Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
66.895 27/2/2008 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για σκοπούς αναθεώρησης και τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου Δερύνειας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4156, ημερ. 9.4.2008, αρ. γνωστ. 4156 Acrobat Reader FIle 66.895.PDF
66.873 27/2/2008 Παραχώρηση υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους, για σπουδές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4156, ημερ. 9.4.2008, αρ. γνωστ. 112 Acrobat Reader FIle 66.873.PDF
67.000 26/3/2008 Αίτηση για εκμίσθωση δασικής γης, μέρος του Κρατικού Δάσους "Απαλός" για σκοπούς εγκατάστασης κοινού σημείου εκπομπής των τοπικών ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών Λευκωσίας. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε 4158, ημερ. 30.4.2008, αρ. γνωστ. 137. Acrobat Reader FIle 67.000.PDF
66.894 27/2/2008 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 13(1) του περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμου του 2007 (Αρ. 74(Ι)/2007). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4156, ημερ. 9.4.2008, αρ. γνωστ. 121. Acrobat Reader FIle 66.894.PDF
67.564 30/7/2008 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων (Περιοχή Β) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4175, ημερ. 3.10.2008, αρ. γνωστ. 225 Acrobat Reader File 67.564.pdf
67.606 27/8/2008 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Cyprus International Insitute for the Environment and Puplic Health in Association with the Harvard School of Public Health ε.ε. 4175, ημερ. 3.10.2008, αρ. γνωστ. 230 Acrobat Reader File 67.606.pdf
66.936 11/3/2008 Διορισμός Προέδρου της Αρχής Αδειών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4157, ημερ. 23.4.2008, αρ. γνωστ. 128 Acrobat Reader FIle 66.936.PDF
67.435 9/7/2008 Παραχώρηση πλήρους επιδόματος εγκλωβισμένου, ανεξαρτήτως άλλων εισοδημάτων απο εργασία ή σύνταξη Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4173, ημερ. 5.9.2008, αρ. γνωστ. 214 Acrobat Reader File 67.435.pdf
67.475 17/7/2008 Αίτηση της Εταιρείας P. & G. Mavrikios Agrochemical Ltd και του κ. Κωστάκη Πιτσιλλίδη (ΛΕΜ/483/2002) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για προσθήκες/μετατροπές (δύο υπόστεγα/αποθήκες) σε υφιστάμενο αδειούχο εργοστάσιο φυτοφαρμάκων, στα τεμάχια με αρ. 266, 404 και 408 φ/σχ. LIV/48 στη Μονή, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 έως 2006 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4171, ημερ. 14.8.2008, αρ. γνωστ. 212 Acrobat Reader File 67.475.pdf
67.481 17/7/2008 Δημιουργία και λειτουργία κινητής μονάδας Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (mobile ΚΕΠ), σε πιλοτική βάση, για ένα χρόνο Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4174, ημερ. 12.9.2008, αρ. γνωστ. 218 Acrobat Reader File 67.481.pdf
67.474 17/7/2008 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4171, ημερ. 14.8.2008, αρ. γνωστ. 211 Acrobat Reader File 67.474.pdf
67.479 17/7/2008 Ορισμός Αρμόδιας Αρχής, Αρχής Πιστοποίησης και Αρχής Ελέγχου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (Προγραμματική Περίοδος 2005-2007) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4174. ημερ. 12.9.2008, αρ. γνωστ. 217 Acrobat Reader File 67.479.pdf
67.599 30/7/2008 Πιστοποιητικά απορίας για Κύπριους φοιτητές που σπουδάζουν στα δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4175, ημερ. 3.10.2008, αρ. γνωστ. 229 Acrobat Reader File 67.599.pdf
67.489 17/7/2008 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το έτος 2008 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4174, ημερ. 12.9.2008, αρ. γνωστ. 219 Acrobat Reader File 67.489.pdf
67.519 17/7/2008 Οι περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμοι του 2004 έως 2008. Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής. ε.ε. 4174, ημερ. 12.9.2008, αρ. γνωστ. 220 Acrobat Reader File 67.519.pdf
67.543 23/7/2008 Εκμίσθωση δασικής γης στο Σώμα Προσκόπων Κύπρου για δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους στις τοποθεσίες "Κάρα των Γλιών" και "Λούματα των Αετών" Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4174, ημερ. 12.9.2008, αρ. γνωστ. 223 Acrobat Reader File 67.543.pdf
67.595 30/7/2008 Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4175, ημερ. 3.10.2008, αρ. γνωστ. 228 Acrobat Reader File 67.595.pdf
67.446 9/7/2008 Κανονισμός 1082/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 4173, ημερ. 5.9.2008, αρ. γνωστ. 216 Acrobat Reader File 67.446.pdf
67.537 23/7/2008 Διορισμός της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κοινό Εποπτικό Όργανο της Eurojust Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4174, ημερ. 12.9.2008, αρ. γνωστ. 222 Acrobat Reader File 67.537.pdf
67.528 23/7/2008 Παράταση διορισμού της Προσωρινής Επιτροπής της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων και διορισμός δύο επιπλέον μελών της, ώστε αυτή να καταστεί 17μελής. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4174, ημερ. 12.9.2008, αρ. γνωστ. 221 Acrobat Reader File 67.528.pdf
67.613 27/8/2008 Διοικητικό Συμβούλιο Σχολής Τυφλών "Άγιος Βαρνάβας" Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4175, ημερ. 3.10.2008, αρ. γνωστ. 231 Acrobat Reader File 67.613.pdf
67.432 9/7/2008 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων και σε κυβερνητικά οικόπεδα αυτοστέγασης - Μερική ανάκληση Απόφασης Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4173, ημερ. 5.9.2008, αρ. γνωστ. 213 Acrobat Reader File 67.432.pdf
67.443 9/7/2008 Ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης του δημόσιου χρέους στο Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 51(γ) των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως 2007 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4173, ημερ. 5.9.2008, αρ. γνωστ. 215 Acrobat Reader File 67.443.pdf
66.834 6/2/2008 Σύσταση του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου, 2007, σχετικά με το εγχειρίδιο για τις αστυνομικές αρχές και τις αρχές ασφαλείας όσον αφορά τη συνεργασία σε σημαντικά γεγονότα με διεθνή διάσταση. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader FIle 66.834.PDF
67.565 30/7/2008 'Εκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων και σε κυβερνητικά οικόπεδα αυτοστέγασης Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4175, ημερ. 3.10.2008, αρ. γνωστ. 226 Acrobat Reader File 67.565.pdf
66.729 6/2/2008 Πολιτική για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader FIle 66.729.PDF
66.658 3/1/2008 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 79 Acrobat Reader FIle 66.658.PDF
66.665 3/1/2008 Προϋπολογισμός για το 2008 του Ειδικού Ταμείου για το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Ε.Α.Α.). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 82 Acrobat Reader FIle 66.665.PDF
66.783 6/2/2008 Αίτηση του κ. Γιαννάκη Μασούρη (ΠΠΑ 234/2004) για χορήγηση πολεοδομικής άδεια κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για κτηνοτροφική μονάδα (μάνδρα αιγοπροβάτων), στο τεμάχιο με αρ. 304, Φ/Σχ. ΧΧΙ.48,W1, Τμήμα F, στην Ενορία Παναγιά, στα όρια του Δήμου Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4154, ημερ. 7.3.2008, αρ. γνωστ. 86 Acrobat Reader FIle 66.783.PDF
67.593 30/7/2008 Συμπληρωματκός Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το 2008 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4175, ημερ. 3.10.2008, αρ. γνωστ. 227 Acrobat Reader File 67.593.pdf
66.664 3/1/2008 Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων για το 2006 και Προϋπολογισμός του Ταμείου Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων για το 2008. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 81 Acrobat Reader FIle 66.664.PDF
66.850 6/2/2008 Αίτηση της Εταιρείας Lanitis Development Ltd (ΠΑΦ/1272/2001) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκικλιση των προνοίων της Δήλωσης Πολιτικής, για κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στα τεμάχια με αρ. 8, φ/σχ. LII.49, LII.50, LII.57, LII.58 και αρ. 16 (δάσος Ραντί), φ/σχ. LII.57, στα Κούκλια, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4154, ημερ. 7.3.2008, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader FIle 66.850.PDF
66.828 6/2/2008 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader FIle 66.828.PDF
66.649 3/1/2008 Διορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 78 Acrobat Reader FIle 66.649.PDF
66.749 6/2/2008 Εκμίσθωση δασικής γης στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κάμπου, για σκοπούς δημιουργίας Μουσείου Υλοτομίας και Δασικού Πλούτου. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader FIle 66.749.PDF
66.858 6/2/2008 Σχέδιο παραχώρησης αποζημίωσης για τις ζημιές που προκλήθηκαν από άκαιρες βροχοπρώσεις σε χορτομάζα σιτηρών ή ψυχανθών κτηνοτροφικών φυτών για σανοποίηση. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 106 Acrobat Reader FIle 66.858.PDF
66.725 17/1/2008 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4151, ημερ. 13.2.2008, αρ. γνωστ. 38 Acrobat Reader FIle 66.725.PDF
66.806 6/2/2008 Αναστολή της αύξησης της τιμής πώλησης του νερού άρδευσης για ένα χρονο. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader FIle 66.806.PDF
66.759 6/2/2008 Ανταλλαγή ακίνητης ιδιοκτησίας της κας Έλλης Χαρ. Μυλωνά, με ισάξια παρακείμενη δασική γη, μέρος του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, στην οποία λειτουργεί ιχθυοτροφείο πέστροφας. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader FIle 66.759.PDF
66.829 6/2/2008 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 102 Acrobat Reader FIle 66.829.PDF
66.695 17/1/2008 Προσφπρά θέσεων για φοίτηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚυ) σε στρατεύσιμους της Εθνικής Φρουράς. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 84 Acrobat Reader FIle 66.695.PDF
66.857 6/2/2008 Αναθεώρηση εκταρικών επιδοτήσεων για τις αροτραίες καλλιέργειες και το σκληρό σιτάρι για το 2007. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 105 Acrobat Reader FIle 66.857.PDF
66.678 3/1/2008 Σχέδιο για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους λόγω των ειδικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κατά τη γεωργική τους απασχόληση. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 83 Acrobat Reader FIle 66.678.PDF
66.800 6/2/2008 Μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης δασικής γης στην εταιρεία "Τουριστικές Επιχειρήσεις Ευθυμίου και Κωνσταντίνου Λτδ" (Ξενοδοχείο Mermaid). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader FIle 66.800.PDF
66.746 6/2/2008 Ορισμός της ημερομηνίας ανάληψης των καθηκόντων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader FIle 66.746.PDF
66.794 6/2/2008 Διαχωρισμός οικοπέδων στο Δάσος Άχνας για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων (Περιοχή Θ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader FIle 66.794.PDF
66.859 6/2/2008 Διορισμός νέων μελών του Ευρωπαρατηρητηρίου Πάφου, σύμφωνα με το άρθρο 17 των περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμων του 2007. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 107 Acrobat Reader FIle 66.859.PDF
66.761 6/2/2008 Εθνικοί Ενδεικτικοί Στόχοι σύμφωνα με το άρθρο 5(1) των περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005- 2007 για την περίοδο 2007 έως 2010. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4190, ημερ. 13.2.2009, αρ. γνωστ. 36 Acrobat Reader FIle 66.761.PDF
66.704 17/1/2008 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, σύμφωνα με τους κανονισμούς 14(1) και 19 (2) των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4149, ημερ. 25.1.2008, αρ. γνωστ. 25 Acrobat Reader FIle 66.704.PDF
66.826 6/2/2008 Διορισμός δύο Βοηθών Εφόρων Ασφαλίσεων Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader FIle 66.826.PDF
66.762 6/2/2008 Οργανωτικές Δομές/Μηχανισμοί για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφόριας. Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader FIle 66.762.PDF
66.798 6/2/2008 Ανταλλαγή Ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας με δασική γη, μέρος του κρατικού δάσους Αρχαγγελούδι, για σκοπούς ανέγερσης σφαγείου. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader FIle 66.798.PDF
66.769 6/2/2008 Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 94 Acrobat Reader FIle 66.769.PDF
66.726 17/1/2008 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4151, ημερ. 13.2.2008, αρ. γνωστ. 39 Acrobat Reader FIle 66.726.PDF
66.705 17/1/2008 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το έτος 2008. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 85 Acrobat Reader FIle 66.705.PDF
66.776 6/2/2008 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Εγγραφής Εργοθεραπευτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader FIle 66.776.PDF
66.713 17/1/2008 Αίτηση της Εταιρείας Loucas Kyprianou & Co. Enterprises Ltd (338/2003) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για προσθήκες/μετατροπές σε 13 υφιστάμενα οικιστικά διαμερίσματα και αλλαγή χρήσης τους σε οργανωμένα διαμερίσματα, καθώς και ενοποίησή τους με υφιστάμενο συγκρότημα οργανωμένων διαμερισμάτων, στα τεμάχια με αρ. 238 και 290 (Παλαιός αρ. 216) φ/σχ. 2-146-348, Τμήμα 4, στην Ενορία Άγιος Θεόδωρος, στα όρια του Δήμου Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4151, ημερ. 13.2.2008, αρ. γνωστ. 37 Acrobat Reader FIle 66.713.PDF
66.849 6/2/2008 Αίτηση της Εταιρείας Vameana Estates Ltd (ΠΑ/64/2002), για χορήγηση πολεοδομικής άδεια κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για αλλαγή χρήσης ξενοδοχείου σε γραφεία και προσθήκη ορόφου, στα τεμάχια με αρ. 733 και 736 (μέρος), Φ/Σχ. LIV.51.5.4, Τμήμα C, στην Ενορία Νεαπόλεως, στο Δήμο Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4154, ημερ. 7.3.2008, αρ. γνωστ. 87 Acrobat Reader FIle 66.849.PDF
66.660 3/1/2008 Εκμίσθωση δασικής γης μέρος του Κρατικού Δάσους Λεμεσού, προς την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, για κατασκηνωτικούς σκοπούς Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4153, ημερ. 5.3.2008, αρ. γνωστ. 80 Acrobat Reader FIle 66.660.PDF
66.855 6/2/2008 Δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Λεμεσό. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 104 Acrobat Reader FIle 66.855.PDF
67.625 27/8/2008 Πρόσκληση στρατευσίμων Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4175, ημερ. 3.10.2008, αρ. γνωστ. 235 Acrobat Reader File 67.625.pdf
67.638 27/8/2008 Προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα και μέτρο εκρίζωσης αμπελώνων κατ΄εφαρμογή Κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε.ε. 4177, ημερ. 31.10.2008, αρ. γνωστ. 241 Acrobat Reader File 67.638.pdf
67.187 7/5/2008 Αίτηση της Πολυκλινικής Υγεία Λτδ (ΠΑ 209/02) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για επέκταση υφιστάμενης πολυκλινικής και προσθήκη ορόφου, στα τεμαχια με αρ. 551, 552, 605, 625, 626, 627, 636 και 466, φ/σχ. LIV/53.2, III, Τμήμα Ε, στην Ενορία Αγίας Ζώνης στο Δήμο Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4163, ημερ. 6.6.2008, αρ. γνωστ. 168. Acrobat Reader FIle 67.187.PDF
67.191 14/5/2008 Συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαιδευτικών Συμβουλίων (European Network of Education Councils - (EUNEC)). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4164, ημερ. 20.6.2008, αρ. γνωστ. 173. Acrobat Reader FIle 67.191.PDF
67.624 27/8/2008 Κλήση υποχρέων γαι υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 19 των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4175, ημερ. 3.10.2008, αρ. γνωστ. 234 Acrobat Reader File 67.624.pdf
67.630 27/8/2008 Διορισμός μέλους στο Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4175, ημερ. 3.10.2008, αρ. γνωστ. 237 Acrobat Reader File 67.630.pdf
67.620 27/8/2008 Παράταση της διδασκαλίας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) μαθημάτων για τις Παγκύπριες Ενιαίες Εξετάσεις κατά τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2010 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4175, ημερ. 3.10.2008, αρ. γνωστ. 233 Acrobat Reader File 67.620.pdf
66.912 27/2/2008 Επιχορήγηση για την αγορά ακουστικών βαρηκοϊας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4156, ημερ. 9.4.2008, αρ, γνωστ. 125 Acrobat Reader FIle 66.912.PDF
67.614 27/8/2008 Διορισμός μέλους Συμβουλίου Τροφίμων βάσει του άρθρου 3 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 έως 2006 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4175, ημερ. 3.10.2008, αρ. γνωστ. 232 Acrobat Reader File 67.614.pdf
67.188 7/5/2008 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4163, ημερ. 6.6.2008, αρ. γνωστ. 169. Acrobat Reader FIle 67.188.PDF
67.213 21/5/2008 Διορισμός μελών της Επιτροπής Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4165, ημερ. 2.7.2008, αρ. γνωστ. 177, ε.ε. 4170, ημερ. 8.8.2008 (Διόρθωση). Acrobat Reader FIle 67.213.PDF
67.218 21/5/2008 Ανάληψη των εξόδων νοσηλείας των πτωματικών δοτών από την πολιτεία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4165, ημερ. 2.7.2008, αρ. γνωστ. 178. Acrobat Reader FIle 67.218.PDF
67.176 7/5/2008 Διορισμός Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4164, ημερ. 20.6.2008, αρ. γνωστ. 170 Acrobat Reader FIle 67.176.PDF
67.207 14/5/2008 Διορισμός μελών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4164, ημερ. 20.6.2008, αρ. γνωστ. 175. Acrobat Reader FIle 67.207.PDF
67.182 7/5/2008 Εκμίσθωση δασικής γης στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, στο δάσος Πάφου (Περιοχή Κάμπου), για κάλυψη του δρόμου Ορκόντα- Κάτω Πύργου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4164. ημερ. 20.6.2008, αρ. γνωστ. 172 Acrobat Reader FIle 67.182.PDF
67.181 7/5/2008 Οφειλές προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4164, ημερ. 20.6.2008, αρ. γνωστ. 171. Acrobat Reader FIle 67.181.PDF
67.208 14/5/2008 Διορισμός Επιτρόπων και Αναπληρωτών Επιτρόπων στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4164, ημερ. 20.6.2008, αρ. γνωστ. 176. Acrobat Reader FIle 67.208.PDF
67.186 7/5/2008 Αίτηση της Εταιρείας Strouthos Farm Ltd (ΛΕΥ/3091/2003) για χορήγηση πολεοδομικής άδεια κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την ανέγερση πτηνοσφαγείου και βιολογικού σταθμού, στα τεμάχια με αρ. 91 και 975, φ/σχ. ΧΧ/54 και ΧΧ/62, στο Ακάκι, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4163, ημερ. 6.6.2008, αρ. γνωστ. 167 Acrobat Reader FIle 67.186.PDF
67.023 2/4/2008 Ανέγερση 358 οικιστικών μονάδων σε κενούς χώρους των Κυβερνητικών Οικισμών "Κόκκινες" και "Τσακιλερό". Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4159, ημερ. 9.5.2008, αρ. γνωστ. 141. Acrobat Reader FIle 67.023.PDF
67.113 23/4/2008 Διορισμός Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4162, ημερ. 30.5.2008, αρ. γνωστ. 154. Acrobat Reader FIle 67.113.PDF
67.080 16/4/2008 Δημιουργία Λογοτεχνικού Αρχείου και Μουσείου Λογοτεχνίας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4161, ημερ. 21.5.2008, αρ. γνωστ. 147. Acrobat Reader FIle 67.080.PDF
67.153 2/5/2008 Ωφελήματα που παραχωρούνται σε οικογένειες που αποκτούν τρίδυμα και άνω. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4163, ημερ. 6.6.2008, αρ. γνωστ. 163. Acrobat Reader FIle 67.153.PDF
67.199 14/5/2008 Επιχορήγηση για αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή στους Εισακτέους (πρωτοετείς) Φοιτητές. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4164, ημερ. 20.6.2008, αρ. γνωστ. 174. Acrobat Reader FIle 67.199.PDF
67.085 16/4/2008 Παραχώρηση επιδόματος σίτισης σε Ελλαδίτες φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4161, ημερ. 21.5.2008, αρ. γνωστ. 149. Acrobat Reader FIle 67.085.PDF
67.041 10/4/2008 Οφειλές προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4160, ημερ. 14.5.2008, αρ. γνωστ, 144 Acrobat Reader FIle 67.041.PDF
67.126 23/4/2008 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4162, ημερ. 30.5.2008, αρ. γνωστ. 160. Acrobat Reader FIle 67.126.PDF
67.095 16/4/2008 Λήψη μέτρων για προώθηση της κατασκευής μικρών κινητών μονάδων αφαλάτωσης από ξενοδοχεία για αντιμετώπιση της δύσκολης υδατικής κατάστασης. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4161, ημερ. 21.5.2008, αρ. γνωστ. 151. Acrobat Reader FIle 67.095.PDF
67.096 16/4/2008 Διορισμός Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4161, ημερ. 16.04.2008, αρ. γνωστ. 152. Acrobat Reader FIle 67.096.PDF
67.087 16/4/2008 Δημιουργία Βιοτεχνικής Περιοχής στο Δήμο Αραδίππου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4161, ημερ. 21.5.2008, αρ. γνωστ. 150. Acrobat Reader FIle 67.087.PDF
67.147 2/5/2008 Φιλοξενία στην Κύπρο, στις 16 και 17 Οκτωβρίου, 2008, Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα "Αγροτική Ανάπτυξη" Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4163, ημερ. 6.6.2008, αρ. γνωστ. 161. Acrobat Reader FIle 67.147.PDF
67.120 23/4/2008 Επιχορήγηση των θερινών αδειών εργοδοτουμένων, των λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των Συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2008 από τα πλεονάσματα του Κεντρικού Ταμείου Αδειών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4162, ημερ. 30.5.2008, αρ. γνωστ. 159. Acrobat Reader FIle 67.120.PDF
67.037 2/4/2008 Διορισμός Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4159, ημερ. 9.5.2008, αρ. γνωστ. 143 Acrobat Reader FIle 67.037.PDF
67.159 2/5/2008 Σχέδιο Χορηγιών για τις Μεταποιητικές Βιομηχανίες Εντός των Βρετανικών Βάσεων. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4163, ημερ. 6.6.2008, αρ. γνωστ. 164. Acrobat Reader FIle 67.159.PDF
67.097 16/4/2008 Διοικητικό Συμβούλιο Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4161, ημερ. 21.5.2008, αρ. γνωστ. 153. Acrobat Reader FIle 67.097.PDF
67.168 2/5/2008 Μέτρα προς τιμήν του εκλιπόντα μουσικοσυνθέτη Μάριου Τόκα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4163, ημερ. 6.6.2008, αρ. γνωστ. 165. Acrobat Reader FIle 67.168.PDF
67.028 2/4/2008 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμακευτικής Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4159, ημερ. 9.5.2008, αρ. γνωστ. 142 Acrobat Reader FIle 67.028.PDF
67.117 23/4/2008 Διορισμός νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4162, ημερ. 30.5.2008, αρ. γνωστ. 158, ε.ε. 4164, ημερ. 20.6.2008 (Διόρθωση). Acrobat Reader FIle 67.117.PDF
66.989 26/3/2008 Διορισμός νέου Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4158, ημερ. 30.4.2008, αρ. γνωστ. 135 Acrobat Reader FIle 66.989.PDF
67.114 23/4/2008 Διορισμός νέου μέλους του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4162, ημερ. 30.5.2008, αρ. γνωστ. 155. Acrobat Reader FIle 67.114.PDF
67.116 23/4/2008 Διορισμός νέους μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολάιας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4162, ημερ. 30.5.2008, αρ. γνωστ. 157. Acrobat Reader FIle 67.116.PDF
67.148 2/5/2008 Φιλοξενία στην Κύπρο, στις 30 και 31 Οκτωβρίου, 2008, Τεχνικού Σεμιναρίου σε θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για Αναλογιστές και Στατιστικολόγους της Διεθνούς Οργάνωσης Κοινωνικής Ασφάλειας (ISSA). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4163, ημερ. 6.6.2008, αρ. γνωστ. 162. Acrobat Reader FIle 67.148.PDF
67.083 16/4/2008 Εξειδικευμένος εθελοντισμός. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4161, ημερ. 21.5.2008, αρ, γνωστ. 148. Acrobat Reader FIle 67.083.PDF
67.052 10/4/2008 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4160, ημερ. 14.5.2008, αρ. γνωστ. 145. Acrobat Reader FIle 67.052.PDF
67.170 2/5/2008 Αίτηση της Εταιρείας Lanitis Development Ltd (ΠΑΦ/1272/2001) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στα τεμάχια με αρ. 8, φ/σχ. LII.49, LII.50, LII.57, LII.58 και αρ.16 (δάσος Ραντι), φ.σχ. LII.57, στα Κούκλια, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4163, ημερ. 6.6.2008, αρ. γνωστ. 166. Acrobat Reader FIle 67.170.PDF
67.115 23/4/2008 Πλήρωση πέντε κενών θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστοτούτου. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4162, ημερ. 30.5.2008, αρ. γνωστ. 156. Acrobat Reader FIle 67.115.PDF
67.064 10/4/2008 Λειτουργία δημοτικών σχολείων με αριθμό μαθητών κάτω από 15. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4160, ημερ. 14.5.2008, αρ. γνωστ. 146 Acrobat Reader FIle 67.064.PDF
66.890 27/2/2008 Καθορισμός των Εκπαιδευτικών Περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων Αγλαντζιάς Γ' και Παλουριώτισσας Β'. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4156, ημερ. 9.4.2008, αρ. γνωστ. 118 Acrobat Reader FIle 66.890.PDF
67.011 26/3/2008 Διορισμός κυπριακών μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Επιτροπή Fulbright). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4158, ημερ. 30.4.2008, αρ, γνωστ. 139. Acrobat Reader FIle 67.011.PDF
66.875 27/2/2008 Διοργάνωση στην Κύπρο του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά (5-8 Φεβρουαρίου, 2009). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4156, ημερ. 9.4.2008, αρ. γνωστ. 113 Acrobat Reader FIle 66.875.PDF
66.876 27/2/2008 Διοργάνωση στην Κύπρο Σεμιναρίου με θέμα το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Μάιο 2008. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4156, ημερ. 9.4.2008, αρ. γνωστ. 114 Acrobat Reader FIle 66.876.PDF
66.892 27/2/2008 Διορισμός Επιτροπών που προβλέπονται από τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμους του 1999 και 2001 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4156, ημερ. 9.4.2008, αρ. γνωστ. 119 Acrobat Reader FIle 66.892.PDF
66.924 27/2/2008 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολοεδομίας και Χωροταξίας Νόμου και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 111. Acrobat Reader FIle 66.924.PDF
66.996 26/3/2008 Παράχώρηση έκτακτου Πασχαλινού Δώρου στους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4158, ημερ. 30.4.2008, αρ. γνωστ. 136. Acrobat Reader FIle 66.996.PDF
66.935 11/3/2008 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4157, ημερ. 23.4.2008, αρ. γνωστ. 127 Acrobat Reader FIle 66.935.PDF
66.986 19/3/2008 Παροχή πασχαλινού επιδόματος στους Συνταξιούχους και στους λήπτες κοινωνικής σύνταξης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4157, ημερ. 23.4.2008, αρ. γνωστ. 133. Acrobat Reader FIle 66.986.PDF
66.896 27/2/2008 Διορισμός μελών του Στατιστικού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4156, ημερ. 9.4.2008, αρ. γνωστ. 123 Acrobat Reader FIle 66.896.PDF
66.966 19/3/2008 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Ύψωνας Λεμεσού για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων (Περιοχή Α'). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4157, ημερ. 23.4.2008, αρ. γνωστ. 131 Acrobat Reader FIle 66.966.PDF
66.881 27/2/2008 Διαχωρισμός οικοπέδων αυτοστέγασης στο χωριό Κοκκινοτριμιθιά για τις ανάγκες των προσφύγων (Περιοχή Ζ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4156, ημερ. 9.4.2008, αρ. γνωστ. 115 Acrobat Reader FIle 66.881.PDF
67.001 26/3/2008 Αίτηση για ανταλλαγή ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας, με ισάξια παρακείμενη δασική γη, μέρος του Κρατικού δάσους "Τροόδους" στο Μουτουλλά. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4158, ημερ. 30.4.2008, αρ. 138 Acrobat Reader FIle 67.001.PDF
66.961 11/3/2008 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4157, ημερ. 23.4.2008, αρ. γνωστ. 130 Acrobat Reader FIle 66.961.PDF
67.016 26/3/2008 Διορισμός Προέδρου και μέλους της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4158, ημερ. 30.4.2008, αρ. γνωστ. 140. Acrobat Reader FIle 67.016.PDF
66.923 27/2/2008 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδεια κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 110 Acrobat Reader FIle 66.923.PDF
66.883 27/2/2008 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4156, ημερ. 9.4.2008, αρ. γνωστ. 117 Acrobat Reader FIle 66.883.PDF
66.903 27/2/2008 Λειτουργία του Προγράμματος Απεξάρτησης με Υποκατάστατες Ουσίες "ΓΕΦΥΡΑ" για τους Χρήστες Ναρκωτικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4156, ημερ. 9.4.2008, αρ. γνωστ. 124 Acrobat Reader FIle 66.903.PDF
66.967 19/3/2008 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Λιοπέτρι Αμμοχώστου για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων (Περιοχή Ζ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4157, ημερ. 23.4.2008, αρ. γνωστ. 132 Acrobat Reader FIle 66.967.PDF
66.882 27/2/2008 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Μάμμαρι Λευκωσίας για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων (Περιοχή Α). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4156, ημερ. 9.4.2008, αρ. γνωστ. 116 Acrobat Reader FIle 66.882.PDF
66.922 27/2/2008 Αίτηση του κ. Σάββα Σάββα (ΠΑΦ/0827/2003) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για ανέγερση κατοικίας, στο τεμάχιο με αρ. 699, Φ/Σχ. XLV/42 και XLV/43, στην Τάλα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και 26(3) και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 109. Acrobat Reader FIle 66.922.PDF
66.921 27/2/2008 Αίτηση της Εταιρείας Vassos Markides Estates Ltd (ΛΕΥ/2255/2002), για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για ανέγερση πενταώροφης γραφειακής ανάπτυξης, στα τεμάχια με αρ. 791, 792, 793 και 794, του Φ/Σχ. ΧΧΙ/54.6.1, στο Στρόβολο, με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26 (3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4155, ημερ. 28.3.2008, αρ. γνωστ. 108 Acrobat Reader FIle 66.921.PDF
66.988 26/3/2008 Σβήσιμο των φώτων σε κατοικίες και δημόσια κτίρια για 60 λεπτά την 29η Μαρτίου, 2008, Παγκόσμια Ημέρα Δράσης κατά της Υπερθέρμανσης του Πλανήτη. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4158, ημερ. 30.4.2008, αρ. γνωστ. 134 Acrobat Reader FIle 66.988.PDF
66.893 27/2/2008 Διορισμός μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4156, ημερ. 9.4.2008, αρ. γνωστ. 120 Acrobat Reader FIle 66.893.PDF
66.929 27/2/2008 Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2006 - Διορισμός Προέδρου και Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4156, ημερ. 9.4.2008, αρ. γνωστ. 126 Acrobat Reader FIle 66.929.PDF
66.950 11/3/2008 Διορισμός του κ. Χαρίλαου Σταυράκη, Υπουργού Οικονομικών, ως Διοικητή της Διεθνούς Τράπεζας για την Κύπρο, ως Διοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως για την Κύπρο και ως Διοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4157, ημερ. 23.4.2008, αρ. γνωστ. 129 Acrobat Reader FIle 66.950.PDF
67.767 6/10/2008 Διορισμός Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΝΟΠΑΔ) Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4179, ημερ. 14.11.2008, αρ. γνωστ. 256 Acrobat Reader File 67.767.pdf
67.773 6/10/2008 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007, για σκοπούς αναθεώρησης και τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου Πάφου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4179, ημερ. 14.11.2008, αρ. γνωστ. 261 Acrobat Reader File 67.773.pdf
67.626 27/8/2008 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4175, ημερ. 3.10.2008, αρ. γνωστ. 236 Acrobat Reader File 67.626.pdf
67.848 17/10/2008 Προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Σ.Ε.Α.Α) για το έτος 2009 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4181, ημερ. 5.12.2008, αρ. γνωστ. 277 Acrobat Reader File 67.848.pdf
67.772 6/10/2008 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007, για σκοπούς αναθεώρησης και τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4179, ημερ. 14.11.2008, αρ. γνωστ. 260 Acrobat Reader File 67.772.pdf
67.824 17/10/2008 Διορισμός του κ. Γιώργου Καζαμία ως μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4181, ημερ. 5.12.2008, αρ. γνωστ. 272 Acrobat Reader File 67.824.pdf
67.870 29/10/2008 Μερική επέκταση των δικαιούχων της αναθεωρημένης στεγαστικής πολιτικής για τους εκτοπισθέντες, η οποία τέθηκε σε ισχύ απο την 1.7.2008 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4182, ημερ. 19.12.2008, αρ. γνωστ. 280 Acrobat Reader FIle 67.870.PDF
67.784 6/10/2008 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4179, ημερ. 14.11.2008, αρ. γνωστ. 265 Acrobat Reader File 67.784.pdf
67.832 17/10/2008 Αύξηση στο ύψος των χορηγημάτων που καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για συντήρηση παιδιών τοποθετημένων σε ανάδοχες οικογένειες (Κεφ. 15.04.2 "Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας", Άρθρο 04.456 "Χορήγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Ανάδοχες Οικογένειες") Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4181, ημερ. 5.12.2008, αρ. γνωστ. 275 Acrobat Reader File 67.832.pdf
67.884 29/10/2008 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2009 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4182, ημερ. 19.12.2008, αρ.γνωστ. 282 Acrobat Reader FIle 67.884.PDF
67.819 17/10/2008 Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4181, ημερ. 5.12.2008, αρ. γνωστ. 271 Acrobat Reader File 67.819.pdf
67.827 17/10/2008 Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους αιχμαλώτους πολέμου του 1974 και προς τους εξαρτωμένους τους Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4181, ημερ. 5.12.2008, αρ. γνωστ. 273 Acrobat Reader File 67.827.pdf
67.881 29/10/2008 Προσωρινή απόλυση του στρατιώτη Παύλου Κοντίδη του Παναγιώτη, ΣΑ: 50552/08, λόγω ειδικών περιστάσεων Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4182, ημερ. 19.12.2008, αρ. γνωστ. 281 Acrobat Reader FIle 67.881.PDF
67.771 6/10/2008 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007, για σκοπούς αναθεώρησης και τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4179, ημερ. 14.11.2008, αρ. γνωστ. 259 Acrobat Reader File 67.771.pdf
67.886 29/10/2008 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2009 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4182, ημερ. 19.12.2008, αρ. γνωστ. 284 Acrobat Reader FIle 67.886.PDF
67.776 6/10/2008 Προϋπολογισμός Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2009 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε .4179, ημερ. 14.11.2008, αρ. γνωστ. 263 Acrobat Reader File 67.776.pdf
67.783 6/10/2008 Αναθεωρητική Αρχή Αδειών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4179, ημερ. 14.11.2008, αρ. γνωστ. 264 Acrobat Reader File 67.783.pdf
67.806 17/10/2008 Αύξηση του Προγράμματος Έκδοσης Ευρωπαϊκών Εμπορικών Χρεογράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας απο 500 εκ. ευρώ σε 1000 εκ. ευρώ Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4181, ημερ. 5.12.2008, αρ. γνωστ. 269 Acrobat Reader File 67.806.pdf
67.828 17/10/2008 Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ζωντανών δοτών νεφρών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4181, ημερ. 5.12.2008, αρ. γνωστ. 274 Acrobat Reader File 67.828.pdf
67.770 6/10/2008 Διορισμός Κοινού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007, για σκοπούς αναθεώρησης και τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4179, ημερ. 14.11.2008, αρ. γνωστ. 258 Acrobat Reader File 67.770.pdf
67.839 17/10/2008 Μετατροπή του χώρου του Κοινοτικού Κέντρου Λάρνακας σε αθλητικό παρκο/πολυκέντρο νεολαίας. Εκμίσθωση δασικής γης. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4181, ημερ. 5.12.2008, αρ. γνωστ. 276 Acrobat Reader File 67.839.pdf
67.316 11/6/2008 Αναθεώρηση χορηγίας και δανείου που παραχωρείται μέσω του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4169, ημερ. 1.8.2008, αρ. γνωστ. 195. Acrobat Reader FIle 67.316.PDF
67.420 25/6/2008 Αναθεώρηση του ύψους των Δημόσιων Βοηθημάτων που παρέχονται για κάλυψη των βασικών αναγκών σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο 95(1)2006. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4171, ημερ. 14.8.2008, αρ. γνωστ. 210. Acrobat Reader FIle 67.420.PDF
67.895 29/10/2008 Αίτηση της κας Άννας Παναγή (ΛΕΥ/1447/2005) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων, στο τεμάχιο με αρ. 215, φ/σχ XXIX/40. Ε1 στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4180, ημερ. 21.11.2008, αρ. γνωστ. 267 Acrobat Reader FIle 67.895.PDF
67.360 18/6/2008 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4170, ημερ. 8.8.2008, αρ. γνωστ. 203. Acrobat Reader FIle 67.360.PDF
67.850 17/10/2008 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2009 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4181, ημερ. 5.12.2008, αρ. γνωστ. 279 Acrobat Reader File 67.850.pdf
67.885 29/10/2008 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το έτος 2009 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4182, 19.12.2008, αρ. γνωστ. 283 Acrobat Reader FIle 67.885.PDF
67.755 6/10/2008 Στρατηγική της Κύπρου πάνω στην ασφάλεια και υγεία στην Εργασία για την περίοδο 2007-2012 και σχέδιο δράσης για την υλοποίησής της Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4179, ημερ. 14.11.2008, αρ. γνωστ. 255 Acrobat Reader File 67.755.pdf
67.327 11/6/2008 Διορισμός Συμβουλίου Καλλυντικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4169, ημερ. 1.8.2008, αρ. γνωστ. 196. Acrobat Reader FIle 67.327.PDF
67.330 11/6/2008 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4169, ημερ, 1.8.2008, αρ. γνωστ. 199. Acrobat Reader FIle 67.330.PDF
67.368 18/6/2008 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Καννισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4168, ημερ. 18.7.2008, αρ. γνωστ. 192. Acrobat Reader FIle 67.368.PDF
67.257 28/5/2008 Κεφαλική επιδότηση αιγοπροβάτων για το έτος 2008. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4167, ημερ. 16.7.2008, αρ. γνωστ. 185. Acrobat Reader FIle 67.257.PDF
67.361 18/6/2008 Ο περί Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2002. Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4170, ημερ. 8.8.2008, αρ. γνωστ. 204 Acrobat Reader FIle 67.361.PDF
67.331 11/6/2008 Δημιουργία Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης - Διορισμός Επιστημονικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4169, ημερ. 1.8.2008, αρ. γνωστ. 200. Acrobat Reader FIle 67.331.PDF
67.283 2/6/2008 Αντικατάσταση μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4167, ημερ. 16.7.2008, αρ. γνωστ. 190. Acrobat Reader FIle 67.283.PDF
67.282 2/6/2008 Τερματισμός διορισμού μέλους και διορισμός νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4167, ημερ. 16.7.2008, αρ. γνωστ. 189, ε.ε. 4172, ημερ. 22.8.2008 (Διόρθωση). Acrobat Reader FIle 67.282.PDF
67.311 11/6/2008 Διορισμός μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου σύμφωνα με τον περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμο του 2008. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4200, ημερ. 13.5.2009, αρ. γνωστ. 94 Acrobat Reader FIle 67.311.PDF
67.255 28/5/2008 Διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στην Κύπρο. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4167, ημερ. 16.7.2008, αρ. γνωστ. 184. Acrobat Reader FIle 67.255.PDF
67.328 11/6/2008 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολής Κοφών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4169, ημερ. 1.8.2008, αρ. γνωστ. 197. Acrobat Reader FIle 67.328.PDF
67.341 11/6/2008 Καθορισμός των εκπαιδευτικών περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων του Α' και Β΄Τραχωνίου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4169, ημερ. 1.8.2008, αρ. γνωστ. 201. Acrobat Reader FIle 67.341.PDF
67.407 25/6/2008 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2008. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4171, ημερ. 14.8.2008, αρ. γνωστ. 208. Acrobat Reader FIle 67.407.PDF
67.329 11/6/2008 Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4169, ημερ. 1.8.2008, αρ. γνωστ. 198. Acrobat Reader FIle 67.329.PDF
67.365 18/6/2008 Διορισμός Πολεοδομικού Συμβουλίου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4170, ημερ. 8.8.2008, αρ. γνωστ. 205. Acrobat Reader FIle 67.365.PDF
67.281 2/6/2008 Πλήρωση μίας κενής θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4167, ημερ. 16.7.2008, αρ. γνωστ. 188. Acrobat Reader FIle 67.281.PDF
67.274 28/5/2008 Διορισμός μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4167, ημερ. 16.7.2008, αρ. γνωστ. 186 Acrobat Reader FIle 67.274.PDF
67.386 18/6/2008 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το έτος 2008. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4170, ημερ. 8.8.2008, αρ. γνωστ. 206. Acrobat Reader FIle 67.386.PDF
67.275 28/5/2008 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4167, ημερ. 16.7.2008, αρ. γνωστ. 187. Acrobat Reader FIle 67.275.PDF
67.314 11/6/2008 Νέα Στεγαστική Πολιτική για Εκτοπισθέντες, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4169, ημερ. 1.8.2008, αρ. γνωστ. 194 Acrobat Reader FIle 67.314.PDF
67.345 11/6/2008 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων το 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4166, ημερ. 11.7.2008, αρ. γνωστ. 183. Acrobat Reader FIle 67.345.PDF
67.347 11/6/2008 Έγγραφο με τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη μεταρρύθμιση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού και υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 4169, ημερ. 1.8.2008, αρ. γνωστ. 202. Acrobat Reader FIle 67.347.PDF
67.369 18/6/2008 Αίτηση του κ. Μάριου Ανδρέου (ΛΑΡ/0465/2005) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για τη δημιουργία εργοστασίου μωσαϊκών, στο τεμάχιο με αρ. 586, φ/σχ. XL.32, στα Κελλιά, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4168, ημερ. 18.7.2008, αρ. γνωστ. 193. Acrobat Reader FIle 67.369.PDF
67.245 21/5/2008 Αίτηση της Εταιρείας Getian General Services Ltd (Φρίξος, Σάββας, Αναστάσιος και Άννα Τριανταφύλλου και Εταιρεία Prospero Suppliers Ltd, πρώην ιδιοκτητές) (ΛΕΥ/1341/2005) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για την ανέγερση βιομηχανικής μονάδας παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος, στο τεμάχιο με αρ. 17, φ/σχ. XXI/48.W2, στην Παλλουριώτισσα, στο Δήμο Λευκωσίας, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4165, ημερ. 2.7.2008, αρ. γνωστ. 181. Acrobat Reader FIle 67.245.PDF
67.417 25/6/2008 Προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα και μέτρο εκρίζωσης αμπελώνων κατ' εφαρμογή Κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4171, ημερ. 14.8.2008, αρ. γνωστ. 209. Acrobat Reader FIle 67.417.PDF
67.284 2/6/2008 Συμβουλευτική Επιτροπή του Ταμείου του Λαχείου Πρόνοιας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4167, ημερ. 16.7.2008, αρ. γνωστ. 191. Acrobat Reader FIle 67.284.PDF
67.392 25/6/2008 Έγκριση του συμβπληρωματικού καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4171, ημερ. 14.8.2008, αρ. γνωστ. 207. Acrobat Reader FIle 67.392.PDF
67.753 6/10/2008 Αναθεώρηση σχεδίου παροχής επιχορήγησης έναντι του κόστους ανέγερσης/επιδιόρθωσης οικοδομών σε περίπτωση που αυτές επηρεάζονται από όρους που απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων παραδοσιακών υλικών Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4179, ημερ. 14.11.2008, αρ. γνωστ. 254 Acrobat Reader File 67.753.pdf
67.247 21/5/2008 Διορισμός μελών Συμβουλίου Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4165, ημερ. 2.7.2008, αρ. γνωστ. 182 Acrobat Reader FIle 67.247.PDF
67.704 24/9/2008 Διορισμός μέλους Πολεοδομικού Συμβουλίου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4178, ημερ. 7.11.2008, αρ. γνωστ. 247 Acrobat Reader File 67.704.pdf
67.740 24/9/2008 Αίτηση της Εταιρείας Λατομεία Φαρμακά Λτδ (ΛΕΥ/0825/2000) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση της Δήλωσης Πολιτικής, για επέκταση υφιστάμενου λατομείου τάξης Α΄για την εξόρυξη διαβασικού πετρώματος στο τεμάχιο με αρ. 135 (μέρος) φ/σχ. ΧΧΧVII.32 στα Χωριά Πολιτικό και Λαζανιά με βάση τις πρόνοιες του άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 έως 2006 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4176, ημερ. 24.10.2008, αρ. γνωστ. 240 Acrobat Reader File 67.740.pdf
67.229 21/5/2008 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Μερική ανάκληση/τροποποίηση Αποφάσεων και λήψη νέας Απόφασης με αναδρομική ισχύ. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4165, ημερ. 2.7.2008, αρ. γνωστ. 180 Acrobat Reader FIle 67.229.PDF
67.222 21/5/2008 Σύσταση Διαχειριστικής Αρχής και Επιτροπής Παρακολούθησης για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4165, ημερ. 2.7.2008, αρ. γνωστ. 179 Acrobat Reader FIle 67.222.PDF
67.679 24/9/2008 Εκμίσθωση δασικής γης στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για ανέγερση υποσταθμού μαζί με δικαίωμα διάβασης, τοποθέτησης και συντήρησης υπόγειων καλωδίων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο "Ποταμός του Λιοπετρίου" Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε 4178, ημερ. 7.11.2008, αρ. γνωστ. 246 Acrobat Reader FIle 67.679.PDF
67.708 24/9/2008 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2009 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4178, ημερ. 7.11.2008, αρ. γνωστ. 250 Acrobat Reader FIle 67.708.PDF
67.661 24/9/2008 Δίκτυο IMPEL (Implementation and Enforcement of Envitonmental Legislation). Δημιουργία νέου σώματος του IMPEL με νομική οντότητα Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε 4178, ημερ. 7.11.2008, αρ. γνωστ. 244 Acrobat Reader FIle 67.661.PDF
67.660 24/9/2008 Ένταξη της Κύπρου στον Οργανισμό "EURAMET" ("European Association of National Metrology Institutes") Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4178, ημερ. 7.11.2008, αρ. γνωστ. 243 Acrobat Reader FIle 67.660.PDF
67.705 24/9/2008 Έγκριση του συμπληρωματικού καταλόγου μελών των Ιατρικών Συμβουλίων, Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου και Ειδικών Ιατρών Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4178, ημερ. 7.11.2008, αρ. γνωστ. 248 Acrobat Reader FIle 67.705.PDF
67.739 24/9/2008 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ. Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4176, ημερ. 24.10.2008, αρ. γνωστ.239 Acrobat Reader File 67.739.pdf
67.709 24/9/2008 Προϋπολογισμός Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2009 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4178, ημερ. 7.11.2008, αρ. γνωστ. 251 Acrobat Reader FIle 67.709.PDF
67.632 27/8/2008 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το 2008 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4175, ημερ. 3.10.2008, αρ. γνωστ. 238 Acrobat Reader File 67.632.pdf
67.656 24/9/2008 Προϋπολογισμός του Ταμείου Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων για το 2009 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4178, ημερ. 24.9.2008, αρ. γνωστ. 242 Acrobat Reader FIle 67.656.PDF
67.662 24/9/2008 Εφαρμογή του Κανονισμού EC2150/2005 "Κοινοί Κανόνες για την Ευέλικτη Χρήση του Εναέριου Χώρου" (Flexible Use of Airspace FUA) Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4178, ημερ. 7.11.2008, αρ. γνωστ. 245 Acrobat Reader FIle 67.662.PDF
68.171 30/12/2008 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε .4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 48 Acrobat Reader File 68.171.pdf
68.165 17/12/2008 Διορισμός Επιτρόπου Ρυθμίσεως και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 47 Acrobat Reader File 68.165.pdf
68.178 30/12/2008 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2009 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 49 Acrobat Reader File 68.178.pdf
68.142 17/12/2008 Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2009 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 44 Acrobat Reader File 68.142.pdf
68.180 30/12/2008 Αντικατάσταση μέλους της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 51 Acrobat Reader File 68.180.pdf
68.127 17/12/2008 Παράταση θητείας Κοινοταρχών των ενοριών των δημαρχούμενων περιοχών Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 38 Acrobat Reader File 68.127.pdf
68.140 17/12/2008 Προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου για το 2009 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 68.140.pdf
67.802 17/10/2008 Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος (ΕΠΔ). Παραχώρηση της Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4181, ημερ. 5.12.2008, αρ. γνωστ. 268 Acrobat Reader File 67.802.pdf
68.139 17/12/2008 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2009 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 41 Acrobat Reader File 68.139.pdf
68.226 30/12/2008 Διορισμός μελών του Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 56 Acrobat Reader File 68.226.pdf
68.141 17/12/2008 Προϋπολογισμός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 2009 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 43 Acrobat Reader File 68.141.pdf
68.179 30/12/2008 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2009 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 50 Acrobat Reader File 68.179.pdf
68.182 30/12/2008 Εκμίσθωση δασικής γης στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 68.182.pdf
68.132 17/12/2008 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 39 Acrobat Reader File 68.132.pdf
68.183 30/12/2008 Παραχώρηση δασικής γης μέρους του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ριζοελιάς στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για σκοπούς ανέγερσης Λυκείου. Εκμίσθωση δασικής γης στο Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 54 Acrobat Reader File 68.183.pdf
68.220 30/12/2008 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολοεδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4188, ημερ. 28.1.2009, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader File 68.220.pdf
68.137 17/12/2008 Μείωση της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας σε 24 μήνες Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 40 Acrobat Reader File 68.137.pdf
68.181 30/12/2008 Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 67.773 σε σχέση με το διορισμό Κοινού Συμβουλίου σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για σκοπούς τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου Πάφου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 68.181.pdf
68.143 17/12/2008 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2008 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 45 Acrobat Reader File 68.143.pdf
68.029 26/11/2008 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2009 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4186, ημερ. 16.1.2009, αρ. γνωστ. 14 Acrobat Reader File 68.029.pdf
67.967 12/11/2008 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων για το έτος 2009 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4185, ημερ. 9.1.2008, αρ. γνωστ. 6 Acrobat Reader FIle 67.967.PDF
67.911 5/11/2008 Διοργάνωση στην Κύπρο του έβδομου σεμιναρίου των Εθνικών 'Ομπουτσμεν των Κρατών-Μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4183, ημερ. 23.12.2008, αρ. γνωστ. 288 Acrobat Reader FIle 67.911.PDF
68.014 26/11/2008 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το έτος 2009 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4186, ημερ. 16.1.2009, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 68.014.pdf
67.934 5/11/2008 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4183, ημερ. 23.12.2008, αρ. γνωστ. 294 Acrobat Reader FIle 67.934.PDF
67.932 5/11/2008 Διορισμός Επιτροπής Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4183, ημερ. 23.12.2008, αρ. γνωστ. 292 Acrobat Reader FIle 67.932.PDF
68.095 10/12/2008 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2008 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4189, ημερ. 30.1.2009, αρ. γνωστ. 29 Acrobat Reader File 68.095.pdf
68.012 26/11/2008 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2009 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4186, ημερ. 16.1.2009, αρ. γνωστ. 10 Acrobat Reader File 68.012.pdf
67.917 5/11/2008 Διορισμός Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4183, ημερ. 23.12.2008, αρ. γνωστ. 291 Acrobat Reader FIle 67.917.PDF
68.027 26/11/2008 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4184, ημερ. 31.12.2008, αρ. γνωστ. 300 Acrobat Reader File 68.027.pdf
68.044 3/12/2008 Αναθεώρηση του Σχεδίου Ταχύρρυθμης Κατάρτισης Νεοεισερχομένων στην Απασχόληση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ. γνωστ. 19 Acrobat Reader File 68.044.pdf
67.975 12/11/2008 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4182, ημερ. 19.12.2008, αρ. γνωστ. 287 Acrobat Reader FIle 67.975.PDF
68.041 3/12/2008 Διορισμός Συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ. γνωστ. 18 Acrobat Reader File 68.041.pdf
68.097 10/12/2008 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων Κύπρου (ΠΕΠ) για το έτος 2009 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4189, ημερ. 30.1.2009, αρ. γνωστ. 31 Acrobat Reader File 68.097.pdf
67.937 5/11/2008 Ορισμός Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4183, ημερ. 23.12.2008, αρ. γνωστ. 297 Acrobat Reader FIle 67.937.PDF
68.059 3/12/2008 Ενσωμάτωση προγραμμάτων εκπαίδευσης νέων ζευγαριών σε θέματα δεξιοτήτων ζωής στα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ. γνωστ. 23 Acrobat Reader File 68.059.pdf
68.028 26/11/2008 Αίτηση των κ.κ. Κώστα Στ. Ιωαννίδη, Παρθενόπης, Στυλιανής και Αικατερίνης Κώστα Ιωαννίδη, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, για επεκτάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή στη Ενορία Αγίων Ομολογητών του Δήμου Λευκωσίας ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώσει τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 31.10.2001 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4184, ημερ. 31.12.2008, αρ. γνωστ. 299 Acrobat Reader File 68.028.pdf
68.054 3/12/2008 Οικονομική βοήθεια σε κατοίκους ορεινών περιοχών με υψόμετρο 600 μέτρων και άνω Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ.γνωστ. 21 Acrobat Reader File 68.054.pdf
68.039 3/12/2008 Διορισμός Προέδρου και μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και καθορισμός αντιμισθίας και όρων υπηρεσίας τους Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4187, 23.1.2009, αρ. γνωστ. 16 Acrobat Reader File 68.039.pdf
67.983 26/11/2008 Τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 66.771, σε σχέση με το διορισμό Κοινού Συμβουλίου σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για σκοπούς τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4186, ημερ. 16.1.2009, αρ. γνωστ. 7 Acrobat Reader File 67.983.pdf
68.110 10/12/2008 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4189, ημερ. 30.1.2009, αρ. γνωστ. 34 Acrobat Reader File 68.110.pdf
68.064 3/12/2008 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2008 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ. γνωστ. 24 Acrobat Reader File 68.064.pdf
67.933 5/11/2008 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυική Δυστροφία Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4183, ημερ. 23.12.2008, αρ. γνωστ. 293 Acrobat Reader FIle 67.933.PDF
68.108 10/12/2008 Αίτηση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (για τον κ. Κυριάκο Ανδρέου) (ΠΑΦ/2537/2004) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για την ανέγερση αγελαδοτροφείου στο τεμάχιο με αρ. 135 (μέρος) φ/σχ XXXV.19 στην Τέρρα με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4186, ημερ. 16.1.2009, αρ. γνωστ. 15 Acrobat Reader File 68.108.pdf
68.106 10/12/2008 Αποκέντρωση της υπηρεσίας που εκδίδει το Πιστοποιητικό APOSTILE (Σύμβαση της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης νομιμοποίησης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων) Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4189, ημερ. 30.1.2009, αρ. γνωστ. 32 Acrobat Reader File 68.106.pdf
68.040 3/12/2008 Διορισμός νέων μελών Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ.γνωστ. 17 Acrobat Reader File 68.040.pdf
68.055 3/12/2008 Παροχή οικονομικής βοήθειας για την ανθρωπιστική κρίση στην Γεωργία Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ. γνωστ. 22 Acrobat Reader File 68.055.pdf
68.011 26/11/2008 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Γραφείου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου για το έτος 2009 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4186, ημερ. 16.1.2009, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader File 68.011.pdf
67.965 12/11/2008 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2009 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4185, ημερ. 9.1.2008, αρ. γνωστ. 4 Acrobat Reader FIle 67.965.PDF
67.916 5/11/2008 Διορισμός Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4183, ημερ. 23.12.2008, αρ. γνωστ. 290 Acrobat Reader FIle 67.916.PDF
68.026 26/11/2008 Αντικατάσταση Αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4186, ημερ. 16.1.2009, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 68.026.pdf
67.966 12/11/2008 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για το έτος 2009 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε 4185, ημερ. 9.1.2008, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader FIle 67.966.PDF
67.990 26/11/2008 Αναθεώρηση εκταρικών επιδοτήσεων για τις αροτραίες καλλιέργειες, το σκληρό σιτάρι, τα καπνά, τα φυλλοβόλα, τις μπανάνες, τις ελιές και τα αμπέλια (οινοποιήσιμα, επιτραπέζια, σταφίδα) για το έτος 2008. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4186, ημερ. 16.1.2009, αρ. γνωστ. 8 Acrobat Reader File 67.990.pdf
68.096 10/12/2008 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2008 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4189, ημερ. 30.1.2009, αρ. γνωστ. 30 Acrobat Reader File 68.096.pdf
68.077 10/12/2008 Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Εγκληματικότητας Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4189, ημερ. 30.1.2009, αρ. γνωστ. 27 Acrobat Reader File 68.077.pdf
68.066 3/12/2008 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος 2009 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ. γνωστ. 25 Acrobat Reader File 68.066.pdf
67.915 5/11/2008 Διορισμός μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε .4183, ημερ. 23.12.2008, αρ. γνωστ. 289 Acrobat Reader FIle 67.915.PDF
67.952 12/11/2008 Διορισμός Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4185, ημερ. 9.1.2008, αρ. γνωστ. 2 Acrobat Reader FIle 67.952.PDF
67.936 5/11/2008 Διορισμός μελών της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4183, ημερ. 23.12.2008, αρ. γνωστ. 296 Acrobat Reader FIle 67.936.PDF
68.091 10/12/2008 Αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας για παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις οικογένειες με τρία παιδιά, όπως συμβαίνει με τις πολύτεκνες οικογένειες (με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά) Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4189, ημερ. 30.1.2009, αρ. γνωστ. 28 Acrobat Reader File 68.091.pdf
67.935 5/11/2008 Διορισμός Συμβουλίου Οδοντοτεχνιτών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4183, ημερ. 23.12.2008, αρ. γνωστ. 295 Acrobat Reader FIle 67.935.PDF
68.013 26/11/2008 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός (Αρ. 2) για το έτος 2008 του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε .4186, ημερ. 16.1.2009, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 68.013.pdf
68.073 3/12/2008 Αίτηση του κ. Λάμπρου Αναστασίου (ΑΜΧ/0295/2005) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για νομιμοποίηση υφιστάμενης αίθουσας δεξιώσεων στο τεμάχιο με αρ. 106 φ/σχ 2-284-377 στη Σωτήρα με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 199 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4185, ημερ. 9.1.2009, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 68.073.pdf
68.046 3/12/2008 Επιχορήγηση μαθητών για αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4187, ημερ. 23.1.2009, αρ. γνωστ. 20 Acrobat Reader File 68.046.pdf
68.109 10/12/2008 Επιχορήγηση μαθητών για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4189, ημερ. 30.1.2009, αρ. γνωστ. 33 Acrobat Reader File 68.109.pdf
68.085 10/12/2008 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τους κανονισμούς 14(1) και 19(2) των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4183, ημερ. 23.12.2008, αρ. γνωστ. 298 Acrobat Reader File 68.085.pdf
67.959 12/11/2008 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων και σε Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4185, ημερ. 9.1.2008, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader FIle 67.959.PDF
67.900 29/10/2008 Σχολική Εφορεία Μαρωνιτών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4182, ημερ. 19.12.2008, αρ. γνωστ. 286 Acrobat Reader FIle 67.900.PDF
67.786 6/10/2008 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4178, ημερ. 7.11.2008, αρ. γνωστ. 252 Acrobat Reader File 67.786.pdf
67.887 29/10/2008 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4182, ημερ. 19.12.2008, αρ. γνωστ. 285 Acrobat Reader FIle 67.887.PDF
67.769 6/10/2008 Διορισμός ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4179, ημερ. 14.11.2008, αρ. γνωστ. 257 Acrobat Reader File 67.769.pdf
67.896 29/10/2008 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροτοξίας Νόμων του 1972 έως 2007 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4180, ημερ. 21.11.2008, αρ. γνωστ. 266 Acrobat Reader FIle 67.896.PDF
67.775 6/10/2008 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2009 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4179, ημερ. 14.11.2008, αρ. γνωστ. 262 Acrobat Reader File 67.775.pdf
67.788 6/10/2008 Αίτηση της κας Μαρούλας Χατζήμιχαηλ και άλλων (ΛΑΡ/0091/2005) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση της Δήλωσης Πολιτικής, για την ανέγερση υπεραγοράς τροφίμων, στα τεμάχια με αρ. 627 και 628, φ/σχ. L.30, στο Κίτι, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 έως 2006 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4178, ημερ. 7.11.2008, αρ. γνωστ. 253 Acrobat Reader File 67.788.pdf
67.811 17/10/2008 Ορισμός Εθνικού Συντονιστή με βάση τον περί Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο του 2008, Ν.31(Ι)/2008 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4181, ημερ. 5.12.2008, αρ. γνωστ. 270 Acrobat Reader File 67.811.pdf
67.849 17/10/2008 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2009 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4181, ημερ. 5.12.2008, αρ. γνωστ. 278 Acrobat Reader File 67.849.pdf
68.118 17/12/2008 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 37 Acrobat Reader File 68.118.pdf
68.194 30/12/2008 Οι περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Κυρωτικοί) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1973 έως 1996 - Διεθνής Κώδικας Ασφάλειας για Πλοία Ειδικού Προορισμού Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4191, ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 55 Acrobat Reader File 68.194.pdf
68.164 17/12/2008 Συμβούλιο Βιομηχανικής Ανάπτυξης - Διορισμός μελών εκ του ιδιωτικού τομέα Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4191. ημερ. 27.2.2009, αρ. γνωστ. 46 Acrobat Reader File 68.164.pdf

Back To Top