Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
73.062 1/10/2012 Αντικατάσταση Προέδρου και μέλους του Συμβουλίου Φυλακών. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 126 Acrobat Reader File 73.062.pdf
73.619 5/10/2012 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμακευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4324, ημερ. 13.7.2012, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader File 73.619.pdf
73.735 6/10/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4323, ημερ. 6.7.2012, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 73.735.pdf
73.684 6/12/2012 Διορισμός νέου μέλους στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4323, ημερ. 6.7.2012, αρ. γνωστοποίησης 92, ε.ε.4351, ημερ. 1.3.2013 Acrobat Reader File 73.684.pdf
Acrobat Reader File 73.684d.pdf
73.472 4/10/2012 Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4323, ημερ. 6.7.2012, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 73.472.pdf
73.666A 6/6/2012 Αίτηση των Χαράλαμπου Κρασοπούλη, Έλλης Κρασοπούλη και Ειρήνης Ανδρέου Συμεωνίδου (ΛΕΥ/0236/2006), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για αλλαγή χρήσης αδειούχου εστιατορίου σε αίθουσα δεξιώσεων στα τεμάχια με αρ. 1251, 1436, 1479 και 1438, φ/σχ. ΧΧΧ.50, στο χωριό Πέρα Ορεινής. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4323, ημερ. 6.7.2012, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader File 73.666.pdf
73.666Β 6/6/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4323, ημερ. 6.7.2012, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader File 73.666b.pdf
73.563 5/10/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4322, ημερ. 29.6.2012, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 73.563.pdf
73.734 6/10/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4323, ημερ. 6.7.2012, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 73.734.pdf
73.379 3/10/2012 Αντικατάσταση Αντιπροέδρου Οικονομικών Υποθέσεων Διοικούσας Επιτροπής Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4322, ημερ. 29.6.2012, αρ. γνωστ. 85 Acrobat Reader File 73.379.pdf
73.757 6/10/2012 Πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4323, ημερ. 6.7.2012, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader File 73.757.pdf
73.477 4/10/2012 Αίτηση της κας Παναγιώτας Φιλίππου (ΠΑΦ/0150/2011) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για την ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων στο τεμάχιο με αρ. 30, φ/σχ. XLV.50.W1 στη Χλώρακα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4322, ημερ. 29.6.2012, αρ. γνωστ. 86 Acrobat Reader File 73.477.pdf
73.620 5/10/2012 Αντικατάσταση μέλους Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4321, ημερ. 22.6.2012, αρ. γνωστ. 84 Acrobat Reader File 73.620.pdf
73.478 4/10/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4322, ημερ. 29.6.2012, αρ. γνωστ. 87 Acrobat Reader File 73.478.pdf
73.400 4/3/2012 Διορισμός Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4318, ημερ. 1.6.2012, αρ. γνωστοπ. 79 Acrobat Reader File 73.400.pdf
73.621 5/10/2012 Έγκριση διορισμού Γενικού Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, Κεφ. 300Α και νόμων του 1959 έως 2010. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4319, ημερ. 8.6.2012, αρ. γνωστοπ. 82 Acrobat Reader File 73.621.pdf
73.343 3/10/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4316, ημερ. 18.5.2012, αρ. γνωστ. 63 Acrobat Reader File 73.343.pdf
73.299 3/9/2012 Αίτηση της Εταιρείας Ανδρέας Καϊλάς και Υιοί Λτδ (ΛΑΡ/1169/2008), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου, για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενη χοιροτροφική μονάδα στα τεμάχια με αρ. 315, 316, 317, 320, 321, 810, 818 και 918, φ/σχ. ΧΧΧΙ.53, στην τοποθεσία «Κρύο Νερό» και «Καμίνια», στην Αθηένου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4316, ημερ. 18.5.2012, αρ. γνωστ. 60 Acrobat Reader File 73.299.pdf
73.450 4/10/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4316, ημερ. 18.5.2012, αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 73.450.pdf
73.300 3/9/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4316, ημερ. 18.5.2012, αρ. γνωστ. 61 Acrobat Reader File 73.300.pdf
73.403 4/3/2012 Αίτηση της Εταιρείας Α. Σαζεΐδης και Υιός Λτδ (ΠΠΑ 65/08), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για αλλαγή χρήσης μέρους εργοστασίου σε μουσικοχορευτικό κέντρο στα τεμάχια με αρ. 768 και 782, φ/σχ. ΧΧΙ.39.Ε2, στο Καϊμακλί, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4316, ημερ. 18.5.2012, αρ. γνωστ. 64 Acrobat Reader File 73.403.pdf
73.338 3/10/2012 Διορισμός μελών της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4317, ημερ. 25.5.2012, αρ. γνωστοπ. 78 Acrobat Reader File 73.338.pdf
73.298 3/9/2012 Αίτηση του κ. Matossian Haroutioun (ΛΕΥ/1134/2010), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής με υπόγειο και μεσοπάτωμα, η οποία περιλαμβάνει σνακ μπαρ και δισκοθήκη, στα τεμάχια με αρ. 4209 και 4210, φ/σχ. ΧΧΙ.55.W2, στην Αγλαντζιά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4316, ημερ. 18.5.2012, αρ. γνωστ. 59 Acrobat Reader File 73.298.pdf
73.342 3/10/2012 Αίτηση της Εταιρείας Α. Γ. Σάββα Λτδ (ΛΕΥ/1143/2009), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την επέκταση υφιστάμενου εγκριμένου εκκολαπτηρίου νεοσσών ορνίθων και την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας στο τεμάχιο με αρ. 576, φ/σχ. ΧΧΧ.62, στην Αγία Βαρβάρα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4316, ημερ. 18.5.2012, αρ. γνωστ. 62 Acrobat Reader File 73.342.pdf
73.449 4/10/2012 Αίτηση της Εταιρείας K.D.A Μπετόν Νήσου Λτδ (ΛΕΥ/3010/2006), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την ανέγερση μονάδας παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος στα τεμάχια με αρ. 462, 465 και 466φ/σχ. ΧΧΧ.63.Ε1, Τμήμα C, στη Νήσου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4316, ημερ. 18.5.2012, αρ. γνωστ. 65 Acrobat Reader File 73.449.pdf
73.244 2/10/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4314, ημερ. 4.5.2012, αρ. γνωστ. 57 Acrobat Reader File 73.244.pdf
73.052 1/5/2012 Αίτηση της Εταιρείας Pavilion Restaurant Night Spot Ltd (ΛΕΥ/0747/2010), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για ανάπτυξη αναψυχής/ψυχαγωγίας που διαλαμβάνει παιγνιδότοπους, καφετέριες και δύο κολυμβητικές δεξαμενές στο τεμάχιο με αρ. 2881, φ/σχ. ΧΧΧ.15.W1, στο Στρόβολο. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4314, ημερ. 4.5.2012, αρ. γνωστ. 54 Acrobat Reader File 73.052.pdf
73.319 3/10/2012 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4315, ημερ. 11.5.2012, αρ. γνωστ. 58 Acrobat Reader File 73.319.pdf
73.243 2/10/2012 Αίτηση της κας Έλλης Φιλίππου και του κ. Αγγελή Μουσιή (ΛΕΥ/0350/2007), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την ανέγερση μονάδας παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος (Βιομηχανική Ανάπτυξη Κατηγορίας Α – αυξημένου βαθμού οχληρίας) στο τεμάχιο με αρ. 272, φ/σχ. ΧΧΧ.64.W1, Τμήμα H, στο Δάλι, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4314, ημερ. 4.5.2012, αρ. γνωστ. 56 Acrobat Reader File 73.243.pdf
73.190 2/10/2012 Διορισμός τεσσάρων μελών στο Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αρ. ε.ε. 4309, ημερ. 9.3.2012, αρ. γνωστ. 25 Acrobat Reader File 73.190.pdf
73.053 1/5/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4314, ημερ. 4.5.2012, αρ. γνωστ. 55 Acrobat Reader File 73.053.pdf
73.395 4/3/2012 Καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του Άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Σχέδιο Επιείκειας) Κανονισμών του 2011. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4313, ημερ. 27.4.2012, αρ. γνωστ. 48 Acrobat Reader File 73.395.pdf
73.237 2/10/2012 Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4313, ημερ. 27.4.2012, αρ. γνωστ. 49 Acrobat Reader File 73.237.pdf
73.045 1/5/2012 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, σύμφωνα με τους κανονισμούς 14(1) και 19(2) των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4303, ημερ. 20.1.2012, αρ. γνωστ. 4 Acrobat Reader File 73.045.pdf
73.617 5/10/2012 Απόφαση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στα πλαίσια της επανεξέτασης της πλήρωσης της θέσης Γενικού Διευθυντή της Αρχής. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 130 Acrobat Reader File 73.617.pdf
73.901 8/2/2012 Διορισμός Προέδρου και μελών της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ.γνωστ. 149 Acrobat Reader File 73.901.pdf
73.886 8/2/2012 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 135 Acrobat Reader File 73.886.pdf
73.897 8/2/2012 Διορισμός νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, σε αντικατάσταση του κ. Μιχάλη Χατζηανδρέου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 145 Acrobat Reader File 73.897.pdf
73.900 8/2/2012 Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γαλλο-Κυπριακού Σχολείου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 148 Acrobat Reader File 73.900.pdf
73.890 8/2/2012 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 139 Acrobat Reader File 73.890.pdf
73.887 8/2/2012 Διορισμός Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 136 Acrobat Reader File 73.887.pdf
73.894 8/2/2012 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 143 Acrobat Reader File 73.894.pdf
73.885 8/2/2012 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 134 Acrobat Reader File 73.885.pdf
73.903 8/2/2012 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 151 Acrobat Reader File 73.903.pdf
73.888 8/2/2012 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ.γνωστ. 137 Acrobat Reader File 73.888.pdf
73.898 8/2/2012 Αντικατάσταση μέλους Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 146 Acrobat Reader File 73.898.pdf
73.092 1/10/2012 Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Ε.Α.Α.) για το 2012. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 179. Acrobat Reader File 73.092.pdf
73.091 1/10/2012 (α)Κατάργηση Ανωτάτου Σώματος Πολιτικής για θέματα ηλικιωμένων. (β)Διεύρυνση του Συντονιστικού Σώματος Ηλικιωμένων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 178 Acrobat Reader File 73.091.pdf
73.152 2/8/2012 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2012. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 189 Acrobat Reader File 73.152.pdf
73.895 8/2/2012 Διορισμός Προέδρου και Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (Σ.Ε.Δ.Α.Σ.). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 144 Acrobat Reader File 73.895.pdf
73.884 8/2/2012 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 133 Acrobat Reader File 73.884.pdf
73.114 1/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στα Πυργά (Περιοχή Α). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 186. Acrobat Reader File 73.114.pdf
73.093 1/10/2012 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το 2012. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 180 Acrobat Reader File 73.093.pdf
73.157 2/8/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στα Πυργά (Περιοχή Β). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 192 Acrobat Reader File 73.157.pdf
73.110 1/10/2012 Διαχωρισμός Οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Γέρι (Περιοχή Υ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 182. Acrobat Reader File 73.110.pdf
73.192 2/10/2012 Διορισμός Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 196. Acrobat Reader File 73.192.pdf
73.144 2/8/2012 Εθνικό Πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (2012). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε,ε, 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 188 Acrobat Reader File 73.144.pdf
73.158 2/8/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Σούνι-Ζανατζιά (Περιοχή Α). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4332. ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 193. Acrobat Reader File 73.158.pdf
73.113 1/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Σούνι - Ζανατζιά (Περιοχή Γ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ, γνωστ. 185 Acrobat Reader File 73.113.pdf
73.156 2/8/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Μαρκί (Περιοχή Α). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ/ 191. Acrobat Reader File 73.156.pdf
73.115 1/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στα Πάνω Λεύκαρα (Περιοχή Α). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 187. Acrobat Reader File 73.115.pdf
73.166 2/8/2012 Αντικατάσταση του Προέδρου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 195. Acrobat Reader File 73.166.pdf
73.160 2/8/2012 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2012. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 194 Acrobat Reader File 73.160.pdf
73.111 1/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Μαθιάτη (Περιοχή Α). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 183. Acrobat Reader File 73.111.pdf
73.155 2/8/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Μαθιάτη (Περιοχή Β). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 190 Acrobat Reader File 73.155.pdf
73.063 1/10/2012 Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού – Ορισμός μέλους και αναπληρωματικού μέλους. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 172 Acrobat Reader File 73.063.pdf
73.239 2/10/2012 Διορισμός Συμβουλίου Ιατρικής Εκπαίδευσης Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 197. Acrobat Reader File 73.239.pdf
73.040 1/5/2012 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Γραφείου της ΡΑΕΚ για το έτος 2012. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 168 Acrobat Reader File 73.040.pdf
73.112 1/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Σούνι-Ζανατζιά (Περιοχή Β). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 184 Acrobat Reader File 73.112.pdf
73.105 1/10/2012 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2006 - Έγκριση του συμπληρωματικού καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 181 Acrobat Reader File 73.105.pdf
73.340 3/10/2012 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4328, ημερ. 24.8.2012, αρ. γνωστ. 131 Acrobat Reader File 73.340.pdf
73.054 1/5/2012 Διορισμός Διευθυντή Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 170 Acrobat Reader File 73.054.pdf
73.065 1/10/2012 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2012. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 173 Acrobat Reader File 73.065.pdf
73.061 1/10/2012 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 171 Acrobat Reader File 73.061.pdf
73.066 1/10/2012 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2012. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 174 Acrobat Reader File 73.066.pdf
73.039 1/5/2012 Διορισμός μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 125 Acrobat Reader File 73.039.pdf
73.087 1/10/2012 Προώθηση πολιτικής για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην Κύπρο. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4325, ημερ. 20.7.2012, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader File 73.087.pdf
73.041 1/5/2012 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το 2012. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 169 Acrobat Reader File 73.041.pdf
73.321 3/10/2012 Διορισμός Εφόρου σύμφωνα με τους περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους του 1988 μέχρι 2012. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 129 Acrobat Reader File 73.321.pdf
73.296 3/9/2012 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγκληματικότητας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 128 Acrobat Reader File 73.296.pdf
73.126 1/10/2012 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4327, ημερ. 17.8.2012, αρ. γνωστ. 127 Acrobat Reader File 73.126.pdf
73.361 3/10/2012 Προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2012. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4336, 2.11.2012, αρ. γνωστ. 227 Acrobat Reader File 73.361.pdf
73.316 3/10/2012 Παραχώρηση έκτακτου Πασχαλινού Δώρου στους βοηθούμενους από το δημόσιο βοήθημα. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4335, ημερ. 26.10.2012, αρ. γνωστ. 221 Acrobat Reader File 73.316.pdf
73.323 3/10/2012 Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα/Πασχαλινό Επίδομα για το έτος 2012. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4335, ημερ. 26.10.2012, αρ. γνωστ. 222 Acrobat Reader File 73.323.pdf
73.308 3/10/2012 Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2012. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4335, ημερ. 26.10.2012, αρ. γνωστ. 220 Acrobat Reader File 73.308.pdf
73.372 3/10/2012 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4335, ημερ. 26.10.2012, αρ. γνωστ. 224 Acrobat Reader File 73.372.pdf
73.899 8/2/2012 Αντικατάσταση μέλους Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 147 Acrobat Reader File 73.899.pdf
73.978 8/10/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2012 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4334, ημερ. 19.10.2012, αρ. γνωστ. 216 Acrobat Reader File 73.978.pdf
73.732 6/10/2012 Ανάκληση Αποφάσεων Υπουργικού Συμβουλίου – Συμβούλιο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4334, ημερ. 19.10.2012, αρ. γνωστ. 212 Acrobat Reader File 73.732.pdf
73.977 8/10/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2012 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4334, ημερ. 19.10.2012, αρ. γνωστ. 215 Acrobat Reader File 73.977.pdf
74.119 10/10/2012 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον κανονισμό 14 των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4334, ημερ. 19.10.2012, αρ. γνωστ. 219 Acrobat Reader File 74.119.pdf
73.733 6/10/2012 Ανάκληση και διορισμός μελών του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4334, ημερ. 19.10.2012, αρ. γνωστ. 213 Acrobat Reader File 738.2012.pdf
73.976 8/10/2012 Αίτηση του κ. Κυριάκου Στασή Τσίγκη και άλλων (ΛΕΥ/1351/2001), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες/μετατροπές (νομιμοποίηση αυθαίρετων) σε αδειούχα χοιροτροφική μονάδα στα τεμάχια με αρ. 603, 604, 605, 629, 630, 631, 633, 646, 948, 954, 955, 957, 958, 1023 και 628, φ/σχ. XX.54, στο Ακάκι, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2012 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4334, ημερ. 19.10.2012, αρ. γνωστ. 214 Acrobat Reader File 73.976.pdf
74.013 8/10/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4334, ημερ. 19.10.2012, αρ. γνωστ. 218 Acrobat Reader File 74.013.pdf
73.335 3/10/2012 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2012. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4335, ημερ. 26.10.2012, αρ. γνωστ. 223 Acrobat Reader File 73.335.pdf
73.249 2/10/2012 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2012. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4333, ημερ. 28.9.2012, αρ. γνωστ. 208 Acrobat Reader File 73.249.pdf
73.250 2/10/2012 Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για το έτος 2012. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4333, ημερ. 28.9.2012, αρ. γνωστ. 209. Acrobat Reader File 73.250.pdf
73.211 2/10/2012 Καταβολή ειδικής εκταρικής επιδότησης ποιότητας για οινοποιήσιμα σταφύλια στις περιοχές παραγωγής Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης για το έτος 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4333, ημερ. 28.9.2012, αρ. γνωστ. 202 Acrobat Reader File 73.211.pdf
73.225 2/10/2012 Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε κλάδους, όπλα/σώματα, επιλογής στις ειδικές δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4333, ημερ. 28.9.2012, αρ. γνωστ. 207. Acrobat Reader File 73.225.pdf
73.279 3/9/2012 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για το έτος 2012. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4333, ημερ. 28.9.2012, αρ. γνωστ. 210 Acrobat Reader File 73.279.pdf
73.222 2/10/2012 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2012. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4333, ημερ. 28.9.2012, αρ .γνωστ. 206 Acrobat Reader File 73.222.pdf
73.282 3/9/2012 Ίδρυση Ταμείου Ευημερίας και Ανάπτυξης Φοιτητών του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4333, ημερ. 28.9.2012, αρ. γνωστ. 211. Acrobat Reader File 73.282.pdf
73.184 2/10/2012 α)Εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων στα Στεγαστικά Σχέδια για Εκτοπισθέντες, που αφορούν στην αγορά κατοικίας/διαμερίσματος και ανέγερσης κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο. β)Εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων στο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο (εφαρμόζεται για το γενικό πληθυσμό). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4333, ημερ. 28.9.2012, αρ. γνωστ. 201 Acrobat Reader File 73.184.pdf
73.181 2/10/2012 Προϋπολογισμός εσόδων και δαπανών της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) για το έτος 2012. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4333, ημερ. 28.9.2012, αρ. γνωστ. 200. Acrobat Reader File 73.181.pdf
73.220 2/10/2012 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το 2012. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4333, ημερ. 28.9.2012, αρ. γνωστ. 204. Acrobat Reader File 73.220.pdf
73.221 2/10/2012 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2012. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4333, ημερ. 28.9.2012 Acrobat Reader File 73.221.pdf
73.238 2/10/2012 Διορισμός μελών Συμβουλίου Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4330, ημερ. 7.9.2012, αρ. γνωστ. 155 Acrobat Reader File 73.238.pdf
73.219 2/10/2012 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2012. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4333, ημερ. 28.9.2012, αρ. γνωστ. 203 Acrobat Reader File 73.219.pdf
73.240 2/10/2012 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4330, ημερ. 7.9.2012, αρ. γνωστ. 156 Acrobat Reader File 73.240.pdf
73.294 3/9/2012 Διορισμός των μελών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων, σύμφωνα με το άρθρο 5(1)(α) του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4330, ημερ. 7.9.2012, αρ. γνωστ. 157 Acrobat Reader File 73.294.pdf
73.127 1/10/2012 Διορισμός νέων μελών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας σύμφωνα με το άρθρο 5(1)(α) του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4330, ημερ. 7.9.2012, αρ. γνωστ. 154 Acrobat Reader File 73.127.pdf
73.843 7/10/2012 Αίτηση της Εταιρείας Αυγά Γολγίας Λτδ (ΛΑΡ/1248/2007), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου, για την ανέγερση φάρμας κοτόπουλων για αυγοπαραγωγή, στα τεμάχια με αρ. 167, 221, 266 και 267, φ/σχ. ΧΧΧΙ.60, στην Αθηένου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 176 Acrobat Reader File 73.843.pdf
73.844 7/10/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 177 Acrobat Reader File 73.844.pdf
73.892 8/2/2012 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 141 Acrobat Reader File 73.892.pdf
73.295 3/9/2012 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4330, ημερ. 7.9.2012, αρ. γνωστ. 158 Acrobat Reader File 73.295.pdf
73.339 3/10/2012 Διορισμός του κ. Χρίστου Μιχαήλ και του κ. Μάριου Ελευθερίου ως μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4331, ημερ. 14.9.2012, αρ. γνωστ. 175 Acrobat Reader File 73.339.pdf
73.905 8/2/2012 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 153 Acrobat Reader File 73.905.pdf
74.034 9/3/2012 Ανάκληση και διορισμός Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 199 Acrobat Reader File 74.034.pdf
73.815 7/12/2012 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4332, ημερ. 21.9.2012, αρ. γνωστ. 198 Acrobat Reader File 73.815.pdf
73.891 8/2/2012 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, με βάση τις πρόνοιες των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 και 2005. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 140 Acrobat Reader File 73.891.pdf
73.889 8/2/2012 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 138 Acrobat Reader File 73.889.pdf
73.893 8/2/2012 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 142, Acrobat Reader File 73.893.pdf
73.904 8/2/2012 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 152 Acrobat Reader File 73.904.pdf
73.883 8/2/2012 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Αρχής Αδειών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 132 Acrobat Reader File 73.883.pdf
73.902 8/2/2012 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4329, ημερ. 31.8.2012, αρ. γνωστ. 150 Acrobat Reader File 73.902.pdf
73.545 5/10/2012 Αναβολές κατάταξης στρατευσίμων στην Εθνική Φρουρά. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4346, ημερ. 18.1.2013, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader File 73.545.pdf
74.307 11/10/2012 Διαδικασία επιλογής και κατανομής των Εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα/Σώματα, επιλογής στις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ-ΣΝ-ΟΥΚ) και ΣΜΕΦ, επιλογής των Υποψηφίων Βαθμοφόρων, ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, απονομής σε αυτούς οποιουδήποτε βαθμού και καθορισμός συναφών θεμάτων. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4345, ημερ. 11.1.2013, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 74.307.pdf
73.360 3/10/2012 Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2012. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4336, 2.11.2012, αρ. γνωστ. 226 Acrobat Reader File 73.360.pdf
74.267 11/10/2012 Διορισμός Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4346, ημερ. 18.1.2013, αρ. γνωστ. 8 Acrobat Reader File 74.267.pdf
73.516 5/9/2012 Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας προς τους εγκλωβισμένους λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4346, ημερ. 18.1.2013, αρ γνωστ. 2 Acrobat Reader File 73.516.pdf
73.543 5/10/2012 Τροποποιητικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2011. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4346, ημερ. 18.1.2013, αρ. γνωστ. 4 Acrobat Reader File 73.543.pdf
73.524 5/9/2012 Αντικατάσταση και διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4343, ημερ. 14.12.2012, αρ. γνωστ. 261 Acrobat Reader File 73.524.pdf
74.010 8/10/2012 Διορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4346, ημερ. 18.1.2013, αρ. γνωστ. 7 Acrobat Reader File 74.010.pdf
73.966 8/10/2012 Αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4346, ημερ. 18.1.2013, αρ. γνωστ. 6 Acrobat Reader File 73.966.pdf
73.505 5/2/2012 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4343, ημερ. 14.12.2012, αρ. γνωστ. 260. Acrobat Reader File 73.505.pdf
73.625 5/10/2012 Διορισμός μελών της Επιτροπής Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4344, ημερ. 28.12.2012, αρ. γνωστ. 263 Acrobat Reader File 73.625.pdf
73.581 5/10/2012 Διορισμός Επιτρόπων και Αναπληρωτών Επιτρόπων στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4343, ημερ. 14.12.2012, αρ. γνωστ. 262 Acrobat Reader File 73.581.pdf
74.131 10/10/2012 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 253 Acrobat Reader File 74.131.pdf
73.488 5/2/2012 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4343, ημερ. 14.12.2012, αρ γνωστ. 259. Acrobat Reader File 73.488.pdf
74.227 10/10/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4339, ημερ. 16.11.2012, αρ. γνωστ. 231 Acrobat Reader File 74.227.pdf
74.037 9/3/2012 Αίτηση του κ. Μιχάλη Ανδρέου (ΛΑΡ/1572/2006), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την ανέγερση εστιατορίου ταχείας εξυπηρέτησης (Mc Donald΄s Drive Through), στο τεμάχιο με αρ. 563, φ/σχ. XLIX. 62, στη Χοιροκοιτία. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4342, ημερ. 7.12.2012, αρ. γνωστ. 258 Acrobat Reader File 74.037.pdf
73.424 4/10/2012 Σύσταση και Λειτουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής Κρατικού Αρχείου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4338, ημερ. 9.11.2012, αρ. γνωστ. 229 Acrobat Reader File 73.424.pdf
74.268 11/10/2012 Αίτηση του κ. Λάμπρου Αναστασίου (ΑΜΧ/0154/2011 – ΑΜΧ/0155/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενη εγκριμένη (με πολεοδομική άδεια) αίθουσα δεξιώσεων και αλλαγή χρήσης της σε υπεραγορά τροφίμων στο τεμάχιο με αρ. 106, φ/σχ. 2-284-377, Τμήμα 7, στη Σωτήρα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4341, ημερ. 30.11.2012, αρ. γνωστ. 254 Acrobat Reader File 74.268.pdf
74.270 11/10/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4341, ημερ. 30.11.2012, αρ. γνωστ. 256 Acrobat Reader File 74.270.pdf
74.269 11/10/2012 Αίτηση της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Σίμου (ΠΑΦ/352/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση γεωργικής αποθήκης στα τεμάχια με αρ. 397 και 398, φ/σχ. 35/46, στην Κοινότητα Δρύμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4341, ημερ. 30.11.2012, αρ. γνωστ. 255 Acrobat Reader File 74.269.pdf
74.196 10/10/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4338, ημερ. 9.11.2012, αρ. γνωστ. 230 Acrobat Reader File 74.196.pdf
73.474 4/10/2012 Διορισμός Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, με βάση το άρθρο 4 των περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμων του 2006 έως 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 252 Acrobat Reader File 73.474.pdf
73.395Α 4/3/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Παρεκκλησιά (Περιοχή Η). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 234 Acrobat Reader File 73.395Α.pdf
73.437 4/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στο Σούνι-Ζανατζιά (Περιοχές Α και Β) που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 243 Acrobat Reader File 73.437.pdf
73.432 4/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στο Μάμμαρι/Κοκκινοτριμιθιά (Περιοχή Β) που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 238 Acrobat Reader File 73.432.pdf
73.524Α 5/9/2012 Αντικατάσταση μέλους του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4342, ημερ. 7.12.2012, αρ. γνωστ. 257 Acrobat Reader File 73.524a.pdf
73.401 4/3/2012 Αντικατάσταση μέλους του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 235 Acrobat Reader File 73.401.pdf
73.392A 4/3/2012 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων για το έτος 2012. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 233 Acrobat Reader File 73.392Α.pdf
73.406 4/3/2012 Διορισμός νέου Προέδρου και μελών στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 236 Acrobat Reader File 73.406.pdf
73.390 4/3/2012 Διορισμός του κ. Βάσου Σιαρλή, Υπουργού Οικονομικών, ως Διοικητή της Διεθνούς Τράπεζας για την Κύπρο, ως Διοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως για την Κύπρο και ως Διοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 232. Acrobat Reader File 73.390.pdf
73.464 4/10/2012 Κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων εγκλωβισμένων που δυσκολεύονται να αυτοσυντηρηθούν. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 251 Acrobat Reader File 73.464.pdf
73.452 4/10/2012 Τερματισμός του διορισμού της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 250 Acrobat Reader File 73.452.pdf
73.448 4/10/2012 Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 249 Acrobat Reader File 73.448.pdf
73.438 4/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στην Παρεκκλησιά (Περιοχή Α) που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 244 Acrobat Reader File 73.438.pdf
73.439 4/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στα Κούκλια (Περιοχή Β). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 245 Acrobat Reader File 73.439.pdf
73.436 4/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στα Κελλιά (Περιοχή Η). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 242 Acrobat Reader File 73.436.pdf
73.435 4/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στα Κλαυδιά (Περιοχή Β). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 241. Acrobat Reader File 73.435.pdf
73.434 4/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στο Κιβισίλι (Περιοχή Β) που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4340, ημερ, 23.11.2012, αρ. γνωστ. 240. Acrobat Reader File 73.434.pdf
73.440 4/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στα Κούκλια (Περιοχή Γ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 246 Acrobat Reader File 73.440.pdf
73.447 4/10/2012 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 248. Acrobat Reader File 73.447.pdf
74.066 10/1/2012 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4335, ημερ. 26.10.2012, αρ. γνωστ. 225 Acrobat Reader File 74.066.pdf
73.441 4/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στα Κούκλια (Περιοχή Δ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 247 Acrobat Reader File 73.441.pdf
74.070 10/5/2012 Διορισμός Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4337, ημερ. 2.11.2012, αρ. γνωστ. 228 Acrobat Reader File 74.070.pdf
73.431 4/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Κόρνο (Περιοχή Β) που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ. γνωστ. 237 Acrobat Reader File 73.431.pdf
73.433 4/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στη Μεννόγια (Περιοχή Α) που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4340, ημερ. 23.11.2012, αρ, γνωστ. 239 Acrobat Reader File 73.433.pdf
73.519 5/9/2012 Μηχανισμοί εφαρμογής και παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4346, ημερ. 18.1.2013, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader File 73.519.pdf
74.046 10/1/2012 Κυπριακή Κρατική Εταιρεία Υδρογονανθράκων – Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4353, ημερ. 15.3.2013, αρ. γνωστ. 57 Acrobat Reader File 74.046.pdf
74.351 12/4/2012 Αίτηση της Εταιρείας Getian General Services Ltd (ΛΕΥ/0983/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για ανέγερση βιομηχανίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, στα τεμάχια με αρ. 226, 371, 378 (παλαιός αρ. 225), 386 και 387, φ/σχ. ΧΧΧ.21W2, Τμήμα 6, στη Λακατάμια, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 46 Acrobat Reader File 74.351.pdf
74.457 12/10/2012 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 47 Acrobat Reader File 74.457.pdf
74.002 8/10/2012 Κανονισμός 1082/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 67.446 και ημερ. 9 Ιουλίου 2008. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ, 44 Acrobat Reader File 74.002.pdf
73.988 8/10/2012 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 43 Acrobat Reader File 73.949.pdf
74.024 9/3/2012 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2012. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 45 Acrobat Reader File 74.024.pdf
73.964 8/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Δασάκι της Άχνας (Περιοχή Ν). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 73.964.pdf
73.961 8/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Παρεκκλησιά (Περιοχή Λ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 39 Acrobat Reader File 73.961.pdf
73.963 8/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Αυγόρου (Περιοχή Λ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 41 Acrobat Reader File 73.963.pdf
73.962 8/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Αυγόρου (Περιοχή Κ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 40 Acrobat Reader File 73.962.pdf
73.959 8/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Παρεκκλησιά (Περιοχή Θ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 37 Acrobat Reader File 73.959.pdf
73.957 8/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στην Αλάμπρα και Αγία Βαρβάρα (Περιοχή Α), τα οποία θα παραχωρηθούν σε εκτοπισθέντες για αυτοστέγαση και ως αντιστάθμισμα, καθώς και σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ, 8.3.2013, αρ. γνωστ. 35 Acrobat Reader File 73.957.pdf
73.950 8/10/2012 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 2012. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 33 Acrobat Reader File 73.950.pdf
73.960 8/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Παρεκκλησιά (Περιοχή Κ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ, γνωστ. 38 Acrobat Reader File 73.960.pdf
74.012 8/10/2012 Αίτηση της Εταιρείας Ήβης Ιακώβου Λτδ (Anais Bay) (ΑΜΧ/0192/2011), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο ξενοδοχείο τριών αστέρων (Anais Bay) στο τεμάχιο με αρ. 90, φ/σχ. 2-294-378, Τμήμα 15, στο Δήμο Παραλιμνίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4334, ημερ. 19.10.2012, αρ. γνωστ. 217 Acrobat Reader File 74.012.pdf
73.958 8/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στο Μαρκί (Περιοχή Β) που θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 36 Acrobat Reader File 73.958.pdf
73.952 8/10/2012 Ορισμός του Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης και των Αρμόδιων Αρχών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου, 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 34 Acrobat Reader File 73.952.pdf
73.949 8/10/2012 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013, αρ. γνωστ. 32 Acrobat Reader File 73.949.pdf
73.814 7/12/2012 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Φυλακών. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4349, ημερ. 15.2.2013, αρ. γνωστ. 29. Acrobat Reader File 73.814.pdf
73.555 6/10/2012 Μίσθωση δασικής γης, μέρος του δάσους Αγίας Νάπας (περιοχή Κάβο Γκρέκο) για δημιουργία γηπέδου γκολφ. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4349, ημερ. 15.2.2013, αρ. γνωστ. 28. Acrobat Reader File 73.755.pdf
73.719 6/10/2012 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρ. 1) για το έτος 2012. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4349, ημερ. 15.2.2013, αρ. γνωστ. 24. Acrobat Reader File 73.719.pdf
73.869 7/10/2012 Απόφαση – Πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την πρόληψη και το διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4350, ημερ. 22.2.2013, αρ. γνωστ. 30 Acrobat Reader File 73.869.pdf
73.716 6/10/2012 Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4349, ημερ. 15.2.2013, αρ. γνωστ. 23. Acrobat Reader File 73.716.pdf
73.689 6/12/2012 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομικό έτος 2012. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4349, ημερ. 15.2.2013, αρ. γνωστ. 22 Acrobat Reader File 73.689.pdf
74.248 11/7/2012 Διορισμός Επιτροπών που προβλέπονται από τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο 113(Ι)/1999. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4347, ημερ. 25.1.2013, αρ. γνωστ. 14 Acrobat Reader File 74.248.pdf
73.724 6/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Αγία Βαρβάρα (Περιοχή Δ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4349, ημερ. 15.2.2013, αρ. γνωστ. 25. Acrobat Reader File 73.724.pdf
73.737 6/10/2012 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4349, ημερ. 15.2.2013, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader File 73.737.pdf
74.132 10/10/2012 Διορισμός μέλους της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4348, ημερ. 1.2.2013, αρ. γνωστ. 18 Acrobat Reader File 74.132.pdf
73.668 6/12/2012 Διορισμός του κ. Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ως Διοικητή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4349, ημερ. 15.2.2013, αρ. γνωστ. 21. Acrobat Reader File 73.668.pdf
73.745 6/10/2012 Διορισμός Υπουργού Οικονομικών ως Διοικητή και Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών ως Αναπληρωτή Διοικητή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4349, ημερ. 15.2.2013, αρ. γνωστ. 27. Acrobat Reader File 73.745.pdf
Δεν έχει δοθεί αριθμός 11/10/2012 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4348, ημερ. 1.2.2013, αρ. γνωστ. 20 Acrobat Reader File 28.11.2012.1336.pdf
74.014 8/10/2012 Προώθηση πολιτικής για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην Κύπρο – Υδροδότηση αναπτύξεων γηπέδων γκολφ. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4348, ημερ. 1.2.2013, αρ. γνωστ. 17 Acrobat Reader File 74.014.pdf
73.820 7/12/2012 Διορισμός εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Επιτροπή Fulbright). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4348, ημερ. 1.2.2013, αρ. γνωστ. 15 Acrobat Reader File 73.820.pdf
74.223 10/10/2012 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4348, ημερ. 1.2.2013, αρ. γνωστ. 19 Acrobat Reader File 74.223.pdf
73.817 7/12/2012 Παραίτηση δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ (Κ.Ετ.Α.Π. Λτδ) και διορισμός δύο νέων μελών. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4348, ημερ. 1.2.2013, αρ. γνωστ. 16 Acrobat Reader File 73.817.pdf
73.585 5/10/2012 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4347, ημερ. 25.1.2013, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader File 73.585.pdf
73.598 5/10/2012 Προϋπολογισμός του Ταμείου για την ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για το έτος 2012. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4347, ημερ. 25.1.2013, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 73.598.pdf
73.590 5/10/2012 Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων και Επιχορήγηση λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2012 από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4347, ημερ. 25.1.2013, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 73.590.pdf
73.662 6/6/2012 (α) Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου, 2008 σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος. (β) Απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου, 2008, για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4347, ημερ. 25.1.2013, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 73.662.pdf
73.586 5/10/2012 Αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4347, ημερ. 25.1.2013, αρ. γνωστ. 10 Acrobat Reader File 73.586.pdf
74.442 12/10/2012 Σχέδια Παροχής Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και ενθάρρυνση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για το έτος 2013. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 74.442.pdf
73.893 (Διόρθωση) 8/2/2012 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. (Διόρθωση) Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4352, ημερ. 8.3.2013 Acrobat Reader File 73.893d.pdf
74.289 11/10/2012 Διορισμός του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Δημόσιας Εποπτείας των Ελεγκτών και των Ελεγκτικών Γραφείων σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο του 2009 (Ν. 42(Ι)/2009). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4353, ημερ. 15.3.2013, αρ. γνωστ. 58 Acrobat Reader File 74.289.pdf
74.436 12/12/2012 Καταβολή εκταρικών επιδοτήσεων για το έτος 2012. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 94. Acrobat Reader File 74.436.pdf
74.399 12/12/2012 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Γραφείου της ΡΑΕΚ για το έτος 2013. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader File 74.399.pdf
74.427 12/12/2012 Κατάργηση έκτακτου πασχαλινού δώρου στους βοηθούμενους από το δημόσιο βοήθημα για το 2013. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 74.427.pdf
74.425 12/12/2012 Έγκριση του συμπληρωματικού καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών σύμφωνα με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2010. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader File 74.425.pdf
74.438 12/10/2012 Προϋπολογισμοί της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και του Αγγλικού Ινστιτούτου της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας για τη σχολική χρονιά 2011-2012. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader File 74.438.pdf
74.477 12/10/2012 Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων για το 2013. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader File 74.477.pdf
74.445 12/10/2012 Επιβολή κομίστρου για τη διακίνηση των κατόχων κοινωνικής κάρτας και των μαθητών με το νέο Σύστημα Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών σε Τακτικές Γραμμές. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader File 74.445.pdf
74.398 12/12/2012 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2013. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 74.398.pdf
74.483 12/10/2012 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Χειροπρακτών και Κέντρων Χειροπρακτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader File 74.483.pdf
74.439 12/10/2012 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader File 74.439.pdf
74.426 12/12/2012 Παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου στους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για το 2013. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader File 74.426.pdf
74.387 12/12/2012 Κατάργηση Ειδικής Χορηγίας σε Συνταξιούχους. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 74.387.pdf
74.484 12/10/2012 Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Ασφάλειας Τροφίμων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader File 74.484.pdf
74.346 12/4/2012 Διορισμός Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 85 Acrobat Reader File 74.346.pdf
74.332 12/4/2012 Ορισμός του Εθνικού Συντονιστή του ΙΜΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («Κανονισμός ΙΜΙ»). Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 84 Acrobat Reader File 74.332.pdf
74.348 12/4/2012 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 87 Acrobat Reader File 74.348.pdf
74.305 11/10/2012 Αντικατάσταση μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 80 Acrobat Reader File 74.305.pdf
74.330 12/4/2012 Προϋπολογισμός Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 83 Acrobat Reader File 74.330.pdf
74.222 10/10/2012 Διορισμός Εκτελεστικού Προέδρου, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Α’ και Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Β’ του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 72 Acrobat Reader File 74.222.pdf
74.326 11/10/2012 Παραχώρηση έκτακτου χριστουγεννιάτικου δώρου στους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 82 Acrobat Reader File 74.326.pdf
74.251 11/7/2012 Διορισμός μελών Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 74 Acrobat Reader File 74.251.pdf
74.347 12/4/2012 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγκληματικότητας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 86 Acrobat Reader File 74.347.pdf
74.273A 11/10/2012 Αντικατάσταση μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ.78 Acrobat Reader File 74.273A.pdf
74.320 11/10/2012 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 81 Acrobat Reader File 74.320.pdf
74.271 11/10/2012 Διορισμός μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 76 Acrobat Reader File 74.271.pdf
74.247 11/7/2012 Διορισμός Αρχιεπιθεωρητή (Προέδρου) της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΑΑΣ). Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 73 Acrobat Reader File 74.247.pdf
74.191 10/10/2012 Έγκριση του καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών, σύμφωνα με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμούς του 2010. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 70 Acrobat Reader File 74.191.pdf
74.278 11/10/2012 Προϋπολογισμός Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2013. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 79 Acrobat Reader File 74.278.pdf
74.161 10/10/2012 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2013. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 67 Acrobat Reader File 74.161.pdf
74.259 11/10/2012 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 74.259.pdf
74.211 10/10/2012 Προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Σ.Ε.Α.Α.) για το 2013. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 71 Acrobat Reader File 74.211.pdf
74.272 11/10/2012 Διορισμός μέλους στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενόψει της λήξης της θητείας του κ. Στέλιου Κοιλιάρη στις 21.10.2012. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 74.272.pdf
74.170 10/10/2012 Συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στο Συντονιστικό Σώμα Ηλικιωμένων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 68 Acrobat Reader File 74.170.pdf
74.072 10/5/2012 Παράταση της Θητείας των Αριστίνδην μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 60 Acrobat Reader File 74.072.pdf
74.187 10/10/2012 Διορισμός Προέδρου του Κυπριακού Επιστημονικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 69 Acrobat Reader File 74.187.pdf
74. 087 10/10/2012 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2013. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 61 Acrobat Reader File 74.087.pdf
74.137 10/10/2012 Ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 70.903, σε σχέση με τη μερική ανάκληση της Απόφασής του με αρ. 64.503 και ημερ. 18.10.2006 για την έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18(7) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4354, 22.3.2013, αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 74.137.pdf
74.071 10/5/2012 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 59 Acrobat Reader File 74.071.pdf
74.110 10/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στο Μάμμαρι (Περιοχή Β). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 63 Acrobat Reader File 74.110.pdf
74.111 10/10/2012 Διαχωρισμός οικοπέδων στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων στην Κοκκινοτριμιθιά (Περιοχή Μ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 64 Acrobat Reader File 74.111.pdf
74.088 10/10/2012 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2013. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4354, ημερ. 22.3.2013, αρ. γνωστ. 62 Acrobat Reader File 74.088.pdf
74.114 10/10/2012 Δημιουργία Σταθμού Ασθενοφόρων στην Περιοχή Μαλούντας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4354, 22.3.2013, αρ. γνωστ. 65 Acrobat Reader File 74.114.pdf

Back To Top