Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
74.593 23/1/2013 Αίτηση του κ. Γεώργιου Νεοφύτου και άλλων (ΠΠΑ/260/10 – ΚΠ3/10), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για προσθήκες σε υφιστάμενη μπυραρία και αλλαγή χρήσης της σε μουσικοχορευτικό κέντρο στο τεμάχιο με αρ. 900, φ/σχ. 21/540102, Τμήμα 1, στους Αγίους Ομολογητές, στο Δήμο Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 49 Acrobat Reader File 74.593.pdf
74.732 14/2/2013 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4351, ημερ. 1.3.2013, αρ. γνωστ. 31 Acrobat Reader File 74.732.pdf
74.517 9/1/2013 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 48 Acrobat Reader File 74.517.pdf
74.587 23/1/2013 Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Νέων Άνεργων Πτυχιούχων από Δικαιούχους των Σχεδίων Νεανικής/Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 112 Acrobat Reader File 74.587.pdf
74.766 22/2/2013 Ανάκληση μέρους της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 68.745 και ημερ. 28.4.2009 σε σχέση με την αίτηση με αρ. ΠΑΦ/0773/2004 για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για κατασκευές μέσα στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Πόλης Χρυσοχούς, σύμφωνα με τον κανονισμό 13(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 137 Acrobat Reader File 74.766.pdf
74.747 20/2/2013 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 132 Acrobat Reader File 74.747.pdf
74.765 22/2/2013 Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 67.245 και ημερ. 21.5.2008 σε σχέση με την αίτηση με αρ. ΛΕΥ/1341/2005 για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για την ανέγερση βιομηχανικής μονάδας παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, σύμφωνα με τον κανονισμό 13(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 136 Acrobat Reader File 74.765.pdf
74.723 14/2/2013 Ανασύσταση Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για το Διαβήτη. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 130 Acrobat Reader File 74.723.pdf
74.711 14/2/2013 Ανανέωση της θητείας των επισήμων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 127 Acrobat Reader File 74.711.pdf
74.758 20/2/2013 Διορισμός Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 135 Acrobat Reader File 74.758.pdf
74.685 11/2/2013 Διορισμός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 126 Acrobat Reader File 74.685.pdf
74.739 14/2/2013 Διορισμός Προέδρου Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 133 Acrobat Reader File 74.739.pdf
74.636 5/2/2013 Διορισμός Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΚΡΕΤΥΚ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 119 Acrobat Reader File 74.636.pdf
74.600 23/1/2013 Καταβολή της Ειδικής Χορηγίας σε Συνταξιούχους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 116 Acrobat Reader File 74.600.pdf
74.757 20/2/2013 Διορισμός μέλους Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (Σ.Ε.Δ.Α.Σ.). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 134 Acrobat Reader File 74.757.pdf
74.590 23/1/2013 Διορισμός νέου μέλους στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 113 Acrobat Reader File 74.590.pdf
74.662 5/2/2013 Ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην Κύπρο. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 125 Acrobat Reader File 74.662.pdf
74.652 5/2/2013 Έγκριση των Αριστίνδην Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 124 Acrobat Reader File 74.652.pdf
74.647 5/2/2013 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 123 Acrobat Reader File 74.647.pdf
74.591 23/1/2013 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 114 Acrobat Reader File 74.591.pdf
74.629 28/1/2013 Διορισμός των μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 117 Acrobat Reader File 74.629.pdf
74.714 14/2/2013 Αναθεώρηση του προγράμματος επιχορήγησης μαθητών της Β’ Τάξης των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνασίου), καθώς και της προπαρασκευαστικής τάξης των Εσπερινών Γυμνασίων για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και διαφοροποίησή του για τη σχολική Χρονιά 2012-2013 ώστε να καλύπτει τους μαθητές που χρήζουν οικονομικής στήριξης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 128 Acrobat Reader File 74.714.pdf
74.641 5/2/2013 Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 122 Acrobat Reader File 74.641.pdf
74.767 22/2/2013 Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 72.595 και ημερ. 27.9.2011 σε σχέση με την αίτηση με αρ. ΛΑΡ/0162/2011 για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για την ανέγερση γραφειακής ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας (τέσσερα ανεξάρτητα τριώροφα συγκροτήματα), κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, σύμφωνα με τον κανονισμό 13(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 138 Acrobat Reader File 74.767.pdf
74.536 16/1/2013 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2013. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 106 Acrobat Reader File 74.536.pdf
74.630 28/1/2013 Ίδρυση και Λειτουργία του Γαλλο-Κυπριακού Σχολείου - Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Γαλλο-Κυπριακού Σχολείου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 118 Acrobat Reader File 74.630.pdf
74.586 23/1/2013 Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 111 Acrobat Reader File 74.586.pdf
74.599 23/1/2013 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 115 Acrobat Reader File 74.599.pdf
74.537 16/1/2013 Προϋπολογισμός για το 2013 του Ειδικού Ταμείου για το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Ε.Α.Α.). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 107 Acrobat Reader File 74.537.pdf
74.535 16/1/2013 Προϋπολογισμός Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το έτος 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 105 Acrobat Reader File 74.535.pdf
74.520 9/1/2013 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 104 Acrobat Reader File 74.520.pdf
74.498 3/1/2013 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader File 74.498.pdf
74.554 16/1/2013 Αντικατάσταση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 108 Acrobat Reader File 74.554.pdf
74.497 3/1/2013 Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2013. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 102 Acrobat Reader File 74.497.pdf
74.562 16/1/2013 Αντικατάσταση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 109 Acrobat Reader File 74.562.pdf
74.594 23/1/2013 Αίτηση της Εταιρείας Φώτος Φωτιάδης και Σία Λτδ (ΛΕΥ/174/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση διώροφης οικοδομής αποτελούμενης από γραφεία και δύο καταστήματα στα τεμάχια με αρ. 130, 131, 135, 136, 141 και 150, φ/σχ. 2-234-383, Τμήμα 4, στο Δήμο Ιδαλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 50 Acrobat Reader File 74.594.pdf
74.595 23/1/2013 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 51 Acrobat Reader File 74.595.pdf
74.749 20/2/2013 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 133 Acrobat Reader File 74.749.pdf
74.959 24/4/2013 Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα/Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4362, ημερ. 28.6.2013, αρ. γνωστ. 179. Acrobat Reader File 74.959.pdf
74.981 24/4/2013 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φαρμακευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4362, ημερ. 28.6.2013, αρ. γνωστ. 182 Acrobat Reader File 74.981.pdf
75.000 24/4/2013 Διορισμός Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ΄ Αδεία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4362, ημερ. 28.6.2013, αρ. γνωστ. 184. Acrobat Reader File 75.000.pdf
74.964 24/4/2013 Διορισμός ανεξάρτητων προσωπικοτήτων σύμφωνα με τη Σύμβαση 90/436/ΕΟΚ για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεων των κερδών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (Σύμβαση Διαιτησίας). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4362, ημερ. 28/6/2013, αρ. γνωστ. 181 Acrobat Reader File 74.964.pdf
74.954 24/4/2013 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας προς τους Εγκλωβισμένους λόγω Ειδικών Δυσκολιών κατά την Άσκηση της Γεωργικής τους Απασχόλησης. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4362, ημερ. 28.6.2013, αρ. γνωστ. 178. Acrobat Reader File 74.954.pdf
74.990 24/4/2013 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το 2013. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4362, ημερ. 28.6.2013, αρ. γνωστ. 183 Acrobat Reader File 74.990.pdf
74.951 24/4/2013 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2013. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4362, ημερ. 28.6.2013, αρ. γνωστ. 176 Acrobat Reader File 74.951.pdf
75.007 29/4/2013 Αναθεώρηση των προνοιών και όρων των Στεγαστικών Σχεδίων που απευθύνονται σε εκτοπισθέντες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4360, ημερ. 14.6.2013, αρ. γνωστ. 172 Acrobat Reader File 75.007.pdf
74.912 15/4/2013 Αναθεώρηση κριτηρίων και όρων για κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών/επιχειρηματιών με βάση την παρ. 2(στ) του Τρίτου Πίνακα των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων 2002-2011 και κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση του/της συζύγου και τέκνων άνω των 18 ετών αλλοδαπού επιχειρηματία επενδυτή πολιτογραφηθέντος κατ’ εξαίρεση βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4362, ημερ. 28.6.2013, αρ. γνωστ. 175 Acrobat Reader File 74.912.pdf
74.923 16/4/2013 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για το 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4360, ημερ. 14.6.2013, αρ. γνωστ. 168 Acrobat Reader File 74.923.pdf
75.006 29/4/2013 Αναθεώρηση των προνοιών του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4360, ημερ. 14.6.2013, αρ. γνωστ. 171 Acrobat Reader File 75.006.pdf
74.924 16/4/2013 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2013. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4360, ημερ. 14.6.2013, αρ. γνωστ. 169 Acrobat Reader File 74.924.pdf
74.943 16/4/2013 Διορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμούς του 2010. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4360, ημερ. 14.6.2013, αρ. γνωστ. 170 Acrobat Reader File 74.943.pdf
74.806 20/3/2013 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2013. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4356, ημερ. 26.4.2013, αρ. γνωστ. 151 Acrobat Reader File 74.806.pdf
74.802 20/3/2013 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2013. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4356, ημερ. 26.4.2013, αρ, γνωστ. 149 Acrobat Reader File 74.802.pdf
74.808 20/3/2013 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2013. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4356, ημερ. 26.4.2013, αρ. γνωστ. 153 Acrobat Reader File 74.808.pdf
74.801 20/3/2013 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2013. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4356, ημερ. 26.4.2013, αρ. γνωστ. 148 Acrobat Reader File 74.801.pdf
74.795 20/3/2013 Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2012-2013. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε . 4356, ημερ. 26.4.2013, αρ. γνωστ. 143 Acrobat Reader File 74.795.pdf
74.799 20/3/2013 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2013. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4356, ημερ. 26.4.2013, αρ. γνωστ. 146 Acrobat Reader File 74.799.pdf
74.797 20/3/2013 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2013. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4356, ημερ. 26.4.2013, αρ. γνωστ. 144 Acrobat Reader File 74.797.pdf
74.800 20/3/2013 Προϋπολογισμός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4356, ημερ. 26.4.2013, αρ. γνωστ. 147 Acrobat Reader File 74.800.pdf
74.807 20/3/2013 Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2013. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4356, ημερ. 26.4.2013, αρ. γνωστ. 152 Acrobat Reader File 74.807.pdf
74.804 20/3/2013 Ενοποίηση Ταχυδρομικών Γραφείων Λυκαβητού και Περιοχής Χίλτον στη Λευκωσία και μεταφορά του κύκλου εργασιών του εποχικού Ταχυδρομικού Γραφείου Πρωταρά στο Ταχυδρομικό Γραφείο Παραλιμνίου στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου με ταυτόχρονη κατάργηση της λειτουργίας του εν λόγω Γραφείου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε, 4356 ημερ. 26.4.2013, αρ. γνωστ. 150 Acrobat Reader File 74.804.pdf
74.771 7/3/2013 Διορισμός του κ. Μιχάλη Σαρρή, Υπουργού Οικονομικών, ως Διοικητή της Διεθνούς Τράπεζας για την Κύπρο, ως Διοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως για την Κύπρο και ως Διοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4355, ημερ. 5.4.2013, αρ. γνωστ. 140 Acrobat Reader File 74.771.pdf
74.769 7/3/2013 Ανάθεση καθηκόντων Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου στον κ. Θεοδόση Τσιόλα, Ανώτερο Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο. Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου ε.ε. 4355, ημερ. 5.4.2013, αρ. γνωστ. 139. Acrobat Reader File 74.769.pdf
74.793 20/3/2013 Διορισμός του κ. Μιχάλη Σαρρή, Υπουργού Οικονομικών, ως Διοικητή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4356, ημερ. 26.4.2013, αρ, γνωστ. 142 Acrobat Reader File 74.793.pdf
74.798 20/3/2013 Προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου για το έτος 2013. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4356. ημερ. 26.4.2013, αρ. γνωστ. 145 Acrobat Reader File 74.798.pdf
74.571 23/1/2013 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για το έτος 2013. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 110 Acrobat Reader File 74.571.pdf
74.638 5/2/2013 Διορισμός Επιτροπής Επίβλεψης Χώρων Κράτησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Χώρων Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών Νόμου του 2011. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4354, ημερ. 4354, αρ. γνωστ. 121 Acrobat Reader File 74.638.pdf
74.637 5/2/2013 Σύσταση Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 120 Acrobat Reader File 74.637.pdf
74.775 7/3/2013 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για το 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4355, ημερ. 5.4.2013, αρ. γνωστ. 141 Acrobat Reader File 74.775.pdf
74.722 14/2/2013 Αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 129 Acrobat Reader File 74.722.pdf
75.133 24/5/2013 Διορισμός Συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4365, ημερ. 26.7.2013, αρ. γνωστ. 192 Acrobat Reader File 75.133.pdf
75.146 24/5/2013 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το 2013 από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4365, ημερ. 26.7.2013, αρ, γνωστ. 194 Acrobat Reader File 75.146.pdf
74.952 24/4/2013 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το έτος 2013. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4362, ημερ. 28.6.2013, αρ. γνωστ. 177 Acrobat Reader File 74.952.pdf
75.128 24/5/2013 Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2013. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4365, ημερ. 26.7.2013, αρ, γνωστ. 189 Acrobat Reader File 75.128.pdf
75.132 24/5/2013 Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2013. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4365, ημερ. 26.7.2013, αρ. γνωστ. 191 Acrobat Reader File 75.132.pdf
75.222 5/6/2013 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4363, ημερ. 12.7.2013, αρ, γνωστ. 186 Acrobat Reader File 75.222.pdf
75.364 26/6/2013 Αίτηση της Εταιρείας Βάσος Ιωάννου Λτδ (ΑΜΧ/0213/2012), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή ανάπτυξη, στο Δήμο Αγίας Νάπας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4365, ημερ. 26.7.2013, αρ. γνωστ. 196 Acrobat Reader File 75.364.pdf
75.129 24/5/2013 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2013. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4365, 26.7.2013, αρ. γνωστ. 190 Acrobat Reader File 75.129.pdf
75.365 26/6/2013 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4365, ημερ. 26.7.2013, αρ. γνωστ. 197 Acrobat Reader File 75.365.pdf
74.941 16/4/2013 Διορισμός Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού σύμφωνα με τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο του 2008 (Ν.13(Ι)/2008). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4359, ημερ. 7.6.2013, αρ. γνωστ. 166 Acrobat Reader File 74.941.pdf
74.866 3/4/2013 Σχέδιο ενίσχυσης συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4359, ημερ. 7.6.2013, αρ. γνωστ. 162 Acrobat Reader File 74.866.pdf
74.869 3/4/2013 Συνοικισμός αυτοστέγασης εκτοπισθέντων στη Σωτήρα Λεμεσού (Περιοχή Δ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4359, ημερ. 7.6.2013, αρ. γνωστ. 163 Acrobat Reader File 74.869.pdf
74.901 10/4/2013 Σχέδιο ενίσχυσης συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4359, ημερ. 7.6.2013, αρ. γνωστ, 165 Acrobat Reader File 74.901.pdf
74.865 3/4/2013 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) για το 2013. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4359, ημερ. 7.6.2013, αρ. γνωστ. 161 Acrobat Reader File 74.865.pdf
74.848 28/3/2013 Αντικατάσταση Μελών Συμβουλίου Ιατρικής Εκπαίδευσης Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4357, ημερ. 24.5.2013, αρ. γνωστ. 156 Acrobat Reader File 74.848.pdf
74.885 10/4/2013 Διορισμός του κ. Χάρη Γεωργιάδη, Υπουργού Οικονομικών, ως Διοικητή της Διεθνούς Τράπεζας για την Κύπρο, ως Διοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως για την Κύπρο και ως Διοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4359, ημερ. 7.6.2013, αρ. γνωστ. 164 Acrobat Reader File 74.885.pdf
74.864 3/4/2013 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 2013. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4359, ημερ. 33.4.2013, αρ. γνωστ. 160 Acrobat Reader File 74.864.pdf
74.834 28/3/2013 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας για το 2013. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4357, ημερ. 24.5.2013, αρ. γνωστ. 154 Acrobat Reader File 74.834.pdf
74.658 5/2/2013 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 54 Acrobat Reader File 74.658.pdf
74.697 11/2/2013 Αίτηση των Σάββα και Αντρούλλας Χριστοδούλου (ΠΑΦ/0772/2006) για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για τη μετατροπή υπόστεγου χώρου στάθμευσης σε διαμέρισμα, στο τεμάχιο με αρ. 791, Φ/Σχ. XLV.42, στην Κισσόνεργα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 55 Acrobat Reader File 74.697.pdf
74.628 28/1/2013 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 74.628.pdf
75.096 16/5/2013 Αντικατάσταση μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων (ΣΕΔΥ) σύμφωνα με τον περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος του 2010 (79(Ι)/2010). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4364, ημερ. 19.7.2013, αρ. γνωστ. 187 Acrobat Reader File 75.096.pdf
74.740 14/2/2013 Αίτηση της Εταιρείας Yiannakis Andreou Steel Service Center Ltd (ΛΑΡ/0769/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για τη δημιουργία αποθήκης σιδήρου, επεξεργασίας (κοπής) σιδήρου, γραφείων και δωματίων προσωπικού στα τεμάχια με αρ. 86, 102, 165 και 162 (νέος αριθμός 184), φ/σχ. 55/37, Τμήμα Ο, στην Τόχνη. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 56 Acrobat Reader File 74.740.pdf
74.847 28/3/2013 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4357, ημερ, 24.5.2013, αρ, γνωστ. 155 Acrobat Reader File 74.847.pdf
74.657 5/2/2013 Αίτηση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών [για κα Μηλίτσα Ματθαίου (Εταιρεία Μ & S Park and Travel Ltd)] (ΛΑΡ/0703/2012), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης και φύλαξης οχημάτων ταξιδιωτών του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας στο τεμάχιο με αρ. 27 (μέρος), φ/σχ. 50/23, στη Δρομολαξιά. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 74.657.pdf
75.060 8/5/2013 Διορισμός μη Εκτελεστικού Προέδρου και Αντικατάσταση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4363, ημερ. 12.7.2013, αρ. γνωστ. 185 Acrobat Reader File 75.060.pdf
75.099 16/5/2013 Αίτηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών (για Μιχάλη Χατζηγιάννη) (ΛΕΜ/820/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για τη δημιουργία υπεραγοράς τροφίμων, στα τεμάχια με αρ. 483 (μέρος) και 484 (μέρος) φ/σχ. 58/5, στην Επισκοπή με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2013 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4361, 21/6/2013, αρ. γνωστ. 173 Acrobat Reader File 75.099.pdf
74.985 24/4/2013 Αίτηση του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς (ΠΑΦ/0593/2010), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Πόλης Χρυσοχούς, για προσθήκες και μετατροπές στο υφιστάμενο Δημοτικό Σφαγείο στο τεμάχιο με αρ. 55, φ/σχ. 26/60, στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4358, ημερ. 31/8/2013, αρ. γνωστ. 157 Acrobat Reader File 74.985.pdf
74.987 24/4/2013 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4358, 31.5.2013, αρ. γνωστ. 159 Acrobat Reader File ATTQ285A.pdf
74.986 24/4/2013 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4358, ημερ. 31.5.2013, αρ. γνωστ. 158 Acrobat Reader File 74.986.pdf
74.963 24/4/2013 Διορισμός του νέου Υπουργού Οικονομικών, ως Διοικητή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4362, ημερ. 28.6.2013, αρ. γνωστ.180 Acrobat Reader File 74.963.pdf
75.100 16/5/2013 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2013 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4361, ημερ. 21/6/2013, αρ. γνωστ. 174 Acrobat Reader File 75.100.pdf
75.143 24/5/2013 Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2008 (Ν. 13(Ι)/2008 - Διορισμός Μελών και Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) και καθορισμός της αντιμισθίας των μελών της ΕΠΑ. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4359, ημερ. 7.6.2013, αρ. γνωστ. 167 Acrobat Reader File 75.143.pdf
75.503 18/7/2013 Διορισμός Μέλους της Επιτροπής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 232 Acrobat Reader File 75.503.pdf
75.405 5/7/2013 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 226 Acrobat Reader File 75.405.pdf
75.134 24/5/2013 Διορισμός Αναπληρωτών των ως εκ της θέσης τους (ex officio) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4365, ημερ. 26.7.2013, αρ. γνωστ. 193 Acrobat Reader File 75.134.pdf
75.259 19/6/2013 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ, γνωστ. 215 Acrobat Reader File 75.259.pdf
75.396 5/7/2013 Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 225 Acrobat Reader File 75.396.pdf
75.412 5/7/2013 Κόστος Πετρελαίου για Γεωργική Χρήση. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 227 Acrobat Reader File 75.412.pdf
75.395 5/7/2013 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 224 Acrobat Reader File 75.395.pdf
75.461 10/7/2013 Ιεραρχική Προσφυγή με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 36 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου εναντίον Διατάγματος Ανάκλησης Πολεοδομικής Άδειας που εκδόθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 229 Acrobat Reader File 75.461.pdf
75.533 26/7/2013 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Τράπεζας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 234 Acrobat Reader File 75.533.pdf
75.394 5/7/2013 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς εκπόνησης του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 223 Acrobat Reader File 75.394.pdf
75.477 10/7/2013 Αναβολή κατάταξης στην Εθνική Φρουρά του στρατεύσιμου ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ, ΣΑ: 30321/12 λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 231 Acrobat Reader File 75.477.pdf
75.432 10/7/2013 Αναθεώρηση Χορηγημάτων που καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για συντήρηση παιδιών τοποθετημένων σε Ανάδοχες Οικογένειες. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 228 Acrobat Reader File 75.432.pdf
75.315 19/6/2013 Διορισμός Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 218 Acrobat Reader File 75.315.pdf
75.386 5/7/2013 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕΚ) για το έτος 2013. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 221 Acrobat Reader File 75.386.pdf
75.260 19/6/2013 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 216 Acrobat Reader File 75.260.pdf
75.383 5/7/2013 Αναβολή κατάταξης στην Εθνική Φρουρά του στρατεύσιμου ΚΥΠΡΙΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ του Κύπρου, ΣΑ:10838/12 λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 220 Acrobat Reader File 75.383.pdf
75.363 26/6/2013 Διορισμός Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 219 Acrobat Reader File 75.363.pdf
75.466 10/7/2013 Διορισμός Οδοντιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4367, ημερ. 16.8.2013, αρ. γνωστ. 204. Acrobat Reader File 75.466.pdf
75.465 10/7/2013 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Χημικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4368, ημερ. 30/8/2013, αρ. γνωστ. 212 Acrobat Reader File 75.465.pdf
75.293 19/6/2013 Διορισμός μέλους στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Γιάλλουρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 217 Acrobat Reader File 75.293.pdf
75.470 10/7/2013 Αναβολή κατάταξης στην Εθνική Φρουρά λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 230 Acrobat Reader File 75.470.pdf
75.534 26/7/2013 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4367, ημερ. 16.8.2013, αρ. γνωστ. 211. Acrobat Reader File 75.534.pdf
75.462 10/7/2013 Διοικητικό Συμβούλιο Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4367, ημερ. 16.8.2013, αρ. γνωστ. 202. Acrobat Reader File 75.462.pdf
75.467 10/7/2013 Αντικατάσταση Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4367, ημερ. 16.8.2013, αρ. γνωστ. 205 Acrobat Reader File 75.467.pdf
75.494 18/7/2013 Αίτηση της Εταιρείας Kanika Investments Ltd (ΛΕΜ/0859/2011 – ΛΕΜ/0860/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού (Εγκριμένο 2013), για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο αδειούχο επταώροφο τουριστικό συγκρότημα οργανωμένων διαμερισμάτων και αλλαγή χρήσης του σε γραφειακή ανάπτυξη, στο Δήμο Γερμασόγειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4367, ημερ. 16.8.2013, αρ. γνωστ. 209. Acrobat Reader File 75.494.pdf
75.463 10/7/2013 Σύσταση – Σύνθεση του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου με βάση το άρθρο 3 των περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμων του 1990 μέχρι 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4367, ημερ. 16.8.2013, αρ. γνωστ. 203. Acrobat Reader File 75.463.pdf
75.492 18/7/2013 Αίτηση της Εταιρείας ΠΤΗΝΕΚ Λτδ (ΛΕΥ/0666/2008), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση ειδικής μονάδας αναπαραγωγής πουλερικών για παραγωγή αυγών εκκόλαψης, στην Αγία Βαρβάρα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4367, ημερ. 16.8.2013, αρ. γνωστ. 207 Acrobat Reader File 75.492.pdf
75.493 18/7/2013 Αίτηση του κ. Λουκά Λουκαΐδη, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση πτηνοτροφείου κλειστού τύπου, αναθρεπτηρίου, συσκευαστηρίου αυγών και σιλό με μύλο και πλατφόρμα ζυγίσματος, στην Αξύλου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4367, ημερ. 16.8.2013, αρ. γνωστ. 208. Acrobat Reader File 75.493.pdf
75.468 10/7/2013 Αντικατάσταση μελών στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4367, ημερ. 16.8.2013, αρ. γνωστ. 206 Acrobat Reader File 75.468.pdf
75.233 5/6/2013 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2010. Έγκριση του συμπληρωματικού καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4366, ημερ. 2.8.2013, αρ. γνωστ. 201 Acrobat Reader File 75.233.pdf
75.218 5/6/2013 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Εργοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4366, ημερ. 2.8.2013, αρ. γνωστ. 200 Acrobat Reader File 75.218.pdf
75.176 29/5/2013 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4366, ημερ. 2.8.2013, αρ. γνωστ. 198 Acrobat Reader File 75.176.pdf
75.495 18/7/2013 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4367, ημερ. 16.8.2013, αρ. γνωστ. 210. Acrobat Reader File 75.495.pdf
75.000 (Διόρθωση) 24/4/2013 Διορισμός Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ΄ Αδεία (Διόρθωση) Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4364, ημερ. 19.7.2013 Acrobat Reader File διόρθωση 75.000.pdf
75.115 24/5/2013 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2013. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4365, ημερ. 26.7.2013, αρ. γνωστ. 188 Acrobat Reader File 75.115.pdf
75.148 24/5/2013 Αναθεώρηση κριτηρίων και όρων για κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών/επιχειρηματιών με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων 2002-2013 και κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση του/της συζύγου και τέκνων άνω των 18 ετών αλλοδαπού επιχειρηματία επενδυτή πολιτογραφηθέντος κατ’ εξαίρεση βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4365, ημερ. 26.7.2013, αρ. γνωστ. 195 Acrobat Reader File 75.148.pdf
75.189 5/6/2013 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το 2012/2013 (1.10.2012 – 30.9.2013). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4366, ημερ. 2.8.2013, αρ. γνωστ. 199 Acrobat Reader File 75.189.pdf
75.787 3/10/2013 Επανασύσταση Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Παραγωγικότητας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4376, ημερ. 29.11.2013, αρ. γνωστ. 257 Acrobat Reader File 75.787.pdf
75.867 10/10/2013 Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα/Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4377, ημερ. 6.12.2013, αρ. γνωστ. 267 Acrobat Reader File 75.867.pdf
75.387 5/7/2013 Σχέδιο για τη διάθεση κρατικής και δασικής γης σε ανέργους για γεωργικούς σκοπούς. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 222 Acrobat Reader File 75.387.pdf
75.826 3/10/2013 Εκμίσθωση Δασικής Γης στο Δάσος Αγίας Νάπας με σκοπό τη δημιουργία Γηπέδου Γκολφ. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4376, ημερ. 29.11.2013, αρ. γνωστ. 258 Acrobat Reader File 75.826.pdf
75.860 10/10/2013 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4377, ημερ. 6.12.2013, αρ. γνωστ. 266. Acrobat Reader File 75.860.pdf
76.012 6/11/2013 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4376, ημερ. 29.11.2013, αρ. γνωστ. 262 Acrobat Reader File 76.012.pdf
76.011 6/11/2013 Αίτηση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (για κ. Γιώργο Κωνσταντίνου) (Α-134/12), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας (Εγκριμένο 2013), για ανέγερση καφεστιατορίου/δισκοθήκης και δημιουργία παιδότοπου στην Ενορία Σκάλα, στο τεμάχιο με αρ. 93, φ/σχ. 60/9.W1, στην Ενορία Σκάλα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4376, ημερ. 29.11.2013, αρ. γνωστ. 261 Acrobat Reader File 76.011.pdf
75.828 3/10/2013 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για το έτος 2014. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4376, ημερ. 29.11.2013, αρ. γνωστ. 259 Acrobat Reader File 75.828.pdf
76.040 21/11/2013 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4376, ημερ. 29.11.2013, αρ. γνωστ. 264 Acrobat Reader File 76.040.pdf
75.726 11/9/2013 Θεσμοθέτηση «Ημέρας Δημόσιας Διαβούλευσης». Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4375, ημερ. 22.11.2013, αρ. γνωστ. 251 Acrobat Reader File 75.726.pdf
76.009 6/11/2013 Αίτηση του κ. Τρύφωνα Τρύφωνος (ΠΑΦ/0747/2007/Β), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθηκομετατροπές σε παραδοσιακό βοτανικό θεματικό πάρκο (έγκριση τροποποιημένων σχεδίων χορηγηθείσας πολεοδομικής άδειας), στα τεμάχια με αρ. 172 και 174, φ/σχ. 51/39, Τμήμα Ο, Τοποθεσία «Ελιούδια» στο χωριό Αναρίτα, στην Επαρχία Πάφου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4376, ημερ. 29.11.2013, αρ. γνωστ. 260 Acrobat Reader File 76.009.pdf
75.701 4/9/2013 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4375, ημερ. 22.11.2013, αρ. γνωστ. 247 Acrobat Reader File 75.701.pdf
76.013 6/11/2013 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4376, ημερ. 29.11.2013, αρ. γνωστ. 263 Acrobat Reader File 76.013.pdf
75.654 28/8/2013 Ανάπτυξη Γηπέδων Γκολφ στην Κύπρο. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4375, ημερ. 22.11.2013, αρ. γνωστ. 244 Acrobat Reader File 75.654.pdf
75.650 28/8/2013 Διορισμός Προέδρου, Επιτρόπων και Αναπληρωτών Επιτρόπων του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4375, ημερ. 22.11.2013, αρ. γνωστ. 243 Acrobat Reader File 75.650.pdf
75.649 28/8/2013 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4375, ημερ. 22.11.2013, αρ. γνωστ. 242. Acrobat Reader File 75.649.pdf
75.702 4/9/2013 Διορισμός μελών Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4375, ημερ. 22.11.2013, αρ. γνωστ. 248 Acrobat Reader File 75.702.pdf
75.662 28/8/2013 Αντικατάσταση μέλους της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4375, ημερ. 22.11.2013, αρ. γνωστ. 245 Acrobat Reader File 75.662.pdf
75.756 18/9/2013 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4375, ημερ. 22.11.2013, αρ. γνωστ. 255. Acrobat Reader File 75.756.pdf
75.725 11/9/2013 Διακήρυξη των «Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών». Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4375, ημερ. 22.11.2013, αρ. γνωστ. 250 Acrobat Reader File 75.725.pdf
75.729 11/9/2013 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φαρμακευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4375, ημερ. 22.11.2013, αρ. γνωστ. 252 Acrobat Reader File 75.729.pdf
75.703 4/9/2013 Διορισμός Προσωρινής Επιτροπής της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4375, ημερ. 22.11.2013, αρ. γνωστ. 249 Acrobat Reader File 75.703.pdf
75.743 11/9/2013 Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Προεδρικό Μέγαρο ε.ε. 4375, ημερ. 22.11.2013, αρ. γνωστ. 253 Acrobat Reader File 75.743.pdf
75.901 16/10/2013 Διορισμός εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Επιτροπή Fulbright). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4374, ημερ. 1.11.2013, αρ. γνωστ. 241 Acrobat Reader File 75.901.pdf
75.945 23/10/2013 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4373, ημερ. 24.10.2013, αρ. γνωστ. 240 Acrobat Reader File 75.945.pdf
75.747 11/9/2013 Διορισμός Δύο Εκτελεστικών Συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4375, ημερ. 22.11.2013, αρ. γνωστ. 254. Acrobat Reader File 75.747.pdf
75.759 18/9/2013 Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε συγκεκριμένα άτομα και ομάδες πληθυσμού. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4375, ημερ. 22.11.2013, αρ. γνωστ. 256 Acrobat Reader File 75.759.pdf
75.942 23/10/2013 Αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4373, ημερ. 24.10.2013, αρ. γνωστ. 239 Acrobat Reader File 75.942.pdf
75.007 Διόρθωση 29/4/2013 Αναθεώρηση των προνοιών και όρων των Στεγαστικών Σχεδίων που απευθύνονται σε εκτοπισθέντες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4372, ημερ. 18.10.2013 Acrobat Reader File διόρθωση 75.007.pdf
75.839 10/10/2013 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4372, ημερ. 18.10.2013, αρ. γνωστ. 238 Acrobat Reader File 75.839.pdf
75.574 2/8/2013 Προϋπολογισμός του Ταμείου Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων για το 2013. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4371, ημερ. 4.10.2013, αρ. γνωστ. 236 Acrobat Reader File 75.574.pdf
75.568 2/8/2013 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4371, ημερ. 4.10.2013, αρ. γνωστ. 235 Acrobat Reader File 75.568.pdf
75.467 Διόρθωση 10/7/2013 Αντικατάσταση Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών. (Διόρθωση) Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4371, ημερ. 4.10.2013. Acrobat Reader File διόρθωση 75.467.pdf
75.697 4/9/2013 Διορισμός Υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4375, ημερ. 22.11.2013, αρ. γνωστ. 246 Acrobat Reader File 75.697.pdf
75.639 20/8/2013 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4369, ημερ. 6.9.2013, αρ.γνωστ. 214 Acrobat Reader File 75.639.pdf
75.515 18/7/2013 Διορισμός Αρχηγού της Δύναμης (Εθνική Φρουρά) (άρθρο 10(1)) του Περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4370, ημερ. 20.9.2013, αρ. γνωστ. 233 Acrobat Reader File 75.515.pdf
75.651 28/8/2013 Διορισμός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4371, ημερ. 4.10.2013, αρ. γνωστ. 237 Acrobat Reader File 75.651.pdf
75.638 20/8/2013 Αίτηση του κ. Αντωνάκη Ξυνιστέρη (για Elianthos Holdings Ltd) (ΛΕΥ/0065/2013), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση βιομηχανίας ανακύκλωσης ελαστικών και βιομηχανίας επεξεργασίας μαρμάρων και γρανιτών, στo τεμάχιo με αρ. 793, φ/σχ. 30/40.W1, Τμήμα 12, στο Δάλι. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε.4369, ημερ. 6.9.2013, αρ. γνωστ. 213 Acrobat Reader File 75.638.pdf
76.264 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ, γνωστ. 7 Acrobat Reader File 76.264.pdf
76.270 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Πολεοδομικού Συμβουλίου και διορισμός νέου Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 76.270.pdf
76.260 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου (ΑΚΕΚ) και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader File 76.260.pdf
75.844 10/10/2013 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4377, ημερ. 6.12.2013, αρ. γνωστ.265 Acrobat Reader File 75.844.pdf
76.283 31/12/2013 Διορισμός Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (ΣΙΜΑΕ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 20 Acrobat Reader File 76.283.pdf
76.276 31/12/2013 Διορισμός Τεσσάρων Μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 18 Acrobat Reader File 76.276.pdf
76.277 31/12/2013 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 19 Acrobat Reader File 76.277.pdf
76.265 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 8 Acrobat Reader File 76.265.pdf
76.275 31/12/2013 Διορισμός Επτά Μελών του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 17 Acrobat Reader File 76.275.pdf
76.261 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 4 Acrobat Reader File 76.261.pdf
76.263 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ, γνωστ. 6 Acrobat Reader File 76.263.pdf
76.273 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και διορισμός νέου Συμβουλίου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 15 Acrobat Reader File 76.273.pdf
76.268 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 76.268.pdf
76.267 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 10 Acrobat Reader File 76.267.pdf
76.259 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 2 Acrobat Reader File 76.259.pdf
75.994 6/11/2013 Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥ.Π.Ε.), το οποίο εκπροσωπεί την Ένωση Συντακτών Κύπρου και διορισμός νέου σε αντικατάστασή του. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4380, ημερ. 27.12.2013, αρ. γνωστ. 285 Acrobat Reader File 75.994.pdf
76.032 16/11/2013 Θάνατος του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη. ε.ε 4380, ημερ. 27.12.2013, αρ. γνωστ. 287 Acrobat Reader File 76.032.pdf
76.272 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων και διορισμός νέου Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 14 Acrobat Reader File 76.272.pdf
76.262 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader File 76.262.pdf
76.278 31/12/2013 Διορισμός Προέδρου και μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και καθορισμός αντιμισθίας και λοιπών όρων υπηρεσίας τους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4381, ημερ. 3.1.2014, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 76.278.pdf
76.114 29/11/2013 Αίτηση του κ. Βάσου Χατζηαντώνη (ΛΑΡ/1024/2004), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την ανέγερση υποστατικών (μάντρας) μαζικής εκτροφής αιγοπροβάτων, στo τεμάχιo με αρ. 149 (μέρος), φ/σχ. XL/8, στους Τρούλλους. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4379, ημερ. 20.12.2013, αρ. γνωστ. 282 Acrobat Reader File 76.114.pdf
76.116 29/11/2013 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4379, ημερ. 20.12.2013, αρ. γνωστ. 284 Acrobat Reader File 76.116.pdf
76.115 29/11/2013 Αίτηση της Εταιρείας Chelco Estates Ltd (ΠΑ 119/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού (2013), για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής με γραφεία, στα τεμάχια με αρ. 1161, 1162, 1163, 1164 και 1165, φ/σχ. 54/580603, Τμήμα 1, στο Δήμο Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4379, ημερ. 20.12.2013, αρ. γνωστ. 283 Acrobat Reader File 76.115.pdf
76.020 6/11/2013 Καθίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του 2013. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4380, ημερ.27.12.2013, αρ. γνωστ. 286 Acrobat Reader File 76.020.pdf
75.899 16/10/2013 Ανέγερση Αστυνομικού Σταθμού στην Παναγιά στην επαρχία Πάφου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4376, ημερ. 20.12.2013, αρ. γνωστ. 274. Acrobat Reader File 75.899.pdf
75.878 16/10/2013 Διορισμός του κ. Αντώνη Άνιφτου ως μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ) από το χώρο των Οργανώσεων των Λειτουργών των Δημόσιων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4379, ημερ. 20.12.2013, αρ. γνωστ. 269 Acrobat Reader File 75.878.pdf
76.019 6/11/2013 Κλήση υπoχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4378, ημερ. 13.12.2013, αρ. γνωστ. 268 Acrobat Reader File 76.019.pdf
75.890 16/10/2013 Μεικτές Τουριστικές Αναπτύξεις. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4379, ημερ. 20.12.2013, αρ. γνωστ. 273 Acrobat Reader File 75.890.pdf
75.927 23/10/2013 Απόφαση Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου, 2008 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4379, ημερ. 20.12.2013, αρ. γνωστ. 280. Acrobat Reader File 75.927.pdf
75.884 16/10/2013 Ενισχύσεις από εθνικούς πόρους στον τομέα της κτηνοτροφίας: α)Για τα αιγοπρόβατα β)Για τα βοοειδή γ)Για το χοιρινό κρέας. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4379, ημερ. 20.12.2013, αρ. γνωστ. 271 Acrobat Reader File 75.884.pdf
75.918 23/10/2013 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4379, ημερ. 20.12.2013, αρ. γνωστ. 279 Acrobat Reader File 75.918.pdf
75.917 23/10/2013 α)Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Αισθητικών. β)Αντικατάσταση Εφόρου του Συμβουλίου Εγγραφής Αισθητικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4379, ημερ. 20.12.2013, αρ. γνωστ. 278 Acrobat Reader File 75.917.pdf
75.948 23/10/2013 Ορισμός Εθνικής Αρμόδιας Αρχής και Συστήματος Έκδοσης της Εμπεριστατωμένης Απόφασης Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου, 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4379, ημερ. 20.12.2013, αρ. γνωστ. 281 Acrobat Reader File 75.948.pdf
75.915 23/10/2013 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4379, ημερ. 20.12.2013, αρ. γνωστ. 276 Acrobat Reader File 75.915.pdf
75.885 16/10/2013 Ειδικό καθεστώς ενίσχυσης για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κατά το έτος 2010. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4379, ημερ. 20.12.2013, αρ. γνωστ. 272 Acrobat Reader File 75.885.pdf
75.916 23/10/2013 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Χειροπρακτών και Κέντρων Χειροπρακτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4379, ημερ. 20.12.2013, αρ. γνωστ. 277 Acrobat Reader File 75.916.pdf
75.883 16/10/2013 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομικό έτος 2013, για την Ιατρική Σχολή. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4379, ημερ. 20.12.2013, αρ. γνωστ. 270 Acrobat Reader File 75.883.pdf
75.905 16/10/2013 Διορισμός δύο μη εκτελεστικών συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4376, ημερ. 20.12.2013, αρ. γνωστ. 275. Acrobat Reader File 75.905.pdf
76.187 11/12/2013 Προϋπολογισμός Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 46 Acrobat Reader File 76.187.pdf
76.266 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader File 76.266.pdf
76.158 11/12/2013 Διορισμός Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 41. Acrobat Reader File 76.158.pdf
76.252 19/12/2013 Δημιουργία Βιοτεχνικής Περιοχής στην Αραδίππου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ.γνωστ. 58 Acrobat Reader File 76.252.pdf
76.165 11/12/2013 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 43. Acrobat Reader File 76.165.pdf
76.291 31/12/2013 Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 61 Acrobat Reader File 76.291.pdf
76.206 19/12/2013 Σχέδιο Επιχορήγησης λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2013 από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 51 Acrobat Reader File 76.206.pdf
76.155 11/12/2013 Κυβερνητική υπηρεσία «Public Regulated Service» του προγράμματος GALILEO. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 40. Acrobat Reader File 76.155.pdf
76.289 31/12/2013 Τερματισμός της συνεργασίας μεταξύ του κ. Χαράλαμπου Έλληνα και της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΚΡΕΤΥΚ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 60 Acrobat Reader File 76.289.pdf
76.227 19/12/2013 Τροποποίηση του Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Άτομα με Παραπληγία Ανεξαρτήτως Εισοδημάτων και Ηλικίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 54. Acrobat Reader File 76.227.pdf
76.232 19/12/2013 Ο περί Χώρων Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών Νόμος - Επιτροπή Επίβλεψης Χώρων Κράτησης. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 56 Acrobat Reader File 76.232.pdf
76.222 19/12/2013 Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΠΚ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 76.222.pdf
76.255 19/12/2013 Διορισμός της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΑΑΣ). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 59 Acrobat Reader File 76.255.pdf
76.249 19/12/2013 Διορισμός μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων σύμφωνα με τον περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμο του 2012, Ν. 94(Ι)/2012. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 57 Acrobat Reader File 76.249.pdf
76.231 19/12/2013 Προϋπολογισμός Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το έτος 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 55. Acrobat Reader File 76.231.pdf
76.207 19/12/2013 Αναστολή κύρωσης Συμφωνίας Σύνδεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 76.207.pdf
76.173 11/12/2013 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 44. Acrobat Reader File 76.173.pdf
76.094 29/11/2013 Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (Σ.Ε.Δ.Α.Σ.). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4387, ημερ. 7.2.2014, αρ. γνωστ. 33 Acrobat Reader File 76.094.pdf
76.159 25/2/2013 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 76.159.pdf
76.095 29/11/2013 Ορισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ως αρμόδιας Εθνικής Αρχής για το Πρόγραμμα Erasmus+ (πλην του κεφαλαίου της Νεολαίας). Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ε.ε. 4387, ημερ. 7.2.2014, αρ. γνωστ. 34 Acrobat Reader File 76.095.pdf
76.100 29/11/2013 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, με βάση το άρθρο 4 των περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμων του 2006 έως 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4387, ημερ. 7.2.2014, αρ. γνωστ. 35 Acrobat Reader File 76.100.pdf
76.107 29/11/2013 Κριτήρια επιλογής παιδιών ηλικίας τριών έως τεσσάρων ετών και οκτώ μηνών που φοιτούν στις δημόσιες τάξεις των νηπιαγωγείων. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4387, ημερ. 7.2.2014, αρ. γνωστ. 36 Acrobat Reader File 76.107.pdf
76.116 - Διόρθωση 29/11/2013 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4386, ημερ. 31.1.2014 Acrobat Reader File 29.11.2013.1379διορθ..pdf
76.135 5/12/2013 Διορισμός εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Συνεργασίας Κύπρου – Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Επιτροπή Fulbright). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4387, ημερ. 7.2.2014, αρ. γνωστ. 37 Acrobat Reader File 75.135.pdf
76.085 21/11/2013 Επαναδιορισμός μη εκτελεστικού συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4386, ημερ. 31.1.2014, αρ. γνωστ. 32 Acrobat Reader File 76.085.pdf
76.043 21/11/2013 Διορισμός δύο μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4386, ημερ. 31.1.2014, αρ. γνωστ. 29 Acrobat Reader File 76.043.pdf
76.041 21/11/2013 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4386, ημερ. 31.1.2014, αρ. γνωστ. 27 Acrobat Reader File 76.041.pdf
76.083 21/11/2013 Σχέδιο Επιχορήγησης της Απασχόλησης σε Επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν 1 – 4 άτομα. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4386, ημερ. 31.1.2014, αρ. γνωστ. 31 Acrobat Reader File 76.083.pdf
76.042 21/11/2013 Σύνθεση Συμβουλίου Ασφάλειας Τροφίμων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4386, ημερ. 31.1.2014, αρ. γνωστ. 28 Acrobat Reader File 76.042.pdf
75.955 30/10/2013 Αντικατάσταση Επιτροπών που προβλέπονται από τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο αρ. 113(Ι)/1999. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4384, ημερ. 24.1.2014, αρ. γνωστ. 21 Acrobat Reader File 75.955.pdf
75.959 30/10/2013 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κρατικού Αρχείου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4384, ημερ. 24.1.2014, αρ. γνωστ. 22 Acrobat Reader File 75.959.pdf
76.279 31/12/2013 Διορισμός Προέδρου και Μελών του Εφοριακού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4385, ημερ. 24.1.2014, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader File 76.279.pdf
75.983 30/10/2013 Διορισμός Αντικαταστάτη Διοικητή (Alternate Governor) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4384, ημερ. 24.1.2014, αρ. γνωστ. 25 Acrobat Reader File 75.983.pdf
76.053 21/11/2013 Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013 – Καθιέρωση υποχρεωτικού ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού και λειτουργίας των ταμείων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4386, ημερ. 31.1.2014, αρ. γνωστ. 30 Acrobat Reader File 76.053.pdf
76.271 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 76.271.pdf
76.273 - Διόρθωση 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και διορισμός νέου Συμβουλίου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4383, ημερ. 17.1.2014 Acrobat Reader File 31.12.2013 διόρθωση.pdf
75.970 30/10/2013 Επέκταση και ομοιομορφία στις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού στη Δημόσια Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4384, ημερ. 24.1.2014, αρ, γνωστ. 23 Acrobat Reader File 75.970.pdf
75.982 30/10/2013 Διορισμός Διοικητή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4384, ημερ. 24.1.2014, αρ. γνωστ. 24 Acrobat Reader File 75.982.pdf
76.274 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών της Αρχής Αδειών και διορισμός νέας Αρχής. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4382, ημερ. 10.1.2014, αρ. γνωστ. 16 Acrobat Reader File 76.274.pdf
76.186 11/12/2013 Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων για το 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 45. Acrobat Reader File 76.186.pdf
76.154 11/12/2013 Διορισμός Προέδρου και μελών του Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4389, ημερ. 21.2.2014, αρ. γνωστ. 39. Acrobat Reader File 76.154.pdf
76.199 19/12/2013 Αναθεώρηση Σχεδίων Χορηγιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) του 2012. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014, αρ. γνωστ. 49 Acrobat Reader File 76.199.pdf
76.205 19/12/2013 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2014. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4390, ημερ.28.2.2014, αρ. γνωστ. 50 Acrobat Reader File 76.205.pdf
76.264 - Διόρθωση 31/12/2013 Τερματισμός διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4390, ημερ. 28.2.2014 Acrobat Reader File 76.264διορθωση.pdf

Back To Top