Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίας Θέμα Υπουργείο Αρ. Επίσημης Εφημερίδας Σχετικό Έγγραφο
60.617 21/7/2004 Διορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Δηλώσεων Ειδικής Ρύθμισης Φορολογικών Υποχρεώσεων Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3895, ημερ. 27.8.2004, αρ. γνωστ. 137 Acrobat Reader File 60.617.pdf
60.674Α 28/7/2004 Διορισμός Προέδρου και μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3930, ημερ. 3.12.2004, αρ. γνωστ. 171 Acrobat Reader File 60.674Α.pdf
59.289 21/1/2004 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των σχεδίων ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3805, ημερ. 6.2.2004, αρ. γνωστ. 38 Acrobat Reader File 59.289.pdf
59.241 14/1/2004 α) Διορισμός Προέδρου και μελών του Εφοριακού Συμβουλίου. β) Αντιμισθία του Προέδρου και των μελών του Εφοριακού Συμβουλίου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3818, ημερ. 12.3.2004, αρ. γνωστ. 56 Acrobat Reader File 59.241.pdf
59.247 14/1/2004 Διορισμοί μελών Σχολικών Εφορειών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3818, ημερ. 12.3.2004, αρ. γνωστ. 58 Acrobat Reader File 59.247.pdf
60.658 28/7/2004 Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3904, ημερ. 24.9.2004, αρ. γνωστ. 139 Acrobat Reader File 60.658.pdf
60.526 7/7/2004 Διορισμός δύο νέων μελών στο διοικητικό συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε 3890, ημερ. 13.8.2004, αρ. γνωστ. 129 Acrobat Reader File 60.526.pdf
59.242 14/1/2004 Προϋπολογισμός του Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το έτος 2004. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3818, ημερ. 12.3.2004, αρ. γνωστ. 57 Acrobat Reader File 59.242.pdf
59.250 14/1/2004 Διορισμός Συμβουλίου Κλινικών Εργαστηρίων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3818, ημερ. 12.3.2004, αρ. γνωστ. 59 Acrobat Reader File 59.250.pdf
59.251 14/1/2004 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3818, ημερ. 12.3.2004, αρ. γνωστ. 60 Acrobat Reader File 59.251.pdf
60.613 21/7/2004 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 3893, ημερ. 20.8.2004, αρ. γνωστ. 135 Acrobat Reader File 60.613.pdf
59.257 14/1/2004 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Αισθητικών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3818, ημερ. 12.3.2004, αρ, γνωστ. 61 Acrobat Reader File 59.257.pdf
60.587 14/7/2004 Διορισμός Προέδρου και μέλους του Οδοντιατρικού Συμβουλίου Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3893, ημερ. 20.8.2004, αρ. γνωστ. 134 Acrobat Reader File 60.587.pdf
60.607 21/7/2004 Διορισμός νέων μελών του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3899, ημερ. 10.9.2004, αρ. γνωστ. 138 Acrobat Reader File 60.607.pdf
60.614 21/7/2004 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 3893, ημερ. 20.8.2004, αρ. γνωστ. 136 Acrobat Reader File 60.614.pdf
60.539 7/7/2004 Διορισμός του κ. Παρασκευά Αναστασίου ως μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 3890, ημερ. 13.8.2004, αρ. γνωστ. 130 Acrobat Reader File 60.539.pdf
60.575 14/7/2004 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Γιαλιά (Περιοχή Α) της επαρχίας Πάφου για την ικανοποίηση των στεγαστκών αναγκών των εκτοπισθέντων Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3893, ημερ. 20.8.2004, αρ. γνωστ. 132 Acrobat Reader File 60.575.pdf
60.582 14/7/2004 Διορισμός μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 3893, ημερ. 20.8.2004, αρ. γνωστ. 133 Acrobat Reader File 60.582.pdf
59.208 7/1/2004 Αποζημιώσεις λόγω των μέτρων περιορισμού και εξάλειψης της κορυνοβακτηρίωσης της πατάτας (ring rot). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3818, ημερ. 12.3.2004, αρ. γνωστ. 54 Acrobat Reader File 59.208.pdf
59.202 7/1/2004 Αντικατάσταση μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Καθορισμός αντιμισθίας και ωφελημάτων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ε.ε. 3818, ημερ. 12.3.2004, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 59.202.pdf
59.224 7/1/2004 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2004. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3818, ημερ. 12.3.2004, αρ. γνωστ. 55 Acrobat Reader File 59.224.pdf
60.566 14/7/2004 Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3893, ημερ. 20.8.2004, αρ. γνωστ. 131 Acrobat Reader File 60.566.pdf
59.593 3/3/2004 Διορισμός της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3861, ημερ. 21.5.2004, αρ. γνωστ. 83 Acrobat Reader File 59.593.pdf
59.398 18/2/2004 Διορισμός Συμβουλίου Εγκληματικότητας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 3836, ημερ. 16.4.2004, αρ. γνωστ. 71. Acrobat Reader File 59.398.pdf
60.674 28/7/2004 Διορισμός του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3904, ημερ. 24.9.2004, αρ. γνωστ. 140 Acrobat Reader File 60.674.pdf
59.758 7/4/2004 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων (ΣΕΚΕΠ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3868, ημερ. 11.6.2004, αρ. γνωστ. 95 Acrobat Reader File 59.758.pdf
59.501 18/2/2004 Παροχή βοήθειας σε επαγγελματίες ψαράδες για καταστροφές δικτύων από δελφίνια. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3836, ημερ. 16.4.2004, αρ. γνωστ. 79 Acrobat Reader File 59.501.pdf
59.490 18/2/2004 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2004 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3836, ημερ. 16.4.2004, αρ. γνωστ. 77 Acrobat Reader File 59.490.pdf
60.102 29/4/2004 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου για το έτος 2004-2005. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3880, ημερ. 2.7.2004, αρ. γνωστ.102 Acrobat Reader File 60.102.pdf
59.487 18/2/2004 Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2004. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3836, ημερ. 16.4.2004, αρ, γνωστ. 76 Acrobat Reader File 59.487.pdf
59.650 17/3/2004 Τερματισμός διορισμού μελών μετά από εισήγηση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και διορισμός νέων μελών στο διοικητικό συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3861, ημερ. 21.5.2004, αρ. γνωστ. 87 Acrobat Reader File 59.650.pdf
59.813 14/4/2004 Θητεία διοικητικού συμβουλίου Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3868, ημερ. 11.6.2004, αρ. γνωστ. 96 Acrobat Reader File 59.813.pdf
59.345 4/2/2004 Καθορισμός πολιτικής αναφορικά με τις επιδιορθώσεις με κυβερνητική δαπάνη κατοικιών σε κυβερνητικούς οικισμούς και συνοικισμούς αυτοστέγασης όπου διαμένουν εκτοπισθέντες στους οποίους έχουν εκδοθεί τίτλοι ιδιοκτησίας των εν λόγω κατοικιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3822, ημερ. 19.3.2004, αρ, γνωστ. 68 Acrobat Reader File 59.345.pdf
59.308 28/1/2004 Διορισμός νέου διοικητικού συμβουλίου της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3822, ημερ. 19.3.2004, αρ. γνωστ. 64 Acrobat Reader File 59.308.pdf
60.146 29/4/2004 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3880, ημερ. 2.7.2004, αρ. γνωστ. 103 Acrobat Reader File 60.146.pdf
59.631 10/3/2004 Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2004. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3861, ημερ. 21.5.2004, αρ. γνωστ. 86 Acrobat Reader File 59.631.pdf
59.601 10/3/2004 Διορισμός του κ. Ζήνωνα Αποστόλου ως νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Θανάση Τσώκου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 3861, ημερ. 21.5.2004, αρ. γνωστ. 84 Acrobat Reader File 59.601.pdf
59.325 28/1/2004 Σύνθεση και λειτουργία της Συμβουλευτικής Ειτροπής Ακαδημαϊκών (ΣΕΑ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3822, ημερ. 19.3.2004, αρ. γνωστ. 66 Acrobat Reader File 59.325.pdf
59.682 17/3/2004 Διορισμός κυπριακών μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ (Επιτροπή Fulbright). Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 3861, ημερ. 21.5.2004, αρ. γνωστ. 94 Acrobat Reader File 59.682.pdf
59.304 28/1/2004 Δημιουργία Εθνικής Επιτροπής "Περιβάλλον - Παιδί και η Υγεία του". Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3822, ημερ. 19.3.2004, αρ. γνωστ. 63 Acrobat Reader File 59.304.pdf
59.843 14/4/2004 Διορισμός Επιτροπής Ακαδημαϊκών για τον καταρτισμό Εθνικής Πολιτικής για τη Νεολαία. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 3868, ημερ. 11.6.2004, αρ. γνωστ. 99 Acrobat Reader File 59.843.pdf
59.364 4/2/2004 Έκδοση αναμνηστικού κέρματος με την ευκαιρία της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3822, ημερ. 19.3.2004, αρ. γνωστ. 69 Acrobat Reader File 59.364.pdf
59.402 18/2/2004 Υποβολή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3836, ημερ. 16.4.2004, αρ. γνωστ. 72 Acrobat Reader File 59.402.pdf
59.480 18/2/2004 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το έτος 2004. (Ο περί Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος του 2004). Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3836, ημερ. 16.4.2004, αρ. γνωστ. 74 Acrobat Reader File 59.480.pdf
60.147 29/4/2004 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής αδείας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3880, ημερ. 2.7.2004, αρ. γνωστ. 104 Acrobat Reader File 60.147.pdf
59.488 18/2/2004 Ενεργοποίηση άρθρων του περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3822, ημερ. 19.3.2004, αρ. γνωστ. 62 Acrobat Reader File 59.488.pdf
59.619 10/3/2004 Παραχώρηση έκτακτου πασχαλινού δώρου στους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας μέσω του Προϋπολογισμού. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3861, ημερ. 21.5.2004, αρ. γνωστ. 85 Acrobat Reader File 59.619.pdf
59.655 17/3/2004 Διορισμός αντιπροσώπου της Κύπρου στο διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 3861, ημερ. 21.5.2004, αρ. γνωστ. 88 Acrobat Reader File 59.655.pdf
59.671 17/3/2004 Προϋπολογισμός για το 2004 του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Σ.Ε.Α.Α.). Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3861, ημερ. 21.5.2004, αρ. γνωστ. 92 Acrobat Reader File 59.671.pdf
59.664 17/3/2004 Διαχωρισμός οικοπέδων στο Παραλίμνι (Περιοχή Η) για τις στεγαστικές ανάγκες των εκτοπισθέντων. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3861, ημερ. 21.5.2004, αρ. γνωστ. 90 Acrobat Reader File 59.664.pdf
59.857 14/4/2004 Διορισμός του κ. Μενέλαου Σταυρινίδη ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3868, ημερ. 11.6.2004, αρ. γνωστ. 100 Acrobat Reader File 59.857.pdf
59.499 18/2/2004 Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας. Ζημιές από πυρκαγιές που ξέσπασαν στη νεκρή ζώνη στις 19.5.2002 και στις 6.6.2002 στις περιοχές Μάμμαρι και Κατωκοπιάς, αντίστοιχα. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3836, ημερ. 16.4.2004, αρ. γνωστ, 78 Acrobat Reader File 59.499.pdf
60.869 30/9/2004 Συμπληρωματικός προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για το έτος 2004 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3918, ημερ. 5.11.2004, αρ. γνωστ. 159 Acrobat Reader File 60.869.pdf
60.831 30/9/2004 Προϋπολογισμός εσόδων και δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έτος 2005 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3918, ημερ. 5.11.2004, αρ. γνωστ. 157 Acrobat Reader File 60.831.pdf
60.765 8/9/2004 Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το 2005 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 3907, ημερ. 8.10.2004, αρ. γνωστ. 146 Acrobat Reader File 60.765.pdf
59.579 3/3/2004 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3861, ημερ. 21.5.2004, αρ. γνωστ. 82 Acrobat Reader File 59.579.pdf
60.830 30/9/2004 Προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3918, αρ. γνωστ. 5.11.2004, αρ.γνωστ. 156 Acrobat Reader File 60.830.pdf
59.317 28/1/2004 Διορισμός των αριστίνδιν μελών του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3822, ημερ. 19.3.2004, αρ. γνωστ. 65 Acrobat Reader File 59.317.pdf
60.741 8/9/2004 Διοικητικό Συμβούλιο Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3907, ημερ. 8.10.2004, αρ. γνωστ. 145 Acrobat Reader File 60.741.pdf
60.768 8/9/2004 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το 2005 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3907, ημερ. 8.10.2004, αρ. γνωστ. 149 Acrobat Reader File 60.768.pdf
60.769 8/9/2004 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2006 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3907, ημερ. 8.10.2004, αρ. γνωστ. 150 Acrobat Reader File 60.769.pdf
60.766 8/9/2004 Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2005 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3907, ημερ. 8.10.2004, αρ. γνωστ. 147 Acrobat Reader File 60.766.pdf
60.785 15/9/2004 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον κανονισμό 14 των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3907, ημερ. 8.10.2004, αρ. γνωστ. 153 Acrobat Reader File 60.785.pdf
60.767 8/9/2004 Προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2005 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3907, ημερ. 8.10.2005, αρ. γνωστ. 148 Acrobat Reader File 60.767.pdf
60.818 15/9/2004 Υποβολή παραίτησης του Εφόρου της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και διορισμός νέου Εφόρου Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3911, ημερ. 22.10.2004, αρ. γνωστ. 154 Acrobat Reader File 60.818.pdf
60.770 8/9/2004 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το 2005 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3907, ημερ. 8.10.2004, αρ. γνωστ. 151 Acrobat Reader File 60.770.pdf
60.725 8/9/2004 Πλήρωση μιας κενής θέσης στο διοικητικό συμβούλιο του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3907, ημερ. 8.10.2004, αρ.γνωστ. 143 Acrobat Reader File 60.725.pdf
60.687 8/9/2004 Καθορισμός του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων ως Αρμόδιας Αρχής Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3907, ημερ. 8.10.2004, αρ. γνωστ. 142 Acrobat Reader File 60.687.pdf
60.811 15/9/2004 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2004 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3911, ημερ. 22.10.2004, αρ. γνωστ. 155 Acrobat Reader File 60.811.pdf
60.740 8/9/2004 Διορισμός μέλους Συμβουλίου Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3907, ημερ. 8.10.2004, αρ. γνωστ. 144 Acrobat Reader File 60.740.pdf
60.771 8/9/2004 Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2005 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3907, ημερ. 8.10.2004, αρ. γνωστ. 152 Acrobat Reader File 60.771.pdf
60.822 15/9/2004 Αίτηση του κ. Γεώργιου Ι. Γεωργίου για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΥ/2050/2000) κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για ανέγερση σφαγείου ζώων μονάδας κοπής κρεάτων και ψυκτικού θαλάμου στα τεμάχια αρ. 317-320, 330-332. 221 και 223 φ/σχ ΧΧΙΧ.37 στους Αγίους Ηλιόφωτες με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και (3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών (ΚΔΠ 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3905, ημερ. 30.9.2004, αρ. γνωστ. 141, ε.ε 3907, ημερ. 8.10.2004 (διόρθωση) Acrobat Reader File 60.822.pdf
61.129 16/11/2004 Διορισμός Σχολικής Εφορείας Αρμενικών Δημοτικών Σχολείων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 6 Acrobat Reader File 61.129.pdf
61.131 16/11/2004 Διορισμός μέλους στο διοικητικό συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ, γνωστ. 8 Acrobat Reader File 61.131.pdf
60.442 25/6/2004 α) Αντικατάσταση μελών της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. β) Καθορισμός χρονικής διάρκειας θητείας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3890, ημερ. 13.8.2004, αρ. γνωστ. 124 Acrobat Reader File 60.442.pdf
59.668 17/3/2004 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμακευτικής Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3861, ημερ. 21.5.2004, αρ. γνωστ. 91 Acrobat Reader File 59.668.pdf
60.421 15/6/2004 Διορισμός διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3889, ημερ. 6.8.2004, αρ. γνωστ. 123 Acrobat Reader File 60.421.pdf
61.128 16/11/2004 Διορισμός μελών του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 5 Acrobat Reader File 61.128.pdf
61.132 16/11/2004 Πλήρωση μιας κενής θέσης στο διοικητικό συμβούλιο του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 9 Acrobat Reader File 61.132.pdf
61.083 10/11/2004 Συμπληρωματικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το 2004 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3953, ημερ. 11.2.2005, αρ. γνωστ. 42 Acrobat Reader File 61.083.pdf
61.093 16/11/2004 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 2 Acrobat Reader File 61.093.pdf
60.961 19/10/2004 Αντικατάσταση δύο μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3926, ημερ. 26.11.2004, αρ. γνωστ. 167 Acrobat Reader File 60.961.pdf
61.092 16/11/2004 Σύσταση - Σύνθεση του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου με βάση το άρθρο 3 των περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμων του 1990 έως 2004 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 1 Acrobat Reader File 61.092.pdf
60.963 19/10/2004 Διορισμός Συμβουλίου σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο αρ. 50(Ι) του 2004 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 3926, ημερ. 26.11.2004, αρ. γνωστ. 168 Acrobat Reader File 60.963.pdf
61.130 16/11/2004 Διορισμός των κ.κ. Φίλιππου Κωνσταντίνου και Σάββα Λαζάρου ως μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 7 Acrobat Reader File 61.130.pdf
60.891 6/10/2004 Πρόσκληση στρατευσίμων Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 3920, ημερ. 12.11.2004, αρ, γνωστ. 162 Acrobat Reader File 60.891.pdf
60.909 6/10/2004 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Οπτικών Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3925, ημερ. 19.11.2004, αρ. γνωστ. 163 Acrobat Reader File 60.909.pdf
60.959 19/10/2004 Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3926, ημερ. 26.11.2004, αρ. γνωστ. 165 Acrobat Reader File 60.959.pdf
61.030 10/11/2004 Διορισμός διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3953, ημερ. 11.2.2005, αρ. γνωστ. 41 Acrobat Reader File 61.030.pdf
60.960 19/10/2004 Αντικατάσταση μέλους του Οδοντιατρικού Συμβουλίου Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3926, ημερ. 26.11.2004, αρ. γνωστ. 166 Acrobat Reader File 60.960.pdf
60.976 19/10/2004 Αίτηση του κ. Χριστάκη Νεοφύτου για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΥ/2294/95Α) κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για επέκταση υφιστάμενου χοιροστασίου, ανέγερση 3 μονάδων κατοικίας, αποθηκών και 2 γραφείων στο τεμάχιο με αρ. 1360 φ/σχ ΧΧΙ.58 στο Παλιομέτοχο με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και (3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3918, ημερ. 5.1.12004, αρ. γνωστ. 160 Acrobat Reader File 60.976.pdf
60.975 19/10/2004 Αίτηση του κ. Γεώργιου Νεοφύτου για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΥ/954/2001) κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο χοιροστάσιο στα τεμάχια με αρ. 269, 1357, φ/σχ ΧΧΙ.58 στο Παλιομέτοχο με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και (3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3918, ημερ. 5.11.2004, αρ. γνωστ. 161 Acrobat Reader File 60.975.pdf
61.086 10/11/2004 Διορισμός Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3953, ημερ. 11.2.2005, αρ. γνωστ. 43 Acrobat Reader File 61.086.pdf
60.965 19/10/2004 Προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2005 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3926, ημερ. 26.11.2004, αρ. γνωστ. 170 Acrobat Reader File 60.965.pdf
60.958 19/10/2004 Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3926, ημερ. 26.11.2004, αρ. γνωστ, 164 Acrobat Reader File 60.958.pdf
61.108 16/11/2004 Ανανέωση του Προγράμματος Μετακίνησης Μικρών Επιχειρήσεων σε Εγκεκριμένες Περιοχές Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 4 Acrobat Reader File 61.108.pdf
60.964 19/10/2004 Α) Προϋπολογισμός της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων για το 2005 Β) Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Ταμείου Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων για το 2005 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3926, ημερ. 26.11.2004, αρ. γνωστ/ 196 Acrobat Reader File 60.964.pdf
60.248 12/5/2004 Διορισμός μέλους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους του 1989 έως 2000. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3883, ημερ. 9.7.2004, αρ. γνωστ. 111 Acrobat Reader File 60.248.pdf
60.205 5/5/2004 Διορισμός Επιτροπής Αναγνώρισης Φυσικών Μεταλλικών Νερών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3883, ημερ. 9.7.2004, αρ. γνωστ. 108 Acrobat Reader File 60.205.pdf
60.159 5/5/2004 Αντικατάσταση ενός επίσημου μέλους του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3883, ημερ. 9.7.2004, αρ. γνωστ. 106 Acrobat Reader File 60.159.pdf
60.322 27/5/2004 Διορισμός Οδοντιατρικού Συμβουλίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3884, ημερ. 16.7.2004 αρ. γνωστ. 115. Acrobat Reader File 60.322.pdf
61.107 16/11/2004 Προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2005 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 3 Acrobat Reader File 61.107.pdf
60.312 27/5/2004 Αντικατάσταση μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κρατικού Αρχείου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 3884, ημερ. 16.7.2004, αρ. γνωστ. 114. Acrobat Reader File 60.312.pdf
60.323 27/5/2004 Συμπληρωματικός Προϋπολιγοσμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το 2004. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3884, ημερ. 16.7.2004, αρ, γνωστ. 116 Acrobat Reader File 60.323.pdf
60.210 5/5/2004 Θεσμοθέτηση φοιτητικής ταυτότητας. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3883, ημερ. 9.7.2004, αρ. γνωστ. 109 Acrobat Reader File 60.210.pdf
60.185 5/5/2004 Επιχορήγηση από τα πλεονάσματα του Κεντρικού Ταμείου Αδειών των θερινών αδειών εργοδοτουμένων και των λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντήρησης των αναπαυτηρίων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ για το 2004. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3883, ημερ. 9.7.2004, αρ. γνωστ. 107. Acrobat Reader File 60.185.pdf
59.824 14/4/2004 Υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση για τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων χρονών και οκτώ μηνών μέχρι πέντε χρονών και οκτώ μηνών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3868, ημερ. 11.6.2004, αρ. γνωστ. 97 Acrobat Reader File 59.824.pdf
60.289 19/5/2004 Αναθεώρηση Εκπαιδευτικών Περιφερειών Πάφου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3883, ημερ. 9.7.2004 αρ. γνωστ. 112 Acrobat Reader File 60.289.pdf
60.290 19/5/2004 Διορισμός μελών της Επιτροπής Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3883, ημερ. 9.7.2004, αρ. γνωστ. 113 Acrobat Reader File 60.290.pdf
60.231 5/5/2004 Διορισμός Συμβούλων στο διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3883, ημερ. 9.7.2004, αρ. γνωστ. 110 Acrobat Reader File 60.231.pdf
59.530 25/2/2004 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3859, ημερ. 14.5.2004, αρ. γνωστ. 80 Acrobat Reader File 59.530.pdf
59.926 21/4/2004 Δωρεάν είδοσος σε Κύπριους και Ευρωπαίους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3868, ημερ. 11.6.2004, αρ. γνωστ. 101 Acrobat Reader File 59.926.pdf
59.422 18/2/2004 Αντικατάσταση του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3836, ημερ. 16.4.2004, αρ. γνωστ. 73 Acrobat Reader File 59.422.pdf
60.154 29/4/2004 Διοικητικό Συμβούλιο Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3880, ημερ. 2.7.2004, αρ. γνωστ. 105 Acrobat Reader File 60.154.pdf
60.330 27/5/2004 Διορισμός μέλους στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3884, ημερ. 16.7.2004, αρ. γνωστ. 117. Acrobat Reader File 60.330.pdf
59.674 17/3/2004 Διοικητικό Συμβούλιο Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3861, ημερ. 21.5.2004, αρ. γνωστ. 93 Acrobat Reader File 59.674.pdf
59.825 14/4/2004 Κυπριακή Επιτροπή Διαστήματος Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3868, ημερ. 11.6.2004, αρ. γνωστ. 98 Acrobat Reader File 59.825.pdf
59.330 28/1/2004 Αντικατάσταση Προέδρου και μέλους του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τϊτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3822, ημερ. 19.3.2004, αρ. γνωστ. 67 Acrobat Reader File 59.330.pdf
59.578 3/3/2004 Διορισμός Συμβουλίου Τροφίμων. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3861, ημερ. 21.5.2004, αρ. γνωστ. 81 Acrobat Reader File 59.578.pdf
59.374 4/2/2004 Διορισμός ειδικής επιτροπής, σύμφωνα με τους περί του Ελάχιστου Ποσοστού Εμπλουτισμού με Έργα Τέχνης των Δημόσιων Κτιρίων Κανονισμούς του 1994 και 2003. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3822, ημερ. 19.3.2004, αρ. γνωστ. 70 Acrobat Reader File 59.374.pdf
59.483 18/2/2004 Διορισμός των μελών της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Κυπρίων Εθελοντών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3836, ημερ. 16.4.2004, αρ. γνωστ. 75 Acrobat Reader File 59.483.pdf
59.512 18/2/2004 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των σχεδίων ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3818, ημερ. 12.3.2004, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 59.512.pdf
59.663 17/3/2004 Αλλαγή ημερομηνίας λήξης της θητείας του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3861, ημερ. 21.5.2004, αρ. γνωστ. 89 Acrobat Reader File 59.663.pdf
61.253 1/12/2004 Παραχώρηση έκτακτου χριστουγεννιάτικου δώρου στους βοηθούμενους απο τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 26 Acrobat Reader File 61.253.pdf
61.289 9/12/2004 Συμπληρωματικός προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το 2004 (Αρ. 3/2004) Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3949, ημερ. 28.1.2005, αρ. γνωστ. 32 Acrobat Reader File 61.289.pdf
60.375 10/6/2004 Αντικατάσταση μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3887, ημερ. 23.7.2004, αρ. γνωστ. 122 Acrobat Reader File 60.375.pdf
61.236 1/12/2004 Προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το έτος 2005 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 20 Acrobat Reader File 61.236.pdf
61.303 9/12/2004 Αναθεώρηση του ύψους των επιδομάτων σε παιδιά εγκλωβισμένων που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3949, ημερ. 28.1.2005, αρ. γνωστ. 35 Acrobat Reader File 61.303.pdf
61.345 22/12/2004 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών που προέκυψαν από την Τουρκική Εισβολή Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 44 Acrobat Reader File 61.345.pdf
61.297 9/12/2004 Διορισμός του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και της Μόνιμης Υπηρεσιακής Επιτροπής το Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Γραφείο Προγραμματισμού ε.ε. 3949, ημερ. 28.1.2005, αρ. γνωστ. 34 Acrobat Reader File 61.297.pdf
61.386 22/12/2004 Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 49 Acrobat Reader File 61.386.pdf
61.267 9/12/2004 Κλήση υποχρέων για υπηρεσία στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τους κανονισμούς 14 και 19 των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών του 1997 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ, γνωστ. 28 Acrobat Reader File 61.267.pdf
61.290 9/12/2004 Προύπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2005 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3949, ημερ. 28.1.2005, αρ. γνωστ. 33 Acrobat Reader File 61.290.pdf
61.241 1/12/2004 Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος 2005 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 23 Acrobat Reader File 61.241.pdf
61.401 22/12/2004 Παροχή έκτακτου βοηθήματος στους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων Υπουργείο Εσωτερικών ε..ε 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 51 Acrobat Reader File 61.401.pdf
61.400 22/12/2004 Διορισμός Προέδρου Πολεοδομικού Συμβουλίου Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ, γνωστ. 50 Acrobat Reader File 61.400.pdf
61.316 15/12/2004 Προϋπολογισμός του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπρικού Μουσείου για το έτος 2005 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3949. ημερ. 28.1.2005, αρ. γνωστ. 37 Acrobat Reader File 61.316.pdf
61.288 9/12/2004 Συμπληρωματικός προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το 2004 (Αρ. 2/2004) Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3949, ημερ. 28.1.2005, αρ. γνωστ. 31 Acrobat Reader File 61.288.pdf
61.385 22/12/2004 Διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 48 Acrobat Reader File 61.385.pdf
61.255 1/12/2004 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2004 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 27 Acrobat Reader File 61.255.pdf
61.384 22/12/2004 Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2005 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 47 Acrobat Reader File 61.384.pdf
61.383 22/12/2004 Προϋπολογισμός Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2005 Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 46 Acrobat Reader File 61.383.pdf
61.302 9/12/2004 Αίτηση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για χορήγηση πολεοδομικής άδειας (ΛΕΥ/2191/2000) κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης για ανέγερση ηλεκτρικού υποσταθμού 132ΚV και εγκατάσταση λωρίδων εισόδου/εξόδου γραμμών μεταφοράς στα τεμάχια με αρ. 44, 47-55, 177, 147, 228 και 424 φ/σχ ΧΧΧ.30.W1 στο Τσέρι/Λατσιά με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26(2) και (3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3934, ημερ. 17.12.2004, αρ. γνωστ. 172 Acrobat Reader File 61.302.pdf
61.334 15/12/2004 Στρατηγικό σχέιο για την ανάπτυξη και στήριξη της αμπελουργίας Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3949, ημερ. 28.1.2005, αρ. γνωστ. 38 Acrobat Reader File 61.334.pdf
61.243 1/12/2004 Προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 25 Acrobat Reader File 61.243.pdf
61.238 1/12/2004 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2005 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 22 Acrobat Reader File 61.238.pdf
61.433 29/12/2004 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για το 2005 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 52 Acrobat Reader File 61.433.pdf
61.242 1/12/2004 Προϋπολογισμός του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το έτος 2005 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 24 Acrobat Reader File 61.242.pdf
61.434 29/12/2004 Προϋπολογισμός του Ταμείου Δημοσιών Δανείων για το έτος 2005 Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 53 Acrobat Reader File 61.434.pdf
61.381 22/12/2004 Αποζημιώσεις λόγω των μέτρων περιορισμού και εξάλειψης της κορυνοβακτηρίωσης της πατάτας (ring rot) Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3955, ημερ. 18.2.2005, αρ. γνωστ. 45 Acrobat Reader File 61.381.pdf
61.270 9/12/2004 Σύνθεση Εθνικής Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της UNESCO "Memory of the World" Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 3949, ημερ. 28.1.2005, αρ. γνωστ. 30 Acrobat Reader File 61.270.pdf
61.237 1/12/2004 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2005 Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ, 21 Acrobat Reader File 61.237.pdf
61.304 9/12/2004 Δεύτερος συμπληρωματικός προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2004 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 3949, ημερ. 28.1.2005, αρ, γνωστ. 36 Acrobat Reader File 61.304.pdf
61.167 16/11/2004 Στήριξη της παραγωγής πατατών εσοδείας 2003 -2004 και παραχώρηση αποζημιώσεων για ζημιές απο θεομηνίες Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 15 Acrobat Reader File 61.167.pdf
61.179 24/11/2004 Προϋπολογισμπός εσόδων και εξόδων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων για την περίοδο 1.10.2004-30.9.2005 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3944, ημερ. 14.1.2005, αρ. γνωστ. 16 Acrobat Reader File 61.179.pdf
61.235 1/12/2004 Διεύρυνση του Συμβουλίου Εγκληματικοτήτας Yπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 3946, ημερ. 21.1.2005, αρ. γνωστ. 19 Acrobat Reader File 61.235.pdf
61.158 16/11/2004 Συμπληρωματικός προϋπολογισμός της Αρχής Τηλεπικωνιών Κύπρου για το έτος 2004 "Ο περι Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2004" Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 13 Acrobat Reader File 61.158.pdf
61.133 16/11/2004 Διορισμός υπηρεσιακής επιτροπής στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Υπουργείο Εμπορίου, Βιμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ, γνωστ. 10 Acrobat Reader File 61.133.pdf
61.200 24/11/2004 Προϋπολογισμοί της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και του Ινστιτούτου της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας για τη σχολική χρονιά 2003-2004 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 3944, ημερ. 14.1.2005, αρ. γνωστ. 17 Acrobat Reader File 61.200.pdf
61.150 16/11/2004 Διαχωρισμός οικοπέδων στο χωριό Φρέναρος (Περιοχή Θ) για τις στεγαστικές ανάγκες των προσφύγων Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 12 Acrobat Reader File 61.150.pdf
60.372 4/6/2004 Διορισμός Επιτρόπων και Αναπληρωτών Επιτρόπων για το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3884, ημερ. 16.7.2004, αρ. γνωστ. 121 Acrobat Reader File 60.372.pdf
60.356 4/6/2004 Διορισμός του Συνδέσμου Ηνωμένων Εθνών Κύπρου ως μέλους της Επιτροπής Καθοδήγησης του Εθνικού Οργανισμού για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 3884, ημερ. 16.7.2004, αρ. γνωστ. 118 Acrobat Reader File 60.356.pdf
61.201 24/11/2004 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμων του 1993-2004 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3944, ημερ. 14.1.2005, αρ. γνωστ. 18 Acrobat Reader File 61.201.pdf
61.143 16/11/2004 Αιτήματα Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 11 Acrobat Reader File 61.143.pdf
61.159 16/11/2004 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2005 Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3943, ημερ. 7.1.2005, αρ. γνωστ. 14 Acrobat Reader File 61.159.pdf
60.459 25/6/2004 Σχέδιο υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 3890, ημερ. 13.8.2004, αρ. γνωστ. 126 Acrobat Reader File 60.459.pdf
60.461 25/6/2004 Αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδεια κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 26 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3890, ημερ. 13.8.2004, αρ. γνωστ. 127 Acrobat Reader File 60.461.pdf
60.465 25/6/2004 Προϋπολογισμός του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για την περίοδο 1.4.2004-31.12.2004. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 3890, ημερ. 13.8.2004, αρ. γνωστ. 128 Acrobat Reader File 60.465.pdf
60.357 4/6/2004 Διορισμός διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 3884, ημερ. 16.7.2004, αρ. γνωστ. 119 Acrobat Reader File 60.357.pdf
60.363 4/6/2004 Διορισμός Συμβουλίου Φαρμάκων Υπουργείο Υγείας ε.ε. 3884, ημερ. 16.7.2004, αρ. γνωστ. 120 Acrobat Reader File 60.363.pdf
60.443 25/6/2004 Προϋπολογισμός για το έτος 2004 του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 3890, ημερ. 13.8.2004, αρ. γνωστ. 125 Acrobat Reader File 60.443.pdf

Back To Top