acrobat Reader File 81.194.pdf
81.183 24/8/2016 Συνοικισμός Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στη Κοινότητα Ψευδά (Περιοχή Γ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1046 Acrobat Reader File 81.183.pdf
81.182 24/8/2016 Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε, στους πρώην ιδιοκτήτες της στο χωριό Παναγιά Πάφος. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1045 Acrobat Reader File 81.182.pdf
81.222 26/8/2016 Νομοσχέδια/Κανονισμοί που αφορούν τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας. α)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κρατικού Μισθολογίου (Προσαυξήσεις, Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή και Γενικές Αυξήσεις Μισθών και Συντάξεων των Αξιωματούχων και των Εργοδοτουμένων της Κρατικής Υπηρεσίας) Νόμος του 2016». β)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016». γ)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016». δ)Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». ε)«Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2016. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1061 Acrobat Reader File 81.222.pdf
81.168 24/8/2016 Σχέδια Υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου και Λειτουργού Ελέγχου Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1041 Acrobat Reader File 81.168.pdf
81.190 24/8/2016 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας V Επαρχίας Λευκωσίας). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1053 Acrobat Reader File 81.190.pdf
81.139 24/8/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1013 Acrobat Reader File 81.139.pdf
81.181 24/8/2016 Ειδοποίηση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (για την εταιρεία «Προκόπης Γ. Γαβριηλίδης ΛΤΔ»), προς την Πολεοδομική Αρχή, για επέκταση του υφιστάμενου εργοστασίου κατασκευής κυνηγετικών φυσιγγίων, στο βιομηχανικό οικόπεδο αρ. 12, στην Κυβερνητική Βιομηχανική Περιοχή Κατηγορίας Β, Φ/Σχ.: 40/47W2 και 40/55W1, στον Δήμο Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1044 Acrobat Reader File 81.181.pdf
81.130 24/8/2016 Αρχεία της Ερευνητικής Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές για το έτος 1999. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1004 Acrobat Reader File 81.130.pdf
81.218 24/8/2016 Προσωρινή μεταφορά προσωπικού από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου προς την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για παραχώρηση υπηρεσιών διεκπεραίωσης γραμματειακών καθηκόντων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1058 Acrobat Reader File 81.218.pdf
81.160 24/8/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Πάνω Κυβίδων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1034 Acrobat Reader File 81.160.pdf
81.158 24/8/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Πελενδρίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1032 Acrobat Reader File 81.158.pdf
81.188 24/8/2016 Επέκταση Ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας με την ένταξη της νέας οικιστικής περιοχής της Κοινότητας Μουτταγιάκας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1051 Acrobat Reader File 81.188.pdf
81.189 24/8/2016 Αναπροσαρμογή διοικητικών ορίων Κοινοτήτων Παραμύθας και Σπιταλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1052 Acrobat Reader File 81.189.pdf
81.140 24/8/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ομμορύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1014 Acrobat Reader File 81.140.pdf
81.149 24/8/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2016» - Οδηγία 2014/60/ΕΕ. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1023 Acrobat Reader File 81.149.pdf
81.131 24/8/2016 Συμμετοχή της Κύπρου στην Όγδοη Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (WRC-15) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, από τις 2 μέχρι τις 27 Νοεμβρίου, 2015. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1005 Acrobat Reader File 81.131.pdf
81.138 24/8/2016 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1012 Acrobat Reader File 81.138.pdf
81.163 24/8/2016 Διορισμός Επιτροπής του Αρδευτικού Τμήματος «Πάνω και Κάτω Λεφτίνα» Αγριδιών σύμφωνα με το άρθρο 10(9)-(α) του περί Αρδευτικών Τμημάτων Νόμου Κεφ. 342. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1036 Acrobat Reader File 81.163.pdf
81.135 24/8/2016 Καταβολή Κρατικών Ενισχύσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το 2013. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1009 Acrobat Reader File 81.135.pdf
81.132 24/8/2016 Τερματισμός διακρατικών συμφωνιών/συνθηκών με Βρετανικές και Ολλανδικές εξαρτώμενες και συνδεδεμένες περιοχές (Guernsey, Jersey, Isle of Man, Aruba, Netherland Antilles) και με υπεράκτιες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου στην Καραϊβική (The British Virgin Islands, the Cayman Islands, the Turks and Caicos Islands, Montserrat) για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1006 Acrobat Reader File 81.132.pdf
81.165 24/8/2016 Άνοιγμα Προξενείου της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1038 Acrobat Reader File 81.165.pdf
81.145 24/8/2016 Διοργάνωση στην Κύπρο της Ετήσιας Εαρινής Συνόδου των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1019 Acrobat Reader File 81.145.pdf
81.220 24/8/2016 Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. Οι περί Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1060 Acrobat Reader File 81.220.pdf
81.150 24/8/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2016». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1024 Acrobat Reader File 81.150.pdf
81.164 24/8/2016 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1037 Acrobat Reader File 81.164.pdf
81.157 24/8/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Αγρού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1031 Acrobat Reader File 81.157.pdf
81.159 24/8/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Κυπερούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1033 Acrobat Reader File 81.159.pdf
81.144 24/8/2016 Σύνθεση Υπουργικής Επιτροπής για τη Μελέτη της Φυσικής Ασφάλειας των Ενεργειακών Υποδομών και Εγκαταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1018 Acrobat Reader File 81.144.pdf
81.193 24/8/2016 Εκχώρηση ενάσκησης εξουσιών του Υπουργικού Συμβουλίου με βάση το άρθρο 18 του Νόμου Κεφ. 224 όπως τροποποιήθηκε και των βάσει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1055 Acrobat Reader File 81.193.pdf
81.155 24/8/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Αστρομερίτη – Περιστερώνας – Ακακίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1029 Acrobat Reader File 81.155.pdf
81.152 24/8/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Παλαιχωρίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1026 Acrobat Reader File 81.152.pdf
81.153 24/8/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Σολέας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1027 Acrobat Reader File 81.153.pdf
81.166 24/8/2016 Αντικατάσταση αξιωματικού συνδέσμου της Αστυνομίας στην έδρα της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (Ευρωπόλ) στη Χάγη. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1039 Acrobat Reader File 81.166.pdf
81.154 24/8/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Απλικίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1028 Acrobat Reader File 81.154.pdf
81.147 24/8/2016 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1021 Acrobat Reader File 81.147.pdf
81.027 27/7/2016 Αποκατάσταση περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένα Μεταλλεία – Τεχνική Επιτροπή. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 959 Acrobat Reader File 81.027.pdf
81.028 27/7/2016 Αίτημα της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου για επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 960 Acrobat Reader File 81.028.pdf
81.169 24/8/2016 Κατάργηση τελών χρήσης του Αρχείου Εφημερίδων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1042 Acrobat Reader File 81.169.pdf
81.032 27/7/2016 Μελέτη Ασφάλειας Εγγράφων και Πληροφοριών που τυγχάνουν διαχείρισης μέσω ηλεκτρονικών μέσων και Συστημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 964 Acrobat Reader File 81.032.pdf
81.036 27/7/2016 Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 967 Acrobat Reader File 81.036.pdf
81.180 24/8/2016 Αίτημα για τροποποίηση της Άδειας Χρήσης του Πρώην Νηπιαγωγείου Ξυλοφάγου Λάρνακας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1043 Acrobat Reader File 81.180.pdf
81.081 27/7/2016 Παραχώρηση τεμαχίου που ανήκει στη Σχολική Εφορεία Σολέας για ανέγερση αστυνομικού σταθμού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 977 Acrobat Reader File 81.081.pdf
81.187 24/8/2016 Επέκταση Ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λυθροδόντα με την ένταξη της νέας οικιστικής περιοχής της Κοινότητας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1050 Acrobat Reader File 81.187.pdf
81.023 27/7/2016 Τερματισμός της μείωσης κατά 10% των μισθών του νεοεισερχόμενου Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού με τη συμπλήρωση 24 μηνών συνολικής απασχόλησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 955 Acrobat Reader File 81.023.pdf
81.083 27/7/2016 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στον κυκλικό κόμβο Μέσα Γειτονιάς. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 979 Acrobat Reader File 81.083.pdf
81.041 27/7/2016 Εκκρεμότητες στην υιοθέτηση Κοινοτικών Οδηγιών. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 970 Acrobat Reader File 81.041.pdf
81.089 27/7/2016 Παραχώρηση παράτασης άδειας απουσίας χωρίς απολαβές σε εκπαιδευτικό λειτουργό για να ασχοληθεί στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης (European Training Foundation) στο Τορίνο Ιταλίας στα θέματα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 985 Acrobat Reader File 81.089.pdf
81.031 27/7/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 963 Acrobat Reader File 81.031.pdf
81.111 27/7/2016 Υλοποίηση υποδομών από Σχολικές Εφορείες και Δήμους. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 995 Acrobat Reader File 81.111.pdf
81.029 27/7/2016 Διαχείριση συνεπειών του Βρετανικού Δημοψηφίσματος. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 961 Acrobat Reader File 81.029.pdf
81.040 27/7/2016 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 969 Acrobat Reader File 81.040.pdf
81.099 27/7/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016.» Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 988 Acrobat Reader File 81.099.pdf
81.046 27/7/2016 Διαγωνισμός αρ. 2015.005.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση ασθενοφόρων για τις ανάγκες των Υπουργείων Υγείας και Άμυνας. Αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παράταση της περιόδου αξιολόγησης από εξήντα (60) ημέρες σε ενενήντα (90) ημέρες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 974 Acrobat Reader File 81.046.pdf
81.030 27/7/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 962 Acrobat Reader File 81.030.pdf
81.110 27/7/2016 Παράταση Ισχύος της Προσφοράς Γ.Τ. 289/15 για την αγορά Υπηρεσιών Συμβούλων από την εταιρεία KPMG για υποστήριξη του ΥΥ στις διαδικασίες πρόσκληση για σχόλια, έλεγχος ΓΛ/ΑΑΔΣ 70, διευκρινήσεις μετά την προκήρυξη και αξιολόγηση για εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας βασισμένης σε συμφωνία SLA με τη μέθοδο του εξωπορισμού σε όλα τα δημόσια – ημιδημόσια νοσηλευτήρια, Κέντρα Υγείας και το Υπουργείο Υγείας. Αρ. Προσφοράς: ΓΤ 289/15. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 994 Acrobat Reader File 81.110.pdf
81.026 27/7/2016 Κύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 958 Acrobat Reader File 81.026.pdf
81.122 27/7/2016 Έφεση της Νομικής Υπηρεσίας κατά της απόφασης του Πρωτόδικου Δικαστηρίου με αρ. 542/12 για καταβολή αποζημιώσεων στους εξαρτώμενους του Βασίλη Κρόκου, Πυροσβέστη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην φονική έκρηξη στο Μαρί στις 11 Ιουλίου 2011. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1002 Acrobat Reader File 81.122.pdf
81.107 27/7/2016 Τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος στήριξης «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους» για την προώθηση εγκαταστάσεων ΦΒ συστημάτων Συμψηφισμού Μετρήσεων (new-metering) και Αυτοπαραγωγής. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 991 Acrobat Reader File 81.107.pdf
81.047 27/7/2016 Ανάκληση Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για διαγραφή χρέους του νομικού προσώπου BONANTZA CAR DEALERS LIMITED – Αρ. Μητρώου ΦΠΑ 10082854Ν. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 975 Acrobat Reader File 81.047.pdf
81.097 27/7/2016 Τροποποίηση Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας βάσει του Κανονισμού 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (de minimis). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 987 Acrobat Reader File 81.097.pdf
81.090 27/7/2016 Παράταση εργοδότησης με σύμβαση του/της συζύγου αξιωματικού της Εθνικής Φρουράς ή της ΕΛΔΥΚ για δεύτερο παιδί το οποίο θα φοιτήσει διαδοχικά στην Γ΄ τάξη Λυκείου αμέσως μετά το πρώτο παιδί. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 986 Acrobat Reader File 81.090.pdf
81.106 27/7/2016 Υλοποίηση Εθνικής Συμμαχίας Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 990 Acrobat Reader File 81.106.pdf
81.113 27/7/2016 Παράταση ισχύος της προσφοράς για το Έργο: Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Κάτω Πάφου, Αρ. Διαγωνισμού Α/18/2015. Ημερ. Προκήρυξης: 23/12/2015, Ημερ. Υποβολής Προσφορών: 10/02/2016, Ημερ. Λήξης Προσφορών: 10/08/2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 997 Acrobat Reader File 81.113.pdf
81.115 27/7/2016 Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και Κέντρων Πολιτών (ΚΕ.ΠΟ.). Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 999 Acrobat Reader File 81.115.pdf
81.114 27/7/2016 Επιλογή για Διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 998 Acrobat Reader File 81.114.pdf
81.108 27/7/2016 Διερεύνηση του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας – Σύνθεση Κέντρου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 992 Acrobat Reader File 81.108.pdf
81.082 27/7/2016 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας που δεν χρησιμοποιήθηκε στο τεμ. 1190 (πρώην) – 1682 (νέο τεμάχιο), του Φ/Σχ. 29/58, στην Κοινότητα Αρεδιού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 978 Acrobat Reader File 81.082.pdf
81.085 27/7/2016 Τροποποίηση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Μενοίκου της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 981 Acrobat Reader File 81.085.pdf
81.112 27/7/2016 Τέλη Διάθεσης Σύμμεικτων Οικιακών Αποβλήτων σε Αδειοδοτημένες Εγκαταστάσεις και Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 996 Acrobat Reader File 81.112.pdf
81.024 27/7/2016 Υποβολή Τροποποιητικού Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2015. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 956 Acrobat Reader File 81.024.pdf
81.039 27/7/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 968 Acrobat Reader File 81.039.pdf
81.309 13/9/2016 Υποβολή Έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18 εδάφιο (2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου όπως το άρθρο τούτο, τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 74/88. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1113 Acrobat Reader File 81.309.pdf
81.295 13/9/2016 Συμμετοχή της Κύπρου στη Διάσκεψη των Πληρεξουσίων της Διεθνούς ΄Ενωσης Τηλεπικοινωνιών (Plenipotentiary Conference of the International Telecommunications Union, ITU) στη Busan της Δημοκρατίας της Κορέας, 20.10.2014-7.11.2014 (PP-14). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ.1105 Acrobat Reader File 81.295.pdf
81.300 13/9/2016 Παράταση της ισχύος των προσφορών για (4) μήνες για τη μελέτη και κατασκευή του κάθετου δρόμου που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, Φάση ΙΙ – Τμήμα Β (Παράλληλος Δρόμος), Αρ. Διαγωνισμού PS/DB/10. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1110 Acrobat Reader File 81.300.pdf
81.293 13/9/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1103 Acrobat Reader File 81.293.pdf
81.156 24/8/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Αγγλισίδων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1030 Acrobat Reader File 81.156.pdf
81.294 13/9/2016 Εκκρεμότητες στην υιοθέτηση Κοινοτικών Οδηγιών. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1104 Acrobat Reader File 81.294.pdf
81.312 13/9/2016 Αξιοποίηση του ευρύτερου χώρου που περιλαμβάνει το Συνεδριακό Κέντρο, το Ξενοδοχείο Φιλοξενία και το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1116 Acrobat Reader File 81.312.pdf
81.318 13/9/2016 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για Συνεργασία στον τομέα της Υγείας, Ιατρικών Προϊόντων και Ιατρικού Εξοπλισμού μεταξύ των Υπουργείων Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1121 Acrobat Reader File 81.318.pdf
81.319 13/9/2016 Μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης στη λεωφόρο Φανερωμένης που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δήμου Λάρνακας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1122 Acrobat Reader File 81.319.pdf
81.317 13/9/2016 Μεταρρύθμιση και ενίσχυση πλαισίου ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και δημιουργία νέας εποπτικής αρχής ασφαλιστικών εταιρειών και ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1120 Acrobat Reader File 81.317.pdf
81.303 13/9/2016 Σύνθεση Κυβερνητικών Αποστολών για Υπηρεσιακά Ταξίδια στο εξωτερικό (Παγκόσμιοι Στρατιωτικοί Αγώνες). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1111 Acrobat Reader File 81.303.pdf
81.311 13/9/2016 Αντικατάσταση μέλους της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1115 Acrobat Reader File 81.311.pdf
81.316 13/9/2016 Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με την χορηγία προς τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1119 Acrobat Reader File 81.316.pdf
81.307 13/9/2016 Αίτημα για επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας στο Απλίκι. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1112 Acrobat Reader File 81.307.pdf
81.299 13/9/2016 Παράταση της ισχύος των προσφορών για (6) μήνες για τη βελτίωση της Οδού Τσερίου στο Στρόβολο, Αρ. Διαγωνισμού PS/C/662. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1109 Acrobat Reader File 81.299.pdf
81.321 13/9/2016 Συνεισφορά σε Διεθνείς ή άλλους Οργανισμούς/Συνδέσμους/ Ιδρύματα – οικονομική συνεισφορά στον Μηχανισμό «Athena». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1124 Acrobat Reader File 81.321.pdf
81.298 13/9/2016 Οι περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους ΄Εμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικοί) Νόμοι του 2004 έως 2014. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1108 Acrobat Reader File 81.298.pdf
81.296 13/9/2016 Εκπροσώπηση της Κύπρου στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης – Σύνθεση της Κυπριακής Αντιπροσωπείας για την περίοδο Οκτωβρίου 2016 – Οκτωβρίου 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ.1106 Acrobat Reader File 81.296.pdf
81.288 13/9/2016 Διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια – Δικαιούχοι/Γενικές Διατάξεις. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1101 Acrobat Reader File 81.288.pdf
81.253 5/9/2016 Σχέδιο Δράσης για το Έργο μετάβασης του δημόσιου τομέα στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1081 Acrobat Reader File 81.253.pdf
81.638 15/11/2016 Διορισμός Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4512, ημερ. 18.11.2016, αρ. γνωστ. 1100 Acrobat Reader File 81.638.pdf
81.599 9/11/2016 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1099 Acrobat Reader File 81.599.pdf
81.548 2/11/2016 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1097 Acrobat Reader File 81.548.pdf
81.268 5/9/2016 Νέο Πλαίσιο Ανάλυσης Αντίκτυπου στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1093 Acrobat Reader File 81.268.pdf
81.258 5/9/2016 Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1085 Acrobat Reader File 81.258.pdf
81.265 5/9/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1091 Acrobat Reader File 81.265.pdf
81.266 5/9/2016 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων 721 και 724 (μέρος) του Φ/Σχ. 53/61 στην Ερήμη της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1092 Acrobat Reader File 81.266.pdf
81.273 5/9/2016 Απαλλοτρίωση για τις ανάγκες αναδόμησης/αποκατάστασης του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1096 Acrobat Reader File 81.273.pdf
81.264 5/9/2016 Ο περί του Πρωτοκόλλου Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης της Σύμβασης για την εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο (Κυρωτικός) Νόμος του 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1090 Acrobat Reader File 81.264.pdf
81.272 5/9/2016 Ολοκλήρωση αποστολής και λειτουργίας Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1095 Acrobat Reader File 81.272.pdf
81.255 5/9/2016 Εξέταση της λειτουργίας του θεσμού των Ιατροσυμβουλίων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1083 Acrobat Reader File 81.255.pdf
81.254 5/9/2016 Κατανομή των Αποθεμάτων Νερού κατά περιοχή και χρήση για το 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1082, ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016(Διόρθωση). Acrobat Reader File 81.254.pdf
81.260 5/9/2016 Εξέταση από την αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών της 6ης Περιοδικής Έκθεσης της Κύπρου (Country Report), αναφορικά με την εφαρμογή του Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICESCR) Γενεύη, 20 και 21 Σεπτεμβρίου, 2016. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1087 Acrobat Reader File 81.260.pdf
81.270 5/9/2016 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) για το 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1094 Acrobat Reader File 81.270.pdf
81.262 5/9/2016 Ανανέωση Δανεισμού Αρχαιοτήτων που παραχωρήθηκαν στο Εθνικό Μουσείο Ιρλανδίας (National Museum of Ireland) μέχρι το Φεβρουάριο του 2017. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1088 Acrobat Reader File 81.262.pdf
81.257 5/9/2016 Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός και της Αυστραλίας, αφετέρου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1084 Acrobat Reader File 81.257.pdf
81.498 26/10/2016 Διορισμός Εφόρου Φυσιοθεραπευτών για σκοπούς άσκησης των εξουσιών που προβλέπονται στους περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμους του 1989 έως 2005. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1062 Acrobat Reader File 81.498.pdf
81.263 5/9/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Υγιεινής των Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της Πρωτογενούς Παραγωγής Νόμος του 2016». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1089 Acrobat Reader File 81.263.pdf
81.259 5/9/2016 Σύναψη Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Μαλδιβών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1086 Acrobat Reader File 81.259.pdf
81.237 30/8/2016 Αντικατάσταση αξιωματικού συνδέσμου της Αστυνομίας στην έδρα της Διεθνούς Αστυνομίας (Ιντερπόλ) στη Λυών της Γαλλίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1072 Acrobat Reader File 81.237.pdf
81.239 30/8/2016 Αναπροσαρμογή διοικητικών ορίων Κοινοτήτων Καλαβασού –Μαρί της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1074 Acrobat Reader File 81.239.pdf
81.233 30/8/2016 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2015/1480/ΕΕ για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ, οι οποίες ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς, την επικύρωση των δεδομένων και την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμοι του 2010 και 2016» β)Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2007 και 2016» γ)Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξιδίου του Θείου, Διοξιδίου του Αζώτου και Οξιδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μολύβδου, Μονοξιδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2010 και 2016». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1069 Acrobat Reader File 81.233.pdf
81.234 30/8/2016 «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες και Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφάλειας Ανελκυστήρων) Κανονισμοί του 2016» προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/33/ΕΕ. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1070 Acrobat Reader File 81.234.pdf
81.232 30/8/2016 Χορηγία Βραβείου στα «Lloyd’s List Greek Shipping Awards». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1068 Acrobat Reader File 81.232.pdf
81.241 30/8/2016 Παράταση της περιόδου Αξιολόγησης των Προσφορών – Θέμα Διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για διαμόρφωση και προγραμματισμό Προγράμματος Δράσης για περιοχές Natura 2000» / Αρ. Διαγωνισμού Τ.Π. 8/2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1076 Acrobat Reader File 81.241.pdf
81.235 30/8/2016 «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1071 Acrobat Reader File 81.235.pdf
81.509 26/10/2016 Αναπληρωτικός Διορισμός στη θέση του Γενικού Διευθυντή στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1063 Acrobat Reader File 81.509.pdf
81.230 30/8/2016 Δημιουργία Κρατικής Εταιρείας Ιδιωτικού Δικαίου Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και Αναδιάρθρωση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1066 Acrobat Reader File 81.230.pdf
81.240 30/8/2016 Διαγωνισμός αρ. 2015.005.ΕΠ.ΗΜΥ για την Προμήθεια και συντήρηση ασθενοφόρων για τις ανάγκες του Υπουργείου Υγείας και Άμυνας. Αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παράταση της περιόδου αξιολόγησης από ενενήντα (90) ημέρες σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1075 Acrobat Reader File 81.240.pdf
81.231 30/8/2016 Ανάπτυξη Λιμανιού και Μαρίνας Λάρνακας – Διάταγμα Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου (6) του Περί ρύθμισης θεμάτων Αποκρατικοποίησης νόμου του 2014. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1067 Acrobat Reader File 81.231.pdf
81.251 30/8/2016 «Ο περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμος του 2015 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1080 Acrobat Reader File 81.251.pdf
81.242 30/8/2016 Παράταση ισχύος της προσφοράς για το ΄Εργο: Παροχή Υπηρεσιών για την Αποκατάσταση του Τεμένους Κεπήρ στη Λεμεσό – Αρ. Διαγωνισμού: A/20/2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1077 Acrobat Reader File 81.242.pdf
81.229 30/8/2016 Σύσταση Υπουργικής Επιτροπής για προώθηση θεμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1065 Acrobat Reader File 81.229.pdf
81.238 30/8/2016 Αναπροσαρμογή του ορίου μεταξύ των Δήμων Μέσα Γειτονιάς και Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1073 Acrobat Reader File 81.238.pdf
81.249 30/8/2016 Πτωματικοί δότες οργάνων – Παροχή ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στα μέλη των οικογενειών τους. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1078 Acrobat Reader File 81.249.pdf
81.250 30/8/2016 Παιδιά που αποβιώνουν στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και Παίδων και στους Παιδιατρικούς Θαλάμους των κρατικών νοσηλευτηρίων – Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών για νοσηλεία. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1079 Acrobat Reader File 81.250.pdf
81.310 13/9/2016 Επιτροπή Κύπρου – CERN. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1114 Acrobat Reader File 81.310.pdf
81.184 24/8/2016 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1047 Acrobat Reader File 81.184.pdf
81.186 24/8/2016 Συμπληρωματική απαλλοτρίωση (λόγω Αποφάσεων Δικαστηρίου σε προσφυγές) ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από την κατασκευή του έργου: Δρόμος που συνδέει το Νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, Φάση ΙΙ, Τμήμα Β (Παράλληλος Δρόμος με την περίφραξη του Νέου Λιμανιού Λεμεσού). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1049 ATT5NR31
81.137 24/8/2016 Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ) Κυπερούντας. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1011 Acrobat Reader File 81.137.pdf
81.136 24/8/2016 Κάλυψη του κόστους Δορυφορικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης, για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν εγκατεστημένες Συσκευές Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ), στα πλαίσια των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de-minimis). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1010 Acrobat Reader File 81.136.pdf
81.185 24/8/2016 Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από τη Διεύρυνση/ Βελτίωση Κάθετου Δρόμου που συνδέει το κέντρο της Γεροσκήπου με την τουριστική περιοχή Γεροσκήπου (Συνδετήριος Δρόμος Γεροσκήπου). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1048 Acrobat Reader File 81.185.pdf
81.143 24/8/2016 Υποχρεώσεις των Αρμοδίων Αρχών, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης θεμάτων κρατικής ενίσχυσης από το Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1017 Acrobat Reader File 81.143.pdf
81.151 24/8/2016 Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1025 Acrobat Reader File 81.151.pdf
81.146 24/8/2016 Ενημερωτικές επισκέψεις στο National Crime Agency στην Αγγλία, για θέματα Σένγκεν, στους τομείς SIS/SIRENE (Front Desk) και Αστυνομικής Συνεργασίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1020 Acrobat Reader File 81.146.pdf
81.142 24/8/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1016 Acrobat Reader File 81.142.pdf
81.219 24/8/2016 Περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013. Τροποποίηση του άρθρου 34. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1059 Acrobat Reader File 81.219.pdf
81.162 24/8/2016 Διεύρυνση της Εθνικής Επιτροπής του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1035 Acrobat Reader File 81.162.pdf
81.129 24/8/2016 Τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου – Ιδιωτική Απασχόληση Δημόσιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1003 Acrobat Reader File 81.129.pdf
81.597 9/11/2016 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4511, ημερ. 11.11.2016, αρ. γνωστ. 1098 Acrobat Reader File 81.597.pdf
81.133 24/8/2016 Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για τις Σχέσεις και τη Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών αυτής, αφενός και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1007 Acrobat Reader File 81.133.pdf
81.134 24/8/2016 Επιχορήγηση λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2016 από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1008 Acrobat Reader File 81.134.pdf
81.167 24/8/2016 Παράταση της μετάθεσης της κας Βασιλικής Σαντίν, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Πεκίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1040 Acrobat Reader File 81.167.pdf
81.191 24/8/2016 Έκδοση νέου διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε τμήμα της Δημοτικής περιοχής Πέγειας (περιοχή «Τοξεύτρας»). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1054 Acrobat Reader File 81.191.pdf
81.148 24/8/2016 Σύνθεση αποστολής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων/ Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, για υπηρεσιακό ταξίδι στο εξωτερικό στα πλαίσια του 26ο Συνεδρίου της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ 20 Σεπτεμβρίου – 7 Οκτωβρίου 2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1022 Acrobat Reader File 81.148.pdf
81.141 24/8/2016 Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4509, ημερ. 4.11.2016, αρ. γνωστ. 1015 Acrobat Reader File 81.141.pdf
81.395 7/10/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος του 2016». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1177 Acrobat Reader File 81.395.pdf
81.425 7/10/2016 Τριετής παράταση της απασχόλησης δύο (2) Γενικών Ιατρών που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά με Σύμβαση Απασχόλησης. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1192 Acrobat Reader File 81.425.pdf
81.392 7/10/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμος του 2016». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1174 Acrobat Reader File 81.392.pdf
81.320 13/9/2016 Συνεισφορά σε Διεθνείς ή άλλους Οργανισμούς/Συνδέσμους/ Ιδρύματα – Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1123 Acrobat Reader File 81.320.pdf
81.393 7/10/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1175 Acrobat Reader File 81.393.pdf
81.409 7/10/2016 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1186 Acrobat Reader File 81.409.pdf
81.411 7/10/2016 α)«Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις». β)«Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία». γ)«Σχέδιο Εργοδότησης Ανέργων για την Παροχή Υποστηριχτικών Υπηρεσιών προς Άτομα με Αναπηρίες» και «Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων για την Παροχή Υποστηριχτικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιών Φροντίδας) προς άτομα με τετραπληγία / παραπληγία». δ)«Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Άνεργων Νέων (15-24 ετών)». ε)«Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών». στ)«Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε Συνδυασμό με την Ολοκλήρωση Τρίμηνης Κατάρτισης» και σχετικό «Σχέδιο Κατάρτισης». ζ)«Σχέδιο Τοποθέτησης Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για απόκτηση Εργασιακής Πείρας στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα». η)«Σχέδιο Κατάρτισης Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στη Ξενοδοχειακή / Επισιτιστική Βιομηχανία». θ)«Σχέδιο Κατάρτισης Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στον Τομέα των Πωλήσεων». ι)«Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιών Φροντίδας) προς Δικαιούχους Φροντίδας στο πλαίσιο του Ε.Ε.Ε.». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1188 Acrobat Reader File 81.411.pdf
81.402 7/10/2016 Στρατηγική για τον Έλεγχο της Φυματίωσης στην Κύπρο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1182 Acrobat Reader File 81.402.pdf
81.427 7/10/2016 Αναπλήρωση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1194 Acrobat Reader File 81.427.pdf
81.390 7/10/2016 Αποτεφρωτήρας Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και διαχείριση των κλινικών αποβλήτων Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1172 Acrobat Reader File 81.390.pdf
81.404 7/10/2016 Περίληψη Ειδικού Εμπειρογνώμονα Νομισματολόγου στην Ειδική Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσινγκτον για την ανανέωση του Μνημονίου Συναντίληψης Κύπρου – ΗΠΑ για περιορισμούς στην εισαγωγή Κυπριακών Πολιτιστικών Αγαθών στις ΗΠΑ. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1183 Acrobat Reader File 81.404.pdf
81.424 7/10/2016 Υπογραφή Συμφωνίας Δανείου ύψους μέχρι 40 εκ. ευρώ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη χρηματοδότηση του αγωγού μεταφοράς νερού από τη Μονάδα Αφαλάτωσης Βασιλικού στη Λευκωσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1191 Acrobat Reader File 81.424.pdf
81.410 7/10/2016 Λιμενικές εγκαταστάσεις για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων στον τομέα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1187 Acrobat Reader File 81.410.pdf
81.423 7/10/2016 Παραχώρηση χορηγίας προς το Πολιτικό Κόμμα Ενωμένοι Δημοκράτες για κάλυψη της Συνδρομής τους στο ALDE Party. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1190 Acrobat Reader File 81.423.pdf
81.397 7/10/2016 Διορισμός Επίτιμου Γενικού Πρόξενου της Δημοκρατίας στο Ουζμπεκιστάν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1178 Acrobat Reader File 81.397.pdf
81.412 7/10/2016 Εφαρμογή Κοινωνικής Παρέμβασης στο πλαίσιο της Νομοθεσίας του Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου του 2014 και 2015 (Ν.109(Ι)/2014). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1189 Acrobat Reader File 81.412.pdf
81.399 7/10/2016 Αλλαγή έδρας και δικαιοδοσίας Επίτιμου Προξένου της Βραζιλίας στη Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1180 Acrobat Reader File 81.399.pdf
81.388 7/10/2016 Ετήσιοι Ναυτικοί Αγώνες με την ονομασία CYPRUS-ISRAEL REGATTA - Απαλλαγή ξένων σκαφών από την υποχρέωση καταβολής τελών ελλιμενισμού στη Μαρίνα Λάρνακας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1170 Acrobat Reader File 81.388.pdf
81.426 7/10/2016 Παράταση ισχύος προσφοράς του διαγωνισμού Αρ. Τ.Υ. 330/2013 – Κατασκευή αποθηκών Igloo για την ΕΛΔΥΚ και την Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1193 Acrobat Reader File 81.426.pdf
81.398 7/10/2016 Αναβάθμιση Επίτιμου Προξένου της Δημοκρατίας στη Λευκορωσία σε Επίτιμο Γενικό Πρόξενο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1179 Acrobat Reader File 81.398.pdf
81.389 7/10/2016 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου και Πρόγραμμα Μέτρων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1171 Acrobat Reader File 81.389.pdf
81.391 7/10/2016 Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη Συνεργασία στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1173 Acrobat Reader File 81.391.pdf
81.407 7/10/2016 Αναθεώρηση των Τελών των Αναλύσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1184 Acrobat Reader File 81.407.pdf
81.408 7/10/2016 Στεγαστικό Σχέδιο Αυτοστέγασης Οικοπέδου σε Εκτοπισθέντες. Κατάργηση της οικονομικής βοήθειας προς τους δικαιούχους παραχώρησης οικοπέδου αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1185 Acrobat Reader File 81.408.pdf
81.401 7/10/2016 Παράταση της περιόδου αξιολόγησης των προσφορών για τον Διαγωνισμό Υ.Ο. 2016/03/Π για την εξασφάλιση συμβουλευτικών αναλογιστικών υπηρεσιών από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1181 Acrobat Reader File 81.401.pdf
81.394 7/10/2016 «Νόμος που τροποποιεί τους περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001 μέχρι 2005». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1176 Acrobat Reader File 81.394.pdf
81.545 2/11/2016 Διορισμός μέλους του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) σε αντικατάσταση μέλους του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ 1166 Acrobat Reader File 81.545.pdf
81.327 28/9/2016 Τροφεία που καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε μη Κρατικές Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο του 2006 έως 2013. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1128 Acrobat Reader File 81.327.pdf
81.350 28/9/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Λυθροδόντα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1149 Acrobat Reader File 81.350.pdf
81.341 28/9/2016 Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου σε υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό για το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, 2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1140 Acrobat Reader File 81.341.pdf
81.334 28/9/2016 Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Λειτουργία περιοχών Λιμένων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1135 Acrobat Reader File 81.334.pdf
81.336 28/9/2016 Επανεξέταση των Τελών και Δικαιωμάτων που καταβάλλουν οι Εταιρείες στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1137 Acrobat Reader File 81.336.pdf
81.382 28/9/2016 Αξιοποίηση μη δαπανηθέντων πιστώσεων από το κονδύλι που αφορά στην κρατική φοιτητική μέριμνα, για λήψη πρόσθετων μέτρων κοινωνικής στήριξης των φοιτητών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1164 Acrobat Reader File 81.382.pdf
81.377 28/9/2016 Τροποποίηση Κανονισμών του Κυπριακού Βραβείου Ναυτιλίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1162 Acrobat Reader File 81.377.pdf
81.348 28/9/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμος του 2016». Υπουργείο Υγείας ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1147 Acrobat Reader File 81.348.pdf
81.342 28/9/2016 Συμμετοχή Κυπριακής Αστυνομίας στο πρόγραμμα απόσπασης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπόλ για στελέχωση των εστιών ελέγχου για τη μετανάστευση (migration hotspots). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1141 Acrobat Reader File 81.342.pdf
81.689 25/11/2016 Διορισμός νέου μέλους του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1168 Acrobat Reader File 81.689.pdf
81.351 28/9/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Ασκά (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1150 Acrobat Reader File 81.351.pdf
81.360 28/9/2016 Κατά χάριν παραχώρηση οικονομικής βοήθειας ύψους €37.581 προς το Σωματείο ΑΥΜΑ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1156 Acrobat Reader File 81.360.pdf
81.383 28/9/2016 Καταβολή Κρατικών Ενισχύσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε σιτηρά και κτηνοτροφικά φυτά, εσπεριδοειδή, μέσπιλα και αγκινάρες κατά το 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1165 Acrobat Reader File 81.383.pdf
81.343 28/9/2016 Εκπαίδευση ομάδας διάσωσης οκτώ (8) μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο 2016, στο θέμα «Διασώσεις από ορμητικά νερά – Rescue 3 International». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1142 Acrobat Reader File 81.343.pdf
81.347 28/9/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1146 Acrobat Reader File 81.347.pdf
81.329 28/9/2016 Υπογραφή Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Φορολογικών Αρχών για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα, με βάση τη Δράση 13 του ΟΟΣΑ για τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών (BEPS), που αφορά την τεκμηρίωση για τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης (transfer pricing documentation) και υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (Country – by – Country Report). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1130 Acrobat Reader File 81.329.pdf
81.349 28/9/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Πέρα Χωρίου – Νήσου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1148 Acrobat Reader File 81.349.pdf
81.339 28/9/2016 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό – Πρόγραμμα Erasmus+ (Βασική Δράση 1): «Ζω- Γράφω - Δημιουργώ στον 21ο αιώνα». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1138 Acrobat Reader File 81.339.pdf
81.361 28/9/2016 Μισθοί των αγνοουμένων μελών του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για το 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1157 Acrobat Reader File 81.361.pdf
81.345 28/9/2016 Τροποποίηση της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Σύμβαση PIC). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1144 Acrobat Reader File 81.345.pdf
81.373 28/9/2016 Καθορισμός όρων διορισμού, απολαβών, επιδομάτων και άλλων ωφελημάτων του Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1161 Acrobat Reader File 81.373.pdf
81.353 28/9/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Πάνω Πλατρών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1152 Acrobat Reader File 81.353.pdf
81.324 28/9/2016 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας – Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Έρευνας για τη Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR). Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1125 Acrobat Reader File 81.324.pdf
81.332 28/9/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1133 Acrobat Reader File 81.332.pdf
81.387 7/10/2016 Στελέχωση Ναυαγοσωστικών Μονάδων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1169 Acrobat Reader File 81.387.pdf
81.357 28/9/2016 Απόσπαση μέλους της Αστυνομίας στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUMM στη Γεωργία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1154 Acrobat Reader File 81.357.pdf
81.326 28/9/2016 Αρμόδιες Αρχές για θέματα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Άπορους (FEAD) 2014-2020. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1127 Acrobat Reader File 81.326.pdf
81.365 28/9/2016 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Λέμπας της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1159 Acrobat Reader File 81.365.pdf
81.333 28/9/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1134 Acrobat Reader File 81.333.pdf
81.325 28/9/2016 Παράταση της απασχόλησης του εποχικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού που είναι τοποθετημένο στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των εποχικών ωρομίσθιων Καθαριστριών Γραφείου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1126 Acrobat Reader File 81.325.pdf
81.331 28/9/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1132 Acrobat Reader File 81.331.pdf
81.335 28/9/2016 Οι περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1136 Acrobat Reader File 81.335.pdf
81.364 28/9/2016 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε περιοχή του πυρήνα του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1158 Acrobat Reader File 81.364.pdf
81.354 28/9/2016 Διαπίστευση Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μπαρμπάντος και στις Μπαχάμες, με έδρα τη Ουάσιγκτον. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1153 Acrobat Reader File 81.354.pdf
81.346 28/9/2016 Αεροπορική Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1145 Acrobat Reader File 81.346.pdf
81.340 28/9/2016 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό – Πρόγραμμα Crearte: Creative Primary School Partnerships with Visual Artists, Βασική Δράση 2 του Προγράμματος Erasmus+. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1139 Acrobat Reader File 81.340.pdf
81.380 28/9/2016 Χορηγήματα που καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για συντήρηση παιδιών τοποθετημένων σε Ανάδοχες Οικογένειες. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1163 Acrobat Reader File 81.380.pdf
81.330 28/9/2016 Σύναψη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Πρόληψη της Φοροδιαφυγής αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ινδίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1131 Acrobat Reader File 81.330.pdf
81.688 25/11/2016 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1167 Acrobat Reader File 81.688.pdf
81.297 13/9/2016 Μνημόνιο Συνεργασίας στους τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Έρευνας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστημών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1107 Acrobat Reader File 81.297.pdf
81.290 13/9/2016 Εργοδότηση Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια της εφαρμογής του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου 113(Ι)/1999. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1102 Acrobat Reader File 81.290.pdf
81.328 28/9/2016 Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε συγκεκριμένα άτομα και ομάδες πληθυσμού. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1129 Acrobat Reader File 81.328.pdf
81.352 28/9/2016 Οι περί Αποχετεύσεων Αγίων Βαβατσινιάς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1151 Acrobat Reader File 81.352.pdf
81.344 28/9/2016 Υπογραφή από την Κυπριακή Δημοκρατία του πρωτοκόλλου προσχώρησης της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και της Κολομβίας και του Περού αφετέρου για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1143 Acrobat Reader File 81.344.pdf
81.315 13/9/2016 Παραχώρηση κατά χάριν οικονομικής βοήθειας ύψους €30.000 για εκτέλεση έργων ανάπτυξης στην Κυπερούντα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1118 Acrobat Reader File 81.315.pdf
81.372 28/9/2016 Πρόσληψη με Σύμβαση ενός Ιατρού με ειδικότητα στη Γενική Χειρουργική. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1160 Acrobat Reader File 81.372.pdf
81.359 28/9/2016 Παράταση ισχύος για πέντε μήνες των προσφορών για την προμήθεια εσωρούχων, για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς (Αρ. Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/25/2015) – Λήξη ισχύος προσφορών 13.10.2016. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4514, ημερ. 2.12.2016, αρ. γνωστ. 1155 Acrobat Reader File 81.359.pdf
81.314 13/9/2016 Νομοσχέδια/Κανονισμοί που αφορούν τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας - Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4513, ημερ. 25.11.2016, αρ. γνωστ. 1117 Acrobat Reader File 81.314.pdf
81.750 2/12/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1202 Acrobat Reader File 81.750.pdf
81.522 26/10/2016 Διαδικασία επιλογής και κριτήρια κατανομής των ΣΥΟΠ σε Κλάδους, Κοινά Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ), ως χειριστών μηχανημάτων ΜΧ, οδηγών αρματοφορέων και ειδικοποιημένων οχημάτων ΜΧ-ΤΧ-ΕΜ, στη Κυβερνοάμυνα (ΓΕΕΦ/ΔΕΠ), στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης (ΚΣΕΔ), τοποθέτησης σε Μονάδες, απονομής πρώτης ειδικότητας, καθορισμός συναφών θεμάτων και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 50 Acrobat Reader File 81.522.pdf
81.505 26/10/2016 Παραχώρηση τεμαχίου της Σχολικής Εφορείας Πάφου προς τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για αξιοποίηση του στα πλαίσια του Προγράμματος της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας (Τεμ/114, ΑΡ. Εγγραφής 0/4486, Φ/Σχ.51/180301, Τμήμα 2 του Δήμου Πάφου, Επαρχία Πάφου). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 40 Acrobat Reader File 81.505.pdf
81.500 26/10/2016 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών και της περιόδου αξιολόγησης της προσφοράς για τον Διαγωνισμό Υ.Ο. 2016/03/Π για την εξασφάλιση συμβουλευτικών αναλογιστικών υπηρεσιών από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 38 Acrobat Reader File 81.500.pdf
81.493 26/10/2016 Έκδοση καταργητικού διατάγματος για απαγόρευση μεταφοράς όπλων και συναφούς υλικού προς τη Λιβερία. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 32 Acrobat Reader File 81.493.pdf
81.481 26/10/2016 Υλοποίηση αθλητικών υποδομών από τις Σχολικές Εφορείες. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 22 Acrobat Reader File 81.481.pdf
81.489 26/10/2016 Εκπροσώπηση της Κύπρου στις Επιτροπές Καθοδήγησης και παρακολούθησης του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 28 Acrobat Reader File 81.489.pdf
81.487 26/10/2016 Νομοσχέδια με τίτλο: α)«Ο περί Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα Τουρισμού και Υφυπουργείου Τουρισμού Νόμος του 2016». β)«Ο περί Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Υφυπουργείου Ναυτιλίας Νόμος του 2016». γ)«Ο περί Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα Ανάπτυξης και Υφυπουργείου Ανάπτυξης Νόμος του 2016». Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 26 Acrobat Reader File 81.487.pdf
81.478 26/10/2016 Οφειλές Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (ΚΣΚ) προς τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ και καταβολή της διαφοράς του μισθού που προκύπτει από τη μεταφορά υπαλλήλων του ΚΣΚ σε Δήμους. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 19 Acrobat Reader File 81.478.pdf
81.483 26/10/2016 Συμφωνία μεταξύ της Γαλλικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη Συνεργασία στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 23 Acrobat Reader File 81.483.pdf
81.514 26/10/2016 Έκτακτο Σχέδιο κατάρτισης εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017 και Ιανουαρίου 2017 – Μαΐου 2017 (για τα ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων) και Έκτακτο Σχέδιο κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και Συναφείς με την Τουριστική Βιομηχανία Επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 46 Acrobat Reader File 81.514.pdf
81.521 26/10/2016 Ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθμού Υπαίθρου στο Δήμο Αθηένου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 49 Acrobat Reader File 81.521.pdf
81.511 26/10/2016 Διορισμός εκπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Γαλλο-Κυπριακού Σχολείου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 44 Acrobat Reader File 81.511.pdf
81.492 26/10/2016 Έκδοση Διατάγματος με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 6 των περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 31 Acrobat Reader File 81.492.pdf
81.488 26/10/2016 «Εκπαίδευση Ομάδας Λειτουργών του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών σε Θέματα Καταπολέμησης / Διαχείρισης Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή σε Παράκτια Ζώνη». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 27 Acrobat Reader File 81.488.pdf
81.499 26/10/2016 Παράταση της ισχύος προσφορών από έξι μήνες σε δώδεκα μήνες για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση του κέντρου διαχείρισης κλήσεων εκτάκτου ανάγκης (PSAP) ‘112’ στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 37 Acrobat Reader File 81.499.pdf
81.871 21/12/2016 Διορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και καθορισμός της ανά συνεδρία αμοιβής τους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4518, ημερ. 5.1.2017, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader File 81.871.pdf
81.495 26/10/2016 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρωπίνων Ιστών, Κυττάρων και Παραγώγων Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». β)Οι περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας Ανθρωπίνων Ιστών, Κυττάρων και Παραγώγων Προϊόντων (Ιχνηλασιμότητα, Κοινοποίηση Σοβαρών Ανεπιθύμητων Αντιδράσεων και Συμβάντων, Κωδικοποίηση, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 34 Acrobat Reader File 81.495.pdf
81.471 26/10/2016 Τροποποίηση διατάγματος Κ.Δ.Π. 175/2015 για διενέργεια νωρίτερης και ξεχωριστής διαδικασίας πώλησης της CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 15, ε.ε. 4524, ημερ. 10.2.2017 Acrobat Reader File 81.471.pdf
81.475 26/10/2016 Επέκταση της περιόδου απασχόλησης των εποχικών Αγροπυροσβεστών του Υπουργείου Εσωτερικών και τερματισμός της μείωσης κατά 10% των μισθών των νεοεισερχόμενων Αγροπυροσβεστών με τη συμπλήρωση 24 μηνών συνολικής απασχόλησης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 17 Acrobat Reader File 81.475.pdf
81.506 26/10/2016 Υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης (SPA – Strategic Partnership Agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των Κρατών Μελών (ΚΜ) της αφενός και του Καναδά, αφετέρου/Βρυξέλλες, 27.10.2016 – Εισήγηση για έγκριση κειμένου Συμφωνίας SPA και για εξουσιοδότηση Υπουργικού Συμβουλίου, για υπογραφή από την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 41 Acrobat Reader File 81.506.pdf
81.497 26/10/2016 Διαπίστευση του κ. Juan Rafael Mesa Zuleta ως νέου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κολομβίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 36 Acrobat Reader File 81.497.pdf
81.872 21/12/2016 Ο περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2012 – Διορισμός μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4518, ημερ. 5.1.2017, αρ. γνωστ. 7 Acrobat Reader File 81.872.pdf
81.515 26/10/2016 Παράταση Ισχύος Προσφορών για το διαγωνισμό με θέμα: «Προσφορά για την Προμήθεια Αναλωσίμων για το μοριακό Έλεγχο του Αίματος για τις Μεταδοτικές Ασθένειες με τη Μέθοδο ΝΑΤ με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 47 Acrobat Reader File 81.515.pdf
81.806 12/12/2016 Αίτηση της Εταιρείας Z. Kouzalis Developers (Limanaki) Ltd (ΑΜΧ/0356/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας (2015), για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων, δυναμικότητας 155 δωματίων/310 κλινών, στο Δήμο Αγίας Νάπας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4518, ημερ. 5.1.2017, αρ. γνωστ. 6 Acrobat Reader File 81.806.pdf
81.796 12/12/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4518, ημερ. 5.1.2017, αρ. γνωστ. 4 Acrobat Reader File 81.796.pdf
81.875 21/12/2016 Αναπληρωτικός Διορισμός Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4517, ημερ. 23.12.2016, αρ. γνωστ. 1232 Acrobat Reader File 81.875.pdf
81.800 12/12/2016 Επικύρωση Διορισμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4516, ημερ. 16.12.2016, αρ, γνωστ. 1231 Acrobat Reader File 81.800.pdf
81.865 21/12/2016 Σύνθεση και Λειτουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής Κρατικού Αρχείου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4518, ημερ. 5.1.2017, αρ. γνωστ. 8 Acrobat Reader File 81.865.pdf
81.808 12/12/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4518, ημερ. 5.1.2017, αρ. γνωστ. 2 Acrobat Reader File 81.808.pdf
81.797 12/12/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4518, ημερ. 5.1.2017, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader File 81.797.pdf
81.795 12/12/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4518, ημερ. 5.1.2017, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader File 81.795.pdf
81.807 12/12/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4518, ημερ. 51.2017, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 81.807.pdf
81.444 18/10/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού του Ιδρύματος Πολιτισμού στο Υπουργείο Οικονομικών Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1219 Acrobat Reader File 81.444.pdf
81.462 18/10/2016 Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος και ειδικά των οργανωμένων μορφών του. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1229 Acrobat Reader File 81.462.pdf
81.449 18/10/2016 Παράταση της ισχύος προσφορών για το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου – Λάρνακας αντικατάσταση αντισεισμική αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων και γενική βελτίωση – Ηλεκτρολογικές Εργασίες – Αρ. Διαγωνισμού Τ.Υ. 153/2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1224 Acrobat Reader File 81.449.pdf
81.433 18/10/2016 Δωρεάν παροχή νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προς το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, με σκοπό τη διαγραφή παλαιών οφειλών του Γυμναστικού Συλλόγου Παγκύπρια. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1209 Acrobat Reader File 81.433.pdf
81.448 18/10/2016 Παράταση της ισχύος προσφορών για το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου – Λάρνακας αντικατάσταση αντισεισμική αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων και γενική βελτίωση – Αρ. Διαγωνισμού Τ.Υ. 152/2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1223 Acrobat Reader File 81.448.pdf
81.461 18/10/2016 Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος 2017 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1228 Acrobat Reader File 81.461.pdf
81.454 18/10/2016 Παραχώρηση τεμαχίων του Προέδρου της Χωρητικής Αρχής ως καταπιστευματοδόχου του Ελληνορθόδοξου Δημοτικού Σχολείου Βουνίου προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Βουνίου για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Βουνίου (Τεμ. 935, Αρ. Εγγραφής 0/7063, Φ/Σχ. 47/5326V01, Τμήμα 1, του χωριού Βουνίου, Επαρχία Λεμεσού, Τεμ. 306, Αρ. Εγγραφής 0/7062, Φ/Σχ. 47/5326V01, Τμήμα 1, του χωριού Βουνίου, Επαρχία Λεμεσού και Τεμ. 307, Αρ. Εγγραφής 0/7064, Φ/Σχ. 47/5326V01, Τμήμα 1, του χωριού Βουνίου, Επαρχία Λεμεσού). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1226 Acrobat Reader File 81.454.pdf
81.463 18/10/2016 Εκπαίδευση ομάδας Λειτουργών Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών και Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε Θέματα Υδρογονανθράκων για το 2016 – Αποστολή 9 Λειτουργών στη Λυών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1230 Acrobat Reader File 81.463.pdf
81.440 18/10/2016 Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1216 Acrobat Reader File 81.440.pdf
81.447 18/10/2016 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1222 Acrobat Reader File 81.447.pdf
81.432 18/10/2016 Εξουσιοδότηση Επιθεωρητών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, για άσκηση καθηκόντων Ανακριτή. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1208 Acrobat Reader File 81.432.pdf
81.429 18/10/2016 Διεξαγωγή Δημοτικών/Κοινοτικών εκλογών ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών των Σχολικών Εφορειών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1206 Acrobat Reader File 81.429.pdf
81.446 18/10/2016 Κανονισμοί με τίτλο «Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Εγκαταστάτες Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου) Κανονισμοί του 2016.» Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1221 Acrobat Reader File 81.446.pdf
81.450 18/10/2016 Παράταση της ισχύος προσφορών για το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου – Λάρνακας αντικατάσταση αντισεισμική αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων και γενική βελτίωση – Μηχανολογικές Εργασίες – Αρ. Διαγωνισμού Τ.Υ. 154/2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1225 Acrobat Reader File 81.450.pdf
81.438 18/10/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1214 Acrobat Reader File 81.438.pdf
81.435 18/10/2016 Συμφωνία μεταξύ της Γαλλικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη Συνεργασία στον Τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1211 Acrobat Reader File 81.435.pdf
81.443 18/10/2016 Υπογραφή της Συμφωνίας για την ίδρυση του Διεθνούς Ιδρύματος Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (EU-LAC International Foundation) στο πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών των δύο πλευρών στη Δομινικανή Δημοκρατία (EU – CELAC Foreign Ministers Meeting), Άγιος Δομίνικος, 25-26 Οκτωβρίου, 2016. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1218 Acrobat Reader File 81.443.pdf
81.749 2/12/2016 Αίτηση των Εταιρειών Vasoil Co Ltd και Erimoudes & Gutmann Ltd (ΛΕΜ/1341/1342/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο βιομηχανικό υποστατικό και αλλαγή χρήσης του σε εργοστάσιο παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων, στο Δήμο Ύψωνα, στην Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1201 Acrobat Reader File 81.749.pdf
81.439 18/10/2016 Οι περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1215 Acrobat Reader File 81.439.pdf
81.437 18/10/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ποινικών Κυρώσεων για την Κατάχρηση της Αγοράς Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1213 Acrobat Reader File 81.437.pdf
81.436 18/10/2016 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμος του 2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1212 Acrobat Reader File 81.436.pdf
81.430 18/10/2016 Δημιουργία Διεύθυνσης Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών, στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1207 Acrobat Reader File 81.430.pdf
81.445 18/10/2016 α)Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2016. β)Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1220 Acrobat Reader File 81.445.pdf
81.442 18/10/2016 Σύνθεση Κυβερνητικών Αποστολών για Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό – Εκπαίδευση Λειτουργών Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια και στον Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1217 Acrobat Reader File 81.442.pdf
81.458 18/10/2016 Καθορισμός τελών για εργαστηριακές εξετάσεις επιζήμιων οργανισμών των φυτών. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1227 Acrobat Reader File 81.458.pdf
81.434 18/10/2016 Υπογραφή από την Κυπριακή Δημοκρατία της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά, αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφετέρου. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4516, ημερ. 16.12.2016 αρ. γνωστ. 1210 Acrobat Reader File 81.434.pdf
81.692 25/11/2016 Σχέδιο παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χορήγηση πρόσθετων δανείων προς τις κυπριακές τράπεζες για αύξηση της χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο. Αύξηση του ύψους του Σχεδίου από €500 εκ. σε €750 εκ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1198 Acrobat Reader File 81.692.pdf
81.757 2/12/2016 Αντικατάσταση μέλους Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1204 Acrobat Reader File 81.757.pdf
81.587 9/11/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1195 Acrobat Reader File 81.587.pdf
81.630 15/11/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Συνεδρία Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 12/2016 ημερ. 3.6.2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1196 Acrobat Reader File 81.630.pdf
81.684 25/11/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Συνεδρία Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 14/2016 ημερ. 8.7.2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1197 Acrobat Reader File 81.684.pdf
81.748 2/12/2016 Αίτηση της Εταιρείας Nausicaa Estates Ltd (ΑΜΧ/0074/2014), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου (2013), για προσθήκες, μετατροπές και επεκτάσεις σε Τουριστικό Συγκρότημα (Οργανωμένα Διαμερίσματα) δυναμικότητας 406 κλινών, στο Παραλίμνι, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1200 Acrobat Reader File 81.748.pdf
81.723 2/12/2016 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1199 Acrobat Reader File 81.723.pdf
81.755 2/12/2016 Διορισμός τριών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. 1203 Acrobat Reader File 81.755.pdf
81.758 2/12/2016 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4515, ημερ. 9.12.2016, αρ. γνωστ. 1205 Acrobat Reader File 81.758.pdf
81.476 26/10/2016 Συμμετοχή εκπροσώπου της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων στη Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, που συστάθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 18 Acrobat Reader File 81.476.pdf
81.608 15/11/2016 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4523, ημερ. 3.2.2017, αρ. γνωστ. 111 Acrobat Reader File 81.608.pdf
81.611 15/11/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4523, ημερ. 3.2.2017, αρ. γνωστ. 114 Acrobat Reader File 81.611.pdf
81.600 9/11/2016 Νέα έκτακτα μέτρα στήριξης των παραγωγών εσπεριδοειδών, λόγω της παράτασης έως το τέλος του 2017, της επιβολής από τη Ρωσική Κυβέρνηση απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader File 81.600.pdf
81.606 15/11/2016 Παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου για το 2016 στους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος και σε άλλους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4523, ημερ. 3.2.2017, αρ. γνωστ. 109 Acrobat Reader File 81.606.pdf
81.633 15/11/2016 Έκδοση Πιστοποιητικών Εγγραφής Μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, σε μέρος γης που ανήκει σε Τουρκοκύπριους και δεν έχει απαλλοτριωθεί και σε μέρος Κρατικής γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4523, ημερ. 3.2.2017, αρ. γνωστ. 126 Acrobat Reader File 81.633.pdf
81.635 15/11/2016 Συμφωνία μεταξύ Κύπρου – Ρωσίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4523, ημερ. 3.2.2017, αρ. γνωστ. 127 Acrobat Reader File 81.635.pdf
81.621 15/11/2016 Παράταση ισχύος προσφορών για την προσφορά με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Τομέα Μετανάστευσης του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης» (Αρ. Διαγωνισμού ΤΑΠΜ 2/2016/ΑΔ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4523, ημερ. 3.2.2017, αρ. γνωστ. 122 Acrobat Reader File 81.621.pdf
81.601 9/11/2016 Μείωση διάρκειας υποχρέωσης θητείας και ρύθμιση συνακόλουθων στρατολογικών μεταβολών εθνοφρουρών ορισμένων κατηγοριών. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 104 Acrobat Reader File 81.601.pdf
81.602 9/11/2016 Συμμετοχή πέντε μελών του Τμήματος Φυλακών στο εργαστήρι “Foreign National Offenders Workshop”, EuroPris, το οποίο θα διεξαχθεί στην Bruges (Βέλγιο) μεταξύ 24 και 25 Νοεμβρίου, 2016. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 105 Acrobat Reader File 81.602.pdf
81.570 9/11/2016 Εφαρμογή Οδηγίας - Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ), Άρθρο 13, Πρόγραμμα Μέτρων. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 81.570.pdf
81.561 9/11/2016 Μνημόνιο Συνεργασίας για τη μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης κερμάτων από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου στο Κράτος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 79 Acrobat Reader File 81.561.pdf
81.592 9/11/2016 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 780, του Φ/Σχ. 58/06, στην Ενορία Άγιος Λουκάς στην Κοινότητα Κολοσσίου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader File 81.592.pdf
81.596 9/11/2016 Μνημόνιο Συνεργασίας για θέματα Αποδήμων μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 102 Acrobat Reader File 81.596.pdf
81.565 9/11/2016 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το 2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 83 Acrobat Reader File 81.565.pdf
81.573 9/11/2016 Μετακίνηση Ειδικού Αστυφύλακα από το Δήμο Στροβόλου στην Αστυνομία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader File 81.573.pdf
81.590 9/11/2016 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 101 (μέρος), του Φ/Σχ. 53/61, στην Ερήμη της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader File 81.590.pdf
81.593 9/11/2016 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 2629 (μέρος), του Φ/Σχ. 53/55, στον Ύψωνα της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader File 81.593.pdf
81.595 9/11/2016 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας VII, Επαρχίας Λεμεσού). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader File 81.595.pdf
81.559 9/11/2016 Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής και καθορισμός της ως Εθνικής Αρχής σύμφωνα με το Άρθρο 10 και επιβολής κυρώσεων από αυτή σύμφωνα με το Άρθρο 11, του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 260/2012 ως τροποποιήθηκε. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 81.559.pdf
81.574 9/11/2016 Προσφορά για την Προμήθεια και Μεταφορά Σκυροδέματος C25 και C30 σε διάφορες Περιοχές της Επαρχίας Πάφου (Αρ. Προσφοράς Ε.Δ.ΠΑΦΟΥ Τ.Σ. 07/2016). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader File 81.574.pdf
81.567 9/11/2016 Διευθέτηση των δανείων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κυπερούντας τα οποία λήφθηκαν από την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα (Σ.Π.Ε. Τροόδους) με κυβερνητική εγγύηση και είναι σήμερα μη εξυπηρετούμενα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 85 Acrobat Reader File 81.567.pdf
81.572 9/11/2016 Απόσπαση μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες (Μ.Α.Ε.Ε.). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader File 81.572.pdf
81.569 9/11/2016 Υποβολή στις αρμόδιες αρχές των προτύπων που υιοθετούνται από την Διεθνή Σύνοδο Εργασίας (ILC) (άρθρα 19 και 23 του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας): Transition from the Informal to the Formal Economy (No. 204). Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 87 Acrobat Reader File 81.569.pdf
81.589 9/11/2016 Παραχώρηση πρώην Νηπιαγωγείου Αγγλισίδων στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγγλισίδων για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου (Τεμ. 117, Αρ. Εγγραφής 99/332, Φ/Σχ. 50/4127V02, Τμήμα 2, του χωριού Αγγλισίδες, Επαρχία Λάρνακας). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader File 81.589.pdf
81.588 9/11/2016 Παραχώρηση τεμαχίου στο Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου για τη δημιουργία Μουσείου Λαϊκής Κληρονομιάς και Πολιτιστικού Κέντρου (Τεμ. 229, Αρ. Εγγραφής 0/3494, Φ/Σχ. 2-280-375, Τμήμα 3, του χωριού Λιοπετρίου, Επαρχία Αμμοχώστου). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 94 Acrobat Reader File 81.588.pdf
81.562 9/11/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 80 Acrobat Reader File 81.562.pdf
81.598 9/11/2016 Διορισμός Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 81.598.pdf
81.560 9/11/2016 Καθορισμός Αρμοδίων Αρχών για την εφαρμογή και εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την επιβολή ανώτατου ορίου στις διατραπεζικές προμήθειες (interchange fees). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 78 Acrobat Reader File 81.560.pdf
81.591 9/11/2016 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς του τεμαχίου με αρ. 168, του Φ/Σχ. 2-213-344, Τμήμα 8, στον Άγιο Τύχωνα της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 81.591.pdf
81.571 9/11/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 81.571.pdf
81.566 9/11/2016 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 84 Acrobat Reader File 81.566.pdf
81.568 9/11/2016 Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 86 Acrobat Reader File 81.568.pdf
81.586 9/11/2016 Κατ’ εξαίρεση παραχώρηση 25 αντί 23 οικοπέδων στο Δασάκι Άχνας σε οικογένειες εκτοπισθέντων που κατάγονται από την Κοινότητα Άχνας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 81.586.pdf
81.564 9/11/2016 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για το έτος 2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 82 Acrobat Reader File 81.564.pdf
81.594 9/11/2016 α)Οι περί Τμήματος Φορολογίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Φορολογίας, Λειτουργού Φορολογίας, Ανώτερου Βοηθού Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Βοηθού Φορολογίας Α’ Κανονισμοί του 2016. β)Οι περί Σχεδίων Υπηρεσίας Τμήματος Φορολογίας Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader File 81.594.pdf
81.563 9/11/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4522, ημερ. 27.1.2017, αρ. γνωστ. 81 Acrobat Reader File 81.563.pdf
81.530 2/11/2016 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 55 Acrobat Reader File 81.530.pdf
81.543 2/11/2016 Παράταση της Υπηρεσίας διπλωματικών λειτουργών που υπηρετούν στο εξωτερικό, δυνάμει των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) Κανονισμών του 2006 έως 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 67 Acrobat Reader File 81.543.pdf
81.538 2/11/2016 Απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς των τεμαχίων 260 (μέρος) και 286 του Φ/Σχ. 2-213-342, Τμήμα 5, στον Άγιο Τύχωνα της Επαρχίας Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 62 Acrobat Reader File 81.538.pdf
81.554 2/11/2016 Έκδοση Διατάγματος για Πρόσκληση των Στρατευσίμων της κλάσης 2017 και συνυπόχρεων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 74 Acrobat Reader File 81.554.pdf
81.547 2/11/2016 Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 69 Acrobat Reader File 81.547.pdf
81.541 2/11/2016 Παράταση Ισχύος Προσφοράς για τον Διαγωνισμό με Αρ. Ε.Ν.03/2015 για την παροχή άδειας χρήσης της καφετέριας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 65 Acrobat Reader File 81.541.pdf
81.534 2/11/2016 Σύνθεση Κυβερνητικών Αποστολών για Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό (Στρατιωτικοί Αγώνες - Πρωταθλήματα). Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 58 Acrobat Reader File 81.534.pdf
81.529 2/11/2016 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 54 Acrobat Reader File 81.529.pdf
81.550 2/11/2016 Σύνθεση αποστολών του ΥΠΠ για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 71 Acrobat Reader File 81.550.pdf
81.537 2/11/2016 Εναρμονιστικό Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των μέτρων συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς διευκόλυνση προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες Νόμος του 2016». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 61 Acrobat Reader File 81.537.pdf
81.549 2/11/2016 Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 70 Acrobat Reader File 81.549.pdf
81.540 2/11/2016 Αναπληρωτικός Διορισμός Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 64 Acrobat Reader File 81.540.pdf
81.555 2/11/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 81.555.pdf
81.539 2/11/2016 Διαγωνισμός αρ. 2015.005.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση ασθενοφόρων για τις ανάγκες των Υπουργείων Υγείας και Άμυνας για παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από έξι μήνες σε δώδεκα μήνες. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 63 Acrobat Reader File 81.539.pdf
81.532 2/11/2016 Καταβολή Φ.Π.Α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έλαβαν αποζημίωση με βάση το άρθρο 16Β του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου του 2001, (Ν.101(Ι)/2001). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 57 Acrobat Reader File 81.532.pdf
81.531 2/11/2016 Σχέδιο Αναδάσωσης και Αποκατάστασης της Καμένης Έκτασης του Δάσους Αδελφοί και του Δάσους Πάφου. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 56 Acrobat Reader File 81.531.pdf
81.536 2/11/2016 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για το έτος 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 60 Acrobat Reader File 81.536.pdf
81.551 2/11/2016 Μερική επαναφορά του τιμητικού επιδόματος σε πολύτεκνες μητέρες. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 72 Acrobat Reader File 81.551.pdf
81.556A 2/11/2016 Διορισμός μέλους στην Αρχή Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 76 Acrobat Reader File 81.556Α.pdf
81.542 2/11/2016 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αλγερία, με έδρα τη Λευκωσία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 81.542.pdf
81.528 2/11/2016 Προϋπολογισμός Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2017 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2017- 2019. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 81.528.pdf
81.535 2/11/2016 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη διεθνή οδική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 59 Acrobat Reader File 81.535.pdf
81.474 26/10/2016 Μίσθωση Υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για τη διεκπεραίωση των συσσωρευμένων αιτήσεων στην Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων στο πλαίσιο των σχεδίων παροχής στεγαστικής βοήθειας και επιδόματος ενοικίου σε εκτοπισθέντες και παθόντες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 16 Acrobat Reader File 81.474.pdf
81.494 26/10/2016 Έκδοση καταργητικού διατάγματος για απαγόρευση μεταφοράς όπλων και συναφούς υλικού προς την Ακτή Ελεφαντοστού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 33 Acrobat Reader File 81.494.pdf
81.507 26/10/2016 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης σε περιοχές του Δήμου Δερύνειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 42 Acrobat Reader File 81.507.pdf
81.470 26/10/2016 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για το 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 14, ε.ε. 4524, ημερ. 10.2.2017 Acrobat Reader File 81.470.pdf
81.486 26/10/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Θανατικών Ανακριτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 25 Acrobat Reader File 81.486.pdf
81.508 26/10/2016 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε σχέση με το διάδρομο όδευσης του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 43 Acrobat Reader File 81.508.pdf
81.552 2/11/2016 Δωρεάν διακίνηση μαθητών που είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με λεωφορεία. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 73 Acrobat Reader File 81.552.pdf
81.544 2/11/2016 Απόσπαση μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα στη θέση Αξιωματικού Συνδέσμου Αστυνομίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4521, ημερ. 20.1.2017, αρ. γνωστ. 68 Acrobat Reader File 81.544.pdf
81.523 26/10/2016 Επέκταση της θητείας των Συμβουλίων που έχουν εκλεγεί στις γενικές δημοτικές εκλογές και στις γενικές κοινοτικές εκλογές του 2011, κατά 2 ½ έτη. α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». β)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 51 Acrobat Reader File 81.523.pdf
81.480 26/10/2016 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το 2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 21 Acrobat Reader File 81.480.pdf
81.496 26/10/2016 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λιβύη, με έδρα τη Λευκωσία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 35 Acrobat Reader File 81.496.pdf
81.520 26/10/2016 Νομοσχέδιο με Τίτλο: «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2016». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 48 Acrobat Reader File 81.520.pdf
81.491 26/10/2016 Σύνθεση αποστολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 30 Acrobat Reader File 81.491.pdf
81.504 26/10/2016 Επιστροφή παλαιού δρόμου στις Πάνω Αρόδες αρ. τεμ. 23 (πρώην 808) Φ/Σχ. 2-146-367. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 39 Acrobat Reader File 81.504.pdf
81.479 26/10/2016 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 20 Acrobat Reader File 81.479.pdf
81.485 26/10/2016 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Σχετικά με την Ενίσχυση της Συνεργασίας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση του Σοβαρού Εγκλήματος. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 24 Acrobat Reader File 81.485.pdf
81.490 26/10/2016 Εκπαίδευση δέκα μελών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, το Νοέμβριο 2016, στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στον Πειραιά. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 29 Acrobat Reader File 81.490.pdf
81.512 26/10/2016 Κατά χάριν παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στον Οργανισμό Asbolute Charity Trust στα πλαίσια Ανέγερσης Μεταλυκειακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) στη Λεμεσό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4520, ημερ. 20.1.2017, αρ.γνωστ. 45 Acrobat Reader File 81.512.pdf
81.761 2/12/2016 Αξιοποίηση μη δαπανηθέντων πιστώσεων από το κονδύλι που αφορά στην κρατική φοιτητική μέριμνα για λήψη πρόσθετων μέτρων κοινωνικής στήριξης των φοιτητών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 211 Acrobat Reader File 81.761.pdf
81.636 15/11/2016 Συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών και της Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης στη Συνεδρία Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής ημερ. 22-23 Νοεμβρίου, 2016 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4523, ημερ. 3.2.2017, αρ. γνωστ. 128 Acrobat Reader File 81.636.pdf
81.735 2/12/2016 Κριτήρια επιλογής παιδιών ηλικίας 3-4 8/12 χρόνων που φοιτούν στις δημόσιες τάξεις των νηπιαγωγείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 194 Acrobat Reader File 81.735.pdf
81.737 2/12/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 196 Acrobat Reader File 81.737.pdf
81.727 2/12/2016 Παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για τη χορήγηση δανείου ύψους €50 εκ. προς την Ελληνική Τράπεζα για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 187 Acrobat Reader File 81.727.pdf
81.756 2/12/2016 Επιλογή προσώπου για Διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 209 Acrobat Reader File 81.756.pdf
81.752 2/12/2016 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99) – Συνεδρία Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων με αρ. 19/2016 ημερ. 14.10.2016. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 206 Acrobat Reader File 81.752.pdf
81.725 2/12/2016 Απολογισμός Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Σχέδιο Δράσης Αναπτυξιακής Μεταρρύθμισης. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 185 Acrobat Reader File 81.725.pdf
81.733 2/12/2016 Τροποποίηση Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 193 Acrobat Reader File 81.733.pdf
81.691 25/11/2016 Έκδοση Πιστοποιητικών Εγγραφής Μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, σε μέρος γης που ανήκει σε Τουρκοκύπριους και δεν έχει απαλλοτριωθεί και σε μέρος Κρατικής γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 159 Acrobat Reader File 81.691.pdf
81.694 25/11/2016 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για το έτος 2017. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 161 Acrobat Reader File 81.694.pdf
81.732 2/12/2016 Σχέδιο Επιδότησης Υπογόνιμων Ζευγαριών που καταφεύγουν στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 192 Acrobat Reader File 81.732.pdf
81.662 25/11/2016 Συντήρηση δρόμων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Αραδίππου. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 155 Acrobat Reader File 81.662.pdf
81.707 25/11/2016 Τροποποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 80.446, ημερ. 21.3.2016 για την υπογραφή «Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για πρόσβαση και συνέχιση σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των δύο χωρών». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 174 Acrobat Reader File 81.707.pdf
81.656 25/11/2016 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας στον τομέα της Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Συνεργασίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 149 Acrobat Reader File 81.656.pdf
81.726 2/12/2016 Διεθνής Οργανισμός Αναπτύξεως (International Development Association - IDA) – Συμμετοχή της Κύπρου ως δωρήτρια για τη 18η αναπλήρωση των πόρων του. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 186 Acrobat Reader File 81.726.pdf
81.746 2/12/2016 Παραχώρηση κρατικής γης εντός του Συνοικισμού Βορόκλινης στην Ερανική Επιτροπή Ιερού Ναού Αποστόλου Ανδρέα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 204 Acrobat Reader File 81.746.pdf
81.724 2/12/2016 «Ο περί Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 184 Acrobat Reader File 81.724.pdf
81.708 25/11/2016 Επέκταση της ισχύος των προσφορών για το Διαγωνισμό με αρ. ΑΔ/2/2016 «Συμφωνία Πλαίσιο για την Προμήθεια Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Μέσων Φυτοπροστασίας για τις ανάγκες των Συνδέσμων Προστασίας Φυτών και 1ος Μίνι Διαγωνισμός». Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 175 Acrobat Reader File 81.708.pdf
81.646 25/11/2016 Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (ΑΚΕ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 139 Acrobat Reader File 81.646.pdf
81.697 25/11/2016 Εφαρμογή μέτρων εναντίον του καταρροϊκού πυρετού. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 164 Acrobat Reader File 81.697.pdf
81.712 25/11/2016 Ίδρυση Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στην περιοχή της Μεσογείου και του Βόρειου Ατλαντικού (NEAMTWS). Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 179 Acrobat Reader File 81.712.pdf
81.650Α 25/11/2016 Προϋπολογισμός Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για τα έτη 2016 και 2017. Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Καθορισμός ΄Υψους Τέλους Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 144 Acrobat Reader File 81.650Α.pdf
81.706 25/11/2016 Σύμβαση για τις Διεθνείς Εμπράγματες Ασφάλειες επί Κινητού Εξοπλισμού, η οποία θεσπίστηκε στο Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεμβρίου, 2001. – Πρωτόκολλο της Σύμβασης περί Διεθνών Εμπράγματων Ασφαλειών επί Κινητού Εξοπλισμού για θέματα που αφορούν ειδικά τον εξοπλισμό αεροσκαφών το οποίο θεσπίστηκε στο Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεμβρίου, 2001. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 173 Acrobat Reader File 81.706.pdf
81.648 25/11/2016 Πρόγραμμα παροχής κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας στα κρατικά νοσηλευτήρια με στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 141 Acrobat Reader File 81.648.pdf
81.693 25/11/2016 Αποζημίωση υπαλλήλων αδειούχων αχθοφόρων Λεμεσού. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 160 Acrobat Reader File 81.693.pdf
81.710 25/11/2016 Αίτημα του Αρδευτικού Τμήματος Τσερίου (Α.Τ.Τ) για καταβολή του χρέους που σύναψε με το Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων, από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 177 Acrobat Reader File 81.710.pdf
81.699 25/11/2016 Χρονική Επέκταση της Συμφωνίας Ανάθεσης Διαχείρισης του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου (ΔΣΚ). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017, αρ. γνωστ. 166 Acrobat Reader File 81.699.pdf
81.716 25/11/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4525, ημερ. 17.2.2017