Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
76.445 30/1/2014 Διορισμός Αναπληρωτή και Αναπληρωματικού Μέλους της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ, Χάγη. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader File 76.445.pdf
76.423 30/1/2014 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για το έτος 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 87 Acrobat Reader File 76.423.pdf
76.391 30/1/2014 Αξιοποίηση της Έκθεσης της Ανεξάρτησης Επιτροπής για το μέλλον του Τραπεζικού Συστήματος. Προεδρικό Μέγαρο ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 78 Acrobat Reader File 76.391.pdf
76.360 23/1/2014 Παροχή υπηρεσιών έκδοσης Ταυτότητας Νοσηλείας και Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας από Ταχυδρομικά Γραφεία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 76 Acrobat Reader File 76.360doc.pdf
76.415 30/1/2014 Διορισμός Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Τροφίμων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 85 Acrobat Reader File 76.415.pdf
76.394 30/1/2014 Διορισμός Προέδρου και Μέλους της Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 79 Acrobat Reader File 76.394.pdf
76.434 30/1/2014 Διορισμός Εφόρου για την Εγγραφή Συνδέσμου Γονέων, Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων ή Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 76.434.pdf
76.357 23/1/2014 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 76.357doc.pdf
76.402 30/1/2014 Προϋπολογισμός για το 2014 του Ειδικού Ταμείου για το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Ε.Α.Α.). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 84 Acrobat Reader File 76.402.pdf
76.373 23/1/2014 Ορισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ως η αρμόδια Εθνική Αρχή και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου ως η αρμόδια Εθνική Υπηρεσία για τη διαχείριση του Κεφαλαίου «Νεολαία» του Προγράμματος «Erasmus+» για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 76.373.pdf
76.440 30/1/2014 Διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 76.440.pdf
76.399 30/1/2014 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 83 Acrobat Reader File 76.399.pdf
76.416 30/1/2014 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 86 Acrobat Reader File 76.416.pdf
76.395 30/1/2014 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 80 Acrobat Reader File 76.395.pdf
76.440 30/1/2014 Διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 76.440.pdf
76.338 23/1/2014 Προϋπολογισμός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 74 Acrobat Reader File 76.338.pdf
76.335 23/1/2014 Δεύτερη θητεία Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων- Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος του 2010 (79(Ι)/2010). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 73 Acrobat Reader File 76.335.pdf
76.448 5/2/2014 Διορισμός Αντιναρκωτικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4393, ημερ, 4.4.2014, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 76.448.pdf
76.397 30/1/2014 Σύσταση Καθοδηγητικής Επιτροπής για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 82 Acrobat Reader File 76.397.pdf
76.332 7/1/2014 Διορισμός της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΑΑΣ). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4391, ημερ. 14.3.2014, αρ. γνωστ. 70 Acrobat Reader File 76.332.pdf
73.302 7/1/2014 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4391, ημερ. 14.3.2014 αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 76.302.pdf
76.317 7/1/2014 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το 2012. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4391, ημερ.14.3.2014, αρ. γνωστ. 69 Acrobat Reader File 76.317.pdf
76.316 7/1/2014 Προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Σ.Ε.Α.Α.) για το 2014. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4391, ημερ. 14.3.2014, αρ. γνωστ. 68 Acrobat Reader File 76.316.pdf
76.315 7/1/2014 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) για το έτος 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4391, ημερ. 14.3.2014, αρ. γνωστ. 67 Acrobat Reader File 76.315.pdf
76.300 7/1/2014 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4391, ημερ. 14.3.2014, αρ. γνωστ. 65 Acrobat Reader File 76.300.pdf
76.537 20/2/2014 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4392, ημερ. 19.3.2014, αρ. γνωστ. 71 Acrobat Reader File 76.537.pdf
76.408 30/1/2014 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 62 Acrobat Reader File 76.408.pdf
76.538 20/2/2014 Αίτηση της Εταιρείας Demstar Automotive Ltd (ΛΕΥ/257/2013 & ΛΕΥ/258/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε εγκριμένο μηχανουργείο συντήρησης αυτοκινήτων και ανέγερση βαφείου αυτοκινήτων, στo τεμάχιo με αρ. 723, φ/σχ. 21/45.W2, Τμήμα 4, στην Έγκωμη. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4392, ημερ. 19.3.2014, αρ. γνωστ. 72 Acrobat Reader File 76.538.pdf
76.367 23/1/2014 Αίτηση της Εταιρείας Nika Tennis Investments Ltd (ΛΕΜ/1505/2012), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την ανέγερση κέντρου αντισφαίρισης και πολλαπλού αθλητικού χαρακτήρα, στην Παρεκκλησιά. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 47 Acrobat Reader File 76.367.pdf
76.368 23/1/2014 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 (2) και 26 (3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 48 Acrobat Reader File 76.368.pdf
76.409 30/1/2014 Αίτηση της κας Γεωργίας Πάρη (ΠΑΦ/0040/2012 και ΠΑΦ/0041/2012), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης υπόστεγου χώρου κατοικίας σε δυο καταστήματα, στην Έμπα. Αίτηση της κας Γεωργίας Πάρη (ΠΑΦ/0593/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών, πλυντηρίου αυτοκινήτων και εκθεσιακού χώρου αυτοκινήτων, στην Έμπα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 63 Acrobat Reader File 76.409.pdf
76.450 5/2/2014 Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα/Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 64 Acrobat Reader File 76.450.pdf
76.312 7/1/2014 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4388, ημερ. 14.2.2014, αρ. γνωστ. 38 Acrobat Reader File 76.312.pdf
76.482 13/2/2014 Παράταση Περιόδου Αξιολόγησης Προσφοράς Δ.Ο. 30/2013 «Προμήθεια Ασυρμάτων με Παρελκόμενα για τις Ανάγκες της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας» της Αστυνομίας Κύπρου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 113 Acrobat Reader File 76.482.pdf
76.470 13/2/2014 Υπογραφή Συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τη διαχείριση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου. Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader File 76.470.pdf
76.541 20/2/2014 Αντικατάσταση μέλους της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 151 Acrobat Reader File 76.541.pdf
76.493 13/2/2014 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 121 Acrobat Reader File 76.493.pdf
76.396 30/1/2014 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 81 Acrobat Reader File 76.396.pdf
76.517 20/2/2014 Σύνθεση αποστολής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για υπηρεσιακό ταξίδι στις Βρυξέλλες στις 25.2.2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 140 Acrobat Reader File 76.517.pdf
76.487 13/2/2014 Ανάπτυξη Ναυτικού Τουρισμού – Τερματισμός Λειτουργίας Διαχειριστικής Επιτροπής για τους Χώρους Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής λόγω ολοκλήρωσης των εργασιών της. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 118 Acrobat Reader File 76.487.pdf
76.481 13/2/2014 Παράταση ισχύος περιόδου αξιολόγησης για την αγορά αδειών χρήσης εγκατάστασης του TD-Synergy Web Bundle και Υπηρεσιών Υλοποίησης, στα Νοσοκομεία Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Κυπερούντας και Πόλις Χρυσοχούς, Αρ. Διαγ. Γ.Τ. 239/13. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 112 Acrobat Reader File 76.481.pdf
76.499 13/2/2014 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 126 Acrobat Reader File 76.499.pdf
76.513 20/2/2014 Καθορισμός διδάκτρων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 136 Acrobat Reader File 76.513.pdf
76.533 20/2/2014 Έγκριση αιτήσεων για την παραχώρηση, εκχώρηση, ανταλλαγή ή εκμίσθωση κρατικής γης ως και την παροχή διόδου μέσω κρατικής γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 147 Acrobat Reader File 76.533.pdf
76.498 13/2/2014 Το περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Κάθετες Συμφωνίες και Εναρμονισμένες Πρακτικές) Διάταγμα του 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 125 Acrobat Reader File 76.498.pdf
76.472 13/2/2014 Αίτημα παραχώρησης του κτιρίου του πρώην Νηπιαγωγείου Ξυλοφάγου στο Κοινοτικό Συμβούλιο για να χρησιμοποιηθεί ως Πολιτιστικό Κέντρο – Κοινοτική Βιβλιοθήκη – Λαϊκό Μουσείο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 105 Acrobat Reader File 76.472.pdf
76.484 13/2/2014 Διορισμός μελών της Επιτροπής Μουσείων που έχει εγκαθιδρυθεί δυνάμει του άρθρου 11 του περί της Αναγνώρισης των Ιδιωτικών Μουσείων και των Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 115 Acrobat Reader File 76.484.pdf
76.483 13/2/2014 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 114 Acrobat Reader File 76.483.pdf
76.488 13/2/2014 Ανάπτυξη Γηπέδων Γκολφ στην Κύπρο. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 119 Acrobat Reader File 76.488.pdf
76.516 20/2/2014 Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 139 Acrobat Reader File 76.516.pdf
76.518 20/2/2014 Τροποποίηση της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Σύμβαση PIC). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 141 Acrobat Reader File 76.518.pdf
76.515 20/2/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 138 Acrobat Reader File 76.515.pdf
76.474 13/2/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 107 Acrobat Reader File 76.474.pdf
76.473 13/2/2014 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ για Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων Ουσιών και των Πρόδρομών τους, της Παράνομης Μετανάστευσης και Άλλων Ποινικών Αδικημάτων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 106 Acrobat Reader File 76.473.pdf
76.502 13/2/2014 Επιβολή Κομίστρου σε Μαθητές. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 128 Acrobat Reader File 76.502.pdf
76.485 13/2/2014 Διορισμός μελών της Επιτροπής Μνημείων (2014-2017). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 116 Acrobat Reader File 76.485.pdf
76.468 13/2/2014 Αιτήματα Ένωσης Δήμων – Κατάργηση της χορηγίας ύψους €8,543 κατ’ ανώτατο όριο, έναντι του καταβλητέου δασμού για αγορά αυτοκινήτου από τους Δημάρχους. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader File 76.468.pdf
76.512 20/2/2014 Σχέδιο παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους €300 εκ. προς τις Κυπριακές Τράπεζες για τη σύναψη δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 135 Acrobat Reader File 76.512.pdf
76.521 20/2/2014 Οι περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 144 Acrobat Reader File 76.521.pdf
76.467 13/2/2014 Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου – Συγχρηματοδότηση Έργων των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader File 76.467.pdf
76.534 20/2/2014 Έκθεση Ερευνώντα Λειτουργού για τη διεξαγωγή έρευνας για πιθανή διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από τον κ. Χρίστο Μαληκκίδη, Γενικό Διευθυντή στο Υπουργείο Άμυνας. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 148 Acrobat Reader File 76.534.pdf
76.514 20/2/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 137 Acrobat Reader File 76.514.pdf
76.519 20/2/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας για τη Διατήρηση των Κητωδών στη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και την Παρακείμενη Ζώνη του Ατλαντικού (ACCOBAMS) (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 142 Acrobat Reader File 76.519.pdf
76.834 23/4/2014 Διορισμός του Προέδρου και επαναδιορισμός των δύο αντιπροέδρων και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4396, ημερ. 25.4.2014, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader File 76.834.pdf
76.639 12/3/2014 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4394, ημερ. 11.4.2014, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 76.639.pdf
76.638 12/3/2014 Αίτηση της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ (Α-24/12), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας (Εγκριμένο 2013), για μετατροπή υφιστάμενων δεξαμενών του κυπριακού διυλιστηρίου πετρελαίου σε τερματικό σταθμό αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαϊκών προϊόντων, στο τεμάχιο με αρ. 952, φ/σχ. 41/41.W1 και W2, στην Ενορία Χρυσοπολίτισσας, στο Δήμο Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4394, ημερ. 11.4.2014, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader File 76.638.pdf
76.637 12/3/2014 Αίτηση της Εταιρείας Χάλιβα (Κτηματικαί Επιχειρήσεις) Λτδ (ΑΜΧ/0278/2008), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης υπόγειου χώρου στάθμευσης σε δισκοθήκη και καταστημάτων σε εστιατόριο, στο τεμάχιο με αρ. 503, φ/σχ. 42/220301, στην Αγία Νάπα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4394, ημερ. 11.4.2014, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader File 76.637.pdf
76.444 30/1/2014 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το οικονομικό έτος 2013. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader File 76.444.pdf
76.441 30/1/2014 Διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader File 76.441.pdf
76.461 5/2/2014 Διορισμός Μη-Εκτελεστικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4393, ημερ. 4.4.2014, αρ. γνωστ. 94 Acrobat Reader File 76.461.pdf
76.724 26/3/2014 Διορισμός μέλους του Εφοριακού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4395, ημερ. 17.4.2014, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader File 76.724.pdf
76.564 26/2/2014 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού (Κ.Δ.Π. 25/2009). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 171 Acrobat Reader File 76.564.pdf
76.560 26/2/2014 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Πρώτου Πίνακα στις Επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού (Κ.Δ.Π. 68/2012). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 167 Acrobat Reader File 76.560.pdf
76.477 13/2/2014 Οι περί των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Κανονισμοί του 2014 δυνάμει του άρθρου 50 του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου (Ν.208(Ι)/2012). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ.110 Acrobat Reader File 76.477.pdf
76.552 26/2/2014 Οι περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμοί του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού του 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 160 Acrobat Reader File 76.552.pdf
76.586 26/2/2014 Παράταση της μετάθεσης του κ. Νίκου Χαραλάμπους, Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Βηρυτό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 189 Acrobat Reader File 76.586.pdf
76.565 26/2/2014 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στην Κοινότητα Παρσάτας της Επαρχίας Λάρνακας (Κ.Δ.Π. 28/2009). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 172 Acrobat Reader File 76.565.pdf
76.550 26/2/2014 Έκδοση διατάγματος για προσθήκη της παραγράφου 18 στον πίνακα Α του Πέμπτου Παραρτήματος των περί Φ.Π.Α. Νόμων του 2000 μέχρι 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 158 Acrobat Reader File 76.550.pdf
76.559 26/2/2014 Κήρυξη Αρχαίου Μνημείου Πρώτου Πίνακα στα Περβόλια της Επαρχίας Λάρνακας (Κ.Δ.Π. 98/2012). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 166 Acrobat Reader File 76.559.pdf
76.582 26/2/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 185 Acrobat Reader File 76.582.pdf
76.583 26/2/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 186 Acrobat Reader File 76.583.pdf
76.549 26/2/2014 Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Πρόνοιας. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2014». Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 157 Acrobat Reader File 76.549.pdf
76.545 26/2/2014 Καταγγελία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 154 Acrobat Reader File 76.545.pdf
76.556 26/2/2014 Αίτημα του Ταγματάρχη του Στρατού της Δημοκρατίας Χατζηιωάννου Ανδρέα για παραίτηση. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 163 Acrobat Reader File 76.556.pdf
76.573 26/2/2014 Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 177 Acrobat Reader File 76.573.pdf
76.580 26/2/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας της Κτήσεως Κερδών από Παιγνίδια της ΟΠΑΠ ΑΕ και από το Κρατικό Λαχείο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 183 Acrobat Reader File 76.580.pdf
76.496 13/2/2014 Το περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Συμφωνίες, Αποφάσεις και Εναρμονισμένες Πρακτικές στον Τομέα των Ασφαλίσεων) Διάταγμα του 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 123 Acrobat Reader File 76.496.pdf
76.497 13/2/2014 Το περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (σε Ορισμένες Κατηγορίες Κάθετων Συμφωνιών και Εναρμονισμένων Πρακτικών στον Τομέα της Αυτοκινητοβιομηχανίας) Διάταγμα του 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 124 Acrobat Reader File 76.497.pdf
76.486 13/2/2014 Ανάπτυξη Ναυτικού Τουρισμού - Αντικατάσταση Γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις Μαρίνες. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 117 Acrobat Reader File 76.486.pdf
76.542 20/2/2014 Ανάπτυξη και δημιουργία ενός καζίνο τύπου Integrated Resort: Σύσταση Υπουργικής Επιτροπής, Συντονιστικής Επιτροπής και καθορισμός Διαχειριστή Έργου για την παρακολούθηση της διαδικασίας ανάπτυξης καζίνο στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ κράτους και ομάδας συμβούλων έργου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 152 Acrobat Reader File 76.542.pdf
76.535 20/2/2014 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 149 Acrobat Reader File 76.535.pdf
76.469 13/2/2014 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Κρατικών Αρχείων της Ουκρανίας και της Κύπρου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 102 Acrobat Reader File 76.469.pdf
76.501 13/2/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αποκρατικοποιήσεων Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 127 Acrobat Reader File 76.501.pdf
76.510 20/2/2014 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 133 Acrobat Reader File 76.510.pdf
76.506 20/2/2014 Μετάβαση από τις χειρόγραφες στις μηχανογραφικές Συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Διαδικτυακός χώρος επικοινωνίας και συνεργασίας – «η-Συνεργασία». Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 129 Acrobat Reader File 76.506.pdf
76.522 20/2/2014 Διορισμός της κας Αίγλης Παντελάκη, Γενικής Διευθύντριας στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ως Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 145 Acrobat Reader File 76.522.pdf
76.520 20/2/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 143 Acrobat Reader File 76.520.pdf
76.478 13/2/2014 Οι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 111 Acrobat Reader File 76.478.pdf
76.489 13/2/2014 Κάλυψη μέρους του ενοικίου των οικοπέδων των Βιομηχανικών Περιοχών Κοκκινοτριμιθιάς και Δεύτερης Βιομηχανικής Περιοχής Πάφου (Α’ και Β’ Φάση) μέσω κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis). Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 120 Acrobat Reader File 76.489.pdf
76.476 13/2/2014 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 109 Acrobat Reader File 76.476.pdf
76.508 20/2/2014 Αντικατάσταση Επιτροπών που προβλέπονται από τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο 113(Ι)/1999. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 131 Acrobat Reader File 76.508.pdf
76.495 13/2/2014 Μνημόνιο Συναντίληψης για Διμερείς Πολιτικές Διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου του Μαρόκου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 122 Acrobat Reader File 76.495.pdf
76.507 20/2/2014 Διορισμός Επίτιμου Γενικού Προξένου της Δημοκρατίας στην Κένυα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 130 Acrobat Reader File 76.507.pdf
76.475 13/2/2014 Εναρμονιστικά Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Ο περί Πετρελαϊκών Κρίσεων (Έκτακτες Εξουσίες) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 108 Acrobat Reader File 76.475.pdf
76.523 20/2/2014 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τρεις μήνες για το Διαγωνισμό αρ. 13.25.020.13.073. ΕΠ για την αναβάθμιση, επέκταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας στις Κεντρικές Φυλακές. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 146 Acrobat Reader File 76.523.pdf
76.471 13/2/2014 Οι περί Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Καθορισμός Τελών Αίτησης, Ετήσιου Τέλους Χρήσης και Τέλους Επιθεώρησης, του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 104 Acrobat Reader File 76.471.pdf
76.511 20/2/2014 Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 134 Acrobat Reader File 76.511.pdf
76.509 20/2/2014 Έγκριση Δημοσίων Υπαλλήλων, Αδελφών, Συζύγων να υπηρετούν στο Μαιευτικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 132 Acrobat Reader File 76.509.pdf
76.536 20/2/2014 Ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Τροόδους. Προεδρικό Μέγαρο ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 150 Acrobat Reader File 76.536.pdf
76.568 26/2/2014 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου (Κ.Δ.Π. 67/2012). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 175 Acrobat Reader File 76.568.pdf
76.599 12/3/2014 Εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων στο Υπουργείο Άμυνας (Κυπριακός Στρατός), σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 199 Acrobat Reader File 76.599.pdf
76.603 12/3/2014 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 203 Acrobat Reader File 76.603.pdf
76.600 12/3/2014 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στη Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 200 Acrobat Reader File 76.600.pdf
76.831 23/4/2014 Αίτηση της Εταιρείας Α.Ι. Πογιατζής και Στυλιανού Λτδ (ΠΠΑ 302/11 – ΚΠ 8/11), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για ανέγερση πολυώροφης οικοδομής μεικτών χρήσεων, στην Ενορία Αγίων Ομολογητών, στο Δήμο Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4398, ημερ. 23.5.2014, αρ.γνωστ. 194 Acrobat Reader File 76.831.pdf
76.597 12/3/2014 Αναβάθμιση του Επίτιμου Προξένου της Δημοκρατίας στη Φρανκφούρτη σε Επίτιμο Γενικό Πρόξενο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 197 Acrobat Reader File 76.597.pdf
76.608 12/3/2014 Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία κατά την περίοδο 2013-2020 και Σχέδιο Δράσης για την υλοποίησή της. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 207 Acrobat Reader File 76.608.pdf
76.606 12/3/2014 Προγραμματισμός της Αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων Περιόδου 2014-2020 – Σύσταση Επιτροπών για το Συντονισμό της Κατάρτισης και Παρακολούθησης των Προγραμμάτων. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 205 Acrobat Reader File 76.606.pdf
76.577 26/2/2014 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 180 Acrobat Reader File 76.577.pdf
76.561 26/2/2014 Κήρυξη Αρχαίου Μνημείου Πρώτου Πίνακα στις Επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού (Κ.Δ.Π. 160/2012). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 168 Acrobat Reader File 76.561.pdf
76.833 23/4/2014 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4398, ημερ. 23.5.2014, αρ. γνωστ. 196 Acrobat Reader File 76.833.pdf
76.832 23/4/2014 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4398, ημερ. 23.5.2014, αρ. γνωστ. 195 Acrobat Reader File 76.832.pdf
76.581 26/2/2014 Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο αναφορικά με την επέκταση της υποχρέωσης του υπολογισμού του καταβλητέου φόρου (αυτοφορολογία) σε όλα τα πρόσωπα. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 184 Acrobat Reader File 76.581.pdf
76.558 26/2/2014 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Πρώτου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας, Λεμεσού και Πάφου (Κ.Δ.Π. 260/2012). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 165 Acrobat Reader File 76.558.pdf
76.589 26/2/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 192 Acrobat Reader File 76.589.pdf
76.579 26/2/2014 Νομοσχέδια που τροποποιούν τον περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο και τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο αναφορικά με την απαγόρευση αποξένωσης ακινήτου όταν οφείλονται φόροι. Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 182 Acrobat Reader File 76.579.pdf
76.584 26/2/2014 Προώθηση Κανονισμών Προσωπικού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. (Οι περί Σύστασης και Λειτουργίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμοί του 2014). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 187 Acrobat Reader File 76.584.pdf
76.563 26/2/2014 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου (Κ.Δ.Π. 140/2008). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 170 Acrobat Reader File 76.563.pdf
76.587 26/2/2014 Εκμίσθωση δασικής γης στο δάσος Αγίας Νάπας με σκοπό τη δημιουργία Γηπέδου Γκολφ. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 190 Acrobat Reader File 76.587.pdf
76.544 26/2/2014 Αγορά οικήματος για στέγαση της Υπάτης Αρμοστείας της Δημοκρατίας στην Πρετόρια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 153 Acrobat Reader File 76.544.pdf
76.575 26/2/2014 Υπερπληρωμές μισθών σε στελέχη της Εθνικής Φρουράς που τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη στο Μαρί. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 179 Acrobat Reader File 76.575.pdf
76.567 26/2/2014 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Κερύνειας (Κ.Δ.Π. 66/2012). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 174 Acrobat Reader File 76.567.pdf
76.578 26/2/2014 Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 181 Acrobat Reader File 76.578.pdf
76.574 26/2/2014 Τερματισμός της άδειας απουσίας χωρίς απολαβές της κας Εμμανουέλας Λαμπριανίδη. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 178 Acrobat Reader File 76.574.pdf
76.590 28/2/2014 Διορισμός νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 193 Acrobat Reader File 76.590.pdf
76.551 26/2/2014 Συμμετοχές Λειτουργών σε συναντήσεις στο εξωτερικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 159 Acrobat Reader File 76.551.pdf
76.548 26/2/2014 Καθορισμός του αριθμού των εισακτέων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 156 Acrobat Reader File 76.548.pdf
76.585 26/2/2014 Παράταση της περιόδου ισχύος και της περιόδου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της προσφοράς του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και την Προμήθεια Εξοπλισμού για το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών» - Αρ. Διαγωνισμού ΥΕ/ΤΠΟ/4/2012. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 188 Acrobat Reader File 76.585.pdf
76.566 26/2/2014 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στην Κοινότητα Φοινί της Επαρχίας Λεμεσού (Κ.Δ.Π. 341/2011). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 173 Acrobat Reader File 76.566.pdf
76.547 26/2/2014 Κυβερνητικές εγγυήσεις προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 155 Acrobat Reader File 76.547.pdf
76.562 26/2/2014 Κήρυξη Αρχαίου Μνημείου Πρώτου Πίνακα στην Επαρχία Πάφου (Κ.Δ.Π. 24/2009). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 169 Acrobat Reader File 76.562.pdf
76.569 26/2/2014 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου (Κ.Δ.Π. 140/2012). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 176 Acrobat Reader File 76.569.pdf
76.554 26/2/2014 Αίτημα του Σμηναγού (ΜΑ) Λάμπρου Πέτρου για παράταση της άδειας απουσίας χωρίς απολαβές, για σκοπούς απασχόλησης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 161 Acrobat Reader File 76.554.pdf
76.557 26/2/2014 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Πρώτου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας (Κ.Δ.Π. 141/2008). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 164 Acrobat Reader File 76.557.pdf
76.588 26/2/2014 Οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων απασχόλησης των υπαλλήλων τους νόμοι. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 191 Acrobat Reader File 76.558.pdf
76.555 26/2/2014 Αίτημα του Συνταγματάρχη του Στρατού της Δημοκρατίας Παπακωνσταντίνου Ανδρέα για παραίτηση. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4397, ημερ. 16.5.2014, αρ. γνωστ. 162 Acrobat Reader File 76.555.pdf
76.648 12/3/2014 Αναθεώρηση των προνοιών του Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων για Οικογένειες Χαμηλών Εισοδημάτων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 227 Acrobat Reader File 76.648.pdf
76.702 19/3/2014 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 275 Acrobat Reader File 76.702.pdf
76.684 19/3/2014 Διαγραφή καθυστερημένων εσόδων ύψους €1.039.798,19 του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τόκους επί των αποχετευτικών τελών της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 260 Acrobat Reader File 76.684.pdf
76.616 12/3/2014 Οι περί της Υγείας των Ζώων (Τέλη Τοποθέτησης Ενωτίων στα Αιγοπρόβατα) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 213 Acrobat Reader File 76.616.pdf
76.611 12/3/2014 Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο αναφορικά με: α)Την ποινικοποίηση της μη καταβολής παρακρατηθέντων φόρων. β)Την απόδοση ποινικής ευθύνης σε διευθυντές εταιρείας για τη δόλια υποβολή φορολογικών στοιχείων και τη μη καταβολή οφειλόμενων φόρων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 208 Acrobat Reader File 76.611.pdf
76.657 12/3/2014 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 235 Acrobat Reader File 76.657.pdf
76.660A 12/3/2014 Διορισμός Προέδρου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (ΑΚΕ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 238 Acrobat Reader File 76.660Α.pdf
76.644 12/3/2014 Ανανέωση της θητείας των επισήμων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 224 Acrobat Reader File 76.644.pdf
76.635 12/3/2014 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Τόχνης της Επαρχίας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 219 Acrobat Reader File 76.635.pdf
76.655 12/3/2014 Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 233 Acrobat Reader File 76.655.pdf
76.640 12/3/2014 Διορισμός του Προέδρου και των μελών της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 220 Acrobat Reader File 76.640.pdf
76.615 12/3/2014 Οι περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 212 Acrobat Reader File 76.615.pdf
76.647 12/3/2014 Εκπροσώπηση της Κύπρου στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Προγραμματισμού των Προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 και 2014-2020. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 226 Acrobat Reader File 76.647.pdf
76.617 12/3/2014 α)Οι περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίας L1e μέχρι L7e), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. β)Οι περί Έγκρισης Τύπου Γεωργικών και Δασικών Ελκυστήρων (Κατηγορίες T, C, R και S), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 214 Acrobat Reader File 76.617.pdf
76.641 12/3/2014 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 221 Acrobat Reader File 76.641.pdf
76.653 12/3/2014 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμος του 2014». β)Οι περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 231 Acrobat Reader File 76.653.pdf
76.656 12/3/2014 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 234 Acrobat Reader File 76.656.pdf
76.652 12/3/2014 Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2013 - 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 230 Acrobat Reader File 76.652.pdf
76.618 12/3/2014 Διαπίστευση του κ. Nawalage Bennet Cooray ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Σρι Λάνκα στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα τη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 215 Acrobat Reader File 76.618.pdf
76.650 12/3/2014 Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας, που απαλλοτριώθηκε στο Δήμο Δερύνειας της Επαρχίας Αμμοχώστου, στους πρώην ιδιοκτήτες της. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 229 Acrobat Reader File 76.650.pdf
76.619 12/3/2014 Κατευθυντήριες Γραμμές για τη σύσταση και λειτουργία Μονάδων/Ομάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία – Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 216 Acrobat Reader File 76.619.pdf
76.649 12/3/2014 Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας, που απαλλοτριώθηκε στο χωριό Παχύαμμος της Επαρχίας Λευκωσίας, στον πρώην ιδιοκτήτη της. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 228 Acrobat Reader File 76.649.pdf
76.626 12/3/2014 Αίτημα του Συνταγματάρχη του Στρατού της Δημοκρατίας Κακουλή Κυριάκου για παραίτηση. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 218 Acrobat Reader File 76.626.pdf
76.643 12/3/2014 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, με βάση το άρθρο 4 των περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμων του 2006 έως 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 223 Acrobat Reader File 76.643.pdf
76.660 12/3/2014 Καταβολή οφειλόμενων μισθών, ημερομισθίων και συντάξεων του προσωπικού του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 237 Acrobat Reader File 76.660.pdf
76.645 12/3/2014 Εξέταση από την Αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών της 4ης και 5ης Συνδυασμένης Περιοδικής Έκθεσης της Δημοκρατίας για τη Σύμβαση Κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης (CAT), Γενεύη, 8 και 9 Μαΐου 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 225 Acrobat Reader File 76.645.pdf
76.620 12/3/2014 Κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και της Κολομβίας και του Περού αφετέρου. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2014»). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 217 Acrobat Reader File 76.620.pdf
76.658 12/3/2014 Συνέδριο στο Αλικάντε Ισπανίας, 26-28 Μαρτίου 2014, το οποίο διοργανώνεται από το EUROPOL (Intellectual Property Rights Unit) και το OHIM (Office for Harmonization of the Internal Market). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 236 Acrobat Reader File 76.658.pdf
76.614 12/3/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 211 Acrobat Reader File 76.614.pdf
76.642 12/3/2014 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 222 Acrobat Reader File 76.642.pdf
76.602 12/3/2014 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ανακοίνωσης για πρόσληψη εργοδοτούμενου προσωπικού καθορισμένης διάρκειας στις Υπηρεσίες/Τμήματα του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τον περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα συναφή θέματα Νόμου (Ν.25(Ι)/2011), για τα έτη 2015-2016. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 202 Acrobat Reader File 76.602.pdf
76.607 12/3/2014 Τροποποίηση του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρία για Απόκτηση Αυτοκινήτου. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 206 Acrobat Reader File 76.607.pdf
76.654 12/3/2014 Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας προς τους εγκλωβισμένους λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 232 Acrobat Reader File 76.654.pdf
76.604 12/3/2014 Προϋπολογισμός Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2014. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 204 Acrobat Reader File 76.604.pdf
76.612 12/3/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 209 Acrobat Reader File 76.612.pdf
76.613 12/3/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 210 Acrobat Reader File 76.613.pdf
76.601 12/3/2014 Αναστολή της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την πλήρωση θέσεων Διασώστη/Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Κλ. Α2), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, με έκτακτους καθορισμένης διάρκειας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 201 Acrobat Reader File 76.601.pdf
76.598 12/3/2014 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στη Στατιστική Υπηρεσία για τη διετία 2013-2014 σύμφωνα με τον περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα συναφή θέματα Νόμο (Ν.25(Ι)/2011). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 198 Acrobat Reader File 76.598.pdf
76.747 9/4/2014 Νέο Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για εφαρμογή το 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 310 Acrobat Reader File 76.747.pdf
76.682 19/3/2014 11η Ιουλίου – Ημέρα Μνήμης Πεσόντων και Κεκοιμημένων Πυροσβεστών Κύπρου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 258 Acrobat Reader File 76.682.pdf
76.686 19/3/2014 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 262 Acrobat Reader File 76.686.pdf
76.696 19/3/2014 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 270 Acrobat Reader File 76.696.pdf
76.794 23/4/2014 Κριτήρια για την παροχή δανείων και επιδοτήσεων επιτοκίου στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 278 Acrobat Reader File 76.794.pdf
76.703 19/3/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 276 Acrobat Reader File 76.703.pdf
76.691 19/3/2014 Παράταση ισχύος της προσφοράς για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση της νέας Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Αρ. Διαγ. 9/2012 – Αναθεωρημένη ημερομηνία λήξης προσφοράς 23.3.2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 267 Acrobat Reader File 76.691.pdf
76.665 19/3/2014 Εποχικό Ωρομίσθιο Προσωπικό – Προϋπολογισμός 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 242 Acrobat Reader File 76.665.pdf
76.679 19/3/2014 Παραχώρηση διάβασης διαμέσου της προστατευτικής λωρίδας με αρ. τεμ. 361 Φ/Σχ. 30/27Ε1, προς όφελος του περίκλειστου τεμαχίου με αρ. 318 Φ/Σχ. 30/19Ε2, τμήμα 2, στην Κάτω Δευτερά- Επίσχεση προστατευτικής λωρίδας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 255 Acrobat Reader File 76.679.pdf
76.689 19/3/2014 Διαπίστευση του Dr Reza Zabib ως νέου Πρέσβη του Ιράν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 265 Acrobat Reader File 76.689.pdf
76.688 19/3/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 264 Acrobat Reader File 76.688.pdf
76.681 19/3/2014 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Διαπίστευση Μονίμου Αντιπροσώπου στο IRENA. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 257 Acrobat Reader File 76.681.pdf
76.698 19/3/2014 Διορισμός Αντιπροέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 272 Acrobat Reader File 76.698.pdf
76.699 19/3/2014 Διορισμός Προέδρου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (ΑΚΕ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 273 Acrobat Reader File 76.699.pdf
76.683 19/3/2014 Πρόσληψη με Σύμβαση ενός Ιατρού με ειδικότητα στη Χειρουργική και ενός Κτηνιάτρου για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 259 Acrobat Reader File 76.683.pdf
76.690 19/3/2014 Αίτημα του Ταγματάρχη του Στρατού της Δημοκρατίας Γλυκή Γεώργιου για παραίτηση. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 266 Acrobat Reader File 76.690.pdf
76.693 19/3/2014 Προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου για το έτος 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 269 Acrobat Reader File 76.693.pdf
76.705 22/3/2014 Θάνατος του Υπουργού Άμυνας Τάσου Μητσόπουλου. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 277 Acrobat Reader File 76.705.pdf
76.697 19/3/2014 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 271 Acrobat Reader File 76.697.pdf
76.685 19/3/2014 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 261 Acrobat Reader File 76.685.pdf
76.692 19/3/2014 Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για το Πεδίο Βολής στον Αναλυόντα Έργο Τ.Υ. 317/2012 – Ημερομηνία Λήξης Προσφοράς 25.4.2014 – Παράταση ισχύος Προσφοράς μέχρι 25.10.2014. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 268 Acrobat Reader File 76.692.pdf
76.664 19/3/2014 Καταβολή επιδόματος ταξιδίου στα μέλη του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 241 Acrobat Reader File 76.664.pdf
76.669 19/3/2014 Παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης προς τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) για τη σύναψη δανείου €50 εκ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη βιομηχανία, τις υπηρεσίες, τον τουρισμό και τις υποδομές στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 246 Acrobat Reader File 76.669.pdf
76.678 19/3/2014 Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας, που απαλλοτριώθηκε στο χωριό Ποταμίτισσα της Επαρχίας Λεμεσού, στον πρώην ιδιοκτήτη της. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 254 Acrobat Reader File 76.678.pdf
76.674 19/3/2014 Διαπίστευση του κ. Petar Popoviæ ως νέου Πρέσβη του Μαυροβουνίου στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 251 Acrobat Reader File 76.674.pdf
76.663 19/3/2014 Ανανέωση της απόσπασης της κας Κατερίνας Λαμπράκη-Κασίνη, Ανώτερης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 240 Acrobat Reader File 76.663.pdf
76.670 19/3/2014 Συνομολόγηση Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την παροχή διευκολύνσεων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εκκένωσης Γερμανών πολιτών από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 247 Acrobat Reader File 76.670.pdf
76.672 19/3/2014 Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο αναφορικά με την ενδυνάμωση των εξουσιών των φορολογικών αρχών για την διασφάλιση της καταβολής των ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων, μέσω της κατάσχεσης κινητής ιδιοκτησίας και τραπεζικών λογαριασμών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 249 Acrobat Reader File 76.672.pdf
76.700 19/3/2014 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 274 Acrobat Reader File 76.700.pdf
76.677 19/3/2014 Αντικατάσταση Αντιπροέδρου Οικονομικών Θεμάτων της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 253 Acrobat Reader File 76.677.pdf
76.671 19/3/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 248 Acrobat Reader File 76.671.pdf
76.662 19/3/2014 Παράταση χρονικής διάρκειας παραμονής υπαλλήλων σε διπλωματικές αποστολές, δυνάμει των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2006 έως 2013. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 239 Acrobat Reader File 76.662.pdf
76.666 19/3/2014 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το έτος 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 243 Acrobat Reader File 76.666.pdf
76.673 19/3/2014 Μεταφορά Προσφορών για την Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 250 Acrobat Reader File 76.673.pdf
76.667 19/3/2014 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 244 Acrobat Reader File 76.667.pdf
76.680 19/3/2014 Αποκρατικοποίηση εμπορικού τμήματος Λιμένος Λεμεσού. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 256 Acrobat Reader File 76.680.pdf
76.668 19/3/2014 Αναθεώρηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75.148 και ημερομηνίας 24.5.2013 για κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών/ επιχειρηματιών με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2013 και κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση του/της συζύγου και τέκνων άνω των 18 ετών αλλοδαπού επιχειρηματία/επενδυτή πολιτογραφηθέντος κατ’ εξαίρεση βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 245 Acrobat Reader File 76.668.pdf
76.675 19/3/2014 Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης –Grundtvig Training – A new way to Social Skills – Συνάντηση στη Σουηδία, 7 – 9 Απριλίου 2014, τριών μελών του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 252 Acrobat Reader File 76.675.pdf
76.687 19/3/2014 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4399, ημερ. 30.5.2014, αρ. γνωστ. 263 Acrobat Reader File 76.687.pdf
76.716 26/3/2014 Παράταση ισχύος των προσφορών – Ανάπτυξη του λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας με τη μέθοδο «Design-Build-Finance-Operate» (DBFO) – Λήξη ισχύος προσφορών 30.3.2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 288 Acrobat Reader File 76.716.pdf
76.722 26/3/2014 Οργανωτικό Πλαίσιο για την Ετοιμασία Ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο θα θεσπίζει κατάλληλες διαδικασίες που άπτονται θεμάτων αφερεγγυότητας νομικών και φυσικών προσώπων. Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 293 Acrobat Reader File 76.722.pdf
76.727 26/3/2014 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για το έτος 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 297 Acrobat Reader File 76.727.pdf
76.748 9/4/2014 Υπογραφή Διμερούς Αεροπορικής Συμφωνίας Κύπρου- Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 311 Acrobat Reader File 76.748.pdf
76.737 9/4/2014 Παραχώρηση Πασχαλινού Επιδόματος σε Συνταξιούχους για το 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 302 Acrobat Reader File 76.737.pdf
76.765 9/4/2014 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 326 Acrobat Reader File 76.765.pdf
76.758 9/4/2014 Έγκριση αιτήσεων για την παραχώρηση, εκχώρηση, ανταλλαγή ή εκμίσθωση κρατικής/δασικής γης ως και την παροχή διόδου μέσω κρατικής/δασικής γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 319 Acrobat Reader File 76.758.pdf
76.759 9/4/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εξωδίκου Ρύθμισης Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 320 Acrobat Reader File 76.759.pdf
76.771 9/4/2014 Καθορισμός του πολλαπλάσιου αριθμού ημερών που αντιστοιχούν σε μια ημέρα μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών που πρέπει να διατηρούνται ως αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προς όφελος της Δημοκρατίας σύμφωνα με τους περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμους του 2003 μέχρι 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 330 Acrobat Reader File 76.771.pdf
76.742 9/4/2014 Παράταση της υπηρεσίας του κ. Όμηρου Μαυρομμάτη, Πληρεξούσιου Υπουργού, που υπηρετεί ως Πρέσβης της Δημοκρατίας στη Βηρυτό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 305 Acrobat Reader File 76.742.pdf
76.757 9/4/2014 Διαπίστευση του κ. Ahmed Bouziane ως Πρέσβη της Αλγερίας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα τη Βηρυτό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 318 Acrobat Reader File 76.757.pdf
76.745 9/4/2014 Τερματισμός επιδότησης ενοικίου που παραχωρείται με βάση το πρόγραμμα δράσης για στήριξη και ενθάρρυνση του επαναπατρισμού αποδήμων Κυπρίων (Επιδότηση Ενοικίου). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 308 Acrobat Reader File 76.745.pdf
76.772 9/4/2014 Κτίριο Παλαιού Κυβερνητικού Τυπογραφείου στη Λευκωσία. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 331 Acrobat Reader File 76.772.pdf
76.743 9/4/2014 Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 306 Acrobat Reader File 76.743.pdf
76.728 26/3/2014 Ο περί Σφαγείων Νόμος (Ν. 26(Ι)/2003). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 298 Acrobat Reader File 76.728.pdf
76.718 26/3/2014 Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 289 Acrobat Reader File 76.718.pdf
76.777 9/4/2014 Παράταση ισχύος περιόδου αξιολόγησης για την αγορά φορητών συσκευών αναρρόφησης για τους ασθενείς που νοσηλεύονται σπίτι (Υ.Υ. 13.25.004.114, Αρ. Διαγ. Γ.Τ 262/2013), σύμφωνα με τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών Κανονισμούς (Κ.Δ.Π 201/2007). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 335 Acrobat Reader File 76.777.pdf
76.706 26/3/2014 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 103η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από τις 28.5.2014 έως τις 12.6.2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 279 Acrobat Reader File 76.706.pdf
76.766 9/4/2014 Διορισμός Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 327 Acrobat Reader File 76.766.pdf
76.707 26/3/2014 Αγορά Υπηρεσιών Συστήματος Διοίκησης Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Στρατηγικού Επενδυτή Η – Δικαιοσύνη. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 280 Acrobat Reader File 76.707.pdf
76.761 9/4/2014 α)Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Κανόνων Τεχνικής Εκμετάλλευσης Υπερέλαφρων Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 322 Acrobat Reader File 76.761.pdf
76.721 26/3/2014 Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 292 Acrobat Reader File 76.721.pdf
76.714 26/3/2014 α) Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμος του 2014». β)Οι περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 286 Acrobat Reader File 76.714.pdf
76.719 26/3/2014 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 290 Acrobat Reader File 76.719.pdf
76.763 9/4/2014 Παράταση ισχύος των προσφορών για τρεις μήνες – Προμήθεια διαφόρων ειδών υπόδησης, για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς – Αρ. Διαγωνισμού ΔΙΔΜ/14/2013 – Λήξη ισχύος προσφορών 25.4.2014. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 324 Acrobat Reader File 76.763.pdf
76.762 9/4/2014 Οι περί Οργανισμού Νεολαίας (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 323 Acrobat Reader File 76.762.pdf
76.775 9/4/2014 Διαβούλευση για Διορισμό μελών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 334 Acrobat Reader File 76.775.pdf
76.750 9/4/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 313 Acrobat Reader File 76.750.pdf
76.746 9/4/2014 Σύσταση Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 309 Acrobat Reader File 76.746.pdf
76.744 9/4/2014 Τερματισμός εγγυημένων από την Κυβέρνηση δανείων Δήμων και άλλων Οργανισμών που έχουν συνάψει με την Τράπεζα KA FINANZ AG. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 307 Acrobat Reader File 76.744.pdf
76.738 9/4/2014 Προγραμματισμός Αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την περίοδο 2014 – 2020 – Προσχέδιο Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 303 Acrobat Reader File 76.738.pdf
76.710 26/3/2014 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 283 Acrobat Reader File 76.710.pdf
76.730 26/3/2014 Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Υγείας. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 300 Acrobat Reader File 76.730.pdf
76.723 26/3/2014 Διατάγματα κήρυξης Φορέων υποκείμενων σε αποκρατικοποίηση. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 294 Acrobat Reader File 76.723.pdf
76.726 26/3/2014 Διορισμός Αντιπροέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 296 Acrobat Reader File 76.726.pdf
76.764 9/4/2014 Παράταση ισχύος της προσφοράς για την προμήθεια Ακτινογραφικών Φιλμς για τις ανάγκες των Κρατικών Νοσηλευτηρίων – Αρ. Προσφοράς: Σ.Υ. 65/11. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 325 Acrobat Reader File 76.764.pdf
76.773 9/4/2014 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για 6 μήνες για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση του Κέντρου Υγείας Φυλακών και Επέκταση της Πτέρυγας 3 στις Κεντρικές Φυλακές»- Αρ. Διαγωνισμού 1/2012. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 332 Acrobat Reader File 76.773.pdf
76.713 26/3/2014 Οι περί Χυμών Φρούτων και Ορισμένων Ομοειδών Προϊόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 285 Acrobat Reader File 76.713.pdf
76.753 9/4/2014 Οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 316 Acrobat Reader File 76.753.pdf
76.813 23/4/2014 Παράταση περιόδου αξιολόγησης διαγωνισμού Δ.Ο. 28/2013 – Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη Χρήση/Υποστήριξη και Τριετής Συντήρηση Εφαρμογών G.P.S. της Αστυνομίας Κύπρου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 365 Acrobat Reader File 76.813.pdf
76.754 9/4/2014 2η Φάση Χρηματοδοτικού Προγράμματος NER300 για Έργα Επίδειξης Καινοτόμων Τεχνολογιών Ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Πιθανή κατακύρωση δυο έργων στην Κυπριακή Δημοκρατία από Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Επιβεβαίωση Δημόσιας Χρηματοδότησης. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 317 Acrobat Reader File 76.754.pdf
76.809 23/4/2014 Οι περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικοί) Νόμοι του 2004 και 2012. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 361 Acrobat Reader File 76.809.pdf
76.837 23/4/2014 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμακευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 370 Acrobat Reader File 76.837.pdf
76.785 23/4/2014 Παράταση της παραμονής του κ. Παύλου Πουλλή, Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας για πέμπτο έτος στο Εμπορικό Κέντρο Βαρσοβίας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 341 Acrobat Reader File 76.785.pdf
76.812 23/4/2014 Οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Υγείας ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 364 Acrobat Reader File 76.812.pdf
76.784 23/4/2014 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 340 Acrobat Reader File 76.784.pdf
76.873 30/4/2014 Διορισμός δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 395 Acrobat Reader File 76.873.pdf
76.836 23/4/2014 Διεύρυνση Συμβουλίου Εγκληματικότητας και αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 369 Acrobat Reader File 76.836.pdf
76.800 23/4/2014 Μνημόνιο Συναντίληψης στους τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και των Επιστημών μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 352 Acrobat Reader File 76.800.pdf
76.842 23/4/2014 Παροχή δυνατότητας ελέγχου και υπογραφής εγγράφων για πληρωμή τιμολογίων του Κράτους από μη δημόσιους υπαλλήλους. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 373 Acrobat Reader File 76.842.pdf
76.877 30/4/2014 Συνολικό Πλαίσιο Διαχείρισης Θεμάτων Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 399 Acrobat Reader File 76.877.pdf
76.792 23/4/2014 Προϋπολογισμός Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) για το έτος 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 347 Acrobat Reader File 76.792.pdf
76.811 23/4/2014 Τροποποίηση του άρθρου 10Α της περί ΦΠΑ νομοθεσίας. (Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 363 Acrobat Reader File 76.811.pdf
76.876 30/4/2014 Αντικατάσταση Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 398 Acrobat Reader File 76.876.pdf
76.869 30/4/2014 Έγκριση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος (ΕΜΠ) 2014 για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 391 Acrobat Reader File 76.869.pdf
76.810 23/4/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά Θέματα (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 362 Acrobat Reader File 76.810.pdf
76.806 23/4/2014 Πρόγραμμα «Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci – Mobility – VETPRO – 13 - CY- 1671317» - Εκπαίδευση στην Πολωνία, 26/5 – 31/5/2014 με θέμα «Διασώσεις από ορμητικά νερά», δέκα μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 358 Acrobat Reader File 76.806.pdf
76.863 30/4/2014 Μέτρα για διευκόλυνση καταβολής χρεών προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών που δημιουργήθηκαν από καθυστερημένα Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων – Τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 386 Acrobat Reader File 76.863.pdf
76.768 9/4/2014 Σύσταση και Λειτουργία Διεύθυνσης Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 328 Acrobat Reader File 76.768.pdf
76.808 23/4/2014 Αίτηση παραχώρησης δικαιώματος διάβασης που αφορά το Δημοτικό Σχολείο στην Ελεδιώ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 360 Acrobat Reader File 76.808.pdf
77.132 25/6/2014 Κριτήρια για την παροχή δανείων και επιδοτήσεων επιτοκίου στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4402, ημερ. 11.7.2014, αρ. γνωστ. 337 Acrobat Reader File 77.132.pdf
77.124 25/6/2014 Εγκαθίδρυση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4401, ημερ. 30.6.2014, αρ. γνωστ. 336 Acrobat Reader File 77.124.pdf
76.760 9/4/2014 α)Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Οι περί της Θέσπισης Διαδικασιών Ενημέρωσης Σχετικά με την Ανταλλαγή Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως που Προορίζονται για Μεταμόσχευση Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 321 Acrobat Reader File 76.760.pdf
76.715 26/3/2014 Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης του διαγωνισμού με αρ. ΓΛ 19/2013 που αφορά στη Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Πληροφορικής. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 287 Acrobat Reader File 76.715.pdf
76.731 26/3/2014 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής των οποίων η διαδικασία πλήρωσής τους έχει απαγορευτεί και τελούν υπό μορφή παγοποίησης. ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 301 Acrobat Reader File 76.731.pdf
76.708 26/3/2014 Αίτημα αποπαγοποίησης θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 281 Acrobat Reader File 76.708.pdf
76.769 9/4/2014 Δημιουργία Συντονιστικής Ομάδας για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας και τις Μεταρρυθμίσεις του τομέα της Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 329 Acrobat Reader File 76.769.pdf
76.725 26/3/2014 Διατάγματα κήρυξης Φορέων υποκείμενων σε αποκρατικοποίηση – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 295 Acrobat Reader File 76.725.pdf
76.751 9/4/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διαφάνειας των Τιμών Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον Τελικό Βιομηχανικό Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 314 Acrobat Reader File 76.751.pdf
76.741 9/4/2014 Έκθεση πεπραγμένων αναφορικά με τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 304 Acrobat Reader File 76.741.pdf
76.749 9/4/2014 Τροποποίηση Νομοθεσιών περί Ίσης Μεταχείρισης Φύλων σε Θέματα Εργασίας και Απασχόλησης για Επέκταση της Εφαρμογής της Αντιστροφής του Βάρους Απόδειξης στις Εξωδικαστικές Διαδικασίες ενώπιον της Επιτρόπου Διοικήσεως. [α)Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. γ)Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014]. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 312 Acrobat Reader File 76.749.pdf
76.729 26/3/2014 Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 299 Acrobat Reader File 76.729.pdf
76.709 26/3/2014 Αναθεώρηση Όρων Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου σε σχέση με την καταβολή φιλοδωρήματος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 282 Acrobat Reader File 76.709.pdf
76.752 9/4/2014 Οι περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 315 Acrobat Reader File 76.752.pdf
76.774 9/4/2014 Απασχόληση Εποχικού Ωρομίσθιου Προσωπικού για το 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 333 Acrobat Reader File 76.774.pdf
76.720 26/3/2014 Συμμετοχή Λειτουργών που διαχειρίζονται τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ημερίδα για το Κλείσιμο της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 που διοργανώνεται μετά από εισήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα στις 3 και 4 Απριλίου 2014. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 291 Acrobat Reader File 76.720.pdf
76.711 26/3/2014 Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2014. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4400 ημερ. 20.6.2014, αρ. γνωστ. 284 Acrobat Reader File 76.711.pdf
76.799 23/4/2014 Συνομολόγηση Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, για παροχή διευκολύνσεων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εκκένωσης Γερμανών πολιτών από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 351 Acrobat Reader File 76.799.pdf
76.814 23/4/2014 Αίτημα του Αντισυνταγματάρχη του Στρατού της Δημοκρατίας Πατσαλίδη Σωτήρη για παραίτηση. Υπουργείο Άμυνας ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 366 Acrobat Reader File 76.814.pdf
76.860 30/4/2014 Ανταπόκριση Δημόσιων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 384 Acrobat Reader File 76.860.pdf
76.874 30/4/2014 Διορισμός/Τοποθέτηση κ. Κυριάκου Κενεβέζου ως Πρέσβη της Δημοκρατίας στην Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 396 Acrobat Reader File 76.874.pdf
76.859 30/4/2014 Διορισμός μελών της Επιτροπής Δημόσιας Εποπτείας σύμφωνα με τους περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμους του 2009 και 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 383 Acrobat Reader File 76.859.pdf
76.858 30/4/2014 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στη Στατιστική Υπηρεσία για τη διετία 2015 – 2016 σύμφωνα με τον περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα συναφή θέματα Νόμο (Ν.25(Ι)/2011). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 382 Acrobat Reader File 76.858.pdf
76.838 23/4/2014 Διορισμός Εφόρου Συμβουλίου Εγγραφής Εργοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 371 Acrobat Reader File 76.838.pdf
76.843 23/4/2014 Μετακίνηση ωρομίσθιου προσωπικού από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων προς το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 374 Acrobat Reader File 76.843.pdf
76.879 30/4/2014 Υλοποίηση της πρόνοιας 3.10 του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας για τον εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 401 Acrobat Reader File 76.879.pdf
76.802 23/4/2014 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 354 Acrobat Reader File 76.802.pdf
76.797 23/4/2014 Διαδικασία λήψης απόφασης για απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας από τη Δημοκρατία ή επίταξη για λογαριασμό άλλης Απαλλοτριούσας Αρχής, το κόστος της οποίας (προϋπολογισμός αποζημίωσης ακινήτου και εκτέλεσης έργου) υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€200.000). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 350 Acrobat Reader File 76.797.pdf
76.855 30/4/2014 Παράταση της μετάθεσης της κας Κλεονίκης Αναστασίου, Γραμματειακής Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 379 Acrobat Reader File 76.855.pdf
76.884 30/4/2014 Παράταση ισχύος Προσφορών Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας με αρ. 21/2013 και 22/2013. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 404 Acrobat Reader File 76.884.pdf
76.804 23/4/2014 Συμμετοχή Λειτουργών της Πολιτικής Άμυνας σε υπηρεσιακή συνάντηση στο εξωτερικό, με θέμα «Nereids 2nd Evaluation Workshop and Progress Meeting». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 356 Acrobat Reader File 76.804.pdf
76.815 23/4/2014 Αίτημα του Ταγματάρχη του Στρατού της Δημοκρατίας Βασιλειάδη Μηνά για παραίτηση. Υπουργείο Άμυνας ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 367 Acrobat Reader File 76.815.pdf
76.786 23/4/2014 Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUFOR RCA προς υποστήριξη της απόφασης 2134/2014 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπουργείο Άμυνας ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 342 Acrobat Reader File 76.786.pdf
76.868 30/4/2014 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Λετονίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 390 Acrobat Reader File 76.868.pdf
76.793 23/4/2014 Πρώτη Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2014 – 2016 σύμφωνα με τους περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμους του 2012 και 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 348 Acrobat Reader File 76.793.pdf
76.856 30/4/2014 Παράταση της μετάθεσης του κ. Κώστα Αλεξίου, Γραμματειακού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Αμμάν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 380 Acrobat Reader File 76.856.pdf
76.803 23/4/2014 Καταγγελίες κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 355 Acrobat Reader File 76.803.pdf
76.883 30/4/2014 Προϋπολογισμός Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) για το έτος 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 403 Acrobat Reader File 76.883.pdf
76.878 30/4/2014 Διορισμός μελών της Επιτροπής της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 400 Acrobat Reader File 76.878.pdf
76.839 23/4/2014 Ανάπτυξη Ναυτικού Τουρισμού – Καθορισμός Πολιτικής για την αδειοδότηση για τη διαχείριση χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμους 2007-2013. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 372 Acrobat Reader File 76.839.pdf
76.805 23/4/2014 Εκπαίδευση δέκα μελών του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού της Μ.Μ.Α.Δ. στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), στη Σούδα της Κρήτης, από 28 Μαΐου μέχρι 8 Ιουνίου, 2014. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 357 Acrobat Reader File 76.805.pdf
76.875 30/4/2014 Μεταθέσεις/Τοποθετήσεις Αρχηγών Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 397 Acrobat Reader File 76.875.pdf
76.795 23/4/2014 Παραχώρηση χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 349 Acrobat Reader File 76.795.pdf
76.857 30/4/2014 Παράταση της μετάθεσης της κας Ευφροσύνης Πόλεου, Γραμματειακής Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Τεχεράνη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 381 Acrobat Reader File 76.857.pdf
76.864 30/4/2014 Ανάθεση εφαρμογής Μέτρων της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) Οίνου που αφορούν στην προώθηση οίνων σε Τρίτες χώρες και επενδύσεις στον οινοποιητικό τομέα από το Τμήμα Γεωργίας στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίας, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 387 Acrobat Reader File 76.864.pdf
76.872 30/4/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 394 Acrobat Reader File 76.872.pdf
76.835 23/4/2014 Διορισμός Αντικαταστάτη Διοικητή (Alternate Governor) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 368 Acrobat Reader File 76.835.pdf
76.807 23/4/2014 Νέος Δρόμος Λεμεσού – Πάφου, Τμήμα Ερήμης – Αυδήμου - Επίσχεση προστατευτικής λωρίδας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 359 Acrobat Reader File 76.807.pdf
76.867 30/4/2014 Οι περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Υγείας ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 389 Acrobat Reader File 76.867.pdf
76.788 23/4/2014 Ορισμός της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για το κεφάλαιο για τη Νεολαία στο Πρόγραμμα Erasmus+. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 343 Acrobat Reader File 76.788.pdf
76.847 23/4/2014 Ανάπτυξη και δημιουργία ενός Καζίνο τύπου Integrated Resort: Καθορισμός Πλαισίου Πολιτικής. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 377 Acrobat Reader File 76.847.pdf
76.791 23/4/2014 Ολοκλήρωση αποστολής και λειτουργίας Ημικρατικών Οργανισμών/ Συμβουλίων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 346 Acrobat Reader File 76.791.pdf
76.870 30/4/2014 Συνομολόγηση Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας για την άφιξη και αναχώρηση πολιτών της Δημοκρατίας της Κορέας στην Κύπρο κατά τη διάρκεια επιχείρησης εκκένωσης από την περιοχή της Μέσης Ανατολής στη Δημοκρατία της Κορέας μέσω της Κύπρου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 392 Acrobat Reader File 76.870.pdf
76.845 23/4/2014 Αξιοποίηση κρατικής περιουσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 375 Acrobat Reader File 76.845.pdf
76.866 30/4/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την Αμυντική Συνεργασία (Κυρωτικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Άμυνας ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 388 Acrobat Reader File 76.866.pdf
76.782 23/4/2014 Εθνική Κοινωνική Έκθεση 2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 338 Acrobat Reader File 76.782.pdf
76.964 23/5/2014 Επικύρωση Διατάγματος Προστασίας Δένδρων που εκδόθηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2013, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 39 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 472 Acrobat Reader File 76.964.pdf
76.854 30/4/2014 Διαδικασία υπόδειξης υποψηφίων της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκλογή δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 378 Acrobat Reader File 76.854.pdf
76.954 23/5/2014 Έκδοση Διατάγματος για Απαγόρευση Μεταφοράς από Κυπριακά Πλοία Όπλων και Συναφούς Υλικού προς την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 462 Acrobat Reader File 76.954.pdf
76.957 23/5/2014 Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σλοβακικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα της Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 465 Acrobat Reader File 76.957.pdf
76.920 14/5/2014 Παράταση της υπηρεσίας διπλωματικών λειτουργών που υπηρετούν στο εξωτερικό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 432 Acrobat Reader File 76.920.pdf
76.943 23/5/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014». Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 451 Acrobat Reader File 76.943.pdf
76.899 14/5/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 413 Acrobat Reader File 76.899.pdf
76.952 23/5/2014 Παράταση της υπηρεσίας Λειτουργών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας που υπηρετούν στο εξωτερικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 460 Acrobat Reader File 76.952.pdf
76.902 14/5/2014 α)Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμοί του 2014. β)Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 416 Acrobat Reader File 76.902.pdf
76.893 14/5/2014 Αγορά Υπηρεσιών για το έργο της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 408 Acrobat Reader File 76.893.pdf
76.905 14/5/2014 Διαπίστευση του κ. Nouth Narag ως νέου Πρέσβη του Βασιλείου της Καμποτίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα το Παρίσι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 419 Acrobat Reader File 76.905.pdf
76.971 23/5/2014 Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 475 Acrobat Reader File 76.971.pdf
76.927 14/5/2014 Διορισμός μελών Συμβουλίου Εσωτερικού Ελέγχου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 439 Acrobat Reader File 76.927.pdf
76.913 14/5/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 426 Acrobat Reader File 76.913.pdf
76.923 14/5/2014 Παράταση ισχύος των προσφορών για περίοδο που θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο για Ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας με τη μέθοδο «Design – Build-Finance - Operate» (DBFO) – Λήξη ισχύος προσφορών 15.5.2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 435 Acrobat Reader File 76.923.pdf
76.922 14/5/2014 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 434 Acrobat Reader File 76.922.pdf
76.944 23/5/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 452 Acrobat Reader File 76.944.pdf
76.918 14/5/2014 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε σχέση με το διάδρομο όδευσης του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 431 Acrobat Reader File 76.918.pdf
76.963 23/5/2014 Παράταση της ισχύος των προσφορών για το Διαγωνισμό: Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων και συναφή εργασιών στην Αθηένου (Design, Build and Operate of the Athienou Sewage Treatment Plant and Associated Works)- Αρ. Διαγωνισμού ΤΑΥ 8/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 471 Acrobat Reader File 76.963.pdf
77.146 25/6/2014 Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 72.659 και ημερ. 5.10.2011 σε σχέση με τις αιτήσεις με αρ. ΛΕΥ/1663/2006/Γ, ΛΕΥ/2598/2010 για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για αλλαγή χρήσης καταστήματος σε εργαστήριο παρασκευής φαγητών, κατάστημα πώλησης ειδών αρτοποιείου/ζαχαροπλαστείου και φαγητών και εργαστήριο ειδών αρτοποιού (φούρνου) κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 13(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 508 Acrobat Reader File 77.146.pdf
76.951 23/5/2014 Εκπαίδευση πέντε τεχνικών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, στη συντήρηση των προωστήριων μηχανών Volvo Penta D6-435WJ των Αστυνομικών Ακάτων «Λάρα» και «Απ. Ανδρέας» - Γκέτεμποργκ, Σουηδία, 9.6.2014 – 13.6.2014. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 459 Acrobat Reader File 76.951.pdf
76.934 23/5/2014 Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης - Grundtvig Training – «A new way to social skills» - Συνάντηση στην Ιταλία, 26 - 28 Μαΐου, 2014, τεσσάρων μελών του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 442 Acrobat Reader File 76.934.pdf
76.912 14/5/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 425 Acrobat Reader File 76.912.pdf
77.147 25/6/2014 Αίτηση των κ.κ. Γεώργιου Κατσιαρή και G & K Katsiaris Ltd (AMX/0629/2007), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για εμπορική ανάπτυξη (υπαίθρια αγορά), στο Λιοπέτρι. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ.γνστ. 509 Acrobat Reader File 77.147.pdf
77.163 25/6/2014 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 511 Acrobat Reader File 77.163.pdf
77.162 25/6/2014 Αίτηση της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου (ΛΕΥ/2249/2012), για χορήγηση προσωρινής πολεοδομικής άδειας, διάρκειας τριών ετών, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο, χωρίς χρήση, μεσοπάτωμα και υπαίθρια βεράντα με σκοπό τη χρήση τους ως εστιατόριο-δισκοθήκη, στο τεμάχιο με αρ. 767, φ/σχ. XXI.54W1, Τμήμα 2, στην Έγκωμη. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 510 Acrobat Reader File 77.162.pdf
77.195 2/7/2014 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 512 Acrobat Reader File 77.195.pdf
76.789 23/4/2014 Τροποποίηση του Σχεδίου Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας μετά το διορισμό Επιτρόπου Ισότητας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 344 Acrobat Reader File 76.789.pdf
76.846 23/4/2014 Δυνατότητα αποπαγοποίησης αριθμού θέσεων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 376 Acrobat Reader File 76.846.pdf
77.112 18/6/2014 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 507 Acrobat Reader File 77.112.pdf
76.801 23/4/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μεταφοράς του Μόνιμου Μηνιαίου Προσωπικού του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου στο Δημόσιο Τομέα Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 353 Acrobat Reader File 76.801.pdf
77.249 9/7/2014 Διορισμός Προέδρου του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ.γνωστ. 513 Acrobat Reader File 77.249.pdf
76.871 30/4/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 393 Acrobat Reader File 76.871.pdf
76.790 23/4/2014 Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 345 Acrobat Reader File 76.790.pdf
76.882 30/4/2014 Τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις με στόχο την επίσπευση υλοποίησης των έργων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 402 Acrobat Reader File 76.882.pdf
76.783 23/4/2014 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Γεωργίας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα τη Λάρνακα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 339 Acrobat Reader File 76.783.pdf
76.862 30/4/2014 Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας προς τους εγκλωβισμένους λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε . 4403, ημερ. 18.7.2014, αρ. γνωστ. 385 Acrobat Reader File 76.862.pdf
76.938 23/5/2014 Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 446 Acrobat Reader File 76.938.pdf
76.950 23/5/2014 Ανανέωση της απόσπασης της κας Νίτσας Καθητζιώτου, Βοηθού Εξεταστή, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 458 Acrobat Reader File 76.950.pdf
76.897 14/5/2014 Δημιουργία Αρχείου Ιδιοκτητών Κατεχόμενων Περιουσιών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 411 Acrobat Reader File 76.897.pdf
76.925 14/5/2014 Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε για τις ανάγκες βελτίωσης του δρόμου Λευκωσίας Αστρομερίτη στον Πρώην ιδιοκτήτη της. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 437 Acrobat Reader File 76.925.pdf
76.942 23/5/2014 Το περί Παραχώρησης Αφορολόγητου Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς Διάταγμα του 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 450 Acrobat Reader File 76.942.pdf
76.945 23/5/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 453 Acrobat Reader File 76.945.pdf
76.900 14/5/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ίδρυσης των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 414 Acrobat Reader File 76.900.pdf
76.949 23/5/2014 Διαπίστευση του κ. Emilio Gimenez Franco ως νέου Πρέσβη της Παραγουάης στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα το Παρίσι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 457 Acrobat Reader File 76.949.pdf
76.898 14/5/2014 Μνημόνιο Συναντίληψης με Τρόικα – Μελέτη και Σχέδιο Δράσης για τις αεροπορικές συνδέσεις της Κύπρου στο πλαίσιο υφιστάμενων και μελλοντικών Αεροπορικών Συμφωνιών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 412 Acrobat Reader File 76.898.pdf
76.890 14/5/2014 Καθιέρωση επίσημων εορταστικών εκδηλώσεων της 1ης Απριλίου στην Κοινότητα Λιοπετρίου από την πολιτεία. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 405 Acrobat Reader File 76.890.pdf
76.896 14/5/2014 Κηδεία δημοσία δαπάνη του Στας Παράσκου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 410 Acrobat Reader File 76.896.pdf
76.961 23/5/2014 Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Ασφάλεια Μεγάλων Υπερυψωμένων Ταμιευτήρων) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 469 Acrobat Reader File 76.961.pdf
76.936 23/5/2014 Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών – Επικείμενες Αλλαγές στον Προϋπολογισμό του 2015 και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2015-2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 444 Acrobat Reader File 76.936.pdf
76.910 14/5/2014 Δανεισμός Αρχαιοτήτων για την Έκθεση με τίτλο: «Η Μαγεία της Γραφής: από το Άλεφ στο Άλφα» στο Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη – 9 Μαΐου – 30 Ιουνίου 2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 423 Acrobat Reader File 76.910.pdf
76.894 14/5/2014 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για τα έτη 2013 και 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 409 Acrobat Reader File 76.894.pdf
76.941 23/5/2014 Διεύρυνση κριτηρίων εγγραφής στον κατάλογο Μαρωνιτών και Ελληνοκυπρίων για επανεγκατάσταση στα κατεχόμενα χωριά τους. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 449 Acrobat Reader File 76.941.pdf
76.948 23/5/2014 Διορισμός νέου Επίτιμου Προξένου της Νέας Ζηλανδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα τη Λευκωσία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 456 Acrobat Reader File 76.948.pdf
76.924 14/5/2014 Αιτήσεις αγοραπωλησίας τουρκοκυπριακής περιουσίας που βρίσκεται στην περιοχή Κάτω Πολεμιδιών από τους τουρκοκύπριους ιδιοκτήτες Yasar Houssein Zoupeir και Melek Ηoussein στις Εταιρείες Παρασκευάς Αντωνίου & Υιος Λτδ και ΜΑΣΤΕΛΟ ΛΤΔ. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 436 Acrobat Reader File 76.924.pdf
76.939 23/5/2014 Ανέγερση Αστυνομικού Σταθμού στην Κοινότητα Παναγιάς. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 447 Acrobat Reader File 76.939.pdf
76.901 14/5/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μεταφοράς του Μόνιμου Μηνιαίου Προσωπικού του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου στο Δημόσιο Τομέα Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 415 Acrobat Reader File 76.901.pdf
76.953 23/5/2014 Ενοποίηση των Ταχυδρομικών Γραφείων Μέσα Γειτονιάς και Καψάλου με τη Μονάδα Διανομής Αλληλογραφίας της Βόρειας Περιοχής Λεμεσού και δημιουργία ενός ενιαίου Γραφείου σε ενδιάμεσο γεωγραφικό σημείο για συστέγαση των ενοποιημένων Γραφείων και της Μονάδας Διανομής. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 461 Acrobat Reader File 76.953.pdf
76.917 14/5/2014 Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 66.534, σε σχέση με την έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 34Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 430 Acrobat Reader File 76.917.pdf
76.958 23/5/2014 Συνολική Συμφωνία-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (Partnership and Cooperation Agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών αυτής, αφενός και της Μογγολίας, αφετέρου. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας-Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2014»). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 466 Acrobat Reader File 76.958.pdf
76.937 23/5/2014 Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2015-2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 445 Acrobat Reader File 76.937.pdf
76.947 23/5/2014 Αναθεώρηση της διαδικασίας καταβολής των τελών εκμίσθωσης για υπηρεσίες που παρέχουν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε ιδιώτες και του τρόπου υπολογισμού τους. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 455 Acrobat Reader File 76.947.pdf
76.935 23/5/2014 Προσφορά Υπηρεσιών για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κλινικής ψυχολογίας σε κρατικές ψυχιατρικές δομές. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 443 Acrobat Reader File 76.935.pdf
76.906 14/5/2014 Διαπίστευση του κ. Angel Lossada Torres-Quevedo ως νέου Πρέσβη της Ισπανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 420 Acrobat Reader File 76.906.pdf
76.946 23/5/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014». Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 454 Acrobat Reader File 76.946.pdf
76.956 23/5/2014 Συμμετοχή στη Συμφωνία - Πλαίσιο για την Κοινή Σύναψη Συμβάσεων για την Προμήθεια Ιατρικών Αντιμέτρων σε περίπτωση πανδημίας (Joint Procurement Agreement). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 464 Acrobat Reader File 76.956.pdf
76.907 14/5/2014 Εκπαίδευση στην Αθήνα από την Αμερικανική Πρεσβεία με θέμα “Preventing Terrorist Attacks on Bus and Rail Systems” (ΑΤΑ – 10181, 9.7.2014 – 18.7.2014). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 421 Acrobat Reader File 76.907.pdf
76.931 23/5/2014 Επιστολή Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφορικά με το έγγραφο Απαντήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Συστάσεις των Κρατών – Μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια της διαδικασίας της Οικουμενικής Περιοδικής Ανασκόπησης (Addendum). Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 440 Acrobat Reader File 76.931.pdf
76.915 14/5/2014 Παραχώρηση δικαιώματος διάβασης μέσω λωρίδας γης από το τεμάχιο 107Α ιδιοκτησίας του Προέδρου Σχολικής Εφορείας Ακαπνούς. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 428 Acrobat Reader File 76.915.pdf
76.965 23/5/2014 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 442/2012), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 473 Acrobat Reader File 76.965.pdf
76.891 14/5/2014 Υποβολή Αίτησης για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Ενεργειακό Φόρουμ (International Energy Forum, IEF). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 406 Acrobat Reader File 76.891.pdf
76.959 23/5/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την Ανταλλαγή και την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 467 Acrobat Reader File 76.959.pdf
76.916 14/5/2014 Εκσυγχρονισμός τίτλων ιδιοκτησίας στις οικιστικές μονάδες με αρ. 43, 45, 47 και 49 στην οδό Κάτω Βαρωσιών στον Οικισμό Στέγασης Εκτοπισθέντων Τσακκιλερό στη Λάρνακα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 429 Acrobat Reader File 76.916.pdf
76.911 14/5/2014 Το περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Ελεγχόμενα Φάρμακα) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2014. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 424 Acrobat Reader File 76.911.pdf
76.926 14/5/2014 Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 438 Acrobat Reader File 76.926.pdf
76.986 23/5/2014 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διαχείρισης σκυβαλοτόπων «Κοτσιάτη» και «Βατί» στα Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού, αντίστοιχα και καθορισμός χρέωσης (τέλους) για τη διάθεση αποβλήτων στους δύο σκυβαλότοπους. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 487 Acrobat Reader File 76.986.pdf
76.940 23/5/2014 Διατήρηση λειτουργίας τμημάτων νηπιαγωγείων που δεν αιτιολογούνται από τον αριθμό παιδιών προδημοτικής ηλικίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 448 Acrobat Reader File 76.940.pdf
76.978 23/5/2014 Παράταση ισχύος των προσφορών για έξι μήνες αναφορικά με το Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωποποίησης και Παράδοσης στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών Πολυανθρακικών καρτών Άδειας Οδηγού και άλλων Αδείων που εκδίδονται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Αρ. Διαγωνισμού 13.25.006.005.001). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 480 Acrobat Reader File 76.978.pdf
76.995 28/5/2014 Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 495 Acrobat Reader File 76.995.pdf
77.002 28/5/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 501 Acrobat Reader File 77.002.pdf
76.983 23/5/2014 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Πρώτου Πίνακα στην Επαρχία Πάφου (Κ.Δ.Π. 136/2014). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 485 Acrobat Reader File 76.983.pdf
76.989 23/5/2014 Διορισμός Εκτελεστικού Διευθυντή στις Κυπριακές Αερογραμμές. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 490 Acrobat Reader File 76.989.pdf
76.997 28/5/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμο». [Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Χωρικής Θάλασσας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»]. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 497 Acrobat Reader File 76.997.pdf
76.974 23/5/2014 Ανανέωση της απόσπασης του κ. Δήμου Δημοσθένους, Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 477 Acrobat Reader File 76.974.pdf
77.003 28/5/2014 Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 502 Acrobat Reader File 77.003.pdf
76.998 28/5/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 498 Acrobat Reader File 76.998.pdf
77.001 28/5/2014 Έκδοση διατάγματος για απαγόρευση μεταφοράς από Κυπριακά Πλοία όπλων και συναφούς υλικού προς τη Λιβερία. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 500 Acrobat Reader File 77.001.pdf
76.996 28/5/2014 Μνημόνιο Συναντίληψης για πολιτικές διαβουλεύσεις Κύπρου – Δημοκρατίας των Φιλιππινών. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 496 Acrobat Reader File 76.996.pdf
76.992 28/5/2014 Δημιουργία δύο επιπλέον θέσεων επιτόπιου προσωπικού (Έκτακτων Βοηθών Προξενικών Λειτουργών - ΒΠΛ), σε εποχιακή βάση για περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψής τους, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Βηρυτό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 493 Acrobat Reader File 76.992.pdf
76.982 23/5/2014 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Κοινότητες Πεδουλά, Μανδριά, Τέρρα, Πόλη Χρυσοχούς και Γεροσκήπου των Επαρχιών Λευκωσίας και Πάφου (Κ.Δ.Π. 135/2014). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 484 Acrobat Reader File 76.982.pdf
76.979 23/5/2014 Παράταση ισχύος της προσφοράς για την αγορά εμφυτευμάτων ολικής αρθροπλαστικής γόνατος σταθερής πλατφόρμας για τις ανάγκες των ορθοπεδικών τμημάτων – Αρ. Προσφοράς: Σ.Υ. 17/14. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 481 Acrobat Reader File 76.979.pdf
76.985 23/5/2014 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 486 Acrobat Reader File 76.985.pdf
76.990 23/5/2014 Προσωρινός Χαρακτηρισμός των Δήμων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας ως αστικό κέντρο της Επαρχίας Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 491 Acrobat Reader File 76.990.pdf
76.991 28/5/2014 Αναπλήρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 492 Acrobat Reader File 76.991.pdf
76.987 23/5/2014 Ακίνητες ιδιοκτησίες που έχουν απαλλοτριωθεί από τη Δημοκρατία ή και άλλες Απαλλοτριούσες Αρχές και δεν αξιοποιήθηκαν για το σκοπό της απαλλοτρίωσης εντός της χρονικής περιόδου των τριών χρόνων, που ορίζουν τα άρθρα 23(5) του Συντάγματος και 15(1) των περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 488 Acrobat Reader File 76.987.pdf
76.975 23/5/2014 Χορηγία (επίδομα κηδείας) για επαναταφή λειψάνων αγνοουμένων ή πεσόντων, τα οποία ταυτοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος εκταφών της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 478 Acrobat Reader File 76.975.pdf
77.005 28/5/2014 Πρόταση για παράταση της περιόδου αξιολόγησης των προσφορών για τον Διαγωνισμό Υ.Ο. 2014/01/Π για την εξασφάλιση συμβουλευτικών αναλογιστικών υπηρεσιών από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 504 Acrobat Reader File 77.005.pdf
77.000 28/5/2014 Συμμετοχή Λειτουργών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και της Αστυνομίας σε υπηρεσιακό ταξίδι στο Βερολίνο, στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης με τίτλο «The Supply, Installation and Commissioning of a Turnkey Solution for electronic Residence Permit and electronic Identity Issuing System and the Supply of electronic Residence Cards and electronic Identity Cards» (Αρ. Διαγωνισμού ΤΑΠΜ 1/2012). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 499 Acrobat Reader File 77.000.pdf
77.009 28/5/2014 Οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμοι. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 506 Acrobat Reader File 77.009.pdf
76.960 23/5/2014 Εναρμονιστικά Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 468 Acrobat Reader File 76.960.pdf
76.980 23/5/2014 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου, Κερύνειας και Αμμοχώστου (Κ.Δ.Π. 165/2012). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 482 Acrobat Reader File 76.980.pdf
76.976 23/5/2014 Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 479 Acrobat Reader File 76.976.pdf
76.981 23/5/2014 Κήρυξη Αρχαίων Μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου (Κ.Δ.Π. 237/2012). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 483 Acrobat Reader File 76.981.pdf
76.903 14/5/2014 Στελέχωση Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αποσπάσεις προσωπικού από άλλα Υπουργεία. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 417 Acrobat Reader File 76.903.pdf
76.914 14/5/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 2014». Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 427 Acrobat Reader File 76.914.pdf
76.955 23/5/2014 Έκδοση Διατάγματος για Απαγόρευση Μεταφοράς από Κυπριακά Πλοία Όπλων και Συναφούς Υλικού προς τη Σομαλία. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 463 Acrobat Reader File 76.955.pdf
76.962 23/5/2014 Τοποθέτηση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κας Χριστιάνας Βωβίδου, Λειτουργού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 470 Acrobat Reader File 76.962.pdf
76.970 23/5/2014 Διορισμός αναπληρωματικού μέλους εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Συνεργασίας Κύπρου – Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Επιτροπή Fulbright). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 474 Acrobat Reader File 76.970.pdf
76.933 23/5/2014 Χάρτης Ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα της Κύπρου για την περίοδο 2014 - 2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 441 Acrobat Reader File 76.933.pdf
76.908 14/5/2014 Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα/Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των Εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 422 Acrobat Reader File 76.908.pdf
76.921 14/5/2014 Διορισμός Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 433 Acrobat Reader File 76.921.pdf
76.904 14/5/2014 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 418 Acrobat Reader File 76.904.pdf
76.892 14/5/2014 Επισκέψεις Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων ή/και Συνδυασμών Ανεξάρτητων Υποψηφίων που κατέρχονται στις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων Ευρωβουλευτών, σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ενόψει των επικείμενων Εκλογών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4404, ημερ, 25.7.2014, αρ. γνωστ. 407 Acrobat Reader File 76.892.pdf
77.055 11/6/2014 Διαπίστευση της κας Mette Knudsen ως νέας Πρέσβειρας της Δανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 550 Acrobat Reader File 77.055.pdf
77.053 11/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ στους Τομείς της Ανώτερης Εκπαίδευσης και των Επιστημών (Κυρωτικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 548 Acrobat Reader File 77.053.pdf
77.015 4/6/2014 Λειτουργία Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 522 Acrobat Reader File 77.015.pdf
77.037 4/6/2014 Έγκριση Σχεδίου «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους» που αφορά την προώθηση των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 536 Acrobat Reader File 77.037.pdf
76.988 23/5/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 489 Acrobat Reader File 76.988.pdf
77.070 11/6/2014 Στελέχωση της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (Κ.Ε.Α.) Μεγάλης Βρετανίας για τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 554 Acrobat Reader File 77.070.pdf
77.035 4/6/2014 Υπογραφή Σύμβασης – Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters – [Συμβούλιο της Ευρώπης – Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)]. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 535 Acrobat Reader File 77.035.pdf
77.082 11/6/2014 Διεθνές Ράλι Κύπρος – Χορηγία ΚΟΤ Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 564 Acrobat Reader File 77.082.pdf
77.074 11/6/2014 Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Εισπράξεως Φόρων Νόμο αναφορικά με την ενδυνάμωση των εξουσιών των φορολογικών αρχών για την διασφάλιση της καταβολής των εκκρεμή φορολογικών υποχρεώσεων, μέσω της κατάσχεσης κινητής ιδιοκτησίας και τραπεζικών λογαριασμών και της απαγόρευσης της αποξένωσης ακινήτων. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 556 Acrobat Reader File 77.074.pdf
77.077 11/6/2014 Διορισμός νέου Επίτιμου Προξένου της Δημοκρατίας στον Παναμά. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 559 Acrobat Reader File 77.077.pdf
77.054 11/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 549 Acrobat Reader File 77.054.pdf
77.046 11/6/2014 Οι περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 542 Acrobat Reader File 77.046.pdf
77.065 11/6/2014 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Καζακστάν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 551 Acrobat Reader File 77.065.pdf
77.034 4/6/2014 Συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων και λειτουργία δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων με αριθμό μαθητών κάτω των δεκαπέντε (15) και δέκα (10), αντίστοιχα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 534 Acrobat Reader File 77.034.pdf
77.072 11/6/2014 Ρυθμιστικό Πλαίσιο Διεκπεραίωσης Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 555 Acrobat Reader File 77.072.pdf
77.068 11/6/2014 Διαγραφή από το Μητρώο των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Σχολής «Cyprus College of Art» (Πάφος) μετά από Παραβίαση της Νομοθεσίας και των Κανονισμών Λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 553 Acrobat Reader File 77.068.pdf
77.019 4/6/2014 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014. β)Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. γ)Ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. Υπουργείο Διακαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 526 Acrobat Reader File 77.019.pdf
77.020 4/6/2014 Σύνθεση αποστολών για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 527 Acrobat Reader File 77.020.pdf
77.023 4/6/2014 Συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Υγείας στον Εθνικό Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 530 Acrobat Reader File 77.023.pdf
77.076 11/6/2014 Κηδεία δημοσία δαπάνη του πρώην Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Λυκούργου Κάππα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 558 Acrobat Reader File 77.076.pdf
77.017 4/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη χρήση αερολιμένων και άλλων εγκαταστάσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία σε περίπτωση εκκένωσης από τρίτες χώρες (Κυρωτικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 524 Acrobat Reader File 77.017.pdf
77.079 11/6/2014 Χωροθέτηση δεύτερου Ενεργειακού Πόλου στα Διοικητικά Όρια της Κοινότητας Κουκλιών για την Επάρκεια των Ενεργειακών Αποθεμάτων της Δημοκρατίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 561 Acrobat Reader File 77.079.pdf
77.050 11/6/2014 Σύνθεση Κυβερνητικών Αποστολών που μεταβαίνουν στο Εξωτερικό για Συνέδρια, Διαπραγματεύσεις και Άλλους Υπηρεσιακούς λόγους. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 545 Acrobat Reader File 77.050.pdf
77.049 11/6/2014 Ανανέωση της απόσπασης του κ. Μιχάλη Μιχαήλ, Συμβούλου Τύπου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Κάϊρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 544 Acrobat Reader File 77.049.pdf
77.013 4/6/2014 Αποπληρωμή οφειλών των Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 520 Acrobat Reader File 77.013.pdf
77.012 4/6/2014 Επικύρωση διορισμού μελών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 519 Acrobat Reader File 77.012.pdf
77.039 4/6/2014 Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 538 Acrobat Reader File 77.039.pdf
77.014 4/6/2014 Προϋπολογισμός του Ταμείου για την ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για τα έτη 2013 και 2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 521 Acrobat Reader File 77.014.pdf
77.081 11/6/2014 Ανταπόκριση Δημόσιων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 563 Acrobat Reader File 77.081.pdf
77.309 23/7/2014 Αίτηση των Alexander College Ltd, Loppas Ismile Larnaca Ltd και Κ. Λαμπριανού και Υιοί Λτδ (ΛΑΡ/0200/2009/Α), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα τεμάχια με αρ. 1088 και 2150, φ/σχ. 40/55.Ε1, Τμήμα 5, στην Αραδίππου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4405, ημερ. 14.8.2014, αρ.γνωστ. 515 Acrobat Reader File 77.309.pdf
77.268 16/7/2014 Αίτηση της Εταιρείας ΔΟΜΟΚΟΣ Λτδ (ΛΑΡ/1012/2009), για χορήγηση προσωρινής πολεοδομικής άδειας, διάρκειας οκτώ ετών, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για επέκταση υφιστάμενου λατομείου ασβεστολιθικού ψαμμίτη, στα τεμάχια με αρ. 121 και 741, φ/σχ. XLI.09, στη Βορόκληνη. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4405, ημερ. 14.8.2014, αρ. γνωστ. 514 Acrobat Reader File 77.268.pdf
77.311 23/7/2014 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4405, ημερ. 14.8.2014, αρ. γνωστ. 517 Acrobat Reader File 77.311.pdf
77.310 23/7/2014 Αίτηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (για κ. Κώστα Ζαχαρίου) (ΛΑΡ/0275/2008), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για ανέγερση εργοστασίου επεξεργασίας υποπροϊόντων κρέατος και μικρών προκατασκευασμένων αυτόνομων οικιστικών μονάδων για διαμονή του προσωπικού του εργοστασίου, στην Κοφίνου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4405, ημερ. 14.8.2014, αρ. γνωστ. 516 Acrobat Reader File 77.310.pdf
76.972 23/5/2014 Αξιολόγηση του θεσμού της Κηδεμονευτικής Επιτήρησης με ή χωρίς όρο την Κοινοτική Εργασία χωρίς αμοιβή, με βάση τον περί Κηδεμονίας και άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμο του 1996. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 476 Acrobat Reader File 76.972.pdf
77.008 28/5/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Οργάνωσης και Εκτέλεσης Υδρογραφικών Δραστηριοτήτων και Έκδοσης Ναυτικών Χαρτών Νόμος του 2014». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 505 Acrobat Reader File 77.008.pdf
76.994 28/5/2014 Σχέδιο Πρακτικής Κατάρτισης Φοιτητών του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 494 Acrobat Reader File 76.994.pdf
77.004 28/5/2014 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τρείς μήνες για Διαγωνισμό με αρ. 13.25.020.13.073.ΕΠ για την Αναβάθμιση, Επέκταση και Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας στις Κεντρικές Φυλακές. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4404, ημερ. 25.7.2014, αρ. γνωστ. 503 Acrobat Reader File 77.004.pdf
77.011 4/6/2014 Μίσθωση υπηρεσιών ενός ατόμου για εκτέλεση Ειδικών Καθηκόντων Συνεργάτη στη Διοίκηση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 518 Acrobat Reader File 77.011.pdf
77.103 18/6/2014 Νομοσχέδιο για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 578 Acrobat Reader File 77.103.pdf
77.117 18/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 590 Acrobat Reader File 77.117.pdf
77.095 18/6/2014 Ανάπτυξη Γηπέδων Γκολφ στην Κύπρο – Δημιουργία Γηπέδου Γκολφ στην Αγία Νάπα. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 571 Acrobat Reader File 77.095.pdf
77.107 18/6/2014 Διορισμός εκπροσώπων της Κύπρου στον κατάλογο Συμβιβαστών (Conciliators) και στον κατάλογο Διαιτητών (Arbitrators) του Διεθνούς Κέντρου για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών (International Center for Settlement of Investment Disputes - ICSID). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 582 Acrobat Reader File 77.107.pdf
77.044 11/6/2014 Εκμίσθωση παραθαλάσσιας, Κρατικής Δασικής Γης στους Δήμους Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου, για σκοπούς παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων για εξυπηρέτηση των λουομένων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 540 Acrobat Reader File 77.044.pdf
77.111 18/6/2014 Διορισμός νέους μέλους στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 585 Acrobat Reader File 77.111.pdf
77.113 18/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου αναφορικά με την Ανάπτυξη Υδρογοναθρακικών Πόρων που Εκτείνονται Εκατέρωθεν της Μέσης Γραμμής (Κυρωτικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 586 Acrobat Reader File 77.113.pdf
77.099 18/6/2014 Σύσταση «Ομάδας Δράσης» για τη χάραξη και υλοποίηση Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 575 Acrobat Reader File 77.099.pdf
77.119 18/6/2014 Αίτηση της Εταιρείας W2E1 Λτδ για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοκαύσιμο για τροποποιήσεις σε υφιστάμενη ανάπτυξη στο τεμάχιο αρ. 123 του Φ/Σχ. 49/32 στην Κοφίνου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 591 Acrobat Reader File 77.119.pdf
77.116 18/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 589 Acrobat Reader File 77.116.pdf
77.106 18/6/2014 Στελέχωση Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αποσπάσεις προσωπικού από άλλα Υπουργεία. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 581 Acrobat Reader File 77.106.pdf
77.089 18/6/2014 Ετήσια Έκθεση και Λογαριασμοί Χρήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης για το έτος 2012. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 566 Acrobat Reader File 77.089.pdf
77.098 18/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 574 Acrobat Reader File 77.098.pdf
77.109 18/6/2014 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Δημοκρατία της Κροατίας, στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν και στην Δημοκρατία της Σλοβενίας, με έδρα την Βιέννη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 584 Acrobat Reader File 77.109.pdf
77.122 18/6/2014 Αποδοχή Δωρεών για την υποβοήθηση του κοινωνικού έργου του Κράτους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 594 Acrobat Reader File 77.122.pdf
77.108 18/6/2014 Τροποποίηση του άρθρου 2 της περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσίας. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 583 Acrobat Reader File 77.108.pdf
77.097 18/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 573 Acrobat Reader File 77.097.pdf
77.101 18/6/2014 Ανάγκες σε προσωπικό στη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας και στο Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 577 Acrobat Reader File 77.101.pdf
77.088 18/6/2014 Ανανέωση ή/και τερματισμός διορισμού Επίτιμων Προξένων της Δημοκρατίας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 565 Acrobat Reader File 77.088.pdf
77.104 18/6/2014 Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 579 Acrobat Reader File 77.104.pdf
77.121 18/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 593 Acrobat Reader File 77.121.pdf
77.022 4/6/2014 Μετάβαση τριών λειτουργών της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Αθήνα για επιτόπιο έλεγχο του υποκαταστήματος της ασφαλιστικής εταιρείας Prime Insurance Co. Ltd. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 529 Acrobat Reader File 77.022.pdf
77.100 18/6/2014 Αποπαγοποίηση επιλεγμένων παγοποιημένων θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 576 Acrobat Reader File 77.100.pdf
77.038 4/6/2014 Υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 537 Acrobat Reader File 77.038.pdf
77.021 4/6/2014 Συμμετοχές Λειτουργών σε συναντήσεις στο εξωτερικό - (Πρόγραμμα Fiscalis 2020). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 528 Acrobat Reader File 77.021.pdf
77.047 11/6/2014 Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων Κρατικού Τομέα και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 543 Acrobat Reader File 77.047.pdf
77.016 4/6/2014 Συνομολόγηση Συμφωνίας Μεταφοράς Καταδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Νότιας Αφρικής. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 523 Acrobat Reader File 77.016.pdf
77.018 4/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 525 Acrobat Reader File 77.018.pdf
77.045 11/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 541 Acrobat Reader File 77.045.pdf
77.051 11/6/2014 Αριθμός των Προσφερόμενων Θέσεων σε Εισακτέους Προπτυχιακούς Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 546 Acrobat Reader File 77.051.pdf
77.027 4/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 532 Acrobat Reader File 77.027.pdf
77.066 11/6/2014 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 552 Acrobat Reader File 77.066.pdf
77.052 11/6/2014 Αριθμός των Προσφερόμενων Θέσεων σε Εισακτέους Προπτυχιακούς Φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 547 Acrobat Reader File 77.052.pdf
77.028 4/6/2014 Παράταση περιόδου αξιολόγησης των προσφορών για το Διαγωνισμό: «Design, Build and Operate of the Achna Sewage Treatment Plant and Associated Works» - Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΥ 10/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 533 Acrobat Reader File 77.028.pdf
77.078 11/6/2014 Διορισμός Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 560 Acrobat Reader File 77.078.pdf
77.026 4/6/2014 Κατά χάριν παραχώρηση χορηγίας στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολεμιστών Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 531 Acrobat Reader File 77.026.pdf
77.075 11/6/2014 Τροποποίηση του Δέκατου Παραρτήματος της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 557 Acrobat Reader File 77.075.pdf
77.080 11/6/2014 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 562 Acrobat Reader File 77.080.pdf
77.042 11/6/2014 Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα σε θέματα ενεργειακών προϊόντων στο Τμήμα Τελωνείων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 539 Acrobat Reader File 77.042.pdf
77.096 18/6/2014 Υπογραφή Συμφωνίας για Συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουγγαρίας στον Τομέα της Άμυνας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 572 Acrobat Reader File 77.096.pdf
77.135 25/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 603 Acrobat Reader File 77.135.pdf
77.165 25/6/2014 Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Τελική Διάθεση Ζωικών Υποπροϊόντων Κατηγορίας 1 και 2. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 626 Acrobat Reader File 77.165.pdf
77.143 25/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 611 Acrobat Reader File 77.143.pdf
77.168 25/6/2014 Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 629 Acrobat Reader File 77.168.pdf
77.142 25/6/2014 Υπογραφή της «Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της Μολδαβίας αφετέρου». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 610 Acrobat Reader File 77.142.pdf
77.136 25/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 604 Acrobat Reader File 77.136.pdf
77.144 25/6/2014 Αντικατάσταση μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 612 Acrobat Reader File 77.144.pdf
77.139 25/6/2014 Αίτημα παραχώρησης του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Διερώνας στο Κοινοτικό Συμβούλιο για χρησιμοποίησή του ως Πολιτιστικό Κέντρο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 607 Acrobat Reader File 77.139.pdf
77.128 25/6/2014 Τροποποίηση στο καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια της εφαρμογής του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου 113(Ι)/1999. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 598 Acrobat Reader File 77.128.pdf
77.140 25/6/2014 Αίτημα παραχώρησης τεμαχίου στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καλοπαναγιώτη για αξιοποίησή του ως Παιδικό Πάρκο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 608, ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015(Διορθ). Acrobat Reader File 77.140.pdf
77.158 25/6/2014 Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 624 Acrobat Reader File 77.158.pdf
77.126 25/6/2014 Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 597 Acrobat Reader File 77.126.pdf
77.150 25/6/2014 Διορισμός νέου μέλους στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 616 Acrobat Reader File 77.150.pdf
77.129 25/6/2014 Κατάργηση των Κοινοτήτων Κολοσσίου Ενορίας Αποστόλου Ανδρέα και Αποστόλου Λουκά και ίδρυση Νέας Κοινότητας Κολοσσίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 599 Acrobat Reader File 77.129.pdf
77.157 25/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 623 Acrobat Reader File 77.157.pdf
77.155 25/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 621 Acrobat Reader File 77.155.pdf
77.133 25/6/2014 Εξυπηρέτηση κοινού από Ταχυδρομικά Γραφεία για υπηρεσίες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 601 Acrobat Reader File 77.133.pdf
77.164 25/6/2014 Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Πτητική Καταλληλότητα και Πτητικό Επίδομα Ιπτάμενου Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 625 Acrobat Reader File 77.164.pdf
77.152 25/6/2014 Εφαρμογή Σχεδίου αύξησης της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 618 Acrobat Reader File 77.152.pdf
77.169 25/6/2014 Πτητικά επιδόματα ιπτάμενου προσωπικού Εθνικής Φρουράς και Αστυνομίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 630 Acrobat Reader File 77.169.pdf
77.148 25/6/2014 Διορισμός δύο μελών της Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 614 Acrobat Reader File 77.148.pdf
77.156 25/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2014». Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 622 Acrobat Reader File 77.156.pdf
77.137 25/6/2014 Νομοσχέδια με τίτλους: α)Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2014. β)Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 605 Acrobat Reader File 77.137.pdf
77.151 25/6/2014 Διορισμός των Οπλιτών του Στρατού της Δημοκρατίας, που αναμένεται να αποφοιτήσουν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας το έτος 2014, ως Αξιωματικών και Υπαξιωματικών. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 617 Acrobat Reader File 77.151.pdf
77.138 25/6/2014 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2010 – Έγκριση του συμπληρωματικού καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 606 Acrobat Reader File 77.138.pdf
77.141 25/6/2014 Υπογραφή της «Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 609 Acrobat Reader File 77.141.pdf
77.154 25/6/2014 α)Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. β)Μνημόνιο Συνταντίληψης για συνεργασία στον τομέα της Ενέργειας μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 620 Acrobat Reader File 77.154.pdf
77.125 25/6/2014 Οικονομική Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) προς Επιχειρήσεις Κυπριακών Βιομηχανικών και Γεωργικών Προϊόντων και Υπηρεσιών για Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις και για Διερεύνηση Αγορών στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 596 Acrobat Reader File 77.125.pdf
77.115 18/6/2014 Διορισμός Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 588 Acrobat Reader File 77.115.pdf
77.114 18/6/2014 Προκήρυξη Διαγωνισμού, με σκοπό την υπογραφή σύμβασης για την εισαγωγή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Εισιτηρίων και Στόλου των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών και Πληροφόρησης Επιβατών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 587 Acrobat Reader File 77.114.pdf
77.170 25/6/2014 Νομοθετική ρύθμιση για μεταφορά προσωπικού από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στη Δημόσια Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 631 Acrobat Reader File 77.170.pdf
77.090 18/6/2014 Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2014-2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 567 Acrobat Reader File 77.090.pdf
77.120 18/6/2014 Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης. Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 592 Acrobat Reader File 77.120.pdf
77.094 18/6/2014 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων και Επιχορήγηση Λειτουργικών Εξόδων και Δαπανών Συντήρησης των Αναπαυτηρίων των Συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 570 Acrobat Reader File 77.094.pdf
77.091 18/6/2014 Διακοπή Λειτουργίας του Γυμνασίου Παναγιάς και μετατροπή του σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 568 Acrobat Reader File 77.091.pdf
77.093 18/6/2014 Προώθηση επενδυτικών έργων από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 569 Acrobat Reader File 77.093.pdf
77.105 18/6/2014 Ανανέωση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές για λόγους δημοσίου συμφέροντος για απασχόληση Νοσηλευτικών Λειτουργών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4406, ημερ. 22.8.2014, αρ. γνωστ. 580 Acrobat Reader File 77.105.pdf
77.276 16/7/2014 Τροφεία που καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε μη Κρατικές Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 700 Acrobat Reader File 77.276.pdf
77.298 23/7/2014 Έγκριση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) της Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 717 Acrobat Reader File 77.298.pdf
77.271 16/7/2014 Στελέχωση της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (Κ.Ε.Α.) Μεγάλης Βρετανίας για τη σχολική χρονιά 2014 – 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 697 Acrobat Reader File 77.271.pdf
77.312 23/7/2014 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Μνημείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 726 Acrobat Reader File 77.312.pdf
77.301 23/7/2014 Φιλελευθεροποίηση υφιστάμενων Αεροπορικών Συμφωνιών του Μνημονίου Συναντίληψης με τρίτες χώρες. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 720 Acrobat Reader File 77.301.pdf
77.131 25/6/2014 Διευκρινήσεις επί των Κριτηρίων Α.1 (Επένδυση σε κρατικά ομόλογα) και Α.5 (Καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες) που έθεσε η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19.3.2014 για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών/επιχειρηματιών με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2013 και κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφησή του/ της συζύγου και τέκνων άνω των 18 ετών αλλοδαπού επιχειρηματία/ επενδυτή πολιτογραφηθέντος κατ’ εξαίρεση βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 600 Acrobat Reader File 77.131.pdf
77.305 23/7/2014 Ετοιμασία Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσα 2014-2020 και του Πολυετές Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Υδατοκαλλιέργεια 2014 – 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 723 Acrobat Reader File 77.305.pdf
77.299 23/7/2014 Προσχέδιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής και Κατάλογος Προτεινόμενων Έργων για χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 718 Acrobat Reader File 77.299.pdf
77.291 23/7/2014 Συμμετοχή της Κύπρου στη Διάσκεψη των Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (Plenipotentiary Conference of the International Telecommunications Union, ITU) στην Busan της Δημοκρατίας της Κορέας, 20.10.2014 – 7.11.2014 (PP-14). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 710 Acrobat Reader File 77.291.pdf
77.318 23/7/2014 Ορισμός Λειτουργού για ανταγωνιστικά Προγράμματα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 730 Acrobat Reader File 77.318.pdf
77.292 23/7/2014 Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 – Προσχέδιο Προγράμματος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 711 Acrobat Reader File 77.292.pdf
77.295 23/7/2014 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων (Evidence Data base and Review Platform) για υποβοήθηση του ανακριτικού έργου για την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας για τη διακρίβωση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 714 Acrobat Reader File 77.295.pdf
77.283 16/7/2014 Ειδοποίηση που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού προς την Πολεοδομική Αρχή, για προσθήκες/μετατροπές σε εγκριμένο, με άδεια οικοδομής, εργοστάσιο φωτοβολταϊκών και αλλαγή χρήσης του σε Μονάδα Αποθήκευσης – Συντήρησης και Επιδιόρθωσης Μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου και γκαζιού, στα βιομηχανικά οικόπεδα με αρ. 28Α, 29, 30 και 31 (μέρος του τεμαχίου 375), Φ/Σχ. XL.06.W1, Τμήμα 31, στην Αραδίππου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 707 Acrobat Reader File 77.283.pdf
77.302 23/7/2014 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης τριών κενών θέσεων στην Υπηρεσία Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2013. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 721 Acrobat Reader File 77.302.pdf
77.306 23/7/2014 Τροποποίηση του άρθρου 59 της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας. (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 724 Acrobat Reader File 77.306.pdf
77.264 16/7/2014 Αίτημα για ανανέωση της απόσπασης της κας Κατερίνας Λαμπράκη – Κασίνη, Ανώτερης Νοσηλευτικού Λειτουργού, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 692 Acrobat Reader File 77.264.pdf
77.270 16/7/2014 Διαπίστευση νέου Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν με έδρα την Τεχεράνη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 696 Acrobat Reader File 77.270.pdf
77.281 16/7/2014 Οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 705 Acrobat Reader File 77.281.pdf
77.219 9/7/2014 Διεύρυνση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας με τη συμπερίληψη του Ευρωαγροτικού Συνδέσμου Κύπρου και της Νέας Αγροτικής Κίνησης, αντί της Αγροτικής. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 665 Acrobat Reader File 77.219.pdf
77.213 9/7/2014 Χορηγήματα που καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για συντήρηση παιδιών υπό τη νομική φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 660 Acrobat Reader File 77.213.pdf
77.214 9/7/2014 Αναθεώρηση Ταχυδρομικών Τελών για την παροχή Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 661 Acrobat Reader File 77.214.pdf
77.254 9/7/2014 Διαχείριση των Στερεών Οικιακών Απορριμάτων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 685 Acrobat Reader File 77.254.pdf
77.221 9/7/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (Δέκατο Πέμπτο Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 667 Acrobat Reader File 77.221.pdf
77.265 16/7/2014 Παράταση της υπηρεσίας της κας Μάρθας Μαυρομμάτη, Πληρεξούσιου Υπουργού, που υπηρετεί ως Πρέσβης της Δημοκρατίας στη Μπραζίλια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 693 Acrobat Reader File 77.265.pdf
77.216 9/7/2014 Πρόσληψη Εμπειρογνωμόνων για παροχή βοήθειας στο ανακριτικό έργο για την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας για τη διακρίβωση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 663 Acrobat Reader File 77.216.pdf
77.251 9/7/2014 Προσφορά για συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν σε θέματα οργάνωσης και στελέχωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 682 Acrobat Reader File 77.251.pdf
77.229 9/7/2014 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για πέντε (5) μήνες για την προμήθεια πουλόβερ, αδιάβροχων επενδυτών εκστρατείας και φανέλων κοντομάνικων για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς – Αρ. Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/20/2013 – Λήξη ισχύος προσφορών 21.8.2014. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 675 Acrobat Reader File 77.229.pdf
77.224 9/7/2014 Δίκτυο Σύνδεσης Αερολιμένα Λάρνακας – Αίτημα για άρση απομονωτικής λωρίδας – Επίσχεση. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 670 Acrobat Reader File 77.224.pdf
77.225 9/7/2014 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό «Λευκής Ζώνης» σε τμήμα της Δημοτικής περιοχής Πέγειας (περιοχή «Τοξεύτρας»). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 671 Acrobat Reader File 77.225.pdf
77.245 9/7/2014 Διαπίστευση του κ. Nikolai von Schoepff ως νέου Πρέσβη της Γερμανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 677 Acrobat Reader File 77.245.pdf
77.211 9/7/2014 Σύναψη Σύμβασης για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας και για την Πρόληψη Φοροδιαφυγής αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα κράτη του Γκέρσνεϊ καθώς επίσης και σχετικού Πρωτοκόλλου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 658 Acrobat Reader File 77.211.pdf
77.244 9/7/2014 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας, με έδρα τη Λευκωσία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 676 Acrobat Reader File 77.244.pdf
77.218 9/7/2014 Ανανέωση της απόσπασης του κ. Χρίστου Γωγάκη, Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 664 Acrobat Reader File 77.218.pdf
77.250 9/7/2014 Μετατροπή του Τμήματος Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, σε Διεύθυνση Ελέγχου στη Διοίκηση του εν λόγω Υπουργείου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 681 Acrobat Reader File 77.250.pdf
77.212 9/7/2014 Διαφοροποίηση Κριτηρίων Κοινωνικής Κάρτας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 659 Acrobat Reader File 77.212.pdf
77.246 9/7/2014 Διορισμός Εφόρου Μέτρων και Σταθμών στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 678 Acrobat Reader File 77.246.pdf
77.206 9/7/2014 Εκδηλώσεις για τη Μαύρη Επέτειο της Τουρκικής Εισβολής του 1974. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 654 Acrobat Reader File 77.206.pdf
77.253 9/7/2014 Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Υγείας. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 684 Acrobat Reader File 77.253.pdf
77.226 9/7/2014 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας που χρησιμοποιήθηκε για το δρόμο Φαρμακά – Οδού φ/σχ. 48/06, τεμ. 816 (πρώην τεμ. 516). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 672 Acrobat Reader File 77.226.pdf
77.255 9/7/2014 Οικονομική Ενίσχυση Εργατών του Πνεύματος και της Τέχνης που δυσπραγούν - Παραχώρηση Μηνιαίου Τιμητικού Επιδόματος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 686 Acrobat Reader File 77.255.pdf
77.252 9/7/2014 Αγορά υπηρεσιών από ανέργους για κάλυψη των αναγκών παραλαβής και καταχώρησης αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 683 Acrobat Reader File 77.252.pdf
77.223 9/7/2014 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλισμό προς Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 669 Acrobat Reader File 77.223.pdf
77.222 9/7/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 668 Acrobat Reader File 77.222.pdf
77.215 9/7/2014 Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 662 Acrobat Reader File 77.215.pdf
77.227 9/7/2014 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας που χρησιμοποιήθηκε για το δρόμο Παλαιχωρίου – Αγρού, Φ/Σχ. 38/57, τεμ. 4443 (πρώην τεμ. 1777), Αγρός. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 673 Acrobat Reader File 77.227.pdf
77.207 9/7/2014 Σύναψη Διπλωματικών Σχέσεων μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Δημοκρατίας του Νίγηρα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 655 Acrobat Reader File 77.207.pdf
77.247 9/7/2014 Πρόταση για εκμίσθωση κρατικής δασικής γης στην εταιρεία LSCL FAMAGUSTA COMPOSTING CO LTD στο δάσος Αγίου Ιωάννη στο Παραλίμνι, για τη δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 679 Acrobat Reader File 77.247.pdf
77.220 9/7/2014 Έκδοση Διατάγματος για Απαγόρευση Μεταφοράς από Κυπριακά Πλοία Όπλων και συναφούς υλικού προς τη Δημοκρατία της Γουινέας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 666 Acrobat Reader File 77.220.pdf
77.208 9/7/2014 Μνημόνιο Συναντίληψης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις Κύπρου – Δημοκρατίας των Φιλιππινών. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 656 Acrobat Reader File 77.208.pdf
77.209 9/7/2014 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης στους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 657 Acrobat Reader File 77.209.pdf
77.198 2/7/2014 Απαλλαγή από την πρόσκληση για κατάταξη. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 648 Acrobat Reader File 77.198.pdf
77.185 2/7/2014 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για την Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 641 Acrobat Reader File 77.185.pdf
77.181 2/7/2014 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2014. β)Ο περί Προϋπολογισμού του 2014, Νόμος του 2013 (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 637 Acrobat Reader File 77.181.pdf
77.248 9/7/2014 Μεταφορά αρμοδιότητας εξωτερικής επενδυτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 680 Acrobat Reader File 77.248.pdf
77.196 2/7/2014 Διορισμός Προέδρου του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 646 Acrobat Reader File 77.196.pdf
77.190 2/7/2014 Οι περί Αποχετεύσεων Πάφου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 644 Acrobat Reader File 77.190.pdf
77.228 9/7/2014 Επέκταση του ορίου υδατοπρομήθειας του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Ψεματισμένου, Ζυγίου, Μαρί και Ακτής του Κυβερνήτη. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 674 Acrobat Reader File 77.228.pdf
77.200 2/7/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 650 Acrobat Reader File 77.200.pdf
77.184 2/7/2014 Οι περί Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών Νόμοι του 2000 και 2005 και Γενικοί Κανονισμοί του 2011 – Οδηγίες Συντονιστικής Επιτροπής Διαφώτισης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 640 Acrobat Reader File 77.184.pdf
77.182 2/7/2014 Παράταση της μετάθεσης της κας Βασιλικής Santin, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Πεκίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 638 Acrobat Reader File 77.182.pdf
77.186 2/7/2014 Κατά χάριν οικονομική βοήθεια προς την Ένωση Συντακτών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 642 Acrobat Reader File 77.186.pdf
77.179 2/7/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 635 Acrobat Reader File 77.179.pdf
77.176 2/7/2014 Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 632 Acrobat Reader File 77.176.pdf
77.197 2/7/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προϋπολογισμού του 2014 Νόμος του 2013 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμο του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 647 Acrobat Reader File 77.197.pdf
77.183 2/7/2014 Ανανέωση της απόσπασης της κας Ροδούλας Παπαλαμπριανού Αλεξίου, Ασφαλιστικού Λειτουργού, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Αμμάν. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 639 Acrobat Reader File 77.183.pdf
77.194 2/7/2014 Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας στη Βιοτεχνική Ζώνη Καϊμακλίου που απαλλοτριώθηκε στους πρώην ιδιοκτήτες της. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 645 Acrobat Reader File 77.194.pdf
77.189 2/7/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 643 Acrobat Reader File 77.189.pdf
77.178 2/7/2014 Μεταστέγαση Νικολαϊδείου Γυμνασίου στο χώρο του Λυκείου Κύκκου Πάφου και μετατροπή Λυκείου Κύκκου σε Γυμνάσιο Κύκκου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 634 Acrobat Reader File 77.178.pdf
77.177 2/7/2014 Συνέχιση Συνεισφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πολυεθνικό Συγκρότημα Μάχης Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας – Κύπρου (HELBROC). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 633 Acrobat Reader File 77.177.pdf
77.153 25/6/2014 Προϋπολογισμός της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, του Αγγλικού Ινστιτούτου και του Ταμείου Αναπτύξεώς της για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 619 Acrobat Reader File 77.153.pdf
77.166 25/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.» Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 627 Acrobat Reader File 77.166.pdf
77.202 2/7/2014 Aπλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 651 Acrobat Reader File 77.202.pdf
77.167 25/6/2014 Εξαίρεση Αναστολής Πλήρωσης τριών θέσεων στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 628 Acrobat Reader File 77.167.pdf
77.180 2/7/2014 Νομοσχέδια με τίτλο: α)Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. γ)Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 636 Acrobat Reader File 77.180.pdf
77.199 2/7/2014 Νόμος που προνοεί για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 649 Acrobat Reader File 77.199.pdf
77.134 25/6/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2013 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2014». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 602 Acrobat Reader File 77.134.pdf
77.145 25/6/2014 Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας, που απαλλοτριώθηκε για τις ανάγκες του δρόμου Ανθούπολης-Κοκκινοτριμιθιάς, στον πρώην ιδιοκτήτη της. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 613 Acrobat Reader File 77.145.pdf
77.149 25/6/2014 Διορισμός του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4408, ημερ. 15.9.2014, αρ. γνωστ. 615 Acrobat Reader File 77.149.pdf
77.324 30/7/2014 Πλήρωση μόνιμων θέσεων Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 731 Acrobat Reader File 77.324.pdf
77.280 16/7/2014 Κύρωση της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1990 για την Ασφάλεια κατά τη Χρήση Χημικών Προϊόντων στην Εργασία. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 704 Acrobat Reader File 77.280.pdf
77.361 30/7/2014 Οφειλές Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας – έκδοση εντάλματος προκαταβολής. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 761 Acrobat Reader File 77.361.pdf
77.350 30/7/2014 Καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του άρθρου 18ΦΖ(7) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Κεφ. 105) Νόμου και του άρθρου 4 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014, για την κατηγορία των υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων, η πλειοψηφία των μετοχών των οποίων ανήκει σε υπηκόους τρίτων χωρών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 751 Acrobat Reader File 77.350.pdf
77.354 30/7/2014 Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.450 και ημερ. 5.2.2014 – Διαδικασία επιλογής και κατανομής των εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα και Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 755 Acrobat Reader File 77.354.pdf
77.343 30/7/2014 Παράταση ισχύος της προσφοράς για τη Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση της νέας Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας – Αρ. Διαγ.: 9/2012. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 747 Acrobat Reader File 77.343.pdf
77.360 30/7/2014 Λιμάνι Λάρνακας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 760 Acrobat Reader File 77.360.pdf
77.335 30/7/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 741 Acrobat Reader File 77.335.pdf
77.282 16/7/2014 Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 706 Acrobat Reader File 77.282.pdf
77.333 30/7/2014 Αναθεωρημένοι Κανονισμοί Επιχορηγήσεων Οργανώσεων από το κονδύλι του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 739 Acrobat Reader File 77.333.pdf
77.364 30/7/2014 Αξιοποίηση Κρατικής Περιουσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 764 Acrobat Reader File 77.364.pdf
77.352 30/7/2014 Δυνατότητα αποπαγοποίησης επιλεγμένων παγοποιημένων θέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 753 Acrobat Reader File 77 352.pdf
77.351 30/7/2014 Καταρτισμός συμπληρωματικών Σχεδίων για Προστασία της Πρώτης Κατοικίας. Προεδρικό Μέγαρο ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 752 Acrobat Reader File 77.351.pdf
77.269 16/7/2014 Ειδοποίηση που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προς τον Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, για την συντήρηση/προσθηκομετατροπές σε διατηρητέα οικοδομή (Οικία Τσακκιστού) και αλλαγή χρήσης της σε Γραφειακούς Χώρους της Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιουσίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ), στο τεμάχιο με αρ. 843 του Φ/Σχ. 54/580504, Τμήμα: 7 στην Ενορία Καθολική, του Δήμου Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 695 Acrobat Reader File 77.269.pdf
77.275 16/7/2014 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το 2013-2014 (1.10.2013 – 30.9.2014). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 699 Acrobat Reader File 77.275.pdf
77.307 23/7/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 725 Acrobat Reader File 77.307.pdf
77.279 16/7/2014 Σχέδιο Εφαρμογής Γενικού Σχεδίου Υγείας και Μεταρρύθμισης του Συστήματος Υγείας της Κύπρου ως απορρέοντα των Προνοιών 3.2 και 3.9 του Μνημονίου Συναντίληψης, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 703 Acrobat Reader File 77.279.pdf
77.263 16/7/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μηχανών Παιχνιδιού, Μηχανών Επιδεξιότητας και Μηχανών Ψυχαγωγίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 691 Acrobat Reader File 77.263.pdf
77.267 16/7/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 694 Acrobat Reader File 77.267.pdf
77.293 23/7/2014 Παράταση υπηρεσιών εργοδοτούμενου νοσηλευτικού προσωπικού καθορισμένης διάρκειας για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως μέχρι έξι μηνών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 712 Acrobat Reader File 77.293.pdf
77.277 16/7/2014 Σύναψη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα και στο Κεφάλαιο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας καθώς επίσης και σχετικού Πρωτοκόλλου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 701 Acrobat Reader File 77.277.pdf
77.294 23/7/2014 Παροχή Υπηρεσιών Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) από τα Ταχυδρομικά Γραφεία. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 713 Acrobat Reader File 77.294.pdf
77.317 23/7/2014 Ορισμός Λειτουργού Τύπου σε κάθε Υπουργείο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 729 Acrobat Reader File 77.317.pdf
77.300 23/7/2014 Επιβολή Υποχρέωσης Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Obligation) στην τακτική αεροπορική γραμμή Λάρνακας- Βρυξελλών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 719 Acrobat Reader File 77.300.pdf
77.262 16/7/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 690 Acrobat Reader File 77.262.pdf
77.260 16/7/2014 Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρησης σε υποψήφιους φοιτητές τρίτων χωρών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 688 Acrobat Reader File 77.260.pdf
77.316 23/7/2014 Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων από ιδιωτική εταιρεία για πρόσθετη περίοδο δύο μηνών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 728 Acrobat Reader File 77.316.pdf
77.286 16/7/2014 Παραχώρηση προς τον ΚΟΔΑΠ κατάλληλης γης στην περιοχή Βασιλικού για την ανέγερση ιδιόκτητου Τερματικού Αποθήκευσης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 708 Acrobat Reader File 77.286.pdf
77.278 16/7/2014 Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας του Υπουργείου Υγείας σε όλα τα Κρατικά Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 702 Acrobat Reader File 77.278.pdf
77.296 23/7/2014 Προϋπολογισμός για το έτος 2015 – Ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε εργοδοτούμενους καθορισμένης διάρκειας Επιμελητές για τη σχολική χρονιά 2014-2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 715 Acrobat Reader File 77.296.pdf
77.261 16/7/2014 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για Συνεργασία, στον Τομέα της Άμυνας, μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κατάρ. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 689 Acrobat Reader File 77.261.pdf
77.258 16/7/2014 Διεξαγωγή Μελετών Αναδιοργάνωσης στα τρία «πολιτικά Υπουργεία» (παρ. 3.9 του Μνημονίου Συναντίληψης). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 687 Acrobat Reader File 77.258.pdf
77.304 23/7/2014 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 722 Acrobat Reader File 77.304.pdf
77.287 16/7/2014 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τρείς μήνες για Μελέτη και Κατασκευή του Κάθετου Δρόμου που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, Φάση ΙΙ, Τμήμα Α, Αρ. Διαγωνισμού: PS/DB/5. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 709 Acrobat Reader File 77.287.pdf
77.297 23/7/2014 Εξαίρεση των άπορων τελειόφοιτων μαθητών από την υποχρέωση καταβολής των τελών έκδοσης απολυτηρίου και αποδεικτικού απόλυσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 716 Acrobat Reader File 77.297.pdf
77.272 16/7/2014 Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ESPON 2020. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 698 Acrobat Reader File 77.272.pdf
77.313 23/7/2014 Το περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου) Διάταγμα του 2011. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4411, ημερ. 6.10.2014, αρ. γνωστ. 727 Acrobat Reader File 77.313.pdf
77.421 22/8/2014 Υλοποίηση του Σχεδίου για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 801 Acrobat Reader File 77.421.pdf
77.417 22/8/2014 Επέκταση των Ορίων Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας με την ένταξη νέων περιοχών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 798 Acrobat Reader File 77.417.pdf
77.381 22/8/2014 Διαχείριση εκθεσιακού χώρου Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (ΑΚΕ) μετά τη διάλυση της Αρχής. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 772 Acrobat Reader File 77.381.pdf
77.394 22/8/2014 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 784 Acrobat Reader File 77.394.pdf
77.356 30/7/2014 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προς «ασυνόδευτους ανηλίκους». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 756 Acrobat Reader File 77.356.pdf
77.418 22/8/2014 Διορισμός μέλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 799 Acrobat Reader File 77.418.pdf
77.390 22/8/2014 Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο (ΕΤΠ) – Δημιουργία και λειτουργία του ΕΤΠ με στρατηγικό επενδυτή, επιτροπές/τρόποι/διαδικασίες υλοποίησης του έργου – Παροχή κινήτρων προς ενδεχόμενους επενδυτές, επιχειρήσεις, οργανισμούς, εξασφάλιση και διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 780 Acrobat Reader File 77.390.pdf
77.393 22/8/2014 Αποδοχή της Σύμβασης Κεντρικού Τελωνισμού όσον αφορά την κατανομή των εθνικών εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται κατά τη διάθεση των παραδοσιακών ιδίων πόρων στον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 783 Acrobat Reader File 77.393.pdf
77.406 22/8/2014 Διαπίστευση του κ. Ghulam Rasool Malik ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα το Λίβανο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 794 Acrobat Reader File 77.406.pdf
77.367 20/8/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 767 Acrobat Reader File 77.367.pdf
77.369 20/8/2014 Προστασία των μικρών, μεσαίων και ευάλωτων ομάδων δανειοληπτών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 769 Acrobat Reader File 77.369.pdf
77.578 22/9/2014 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των Περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4410, ημερ. 3.10.2014, αρ. γνωστ. 653 Acrobat Reader File 77.578.pdf
77.605 22/9/2014 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4409, ημερ. 26.9.2014, αρ. γνωστ. 652 Acrobat Reader File 77.605.pdf
77.368 20/8/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 768 Acrobat Reader File 77.368.pdf
77.332 30/7/2014 Τροποποίηση Σχεδίου Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 738 Acrobat Reader File 77.332.pdf
77.330 30/7/2014 Αυτονόμηση Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 736 Acrobat Reader File 77.330.pdf
77.362 30/7/2014 Οφειλές Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου – έκδοση εντάλματος προκαταβολής. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 762 Acrobat Reader File 77.362.pdf
77.336 30/7/2014 Στρατηγική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τομέα των Υδρογονανθράκων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 742 Acrobat Reader File 77.336.pdf
77.359 30/7/2014 Συμμετοχή μελών της Αστυνομίας στο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια από την Αμερικάνικη Πρεσβεία με θέμα: «Διαχείριση Ασφάλειας Αεροδρομίου» (Airport Security Management Course) (ATA – 10923, 11-19.9.2014). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 759 Acrobat Reader File 77.359.pdf
77.329 23/7/2014 Παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές στο Λειτουργό Βιομηχανικών Εφαρμογών, κ. Χρίστο Γωγάκη, για υπηρεσία στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 735 Acrobat Reader File 77.329.pdf
77.331 30/7/2014 Εφαρμογή της Πρόνοιας 3.9 του Μνημονίου Συναντίληψης, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας σε σχέση με τις εισηγήσεις των Εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας που αφορούν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Υποβολή Σχεδίου Δράσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 737 Acrobat Reader File 77.331.pdf
77.328 30/7/2014 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 734 Acrobat Reader File 77.328.pdf
77.339 30/7/2014 Υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης «ΜΙΝΑΜΑΤΑ» για τον Υδράργυρο. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 743 Acrobat Reader File 77.339.pdf
77.363 30/7/2014 Διορισμός Προέδρου και Μελών Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 763 Acrobat Reader File 77.363.pdf
77.344 30/7/2014 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιαπωνία, στη Μογγολία, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, στη Δημοκρατία της Κορέας, στην Καμποτία και στο Λάος, με έδρα το Πεκίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 748 Acrobat Reader File 77.344.pdf
77.357 30/7/2014 Μέτρα άμεσης εφαρμογής για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου σχολείου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 757 Acrobat Reader File 77.357.pdf
77.349 30/7/2014 Διορισμός Επιτίμου Προξένου του Αφγανιστάν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 750 Acrobat Reader File 77.349.pdf
77.340 30/7/2014 Οι περί Πολιτικής Σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2011 – Έκδοση Προσκλήσεων και Ειδικών Γνωστοποιήσεων Πολιτικής Επιστράτευσης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 744 Acrobat Reader File 77.340.pdf
77.366A 30/7/2014 Παράταση της περιόδου αξιολόγησης της προσφοράς του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την «Ανάπτυξη του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στο Δήμο Στροβόλου (Αρ. Διαγ. 03/2014)». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 766 Acrobat Reader File 77.366Α.pdf
77.366 30/7/2014 Μεταφορά δημοσίων υπαλλήλων σε αυτονομημένα Τμήματα ή/και Κρατικά Νοσηλευτήρια και μελέτες που αφορούν στην αναδιοργάνωση Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 765 Acrobat Reader File 77.366.pdf
77.341 30/7/2014 Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα Αλιείας Νόμος του 2006 – Διάταγμα με βάση το άρθρο 10. (Το περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας (Σύστημα Σώρευσης Μορίων για Σοβαρές Παραβάσεις) 2ο Διάταγμα του 2014). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 745 Acrobat Reader File 77.341.pdf
77.346 30/7/2014 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε σχέση με το διάδρομο όδευσης του αυτοκινητοδρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 749 Acrobat Reader File 77.346.pdf
77.342 30/7/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 746 Acrobat Reader File 77.342.pdf
77.334 30/7/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 740 Acrobat Reader File 77.334.pdf
77.326 30/7/2014 Συνολικό Πλαίσιο Διαχείρισης Θεμάτων Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 732 Acrobat Reader File 77.326.pdf
77.327 30/7/2014 Δημιουργία μίας θέσης επιτόπιου προσωπικού (Βοηθού Προξενικού Λειτουργού), για περίοδο τριών μηνών για την καλοκαιρινή περίοδο, στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Τεχεράνη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 733 Acrobat Reader File 77.327.pdf
77.353 30/7/2014 Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για Υλοποίηση των Μεταρρυθμίσεων στον Τομέα της Υγείας - Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης Υλοποίησης. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 754 Acrobat Reader File 77.353.pdf
77.358 30/7/2014 Συμμετοχή μελών της Αστυνομίας στο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια από την Αμερικάνικη Πρεσβεία με θέμα: «Αναλυτές Πληροφοριών των Αρχών Επιβολής του Νόμου» (Law Enforcement Analyst Consultation) (ATA – 10898, 8-12.9.2014). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4412, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 758 Acrobat Reader File 77.358.pdf
77.555 10/9/2014 Διορισμός νέου μέλους στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων επαρχιών Λάρνακας/Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 812 Acrobat Reader File 77.555.pdf
77.427 27/8/2014 Αμοιβή Προέδρων και μελών Επιτροπών Έρευνας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 817 Acrobat Reader File 77.427.pdf
77.431 27/8/2014 Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης. (Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Νόμος του 2014). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 821 Acrobat Reader File 77.431.pdf
77.438 27/8/2014 Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 828 Acrobat Reader File 77.438.pdf
77.416 22/8/2014 Διορισμός Εφόρου σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 797 Acrobat Reader File 77.416.pdf
77.515 3/9/2014 Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 806 Acrobat Reader File 77.515.pdf
77.649 30/9/2014 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολής Κωφών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 808 Acrobat Reader File 77.649.pdf
77.650 30/9/2014 Διορισμός του Συμβουλίου Οπτικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 810 Acrobat Reader File 77.650.pdf
77.658 30/9/2014 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 809 Acrobat Reader File 77.658.pdf
77.688 8/10/2014 Διορισμός νέου μέλους στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 813 Acrobat Reader File 77.688.pdf
77.651 30/9/2014 Διορισμός μέλους της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 811 Acrobat Reader File 77.651.pdf
77.599 22/9/2014 Αίτηση της Εταιρείας Lazaros Hadjiforados & Sons Ltd (ΛΑΡ/0768-0769/2012), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενες εγκριμένες αποθήκες και αλλαγή χρήσης τους σε υπεραγορά και αποθήκη, στα τεμάχια με αρ. 43, 303, 304 και 44, φ/σχ. 50/6.Ε1 και 40/62.Ε2, Τμήμα 31, στην Αραδίππου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4414, ημερ. 17.10.2014, αρ. γνωστ. 803 Acrobat Reader File 77.599.pdf
77.602 22/9/2014 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Ποδολόγων και Εφόρου του Συμβουλίου Εγγραφής Ποδολόγων σύμφωνα με το Νόμο περί Εγγραφής Ποδολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμο. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 807 Acrobat Reader File 77.602.pdf
77.470 27/8/2014 Διορισμός Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακών Αερογραμμών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 804 Acrobat Reader File 77 470.pdf
77.471 27/8/2014 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4415, ημερ. 24.10.2014, αρ. γνωστ. 805 Acrobat Reader File 77 471.pdf
77.468 27/8/2014 Αντικατάσταση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4407, ημερ. 1.9.2014, αρ. γνωστ. 595 Acrobat Reader File 77.468.pdf
77.385 22/8/2014 Συμπερίληψη της Συμμαχίας Πολιτών στα Κοινοβουλευτικά Κόμματα που λαμβάνουν τακτική χρηματοδότηση από τον κρατικό Προϋπολογισμό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 776 Acrobat Reader File 77.385.pdf
77.392 22/8/2014 Παρακολούθηση της προόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πλήρη συμμόρφωσή της με το πρότυπο του Global Forum on Tax Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum), όσον αφορά την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 782 Acrobat Reader File 77.392.pdf
77.396 22/8/2014 Μεταφορά προσωπικού από τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 786 Acrobat Reader File 77.396.pdf
77.398 22/8/2014 Προσφορά μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου στους εθνοφρουρούς της Εθνικής Φρουράς από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 788 Acrobat Reader File 77.398.pdf
77.405 22/8/2014 Δανεισμός δεκατριών αρχαιολογικών αντικειμένων στην έκθεση με τίτλο: «From Assyria to Iberia: Crossing Continets at the Dawn of the Classical Age», the Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη, Σεπτέμβριος 2014 – Ιανουάριος, 2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 793 Acrobat Reader File 77.405.pdf
77.415 22/8/2014 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 796 Acrobat Reader File 77.415.pdf
77.382 22/8/2014 Παράταση των συμβολαίων των Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Εργασίας και Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 773 Acrobat Reader File 77.382.pdf
77.419 22/8/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 800 Acrobat Reader File 77.419.pdf
77.380 22/8/2014 Συνολικό Πλαίσιο Διαχείρισης Θεμάτων Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 771 Acrobat Reader File 77.380.pdf
77.395 22/8/2014 Καταβολή μισθών του μηνός Ιουλίου στους υπαλλήλους της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (ΑΚΕ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 785 Acrobat Reader File 77.395.pdf
77.383 22/8/2014 Συγκατάθεση Υπουργικού Συμβουλίου στην Αρχή Λιμένων Κύπρου για να υποβάλει πολεοδομική και οικοδομική αίτηση για λογαριασμό της Εταιρείας VTT VASILIKO LTD για βοηθητικές εγκαταστάσεις τερματικού αποθήκευσης και διαχείρισης πετρελαιοειδών σε τμήμα κρατικής ιδιοκτησίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 774 Acrobat Reader File 77.383.pdf
77.403 22/8/2014 Αποστολή της Εθνικής Ομάδας Δεξιοτήτων της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Euroskills 2014, Lille 2-4 Οκτωβρίου 2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 792 Acrobat Reader File 77.403.pdf
77.391 22/8/2014 Στρατηγική Ανάπτυξη Ναυτικού Τουρισμού - Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Μεταβίβαση της Μαρίνας Αγίας Νάπας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 781 Acrobat Reader File 77.391.pdf
77.422 22/8/2014 Μεταφορά της εποπτείας της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 802 Acrobat Reader File 77.422.pdf
77.389 22/8/2014 Στρατηγική της Κύπρου για μια Εθνική Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική – Όραμα: Αειφόρος Αξιοποίηση και Ανάπτυξη των Θαλασσών της Κύπρου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 779 Acrobat Reader File 77.389.pdf
77.384 22/8/2014 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 – Σχέδιο Εκσυγχρονισμού Εκμεταλλεύσεων Αιγοπροβατοτροφίας, Πτηνοτροφίας και Αγελαδοτροφίας. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 775 Acrobat Reader File 77.384.pdf
77.400 22/8/2014 Παράταση της υπηρεσίας του κ. Μάριου Κουντουρίδη, Πληρεξούσιου Υπουργού, που υπηρετεί ως Πρέσβης της Δημοκρατίας στη Μπρατισλάβα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 789 Acrobat Reader File 77.400.pdf
77.407 22/8/2014 Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για το Πεδίο Βολής στον Αναλυόντα έργο Τ.Υ. 317/2012. Ημερομηνία λήξης προσφοράς 25η Οκτωβρίου 2014. Παράταση ισχύος προσφοράς μέχρι 25 Απριλίου 2015. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 795 Acrobat Reader File 77.407.pdf
77.402 22/8/2014 Απόσπαση μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα στη θέση Αξιωματικού Συνδέσμου της Αστυνομίας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 791 Acrobat Reader File 77.402.pdf
77.386 22/8/2014 Υλοποίηση Ενοποιημένου Δικτύου Δημόσιων Υπηρεσιών (ΕΔΔΥ)- Προτεραιοποιημένη Δράση Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 777 Acrobat Reader File 77.386.pdf
77.379 22/8/2014 Πλήρωση μόνιμων θέσεων Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 770 Acrobat Reader File 77.379.pdf
77.388 22/8/2014 Άμεση ανάγκη για εξασφάλιση Ειδικών Δημοσιονομικών Ρυθμίσεων για αντιμετώπιση περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης και άλλων Ναυτικών Συμβάντων για προστασία ουσιωδών συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 778 Acrobat Reader File 77.388.pdf
77.397 22/8/2014 Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Οικονομικών (Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων) στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 787 Acrobat Reader File 77.397.pdf
77.401 22/8/2014 Ανανέωση απόσπασης μέλους της Κυπριακής Αστυνομίας στον Οργανισμό Frontex στο Επιχειρησιακό Κέντρο στον Πειραιά. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4413, ημερ. 10.10.2014, αρ. γνωστ. 790 Acrobat Reader File 77.401.pdf
77.489 3/9/2014 Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 855 Acrobat Reader File 77.489.pdf
77.434 27/8/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 824 Acrobat Reader File 77.434.pdf
77.488 3/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί των προϋποθέσεων διαφάνειας (κινητές αξίες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά) Νόμους του 2007 μέχρι 2013. [Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2014]. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 854 Acrobat Reader File 77.488.pdf
77.493 3/9/2014 Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 859 Acrobat Reader File 77.493.pdf
77.480 3/9/2014 Προϋπολογισμός της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, του Αγγλικού Ινστιτούτου και του Ταμείου Αναπτύξεώς της για το ακαδημαϊκό έτος 2014 -2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 846 Acrobat Reader File 77.480.pdf
77.481 3/9/2014 α)Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Οι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί (Αρ. 2) του 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 847 Acrobat Reader File 77.481.pdf
77.517 3/9/2014 Καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του άρθρου 18ΦΖ(7) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Κεφ.105) Νόμου και του άρθρου 4 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2014, [Ν.129(Ι)/2014 για συγκεκριμένες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 870 Acrobat Reader File 77.517.pdf
77.484 3/9/2014 Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου – Σχέδιο Δράσης 2015-2017. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 850 Acrobat Reader File 77.484.pdf
77.520 3/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τον περί Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί των Κοινωνικών Παροχών του 2014 – Παράταση στην περίοδο υποβολής αίτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τους χαμηλοσυνταξιούχους. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 873 Acrobat Reader File 77.520.pdf
77.490 3/9/2014 Ο περί Συσκευών Αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμος του 2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 856 Acrobat Reader File 77.490.pdf
77.492 3/9/2014 Οι περί Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων των Υπαλλήλων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Κανονισμοί του 2002 και 2006. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 858 Acrobat Reader File 77.492.pdf
77.518 3/9/2014 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εφαρμογή Στρατηγικής Συνεργασίας (Country Cooperation Strategy) μεταξύ των δύο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 871 Acrobat Reader File 77.518.pdf
77.487 3/9/2014 Διαπραγμάτευση Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου περί επανεισδοχής προσώπων της 18ης Σεπτεμβρίου 2007. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 853 Acrobat Reader File 77.487.pdf
77.502 3/9/2014 Κήρυξη αρχαίων μνημείων Δευτέρου Πίνακα στις Επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου (Κ.Δ.Π. 296/2014). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 868 Acrobat Reader File 77.502.pdf
77.482 3/9/2014 Αποστολή φαρμάκων στο Κράτος της Παλαιστίνης στα πλαίσια παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 848 Acrobat Reader File 77.482.pdf
77.498 3/9/2014 Παράταση Ισχύος Προσφοράς για πέντε (5) μήνες για την προμήθεια και εκπαίδευση στη σωστή χρήση και συντήρηση μιας ημιφουσκωτής λέμβου (Αρ. Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/25/2013) - Λήξη ισχύος προσφορών 14.9.2014. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 864 Acrobat Reader File 77.498.pdf
77.491 3/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 857 Acrobat Reader File 77.491.pdf
77.499 3/9/2014 Παράταση Ισχύος Προσφοράς για πέντε (5) μήνες για την προμήθεια διαφόρων πηλικίων και καπέλων για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς (Αρ. Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/18/2013) – Λήξη ισχύος προσφορών 11.10.2014. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 865 Acrobat Reader File 77.499.pdf
77.501 3/9/2014 Κήρυξη αρχαίων μνημείων Πρώτου Πίνακα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου (Κ.Δ.Π. 295/2014). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 867 Acrobat Reader File 77.501.pdf
77.436 27/8/2014 Αντικατάσταση των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών του 1990 (Κ.Δ.Π. 55/90). (Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμοί του 2014). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 826 Acrobat Reader File 77.436.pdf
77.432 27/8/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 822 Acrobat Reader File 77.432.pdf
77.519 3/9/2014 Μετάβαση έξι Λειτουργών (τριών της Νομικής Υπηρεσίας και τριών της Αστυνομίας) στην Αθήνα για συμμετοχή στη συνάντηση της Eurojust-Coordination Meeting που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδος στις 4.9.2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 872 Acrobat Reader File 77.519.pdf
77.424 27/8/2014 Ενημερωτικό Σημείωμα σε σχέση με τη δημιουργία τηλεφωνικών κέντρων στα Υπουργεία και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 814 Acrobat Reader File 77.424.pdf
77.430 27/8/2014 Προώθηση επενδυτικών έργων από Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Άμυνας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 820 Acrobat Reader File 77.430.pdf
77.435 27/8/2014 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». β)Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 825 Acrobat Reader File 77.435.pdf
77.429 27/8/2014 Απόσπαση Δημόσιων Υπαλλήλων υπό το καθεστώς Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 819 Acrobat Reader File 77.429.pdf
77.472 27/8/2014 Παράταση ισχύος των προσφορών για περίοδο τεσσάρων μηνών, μέχρι 31.12.2014 - Ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας με τη μέθοδο «Design-Build-Finance-Operate» (DBFO) - Λήξη ισχύος προσφορών 31.8.2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 833 Acrobat Reader File 77.472.pdf
77.439 27/8/2014 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 829 Acrobat Reader File 77.439.pdf
77.428 27/8/2014 Υπογραφή Συμφωνιών για την Παροχή Εγγυήσεων (Guarantee Agreement) και τη Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (Arrears Administration Agreement) σχετικά με τα δάνεια που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βάσει της Συμφωνίας Cotonou III. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 818 Acrobat Reader File 77.428.pdf
77.441 27/8/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 831 Acrobat Reader File 77.441.pdf
77.469 27/8/2014 Κάλυψη ποσοστού του ενοικίου κατοικίας του Αντιπροσώπου Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) και του Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 832 Acrobat Reader File 77.469.pdf
77.473 27/8/2014 Οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμοι. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 834 Acrobat Reader File 77.473.pdf
77.426 27/8/2014 Συγκέντρωση και παρακολούθηση στοιχείων για την άδεια ασθενείας των μόνιμων και έκτακτων δημοσίων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 816 Acrobat Reader File 77.426.pdf
77.440 27/8/2014 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητες) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 830 Acrobat Reader File 77.440.pdf
77.437 27/8/2014 Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 827 Acrobat Reader File 77.437.pdf
77.474 27/8/2014 Προσφορά για συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν σε θέματα σύνταξης Νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 835 Acrobat Reader File 77.474.pdf
77.478 27/8/2014 Μείωση/εξάλειψη φαινομένου κατάχρησης αδειών ασθενείας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 836 Acrobat Reader File 77.478.pdf
77.433 27/8/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 823 Acrobat Reader File 77.433.pdf
77.425 27/8/2014 Παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης νοσηλευτών οι οποίοι εργοδοτούνται στον ιδιωτικό τομέα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 815 Acrobat Reader File 77.425.pdf
77.554 10/9/2014 Διορισμός Επίτιμων Προξένων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ιράκ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 900 Acrobat Reader File 77.554.pdf
77.496 3/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 862 Acrobat Reader File 77.496.pdf
77.543 10/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Παιδιού από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση (Κυρωτικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 891 Acrobat Reader File 77.543.pdf
77.551 10/9/2014 Κήρυξη τεμαχίων ιδιωτικής ιδιοκτησίας στον Ασκά της Επαρχίας Λευκωσίας, σε «ελεγχόμενη περιοχή». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 897 Acrobat Reader File 77.551.pdf
77.536 10/9/2014 Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «BALKAN MEDITERRANEAN 2014 - 2020» - Προσχέδιο Προγράμματος. Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 884 Acrobat Reader File 77.536.pdf
77.542 10/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 890 Acrobat Reader File 77.542.pdf
77.549 10/9/2014 Αίτηση από μέρους των Επιτρόπων του Αγαθοεργού Ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΩΝ» για την έκδοση Πιστοποιητικού Ίδρυσης Νομικού Προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου (Κεφ.41). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 895 Acrobat Reader File 77.549.pdf
77.560 10/9/2014 Πρόσληψη συγγενών πρώτου βαθμού, εξαίματος ή εξαγχιστείας, κρατικών υπαλλήλων που χάνουν τη ζωή τους σε ώρα καθήκοντος. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 903 Acrobat Reader File 77.560.pdf
77.537 10/9/2014 Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED 2014 – 2020 – Προσχέδιο Προγράμματος. Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 885 Acrobat Reader File 77.537.pdf
77.546 10/9/2014 Δημιουργία μιας θέσης Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, με όρους επιτόπιου προσωπικού, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 894 Acrobat Reader File 77.546.pdf
77.706 22/10/2014 Έκδοση Διατάγματος για Πρόσκληση των Στρατευσίμων της κλάσης 2015 και συνυπόχρεων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 841 Acrobat Reader File 77.706.pdf
77.557 10/9/2014 Ειδοποιήσεις που υποβλήθηκαν από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προς το Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ως Πολεοδομική Αρχή, σε σχέση με την ανέγερση και λειτουργία μονάδας παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στη διαδικασία εντοπισμού και ανόρυξης φυσικού αερίου και πετρελαίου ΛΑΡ/322/2014 (Κτήριο Β): βιομηχανία οικόπεδα με αρ. 36-39 ΛΑΡ/323/2014 (Κτήριο Α): βιομηχανικό οικόπεδο με αρ. 34 – [Μέρος τεμαχίων με αρ. 375, Φ/Σχ.: 50/06W1 στο Δήμο Αραδίππου και 35, Φ/Σχ.: 50/06, στο Καλό Χωριό]. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 902 Acrobat Reader File 77.557.pdf
77.652 30/9/2014 Αίτηση του The Junior School (ΛΕΥ/2083/2010), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκες/μετατροπές/ κατεδαφίσεις και ανέγερση νέας πτέρυγας σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο, στo τεμάχιo με αρ. 138 (μέρος) και 2324 (μέρος), φ/σχ. ΧΧΙ.54.W2 και XXI.62.W1, Τμήμα J και N, στην Ενορία Αγίου Δημητρίου, στο Δήμο Στροβόλου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 837 Acrobat Reader File 77.652.pdf
77.541 10/9/2014 Ανανέωση των Συμβάσεων Μίσθωσης βιομηχανικών οικοπέδων της κατεχόμενης Βιομηχανικής Περιοχής Μιας Μηλιάς που συνομολογήθηκαν μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και (α) της εταιρείας Γεβορεστ Λτδ και (β) του Μιχάλη Βασιλείου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 889 Acrobat Reader File 77.541.pdf
77.655 30/9/2014 Ανάκληση Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 74.037 και ημερ. 3.9.2012, αναφορικά με αίτηση του κ. Μιχάλη Ανδρέου (ΛΑΡ/1572/2006), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης πολιτικής, για την ανέγερση εστιατορίου ταχείας εξυπηρέτησης (Mc Donald’s Drive Through), στη Χοιροκιτία. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 840 Acrobat Reader File 77.655.pdf
77.653 30/9/2014 Αίτηση της Εταιρείας Kykkos Estates Ltd (ΛΕΥ/0998-0999/2012), για χορήγηση προσωρινής πολεοδομικής άδειας, διάρκειας τριών ετών, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης αποθηκών σε εμπορική ανάπτυξη (υπεραγορά, φρουταρία, κατάστημα ειδών ένδυσης) και γραφεία, στo τεμάχιo με αρ. 294, φ/σχ. 30/11.Ε1 και W1, στους Αγίους Τριμιθιάς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 838 Acrobat Reader File 77.653.pdf
77.730 22/10/2014 Διορισμός δύο μελών της Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 842 Acrobat Reader File 77.730.pdf
77.740 22/10/2014 Αντικατάσταση μέλους του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 845 Acrobat Reader File 77.740.pdf
77.731 22/10/2014 Εισήγηση για αντικατάσταση του Γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής για το Έργο της Ανάπτυξης του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4416, ημερ. 31.8.2014, αρ. γνωστ. 843 Acrobat Reader File 77.731.pdf
77.654 30/9/2014 Αίτηση των κ.κ. Ανδρέα Χαραλάμπους και Σταύρου Μάστρου (AMX/0007/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, στο τεμάχιο με αρ. 27, φ/σχ. 2-279-374, Τμήμα 9, στο Λιοπέτρι. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 839 Acrobat Reader File 77.654.pdf
77.529 4/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 881 Acrobat Reader File 77.529.pdf
77.522 4/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2014». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 874 Acrobat Reader File 77.522.pdf
77.737 22/10/2014 Σύσταση Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων με βάση το άρθρο 4Α των περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμων του 2008 έως 2014. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4416, ημερ. 31.10.2014, αρ. γνωστ. 844 ε.ε. 4420, ημερ. 28.11.2014 (Διόρθωση) Acrobat Reader File 77.737.pdf
77.524 4/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμο του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 876 Acrobat Reader File 77.524.pdf
77.531 4/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 883 Acrobat Reader File 77.531.pdf
77.530 4/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 882 Acrobat Reader File 77.530.pdf
77.523 4/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 875 Acrobat Reader File 77.523.pdf
77.527 4/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 879 Acrobat Reader File 77.527.pdf
77.528 4/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 880 Acrobat Reader File 77.528.pdf
77.525 4/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 877 Acrobat Reader File 77.525.pdf
77.516 3/9/2014 Τροποποίηση της περί ΦΠΑ νομοθεσίας για εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/8/ΕΚ της 12ης Φεβρουαρίου, 2008 όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 869 Acrobat Reader File 77.516.pdf
77.526 4/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 878 Acrobat Reader File 77.526.pdf
77.486 3/9/2014 Παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης προς την Ελληνική Τράπεζα για τη σύναψη δανείου ύψους 35 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 852, ε.ε. 4420, ημερ. 28.11.2014 (Διόρθωση) Acrobat Reader File 77.486.pdf
77.483 3/9/2014 Έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό – Ανάγκες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη σχολική χρονιά 2014 – 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 849 Acrobat Reader File 77.483.pdf
77.494 3/9/2014 Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) (αρ. 1) Νόμος του 2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 860 Acrobat Reader File 77.494.pdf
77.500 3/9/2014 Δανεισμός αρχαιοτήτων στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κλήρου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 866 Acrobat Reader File 77.500.pdf
77.497 3/9/2014 Τροποποίηση Κανονισμών Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 863 Acrobat Reader File 77.497.pdf
77.485 3/9/2014 Παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης προς την Τράπεζα Κύπρου για τη σύναψη δανείου ύψους 50 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 851, ε.ε. 4420, ημερ. 28.11.2014 (Διορθωση) Acrobat Reader File 77.485.pdf
77.495 3/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 861 Acrobat Reader File 77.495.pdf
77.561 10/9/2014 Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας και Αναπτυξιακή Μεταρρύθμιση. Προεδρικό Μέγαρο ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 904 Acrobat Reader File 77.561.pdf
77.596 22/9/2014 Έκδοση Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Λέμπας της Επαρχίας Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 935 Acrobat Reader File 77.596.pdf
77.577 22/9/2014 Κατά χάριν παραχώρηση οχήματος μεταφοράς προσωπικού στην Ομάδα ΕΤΕΑ του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 929 Acrobat Reader File 77.577.pdf
77.575 22/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 927 Acrobat Reader File 77.575.pdf
77.574 22/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 926 Acrobat Reader File 77.574.pdf
77.564 16/9/2014 Ειδοποίηση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων προς την Πολεοδομική Αρχή, σε σχέση με κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής υγρής λάσπης (liquid mud plant), εργαστηρίου ανάλυσης, λυόμενων υποστατικών για το προσωπικό και κατασκευή και λειτουργία αποθήκης χημικών, που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, εντός του χώρου του Λιμανιού Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 918 Acrobat Reader File 77.564.pdf
77.570 22/9/2014 Αίτημα παραχώρησης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Νέου Χωριού Πάφου στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 923 Acrobat Reader File 77.570.pdf
77.571 22/9/2014 Αγορά Εξειδικευμένου Λογισμικού για τη Διαχείριση Δεδομένων που λαμβάνονται κατά τις Εργασίες Αναζήτησης/Έρευνας Υδρογονανθράκων. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 924 Acrobat Reader File 77.571.pdf
77.582 22/9/2014 Παράταση της περιόδου ισχύος των προσφορών για το Διαγωνισμό Υ.Ο. 2014/01/Π για την εξασφάλιση Συμβουλευτικών Αναλογιστικών Υπηρεσιών από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 933 Acrobat Reader File 77.582.pdf
77.566 22/9/2014 Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν τις Θρησκευτικές Ομάδες. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 919 Acrobat Reader File 77.566.pdf
77.603 22/9/2014 Ειδοποίηση που υποβλήθηκε από το Τμήμα Δημοσιών Έργων, προς το Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ως Πολεοδομική Αρχή, σε σχέση με την ανέγερση νέου κτηρίου για τις ανάγκες της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ), στο τεμάχιο με αρ. 444, Φ/Σχ. XLIX.47, στην Κοφίνου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 936 Acrobat Reader File 77.603.pdf
77.576 22/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 928 Acrobat Reader File 77.576.pdf
77.567 22/9/2014 Παράταση υπηρεσιών εργοδοτούμενου προσωπικού καθορισμένης διάρκειας στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Γενικό Χημείο του Κράτους και Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως μέχρι έξι μηνών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 920 Acrobat Reader File 77.567.pdf
77.581 22/9/2014 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Νησιά Φίτζι, στο Τιμόρ Λέστε και στα Νησιά του Σολομώντα, καθώς και Ύπατου Αρμοστή στη Νέα Ζηλανδία, στην Παπούα Νέα Γουϊνέα, στην Τόγκα και στη Σαμόα, με έδρα την Καμπέρα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 932 Acrobat Reader File 77.581.pdf
77.569 22/9/2014 Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.450 και ημερ. 5.2.2014 – Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα και Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των Εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 922 Acrobat Reader File 77.569.pdf
77.579 22/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ρουμανίας για Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 930 Acrobat Reader File 77.579.pdf
77.573 22/9/2014 Πρωτόκολλο που τροποποιεί την Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Παρεμπόδισης της Φοροδιαφυγής αναφορικά με τους Φόρους πάνω στο Εισόδημα και στο Κεφάλαιο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Νοτίου Αφρικής. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 925 Acrobat Reader File 77.573.pdf
77.580 22/9/2014 Οι περί Συμπληρωμάτων Διατροφής Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 931 Acrobat Reader File 77.580.pdf
77.595 22/9/2014 Αίτημα Κοινοτικού Συμβουλίου Καλοπαναγιώτη για ανταλλαγή δικαιώματος διάβασης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 934 Acrobat Reader File 77.595.pdf
77.845 12/11/2014 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4419, ημερ. 21.11.2014, αρ. γνωστ. 911, ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014 (Διόρθωση) Acrobat Reader File 77.845.pdf
77.900 19/11/2014 Καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του άρθρου 18ΦΖ(7) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Κεφ.105) Νόμου και του άρθρου 4 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2014, για συγκεκριμένες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4420, ημερ. 28.11.2014, αρ. γνωστ. 914 Acrobat Reader File 77.900.pdf
77.885 19/11/2014 Ανανέωση του καταλόγου των μελών της Εθνικής Επιτροπής ICOM Κύπρου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4420, ημερ. 28.11.2014, αρ. γνωστ. 913 Acrobat Reader File 77.885.pdf
77.886 19/11/2014 Διορισμός Προέδρου και δύο μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4420, ημερ. 28.11.2014, αρ. γνωστ. 912 Acrobat Reader File 77.886.pdf
77.568 22/9/2014 Πρόσληψη εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων (Κλ. Α8), για την κάλυψη των αναγκών κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 921 Acrobat Reader File 77.568.pdf
77.843 12/11/2014 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4419, ημερ. 21.11.2014, αρ. γνωστ. 909 Acrobat Reader File 77.843.pdf
77.844 12/11/2014 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Ποδολόγων σύμφωνα με τον περί της Εγγραφής Ποδολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμο. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4419, ημερ. 21.11.2014, αρ. γνωστ. 910 Acrobat Reader File 77.844.pdf
77.738 22/10/2014 Διορισμός του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4419, ημερ. 21.11.2014, αρ.γνωστ. 908 Acrobat Reader File 77.738.pdf
77.666 8/10/2014 Διορισμός του Εφόρου και Βοηθού Εφόρου Φορολογίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4419, ημερ. 21.11.2014, αρ. γνωστ. 907 Acrobat Reader File 77.666.pdf
77.734 22/10/2014 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 (2) και 26 (3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των σχετικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 905 Acrobat Reader File 77.734.pdf
77.545 10/9/2014 Δημιουργία μίας θέσης επιτόπιου προσωπικού (Έκτακτου Βοηθού Προξενικού Λειτουργού), για περίοδο τεσσάρων μηνών στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Πεκίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 893 Acrobat Reader File 77.545.pdf
77.550 10/9/2014 Επέκταση των Ορίων Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού με την ένταξη νέων περιοχών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 896 Acrobat Reader File 77.550.pdf
77.556 10/9/2014 Αξιοποίηση από την Κύπρο των πόρων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους 2014-2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για παροχή σχολικού ρουχισμού και σχολικών τσαντών σε άπορους μαθητές. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 901 Acrobat Reader File 77.556.pdf
77.540 10/9/2014 Οφειλές Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας – Έκδοση εντάλματος προκαταβολής. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 888 Acrobat Reader File 77.540.pdf
77.801 5/11/2014 Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4418, ημερ. 14.11.2014, αρ. γνωστ. 906 Acrobat Reader File 77.801.pdf
77.544 10/9/2014 Συμμετοχή της Κύπρου στην Τέταρτη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας ενάντια στην Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 και 21 Νοεμβρίου, 2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 892 Acrobat Reader File 77.544.pdf
77.552 10/9/2014 Κήρυξη ως πλεονάζουσας, ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει του άρθρου 15 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 898 Acrobat Reader File 77.552.pdf
77.553 10/9/2014 Οι περί του Δήμου Πάνω Λευκάρων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 899 Acrobat Reader File 77.553.pdf
77.539 10/9/2014 Συνέχιση λειτουργίας των Νηπιαγωγείων Παναγιάς και Ίνειας – Συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων Προδρόμου και Πεδουλά με το Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας – Νέα Διατάγματα Ορισμού Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων και Συμπλεγμάτων Δήμων και Κοινοτήτων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 887 Acrobat Reader File 77.539.pdf
77.538 10/9/2014 Αντικατάσταση του Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στα Αναλυτικά Προγράμματα με Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Λύκεια και Τεχνικές Σχολές. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4417, ημερ. 7.11.2014, αρ. γνωστ. 886 Acrobat Reader File 77.538.pdf
77.627 30/9/2014 Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Ιατρικής Επιστήμης. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 954 Acrobat Reader File 77.627.pdf
77.678 8/10/2014 Μνημόνιο συναντίληψης για συνεργασία στον τομέα της Ενέργειας μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων της Ιορδανίας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 980 Acrobat Reader File 77.678.pdf
77.683 8/10/2014 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αλβανία και στη Γεωργία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 985 Acrobat Reader File 77.683.pdf
77.685 8/10/2014 Διαπίστευση του κ. Bala Chandran Tharman ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Μαλαισίας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα την Βηρυτό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 987 Acrobat Reader File 77.685.pdf
77.686 8/10/2014 Διαπίστευση του κ. Wahidur Rahman ως νέου Ύπατου Αρμοστή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα το Κάιρο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 988 Acrobat Reader File 77.686.pdf
77.656 30/9/2014 Παράταση ισχύος των προσφορών για το διαγωνισμό με θέμα: «Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 965 Acrobat Reader File 77.656.pdf
77.952 26/11/2014 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4421, ημερ. 5.12.2014, αρ. γνωστ. 916 Acrobat Reader File 77.952.pdf
77.640 30/9/2014 Κήρυξη σε Κρατικό Δάσος της κρατικής γης, μέρους του «Δάσους των Λεπρών», που εξαιρέθηκε από την κήρυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 964 Acrobat Reader File 77.640.pdf
77.953 26/11/2014 Διορισμός μελών του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε αντικατάσταση μελών που έχουν παραιτηθεί. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4421, ημερ. 5.12.2014, αρ. γνωστ. 917 Acrobat Reader File 77.953.pdf
77.635 30/9/2014 Παράταση ισχύος περιόδου αξιολόγησης για την αγορά νεφρολογικών αναλωσίμων για τις ανάγκες των κρατικών νοσηλευτηρίων (Υ.Υ. 13.25.043.003.010, Αρ. Διαγ. ΣΥ 15/2014). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 961 Acrobat Reader File 77.635.pdf
77.936 26/11/2014 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4421, ημερ. 5.12.2014, αρ. γνωστ. 915 Acrobat Reader File 77.936.pdf
77.618 30/9/2014 Σχέδιο παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους μέχρι €150 εκ. προς τις Κυπριακές τράπεζες για σύναψη συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για εγγυήσεις από το μηχανισμό για την Ενίσχυση της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου (Trade Finance Facility). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 947 Acrobat Reader File 77.618.pdf
77.613 30/9/2014 Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης (ΣΕΑ) του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 943 Acrobat Reader File 77.613.pdf
77.610 30/9/2014 Αναθεώρηση του Εβδομαδιαίου και Ετήσιου Ποσού των Βασικών Ασφαλιστέων Αποδοχών του έτους 2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 940 Acrobat Reader File 77.610.pdf
77.630 30/9/2014 Τροποποίηση του Παραρτήματος IV των περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 2013. (Οι περί της Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 957 Acrobat Reader File 77.630.pdf
77.660 30/9/2014 Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 – Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 968 Acrobat Reader File 77.660.pdf
77.634 30/9/2014 Παράταση ισχύος για πέντε μήνες της Προσφοράς για την προμήθεια – εγκατάσταση και εκπαίδευση στη σωστή χρήση και συντήρηση μηχανημάτων τεχνικού, για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς (Αρ. Διαγωνισμού ΔΙΔΜ/28/2013). Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 960 Acrobat Reader File 77.634.pdf
77.632 30/9/2014 Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και Εξαρτωμένους τους) (όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 959 Acrobat Reader File 77.632.pdf
77.623 30/9/2014 Μισθοί των αγνοούμενων κρατικών υπαλλήλων για το 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 950 Acrobat Reader File 77.623.pdf
77.607 30/9/2014 Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» - Προσχέδιο Προγράμματος. Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 937 Acrobat Reader File 77.607.pdf
77.629 30/9/2014 α)Ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Οι περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 956 Acrobat Reader File 77.629.pdf
77.622 30/9/2014 Κατ’ εξαίρεση παραχώρηση άδειας χωρίς απολαβές σε Βοηθό Λογιστικό Λειτουργό. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 949 Acrobat Reader File 77.622.pdf
77.626 30/9/2014 Υδροδότηση Κτηνοτροφικής Περιοχής Γερίου από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 953 Acrobat Reader File 77.626.pdf
77.614 30/9/2014 Αγορά υπηρεσιών πληροφοριακού συστήματος Διοίκησης Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Στρατηγικού Επενδυτή – Η-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 944 Acrobat Reader File 77.614.pdf
77.659 30/9/2014 Παράταση περιόδου ισχύος προσφορών του Διαγωνισμού Δ.Ο. 16/2013 «Ναυπήγηση και προμήθεια πέντε ταχύπλοων περιπολικών ακάτων εξολοκλήρου από Αλουμίνιο, Δοκιμές/Μετρήσεις των Σκαφών, Εκπαίδευση στη Χρήση και Συντήρηση», της Αστυνομίας Κύπρου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 967 Acrobat Reader File 77.659.pdf
77.636 30/9/2014 Παράταση της ισχύος των προσφορών για το διαγωνισμό «Design, Build and Operate of the Achna Sewage Treatment Plant and Associated Works» - Αρ. Διαγωνισμού : ΤΑΥ 10/2013. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 962 Acrobat Reader File 77.636.pdf
77.608 30/9/2014 Εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την 50ή Σύνοδο του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού για την Τροπική Ξυλεία για την επιλογή νέου Εκτελεστικού Διευθυντή. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 938 Acrobat Reader File 77.608.pdf
77.631 30/9/2014 Οι περί Υπουργείου Υγείας (Διοίκηση) – Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών – Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Βοηθού Προϊσταμένης Επισκεπτριών Υγείας Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 958 Acrobat Reader File 77.631.pdf
77.628 30/9/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 955 Acrobat Reader File 77.628.pdf
77.616 30/9/2014 Παράταση της ισχύος του Σχεδίου για την κατεδάφιση με σκοπό τη μετεγκατάσταση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 945 Acrobat Reader File 77.616.pdf
77.611 30/9/2014 Φορολογία Οχημάτων και Οικοσκευής Κυπρίων Διπλωματικών/ Υπαλλήλων που επιστρέφουν στη Δημοκρατία – Τροποποίηση. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 941 Acrobat Reader File 77.611.pdf
77.657 30/9/2014 Έγγραφο Κάλυψης και Αποζημίωσης (Indemnity). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 966 Acrobat Reader File 77.657.pdf
77.621 30/9/2014 Παραχώρηση παράτασης άδειας απουσίας χωρίς απολαβές σε εκπαιδευτικό λειτουργό για να ασχοληθεί στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης (European Training Foundation) στο Τορίνο Ιταλίας στα θέματα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 948 Acrobat Reader File 77.621.pdf
77.617 30/9/2014 α)Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2014. β)Αίτημα του Ινστιτούτου Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου για συμμετοχή στον Εθνικό Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 946 Acrobat Reader File 77.617.pdf
77.609 30/9/2014 Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Δήμου Λεμεσού της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 κατ’ εξαίρεση κάλυψη της συνεισφοράς του Δήμου από το Κράτος και αποκοπή του αντίστοιχου ποσού από την Ετήσια Κρατική Χορηγία. Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 939 Acrobat Reader File 77.609.pdf
77.637 30/9/2014 Παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών που υποβλήθηκαν για το διαγωνισμό με αρ. 10/2014 που αφορά την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ταχείας δοκιμής, για την εξέταση 27,000 περίπου δειγμάτων εγκεφάλου το χρόνο, (για χρονική διάρκεια 1+1 χρόνο) για την επιτήρηση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (BSE) και των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) των Αιγοπροβάτων, καθώς επίσης και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών για τη διεξαγωγή της εξέτασης. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 963 Acrobat Reader File 77.637.pdf
77.625 30/9/2014 Διόρθωση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.587, ημερ. 26.2.2014 με θέμα την «Εκμίσθωση δασικής γης στο δάσος Αγίας Νάπας με σκοπό τη δημιουργία Γηπέδου Γκολφ». Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 952 Acrobat Reader File 77.625.pdf
77.612 30/9/2014 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διαχείρισης δικτύου Πράσινων Σημείων στα Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων της κάθε Επαρχίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 942 Acrobat Reader File 77.612.pdf
77.624 30/9/2014 Μετάβαση 12μελούς αποστολής της CytaHellas στην Αθήνα, 2-3 Οκτωβρίου, 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 951 Acrobat Reader File 77.624.pdf
77.693 8/10/2014 Αναπλήρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 993 Acrobat Reader File 77.693.pdf
77.705 22/10/2014 Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1001 Acrobat Reader File 77.705.pdf
77.703 22/10/2014 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2010. (Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2010, Νόμου του 2010, Νόμος του 2014). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 999 Acrobat Reader File 77.703.pdf
77.725 22/10/2014 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ισλανδία, με έδρα την Κοπεγχάγη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1018 Acrobat Reader File 77.725.pdf
77.722 22/10/2014 Μνημόνιο συναντίληψης για αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας του πλοιάρχου και αξιωματικών εμπορικού ναυτικού που έχουν εκδοθεί από τις Κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιθιοπίας. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1015 Acrobat Reader File 77.722.pdf
77.718 22/10/2014 Επέκταση ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας με την ένταξη της νέας οικιστικής περιοχής του Δήμου Γερμασόγιας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1011 Acrobat Reader File 77.718.pdf
77.708 22/10/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1003 Acrobat Reader File 77.708.pdf
77.709 22/10/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1004 Acrobat Reader File 77.709.pdf
77.712 22/10/2014 Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Συμβούλιο Εφέσεων και Συμβούλιο Εφέσεων Ανώτερων Αξιωματικών. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1007 Acrobat Reader File 77.712.pdf
77.714 22/10/2014 Μετάβαση έξι μελών της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας (Μ.Α.ΕΠ.) στη Γερμανία, για μεταφορά των δύο ελικοπτέρων Bell 412, για τη 5ετή/3000 ώρες επιθεώρησή τους. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1009 Acrobat Reader File 77.714.pdf
77.726 22/10/2014 Διαπίστευση της κας Eszter Sandorfi ως νέας Πρέσβη της Ουγγαρίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1019 Acrobat Reader File 77.726.pdf
77.733 22/10/2014 Δανεισμός τριάντα έξι αρχαιολογικών αντικειμένων στην έκθεση «ΙΑΣΙΣ: Υγεία-Νόσος-Θεραπεία από τον Όμηρο στον Γαληνό» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα, Νοέμβριος 2014 – Μάιος 2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1021 Acrobat Reader File 77.733.pdf
77.707 22/10/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1002 Acrobat Reader File 77.707.pdf
77.701 22/10/2014 Εκπροσώπηση της Κύπρου στο Βερολίνο, στις 28-29 Οκτωβρίου, 2014 στην 7η Συνάντηση του Global Forum για την φορολογική διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών (Tax Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 997 Acrobat Reader File 77.701.pdf
77.717 22/10/2014 Καταβολή ποσού στο Σωματείο «Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία» για χρήση του οικήματός του, παρά το οδόφραγμα «Λήδρας Πάλας», κατά την περίοδο 2003-2011. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1010 Acrobat Reader File 77.717.pdf
77.670 8/10/2014 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2009. (Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2009, Νόμου του 2009, Νόμος του 2014). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 972 Acrobat Reader File 77.670.pdf
77.720 22/10/2014 Έκδοση διατάγματος για απαγόρευση μεταφοράς οπλισμού και συναφούς υλικού προς το Νότιο Σουδάν. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1013 Acrobat Reader File 77.720.pdf
77.698 22/10/2014 Δημιουργία Ομάδας Υλοποίησης Έργου για την εφαρμογή του Νέου Πλαισίου Αφερεγγυότητας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 995 Acrobat Reader File 77.698.pdf
77.711 22/10/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κρατικών Οργανισμών και Κρατικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1006 Acrobat Reader File 77.711.pdf
77.700 22/10/2014 Αποποίηση δικαιώματος για πρόωρη αποπληρωμή από την Ιρλανδία προς τον προσωρινό μηχανισμό στήριξης «EFSF». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 996 Acrobat Reader File 77.700.pdf
77.689 8/10/2014 Επιστροφή ακίνητης ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκε στο χωριό Παχύαμμος της Επαρχίας Λευκωσίας, στον πρώην ιδιοκτήτη της. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 990 Acrobat Reader File 77.689.pdf
77.669 8/10/2014 Τροποποίηση στις επεξηγήσεις του περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου του 2014 και του περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου του 2014 σχετικά με τις πρόνοιες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 971 Acrobat Reader File 77.669.pdf
77.680 8/10/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 982 Acrobat Reader File 77.680.pdf
77.694 8/10/2014 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τέσσερις μήνες για τη Μελέτη και Κατασκευή του Κάθετου Δρόμου που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, Φάση ΙΙ – Τμήμα Α – Αρ. Διαγωνισμού: PS/DB/5. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 994 Acrobat Reader File 77.694.pdf
77.672 8/10/2014 Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στην Κύπρο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 974 Acrobat Reader File 77.672.pdf
77.687 8/10/2014 Διαπίστευση της κας Felleng Mamakeka Makeka ως νέας Ύπατου Αρμοστή του Βασιλείου του Λεσόθο στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα το Λονδίνο. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 989 Acrobat Reader File 77.687.pdf
77.692 8/10/2014 Αγορά Υπηρεσιών ενός φιλόλογου και αποστολή του για στελέχωση του Πατριαρχικού Σχολείου της Νέας Σιών στα Ιεροσόλυμα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 992 Acrobat Reader File 77.692.pdf
77.684 8/10/2014 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Εσθονία, με έδρα το Ελσίνκι. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 986 Acrobat Reader File 77.684.pdf
77.675 8/10/2014 Έκτακτα μέτρα στήριξης των παραγωγών εσπεριδοειδών λόγω της επιβολής στις 7.8.2014 από τη Ρωσική Κυβέρνηση απαγόρευσης εισαγωγείς ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 977 Acrobat Reader File 77.675.pdf
77.671 8/10/2014 Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες σε ενοικιαζόμενα κτήρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 973 Acrobat Reader File 77.671.pdf
77.667 8/10/2014 Μίσθωση υπηρεσιών τριών Νομικών Συμβούλων για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 969 Acrobat Reader File 77.667.pdf
77.677 8/10/2014 Αίτημα παραχώρησης ορισμένων τεμαχίων στο Κοινοτικό Συμβούλιο Σαλαμιούς. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 979 Acrobat Reader File 77.677.pdf
77.690 8/10/2014 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για 2 μήνες για το έργο για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση του Κέντρου Υγείας Φυλακών και Επέκταση Πτέρυγας 3 στις Κεντρικές Φυλακές – Αρ. Διαγωνισμού 1/2012. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 991 Acrobat Reader File 77.690.pdf
77.676 8/10/2014 Νομοσχέδιο τιτλοφορούμενο «Νόμος που τροποποιεί τον περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμο του 2012». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 978 Acrobat Reader File 77.676.pdf
77.679 8/10/2014 Κατάργηση του περί Λαχείου Πρόνοιας Νόμου του 1992 και των περί Λαχείου Πρόνοιας Κανονισμών του 1994 και 2010. α)Ο περί Λαχείου Πρόνοιας (Καταργητικός) Νόμος του 2014. β)Οι περί Λαχείου Πρόνοιας (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 981 Acrobat Reader File 77.679.pdf
77.668 8/10/2014 Παραχώρηση προκαταβολών στους έκτακτους Διπλωματικούς Λειτουργούς. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 970 Acrobat Reader File 77.668.pdf
77.681 8/10/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 983 Acrobat Reader File 77.681.pdf
77.674 8/10/2014 α)Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». β)Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 976 Acrobat Reader File 77.674.pdf
77.673 8/10/2014 Νέα Ημερομηνία Έναρξης Παροχής Υπηρεσιών από Ταχυδρομικά Γραφεία για Υπηρεσίες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. (Το περί Ταχυδρομείων (Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Κοινού Σχετικές με Οδικές Μεταφορές) Διάταγμα του 2014). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 975 Acrobat Reader File 77.673.pdf
77.682 8/10/2014 Παραίτηση του νυν και διορισμός νέου Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πολιτεία του Ιλλινόις, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4422, ημερ. 12.12.2014, αρ. γνωστ. 984 Acrobat Reader File 77.682.pdf
77.753 29/10/2014 Προβλήματα που απορρέουν από την εφαρμογή των «περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμων του 1978 έως 2013» και των «περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικών Κανονισμών του 2000 έως 2013». (Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 77.753.pdf
77.807 5/11/2014 Μισθοδοσία Προέδρων Ανεξάρτητων Αρχών/Υπηρεσιών, Επιτρόπων/Εφόρων και Βοηθών τους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 45 Acrobat Reader File 77.807.pdf
77.781 29/10/2014 Αλλαγή στους όρους εντολής και στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 25 Acrobat Reader File 77.781.pdf
77.795 5/11/2014 Ανανέωση της απόσπασης της κας Ελένης Κουζούπη-Ζαλέβσκι, Δικηγόρου της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 37 Acrobat Reader File 77.795.pdf
77.713 22/10/2014 Υπηρεσιακό ταξίδι Προέδρου, μέλους και Διευθύντριας της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, Αθήνα 10- 11 Απριλίου, 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1008 Acrobat Reader File 77.713.pdf
77.752 29/10/2014 Περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμος του 2004 (Αριθμός 38(Ι)/2004) – Διάταγμα με βάση το άρθρο 6. (Το περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Προσδιορισμός στατιστικών κατωφλιών) Διάταγμα του 2014). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 77.752.pdf
77.750 29/10/2014 Προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Διεθνή Σύμβαση του Ναϊρόμπι για την Ανέλκυση Ναυαγίων του 2007. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader File 77.750.pdf
77.757 29/10/2014 Μετάβαση τεσσάρων μελών της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας (Μ.Α.ΕΠ.) στο Βέλγιο, για μεταφορά του ελικοπτέρου Agusta Westland, για την 4ετή συντήρηση. Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 15 Acrobat Reader File 77.757.pdf
77.767 29/10/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Υποθέσεις Νόμος του 2014». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 19 Acrobat Reader File 77.767.pdf
77.766 29/10/2014 Σύναψη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλανδίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 18 Acrobat Reader File 77.766.pdf
77.760 29/10/2014 Παραχώρηση κρατικής ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De minimis) σε δύο παραγωγούς πατατών στα Μανδριά. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 17 Acrobat Reader File 77.760.pdf
77.751 29/10/2014 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τη Συνεργασία στους Τομείς Έρευνας και Διάσωσης. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 10 Acrobat Reader File 77.751.pdf
77.747 29/10/2014 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 6 Acrobat Reader File 77.747.pdf
77.755 29/10/2014 Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για την περίοδο 1.1.2013 – 31.12.2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 14 Acrobat Reader File 77.755.pdf
77.758 29/10/2014 Οφειλές Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας – Έκδοση Ενταλμάτων προκαταβολής. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 16 Acrobat Reader File 77.758.pdf
77.749 29/10/2014 Απαλλοτριώσεις/Επιτάξεις γης στον Διεθνή Αερολιμένα Πάφου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 8 Acrobat Reader File 77.749.pdf
77.746 29/10/2014 Σχέδιο Πρόωρης Στοχευμένης Εθελούσιας Αφυπηρέτησης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader File 77.746.pdf
77.745 29/10/2014 Αναστολή επιβολής πρόσθετου τέλους για τις καθυστερημένες εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων για το 2014, εάν αυτές εξοφληθούν μέχρι την 31.12.2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 4 Acrobat Reader File 77.745.pdf
77.748 29/10/2014 Προϋπολογισμός 2014 – Έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 7 Acrobat Reader File 77.748.pdf
77.754 29/10/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 77.754.pdf
78.030 10/12/2014 Διορισμός νέου μέλους στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1025 Acrobat Reader File 78.030.pdf
77.848 12/11/2014 Διορισμός Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4424, ημερ. 9.1.2015, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 77.848.pdf
78.027 10/12/2014 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4424, ημερ. 9.1.2015, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader File 78.027.pdf
77.883 19/11/2014 Αίτηση της Εταιρείας C.A.C. Papantoniou Ltd (ΛΕΜ/1107/2010/Α), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθηκομετατροπές σε εγκριμένη υπεραγορά, στα τεμάχια με αρ. 1706, 2160, 1862 και 1295, φ/σχ. 53/63, Τμήμα Ο, στον ΄Υψωνα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1023 Acrobat Reader File 77.883.pdf
78.026 10/12/2014 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4424,ημερ. 9.1.2015, αρ. γνωστ. 2 Acrobat Reader File 78.026.pdf
78.033 10/12/2014 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1028 Acrobat Reader File 78.033.pdf
77.884 19/11/2014 Αίτηση της Εταιρείας Κεραμείον Κακογιάννης και των Νικόλαου Κακογιάννη και Ανδριάνθης Κακογιάννη (ΛΕΥ/1663/2009), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας 2013, για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενο κεραμείο (βιομηχανία παραγωγής τούβλων), στα τεμάχια με αρ. 53, 54, 78, 607, 612 και 614 φ/σχ. 30/55.Ε2, Τμήμα 3, στη Νήσου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1024 Acrobat Reader File 77.884.pdf
78.032 10/12/2014 Διορισμός Συμβουλίου Οδοντοτεχνιτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1027 Acrobat Reader File 78.032.pdf
78.037 10/12/2014 Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμος του 2008. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1029 Acrobat Reader File 78.037.pdf
78.031 10/12/2014 Διορισμός Σχολικής Εφορείας Αρμενικών Σχολείων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1026 Acrobat Reader File 78.031.pdf
77.732 22/10/2014 Διαγωνισμός για τη Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 και 2 - Τροποποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 25.6.2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1020 Acrobat Reader File 77.732.pdf
77.719 22/10/2014 Έκδοση διατάγματος για απαγόρευση μεταφοράς όπλων και συναφούς υλικού προς την Ακτή Ελεφαντοστού. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1012 Acrobat Reader File 77.719.pdf
77.710 22/10/2014 α)Ο περί Εγγραφής Γεωπόνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1005 Acrobat Reader File 77.710.pdf
78.044 10/12/2014 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1030 Acrobat Reader File 78.044.pdf
77.702 22/10/2014 Τροποποίηση Επιχορήγησης του Ινστιτούτου Διεπιστημονικών Κυπριακών Ερευνών στο Πανεπιστήμιο του Μύνστερ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 998 Acrobat Reader File 77.702.pdf
77.721 22/10/2014 Έκδοση διατάγματος για απαγόρευση μεταφοράς οπλισμού και συναφούς υλικού προς το Σουδάν. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1014 Acrobat Reader File 77.721.pdf
77.723 22/10/2014 Μνημονιακά Νομοσχέδια με τίτλο: α)«Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». β)«Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1016 Acrobat Reader File 77.723.pdf
77.739 22/10/2014 Εκλογή Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Λονδίνο, Ιούνιος 2015. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1022 Acrobat Reader File 77.739.pdf
77.704 22/10/2014 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1000 Acrobat Reader File 77.704.pdf
77.724 22/10/2014 Διαπίστευση του κ. Peter Reinhardt ως νέου Πρέσβη της Ελβετίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4423, ημερ. 19.12.2014, αρ. γνωστ. 1017 Acrobat Reader File 77.724.pdf
77.814 12/11/2014 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2015. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 50 Acrobat Reader File 77.814.pdf
77.842 12/11/2014 Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις θέσεις Πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με τα άρθρα 32(3) και (4) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 63 Acrobat Reader File 77.842.pdf
77.849 12/11/2014 Παράταση ισχύος περιόδου αξιολόγησης για την αγορά καρδιολογικών αναλωσίμων για τις ανάγκες των επεμβατικών καρδιολογικών εργαστηρίων – Υ.Υ. 13.25.041.003.098 - Αρ. Διαγ. ΣΥ 49/2013. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 64 Acrobat Reader File 77.849.pdf
77.806 5/11/2014 Αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας – Αμμοχώστου για διάθεση δασικής γης, μέρους του Δάσους «Άγιοι Σαράντα» της Επαρχίας Αμμοχώστου, για ανέγερση Μονής. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 44 Acrobat Reader File 77.806.pdf
77.812 12/11/2014 Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου, 2014 – Μαρτίου, 2015. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 48 Acrobat Reader File 77.812.pdf
77.823 12/11/2014 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Άδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 58 Acrobat Reader File 77.823.pdf
77.811 12/11/2014 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στη Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 47 Acrobat Reader File 77.811.pdf
77.810 12/11/2014 Κυπριακή Προεδρία Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Νοέμβριος 2016 – Μάιος 2017. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 46 Acrobat Reader File 77.810.pdf
77.841 12/11/2014 Παράταση ημερομηνίας ισχύος των προσφορών και εγγύησης συμμετοχής για τη σύμβαση για την ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση της Μαρίνας Πάφου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 62 Acrobat Reader File 77.841.pdf
77.817 12/11/2014 Οι περί των Υποθαλάσσιων Καλωδίων Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 77.817.pdf
77.821 12/11/2014 Μετατροπή των τεμαχίων με αρ. 105, 108, 109 και 159 από χώρο πρασίνου σε δημόσιο χώρο στον Οικισμό Στέγασης Εκτοπισθέντων Αγ. Αναργύρων II στη Λάρνακα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 56 Acrobat Reader File 77.821.pdf
77.816 12/11/2014 Οι περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 77.816.pdf
77.822 12/11/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 57 Acrobat Reader File 77.822.pdf
77.840 12/11/2014 Επιστολή παραίτησης Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 61 Acrobat Reader File 77.840.pdf
77.829 12/11/2014 Έγκριση αιτήσεων για την παραχώρηση, εκχώρηση, ανταλλαγή ή εκμίσθωση κρατικής/δασικής γης ως και την παροχή διόδου μέσω κρατικής/δασικής γης – Συνεδρία Υπουργικής Επιτροπής ημερ. 8.4.2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 59 Acrobat Reader File 77.829.pdf
77.851 12/11/2014 Ενοικίαση Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 77.851.pdf
77.819 12/11/2014 Οι περί της Θαλάσσιας Επιστημονικής Έρευνας Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 55 Acrobat Reader File 77.819.pdf
77.815 12/11/2014 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 51 Acrobat Reader File 77.815.pdf
77.784 29/10/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 27 Acrobat Reader File 77.784.pdf
77.799 5/11/2014 Εφοριακό Συμβούλιο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 41 Acrobat Reader File 77.799.pdf
77.789 5/11/2014 Αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν μετά την απομείωση των καταθέσεων των ατόμων που εμπίπτουν σε ευαίσθητες ανθρωπιστικές περιπτώσεις. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 31 Acrobat Reader File 77.789.pdf
77.794 5/11/2014 Οι περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίας L1e μέχρι L7e), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 36 Acrobat Reader File 77.794.pdf
77.796 5/11/2014 Ανανέωση Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών Συνεργάτη/ Επαγγελματία Δημοσιογράφου για θέματα Τύπου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 38 Acrobat Reader File 77.796.pdf
77.798 5/11/2014 Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πλήρωση δύο κενών μόνιμων θέσεων Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 40 Acrobat Reader File 77.798.pdf
77.792 5/11/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 34 Acrobat Reader File 77.792.pdf
77.777 29/10/2014 Παράταση της υπηρεσίας διπλωματικών λειτουργών που υπηρετούν στο εξωτερικό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 24 Acrobat Reader File 77.777.pdf
77.790 5/11/2014 Κατασκευή έργων προστασίας και βελτίωσης των ακτών με χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 32 Acrobat Reader File 77.790.pdf
77.791 5/11/2014 Μεταπωλήσεις των Μακροχρόνιων Μισθώσεων στις Μαρίνες Λεμεσού και Αγίας Νάπας, στις περιπτώσεις όπου οι Υπομισθωτές/Μισθωτές έχουν εξεύρει νέο Υπομισθωτή/Μισθωτή και επιθυμούν να του μεταπωλήσουν τη μακροχρόνια μίσθωση της οικιστικής τους μονάδας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 33 Acrobat Reader File 77.791.pdf
77.805 5/11/2014 Αξιοποίηση κρατικής ιδιοκτησίας στην περιοχή της Γεροσκήπου, με τη μορφή σύμβασης μακροχρόνιας αδειοδότησης/μίσθωσης (land license/lease agreement). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 43 Acrobat Reader File 77.805.pdf
77.768 29/10/2014 Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 20 Acrobat Reader File 77.768.pdf
77.787 5/11/2014 Παράταση για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 της διδασκαλίας, στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) και στα απογευματινά και βραδινά μαθήματα των Τεχνικών Σχολών, μαθημάτων προετοιμασίας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 29 Acrobat Reader File 77.787.pdf
77.783 29/10/2014 Οφειλές Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου – Έκδοση εντάλματος προκαταβολής. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader File 77.783.pdf
77.776 29/10/2014 Διαπίστευση του κ. Δημήτριου Χρονόπουλου ως νέου Πρέσβη της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 23 Acrobat Reader File 77.776.pdf
77.793 5/11/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 35 Acrobat Reader File 77.793.pdf
77.770 29/10/2014 Παράταση της περιόδου αξιολόγησης για την προμήθεια αναλωσίμων για τη χρήση Sterile Docking Device for PVC Tubes με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος (Υ.Υ. 13.25.007.005.043, Αρ. Διαγ. Σ.Υ. 60/14). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 22 Acrobat Reader File 77.770.pdf
77.785 29/10/2014 Αίτημα Πανεπιστημίου Κύπρου για αξιοποίηση του χώρου της Στέγης Αγίου Χαραλάμπους στη Λάρνακα. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 28 Acrobat Reader File 77.785.pdf
77.803 5/11/2014 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών από έξι σε δώδεκα μήνες για το Διαγωνισμό με αρ. 14.021 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού για τα νεκροτομεία των Γενικών Νοσοκομείων Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου με παρεμπίπτουσες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 77.803.pdf
77.788 5/11/2014 Καταβολή Μερίσματος από την Αρχή Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 30 Acrobat Reader File 77.788.pdf
77.769 29/10/2014 Παράταση της περιόδου αξιολόγησης Διαγωνισμού για την αγορά ασκών αίματος με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Επαρχιακών Τραπεζών Αίματος των Κρατικών Νοσηλευτηρίων – Υ.Υ. 13.25.007.005.041, Αρ. Διαγ. Σ.Υ. 45/14. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 21 Acrobat Reader File 77.769.pdf
77.797 5/11/2014 Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας κενής θέσης Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου [Κλ. Α15(i)], στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4425, ημερ. 16.1.2015, αρ. γνωστ. 39 Acrobat Reader File 77.797.pdf
77.870 19/11/2014 Διαπίστευση του κ. Essam Ibrahim Bait Almal ως Πρέσβη του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα την Αθήνα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 86 Acrobat Reader File 77.870.pdf
77.875 19/11/2014 Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 69.493 και ημερ. 27.10.2009 για διορισμό Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader File 77.875.pdf
77.896 19/11/2014 Παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για τη χορήγηση δανείου ύψους μέχρι €10 εκ. προς την Societe Generale Bank Cyprus, για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader File 77.896.pdf
77.898 19/11/2014 Παράταση της περιόδου ισχύος προσφορών για τέσσερις μήνες για το έργο: Προμήθεια Θερμοπλαστικής Μπογιάς – Αρ. Διαγωνισμού: PS/G/75A. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 102 Acrobat Reader File 77.898.pdf
77.813 12/11/2014 Προϋποθέσεις για την καταβολή κρατικής ενίσχυσης/χορηγίας σε αιτητή/δικαιούχο. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 49 Acrobat Reader File 77.813.pdf
77.876 19/11/2014 Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 69.528 και ημερ. 5.11.2009 για διορισμό Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Σολέας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader File 77.876.pdf
77.872 19/11/2014 Τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας χρήσης θαλάσσιου χώρου για τη λειτουργία της μονάδας υδατοκαλλιέργειας Blue Island Public Ltd. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 77.872.pdf
77.897 19/11/2014 Παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για τη χορήγηση δανείου ύψους μέχρι €30 εκ. προς την Eurobank Cyprus, για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader File 77.897.pdf
77.874 19/11/2014 Επικύρωση Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών για 11 οικοδομές/ ομάδες οικοδομών / περιοχές στο Δήμο Λεμεσού (Κ.Δ.Π. 297/2012), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader File 77.874.pdf
77.901 19/11/2014 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 104 Acrobat Reader File 77.901.pdf
77.860 19/11/2014 Μηχανογράφηση των αναλωσίμων στους θαλάμους των Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Αμμοχώστου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 78 Acrobat Reader File 77.860.pdf
77.863 19/11/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 81 Acrobat Reader File 77.863.pdf
77.895 19/11/2014 Παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για τη χορήγηση δανείου ύψους μέχρι €25 εκ. προς την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Κύπρου, για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader File 77.895.pdf
77.891 19/11/2014 Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για Συνεργασία στον Τομέα της Ενέργειας και Τεχνοκρατική Συνεργασία στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader File 77.891.pdf
77.857 19/11/2014 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας για συνεργασία στον τομέα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 77.857.pdf
77.903 19/11/2014 Παράταση ισχύος της προσφοράς για την Αποκατάσταση Διατηρητέας Οικοδομής - Αρ. Διαγ. Α/3/2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 106 Acrobat Reader File 77.903.pdf
77.905 19/11/2014 Τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 108 Acrobat Reader File 77.905.pdf
77.869 19/11/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός και της Ουκρανίας αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 85 Acrobat Reader File 77.869.pdf
77.865 19/11/2014 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη βελτίωση της Διεθνούς Φορολογικής Συμμόρφωσης για την εφαρμογή του FATCA (Foreign Account Compliance Act). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 83 Acrobat Reader File 77.865.pdf
77.893 19/11/2014 Παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για τη χορήγηση δανείου ύψους μέχρι €25 εκ. προς την Άλφα Τράπεζα Κύπρου, για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 77.893.pdf
77.868 19/11/2014 Συμμετοχή Λειτουργών της Πολιτικής Άμυνας σε υπηρεσιακή συνάντηση στο εξωτερικό, με θέμα «Nereids – Final Conference». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 84 Acrobat Reader File 77.868.pdf
77.894 19/11/2014 Παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για τη χορήγηση δανείου ύψους μέχρι €15 εκ. προς την Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου, για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader File 77.894.pdf
77.862 19/11/2014 Το περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Πίνακες Αδικημάτων και Προστίμων) (Τροποποιητικό) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 80 Acrobat Reader File 77.862.pdf
77.856 19/11/2014 Υποβολή 1ης Τριμηνιαίας Έκθεσης Προόδου του Εφόρου Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και έγκριση Εσωτερικών Κανονισμών Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 74 Acrobat Reader File 77.856.pdf
77.892 19/11/2014 Υπογραφή συμφωνίας δανείου ύψους μέχρι €162 εκ. μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, για χρηματοδότηση του έργου που αφορά στη Β΄ Φάση της Πανεπιστημιούπολης (University of Cyprus II/A). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader File 77.892.pdf
77.877 19/11/2014 Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 70.551 και ημερ. 9.6.2010 για διορισμό Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς αναθεώρησης και τροποποίησης του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 77.877.pdf
77.899 19/11/2014 Διερεύνηση του πρόσφατου αεροπορικού ατυχήματος από την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων – Αίτημα για παροχή πρόσθετων πιστώσεων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader File 77.899.pdf
77.878 19/11/2014 Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 72.078 και ημερ. 20.5.2011 για διορισμό Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 94 Acrobat Reader File 77.878.pdf
77.861 19/11/2014 Κρατική χορηγία Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 79 Acrobat Reader File 77.861.pdf
77.902 19/11/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 105 Acrobat Reader File 77.902.pdf
77.118 18/6/2014 Αίτηση του κ. Λούκα Χρ. Λουκαϊδη (ΠΑΦ/0311-0312/2006), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για πτηνοτροφικά υποστατικά και δημιουργία εργαστηρίου επεξεργασίας άσπρου κρέατος, στην Αγία Βαρβάρα, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 68 Acrobat Reader File 78.118.pdf
77.871 19/11/2014 Παράταση ισχύος προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή του Προγράμματος Διεθνής Δειγματοληψία με Τράτα Βυθού στη Μεσόγειο (MEDITS) – (Αρ. Διαγωνισμού: 09/2014). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 87 Acrobat Reader File 77.871.pdf
77.904 19/11/2014 Πρόσληψη Εμπειρογνωμόνων για παροχή βοήθειας στο ανακριτικό έργο για την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας για τη διακρίβωση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων – Επιστολή Διορισμού των AlixPartners και όρος για Αποζημίωση (Indemnity). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 107 Acrobat Reader File 77.904.pdf
77.864 19/11/2014 Οι περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Μεταθέσεις των Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών στη Δημόσια Υπηρεσία) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 82 Acrobat Reader File 77.864.pdf
77.850 12/11/2014 Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές (Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2014) – Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης σύμφωνα με το Κανονισμό 22. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 65 Acrobat Reader File 77.850.pdf
77.859 19/11/2014 Λειτουργία εξειδικευμένου Κέντρου Μαστού στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 77.859.pdf
77.830 12/11/2014 Έγκριση αιτήσεων για την παραχώρηση, εκχώρηση, ανταλλαγή ή εκμίσθωση κρατικής/δασικής γης ως και την παροχή διόδου μέσω κρατικής/δασικής γης – Συνεδρία Υπουργικής Επιτροπής ημερ. 23.7.2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 60 Acrobat Reader File 77.830.pdf
78.117 23/12/2014 Αίτηση του κ. Ανδρέα Σπύρου (για κ.κ. Δημήτρη Ιεροδιακόνου και Χαράλαμπο Κακουλλή - Μουσική Σκηνή Πύλες) (ΛΕΥ/2581/2010), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη βιοτεχνική ανάπτυξη (βιοτεχνία αλουμινίου) και αλλαγή χρήσης της σε μουσικοχορευτικό κέντρο, στα Λατσιά. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 67 ε.ε. 4427, ημερ. 30.1.2015 (Διόρθωση) Acrobat Reader File 78.117.pdf
77.818 12/11/2014 Οι περί των Υποθαλάσσιων Αγωγών Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4426, ημερ. 23.1.2015, αρ. γνωστ. 54 Acrobat Reader File 77.818.pdf
77.873 19/11/2014 Κήρυξη έκτασης γης που απαλλοτριώθηκε ως μη αναγκαίας για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 77.873.pdf
78.023 10/12/2014 Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18(7) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 183 Acrobat Reader File 78.023.pdf
77.986 10/12/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 173 Acrobat Reader File 77.986.pdf
77.976 10/12/2014 Καθορισμός διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 164 Acrobat Reader File 77.976.pdf
Ε77.955 10/12/2014 Πλήρωση μόνιμων θέσεων Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 146 Acrobat Reader File Ε77.955.pdf
77.933 26/11/2014 Οι περί Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας και Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 129 Acrobat Reader File 77.933.pdf
77.968 10/12/2014 Παροχή βοήθειας προς τους ορεινούς υδατοκαλλιεργητές γλυκού νερού. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 156 Acrobat Reader File 77.968.pdf
77.935 26/11/2014 Αίτηση για χορήγηση Ειδικής Άδειας για Μελέτη, Παρασκευή Σχεδίου Εκτέλεσης και Επίβλεψης Έργου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 130 Acrobat Reader File 77.935.pdf
77.945 26/11/2014 Τροποποίηση του Νόμου για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 137 Acrobat Reader File 77.945.pdf
78.048 10/12/2014 Οφειλές Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου – έκδοση εντάλματος προκαταβολής. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 197 Acrobat Reader File 78.048.pdf
77.927 26/11/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 126 Acrobat Reader File 77.927.pdf
77.926 26/11/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Θέσπισης, Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 125 Acrobat Reader File 77.926.pdf
77.947 26/11/2014 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 138 Acrobat Reader File 77.947.pdf
77.925 26/11/2014 Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία στον Τομέα της Ενέργειας μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου και του Υπουργείου Οικονομίας της Σλοβακίας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 124 Acrobat Reader File 77.925.pdf
77.919 26/11/2014 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Σουλτανάτου του Ομάν για την Κατάργηση Θεωρήσεων σε Διπλωματικά, Υπηρεσιακά και Ειδικά Διαβατήρια. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 122 Acrobat Reader File 77.919.pdf
77.950 26/11/2014 Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάλυσης και σχεδιασμού προτάσεων όσον αφορά στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε οριζόντια θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 141 Acrobat Reader File 77.950.pdf
77.929 26/11/2014 Επιστροφή στους πρώην ιδιοκτήτες της ακίνητης ιδιοκτησίας στην ενορία Χρυσελεούσας στο Στρόβολο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 128 Acrobat Reader File 77.929.pdf
77.944 26/11/2014 Ειδικό Καθεστώς Ενίσχυσης για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κατά το έτος 2010. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 136 Acrobat Reader File 77.944.pdf
77.928 26/11/2014 α)Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. β)Οι περί Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. γ)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2014. δ)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. ε)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. στ)Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Αμίαντο) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 127 Acrobat Reader File 77.928.pdf
77.951 26/11/2014 Εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013, σύμφωνα με τα εδάφια (1) έως (3) του άρθρου 4 των Νόμων αυτών 91 συνολικά θέσεων στο Υπουργείο Υγείας Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 142 Acrobat Reader File 77.951.pdf
77.943 26/11/2014 α)Οι περί Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. β)Οι περί Γυναικών Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. γ)Οι περί Εθελοντών Πενταετούς Υποχρεώσεως του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 135 Acrobat Reader File 77.943.pdf
77.941 26/11/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 133 Acrobat Reader File 77.941.pdf
77.924 26/11/2014 Επέκταση των Ορίων Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού με την ένταξη της Κοινότητας Μουτταγιάκας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 123 Acrobat Reader File 77.924.pdf
77.940 26/11/2014 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 132 Acrobat Reader File 77.940.pdf
77.948 26/11/2014 Παράταση της ισχύος των προσφορών του Διαγωνισμού Δ.Ο. 28/2013 – «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη Χρήση/ Υποστήριξη και Τριετής Συντήρηση Εφαρμογών G.P.S. της Αστυνομίας Κύπρου». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 139 Acrobat Reader File 77.948.pdf
77.937 26/11/2014 Αναπλήρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 131 Acrobat Reader File 77.937.pdf
77.954 26/11/2014 Εναρμόνιση των περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) Κανονισμών του 1994 έως 2013, με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ερωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, τη γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (αναφορά 2/2013) της 9ης Μαϊου 2014 και το άρθρο 12 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 143 Acrobat Reader File 77.954.pdf
77.942 26/11/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εσωτερικού Ελέγχου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 134 Acrobat Reader File 77.942.pdf
77.949 26/11/2014 Μετάβαση τεσσάρων (4) μελών της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.) της Αστυνομίας στο Βέλγιο, για μεταφορά του ελικοπτέρου ΑΧΙΛΛΕΑΣ (CP-6) AW139, για την 4ετή συντήρηση. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 140 Acrobat Reader File 77.949.pdf
77.915 26/11/2014 Υποτροφίες Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού επιπέδου σε Κύπριους σπουδαστές στη Γαλλία μέσω CAMPUS FRANCE. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 118 Acrobat Reader File 77.915.pdf
77.918 26/11/2014 Ίδρυση Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής στην περιοχή Βασιλικού. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 121 Acrobat Reader File 77.918.pdf
77.916 26/11/2014 Καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη χρήση χερσαίου χώρου από την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου – Καθορισμός νέου αναθεωρημένου ενοικίου για το χώρο που έχει εκμισθωμένο η Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 119 Acrobat Reader File 77.916.pdf
77.914 26/11/2014 Δυνατότητα απευθείας ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζικών Ιδρυμάτων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 117 Acrobat Reader File 77.914.pdf
77.917 26/11/2014 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς την εταιρεία «Α.Π. Γεωργιάδης ΛΤΔ» για μετακίνησή της από την κατοικημένη περιοχή του Πέρα Χωρίου – Νήσου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 120 Acrobat Reader File 77.917.pdf
77.910 26/11/2014 Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 113 Acrobat Reader File 77.910.pdf
77.912 26/11/2014 Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Πολιτική 2014 – 2020. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 115 Acrobat Reader File 77.912.pdf
77.858 19/11/2014 Ένταξη του Προτεινόμενου Γεωπάρκου Τροόδους στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4429, ημερ. 13.2.2015, αρ. γνωστ. 76 Acrobat Reader File 77.858.pdf
77.913 26/11/2014 Προϋπολογισμός του Ταμείου τουρκοκυπριακών περιουσιών για το έτος 2015. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 116 Acrobat Reader File 77.913.pdf
77.911 26/11/2014 Μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών που προνοούνται στους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2014 στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4430, ημερ. 20.2.2015, αρ. γνωστ. 114 Acrobat Reader File 77.911.pdf
77.969 10/12/2014 Σχέδιο παροχής βοήθειας προς τους ψαράδες για ζημιές που προκαλούνται από δελφίνια. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 157 Acrobat Reader File 77.969.pdf
77.967 10/12/2014 Παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου στους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για το 2014. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 155 Acrobat Reader File 77.967.pdf
78.034 10/12/2014 Σχέδια Υπηρεσίας Προσωπικού του Γραφείου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 187 Acrobat Reader File 78.034.pdf
78.049 10/12/2014 Οφειλές Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας – έκδοση εντάλματος προκαταβολής. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 198 Acrobat Reader File 78.049.pdf
77.965 10/12/2014 Όροι Εργασίας του Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 153 Acrobat Reader File 77.965.pdf
77.987 10/12/2014 Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Κανονισμοί (Συντάξεις και Φιλοδωρήματα) Κανονισμοί του 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 174 Acrobat Reader File 77.987.pdf
78.051 10/12/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Λειτουργίας και Ελέγχου Καζίνου Νόμος του 2014». Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 200 Acrobat Reader File 78.051.pdf
77.966 10/12/2014 Τροποποίηση Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 154 Acrobat Reader File 77.966.pdf
77.972 10/12/2014 Προϋπολογισμός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 160 Acrobat Reader File 77.972.pdf
77.985 10/12/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τη Συνεργασία στους Τομείς Έρευνας και Διάσωσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 172 Acrobat Reader File 77.985.pdf
77.962 10/12/2014 Παρακολούθηση και Συντονισμός του Μνημονίου Συναντίληψης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 150 Acrobat Reader File 77.962.pdf
77.963 10/12/2014 Έγκριση Σχεδίου «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω» για επιχειρήσεις και κατοικίες. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 151 Acrobat Reader File 77.963.pdf
77.974 10/12/2014 Προϋπολογισμός Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το έτος 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 162 Acrobat Reader File 77.974.pdf
78.046 10/12/2014 Παραχώρηση στους λήπτες του μηνιαίου τιμητικού επιδόματος του επιδόματος για το μήνα Δεκέμβριο 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 195 Acrobat Reader File 78.046.pdf
77.993 10/12/2014 Παράταση της ισχύος των προσφορών για την Μετατροπή της Στέγης «Νέα Ελεούσα» σε Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες – Αρ. Διαγωνισμού Α/1/2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 180 Acrobat Reader File 77.993.pdf
78.029 10/12/2014 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πόλη Κάλγκαρι της Επαρχίας της Αλμπέρτας του Καναδά. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 186 Acrobat Reader File 78.029.pdf
77.971 10/12/2014 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 159 Acrobat Reader File 77.971.pdf
77.991 10/12/2014 Διαπίστευση του κ. Jose Alvaro Robelo Gonzalez ως νέου Πρέσβη της Νικαράγουας στην Κυπριακή Δημοκρατία με έδρα την Ρώμη. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 178 Acrobat Reader File 77.991.pdf
77.973 10/12/2014 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2015. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 161 Acrobat Reader File 77.973.pdf
78.040 10/12/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 190 Acrobat Reader File 78.040.pdf
77.994 10/12/2014 Παράταση ισχύος της προσφοράς για τη Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση της νέας Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας – Αρ. Διαγ.: 9/2012. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 181 Acrobat Reader File 77.994.pdf
78.047 10/12/2014 Επιχορήγηση άπορων μαθητών για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ΗΥ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 196 Acrobat Reader File 78.047.pdf
78.041 10/12/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014». Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 191 Acrobat Reader File 78.041.pdf
77.988 10/12/2014 Παράταση της υπηρεσίας διπλωματικών λειτουργών που υπηρετούν στο εξωτερικό. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 175 Acrobat Reader File 77.988.pdf
78.042 10/12/2014 Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Κρατών της Δυτικής Αφρικής, της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Δυτικής Αφρικής και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών-Μελών της. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 192 Acrobat Reader File 78.042.pdf
77.990 10/12/2014 Διορισμός Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σλοβακία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 177 Acrobat Reader File 77.990.pdf
78.028 10/12/2014 Διαπίστευση Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Τσεχίας, με έδρα την Μπρατισλάβα. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 185 Acrobat Reader File 78.028.pdf
78.050 10/12/2014 Επέκταση Λιμανιού Λεμεσού για σκοπούς λιμενικής ανάπτυξης. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 199 Acrobat Reader File 78.050.pdf
77.978 10/12/2014 Δωρεά Τροφίμων της Εθνικής Φρουράς στα Κοινωνικά Παντοπωλεία στο Πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς του Υπουργείου Άμυνας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 166 Acrobat Reader File 77.978.pdf
77.981 10/12/2014 Νομοσχέδια με τίτλο: α)«Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. β)«Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 168 Acrobat Reader File 77.981.pdf
77.995 10/12/2014 Παράταση ισχύος της Προσφοράς για την αγορά εμφυτευμάτων ολικής αρθροπλαστικής γόνατος σταθερής πλατφόρμας για τις ανάγκες των ορθοπεδικών τμημάτων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 182 Acrobat Reader File 77.995.pdf
ΠΧ77.958 10/12/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 147 Acrobat Reader File ΠΧ77.958.pdf
78.025 10/2/2014 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α(11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικής Περιφέρειας ΙΧ Επαρχίας Λευκωσίας). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 184 Acrobat Reader File 78.025.pdf
77.964 10/12/2014 Αντικατάσταση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Ι.Υ & Υ.Δ.Υ) που βρίσκεται με ά