Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
61.618 16/2/2005 Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το 2005. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3984, ημερ. 22.4.2005, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 61.618.pdf
61.608 16/2/2005 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2005. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3984, ημερ. 22.4.2005, αρ. γνωστ. 72 Acrobat Reader File 61.608.pdf
61.529 3/2/2005 Έκδοση αναμνηστικού κέρματος με την ευκαιρία της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3970, ημερ. 24.3.2005, αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 61.529.pdf
61.617 16/2/2005 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας για το 2005. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 3984, ημερ. 22.4.2005, αρ. γνωστ. 74 Acrobat Reader File 61.617.pdf
61.462 12/1/2005 Διορισμός μελών Συμβουλίου Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3959, ημερ. 25.2.2005, αρ. γνωστ. 55 Acrobat Reader File 61.462.pdf
62.399 21/7/2005 Αίτηση της Αρχής Λιμένων Κύπρου [(για Εταιρεία Ecofuel) (Cyprus) Ltd] για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΑΡ/1501/2003) κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για ανέγερση μονάδας επεξεργασίας σεντινόνερων στο τεμάχιο με αρ. 492 φ/σχ LIV/36 στο Μαρί με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4025, ημερ. 19.8.2005, αρ. γνωστ. 126 Acrobat Reader File 62.399.pdf
62.255 22/6/2005 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4033, ημερ. 16.9.2005, αρ. γνωστ. 144 Acrobat Reader File 62.255.pdf
62.382 21/7/2005 Διορισμός προσωρινής επιτροπής της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4039, ημερ. 14.10.2005, αρ. γνωστ. 164 Acrobat Reader File 62.382.pdf
61.547 3/2/2005 Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard (HSPH) για δημιουργία στην Κύπρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία σε σύνδεση με τη HSPH και τη λειτουργία αντίστοιχου προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Harvard στη Βοστώνη. Διορισμός του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου (CII) για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3970, ημερ. 24.3.2005, αρ. γνωστ. 67 Acrobat Reader File 61.547.pdf
62.400 21/7/2005 Διορισμός Επιτροπής Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4039, ημερ. 14.10.2005, αρ. γνωστ. 167 Acrobat Reader File 62.400.pdf
61.865 13/4/2005 Αντικατάσταση μέλους στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4006, ημερ. 17.6.2005, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader File 61.865.pdf
62.389 21/7/2005 Διαφύλαξη της θέσης Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για Κύπριους πολίτες μόνο Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4039, ημερ. 14.10.2005, αρ. γνωστ. 166 Acrobat Reader File 62.389.pdf
62.388 21/7/2005 Αναθεώρηση των εκπαιδευτικών περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων Κολοσσίου Α΄και Κολοσσίου Β' Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4039, ημερ. 14.10.2005, αρ. γνωστ. 165 Acrobat Reader File 62.388.pdf
62.376 21/7/2005 Καθορισμός Εθνικών Εποπτικών Αρχών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 4039, ημερ. 14.10.2005, αρ. γνωστ. 163 Acrobat Reader File 62.376.pdf
61.905 21/4/2005 Διορισμός Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4007, ημερ. 24.6.2005, αρ. γνωστ. 105 Acrobat Reader File 61.905.pdf
61.941 27/4/2005 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4013, ημερ. 15.7.2005, αρ. γνωστ. 110 Acrobat Reader File 61.941.pdf
61.702 10/3/2005 Μείωση του χρόνου αποδέσμευσης για τους εθνοφύλακες από το 56ο έτος στο 53ο έτος. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 3997, ημερ. 27.5.2005, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 61.702.pdf
61.774 30/3/2005 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4000, ημερ. 3.6.2005, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader File 61.774.pdf
61.964 12/5/2005 Διορισμός μελών στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4019, ημερ. 29.7.2005, αρ. γνωστ. 115 Acrobat Reader File 61.964.pdf
61.892 21/4/2005 Διορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4007, ημερ. 24.6.2005, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader File 61.892.pdf
61.672 10/3/2005 Προϋπολογισμός για το έτος 2005 του Ειδικού Ταμείου για το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Ε.Α.Α.) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3997, ημερ. 27.5.2005, αρ. γνωστ. 85 Acrobat Reader File 61.672.pdf
61.840 6/4/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3987, ημερ. 28.4.2005, αρ. γνωστ. 81 Acrobat Reader File 61.840.pdf
61.922 27/4/2005 Επιχορήγηση από τα πλεονάσματα του Κεντρικού Ταμείου Αδειών των θερινών αδειών εργοδοτουμένων και των λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2005. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4013, ημερ. 15.7.2005, αρ. γνωστ. 108 Acrobat Reader File 61.922.pdf
61.893 21/4/2005 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4007, ημερ. 24.6.2005, αρ. γνωστ. 102 Acrobat Reader File 61.893.pdf
61.699 10/3/2005 Διορισμός Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3997, ημερ. 27.5.2005, αρ, γνωστ. 86 Acrobat Reader File 61.699.pdf
61.925 27/4/2005 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Σωτήρα της επαρχίας Αμμοχώστου (Περιοχή Ζ'), για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4013, ημερ. 15.7.2005, αρ. γνωστ. 109 Acrobat Reader File 61.925.pdf
61.728 10/3/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3973, ημερ. 31.3.2005, αρ. γνωστ. 69 Acrobat Reader File 61.728.pdf
62.038 23/5/2005 Πληρωμή εφάπαξ ποσού γήρατος σε Τουρκοκύπριους, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 2005. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4021, ημερ. 5.8.2005, αρ. γνωστ. 119 Acrobat Reader File 62.038.pdf
61.700 10/3/2005 Αντικατάσταση του Επιτρόπου και του Αναπληρωτή Επιτρόπου για το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3997, ημερ. 27.5.2005, αρ. γνωστ. 87 Acrobat Reader File 61.700.pdf
61.797 30/3/2005 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Κοκκινοτριμιθιά για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων (περιοχή Ε'). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4000, ημερ. 3.6.2005, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader File 61.797.pdf
61.724 10/3/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3973, ημερ. 31.3.2005, αρ. γνωστ. 70 Acrobat Reader File 61.724.pdf
61.889 21/4/2005 Ηλικία πρώτης εγγραφής σε Ιδιωτικά Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτικής) παιδιών ξένων υπηκόων ή παιδιών Κυπρίων που έχουν ξένη υπηκοότητα. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4007, ημερ. 24.6.2005, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader File 61.889.pdf
61.904 21/4/2005 Προσωρινή αντικατάσταση του Προέδρου του Συμβουλίου Φαρμακευτικής Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4007, ημερ. 24.6.2005, αρ. γνωστ. 104 Acrobat Reader File 61.904.pdf
61.965 12/5/2005 Διορισμός μελών Στατιστικού Συμβουλίου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4019, ημερ. 29.7.2005, αρ. γνωστ. 114 Acrobat Reader File 61.965.pdf
62.007 23/5/2005 Διορισμός εκπροσώπου των ασθενών στην Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4021, ημερ. 5.8.2005, αρ. γνωστ. 118 Acrobat Reader File 62.007.pdf
61.850 13/4/2005 Απόφαση της 22ας Δεκεμβρίου, 2004 για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής εγκληματικότητας σχετικά με οχήματα (2004/919/ΕΚ). Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4006, ημερ. 17.6.2005, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader File 61.850.pdf
61.809 30/3/2005 Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2005 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4000, ημερ. 3.6.2005, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader File 61.809.pdf
61.942 27/4/2005 Δημιουργία Εθνικού Κέντρου EUROPASS (ΕΚΕ), για τη Διαφάνεια των Επαγγελματικών Προσόντων και Ικανοτήτων. Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 4013, ημερ. 15.7.2005, αρ. γνωστ. 111 Acrobat Reader File 61.942.pdf
62.083 25/5/2005 Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2005 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4021, ημερ. 5.8.2005, αρ. γνωστ. 121 Acrobat Reader File 62.083.pdf
61.748 16/3/2005 Δωρεάν παροχή μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στους πολιτικούς πρόσφυγες. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3997, ημερ. 27.5.2005, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader File 61.748.pdf
61.667 10/3/2005 Διορισμός Προέδρου και συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Κυπριακών Αερογραμμών. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 3997, ημερ. 27.5.2005, αρ. γνωστ. 83 Acrobat Reader File 61.667.pdf
61.777 30/3/2005 Προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Σ.Ε.Α.Α) για το 2005. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4000, ημερ. 3.6.2005, αρ. γνωστ. 94 Acrobat Reader File 61.777.pdf
61.745 16/3/2005 Αλλαγή μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3997, ημερ. 27.5.2005, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 61.745.pdf
61.775 30/3/2005 Διορισμός μέλους της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4000, ημερ. 3.6.2005, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 61.775.pdf
62.356 13/7/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4022, ημερ. 12.8.2005, αρ. γνωστ. 124 Acrobat Reader File 62.356.pdf
61.894 21/4/2005 Διορισμός Προέδρου και μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ταμείου του Λαχείου Προνοίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4007, ημερ. 24.6.2005, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader File 61.894.pdf
61.756 16/3/2005 Συμπληρωματικός προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2005. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3997, ημερ. 27.5.2005, αρ, γνωστ. 91 Acrobat Reader File 61.756.pdf
61.919 27/4/2005 Διορισμός των μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών, για τη διετία 25.4.2005 μέχρι 24.4.2007 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4013, ημερ. 15.7.2005, αρ. γνωστ. 107 Acrobat Reader File 61.919.pdf
62.298 6/7/2005 Διορισμός Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών των περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμων του 2001 έως 2004 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4034, ημερ. 23.9.2005, αρ. γνωστ. 150 Acrobat Reader File 62.298.pdf
62.006 23/5/2005 Διορισμός Συμβουλίου Οδοντοτεχνιτών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4021, ημερ. 5.8.2005, αρ. γνωστ. 117 Acrobat Reader File 62.006.pdf
61.823 6/4/2005 Παραχώρηση έκτακτου πασχαλινού δώρου στους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4003, ημερ. 10.6.2005, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 61.823.pdf
62.352 13/7/2005 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το 2005 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4034, ημερ. 23.9.2005, αρ. γνωστ. 155 Acrobat Reader File 62.352.pdf
62.080 25/5/2005 Διορισμός Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4021, ημερ. 5.8.2005, αρ. γνωστ. 120 Acrobat Reader File 62.080.pdf
62.292 6/7/2005 Διορισμός Αρμοδίων Λειτουργών για σκοπούς του Άρθρου 64 των Περί Χαρτοσήμων Νόμων του 1963 μέχρι 2004 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4034, ημερ. 23.9.2005, αρ. γνωστ. 149 Acrobat Reader File 62.292.pdf
62.361 13/7/2005 Αντικατάσταση μελών Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4034, ημερ. 23.9.2005, αρ. γνωστ. 156 Acrobat Reader File 62.361.pdf
61.602 16/2/2005 Σύσταση Συμβουλίου Παιδείας, Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και Επιτροπής Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης. Διορισμός νέων μελών του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κατάργηση του υφιστάμενου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3984, ημερ. 22.4.2005, αρ. γνωστ. 71 Acrobat Reader File 61.602.pdf
61.642 24/2/2005 Επέκταση του δικαιώματος απόκτησης κοινωνικής κάρτας σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 63 χρόνων , τα οποία λαμβάνουν σύνταξη ανικανότητας ή σύνταξη αναπηρίας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3987, ημερ. 28.4.2005, αρ. γνωστ. 80 Acrobat Reader File 61.642.pdf
61.490 20/1/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3950, ημερ. 4.2.2005, αρ. γνωστ. 39 Acrobat Reader File 61.490.pdf
62.320 6/7/2005 Διορισμός Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4034, ημερ. 23.9.2005, αρ. γνωστ. 151 Acrobat Reader File 62.320.pdf
62.357 13/7/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4022, ημερ. 12.8.2005, αρ. γνωστ. 125 Acrobat Reader File 62.357.pdf
61.491 20/1/2005 Αίτηση της εταιρείας Αδελφοί Ιακώβου Λτδ, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΑΡ/663/2001), κατά παρέκκλιση των προνοιών της δήλωσης πολιτικής, για τη λειτουργία μονάδας παραγωγής έτοιμου ασφαλτικού σκυροδέματος, στα τεμάχια με αρ. 157, 159, 172, 174, 175, 177 κια 344, φ/σχ. XL.33, στη Μοσφιλωτή, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3950, ημερ. 4.2.2005, αρ. γνωστ. 40 Acrobat Reader File 61.491.pdf
62.321 6/7/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4019, ημερ. 29.7.2005, αρ. γνωστ. 116 Acrobat Reader File 62.321.pdf
61.548 3/2/2005 Αίτηση των κ.κ. Ζαννέτου Ζαννέτου και Ξενοφώντος Βασιλείου, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΑΜΧ/0208/2001) κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για νομιμοποίηση υφιστάμενου εργοστασίου κατασκευής μωσαϊκών και επεξεργασίας μαρμάρων, αρ. τεμ. 415, φ/σχ. ΧΧΧΙΙΙ.43.W.1, στο Φρέναρος, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3959, ημερ. 25.2.2005, αρ. γνωστ. 57 Acrobat Reader File 61.548.pdf
61.527 3/2/2005 Αναστολή κατάταξης του στρατεύσιμου Παγδατή Μάρκου του Χρίστου, ΣΑ: 5/1489/2003 για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 3970, ημερ. 24.3.2005, αρ. γνωστ. 65 Acrobat Reader File 61.527.pdf
61.633 24/2/2005 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το έτος 2005. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3987, ημερ. 28.4.2005, αρ. γνωστ. 78 Acrobat Reader File 61.633.pdf
61.670 10/3/2005 Διορισμός Συμβουλίου Καλλυντικών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3997, ημερ. 27.5.2005, αρ. γνωστ. 84 Acrobat Reader File 61.670.pdf
61.614 16/2/2005 Νέα πολιτική για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην Κύπρο. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3997, ημερ. 27.5.2005, αρ. γνωστ. 82 Acrobat Reader File 61.614.pdf
61.522 3/2/2005 Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3970, ημερ. 24.3.2005, αρ. γνωστ. 62 Acrobat Reader File 61.522.pdf
61.632 24/2/2005 Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2005. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3987, ημερ. 28.4.2005, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 61.632.pdf
61.497 3/2/2005 Διορισμός διοικητικού συμβουλίου της Σχολής Κωφών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3970, ημερ. 24.3.2005, αρ. γνωστ. 60 Acrobat Reader File 61.497.pdf
61.503 3/2/2005 Ανανέωση της θητείας των επίσημων μελών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3970, ημερ. 24.3.2015, αρ. γνωστ. 61 Acrobat Reader File 61.503.pdf
61.660 24/2/2005 Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3965, ημερ. 11.3.2005, αρ. γνωστ. 59 Acrobat Reader File 61.660.pdf
61.587 9/2/2005 Εναρμονιση με το κοινοτικό κεκτημένο - Οδηγία 84/568/ΕΟΚ. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3987, ημερ. 28.4.2005, αρ. γνωστ. 76 Acrobat Reader File 61.587.pdf
61.523 3/2/2005 Διορισμός αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3970, ημερ. 24.3.2005, αρ. γνωστ. 63 Acrobat Reader File 61.523.pdf
62.322 6/7/2005 Διορισμοί Μελών Σχολικών Εφορείων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4034, ημερ. 23.9.2005, αρ. γνωστ. 152 Acrobat Reader File 62.322.pdf
61.524 3/2/2005 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3970, ημερ. 24.3.2005, αρ. γνωστ. 64 Acrobat Reader File 61.524.pdf
61.616 16/2/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3965, ημερ. 11.3.2005, αρ. γνωστ. 58 Acrobat Reader File 61.616.pdf
61.636 24/2/2005 Διορισμός νέου αντιπροέδρου και νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Λτδ. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3987, ημερ. 28.4.2005, αρ. γνωστ. 79 Acrobat Reader File 61.636.pdf
61.573 9/2/2005 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών για το έτος 2005. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3973, ημερ. 31.3.2005, αρ. γνωστ. 68 Acrobat Reader File 61.573.pdf
61.466 12/1/2005 Διορισμός μελών Σχολικών Εφορειών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 29 Acrobat Reader File 61.466.pdf
61.609 16/2/2005 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2005. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3984, ημερ. 22.4.2005, αρ. γνωστ. 73 Acrobat Reader File 61.609.pdf
61.463 12/1/2005 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής η οποία έχει αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 13 των περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωργαφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμων του 2002 και 2003. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3959, ημερ. 25.2.2005, αρ. γνωστ. 56 Acrobat Reader File 61.463.pdf
62.640 28/9/2005 Προβλήματα των κυριότερων γεωργικών κλάδων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4055, ημερ. 2.12.2005, αρ. γνωστ. 198 Acrobat Reader File 62.640.pdf
62.715 5/10/2005 Προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4057, ημερ. 9.12.2005, αρ. γνωστ. 207 Acrobat Reader File 62.715.pdf
62.733 13/10/2005 Συμπληρωματικός προϋπολογισμός Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4058, ημερ. 16.12.2005, αρ. γνωστ. 211 Acrobat Reader File 62.733.pdf
62.141 9/6/2005 Τερματισμός διορισμού μέλους, μετά από εισήγηση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και διορισμός νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4026, ημερ. 26.8.2005, αρ. γνωστ. 131 Acrobat Reader File 62.141.pdf
62.631 13/9/2005 α) Προϋπολογισμός της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων για το 2006, β) Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Ταμείου Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων για το 2006 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4049, ημερ. 11.11.2005, αρ. γνωστ. 190 Acrobat Reader File 62.631.pdf
62.751 21/10/2005 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 2 Acrobat Reader File 62.751.pdf
62.727 13/10/2005 Διορισμός Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4058, ημερ. 16.12.2005, αρ. γνωστ. 210 Acrobat Reader File 62.727.pdf
62.717 5/10/2005 Προϋπολογισμός του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για το έτος 2006 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4057, ημερ. 9.12.2005, αρ. γνωστ. 209 Acrobat Reader File 62.717.pdf
62.709 5/10/2005 Διορισμός αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4057, ημερ. 9.12.2009, αρ. γνωστ. 206 Acrobat Reader File 62.709.pdf
62.716 5/10/2005 Προϋπολογισμός του Γραφείού του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2006 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4057, ημερ. 9.12.2005, αρ. γνωστ. 208 Acrobat Reader File 62.716.pdf
62.743 21/10/2005 Πρόσκληση στρατευσίμων Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 62.743.pdf
62.667 28/9/2005 Παράταση χρόνου υπηρεσίας των εθνοφυλάκων Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4055, ημερ. 2.12.2005, αρ. γνωστ. 202 Acrobat Reader File 62.667.pdf
62.622 13/9/2005 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Μουτταγιάκα της Επαρχίας Λεμεσού για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων (Περιοχή Μ) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4049, ημερ. 11.11.2005, αρ. γνωστ. 189 Acrobat Reader File 62.622.pdf
62.655 28/9/2005 Διορισμός Προέδρου του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμων του 1993 και 2004 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4055, ημερ. 2.12.2005, αρ. γνωστ. 199 Acrobat Reader File 62.655.pdf
62.628 13/9/2005 Αίτηση της Εταιρείας Superchick Poultry Farm Ltd και άλλων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΥ/2518/1996) κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για ανέγερση μονάδας παραγωγής ζωοτροφών και γραφείων στο τεμάχιο με αρ. 167 φ/σχ ΧΧΙΧ.32.W2, στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4039, ημερ. 14.10.2005, αρ. γνωστ. 162 Acrobat Reader File 62.628.pdf
62.684 28/9/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4041, ημερ. 21.10.2005, αρ. γνωστ. 175 Acrobat Reader File 62.684.pdf
62.618 13/9/2005 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον κανονισμό 14(1) των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4037, ημερ. 7.10.2005, αρ. γνωστ. 161 Acrobat Reader File 62.618.pdf
62.682 28/9/2005 Διορισμός του Συμβουλευτικού Σώματος και των Επαρχιακών Επιτροπών Αρχαιοτήτων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4055, ημερ. 2.12.2005, αρ. γνωστ. 204 Acrobat Reader File 62.682.pdf
62.620 13/9/2005 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για το έτος 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4049, ημερ. 11.11.2005, αρ. γνωστ. 188 Acrobat Reader File 62.620.pdf
62.665 28/9/2005 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2006 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4055, ημερ. 2.12.2005, αρ. γνωστ. 201 Acrobat Reader File 62.665.pdf
62.681 28/9/2005 Διορισμός Προέδρου και μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4055, ημερ. 2.12.2005, αρ. γνωστ. 203 Acrobat Reader File 62.681.pdf
62.550 25/8/2005 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για το 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4048, ημερ. 4.11.2005, αρ. γνωστ. 184 Acrobat Reader File 62.550.pdf
62.656 28/9/2005 Διορισμός νέου Προέδρου της Επιτροπής η οποία έχει αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 13 των περί Ονομασιών Πρόελευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμοι του 2002 και 2003 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4055, ημερ. 2.12.2005, αρ. γνωστ. 200 Acrobat Reader File 62.656.pdf
62.563 25/8/2005 Εκπαίδευση παιδιών τουρκόφωνων οικογενειών που διαβιούν στη Λεμεσό Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4048, ημερ. 4.11.2005, αρ. γνωστ. 186 Acrobat Reader File 62.563.pdf
62.561 25/8/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4034, ημερ. 23.9.2005, αρ. γνωστ. 153 Acrobat Reader File 62.561.pdf
62.562 25/8/2005 Αίτηση της εταιρείας Νίκος Αρμένης και Υιοί Λτδ και της κας Ιάνθης Ν. Αρμένη για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΜ/431/1997/1997) κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο στα τεμάχια με αρ. 121, 128 και 184 φ/σχ LIV/16Ε2, LIV/24.E1 και LIV/9W2 στο Μοναγρούλι με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 κια σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4034, ημερ. 23.9.2005, αρ. γνωστ. 154 Acrobat Reader File 62.562.pdf
62.498 25/8/2005 Διεύρυνση του Συμβουλίου Γεωργικής Έρευνας και Ανάπτυξης Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4048, ημερ. 4.11.2005, αρ. γνωστ. 176 Acrobat Reader File 62.498.pdf
62.528 25/8/2005 Διορισμός τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4048, ημερ. 4.11.2005, αρ. γνωστ. 180 Acrobat Reader File 62.528.pdf
62.686 28/9/2005 Αίτηση της Εταιρείας Pascal Education Ltd για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΥ/0045/2003) κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας και της Δήλωσης Πολιιτκής για ανέγερση Ιδιωτικής Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και διάνοιξη νέου δημόσιου δρόμου στα τεμάχια με αρ. 3252, 3254, 154 και 3255 φ/σχ. ΧΧΧ/3.Ε1 στη Λακατάμια και στο τεμάχιο με αρ. 42 φ/σχ ΧΧΧ/3 στο Παλιομέτοχο με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4041, ημερ. 21.10.2005, αρ. γνωστ. 174 Acrobat Reader File 62.686.pdf
62.688 28/9/2005 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4055, ημερ. 2.12.2005, αρ. γνωστ. 205 Acrobat Reader File 62.688.pdf
62.583 5/9/2005 Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4051, ημερ. 18.11.2005, αρ. γνωστ. 195 Acrobat Reader File 62.583.pdf
62.582 5/9/2005 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4051, ημερ. 18.11.2005, αρ. γνωστ. 194 Acrobat Reader File 62.582.pdf
62.572 5/9/2005 Διορισμός μέλους του Στατιστικού Συμβουλίου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4051, ημερ. 18.11.2005, αρ. γνωστ. 191 Acrobat Reader File 62.572.pdf
62.534 25/8/2005 Σχέδια Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ατόμων με Αναπηρία τα οποία συγχρηματοδοτούνται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4048, ημερ. 4.11.2005, αρ. γνωστ. 181 Acrobat Reader File 62.534.pdf
62.502 25/8/2005 Αίτηση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για εκμίσθωση δασικής γης, μέρος του Εθνικού Δασικού Πάρκου Πολεμιδιών για ανέγερση υποσταθμού για το κλειστό Αθλητικό Κέντρο και τη γύρω περιοχή Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4048, ημερ. 4.11.2005, αρ. γνωστ. 177 Acrobat Reader File 62.502.pdf
62.564 25/8/2005 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4048, ημερ. 4.11.2005, αρ. γνωστ. 187 Acrobat Reader File 62.564.pdf
62.523 25/8/2005 Διαφύλαξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για Κύπριους πολίτες μόνο Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4048, ημερ. 4.11.2005, αρ. γνωστ. 178 Acrobat Reader File 62.523.pdf
62.579 5/9/2005 Διορισμός Προέδρου και μελών του Ιατρικού Συμβουλίου Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4051, ημερ. 18.11.2005, αρ. γνωστ. 193 Acrobat Reader File 62.579.pdf
62.526 25/8/2005 Απόλυση απο τις τάξεις της Εθνικής Φρουράς του Στρατιώτη (ΠΖ) Σιμιλλίδη Χρύσανθου του Μανώλη ΣΑ:1/1643/02/04Β Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4048, ημερ. 4.11.2005, αρ. γνωστ. 179 Acrobat Reader File 62.526.pdf
62.573 5/9/2005 Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων για την περίοδο απο 1.10.2005 έως 31.12.2005 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4051, ημερ. 18.11.2005, αρ. γνωστ. 192 Acrobat Reader File 62.573.pdf
62.599 5/9/2005 Προϋπολογισμός του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων για το έτος 2005 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4051, ημερ. 18.11.2005, αρ. γνωστ. 196 Acrobat Reader File 62.599.pdf
62.435 1/8/2005 Διορισμός Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59 (ΣΙΜΑΕ) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4039, ημερ. 14.10.2005, αρ. γνωστ. 168 Acrobat Reader File 62,435.pdf
62.469 1/8/2005 Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4039, ημερ. 14.10.2005, αρ. γνωστ. 173 Acrobat Reader File 62.469.pdf
62.460 1/8/2005 Διορισμός του Προέδρου και των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4039, ημερ. 14.10.2005, αρ. γνωστ. 171 Acrobat Reader File 62.460.pdf
62.535 25/8/2005 Ίδρυση και λειτουργία Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα ανεξαρτήτως εισοδημάτων Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4048, ημερ. 4.11.2005, αρ. γνωστ. 182 Acrobat Reader File 62.535.pdf
62.463 1/8/2005 Αίτηση της εταιρείας CAC Papantoniou Ltd για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΠΑΦ/1635/2001) κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πόλης Χρυσοχούς για αλλαγή χρήσης εκθεσιακών χώρων σε υπεραγορά στο τεμάχιο με αρ. 221 φ/σχ ΧΧVI/51 στην Πόλη Χρυσοχούς με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 199 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4036, ημερ. 30.9.2005, αρ. γνωστ. 157 Acrobat Reader File 62.463.pdf
62.436 1/8/2005 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4039, ημερ. 14.10.2005, αρ. γνωστ. 169 Acrobat Reader File 62.436.pdf
62.569 5/9/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4036, ημερ. 30.9.2005, αρ. γνωστ. 159 Acrobat Reader File 62.569.pdf
62.551 25/8/2005 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4048, ημερ. 4.11.2005, αρ. γνωστ. 185 Acrobat Reader File 62.551.pdf
62.536 25/8/2005 Τροποποίηση Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4048, ημερ. 4.11.2005, αρ. γνωστ. 183 Acrobat Reader File 62.536.pdf
62.256 22/6/2005 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνων για τη Μυϊκή Δυστροφία. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4033, ημερ. 16.9.2005, αρ. γνωστ. 145 Acrobat Reader File 62.256.pdf
62.278 29/6/2005 Διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων "Ελένείων", Αγίων Ομολογητών και Λυκαβητού. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4033, ημερ. 16.9.2005, αρ. γνωστ. 146 Acrobat Reader File 62.278.pdf
62.130 9/6/2005 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Τροφίμων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4026, ημερ. 26.8.2005, αρ. γνωστ. 129 Acrobat Reader File 62.130.pdf
62.239 22/6/2005 Διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4033, ημερ. 16.9.2005, αρ. γνωστ. 140 Acrobat Reader File 62.239.pdf
62.437 1/8/2005 Αντικατάσταση μέλους του Οδοντιατρικού Συμβουλίου Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4039, ημερ. 14.10.2005, αρ. γνωστ. 170 Acrobat Reader File 62.437.pdf
62.258 22/6/2005 Αίτηση της Εταιρείας Krashias Footwear Industry Ltd για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΥ/0545/2002, ΛΕΥ/0546/2002), κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες/μετατροπές και αλλαγή χρήσης τμήματος υφιστάμενης οικοδομής από εργοστάσιο σε υπεραγορά, στα τεμάχια με αρ. 101, 102 και 104, Φ/Σχ. ΧΧΧ/57 (νέος αριθμός σχεδίου 2-219-390), στην Κοκκινοτριμιθά, με βάση τις πρόνοιες του αρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4015, ημερ. 22.7.2005, αρ. γνωστ. 112 Acrobat Reader File 62.258.pdf
62.464 1/8/2005 Αναθεώρηση του ύψους των επιδομάτων σε παιδιά εγκλωβισμένων που φοιτούν στο Γυμνάσιο, Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ριζοκαρπάσου Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4039, ημερ. 14.10.2005, αρ. γνωστ. 172 Acrobat Reader File 62.464.pdf
62.175 15/6/2005 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4026, ημερ. 26.8.2005, αρ. γνωστ. 132 Acrobat Reader File 62.175.pdf
62.461 1/8/2005 Αίτηση της εταιρείας Ioannis Georgiou Piggery Ltd για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΥ/1520/2000) κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για προσθήκες σε υφιστάμενη χοιροτροφική μονάδα στα τεμάχια με αρ. 1018, 1284, 1293, φ/σχ ΧΧΙΧ/36 και ΧΧΙΧ/44 στο χωριό Κάτω Μονή με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4026, ημερ. 26.8.2005, αρ. γνωστ. 139 Acrobat Reader File 62.461.pdf
62.132 9/6/2005 Ορισμός Αρμοδίων Αρχών για την εφαρμογή στην Κυπριακή Δημοκρατία των προνοιών του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 850/2004/ΕΚ για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους και την Τροποποίηση της Οδηγίας 79/117/ΕΟΚ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4026, ημερ. 26.8.2005, αρ. γνωστ. 130 Acrobat Reader File 62.132.pdf
62.186 15/6/2005 Αναθεώρηση του ύψους των επιδομάτων σε εγκλωβισμένους Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4026, ημερ. 26.8.2005, αρ. γνωστ. 134 Acrobat Reader File 62.186.pdf
62.284 29/6/2005 Αίτηση της εταιρείας B.M.S. Steel Industries Ltd, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΠΑΦ/0906/2002), κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για την ανέγερση εργοστασίου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, στο τεμάχιο με αρ. 101, φ/σχ. LI.21, στην Αγία Βαρβάρα Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 (2) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4015, ημερ. 22.7.2005, αρ. γνωστ. 113 Acrobat Reader File 62.284.pdf
62.217 15/6/2005 Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Φαρμάκων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4026, ημερ. 26.8.2005, αρ. γνωστ. 137 Acrobat Reader File 62.217.pdf
62.112 1/6/2005 Κατοχή τίτλων ιδιοκτησίας από ιδιώτες, για ακίνητα που έχουν κηρυχθεί σε δάσος σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4022, ημερ. 12.8.2005, αρ. γνωστ. 123 Acrobat Reader File 62.112.pdf
62.128 9/6/2005 Διορισμός του κ. Φάνου Κουρουφέξη ως μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4026, ημερ. 26.8.2005, αρ. γνωστ. 128 Acrobat Reader File 62.128.pdf
62.108 1/6/2005 Έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2005. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4022, ημερ. 12.8.2005, αρ. γνωστ. 122 Acrobat Reader File 62.108.pdf
62.247 22/6/2005 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2005. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4033, ημερ. 16.9.2005, αρ. γνωστ. 142 Acrobat Reader File 62.247.pdf
62.127 9/6/2005 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Χημικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4026, ημερ. 26.8.2005, αρ. γνωστ. 127 Acrobat Reader File 62.127.pdf
62.222 15/6/2005 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το 2005. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4026, ημερ. 26.8.2005, αρ. γνωστ. 138 Acrobat Reader File 62.222.pdf
62.212 15/6/2005 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4026, ημερ. 26.8.2005, αρ. γνωστ. 135 Acrobat Reader File 62.212.pdf
62.254 22/6/2005 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Βιομηχανικής Ανάπτυξης Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4033, ημερ. 16.9.2005, αρ. γνωστ, 143 Acrobat Reader File 62.254.pdf
62.285 29/6/2005 Προύπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚυ) για το 2005 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4033, ημερ. 16.9.2005, αρ. γνωστ. 147 Acrobat Reader File 62.285.pdf
62.240 22/6/2005 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4033, ημερ. 16.9.2005, αρ. γνωστ. 141 Acrobat Reader File 62.240.pdf
62.176 15/6/2005 Διορισμός επιτροπών που προβλέπονται από τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο με αρ. 113(Ι)/1999. α) Κεντρική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης β) Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4026, ημερ. 26.8.2005, αρ. γνωστ. 133 Acrobat Reader File 62.176.pdf
62.288 29/6/2005 α) Διορισμός κυπριακών μελών της Επιτροπής Εκπαδευτικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Επιτροπή Fulbright). β) Συνεισφορά της Κυπριακής Κυβέρνησης στο πρόγραμμα Fulbright για το έτος 2005. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4033, ημερ. 16.9.2005, αρ. γνωστ.148 Acrobat Reader File 62.288.pdf
62.164 9/6/2005 Αίτηση της εταιρείας Theza Enterprises Ltd, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΜ/0332/2002), κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για τη δημιουργία μονάδας εκτροφής/αναπαραγωγής στρουθοκαμήλων, στο τεμάχιο με αρ. 113, φ/σχ. LII/53, στπ χωριό Πλατανίσκια Λεμεσού, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4010, ημερ. 8.7.2005, αρ. γνωστ. 106 Acrobat Reader File 62.164.pdf
62.216 15/6/2005 Διορισμός νέου μέλους της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, σε αντικατάταση παραιτηθέντος μέλους. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4026, ημερ. 26.8.2005, αρ. γνωστ. 136 Acrobat Reader File 62.216.pdf
62.791 2/11/2005 Πλήρωση δύο κενών θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 7 Acrobat Reader File 62.791.pdf
62.914 5/12/2005 Αίτηση της Εταιρείας Mathikoloni Partridge Farm Ltd για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΜ/1244/2001) κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για τη δημιουργία φάρμας παραγωγής και εκτροφής περδικιών στα τεμάχια με αρ. 244, 247 και 80 φ/σχ LIV/3 στη Μαθηκολώνη με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4062, ημερ. 30.12.2005, αρ. γνωστ. 212 Acrobat Reader File 62.914.pdf
62.955 5/12/2005 Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2006 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 33 Acrobat Reader File 62.955.pdf
62.880 5/12/2005 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2006 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 23 Acrobat Reader File 62.880.pdf
63.116 28/12/2005 Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Ε.Α.Α) για το έτος 2006 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4075, ημερ. 29.3.2006, αρ. γνωστ. 55 Acrobat Reader File 63.116.pdf
63.010 14/12/2005 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4071, ημερ. 17.2.2006, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 63.010.pdf
62.879 5/12/2005 Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων για το 2006 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 22 Acrobat Reader File 62.879.pdf
62.898 5/12/2005 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Μοσφιλωτή της Επαρχίας Λάρνακας για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων (Περιοχή Γ') Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader File 62.898.pdf
63.106 28/12/2005 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4075, ημερ. 29.3.2006, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 63.106.pdf
62.968 5/12/2005 Αίτηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΜ/1682/1999) κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού για επέκταση υφιστάμενου συγκροτήματος γραφείων στο τεμάχιο με αρ. 464 φ/σχ 53/64 στα Κάτω Πολεμίδια με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4062, ημερ. 30.12.2005, αρ. γνωστ. 213 Acrobat Reader File 62.968.pdf
63.038 14/12/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 15 Acrobat Reader File 63.038.pdf
63.008 14/12/2005 Ανανέωση της θητείας του Προέδρου και δύο μελών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4071, ημερ. 17.2.2006, αρ. γνωστ. 40 Acrobat Reader File 63.008.pdf
62.958 5/12/2005 Διορισμός μέλους στο Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 36 Acrobat Reader File 62.958.pdf
62.971 5/12/2005 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2005 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 37 Acrobat Reader File 62.971.pdf
63.037 14/12/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 14 Acrobat Reader File 63.037.pdf
62.957 5/12/2005 Διορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 35 Acrobat Reader File 62.957.pdf
62.956 5/12/2005 Συμπληρωματικός προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2005 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 34 Acrobat Reader File 62.956.pdf
63.115 28/12/2005 Προϋπολογισμός του Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4075, ημερ. 29.3.2006, αρ. γνωστ. 54 Acrobat Reader File 63.115.pdf
63.036 14/12/2005 Αιτήσεις της κας Σταυρούλας Αναστασιάδου για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΥ/1740/2002, ΛΕΥ/1760/2002) κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή και αλλαγή χρήσης από υπόγειο χώρο στάθμευσης σε μουσικοχορευτικό κέντρο και αίθουσα δεξιώσεων στα τεμάχια με αρ. 2709 και 2710, φ/σχ. ΧΧΧ/13.Ε1 και ΧΧΧ/13.Ε2 Τμήμα Η στο Στρόβολο με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 63.036.pdf
63.040 14/12/2005 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 63.040.pdf
63.129 28/12/2005 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4075, ημερ. 29.3.2006, αρ.γνωστ. 59 Acrobat Reader File 63.129.pdf
63.057 21/12/2005 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4074, ημερ. 22.3.2006, αρ. γνωστ. 49 Acrobat Reader File 63.057.pdf
63.092 28/12/2005 Κλήση υποχρέων στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τους κανονισμούς 14 και 19 των περί Πολτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4068, ημερ. 17.1.2006, αρ. γνωστ. 16 Acrobat Reader File 63.092.pdf
62.951 5/12/2005 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2006 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 29 Acrobat Reader File 62.951.pdf
63.058 21/12/2005 Διορισμός μέλους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4074, ημερ. 22.3.2006, αρ. γνωστ. 50 Acrobat Reader File 63.058.pdf
63.102 28/12/2005 Αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου για Στήριξη και Ανάπτυξη της Αμπελουργίας Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4075, ημερ. 29.3.2006, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 63.102.pdf
63.125 28/12/2005 Διορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Λτδ Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4075, ημερ. 29.3.2006, αρ. γνωστ. 57 Acrobat Reader File 63.125.pdf
63.009 14/12/2005 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2006 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4071, ημερ. 17.2.2006, αρ. γνωστ. 41 Acrobat Reader File 63.009.pdf
62.902 5/12/2005 Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 27 Acrobat Reader File 62.902.pdf
62.896 5/12/2005 Παραχώρηση έκτακτου χριστουγεννιάτικου δώρου στους βοηθούμενους απο τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας μέσω του προϋπολογισμού για το 2006 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ.γνωστ. 25 Acrobat Reader File 62.896.pdf
63.013 14/12/2005 Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για το 2006 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4071, ημερ. 17.2.2006, αρ. γνωστ. 44 Acrobat Reader File 63.013.pdf
62.952 5/12/2005 Προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το έτος 2006 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 30 Acrobat Reader File 62.952.pdf
62.816 2/11/2005 Διορισμός μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 10 Acrobat Reader File 62.816.pdf
62.953 5/12/2005 Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το 2006 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 31 Acrobat Reader File 62.953.pdf
62.861 9/11/2005 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών για το έτος 2006 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4069, ημερ. 27.1.2006, αρ. γνωστ. 18 Acrobat Reader File 62.861.pdf
63.127 28/12/2005 Διοικητικό Συμβούλιο Σχολής Τυφλών "Άγιος Βαρνάβας" Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4075, ημερ. 29.3.2006, αρ. γνωστ. 58 Acrobat Reader File 63.127.pdf
62.832 9/11/2005 Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4069, ημερ. 27.1.2006, αρ. γνωστ. 17 Acrobat Reader File 62.832.pdf
62.881 5/12/2005 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 24 Acrobat Reader File 62.881.pdf
63.117 28/12/2005 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4075, ημερ. 29.3.2006, αρ. γνωστ. 56 Acrobat Reader File 63.117.pdf
63.012 14/12/2005 Προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Σ.Ε.Α.Α) για το 2006 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4071, ημερ. 17.2.2006, αρ. γνωστ. 43 Acrobat Reader File 63.012.pdf
62.771 21/10/2005 Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader File 62.771.pdf
62.954 5/12/2005 Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Γραφείου της ΡΑΕΚ για το έτος 2006 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 32 Acrobat Reader File 62.954.pdf
63.072 21/12/2005 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4074, ημερ. 22.3.2006, αρ. γνωστ. 51 Acrobat Reader File 63.072.pdf
62.781 21/10/2005 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 6 Acrobat Reader File 62.781.pdf
62.950 5/12/2005 Προϋπολογισμός Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4070, ημερ. 10.2.2006, αρ. γνωστ. 28 Acrobat Reader File 62.950.pdf
62.804 2/11/2005 Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Νομικής Αρωγής Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 8 Acrobat Reader File 62.804.pdf
62.862 9/11/2005 Συμπληρωματικός προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2005 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4069, ημερ. 27.1.2006, αρ. γνωστ. 19 Acrobat Reader File 62.862.pdf
62.815 2/11/2005 Αντικατάσταση μέλους της Αρχής Αδειών Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader File 62.815.pdf
62.869 9/11/2005 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας για το 2006 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4069, ημερ. 27.1.2006, αρ. γνωστ. 21 Acrobat Reader File 62.869.pdf
62.828 2/11/2005 Αίτηση της Εταιρείας Mega Gym and Fitness Ltd και Νίκου Φυσεντζίδη για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΑΡ/0033/2003) κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για την ανέγερση γυμναστηρίου / κολυμβητηρίου στο τεμάχιο με αρ. 235 φ/σχ L/31 το Κίτι με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4053, ημερ. 25.11.2005, αρ. γνωστ. 197 Acrobat Reader File 62.828.pdf
62.769 21/10/2005 Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader File 62.769.pdf
62.770 21/10/2005 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το έτος 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 4 Acrobat Reader File 62.770.pdf
62.820 2/11/2005 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το 2006 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4067, ημερ. 13.1.2006, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 62.820.pdf
62.868 9/11/2005 Παροχή πρόσθετης οικονομικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους των ορεινών πέραν των 600 μέτρων περιοχών για θερμομόνωση των κατοικιών τους Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4069, ημερ. 27.1.2006, αρ. γνωστ. 20 Acrobat Reader File 62.868.pdf

Back To Top