Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

22/05/2022

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ


Back To Top